Thỏa thuận pháp lý đối với các Dịch vụ của PayPal

 

Thỏa thuận pháp lý đối với các Dịch vụ của PayPal

 

Những thỏa thuận pháp lý này áp dụng cho người dùng tại Khu vực Châu Á -Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Châu Phi. Để xem các thỏa thuận tại một quốc gia hoặc khu vực khác, hãy chọn từ danh sách bên dưới.

 

Dành cho Tất cả Người dùng

 

Dành cho Người bán và Doanh nghiệp

 

Thông tin bổ sung

 

Cập nhật về chính sách

 

Tư vấn tiêu dùng - Dịch vụ thanh toán PayPal được xem là phương tiện giá trị lưu trữ theo luật Singapore.

PayPal Pte. Ltd., Chủ sở hữu phương tiện giá trị lưu trữ PayPal, không cần có sự phê duyệt của Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore. Người tiêu dùng (người dùng) nên đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này.

Những thỏa thuận pháp lý và thông báo này có điều khoản và điều kiện liên quan đến các dịch vụ PayPal cụ thể.