>> Xem tất cả các Thỏa thuận

Điều khoản phương thức thanh toán thay thế của PayPal

Cập nhật gần đây nhất: Ngày 9 tháng 8 năm 2022

Tải xuống tệp PDF

 

Các Điều khoản này là hợp đồng giữa bạn và PayPal Pte. Ltd., một công ty Singapore và sẽ chi phối việc bạn sử dụng tất cả các Dịch vụ PayPal. (“PayPal” hoặc “chúng tôi”).

1. Giới thiệu về các Điều khoản

Các Điều khoản này áp dụng cho việc bạn sử dụng bất kỳ chức năng APM nào của chúng tôi.

Để tham khảo:

 • Chức năng APM là chức năng do chúng tôi cung cấp. Nếu được tích hợp vào công cụ thanh toán trực tuyến của bạn, chức năng này sẽ cho phép khách hàng của bạn lựa chọn và sử dụng bất kỳ phương thức thanh toán thay thế (APM) nào (mà chúng tôi có thể cho phép tùy từng thời điểm) để thanh toán cho bạn; và
 • phương thức thanh toán thay thế (APM) là bất kỳ phương thức thanh toán nào được liệt kê trong Phụ lục 1 mà chúng tôi có thể cho phép những người không có Tài khoản sử dụng để gửi thanh toán đến Tài khoản doanh nghiệp của bạn theo các Điều khoản này.

Các Điều khoản này bổ sung cho Thỏa thuận người dùng và các chính sách kết hợp khác của PayPal, bao gồm Chính sách sử dụng được chấp nhận và Chính sách quyền riêng tư áp dụng cho quốc gia mà bạn đăng ký làm nơi cư trú với PayPal. Các từ viết hoa không được định nghĩa trong các Điều khoản này được định nghĩa trong Thỏa thuận người dùng đó. Các Điều khoản này và Thỏa thuận người dùng nên được hiểu là một thể nhất quán nhất có thể. Khi phát sinh mâu thuẫn về cách hiểu, các Điều khoản này sẽ được ưu tiên so với Thỏa thuận người dùng trong phạm vi mâu thuẫn đó.

Khi được đọc cùng với các Điều khoản này, định nghĩa về các Dịch vụ trong Thỏa thuận người dùng bao gồm chức năng APM của chúng tôi.

2. Hoạt động bị cấm đối với APM

Người bán không được phép chấp nhận các khoản thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ:

 • không được cung cấp trên tài khoản của chính Người bán;
 • không được cung cấp trong phạm vi hoạt động kinh doanh thông thường của Người bán như được quy định trong Mẫu đăng ký người bán;
 • bị cấm theo quy định bên dưới hoặc trong bất kỳ điều khoản cụ thể tương ứng nào của Phương thức thanh toán;
 • Không được phép đề nghị, sử dụng hoặc cung cấp các Phương thức thanh toán cho bất kỳ danh mục hoạt động kinh doanh nào sau đây:
  • Các sản phẩm và dịch vụ bất hợp pháp hoặc sản phẩm và dịch vụ bị cấm theo pháp luật hiện hành:
  • Doanh nghiệp hoặc tổ chức tham gia, khuyến khích, cổ xúy hoặc tôn vinh hành vi bạo lực bất hợp pháp gây bất lợi cho bất kỳ nhóm người nào dựa trên chủng tộc, tôn giáo, tình trạng khuyết tật, giới tính, xu hướng tình dục, nguồn gốc quốc gia hoặc bất kỳ đặc điểm không thể thay đổi nào khác
  • Hàng giả hoặc hàng hóa trái phép;
  • Ma túy và chất gây nghiện;
  • Các kế hoạch làm giàu nhanh chóng hoặc mô hình kim tự tháp;
  • Cơ thể hoặc bộ phận của người hoặc động vật;
  • Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền chuyên lợi;
  • Sản phẩm mang thương hiệu Đảng quốc xã, nội dung và bài viết liên quan đến Đảng quốc xã;
  • Các trang web không giá trị gia tăng, bao gồm những trang web sử dụng phương pháp bán hàng không công bằng, lừa đảo hoặc mang tính lợi dụng;
  • Các trang web yêu cầu trả tiền để xóa hoặc các ấn phẩm mang tính phỉ báng;
  • Các sản phẩm, nội dung phân biệt chủng tộc, thể hiện thành kiến về giới tính hoặc sản phẩm và dịch vụ mang tính chất lạm dụng khác;
  • Vật liệu phóng xạ, độc hại, dễ cháy, ăn mòn hoặc các loại vật liệu nguy hiểm khác;
 • Hàng hóa và dịch vụ bị kiểm soát (bao gồm các sản phẩm và dịch vụ phải tuân thủ quy định chung, các giới hạn về thẩm quyền và/hoặc độ tuổi):
  • Rượu và đồ uống có cồn;
  • Phát hiện khảo cổ học và đồ cổ;
  • CBD và các sản phẩm gai dầu;
  • Hiệu thuốc trực tuyến, thuốc kê toa;
  • Pháo hoa và các sản phẩm liên quan;
  • Động vật sống;
  • Các tài liệu khiêu dâm và tục tĩu khác; các trang web cung cấp dịch vụ liên quan đến tình dục như mại dâm, môi giới mại dâm, trò chuyện trực tiếp dành cho người lớn, v.v.;
  • Kim loại và đá quý;
  • Các chất được thiết kế để bắt chước ma túy bất hợp pháp;
  • Thuốc lá, thuốc lá điện tử, tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử và các sản phẩm liên quan;
  • Vũ khí, đạn dược và các sản phẩm liên quan;
 • Các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính hoặc pháp lý chuyên biệt:
  • Phiếu bảo lãnh;
  • Luật sư về phá sản;
  • Quyền chọn nhị phân;
  • Tín dụng, khoản vay, cho vay ngắn hạn và các công cụ cho vay khác;
  • Thu nợ;
  • Các công ty luật thu tiền cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những khoản phí cần trả cho công ty hoặc những khoản thanh toán cho các dịch vụ do công ty cung cấp;
  • Quản lý tài sản;
 • Quy định khác
  • Dịch vụ tâm linh hoặc bói toán;
  • Thiết bị và vật tư sản xuất pháo hoa;
  • Tiếp thị qua điện thoại;
  • Bán số lượng người theo dõi trên Twitter, lượt thích trên Facebook, lượt xem trên YouTube và các hình thức hoạt động bị cấm khác khác trên mạng xã hội theo các điều khoản và điều kiện của nền tảng tương ứng

3. Chấp nhận các Điều khoản này

Khi tích hợp chức năng APM của chúng tôi vào công cụ thanh toán/nền tảng trực tuyến của mình, bạn cho biết bạn đồng ý với các Điều khoản này.

Nếu bạn tích hợp chức năng APM của chúng tôi cho Tài khoản của cá nhân hoặc pháp nhân khác:

 • bạn xác nhận rằng cá nhân hoặc pháp nhân đó cho phép bạn ràng buộc họ về mặt pháp lý theo các Điều khoản này thay mặt và đại diện cho họ; và
 • các Điều khoản này ràng buộc cá nhân hoặc pháp nhân đó, chứ không phải bạn, về mặt pháp lý.

4. Sử dụng chức năng APM

Khi bạn tích hợp chức năng APM của chúng tôi vào công cụ thanh toán trực tuyến của mình, chúng tôi có thể (nhưng không có nghĩa vụ) cho phép bất cứ ai sử dụng APM để thanh toán cho bạn.

Phụ lục 1 của các Điều khoản này liệt kê từng APM mà chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng của bạn tùy từng thời điểm và các điều khoản khác liên quan đến việc bạn nhận thanh toán từ khách hàng bằng cách sử dụng APM đó. Bạn phải luôn tuân thủ các điều khoản đó.

Khi người trả tiền không sử dụng Tài khoản PayPal để gửi thanh toán qua APM, bạn không được sử dụng PayPal để chủ động hoàn trả các khoản thanh toán qua APM, trừ khi có quy định khác trong Phụ lục 1 của các Điều khoản này.

Bạn không được nhận các khoản thanh toán qua APM bằng các loại tiền tệ khác với các loại tiền tệ được nêu cho APM đưa ra trong Phụ lục 1 của các Điều khoản này.

Bạn chỉ có thể sử dụng chức năng APM của chúng tôi với Tài khoản doanh nghiệp chứ không phải với Tài khoản cá nhân.

Không tính thêm Phí giao dịch quốc tế dựa trên tỷ lệ phần trăm cho bất kỳ giao dịch APM nào.

5. Trách nhiệm pháp lý của bạn với chúng tôi

Chúng tôi có thể coi các nhà cung cấp APM và các bên xử lý thanh toán giúp chúng tôi cho phép bạn nhận thanh toán qua APM như các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán qua ngân hàng/thẻ và/hoặc các bên xử lý thanh toán khác theo Thỏa thuận người dùng.

Các khoản thanh toán qua APM có nguy cơ bị đảo ngược bởi nhà cung cấp APM, trừ khi có quy định khác trong Phụ lục 1. Nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của bạn đối với chúng tôi liên quan đến các khoản đảo ngược này cũng giống như các nghĩa vụ mà bạn có đối với chúng tôi liên quan đến các khoản Đảo ngược và/hoặc Yêu cầu bồi hoàn theo Thỏa thuận người dùng. Nhà cung cấp APM có thể tác động đến việc đảo ngược khoản thanh toán qua APM giống như ngân hàng của người trả tiền có thể tác động đến khoản Đảo ngược và/hoặc công ty thẻ của người trả tiền có thể tác động đến Yêu cầu bồi hoàn.

Sau khi các Điều khoản này chấm dứt, bạn sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm pháp lý với chúng tôi theo các Điều khoản này về việc nhà cung cấp APM đảo ngược các khoản thanh toán qua APM và tất cả các nghĩa vụ nợ còn tồn đọng phát sinh từ việc bạn sử dụng chức năng APM trước thời điểm chấm dứt.

6. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có thể bổ sung hoặc loại bỏ một số APM/nhà cung cấp các APM ra khỏi danh sách trong Phụ lục 1 của các Điều khoản này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo.

Ngoài ra, chúng tôi có thể điều chỉnh, xóa hoặc bổ sung vào các Điều khoản này để phù hợp với quy trình thay đổi được quy định trong Thỏa thuận người dùng. Nếu không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào, bạn có thể chấm dứt các Điều khoản này.

Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách xóa chức năng APM của chúng tôi khỏi công cụ thanh toán trực tuyến của bạn và làm theo bất kỳ bước nào khác liên quan đến việc tích hợp mà PayPal có thể cung cấp cho bạn tùy từng thời điểm. Như vậy, bạn có thể ngừng cho phép khách hàng của mình sử dụng một APM để thanh toán cho bạn, nhưng Tài khoản của bạn vẫn tồn tại và Thỏa thuận người dùng vẫn có hiệu lực.

Chúng tôi có thể chấm dứt, hủy bỏ hoặc tạm dừng cung cấp Dịch vụ liên quan đến chức năng APM và/hoặc các APM mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn vào bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì, bằng cách thông báo trước một cách hợp lý (nếu có thể).

Sau khi chấm dứt, các Điều khoản này vẫn còn hiệu lực trong phạm vi và khi cần thiết để chúng tôi có thể: (i) giải quyết các vấn đề phát sinh từ việc bạn sử dụng chức năng APM trước khi chấm dứt; và/hoặc (ii) tuân thủ các luật và quy định hiện hành.

Phụ lục 1

Các APM

Alipay
Loại thanh toán

Alipay là ví điện tử mà tất cả Khách hàng đã đăng ký làm thành viên của Alipay đều có thể sử dụng.

Rủi ro yêu cầu bồi hoàn Không
Bảo lãnh thanh toán Không
Khả năng hoàn tiền
Số tiền giao dịch tối thiểu Không áp dụng
Số tiền giao dịch tối đa 50.000 RMB một ngày
Hàng hóa và dịch vụ cụ thể bị cấm Xem Điều khoản bổ sung
Điều khoản bổ sung

Bạn cần đảm bảo sẽ không sử dụng Dịch vụ Alipay cho:

 1. Sản phẩm và ấn phẩm nghe nhìn bất hợp pháp với mục đích chính trị, kênh chương trình và biển báo phản động bất hợp pháp, tài liệu và thông tin bí mật quốc gia, bài viết và diễn văn phản động khác.
 2. Công cụ đánh bạc, xổ số tư nhân, dịch vụ cờ bạc, vé xổ số, bán hàng đa cấp, hợp đồng mua bán vàng tương lai, rút thăm trúng thưởng và các dịch vụ có rủi ro cao.
 3. Đồ dùng ma túy, đạn dược và vũ khí/súng cầm tay và phụ kiện, thiết bị bị kiểm soát, vật chứng phạm tội, pháo hoa và pháo nổ, vật phẩm độc hại và hóa chất nguy hiểm, chất kích thích dành cho người lớn (ví dụ: thuốc kích dục).
 4. Dịch vụ đầu cơ tín dụng (bao gồm đầu cơ xếp hạng tín dụng Taobao), dịch vụ rút tiền mặt từ thẻ tín dụng, trang web gọi vốn cộng đồng, tiền giả, Giao dịch qua tài khoản ngân hàng (thẻ ngân hàng), cổ phiếu, quỹ, bảo hiểm, nền tảng bảo hiểm, đầu tư vàng định kỳ, sản phẩm tài chính ngân hàng, dịch vụ hoàn tiền, thẻ trả trước chuyên dụng, chứng khoán, gây quỹ bất hợp pháp, dịch vụ ngoại hối, tiền ảo trong tài khoản nước ngoài, biên lai (hóa đơn), Bitcoin, Litecoin, YBcoin và các loại tiền ảo khác, Giao dịch, MCard, v.v., Đấu giá, Cầm đồ, Tổ chức thanh toán, đồng RMB đang lưu hành, ngoại tệ.
 5. Chẩn đoán giới tính thai nhi, Nội tạng người, Dịch vụ mang thai hộ, dịch vụ kiểm tra sức khỏe, thiết bị y tế, kính áp tròng.
 6. Phần mềm độc hại, liên quan đến hoạt động tin tặc và dịch vụ phần mềm khác gây nguy hiểm cho Alibaba cũng như các công ty con của Alibaba, dịch vụ trò chuyện qua video, trang web phục vụ tôn giáo, dịch vụ thờ cúng và nghĩa trang trực tuyến và các dịch vụ khác, giám sát thông tin riêng tư trên máy tính, ăng-ten vệ tinh, v.v., thiết bị gián điệp, bài viết hoặc các dịch vụ khác gây tổn hại đến quyền riêng tư cá nhân, thông tin thẻ nhận dạng và các thông tin khác vi phạm quyền riêng tư của cá nhân khác, phát hành giấy chứng nhận và khắc dấu.
 7. Dịch vụ mai mối liên quan đến người nước ngoài, hàng hóa và dịch vụ vi phạm quy định của quốc gia liên quan, thực phẩm kém chất lượng (hàng giả), thuốc lá, dầu thô, hoạt động của tổ chức từ thiện, hàng lậu, sản phẩm cung ứng đặc biệt trong khoảng thời gian cụ thể (ví dụ: Thế vận hội Olympic), di tích văn hóa, hàng hóa xa xỉ, dịch vụ bán và cho thuê ô tô.

Trang web Apple Pay

Loại thanh toán

Ví Apple Pay

Rủi ro yêu cầu bồi hoàn

Bảo lãnh thanh toán

Có (theo nguyên tắc xử lý thẻ tín dụng)

Khả năng hoàn tiền

Số tiền giao dịch tối thiểu

Không áp dụng

Số tiền giao dịch tối đa

Không áp dụng

Hàng hóa và dịch vụ cụ thể bị cấm

Vui lòng xem danh sách Hàng hóa và dịch vụ bị cấm trong điều khoản Trang web Apple Pay tại https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/

Điều khoản bổ sung

Vui lòng xem các điều khoản bổ sung tại https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/

Bancontact

Loại thanh toán

Thẻ ghi nợ

Bancontact là một Phương thức thanh toán bằng thẻ ghi nợ do một tổ chức tín dụng được ủy quyền phát hành. Với phương thức này, khách hàng có thể thanh toán trực tiếp cho hàng hóa và dịch vụ từ tài khoản ngân hàng của họ.

Rủi ro yêu cầu bồi hoàn

Không

Bảo lãnh thanh toán

Không

Khả năng hoàn tiền

Số tiền giao dịch tối thiểu

1 EUR mỗi giao dịch

Số tiền giao dịch tối đa

Không áp dụng

Hàng hóa và dịch vụ cụ thể bị cấm

Không có gì khác ngoài hàng hóa và dịch vụ bị cấm được quy định trong Thỏa thuận người dùng

Điều khoản bổ sung

Không áp dụng

BLIK

Loại thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng theo thời gian thực

BLIK là một phương thức thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng. Người nhận có thể nhận được xác nhận giao dịch theo thời gian thực.

Rủi ro yêu cầu bồi hoàn

Không

Bảo lãnh thanh toán

Không

Khả năng hoàn tiền

Số tiền giao dịch tối thiểu

0,01 PLN mỗi giao dịch

Số tiền giao dịch tối đa

10.000 PLN mỗi giao dịch

Hàng hóa và dịch vụ cụ thể bị cấm

Không có gì khác ngoài hàng hóa và dịch vụ bị cấm được quy định trong Thỏa thuận người dùng

Điều khoản bổ sung

Bạn phải cho hiển thị nổi bật trên trang web hoặc thiết bị của bạn (tùy theo trường hợp) tên hoặc Nhãn hiệu của BLIK theo cách nhất quán với BLIK Brand Book.

EPS

Loại thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng theo thời gian thực

EPS là một phương thức thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng. Người nhận có thể nhận được xác nhận giao dịch theo thời gian thực. EPS được hỗ trợ bởi các ngân hàng tham gia EPS.

Rủi ro yêu cầu bồi hoàn

Không

Bảo lãnh thanh toán

Có - Bảo lãnh thanh toán có nghĩa là mọi giao dịch được đánh dấu là hoàn tất hoặc thành công (tùy theo từng trường hợp) sẽ được thanh toán vào Tài khoản của bạn và khoản tiền đó sẽ không thể bị thu hồi, tuân theo các điều khoản này và Thỏa thuận người dùng cũng như việc bạn tuân thủ chúng.

Khả năng hoàn tiền

Số tiền giao dịch tối thiểu

1 EUR mỗi giao dịch

Số tiền giao dịch tối đa

Không áp dụng

Hàng hóa và dịch vụ cụ thể bị cấm

Không có gì khác ngoài hàng hóa và dịch vụ bị cấm được quy định trong Thỏa thuận người dùng

Điều khoản bổ sung

Bạn cần báo cáo ngay mọi sự kiện cần đến Bảo lãnh thanh toán EPS cho PayPal.

Tiếng Phần Lan (Verkkopankki)

Loại thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng theo thời gian thực

Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến Phần Lan là một phương thức thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng.

Người nhận có thể nhận được xác nhận giao dịch theo thời gian thực.

Rủi ro yêu cầu bồi hoàn

Không

Bảo lãnh thanh toán

Không

Khả năng hoàn tiền

Số tiền giao dịch tối thiểu

0,65 EUR mỗi giao dịch

Số tiền giao dịch tối đa

20.000 EUR mỗi giao dịch

Hàng hóa và dịch vụ cụ thể bị cấm

Ngoài hàng hóa và dịch vụ bị cấm được liệt kê trong Thỏa thuận: hoạt động cờ bạc bất hợp pháp; mại dâm; hàng giả; vi phạm bản quyền sản phẩm; bán hoặc phân phối bất hợp pháp các sản phẩm thuốc lá hoặc khiêu dâm hoặc mô tả hành vi bạo lực nghiêm trọng; Ngân hàng Nordea không cho phép nạp ví hoặc các sản phẩm trả trước

Điều khoản bổ sung

1. Bạn phải cung cấp tất cả các dữ liệu cần thiết theo các bản đặc tả do PayPal cung cấp. Việc không tuân thủ các đặc tả phân phối dữ liệu có thể dẫn đến chậm trễ, tạm dừng hoặc hủy bỏ việc xử lý giao dịch bán được thực hiện.

2. Bạn phải bồi thường cho PayPal các khoản chi phí hợp lý phát sinh khi có tranh chấp xảy ra liên quan đến Giao dịch nếu PayPal tích cực tham gia vào việc hòa giải hoặc các quy trình kiện tụng tương tự khác giữa Khách hàng và Bạn.

3. Hạn mức trách nhiệm pháp lý cao nhất là số tiền được lập hóa đơn bán hàng (bán các sản phẩm hoặc dịch vụ của Bạn cho Khách hàng) mà các thiệt hại trực tiếp liên quan đến hoặc 1.000 EUR, tùy theo số tiền nào thấp hơn. Tuy nhiên, tổng trách nhiệm pháp lý chung không vượt quá 5.000 EUR. Những giới hạn này không áp dụng nếu thiệt hại xảy ra do hành động cố ý hoặc sơ suất rõ ràng.

Giropay

Loại thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng theo thời gian thực

Giropay là một phương thức thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng. Người nhận có thể nhận được xác nhận giao dịch theo thời gian thực.

Rủi ro yêu cầu bồi hoàn

Không

Bảo lãnh thanh toán

Có - Bảo lãnh thanh toán có nghĩa là mọi giao dịch được đánh dấu là hoàn tất hoặc thành công (tùy theo từng trường hợp) sẽ được thanh toán vào Tài khoản của bạn và khoản tiền đó sẽ không thể bị thu hồi, tuân theo các điều khoản này và Thỏa thuận người dùng cũng như việc bạn tuân thủ chúng.

Khả năng hoàn tiền

Số tiền giao dịch tối thiểu

1 EUR mỗi giao dịch

Số tiền giao dịch tối đa

Không áp dụng

Hàng hóa và dịch vụ cụ thể bị cấm

Ngoài hàng hóa hoặc dịch vụ bị cấm được quy định trong Thỏa thuận người dùng:

Các công cụ thanh toán (tiền mặt, tiền tiết kiệm hoặc tiền điện tử, các loại tiền tệ bao gồm tiền ảo như bitcoin, cũng như séc) trong đó bạn không thể xác định người nhận của công cụ thanh toán, ngoại trừ phiếu mua hàng hoặc các sản phẩm giá trị được lưu trữ.

Điều khoản bổ sung

 1. Chỉ những khách hàng có quyền truy cập vào tài khoản tương thích với ngân hàng trực tuyến được mở tại một tổ chức tín dụng được cấp phép có trụ sở tại Đức mới có thể sử dụng Giropay. PayPal không đảm bảo rằng mọi tài khoản ngân hàng tại Đức đều tương thích với giropay.
 2. Bạn phải tuân thủ mọi điều khoản và điều kiện theo Quy tắc và Quy định của giropay, bao gồm việc giới hạn chỉ sử dụng logo giropay ở khu vực Châu Âu.
 3. Khi sử dụng giropay làm phương thức thanh toán, bạn sẽ không yêu cầu bất kỳ dữ liệu khách hàng nào, đặc biệt là dữ liệu cá nhân như IBAN hoặc tên.
 4. Giới hạn của Bảo lãnh thanh toán giropay là 10.000 EUR mỗi giao dịch.
 5. Bạn cần báo cáo ngay mọi sự kiện cần đến Bảo lãnh thanh toán giropay cho PayPal.
 6. Bảo lãnh thanh toán giropay sẽ hết hạn sau 6 tuần kể từ khi biên lai của giao dịch đó được đánh dấu là hoàn tất hoặc thành công, tùy theo từng trường hợp, trừ khi bạn đã báo cáo khiếu nại đó bằng văn bản trong thời hạn 6 tuần này.

GrabPay

Loại thanh toán

Rủi ro yêu cầu bồi hoàn

Không

Bảo lãnh thanh toán

Có - Bảo lãnh thanh toán có nghĩa là mọi giao dịch được đánh dấu là hoàn tất hoặc thành công (tùy theo từng trường hợp) sẽ được thanh toán vào Tài khoản của bạn và khoản tiền đó sẽ không thể bị thu hồi, tuân theo các điều khoản này và Thỏa thuận người dùng cũng như việc bạn tuân thủ chúng.

Khả năng hoàn tiền

Số tiền giao dịch tối thiểu

0,01 SGD

Số tiền giao dịch tối đa

5.000 SGD

Hàng hóa và dịch vụ cụ thể bị cấm

Ngoài bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào bị cấm được quy định trong Thỏa thuận người dùng, vui lòng xem Điều khoản bổ sung bên dưới.

Điều khoản bổ sung

 1. Người bán phải tuân thủ các Điều khoản dịch vụ GrabPay, bao gồm Thông báo quyền riêng tư của GrabPay (vui lòng xem tại https://www.grab.com/sg/terms-policies/).
 2. Người bán không được áp dụng phụ phí hay bất kỳ khoản phí nào khác đối với việc chấp nhận GrabPay làm Phương thức thanh toán mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của GrabPay. Điều này không ngăn cản Người bán tính phí xử lý liên quan đến việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ.
 3. Chỉ có thể tiến hành hoàn tiền thông qua giao diện hệ thống GrabPay của nhà cung cấp Phương thức thanh toán thay thế (APM). Nếu Người bán sử dụng bất kỳ phương thức hoàn tiền thay thế nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chuyển tiền qua ngân hàng hoặc hoàn tiền mặt, GrabPay sẽ không đóng vai trò gì trong giao dịch này và việc hoàn tiền là giữa Người bán và Khách hàng.
 4. Nếu được yêu cầu, Người bán phải hợp tác khi cần thiết trong việc điều tra Giao dịch, bao gồm cung cấp cho nhà cung cấp APM mọi tài liệu và/hoặc thông tin liên quan đến Giao dịch đó trong vòng mười bốn (14) ngày và phải thực hiện tất cả các bước cần thiết (nếu có) nhằm tuân thủ yêu cầu hợp tác này.
 5. Trên cơ sở điều tra này, GrabPay sẽ quyết định xem có cần hoàn tiền Giao dịch cho Khách hàng hay không. Người bán hiểu và thừa nhận rằng quyết định của GrabPay là cuối cùng và nhà cung cấp APM sẽ thực hiện hoàn tiền theo hướng dẫn của GrabPay. Nếu phải hoàn tiền cho Khách hàng, PayPal và Người bán sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ đối với mọi khoản hoàn tiền cũng như bất kỳ chi phí nào khác liên quan trực tiếp đến khoản hoàn tiền đó.
 6. GrabPay có quyền áp dụng hạn chế đối với dịch vụ vào bất cứ thời điểm nào, bao gồm việc từ chối hoặc giới hạn Giao dịch.
 7. Người bán phải coi GrabPay ngang bằng với bất kỳ Phương thức thanh toán nào khác được cung cấp trên trang web, tài liệu quảng cáo và quảng bá, cũng như các ấn phẩm bên ngoài khác của Người bán. Cụ thể là:
  1. a)  Vị trí đặt logo GrabPay và nút lựa chọn về cơ bản tương tự với vị trí đặt các phương thức thanh toán thay thế; ngoài ra, logo GrabPay và nút lựa chọn có mức độ nổi bật ngang bằng với các phương thức thanh toán khác;
  2. b)  Coi GrabPay ngang bằng với các phương thức thanh toán thay thế trong quy trình thanh toán tại điểm bán của Người bán và trong các điều khoản, điều kiện, hạn chế hay khoản phí mà Người bán đưa ra hoặc áp dụng cho Khách hàng; và
  3. c)  Không có gì ngăn cấm hay gây bất lợi việc Khách hàng lựa chọn GrabPay, ngăn cản người dùng sử dụng GrabPay hoặc khuyến khích Khách hàng sử dụng Phương thức thanh toán thay thế.
 8. Người bán cung cấp GrabPay cho Khách hàng cam kết không (i) mô tả sai hoặc chê bai phương thức thanh toán GrabPay hay công ty GrabPay hoặc (ii) tuyên bố rằng Phương thức thanh toán khác ưu việt, được ưu tiên hơn so với GrabPay hoặc thể hiện việc ưu tiên các Phương thức thanh toán khác so với GrabPay.
 9. Người bán sẽ ngừng sử dụng logo, Nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu khác của GrabPay (“Nhãn hiệu GrabPay”) trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu làm như vậy nếu GrabPay tùy ý quyết định rằng việc sử dụng này khiến Nhãn hiệu GrabPay bị mờ, nhòe, phai màu hoặc lạm dụng lợi thế thương mại liên quan.
 10. Không được sử dụng Phương thức thanh toán GrabPay cho một số hàng hóa và dịch vụ liệt kê dưới đây, cũng như trong các Điều khoản dịch vụ GrabPay. GrabPay có quyền cập nhật các Điều khoản dịch vụ GrabPay vào bất cứ thời điểm nào và trong trường hợp có sự khác biệt giữa danh sách bên dưới và các Điều khoản dịch vụ GrabPay thì các Điều khoản dịch vụ GrabPay sẽ được ưu tiên áp dụng.

a)  Phương tiện truyền thông dành cho người lớn mô tả hoặc có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp như khiêu dâm trẻ em, hãm hiếp, loạn luân, v.v.; tài liệu hoặc dịch vụ hướng đến tình dục; mọi hàng hóa hoặc dịch vụ khuyến khích sự thù ghét, bạo lực, gây tổn hại hoặc có tính chất không khoan dung dưới mọi hình thức;

b)  Tất cả các loại hãng hàng không, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hãng hàng không khai thác thương mại thông thường, hãng hàng không giá rẻ, hãng hàng không thuê chuyến và hãng lữ hành khai thác chuyến bay, trực thăng cá nhân và trực thăng taxi; đại lý du lịch không được cấp phép; bất kỳ loại hình khách sạn và dịch vụ lưu trú nào (như nhà nghỉ tập thể, căn hộ, căn hộ dịch vụ, nhà nghỉ bên đường, khu nghỉ dưỡng, biệt thự); doanh nghiệp chia sẻ bất động sản, chia sẻ bất động sản trong một khoảng thời gian, hoán đổi nhà, cho thuê lại, dịch vụ lưu trú qua đêm & ăn sáng và các hình thức kinh doanh tương tự; công ty tổ chức sự kiện, bán/bán lại vé, tổ chức sự kiện và các dịch vụ liên quan;

c)  Sản phẩm và đồ uống có cồn; sản phẩm thuốc lá, thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá điện tử và các sản phẩm liên quan (như phụ tùng và đồ sạc); trang sức, đá quý, đá và kim loại quý; kinh doanh ô tô (mọi loại xe ô tô mới và đã qua sử dụng); dầu khí, dầu mỏ và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu; thẻ điện thoại trả trước, dịch vụ điện thoại và điện thoại di động; dịch vụ spa, thư giãn và mát-xa

d)  Mọi loại hàng hóa có nhãn hiệu, thương hiệu hoặc bản quyền trừ khi người bán là chủ sở hữu trí tuệ/người giữ bản quyền hoặc bên được cấp giấy phép, dịch vụ, thiết bị, hoặc phần mềm gian lận được sử dụng để lách luật hoặc để phá bỏ bảo hộ bản quyền; hàng hóa xâm phạm hoặc vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, quyền công bố, quyền riêng tư hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác theo luật pháp Singapore hoặc quyền tài phán; tổ chức cung cấp dịch vụ làm bài luận, bài viết nghiên cứu và làm bài tập hộ;

e)  Hỗ trợ kỹ thuật máy tính và bộ phận trợ giúp CNTT; chia sẻ tệp và các dịch vụ liên quan; hoạt động kinh doanh mạng truyền thông xã hội, nhóm người tạo lượt xem ảo, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bán số lượng lượt thích trên Facebook, lượng người theo dõi Twitter, lượt xem YouTube; gói đăng ký, hội viên, lần dùng thử miễn phí và bất kỳ mô hình kinh doanh tương tự nào trong đó việc mua được quyết định dựa trên đăng ký

f)  Hoạt động kinh doanh lừa đảo như mô hình Ponzi/kim tự tháp, tiếp thị đa cấp, khóa học và dịch vụ kinh doanh hoặc đầu tư đảm bảo kết quả; trao hoặc nhận thanh toán vì mục đích hối lộ hoặc tham nhũng; các mặt hàng khuyến khích, thúc đẩy, tạo điều kiện hoặc hướng dẫn người khác tham gia vào hoạt động bất hợp pháp; các mặt hàng ăn cắp bao gồm hàng hóa có được do phạm pháp hoặc sao chép dưới hình thức ảo và kỹ thuật số; bán sản phẩm hoặc dịch vụ mà cơ quan chính phủ Singapore xác định là có nhiều khả năng gian lận hoặc do Khách hàng giao dịch theo cách vi phạm luật pháp Singapore; thông tin cá nhân của bên thứ ba vi phạm luật pháp Singapore; mọi loại hình dịch vụ không có giá trị gia tăng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bán lại các ưu đãi của chính phủ mà không có ủy quyền hoặc không mang lại giá trị gia tăng; các dịch vụ không công bằng, lừa đảo hoặc lợi dụng người tiêu dùng;

g)  Mọi loại hình dịch vụ tài chính như cho vay, cho vay ở phạm vi nhỏ, chương trình đầu tư, tài khoản giám hộ, đại lý thu hộ, bảo lãnh miễn tạm giam, tổ chức thu nợ, tổng hợp tín dụng, dịch vụ hợp nhất, bảo vệ thẻ tín dụng và các dịch vụ tương tự; hoạt động kinh doanh thu thập thông tin và gọi vốn cộng đồng, các nhóm cho vay, mọi hình thức chào bán cổ phần hoặc trao thưởng; tiền điện tử, Bitcoin, tiền trực tuyến, tiền dùng cho game, vàng trực tuyến và các tài sản ảo tương tự; một số dịch vụ phục hồi tín dụng, quyết toán nợ, giao dịch tín dụng hoặc các hoạt động bảo hiểm; kinh doanh dịch vụ tiền tệ như gửi tiền, chuyển tiền, ngân phiếu, thẻ quà tặng trả trước, phương tiện lưu giữ giá trị, tài sản tương đương tiền, giao dịch hối đoái ngoại tệ và các dịch vụ tương tự (ngoài dịch vụ liên quan đến kinh doanh chuyển tiền quốc tế quy định chi tiết trong các Điều khoản dịch vụ GrabPay); việc bán séc du lịch hoặc ngân phiếu; tư vấn pháp lý và thuế, dịch vụ phá sản và bất kỳ dịch vụ tương tự nào;

h)  Cơ quan chính phủ nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn ở đại sứ quán, lãnh sự quán; các vật dụng do chính phủ, cơ quan hành pháp và quân đội cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở đồng phục, phù hiệu, phụ kiện, trừ khi đã có từ lâu đời và/hoặc rõ ràng không phải là hàng thật hoặc chính thức (ví dụ: đồ chơi);

i)  Đánh bạc, chơi game và/hoặc bất kỳ hoạt động nào khác thu phí vào cửa và trao giải thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trò chơi tại sòng bạc, cá cược thể thao, đua ngựa hoặc đua chó, thể thao giả tưởng, vé xổ số, các hoạt động kinh doanh khác tạo điều kiện cho đánh bạc, trò chơi đòi hỏi kỹ năng (cho dù được định nghĩa theo pháp luật là đánh bạc hay không) và rút thăm trúng thưởng;

j)  Bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào chịu lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc; bất kỳ bộ phận cơ thể người nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cơ quan, bộ phận cơ thể, hài cốt, dịch cơ thể, tế bào gốc, phôi;

k)  Mọi loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe, dược phẩm, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng, vật tư y tế; ma túy, chất steroid, một số chất bị kiểm soát hoặc các sản phẩm khác có nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của người tiêu dùng; thuốc, thuốc lá hoặc sản phẩm sức khỏe trái pháp luật; chất được bào chế để có cùng công dụng; các phụ kiện và sản phẩm liên quan được sử dụng để chế tạo hoặc tiêu thụ các sản phẩm trên như dụng cụ bong, hookah và các thiết bị tương tự; hành nghề y khoa tư nhân và bác sĩ tư vấn trực tuyến;

l) Mọi loại hình tổ chức chính trị, tôn giáo, tâm linh, từ thiện và phi lợi nhuận; dịch vụ thầy bói, chiêm tinh, xem quẻ, bói bài tarot, thôi miên; và các dịch vụ tương tự;

m)  Mọi hình thức kinh doanh động vật hoặc vật nuôi; sản phẩm có được do buôn lậu động vật hoang dã, săn bắn bất hợp pháp và săn bắn trộm các loài có nguy cơ tuyệt chủng như động vật có vú ở biển, vây cá mập, sừng tê giác, ngà voi, hươu xạ, mật gấu, dương vật của hổ và bất kỳ sản phẩm tương tự nào;

n)  Mọi loại vũ khí, bao gồm súng cầm tay, đạn dược, dao, côn nhị khúc và các sản phẩm, bộ phận hoặc phụ kiện liên quan; vũ khí hoặc dao chịu quy định của luật pháp Singapore; đồ chơi, quà tặng và bất kỳ sản phẩm sao chép nào giống hệt bất kỳ mặt hàng nào nêu trên; vật liệu dễ cháy, gây nổ, pháo hoa, chất độc hại và nguy hiểm, bao gồm nhưng không giới hạn ở pháo hoa, chất gây nổ, vật liệu hay chất phóng xạ và thuốc súng.

iDEAL

Loại thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng theo thời gian thực

iDEAL là một phương thức thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng. Người nhận có thể nhận được xác nhận giao dịch theo thời gian thực. Chỉ những khách hàng đã được phát hành tài khoản ngân hàng trực tuyến tương thích với iDEAL ở một ngân hàng có trụ sở tại Hà Lan mới có thể sử dụng iDEAL.

Rủi ro yêu cầu bồi hoàn

Không

Bảo lãnh thanh toán

Có - Bảo lãnh thanh toán có nghĩa là mọi giao dịch được đánh dấu là hoàn tất hoặc thành công (tùy theo từng trường hợp) sẽ được thanh toán vào Tài khoản của bạn và khoản tiền đó sẽ không thể bị thu hồi, tuân theo các điều khoản này và Thỏa thuận người dùng cũng như việc bạn tuân thủ chúng.

Khả năng hoàn tiền

Số tiền giao dịch tối thiểu

Không áp dụng

Số tiền giao dịch tối đa

Không áp dụng

Hàng hóa và dịch vụ cụ thể bị cấm

Không có gì khác ngoài hàng hóa và dịch vụ bị cấm được quy định trong Thỏa thuận người dùng

Điều khoản bổ sung

 1. Bạn phải đảm bảo rằng khách hàng có thể dễ dàng truy cập thông tin về thủ tục khiếu nại trên trang web của bạn.
 2. Bạn không được phép cung cấp Phương thức thanh toán iDEAL thông qua các dịch vụ liên kết email trừ khi được PayPal cho phép trước bằng văn bản. Liên kết thanh toán iDEAL là một URL dẫn đến trang thanh toán của bạn, nơi khách hàng có thể bắt đầu thực hiện giao dịch iDEAL.
 3. Bạn phải hỗ trợ cho những yêu cầu về thông tin trong tình huống cụ thể cần điều tra thêm liên quan tới phương thức thanh toán iDEAL bất cứ khi nào PayPal hoặc bạn được thông báo.
 4. Bạn có thể truy cập Hướng dẫn tích hợp người bán iDEAL tại đây: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview; bạn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng iDEAL, bao gồm cả việc sử dụng logo iDEAL theo mô tả tại www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.
 5. Bạn cần báo cáo ngay mọi sự kiện cần đến Bảo lãnh thanh toán iDEAL cho PayPal.
 6. Khi PayPal cho rằng bạn có rủi ro cao, PayPal có quyền yêu cầu bạn thực hiện Quy trình đăng ký khách hàng để ghi lại ít nhất các dữ liệu liên quan đến Khách hàng sau đây:

a) Tên và địa chỉ email;

b) Số và tên của tài khoản ngân hàng đang được sử dụng để mua hàng thông qua Phương thức thanh toán iDEAL;

c) Thông tin bổ sung để xác minh trong bước 2 và giám sát các Giao dịch, ví dụ:

i. Địa chỉ IP

ii. Vân tay trên trình duyệt

iii. Số điện thoại di động

Mercado Pago 

Loại thanh toán 

Mercado Pago là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho phép người mua ở Brazil và Mexico thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước, số dư ví Mercado Pago và các phương thức thanh toán khác. 

Rủi ro yêu cầu bồi hoàn 

Có 

Bảo lãnh thanh toán 

Có - Bảo lãnh thanh toán có nghĩa là mọi giao dịch được đánh dấu là hoàn tất hoặc thành công (tùy theo từng trường hợp) sẽ được thanh toán vào Tài khoản của bạn và khoản tiền đó sẽ không thể bị thu hồi, tuân theo các điều khoản này và Thỏa thuận người dùng cũng như việc bạn tuân thủ chúng. 

Khả năng hoàn tiền 

Có 

Số tiền giao dịch tối thiểu 

0,01 MXN mỗi giao dịch 

0,01 BRL mỗi giao dịch 

Số tiền giao dịch tối đa 

1.000.000 MXN mỗi giao dịch 

10.000.000 BRL mỗi giao dịch 

Hàng hóa và dịch vụ cụ thể bị cấm 

Đối với Mexico:  

Ngoài hàng hóa hoặc dịch vụ bị cấm được quy định trong Thỏa thuận người dùng: hàng hóa và dịch vụ bị cấm theo Điều khoản và điều kiện của Mercado Pago, cũng như các loại hàng hóa và dịch vụ sau: thuốc theo toa, dược phẩm, thực phẩm bổ sung không được phép bán, mọi hình thức cờ bạc, sản phẩm và dịch vụ tài chính không được cơ quan giám sát tài chính có thẩm quyền phê duyệt, phần mềm độc hại (ví dụ: phần mềm diệt vi-rút giả, vi-rút, v.v.), tài trợ cho các đảng phái hoặc hoạt động chính trị, tiếp thị trực tiếp, hoạt động sử dụng số bưu chính, hối phiếu ngân hàng và chuyển tiền qua đường bưu điện, cửa hàng bán lẻ thu phí thành viên, cơ chế bán hàng đa cấp, bất động sản thuộc sở hữu của một nhóm người, công ty thu nợ, công ty bao thanh toán, tổ chức thanh lý tài sản, công ty bảo lãnh tại ngoại, luật sư phá sản, cố vấn tài chính, quyền sở hữu cổ phần, quỹ tín thác đầu tư, quỹ đầu tư, thu đổi ngoại tệ, lệnh thanh toán từ các tổ chức phi tài chính, văn phòng bảo lãnh và quy đổi tiền, séc du lịch, dịch vụ liên quan đến du lịch và tàu du lịch (không bao gồm các công ty du lịch), bộ sưu tập tiền xu, tem, cửa hàng tiền xu, bộ sưu tập tem thư, Airtran Airways, Airtran Air, đổi séc thành tiền mặt, thanh toán tự động và gói đăng ký, công ty môi giới việc làm và tạm ứng tiền mặt hoặc tín dụng. 

 

Đối với Brazil:  

Ngoài hàng hóa hoặc dịch vụ bị cấm được quy định trong Thỏa thuận người dùng: các dịch vụ bị cấm.  

Một số hàng hóa bị cấm bởi Mercado Pago theo Điều khoản và điều kiện của họ. Để xem danh sách đầy đủ hàng hóa và dịch vụ bị cấm, vui lòng truy cập: https://www.mercadopago.com.br/ajuda/3264 

Điều khoản bổ sung 

Đối với Mexico:Các dịch vụ thanh toán của Mercado Pago sẽ tuân theo Điều khoản và điều kiện của Mercado Pago áp dụng cho Mexico.  

 

Đối với Brazil: Các dịch vụ thanh toán của Mercado Pago sẽ tuân theo Điều khoản và điều kiện của Mercado Pago áp dụng cho Brazil.  

 

Đối với Brazil và Mexico: 

Bạn không được phép sử dụng thương hiệu, logo, tên thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ khác Mercado Pago ngoài việc liệt kê Mercado Pago dưới dạng một phương thức thanh toán. Nếu bạn tìm cách sử dụng trái phép quyền sở hữu trí tuệ của Mercado Pago thì chúng tôi có quyền thu hồi các dịch vụ của mình. 

 

Mercado Pago không chịu trách nhiệm chi trả bất kỳ khoản phí bổ sung nào do bạn không gửi đúng chi tiết về ngân hàng. 

 

Người dùng không thể bán lại dịch vụ quản lý thanh toán cho bên thứ ba. 

Multibanco

Loại thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng theo thời gian thực

Multibanco là Phương thức thanh toán chỉ dành cho khách hàng ở Bồ Đào Nha và cung cấp hai phương thức thanh toán thay thế: Một là chuyển khoản ngân hàng qua cổng dịch vụ ngân hàng trực tuyến của khách hàng, phương thức thay thế còn lại là thanh toán bằng tiền mặt tại ATM của các chi nhánh ngân hàng khác nhau ở Bồ Đào Nha.

Rủi ro yêu cầu bồi hoàn

Không

Bảo lãnh thanh toán

Không

Khả năng hoàn tiền

Không áp dụng

Số tiền giao dịch tối thiểu

Không áp dụng

Số tiền giao dịch tối đa

99.999,99 EUR mỗi giao dịch

Hàng hóa và dịch vụ cụ thể bị cấm

Không có gì khác ngoài hàng hóa và dịch vụ bị cấm được quy định trong Thỏa thuận người dùng

Điều khoản bổ sung

Không áp dụng

MyBank

Loại thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng theo thời gian thực

MyBank là một Phương thức thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng. Người nhận có thể nhận được xác nhận giao dịch theo thời gian thực.

Rủi ro yêu cầu bồi hoàn

Không

Bảo lãnh thanh toán

Không

Khả năng hoàn tiền

Số tiền giao dịch tối thiểu

Không áp dụng

Số tiền giao dịch tối đa

Không áp dụng

Hàng hóa và dịch vụ cụ thể bị cấm

Để tránh nghi ngờ và ngoài hàng hóa hoặc dịch vụ bị cấm được quy định trong Thỏa thuận người dùng: Các hoạt động có thể bị trừng phạt do gây nguy hiểm cho trẻ vị thành niên, ấu dâm, khiêu dâm, vi phạm các tác phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và phương tiện thanh toán, không tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, hệ thống xử lý dữ liệu tự động, hành vi rửa tiền, sự không tuân thủ liên quan đến hoạt động đánh bạc và cá cược, đua ngựa, xổ số và các điều khoản liên quan đến điều kiện thực hiện các ngành nghề được kiểm soát.

Điều khoản bổ sung

Bạn không được phép sử dụng logo và các quyền sở hữu trí tuệ khác của MyBank ngoài các quyền được cho phép đối với các dịch vụ phương thức thanh toán thay thế này. Đối với bất kỳ việc sử dụng nào khác, vui lòng tuân thủ Hướng dẫn quy chuẩn dành cho doanh nghiệp của MyBank tại trang web sau: https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Nếu bạn cố gắng sử dụng trái phép Logo của MyBank, theo cách không đúng mục đích hoặc không được cho phép, hoặc mâu thuẫn đáng kể với các yêu cầu này thì chúng tôi có quyền thu hồi dịch vụ của mình.

PayU

Loại thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng theo thời gian thực

PayU là một Phương thức thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng. Người nhận có thể nhận được xác nhận giao dịch theo thời gian thực.

Rủi ro yêu cầu bồi hoàn

Không

Bảo lãnh thanh toán

Không

Khả năng hoàn tiền

Số tiền giao dịch tối thiểu

0,01 PLN/giao dịch; 0,01 CZK/giao dịch

Số tiền giao dịch tối đa

Không áp dụng

Hàng hóa và dịch vụ cụ thể bị cấm

Ngoài hàng hóa và dịch vụ bị cấm được liệt kê trong Thỏa thuận: Thuốc theo toa, dược phẩm và thực phẩm bổ sung không được phép bán; ma túy, chất gây say, bao gồm thuốc "lắc", cũng như trang thiết bị và công nghệ được sử dụng để canh tác, sản xuất, mua bán, v.v. các sản phẩm đó; hoạt động cờ bạc bất hợp pháp; vũ khí, đạn dược và súng phóng hơi cay; dịch vụ trực tuyến có nội dung khiêu dâm, ví dụ: phòng trò chuyện, máy quay video, phim VOD; các sản phẩm và dịch vụ tài chính nếu được cung cấp như một phần của hoạt động không được giám sát bởi cơ quan giám sát tài chính có thẩm quyền; phần mềm độc hại, ví dụ: phần mềm diệt vi-rút giả, vi-rút, v.v.; các đảng phái chính trị và các trang web có liên quan được sử dụng để hỗ trợ cho các đảng phái đó hoặc thu tiền cho các hoạt động chính trị; gọi vốn cộng đồng; cơ quan trung gian chấp nhận thanh toán thay mặt cho nhiều người nhận mà không có thẩm quyền pháp lý hoặc không đáp ứng các yêu cầu của các hiệp hội thẻ/cơ quan trung gian

Điều khoản bổ sung

1. Bạn phải đảm bảo Khách hàng được thông báo rõ ràng theo cách thức dễ nhận biết và dễ dàng truy cập rằng các giao dịch được thực hiện qua Phương thức thanh toán PayU là không thể thu hồi được.

2. PayPal và PayU không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí bổ sung nào do chi tiết về ngân hàng không chính xác nếu bạn chưa bảo đảm rằng chỉ những chi tiết về ngân hàng chính xác được gửi.

3. Người bán sử dụng Phương thức thanh toán PayU sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các Giao dịch trái phép hoặc gian lận được thực hiện bằng Phương thức thanh toán này.

4. Bạn phải đảm bảo rằng:

a) mọi thông tin nhận dạng của Khách hàng và/hoặc dữ liệu xác thực có thể được sử dụng để đặt hàng sẽ không được lưu trữ bằng phương thức điện tử hoặc viết ra theo hình thức khác;

b) trong quá trình nhập thông tin nhận dạng của Khách hàng và/hoặc dữ liệu xác thực có thể được sử dụng để đặt hàng, các bên thứ ba sẽ không được lấy những dữ liệu đó.

Nghiêm cấm tiết lộ thông tin nhận dạng của Khách hàng và/hoặc dữ liệu xác thực cho bên thứ ba.

POLi

Loại thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng theo thời gian thực

POLi là một phương thức thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng. Người nhận có thể nhận được xác nhận giao dịch theo thời gian thực. Chỉ những khách hàng đang nắm giữ tài khoản thuộc các tổ chức ngân hàng tại Úc và New Zealand mới có thể sử dụng POLi. PayPal không đảm bảo rằng tất cả các tài khoản ngân hàng tại New Zealand hoặc Úc đều tương thích với POLi.

Rủi ro yêu cầu bồi hoàn

Không

Bảo lãnh thanh toán

Không

Khả năng hoàn tiền

Không

Số tiền giao dịch tối thiểu

1 AUD/NZD mỗi giao dịch

Số tiền giao dịch tối đa

10.000 AUD/NZD mỗi giao dịch

Hàng hóa và dịch vụ cụ thể bị cấm

Ngoài hàng hóa hoặc dịch vụ bị cấm được quy định trong Thỏa thuận người dùng: hoạt động cờ bạc.

Điều khoản bổ sung

Không áp dụng

Przelewy24 (P24)

Loại thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng theo thời gian thực

Przelewy24 là một Phương thức thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng. Người nhận có thể nhận được xác nhận giao dịch theo thời gian thực.

Rủi ro yêu cầu bồi hoàn

Không

Bảo lãnh thanh toán

Không

Khả năng hoàn tiền

Số tiền giao dịch tối thiểu

0,05 PLN mỗi giao dịch

Số tiền giao dịch tối đa

Không áp dụng

Hàng hóa và dịch vụ cụ thể bị cấm

Không có gì khác ngoài hàng hóa và dịch vụ bị cấm được quy định trong Thỏa thuận người dùng

Điều khoản bổ sung

Mỗi giao dịch được liên kết với một mã số giao dịch duy nhất và các thông tin chi tiết khác (“Chi tiết giao dịch“) để thuận tiện cho việc truy vấn hoặc khiếu nại có thể xảy ra. Bạn phải lưu Chi tiết giao dịch một cách an toàn. Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến giao dịch được thực hiện không chính xác sẽ được gửi trực tiếp đến PayPal, sau đó PayPal sẽ chuyển tiếp vấn đề này đến Chương trình thanh toán Pzrelewy24 để điều tra. Đối với những khiếu nại đó, bạn phải cung cấp các thông tin chi tiết sau:

a) Địa chỉ email;

b) Mã số giao dịch;

c) Số tiền giao dịch;

d) Họ tên của chủ tài khoản ngân hàng gốc nơi Số tiền giao dịch đã được

chuyển khoản đi;

e) Tên của ngân hàng có tài khoản nơi số tiền giao dịch đã được chuyển khoản đi hoặc

nơi giao dịch đã được chuyển khoản đến, tùy theo trường hợp;

f) Ngày giao dịch; và

g) Trong trường hợp thanh toán bằng thẻ: tên trên thẻ;

h) Trong trường hợp thanh toán qua SMS: số điện thoại di động của Khách hàng.

4. Bất kể những nội dung ở trên, mọi khiếu nại liên quan đến giao dịch được thực hiện trước thời điểm khiếu nại từ 90 ngày trở lên

có thể bị Chương trình thanh toán Przelewy24 từ chối xem xét.

Safetypay

Loại thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng theo thời gian thực

Safetypay là một phương thức thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng. Người nhận có thể nhận được xác nhận giao dịch theo thời gian thực.

Rủi ro yêu cầu bồi hoàn

Không

Bảo lãnh thanh toán

Khả năng hoàn tiền

Số tiền giao dịch tối thiểu

Không áp dụng

Số tiền giao dịch tối đa

15.000 EUR

Hàng hóa và dịch vụ cụ thể bị cấm

Ngoài hàng hóa hoặc dịch vụ bị cấm được liệt kê bên trên, bạn không được sử dụng Safetypay để nhận hoặc thực hiện thanh toán, dù trực tiếp hay gián tiếp, nhằm hỗ trợ: Bản thu lậu; hàng giả; hàng hóa bị cấm vận; ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy bất hợp pháp; tài liệu phản cảm, phân biệt chủng tộc hoặc thiếu văn hóa; nội dung, tài liệu và/hoặc dịch vụ dành cho người lớn, bao gồm nhưng không giới hạn ở sách và video dành cho người lớn, cuộc trò chuyện điện thoại dành cho người lớn, trang web dành cho người lớn, dịch vụ đồng hành/hộ tống, dịch vụ hẹn hò (nhằm mục đích tình dục), dịch vụ môi giới cô dâu, dịch vụ giải trí khác dành cho người lớn; tiền mặt; bất kỳ loại thiệt hại, tổn thất, hình phạt hoặc tiền phạt nào; các khoản phí hoặc chi phí vượt quá giá thông thường dành cho hàng hóa hoặc dịch vụ của Người bán (thuế hiện hành) hoặc những chi phí mà Khách hàng chưa phê duyệt một cách rõ ràng; tiền quá hạn hoặc khoản tiền bù đắp cho séc bị trả lại hoặc ngừng thanh toán; hoạt động bán hàng do bên thứ ba thực hiện; những khoản tiền không thể hiện việc bán hàng hóa và dịch vụ trung thực theo hoạt động kinh doanh của Người bán (ví dụ như giao dịch mua được thực hiện bởi chủ sở hữu (hoặc thành viên trong gia đình họ) hoặc nhân viên của Người bán); Giao dịch kinh doanh bất hợp pháp; rửa tiền hoặc tài trợ cho các hoạt động khủng bố.

Điều khoản bổ sung

Không áp dụng

Satispay

Loại thanh toán

Satispay cung cấp nền tảng thanh toán di động được kích hoạt trên tài khoản ngân hàng.

Rủi ro yêu cầu bồi hoàn

Không

Bảo lãnh thanh toán

Khả năng hoàn tiền

Số tiền giao dịch tối thiểu

0,01 EUR

Số tiền giao dịch tối đa

Không áp dụng

Hàng hóa và dịch vụ cụ thể bị cấm

Ngoài hàng hóa và dịch vụ bị cấm được liệt kê bên trên, bạn không được sử dụng Satispay để nhận hoặc thực hiện thanh toán, dù trực tiếp hay gián tiếp, nhằm hỗ trợ:

a)  Dịch vụ viễn thông, bao gồm cuộc gọi trong nước và đường dài, cuộc gọi qua thẻ tín dụng, cuộc gọi thông qua việc sử dụng điện thoại và máy fax có chức năng đọc thẻ từ;

b)  Phiếu chuyển tiền - Chuyển khoản ngân hàng;

c)  Cửa hàng cầm đồ;

d)  Tiếp thị qua điện thoại theo cách chủ động liên hệ với khách hàng;

e)  Tiếp thị qua điện thoại theo cách thúc đẩy khách hàng liên hệ;

f)  Đại lý bán vé (Nhà tiếp thị qua đài phát thanh, truyền hình và các nhà tiếp thị trực tiếp khác chưa được phân loại nơi khác);

g)  Tổ chức tài chính — giải ngân tiền mặt thủ công;

h)  Tổ chức tài chính — giải ngân tiền mặt tự động;

i)  Thanh toán khoản vay, tổ chức cho vay;

j)  Tổ chức phi tài chính — ngoại tệ, phiếu chuyển tiền (không phải chuyển khoản ngân hàng), chứng thư hoặc séc du lịch;

k)  Đại lý—Chứng khoán, quỹ tương hỗ, cổ phiếu, hàng hóa, trái phiếu;

l)  Bất động sản thuộc sở hữu của một nhóm người;

m)  Dịch vụ hẹn hò và hộ tống;

n)  Dịch vụ và câu lạc bộ mua sắm;

o)  Cơ quan báo cáo tín dụng tiêu dùng;

p)  Cơ quan giới thiệu việc làm và dịch vụ trợ giúp tạm thời;

q)  Cá cược (bao gồm vé xổ số, chip chơi tại sòng bạc, cá cược và đặt cược ngoài luồng).

Điều khoản bổ sung

Người bán thừa nhận và đồng ý rằng dữ liệu cá nhân sẽ được chuyển đến Satispay để xử lý giao dịch. Dữ liệu cá nhân này sẽ được Satispay xử lý theo thông báo về quyền riêng tư của mình, thông báo này có tại: https://static-www-satispay-com.s3.amazonaws.com/privacy/Payment-Scheme/Satispay-Payment- Scheme_Privacy-en.pdf

SOFORT

Loại thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng theo thời gian thực

SOFORT Banking/SOFORT Überweisung là một Phương thức thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng. Người nhận có thể nhận được xác nhận giao dịch theo thời gian thực.

Rủi ro yêu cầu bồi hoàn

Không

Bảo lãnh thanh toán

Không

Khả năng hoàn tiền

Số tiền giao dịch tối thiểu

1 EUR mỗi giao dịch

Số tiền giao dịch tối đa

Không áp dụng

Hàng hóa và dịch vụ cụ thể bị cấm

Không có gì khác ngoài hàng hóa và dịch vụ bị cấm được quy định trong Thỏa thuận người dùng

Điều khoản bổ sung

Không áp dụng

Trustly

Loại thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng theo thời gian thực

Rủi ro yêu cầu bồi hoàn

Không (sau khi tiền được thanh toán vào Tài khoản người bán)

Bảo lãnh thanh toán

Không

Khả năng hoàn tiền

Số tiền giao dịch tối thiểu

0,01 EUR mỗi giao dịch. (Tuân thủ các điều kiện do ngân hàng của Khách hàng áp dụng)

Số tiền giao dịch tối đa

Tuân thủ các điều kiện do ngân hàng của Khách hàng áp dụng

Hàng hóa và dịch vụ cụ thể bị cấm

Ngoài hàng hóa và dịch vụ bị cấm được liệt kê trong Thỏa thuận: Bitcoin

Điều khoản bổ sung

(1) Bạn phải đảm bảo (các) logo và nhãn hiệu của Trustly được hiển thị và trình bày một cách lôi cuốn và phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu hiện hành về trình bày dịch vụ được nêu tại: https://trustly.com/en/developer/documents.

(2) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (a) Dịch vụ của Trustly phụ thuộc vào chức năng của các hệ thống bên thứ ba – chủ yếu là các ngân hàng – và Trustly không đảm bảo chức năng dịch vụ của mình trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự cố, hỏng hóc hay điều chỉnh nào trong hoặc liên quan đến các hệ thống bên thứ ba này; (b) Tốc độ giao dịch có thể bị ảnh hưởng bất lợi vào những thời điểm khi khối lượng giao dịch tăng bất thường hay thời gian cao điểm hoặc trong quá trình bảo trì dịch vụ theo kế hoạch của Trustly; và (c) PayPal và Trustly không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do chức năng của hệ thống bên thứ ba bị xuống cấp như được mô tả trong tiểu mục (a) của phần này hoặc trong thời gian cao điểm về khối lượng giao dịch hoặc bảo trì dịch vụ theo kế hoạch của Trustly như được mô tả trong tiểu mục (b) của phần này.

WeChat Pay
Loại thanh toán

WeChat Pay là ví điện tử mà tất cả các Khách hàng đã đăng ký WeChat Pay đều có thể sử dụng.

Rủi ro yêu cầu bồi hoàn Không
Bảo lãnh thanh toán Không
Khả năng hoàn tiền
Số tiền giao dịch tối thiểu 0,10 RMB mỗi Giao dịch
Số tiền giao dịch tối đa 10.000,00 USD/giao dịch, 20.000,00 USD/ngày/Khách hàng, 50.000,00 USD/năm/Khách hàng
Hàng hóa và dịch vụ cụ thể bị cấm Xem Điều khoản bổ sung
Điều khoản bổ sung
 1. Bạn cần đảm bảo sẽ chỉ sử dụng WeChat Pay cho các hàng hóa sau:

a) Trang phục/phụ kiện/túi xách;

b) Quà tặng/hoa/quà lưu niệm;

c) Thiết bị ngoài trời/thể thao/thể dục/hoạt động an ninh và bảo vệ;

d) Nhạc cụ;

e) Đồng hồ đeo tay/đồng hồ treo tường/kính mắt/mắt kính thời trang;

f) Đồ trang sức/phụ kiện;

g) Đồ dùng trong nhà/vật liệu xây dựng/đồ trang trí/vải;

h) Thực phẩm;

i) Sản phẩm chăm sóc sức khỏe/thực phẩm chức năng;

j) Thiết bị gia dụng;

k) Sản phẩm chăm sóc cá nhân và tránh thai;

l) Đồ trang điểm làm đẹp/chăm sóc da/chăm sóc cá nhân;

m) Hàng thủ công/chậu cây/đồ trang trí nội thất;

n) Ô tô/xe máy/xe đạp/phụ tùng/xe tân trang;

o) Sản phẩm kỹ thuật số;

p) Thiết bị văn phòng;

q) Sản phẩm dành cho mẹ và bé/đồ chơi trẻ em;

r) Cửa hàng (trực tuyến) dành cho mẹ và bé;

s) Sách/sản phẩm nhạc/văn phòng phẩm; hoặc

t) Thức ăn cho vật nuôi

 1. Bạn phải thể hiện logo "WeChat" trên trang web chính thức của mình khi sử dụng Dịch vụ LPM (Phương thức thanh toán địa phương) của Trung Quốc.
 2. Bạn không được tính thêm phí cho Khách hàng hoặc không cung cấp mức dịch vụ thấp hơn khi Khách hàng sử dụng WeChat Pay làm phương thức thanh toán.
 3. Bạn phải giữ lại các biên lai gốc và hồ sơ Giao dịch liên quan trong ít nhất năm (5) năm kể từ ngày Giao dịch.
 4. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng dịch vụ WeChat Pay sẽ chấm dứt và bạn sẽ chịu mọi nghĩa vụ pháp lý nếu bạn:
 1. vi phạm các quy tắc liên quan và từ chối chỉnh sửa sau khi đã được yêu cầu làm như vậy;
 2. thực hiện bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến lợi ích của WeChat Pay; hoặc
 3. tham gia vào sự kiện gây rủi ro hoặc giao dịch bất thường, theo sự suy xét hợp lý của WeChat Pay.