Giới thiệu về chúng tôi

PayPal đã cách mạng hóa nền thương mại trên toàn cầu trong hơn 25 năm. Bằng cách tạo ra những trải nghiệm tiến tiến giúp hoạt động chuyển tiền, bán hàng và mua sắm trở nên đơn giản, phù hợp và an toàn, PayPal hỗ trợ cho người tiêu dùng và doanh nghiệp tại khoảng 200 thị trường tham gia và phát triển mạnh mẽ trong nền kinh tế toàn cầu.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://about.pypl.com/https://investor.pypl.com/.