THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG PAYPAL

Giới thiệu về tài khoản của bạn

Thỏa thuận người dùng này sẽ có hiệu lực đối với tất cả người dùng kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2022.

Chào mừng bạn đến với PayPal!

Thỏa thuận người dùng này là một hợp đồng giữa bạn và PayPal Pte. Ltd., một công ty Singapore, chi phối việc bạn sử dụng tài khoản PayPal của bạn và các dịch vụ PayPal. Nếu bạn là cá nhân, bạn phải là cư dân của một trong những quốc gia/khu vực được liệt kê trên trang PayPal toàn cầu và phải đủ 18 tuổi hoặc đủ tuổi thành niên tại quốc gia/khu vực cư trú của bạn để mở tài khoản PayPal và sử dụng dịch vụ PayPal. Nếu bạn là doanh nghiệp, doanh nghiệp phải được tổ chức, hoạt động hoặc đóng tại một trong những quốc gia/khu vực được liệt kê trên trang PayPal toàn cầu để mở tài khoản PayPal và sử dụng dịch vụ PayPal.

Khi mở và sử dụng tài khoản PayPal, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận người dùng này. Bạn cũng đồng ý tuân thủ các chính sách bổ sung sau và mỗi thỏa thuận khác trên trang Thỏa thuận pháp lý áp dụng cho bạn, bao gồm:

Vui lòng đọc kỹ tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận người dùng này, điều khoản của các chính sách này và mỗi thỏa thuận khác áp dụng cho bạn.

Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi thỏa thuận người dùng này và bất kỳ chính sách nào được nêu ở trên. Phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm chúng tôi đăng tải lên trang web của mình, trừ khi có ghi chú khác. Nếu những thay đổi của chúng tôi làm giảm quyền hoặc tăng trách nhiệm của bạn, chúng tôi sẽ đăng thông báo lên trang Cập nhật về chính sách trên trang web của chúng tôi và thông báo trước cho bạn ít nhất 14 ngày. Tất cả các thay đổi trong tương lai được trình bày trong trang Cập nhật về chính sách đã công bố trên trang Thỏa thuận pháp lý tại thời điểm bạn đăng ký dịch vụ PayPal được đưa vào thỏa thuận người dùng này dưới dạng tham chiếu và sẽ có hiệu lực như được quy định trong Cập nhật về chính sách đó. Khi bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với thỏa thuận người dùng này hoặc điều khoản, thỏa thuận hay chính sách hiện hành khác được liệt kê ở trên, tức là bạn đồng ý tuân thủ và chịu ràng buộc bởi những thay đổi đó.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng dịch vụ PayPal, đóng tài khoản và chấm dứt mối quan hệ với chúng tôi mà không bị mất phí hoặc tiền phạt. Thỏa thuận người dùng này sẽ tiếp tục áp dụng cho việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi trước đó.

Giới thiệu về hoạt động kinh doanh chính của chúng tôi

PayPal là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thông qua việc tạo, lưu trữ, duy trì và cung cấp dịch vụ PayPal của chúng tôi cho bạn qua Internet. Các dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn gửi các khoản thanh toán cho bất kỳ ai có tài khoản PayPal và nhận thanh toán, nếu có. Dịch vụ của chúng tôi có sẵn tùy theo từng quốc gia/khu vực. Bạn có thể xem dịch vụ nào có sẵn ở quốc gia/khu vực của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản PayPal.

Dịch vụ PayPal do PayPal Pte. Ltd. cung cấp.

Thỏa thuận người dùng này không nhằm mục đích chào bán dịch vụ PayPal và PayPal không nhắm mục tiêu vào bất kỳ quốc gia/khu vực hoặc thị trường nào thông qua thỏa thuận người dùng này.

Mở tài khoản

Chúng tôi cung cấp hai loại tài khoản: tài khoản PayPal cá nhân (hay “tài khoản cá nhân”) và tài khoản PayPal doanh nghiệp (hay “tài khoản doanh nghiệp”).

Tất cả các tài khoản PayPal cho phép bạn thực hiện những việc như:

 • Gửinhận thanh toán.
 • Mua hàng trực tuyến, thông qua thiết bị di động hoặc mua tại cửa hàng.
 • Thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, tài khoản ngân hàng, số dư trong tài khoản PayPal, Séc điện tử hoặc các phương thức thanh toán khác.
 • Chấp nhận thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, tài khoản ngân hàng, số dư PayPal, Séc điện tử hoặc các phương thức thanh toán khác từ người khác.

Bạn có trách nhiệm duy trì bảo mật và kiểm soát đầy đủ bất kỳ và tất cả ID, mật khẩu, mã định danh cá nhân hoặc bất kỳ mã nào khác mà bạn sử dụng để truy cập tài khoản PayPal và các dịch vụ PayPal.

Để mở và duy trì tài khoản PayPal, bạn phải liệt kê chính xác quốc gia/khu vực cư trú của bạn và cung cấp cho chúng tôi thông tin tài khoản chính xác và cập nhật, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin cá nhân, thông tin tài chính hoặc thông tin khác liên quan đến bạn hoặc doanh nghiệp của bạn.

Bạn phải cập nhật địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và thông tin liên hệ khác hiện có trong hồ sơ tài khoản PayPal của bạn.

Tài khoản cá nhân

Nếu bạn chủ yếu cần mua hàng và gửi các giao dịch cá nhân cho gia đình và bạn bè, tài khoản cá nhân có thể là lựa chọn phù hợp với bạn. Với tài khoản cá nhân, bạn có thể thực hiện những việc như:

 • Mua hàng hóa và dịch vụ.
 • Gửi các giao dịch cá nhân đến và yêu cầu các giao dịch cá nhân từ bạn bè và gia đình.

Bạn cũng có thể sử dụng tài khoản cá nhân để nhận thanh toán cho việc bán hàng hóa và dịch vụ, tuy nhiên, nếu bạn định sử dụng tài khoản cá nhân chủ yếu để bán hàng, bạn nên cân nhắc sử dụng tài khoản doanh nghiệp. Bạn có thể chuyển đổi tài khoản PayPal của mình từ tài khoản cá nhân sang tài khoản doanh nghiệp nếu trường hợp sử dụng thay đổi.

Tài khoản doanh nghiệp

Chúng tôi khuyên các cá nhân và tổ chức chủ yếu sử dụng PayPal để bán hàng hóa hoặc dịch vụ nên sử dụng tài khoản doanh nghiệp, ngay cả khi doanh nghiệp của bạn chưa được đăng ký thành lập. Với tài khoản doanh nghiệp, bạn có thể thực hiện những việc như:

 • Sử dụng tên công ty hoặc tên doanh nghiệp làm tên trên tài khoản doanh nghiệp của bạn.
 • Cho phép nhân viên truy cập một số tính năng của tài khoản doanh nghiệp của bạn.
 • Đăng ký nhận sản phẩm PayPal đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp bạn.

Tài khoản doanh nghiệp có thể phải chịu các khoản phí khác với các khoản phí được áp dụng cho tài khoản cá nhân. Tài khoản doanh nghiệp không đủ điều kiện nhận “các giao dịch cá nhân”, mặc dù tài khoản này có thể gửi các giao dịch cá nhân cho bạn bè và gia đình có tài khoản PayPal đủ điều kiện.

Bằng việc mở tài khoản doanh nghiệp hoặc chuyển đổi tài khoản cá nhân sang tài khoản doanh nghiệp, bạn xác nhận với chúng tôi rằng bạn đang sử dụng tài khoản chủ yếu cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại. Bạn cũng đồng ý việc PayPal lấy báo cáo tín dụng cá nhân và/hoặc doanh nghiệp của bạn từ cơ quan báo cáo tín dụng tại thời điểm mở tài khoản, khi bạn yêu cầu một số sản phẩm mới và bất cứ khi nào chúng tôi có cơ sở tin rằng mức độ rủi ro liên quan đến tài khoản doanh nghiệp của bạn gia tăng.

Thỏa thuận thực thể thương mại

Nếu hoạt động thông qua bất kỳ loại tài khoản PayPal nào mà bạn nắm giữ đạt đến ngưỡng nhất định hoặc liên quan đến một số lĩnh vực hay hoạt động kinh doanh cụ thể, các mạng lưới thẻ sẽ yêu cầu bạn đồng ý với Thỏa thuận thực thể thương mại nhằm cho phép bạn tiếp tục chấp nhận thanh toán bằng thẻ Visa và MasterCard. Trong trường hợp đó, các Thỏa thuận thực thể thương mại này sẽ áp dụng cho bất kỳ khoản thanh toán nào được PayPal xử lý thay mặt bạn và là một phần của thỏa thuận người dùng này.

Quyền của bên thứ ba

Bạn phải là chủ sở hữu hưởng lợi đối với tài khoản PayPal của mình và chỉ tiến hành kinh doanh cho chính bạn.

Bạn có thể cấp, loại bỏ và quản lý rõ ràng các quyền cho một số bên thứ ba để thay mặt bạn thực hiện một số hành động nhất định. Trong một số trường hợp, bạn có thể thực hiện việc này khi đăng nhập vào tài khoản PayPal – trong các trường hợp khác, bạn có thể thực hiện việc này trực tiếp với bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng nếu bạn cấp quyền cho bên thứ ba thay mặt bạn thực hiện các hành động, chúng tôi có thể tiết lộ một số thông tin về tài khoản PayPal của bạn cho bên thứ ba này.

Bạn có thể cho phép các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được pháp luật hiện hành cấp phép:

 • cung cấp dịch vụ thông tin tài khoản để truy cập thông tin về tài khoản của bạn thay mặt bạn;
 • xác nhận số tiền cần thiết để thực hiện giao dịch thanh toán bằng thẻ có sẵn trên tài khoản của bạn; hoặc
 • cung cấp dịch vụ khởi tạo thanh toán để thay mặt bạn khởi tạo thanh toán từ tài khoản của bạn.

Việc cấp quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào để truy cập tài khoản PayPal của bạn theo bất kỳ cách nào không làm giảm bớt trách nhiệm của bạn theo thỏa thuận người dùng này. Bạn phải chịu trách nhiệm với chúng tôi về các hành động mà bạn ủy quyền cho các bên thứ ba thực hiện. Bạn sẽ không bắt chúng tôi phải chịu trách nhiệm và bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi đối với bất kỳ khoản nợ nào phát sinh từ việc hành động hoặc không hành động của các bên thứ ba liên quan đến các quyền mà bạn đã cấp, theo quyền pháp lý bắt buộc của bạn.

Đóng tài khoản PayPal của bạn

Bạn có thể đóng tài khoản và chấm dứt mối quan hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào mà không bị mất phí hoặc tiền phạt; tuy nhiên, bạn sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản PayPal ngay cả sau khi đóng tài khoản PayPal. Khi bạn đóng tài khoản PayPal, chúng tôi sẽ hủy mọi giao dịch đã được lên lịch hoặc chưa hoàn tất. Bạn phải rút hoặc chuyển khoản bất kỳ số dư nào từ tài khoản PayPal trước khi đóng. Bạn không thể rút hoặc chuyển các phiếu/thẻ quà tặng kỹ thuật số được mua thông qua cổng Quà tặng Kỹ thuật số PayPal và liên kết với tài khoản PayPal của bạn làm phương thức thanh toán. Tuy nhiên, ngay cả khi không có tài khoản PayPal, bạn vẫn có thể sử dụng các mã bạn nhận được qua email khi mua phiếu/thẻ quà tặng để mua hàng.

Trong một số trường hợp, bạn không thể đóng tài khoản PayPal, bao gồm:

 • Để trốn tránh một cuộc điều tra.
 • Nếu bạn có giao dịch đang chờ xử lý hoặc tranh chấp, khiếu nại chưa giải quyết.
 • Nếu tài khoản PayPal của bạn có số dư âm.
 • Nếu tài khoản PayPal của bạn bị tạm giữ, giới hạn hoặc trích lập khoản dự phòng.

Liên kết hoặc hủy liên kết phương thức thanh toán

Bạn có thể liên kết hoặc hủy liên kết thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc tài khoản ngân hàng với tài khoản PayPal của bạn dưới dạng phương thức thanh toán. Vui lòng lưu thông tin phương thức thanh toán hiện tại của bạn (tức là số thẻ tín dụng và ngày hết hạn). Nếu thông tin này thay đổi, chúng tôi có thể cập nhật bằng cách sử dụng thông tin và các nguồn của bên thứ ba chúng tôi có mà không cần bạn phải thực hiện bất kỳ hành động nào. Nếu không muốn chúng tôi cập nhật thông tin thẻ, bạn có thể xóa bỏ phương thức thanh toán khỏi tài khoản PayPal của mình. Nếu chúng tôi cập nhật phương thức thanh toán của bạn, chúng tôi sẽ lưu giữ bất kỳ cài đặt ưu tiên nào gắn với phương thức thanh toán đó. Bạn có thể chọn xác nhận thẻ của mình để chúng tôi xác minh rằng thẻ này hợp lệ và bạn là chủ thẻ.

Tạm giữ số dư PayPal

Bất kỳ số dư nào bạn giữ trong tài khoản PayPal thể hiện yêu cầu thanh toán không được đảm bảo đối với PayPal. PayPal gộp số dư của bạn với số dư của người dùng khác và đầu tư khoản tiền này vào các khoản đầu tư ngắn hạn. Các khoản tiền gộp này được tách biệt với các khoản tiền công ty của PayPal, và PayPal sẽ không sử dụng các khoản tiền này cho các chi phí hoạt động hoặc bất kỳ mục đích công ty nào khác cũng như sẽ không tự ý cung cấp các khoản tiền này cho chủ nợ của mình trong trường hợp phá sản. Bạn sẽ không nhận được tiền lãi hoặc các khoản lợi nhuận khác có được từ số tiền trong số dư của bạn. Bạn đồng ý việc PayPal sẽ sở hữu lãi hoặc các khoản lợi nhuận khác nhận được từ các khoản đầu tư này. Bạn đồng ý chuyển nhượng bất kỳ quyền nào đối với phần lãi có được từ tiền của bạn cho PayPal.

Nạp thêm hoặc rút tiền

Nạp tiền vào số dư của bạn

Bạn có thể sử dụng các phương thức thanh toán được liên kết với tài khoản PayPal để thanh toán cho các giao dịch bạn thực hiện bằng tài khoản PayPal. Bạn không cần số dư trong tài khoản PayPal của mình để mua hàng hoặc gửi thanh toán. Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản PayPal từ tài khoản ngân hàng được liên kết với tài khoản PayPal bằng cách yêu cầu chuyển khoản điện tử đến tài khoản PayPal. Số tiền chuyển khoản sẽ được giữ dưới dạng số dư trong tài khoản PayPal của bạn. Bạn không thể dùng thẻ tín dụng để nạp tiền vào số dư PayPal.

Rút tiền từ số dư của bạn

Nếu bạn có số dư PayPal, hãy đăng nhập vào tài khoản PayPal để xem những tùy chọn rút tiền nào sau đây được áp dụng tại quốc gia/khu vực của bạn:

 • chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được liên kết với tài khoản PayPal của bạn; hoặc
 • chuyển tiền vào thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, nếu có; hoặc
 • yêu cầu gửi séc qua đường bưu điện, nếu có.

Tùy thuộc vào quốc gia/khu vực mà bạn đăng ký tài khoản, bạn có thể rút tiền thông qua nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Vui lòng xem các điều khoản của bên thứ ba đó để biết thông tin về quy đổi tiền tệ.

Để bảo vệ chúng tôi và người dùng của chúng tôi khỏi bị tổn thất, chúng tôi có thể tạm hoãn việc rút tiền trong một số trường hợp, bao gồm cả trường hợp chúng tôi cần xác nhận bạn đã cho phép rút tiền hoặc các khoản thanh toán khác chuyển vào tài khoản PayPal của bạn bị đảo ngược (ví dụ: do yêu cầu bồi hoàn, đảo ngược của ngân hàng hoặc tranh chấp của người mua). Nếu chúng tôi đặt giới hạn cho tài khoản PayPal của bạn, khoản thanh toán sẽ bị tạm giữ hoặc tài khoản của bạn hay tài khoản liên kết có số dư âm bằng bất kỳ loại tiền tệ nào trong khi giao dịch rút tiền từ tài khoản PayPal đang chờ xử lý, bạn phải bắt đầu lại giao dịch rút tiền sau khi giới hạn hoặc việc tạm giữ được dỡ bỏ hoặc số dư âm đã được thanh toán đầy đủ.

Chúng tôi có thể đặt hạn mức rút tiền và bạn có thể xem hạn mức rút tiền bằng cách đăng nhập vào tài khoản PayPal. Việc hoàn thành các bước sau đây có thể giúp chúng tôi xác minh tài khoản PayPal của bạn, từ đó, cho phép chúng tôi gỡ bỏ bất kỳ hạn mức rút tiền nào:

 • Xác minh tài khoản ngân hàng của bạn; và
 • Liên kết và xác nhận thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn.

Chúng tôi có thể tính phí chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu thẻ ghi nợ của bạn đủ điều kiện nhận tiền rút từ tài khoản PayPal, bạn sẽ được lựa chọn sử dụng thẻ này khi chuyển tiền ra khỏi số dư PayPal, chịu các khoản áp dụng cho chuyển khoản đó có trên trang Phí chuyển khoản số dư (đối với tài khoản cá nhân) và trang Phí chuyển khoản số dư (đối với tài khoản doanh nghiệp). Chúng tôi sẽ thông báo các khoản phí áp dụng cho bạn trước mỗi lần bắt đầu rút tiền.

Thông thường, chúng tôi sẽ chỉ gửi tờ séc qua đường bưu điện đến địa chỉ được xác nhận, trừ khi chúng tôi đã xác minh tài khoản PayPal của bạn. Chúng tôi sẽ không gửi séc đến hộp thư bưu điện. Nếu bạn muốn chúng tôi gửi séc đến địa chỉ không đáp ứng các tiêu chí này, bạn phải liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng và cung cấp tài liệu mà chúng tôi yêu cầu để xác minh mối liên hệ của bạn với địa chỉ. Nếu bạn không đổi séc lấy tiền mặt trong vòng 180 Ngày kể từ ngày phát hành, chúng tôi sẽ chuyển lại tiền vào số dư của bạn (sau khi trừ phí).

Quản lý số dư của bạn bằng nhiều loại tiền tệ

Nắm giữ nhiều loại tiền tệ

Số dư tài khoản PayPal của bạn có thể được nắm giữ bằng bất kỳ loại tiền tệ nào được PayPal hỗ trợ và bạn có thể nắm giữ số dư đồng thời bằng nhiều loại tiền tệ trong số đó.

Nếu bạn nắm giữ số dư trong tài khoản PayPal:

 • Chúng tôi có thể cho phép bạn quy đổi số dư sang loại tiền tệ khác. Nếu bạn quy đổi số dư trong tài khoản, tỷ giá hối đoái giao dịch của PayPal (bao gồm cả phí quy đổi tiền tệ) sẽ được áp dụng. Theo quyết định của mình, chúng tôi có thể áp dụng các hạn mức đối với số dư mà bạn có thể quy đổi hoặc số lần quy đổi mà bạn có thể thực hiện.
 • Bạn chỉ có thể rút số dư bằng loại tiền tệ mở tài khoản hoặc loại tiền tệ khác mà PayPal hỗ trợ rút tiền tại quốc gia/khu vực bạn đã đăng ký. Để rút số dư trong tài khoản được nắm giữ bằng loại tiền tệ khác, bạn sẽ phải quy đổi loại tiền tệ này sang loại tiền tệ mở tài khoản hoặc số dư đó sẽ được quy đổi cho bạn tại thời điểm rút tiền. Tỷ giá hối đoái giao dịch của PayPal, bao gồm phí quy đổi tiền tệ của chúng tôi, sẽ được áp dụng.

Để nhận tiền bằng loại tiền tệ mà tài khoản của bạn hiện chưa được đặt cấu hình để nhận, có thể bạn sẽ cần phải tạo số dư bằng loại tiền tệ đó trong tài khoản PayPal hoặc quy đổi số dư sang một loại tiền tệ khác. Bạn chỉ có thể nhận một số loại tiền tệ bằng cách quy đổi số dư thành loại tiền tệ khác mà PayPal cho phép bạn nắm giữ. Nếu số dư được quy đổi, tỷ giá hối đoái giao dịch của PayPal (bao gồm phí quy đổi tiền tệ của chúng tôi) sẽ được áp dụng.

Bạn phải chịu trách nhiệm về mọi rủi ro liên quan đến việc duy trì nhiều loại tiền tệ trong tài khoản PayPal. Bạn không được quản lý hoặc quy đổi tiền tệ cho mục đích giao dịch đầu cơ, chênh lệch quy đổi, quyền chọn quy đổi hoặc bất kỳ hoạt động nào khác mà theo xác định của PayPal là chủ yếu nhằm mục đích kiếm lời hoặc kiếm tiền dựa trên tỷ giá quy đổi tiền tệ. PayPal có thể tạm giữ, hủy bỏ hoặc đảo ngược mọi giao dịch mà chúng tôi xác định vi phạm chính sách này.

Cách quy đổi tiền tệ của chúng tôi

Nếu PayPal quy đổi tiền tệ, chúng tôi sẽ thực hiện theo tỷ giá hối đoái giao dịch thiết lập cho hoạt động hối đoái liên quan. Tỷ giá hối đoái giao dịch được điều chỉnh thường xuyên và bao gồm phí quy đổi tiền tệ do chúng tôi áp dụng và duy trì trên tỷ giá hối đoái cơ sở để hình thành mức phí áp dụng cho quy đổi của bạn. Tỷ giá hối đoái cơ bản dựa vào tỷ giá trong thị trường tiền tệ bán buôn vào ngày quy đổi hoặc Ngày làm việc trước đó; hoặc theo (các) tỷ giá tham khảo của chính phủ nếu luật pháp hoặc quy định yêu cầu.

Đối với một số mục đích sử dụng tài khoản PayPal, PayPal có thể xác định việc quy đổi tiền tệ là cần thiết. Bạn có thể xem phí quy đổi tiền tệ được áp dụng trên trang phí của chúng tôi dưới tiêu đề phí quy đổi tiền tệ.

Lựa chọn quy đổi tiền tệ

Khi khoản thanh toán của bạn được trừ từ thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng và liên quan đến giao dịch quy đổi tiền tệ của PayPal, bạn đồng ý và ủy quyền cho chúng tôi quy đổi tiền tệ thay cho tổ chức phát hành thẻ tín dụng hoặc ghi nợ của bạn. Bạn có thể có quyền đề nghị tổ chức phát hành thẻ thực hiện việc quy đổi tiền tệ, nếu phù hợp với tổ chức phát hành thẻ và mạng lưới đó. Sẽ có nhiều hình thức lựa chọn tiền tệ ưu tiên dành cho bạn. Một vài trong số đó là chỉ định loại tiền tệ cho thẻ của bạn, loại tiền tệ sử dụng cho giao dịch, PayPal hay tổ chức phát hành thẻ sẽ thực hiện quy đổi hoặc sử dụng tỷ giá quy đổi nào cho giao dịch. Nếu tổ chức phát hành thẻ của bạn quy đổi tiền tệ, tổ chức này sẽ xác định tỷ giá quy đổi tiền tệ và các khoản phí mà họ có thể tính.

PayPal sẽ luôn quy đổi cho các giao dịch khi bạn sử dụng số dư hiện có trong tài khoản PayPal hoặc tài khoản ngân hàng được liên kết của bạn làm phương thức thanh toán.

Sao kê tài khoản

Sao kê Tài khoản

Bạn có quyền nhận sao kê tài khoản thể hiện hoạt động của tài khoản PayPal của bạn. Bạn có thể xem sao kê tài khoản PayPal bằng cách đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn.

THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG PAYPAL

Gửi thanh toán và mua hàng

Gửi thanh toán cho hoặc nhận thanh toán từ bạn bè hoặc người thân

Gửi thanh toán

Ở một số quốc gia/khu vực, bạn có thể gửi tiền cho bạn bè hoặc người thân từ tài khoản PayPal bằng cách sử dụng tính năng gửi thanh toán trong tài khoản PayPal của bạn.

Bạn có thể xem dịch vụ nào có sẵn tại quốc gia/khu vực của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản PayPal.

Bạn có thể gửi tiền cho bạn bè hoặc người thân ngay cả khi họ không có tài khoản PayPal đủ điều kiện tại thời điểm bạn gửi tiền, bằng cách sử dụng địa chỉ email hoặc số điện thoại di động của họ, với bất kỳ loại tiền tệ nào PayPal hỗ trợ và bạn có thể chọn phương thức thanh toán bạn muốn. Nếu người mà bạn đang gửi tiền không có tài khoản PayPal, họ có thể nhận tiền bằng cách mở tài khoản PayPal. Nếu họ không nhận tiền, khoản tiền đó sẽ được hoàn lại cho bạn. Việc nhận thanh toán từ bạn bè hoặc người thân được mô tả trong phần Nhận thanh toán.

Theo quyết định của mình, chúng tôi có thể áp dụng các hạn mức đối với số tiền bạn có thể gửi, kể cả tiền bạn gửi để mua hàng. Bạn có thể xem hạn mức gửi tiền bằng cách đăng nhập vào tài khoản PayPal. Chúng tôi có thể tăng hạn mức gửi tiền của bạn nếu bạn hoàn tất các bước tương tự để xác minh thông tin theo yêu cầu nhằm dỡ bỏ hạn mức rút tiền.

Khi bạn gửi tiền cho bạn bè hoặc người thân, một trong ba khả năng có thể xảy ra là: họ có thể chấp nhận, từ chối hoặc không nhận số tiền đó. Nếu họ từ chối nhận hoặc không nhận số tiền đó trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi, số tiền (bao gồm bất kỳ khoản phí nào tính cho bạn) sẽ được hoàn trả về:

 • Phương thức thanh toán ban đầu bạn đã sử dụng cho giao dịch, nếu bạn đã sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc PayPal Credit làm phương thức thanh toán, hoặc
 • Số dư trong tài khoản PayPal của bạn, nếu bạn đã sử dụng số dư tài khoản PayPal làm phương thức thanh toán hoặc tài khoản ngân hàng làm phương thức thanh toán và chúng tôi không thể hoàn tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Nhận thanh toán

Nếu bạn bè hoặc người thân gửi tiền cho bạn, số tiền này sẽ xuất hiện trong số dư tài khoản PayPal của bạn. Để nhận tiền bằng loại tiền tệ mà tài khoản của bạn hiện chưa được đặt cấu hình để nhận, có thể bạn sẽ cần tạo số dư bằng loại tiền tệ đó hoặc quy đổi tiền sang loại tiền tệ khác. Bạn chỉ có thể nhận một số loại tiền tệ bằng cách quy đổi số dư thành loại tiền tệ khác mà PayPal cho phép bạn nắm giữ. Nếu số dư được quy đổi, tỷ giá hối đoái giao dịch của PayPal (bao gồm phí quy đổi tiền tệ của chúng tôi) sẽ được áp dụng.

Phí gửi thanh toán cho bạn bè và gia đình

Bạn có thể tìm thấy các khoản phí áp dụng khi gửi các giao dịch cá nhân trong bảng Gửi tiền của chúng tôi. Đồng thời, bạn sẽ được thông báo về các khoản phí này trước mỗi lần bạn bắt đầu gửi thanh toán cho bạn bè hoặc người thân. Nếu bạn quy đổi số dư trong tài khoản PayPal từ loại tiền tệ này sang loại tiền tệ khác, tỷ giá hối đoái giao dịch của PayPal (bao gồm phí quy đổi tiền tệ của chúng tôi) sẽ được áp dụng.

Nếu bạn gửi thanh toán cho bạn bè hoặc người thân từ một trang web bên thứ ba (không phải PayPal) hoặc bằng cách sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba, bên thứ ba sẽ xác định người gửi hay người nhận trả phí. Bên thứ ba sẽ thông báo điều này cho bạn trước khi khởi tạo thanh toán.

Bạn không được gửi thanh toán dưới dạng giao dịch cá nhân (thường được gọi là sử dụng tính năng “gửi thanh toán cho bạn bè hoặc người thân” trong tài khoản PayPal của mình) khi bạn thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ. Lưu ý rằng tính năng “gửi thanh toán cho bạn bè hoặc người thân” có thể không khả dụng khi gửi tiền đến tài khoản doanh nghiệp vì các tài khoản đó không đủ điều kiện nhận giao dịch cá nhân.

Mua hàng, quyên góp hoặc trả lại hàng cho người bán chấp nhận PayPal

Cách mua hàng hoặc quyên góp

Bạn có thể mua hàng từ người bán chấp nhận PayPal hoặc quyên góp bằng bất kỳ loại tiền tệ nào mà người nhận chấp nhận và PayPal hỗ trợ, bằng cách sử dụng số dư trong tài khoản PayPal của bạn hoặc sử dụng bất kỳ phương thức thanh toán nào được liên kết với tài khoản PayPal của bạn. Điều này bao gồm, ví dụ:

 • Mua hàng tại trang web của nhà bán lẻ trực tuyến và chọn PayPal làm phương thức thanh toán khi thanh toán.
 • Gửi khoản thanh toán cho các hàng hóa hoặc dịch vụ đến người bán.
 • Sử dụng tài khoản PayPal để mua hàng tại cửa hàng thực tế của người bán.
 • Quyên góp bằng PayPal.

Nếu bạn mua hàng hóa hoặc dịch vụ của người bán và người bán chưa có tài khoản PayPal, họ có thể nhận khoản thanh toán của bạn bằng cách mở tài khoản PayPal. Nếu người bán không mở tài khoản PayPal trong vòng 30 ngày, giao dịch mua của bạn sẽ được hoàn tiền.

Để quản lý rủi ro, PayPal có thể giới hạn các phương thức thanh toán áp dụng cho giao dịch khi bạn mua hàng hoặc quyên góp. Ngoài ra, các phương thức thanh toán có thể bị giới hạn đối với một số người bán hoặc người nhận, bao gồm cả những khoản thanh toán PayPal được thực hiện thông qua một số trang web hoặc ứng dụng bên thứ ba, ví dụ:

 • American Express có thể không được dùng làm phương thức thanh toán cho một số người bán, chẳng hạn như các hãng hàng không có thương hiệu và một số người bán dịch vụ du lịch nhất định;
 • Một số thẻ tín dụng có thể không được dùng làm phương thức thanh toán cho một số người bán nhất định, chẳng hạn như người bán trong ngành cờ bạc; và
 • Không thể dùng thẻ tín dụng để gửi thanh toán cá nhân hoặc nạp tiền vào số dư trong tài khoản PayPal của bạn.

Khi bạn ủy quyền thanh toán cho người bán chấp nhận PayPal, một số người bán có thể mất tới 30 ngày để hoàn tất giao dịch. Trong những trường hợp này, khoản thanh toán của bạn có thể xuất hiện dưới dạng lệnh đang chờ xử lý trong tài khoản PayPal của bạn. Trong trường hợp đó, ủy quyền thanh toán của bạn sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi người bán hoàn tất giao dịch (nhưng không quá 30 ngày). Nếu bạn sử dụng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán, tổ chức phát hành thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của bạn cũng có thể xuất trình ủy quyền đang chờ xử lý trong một khoảng thời gian cho đến khi họ giải ngân khoản tạm giữ hoặc nhận giao dịch đã hoàn tất.

Nếu khoản thanh toán của bạn yêu cầu chúng tôi quy đổi tiền tệ, tỷ giá hối đoái giao dịch sẽ được xác định và áp dụng như mô tả trong phần Cách quy đổi tiền tệ và sẽ được xác định tại thời điểm xử lý thanh toán.

Phí

Khi bạn mua hàng từ người bán chấp nhận PayPal hoặc quyên góp, bạn không phải trả phí cho PayPal. Nếu PayPal thực hiện quy đổi tiền tệ cho giao dịch mua hoặc quyên góp của bạn thì tỷ giá hối đoái giao dịch của PayPal (bao gồm phí quy đổi tiền tệ của chúng tôi) sẽ được áp dụng.

Tổ chức phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn cũng có thể tính phí giao dịch riêng cho bạn.

Xét duyệt thanh toán

Khi PayPal xác định một giao dịch có khả năng gây rủi ro cao, chúng tôi sẽ xét duyệt giao dịch đó chặt chẽ hơn trước khi cho phép tiếp tục. Khi đó, PayPal sẽ tạm dừng giao dịch và thông báo cho người bán trì hoãn việc chuyển hàng. Với tư cách là người mua, điều này có thể làm chậm việc nhận hàng hóa đã mua của bạn. Nếu xét thấy giao dịch an toàn, chúng tôi sẽ thông báo cho người bán và chỉ thị họ chuyển hàng. Nếu xét thấy giao dịch không an toàn, chúng tôi sẽ hủy giao dịch đó và trả lại tiền cho bạn, trừ khi chúng tôi được yêu cầu thực hiện hành động khác về mặt pháp lý.

Thanh toán tự động

Bạn có thể thỏa thuận với người bán chấp nhận PayPal làm phương thức thanh toán cho các giao dịch mua trong tương lai với người bán đó. Thỏa thuận này là giữa bạn và người bán, cho phép người bán nhận tiền từ tài khoản PayPal được bạn ủy quyền trên cơ sở một lần, định kỳ hoặc riêng lẻ. Ví dụ về các khoản thanh toán tự động có thể được bạn thỏa thuận với người bán hoặc PayPal bao gồm các khoản mà PayPal gọi là "thỏa thuận thanh toán", "đăng ký", "thanh toán định kỳ", "giao dịch tham chiếu", "ghi nợ được ủy quyền trước hoặc PAD", "chuyển khoản được ủy quyền trước" hoặc "thanh toán được chấp thuận trước".

Bạn có thể hủy thanh toán tự động tối đa 3 Ngày làm việc trước ngày thanh toán theo lịch tiếp theo từ mục cài đặt tài khoản hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm trợ giúp PayPal. Khi thanh toán tự động bị hủy, tất cả các khoản thanh toán tự động trong tương lai theo thỏa thuận của bạn với người bán đó sẽ bị dừng. Nếu hủy thanh toán tự động, bạn vẫn có thể nợ tiền người bán do mua hàng hoặc có thêm nghĩa vụ với người bán đối với bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào bạn nhận được nhưng chưa thanh toán; bạn có thể được yêu cầu thanh toán cho người bán thông qua các phương tiện thay thế.

Nếu bạn đã ủy quyền trước cho người bán hoặc PayPal để cho phép người bán lấy hay nhận thanh toán từ tài khoản PayPal của bạn trên cơ sở định kỳ (ví dụ: hàng tháng hoặc theo chu kỳ thanh toán đều đặn) và nếu số tiền của các khoản thanh toán như vậy thay đổi, bạn có quyền thông báo trước về số tiền và ngày chuyển khoản từ người bán ít nhất 10 ngày trước khi tiến hành chuyển khoản. Nếu người bán cung cấp lựa chọn này, bạn chỉ có thể chọn nhận thông báo trước khi số tiền thanh toán tự động nằm ngoài phạm vi mà bạn và người bán đã thiết lập.

Nếu bạn cho phép thanh toán tự động và PayPal thực hiện quy đổi tiền tệ cho giao dịch thanh toán tự động, PayPal sẽ sử dụng tỷ giá hối đoái giao dịch (bao gồm phí quy đổi tiền tệ của PayPal) có hiệu lực tại thời điểm xử lý giao dịch thanh toán tự động.

Hoàn tiền

Khi bạn mua hàng trực tuyến từ người bán bằng PayPal và cuối cùng giao dịch được hoàn tiền, thông thường chúng tôi sẽ hoàn lại khoản thanh toán về phương thức thanh toán ban đầu bạn đã sử dụng cho giao dịch nếu bạn dùng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc số dư trong tài khoản PayPal. Nếu bạn sử dụng tài khoản ngân hàng làm phương thức thanh toán cho giao dịch, chúng tôi sẽ hoàn lại khoản thanh toán về tài khoản ngân hàng của bạn hoặc số dư trong tài khoản PayPal của bạn nếu không thể hoàn về tài khoản ngân hàng của bạn. Đối với các giao dịch mua hàng tại địa điểm cửa hàng của người bán mà bạn đã thanh toán bằng tài khoản PayPal và giao dịch cuối cùng được hoàn tiền, khoản thanh toán đó sẽ được hoàn lại vào số dư trong tài khoản PayPal của bạn.

Nếu PayPal thực hiện quy đổi tiền tệ cho giao dịch của bạn và đã tiến hành hoàn tiền:

 • trong vòng 1 ngày kể từ ngày thanh toán ban đầu, tỷ giá hối đoái giao dịch (bao gồm phí quy đổi tiền tệ của chúng tôi) được sử dụng tại thời điểm thanh toán ban đầu sẽ được áp dụng.
 • quá 1 ngày kể từ ngày thanh toán ban đầu, tỷ giá hối đoái giao dịch của PayPal (bao gồm phí quy đổi tiền tệ của chúng tôi) vào ngày hoàn tiền sẽ được áp dụng. Tỷ giá hối đoái giao dịch có thể được áp dụng ngay và không thông báo cho bạn. Điều này có nghĩa là bạn có thể không nhận được toàn bộ khoản thanh toán ban đầu do phí trên và các biến động về tỷ giá quy đổi tiền tệ.

Các khoản thanh toán sẽ được hoàn lại bằng loại tiền tệ bạn đã thanh toán hoặc nếu chúng tôi không thể hoàn tiền bằng loại tiền tệ bạn đã thanh toán, sẽ bằng đơn vị tiền tệ lưu giữ chính của bạn.

Phương thức thanh toán được sử dụng cho giao dịch của tôi

Chọn phương thức thanh toán ưu tiên

Ở một số quốc gia, bạn có thể chọn bất kỳ phương thức thanh toán nào trong tài khoản PayPal làm phương thức thanh toán ưu tiên. Bạn có thể chọn phương thức thanh toán ưu tiên trong phần tùy chọn tài khoản. Đôi khi, bạn không thể sử dụng phương thức thanh toán ưu tiên, ví dụ như khi bạn chọn thẻ tín dụng đã hết hạn.

Bạn có thể thiết lập các phương thức thanh toán ưu tiên riêng cho giao dịch trực tuyến, giao dịch tại cửa hàng và thanh toán tự động với người bán.

Nếu bạn đã chọn phương thức thanh toán ưu tiên, phương thức thanh toán này sẽ hiển thị dưới dạng phương thức thanh toán chính.

Tính khả dụng của một số phương thức thanh toán nhất định có thể bị giới hạn dựa trên người bán cụ thể hoặc trang web bên thứ ba bạn đang sử dụng để hoàn tất giao dịch.

Nếu bạn chưa chọn phương thức thanh toán ưu tiên hoặc phương thức thanh toán ưu tiên của bạn không khả dụng, chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn các phương thức thanh toán khả dụng, bao gồm phương thức thanh toán bạn hay sử dụng nhất hoặc sử dụng gần đây nhất tại thời điểm giao dịch. Bạn cũng có thể nhấp vào liên kết "Quản lý" để xem tất cả các phương thức thanh toán khả dụng hoặc thêm phương thức thanh toán mới và chọn phương thức thanh toán trong quá trình giao dịch.

Phương thức thanh toán dự phòng

Một số giao dịch trực tuyến một lần có thể yêu cầu bạn sử dụng phương thức thanh toán dự phòng nếu phương thức thanh toán bạn chọn hoặc phương thức thanh toán ưu tiên không khả dụng. Trong những trường hợp này, phương thức thanh toán dự phòng có thể được hiển thị cho bạn trên trang xem lại giao dịch, trước khi bạn hoàn tất giao dịch. Lưu ý rằng điều này chỉ áp dụng cho các giao dịch một lần, trực tuyến và không áp dụng cho thanh toán tự động. Nếu PayPal xác định việc quy đổi tiền tệ là cần thiết đối với giao dịch cũng yêu cầu phương thức thanh toán dự phòng, bạn có thể không được chọn riêng PayPal hay tổ chức phát hành thẻ của bạn thực hiện việc quy đổi tiền tệ trên phương thức thanh toán dự phòng.

Gửi thanh toán cho bạn bè và gia đình

Khi bạn gửi các giao dịch cá nhân cho bạn bè và gia đình bằng số dư trong tài khoản PayPal (nếu có) hoặc tài khoản ngân hàng của bạn, chúng tôi sẽ miễn tất cả các khoản phí. Vì vậy, chúng tôi luôn hiển thị cho bạn các tùy chọn thanh toán này trước, ngay cả khi bạn đã thiết lập phương thức thanh toán ưu tiên cho các giao dịch mua hàng trực tuyến. Hãy nhớ rằng bạn luôn có thể chọn bất kỳ phương thức thanh toán nào trong tài khoản PayPal bằng cách nhấp vào liên kết “Thay đổi” trên trang Gửi thanh toán. Nếu bạn chọn phương thức thanh toán có tính phí, chúng tôi sẽ luôn hiển thị khoản phí cho bạn trước khi bạn gửi thanh toán.

Thanh toán tự động

Một số người bán cho phép bạn lưu trữ PayPal dưới dạng phương thức thanh toán khi mua hàng trên trang web của họ để bạn có thể thanh toán nhanh hơn. Thông thường, điều này đòi hỏi phải tạo một thỏa thuận với người bán, cho phép họ đề nghị chúng tôi trừ tiền từ tài khoản PayPal của bạn mỗi khi bạn mua hàng.

Bạn có thể chọn phương thức thanh toán cho các giao dịch mua trong tương lai với một người bán cụ thể tại thời điểm tạo thỏa thuận hoặc trong cài đặt tài khoản của bạn. Ví dụ: bạn có thể chỉ định dịch vụ đăng ký phim hàng tháng của bạn luôn trừ chi phí hàng tháng từ thẻ tín dụng của bạn.

Nếu phương thức thanh toán bạn đã chọn không khả dụng (ví dụ: thẻ tín dụng đã hết hạn), một thỏa thuận cụ thể với người bán không cho phép chỉ định phương thức thanh toán hoặc nếu bạn chưa chỉ định phương thức thanh toán cho các giao dịch trong tương lai với người bán, thì phương thức thanh toán được sử dụng sẽ theo thứ tự sau đây, nếu có: 1. số dư; 2. tài khoản ngân hàng (chuyển khoản tức thời); 3. thẻ ghi nợ đồng thương hiệu của PayPal; 4. thẻ tín dụng đồng thương hiệu của PayPal; 5. thẻ ghi nợ; 6. thẻ tín dụng; và 7. Séc điện tử.

Bạn có thể hủy bất kỳ thỏa thuận nào trong cài đặt tài khoản của bạn.

Chuyển khoản bằng tài khoản ngân hàng

Khi bạn sử dụng tài khoản ngân hàng của mình làm phương thức thanh toán, bạn cho phép PayPal thực hiện chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng của bạn đến người nhận. Đối với các giao dịch này, PayPal sẽ thực hiện chuyển khoản điện tử từ tài khoản ngân hàng của bạn theo số tiền bạn chỉ định. Bạn cho phép PayPal thực hiện lại giao dịch chuyển khoản này nếu ngân hàng của bạn từ chối giao dịch chuyển khoản lần đầu vì bất kỳ lý do gì.

Séc điện tử

Séc điện tử là phương thức thanh toán, trong đó bạn sử dụng tài khoản ngân hàng làm phương thức thanh toán và người nhận sẽ không nhận được khoản thanh toán này cho đến khi giao dịch được ngân hàng xử lý. Quá trình này thường mất 3-5 Ngày làm việc, nhưng khoảng thời gian này sẽ tăng lên nếu khoản thanh toán được gửi từ tài khoản ngân hàng bên ngoài quốc gia/khu vực của bạn.

Nếu Séc điện tử là phương thức thanh toán ưu tiên của bạn, PayPal sẽ trừ tiền từ séc này ngay cả khi bạn có số dư trong tài khoản PayPal của mình.

Chương trình bảo vệ người mua của PayPal

Chương trình Bảo vệ người mua của PayPal

Khi bạn mua hàng từ người bán chấp nhận PayPal, bạn có thể đủ điều kiện được hoàn tiền theo chương trình Bảo vệ người mua của PayPal. Khi được áp dụng, chương trình Bảo vệ người mua của PayPal cho phép bạn nhận bồi hoàn cho toàn bộ giá mua của hàng hóa đó, cộng với chi phí vận chuyển ban đầu mà bạn đã trả, nếu có. PayPal sẽ tùy ý quyết định liệu khiếu nại của bạn có đủ điều kiện cho chương trình Bảo vệ người mua của PayPal hay không. Quyết định ban đầu của PayPal được coi là quyết định sau cùng, nhưng bạn có thể nộp đơn kháng nghị quyết định này tới PayPal nếu bạn có thông tin mới hoặc thuyết phục (thông tin này chưa có tại thời điểm ra quyết định ban đầu) hoặc nếu bạn tin rằng đã có sai sót trong quá trình ra quyết định.

Các điều khoản và điều kiện đầy đủ của chương trình được trình bày trong trang chương trình Bảo vệ người mua của PayPal và là một phần của thỏa thuận người dùng này.

THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG PAYPAL

Bán hàng và chấp nhận thanh toán

Chấp nhận thanh toán

Nhận thanh toán

Khả năng nhận các khoản thanh toán thay đổi theo quốc gia/khu vực. Bạn có thể xác định xem bạn có khả năng nhận thanh toán hay không bằng cách đăng nhập vào tài khoản PayPal.

Nếu bạn sử dụng tài khoản PayPal để nhận thanh toán cho việc bán hàng hóa hay dịch vụ hoặc nhận các khoản quyên góp, bạn phải:

 • Trả mọi khoản phí áp dụng cho việc nhận các khoản thanh toán này.
 • Không yêu cầu người mua gửi thanh toán cho bạn dưới dạng giao dịch cá nhân (thường được gọi là sử dụng tính năng “gửi thanh toán cho bạn bè hoặc người thân”). Nếu không đáp ứng các yêu cầu này, PayPal có thể loại bỏ khả năng nhận thanh toán từ bạn bè hoặc người thân trên tài khoản PayPal của bạn.

Bằng cách tích hợp vào thanh toán/nền tảng trực tuyến của bạn, bất kỳ chức năng nào nhằm cho phép người trả tiền không có tài khoản PayPal gửi thanh toán đến tài khoản PayPal của bạn, bạn đồng ý với tất cả các điều khoản sử dụng chức năng đó mà PayPal sẽ cung cấp cho bạn trên bất kỳ trang nào trên web của PayPal hoặc Braintree (bao gồm bất kỳ trang nào dành cho các nhà phát triển và trang Thỏa thuận pháp lý của chúng tôi) hoặc nền tảng trực tuyến. Các điều khoản khác bao gồm Điều khoản phương thức thanh toán thay thế của PayPal.

Không có phụ phí

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không phải chịu phụ phí hoặc bất kỳ khoản phí nào khác để chấp nhận PayPal làm phương thức thanh toán. Bạn có thể bị tính phí xử lý liên quan đến việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ, miễn là phí xử lý đó không có vai trò như một khoản phụ phí và không cao hơn phí xử lý mà bạn tính cho các giao dịch không qua PayPal.

Hình ảnh của PayPal

Bạn phải coi các phương thức hoặc nhãn hiệu thanh toán PayPal ít nhất ngang bằng với bất kỳ phương thức thanh toán nào khác được cung cấp tại điểm bán hàng, ở bất kỳ nơi nào các dịch vụ mang thương hiệu PayPal được tích hợp, bao gồm các trang web hoặc ứng dụng di động của bạn. Điều này bao gồm ít nhất là tương đương hoặc tốt hơn: vị trí logo, vị trí ở bất kỳ điểm bán hàng nào và cách xử lý dòng thanh toán, điều khoản, điều kiện, hạn chế và phí, trong mỗi trường hợp so với các nhãn hiệu và phương thức thanh toán khác tại điểm bán hàng của bạn. Thêm vào đó, bạn không được đưa ra bất kỳ phương thức thanh toán nào hoặc đánh dấu (hoặc tại thời điểm trước khi trải nghiệm thanh toán) từ việc trình bày bất kỳ dịch vụ hoặc nhãn hiệu nào của PayPal.

Khi tuyên bố với khách hàng hoặc trong các hoạt động truyền thông công khai, bạn không được gây hiểu nhầm bất kỳ dịch vụ PayPal nào là phương thức thanh toán hoặc thể hiện bạn ưu tiên cho các phương thức thanh toán khác hơn bất kỳ dịch vụ PayPal nào. Ở tất cả các điểm bán hàng của bạn, bạn đồng ý không can ngăn hoặc ngăn cản khách hàng sử dụng PayPal hoặc khuyến khích khách hàng sử dụng phương thức thanh toán thay thế. Nếu bạn cho phép khách hàng thanh toán bằng PayPal, bất cứ khi nào bạn hiển thị hoặc trưng bày các phương thức thanh toán mà bạn chấp nhận (ở bất kỳ điểm bán hàng nào hoặc trong tài liệu tiếp thị, quảng cáo và trao đổi thông tin với khách hàng khác), bạn đồng ý hiển thị các nhãn thanh toán dịch vụ PayPal một cách nổi bật, rõ ràng và tích cực, ít nhất là bằng với tất cả các phương thức thanh toán khác.

Thuế, báo cáo thông tin

Một số khoản phí của chúng tôi có thể phải chịu các loại thuế, lệ phí, thuế nhập khẩu hoặc các loại thuế tương tự của chính phủ, bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài, thuế thu nhập, thuế sử dụng hoặc thuế khấu lưu, có thể được áp dụng bởi bất kỳ khu vực tài phán nào (gọi chung là "thuế") và, nếu không được ghi chú rõ, các khoản phí của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành. Bạn có trách nhiệm xác định loại thuế nào áp dụng cho các khoản thanh toán bạn thực hiện hoặc nhận được, nếu có, cũng như tự chịu trách nhiệm tính thuế, thu, báo cáo và nộp thuế chính xác cho cơ quan thuế thích hợp. PayPal không chịu trách nhiệm xác định loại thuế áp dụng cho giao dịch của bạn hay tính toán, thu, báo cáo hoặc nộp các khoản thuế phát sinh từ bất kỳ giao dịch nào.

Mặc dù quy định như trên, PayPal có thể yêu cầu bạn cung cấp mã số thuế và/hoặc tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến thuế. Nếu không cung cấp cho PayPal thông tin hoặc tài liệu theo yêu cầu thì bạn hiểu và đồng ý rằng bạn có thể bị giới hạn tài khoản cũng như chịu thuế khấu trừ theo mức hiện hành từ tổng số tiền thanh toán nhận được. PayPal sẽ nộp số tiền thuế khấu trừ đó cho cơ quan thuế liên quan và không thể hoàn trả khoản tiền này.

Chính sách hoàn tiền và chính sách về quyền riêng tư của bạn

Bạn phải công bố chính sách hoàn tiền và trả hàng, cũng như chính sách về quyền riêng tư, khi pháp luật yêu cầu.

Xét duyệt thanh toán

PayPal xem xét một số giao dịch có khả năng rủi ro cao. Nếu, theo toàn quyền quyết định của mình, PayPal xác định rằng một giao dịch có khả năng rủi ro cao thì chúng tôi sẽ tạm giữ khoản thanh toán và thông báo cho bạn để hoãn việc chuyển hàng. PayPal sẽ tiến hành xét duyệt và hoàn tất hoặc hủy bỏ thanh toán. Nếu khoản thanh toán đã hoàn tất, PayPal sẽ thông báo để bạn chuyển hàng. Nếu không, PayPal sẽ hủy khoản thanh toán và số tiền này sẽ được hoàn lại cho người mua, trừ khi chúng tôi cần phải thực hiện biện pháp khác theo yêu cầu của pháp luật. Tất cả các khoản thanh toán hoàn tất quá trình xét duyệt thanh toán này sẽ đủ điều kiện cho chương trình Bảo vệ người bán của PayPal nếu đáp ứng các yêu cầu của chương trình Bảo vệ người bán của PayPal. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email và/hoặc qua tài khoản PayPal của bạn.

Thanh toán tại cửa hàng

Nếu bạn chấp nhận thanh toán PayPal tại cửa hàng thực tế, bạn phải thông báo tổng số tiền giao dịch cho khách hàng trước khi bắt đầu. Bạn chỉ có thể tính tiền tài khoản khách hàng cho các giao dịch mà họ ủy quyền. Bạn cũng phải cung cấp biên lai thực tế cho khách hàng nếu họ yêu cầu. Bạn đồng ý rằng mọi giao dịch bạn thực hiện đều sẽ có mô tả chính xác và trung thực về hàng hóa và dịch vụ mà khách hàng đang mua.

Người bán trên chợ trực tuyến

Nếu bạn là người bán trên chợ trực tuyến hoặc thông qua ứng dụng bên thứ ba, nơi PayPal được cung cấp, bạn phải tuân thủ mọi quy tắc áp dụng cho chương trình bảo vệ người mua của chợ trực tuyến hoặc ứng dụng bên thứ ba cho giao dịch bán hàng thực hiện thông qua diễn đàn đó. Bất kỳ biện pháp bảo vệ nào như vậy đều có thể yêu cầu bạn thực hiện một số hành động nhất định và có thể ảnh hưởng đến cách xử lý khiếu nại.

Giao dịch không xuất trình thẻ

Bất cứ khi nào người mua sử dụng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán giao dịch bằng cách sử dụng tài khoản của họ để mua hàng của bạn với tư cách là người bán, giao dịch đó sẽ được xử lý dưới dạng giao dịch "không xuất trình thẻ", ngay cả khi người mua có mặt tại địa điểm cửa hàng của bạn.

Chấp nhận thanh toán được ủy quyền trước

Với tư cách là người bán, bạn có thể chấp nhận thanh toán từ tài khoản của người mua thông qua các khoản thanh toán được ủy quyền trước trên cơ sở một lần, định kỳ hoặc riêng lẻ. Hình thức giao dịch này đôi khi được gọi là "thỏa thuận thanh toán", "đăng ký", "thanh toán định kỳ", "giao dịch tham chiếu", "ghi nợ được ủy quyền trước hay PAD", "chuyển khoản được ủy quyền trước," thanh toán được chấp thuận trước" hoặc "thanh toán tự động".

Nếu bạn nhận thanh toán được ủy quyền trước từ người mua:

Bạn phải:

Bạn không được:

Nhận ủy quyền trước của mỗi người mua cho số tiền, tần suất và thời hạn của bất kỳ khoản thanh toán nào như vậy.

Khởi động lại các khoản thanh toán trong tương lai mà không có ủy quyền bằng văn bản của người mua, nếu người mua đã dừng hoặc hủy một khoản thanh toán được ủy quyền trước.

Cung cấp quy trình hủy bỏ trực tuyến đơn giản và dễ truy cập, nếu người mua đăng ký thanh toán được ủy quyền trước trực tuyến.

Giúp người mua có khả năng dừng bất kỳ khoản thanh toán nào như vậy tối đa 3 Ngày làm việc trước ngày được lên lịch thanh toán.

Thông báo cho người mua trước ít nhất 10 ngày về số tiền và ngày của mỗi khoản thanh toán được ủy quyền trước nếu khoản thanh toán được ủy quyền trước này sẽ khác với số tiền được ủy quyền trước hoặc (theo lựa chọn của người mua) bất kỳ khoản thanh toán nào thuộc số tiền này nằm ngoài phạm vi đã xác định trước.

Các quốc gia chuyển tiền tự động

Nếu bạn là cư dân của Quốc gia chuyển tiền tự động, bạn có khả năng nhận các khoản thanh toán, nhưng bạn phải rút toàn bộ số tiền thanh toán này thông qua một phương thức rút tiền khả dụng. Nếu không, số tiền sẽ được tự động rút định kỳ từ tài khoản PayPal của bạn vào phương thức rút tiền của bạn. Để biết các điều khoản bổ sung về Chuyển tiền tự động, vui lòng nhấp vào đây.

Phí giao dịch cho các khoản thanh toán trực tuyến và tại cửa hàng

Phí giao dịch tiêu chuẩn

Phí giao dịch PayPal của bạn tùy thuộc vào quốc gia/khu vực của người mua. Bạn có thể tìm thấy các khoản phí bạn phải trả khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc nhận quyên góp, cũng như các khoản phí người mua phải trả khi sử dụng tài khoản PayPal (hoặc sử dụng loại ví được cho phép khác) trên bảng Phí thanh toán thương mại. Xin lưu ý rằng:

 • Chúng tôi có thể điều chỉnh phí được áp dụng cho các giao dịch trong tương lai mà bạn xử lý bằng PayPal. Khi có điều chỉnh tăng phí hoặc đưa vào áp dụng một loại phí mới, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước ít nhất 14 ngày.
 • Nếu bạn chấp nhận thanh toán bằng sản phẩm PayPal (như PayPal Payments Pro), các khoản phí được áp dụng cho những sản phẩm này sẽ áp dụng cho các giao dịch của bạn.

Phí người bán

Để đủ điều kiện hưởng phí người bán, bạn phải nộp đơn đăng ký một lần, có mức doanh số hàng tháng đủ điều kiện và có tài khoản doanh nghiệp ở trạng thái tốt. Để xem tiêu chí hưởng Phí người bán, hãy nhấp vào đây.

Xin lưu ý rằng phí người bán chỉ áp dụng cho những người bán có tài khoản PayPal đã đăng ký ở một số quốc gia/khu vực nhất định.

Phí Thanh toán vi mô

Bạn có thể đủ điều kiện hưởng mức giá thanh toán vi mô khi bán hàng hóa và dịch vụ thông qua tài khoản PayPal nếu giao dịch trung bình của bạn thường dưới 10 USD. Để đủ điều kiện, bạn phải có tài khoản PayPal ở trạng thái tốt (ví dụ: không có giới hạn hoặc số dư âm trong tài khoản PayPal của bạn), bạn không được đang xử lý các khoản thanh toán bằng PayPal Payments Pro và bạn phải đăng ký và đề nghị chúng tôi phê duyệt.

Nếu tài khoản PayPal của bạn được phê duyệt để nhận các khoản thanh toán vi mô, các khoản phí trên bảng Phí Thanh toán vi mô sẽ được áp dụng cho tất cả các giao dịch bán hàng hóa hoặc dịch vụ được xử lý thông qua tài khoản PayPal của bạn, thay vì Phí Thanh toán Thương mại. Nếu có nhiều tài khoản PayPal, bạn phải định tuyến các giao dịch thanh toán vi mô của bạn thông qua tài khoản thích hợp. Sau khi giao dịch được xử lý, PayPal sẽ không định tuyến lại giao dịch này thông qua một tài khoản khác.

Bằng cách đăng ký Thanh toán vi mô cho Sản phẩm Kỹ thuật số, bạn đồng ý rằng đối với các giao dịch sản phẩm kỹ thuật số bạn nhận được tối đa khoản tiền trong bảng, nếu người mua mở Tranh chấp, PayPal có thể đảo ngược giao dịch và lấy tiền ra khỏi tài khoản của bạn mà không yêu cầu người mua chuyển tranh chấp thành khiếu nại.

Dịch vụ Thanh toán hàng loạt của PayPal

Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ Thanh toán hàng loạt (trước đây là Xuất chi hàng loạt) của PayPal, các điều khoản trong Thỏa thuận Thanh toán hàng loạt của PayPal sẽ được áp dụng.

Trách nhiệm của bạn trong việc thông báo cho PayPal về lỗi giá hoặc phí.

Sau khi bạn có quyền truy cập vào (các) bảng sao kê tài khoản hoặc thông tin hoạt động khác về (các) tài khoản doanh nghiệp mà bạn nhận được từ PayPal, bạn sẽ có sáu mươi (60) ngày để thông báo cho PayPal bằng văn bản về bất kỳ lỗi hay sai lệch nào liên quan đến biểu phí hoặc các khoản phí khác mà PayPal áp dụng. Nếu không thông báo cho PayPal trong thời hạn này, bạn xác nhận thông tin đó là chính xác và PayPal sẽ không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ sửa đổi nào, trừ khi luật pháp hiện hành có yêu cầu. Theo mục đích của quy định này, lỗi hay sai lệch về biểu phí hoặc phí đó khác với lỗi giao dịch trái phép và các lỗi chuyển khoản điện tử khác vốn phải tuân thủ các thời hạn thông báo khác nhau như được nêu trong thỏa thuận người dùng này.

Hoàn tiền, đảo ngược và yêu cầu bồi hoàn

Thông tin chung

Nếu bạn nhận được một khoản thanh toán cho việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ mà sau đó bị hoàn tiền hoặc vô hiệu hóa vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền thanh toán được gửi đến bạn, cộng với mọi khoản phí (bao gồm phí yêu cầu bồi hoàn hoặc Phí tranh chấp được áp dụng theo mô tả bên dưới). Bất cứ khi nào giao dịch bị hoàn tiền hoặc đảo ngược, PayPal sẽ hoàn tiền hoặc đảo ngược giao dịch từ tài khoản PayPal của bạn bằng loại tiền tệ như giao dịch ban đầu. Nếu số dư trong tài khoản PayPal của bạn cho một loại tiền tệ cụ thể không đủ để trả cho số tiền hoàn lại hoặc đảo ngược, PayPal sẽ tiến hành quy đổi tiền tệ để hoàn tiền hoặc đảo ngược giao dịch đó. Tỷ giá hối đoái giao dịch của PayPal (bao gồm phí quy đổi tiền tệ của chúng tôi) tại thời điểm xử lý hoàn tiền hoặc đảo ngược sẽ được áp dụng.

Nếu bạn hoàn tiền cho một giao dịch, chúng tôi sẽ giữ lại các khoản phí mà bạn đã trả như đã nêu trên trang Phí của chúng tôi.

Các khoản thanh toán bị vô hiệu và đảo ngược

PayPal có thể vô hiệu và đảo ngược các khoản thanh toán cho bạn nếu:

 • Bạn bị thua trong một khiếu nại Bảo vệ người mua PayPal mà người mua gửi cho chúng tôi, kể cả do việc bạn không phản hồi kịp thời.
 • Người mua của bạn yêu cầu bồi hoàn liên quan đến giao dịch được thanh toán qua thẻ và giao dịch này không đủ điều kiện hưởng quyền lợi theo chương trình Bảo vệ người bán của PayPal. Tổ chức phát hành thẻ, chứ không phải PayPal, sẽ quyết định người mua có yêu cầu bồi hoàn thành công hay không liên quan đến giao dịch được thanh toán qua thẻ.
 • Bạn không thực hiện giao dịch như đã cam kết hoặc bạn không thể cung cấp bằng chứng vận chuyển hoặc bằng chứng giao hàng khi được yêu cầu.
 • Điều tra của chúng tôi về khoản đảo ngược ngân hàng do người mua thực hiện hoặc ngân hàng của người mua thực hiện cho thấy giao dịch này là lừa đảo.
 • PayPal đã gửi nhầm khoản thanh toán cho bạn.
 • Khoản thanh toán là trái phép.
 • Bạn đã nhận được khoản thanh toán cho các hoạt động vi phạm thỏa thuận người dùng này, Chính sách sử dụng được chấp nhận của PayPal hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và PayPal.

Khi bạn nhận được khoản thanh toán, bạn phải chịu trách nhiệm với PayPal về toàn bộ số tiền thanh toán được gửi cho bạn cộng với bất kỳ khoản phí nào nếu khoản thanh toán sau đó bị vô hiệu vì bất kỳ lý do nào. Nếu người mua thanh toán bằng loại tiền tệ khác, toàn bộ số tiền thanh toán được gửi cho bạn có thể được tính bằng loại tiền tệ đó, bằng cách sử dụng tỷ giá hối đoái giao dịch của PayPal (bao gồm phí quy đổi tiền tệ của chúng tôi) tại thời điểm xử lý hoàn tiền hoặc đảo ngược. Nếu số dư trong tài khoản PayPal của bạn không đủ để trả cho trách nhiệm pháp lý của bạn đối với số tiền thanh toán cộng với các khoản phí, điều này sẽ dẫn đến số dư âm trong tài khoản PayPal của bạn. Số dư âm trong tài khoản PayPal thể hiện số tiền bạn nợ chúng tôi, và trong trường hợp này, bạn phải nạp tiền ngay vào tài khoản PayPal của mình để loại bỏ khoản nợ đó. Nếu không, PayPal có thể:

Phí tranh chấp

PayPal sẽ tính Phí giải quyết tranh chấp cho người bán để đẩy nhanh quy trình giải quyết tranh chấp trực tuyến đối với các giao dịch được xử lý thông qua tài khoản PayPal của người mua hoặc thông qua dịch vụ thanh toán dành cho khách của PayPal. Phí giải quyết tranh chấp sẽ được áp dụng khi người mua gửi khiếu nại trực tiếp đến PayPal, yêu cầu bồi hoàn với tổ chức phát hành thẻ hoặc yêu cầu đảo ngược giao dịch với ngân hàng của họ. Phí giải quyết tranh chấp sẽ được tính theo biểu Phí giải quyết tranh chấp tiêu chuẩn hoặc biểu Phí giải quyết tranh chấp khối lượng lớn. Phí giải quyết tranh chấp sẽ được tính bằng loại tiền tệ mà bạn đã chọn cho danh sách giao dịch ban đầu. Nếu giao dịch này được thực hiện bằng loại tiền tệ không được liệt kê trong bảng Phí giải quyết tranh chấp thì phí này sẽ được tính bằng đơn vị tiền tệ chính mà bạn nắm giữ. Phí giải quyết tranh chấp sẽ được khấu trừ từ tài khoản PayPal của bạn sau khi khiếu nại được quyết định.

Khoản Phí tranh chấp sẽ được xác định khi vụ việc tranh chấp được tạo. Khoản phí này dựa trên tỷ lệ giữa tổng số tiền giao dịch của tất cả các khiếu nại Không nhận được hàngKhông hề giống như mô tả bạn nhận được so với tổng doanh thu bán hàng của bạn trong ba tháng trước đó. Tổng số khiếu nại của bạn bao gồm tất cả các khiếu nại Không nhận được hàng và Không hề giống như mô tả được nộp và báo cáo trực tiếp với PayPal hoặc với tổ chức phát hành thẻ hoặc ngân hàng của người mua. Tổng số khiếu nại của bạn không bao gồm các khiếu nại Giao dịch trái phép. Ví dụ: đối với tháng 9, tỷ lệ tranh chấp của bạn sẽ được tính bằng cách xem xét tỷ lệ giữa tổng số khiếu nại so với doanh thu bán hàng của bạn trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8. Tỷ lệ khiếu nại của tháng 9 sẽ quyết định phí giải quyết tranh chấp cho tất cả các khiếu nại được nộp vào tháng 10.

Nếu Tỷ lệ tranh chấp của bạn từ 1,5% trở lên và bạn đã có hơn 100 giao dịch bán hàng trong ba tháng trước đó, bạn sẽ bị tính phí Tranh chấp khối lượng lớn cho mỗi tranh chấp. Nếu không, bạn sẽ bị tính phí Tranh chấp tiêu chuẩn cho mỗi tranh chấp.

Bạn sẽ không bị tính phí Tranh chấp tiêu chuẩn đối với các tranh chấp:

 • Là các truy vấn tại Trung tâm giải quyết tranh chấp của PayPal mà không được chuyển thành khiếu nại với PayPal.
 • Được giải quyết trực tiếp giữa bạn và người mua và không được chuyển thành khiếu nại với PayPal.
 • Được người mua trực tiếp nộp lên PayPal dưới dạng Giao dịch trái phép.
 • Được PayPal đánh giá là đã đáp ứng tất cả các yêu cầu theo chương trình Bảo vệ người bán của PayPal theo quyết định của PayPal.
 • Là khiếu nại trong đó giá trị giao dịch nhỏ hơn hai lần so với số tiền phí Tranh chấp tiêu chuẩn.
 • Được PayPal hoặc tổ chức phát hành của bạn quyết định theo hướng có lợi cho bạn.

Bạn sẽ không bị tính phí Tranh chấp khối lượng lớn đối với các tranh chấp:

 • Là các truy vấn tại Trung tâm giải quyết tranh chấp của PayPal mà không được chuyển thành khiếu nại với PayPal.
 • Được giải quyết trực tiếp giữa bạn và người mua và không được chuyển thành khiếu nại với PayPal.
 • Được người mua trực tiếp nộp lên PayPal dưới dạng Giao dịch trái phép.

Người bán bị tính phí Tranh chấp khối lượng lớn có thể phải cung cấp kế hoạch khắc phục, bao gồm giải thích về nguyên nhân tỷ lệ tranh chấp tăng lên, các hành động được thực hiện để giảm bớt tranh chấp và thời hạn hoàn thành các hành động đó.

Nếu bạn tham gia vào một Hoạt động bị hạn chế, PayPal có thể tính phí giải quyết Tranh chấp khối lượng lớn đối với tất cả các tranh chấp hiện tại và trong tương lai bất kể tỷ lệ tranh chấp hoặc khối lượng bán hàng của bạn là bao nhiêu, khi mức liên quan của PayPal tăng lên do Hoạt động bị hạn chế đó.

Các tranh chấp được liệt kê ở trên có thể được miễn phí Tranh chấp tiêu chuẩn hoặc phí Tranh chấp khối lượng lớn, nhưng khiếu nại đó vẫn có thể được đưa vào tính toán tổng tỷ lệ tranh chấp của bạn.

Phí yêu cầu bồi hoàn

Đối với các giao dịch không được xử lý thông qua tài khoản PayPal của người mua hoặc thông qua dịch vụ thanh toán dành cho khách và khi người mua đưa ra yêu cầu bồi hoàn cho giao dịch với tổ chức phát hành thẻ, PayPal sẽ tính phí yêu cầu bồi hoàn cho bạn để thực hiện quy trình yêu cầu bồi hoàn. Phí này sẽ được áp dụng bất kể người mua có thành công trong việc yêu cầu bồi hoàn với tổ chức phát hành thẻ hay không.

Phí yêu cầu bồi hoàn áp dụng sẽ được khấu trừ vào tài khoản PayPal của bạn. Phí yêu cầu bồi hoàn là số tiền được quy định trong bảng Phí yêu cầu bồi hoàn bằng loại tiền tệ của giao dịch ban đầu. Nếu giao dịch này được thực hiện bằng loại tiền tệ không được liệt kê trong bảng Phí yêu cầu bồi hoàn, phí sẽ được tính bằng loại tiền tệ nắm giữ chính của bạn.

Nếu người mua nộp yêu cầu bồi hoàn thì tổ chức phát hành thẻ, chứ không phải PayPal, sẽ xác định bên thắng yêu cầu bồi hoàn đó.

Tác động của các quy trình Bảo vệ người mua khác nhau lên người bán

Bạn cần đọc và hiểu chương trình Bảo vệ người mua của PayPal và nếu bạn bán hàng hóa và dịch vụ, đồng thời nhận thanh toán từ người mua bằng tài khoản PayPal tại các quốc gia/khu vực ngoài quốc gia/khu vực của bạn, bạn cũng cần nắm rõ chương trình Bảo vệ người mua của PayPal áp dụng cho người mua ở từng quốc gia/khu vực đó. Quyền của người mua theo các chương trình này có thể ảnh hưởng đến bạn với tư cách là người bán. Bạn có thể xem thông tin này về các chương trình của PayPal trên trang Thỏa thuận pháp lý bằng cách chọn địa điểm của người mua ở đầu trang và tham khảo thỏa thuận người dùng áp dụng cho khu vực địa lý đó.

Nếu bạn thua khiếu nại theo chương trình Bảo vệ người mua của PayPal ở bất kỳ quốc gia/khu vực nào:

 • Bạn sẽ phải bồi hoàn PayPal cho trách nhiệm pháp lý của bạn.
 • Trách nhiệm pháp lý của bạn sẽ bao gồm toàn bộ giá mua hàng hóa, cộng với chi phí vận chuyển ban đầu (và bạn có thể không nhận lại được hàng hóa đó trong một số trường hợp) và phí PayPal tính cho giao dịch của bạn. Điều này được áp dụng khi bạn là người bán chính hoặc người bán phụ của hàng hóa hoặc dịch vụ. Ví dụ: đại lý bán vé sự kiện hoặc đại lý du lịch trực tuyến sẽ bị mất toàn bộ số tiền mua hàng mà người mua đã thanh toán. Trong một số trường hợp, bạn có thể không nhận lại được hàng.
 • Khiếu nại về chương trình Bảo vệ người mua sẽ chỉ được coi là đã giải quyết hoàn toàn nếu:
  • khoản tiền hoàn lại cho người mua được xử lý thông qua PayPal, hoặc
  • \t
  • bạn cung cấp bằng chứng về việc người mua đã đồng ý với phương án giải quyết thay thế được đưa ra và PayPal chấp nhận bằng chứng này (với toàn quyền quyết định). 
  • \t
 • Bạn sẽ không được hoàn lại phí PayPal mà bạn đã trả liên quan đến giao dịch bán hàng đó.
 • Nếu có khiếu nại hàng hóa nhận được Không hề giống như mô tả, bạn có thể không nhận lại được hàng hoặc bạn có thể phải nhận lại mặt hàng và thanh toán chi phí vận chuyển gửi trả hàng.
 • Nếu có khiếu nại hàng hóa nhận được Không hề giống như mô tả và liên quan đến hàng hóa mà bạn đã bán là hàng giả, bạn sẽ buộc phải hoàn lại toàn bộ tiền cho người mua, đồng thời bạn có thể không được nhận lại hàng.

Chương trình bảo vệ người bán của PayPal

Các trường hợp đủ điều kiện

Nếu bạn bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho người mua, bạn có thể đủ điều kiện cho chương trình Bảo vệ người bán của PayPal. Khi được áp dụng, chương trình Bảo vệ người bán của PayPal cho phép bạn giữ lại toàn bộ số tiền mua hàng. PayPal sẽ tùy ý quyết định liệu khiếu nại của bạn có đủ điều kiện cho chương trình Bảo vệ người bán của PayPal hay không. Không có hạn mức về số khoản thanh toán đủ điều kiện cho chương trình Bảo vệ người bán của PayPal. Bằng cách truy cập trang chi tiết giao dịch trong tài khoản PayPal của mình, bạn có thể thấy những giao dịch có thể đủ điều kiện được bảo vệ theo chương trình này.

Các điều khoản và điều kiện của chương trình được trình bày trong trang chương trình Bảo vệ người bán của PayPal và là một phần của thỏa thuận người dùng này.

THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG PAYPAL

Hoạt Động Bi Hạn Chế, Tạm Giữ & Các Hành Động Khác Mà Chúng Tôi Có Thể Thực Hiện

Các hoạt động bị hạn chế

Liên quan đến việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, tài khoản PayPal của bạn, dịch vụ PayPal hoặc trong quá trình bạn tương tác với PayPal, khách hàng PayPal khác hoặc bên thứ ba, bạn không được:

 • Vi phạm thỏa thuận người dùng này, Chính sách sử dụng được chấp nhận của PayPal, Thỏa thuận thực thể thương mại (nếu áp dụng cho bạn) hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và PayPal.
 • Vi phạm pháp luật, quy chế, pháp lệnh hoặc quy định (ví dụ: những luật điều chỉnh các dịch vụ tài chính, bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không lành mạnh, chống phân biệt đối xử hoặc quảng cáo sai).
 • Vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của PayPal hoặc bên thứ ba hoặc quyền công khai hoặc quyền riêng tư.
 • Bán hàng giả.
 • Hành động theo cách phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc quấy rối.
 • Cung cấp thông tin sai lệch, không chính xác hoặc gây hiểu nhầm.
 • Gửi hoặc nhận tiền mà chúng tôi có cơ sở tin rằng là tiền gian lận.
 • Tham gia các hoạt động và/hoặc giao dịch có khả năng gian lận hoặc đáng ngờ.
 • Từ chối hợp tác điều tra hoặc từ chối xác nhận danh tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi.
 • Cố gắng nhận tiền hai lần trong quá trình tranh chấp bằng cách nhận hoặc cố gắng nhận tiền từ cả PayPal và người bán, ngân hàng hoặc tổ chức phát hành thẻ cho cùng một giao dịch.
 • Kiểm soát một tài khoản được liên kết với một tài khoản khác đã tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trong các hoạt động bị hạn chế này.
 • Thực hiện hoạt động kinh doanh của bạn hoặc sử dụng dịch vụ PayPal theo cách dẫn đến hoặc có thể dẫn đến:
  • khiếu nại;
  • yêu cầu của người mua (được gửi cho chúng tôi hoặc tổ chức phát hành thẻ) để vô hiệu các khoản thanh toán được trả cho bạn; hoặc;
  • phí, tiền phạt, hình phạt hoặc trách nhiệm pháp lý hoặc các tổn thất khác cho PayPal, khách hàng của PayPal khác, bên thứ ba hoặc bạn.
 • Sử dụng tài khoản PayPal hoặc dịch vụ PayPal theo cách mà PayPal, Visa, MasterCard, American Express, Discover hoặc bất kỳ mạng lưới chuyển tiền điện tử nào khác có cơ sở cho là lạm dụng hệ thống thẻ hoặc vi phạm quy định của mạng lưới hoặc hiệp hội thẻ.
 • Cho phép tài khoản PayPal của bạn có số dư âm.
 • Cấp cho bạn một khoản tiền mặt ứng trước từ thẻ tín dụng của bạn (hoặc giúp đỡ người khác làm như vậy).
 • Truy cập dịch vụ PayPal từ một quốc gia không nằm trong danh sách các quốc gia được phép của PayPal;
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra tải lớn bất hợp lý hoặc không tương xứng cho các trang web, phần mềm, hệ thống của chúng tôi (bao gồm bất kỳ mạng lưới và máy chủ nào được sử dụng để cung cấp dịch vụ PayPal) do chúng tôi vận hành hoặc được vận hành thay cho chúng tôi hoặc dịch vụ PayPal; tạo điều kiện cho vi-rút nào, Trojan horse, phần mềm độc hại, sâu hoặc các quy trình lập trình máy tính khác nhằm mục đích hoặc có thể gây hư hại, làm gián đoạn, làm hỏng, sử dụng sai mục đích, gây ảnh hưởng bất lợi, ngăn chặn hoặc chiếm đoạt, hoặc giành quyền truy cập trái phép vào bất kỳ hệ thống, dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ PayPal nào; sử dụng proxy ẩn danh; sử dụng robot, spider, thiết bị tự động khác hoặc quy trình thủ công để giám sát hoặc sao chép các trang web của chúng tôi khi chưa được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản; sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc chương trình nào để bỏ qua các tiêu đề loại trừ robot của chúng tôi; hoặc can thiệp hoặc phá vỡ hoặc cố gắng can thiệp hoặc làm gián đoạn các trang web, phần mềm, hệ thống của chúng tôi (bao gồm bất kỳ mạng lưới và máy chủ nào được sử dụng để cung cấp dịch vụ PayPal nào) do chúng tôi vận hành hoặc được vận hành thay mặt chúng tôi, bất kỳ dịch vụ PayPal nào hoặc việc người dùng khác sử dụng bất kỳ dịch vụ PayPal nào.
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào có thể khiến chúng tôi mất bất kỳ dịch vụ nào từ các nhà cung cấp dịch vụ Internet, cổng xử lý thanh toán của chúng tôi hoặc nhà cung ứng hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác.
 • Sử dụng dịch vụ PayPal để kiểm tra hành vi sử dụng thẻ tín dụng.
 • Tránh né bất kỳ chính sách hoặc quyết định nào của PayPal về tài khoản PayPal của bạn, chẳng hạn như tạm ngưng hoặc ngưng vô thời hạn hoặc tạm giữ, giới hạn hoặc hạn chế khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành động sau: cố gắng mở (các) tài khoản PayPal mới hoặc bổ sung khi tài khoản PayPal có số dư âm hoặc đã bị hạn chế, bị tạm ngưng hoặc bị giới hạn; mở (các) tài khoản PayPal mới hoặc bổ sung bằng cách sử dụng thông tin không phải của bạn (ví dụ: tên, địa chỉ, địa chỉ email, v.v.); hoặc sử dụng tài khoản PayPal của người khác;
 • Quấy rối và/hoặc đe dọa nhân viên, đại lý của chúng tôi hoặc người dùng khác.
 • Hành vi lạm dụng quy trình giải quyết tranh chấp trực tuyến và/hoặc chương trình Bảo vệ người mua của PayPal và/hoặc chương trình Bảo vệ người bán của PayPal.
 • Khiến chúng tôi nhận số lượng khiếu nại không tương xứng đã đóng có lợi cho người khiếu nại liên quan đến tài khoản PayPal của bạn hoặc doanh nghiệp của bạn.
 • Có điểm tín dụng từ cơ quan báo cáo tín dụng cho thấy mức độ rủi ro cao liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ PayPal.
 • Tiết lộ hoặc phân phát thông tin của người dùng khác cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin đó cho các mục đích tiếp thị, trừ khi bạn được người dùng cho phép làm như vậy.
 • Gửi email không mong muốn tới người dùng hoặc sử dụng dịch vụ PayPal để thu tiền thanh toán cho việc gửi hoặc hỗ trợ gửi, email không mong muốn cho bên thứ ba.
 • Sao chép, tái tạo, thông báo cho bất kỳ bên thứ ba nào, thay đổi, sửa đổi, tạo các sản phẩm sao chép, hiển thị công khai hoặc đóng khung bất kỳ nội dung nào từ các trang web PayPal khi không có sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba liên quan nào.
 • Tiết lộ (các) mật khẩu tài khoản của bạn cho bất kỳ ai khác cũng như không sử dụng mật khẩu của bất kỳ ai khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tổn thất mà bạn phải chịu, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc một ai khác, ngoài bạn, sử dụng tài khoản của bạn, phát sinh do sử dụng mật khẩu sai mục đích.

Những hành động mà chúng tôi có thể thực hiện nếu bạn có liên quan đến bất kỳ hoạt động bị hạn chế nào

Nếu chúng tôi tin rằng bạn tham gia bất kỳ hoạt động nào trong số này, chúng tôi có thể thực hiện một số hành động để bảo vệ PayPal, khách hàng của PayPal và những người khác bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của chúng tôi. Những hành động chúng tôi có thể thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động sau đây:

 • Chấm dứt thỏa thuận người dùng này, giới hạn tài khoản PayPal của bạn và/hoặc đóng hoặc đình chỉ tài khoản PayPal ngay lập tức mà không bị phạt;
 • Từ chối cung cấp dịch vụ PayPal cho bạn ngay bây giờ và trong tương lai;
 • Giới hạn quyền truy cập của bạn vào các trang web, phần mềm, hệ thống của chúng tôi (bao gồm bất kỳ mạng và máy chủ nào được sử dụng để cung cấp dịch vụ PayPal) mà chúng tôi vận hành hoặc được vận hành thay cho chúng tôi, tài khoản PayPal của bạn hoặc bất kỳ dịch vụ PayPal nào, bao gồm cả việc giới hạn khả năng thanh toán hoặc gửi thanh toán bằng bất kỳ phương thức thanh toán nào được liên kết với tài khoản PayPal của bạn, hạn chế khả năng gửi thanh toán hoặc rút tiền của bạn;
 • Tạm giữ số dư trong tài khoản PayPal của bạn nếu thực sự cần thiết để tránh rủi ro về trách nhiệm pháp lý đối với PayPal hoặc bên thứ ba hoặc nếu bạn đã vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi. Việc tạm giữ có thể vẫn được thực hiện trong thời gian lâu hơn 180 ngày theo Lệnh của tòa án, Yêu cầu theo quy định hoặc Quy trình pháp lý khác;
 • Đình chỉ tính đủ điều kiện tham gia chương trình Bảo vệ người mua của PayPal và/hoặc chương trình Bảo vệ người bán của PayPal của bạn;
 • Liên hệ với người mua đã mua hàng hóa hoặc dịch vụ của bạn bằng PayPal, ngân hàng hoặc tổ chức phát hành thẻ tín dụng của bạn, các bên thứ ba bị ảnh hưởng khác hoặc cơ quan thực thi pháp luật về các hành động của bạn;
 • Cập nhật thông tin không chính xác bạn đã cung cấp cho chúng tôi;
 • Thực hiện hành động pháp lý đối với bạn;
 • Chúng tôi có thể tạm giữ, áp dụng hoặc chuyển tiền trong tài khoản PayPal của bạn theo yêu cầu của phán quyết hoặc lệnh có ảnh hưởng đến bạn hoặc tài khoản PayPal của bạn, gồm các phán quyết và lệnh mà tòa án tại Singapore hoặc nơi khác đã đưa ra và hướng đến PayPal hoặc chi nhánh của PayPal;
 • Nếu bạn vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi, hoặc nếu bạn là người bán và nhận tiền cho các giao dịch vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận thì bạn cũng phải chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại mà PayPal phải gánh chịu do việc bạn vi phạm chính sách này; hoặc
 • Nếu bạn là người bán và nhận tiền tài trợ các giao dịch vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận và hành vi vi phạm này có liên quan đến gian lận hay hoạt động bán hàng giả hoặc vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ thì ngoài việc phải chịu các hành động nói trên, bạn sẽ chịu trách nhiệm pháp lý với PayPal về số tiền gây thiệt hại cho PayPal do vi phạm nói trên. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mức ước tính tối thiểu hợp lý về thiệt hại thực tế của PayPal là 2.500 USD (hoặc tương đương) cho mỗi lần vi phạm - bao gồm, nhưng không giới hạn ở chi phí hành chính nội bộ mà PayPal phải chịu để theo dõi và truy vết vi phạm, thiệt hại đối với thương hiệu và uy tín của PayPal cũng như các khoản phạt mà PayPal phải trả cho đối tác kinh doanh của mình do vi phạm nói trên liên quan đến gian lận hoặc việc bán hàng giả hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ - có xét tới tất cả các hoàn cảnh hiện hữu, bao gồm mối tương quan giữa tổng số tiền và mức thiệt hại cho PayPal mà có thể được dự đoán một cách hợp lý bởi vì thiệt hại thực tế có thể sẽ không phù hợp hoặc cực kỳ khó tính toán do tính chất của hành vi vi phạm. PayPal có thể khấu trừ các khoản thiệt hại đó trực tiếp từ số dư hiện có trong bất kỳ tài khoản PayPal nào mà bạn kiểm soát.
 • Tính phí giải quyết Tranh chấp khối lượng lớn đối với tất cả các tranh chấp hiện tại và trong tương lai bất kể tỷ lệ tranh chấp hoặc khối lượng bán hàng của bạn là bao nhiêu khi mức liên quan của PayPal tăng lên do Hoạt động bị hạn chế đó.

Nếu chúng tôi đóng tài khoản PayPal hoặc chấm dứt việc sử dụng dịch vụ PayPal của bạn vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các hành động của chúng tôi, đồng thời cho phép bạn rút bất kỳ khoản tiền không giới hạn nào có trong tài khoản PayPal của bạn.

Bạn phải chịu trách nhiệm với tất cả các giao dịch đảo ngược, yêu cầu bồi hoàn, khiếu nại, phí, tiền phạt và trách nhiệm pháp lý khác mà PayPal, khách hàng của PayPal hoặc bên thứ ba phải gánh chịu do bạn vi phạm thỏa thuận người dùng này và/hoặc do bạn sử dụng các dịch vụ PayPal.

Tạm giữ, giới hạn và dự phòng

Tạm giữ, giới hạn và dự phòng là gì

Trong một số trường hợp nhất định, để bảo vệ PayPal và tính bảo mật cũng như tính toàn vẹn của mạng lưới người mua và người bán sử dụng dịch vụ PayPal, PayPal có thể thực hiện hành động ở cấp độ tài khoản hoặc giao dịch. Trừ khi có ghi chú khác, nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ hành động nào được mô tả trong phần này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có toàn quyền quyết định việc thực hiện các hành động này. Để yêu cầu thông tin liên quan đến giới hạn tài khoản, tạm giữ hoặc dự phòng, bạn nên truy cập Trung tâm giải quyết tranh chấp hoặc làm theo hướng dẫn trong thông báo về giới hạn, tạm giữ hoặc dự phòng mà chúng tôi gửi qua email.

Quyết định của chúng tôi về việc tạm giữ, giới hạn và dự phòng có thể dựa trên các tiêu chí bảo mật cần thiết cho việc quản lý rủi ro và bảo vệ PayPal, khách hàng và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng mô hình gian lận và rủi ro độc quyền khi đánh giá rủi ro liên quan đến tài khoản PayPal của bạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể bị quy định hoặc cơ quan chính phủ giới hạn tiết lộ thông tin nhất định cho bạn về các quyết định đó. Chúng tôi không có nghĩa vụ tiết lộ thông tin về quy trình quản lý rủi ro hoặc bảo mật của chúng tôi cho bạn.

Để tạo điều kiện cho các hành động của PayPal được mô tả ở trên và cho phép chúng tôi đánh giá mức độ rủi ro liên quan đến tài khoản PayPal của bạn, bạn đồng ý hợp tác kịp thời với các yêu cầu hợp lý của PayPal đối với sao kê tài chính và tài liệu hoặc thông tin khác.

Tạm giữ

Tạm giữ là hành động mà PayPal có thể thực hiện trong một số trường hợp ở cấp độ giao dịch hoặc tài khoản. Khi PayPal tạm giữ một khoản thanh toán, tiền sẽ không khả dụng cho người gửi hoặc người nhận. Trước khi tạm giữ một khoản thanh toán, PayPal sẽ xem xét nhiều yếu tố, bao gồm: thời hạn của tài khoản, hoạt động giao dịch, loại doanh nghiệp, các tranh chấp trước đó của khách hàng, cũng như sự hài lòng chung của khách hàng. Một số trường hợp phổ biến mà PayPal sẽ tạm giữ các khoản thanh toán bao gồm:

 • Người bán mới hoặc người bán có hoạt động bán hàng giới hạn.
 • Các khoản thanh toán cho hạng mục có rủi ro cao hơn, như thiết bị điện tử hoặc vé.
 • Người bán có vấn đề về hiệu suất hoặc tỷ lệ khách hàng không hài lòng cao hoặc có tranh chấp.

Tạm giữ dựa trên các quyết định về rủi ro của PayPal

Chúng tôi có thể tạm giữ các khoản thanh toán được gửi vào tài khoản PayPal của bạn nếu theo quyết định riêng của mình, chúng tôi tin rằng có thể có rủi ro cao liên quan đến bạn, tài khoản PayPal, giao dịch của bạn hoặc việc tạm giữ đó là cần thiết để tuân thủ các yêu cầu thanh toán theo quy định. Chúng tôi đưa ra các quyết định về việc có nên tạm giữ thanh toán hay không dựa trên một số yếu tố, bao gồm cả thông tin chúng tôi có từ cả các nguồn nội bộ và các bên thứ ba. Khi chúng tôi tạm giữ thanh toán, số tiền này sẽ xuất hiện trong tài khoản PayPal của bạn với chỉ báo rằng chúng không khả dụng hoặc đang chờ xử lý. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua tài khoản PayPal hoặc trực tiếp qua điện thoại hoặc email bất cứ khi nào chúng tôi tạm giữ.

Các khoản tiền tạm giữ dựa trên rủi ro áp dụng trong tối đa 30 ngày kể từ ngày khoản thanh toán được nhận vào tài khoản PayPal, trừ khi PayPal có lý do để tiếp tục tạm giữ khoản thanh toán đó. Chúng tôi có thể giải ngân khoản tạm giữ sớm hơn trong một số trường hợp nhất định (ví dụ: nếu bạn tải lên thông tin theo dõi lô hàng có liên quan đến giao dịch), nhưng chúng tôi có toàn quyền đối với bất kỳ khoản giải ngân sớm hơn nào. Việc tạm giữ có thể kéo dài hơn 30 ngày nếu khoản thanh toán bị phản đối là khoản thanh toán cần bị vô hiệu và đảo ngược dựa trên giao dịch có tranh chấp như được thảo luận trong đoạn sau đây. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ tạm giữ khoản thanh toán trong tài khoản PayPal của bạn cho đến khi vấn đề được giải quyết.

Tạm giữ liên quan đến giao dịch trên Chợ trực tuyến

Nếu bạn là người bán trên chợ trực tuyến hoặc thông qua ứng dụng của bên thứ ba trong đó PayPal được cung cấp, khoản thanh toán được gửi đến bạn có thể bị tạm giữ theo chỉ thị của chợ trực tuyến hiện hành hoặc bên thứ ba. Việc này được thực hiện sau khi bạn cho phép chúng tôi tạm giữ tiền của bạn và sẽ tuân theo thỏa thuận của bạn với bên thứ ba. Các khoản tạm giữ này sẽ xuất hiện trong tài khoản PayPal của bạn. Nếu bạn có thắc mắc về lý do chợ trực tuyến hiện hành hoặc bên thứ ba chỉ định PayPal tạm giữ các khoản này, bạn sẽ cần liên hệ trực tiếp với chợ trực tuyến hoặc bên thứ ba đó.

Tạm giữ dựa trên các giao dịch tranh chấp

Nếu một khoản thanh toán được gửi đến bạn, với tư cách là người bán, bị nghi ngờ là khoản thanh toán sẽ bị vô hiệu và đảo ngược, chúng tôi có thể tạm giữ khoản tiền này trong tài khoản PayPal của bạn để chi trả số tiền có thể bị đảo ngược. Bất kỳ tình huống nào được mô tả trong phần Hoàn tiền, đảo ngược và yêu cầu bồi hoàn đều là các tình huống có thể dẫn đến việc chúng tôi tạm giữ một khoản thanh toán. Nếu xác định rằng giao dịch sẽ không bị đảo ngược, chúng tôi sẽ dỡ bỏ tình trạng tạm giữ này. Nếu xác định rằng giao dịch sẽ bị đảo ngược, chúng tôi sẽ loại bỏ khoản tiền đó khỏi tài khoản PayPal của bạn.

Giới hạn tài khoản

Việc giới hạn sẽ ngăn cản bạn thực hiện một số hành động nhất định với tài khoản PayPal, chẳng hạn như rút tiền, gửi hoặc nhận thanh toán. Giới hạn này được đưa ra để giúp bảo vệ PayPal, người mua và người bán khi chúng tôi nhận thấy có hoạt động bị hạn chế, rủi ro tài chính gia tăng hoặc hoạt động có vẻ bất thường hoặc đáng ngờ với chúng tôi. Giới hạn cũng giúp chúng tôi thu thập thông tin cần thiết để duy trì trạng thái mở cho tài khoản PayPal của bạn.

Có một số lý do khiến chúng tôi giới hạn bạn truy cập vào tài khoản PayPal hoặc dịch vụ PayPal và/hoặc giới hạn quyền sử dụng tiền của bạn, bao gồm:

 • Nếu chúng tôi nghi ngờ ai đó có thể sử dụng tài khoản PayPal của bạn mà bạn không biết, chúng tôi sẽ giới hạn tài khoản để bảo vệ bạn và điều tra hoạt động gian lận.
 • Nếu tổ chức phát hành thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của bạn thông báo cho chúng tôi rằng ai đó đã sử dụng thẻ của bạn khi chưa được bạn cho phép. Tương tự, nếu ngân hàng của bạn thông báo cho chúng tôi rằng đã có các giao dịch chuyển khoản trái phép giữa tài khoản PayPal và tài khoản ngân hàng của bạn.
 • Để tuân thủ luật pháp hiện hành.
 • Nếu chúng tôi có cơ sở để tin rằng bạn đã vi phạm thỏa thuận này hoặc vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận.
 • Hiệu quả hoạt động của người bán cho thấy tài khoản PayPal của bạn có rủi ro cao. Ví dụ bao gồm: dấu hiệu cho thấy hiệu quả bán hàng kém vì bạn đã nhận được số lượng khiếu nại và yêu cầu bồi hoàn cao bất thường, bán một sản phẩm hoàn toàn mới hoặc chi phí cao hoặc nếu khối lượng bán hàng thông thường của bạn tăng nhanh.

Nếu chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào tài khoản PayPal của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các hành động của chúng tôi và khả năng yêu cầu khôi phục quyền truy cập nếu chúng tôi tùy ý cho rằng điều này là thích hợp.

Bạn sẽ cần giải quyết bất kỳ vấn đề nào với tài khoản của mình trước khi giới hạn có thể được dỡ bỏ. Thông thường, việc này được thực hiện sau khi bạn cung cấp những thông tin chúng tôi yêu cầu. Tuy nhiên, nếu chúng tôi có cơ sở để tin rằng rủi ro vẫn còn sau khi bạn cung cấp thông tin đó, chúng tôi có thể hành động để bảo vệ PayPal, người dùng của chúng tôi, bên thứ ba hoặc bạn khỏi bị đảo ngược, chịu phí, tiền phạt, các hình phạt, rủi ro về quy định và/hoặc pháp lý và bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác.

Dự phòng

Chúng tôi có thể áp dụng một khoản dự phòng cho tài khoản PayPal của bạn nếu chúng tôi tin rằng có thể có rủi ro cao liên quan đến bạn, tài khoản PayPal, mô hình kinh doanh hoặc giao dịch của bạn. Khi chúng tôi áp dụng một khoản dự phòng cho tài khoản PayPal của bạn, điều đó có nghĩa là, trong số dư tài khoản PayPal của bạn, tất cả hoặc một số giao dịch sẽ được hiển thị là “đang chờ xử lý” và bạn sẽ không thể rút tiền trong trạng thái “đang chờ xử lý” nhằm ngăn chặn rủi ro từ giao dịch do bạn thực hiện, tình trạng bị đảo ngược hoặc vô hiệu hoặc bất kỳ rủi ro nào khác liên quan đến tài khoản PayPal của bạn hoặc việc sử dụng dịch vụ PayPal. Chúng tôi đưa ra các quyết định về việc có nên áp dụng một khoản dự phòng hay không dựa trên một số yếu tố, bao gồm cả thông tin chúng tôi có từ cả các nguồn nội bộ và các bên thứ ba.

PayPal xem xét danh sách các yếu tố không giới hạn và các yếu tố này có thay đổi như thế nào theo thời gian, bao gồm:

 • Bạn đã kinh doanh trong bao lâu.
 • Liệu ngành của bạn có khả năng có nhiều yêu cầu bồi hoàn hơn không.
 • Lịch sử xử lý thanh toán của bạn với PayPal và các nhà cung cấp khác.
 • Lịch sử tín dụng doanh nghiệp và/hoặc cá nhân của bạn.
 • Khung thời gian giao hàng của bạn.
 • Liệu bạn có số lượng hàng trả lại, yêu cầu bồi hoàn, khiếu nại hoặc tranh chấp nhiều hơn mức trung bình hay không.

Nếu chúng tôi áp dụng một khoản dự phòng cho số tiền trong tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các hành động của chúng tôi và các điều khoản áp dụng cho khoản dự phòng này.

Có hai danh mục dự phòng có thể được áp dụng cho tài khoản PayPal của bạn và có thể áp dụng một hoặc cả hai danh mục cùng lúc:

 • Dự trữ tuần tự là một khoản dự phòng trong đó một tỷ lệ phần trăm của mỗi giao dịch bạn nhận được mỗi ngày được giữ lại và sau đó được giải ngân theo lịch. Ví dụ: khoản dự phòng của bạn có thể được thiết lập ở mức 10% và được giữ trong thời gian tuần tự 90 ngày – có nghĩa là 10% số tiền bạn nhận được vào ngày 1 được giữ, sau đó được giải ngân vào ngày 91, 10% số tiền bạn nhận được vào ngày 2 được giữ cho đến ngày 92. v.v. Dự trữ tuần tự là loại hình dự phòng phổ biến nhất.
 • Khoản dự phòng tối thiểu là khoản tiền tối thiểu cụ thể mà bạn luôn phải duy trì trong số dư tài khoản PayPal của mình. Khoản dự phòng tối thiểu được coi là khoản tiền được ký quỹ trước một lần (còn được gọi là Khoản dự trữ trước) hoặc được hình thành trên cơ sở tuần tự từ tỷ lệ doanh số bán hàng cho đến khi đạt được khoản dự phòng tối thiểu, giống như khoản dự trữ tuần tự.

Nếu chúng tôi thay đổi các điều khoản áp dụng cho khoản dự phòng này do đánh giá rủi ro của chúng tôi thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các điều khoản mới.

Lệnh của tòa án, Yêu cầu theo quy định hoặc Quy trình pháp lý khác

Nếu chúng tôi được thông báo về lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý khác (bao gồm cả giấy báo sai áp hoặc bất kỳ quy trình tương đương nào) có ảnh hưởng đến bạn hoặc nếu chúng tôi tin rằng chúng tôi buộc phải thực hiện như vậy để tuân thủ luật pháp hiện hành hoặc các yêu cầu pháp lý, chúng tôi có thể buộc phải thực hiện một số hành động nhất định, bao gồm tạm giữ các khoản thanh toán đến/từ tài khoản PayPal của bạn, áp dụng một khoản dự phòng hoặc một giới hạn cho tài khoản PayPal của bạn hoặc giải ngân tiền của bạn. Chúng tôi sẽ tự quyết định hành động nào là bắt buộc đối với chúng tôi. Trừ khi lệnh của tòa án, luật hiện hành, yêu cầu theo quy định hoặc quy trình pháp lý khác yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những hành động này. Chúng tôi không có nghĩa vụ tranh biện hoặc kháng nghị bất kỳ lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý nào liên quan đến bạn hoặc tài khoản PayPal của bạn. Khi chúng tôi thực hiện việc tạm giữ, dự phòng hoặc giới hạn do lệnh của tòa án, luật hiện hành, yêu cầu theo quy định hoặc quy trình pháp lý khác, số tiền tạm giữ, dự phòng hoặc giới hạn có thể vẫn còn miễn là cần thiết một cách hợp lý theo xác định của PayPal.

THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG PAYPAL

Trách nhiệm đối với giao dịch trái phép

Bảo vệ khỏi giao dịch trái phép

Để tự bảo vệ mình khỏi hoạt động trái phép trong tài khoản PayPal, bạn nên thường xuyên đăng nhập vào tài khoản PayPal và xem lại bảng sao kê tài khoản PayPal. PayPal sẽ thông báo cho bạn về từng giao dịch bằng cách gửi email đến địa chỉ email chính của bạn trong hồ sơ. Bạn nên xem lại các thông báo giao dịch này để đảm bảo rằng mỗi giao dịch đều được ủy quyền và hoàn tất chính xác.

PayPal sẽ bảo vệ bạn khỏi hoạt động trái phép trong tài khoản PayPal. Khi áp dụng chính sách bảo vệ này, PayPal sẽ chi trả cho bạn toàn bộ số tiền liên quan của hoạt động trái phép đó, miễn là bạn hợp tác với chúng tôi và tuân thủ các quy trình được mô tả bên dưới.

Giao dịch trái phép là gì

"Giao dịch trái phép" xảy ra khi một khoản thanh toán được gửi từ tài khoản PayPal của bạn khi bạn chưa ủy quyền và không nhận được lợi ích gì từ đó. Ví dụ: khi ai đó lấy cắp mật khẩu của bạn, sử dụng mật khẩu này truy cập tài khoản PayPal của bạn và gửi khoản thanh toán từ tài khoản PayPal của bạn, thì đây là Giao dịch trái phép.

Những trường hợp nào không được coi là Giao dịch trái phép

Các giao dịch sau KHÔNG được coi là Giao dịch trái phép:

 • Nếu bạn cho phép người khác truy cập vào tài khoản PayPal của mình (bằng cách cung cấp thông tin đăng nhập cho họ) và họ sử dụng tài khoản PayPal của bạn mà bạn không biết hoặc không cho phép. Bạn phải chịu trách nhiệm với các giao dịch được thực hiện trong tình huống này.
 • Vô hiệu và đảo ngược thanh toán do các hành động được mô tả trong phần Hoàn tiền, Đảo ngược và Yêu cầu bồi hoàn.

Báo cáo giao dịch trái phép

Bạn nên liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng PayPal ngay nếu bạn tin rằng:

 • đã có Giao dịch trái phép xuất phát từ tài khoản của bạn;
 • tài khoản của bạn đã bị truy cập trái phép;
 • thông tin đăng nhập PayPal của bạn đã bị mất hoặc bị đánh cắp; hoặc
 • một thiết bị bất kỳ bạn sử dụng để truy cập vào tài khoản PayPal đã bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hủy kích hoạt.

Bạn phải cung cấp cho chúng tôi tất cả các thông tin sẵn có liên quan đến bất kỳ trường hợp Giao dịch trái phép nào và/hoặc việc sử dụng sai mục đích hay trái phép tài khoản của bạn; bạn cũng phải thực hiện tất cả các bước hợp lý được yêu cầu để hỗ trợ PayPal trong quá trình điều tra.

Nếu bạn thông báo cho chúng tôi về một Giao dịch trái phép trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày giao dịch và chúng tôi nhận thấy đó chính xác là một Giao dịch trái phép thì bạn sẽ đủ điều kiện hưởng chính sách bảo vệ 100% cho Giao dịch trái phép đó.

Giải quyết lỗi

Lỗi là gì

"Lỗi" có nghĩa là:

 • lỗi xử lý do PayPal hoặc các nhà cung cấp của PayPal gây ra, trong đó tài khoản PayPal của bạn bị ghi nợ hoặc ghi có do nhầm lẫn hoặc khi có giao dịch được ghi nhận không chính xác vào tài khoản PayPal của bạn.
 • Bạn gửi khoản thanh toán và tài khoản PayPal của bạn bị ghi nợ số tiền không chính xác.
 • Giao dịch bị thiếu hoặc chưa được xác định đúng trong bảng sao kê tài khoản PayPal của bạn.
 • Chúng tôi mắc lỗi tính toán hoặc toán học liên quan đến tài khoản PayPal của bạn.

Những trường hợp không được coi là Lỗi

Những trường hợp sau KHÔNG được coi là lỗi:

 • Nếu bạn cho phép người khác truy cập vào tài khoản PayPal của mình (bằng cách cung cấp thông tin đăng nhập cho họ) và họ sử dụng tài khoản PayPal của bạn mà bạn không biết hoặc không cho phép. Bạn phải chịu trách nhiệm với các giao dịch được thực hiện trong tình huống này.
 • Vô hiệu và đảo ngược thanh toán do các hành động được mô tả trong phần Hoàn tiền, đảo ngược và yêu cầu bồi hoàn.
 • Nếu bạn gửi nhầm khoản thanh toán đến bên nhận hoặc gửi sai số tiền thanh toán (ví dụ: do lỗi đánh máy). (Quyền truy đòi duy nhất của bạn trong trường hợp này sẽ là liên hệ với bên mà bạn đã gửi thanh toán và yêu cầu họ hoàn lại khoản thanh toán đó. PayPal sẽ không bồi hoàn cho bạn hay đảo ngược khoản thanh toán mà bạn đã thực hiện sai.)

Trong trường hợp phát sinh lỗi hoặc thắc mắc về chuyển khoản điện tử

Hãy liên hệ với chúng tôi tại Trung tâm giải quyết.

Thông báo cho chúng tôi ngay khi có thể nếu bạn cho rằng bảng sao kê hoặc biên lai của bạn không đúng hoặc nếu bạn cần thêm thông tin về một giao dịch chuyển khoản được liệt kê trong bảng sao kê hoặc biên lai đó. Bạn phải thông báo cho chúng tôi không muộn hơn sáu mươi (60) ngày sau khi chúng tôi gửi bảng sao kê ĐẦU TIÊN xuất hiện vấn đề hoặc lỗi. Cho chúng tôi biết tên, địa chỉ email và số tài khoản của bạn (nếu có).

 • Mô tả lỗi hoặc giao dịch chuyển khoản mà bạn không chắc chắn và giải thích rõ ràng lý do bạn tin rằng đó là lỗi hoặc lý do bạn cần thêm thông tin.
 • Cho chúng tôi biết số tiền bằng đô la cho lỗi mà bạn nghi ngờ.

Nếu bạn thông báo với chúng tôi bằng miệng, chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi cho chúng tôi khiếu nại hoặc câu hỏi bằng văn bản trong vòng 10 Ngày làm việc. Chúng tôi sẽ hoàn tất điều tra trong vòng 10 Ngày làm việc sau khi nhận được thông báo về lỗi nghi ngờ đó. Tuy nhiên, nếu cần thêm thời gian, chúng tôi có thể mất tới 45 ngày để điều tra khiếu nại hoặc câu hỏi của bạn. Nếu quyết định làm như vậy, chúng tôi sẽ ghi có số tiền mà bạn cho rằng bị lỗi vào tài khoản PayPal của bạn trong vòng 10 Ngày làm việc để bạn có khoản ghi có tạm thời trong thời gian chúng tôi hoàn tất điều tra. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về khoản ghi có tạm thời trong vòng 2 Ngày làm việc kể từ khi ghi có. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn đưa ra khiếu nại hoặc câu hỏi bằng văn bản nhưng chúng tôi không nhận được trong vòng 10 Ngày làm việc, chúng tôi có thể không ghi có tạm thời tài khoản PayPal của bạn.

Đối với các lỗi liên quan đến tài khoản PayPal mới, giao dịch tại điểm bán hàng hoặc giao dịch được khởi tạo ở nước ngoài, có thể mất đến chín mươi (90) ngày để chúng tôi điều tra về khiếu nại hoặc thắc mắc của bạn. Đối với tài khoản PayPal mới (giao dịch đầu tiên từ tài khoản của bạn diễn ra trong vòng 30 Ngày làm việc kể từ ngày bạn thông báo cho chúng tôi), chúng tôi có thể cần đến 20 Ngày làm việc để hoàn thành điều tra.

Chúng tôi sẽ thông báo kết quả cho bạn trong vòng 3 Ngày làm việc sau khi hoàn thành điều tra. Nếu kết luận không có lỗi, chúng tôi sẽ gửi đến bạn một văn bản giải trình về quyết định của chúng tôi. Nếu bạn đã nhận được khoản ghi có tạm thời, chúng tôi sẽ xóa khỏi tài khoản của bạn và thông báo cho bạn về ngày tháng và số tiền ghi nợ. Bạn có thể yêu cầu bản sao của hồ sơ chúng tôi đã sử dụng trong cuộc điều tra.

Nếu chúng tôi xác định rằng đã xảy ra lỗi, chúng tôi sẽ nhanh chóng ghi có toàn bộ số tiền vào tài khoản của bạn trong vòng 1 Ngày làm việc theo quyết định của chúng tôi. Hoặc, nếu bạn đã nhận được khoản ghi có tạm thời, bạn sẽ được phép giữ lại số tiền đó.

Lỗi xử lý

Chúng tôi sẽ khắc phục bất kỳ lỗi xử lý nào phát hiện được. Nếu có lỗi dẫn đến việc:

 • Nếu bạn nhận được ít hơn số tiền chính xác mà bạn có quyền hưởng, chúng tôi sẽ ghi có vào tài khoản PayPal của bạn phần chênh lệch giữa khoản lẽ ra bạn được nhận và khoản thực tế nhận được.
 • Nếu bạn nhận được nhiều hơn số tiền chính xác mà bạn có quyền hưởng, chúng tôi sẽ ghi nợ vào tài khoản PayPal của bạn phần chênh lệch giữa khoản thực tế nhận được và khoản lẽ ra bạn được nhận.
 • Nếu chúng tôi không hoàn tất giao dịch đúng thời hạn hoặc đúng số tiền, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với bạn về những tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp do lỗi này gây ra, trừ khi:
  • nếu không có lỗi từ phía chúng tôi, bạn không có đủ tiền để hoàn tất giao dịch;
  • hệ thống của chúng tôi không hoạt động đúng cách và bạn biết về sự cố khi bắt đầu giao dịch; hoặc
  • lỗi này do các tình huống bất thường nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi (chẳng hạn như hỏa hoạn, lũ lụt hoặc mất kết nối Internet), bất kể các biện pháp phòng ngừa hợp lý của chúng tôi.

Lỗi xử lý không phải là:

 • Các trì hoãn do PayPal áp dụng tạm giữ, giới hạn hoặc dự phòng.
 • Các trì hoãn do xét duyệt thanh toán.
 • Các trì hoãn được mô tả trong phần Cách mua hàng liên quan đến khoảng thời gian có thể cần để hoàn tất giao dịch mua hàng trong một số trường hợp.
 • Các lỗi của bạn trong việc thực hiện giao dịch (ví dụ: nhập sai số tiền bạn sẽ gửi).

THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG PAYPAL

Các điều khoản pháp lý khác

Trao đổi thông tin giữa bạn và chúng tôi

Bạn đồng ý rằng PayPal và chi nhánh của PayPal có thể liên hệ với bạn qua email nhằm mục đích tiếp thị. Bạn có thể từ chối nhận thông tin tiếp thị khi mở tài khoản PayPal, bằng cách thay đổi tùy chọn tài khoản hoặc bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong bất kỳ email PayPal hoặc biên lai nào bạn nhận được từ chúng tôi. Vui lòng đợi tối đa 10 Ngày làm việc để từ chối có hiệu lực. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin thực tế về tài khoản của bạn hoặc dịch vụ PayPal, ngay cả khi bạn đã từ chối nhận thông tin tiếp thị.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi số điện thoại di động của bạn, bạn đồng ý rằng PayPal và chi nhánh của PayPal có thể liên hệ với bạn theo số điện thoại đó bằng các cuộc gọi tự động hoặc ghi âm sẵn hoặc bằng tin nhắn văn bản để: (i) thông báo cho bạn về việc bạn sử dụng các dịch vụ PayPal và/hoặc phục vụ tài khoản PayPal của bạn, (ii) điều tra hoặc ngăn chặn hành vi gian lận, hoặc (iii) thu hồi nợ. Chúng tôi sẽ không dùng các cuộc gọi tự động hoặc ghi âm sẵn hay tin nhắn văn bản để liên hệ với bạn nhằm mục đích tiếp thị nếu không có sự chấp thuận trước của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ số điện thoại di động của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ ký hợp đồng với chúng tôi để hỗ trợ chúng tôi thực hiện các hoạt động được liệt kê ở trên, nhưng sẽ không chia sẻ số điện thoại di động của bạn với các bên thứ ba để phục vụ mục đích riêng của họ nếu không có sự chấp thuận của bạn. Bạn không phải đồng ý nhận cuộc gọi tự động hoặc ghi âm sẵn hay tin nhắn văn bản gửi đến số điện thoại di động của mình để sử dụng và trải nghiệm các sản phẩm và dịch vụ do PayPal cung cấp. Bạn có thể từ chối nhận cuộc gọi tự động hoặc thu sẵn hoặc tin nhắn gửi đến số điện thoại di động của mình theo một số cách, kể cả thông qua biên lai giao dịch qua email, trong phần cài đặt tài khoản hoặc bằng cách liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng PayPal. Tần suất nhận tin nhắn có thể khác nhau và bạn có thể bị tính phí tin nhắn và phí phút gọi tiêu chuẩn. Chúng tôi và các nhà mạng điện thoại của bạn đều không chịu trách nhiệm về việc tin nhắn gửi chậm hoặc không gửi được. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể trực tiếp gọi cho bạn bằng phương thức khác nếu cần trao đổi với bạn.

PayPal có thể liên lạc với bạn về bất kỳ tài khoản PayPal hoặc thông tin giao dịch nào và dịch vụ PayPal qua phương thức điện tử. Bạn có trách nhiệm cập nhật địa chỉ email chính của mình để PayPal có thể liên lạc với bạn qua phương thức điện tử. Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu PayPal gửi cho bạn thông tin trao đổi điện tử nhưng bạn không nhận được vì địa chỉ email chính của bạn trong hồ sơ không chính xác, lỗi thời, bị nhà cung cấp dịch vụ chặn hoặc bạn không thể nhận được thông tin trao đổi điện tử, PayPal sẽ được coi là đã cung cấp thông tin trao đổi cho bạn một cách hiệu quả.

Xin lưu ý rằng nếu bạn sử dụng bộ lọc thư rác chặn hoặc định tuyến lại email từ những người gửi không có tên trong sổ địa chỉ email của bạn, bạn phải thêm PayPal vào sổ địa chỉ email thì mới có thể xem thông tin trao đổi mà chúng tôi gửi cho bạn.

Bạn có thể cập nhật địa chỉ email chính hoặc địa chỉ đường bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào trang web PayPal. Nếu địa chỉ email của bạn trở nên không hợp lệ khiến thông tin trao đổi điện tử PayPal gửi cho bạn bị trả lại, PayPal có thể coi tài khoản của bạn là không hoạt động và bạn sẽ không thể giao dịch bất kỳ hoạt động nào bằng Tài khoản PayPal cho đến khi chúng tôi nhận được địa chỉ email chính hợp lệ, đang hoạt động từ bạn.

PayPal có quyền đóng tài khoản của bạn nếu bạn rút lại sự đồng ý nhận thông tin trao đổi điện tử.

Bạn sẽ được coi là đã nhận được thông tin trao đổi của chúng tôi, nếu thông tin đó được gửi qua phương thức điện tử, 24 giờ sau khi chúng tôi đăng lên trang web của chúng tôi hoặc gửi qua email cho bạn. Bạn sẽ được coi là đã nhận được thông tin trao đổi của chúng tôi, nếu thông tin đó được gửi qua thư, 3 Ngày làm việc sau khi chúng tôi gửi đi.

Nếu bạn không liên lạc với chúng tôi về một vấn đề khi chúng tôi đã chỉ định một địa chỉ thông báo khác (ví dụ: quy trình Trách nhiệm đối với Giao dịch trái phép và lỗi khác), thông báo bằng văn bản đến PayPal phải được gửi qua bưu thư đến: PayPal Pte. Ltd., Attention: Legal Department, 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985.

Bạn hiểu và đồng ý rằng trong phạm vi được pháp luật cho phép, PayPal có thể, không cần thông báo hoặc cảnh báo, theo dõi hoặc ghi lại các cuộc trò chuyện qua điện thoại mà bạn hoặc bất kỳ ai thay mặt bạn đã trao đổi với PayPal hoặc các đại lý của PayPal vì mục đích đào tạo và kiểm soát chất lượng hoặc nhằm bảo vệ chúng tôi. Bạn xác nhận và hiểu rằng mặc dù thông tin trao đổi của bạn với PayPal có thể bị nghe lén, theo dõi hoặc bị ghi lại nhưng có thể không phải tất cả các đường dây điện thoại hoặc các cuộc gọi đều được PayPal ghi lại và PayPal không đảm bảo các bản ghi của bất kỳ cuộc gọi điện thoại cụ thể nào sẽ được giữ lại hoặc có thể trích xuất được.

Quyền của PayPal

Quyền đình chỉ và chấm dứt của PayPal

PayPal có toàn quyền đình chỉ hoặc chấm dứt thỏa thuận người dùng này, quyền truy cập hoặc sử dụng các trang web, phần mềm, hệ thống của PayPal (bao gồm bất kỳ mạng và máy chủ nào được sử dụng để cung cấp bất kỳ dịch vụ PayPal nào) do chúng tôi vận hành hoặc được vận hành thay cho chúng tôi, hoặc một số hay tất cả các dịch vụ PayPal vì bất kỳ lý do gì, vào bất cứ lúc nào sau khi thông báo cho bạn và sắp xếp thanh toán cho bạn bất kỳ khoản tiền không bị hạn chế nào trong số dư tài khoản PayPal của bạn khi chấm dứt thỏa thuận người dùng này.

Quyền lợi bảo đảm

Để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của bạn theo thỏa thuận người dùng này, bạn cấp cho PayPal quyền lưu giữ và quyền lợi bảo đảm đối với số dư trong tài khoản PayPal của bạn thuộc quyền sở hữu của PayPal.

Số tiền bạn nợ PayPal

Nếu số dư trong tài khoản PayPal bạn trở về âm vì bất kỳ lý do gì, số dư âm đó chính là số tiền bạn nợ PayPal. PayPal có thể bù trừ số tiền này từ các khoản tiền được bạn nạp vào tài khoản PayPal sau đó hoặc từ các khoản thanh toán bạn nhận được. Nếu bạn có nhiều tài khoản PayPal, chúng tôi có thể bù trừ số dư âm trong một tài khoản PayPal cho số dư trong (các) tài khoản PayPal khác của bạn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng tài khoản PayPal khi tài khoản đó có số dư âm, bạn ủy quyền cho PayPal kết hợp số dư âm với bất kỳ khoản ghi nợ hoặc giao dịch nào được gửi từ tài khoản của bạn khi việc kết hợp đó được thông báo cho bạn trước khi bắt đầu khoản ghi nợ hoặc giao dịch.

Nếu bạn giữ tiền trong tài khoản PayPal bằng nhiều loại tiền tệ và số dư của một trong các loại tiền tệ đó trở về âm vì bất kỳ lý do nào, PayPal có thể bù trừ số dư âm đó bằng cách sử dụng số tiền bạn duy trì bằng loại tiền tệ khác. Nếu bạn có số dư âm bằng loại tiền tệ không liên quan trong khoảng thời gian từ 21 ngày trở lên, PayPal sẽ quy đổi số dư âm này thành loại tiền tệ phù hợp. Trong cả hai trường hợp, việc quy đổi tiền tệ sẽ là cần thiết và tỷ giá hối đoái giao dịch của PayPal (bao gồm phí quy đổi tiền tệ của chúng tôi) sẽ được áp dụng.

Ngoài quy định trên, nếu bạn còn khoản nợ quá hạn với PayPal hay với một trong các chi nhánh của chúng tôi thì PayPal có thể ghi nợ tài khoản PayPal của bạn để thanh toán cho bất kỳ số tiền quá hạn nào. Việc ghi nợ này gồm cả khoản tiền nợ do bạn sử dụng các sản phẩm khác nhau của chúng tôi như Xoom hoặc Braintree.

Kiện tụng do vỡ nợ

Nếu bạn tiến hành khởi kiện hoặc bị khởi kiện theo bất kỳ điều khoản nào của luật phá sản hoặc vỡ nợ, chúng tôi có quyền thu hồi tất cả phí tổn hoặc chi phí hợp lý (bao gồm cả các khoản phí và chi phí pháp lý hợp lý) phát sinh liên quan đến việc thực thi thỏa thuận người dùng này.

Đảm nhận quyền

Nếu PayPal vô hiệu và đảo ngược một khoản thanh toán mà bạn đã thực hiện cho người nhận (tùy ý bạn hoặc bằng cách khác), bạn đồng ý rằng PayPal sẽ đảm nhận các quyền của bạn đối với người nhận này và các bên thứ ba liên quan đến khoản thanh toán đó và có thể theo đuổi các quyền đó trực tiếp hoặc thay mặt bạn theo quyết định riêng của PayPal.

Không từ bỏ

Việc chúng tôi không hành động liên quan đến vi phạm của bạn hoặc người khác đối với nghĩa vụ bất kỳ nào của bạn theo thỏa thuận người dùng này không có nghĩa là chúng tôi từ bỏ quyền hành động liên quan đến các vi phạm tiếp theo hoặc tương tự.

Bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trong phần này, chúng tôi sử dụng thuật ngữ "PayPal" để chỉ PayPal Pte. Ltd. và chi nhánh của chúng tôi, và từng giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, liên doanh, nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung ứng tương ứng của họ. Các chi nhánh của chúng tôi bao gồm mỗi thực thể mà chúng tôi kiểm soát, kiểm soát chúng tôi hoặc chịu sự kiểm soát chung với chúng tôi.

Bồi thường

Bạn phải bồi thường cho PayPal cho các hành động liên quan đến tài khoản PayPal và việc bạn sử dụng dịch vụ PayPal. Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và bảo đảm PayPal không bị tổn hại do bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào (bao gồm cả phí pháp lý) được thực hiện hoặc phát sinh từ bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm thỏa thuận người dùng này, bạn sử dụng các dịch vụ PayPal không phù hợp, do bạn vi phạm pháp luật hoặc quyền của bên thứ ba và/hoặc việc hành động hoặc không hành động của bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn cấp quyền sử dụng tài khoản PayPal của mình hoặc truy cập vào trang web, phần mềm, hệ thống của chúng tôi (bao gồm bất kỳ mạng lưới và máy chủ nào được sử dụng để cung cấp dịch vụ PayPal) do chúng tôi vận hành hoặc được vận hành thay cho chúng tôi, hoặc bất kỳ dịch vụ PayPal nào thay mặt bạn.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trách nhiệm pháp lý của PayPal bị giới hạn đối với tài khoản PayPal của bạn và việc sử dụng dịch vụ PayPal của bạn. Trong mọi trường hợp, PayPal sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất lợi nhuận hoặc bất kỳ thiệt hại đặc biệt, vô tình hoặc do hậu quả nào (bao gồm nhưng không giới hạn trong thiệt hại đối với mất dữ liệu hoặc tổn thất kinh doanh) phát sinh từ hoặc liên quan đến các trang web, phần mềm, hệ thống của chúng tôi (bao gồm bất kỳ mạng lưới và máy chủ nào được sử dụng để cung cấp các dịch vụ PayPal) do chúng tôi vận hành hoặc được vận hành thay cho chúng tôi, bất kỳ dịch vụ PayPal nào hoặc thỏa thuận người dùng này (tuy nhiên, bao gồm cả sơ suất), trừ khi và trong phạm vi bị luật pháp cấm.

Trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được giới hạn ở khoản tiền thiệt hại trực tiếp thực tế. Ngoài ra, trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, PayPal không chịu trách nhiệm pháp lý và bạn đồng ý không buộc PayPal chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tổn thất về tiền bạc, uy tín hay danh tiếng, lợi nhuận hoặc tổn thất vô hình khác hay bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả nào) trực tiếp hoặc gián tiếp, do: (1) việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng các trang web, phần mềm, hệ thống của chúng tôi do chúng tôi vận hành hoặc được vận hành thay cho chúng tôi (bao gồm bất kỳ mạng lưới và máy chủ nào được sử dụng để cung cấp dịch vụ PayPal) hoặc bất kỳ dịch vụ PayPal nào; (2) chậm trễ hoặc gián đoạn trong các trang web, phần mềm, hệ thống của chúng tôi do chúng tôi vận hành hoặc được vận hành thay cho chúng tôi (bao gồm bất kỳ mạng lưới và máy chủ nào được sử dụng để cung cấp dịch vụ PayPal) và bất kỳ dịch vụ PayPal nào; (3) virus hoặc các phần mềm độc hại khác do truy cập trang web, phần mềm, hệ thống của chúng tôi do chúng tôi vận hành hoặc được vận hành thay cho chúng tôi (bao gồm bất kỳ mạng lưới và máy chủ nào được sử dụng để cung cấp dịch vụ PayPal), bất kỳ dịch vụ PayPal nào hoặc bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào được liên kết với trang web của chúng tôi; (4) trục trặc, lỗi, sai sót hoặc sai số dưới bất kỳ hình thức nào trong các trang web, phần mềm, hệ thống của chúng tôi do chúng tôi vận hành hoặc được vận hành thay cho chúng tôi (bao gồm bất kỳ mạng và máy chủ nào được sử dụng để cung cấp dịch vụ PayPal), bất kỳ dịch vụ PayPal nào hoặc trong những thông tin và đồ họa có được từ đó; (5) nội dung, hành động hoặc không hành động của các bên thứ ba; (6) đình chỉ hoặc hành động khác được thực hiện liên quan đến tài khoản PayPal của bạn; hoặc (7) bạn cần sửa đổi phương pháp, nội dung hay hành vi của bạn hoặc bạn bị mất hoặc không có khả năng kinh doanh, do thay đổi thỏa thuận người dùng này hoặc các chính sách của PayPal.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo đảm và giải ngân

Không đảm bảo

Các dịch vụ PayPal được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, dù rõ ràng, ngụ ý hay theo luật định. Cụ thể, PayPal từ chối mọi đảm bảo ngụ ý về quyền sở hữu, khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và việc không vi phạm.

PayPal không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ do người bán chấp nhận PayPal làm phương thức thanh toán cung cấp; PayPal không thể đảm bảo rằng người mua hoặc người bán mà bạn đang giao dịch sẽ thực sự hoàn thành giao dịch hoặc được ủy quyền để thực hiện giao dịch đó. PayPal không đảm bảo quyền truy cập liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn vào bất kỳ phần nào của dịch vụ PayPal; hoạt động của các trang web, phần mềm hoặc hệ thống của chúng tôi (bao gồm bất kỳ mạng và máy chủ nào được sử dụng để cung cấp dịch vụ PayPal) do chúng tôi vận hành hoặc vận hành thay mặt cho chúng tôi có thể bị cản trở bởi nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. PayPal sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng các yêu cầu ghi nợ và ghi có điện tử liên quan đến tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và phát hành séc được xử lý kịp thời; tuy nhiên, PayPal không đưa ra tuyên bố hay đảm bảo nào về lượng thời gian cần thiết để hoàn tất quy trình xử lý vì dịch vụ PayPal phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chẳng hạn như sự chậm trễ trong hệ thống ngân hàng hoặc dịch vụ thư tín. Đoạn này trình bày các quyền pháp lý cụ thể của bạn và bạn cũng có thể có các quyền pháp lý khác tùy theo từng quốc gia/khu vực.

Miễn trừ trách nhiệm cho PayPal

Nếu bạn có tranh chấp với bất kỳ chủ tài khoản PayPal nào khác, bạn miễn trừ cho PayPal khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu và bồi thường thiệt hại (thực tế và do hậu quả) thuộc mọi loại hình và tính chất, đã biết và chưa biết, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách bất kỳ nào liên quan đến các tranh chấp đó. Khi thực hiện miễn trừ trách nhiệm này, bạn từ bỏ rõ ràng mọi biện pháp bảo vệ mà nếu không sẽ giới hạn phạm vi của miễn trừ đó để chỉ bao gồm những khiếu nại bạn có thể biết hoặc nghi ngờ tồn tại theo hướng có lợi cho bạn tại thời điểm đồng ý với miễn trừ này.

Tranh chấp với PayPal

Liên hệ với PayPal trước

Nếu có tranh chấp phát sinh giữa bạn và PayPal, với tư cách là người mua hoặc người bán, mục tiêu của chúng tôi là tìm hiểu và giải quyết các mối lo ngại của bạn. Nếu không thể làm bạn hài lòng, chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra cho bạn những biện pháp trung lập và hiệu quả về chi phí để giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng. Tranh chấp liên quan đến dịch vụ giữa bạn và PayPal có thể được báo cáo cho bộ phận Dịch vụ khách hàng PayPal.

Phân xử trọng tài

Đối với bất kỳ khiếu nại nào (không bao gồm các yêu cầu đền bù cưỡng chế hoặc đền bù công bằng khác) có tổng số tiền quyết định dưới $10.000 USD (hoặc các loại tiền tệ tương đương khác), bạn có thể lựa chọn giải quyết tranh chấp với chi phí tiết kiệm thông qua phương thức phân xử trọng tài mang tính ràng buộc trên cơ sở không cần hiện diện. Nếu chọn phương án phân xử trọng tài, bạn sẽ bắt đầu quy trình phân xử trọng tài đó thông qua nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp thay thế ("ADR") do bạn và chúng tôi cùng thống nhất. Nhà cung cấp ADR và các bên phải tuân thủ những quy định sau đây: (a) quy trình phân xử trọng tài sẽ được tiến hành qua điện thoại, trực tuyến và/hoặc chỉ dựa trên các văn bản được đệ trình, cách thức phân xử cụ thể sẽ do bạn lựa chọn; (b) việc phân xử trọng tài sẽ không cần đến bất cứ sự hiện diện cá nhân nào của các bên hoặc nhân chứng, trừ khi được các bên nhất trí đồng ý tiến hành theo cách khác; và (c) bất kỳ phán quyết nào do trọng tài đưa ra đều có thể được đệ trình trước bất cứ tòa án có đủ thẩm quyền xét xử nào.

Sở hữu trí tuệ

Nhãn hiệu của PayPal

"PayPal.com", "PayPal" và tất cả các logo liên quan đến dịch vụ PayPal đều là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của PayPal hoặc các bên cấp phép của PayPal. Bạn không được phép sao chép, giả mạo, điều chỉnh hoặc sử dụng chúng khi chưa được PayPal đồng ý trước bằng văn bản. Ngoài ra, mọi tiêu đề trang, đồ họa tùy chỉnh, biểu tượng nút và tập lệnh đều là nhãn dịch vụ, nhãn hiệu và/hoặc thiết kế thương mại của PayPal. Bạn không được phép sao chép, giả mạo, điều chỉnh hoặc sử dụng chúng khi chưa được chúng tôi đồng ý trước bằng văn bản. Bạn có thể sử dụng các logo HTML do PayPal cung cấp nhằm mục đích chuyển hướng lưu lượng truy cập web tới dịch vụ PayPal. Bạn không được phép thay thế, điều chỉnh hoặc thay đổi các logo HTML này bằng bất kỳ nào, sử dụng chúng theo cách mô tả sai về PayPal hoặc các dịch vụ PayPal, hay hiển thị chúng theo cách ám chỉ sự tài trợ hoặc chứng thực của PayPal. Tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với trang web PayPal, nội dung hiển thị trên đó, các dịch vụ PayPal, công nghệ liên quan tới các dịch vụ PayPal và mọi công nghệ, nội dung được tạo hoặc đến từ những điều đã nêu đều là tài sản độc quyền của PayPal và các bên cấp phép của PayPal.

Tổng quan về cấp phép

Nếu bạn đang sử dụng phần mềm PayPal như API, bộ công cụ của nhà phát triển hoặc ứng dụng phần mềm khác, có thể bao gồm phần mềm được cung cấp hoặc tích hợp với phần mềm, hệ thống hoặc dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, mà bạn đã tải xuống hoặc truy cập thông qua một nền tảng web hoặc di động, PayPal sẽ cấp cho bạn giấy phép hạn chế có thể hủy ngang, không độc quyền, không thể tái cấp phép, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để truy cập và/hoặc sử dụng phần mềm của PayPal theo tài liệu đi kèm với phần mềm đó. Việc cấy phép này được áp dụng cho phần mềm và tất cả các bản cập nhật, nâng cấp, phiên bản mới và phần mềm thay thế. Bạn không được thuê, cho thuê hoặc chuyển giao các quyền đối với phần mềm này cho bên thứ ba. Bạn phải tuân thủ các yêu cầu triển khai, truy cập và sử dụng có trong tất cả các tài liệu đi kèm với dịch vụ PayPal. Nếu bạn không tuân thủ các yêu cầu triển khai, truy cập và sử dụng, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả các thiệt hại mà bạn, PayPal và các bên thứ ba phải chịu. PayPal có thể cập nhật hoặc tạm ngừng bất kỳ phần mềm nào sau khi thông báo cho bạn. Dù PayPal có thể đã (1) tích hợp một số tài liệu và công nghệ của bên thứ ba vào bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào khác, bao gồm phần mềm của PayPal và/hoặc (2) truy cập và sử dụng một số tài liệu và công nghệ của bên thứ ba để hỗ trợ cho việc cung cấp Dịch vụ PayPal cho bạn, nhưng bạn chưa được cấp và không có bất kỳ quyền nào đối với bất kỳ tài liệu nào của bên thứ ba đó. Bạn đồng ý không sửa đổi, thay đổi, làm giả, sửa chữa, sao chép, tái tạo, điều chỉnh, phân phối, trưng bày, xuất bản, thiết kế đối chiếu, chuyển dịch, bóc tách, dịch ngược hoặc cố gắng tạo ra bất kỳ mã nguồn nào bắt nguồn từ phần mềm hoặc bất kỳ tài liệu hay công nghệ nào của bên thứ ba, hoặc tạo ra bất kỳ sản phẩm sao chép nào từ bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu hay công nghệ nào của bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với phần mềm của PayPal đều thuộc sở hữu của PayPal và mọi tài liệu của bên thứ ba được tích hợp kèm theo đều thuộc quyền sở hữu của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của PayPal. Bất kỳ ứng dụng phần mềm của bên thứ ba nào khác bạn sử dụng trên trang web của PayPal đều phải tuân theo giấy phép mà bạn đã thỏa thuận với bên thứ ba cung cấp cho bạn phần mềm này. Bạn thừa nhận rằng PayPal không sở hữu, kiểm soát cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ ứng dụng phần mềm nào của bên thứ ba mà bạn chọn sử dụng trên bất kỳ trang web, phần mềm nào của chúng tôi và/hoặc có liên quan đến dịch vụ PayPal. Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ PayPal trên trang web PayPal, hoặc trang web hay nền tảng khác được lưu trữ bởi PayPal hoặc bên thứ ba và không tải xuống phần mềm của PayPal hoặc sử dụng các ứng dụng phần mềm của bên thứ ba trên trang web PayPal, phần này không áp dụng cho việc bạn sử dụng dịch vụ PayPal được lưu trữ.

Cấp phép của bạn cho PayPal; bảo đảm về sở hữu trí tuệ

PayPal không xác nhận quyền sở hữu nội dung mà bạn cung cấp, tải lên, nộp hoặc gửi đến PayPal. PayPal cũng không xác nhận quyền sở hữu nội dung bạn lưu trữ trên các trang web hoặc ứng dụng bên thứ ba sử dụng dịch vụ PayPal để cung cấp dịch vụ thanh toán liên quan đến nội dung của bạn. Tùy thuộc vào đoạn tiếp theo, khi bạn cung cấp nội dung cho PayPal hoặc đăng nội dung bằng dịch vụ PayPal, bạn cấp cho PayPal (và các bên mà chúng tôi liên kết cùng) giấy phép không độc quyền, không hủy ngang, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng và sử dụng trên toàn thế giới để sử dụng nội dung và quyền sở hữu trí tuệ kèm theo của bạn, cũng như quyền công khai trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào đã biết hiện tại hoặc trong tương lai để giúp chúng tôi cải thiện, vận hành và quảng bá các dịch vụ hiện tại của chúng tôi, cũng như phát triển các dịch vụ mới. PayPal sẽ không bồi thường cho bất kỳ nội dung nào của bạn. Bạn thừa nhận rằng việc PayPal sử dụng nội dung của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền công khai nào. Ngoài ra, bạn thừa nhận và bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung mà bạn cung cấp; bạn đồng ý từ bỏ quyền nhân thân của mình và cam kết không khẳng định các quyền đó đối với PayPal. Bạn cam kết và bảo đảm rằng những điều sau không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền công khai: bạn cung cấp nội dung cho PayPal, bạn đăng nội dung bằng các Dịch vụ PayPal và PayPal sử dụng nội dung đó (gồm các nội dung có nguồn gốc từ đó) liên quan đến các dịch vụ PayPal.

Cấp phép từ người bán cho PayPal

Bất kể các quy định của đoạn trước, nếu bạn là người bán sử dụng dịch vụ PayPal để chấp nhận các khoản thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ, bạn cho phép PayPal và chi nhánh của PayPal có quyền không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép bổ sung (qua nhiều bậc) và miễn phí bản quyền, đã thanh toán hết và sử dụng trên toàn thế giới đối với việc sử dụng và hiển thị công khai trong thời hạn của thỏa thuận người dùng này, (bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhãn hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, logo, tên miền và các chỉ định khác do bạn sở hữu, sử dụng hoặc được cấp phép cho bạn) nhằm mục đích (1) xác định bạn là người bán chấp nhận dịch vụ PayPal làm phương thức thanh toán và tạo thuận lợi cho các giao dịch của người tiêu dùng với bạn và (2) bất kỳ mục đích sử dụng nào khác mà bạn đồng ý.

Quy định khác

Chuyển nhượng

Bạn không được chuyển giao hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền, nghĩa vụ nào của mình theo thỏa thuận người dùng này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của PayPal. PayPal có thể chuyển giao hoặc chuyển nhượng thỏa thuận người dùng này hoặc bất kỳ quyền, nghĩa vụ nào trong thỏa thuận này vào bất cứ thời điểm nào.

Ngày làm việc

"(Các) ngày làm việc" nghĩa là từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ các ngày lễ quốc gia được công nhận tại Singapore.

Tài khoản không hoạt động

Nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản PayPal từ hai năm trở lên, PayPal có thể đóng tài khoản PayPal của bạn và bất kỳ số tiền nào chưa sử dụng trong tài khoản sẽ phải tuân theo luật pháp hiện hành về khoản tiền chưa xác nhận.

Thỏa thuận hoàn chỉnh và tính hiệu lực.

Thỏa thuận người dùng này, cùng với mọi Chính sách áp dụng trên trang Thỏa thuận pháp lý trên trang web PayPal, là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và PayPal liên quan đến các dịch vụ PayPal. Tất cả các điều khoản như vậy, mà theo bản chất phải có hiệu lực, sẽ vẫn có hiệu lực sau khi thỏa thuận người dùng này chấm dứt. Nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận người dùng này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, điều khoản đó sẽ bị bãi bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thực thi.

Luật điều chỉnh và thẩm quyền

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp của Singapore, vì các luật này được áp dụng trong những thỏa thuận đã ký kết và được thực hiện hoàn toàn trong phạm vi Singapore, không tính đến xung đột giữa các quy định pháp luật. Trừ khi các bên đã có thỏa thuận khác, bạn đồng ý rằng mọi khiếu nại hoặc tranh chấp mà bạn có thể có với PayPal phải được giải quyết bởi một tòa án ở Singapore hoặc ở nơi có trụ sở của bị đơn. Bạn đồng ý tuân theo không hủy ngang thẩm quyền không độc quyền­ của tòa án trong lãnh thổ Singapore vì mục đích kiện tụng, tố tụng hoặc thủ tục tố tụng khác phát sinh từ thỏa thuận người dùng này hoặc từ việc bạn sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Đệ đơn kiện tụng không đúng cách

Tất cả các khiếu nại bạn đưa ra chống lại PayPal phải được giải quyết theo thỏa thuận người dùng này. Tất cả các khiếu nại đã được đệ trình hoặc đưa ra trái với thỏa thuận người dùng này sẽ được coi là đã được đệ trình không đúng cách và vi phạm thỏa thuận người dùng này. Nếu bạn nộp đơn khiếu nại trái với thỏa thuận người dùng này, PayPal có thể thu hồi phí và chi phí luật sư (bao gồm luật sư và trợ lý nội bộ) lên tới $1.000,00 USD, với điều kiện PayPal đã thông báo cho bạn bằng văn bản về việc khiếu nại được đệ trình không đúng cách và bạn đã không rút lại đơn khiếu nại kịp thời.

Xác thực danh tính

Bạn ủy quyền cho PayPal, trực tiếp hoặc thông qua các bên thứ ba, thực hiện bất kỳ yêu cầu nào chúng tôi cho là cần thiết để xác minh danh tính của bạn. Thông tin này có thể bao gồm:

 • yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin, chẳng hạn như ngày sinh, người nộp thuế hoặc số căn cước quốc gia của bạn, địa chỉ thực tế và các thông tin khác cho phép chúng tôi có cơ sở nhận dạng bạn;
 • yêu cầu bạn thực hiện các bước xác nhận quyền sở hữu địa chỉ email hoặc các công cụ tài chính của bạn;
 • yêu cầu cáo tín dụng từ cơ quan báo cáo tín dụng;
 • xác minh thông tin của bạn so với cơ sở dữ liệu bên thứ ba hoặc thông qua các nguồn khác; hoặc
 • yêu cầu bạn cung cấp thêm tài liệu, chẳng hạn như giấy phép lái xe hoặc giấy tờ nhận dạng khác vào bất cứ lúc nào.

Các luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố có thể yêu cầu PayPal xác minh một số thông tin nhận dạng nhất định nếu bạn sử dụng một số dịch vụ PayPal. PayPal có quyền đóng, đình chỉ hoặc hạn chế bạn truy cập vào tài khoản PayPal và/hoặc các dịch vụ PayPal trong trường hợp chúng tôi không thể nhận được thông tin về bạn cần thiết để xác minh danh tính của bạn sau khi đã đưa ra những yêu cầu hợp lý.

PayPal chỉ là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

Chúng tôi chỉ hoạt động với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Chúng tôi không:

 • Hoạt động với tư cách là ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ ngân hàng;
 • Hoạt động với tư cách là đại lý ký quỹ đối với bất kỳ khoản tiền nào được giữ trong tài khoản của bạn;
 • Hoạt động với tư cách là đại lý hoặc bên được ủy thác của bạn;
 • Tham gia vào mối quan hệ hợp danh, liên doanh, đại lý hoặc mối quan hệ lao động với bạn;
 • Kiểm soát, cũng như chịu trách nhiệm pháp lý đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ được thanh toán bằng dịch vụ PayPal;
 • Đảm bảo danh tính của người mua hoặc người bán bất kỳ;
 • Đảm bảo rằng người mua hoặc người bán sẽ hoàn tất giao dịch;
 • Xác định bạn có phải chịu bất kỳ loại thuế nào hay không; hoặc
 • Thu hoặc nộp bất kỳ loại thuế nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trừ khi được quy định rõ ràng khác trong thỏa thuận người dùng này.

Đánh giá trang web của bạn

Nếu bạn tích hợp hoặc dẫn chiếu dịch vụ PayPal trên trang web của mình thì PayPal có thể sử dụng công nghệ tự động (ví dụ: thu thập thông tin trên trang web) để đánh giá trang web của bạn và thu thập mọi dữ liệu có sẵn hoặc có thể truy cập công khai để đảm bảo sự tuân thủ theo thỏa thuận này và chống lại hoạt động gian lận hoặc cố ý gây hại.

Đối với các công nghệ này, PayPal sẽ không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân khách hàng nào của bạn. Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân về bạn đã được công bố trên trang web. Dữ liệu cá nhân này sẽ được xử lý cho các mục đích như mô tả trong phần này và tuân thủ Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi.

Quyền riêng tư

Đối với chúng tôi, việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn là rất quan trọng. Vui lòng xem lại Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi để hiểu rõ hơn cam kết của chúng tôi về việc duy trì quyền riêng tư của bạn, cũng như việc chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn.

Các điều khoản bằng tiếng Anh; Bản dịch thỏa thuận

Các bên đều thể hiện mong muốn rõ ràng rằng các điều khoản này và bất kỳ tài liệu liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp nào đều nên được soạn thảo bằng tiếng Anh. Mọi bản dịch của thỏa thuận người dùng này chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và không nhằm sửa đổi các điều khoản của thỏa thuận người dùng này. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận người dùng này và phiên bản bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Việc bạn (với tư cách là người bán) sử dụng dữ liệu cá nhân; Luật bảo vệ dữ liệu

Nếu bạn (với tư cách là người bán) nhận dữ liệu cá nhân về một khách hàng PayPal khác, bạn phải giữ bí mật dữ liệu cá nhân đó và chỉ sử dụng dữ liệu đó liên quan đến các dịch vụ PayPal. Bạn không được tiết lộ hoặc phát tán bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về khách hàng PayPal cho bên thứ ba hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân đó cho các mục đích tiếp thị, trừ khi bạn nhận được sự chấp thuận rõ ràng của khách hàng. Bạn không được gửi email không mong muốn cho khách hàng PayPal hoặc sử dụng dịch vụ PayPal để thu khoản thanh toán cho việc gửi hoặc hỗ trợ gửi email không mong muốn cho các bên thứ ba.

Trong phạm vi mà bạn xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về khách hàng PayPal theo thỏa thuận người dùng này, bạn và PayPal sẽ là bên quản lý dữ liệu độc lập (và không phải là bên quản lý chung), có nghĩa là mỗi bên sẽ tự xác định mục đích và phương thức xử lý dữ liệu cá nhân đó. Mỗi bên chúng ta đồng ý tuân thủ các yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành, bao gồm bất kỳ quy định, chỉ thị, thông lệ thực hành và yêu cầu pháp lý hiện hành nào áp dụng cho các bên quản lý dữ liệu liên quan đến thỏa thuận người dùng này. Mỗi bên chúng ta cũng có và sẽ tuân thủ các tuyên bố về quyền riêng tư, thông báo, chính sách và quy trình được xác định riêng của mỗi bên cho mọi dữ liệu cá nhân mà chúng ta xử lý liên quan đến thỏa thuận người dùng này.

Để tuân thủ các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, mỗi bên chúng ta sẽ:

 • thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo mật thích hợp liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân;
 • lưu trữ hồ sơ về tất cả hoạt động xử lý được thực hiện theo thỏa thuận người dùng này; và
 • không cố ý, chủ đích thực hiện hoặc cho phép thực hiện bất cứ điều gì có thể dẫn đến việc bên kia vi phạm luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Bạn sẽ chỉ sử dụng mọi dữ liệu cá nhân mà bạn thu thập liên quan đến các dịch vụ PayPal (và không được tạo ra, thu thập hoặc thu được thông qua mối quan hệ riêng của khách hàng với bạn bên ngoài việc sử dụng dịch vụ PayPal) trong phạm vi giới hạn cần thiết và liên quan đến các dịch vụ PayPal và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác trừ khi bạn đã nhận được chấp thuận rõ ràng trước của khách hàng.

Các bên đồng ý rằng PayPal có thể chuyển giao dữ liệu cá nhân của khách hàng được xử lý theo thỏa thuận người dùng này ra bên ngoài quốc gia nơi dữ liệu đó được thu thập khi cần thiết để cung cấp dịch vụ PayPal. Nếu PayPal chuyển giao dữ liệu cá nhân của khách hàng được bảo vệ theo thỏa thuận người dùng này đến một khu vực pháp lý nhưng cơ quan quản lý có thẩm quyền tại quốc gia nơi dữ liệu được thu thập chưa đưa ra quyết định về khả năng bảo vệ dữ liệu của khu vực pháp lý đó thì PayPal sẽ đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ thích hợp đã được áp dụng cho quá trình chuyển giao dữ liệu cá nhân của khách hàng theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Ví dụ: nhằm mục đích tuân thủ Quy định (EU) 2016/679, chúng tôi áp dụng Quy tắc ràng buộc doanh nghiệp được các cơ quan giám sát có thẩm quyền phê duyệt và các cơ chế chuyển giao dữ liệu khác để thực hiện chuyển giao dữ liệu cá nhân của khách hàng đến các thành viên khác trong tập đoàn PayPal.

Các điều khoản dành cho quốc gia/khu vực cụ thể

Các điều khoản và điều kiện này chỉ áp dụng cho chủ tài khoản đối với các tài khoản PayPal đã đăng ký tại những quốc gia sau đây. Trong trường hợp có xung đột giữa các điều khoản của thỏa thuận người dùng này với các điều khoản bên dưới, các điều khoản dành cho quốc gia/khu vực cụ thể bên dưới sẽ được áp dụng:

Croatia và Iceland

Điều khoản bảo vệ dữ liệu dành cho người bán. Nếu bạn, với tư cách là người bán có tài khoản PayPal tại Croatia hoặc Iceland, chuyển giao dữ liệu cá nhân của khách hàng tương ứng tại Croatia hoặc Iceland thì mỗi bên trong chúng ta đồng ý tham gia vào các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được nêu tại đây; các điều khoản đó là một phần của thỏa thuận người dùng này.

Trung Quốc Đại Lục

Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ ("Dịch vụ bên thứ ba") được cung cấp bởi ngân hàng đối tác của PayPal hoặc nhà cung cấp dịch vụ ngoại hối được cấp phép ("Nhà cung cấp dịch vụ"), vui lòng xem những điều khoản và điều kiện của Nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến dịch vụ đó.

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp, yêu cầu, kiện tụng, thủ tục tố tụng ("Tranh chấp") nào giữa bạn và Nhà cung cấp dịch vụ về việc chậm hoặc không thanh toán bất kỳ khoản tiền đến hạn nào, bạn phải bồi thường cho PayPal, chi nhánh và nhân viên của PayPal mọi thiệt hại, khiếu nại, phí, chi phí và tổn thất phát sinh từ các Tranh chấp đó. Bạn cũng đồng ý rằng PayPal sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ khoản tiền nào đã được chuyển từ tài khoản PayPal đến Nhà cung cấp dịch vụ.

Bạn hiểu và đồng ý rằng PayPal có thể chia sẻ thông tin do bạn cung cấp theo Tuyên bố về Quyền riêng tư của PayPal và các điều khoản của thỏa thuận giữa bạn và PayPal với Nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm lý do sau; để cho phép Nhà cung cấp dịch vụ thực hiện thẩm định cần thiết theo nghĩa vụ Hiểu khách hàng (KYC) của Nhà cung cấp dịch vụ.

PayPal không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào mà bạn phải chịu do (i) sự cố; gián đoạn, sai sót; hoặc sử dụng bất cẩn hay cố ý lạm dụng Dịch vụ bên thứ ba; hoặc (ii) hậu quả phát sinh từ việc chậm hay không nhận được tiền được rút bằng Dịch vụ bên thứ ba.

Chúng tôi có thể sửa đổi thỏa thuận người dùng này và bất kỳ chính sách và thỏa thuận nào khác trên trang Thỏa thuận pháp lý được áp dụng cho người dùng tại Trung Quốc Đại Lục tùy từng thời điểm. Phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm chúng tôi đăng tải lên trang web của mình, trừ khi có ghi chú khác. Nếu những thay đổi của chúng tôi làm giảm quyền hoặc tăng trách nhiệm của bạn, chúng tôi sẽ đăng thông báo lên trang Cập nhật về chính sách trên trang web của chúng tôi và thông báo trước cho bạn ít nhất 30 ngày.

Ngoại trừ trường hợp được sửa đổi trong các điều khoản và điều kiện này, tất cả điều khoản khác của thỏa thuận người dùng vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Colombia

Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2015, người dùng PayPal là cư dân Colombia chỉ có thể gửi và nhận các khoản thanh toán quốc tế. Các khoản thanh toán nội địa giữa hai người dùng PayPal là Cư dân Colombia không khả dụng.

"Cư dân Colombia" được định nghĩa là:

 1. cá nhân, bất kể quốc tịch thực tế, đã chọn Colombia là quốc gia hoặc khu vực của mình tại thời điểm đăng ký tài khoản PayPal; và
 2. một thực thể, công ty hợp danh, tổ chức hoặc hiệp hội đã chọn Colombia là quốc gia hoặc khu vực đăng ký tại thời điểm đăng ký tài khoản PayPal.

Malaysia

PayPal đã được Ngân hàng Negara Malaysia phê duyệt cho phép tiến hành hoạt động kinh doanh Tiền điện tử. Do đó, nếu bạn là khách hàng Malaysia và PayPal không trả lời bạn kịp thời và hiệu quả liên quan đến dịch vụ của PayPal về việc bạn sử dụng quy trình giải quyết tranh chấp theo phần Tranh chấp với PayPal trong thỏa thuận người dùng này hoặc liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của PayPal, bạn cũng có thể liên hệ với Ngân hàng Negara thông qua BNMLINK và BNMTELELINK.

Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với BNMTELELINK qua điện thoại, fax, thư hoặc email. Các thành viên công chúng có thể liên hệ với BNMLINK và BNMTELELINK nếu muốn biết thêm thông tin, có thắc mắc hoặc đề xuất biện pháp khắc phục trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng truyền thống và Hồi giáo, bảo hiểm và takaful, tư vấn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, quản lý ngoại hối và các vấn đề khác trong phạm vi quyền hạn của Ngân hàng Negara Malaysia. Chi tiết liên hệ của BNMTELELINK như sau:

BNMTELELINK

Jabatan Komunikasi Korporat

Bank Negara Malaysia

P.O.Box 10922

50929 Kuala Lumpur

Điện thoại: 1-300-88-5465 (LINK)

Fax: 03-2174 1515

Email: bnmtelelink@bnm.gov.my

Giờ làm việc của BNMLINK và BNMTELELINK: Thứ Hai - Thứ Sáu, 9:00 sáng - 5:00 chiều, Giờ Malaysia

Tuyên bố về Quyền riêng tư. Ngoài phiên bản tiếng Anh của Tuyên bố về Quyền riêng tư đi kèm với Thỏa thuận này, bạn có thể xem phiên bản tiếng Bahasa Melayu của chính sách này bằng cách nhấp vào liên kết sau.

Chương trình thanh tra tài chính. PayPal là thành viên của Chương trình thanh tra tài chính được Ngân hàng Negara Malaysia phê duyệt. Đơn vị điều hành được phê duyệt để vận hành chương trình này là Thanh tra Dịch vụ Tài chính (Ombudsman for Financial Services - OFS), một kênh giải quyết tranh chấp thay thế độc lập phục vụ cho các khách hàng Malaysia đủ điều kiện. Các dịch vụ của OFS được cung cấp miễn phí cho những người khiếu nại đủ điều kiện không hài lòng với cách giải quyết của PayPal. Để biết thêm thông tin về khung thời gian đệ trình tranh chấp và các loại Phán quyết mà Thanh tra có thể đưa ra, vui lòng truy cập www.ofs.org.my.

Rút tiền ở Malaysia. Nếu Tài khoản của bạn được đăng ký ở Malaysia, bạn chỉ có thể rút tiền từ Tài khoản bằng cách chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng Malaysia tại địa phương.

Luật điều chỉnh. Đối với cư dân Malaysia đăng ký dịch vụ PayPal có địa chỉ ở Malaysia, thỏa thuận người dùng này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Malaysia vì các luật đó được áp dụng cho các thỏa thuận được ký kết và thực hiện hoàn toàn tại Malaysia. Trừ khi các điều khoản và điều kiện này có sửa đổi, tất cả các điều khoản khác của thỏa thuận người dùng này vẫn hoàn toàn có hiệu lực.

Sửa đổi. Chúng tôi có thể sửa đổi thỏa thuận người dùng này và bất kỳ chính sách, thỏa thuận nào khác trên trang Thỏa thuận pháp lý áp dụng cho người dùng tại Malaysia theo thời gian. Phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm chúng tôi đăng tải lên trang web của mình, trừ khi có ghi chú khác. Nếu những thay đổi của chúng tôi làm giảm quyền hoặc tăng trách nhiệm của bạn, chúng tôi sẽ đăng thông báo lên trang Cập nhật về chính sách trên trang web của chúng tôi và thông báo trước cho bạn ít nhất 21 ngày.

Quyền đình chỉ và chấm dứt của PayPal. PayPal có toàn quyền quyết định đình chỉ hoặc chấm dứt thỏa thuận người dùng này, quyền truy cập hoặc sử dụng các trang web, phần mềm, hệ thống (bao gồm mọi mạng và máy chủ được sử dụng để cung cấp bất kỳ dịch vụ PayPal nào) được vận hành bởi chúng tôi hoặc thay mặt cho chúng tôi, cũng như một số hoặc tất cả các dịch vụ PayPal tại bất cứ thời điểm nào sau khi thông báo cho bạn: (i) nếu bạn vi phạm thỏa thuận người dùng này, Chính sách sử dụng PayPal được chấp nhận, Thỏa thuận thực thể thương mại (nếu áp dụng cho bạn) hay bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và PayPal, hoặc (ii) nếu chúng tôi xác định một cách hợp lý rằng chúng tôi cần phải làm vậy do các trường hợp hoặc lý do khác. Quyết định của chúng tôi sẽ là quyết định cuối cùng và có tính ràng buộc, trừ trường hợp có lỗi rõ ràng hoặc thiếu thành ý. Khi chấm dứt thỏa thuận người dùng này, PayPal sẽ sắp xếp thanh toán cho bạn bất kỳ khoản tiền không bị hạn chế nào trong số dư tài khoản PayPal của bạn.

Ma-rốc

Khi hỗ trợ chức năng rút tiền về tài khoản ngân hàng Ma-rốc với đối tác ngân hàng của PayPal, bạn sẽ cần tuân thủ luật pháp và quy định của Ma-rốc. Điều này có nghĩa là nếu bạn nhận tiền vào số dư trong tài khoản PayPal của bạn từ người dùng PayPal, bạn phải rút tiền trong số dư của tài khoản PayPal về tài khoản ngân hàng Ma-rốc của bạn* trong vòng 30 Ngày kể từ khi nhận tiền.

* Đối tác ngân hàng của PayPal cung cấp chức năng rút tiền sẽ tính phí cho mỗi lần rút tiền. Sau khi cho phép chức năng nhận và rút tiền, PayPal sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin.

Philippines

Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ ("Dịch vụ bên thứ ba") do ngân hàng đối tác của PayPal, nhà cung cấp dịch vụ ngoại hối được cấp phép, đại lý chuyển tiền hoặc công ty phát hành tiền điện tử ("Nhà cung cấp dịch vụ") cung cấp, vui lòng xem các điều khoản và điều kiện của Nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin về dịch vụ đó.

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp, yêu cầu, kiện tụng, thủ tục tố tụng ("Tranh chấp") nào giữa bạn và Nhà cung cấp dịch vụ về việc chậm hoặc không thanh toán bất kỳ khoản tiền đến hạn nào, bạn phải bồi thường cho PayPal, chi nhánh và nhân viên của PayPal mọi thiệt hại, khiếu nại, phí, chi phí và tổn thất phát sinh từ các Tranh chấp đó. Bạn cũng đồng ý rằng PayPal sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ khoản tiền nào đã được chuyển từ tài khoản PayPal đến Nhà cung cấp dịch vụ.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng PayPal có thể chia sẻ thông tin do bạn cung cấp theo Tuyên bố về Quyền riêng tư của PayPal và các điều khoản của thỏa thuận giữa bạn và PayPal với Nhà cung cấp dịch vụ để cho phép Nhà cung cấp dịch vụ thực hiện thẩm định cần thiết theo nghĩa vụ Hiểu khách hàng (KYC) của Nhà cung cấp dịch vụ.

PayPal không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào bạn phải chịu do (i) sự cố; gián đoạn, sai sót; hoặc sử dụng bất cẩn hay cố ý lạm dụng Dịch vụ bên thứ ba; hoặc (ii) hậu quả phát sinh từ việc chậm hay không nhận được tiền được rút bằng Dịch vụ bên thứ ba.

Ngoại trừ trường hợp được sửa đổi trong các điều khoản và điều kiện này, tất cả điều khoản khác của thỏa thuận người dùng vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Nam Phi

Bạn được yêu cầu tuân thủ các quy định kiểm soát ngoại hối của Nam Phi. Điều này có nghĩa là:

1. Nếu bạn nhận được tiền vào số dư tài khoản PayPal của bạn từ một người dùng PayPal:

(i) bạn không được gửi số tiền đó cho người dùng PayPal khác để mua hàng hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.

(ii) bạn phải rút số tiền trong số dư tài khoản PayPal của mình vào tài khoản ngân hàng Nam Phi* trong vòng 30 Ngày kể từ khi nhận được tiền.

2. Nếu bạn muốn gửi tiền cho một người dùng PayPal khác:

(i) bạn phải gửi bằng thẻ tín dụng liên kết với tài khoản của bạn hoặc bằng cách nạp tiền vào số dư trong tài khoản PayPal của bạn từ tài khoản ngân hàng FNB*.

(ii) Đối với giao dịch mua hàng bằng cách nạp tiền, bạn phải thực hiện nạp tiền riêng cho mỗi lần mua.

* FNB tính phí cho mỗi lần nạp tiền và rút tiền. Vui lòng xem trang web của FNB để biết thêm thông tin.

Singapore

Các dịch vụ PayPal được cung cấp bởi PayPal Pte. Ltd., có địa chỉ tại 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985. Giờ làm việc của chúng tôi là vào Ngày làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nếu bạn là cư dân Singapore, bạn có thể nhận được thông tin này qua email bằng cách gửi thư có địa chỉ email của bạn đến địa chỉ trên và yêu cầu cung cấp thông tin này. Phí dịch vụ của chúng tôi được mô tả trong Bảng Phí.

Tài khoản PayPal của bạn chỉ hỗ trợ thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ, chứ không dùng để thực hiện chuyển tiền cá nhân.

Đối với các tài khoản cá nhân, vui lòng lưu ý rằng có thể có hạn mức cho tổng số dư mà bạn có thể nắm giữ trong tất cả tài khoản cá nhân hoặc cho tổng số tiền giao dịch gửi đi có thể thực hiện từ tất cả tài khoản cá nhân mà bạn sở hữu với chúng tôi theo quy định của pháp luật hoặc theo xác định của chúng tôi.

Liên quan đến số dư tài khoản PayPal của người dùng là Cư dân Singapore, PayPal đã sắp xếp một khoản tiền bằng với số dư nói trên được tạm giữ thông qua thỏa thuận ủy thác.

*Cư dân Singapore có nghĩa là:

 1. một cá nhân, bất kể quốc tịch, đã chọn "Singapore" là "Quốc gia cư trú" của mình tại thời điểm đăng ký tài khoản PayPal và cá nhân đó đồng ý sẽ được coi là cư dân Singapore khi làm như vậy; và
 2. một thực thể không phải là cá nhân đã chọn "Singapore" là "Quốc gia đăng ký" tại thời điểm đăng ký tài khoản PayPal và thực thể không phải là cá nhân đó đồng ý sẽ được coi là cư dân Singapore khi làm như vậy.

Ngoài ra, nếu bạn là chủ sở hữu cá nhân hoặc chủ sở hữu duy nhất, chúng tôi cần thông báo cho bạn các nghĩa vụ của bạn theo Hướng dẫn bảo vệ người dùng thanh toán điện tử do Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore công bố như đề cập bên dưới:

 • cung cấp thông tin liên hệ chi tiết của bạn theo yêu cầu của chúng tôi để chúng tôi gửi thông báo giao dịch cho bạn vì hướng dẫn trên yêu cầu chúng tôi phải gửi thông báo. Tối thiểu, nếu chọn nhận thông báo giao dịch qua tin nhắn SMS, bạn cần cung cấp số điện thoại di động Singapore cho chúng tôi và nếu chọn nhận thông báo bằng email, bạn cần cung cấp địa chỉ thư cho chúng tôi;
 • Bạn chịu trách nhiệm cho phép nhận cảnh báo thông báo giao dịch, để nhận tất cả các thông báo giao dịch cho mọi giao dịch gửi đi từ tài khoản của bạn và theo dõi các thông báo giao dịch chúng tôi gửi đến email của bạn, mà không cần thêm lời nhắc hoặc lặp lại thông báo.
 • Như đã đề cập ở trên, bạn không nên tự nguyện tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào, (trừ khi có hướng dẫn của chúng tôi). Bạn không nên tiết lộ mật khẩu của mình theo cách có thể nhận ra trên tài khoản, thiết bị xác thực hoặc bất kỳ thiết bị nào chứa tài khoản của bạn hoặc lưu hồ sơ mật khẩu theo cách thức có thể cho phép bên thứ ba lạm dụng mật khẩu của bạn.
 • Nếu bạn lưu hồ sơ mật khẩu của mình, bạn cần thực hiện các nỗ lực hợp lý để bảo mật hồ sơ, ví dụ: bằng cách giữ hồ sơ này ở một vị trí thực tế mà chỉ mình bạn biết hoặc có thể tiếp cận, hoặc giữ hồ sơ đó ở một nơi mà bên thứ ba không thể tìm thấy.
 • Tối thiểu, bạn nên thực hiện các hành động sau để bảo vệ tài khoản của mình:
  • cập nhật trình duyệt của (các) thiết bị của bạn lên phiên bản mới nhất có sẵn,
  • vá lỗ hổng bảo mật cho hệ điều hành (các) thiết bị của bạn bằng các bản cập nhật bảo mật định kỳ,
  • cài đặt và duy trì phần mềm diệt vi-rút mới nhất trên (các) thiết bị của bạn, và
  • sử dụng mật khẩu mạnh, chẳng hạn như kết hợp chữ cái, chữ số và ký hiệu.
 • Bạn cần báo cáo bất kỳ Giao dịch trái phép nào cho PayPal sớm nhất có thể sau khi nhận được cảnh báo thông báo giao dịch đối với bất kỳ Giao dịch trái phép nào. Nếu bạn báo cáo chậm, bạn nên cung cấp cho chúng tôi lý do báo cáo bị trì hoãn nếu chúng tôi yêu cầu. Việc báo cáo các Giao dịch trái phép được nêu chi tiết ở trên. Bạn cũng có thể phải báo cáo với cơ quan cảnh sát nếu chúng tôi yêu cầu, để tạo điều kiện cho quy trình điều tra khiếu nại của chúng tôi.
 • Bạn cũng cần thông báo cho những người đã được bạn ủy quyền (theo Thỏa thuận này) sử dụng tài khoản PayPal của mình, nếu có, về các hướng dẫn và lời khuyên bảo mật của chúng tôi.

Các nghĩa vụ của chúng tôi là:

 • Tùy thuộc vào các lựa chọn của bạn, chúng tôi sẽ gửi thông báo giao dịch liên quan đến tất cả giao dịch gửi đi của bạn vào email của bạn hoặc mọi email bạn đã chọn để nhận thông báo này. Các thông báo này được gửi theo thời gian thực cho mỗi giao dịch. Chúng tôi sẽ đính kèm thông báo giao dịch qua email với thông báo trên trang web của chúng tôi. Thông báo cũng sẽ bao gồm các thông tin sau (ngoài thông tin chúng tôi đã bỏ qua vì mục đích bảo mật) để bạn có thể xác định giao dịch là giao dịch đã được ủy quyền:
  • Thông tin cho phép bạn xác định tài khoản của mình (ví dụ: theo tên tài khoản của bạn),
  • Thông tin cho phép bạn xác định người nhận,
  • Thông tin cho phép chúng tôi xác định danh tính của bạn, tài khoản của bạn và tài khoản của người nhận sau đó,
  • Số tiền giao dịch;
  • Thời gian và ngày giao dịch,
  • Loại giao dịch,
  • Tên giao dịch và số tham chiếu của người bán cho giao dịch (nếu có), nếu giao dịch này là giao dịch hàng hóa và dịch vụ do một doanh nghiệp cung cấp.

Xin lưu ý rằng các tùy chọn thông báo của bạn có thể ảnh hưởng đến khả năng kịp thời phát hiện Giao dịch trái phép và trách nhiệm pháp lý của bạn đối với bất kỳ Giao dịch trái phép nào.

Ngoài các quy trình trên, chúng tôi sẽ hoàn tất điều tra khiếu nại về bất kỳ Giao dịch trái phép nào trong vòng 21 ngày làm việc đối với các vụ việc đơn giản hoặc 45 ngày làm việc đối với các vụ việc phức tạp. Các vụ việc phức tạp có thể bao gồm các tình huống một bên trong Giao dịch trái phép ở nước ngoài hoặc chúng tôi chưa nhận đủ thông tin từ bạn để hoàn tất điều tra. Chúng tôi sẽ cung cấp báo cáo bằng văn bản hoặc bằng miệng về kết quả điều tra và đánh giá trách nhiệm pháp lý của bạn, đồng thời yêu cầu bạn xác nhận báo cáo điều tra. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp báo cáo với cơ quan cảnh sát trước khi chúng tôi bắt đầu quy trình giải quyết khiếu nại. Trong trường hợp bạn không đồng ý với đánh giá của chúng tôi, chúng tôi có thể bắt đầu các hình thức giải quyết tranh chấp khác.

Đài Loan

Để có thể rút số dư trong tài khoản PayPal của bạn về tài khoản ngân hàng trong nước, bạn có thể cần mở tài khoản ngân hàng với ngân hàng đối tác PayPal tại Đài Loan (“Ngân hàng đối tác”) và sử dụng dịch vụ rút tiền do Ngân hàng đối tác đó cung cấp (“Dịch vụ rút tiền”). Vui lòng xem điều khoản và điều kiện với Ngân hàng đối tác để biết thêm thông tin liên quan đến Dịch vụ rút tiền đó.

Nếu chúng tôi không thể xử lý giao dịch rút số dư trong tài khoản PayPal của bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ được hoàn tiền bằng USD.

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp, yêu cầu, kiện tụng, thủ tục tố tụng ("Tranh chấp") nào giữa bạn và Ngân hàng đối tác về việc chậm hoặc không thanh toán bất kỳ khoản tiền đến hạn nào, bạn phải bồi thường cho PayPal, chi nhánh và nhân viên của PayPal đối với thiệt hại, khiếu nại, phí, chi phí và/hoặc tổn thất phát sinh từ các Tranh chấp đó. Bạn cũng đồng ý rằng PayPal sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ khoản tiền nào đã được chuyển từ tài khoản PayPal đến Ngân hàng đối tác.

PayPal sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn gây ra hoặc phải chịu do bất kỳ (i) sự cố, gián đoạn, thiếu sót hoặc sơ suất hay cố ý lạm dụng Dịch vụ rút tiền; hoặc (ii) hậu quả phát sinh do chậm hoặc không nhận được tiền đã rút thông qua Dịch vụ rút tiền.

Ngoại trừ trường hợp được sửa đổi trong các điều khoản và điều kiện cụ thể theo quốc gia này, tất cả các điều khoản khác của thỏa thuận người dùng vẫn giữ nguyên hiệu lực.