THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG PAYPAL

Giới thiệu về tài khoản của bạn

Thỏa thuận người dùng này sẽ có hiệu lực với tất cả người dùng kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2020.

Chào mừng bạn đến với PayPal!

Thỏa thuận người dùng này là hợp đồng giữa bạn và PayPal Pte. Ltd., một công ty Singapore chi phối việc sử dụng của bạn đối với tài khoản PayPal của bạn và các dịch vụ PayPal. Nếu bạn là một cá nhân, bạn phải là cư dân của một trong những quốc gia/khu vực được liệt kê trên trang PayPal trên toàn thế giới và ít nhất 18 tuổi hoặc đủ tuổi trưởng thành tại quốc gia/khu vực cư trú của bạn để mở tài khoản PayPal và sử dụng dịch vụ PayPal. Nếu bạn là doanh nghiệp, doanh nghiệp phải được tổ chức, hoạt động hoặc cư dân tại một trong những quốc gia/khu vực được liệt kê trên trang PayPal trên toàn thế giới của PayPal để mở tài khoản PayPal và sử dụng dịch vụ PayPal.

Khi mở và sử dụng tài khoản PayPal, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận người dùng này. Bạn cũng đồng ý tuân thủ các chính sách bổ sung sau và các thỏa thuận khác trên trang Thỏa thuận pháp lý áp dụng cho bạn, bao gồm:

Vui lòng đọc kỹ tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận người dùng này, điều khoản của các chính sách này và các thỏa thuận khác áp dụng cho bạn.

Theo thời gian, chúng tôi có thể sửa đổi thỏa thuận này và bất kỳ chính sách nào được nêu ở trên. Phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm chúng tôi đăng tải lên trang web của mình, trừ khi có ghi chú khác. Nếu những thay đổi của chúng tôi làm giảm quyền hoặc tăng trách nhiệm của bạn, chúng tôi sẽ đăng thông báo lên phần Cập nhật về Chính sách trên trang web của chúng tôi và thông báo trước cho bạn ít nhất 14 ngày. Tất cả các thay đổi trong tương lai được trình bày trong phần Cập nhật về Chính sách đã công bố trên trang Thỏa thuận Pháp lý tại thời điểm bạn đăng ký dịch vụ PayPal được đưa vào thỏa thuận người dùng này dưới dạng tham chiếu và sẽ có hiệu lực như được quy định trong Cập nhật về Chính sách đó.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng dịch vụ PayPal, đóng tài khoản và chấm dứt mối quan hệ với chúng tôi mà không bị mất phí hoặc tiền phạt. Thỏa thuận người dùng này sẽ tiếp tục áp dụng cho các dịch vụ của chúng tôi mà bạn sử dụng trước đó.

Giới thiệu về hoạt động kinh doanh chính của chúng tôi

PayPal là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và hoạt động như vậy bằng cách tạo, lưu trữ, duy trì và cung cấp dịch vụ PayPal của chúng tôi cho bạn thông qua internet. Các dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn gửi thanh toán cho bất kỳ ai có tài khoản PayPal và nhận thanh toán (nếu áp dụng). Dịch vụ của chúng tôi có sẵn tùy theo quốc gia/khu vực. Bạn có thể xem dịch vụ nào khả dụng ở quốc gia/khu vực của bạn bằng cách đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn.

Dịch vụ PayPal do PayPal Pte. Ltd. cung cấp.

Tư vấn tiêu dùng — PayPal Pte. Ltd., chủ sở hữu phương tiện giá trị lưu trữ của PayPal, không yêu cầu có sự phê duyệt của Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore. Người tiêu dùng (người dùng) nên đọc kỹ các điều khoản và điều kiện.

Thỏa thuận người dùng này không nhằm mục đích chào bán dịch vụ PayPal và PayPal không nhắm mục tiêu vào bất kỳ quốc gia/khu vực hoặc thị trường nào thông qua thỏa thuận người dùng này.

Mở tài khoản

Chúng tôi cung cấp hai loại tài khoản là tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp.

Tất cả các tài khoản PayPal cho phép bạn thực hiện những việc như:

 • Gửinhận thanh toán.
 • Mua hàng trực tuyến, thông qua thiết bị di động hoặc mua tại cửa hàng.
 • Thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, tài khoản ngân hàng, số dư PayPal, séc điện tử hoặc các phương thức thanh toán khác.
 • Chấp nhận thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, tài khoản ngân hàng, số dư PayPal, séc điện tử hoặc các phương thức thanh toán từ những người khác.

Bạn có trách nhiệm duy trì bảo mật và kiểm soát bất kỳ và tất cả ID, mật khẩu, mã định danh cá nhân hoặc bất kỳ mã nào khác mà bạn sử dụng để truy cập tài khoản PayPal và các dịch vụ PayPal.

Để mở và duy trì tài khoản PayPal, bạn phải liệt kê chính xác quốc gia/khu vực cư trú của bạn và cung cấp cho chúng tôi thông tin tài khoản chính xác và cập nhật, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin cá nhân, thông tin tài chính hoặc thông tin khác có liên quan đến bạn hoặc doanh nghiệp của bạn.

Bạn phải duy trì trạng thái sở hữu đối với địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và thông tin liên hệ khác trong hồ sơ tài khoản PayPal của bạn.

Tài khoản cá nhân

Nếu bạn chủ yếu cần mua hàng và gửi thanh toán cho gia đình và bạn bè, thì tài khoản cá nhân có thể là lựa chọn phù hợp với bạn. Với tài khoản cá nhân, bạn có thể thực hiện những việc như:

 • Mua hàng hóa và dịch vụ.
 • Gửi và yêu cầu thanh toán từ bạn bè và gia đình.

Bạn cũng có thể sử dụng tài khoản cá nhân để nhận thanh toán cho việc bán hàng hóa và dịch vụ, tuy nhiên, nếu định sử dụng tài khoản PayPal chủ yếu để bán hàng thì bạn nên cân nhắc sử dụng tài khoản doanh nghiệp. Bạn có thể thay đổi tài khoản PayPal của mình từ tài khoản cá nhân sang tài khoản doanh nghiệp nếu trường hợp sử dụng thay đổi.

Tài khoản doanh nghiệp

Chúng tôi khuyến nghị các cá nhân và tổ chức chủ yếu sử dụng PayPal để bán hàng hóa hoặc dịch vụ nên sử dụng tài khoản doanh nghiệp, ngay cả khi doanh nghiệp của bạn không được đăng ký thành lập. Với tài khoản doanh nghiệp, bạn có thể thực hiện những việc như:

 • Sử dụng tên công ty hoặc tên doanh nghiệp làm tên trên tài khoản PayPal của bạn.
 • Cho phép nhân viên sử dụng một số tính năng của tài khoản PayPal của bạn.
 • Đăng ký các sản phẩm PayPal đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp bạn.

Tài khoản doanh nghiệp có thể phải chịu các khoản phí khác với các khoản phí có thể áp dụng cho tài khoản cá nhân.

Bằng việc mở tài khoản doanh nghiệp hoặc chuyển đổi tài khoản cá nhân sang tài khoản doanh nghiệp, bạn xác nhận với chúng tôi rằng bạn đang sử dụng tài khoản chủ yếu cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại. Bạn cũng đồng ý việc PayPal lấy báo cáo tín dụng cá nhân và/hoặc doanh nghiệp của bạn từ cơ quan báo cáo tín dụng tại thời điểm mở tài khoản, khi bạn yêu cầu một số sản phẩm mới và bất cứ khi nào chúng tôi tin rằng mức độ rủi ro liên quan đến tài khoản doanh nghiệp của bạn có khả năng gia tăng.

Thỏa thuận thực thể thương mại

Nếu hoạt động thông qua bất kỳ loại tài khoản PayPal nào mà bạn nắm giữ đạt đến ngưỡng nhất định hoặc liên quan đến một số lĩnh vực/hoạt động kinh doanh cụ thể, các mạng lưới thẻ sẽ yêu cầu bạn đồng ý với Thỏa thuận thực thể thương mại nhằm cho phép bạn tiếp tục chấp nhận thanh toán bằng thẻ Visa và MasterCard. Trong trường hợp đó, các Thỏa thuận thực thể thương mại này sẽ áp dụng cho bất kỳ khoản thanh toán nào được PayPal xử lý thay mặt bạn và là một phần của thỏa thuận người dùng này.

Quyền của bên thứ ba

Bạn phải là chủ sở hữu hưởng lợi đối với tài khoản PayPal của bạn và chỉ tiến hành kinh doanh cho bản thân.

Bạn có thể cấp, xóa bỏ và quản lý quyền một cách cụ thể cho một số bên thứ ba để thực hiện một số hành động nhất định thay mặt bạn. Trong một số trường hợp, bạn có thể thực hiện việc này khi đăng nhập vào tài khoản PayPal – trong các trường hợp khác, bạn có thể thực hiện trực tiếp với bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng nếu bạn cho phép cho bên thứ ba thực hiện các hành động thay mặt bạn, thì chúng tôi có thể tiết lộ một số thông tin về tài khoản PayPal của bạn cho bên thứ ba này.

Bạn có thể cho phép các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được pháp luật hiện hành cấp phép:

 • cung cấp dịch vụ thông tin tài khoản để truy cập thông tin về tài khoản của bạn thay mặt bạn;
 • xác nhận số tiền cần thiết để thực hiện giao dịch thanh toán dựa trên thẻ có sẵn trên tài khoản của bạn; hoặc
 • cung cấp dịch vụ khởi tạo thanh toán để thay mặt bạn bắt đầu thanh toán từ tài khoản của bạn.

Cấp quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào để truy cập vào tài khoản PayPal của bạn theo bất kỳ cách nào mà không làm giảm bớt trách nhiệm của bạn theo thỏa thuận người dùng này. Bạn phải chịu trách nhiệm với chúng tôi về các hành động mà bạn ủy quyền cho các bên thứ ba thực hiện. Bạn sẽ không bắt chúng tôi phải chịu trách nhiệm, và bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi, bất kỳ khoản nợ nào phát sinh từ các hành động hoặc không hành động của các bên thứ ba liên quan đến các quyền mà bạn đã cấp, theo quyền pháp lý bắt buộc của bạn.

Đóng tài khoản PayPal của bạn

Bạn có thể đóng tài khoản và chấm dứt mối quan hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào mà không bị mất phí hoặc tiền phạt, tuy nhiên, bạn sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản PayPal ngay cả khi tài khoản PayPal đã bị đóng. Khi bạn đóng tài khoản PayPal, chúng tôi sẽ hủy mọi giao dịch đã được lên lịch hoặc chưa hoàn tất. Bạn phải rút hoặc chuyển khoản bất kỳ số dư PayPal nào từ tài khoản PayPal trước khi đóng. Bạn không thể rút hoặc chuyển các phiếu/thẻ quà tặng kỹ thuật số được mua thông qua cổng Quà tặng kỹ thuật số PayPal và liên kết với tài khoản PayPal của bạn làm phương thức thanh toán. Tuy nhiên, ngay cả khi không có tài khoản PayPal, bạn vẫn có thể sử dụng các mã mà bạn nhận được qua email khi mua phiếu/thẻ quà tặng để mua hàng.

Trong một số trường hợp, bạn không thể đóng tài khoản PayPal, bao gồm:

 • Để trốn tránh một cuộc điều tra.
 • Nếu bạn có giao dịch đang chờ xử lý hoặc tranh chấp mở hoặc khiếu nại chưa giải quyết.
 • Nếu tài khoản PayPal của bạn có số dư âm.
 • Nếu tài khoản PayPal của bạn bị tạm giữ, giới hạn hoặc trích lập khoản dự phòng.

Liên kết hoặc hủy liên kết phương thức thanh toán

Bạn có thể liên kết hoặc hủy liên kết thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc tài khoản ngân hàng dưới dạng phương thức thanh toán với tài khoản PayPal của bạn. Vui lòng lưu thông tin phương thức thanh toán hiện tại của bạn (tức là số thẻ tín dụng và ngày hết hạn). Nếu thông tin này thay đổi, chúng tôi có thể cập nhật thông tin bằng cách sử dụng thông tin và nguồn bên thứ ba chúng tôi có mà không cần bạn phải thực hiện bất kỳ hành động nào. Nếu không muốn chúng tôi cập nhật thông tin thẻ, bạn có thể xóa bỏ phương thức thanh toán khỏi tài khoản PayPal của mình. Nếu chúng tôi cập nhật phương thức thanh toán của bạn, chúng tôi sẽ lưu giữ bất kỳ cài đặt ưu tiên nào gắn với phương thức thanh toán đó. Bạn có thể chọn xác nhận thẻ của mình, để chúng tôi xác minh rằng thẻ này hợp lệ và bạn là chủ thẻ.

Giữ lại số dư PayPal

Mọi số dư PayPal bạn có đều thể hiện khiếu nại không bảo đảm đối với PayPal. PayPal gộp số dư của bạn với số dư của người dùng khác và đầu tư các khoản tiền này vào các khoản đầu tư ngắn hạn. Các khoản tiền gộp này được tách biệt với các khoản tiền công ty của PayPal, và PayPal sẽ không sử dụng các khoản tiền này cho các chi phí hoạt động hoặc bất kỳ mục đích công ty nào khác cũng như sẽ không tự ý cung cấp các khoản tiền này cho chủ nợ của mình trong trường hợp phá sản. Bạn sẽ không nhận được lãi hoặc các khoản thu khác có được từ số tiền trong số dư của bạn. Bạn đồng ý việc PayPal sẽ sở hữu lãi suất hoặc các khoản thu khác nhận được từ các khoản đầu tư này. Bạn đồng ý chuyển nhượng bất kỳ quyền nào đối với phần lãi suất có được từ tiền của bạn cho PayPal.

Thêm hoặc rút tiền

Nạp tiền vào số dư của bạn

Bạn có thể sử dụng các phương thức thanh toán được liên kết với tài khoản PayPal của bạn để thanh toán cho các giao dịch bạn thực hiện bằng tài khoản PayPal. Bạn không cần số dư PayPal để mua hàng hoặc gửi thanh toán. Bạn có thể thêm tiền vào tài khoản PayPal của bạn từ tài khoản ngân hàng được liên kết với tài khoản PayPal bằng cách yêu cầu chuyển khoản điện tử đến tài khoản PayPal. Số tiền chuyển khoản sẽ được giữ dưới dạng số dư trong tài khoản PayPal của bạn. Không thể dùng thẻ tín dụng để nạp tiền vào số dư PayPal của bạn.

Rút tiền từ số dư của bạn

Nếu bạn có số dư PayPal, hãy đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn để xem các tùy chọn rút tiền nào khả dụng tại quốc gia/khu vực của bạn:

 • chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng được liên kết với tài khoản PayPal của bạn; hoặc
 • chuyển khoản vào thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, nếu có; hoặc
 • yêu cầu cấp séc qua thư, nếu có.

Tùy thuộc vào quốc gia/khu vực mà bạn đăng ký lập tài khoản, bạn có thể rút tiền thông qua nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba. Vui lòng xem các điều khoản của bên thứ ba đó để biết thông tin về việc quy đổi tiền tệ.

Để bảo vệ chúng tôi và người dùng của chúng tôi khỏi bị tổn thất, chúng tôi có thể tạm hoãn việc rút tiền trong một số trường hợp nhất định, bao gồm cả việc chúng tôi cần xác nhận rằng bạn đã cho phép rút tiền hoặc liệu các khoản thanh toán khác chuyển vào tài khoản PayPal của bạn đã bị đảo ngược (ví dụ: do yêu cầu bồi hoàn, đảo ngược thanh toán hoặc tranh chấp của người mua) hay chưa. Nếu chúng tôi đặt giới hạn cho tài khoản PayPal của bạn, khoản thanh toán sẽ bị giữ lại hoặc tài khoản của bạn hoặc tài khoản liên kết có số dư âm bằng bất kỳ loại tiền tệ nào trong khi quá trình rút tiền từ tài khoản PayPal đang chờ xử lý, thì bạn phải khởi tạo lại việc rút tiền sau khi giới hạn hoặc yêu cầu tạm giữ đã được dỡ bỏ, hoặc số dư âm đã được thanh toán đầy đủ.

Chúng tôi có thể đặt hạn mức rút tiền cho bạn và bạn có thể xem giới hạn rút tiền bằng cách đăng nhập vào tài khoản PayPal của mình. Việc hoàn thành các bước sau đây có thể giúp chúng tôi xác minh tài khoản PayPal của bạn, từ đó, cho phép chúng tôi gỡ bỏ bất kỳ hạn mức rút tiền nào:

 • Xác minh tài khoản ngân hàng của bạn; và
 • Liên kết và xác nhận thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn.

Chúng tôi có thể tính phí chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu thẻ ghi nợ của bạn đủ điều kiện nhận tiền rút từ tài khoản PayPal của bạn, bạn sẽ được cung cấp quyền chọn sử dụng khi bạn chuyển tiền ra khỏi số dư PayPal của mình, tùy thuộc vào mức phí áp dụng cho các giao dịch đó có thể tìm thấy trên trang Phí chuyển khoản số dư (đối với tài khoản cá nhân) và trang Phí chuyển khoản số dư (đối với tài khoản doanh nghiệp). Chúng tôi sẽ thông báo các khoản phí áp dụng này cho bạn trước mỗi lần bạn bắt đầu rút tiền.

Nói chung, chúng tôi sẽ gửi séc qua email đến địa chỉ được xác nhận, trừ khi chúng tôi đã xác minh tài khoản PayPal của bạn. Chúng tôi sẽ không gửi séc đến hộp thư bưu điện. Nếu bạn muốn chúng tôi gửi séc đến một địa chỉ không đáp ứng các tiêu chí này, bạn phải liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng và cung cấp tài liệu mà chúng tôi yêu cầu để xác minh mối liên hệ của bạn với địa chỉ. Nếu bạn không lĩnh séc trong vòng 180 ngày kể từ ngày phát hành, chúng tôi sẽ trả lại tiền vào số dư của bạn (trừ đi một khoản phí).

Quản lý số dư của bạn bằng nhiều loại tiền tệ

Lưu giữ nhiều đơn vị tiền tệ

Số dư PayPal của bạn có thể được lưu giữ bằng bất kỳ loại tiền tệ nào được PayPal hỗ trợ và bạn có thể có số dư đồng thời bằng nhiều loại tiền tệ.

Nếu bạn có số dư trong tài khoản PayPal của mình:

 • Chúng tôi có thể cho phép bạn quy đổi số dư này sang đơn vị tiền tệ khác. Nếu bạn quy đổi số dư trong tài khoản, tỷ giá hối đoái giao dịch của PayPal (bao gồm cả phí quy đổi tiền tệ) sẽ được áp dụng. Theo quyết định của mình, chúng tôi có thể áp dụng các hạn mức đối với số dư mà bạn có thể quy đổi hoặc số lần quy đổi mà bạn có thể thực hiện.
 • Bạn chỉ có thể rút số dư bằng đơn vị tiền tệ mở của tài khoản hoặc đơn vị tiền tệ khác mà PayPal hỗ trợ rút tiền tại quốc gia/khu vực bạn đã đăng ký. Để rút số dư trong tài khoản của bạn được duy trì bằng đơn vị tiền tệ khác, bạn sẽ phải quy đổi tiền tệ này sang đơn vị tiền tệ mở của tài khoản hoặc số tiền đó sẽ được quy đổi cho bạn tại thời điểm rút tiền. Tỷ giá hối đoái giao dịch của PayPal, bao gồm phí quy đổi tiền tệ của chúng tôi, sẽ được sử dụng.

Để nhận tiền bằng đơn vị tiền tệ mà tài khoản của bạn hiện chưa được đặt cấu hình để tiếp nhận, thì có thể bạn cần phải tạo số dư trong tài khoản PayPal bằng đơn vị tiền đó hoặc quy đổi số dư sang một đơn vị tiền khác. Một số đơn vị tiền tệ chỉ có thể nhận bằng cách quy đổi số dư sang một đơn vị tiền tệ khác mà PayPal cho phép bạn giữ lại. Nếu số dư được quy đổi, tỷ giá hối đoái giao dịch của PayPal (bao gồm phí quy đổi tiền tệ của chúng tôi) sẽ được áp dụng.

Bạn phải chịu trách nhiệm về mọi rủi ro liên quan đến việc duy trì nhiều đơn vị tiền tệ trong tài khoản PayPal. Bạn không được quản lý hoặc quy đổi tiền tệ cho mục đích giao dịch đầu cơ, kinh doanh chênh lệch, quyền chọn chuyển đổi hoặc bất kỳ hoạt động nào khác, theo xác định của PayPal, chủ yếu nhằm mục đích kiếm lời hoặc kiếm tiền dựa trên tỷ giá quy đổi tiền tệ. PayPal có thể tạm giữ, hủy hoặc đảo ngược mọi giao dịch mà chúng tôi xác định vi phạm chính sách này.

Cách quy đổi tiền tệ của chúng tôi

Nếu PayPal quy đổi tiền tệ, chúng tôi sẽ thực hiện theo tỷ giá hối đoái giao dịch mà chúng tôi đặt cho hoạt động quy đổi tiền tệ liên quan. Tỷ giá hối đoái giao dịch được điều chỉnh thường xuyên và bao gồm phí quy đổi tiền tệ do chúng tôi áp dụng và duy trì trên một tỷ giá gốc để hình thành tỷ giá cho quy đổi của bạn. Tỷ giá hối đoái gốc dựa vào tỷ giá trong thị trường tiền tệ bán buôn vào ngày quy đổi hoặc Ngày làm việc trước đó; hoặc theo tỷ giá tham khảo của chính phủ nếu luật pháp hoặc quy định yêu cầu.

Đối với một số mục đích sử dụng tài khoản PayPal của bạn, PayPal có thể xác định việc quy đổi tiền tệ là cần thiết. Có thể tìm thấy phí quy đổi tiền tệ trên trang phí của chúng tôi dưới tiêu đề Phí quy đổi tiền tệ.

Lựa chọn quy đổi tiền tệ

Khi thanh toán của bạn được trừ từ thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng và do PayPal quy đổi tiền tệ, bạn đồng ý và ủy quyền cho chúng tôi quy đổi tiền tệ thay cho tổ chức phát hành thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng của bạn. Bạn có thể có quyền đề nghị tổ chức phát hành thẻ của mình thực hiện việc quy đổi tiền tệ, nếu có, cho tổ chức phát hành thẻ và mạng lưới đó. Lựa chọn tùy chọn tiền tệ này có thể hiển thị cho bạn dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm lựa chọn đơn vị tiền tệ nào được sử dụng cho giao dịch, PayPal hay tổ chức phát hành thẻ của bạn thực hiện quy đổi hoặc tỷ giá quy đổi nào được sử dụng cho giao dịch. Nếu tổ chức phát hành thẻ của bạn quy đổi tiền tệ thì tổ chức này sẽ xác định tỷ giá quy đổi tiền tệ và các khoản phí mà họ có thể áp dụng.

PayPal sẽ luôn quy đổi cho các giao dịch khi bạn sử dụng số dư PayPal hiện có hoặc tài khoản ngân hàng được liên kết của bạn là phương thức thanh toán.

Sao kê tài khoản

Sao kê tài khoản

Bạn có quyền nhận sao kê tài khoản thể hiện hoạt động của tài khoản PayPal của bạn. Bạn có thể xem sao kê tài khoản PayPal bằng cách đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn.

THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG PAYPAL

Gửi thanh toán và mua hàng

Gửi thanh toán cho hoặc nhận thanh toán từ bạn bè hoặc thành viên gia đình

Gửi thanh toán

Ở một số quốc gia/khu vực, bạn có thể gửi tiền cho bạn bè hoặc thành viên gia đình từ tài khoản PayPal bằng cách sử dụng tính năng gửi thanh toán trong tài khoản PayPal của bạn (đôi khi được gọi là thanh toán cá nhân hoặc thanh toán ngang hàng/P2P).

Truy cập danh sách các Dịch vụ hiện có của chúng tôi theo danh sách quốc gia/khu vực cư trú để xem dịch vụ nào có tại quốc gia/khu vực cư trú của bạn hoặc đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn.

Bạn có thể gửi tiền cho bạn bè hoặc thành viên gia đình ngay cả khi họ không có tài khoản PayPal tại thời điểm bạn gửi tiền, bằng cách sử dụng địa chỉ email hoặc số điện thoại di động của họ, với bất kỳ loại tiền nào PayPal hỗ trợ và bạn có thể chọn phương thức thanh toán nào bạn muốn. Nếu người mà bạn gửi tiền không có tài khoản PayPal thì họ có thể xác nhận quyền sở hữu bằng cách mở một tài khoản PayPal. Nếu họ không xác nhận quyền sở hữu, thì khoản tiền đó sẽ được hoàn lại cho bạn. Việc nhận tiền từ bạn bè hoặc thành viên gia đình được mô tả trong phần Nhận tiền.

Theo quyết định của mình, chúng tôi có thể áp dụng các hạn mức về số tiền bạn có thể gửi, kể cả số tiền bạn gửi để mua hàng. Bạn có thể xem hạn mức gửi tiền bằng cách đăng nhập vào tài khoản PayPal của mình. Chúng tôi có thể tăng hạn mức gửi tiền của bạn nếu bạn hoàn tất các bước tương tự để xác minh thông tin của bạn theo yêu cầu nhằm gỡ bỏ hạn mức rút tiền.

Khi bạn gửi tiền cho bạn bè hoặc thành viên gia đình, một trong ba khả năng có thể xảy ra: họ có thể chấp nhận, từ chối hoặc không xác nhận quyền sở hữu khoản tiền. Nếu họ từ chối nhận tiền hoặc không xác nhận quyền sở hữu trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi, tiền (bao gồm bất kỳ khoản phí nào được tính cho bạn) sẽ được hoàn lại vào:

 • Phương thức thanh toán ban đầu mà bạn đã sử dụng để giao dịch, nếu bạn đã sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc PayPal Credit làm phương thức thanh toán, hoặc
 • Số dư PayPal của bạn, nếu bạn sử dụng số dư PayPal làm phương thức thanh toán hoặc tài khoản ngân hàng làm phương thức thanh toán và chúng tôi không thể hoàn tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Nhận thanh toán

Nếu bạn bè hoặc thành viên gia đình gửi tiền cho bạn, số tiền này sẽ xuất hiện trong số dư PayPal của bạn. Để nhận tiền bằng đơn vị tiền tệ mà tài khoản của bạn hiện chưa được đặt cấu hình để tiếp nhận, thì có thể bạn sẽ cần phải tạo số dư bằng đơn vị tiền đó hoặc quy đổi tiền sang một đơn vị tiền tệ khác. Một số đơn vị tiền tệ chỉ có thể nhận bằng cách quy đổi số dư sang một đơn vị tiền tệ khác mà PayPal cho phép bạn giữ lại. Nếu số dư được quy đổi, tỷ giá hối đoái giao dịch của PayPal (bao gồm phí quy đổi tiền tệ của chúng tôi) sẽ được áp dụng.

Phí gửi tiền cho bạn bè và gia đình

Bạn có thể tìm thấy các khoản phí gửi tiền áp dụng trong bảng Gửi tiền của chúng tôi. Đồng thời, bạn sẽ được thông báo về các khoản phí này trước mỗi lần bạn khởi tạo giao dịch gửi tiền cho bạn bè hoặc thành viên gia đình. Nếu bạn quy đổi tiền trong số dư PayPal từ một đơn vị tiền tệ này sang một đơn vị tiền tệ khác, thì tỷ giá hối đoái giao dịch của PayPal (bao gồm phí quy đổi tiền tệ của chúng tôi) sẽ được áp dụng.

Nếu bạn gửi tiền cho bạn bè hoặc thành viên gia đình từ một trang web của bên thứ ba (không phải PayPal) hoặc bằng cách sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba, thì bên thứ ba sẽ xác định người gửi hay người nhận sẽ là người trả phí. Bên thứ ba sẽ thông báo điều này cho bạn trước khi thanh toán được khởi tạo.

Mua hàng, hoặc trả lại hàng cho người bán đã chấp nhận PayPal

Cách mua hàng

Bạn có thể mua hàng từ người bán chấp nhận PayPal, bằng bất kỳ loại tiền nào mà người bán chấp nhận và PayPal hỗ trợ, bằng cách sử dụng số tiền trong số dư PayPal của bạn hoặc sử dụng bất kỳ phương thức thanh toán nào được liên kết với tài khoản PayPal của bạn. Điều này bao gồm, ví dụ:

 • Mua hàng tại trang web của nhà bán lẻ trực tuyến và chọn PayPal làm phương thức thanh toán khi thanh toán.
 • Gửi tiền thanh toán cho các hàng hóa hoặc dịch vụ đến người bán.
 • Sử dụng tài khoản PayPal của bạn để mua hàng tại cửa hàng thực của người bán.

Nếu bạn đang mua hàng hóa hoặc dịch vụ của người bán và người bán đó chưa có tài khoản PayPal thì họ có thể xác nhận khoản thanh toán của bạn bằng cách mở tài khoản PayPal. Nếu người bán không mở tài khoản PayPal trong vòng 30 ngày, thì giao dịch mua của bạn sẽ được hoàn tiền.

Để quản lý rủi ro, PayPal có thể đặt hạn mức cho các phương thức thanh toán có sẵn cho một giao dịch khi bạn mua hàng. Ngoài ra, các phương thức thanh toán có thể bị giới hạn cho một số người bán nhất định hoặc nếu bạn thực hiện thanh toán PayPal thông qua một số trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba, ví dụ:

 • American Express có thể không có sẵn dưới dạng một phương thức thanh toán cho một số người bán, chẳng hạn như các nhãn hàng không có thương hiệu và một số người bán dịch vụ du lịch nhất định;
 • Bạn có thể không thể sử dụng một số thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán cho một số người bán nhất định, chẳng hạn như người bán trong ngành cờ bạc; và
 • Không được sử dụng thẻ tín dụng để gửi các khoản thanh toán cá nhân, hoặc để nạp tiền vào số dư PayPal

Khi bạn ủy quyền thanh toán cho người bán chấp nhận PayPal, một số người bán có thể mất tới 30 ngày để hoàn tất giao dịch. Trong những trường hợp này, thanh toán của bạn có thể xuất hiện dưới dạng đơn hàng đang chờ xử lý trong tài khoản PayPal của bạn. Trong trường hợp đó, ủy quyền thanh toán của bạn sẽ vẫn còn hiệu lực cho đến khi người bán hoàn tất giao dịch (nhưng không quá 30 ngày). Nếu bạn sử dụng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán, tổ chức phát hành thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của bạn cũng có thể hiển thị ủy quyền đang chờ xử lý trong một khoảng thời gian cho đến khi họ giải ngân khoản tạm giữ hoặc nhận giao dịch đã hoàn tất.

Nếu khoản thanh toán của bạn yêu cầu chúng tôi quy đổi tiền tệ, tỷ giá hối đoái giao dịch sẽ được xác định và áp dụng như được mô tả trong phần Cách quy đổi tiền tệ và sẽ được xác định tại thời điểm xử lý thanh toán.

Phí

Khi bạn mua hàng từ người bán chấp nhận PayPal, bạn không phải trả phí cho PayPal. Nếu PayPal thực hiện quy đổi tiền tệ cho giao dịch mua của bạn, thì tỷ giá hối đoái giao dịch của PayPal (bao gồm phí quy đổi tiền tệ của chúng tôi) sẽ được áp dụng.

Tổ chức phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn cũng có thể tính phí giao dịch riêng cho bạn.

Xét duyệt thanh toán

Khi PayPal xác định một giao dịch có khả năng gây rủi ro cao thì chúng tôi sẽ xem xét giao dịch đó chặt chẽ hơn trước khi cho phép tiếp tục. Khi đó, PayPal sẽ tạm giữ giao dịch và thông báo cho người bán tạm hoãn việc chuyển hàng hóa. Với tư cách là người mua, việc này có thể khiến bạn bị chậm trễ trong việc nhận hàng mà bạn đã mua. Nếu thanh toán bù trừ giao dịch, chúng tôi sẽ thông báo cho người bán và chỉ thị cho người bán chuyển hàng. Nếu không thanh toán bù trừ giao dịch, chúng tôi sẽ hủy giao dịch và trả lại tiền cho bạn, trừ trường hợp chúng tôi phải thực hiện hành động khác theo yêu cầu của pháp luật.

Thanh toán tự động

Bạn có thể thỏa thuận với người bán chấp nhận PayPal để sử dụng PayPal làm phương thức thanh toán cho các giao dịch mua trong tương lai với người bán đó. Thỏa thuận này là giữa bạn và người bán và cho phép người bán nhận tiền từ tài khoản PayPal được bạn cho phép trên cơ sở một lần, thường xuyên hoặc không thường xuyên. Ví dụ về các khoản thanh toán tự động có thể được bạn thỏa thuận với người bán hoặc PayPal bao gồm các khoản mà PayPal gọi là "thỏa thuận thanh toán", "đăng ký", "thanh toán định kỳ", "giao dịch tham chiếu", "ghi nợ được ủy quyền trước hoặc PAD", "chuyển khoản được chấp thuận trước" hoặc "thanh toán được chấp thuận trước".

Bạn có thể hủy thanh toán tự động tối đa 3 Ngày làm việc trước ngày thanh toán theo lịch tiếp theo từ mục cài đặt tài khoản của bạn hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm trợ giúp PayPal. Khi có thanh toán tự động bị hủy thì tất cả các khoản thanh toán tự động trong tương lai theo thỏa thuận với người bán đó sẽ bị dừng. Nếu bạn hủy thanh toán tự động, bạn vẫn có thể nợ tiền người bán do mua hàng hoặc có thêm nghĩa vụ với người bán cho bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn nhận được nhưng chưa thanh toán và bạn có thể được yêu cầu thanh toán cho người bán thông qua các phương tiện thay thế.

Nếu bạn đã ủy quyền trước, cho người bán hoặc PayPal, cho phép người bán thực hiện hoặc nhận thanh toán từ tài khoản PayPal của bạn trên cơ sở định kỳ thường xuyên (ví dụ: hàng tháng hoặc theo chu kỳ thanh toán đều đặn) và nếu số tiền của các khoản thanh toán như vậy thay đổi, thì bạn có quyền thông báo trước về số tiền và ngày chuyển khoản từ người bán ít nhất 10 ngày trước khi tiến hành chuyển khoản. Nếu người bán cung cấp tùy chọn này, bạn chỉ có thể chọn nhận thông báo trước này khi số tiền thanh toán tự động của bạn nằm ngoài hạn mức mà bạn và người bán quy định.

Nếu bạn đã cho phép thanh toán tự động và PayPal thực hiện quy đổi tiền tệ cho một giao dịch thanh toán tự động thì PayPal sẽ sử dụng tỷ giá hối đoái giao dịch (bao gồm phí quy đổi tiền tệ của PayPal) có hiệu lực tại thời điểm xử lý giao dịch thanh toán tự động.

Hoàn tiền

Khi bạn mua hàng trực tuyến từ người bán bằng PayPal và cuối cùng giao dịch được hoàn lại thanh toán, thì thông thường chúng tôi sẽ hoàn lại khoản thanh về phương thức thanh toán ban đầu cho giao dịch nếu bạn dùng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc số dư PayPal. Nếu bạn sử dụng tài khoản ngân hàng làm phương thức thanh toán cho giao dịch, chúng tôi sẽ hoàn lại thanh toán về tài khoản ngân hàng của bạn hoặc số dư PayPal của bạn nếu không thể hoàn về tài khoản ngân hàng. Đối với các giao dịch mua hàng tại địa điểm cửa hàng của người bán, bạn đã thanh toán bằng tài khoản PayPal của mình và giao dịch này cuối cùng được hoàn lại, thì khoản thanh toán đó sẽ được hoàn lại vào số dư PayPal của bạn.

Nếu PayPal thực hiện quy đổi tiền tệ cho giao dịch của bạn và đã tiến hành hoàn tiền:

 • Trong vòng 1 ngày kể từ ngày thanh toán ban đầu, tỷ giá hối đoái giao dịch (bao gồm phí quy đổi tiền tệ của chúng tôi) sử dụng tại thời điểm thanh toán ban đầu sẽ được áp dụng.
 • Vượt quá 1 ngày kể từ ngày thanh toán ban đầu, tỷ giá hối đoái giao dịch của PayPal (bao gồm phí quy đổi tiền tệ của chúng tôi) vào ngày hoàn tiền sẽ được áp dụng. Tỷ giá hối đoái giao dịch có thể được áp dụng ngay và không thông báo cho bạn. Điều này có nghĩa là bạn có thể không nhận được toàn bộ khoản thanh toán ban đầu do phí trên và sự biến động về tỷ giá quy đổi tiền tệ.

Các khoản thanh toán sẽ được hoàn lại bằng loại đơn vị tiền tệ bạn đã thanh toán, hoặc nếu chúng tôi không thể hoàn tiền bằng đơn vị tiền tệ bạn đã thanh toán thì sẽ bằng đơn vị tiền tệ chính của bạn.

Phương thức thanh toán được sử dụng cho giao dịch của tôi

Chọn phương thức thanh toán ưu tiên

Ở một số quốc gia, bạn có thể chọn bất kỳ phương thức thanh toán nào trong tài khoản PayPal làm phương thức thanh toán ưu tiên. Bạn có thể chọn một phương thức thanh toán ưu tiên trong phần tùy chọn tài khoản. Đôi khi, bạn có thể không sử dụng được phương thức thanh toán ưu tiên của mình, ví dụ như khi bạn chọn thẻ tín dụng đã hết hạn.

Bạn có thể thiết lập các phương thức thanh toán ưu tiên riêng cho các giao dịch trực tuyến, giao dịch tại cửa hàng và thanh toán tự động với người bán.

Nếu bạn đã chọn phương thức thanh toán ưu tiên, thì phương thức thanh toán này sẽ hiển thị dưới dạng phương thức thanh toán chính.

Tính khả dụng của một số phương thức thanh toán nhất định có thể bị giới hạn dựa trên người bán cụ thể hoặc trang web bên thứ ba mà bạn đang sử dụng để hoàn tất giao dịch.

Nếu bạn chưa chọn phương thức thanh toán ưu tiên, hoặc phương thức thanh toán ưu tiên của bạn không khả dụng, chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn các phương thức thanh toán có sẵn, bao gồm phương thức thanh toán mà bạn hay sử dụng nhất hoặc sử dụng gần đây nhất tại thời điểm giao dịch. Bạn cũng có thể nhấp vào liên kết "Quản lý" để xem tất cả các phương thức thanh toán khả dụng hoặc thêm một phương thức thanh toán mới và chọn phương thức thanh toán trong quá trình giao dịch.

Phương thức thanh toán dự phòng

Một số giao dịch trực tuyến một lần có thể yêu cầu bạn sử dụng một phương thức thanh toán dự phòng nếu phương thức thanh toán bạn chọn hoặc phương thức thanh toán ưu tiên không khả dụng. Trong những trường hợp này, phương thức thanh toán dự phòng có thể hiển thị cho bạn trên trang xem lại giao dịch, trước khi bạn hoàn tất giao dịch. Lưu ý rằng điều này chỉ áp dụng cho các giao dịch một lần, trực tuyến mà không dành cho thanh toán tự động. Nếu PayPal xác định việc quy đổi tiền tệ là cần thiết đối với một giao dịch cần đến phương thức thanh toán dự phòng thì bạn không thể chọn riêng PayPal hay tổ chức phát hành thẻ của bạn thực hiện việc quy đổi tiền tệ trên phương thức thanh toán dự phòng của bạn.

Gửi tiền cho gia đình và bạn bè

Khi bạn gửi thanh toán cho bạn bè và gia đình bằng số dư PayPal (nếu có) hoặc tài khoản ngân hàng của bạn, chúng tôi sẽ miễn tất cả các khoản phí, vì vậy chúng tôi luôn hiển thị cho bạn những tùy chọn thanh toán này trước, ngay cả khi bạn đã thiết lập phương thức thanh toán ưu tiên cho các giao dịch mua hàng trực tuyến của mình. Xin hãy nhớ rằng bạn luôn có thể chọn bất kỳ phương thức thanh toán nào trong tài khoản PayPal của mình bằng cách nhấp vào liên kết "Thay đổi" trên trang Gửi thanh toán. Nếu bạn chọn phương thức thanh toán có phí, chúng tôi sẽ luôn hiển thị khoản phí cho bạn trước khi bạn gửi thanh toán.

Thanh toán tự động

Một số người bán cho phép bạn lưu trữ PayPal dưới dạng phương thức thanh toán khi mua hàng trên trang web của họ, để bạn có thể thanh toán nhanh hơn. Thông thường, điều này đòi hỏi phải tạo một thỏa thuận với người bán cho phép họ đề nghị chúng tôi tính phí tài khoản PayPal của bạn mỗi khi bạn mua hàng.

Bạn có thể chọn phương thức thanh toán cho các giao dịch mua trong tương lai với một người bán cụ thể tại thời điểm tạo thỏa thuận hoặc trong cài đặt tài khoản của bạn. Ví dụ: bạn có thể hướng dẫn dịch vụ đăng ký phim hàng tháng của bạn để luôn tính vào thẻ tín dụng cho chi phí hàng tháng.

Nếu phương thức thanh toán bạn đã chọn không khả dụng (ví dụ: thẻ tín dụng đã hết hạn), thì một thỏa thuận cụ thể với người bán không tính đến khả năng chỉ định phương thức thanh toán, hoặc nếu bạn chưa chỉ định phương thức thanh toán cho các giao dịch trong tương lai với người bán thì phương thức thanh toán được sử dụng sẽ theo thứ tự sau đây, nếu có: 1. số dư; 2. tài khoản ngân hàng (chuyển khoản tức thời); 3. thẻ ghi nợ đồng thương hiệu của PayPal; 4. thẻ tín dụng đồng thương hiệu của PayPal; 5. thẻ ghi nợ; 6. thẻ tín dụng; và 7. séc điện tử.

Bạn có thể hủy bỏ bất kỳ thỏa thuận nào trong thiết đặt tài khoản của bạn.

Chuyển khoản bằng tài khoản ngân hàng

Khi bạn sử dụng tài khoản ngân hàng làm phương thức thanh toán, bạn có thể cho phép PayPal khởi tạo việc chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng của bạn đến người nhận. Đối với các giao dịch này, PayPal sẽ thực hiện chuyển khoản điện tử từ tài khoản ngân hàng của bạn theo số tiền bạn chỉ định. Bạn cho phép PayPal thử lại giao dịch chuyển khoản này nếu ngân hàng của bạn từ chối lần chuyển khoản lần đầu vì bất kỳ lý do gì.

Séc điện tử

Séc điện tử là phương thức thanh toán, trong đó bạn sử dụng tài khoản ngân hàng làm phương thức thanh toán và người nhận không nhận được khoản thanh toán này cho đến khi giao dịch được phía ngân hàng xử lý. Quá trình này thường mất 3-5 Ngày làm việc, nhưng thời gian sẽ tăng nếu khoản thanh toán được gửi từ tài khoản ngân hàng bên ngoài quốc gia/khu vực của bạn.

Nếu séc điện tử là phương thức thanh toán ưu tiên của bạn, PayPal sẽ trừ tiền từ séc này ngay cả khi bạn có số dư.

Chương trình bảo vệ người mua của PayPal

Bảo vệ người mua PayPal

Khi bạn mua hàng từ người bán chấp nhận PayPal, bạn có thể đủ điều kiện được hoàn tiền theo chương trình Bảo vệ người mua của PayPal. Nếu phù hợp, theo chương trình Bảo vệ người mua của PayPal, bạn có quyền được bồi hoàn cho toàn bộ giá mua của hàng hóa đó cộng với chi phí vận chuyển ban đầu bạn đã thanh toán, nếu có. PayPal, theo quyết định riêng của mình, quyết định liệu khiếu nại của bạn có đủ điều kiện cho chương trình Bảo vệ người mua hay không. Quyết định ban đầu của PayPal được coi là quyết định sau cùng, nhưng bạn có thể nộp đơn kháng nghị quyết định này tới PayPal nếu bạn có thông tin mới hoặc thuyết phục mà tại thời điểm quyết định ban đầu chưa có hoặc bạn tin rằng đã xảy ra lỗi trong quy trình ra quyết định.

QUAN TRỌNG: Bạn có thể được yêu cầu trả lại hàng cho người bán hoặc bên khác mà chúng tôi chỉ định như một phần trong việc giải quyết khiếu nại của bạn. Theo chương trình Bảo vệ người mua của PayPal, bạn không được bồi hoàn chi phí vận chuyển hàng hoàn mà bạn có thể phải chịu.

Chương trình Bảo vệ người mua của PayPal có thể áp dụng khi bạn gặp phải các vấn đề cụ thể với giao dịch:

 • Bạn không nhận được hàng từ người bán (được gọi là khiếu nại "Không nhận được hàng"), hoặc
 • Bạn đã nhận được hàng, nhưng hàng đó không phải là những gì bạn đã đặt mua (được gọi là khiếu nại "Không hề giống như mô tả").

Nếu bạn cho rằng có giao dịch được thực hiện thông qua tài khoản PayPal của bạn mà không được bạn cho phép, thì loại khiếu nại này khác với chương trình Bảo vệ người mua và được mô tả bên dưới trong phần Trách nhiệm pháp lý đối với giao dịch trái phép.

Khiếu nại Không nhận được hàng

Khiếu nại của bạn sẽ không đủ điều kiện để được hoàn tiền theo chương trình Bảo vệ người mua của PayPal cho một khiếu nại Không nhận được hàng nếu:

 • Bạn trực tiếp gom hàng, hoặc bố trí người khác gom hàng hộ, kể cả khi bạn sử dụng PayPal tại địa điểm cửa hàng của người bán, hoặc

Nếu người bán cung cấp đủ bằng chứng rằng họ đã giao hàng đến địa chỉ của bạn, PayPal sẽ đứng về phía người bán để giải quyết khiếu nại Không nhận được hàng (INR), ngay cả khi bạn khiếu nại là bạn thực sự không nhận được hàng.

Khiếu nại đối với hàng hóa Không hề giống như mô tả

Một hàng hóa có thể được coi là Không hề giống như mô tả nếu:

 • Hàng hóa đó khác đáng kể so với mô tả của người bán.
 • Bạn nhận được một món hàng khác hoàn toàn.
 • Tình trạng hàng hóa đã bị mô tả sai. Ví dụ: hàng hóa được mô tả là "mới" nhưng thực tế đã qua sử dụng.
 • Hàng hóa đã được quảng cáo là hàng chính hãng nhưng thật ra không phải như vậy (tức là hàng giả).
 • Hàng hóa bị thiếu các bộ phận hoặc tính năng chính và các dữ kiện này không được cung cấp trong phần mô tả hàng hóa khi bạn mua hàng.
 • Bạn đã mua một số hàng hóa cụ thể nhưng đã không nhận đủ tất cả.
 • Hàng hóa bị hư hỏng nghiêm trọng trong quá trình vận chuyển.
 • Hàng hóa không sử dụng được ở tiểu bang đã nhận trong khi điều này lại không được công bố.

Một hàng hóa không được coi là Không hề giống như mô tả nếu:

 • Hàng hóa đó giống với mô tả của người bán.
 • Khiếm khuyết của hàng hóa đã được người bán mô tả chính xác trong phần mô tả hàng hóa.
 • Hàng hóa đã được mô tả đúng nhưng bạn không còn muốn nó sau khi đã nhận được hàng.
 • Hàng hóa được mô tả đúng nhưng không đáp ứng mong đợi của bạn.
 • Hàng hóa có các vết trầy xước nhỏ và được mô tả là "đã qua sử dụng".

Các mặt hàng và giao dịch không đủ điều kiện theo chương trình Bảo vệ người mua của PayPal

Các khoản thanh toán cho những thứ sau là không hợp lệ để hoàn trả theo chính sách Bảo vệ người mua của PayPal:

 • Bất động sản, bao gồm cả nhà ở.
 • Sản phẩm tài chính hoặc các khoản đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Doanh nghiệp (khi bạn mua hoặc đầu tư vào tất cả hoặc một phần doanh nghiệp).
 • Phương tiện đi lại, bao gồm, nhưng không giới hạn ở xe cơ giới, xe máy, xe dã ngoại, máy bay và thuyền.
 • Khiếu nại Không hề giống như mô tả đối với các mặt hàng sản xuất hoàn toàn hoặc một phần theo đơn đặt hàng riêng hoặc các mặt hàng có người nhận trực tiếp.
 • Khoản quyên góp gồm cả các khoản thanh toán trên nền tảng gọi vốn cộng đồng.
 • Các mặt hàng bị cấm theo Chính sách sử dụng PayPal được chấp nhận.
 • Đối với khiếu nại Không nhận được hàng, các mặt hàng mà bạn đã gom trực tiếp hoặc thu xếp nhờ người khác gom hộ, bao gồm cả các mặt hàng đã mua tại địa chỉ cửa hàng của người bán.
 • Máy móc công nghiệp sử dụng trong sản xuất.
 • Bất cứ mặt hàng nào được mua được từ cơ quan chính phủ hoặc khoản tiền trả cho cơ quan chính phủ.
 • Các mặt hàng có giá trị lưu trữ như thẻ quà tặng và thẻ trả trước.
 • Đánh bạc, chơi game và/hoặc các hoạt động khác có phí vào cửa và giải thưởng.
 • Thanh toán cá nhân.
 • Các khoản thanh toán gửi bằng PayPal đến dịch vụ thanh toán hóa đơn bất kỳ.
 • Các khoản thanh toán được thực hiện bằng tính năng Thanh toán hàng loạt và Xuất chi của PayPal hoặc giao dịch thanh toán của khách (tức là không được gửi bằng tài khoản PayPal của bạn).
 • Các giao dịch gửi thanh toán trong đó người gửi trả phí giao dịch PayPal.
 • Các mặt hàng mua để bán lại, bao gồm các giao dịch một mặt hàng hoặc nhiều mặt hàng.

Điều kiện giao dịch cho chương trình Bảo vệ người mua của PayPal

Để đủ điều kiện hưởng chính sách Bảo vệ người mua của PayPal, bạn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

 • Có tài khoản PayPal ở trạng thái tốt.
 • Thanh toán cho hàng hóa đủ điều kiện từ tài khoản PayPal của mình.
 • Tìm cách liên hệ trực tiếp với người bán để giải quyết vấn đề trước khi gửi khiếu nại theo chính sách Bảo vệ mua hàng của PayPal thông qua Trung tâm giải quyết tranh chấp.
 • Phản hồi yêu cầu của PayPal về chứng từ và các thông tin khác trong thời gian được yêu cầu.
 • Mở một tranh chấp trong Trung tâm giải quyết tranh chấp trong vòng 180 ngày kể từ ngày bạn thanh toán, sau đó làm theo quy trình giải quyết tranh chấp trực tuyến của chúng tôi.
 • Chưa nhận bồi thường hoặc đồng ý với một giải pháp thay thế liên quan đến giao dịch mua hàng của bạn từ một nguồn khác.

Quy trình giải quyết tranh chấp trực tuyến

Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề liên quan đến giao dịch trực tiếp với người bán, bạn phải tuân thủ quy trình giải quyết tranh chấp trực tuyến thông qua Trung tâm giải quyết tranh chấp để theo đuổi khiếu nại theo chương trình Bảo vệ người mua của chúng tôi. Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại (Bước 2 dưới đây) bằng cách gọi cho chúng tôi và trao đổi với nhân viên. Bạn phải thực hiện theo các bước được mô tả bên dưới, nếu không, khiếu nại của bạn có thể bị từ chối:

Bước 1: Mở tranh chấp trong vòng 180 ngày kể từ ngày bạn thực hiện thanh toán. Điều này có thể cho phép bạn bắt đầu một cuộc trò chuyện trực tiếp với người bán về vấn đề của bạn với giao dịch có thể giúp giải quyết tranh chấp. Nếu bạn không thể giải quyết tranh chấp trực tiếp với người bán, hãy chuyển sang Bước 2. Chúng tôi sẽ giữ lại tất cả các khoản tiền liên quan đến giao dịch trong tài khoản PayPal của người bán cho đến khi tranh chấp được giải quyết hoặc đóng.

Bước 2: Chuyển tranh chấp thành khiếu nại hoàn trả trong vòng 20 ngày sau khi mở tranh chấp nếu bạn và người bán không thể đi đến thống nhất, hoặc chúng tôi sẽ tự động đóng tranh chấp. Bạn có thể chuyển tranh chấp thành khiếu nại hoàn trả qua Trung tâm Giải quyết tranh chấp. Lúc này, người bán hoặc PayPal cũng có thể chuyển tranh chấp thành khiếu nại. PayPal có thể yêu cầu bạn đợi ít nhất 7 ngày kể từ ngày giao dịch để chuyển tranh chấp.

Bước 3: Phản hồi các yêu cầu của PayPal về giấy tờ hoặc thông tin khác sau khi bạn, người bán hoặc PayPal chuyển tranh chấp thành yêu cầu hoàn trả. PayPal có thể yêu cầu bạn cung cấp biên lai, đánh giá của bên thứ ba, báo cáo của cảnh sát hoặc các tài liệu khác mà PayPal chỉ định. Bạn phải phản hồi các yêu cầu này một cách kịp thời theo yêu cầu trong thư tín trao đổi giữa bạn và chúng tôi.

Bước 4: Tuân thủ các yêu cầu gửi hàng của PayPal một cách kịp thời, nếu bạn nộp đơn khiếu nại Không hề giống như mô tả. PayPal có thể yêu cầu bạn, bằng chi phí của bạn, gửi hàng lại cho người bán, cho PayPal hoặc cho bên thứ ba (sẽ được PayPal chỉ định) và cung cấp bằng chứng giao hàng.

Bằng chứng giao hàng có nghĩa là:

Đối với các giao dịch có tổng giá trị dưới 750 USD (hoặc ngưỡng đơn vị tiền tệ tương đương trong bảng bên dưới), nội dung xác nhận có thể được xem trực tuyến và bao gồm địa chỉ giao hàng, tối thiểu gồm tên thành phố/hoặc mã bưu chính, ngày giao hàng và danh tính của công ty vận chuyển mà bạn đã sử dụng.

Đối với các giao dịch có tổng giá trị từ 750 USD trở lên (hoặc ngưỡng đơn vị tiền tệ tương đương trong bảng bên dưới), bạn phải cung cấp xác nhận bằng chữ ký khi giao hàng (trừ trường hợp người mua đã đăng ký tài khoản PayPal ở: Albania, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Iceland, Israel hoặc Ukraina, khi đó yêu cầu này sẽ không được áp dụng). Nếu giao dịch bằng đơn vị tiền tệ không được liệt kê trong bảng, bạn cần cung cấp xác nhận bằng chữ ký khi khoản thanh toán vượt quá giá trị tương đương là 750 USD theo tỷ giá hối đoái PayPal áp dụng tại thời điểm giao dịch được xử lý.

Các ngưỡng tiền tệ cần xác nhận bằng chữ ký

Loại tiền

Giá trị giao dịch

Loại tiền

Giá trị giao dịch

Đô la Úc:

850 AUD

Đô la New Zealand:

950 NZD

Real Brazil:

1.750 BRL

Krone Na Uy:

4.600 NOK

Đô la Canada:

850 CAD

Peso Philippine:

34.000 PHP

Koruna Séc:

15.000 CZK

Zloty Ba Lan:

2.300 PLN

Krone Đan Mạch:

4.100 DKK

Rúp Nga:

48.000 RUB

Euro:

550 EUR

Đô la Singapore:

950 SGD

Đô la Hồng Kông:

6.000 HKD

Krona Thụy Điển:

4.950 SEK

Forint Hungary:

170.000 HUF

Franc Thụy sĩ:

700 CHF

Shekel Israel:

2.700 ILS

Tân Đài Tệ:

23.000 TWD

Yên Nhật:

77.000 JPY

Baht Thái:

24.500 THB

Ringgit Malaysia:

3.100 MYR

Bảng Anh:

450 GBP

Peso Mexico:

10.000 MXN

Đô la Mỹ:

750 USD

Bước 5: PayPal sẽ tự mình đưa ra quyết định cuối cùng (gồm cả việc tự động đóng mọi tranh chấp hoặc khiếu nại), dựa trên các yêu cầu về phạm vi và tính đủ điều kiện nêu ở trên, thông tin bổ sung bất kỳ nào được cung cấp trong quá trình giải quyết tranh chấp trực tuyến hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà PayPal cho là có liên quan trong các trường hợp đó.

Lưu ý rằng khi bạn Mua hàng thanh toán vi mô sản phẩm kỹ thuật số, có các quy tắc đặc biệt áp dụng và gồm các ngưỡng được xác định trước, khi mà, theo quyết định riêng của mình, chúng tôi đảo ngược giao dịch mà không yêu cầu bạn phải hành động gì thêm. Chúng tôi có thể giới hạn số lần đảo ngược tự động để có lợi cho bạn, tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp đó, bạn sẽ vẫn có thể tuân thủ các quy trình giải quyết tranh chấp tiêu chuẩn của PayPal được mô tả ở trên.

Trong trường hợp PayPal đưa ra quyết định cuối cùng có lợi cho người mua hoặc người bán, mỗi bên phải tuân thủ quyết định của PayPal.

Nếu đứng về phía người mua, PayPal sẽ hoàn trả cho người mua toàn bộ giá mua của hàng hóa và chi phí vận chuyển ban đầu.

Trong trường hợp người bán khiếu nại không thành công, người bán sẽ không được hoàn lại phí PayPal liên quan đến giao dịch.

Nếu người bán thua khiếu nại Không hề giống như mô tả do hàng bán ra là hàng giả, thì người bán sẽ phải hoàn tiền đầy đủ cho người mua và bạn sẽ không nhận lại hàng hóa đó.

Tranh chấp với chúng tôi hoặc tổ chức phát hành thẻ của bạn

Nếu bạn đã sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ làm phương thức thanh toán cho một giao dịch thông qua tài khoản PayPal của mình và không hài lòng với giao dịch đó, thì bạn có thể có quyền tranh chấp giao dịch với tổ chức phát hành thẻ của bạn. Quyền yêu cầu bồi hoàn thẻ hiện hành có thể rộng hơn so với các quyền bạn đang có theo chương trình Bảo vệ người mua của PayPal. Ví dụ: nếu bạn tranh chấp một giao dịch với tổ chức phát hành thẻ, bạn có thể thu hồi số tiền bạn đã thanh toán cho các hàng hóa không đạt yêu cầu, ngay cả khi các mặt hàng đó không đủ điều kiện để được bảo vệ theo khiếu nại đối với hàng hóa Không hề giống như mô tả của chúng tôi.

Bạn phải chọn theo đuổi tranh chấp với PayPal theo chương trình Bảo vệ người mua của chúng tôi hay theo đuổi tranh chấp với tổ chức phát hành thẻ của bạn. Bạn không thể tiến hành cả hai phương án cùng một lúc hoặc tìm cách nhận bồi thường hai lần. Nếu bạn theo đuổi tranh chấp/khiếu nại với chúng tôi, đồng thời cũng theo đuổi tranh chấp cho cùng một giao dịch với tổ chức phát hành thẻ, chúng tôi sẽ đóng tranh chấp/khiếu nại của bạn với chúng tôi. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến quy trình tranh chấp bạn theo đuổi với tổ chức phát hành thẻ. Ngoài ra, nếu bạn theo đuổi một tranh chấp với tổ chức phát hành thẻ thì sau này, bạn không thể theo đuổi tranh chấp/khiếu nại với chúng tôi.

Nếu bạn chọn tranh chấp giao dịch với PayPal và chúng tôi quyết định chống lại thì sau này, bạn vẫn có thể theo đuổi tranh chấp với tổ chức phát hành thẻ của mình sau này. Nếu, cho đến khi sau thời hạn đệ trình tranh chấp của tổ chức phát hành thẻ, PayPal không đưa ra quyết định cuối cùng đối với khiếu nại của bạn, và vì sự chậm trễ của chúng tôi mà bạn đã thu hồi được ít hơn so với toàn bộ số tiền mà bạn có quyền thu hồi từ tổ chức phát hành thẻ, thì chúng tôi sẽ hoàn lại khoản tổn thất còn lại (trừ đi bất kỳ số tiền nào bạn đã thu hồi từ người bán hoặc tổ chức phát hành thẻ) cho bạn. Trước khi liên hệ với tổ chức phát hành thẻ hoặc đệ trình tranh chấp với PayPal, bạn nên liên hệ với người bán để cố gắng giải quyết vấn đề của mình theo chính sách trả hàng của người bán.

THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG PAYPAL

Bán hàng và chấp nhận thanh toán

Chấp nhận thanh toán từ người mua hàng hóa và dịch vụ

Nhận thanh toán cá nhân

Khả năng nhận các khoản thanh toán tùy thuộc vào quốc gia/vùng lãnh thổ. Bạn có thể xác định xem bạn có khả năng nhận thanh toán hay không bằng cách đăng nhập vào tài khoản PayPal.

Nếu bạn sử dụng tài khoản PayPal của mình để nhận thanh toán cho việc bán hàng hóa hay dịch vụ hoặc tiếp nhận các khoản quyên góp, bạn phải:

 • Trả mọi khoản phí áp dụng đối với việc nhận tiền này.
 • Không yêu cầu người mua gửi cho bạn một khoản thanh toán cá nhân để mua hàng. Nếu không đáp ứng các yêu cầu này, PayPal có thể xóa khả năng nhận thanh toán từ bạn bè hoặc thành viên gia đình trên tài khoản PayPal của bạn.

Bằng cách tích hợp vào thanh toán trực tuyến/nền tảng của bạn, bất kỳ chức năng nào nhằm cho phép người trả tiền không có tài khoản PayPal để gửi thanh toán đến tài khoản PayPal của bạn, bạn đồng ý với tất cả các điều khoản sử dụng chức năng đó mà PayPal sẽ cung cấp cho bạn trên bất kỳ trang nào trên web của PayPal hoặc Braintree (bao gồm bất kỳ trang nào dành cho các nhà phát triển và trang Thỏa thuận pháp lý của chúng tôi) hoặc nền tảng trực tuyến. Các điều khoản khác bao gồm Điều khoản phương thức thanh toán thay thế của PayPal.

Không phụ phí

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không phải chịu phụ phí hoặc bất kỳ khoản phí nào khác để chấp nhận PayPal làm phương thức thanh toán. Bạn có thể bị tính phí xử lý liên quan đến việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ, miễn là phí xử lý đó không có vai trò như một khoản phụ phí và không cao hơn phí xử lý mà bạn phải chịu cho các giao dịch không thanh toán qua PayPal.

Hình ảnh của PayPal

Bạn phải xử lý các phương thức thanh toán PayPal hoặc đánh dấu ít nhất là ngang bằng với bất kỳ phương thức thanh toán nào khác được cung cấp tại điểm bán hàng, ở bất kỳ nơi nào có tích hợp dịch vụ thương hiệu của PayPal, bao gồm các trang web hoặc ứng dụng di động của bạn. Điều này bao gồm việc bố trí ít nhất là tương đương hoặc tốt hơn về: vị trí đặt logo, vị trí ở bất kỳ điểm bán hàng nào và cách xử lý dòng thanh toán, điều khoản, điều kiện, hạn chế và phí, so với các nhãn hiệu và phương thức thanh toán khác tại điểm bán hàng của bạn. Thêm vào đó, bạn không được đưa ra bất kỳ phương thức thanh toán nào hoặc đánh dấu (hoặc tại thời điểm trước khi trải nghiệm thanh toán) qua việc trình diễn bất kỳ dịch vụ hoặc nhãn hiệu nào của PayPal.

Khi trình bày với khách hàng hoặc trong các hoạt động truyền thông công khai, bạn không được gây nhầm lẫn rằng PayPal là một phương thức thanh toán hoặc thể hiện mình ưu tiên các phương thức thanh toán khác hơn PayPal. Ở tất cả các điểm bán hàng của bạn, bạn đồng ý không can ngăn hoặc ngăn cản khách hàng sử dụng PayPal hoặc khuyến khích khách hàng sử dụng phương thức thanh toán thay thế. Nếu bạn cho phép khách hàng thanh toán bằng PayPal thì bất cứ khi nào bạn trưng bày hoặc thể hiện các phương thức thanh toán mà bạn chấp nhận (ở bất kỳ điểm bán hàng nào hoặc trong tài liệu tiếp thị, quảng cáo và trao đổi thông tin với khách hàng khác), bạn đồng ý trưng bày các nhãn thanh toán dịch vụ PayPal một cách nổi bật và rõ ràng, ít nhất là bằng với tất cả các phương thức thanh toán khác.

Thuế, báo cáo thông tin

Một số khoản phí của chúng tôi có thể tùy thuộc vào các loại thuế, thuế nhập khẩu hoặc số tiền ấn định phải trả tương tự của chính phủ, bao gồm, ví dụ: thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài, thuế thu nhập, thuế sử dụng hoặc thuế nhà thầu, có thể bị đánh thuế bởi bất kỳ khu vực tài phán nào (gọi chung là "thuế") và nếu không được ghi chú rõ, thì các khoản phí của chúng tôi không được gộp cùng các loại thuế hiện hành. Bạn có trách nhiệm xác định, nếu có, loại thuế nào áp dụng cho các khoản thanh toán bạn thực hiện hoặc nhận được, cũng như tự chịu trách nhiệm định mức, thu thập, báo cáo và nộp thuế chính xác cho cơ quan thuế thích hợp. PayPal không chịu trách nhiệm xác định loại thuế áp dụng cho giao dịch của bạn hay tính toán, thu thập, báo cáo hoặc nộp các khoản thuế phát sinh từ bất kỳ giao dịch nào.

Chính sách hoàn tiền và chính sách quyền riêng tư của bạn

Bạn phải công bố chính sách hoàn tiền và trả hàng, cũng như chính sách quyền riêng tư, khi pháp luật yêu cầu.

Xét duyệt thanh toán

PayPal xem xét một số giao dịch có khả năng rủi ro cao. Nếu, theo quyết định của mình, PayPal xác định rằng một giao dịch có khả năng rủi ro cao, thì chúng tôi sẽ tạm giữ khoản thanh toán và thông báo cho bạn để hoãn việc chuyển hàng. PayPal sẽ tiến hành xem xét và hoàn tất hoặc hủy bỏ thanh toán. Nếu khoản thanh toán đã hoàn tất, PayPal sẽ thông báo để bạn chuyển hàng. Nếu không, PayPal sẽ hủy khoản thanh toán và số tiền này sẽ được trả lại cho người mua, trừ khi chúng tôi cần phải thực hiện hành động khác theo yêu cầu của pháp luật. Tất cả các khoản thanh toán hoàn thành đợt đánh giá thanh toán này sẽ đủ điều kiện áp dụng chính sách Bảo vệ người bán PayPal nếu các khoản đó đáp ứng các yêu cầu Bảo vệ người bán PayPal. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email và/hoặc qua tài khoản PayPal của bạn.

Thanh toán tại cửa hàng

Nếu bạn chấp nhận thanh toán PayPal tại cửa hàng thực của bạn thì bạn phải thông báo tổng số tiền giao dịch cho khách hàng trước khi bắt đầu. Bạn chỉ có thể tính vào tài khoản khách hàng cho các giao dịch mà họ đã cho phép. Bạn cũng phải cung cấp biên lai thực cho khách hàng nếu họ yêu cầu. Bạn đồng ý rằng mọi giao dịch mà bạn thực hiện đều sẽ có mô tả chính xác và trung thực về hàng hóa và dịch vụ mà khách hàng đang mua.

Người bán trên chợ trực tuyến

Nếu bạn là người bán trên chợ trực tuyến hoặc thông qua ứng dụng của bên thứ ba, nơi có PayPal được cung cấp, bạn phải tuân thủ mọi quy tắc áp dụng cho chương trình bảo vệ người mua của chợ trực tuyến hoặc ứng dụng của bên thứ ba mà bạn tận dụng để bán hàng đó. Bất kỳ các biện pháp bảo vệ nào như vậy đều có thể yêu cầu bạn thực hiện một số hành động nhất định và có thể ảnh hưởng đến cách xử lý khiếu nại.

Giao dịch không trực tiếp sử dụng thẻ

Bất cứ khi nào người mua sử dụng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán giao dịch bằng cách sử dụng tài khoản của họ để mua hàng của bạn với tư cách là người bán, thì giao dịch đó sẽ được xử lý dưới dạng giao dịch "không trực tiếp sử dụng thẻ", ngay cả khi người mua có mặt tại địa điểm cửa hàng của bạn.

Chấp nhận thanh toán được ủy quyền trước

Với tư cách là người bán, bạn có thể chấp nhận thanh toán từ tài khoản của người mua thông qua các khoản thanh toán được ủy quyền trước trên cơ sở một lần, thường xuyên hoặc không thường xuyên. Hình thức giao dịch này đôi khi được gọi là "thỏa thuận thanh toán", "đăng ký", "thanh toán định kỳ", "giao dịch tham chiếu", "ghi nợ được ủy quyền trước hay PAD", "chuyển khoản được chấp thuận trước," thanh toán được chấp thuận trước" hoặc" thanh toán tự động".

Nếu bạn nhận thanh toán được ủy quyền trước từ người mua:

Bạn phải:

Bạn không được:

Nhận ủy quyền trước của mỗi người mua cho số tiền, tần suất và thời hạn của bất kỳ khoản thanh toán nào như vậy.

Khởi động lại các khoản thanh toán trong tương lai mà không có ủy quyền bằng văn bản của người mua, nếu người mua đã dừng hoặc hủy thanh toán được ủy quyền trước.

Cung cấp quy trình hủy bỏ trực tuyến đơn giản và dễ truy cập, nếu người mua đăng ký thanh toán được ủy quyền trước.

Giúp người mua có khả năng dừng bất kỳ khoản thanh toán nào như vậy lên đến 3 Ngày làm việc trước ngày hẹn thanh toán.

Thông báo cho người mua trước ít nhất 10 ngày về số tiền và ngày của mỗi khoản thanh toán được ủy quyền trước nếu khoản thanh toán được ủy quyền trước này sẽ khác với số tiền được ủy quyền trước hoặc (theo lựa chọn của người mua) bất kỳ khoản thanh toán nào thuộc phạm vi khoản tiền này nằm ngoài khoảng đã xác định trước.

Các Quốc gia chuyển tiền tự động

Nếu đang cư trú tại một Quốc gia chuyển tiền tự động, bạn có khả năng nhận các khoản thanh toán, nhưng bắt buộc phải rút toàn bộ số tiền thanh toán này thông qua một phương thức rút tiền khả dụng. Nếu không, số tiền sẽ được tự động rút từ tài khoản PayPal của bạn vào phương thức rút tiền thường dùng của bạn. Để xem các điều khoản khác về Chuyển tiền tự động, vui lòng nhấp vào đây.

Phí giao dịch cho các khoản thanh toán trực tuyến và tại cửa hàng

Phí giao dịch tiêu chuẩn

Phí giao dịch PayPal của bạn tùy thuộc vào quốc gia/khu vực của người mua. Bạn có thể tìm thấy các khoản phí bạn phải trả khi bán hàng hóa hoặc dịch vụ và phí người mua phải trả khi sử dụng tài khoản PayPal (hoặc sử dụng loại ví được cho phép khác) trên bảng Phí thanh toán thương mại. Xin lưu ý rằng:

 • Chúng tôi có thể điều chỉnh phí áp dụng cho các giao dịch trong tương lai mà bạn xử lý bằng PayPal. Khi có điều chỉnh tăng phí hoặc đưa vào áp dụng một loại phí mới, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước ít nhất 14 ngày.
 • Nếu bạn hoàn tiền (một phần hoặc toàn bộ) giao dịch cho người mua hoặc khoản quyên góp cho nhà tài trợ, thì bạn sẽ không bị mất phí cho việc hoàn tiền, nhưng các khoản phí bạn đã thanh toán ban đầu với tư cách là người bán sẽ không được trả lại cho bạn.
 • Nếu bạn chấp nhận thanh toán bằng sản phẩm PayPal (như PayPal Payments Pro) thì các khoản phí áp dụng cho những sản phẩm này sẽ áp dụng cho các giao dịch của bạn.

Phí người bán

Để đủ điều kiện được tính theo phí người bán của chúng tôi, bạn phải nộp đăng ký một lần, có mức doanh số bán hàng hàng tháng hợp lệ và có tài khoản doanh nghiệp ở trạng thái tốt. Để xem tiêu chí hưởng Phí người bán, hãy nhấp vào đây.

Phí thanh toán vi mô

Bạn có thể đủ điều kiện hưởng mức giá thanh toán vi mô khi bán hàng hóa và dịch vụ thông qua tài khoản PayPal, nếu giao dịch của bạn thường dưới 10 USD. Để hội đủ điều kiện, bạn phải có tài khoản PayPal ở trạng thái tốt (ví dụ: không bị áp giới hạn hoặc số dư PayPal âm), bạn có thể không xử lý các khoản thanh toán bằng PayPal Payments Pro và bạn phải đăng ký đề nghị chúng tôi phê duyệt.

Nếu tài khoản PayPal của bạn được duyệt chấp nhận thanh toán vi mô thì các khoản phí trên bảng Phí thanh toán vi mô sẽ áp dụng cho tất cả các giao dịch bán hàng hóa hoặc dịch vụ được xử lý thông qua tài khoản PayPal của bạn, thay vì áp dụng Phí thanh toán thương mại. Nếu có nhiều tài khoản PayPal, bạn phải định hướng các giao dịch thanh toán vi mô của bạn thông qua tài khoản thích hợp. Sau khi giao dịch được xử lý, PayPal sẽ không định hướng lại giao dịch này thông qua một tài khoản khác.

Bằng cách đăng ký Thanh toán vi mô cho Sản phẩm kỹ thuật số, bạn đồng ý rằng đối với các giao dịch sản phẩm kỹ thuật số bạn nhận được tới số tiền trong bảng, nếu người mua mở Tranh chấp, PayPal có thể đảo ngược giao dịch và lấy tiền khỏi tài khoản của bạn mà không yêu cầu người mua tăng mức tranh chấp thành khiếu nại.

Phí Thanh toán hàng loạt và Xuất chi hàng loạt của PayPal

Các dịch vụ Thanh toán hàng loạt và Xuất chi hàng loạt của PayPal cho phép bạn gửi nhiều khoản thanh toán trong một đợt để gửi hoa hồng, chiết khấu, tiền thưởng và các khoản thanh toán chung. Để sử dụng các dịch vụ này, bạn phải có:

 • tài khoản doanh nghiệp PayPal ở trạng thái tốt và không có giới hạn rút tiền; và
 • được áp dụng và được chúng tôi cho phép sử dụng các dịch vụ này.

Chúng tôi có thể gỡ bỏ khả năng sử dụng của bạn đối với dịch vụ Thanh toán hàng loạt hoặc Xuất chi hàng loạt bất cứ lúc nào nếu có mức độ rủi ro cao hơn mức chấp nhận liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ đó.

Khoản tiền bạn sẽ trả cho chúng tôi để được sử dụng các dịch vụ này là khác nhau tùy theo việc bạn sử dụng dịch vụ Thanh toán hàng loạt hoặc Xuất chi hàng loạt, cách bạn gửi thanh toán và loại tiền thanh toán. Có thể xem các khoản phí này trong bảng Phí thanh toán hàng loạt và Xuất chi hàng loạt của PayPal.

Hoàn tiền, đảo ngược và yêu cầu bồi hoàn

Thông tin chung

Nếu bạn nhận được một khoản thanh toán do bán hàng hóa hoặc dịch vụ mà sau đó bị hoàn tiền hoặc vô hiệu hóa vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn lại toàn bộ số tiền thanh toán được gửi đến bạn cộng với mọi khoản phí (bao gồm phí yêu cầu bồi hoàn được áp dụng hoặc Phí giải quyết tranh chấp được mô tả bên dưới). Bất cứ khi nào giao dịch bị hoàn tiền hoặc đảo ngược, PayPal sẽ hoàn tiền hoặc đảo ngược giao dịch từ tài khoản PayPal của bạn bằng loại tiền như giao dịch ban đầu. Nếu số dư PayPal của bạn cho một loại tiền tệ cụ thể không đủ để bù cho số tiền hoàn lại hoặc đảo ngược, PayPal sẽ tiến hành quy đổi tiền tệ để hoàn tiền hoặc đảo ngược giao dịch đó. Tỷ giá hối đoái giao dịch của PayPal (bao gồm phí quy đổi tiền tệ của chúng tôi) tại thời điểm xử lý hoàn tiền hoặc đảo ngược sẽ được áp dụng.

Nếu bạn hoàn tiền (một phần hoặc toàn bộ) giao dịch cho người mua hoặc khoản quyên góp cho nhà tài trợ, thì bạn sẽ không bị mất phí cho việc hoàn tiền, nhưng các khoản phí bạn đã thanh toán ban đầu với tư cách là người bán sẽ không được trả lại cho bạn. (Điều này sẽ không áp dụng cho cư dân của Trung Quốc Đại Lục, những người mở tài khoản PayPal và sử dụng dịch vụ PayPal.)

Tài khoản của người mua sẽ được ghi có toàn bộ khoản tiền thanh toán hoặc một phần của khoản tiền thanh toán trong trường hợp hoàn tiền một phần, chúng tôi sẽ giữ lại phần phí cố định của các khoản phí bạn đã trả và khoản tiền thanh toán được hoàn lại sẽ được khấu trừ từ tài khoản PayPal của bạn.

Các khoản thanh toán bị vô hiệu và đảo ngược

PayPal có thể vô hiệu và đảo ngược các khoản thanh toán cho bạn nếu:

 • Bạn bị thua trong một khiếu nại Bảo vệ người mua PayPal mà người mua gửi cho chúng tôi, kể cả do việc bạn không phản hồi một cách kịp thời.
 • Người mua của bạn theo đuổi yêu cầu bồi hoàn liên quan đến giao dịch đã thanh toán qua thẻ và giao dịch này không đủ điều kiện hưởng chính sách Bảo vệ người bán PayPal. Chính tổ chức phát hành thẻ mà không phải PayPal là bên xác định xem người mua có thành công hay không khi họ theo đuổi yêu cầu bồi hoàn liên quan đến giao dịch được thanh toán qua thẻ.
 • Bạn không thực hiện giao dịch như đã hứa hoặc bạn không thể cung cấp bằng chứng vận chuyển hoặc bằng chứng giao hàng khi được yêu cầu.
 • Quyết định của eBay không đứng về bạn theo chương trình bảo đảm hoàn tiền của eBay (và bạn đã chưa chọn không tham gia).
 • Qua việc điều tra khoản đảo ngược thanh toán ngân hàng do người mua thực hiện hoặc ngân hàng của người mua, chúng tôi nhận thấy rằng giao dịch này là lừa đảo.
 • PayPal đã gửi nhầm thanh toán cho bạn.
 • Khoản thanh toán là trái phép.
 • Bạn đã nhận được khoản thanh toán cho các hoạt động vi phạm thỏa thuận người dùng này, Chính sách sử dụng PayPal được chấp nhận hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và PayPal.

Khi bạn nhận được khoản thanh toán, bạn phải chịu trách nhiệm với PayPal về toàn bộ số tiền thanh toán đã gửi cho bạn cộng với bất kỳ khoản phí nào nếu khoản thanh toán sau đó bị vô hiệu vì bất kỳ lý do nào. Nếu người mua thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khác, toàn bộ số tiền thanh toán được gửi cho bạn có thể được tính bằng đơn vị tiền tệ đó, bằng cách sử dụng tỷ giá hối đoái giao dịch của PayPal (bao gồm phí quy đổi tiền tệ của chúng tôi) tại thời điểm xử lý hoàn tiền hoặc đảo ngược. Nếu số dư PayPal của bạn không đủ để bù trách nhiệm pháp lý đối với số tiền thanh toán cộng với các khoản phí, thì sẽ dẫn đến trạng thái số dư PayPal âm. Số dư PayPal âm thể hiện số tiền mà bạn nợ chúng tôi, và trong trường hợp này, bạn phải nạp tiền ngay vào số dư PayPal của mình để triệt tiêu khoản nợ đó. Nếu không, PayPal có thể:

 • thu hồi mọi khoản thanh toán thiếu của PayPal bằng cách ghi nợ vào số dư của bạn;
 • tham gia vào các nỗ lực nhờ thu để thu hồi số tiền đó từ bạn;
 • thực hiện bất kỳ và tất cả các hành động như đã nêu trong phần Số tiền nợ PayPal; hoặc
 • giới hạn hoặc thực hiện hành động khác đối với tài khoản PayPal của bạn như được nêu trong phần các Hoạt động bị hạn chế và tạm giữ.

Phí yêu cầu bồi hoàn

Đối với các giao dịch không được xử lý thông qua tài khoản PayPal của người mua hoặc thông qua dịch vụ thanh toán dành cho khách và khi người mua đưa ra yêu cầu bồi hoàn cho giao dịch với tổ chức phát hành thẻ của họ, PayPal sẽ tính phí yêu cầu bồi hoàn để thực hiện quy trình yêu cầu bồi hoàn. Phí này sẽ được áp dụng bất kể người mua có thành công trong việc yêu cầu bồi hoàn với tổ chức phát hành thẻ hay không.

Phí yêu cầu bồi hoàn áp dụng sẽ được khấu trừ vào tài khoản PayPal của bạn. Phí yêu cầu bồi hoàn là khoản tiền quy định trong bảng Phí yêu cầu bồi hoàn bằng loại tiền tệ của giao dịch ban đầu. Nếu giao dịch được thực hiện bằng loại tiền tệ không được liệt kê trong bảng Phí yêu cầu bồi hoàn thì phí sẽ được tính bằng loại tiền tệ nắm giữ chính của bạn.

Nếu người mua nộp yêu cầu bồi hoàn, thì tổ chức phát hành thẻ sẽ quyết định ai giành được yêu cầu bồi hoàn đó chứ không phải PayPal. Phí yêu cầu bồi hoàn là số tiền quy định trong Bảng Phí Yêu cầu bồi hoàn theo đơn vị tiền tệ của giao dịch ban đầu. Nếu giao dịch được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ không được liệt kê trong Bảng Phí Yêu cầu bồi hoàn, thi khoản phí sẽ được tính theo đơn vị tiền tệ chính của bạn.

Phí tranh chấp

PayPal sẽ tính Phí tranh chấp cho người bán để đẩy nhanh quy trình giải quyết tranh chấp trực tuyến đối với các giao dịch được xử lý thông qua tài khoản PayPal của người mua hoặc thông qua dịch vụ thanh toán dành cho khách của PayPal. Phí tranh chấp sẽ áp dụng khi người mua gửi khiếu nại trực tiếp đến PayPal, yêu cầu bồi hoàn đến tổ chức phát hành thẻ hoặc yêu cầu đảo ngược giao dịch đến ngân hàng của họ. Phí tranh chấp sẽ bị tính theo mức phí Tranh chấp Tiêu chuẩn hoặc mức phí Tranh chấp Khối lượng lớn. Phí tranh chấp sẽ được tính bằng đơn vị tiền tệ mà bạn đã chọn trong niêm yết giao dịch ban đầu. Nếu giao dịch này được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ không được liệt kê trong bảng Phí tranh chấp , thì mức phí sẽ được tính bằng đơn vị tiền tệ chính mà bạn nắm giữ. Phí tranh chấp sẽ được khấu trừ vào tài khoản Paypal của bạn sau khi khiếu nại được quyết định.

Khoản tiền Phí tranh chấp sẽ được xác định khi tranh chấp được tạo. Khoản phí này dựa trên tỷ lệ giữa tổng số tiền giao dịch của các khiếu nại so với tổng doanh thu bán hàng của bạn trong ba tháng trước đó. Ví dụ: đối với tranh chấp phát sinh trong tháng 9, tỷ lệ tranh chấp của bạn sẽ được tính bằng cách xem xét tỷ lệ giữa tổng số tiền khiếu nại so với doanh thu bán hàng của bạn trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8. Tổng số tiền khiếu nại bao gồm tất cả các khiếu nại được nộp và báo cáo trực tiếp với PayPal, ngoại trừ khiếu nại cho các Giao dịch trái phép và tất cả yêu cầu bồi hoàn từ tổ chức phát hành thẻ của người mua hoặc yêu cầu đảo ngược từ ngân hàng của người mua.

Nếu Tỷ lệ Tranh chấp của bạn từ 1,5% trở lên và bạn đã có hơn 100 giao dịch bán hàng trong ba tháng trước đó, bạn sẽ bị tính phí Tranh chấp Khối lượng lớn cho mỗi tranh chấp. Nếu không, bạn sẽ bị tính phí Tranh chấp Tiêu chuẩn cho mỗi tranh chấp.

Bạn sẽ không bị tính phí Tranh chấp Tiêu chuẩn đối với các tranh chấp:

 • Là các truy vấn gửi đến Trung tâm giải quyết tranh chấp của PayPal mà không trở thành một khiếu nại đến PayPal.
 • Được giải quyết trực tiếp giữa bạn và người mua và không báo cáo khiếu nại với PayPal.
 • Được người mua trực tiếp báo cáo lên PayPal dưới dạng Giao dịch trái phép.
 • Đủ điều kiện tham gia chương trình Bảo vệ người bán của PayPal.
 • Là khiếu nại trong đó giá trị giao dịch nhỏ hơn hai lần so với khoản tiền phí Tranh chấp Tiêu chuẩn.
 • Được PayPal hoặc tổ chức phát hành của bạn quyết định theo hướng có lợi cho bạn.

Bạn sẽ không bị tính phí Tranh chấp Khối lượng lớn đối với các tranh chấp:

 • Là các truy vấn gửi đến Trung tâm giải quyết tranh chấp của PayPal mà không trở thành một khiếu nại đến PayPal.
 • Được giải quyết trực tiếp giữa bạn và người mua và không báo cáo khiếu nại với PayPal.
 • Được người mua trực tiếp báo cáo lên PayPal dưới dạng Giao dịch trái phép.

Người bán bị tính phí Tranh chấp Khối lượng lớn có thể phải cung cấp kế hoạch khắc phục, bao gồm giải thích về nguyên nhân tỷ lệ tranh chấp tăng lên, các hành động được thực hiện để giảm bớt tranh chấp và thời hạn hoàn thành các hành động đó.

Các tranh chấp được liệt kê ở trên có thể được miễn phí Tranh chấp Tiêu chuẩn hoặc phí Tranh chấp Khối lượng lớn, nhưng khiếu nại đó vẫn có thể được đưa vào tính toán tổng tỷ lệ tranh chấp của bạn.

Phần Phí tranh chấp này không áp dụng cho cư dân của Malaysia mở tài khoản PayPal và sử dụng dịch vụ PayPal.

Tác động của nhiều quy trình Bảo vệ người mua khác nhau lên người bán

Bạn cần đọc và hiểu chương trình Bảo vệ người mua của PayPal và nếu bạn bán hàng hóa và dịch vụ, đồng thời nhận thanh toán từ người mua bằng tài khoản PayPal tại quốc gia/khu vực ngoài quốc gia/khu vực cư trú của bạn, thì bạn cũng cần nắm rõ chương trình Bảo vệ người mua của PayPal áp dụng cho người mua ở từng quốc gia/khu vực đó. Quyền của người mua theo các chương trình này có thể ảnh hưởng đến bạn với tư cách là người bán. Bạn có thể tìm những thông tin này cho các chương trình của PayPal trên trang Thỏa thuận pháp lý bằng cách chọn địa điểm của người mua ở đầu trang và tham khảo thỏa thuận người dùng áp dụng cho khu vực địa lý đó.

Nếu bạn khiếu nại không thành công theo chương trình Bảo vệ người mua của PayPal ở bất kỳ quốc gia/khu vực nào:

 • Bạn sẽ buộc phải bồi thường khoản nợ cho PayPal.
 • Trách nhiệm của bạn sẽ bao gồm toàn bộ giá mua hàng hóa cộng với chi phí vận chuyển ban đầu (và trong một số trường hợp bạn có thể không nhận lại được hàng hóa đó) và phí giao dịch PayPal mà bạn đã bị tính.
 • Bạn sẽ không nhận được khoản hoàn tiền phí PayPal mà bạn đã thanh toán liên quan đến việc bán đó.
 • Nếu có khiếu nại rằng mặt hàng nhận được Không hề giống như mô tả, bạn có thể không phải nhận lại mặt hàng hoặc bạn có thể phải nhận lại mặt hàng và thanh toán chi phí vận chuyển gửi trả hàng.
 • Nếu khiếu nại là hàng nhận được "Không hề giống như mô tả" và liên quan đến một hàng hóa mà bạn đã bán ra là hàng giả thì bạn sẽ buộc phải hoàn lại toàn bộ tiền cho người mua đồng thời có thể không nhận lại hàng này.

Nếu bạn chấp nhận các khoản thanh toán PayPal từ người mua cho hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn bán thông qua eBay, thì bạn cần đọc và hiểu rõ chương trình Bảo đảm hoàn tiền của eBay. Trừ khi bạn chọn không tham gia bằng cách gọi cho eBay, PayPal sẽ coi các quyết định của eBay có lợi cho người mua của bạn theo chương trình đó là cơ sở để đảo ngược khoản thanh toán PayPal đã gửi đến cho bạn. Nếu số dư PayPal của bạn không đủ để bù đắp số tiền này, chúng tôi có thể:

 • Tạm giữ tài khoản PayPal của bạn cho đến khi có đủ tiền trong tài khoản PayPal để chi trả cho khiếu nại đó; hoặc
 • Tạo số dư âm trong tài khoản PayPal của bạn.

Chương trình bảo vệ người bán của PayPal

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Bảo vệ người bán dựa trên chương trình Bảo vệ người bán áp dụng cho quốc gia/khu vực mà bạn đã chọn khi mở tài khoản. Chương trình Bảo vệ người bán áp dụng cho các quốc gia/khu vực sau đây là một phần của thỏa thuận người dùng này.

Điều kiện hội đủ là gì

Nếu bạn bán hàng cho người mua và sau đó, giao dịch này có tranh chấp hoặc bị đảo ngược theo quy định trong Đảo ngược, Khiếu nại hoặc Yêu cầu bồi hoàn thì bạn có thể đủ điều kiện được hoàn trả theo chương trình Bảo vệ người bán của PayPal. Khi áp dụng, chương trình Bảo vệ người bán của PayPal cho phép bạn giữ lại toàn bộ khoản tiền mua hàng. Không có hạn mức về số lượng thanh toán mà bạn có thể được bảo hiểm. Bằng việc truy cập trang chi tiết giao dịch trong tài khoản PayPal của mình, bạn có thể xác định xem giao dịch có đủ điều kiện để được bảo vệ theo chương trình này không.

Chương trình Bảo vệ người bán của PayPal có thể được áp dụng khi người mua khiếu nại rằng:

 • Họ không cho phép hoặc không hưởng lợi từ việc chuyển tiền từ tài khoản PayPal của họ (được gọi là "Giao dịch trái phép") và trường hợp Giao dịch trái phép xảy ra trong môi trường máy chủ của PayPal; hoặc
 • Người mua không nhận được hàng từ bạn (được gọi là khiếu nại "Không nhận được hàng").

Chương trình Bảo vệ người bán của PayPal cũng có thể được áp dụng khi có giao dịch bị đảo ngược do người mua yêu cầu bồi hoàn thành công hoặc khi có khoản thanh toán qua ngân hàng bị ngân hàng người mua đảo ngược.

Phần này mô tả chương trình Bảo vệ người bán của PayPal khi được áp dụng cho bạn, nhưng bạn cũng nên nắm rõHiệu lực của nhiều quy trình Bảo vệ người mua khác nhau đối với người bán.

Yêu cầu cơ bản

Để đủ điều kiện hưởng quyền lợi chương trình Bảo vệ người bán của PayPal, bạn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu cơ bản sau đây, cũng như mọi yêu cầu bổ sung được áp dụng:

 • Bạn phải cung cấp cho chúng tôi bằng chứng vận chuyển hoặc bằng chứng giao hàng hợp lệ.
 • Mặt hàng phải thuộc loại hàng hóa hữu hình, ngoại trừ các mặt hàng theo Yêu cầu bổ sung đối với hàng hóa phi vật thể.
 • Bạn phải giao hàng đến địa chỉ giao hàng trên trang chi tiết giao dịch trong tài khoản PayPal của bạn cho giao dịch. Nếu ban đầu bạn vận chuyển hàng đến địa chỉ giao hàng của người nhận trên trang chi tiết giao dịch nhưng sau đó, hàng được chuyển hướng đến một địa chỉ khác thì bạn sẽ không đủ điều kiện hưởng quyền lợi chương trình Bảo vệ người bán PayPal. Do đó, bạn không nên sử dụng dịch vụ vận chuyển do người mua sắp xếp để đảm bảo có thể cung cấp bằng chứng vận chuyển và bằng chứng giao hàng hợp lệ.
 • Bạn phải phản hồi các yêu cầu của PayPal về chứng từ và những thông tin khác một cách kịp thời theo yêu cầu trong email chúng tôi gửi đến bạn hoặc trong phần thư tín chúng tôi gửi đến bạn thông qua Trung tâm giải quyết tranh chấp. Nếu bạn không phản hồi yêu cầu của PayPal về chứng từ và những thông tin khác trong thời gian yêu cầu thì bạn có thể không đủ điều kiện hưởng chính sách Bảo vệ người bán.
 • Nếu việc bán hàng liên quan đến hàng hóa đặt trước hoặc làm theo yêu cầu thì bạn phải giao hàng trong khung thời gian bạn chỉ định trong danh mục. Nếu không, bạn nên giao tất cả các mặt hàng trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được thanh toán.
 • Bạn phải nhận thanh toán từ một tài khoản PayPal cho giao dịch mua (không tính đến thanh toán một phần và/hoặc từng phần).
 • Khoản thanh toán phải được đánh dấu là "đủ điều kiện" hoặc "đủ điều kiện một phần" trong trường hợp có khiếu nại về Giao dịch trái phép hoặc "đủ điều kiện" trong trường hợp có khiếu nại Không nhận được hàng trong phần Bảo vệ người bán của PayPal trên trang Chi tiết giao dịch.

Yêu cầu bổ sung đối với trường hợp Không nhận được hàng

Để đủ điều kiện hưởng các quyền lợi theo chương trình Bảo vệ người bán của PayPal đối với khiếu nại Không nhận được hàng của người mua, bạn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cơ bản cùng với các yêu cầu bổ sung dưới đây:

 • Khi người mua nộp yêu cầu bồi hoàn với tổ chức phát hành cho một giao dịch đã thanh toán qua thẻ, thì khoản thanh toán phải được đánh dấu là "đủ điều kiện" hoặc "đủ điều kiện một phần" trong phần Bảo vệ người bán của PayPal trên trang chi tiết giao dịch.
 • Bạn phải cung cấp bằng chứng giao hàng như được mô tả bên dưới.

Yêu cầu bổ sung đối với hàng hóa phi vật thể

Để giao dịch bán dịch vụ và hàng hóa phi vật thể đủ điều kiện hưởng quyền lợi của chương trình Bảo vệ người bán, giao dịch cần đáp ứng các yêu cầu cơ bảnvà các yêu cầu bổ sung sau đây:

 • Yêu cầu về tích hợp:
  • Trong trường hợp bạn đã tích hợp một sản phẩm PayPal Checkout, bạn phải sử dụng phiên bản mới nhất của sản phẩm đó nếu chấp nhận thanh toán trực tiếp qua trang web hoặc trang web dành cho thiết bị di động; hoặc
  • Đảm bảo rằng bạn sẽ gửi thông tin phiên giao dịch cho PayPal khi thanh toán nếu được tích hợp với PayPal qua bên thứ ba hoặc nếu bạn có hệ tích hợp ứng dụng gốc.
  • Các yêu cầu khác về tích hợp có thể áp dụng tùy thuộc vào mô hình doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về các yêu cầu này, nếu cần.
 • Đã thanh toán phí giao dịch chuẩn khi giao dịch.
 • Giao hàng và cung cấp Bằng chứng vận chuyển hoặc giao hàng đối với Hàng hóa phi vật thể.
 • Cung cấp xác nhận bằng chữ ký khi toàn bộ số tiền thanh toán (bao gồm cả phí giao hàng và thuế) vượt quá số tiền (dựa trên đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán) được liệt kê trong bảng ngưỡng xác nhận bằng chữ ký. Nếu toàn bộ số tiền thanh toán (bao gồm cả phí giao hàng và thuế) bằng đơn vị tiền tệ không được liệt kê trong bảng, bạn cần cung cấp xác nhận bằng chữ ký khi khoản thanh toán vượt quá mức tương đương là 750 USD theo tỷ giá hối đoái PayPal áp dụng tại thời điểm giao dịch được xử lý.

Củng cố bằng chứng giao hàng hoặc bằng chứng vận chuyển

Hàng hóa hữu hình

Dưới đây là các yêu cầu áp dụng cho bằng chứng vận chuyển hoặc bằng chứng giao hàng đối với hàng hóa hữu hình:

Bằng chứng vận chuyển

Bằng chứng giao hàng

Tài liệu trực tuyến hoặc bản cứng từ công ty vận chuyển bao gồm:

 • Ngày vận chuyển
 • Địa chỉ cho người nhận khớp với địa chỉ giao hàng trên trang chi tiết giao dịch
 • Địa chỉ cho người nhận thể hiện tối thiểu là thành phố, quốc gia hoặc mã ZIP bưu chính (hoặc tương đương khi giao hàng quốc tế).

Tài liệu trực tuyến hoặc bản cứng từ công ty vận chuyển bao gồm:

 • Ngày giao hàng và trạng thái "đã giao" đối với hàng hóa hoặc dịch vụ.
 • Địa chỉ cho người nhận thể hiện tối thiểu là thành phố, quốc gia hoặc mã ZIP bưu chính (hoặc tương đương khi giao hàng quốc tế).
 • Xác nhận bằng chữ ký, nếu toàn bộ số tiền thanh toán (bao gồm phí giao hàng và thuế) vượt quá số tiền cố định (dựa trên đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán) được liệt kê trong bảng ngưỡng xác nhận bằng chữ ký. Xác nhận bằng chữ ký là tài liệu trực tuyến, có thể xem trên trang web của công ty vận chuyển, cho biết hàng đã được ký nhận khi giao (trừ trường hợp Người bán đăng ký tài khoản PayPal tại Albania, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia và Ukraina thì không áp dụng yêu cầu này).

QUAN TRỌNG: Việc bạn lựa chọn hãng vận chuyển và tùy chọn vận chuyển với hãng vận chuyển đó có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng của bạn trong việc đáp ứng các yêu cầu về bằng chứng giao hàng. Vui lòng bảo đảm, đặc biệt là khi vận chuyển hàng hóa quốc tế, nhà mạng của bạn có thể cung cấp trạng thái 'đã giao' tại địa chỉ chính xác hoặc khiếu nại Bảo vệ người bán của bạn có thể bị từ chối.

Hàng hóa phi vật thể

Dưới đây là các yêu cầu về bằng chứng vận chuyển hoặc bằng chứng giao hàng áp dụng cho hàng hóa phi vật thể:

Đối với hàng hóa phi vật thể hoặc sản phẩm kỹ thuật số, bằng chứng vận chuyển hoặc giao hàng có nghĩa là bằng chứng thuyết phục cho thấy mặt hàng đã được giao hoặc đơn đặt hàng đã được thực hiện. Bằng chứng thuyết phục có thể bao gồm hệ thống hồ sơ ghi rõ ngày gửi hàng hóa và:

 • Hàng hóa được gửi qua phương thức điện tử đến người nhận, bao gồm địa chỉ của người nhận (email, IP, v.v.), nếu có; hoặc
 • Người nhận đã nhận được hoặc đã tiếp cận hàng hóa

Các ngưỡng giá trị cần xác nhận bằng chữ ký

Loại tiền

Giá trị giao dịch

Loại tiền

Giá trị giao dịch

Đô la Úc:

850 AUD

Đô la New Zealand:

950 NZD

Real Brazil:

1.750 BRL

Krone Na Uy:

4.600 NOK

Đô la Canada:

850 CAD

Peso Philippine:

34.000 PHP

Koruna Séc:

15.000 CZK

Zloty Ba Lan:

2.300 PLN

Krone Đan Mạch:

4.100 DKK

Rúp Nga:

27.000 RUB

Euro:

550 EUR

Đô la Singapore:

950 SGD

Đô la Hồng Kông:

6.000 HKD

Krona Thụy Điển:

4.950 SEK

Forint Hungary:

170.000 HUF

Franc Thụy sĩ:

700 CHF

Shekel Israel:

2.700 ILS

Tân Đài Tệ:

23.000 TWD

Yên Nhật:

77.000 JPY

Baht Thái:

24.500 THB

Ringgit Malaysia:

2.500 MYR

Bảng Anh:

450 GBP

Peso Mexico:

10.000 MXN

Đô la Mỹ:

750 USD

Các mặt hàng và giao dịch không đủ điều kiện

Hoạt động bán hàng của bạn không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm theo chương trình Bảo vệ người bán của PayPal nếu:

 • Người mua khiếu nại (với chúng tôi hoặc tổ chức phát hành thẻ) rằng mặt hàng bạn đã gửi không phải là loại hàng mà họ đã đặt (được gọi là khiếu nại "Không hề giống như mô tả").
 • Hoạt động bán hàng liên quan đến một mặt hàng mà, theo quyết định của riêng PayPal, là hàng giả.
 • Hoạt động bán hàng liên quan đến một mặt hàng mà bạn giao trực tiếp, kể cả liên quan đến một khoản được thanh toán tại địa điểm cửa hàng của bạn ở một điểm bán hàng.
 • Giao dịch này liên quan đến việc bán hàng không được xử lý thông qua tài khoản PayPal của người mua hoặc giao dịch thanh toán với vai trò là khách của PayPal. Ví dụ: nếu hoạt động bán hàng được thực hiện bằng cách sử dụng sản phẩm PayPal Payments Pro, thì hoạt động đó sẽ không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm.
 • Các khoản thanh toán được thực hiện bằng vàng (cho dù ở hình thức vàng thật hoặc ở dạng trao đổi thương mại).
 • Hoạt động bán hàng bao gồm các mặt hàng tương đương tiền mặt, kể cả thẻ quà tặng hoặc phiếu mua hàng.
 • Hoạt động bán hàng liên quan đến việc quyên góp.
 • Hoạt động bán hàng liên quan đến việc mua sản phẩm tài chính hoặc đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Hoạt động bán hàng liên quan đến việc thanh toán được gửi bằng chức năng gia đình và bạn bè của PayPal.
 • Hoạt động bán hàng liên quan đến việc thanh toán sử dụng tính năng Thanh toán hàng loạt và Xuất chi hàng loạt của PayPal.
 • Mặt hàng là một xe cộ, bao gồm, nhưng không giới hạn ở xe cơ giới, xe gắn máy, xe dã ngoại, máy bay hoặc thuyền.
 • Mặt hàng không được vận chuyển đến địa chỉ người nhận.

THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG PAYPAL

CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ HẠN CHẾ & TẠM GIỮ

Các hoạt động bị hạn chế

Liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi, tài khoản của bạn, dịch vụ PayPal hoặc trong quá trình tương tác của bạn với PayPal, khách hàng PayPal khác hoặc bên thứ ba, bạn không được:

 • Vi phạm thỏa thuận người dùng này, Chính sách sử dụng PayPal được chấp nhận, Thỏa thuận thực thể thương mại (nếu được áp dụng cho bạn), hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và PayPal.
 • Vi phạm pháp luật, quy chế, pháp lệnh, hoặc quy định (ví dụ: những nội dung đó chi phối các dịch vụ tài chính, bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không lành mạnh, chống phân biệt đối xử hoặc quảng cáo sai).
 • Vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của PayPal hoặc bên thứ ba, hoặc quyền cá nhân hoặc quyền riêng tư.
 • Bán hàng giả.
 • Hành động theo cách phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc quấy rối.
 • Cung cấp thông tin sai lệch, không chính xác, hoặc gây hiểu nhầm.
 • Gửi hoặc nhận những thứ mà chúng tôi có cơ sở tin rằng là tiền lừa đảo.
 • Tham gia các hoạt động và/hoặc giao dịch có khả năng gian lận hoặc đáng ngờ.
 • Từ chối hợp tác khi có cuộc điều tra hoặc từ chối xác nhận căn cước của bạn hoặc xác nhận bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi.
 • Cố gắng nhận tiền hai bên trong quá trình tranh chấp bằng cách nhận hoặc cố gắng nhận tiền từ cả PayPal và người bán, ngân hàng hoặc tổ chức phát hành thẻ cho cùng một giao dịch.
 • Kiểm soát một tài khoản được liên kết với một tài khoản khác đã dính líu đến bất kỳ hoạt động nào trong các hoạt động bị hạn chế này.
 • Thực hiện hoạt động kinh doanh của bạn hoặc sử dụng dịch vụ PayPal theo cách dẫn đến hoặc có thể dẫn đến:
  • khiếu nại;
  • yêu cầu của người mua (được nộp cho chúng tôi hoặc tổ chức phát hành thẻ) để vô hiệu các khoản thanh toán được trả cho bạn; hoặc;
  • phí, các khoản phạt, hình phạt hoặc trách nhiệm pháp lý hoặc tổn thất khác cho PayPal, khách hàng PayPal khác, bên thứ ba hoặc bạn.
 • Sử dụng tài khoản PayPal hoặc dịch vụ PayPal theo cách mà PayPal, Visa, MasterCard, American Express, Discover hoặc bất kỳ mạng lưới chuyển tiền điện tử nào khác có cơ sở cho là lạm dụng hệ thống thẻ hoặc vi phạm quy định của mạng lưới hoặc hiệp hội thẻ.
 • Cho phép tài khoản PayPal của bạn có số dư PayPal âm.
 • Cấp cho bản thân một khoản tiền mặt ứng trước từ thẻ tín dụng của bạn (hoặc giúp đỡ người khác làm điều đó).
 • Truy cập dịch vụ PayPal từ một quốc gia không nằm trong danh sách các quốc gia được phép của PayPal;
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào tạo lượt tải không hợp lý hoặc mất cân đối đáng kể cho các trang web, phần mềm, hệ thống của chúng tôi (bao gồm bất kỳ mạng và máy chủ nào được sử dụng để cung cấp dịch vụ PayPal) do chúng tôi vận hành hoặc được vận hành thay cho chúng tôi hoặc dịch vụ PayPal; tạo điều kiện cho bất kỳ vi-rút nào, Trojan horse, phần mềm độc hại, sâu hoặc các chương trình con lập trình máy tính khác nhằm mục đích hoặc có thể gây hư hại, làm gián đoạn, làm hỏng, sử dụng sai mục đích, gây ảnh hưởng bất lợi, ngăn chặn hoặc chiếm đoạt, hoặc giành quyền truy cập trái phép vào bất kỳ hệ thống, dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ PayPal; sử dụng proxy ẩn danh; sử dụng bất kỳ robot, spider, thiết bị tự động khác, hoặc quy trình thủ công để giám sát hoặc sao chép các trang web của chúng tôi khi chưa được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản; sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc chương trình con nào để bỏ qua các tiêu đề loại trừ robot của chúng tôi; hoặc gây cản trở hoặc phá vỡ hoặc cố gắng can thiệp hoặc làm gián đoạn các trang web, phần mềm, hệ thống của chúng tôi (bao gồm bất kỳ mạng và máy chủ nào được sử dụng để cung cấp dịch vụ PayPal nào) do chúng tôi vận hành hoặc được vận hành thay mặt chúng tôi, bất kỳ dịch vụ PayPal nào hoặc việc người dùng khác sử dụng bất kỳ dịch vụ PayPal nào.
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào có thể khiến chúng tôi mất bất kỳ dịch vụ nào từ các nhà cung cấp dịch vụ Internet, cổng xử lý thanh toán của chúng tôi hoặc nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác.
 • Sử dụng dịch vụ PayPal để kiểm tra hành vi sử dụng thẻ tín dụng.
 • Tránh né bất kỳ chính sách hoặc quyết định nào của PayPal về tài khoản PayPal của bạn, chẳng hạn như tạm ngưng tiền hoặc ngưng vô thời hạn hoặc các khoản tạm giữ, giới hạn hoặc hạn chế khác, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các hành động sau: cố gắng mở (các) tài khoản PayPal mới hoặc bổ sung khi tài khoản có số dư PayPal âm hoặc bị hạn chế, bị tạm ngưng hoặc bị giới hạn; mở (các) tài khoản PayPal mới hoặc bổ sung bằng cách sử dụng thông tin không phải của bạn (ví dụ: tên, địa chỉ, địa chỉ email, v.v.); hoặc sử dụng tài khoản PayPal của người khác;
 • Quấy rối và/hoặc đe dọa nhân viên, đại lý của chúng tôi hoặc người dùng khác.
 • Lạm dụng (với tư cách là người mua hoặc người bán) quy trình giải quyết tranh chấp trực tuyến của chúng tôi và/hoặc Chính sách bảo vệ người mua PayPal.
 • Khiến cho chúng tôi nhận số khiếu nại không tương xứng đã bị đóng có lợi cho người khiếu nại liên quan đến tài khoản PayPal của bạn hoặc doanh nghiệp của bạn.
 • Có điểm tín dụng từ cơ quan báo cáo tín dụng cho thấy mức độ rủi ro cao liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ PayPal.
 • Tiết lộ hoặc phân phối thông tin của người dùng khác cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin đó cho các mục đích tiếp thị, trừ khi bạn nhận được sự đồng ý rõ ràng của người dùng cho phép làm như vậy.
 • Gửi email không cần thiết tới người dùng hoặc sử dụng dịch vụ PayPal để thu tiền thanh toán cho việc gửi hoặc hỗ trợ gửi, email không được yêu cầu cho bên thứ ba.
 • Sao chép, tái tạo, thông báo cho bất kỳ bên thứ ba nào, thay đổi, sửa đổi, tạo ra các sản phẩm sao chép, hiển thị công khai hoặc đóng khung bất kỳ nội dung nào từ các trang web PayPal khi không có sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba liên quan nào.
 • Tiết lộ (các) mật khẩu tài khoản của bạn cho bất kỳ ai khác cũng như không được sử dụng mật khẩu của bất kỳ ai khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tổn thất mà bạn phải chịu, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc một ai khác, ngoài bạn, sử dụng tài khoản của bạn, phát sinh do sử dụng mật khẩu sai mục đích.

Những hành động mà chúng tôi có thể thực hiện nếu bạn có liên quan đến bất kỳ hoạt động bị hạn chế nào

Nếu chúng tôi tin rằng bạn có tham gia bất kỳ hoạt động nào trong số này thì chúng tôi có thể thực hiện một số hành động để bảo vệ PayPal, khách hàng của PayPal và những người khác bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của chúng tôi. Những hành động chúng tôi có thể thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hoạt động sau đây:

 • Chấm dứt thỏa thuận người dùng này, đặt hạn mức cho tài khoản PayPal của bạn và/hoặc đóng hoặc tạm ngừng tài khoản PayPal ngay lập tức mà không bị phạt;
 • Từ chối cung cấp dịch vụ PayPal cho bạn ngay bây giờ và trong tương lai;
 • Giới hạn quyền truy cập của bạn vào các trang web, phần mềm, hệ thống của chúng tôi (bao gồm bất kỳ các mạng và máy chủ nào được sử dụng để cung cấp dịch vụ PayPal) mà chúng tôi vận hành hoặc được vận hành thay cho chúng tôi, tài khoản PayPal của bạn hoặc bất kỳ dịch vụ nào của PayPal, bao gồm cả việc giới hạn khả năng thanh toán hoặc gửi thanh toán bằng bất kỳ phương thức thanh toán nào được liên kết với tài khoản PayPal của bạn, hạn chế khả năng gửi thanh toán hoặc rút tiền;
 • Giữ lại số dư PayPal của bạn nếu cần thiết để bảo vệ khỏi rủi ro về trách nhiệm pháp lý đối với PayPal hoặc bên thứ ba, hoặc nếu bạn đã vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi;
 • Đình chỉ tư cách hợp lệ của bạn đối với chương trình Bảo vệ người mua của PayPal và/hoặc chương trình Bảo vệ người bán của PayPal;
 • Liên hệ với người mua đã mua hàng hóa hoặc dịch vụ của bạn bằng PayPal, ngân hàng hoặc tổ chức phát hành thẻ tín dụng của bạn, các bên thứ ba bị ảnh hưởng khác hoặc cơ quan thực thi pháp luật khác về những hành động của bạn;
 • Cập nhật thông tin không chính xác mà bạn cung cấp cho chúng tôi;
 • Thực hiện hành động pháp lý đối với bạn;
 • Chúng tôi có thể giữ, áp dụng hoặc chuyển khoản trong các tài khoản PayPal của bạn theo yêu cầu của phán quyết hoặc lệnh tòa án có liên quan tới bạn hoặc tài khoản PayPal của bạn, gồm các phán quyết và lệnh mà tòa án tại Singapore hoặc nơi khác đã đưa ra và gửi đến PayPal hoặc các thành viên liên kết;
 • Nếu bạn đã vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi, bạn cũng phải chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại mà PayPal phải chịu do việc bạn vi phạm chính sách này; hoặc
 • Nếu bạn vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận, thì ngoài việc tuân theo các hành động trên, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với khoản tiền thiệt hại của PayPal do bạn vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng $2.500 USD (hoặc tương đương) hiện đang là ước tính hợp lý cho tổng khoản bồi thường tối thiểu cho mỗi vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận gây ra cho PayPal, con số này đã suy xét mọi trường hợp hiện hữu, trong đó có dự đoán mối quan hệ giữa tổng tiền với mức độ thiệt hại gây cho PayPal một cách hợp lý, bởi vì theo bản chất của các vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận, sẽ cực kỳ khó và không khả thi để tính toán thiệt hại thực sự. PayPal có thể khấu trừ các khoản tiền bồi thường như vậy trực tiếp từ số dư PayPal hiện tại trong bất kỳ tài khoản PayPal nào mà bạn kiểm soát.

Nếu chúng tôi đóng tài khoản PayPal của bạn hoặc chấm dứt việc sử dụng dịch vụ PayPal của bạn vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các hoạt động của chúng tôi đồng thời cho phép bạn rút bất kỳ khoản tiền không bị giới hạn nào có trong tài khoản PayPal của bạn.

Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch đảo ngược, yêu cầu bồi hoàn, khiếu nại, phí, tiền phạt và trách nhiệm pháp lý khác mà PayPal, khách hàng của PayPal hoặc bên thứ ba phải gánh chịu do việc bạn vi phạm thỏa thuận người dùng này và/hoặc việc bạn sử dụng các dịch vụ PayPal.

Tạm giữ, giới hạn và dự phòng

Tạm giữ, giới hạn và dự phòng là gì

Trong một số trường hợp nhất định, để bảo vệ PayPal và tính bảo mật cũng như toàn vẹn của mạng lưới người mua và người bán sử dụng dịch vụ PayPal, PayPal có thể thực hiện hành động cấp tài khoản hoặc cấp giao dịch. Trừ khi có ghi chú khác, nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ hành động nào được mô tả trong phần này thì chúng tôi sẽ thông báo cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có toàn quyền quyết định việc thực hiện các hành động này. Để yêu cầu thông tin liên quan đến giới hạn tài khoản, tạm giữ hoặc dự phòng, bạn nên truy cập Trung tâm giải quyết tranh chấp hoặc làm theo hướng dẫn trong thông báo về giới hạn, tạm giữ hoặc dự phòng mà chúng tôi gửi qua email.

Quyết định của chúng tôi về việc tạm giữ, giới hạn và dự phòng có thể dựa trên các tiêu chí bảo mật cần thiết cho việc quản lý rủi ro và bảo vệ PayPal, khách hàng và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng cơ chế mô hình hóa gian lận và rủi ro độc quyền khi đánh giá rủi ro liên quan đến tài khoản PayPal của bạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể bị quy định hoặc cơ quan chính phủ giới hạn việc tiết lộ thông tin nhất định cho bạn về các quyết định như vậy. Chúng tôi không có nghĩa vụ tiết lộ thông tin về quy trình quản lý rủi ro hoặc bảo mật của chúng tôi cho bạn.

Để tạo điều kiện cho các hành động của PayPal được mô tả ở trên và cho phép chúng tôi đánh giá mức độ rủi ro liên quan đến tài khoản PayPal của bạn, bạn đồng ý hợp tác kịp thời với các yêu cầu hợp lý của PayPal đối với sao kê tài chính và tài liệu khác hoặc thông tin khác.

Giữ lại

Tạm giữ là một hành động mà PayPal có thể thực hiện trong một số trường hợp ở cấp độ giao dịch hoặc cấp tài khoản. Khi PayPal tạm giữ một khoản thanh toán, thì tiền sẽ không khả dụng cho người gửi hoặc người nhận. Trước khi tạm giữ một khoản thanh toán, PayPal sẽ xem xét nhiều yếu tố, bao gồm: thời hạn của tài khoản, hoạt động giao dịch, loại doanh nghiệp, các tranh chấp trước đó của khách hàng cũng như sự hài lòng chung của khách hàng. Một số trường hợp phổ biến mà PayPal sẽ tạm giữ các khoản thanh toán bao gồm:

 • Người bán mới hoặc người bán có hoạt động bán hàng giới hạn.
 • Các khoản thanh toán cho hạng mục có rủi ro cao hơn như thiết bị điện tử hoặc vé.
 • Người bán có vấn đề về hiệu suất hoặc tỷ lệ khách hàng không hài lòng cao hoặc có tranh chấp.

Tạm giữ dựa trên quyết định về rủi ro của PayPal

Chúng tôi có thể tạm giữ các khoản thanh toán được gửi vào tài khoản PayPal của bạn nếu theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi tin rằng có thể có nguy cơ rủi ro cao liên quan đến bạn, tài khoản PayPal của bạn hoặc giao dịch của bạn hoặc việc tạm giữ đó là cần thiết để tuân thủ các yêu cầu thanh toán theo quy định. Chúng tôi đưa ra quyết định về việc có nên tạm giữ thanh toán dựa trên một số yếu tố, bao gồm cả thông tin chúng tôi có sẵn từ cả các nguồn nội bộ và bên thứ ba hay không. Khi chúng tôi tạm giữ khoản thanh toán, số tiền này sẽ xuất hiện trong tài khoản PayPal của bạn với dấu hiệu không khả dụng hoặc đang chờ xử lý. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua tài khoản PayPal của bạn hoặc trực tiếp qua điện thoại hoặc email, bất cứ khi nào chúng tôi thực hiện việc tạm giữ.

Các khoản tiền giữ lại dựa trên rủi ro thường vẫn tồn tại trong tối đa 30 ngày kể từ ngày khoản thanh toán được nhận vào tài khoản PayPal của bạn, trừ khi PayPal có lý do để tiếp tục giữ thanh toán. Chúng tôi có thể giải ngân khoản tạm giữ trước đó trong một số trường hợp nhất định (ví dụ: nếu bạn tải lên thông tin theo dõi lô hàng có liên quan đến giao dịch), nhưng chúng tôi có toàn quyền giải ngân trước đó. Số tiền tạm giữ có thể kéo dài hơn 30 ngày nếu khoản thanh toán được thử thách là khoản thanh toán sẽ bị vô hiệu và đảo ngược dựa trên giao dịch có tranh chấp như được thảo luận trong đoạn sau đây. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ giữ khoản thanh toán trong tài khoản PayPal của bạn cho đến khi vấn đề được giải quyết.

Tạm giữ liên quan đến giao dịch trên Chợ trực tuyến

Nếu bạn là người bán trên chợ trực tuyến hoặc thông qua ứng dụng của bên thứ ba nơi PayPal được cung cấp thì khoản thanh toán được gửi đến bạn có thể bị tạm giữ theo chỉ thị của chợ trực tuyến áp dụng hoặc bên thứ ba. Việc này được thực hiện sau khi bạn cho phép chúng tôi tạm giữ tiền của bạn và sẽ tuân theo thỏa thuận của bạn với bên thứ ba. Các khoản tạm giữ này sẽ xuất hiện trong tài khoản PayPal của bạn. Nếu bạn có thắc mắc về lý do tại sao chợ trực tuyến hiện hành hoặc bên thứ ba chỉ định PayPal tạm giữ các khoản này, bạn sẽ cần liên hệ trực tiếp với chợ trực tuyến hoặc bên thứ ba đó.

Tạm giữ dựa trên các giao dịch tranh chấp

Nếu một khoản thanh toán được gửi đến bạn, với tư cách là người bán, bị nghi ngờ là khoản thanh toán sẽ bị vô hiệu và đảo ngược thì chúng tôi có thể tạm giữ khoản tiền này trong tài khoản PayPal của bạn để chi trả số tiền có thể bị đảo ngược. Bất kỳ tình huống nào được mô tả trong phần Hoàn tiền, Giao dịch đảo ngược và Yêu cầu bồi hoàn đều là các tình huống có thể dẫn đến việc tạm giữ khoản thanh toán của chúng tôi. Nếu chúng tôi xác định rằng giao dịch sẽ không bị đảo ngược thì chúng tôi sẽ gỡ bỏ tình trạng tạm giữ này. Nếu chúng tôi xác định rằng giao dịch sẽ bị đảo ngược, chúng tôi sẽ rút khoản tiền đó khỏi tài khoản PayPal của bạn.

Giới hạn tài khoản

Giới hạn ngăn chặn bạn thực hiện một số hành động nhất định với tài khoản PayPal của mình, chẳng hạn như rút tiền, gửi hoặc nhận thanh toán. Giới hạn này được đưa ra để giúp bảo vệ PayPal, người mua và người bán khi chúng tôi nhận thấy có các hoạt động bị hạn chế, rủi ro tài chính gia tăng hoặc hoạt động có vẻ bất thường hoặc đáng ngờ với chúng tôi. Giới hạn cũng giúp chúng tôi thu thập thông tin cần thiết để duy trì trạng thái mở cho tài khoản PayPal của bạn.

Có một số lý do khiến chúng tôi có thể hạn chế bạn truy cập vào tài khoản PayPal hoặc dịch vụ PayPal và/hoặc hạn chế bạn sử dụng tiền trong tài khoản của bạn, bao gồm:

 • Nếu chúng tôi nghi ngờ ai đó có thể sử dụng tài khoản PayPal của bạn mà bạn không biết, chúng tôi sẽ giới hạn để bảo vệ bạn và điều tra hoạt động gian lận.
 • Nếu tổ chức phát hành thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của bạn thông báo cho chúng tôi rằng có ai đó đã sử dụng thẻ của bạn khi chưa được bạn cho phép. Tương tự, nếu ngân hàng của bạn thông báo cho chúng tôi rằng đã có các giao dịch chuyển khoản trái phép giữa tài khoản PayPal và tài khoản ngân hàng của bạn.
 • Để tuân thủ luật pháp hiện hành.
 • Nếu chúng tôi có cơ sở để tin tưởng rằng bạn đã vi phạm thỏa thuận này hoặc vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận.
 • Hiệu suất của người bán cho thấy rằng tài khoản PayPal của bạn có rủi ro cao. Ví dụ bao gồm: dấu hiệu cho thấy hiệu suất bán hàng kém vì bạn đã nhận được số khiếu nại và yêu cầu bồi hoàn cao bất thường, bán một sản phẩm hoàn toàn mới hoặc phí tổn cao, hoặc nếu khối lượng bán hàng điển hình của bạn tăng nhanh.

Nếu giới hạn quyền truy cập vào tài khoản PayPal của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các hành động của chúng tôi và khả năng yêu cầu khôi phục quyền truy cập nếu, theo toàn quyền quyết định của chúng tôi, chúng tôi cho rằng điều này là thích hợp.

Bạn sẽ cần giải quyết bất kỳ vấn đề nào với tài khoản của mình trước khi giới hạn có thể được gỡ bỏ. Thông thường, việc này được thực hiện sau khi bạn cung cấp những thông tin chúng tôi yêu cầu. Tuy nhiên, nếu chúng tôi có cơ sở để tin rằng rủi ro vẫn còn sau khi bạn đã cung cấp thông tin đó thì chúng tôi có thể hành động để bảo vệ PayPal, người dùng của chúng tôi, bên thứ ba hoặc bạn khỏi bị đảo ngược, chịu phí, tiền phạt, các hình phạt, rủi ro về quy định và/hoặc pháp lý và bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác.

Quỹ dự phòng

Chúng tôi có thể áp dụng một khoản dự phòng cho tài khoản PayPal của bạn nếu chúng tôi tin rằng có thể có rủi ro cao liên quan đến bạn, tài khoản PayPal, mô hình kinh doanh hoặc giao dịch của bạn. Khi chúng tôi áp dụng khoản dự phòng cho tài khoản PayPal của bạn, điều đó có nghĩa là, trong số dư PayPal của bạn, tất cả hoặc một số giao dịch sẽ được hiển thị là "đang chờ xử lý" và bạn sẽ không thể rút tiền trong trạng thái "đang chờ xử lý" nhằm ngăn chặn rủi ro giao dịch mà bạn gây ra, tình trạng bị đảo ngược hoặc vô hiệu hoặc bất kỳ rủi ro nào khác có liên quan đến tài khoản PayPal của bạn hoặc việc sử dụng dịch vụ PayPal. Chúng tôi đưa ra quyết định về việc có nên áp dụng khoản dự phòng dựa trên một số yếu tố, bao gồm cả thông tin chúng tôi có sẵn từ cả các nguồn nội bộ và bên thứ ba hay không.

PayPal xem xét một danh sách các yếu tố không độc quyền và các yếu tố này có thay đổi như thế nào theo thời gian, bao gồm:

 • Bạn đã kinh doanh trong bao lâu.
 • Liệu ngành của bạn có khả năng xảy ra nhiều yêu cầu bồi hoàn hơn không.
 • Lịch sử xử lý thanh toán của bạn với PayPal và các nhà cung cấp khác.
 • Lịch sử doanh nghiệp và/hoặc tín dụng cá nhân của bạn.
 • Khung thời gian giao hàng của bạn.
 • Liệu bạn có số lượng hàng trả lại, yêu cầu bồi hoàn, khiếu nại hoặc tranh chấp lớn hơn mức trung bình hay không.

Nếu chúng tôi áp dụng khoản dự phòng cho số tiền trong tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các hành động của chúng tôi và điều khoản áp dụng cho khoản dự phòng này.

Có hai loại dự phòng có thể được áp dụng cho tài khoản PayPal của bạn, và có thể áp dụng một hoặc đồng thời cả hai:

 • Dự trữ tuần tự là một khoản dự phòng mà một tỷ lệ phần trăm của mỗi giao dịch mà bạn nhận được mỗi ngày, và sau đó được giải ngân sau đó theo lịch. Ví dụ: khoản dự phòng của bạn có thể được thiết lập với mức phí 10% và bị giữ trong thời gian 90 ngày, có nghĩa là 10% số tiền bạn nhận được vào ngày 1, và sau đó được giải ngân vào ngày 91, 10% số tiền bạn nhận được vào ngày 2 bị giữ lại cho đến ngày 92. v.v. Dự trữ tuần tự là loại hình dự phòng phổ biến nhất.
 • Khoản dự phòng tối thiểu là một số tiền tối thiểu cụ thể mà bạn cần phải giữ ở tình trạng khả dụng trong số dư PayPal của mình mọi lúc. Khoản dự phòng tối thiểu được coi là một khoản tiền ký quỹ trước một lần hoặc được hình thành trên cơ sở liên tục từ tỷ lệ doanh số bán hàng cho đến khi đạt được mức tối thiểu, giống như khoản dự trữ tuần tự.

Nếu chúng tôi thay đổi các điều khoản dự phòng do đánh giá rủi ro của chúng tôi thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các điều khoản mới.

Lệnh của tòa án, yêu cầu theo quy định hoặc quy trình pháp lý khác

Nếu chúng tôi được thông báo về lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý khác (bao gồm cả lệnh sai áp hoặc bất kỳ quy trình tương đương nào) có ảnh hưởng đến bạn hoặc nếu chúng tôi tin rằng chúng tôi buộc phải thực hiện như vậy để tuân thủ luật pháp hiện hành hoặc các yêu cầu pháp lý thì chúng tôi có thể buộc phải thực hiện một số hành động nhất định, bao gồm tạm giữ các khoản thanh toán đến/từ tài khoản PayPal của bạn, áp khoản dự phòng hoặc đặt giới hạn cho tài khoản PayPal hoặc giải ngân tiền của bạn. Chúng tôi sẽ tự quyết định hành động nào là cần thiết. Trừ khi lệnh của tòa án, luật áp dụng, yêu cầu theo quy định hoặc quy trình pháp lý khác yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những hành động này. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải tranh biện hoặc kháng nghị bất kỳ lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý nào liên quan đến bạn hoặc tài khoản PayPal của bạn. Khi chúng tôi thực hiện việc tạm giữ, dự phòng hoặc giới hạn do lệnh của tòa án, luật hiện hành, yêu cầu theo quy định hoặc quy trình pháp lý khác, số tiền tạm giữ, dự phòng hoặc giới hạn có thể vẫn còn miễn là cần thiết một cách hợp lý theo xác định của PaypPal.

THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG PAYPAL

Trách nhiệm đối với Giao dịch trái phép

Bảo vệ khỏi Giao dịch trái phép

Để tự bảo vệ mình khỏi hoạt động trái phép trong tài khoản PayPal, bạn nên thường xuyên đăng nhập vào tài khoản PayPal của mình và xem lại bảng sao kê tài khoản PayPal. PayPal sẽ thông báo cho bạn về từng giao dịch bằng cách gửi email đến địa chỉ email chính của bạn trong hồ sơ. Bạn nên xem lại các thông báo giao dịch này để đảm bảo rằng mỗi giao dịch hoàn thành đều là giao dịch được phép và chính xác.

PayPal sẽ bảo vệ bạn khỏi hoạt động trái phép trong tài khoản PayPal của bạn. Khi áp dụng chính sách bảo vệ này, PayPal sẽ chi trả cho bạn toàn bộ số tiền liên quan của hoạt động trái phép đó, miễn là bạn hợp tác với chúng tôi và tuân thủ các quy trình được mô tả bên dưới.

Giao dịch trái phép là gì

"Giao dịch trái phép" xảy ra khi một khoản thanh toán được gửi từ tài khoản PayPal của bạn, khi bạn chưa cấp quyền và cũng không nhận được lợi ích gì từ nó. Ví dụ: khi ai đó lấy cắp mật khẩu của bạn, sử dụng mật khẩu này truy cập tài khoản PayPal của bạn, và gửi một khoản thanh toán từ tài khoản PayPal của bạn thì đây là một Giao dịch trái phép.

Những trường hợp nào không được coi là Giao dịch trái phép

Các giao dịch sau KHÔNG được coi là Giao dịch trái phép:

 • Nếu bạn cho phép người khác truy cập vào tài khoản PayPal của mình (bằng cách cung cấp thông tin đăng nhập cho họ) và họ sử dụng tài khoản PayPal của bạn mà bạn chưa hề hay biết hoặc cho phép. Bạn phải chịu trách nhiệm với các giao dịch được thực hiện trong tình huống này.
 • Vô hiệu và đảo ngược thanh toán do các hành động được mô tả trong phần Hoàn tiền, Đảo ngược và Yêu cầu bồi hoàn.

Báo cáo Giao dịch trái phép

Bạn nên liên hệ với Dịch vụ khách hàng PayPal ngay nếu bạn tin rằng:

 • đã có Giao dịch trái phép xuất phát từ tài khoản của bạn;
 • tài khoản của bạn bị truy cập trái phép;
 • thông tin đăng nhập PayPal của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp; hoặc
 • mọi thiết bị bạn đã sử dụng để truy cập vào tài khoản PayPal của bạn đã bị mất, bị đánh cắp hoặc hủy kích hoạt.

Bạn phải cung cấp cho chúng tôi tất cả các thông tin liên quan đến mọi trường hợp Giao dịch trái phép, và/hoặc biển thủ hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn và thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý được yêu cầu để hỗ trợ PayPal trong quá trình điều tra.

Nếu bạn thông báo cho chúng tôi về một Giao dịch trái phép trong vòng 60 ngày kể từ ngày giao dịch và chúng tôi tin được rằng đó là Giao dịch trái phép thì bạn sẽ đủ điều kiện hưởng chính sách bảo vệ 100% cho Giao dịch trái phép đó.

Giải quyết lỗi

Lỗi là gì

"Lỗi" có nghĩa là:

 • lỗi xử lý do PayPal hoặc các nhà cung cấp của PayPal gây ra, trong đó, tài khoản PayPal của bạn bị ghi nợ hoặc ghi có do nhầm lẫn hoặc khi có giao dịch được ghi không chính xác vào tài khoản PayPal của bạn.
 • Bạn gửi thanh toán và tài khoản PayPal của bạn bị ghi nợ với số tiền không chính xác.
 • Giao dịch bị thiếu hoặc chưa được xác định đúng trong bảng sao kê tài khoản PayPal của bạn.
 • Chúng tôi mắc lỗi tính toán hoặc lỗi toán học liên quan đến tài khoản PayPal của bạn.

Những trường hợp nào không được coi là Lỗi

Những trường hợp sau KHÔNG được coi là lỗi:

 • Nếu bạn cho phép người khác truy cập vào tài khoản PayPal của mình (bằng cách cung cấp thông tin đăng nhập cho họ) và họ sử dụng tài khoản PayPal của bạn mà bạn chưa hề hay biết hoặc cho phép. Bạn phải chịu trách nhiệm với các giao dịch được thực hiện trong tình huống này.
 • Vô hiệu và đảo ngược thanh toán do các hành động được mô tả trong phần Hoàn tiền, Đảo ngược và Yêu cầu bồi hoàn.
 • Nếu bạn gửi nhầm khoản thanh toán đến sai bên nhận, hoặc gửi sai số tiền thanh toán (ví dụ: do lỗi đánh máy). (Quyền truy đòi duy nhất của bạn trong trường hợp này sẽ là liên hệ với bên mà bạn đã gửi thanh toán và yêu cầu họ hoàn lại khoản thanh toán đó. PayPal sẽ không bồi hoàn cho bạn hay đảo ngược thanh toán mà bạn đã làm sai.)

Trong trường hợp phát sinh lỗi hoặc câu hỏi về việc chuyển khoản điện tử của bạn

Liên hệ với chúng tôi tại Trung tâm giải quyết tranh chấp.

Thông báo cho chúng tôi ngay khi có thể, nếu bạn cho rằng sao kê hoặc biên lai của bạn không đúng hoặc nếu bạn cần thêm thông tin về một giao dịch chuyển khoản được liệt kê trong sao kê hoặc biên lai đó. Bạn phải thông báo cho chúng tôi không quá 60 ngày sau khi chúng tôi gửi sao kê ĐẦU TIÊN về vấn đề hoặc lỗi phát sinh.

 • Hãy cho chúng tôi biết tên, địa chỉ email và số tài khoản của bạn (nếu có).
 • Mô tả lỗi hoặc chuyển khoản mà bạn không chắc chắn, và giải thích rõ ràng lý do tại sao bạn tin rằng đó là lỗi hoặc tại sao bạn cần thêm thông tin.
 • Hãy cho chúng tôi biết tổng số tiền bằng đô-la của lỗi mà bạn nghi ngờ.

Nếu quý khách thông báo với chúng tôi bằng lời nói, chúng tôi có thể yêu cầu quý khách gửi cho chúng tôi khiếu nại hoặc câu hỏi bằng văn bản trong vòng 10 Ngày làm việc. Chúng tôi sẽ hoàn tất cuộc điều tra trong vòng 10 Ngày làm việc sau khi chúng tôi nhận được thông báo về lỗi nghi ngờ đó. Tuy nhiên, nếu cần thêm thời gian, chúng tôi có thể mất tới 45 ngày để điều tra khiếu nại hoặc câu hỏi của quý khách. Nếu chúng tôi quyết định làm như vậy, chúng tôi sẽ ghi có số tiền mà bạn cho rằng bị lỗi vào tài khoản PayPal của bạn trong vòng 10 Ngày làm việc để bạn có thể sử dụng số tiền này trong thời gian chúng tôi hoàn tất điều tra. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về khoản ghi có tạm thời trong vòng 2 Ngày làm việc kể từ khi ghi có. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn khiếu nại hoặc đặt câu hỏi bằng văn bản nhưng chúng tôi không nhận được trong vòng 10 Ngày làm việc, thì chúng tôi tạm thời không thể ghi có vào tài khoản PayPal của bạn.

Đối với các lỗi liên quan đến tài khoản PayPal mới, giao dịch tại điểm bán hoặc giao dịch được khởi tạo ở nước ngoài, thì thời gian chúng tôi thực hiện điều tra cho khiếu nại hoặc vấn đề của bạn có thể mất đến 90 ngày. Đối với tài khoản PayPal mới được tạo (thời gian từ lần giao dịch đầu tiên từ tài khoản của bạn đến lúc thông báo cho chúng tôi ít hơn 30 Ngày làm việc), chúng tôi có thể cần đến 20 Ngày làm việc để hoàn thành điều tra.

Chúng tôi sẽ thông báo kết quả cho bạn trong vòng 3 Ngày làm việc sau khi hoàn tất quá trình điều tra. Nếu kết luận không có lỗi, chúng tôi sẽ gửi đến bạn một văn bản giải trình về quyết định của chúng tôi. Nếu bạn đã nhận được khoản ghi có tạm thời, chúng tôi sẽ xóa khỏi tài khoản của bạn và thông báo cho bạn về ngày và số tiền ghi nợ. Bạn có thể yêu cầu bản sao của bất kỳ hồ sơ nào chúng tôi đã sử dụng trong cuộc điều tra.

Nếu chúng tôi xác định rằng đã xảy ra lỗi, chúng tôi sẽ nhanh chóng ghi có toàn bộ số tiền vào tài khoản của bạn trong vòng 1 Ngày làm việc theo quyết định của chúng tôi. Hoặc, nếu bạn đã nhận được khoản ghi có tạm thời, bạn sẽ được phép giữ lại khoản tiền đó.

Xử lý lỗi

Chúng tôi sẽ khắc phục bất kỳ lỗi xử lý nào mà chúng tôi phát hiện được. Nếu có lỗi dẫn đến việc:

 • Bạn nhận được ít hơn số tiền chính xác mà bạn có quyền được hưởng, thì chúng tôi sẽ ghi có vào tài khoản PayPal của bạn cho phần chênh lệnh giữa khoản lẽ ra bạn được nhận và khoản thực tế bạn nhận được.
 • Bạn nhận được nhiều hơn số tiền chính xác mà bạn có quyền được hưởng, thì chúng tôi sẽ ghi nợ vào tài khoản PayPal của bạn cho phần chênh lệch giữa khoản thực tế bạn nhận được và khoản lẽ ra bạn được nhận.
 • Chúng tôi không hoàn tất giao dịch đúng thời hạn hoặc đúng số tiền, thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với bạn về những tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp do lỗi này gây ra, trừ khi:
  • nếu không có lỗi từ phía chúng tôi, bạn không có đủ tiền trong tài khoản để hoàn tất giao dịch;
  • hệ thống của chúng tôi không hoạt động đúng cách và bạn biết về sự cố khi bạn bắt đầu giao dịch; hoặc
  • lỗi này do các tình huống bất thường nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi (như hỏa hoạn, lũ lụt hoặc mất kết nối Internet), bất kể các biện pháp phòng ngừa hợp lý của chúng tôi.

Lỗi xử lý không:

 • Bị trì hoãn do PayPal áp dụng các khoản tạm giữ, giới hạn hoặc dự phòng.
 • Trì hoãn do đánh giá thanh toán.
 • Bị trì hoãn được mô tả trong phần Cách mua hàng liên quan đến khoảng thời gian có thể cần để hoàn tất giao dịch mua hàng trong một số trường hợp.
 • Lỗi của bạn trong việc thực hiện giao dịch (ví dụ: nhập sai số tiền bạn sẽ gửi).

THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG PAYPAL

Các điều khoản pháp lý khác

Trao đổi thông tin giữa bạn và chúng tôi

Bạn đồng ý rằng PayPal và các đơn vị liên kết của PayPal có thể liên hệ với bạn qua email nhằm mục đích tiếp thị. Bạn có thể chọn không nhận thông tin tiếp thị khi mở tài khoản PayPal, bằng cách thay đổi tùy chọn tài khoản hoặc bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong bất kỳ email PayPal hoặc biên lai nào của chúng tôi mà bạn nhận được. Vui lòng tính đến thời gian chọn không tham gia có hiệu lực, tối đa là 10 Ngày làm việc. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin thực tế về tài khoản của bạn hoặc các dịch vụ PayPal, ngay cả khi bạn đã từ chối nhận thông tin tiếp thị.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi số điện thoại di động của bạn, bạn đồng ý rằng PayPal và các đơn vị liên kết của PayPal có thể liên hệ với bạn theo số điện thoại đó bằng các cuộc gọi tự động hoặc thu sẵn hoặc bằng tin nhắn văn bản nhằm mục đích (i) thông báo cho bạn về việc bạn sử dụng các dịch vụ PayPal và/hoặc dịch vụ PayPal của bạn, (ii) điều tra hoặc ngăn chặn lừa đảo, hoặc (iii) thu hồi nợ. Chúng tôi sẽ không dùng các cuộc gọi tự động hoặc thu sẵn hay tin nhắn để liên hệ với bạn nhằm mục đích tiếp thị nếu chúng tôi không được bạn đồng ý trước. Chúng tôi có thể chia sẻ số điện thoại di động của bạn với các đối tác cung cấp dịch vụ để hỗ trợ chúng tôi thực hiện các hoạt động được liệt kê trên, nhưng nếu không được bạn đồng ý, chúng tôi sẽ không chia sẻ số điện thoại di động của bạn với các bên thứ ba để phục vụ mục đích riêng của họ. Bạn không cần phải đồng ý nhận cuộc gọi tự động hoặc thu sẵn hay tin nhắn gửi đến số điện thoại di động của mình để sử dụng và trải nghiệm các sản phẩm và dịch vụ do PayPal cung cấp. Bạn có thể từ chối nhận cuộc gọi tự động hoặc thu sẵn hoặc tin nhắn gửi đến số điện thoại của mình theo một số cách, kể cả thông qua biên lai giao dịch qua email, trong phần cài đặt tài khoản hoặc bằng cách liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng PayPal. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể gọi cho bạn bằng phương thức khác nếu chúng tôi cần trao đổi với bạn. Có thể phát sinh các mức cước điện thoại và tin nhắn thông thường.

PayPal có thể liên lạc với bạn liên quan đến bất kỳ tài khoản PayPal hoặc thông tin giao dịch nào và dịch vụ PayPal qua phương thức điện tử. Bạn có trách nhiệm cập nhật địa chỉ email chính của mình để PayPal có thể liên lạc với bạn bằng phương thức điện tử. Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu PayPal gửi cho bạn thông tin trao đổi điện tử nhưng bạn không nhận được vì địa chỉ email chính của bạn trong hồ sơ không chính xác, lỗi thời, bị nhà cung cấp dịch vụ chặn hoặc do nguyên nhân khác, PayPal sẽ được coi là đã cung cấp thông tin trao đổi cho bạn một cách hiệu quả.

Xin lưu ý rằng nếu bạn sử dụng bộ lọc thư rác khiến email từ những người gửi không có tên trong sổ địa chỉ email của bạn bị chặn hoặc định tuyến lại, bạn phải thêm PayPal vào sổ địa chỉ email thì mới có thể xem thông tin trao đổi mà chúng tôi gửi cho bạn.

Bạn có thể cập nhật địa chỉ email chính hoặc địa chỉ đường phố bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào trang web PayPal. Nếu địa chỉ email của bạn trở nên không hợp lệ khiến PayPal không thể gửi thông tin trao đổi điện tử cho bạn, thì PayPal có thể coi tài khoản của bạn là không hoạt động và bạn sẽ không thể giao dịch bất kỳ hoạt động nào bằng Tài khoản PayPal cho đến khi chúng tôi nhận được địa chỉ email chính hợp lệ, đang hoạt động từ bạn.

PayPal có quyền đóng tài khoản của bạn nếu bạn rút lại sự đồng ý nhận được thông tin trao đổi điện tử.

Bạn sẽ được coi là đã nhận được thông tin trao đổi của chúng tôi, nếu thông tin đó được gửi qua phương thức điện tử, 24 giờ sau khi chúng tôi đăng lên trang web của chúng tôi hoặc gửi email cho bạn. Bạn sẽ được coi là đã nhận được thông tin trao đổi của chúng tôi, nếu thông tin đó được gửi qua thư, 3 Ngày làm việc sau khi chúng tôi gửi đi.

Nếu bạn không liên lạc với chúng tôi về một vấn đề khi chúng tôi đã chỉ định một địa chỉ thông báo khác (ví dụ: quy trình Trách nhiệm của chúng tôi đối với các giao dịch trái phép và lỗi khác), thông báo bằng văn bản đến PayPal phải được gửi qua bưu thư đến: PayPal Pte. Ltd., Người nhận: Bộ phận pháp chế, 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985.

Bạn hiểu và đồng ý rằng trong phạm vi được pháp luật cho phép, PayPal có thể, không cần thông báo hoặc cảnh báo, theo dõi hoặc ghi lại các cuộc trò chuyện qua điện thoại mà bạn hoặc bất kỳ ai thay mặt bạn đã trao đổi với PayPal hoặc đại lý của PayPal về mục đích đào tạo và kiểm soát chất lượng hoặc nhằm bảo vệ cho riêng chúng tôi. Bạn xác nhận và hiểu rằng mặc dù thư tín trao đổi của bạn với PayPal có thể bị nghe lén, theo dõi, hoặc bị ghi lại nhưng có thể không phải tất cả các đường dây điện thoại hoặc các cuộc gọi đều được PayPal ghi lại và PayPal không đảm bảo việc giữ lại hoặc khả năng trích xuất của các bản ghi của bất kỳ cuộc gọi điện thoại cụ thể nào.

Quyền của PayPal

Quyền đình chỉ và chấm dứt của PayPal

PayPal theo quyết định riêng của mình, có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt thỏa thuận người dùng này, quyền truy cập hoặc sử dụng các trang web, phần mềm, hệ thống của PayPal (bao gồm các mạng lưới và máy chủ bất kỳ nào được sử dụng để cung cấp dịch vụ PayPal) do chúng tôi vận hành hoặc được vận hành thay cho chúng tôi hoặc một số hoặc tất cả các dịch vụ PayPal vì bất kỳ lý do gì và bất cứ lúc nào sau khi thông báo cho bạn và, khi chấm dứt thỏa thuận người dùng này, khoản tiền thanh toán không bị giới hạn cho bạn có trong số dư PayPal.

Quyền lợi an toàn

Vì lý do an toàn cho việc thực hiện nghĩa vụ của bạn theo thỏa thuận người dùng này, bạn cấp cho PayPal quyền lưu giữ và quyền lợi an toàn trong và đối với số dư PayPal của bạn có trong PayPal.

Số tiền nợ PayPal

Nếu số dư PayPal của bạn trở về âm vì bất kỳ lý do nào thì số dư PayPal âm đó chính là số tiền bạn nợ PayPal. PayPal có thể bù trừ các khoản tiền này từ các khoản tiền được thêm vào tài khoản PayPal của bạn sau đó, hoặc do bạn nạp hoặc từ các khoản thanh toán bạn nhận được. Nếu bạn có nhiều tài khoản PayPal, chúng tôi có thể bù trừ số dư PayPal âm trong một tài khoản PayPal với số dư PayPal trong (các) tài khoản PayPal khác của bạn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng tài khoản PayPal khi tài khoản đó có số dư âm, thì bạn cho phép PayPal kết hợp số dư âm với bất kỳ khoản ghi nợ hoặc giao dịch nào được gửi từ tài khoản của bạn khi chúng tôi thông báo cho bạn về việc kết hợp đó trước khi khởi tạo khoản ghi nợ hoặc giao dịch.

Nếu bạn giữ tiền trong tài khoản PayPal bằng nhiều loại tiền tệ và số dư của một trong các loại tiền đó trở về âm vì bất kỳ lý do nào thì PayPal có thể bù trừ số dư PayPal âm đó bằng cách sử dụng số tiền bạn duy trì bằng đơn vị tiền tệ khác. Nếu số dư của bạn, bằng đơn vị tiền tệ không liên quan, bị âm trong khoảng thời gian từ 21 ngày trở lên thì PayPal sẽ quy đổi số dư âm này thành đơn vị tiền tệ phù hợp. Trong cả hai trường hợp, việc quy đổi tiền tệ sẽ là cần thiết và tỷ giá hối đoái giao dịch của PayPal (bao gồm phí quy đổi tiền tệ của chúng tôi) sẽ được áp dụng.

Ngoài quy định như trên, nếu bạn còn nợ quá hạn với PayPal, các đơn vị liên kết của chúng tôi hoặc eBay, thì PayPal có thể ghi nợ vào tài khoản PayPal của bạn để thanh toán cho bất kỳ khoản tiền quá hạn nào. Quy định này có thể gồm cả các khoản bạn nợ do sử dụng các sản phẩm của chúng tôi như Xoom hoặc Braintree.

Kiện tụng do vỡ nợ

Nếu bạn tiến hành khởi kiện hoặc bị khởi kiện theo bất kỳ điều khoản nào của bất kỳ luật phá sản hoặc vỡ nợ nào, chúng tôi sẽ có quyền thu hồi tất cả phí hoặc chi phí hợp lý (bao gồm cả phí và chi phí pháp lý hợp lý) phát sinh liên quan đến việc thực hiện thỏa thuận người dùng này.

Đảm nhận quyền

Nếu PayPal vô hiệu và đảo ngược một khoản thanh toán mà bạn đã thực hiện cho người nhận (theo sáng kiến của bạn hoặc bằng cách khác), bạn đồng ý rằng PayPal sẽ đảm nhận quyền của bạn đối với người nhận và bên thứ ba liên quan đến khoản thanh toán đó, và có thể trực tiếp theo đuổi các quyền đó hoặc thay mặt bạn theo quyết định riêng của PayPal.

Không từ bỏ

Việc chúng tôi không hành động liên quan đến một hành vi vi phạm mà bạn hoặc người khác phạm phải đối với nghĩa vụ bất kỳ nào của bạn theo thỏa thuận người dùng này không có nghĩa là chúng tôi từ bỏ quyền hành động liên quan đến các hành vi vi phạm tiếp theo hoặc tương tự.

Bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trong phần này, chúng tôi sử dụng thuật ngữ "PayPal" để chỉ PayPal Pte. Ltd. và các đơn vị liên kết của chúng tôi, và từng giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, liên doanh, nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp của chúng tôi. Các đơn vị liên kết của chúng tôi bao gồm mỗi pháp nhân mà chúng tôi nắm quyền kiểm soát, bị kiểm soát hoặc nắm chung quyền kiểm soát.

Bồi thường

Bạn phải bồi thường cho PayPal cho các hành động liên quan đến tài khoản PayPal của bạn và việc bạn sử dụng dịch vụ PayPal. Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và bảo vệ cho PayPal không bị tổn hại do bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào (gồm cả phí pháp lý) được thực hiện hoặc phát sinh từ bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm thỏa thuận người dùng này, bạn sử dụng các dịch vụ PayPal không phù hợp, do bạn vi phạm pháp luật hoặc quyền của bên thứ ba và/hoặc hành động hoặc không hành động của bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn cấp quyền sử dụng tài khoản PayPal của mình hoặc truy cập vào trang web, phần mềm, hệ thống của chúng tôi (bao gồm bất kỳ mạng và máy chủ nào được sử dụng để cung cấp dịch vụ PayPal) do chúng tôi vận hành hoặc được vận hành thay cho chúng tôi, hoặc bất kỳ dịch vụ PayPal nào nhân danh bạn.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trách nhiệm pháp lý của PayPal bị giới hạn đối với tài khoản PayPal của bạn và việc sử dụng dịch vụ PayPal của bạn. Trong mọi trường hợp, PayPal sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất lợi nhuận hoặc bất kỳ thiệt hại đặc biệt, vô tình hoặc do hậu quả nào (bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại đối với mất mát dữ liệu hoặc tổn thất kinh doanh) phát sinh từ hoặc liên quan đến các trang web, phần mềm, hệ thống của chúng tôi (bao gồm bất kỳ mạng và máy chủ nào được sử dụng để cung cấp các dịch vụ PayPal) do chúng tôi vận hành hoặc được vận hành thay cho chúng tôi, bất kỳ dịch vụ PayPal nào, hoặc thỏa thuận người dùng này (tuy nhiên, bao gồm cả sơ suất), trừ khi và trong phạm vi bị luật pháp cấm.

Trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đều được giới hạn bằng khoản tiền bồi thường thực đối với các thiệt hại trực tiếp. Ngoài ra, trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, PayPal không chịu trách nhiệm pháp lý, và bạn đồng ý không buộc PayPal chịu trách nhiệm, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tổn thất về tiền bạc, uy tín hay danh tiếng, lợi nhuận hoặc tổn thất vô hình khác hay bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả) trực tiếp hoặc gián tiếp, do: (1) việc bạn sử dụng, hoặc mất khả năng sử dụng các trang web, phần mềm, hệ thống của chúng tôi (bao gồm bất kỳ mạng và máy chủ nào được sử dụng để cung cấp dịch vụ PayPal) do chúng tôi vận hành hoặc được vận hành thay cho chúng tôi, hoặc bất kỳ dịch vụ PayPal nào; (2) chậm trễ hoặc gián đoạn trong các trang web, phần mềm, hệ thống của chúng tôi (bao gồm bất kỳ mạng và máy chủ nào được sử dụng để cung cấp dịch vụ PayPal) do chúng tôi vận hành hoặc được vận hành thay cho chúng tôi và bất kỳ dịch vụ PayPal nào; (3) virus hoặc các phần mềm độc hại khác do truy cập trang web, phần mềm, hệ thống của chúng tôi (bao gồm bất kỳ mạng và máy chủ nào được sử dụng để cung cấp dịch vụ PayPal) do chúng tôi vận hành hoặc được vận hành thay cho chúng tôi hoặc bất kỳ dịch vụ PayPal nào hoặc bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào được liên kết với trang web của chúng tôi; (4) trục trặc, lỗi, sai sót, hoặc sai số dưới bất kỳ hình thức nào trong các trang web, phần mềm, hệ thống của chúng tôi (bao gồm bất kỳ mạng và máy chủ nào được sử dụng để cung cấp dịch vụ PayPal) do chúng tôi vận hành hoặc được vận hành thay cho chúng tôi hoặc bất kỳ dịch vụ PayPal nào hoặc trong những thông tin và đồ họa có được từ đó; (5) nội dung, hành động hoặc không phải hành động của các bên thứ ba; (6) đình chỉ hoặc hành động khác được thực hiện liên quan đến tài khoản PayPal của bạn; hoặc (7) bạn cần sửa đổi phương pháp, nội dung hay hành vi của bạn, hoặc bạn bị mất hoặc thiếu khả năng kinh doanh, do thay đổi đối với thỏa thuận người dùng này hoặc các chính sách của PayPal.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo đảm và giải ngân

Không đảm bảo

Các dịch vụ PayPal được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và không được giải trình hoặc đảm bảo, dù rõ ràng, ngụ ý hay theo luật định. PayPal từ chối mọi bảo đảm ngụ ý về quyền sở hữu, tính thương mại, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và việc không vi phạm.

PayPal không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ do người bán chấp nhận PayPal làm phương thức thanh toán, cung cấp, và PayPal không thể đảm bảo rằng người mua hoặc người bán mà bạn đang giao dịch sẽ thực sự hoàn thành giao dịch hoặc được ủy quyền để thực hiện giao dịch đó. PayPal không đảm bảo quyền truy cập liên tục, không bị gián đoạn hoặc bảo mật đến bất kỳ phần nào của dịch vụ PayPal và hoạt động của các trang web, phần mềm hoặc hệ thống của chúng tôi (bao gồm bất kỳ các mạng và máy chủ nào được sử dụng để cung cấp dịch vụ PayPal) do chúng tôi vận hành hoặc vận hành thay mặt cho chúng tôi có thể bị can thiệp bởi nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. PayPal sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng các yêu cầu ghi nợ và ghi có điện tử liên quan đến tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và phát hành séc được xử lý kịp thời, tuy nhiên, PayPal không đưa ra tuyên bố hay đảm bảo nào về khối lượng thời gian cần thiết để hoàn tất quy trình xử lý vì Dịch vụ PayPal phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chẳng hạn như sự chậm trễ trong hệ thống ngân hàng hoặc dịch vụ thư tín. Đoạn này quy định các quyền pháp lý cụ thể của bạn và bạn cũng có thể có các quyền pháp lý khác tùy theo từng quốc gia/khu vực.

Giải ngân của PayPal

Nếu bạn có tranh chấp với bất kỳ chủ tài khoản PayPal nào khác, bạn giải trừ PayPal khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại (thực tế và do hậu quả) tất cả các loại và tính chất, được biết và không xác định, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách bất kỳ nào liên quan đến các tranh chấp đó. Khi bắt đầu giải ngân, bạn sẽ từ bỏ bất kỳ biện pháp bảo vệ nào mà nếu không sẽ giới hạn phạm vi bảo hiểm của lần giải ngân này chỉ bao gồm những khiếu nại mà bạn có thể biết hoặc nghi ngờ tồn tại theo hướng có lợi cho bạn tại thời điểm đồng ý với khoản giải ngân này.

Tranh chấp với PayPal

Liên hệ PayPal trước

Nếu có tranh chấp phát sinh giữa bạn và PayPal, với tư cách là người mua hoặc người bán, mục tiêu của chúng tôi là tìm hiểu và giải quyết các mối quan ngại của bạn. Nếu không thể làm bạn hài lòng, chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra cho bạn những biện pháp trung lập và hiệu quả về chi phí để giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng. Tranh chấp liên quan đến dịch vụ giữa bạn và PayPal có thể được báo cáo cho bộ phận Dịch vụ khách hàng PayPal.

Trọng tài

Đối với bất kỳ khiếu nại nào (không bao gồm các yêu cầu đền bù cưỡng chế hoặc đền bù mang tính công bằng khác) có tổng số tiền tranh chấp theo quyết định dưới $10.000 USD (hoặc các loại tiền tệ tương đương khác), bạn có thể lựa chọn giải quyết tranh chấp với mức chi phí tiết kiệm thông qua phương thức phân xử bằng trọng tài mang tính ràng buộc trên cơ sở không cần hiện diện. Nếu bạn chọn phương án phân xử trọng tài, bạn sẽ khởi sự quy trình phân xử trọng tài đó thông qua một nhà cung cấp giải quyết tranh chấp thay thế ("ADR") do bạn và chúng tôi cùng thống nhất. Nhà cung cấp ADR và các bên phải tuân thủ những quy định sau đây: (a) quy trình phân xử trọng tài sẽ được tiến hành qua điện thoại, trực tuyến và/hoặc chỉ dựa trên các văn bản được đệ trình, và cách thức phân xử cụ thể sẽ do bạn lựa chọn; (b) việc phân xử bằng trọng tài sẽ không cần đến bất cứ sự hiện diện cá nhân nào của các bên hoặc nhân chứng, trừ khi được các bên nhất trí đồng ý tiến hành theo cách khác; và (c) bất kỳ phán quyết nào về khoản tiền tranh chấp do trọng tài phân xử đưa ra đều có thể được đệ trình trước bất cứ tòa án nào có đủ thẩm quyền xét xử.

Sở hữu trí tuệ

Nhãn hiệu của PayPal

"PayPal.com", "PayPal" và tất cả các logo liên quan đến dịch vụ PayPal đều là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của PayPal hoặc bên cấp phép của PayPal. Bạn không được phép sao chép, giả mạo, điều chỉnh hoặc sử dụng chúng khi chưa được PayPal đồng ý trước bằng văn bản. Ngoài ra, mọi tiêu đề trang, đồ họa tùy chỉnh, biểu tượng nút, và tập lệnh đều là nhãn dịch vụ, nhãn hiệu, và/hoặc thiết kế thương mại của PayPal. Bạn không được phép sao chép, giả mạo, điều chỉnh hoặc sử dụng chúng khi chưa được chúng tôi đồng ý trước bằng văn bản. Bạn có thể sử dụng các logo HTML do PayPal cung cấp nhằm mục đích chuyển hướng lưu lượng truy cập web tới dịch vụ PayPal. Bạn không được phép thay thế, điều chỉnh hoặc thay đổi các logo HTML này bằng bất kỳ nào, sử dụng chúng gây nhầm lẫn về PayPal hoặc các Dịch vụ PayPal, hay hiển thị chúng theo cách nhằm ám chỉ sự tài trợ hoặc chứng thực của PayPal. Tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với trang web PayPal, nội dung hiển thị trên đó, các dịch vụ PayPal, công nghệ liên quan tới dịch vụ PayPal, và mọi công nghệ và nội dung được tạo hoặc đến từ những điều đã nêu đều là tài sản độc quyền của PayPal và bên cấp phép của PayPal.

Tổng quan về cấp phép

Nếu bạn đang sử dụng phần mềm PayPal như API, bộ công cụ của nhà phát triển hoặc ứng dụng phần mềm khác, có thể bao gồm phần mềm được cung cấp hoặc tích hợp với phần mềm, hệ thống hoặc dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, mà bạn đã tải xuống hoặc truy cập thông qua một nền tảng web hoặc di động, thì PayPal cấp cho bạn một giấy phép hạn chế có thể hủy ngang, không độc quyền, không thể tái cấp phép, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để truy cập và/hoặc sử dụng phần mềm của PayPal theo tài liệu đi kèm với phần mềm đó. Giấy phép này áp dụng cho phần mềm và tất cả các bản cập nhật, nâng cấp, phiên bản mới và phần mềm thay thế. Bạn không được thuê, cho thuê hoặc chuyển quyền phần mềm cho bên thứ ba. Bạn phải tuân thủ các yêu cầu triển khai, truy cập và sử dụng có trong tất cả tài liệu đi kèm với dịch vụ PayPal. Nếu bạn không tuân thủ các yêu cầu về việc triển khai, truy cập và sử dụng, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả các thiệt hại mà bạn, PayPal và các bên thứ ba phải chịu. PayPal có thể cập nhật hoặc ngừng bất kỳ phần mềm nào sau khi thông báo cho bạn. Dù PayPal có thể đã (1) tích hợp một số tài liệu và công nghệ của bên thứ ba vào bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào khác, bao gồm phần mềm của PayPal và/hoặc (2) truy cập và sử dụng một số tài liệu và công nghệ của bên thứ ba để hỗ trợ việc cung cấp Dịch vụ PayPal cho bạn, nhưng bạn chưa được cấp và không có bất kỳ quyền nào trong hoặc đối với bất kỳ tài liệu nào của bên thứ ba đó. Bạn đồng ý không sửa đổi, thay đổi, làm giả, sửa chữa, sao chép, tái tạo, điều chỉnh, phân phối, trưng bày, xuất bản, nghiên cứu đảo ngược, chuyển dịch, bóc tách, dịch ngược hoặc cố gắng tạo ra bất kỳ mã nguồn nào khởi nguyên từ phần mềm hoặc bất kỳ tài liệu hay công nghệ nào của bên thứ ba, hoặc tạo ra bất kỳ sản phẩm sao chép nào từ bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu hay công nghệ nào của bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với phần mềm của PayPal đều thuộc sở hữu của PayPal và mọi tài liệu của bên thứ ba được tích hợp kèm theo đều thuộc quyền sở hữu của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của PayPal. Bất kỳ ứng dụng phần mềm của bên thứ ba nào khác bạn sử dụng trên trang web PayPal đều phải tuân theo giấy phép mà bạn đã thỏa thuận với bên thứ ba cung cấp cho bạn phần mềm này. Bạn thừa nhận rằng PayPal không sở hữu, kiểm soát cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ ứng dụng phần mềm của bên thứ ba như vậy mà bạn chọn sử dụng trên bất kỳ trang web, phần mềm nào của chúng tôi và/hoặc có liên quan đến dịch vụ PayPal. Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ PayPal trên trang web PayPal, hoặc trang web hay nền tảng khác được lưu trữ bởi PayPal hoặc bên thứ ba và không tải xuống phần mềm của PayPal hoặc sử dụng các ứng dụng phần mềm của bên thứ ba trên trang web PayPal, thì phần này không áp dụng cho việc bạn sử dụng dịch vụ PayPal được lưu trữ.

Cấp phép của bạn cho PayPal; bảo đảm về sở hữu trí tuệ

PayPal không xác nhận quyền sở hữu nội dung mà bạn cung cấp, tải lên, gửi hoặc gửi đến PayPal. PayPal cũng không xác nhận quyền sở hữu nội dung bạn lưu trữ trên các trang web hoặc ứng dụng bên thứ ba sử dụng dịch vụ PayPal để cung cấp dịch vụ thanh toán liên quan đến nội dung của bạn. Tùy thuộc vào đoạn tiếp theo, khi bạn cung cấp nội dung cho PayPal hoặc đăng nội dung bằng dịch vụ PayPal, bạn đã cấp cho PayPal (và các bên mà chúng tôi liên kết cùng) giấy phép không độc quyền, không hủy ngang, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng và sử dụng trên toàn thế giới để sử dụng nội dung và quyền sở hữu trí tuệ kèm theo của bạn cũng như quyền công khai trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào đã biết hiện tại hoặc trong tương lai[để giúp chúng tôi cải thiện, vận hành và quảng bá các dịch vụ hiện tại của chúng tôi cũng như phát triển các dịch vụ mới]. PayPal sẽ không trả phí cho bất kỳ nội dung nào của bạn. Bạn thừa nhận rằng việc PayPal sử dụng nội dung của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền công khai nào. Ngoài ra, bạn thừa nhận và bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung mà bạn cung cấp, và bạn đồng ý từ bỏ quyền nhân thân của mình và cam kết không đòi các quyền đó đối với PayPal. Bạn cam kết và bảo đảm rằng những điều sau không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền công khai: bạn cung cấp nội dung cho PayPal, bạn đăng nội dung bằng các Dịch vụ PayPal, và PayPal sử dụng nội dung đó (gồm các nội dung có nguồn gốc từ đó) liên quan đến các dịch vụ PayPal.

Cấp phép từ người bán cho PayPal

Bất kể các quy định của đoạn trước, nếu bạn là người bán sử dụng dịch vụ PayPal để chấp nhận các khoản thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ, bạn cho phép PayPal và các đơn vị liên kết của PayPal quyền không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép bổ sung (qua nhiều bậc) và miễn phí bản quyền, đã thanh toán hết và sử dụng trên toàn thế giới đối với việc sử dụng và hiển thị công khai trong thời hạn của thỏa thuận người dùng này, (bao gồm nhưng không giới hạn các nhãn hiệu và nhãn hiệu đã đăng ký, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, logo, tên miền và các ấn phẩm khác do bạn sở hữu, sử dụng hoặc được cấp phép cho bạn) nhằm mục đích (1) xác định bạn là người bán chấp nhận dịch vụ PayPal làm phương thức thanh toán và thực hiện giao dịch của người mua với bạn và (2) bất kỳ mục đích sử dụng nào khác mà bạn đồng ý.

Quy định khác

Chuyển nhượng

Bạn không được chuyển nhượng hoặc ủy quyền bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo thỏa thuận người dùng này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của PayPal. PayPal có thể chuyển giao hoặc chuyển nhượng thỏa thuận người dùng này hoặc bất kỳ quyền hay nghĩa vụ nào trong thỏa thuận này vào bất cứ thời điểm nào.

Ngày làm việc

"Ngày làm việc" nghĩa là từ thứ Hai đến thứ Sáu, ngoại trừ ngày lễ quốc gia được công nhận tại Singapore.

Tài khoản không hoạt động

Nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản PayPal từ hai năm trở lên, PayPal có thể đóng tài khoản PayPal của bạn và bất kỳ khoản tiền chưa sử dụng nào trong tài khoản sẽ phải tuân thủ theo luật pháp hiện hành về các khoản tiền chưa xác nhận.

Thỏa thuận hoàn thành và tính hiệu lực.

Thỏa thuận người dùng này, cùng với mọi Chính sách áp dụng trên trang Thỏa thuận pháp lý trên trang web PayPal, nêu ra toàn bộ sự hiểu biết giữa bạn và PayPal đối với dịch vụ PayPal. Tất cả các điều khoản như vậy, theo bản chất cần duy trì hiệu lực, sẽ duy trì hiệu lực khi chấm dứt thỏa thuận người dùng này. Nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận người dùng này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ bị bãi bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thực thi.

Luật chi phối và thẩm quyền

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp của Singapore, vì các luật này áp dụng trong những thỏa thuận đã ký kết và được thực hiện hoàn toàn trong phạm vi Singapore, không tính đến những xung đột giữa các quy định pháp luật. Trừ khi các bên đã có thỏa thuận khác, bạn đồng ý rằng mọi khiếu nại hoặc tranh chấp bạn muốn cáo buộc PayPal phải được giải quyết bởi một tòa án ở Singapore, hoặc ở nơi có trụ sở của bị đơn. Bạn đồng ý chỉ đệ trình không hủy ngang lên các tòa án có thẩm quyền không duy nhất trong lãnh thổ Singapore nhằm mục đích của bất kỳ vụ kiện, hành động nào hoặc thủ tục tố tụng khác phát sinh từ thỏa thuận người dùng này hoặc từ việc bạn sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Đệ đơn kiện tụng không đúng cách

Tất cả các khiếu nại mà bạn đưa ra chống lại PayPal phải được giải quyết theo thỏa thuận người dùng này. Tất cả các khiếu nại đã nộp hoặc đưa ra trái với thỏa thuận người dùng này sẽ được coi là đã nộp không đúng cách và vi phạm thỏa thuận người dùng này. Nếu bạn nộp đơn khiếu nại trái với thỏa thuận người dùng này, PayPal có thể thu hồi phí và chi phí của luật sư (bao gồm luật sư và trợ lý nội bộ) lên tới $1.000 USD, với điều kiện PayPal đã thông báo cho bạn bằng văn bản về việc khiếu nại được đệ trình không đúng cách và bạn đã không rút lại khiếu nại kịp thời.

Xác thực danh tính

Bạn ủy quyền cho PayPal, trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba, thực hiện bất kỳ yêu cầu nào chúng tôi cho là cần thiết để xác minh danh tính của bạn. Thông tin này có thể bao gồm:

 • yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin, chẳng hạn như ngày sinh, người nộp thuế hoặc số căn cước quốc gia của bạn, địa chỉ thực tế và các thông tin khác giúp chúng tôi có cơ sở nhận dạng được bạn;
 • yêu cầu bạn thực hiện các bước xác nhận quyền sở hữu địa chỉ email hoặc công cụ tài chính của bạn;
 • yêu cầu cáo tín dụng từ cơ quan báo cáo tín dụng;
 • xác minh thông tin của bạn so với cơ sở dữ liệu bên thứ ba hoặc thông qua các nguồn khác; hoặc
 • yêu cầu bạn cung cấp thêm tài liệu, chẳng hạn như giấy phép lái xe hoặc giấy tờ nhận dạng khác vào bất cứ lúc nào.

Luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố có thể yêu cầu PayPal xác minh một số thông tin nhận dạng nhất định nếu bạn sử dụng một số dịch vụ PayPal nhất định. PayPal có quyền đóng, tạm ngừng hoặc hạn chế bạn truy cập vào tài khoản PayPal và/hoặc các dịch vụ PayPal trong trường hợp, sau khi đã đưa ra những yêu cầu hợp lý, chúng tôi không thể nhận được thông tin về bạn cần thiết để xác minh danh tính của bạn.

PayPal chỉ là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

Chúng tôi chỉ hoạt động với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Chúng tôi không:

 • Hoạt động với tư cách là ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ ngân hàng;
 • Hoạt động như một đại lý ký quỹ đối với bất kỳ khoản tiền nào được giữ trong tài khoản của bạn;
 • Hoạt động như đại lý hoặc người được ủy thác của bạn;
 • Tham gia công ty hợp danh, liên doanh, cơ quan hoặc mối quan hệ lao động với bạn;
 • PayPal không kiểm soát, cũng như không chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ được thanh toán bằng dịch vụ PayPal;
 • Đảm bảo danh tính của người mua hoặc người bán;
 • Đảm bảo rằng người mua hoặc người bán sẽ hoàn tất giao dịch;
 • Xác định bạn có phải chịu các loại thuế bất kỳ nào hay không; hoặc
 • Trừ khi được quy định rõ ràng trong thỏa thuận người dùng này, thu hoặc thanh toán bất kỳ loại thuế nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Quyền riêng tư

Đối với chúng tôi, việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn là rất quan trọng. Vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để hiểu rõ hơn cam kết của chúng tôi về việc duy trì quyền riêng tư của bạn, cũng như việc chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn.

Các điều khoản bằng tiếng Anh; Bản dịch thỏa thuận

Các bên đều thể hiện mong muốn rằng các điều khoản này và bất kỳ tài liệu nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đều nên được soạn thảo bằng tiếng Anh. Mọi bản dịch của thỏa thuận người dùng này chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và không nhằm sửa đổi các điều khoản của thỏa thuận người dùng này. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận người dùng này và phiên bản bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh, thì phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Việc sử dụng thông tin của bạn; Luật bảo vệ dữ liệu

Nếu bạn nhận được thông tin về khách hàng PayPal, bạn phải giữ bí mật những thông tin đó và chỉ được sử dụng chúng cho mục đích liên quan đến dịch vụ PayPal. Bạn không được tiết lộ hoặc phát tán thông tin người dùng PayPal cho một bên thứ ba, hoặc sử dụng thông tin đó cho các mục đích tiếp thị, trừ khi bạn được sự đồng thuận rõ ràng của người dùng. Bạn không được gửi email không mong muốn đến khách hàng của PayPal hoặc sử dụng dịch vụ PayPal để thu tiền thanh toán cho việc gửi hoặc hỗ trợ gửi email không mong muốn cho các bên thứ ba.

Trong phạm vi mà bạn (với tư cách là người bán) xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về khách hàng PayPal theo thỏa thuận này, bạn đồng ý tuân thủ các yêu cầu của bất kỳ luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành nào. Bạn có chính sách về quyền riêng tư, thông báo và quy trình riêng cho mọi dữ liệu cá nhân mà bạn giữ lại với vai trò là người kiểm soát dữ liệu, bao gồm hồ sơ hoạt động của bạn liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân theo thỏa thuận này.

Luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư có thể áp dụng bao gồm bất kỳ quy định liên quan, yêu cầu pháp lý nào cũng như các quy tắc thực hành áp dụng cho việc cung cấp các dịch vụ được mô tả trong thỏa thuận này. Ví dụ: nếu bạn hoặc doanh nghiệp của bạn phải tuân theo các yêu cầu của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (Liên minh Châu Âu) 2016/679 (GDPR), bạn sẽ tuân thủ quy định đó đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân.

Khi tuân thủ các luật pháp đó, bạn sẽ:

 • thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo mật thích hợp để xử lý dữ liệu cá nhân; và
 • không cố ý làm bất kỳ điều gì hoặc cho phép người khác thực hiện bất kỳ điều gì có thể dẫn đến việc vi phạm bất cứ luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư nào của PayPal.

Các điều khoản quốc gia/khu vực cụ thể

Các điều khoản và điều kiện này chỉ áp dụng cho chủ tài khoản đối với các tài khoản PayPal đã đăng ký tại những quốc gia sau đây. Trong trường hợp có xung đột giữa các điều khoản của thỏa thuận người dùng này với các điều khoản bên dưới, thì các điều khoản quốc gia/khu vực cụ thể bên dưới sẽ được áp dụng:

Trung Quốc Đại Lục

Nếu bạn đang sử dụng một dịch vụ ("Dịch vụ của bên thứ ba") được cung cấp bởi một ngân hàng đối tác của PayPal hoặc nhà cung cấp dịch vụ ngoại hối được cấp phép ("Nhà cung cấp dịch vụ"), vui lòng xem những điều khoản và điều kiện của Nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến dịch vụ đó.

Nếu bạn là người bán PayPal từ Trung Quốc Đại Lục (ví dụ: bạn chỉ định Trung Quốc Đại Lục làm quốc gia hoặc khu vực của mình tại thời điểm đăng ký tài khoản PayPal), nếu bạn hoàn tiền (một phần hoặc toàn bộ) một giao dịch cho người mua hoặc khoản quyên góp cho nhà tài trợ, thì chúng tôi sẽ giữ lại phần phí cố định của các khoản phí bạn đã thanh toán với tư cách là người bán. Số tiền thanh toán sẽ được khấu trừ vào tài khoản PayPal của bạn.

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp, yêu cầu, kiện tụng, thủ tục tố tụng ("Tranh chấp") giữa bạn và Nhà cung cấp dịch vụ về việc chậm hoặc không thanh toán bất kỳ khoản tiền đến hạn nào, bạn phải bồi thường cho PayPal, đơn vị liên kết và nhân viên của đơn vị liên kết mọi thiệt hại, khiếu nại, phí, chi phí và tổn thất phát sinh từ các Tranh chấp đó. Bạn cũng đồng ý rằng PayPal sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ khoản tiền nào đã được chuyển từ tài khoản PayPal đến Nhà cung cấp dịch vụ.

Bạn hiểu và đồng ý rằng PayPal có thể chia sẻ thông tin mà bạn cung cấp theo Chính sách quyền riêng tư của PayPal và các điều khoản của thỏa thuận giữa bạn và PayPal với Nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm lý do sau; để cho phép Nhà cung cấp dịch vụ thực hiện thẩm định cần thiết theo nghĩa vụ Hiểu khách hàng (KYC) của họ.

PayPal không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hay mất mát nào mà bạn phải chịu do (i) lỗi; gián đoạn, sai sót; hoặc sử dụng bất cẩn hay cố ý lạm dụng Dịch vụ của bên thứ ba; hoặc (ii) hậu quả phát sinh từ việc chậm hay không nhận được tiền được rút bằng Dịch vụ của bên thứ ba.

Chúng tôi có thể sửa đổi thỏa thuận người dùng và chính sách bất kỳ và các thỏa thuận khác trên trang Thỏa thuận pháp lý áp dụng cho người dùng tại Trung Quốc Đại Lục tùy từng thời điểm. Phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm chúng tôi đăng tải lên trang web của chúng tôi, trừ khi có ghi chú khác. Nếu những thay đổi của chúng tôi làm giảm quyền hoặc nâng cao trách nhiệm của bạn, chúng tôi sẽ đăng thông báo lên trang Cập nhật về chính sách trên trang web của chúng tôi và thông báo cho bạn trước ít nhất 30 ngày.

Ngoại trừ phạm vi được sửa đổi trong các điều khoản và điều kiện này, tất cả điều khoản khác của thỏa thuận người dùng vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Phí yêu cầu bồi hoàn

Nếu bạn nhận được thanh toán bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng thông qua tài khoản PayPal và người mua yêu cầu bồi hoàn cho giao dịch đó với tổ chức phát hành thẻ của họ thì PayPal sẽ không ấn định phí yêu cầu bồi hoàn của bạn nếu giao dịch đủ điều kiện cho chính sách Bảo vệ người bán PayPal. Tuy nhiên, nếu giao dịch không đủ điều kiện cho chính sách Bảo vệ người bán PayPal thì PayPal sẽ ấn định phí yêu cầu bồi hoàn (để thực hiện quy trình yêu cầu bồi hoàn) bất kể người mua có thực hiện thành công yêu cầu bồi hoàn với tổ chức phát hành thẻ hay không.

Phí yêu cầu bồi hoàn áp dụng sẽ được khấu trừ vào tài khoản PayPal của bạn. Phí yêu cầu bồi hoàn là khoản tiền quy định trong bảng Phí yêu cầu bồi hoàn bằng loại tiền tệ của giao dịch ban đầu. Nếu bạn không có sẵn đúng loại tiền tệ đó trong số dư PayPal tại thời điểm hoàn tiền hoặc đảo ngược, thì chúng tôi buộc phải quy đổi tiền tệ và áp dụng khoản phí quy đổi tiền tệ.

Nếu người mua nộp yêu cầu bồi hoàn thì tổ chức phát hành thẻ, chứ không phải PayPal, sẽ xác định ai thắng yêu cầu bồi hoàn.

Colombia

Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2015, người dùng PayPal cư trú tại Colombia chỉ có thể gửi và nhận các khoản thanh toán quốc tế. Không có dịch vụ thanh toán trong nước giữa hai người dùng PayPal cư trú tại Colombia.

"Cư dân Colombia" được định nghĩa là:

 1. cá nhân, bất kể quốc tịch thực tế là gì, đã chọn Colombia là quốc gia hoặc khu vực của mình tại thời điểm đăng ký tài khoản PayPal; và
 2. một thực thể, công ty hợp danh, tổ chức hoặc hiệp hội đã cho thấy Colombia là quốc gia hoặc khu vực đăng ký tại thời điểm mở một Tài khoản PayPal.

Malaysia

PayPal đã được Ngân hàng Negara Malaysia phê duyệt để hoạt động như một doanh nghiệp Tiền điện tử. Do đó, nếu bạn là khách hàng Malaysia và PayPal không có câu trả lời kịp thời và hiệu quả cho bạn liên quan đến dịch vụ của PayPal sau khi bạn đã sử dụng quy trình giải quyết tranh chấp theo phần Tranh chấp với PayPal trong thỏa thuận người dùng này hoặc liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của PayPal, bạn cũng có thể liên hệ với Ngân hàng Negara thông qua BNMLINK và BNMTELELINK.

Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với BNMTELELINK qua điện thoại, fax, thư hoặc email. Các thành viên trong cộng đồng có thể liên hệ với BNMLINK và BNMTELELINK nếu muốn biết thêm thông tin, có thắc mắc hoặc đề xuất biện pháp trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng truyền thống và Hồi giáo, bảo hiểm và takaful, dịch vụ cố vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, quản lý hối đoái ngoại tệ và các vấn đề khác trong phạm vi quyền hạn của Ngân hàng Negara Malaysia. Chi tiết liên hệ của BNMTELELINK như sau:

BNMTELELINK

Jabatan Komunikasi Korporat

Bank Negara Malaysia

Hòm thư bưu điện 10922

50929 Kuala Lumpur

ĐT: 1-300-88-5465 (LINK)

Fax: 03-2174 1515

Email: bnmtelelink@bnm.gov.my

Giờ hoạt động của BNMLINK và BNMTELELINK: Thứ Hai - thứ Sáu, 9:00 sáng - 5:00 chiều, giờ Malaysia

Chính sách quyền riêng tư. Ngoài phiên bản tiếng Anh của Chính sách quyền riêng tư đi kèm với Thỏa thuận này, bạn có thể xem phiên bản tiếng Bahasa Melayu của chính sách bằng cách nhấp vào liên kết sau.

Chương trình thanh tra tài chính. PayPal là thành viên của Chương trình thanh tra tài chính được ngân hàng Negara Malaysia phê duyệt. Đơn vị điều hành được phê duyệt để vận hành chương trình này là Thanh tra dịch vụ tài chính (Ombudsman for Financial Services - OFS), một kênh giải quyết tranh chấp thay thế độc lập phục vụ cho các khách hàng Malaysia đủ điều kiện. Dịch vụ OFS được cung cấp miễn phí cho những người khiếu nại đủ điều kiện không hài lòng với cách giải quyết của PayPal. Để biết thêm thông tin về khung thời gian đệ trình tranh chấp và các loại Phán quyết mà OFS có thể đưa ra, vui lòng truy cập www.ofs.org.my.

Rút tiền ở Malaysia. Nếu Tài khoản của bạn được đăng ký ở Malaysia, bạn chỉ có thể rút tiền từ Tài khoản của mình bằng cách chuyển chúng tới tài khoản ngân hàng Malaysia địa phương của mình.

Luật điều chỉnh. Đối với cư dân Malaysia đăng ký dịch vụ của PayPal có địa chỉ ở Malaysia, thỏa thuận người dùng này được chi phối và giải thích theo luật pháp của Malaysia vì các luật đó được áp dụng cho các thỏa thuận được ký kết và được thực hiện hoàn toàn tại Malaysia. Trừ khi các điều khoản và điều kiện này có sửa đổi bổ sung, tất cả các điều khoản khác của thỏa thuận người dùng này vẫn hoàn toàn có hiệu lực.

Sửa đổi. Chúng tôi có thể sửa đổi thỏa thuận người dùng này và các chính sách bất kỳ và thỏa thuận khác trên trang Thỏa thuận pháp lý áp dụng cho người dùng tại Malaysia theo thời gian. Phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm chúng tôi đăng tải lên trang web của chúng tôi, trừ khi có ghi chú khác. Nếu những thay đổi của chúng tôi làm giảm quyền hoặc tăng trách nhiệm của bạn, chúng tôi sẽ đăng thông báo lên trang Cập nhật về chính sách trên trang web của chúng tôi và cung cấp cho bạn thông báo ít nhất 21 ngày.

Quyền tạm dừng và chấm dứt của PayPal PayPal có toàn quyền quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt thỏa thuận người dùng này, quyền truy cập hoặc sử dụng các trang web, phần mềm, hệ thống (bao gồm mọi mạng lưới và máy chủ được sử dụng để cung cấp bất kỳ dịch vụ PayPal nào) được vận hành bởi chúng tôi hoặc nhân danh chúng tôi cũng như một số hoặc tất cả các dịch vụ PayPal cung cấp tại bất cứ thời điểm nào kể từ khi thông báo cho bạn: (i) nếu bạn vi phạm thỏa thuận người dùng này, Chính sách sử dụng PayPal được chấp nhận, Thỏa thuận Thực thể Thương mại (như áp dụng cho bạn), hay bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và PayPal hoặc (ii) nếu chúng tôi xác định một cách hợp lý rằng chúng tôi cần phải làm vậy do các trường hợp hoặc lý do khác. Quyết định của chúng tôi sẽ là quyết định cuối cùng và có tính ràng buộc, trừ trường hợp có lỗi rõ ràng hoặc thiếu chân thực. Khi chấm dứt thỏa thuận người dùng này, PayPal sẽ sắp xếp thanh toán cho bạn bất kỳ khoản tiền không bị hạn chế nào trong số dư PayPal của bạn.

Phí yêu cầu bồi hoàn. Nếu bạn nhận được thanh toán bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng thông qua tài khoản PayPal và người mua yêu cầu bồi hoàn cho giao dịch đó với tổ chức phát hành thẻ của họ thì PayPal sẽ không ấn định phí yêu cầu bồi hoàn của bạn nếu giao dịch đủ điều kiện cho chính sách Bảo vệ người bán PayPal. Tuy nhiên, nếu giao dịch không đủ điều kiện hưởng chính sách Bảo vệ người bán PayPal thì PayPal sẽ ấn định phí yêu cầu bồi hoàn cho bạn (để thực hiện quy trình yêu cầu bồi hoàn) bất kể người mua có thành công trong việc yêu cầu bồi hoàn với tổ chức phát hành thẻ hay không.

Phí yêu cầu bồi hoàn áp dụng sẽ được khấu trừ vào tài khoản PayPal của bạn. Phí yêu cầu bồi hoàn là khoản tiền quy định trong bảng Phí yêu cầu bồi hoàn bằng loại tiền tệ của giao dịch ban đầu. Nếu bạn không có sẵn đúng loại tiền tệ đó trong số dư PayPal tại thời điểm hoàn tiền hoặc đảo ngược thì chúng tôi buộc phải quy đổi tiền tệ và áp dụng khoản phí quy đổi tiền tệ.

Nếu người mua gửi yêu cầu bồi hoàn thì tổ chức phát hành thẻ, chứ không phải PayPal, sẽ xác định ai sẽ thắng yêu cầu bồi hoàn.

Ma-rốc

Khi hỗ trợ chức năng rút về tài khoản ngân hàng Ma-rốc với đối tác ngân hàng của PayPal, bạn sẽ cần tuân thủ luật pháp và quy định của Ma-rốc. Điều này đặc biệt nghĩa là nếu bạn nhận các khoản tiền về số dư PayPal của bạn từ một người dùng PayPal, bạn phải rút tiền trong số dư về tài khoản ngân hàng* Ma-rốc trong vòng 30 Ngày kể từ khi nhận được.

* Đối tác ngân hàng của PayPal cung cấp chức năng rút tiền sẽ tính phí cho mỗi lần rút tiền. Sau khi kích hoạt chức năng nhận và rút tiền, PayPal sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin.

Philippines

Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ ("Dịch vụ của bên thứ ba") do ngân hàng đối tác PayPal, nhà cung cấp dịch vụ ngoại hối được cấp phép, đại lý chuyển tiền hoặc công ty phát hành tiền điện tử ("Nhà cung cấp dịch vụ") cung cấp, vui lòng xem các điều khoản và điều kiện của Nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin về dịch vụ đó.

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp, yêu cầu, kiện tụng, thủ tục tố tụng ("Tranh chấp") giữa bạn và Nhà cung cấp dịch vụ về việc chậm hoặc không thanh toán bất kỳ khoản tiền đến hạn nào, bạn phải bồi thường cho PayPal, đơn vị liên kết và nhân viên của đơn vị liên kết mọi thiệt hại, khiếu nại, phí, chi phí và tổn thất phát sinh từ các Tranh chấp đó. Bạn cũng đồng ý rằng PayPal sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ khoản tiền nào đã được chuyển từ tài khoản PayPal đến Nhà cung cấp dịch vụ.

Bạn hiểu và đồng ý rằng PayPal có thể chia sẻ thông tin mà bạn cung cấp theo Chính sách quyền riêng tư của PayPal và các điều khoản của thỏa thuận giữa bạn và PayPal với Nhà cung cấp dịch vụ để cho phép Nhà cung cấp dịch vụ thực hiện thẩm định cần thiết theo nghĩa vụ Hiểu khách hàng (KYC) của họ.

PayPal không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay mất mát nào mà bạn phải chịu do (i) lỗi; gián đoạn, sai sót; hoặc sử dụng bất cẩn hay cố ý lạm dụng Dịch vụ của bên thứ ba; hoặc (ii) hậu quả phát sinh từ việc chậm hay không nhận được tiền được rút bằng Dịch vụ của bên thứ ba.

Ngoại trừ phạm vi được sửa đổi trong các điều khoản và điều kiện này, tất cả điều khoản khác của thỏa thuận người dùng vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Nam Phi

Bạn được yêu cầu tuân thủ các quy định kiểm soát trao đổi của Nam Phi. Điều này có nghĩa rằng:

1. Nếu bạn nhận được tiền vào số dư PayPal của mình từ người dùng PayPal:

(i) bạn không được gửi số tiền đó cho người dùng PayPal khác để mua hàng hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.

(ii) bạn phải rút số tiền trong số dư PayPal của mình vào tài khoản ngân hàng Nam Phi* trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được tiền.

2. Nếu bạn muốn gửi số tiền cho một người dùng PayPal khác:

(i) bạn phải thực hiện điều này với thẻ tín dụng liên kết với tài khoản của bạn, hoặc bằng cách nạp tiền vào số dư PayPal của bạn từ tài khoản ngân hàng FNB*.

(ii) Đối với giao dịch mua hàng bằng cách nạp tiền, bạn phải thực hiện nạp tiền riêng cho mỗi lần mua.

* FNB tính phí cho mỗi lần nạp tiền và rút tiền. Vui lòng xem trang web của FNB để biết thêm thông tin.

Singapore

Dịch vụ PayPal được cung cấp bởi PayPal Pte. Ltd., có địa chỉ tại 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985. Nếu bạn là cư dân Singapore, bạn có thể nhận được thông tin này qua email bằng cách gửi thư có địa chỉ email của bạn đến địa chỉ trên và yêu cầu cung cấp thông tin này. Phí dịch vụ của chúng tôi được mô tả trong Bảng phí của chúng tôi.

Liên quan đến số dư PayPal của người dùng PayPal thường trú tại Singapore, PayPal đã sắp xếp một khoản tiền bằng với số dư PayPal nói trên được tạm giữ thông qua thỏa thuận ủy thác.

*Cư dân Singapore có nghĩa là:

 1. một cá nhân, bất kể quốc tịch, đã chỉ định 'Singapore' là 'Quốc gia cư trú' của họ khi đăng ký tài khoản PayPal; và
 2. một đơn vị không phải là cá nhân đã chỉ định 'Singapore' là 'Quốc gia đăng ký' tại thời điểm đăng ký tài khoản PayPal.

Đài Loan

Để có thể rút số dư PayPal về tài khoản ngân hàng nội địa, bạn có thể cần mở tài khoản ngân hàng với ngân hàng đối tác PayPal tại Đài Loan ("Ngân hàng đối tác") và sử dụng dịch vụ rút tiền do Ngân hàng đối tác đó cung cấp ("Dịch vụ rút tiền"). Vui lòng xem điều khoản và điều kiện với Ngân hàng đối tác để biết thêm thông tin liên quan đến Dịch vụ rút tiền đó.

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp, yêu cầu, kiện tụng, thủ tục tố tụng ("Tranh chấp") giữa bạn và Ngân hàng đối tác về việc chậm hoặc không thanh toán bất kỳ khoản tiền đến hạn nào, bạn phải bồi thường cho PayPal, đơn vị liên kết và nhân viên của đơn vị liên kết mọi thiệt hại, khiếu nại, phí, chi phí và/hoặc tổn thất phát sinh từ các Tranh chấp đó. Bạn cũng đồng ý rằng PayPal sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ khoản tiền nào đã được chuyển từ tài khoản PayPal của bạn sang Ngân hàng đối tác.

PayPal sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn gây ra hoặc phải chịu do bất kỳ (i) lỗi, gián đoạn, thiếu sót hoặc sơ suất hay cố ý lạm dụng Dịch vụ rút tiền; hoặc (ii) hậu quả phát sinh do chậm hoặc không nhận được tiền đã rút thông qua Dịch vụ rút tiền.

Ngoại trừ phạm vi được sửa đổi trong các điều khoản và điều kiện theo quốc gia cụ thể này, tất cả điều khoản khác của thỏa thuận người dùng vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Phí và biểu phí

1. Tổng quan. PayPal thu phí đối với các khoản phí sau đây:

a. Phí thanh toán thương mại.

b. Phụ phí:

 • Phí quy đổi tiền tệ;
 • Phí rút tiền từ số dư tài khoản;
 • Phí Séc điện tử;
 • Phí yêu cầu bồi hoàn;
 • Phí xác nhận thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ; và
 • Phí yêu cầu hồ sơ.

c. Phí cho các danh mục giá khác:

 • Phí thanh toán vi mô;
 • Phí thanh toán vi mô cho Sản phẩm kỹ thuật số;
 • Phí thanh toán/Xuất chi hàng loạt;
 • Phí thanh toán cá nhân;
 • Phí hoàn tiền; và
 • Phí ngân hàng/thẻ tín dụng

2. Phí thanh toán thương mại.

Khoản thanh toán thương mại bao gồm:

 • Thanh toán đối với việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ;
 • Khoản thanh toán nhận được sau khi Người bán sử dụng thẻ "Yêu cầu thanh toán" trên trang web Paypal; hoặc
 • Một khoản thanh toán được gửi tới, hoặc được nhận bởi, một doanh nghiệp, một pháp nhân thương mại, hoặc một tổ chức không lợi nhuận.

Hoạt động

Quốc gia/Khu vực

Phí thanh toán thương mại

Nhận thanh toán thương mại

Tất cả các quốc gia, ngoại trừ các quốc gia được liệt kê dưới đây

Thanh toán trong nước: (nếu có)

Cước phí tiêu chuẩn:

3,4% + Phí cố định

Thanh toán quốc tế:

Cước phí tiêu chuẩn:

4,4% + Phí cố định

Albani
Andorra
Bosnia và Herzegovina
Croatia
Georgia Iceland
Moldova
Monaco
Serbia

Thanh toán trong nước:

Cước phí tiêu chuẩn:

3,4% + Phí cố định

 

Thanh toán quốc tế:

Xem bảng dưới đây.

Argentina (chỉ các giao dịch thanh toán quốc tế)
Bahamas
Bermuda
Quần đảo Cayman
Chile
Colombia (chỉ các giao dịch thanh toán quốc tế)
Costa Rica
Cộng hoàn Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Uruguay
Venezuela

Thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế:

Cước phí tiêu chuẩn: 5,4% + Phí cố định


Xếp hạng người bán: Từ 4,4% đến 5,4% + Phí cố định

Trung Quốc, Đặc khu Hành chính Hồng Kông Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam

Thanh toán trong nước: (nếu có)

Cước phí tiêu chuẩn#:

3,9% + Phí cố định

Thanh toán quốc tế:

Cước phí tiêu chuẩn#:

4,4% + Phí cố định

Các quốc gia chuyển tiền tự động ngoại trừ: Albania, Bosnia và Herzegovina, Ai Cập

Thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế:

Cước phí tiêu chuẩn:

4,9% + Phí cố định

Nhật Bản

Thanh toán trong nước:

Cước phí tiêu chuẩn:

3,6% + Phí cố định

Xếp hạng người bán*:

Từ 2,9% đến 3,6% + Phí cố định

Thanh toán quốc tế:

Cước phí tiêu chuẩn:

4,1% + Phí cố định

Xếp hạng người bán*:

Từ 3,4% đến 4,1% + Phí cố định

Ma-rốc

Thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế:

Cước phí tiêu chuẩn:

4,4% + Phí cố định

Phí cố định

Tất cả quốc gia

Tiền tệ:

Phí:

Đô la Úc:

$0,3 AUD

Real Brazil:

R$0,6 BRL

Đô la Canada:

$0,3 CAD

Koruna Séc:

10,00 CZK

Krone Đan Mạch:

2,6 DKK

Euro:

0,35 EUR

Đô la Hồng Kông:

$2,35 HKD

Forint Hungary:

90,00 HUF

Shekel Israel mới:

1,2 ILS

Yên Nhật:

¥40,00 JPY

Ringgit Malaysia:

2,00 MYR

Peso Mexico:

4,00 MXN

Đô la New Zealand:

$0,45 NZD

Krone Na Uy:

2,8 NOK

Peso Philippine:

15,00 PHP

Zloty Ba Lan:

1,35 PLN

Rúp Nga:

10 RUB

Đô la Singapore:

$0,5 SGD

Krona Thụy Điển:

3,25 SEK

Franc Thụy sĩ:

0,55 CHF

Tân Đài tệ:

$10,00 TWD

Baht Thái:

11,00 THB

Bảng Anh:

£0,2 GBP

Đô la Mỹ:

$0,3 USD

 • *Để đủ điều kiện hưởng Phí người bán, bạn phải gửi đăng ký một lần, có mức doanh số hàng tháng hợp lệ và duy trì tài khoản ở trạng thái tốt. Để xem tiêu chí hưởng Phí người bán, hãy nhấp vào đây. Để đăng ký hưởng Phí người bán, hãy nhấp vào đây.
 • # không bao gồm các giao dịch trên Website Payments Pro - Hosted Solution, Thiết bị đầu cuối ảo, PayPal Here và các sản phẩm thanh toán của nhà cung cấp.
 • Nhận các khoản Thanh toán Thương mại Quốc tế tại Albania, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Georgia, Iceland, Moldova, Monaco, Serbia.
 • Mức phí này tùy thuộc vào quốc gia/khu vực của người mua.

Hoạt động

Quốc gia/Khu vực của người bán

Quốc gia/Khu vực của người mua

Phí

Nhận
thanh toán
thương mại

Albani, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Georgia, Iceland, Moldova, Monaco, Serbia

Hoa Kỳ, Canada, Bắc Âu*

Châu Âu I**:

Cước phí tiêu chuẩn:

4,4% + Phí cố định

Tất cả các quốc gia khác:

Cước phí tiêu chuẩn:

5,4% + Phí cố định

Phí cố định

 

Xem trong bảng trên


* Bắc Âu: Đan Mạch, Quần đảo Faroe, Phần Lan (bao gồm Quần đảo Aland), Greenland, Iceland, Na Uy, Thụy Điển.

** Châu Âu I: Áo, Bỉ, Síp, Estonia, Pháp (bao gồm Guiana thuộc Pháp, Guadeloupe, Martinique, Reunion và Mayotte), Đức, Gibraltar, Hy Lạp, Ireland, Ý, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Hà Lan, Bồ Đào Nha, San Marino, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh (bao gồm Quần đảo Channel và Đảo Man), Thành quốc Vatican.

3. Phí bổ sung.

Hoạt động

Phụ phí

Quy đổi tiền tệ

Quốc gia/Khu vực:

Phí được bao gồm trong Tỷ giá hối đoái hiện hành áp dụng cho giao dịch:

Tất cả các quốc gia, ngoại trừ các quốc gia được liệt kê dưới đây.

3,0%

Anguilla, Antigua và Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Quần đảo Cayman, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Cộng hòa Dominica, Ecuador, El Salvador, Quần đảo Falkland, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Montserrat, Antilles thuộc Hà Lan, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Suriname, Trinidad và Tobago, Quần đảo Turks và Caicos, Uruguay, Venezuela, Quần đảo Virgin.

Quy đổi tiền tệ được thực hiện khi gửi Thanh toán cá nhân hoặc thương mại hoặc nhận hoàn tiền sau 1 ngày kể từ ngày thanh toán ban đầu:

4,5%

Quy đổi tiền tệ được thực hiện khi nhận các khoản thanh toán khác (bao gồm Thanh toán hàng loạt hoặc Xuất chi hàng loạt), rút tiền vào tài khoản ngân hàng trong nước của bạn (nếu số dư PayPal của bạn được duy trì bằng loại tiền tệ khác với loại tiền tệ trong nước của bạn), nạp tiền từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản PayPal của bạn hoặc khi chuyển khoản giữa các số dư PayPal của bạn được giữ bằng các loại tiền tệ khác nhau (nếu có):

3,5%

Algeria, Angola, Bahrain, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Chad, Comoros, Congo, Cộng hòa Dân chủ Congo, Quần đảo Cook, Djibouti, Ai Cập, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Bờ biển Ngà, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Oman, Qatar, Rwanda, Sao Tome và Principe, Ả Rập Xê-út, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Nam Phi, St. Helena, Swaziland, Tajikistan, Tanzania, Togo, Tunisia, Turkmenistan, Uganda, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Yemen, Zambia, Zimbabwe

Quy đổi tiền tệ được thực hiện khi gửi Thanh toán cá nhân hoặc thương mại hoặc nhận hoàn tiền sau 1 ngày kể từ ngày thanh toán ban đầu:


4,0 %

Quy đổi tiền tệ được thực hiện khi nhận các khoản thanh toán khác (bao gồm Thanh toán hàng loạt hoặc Xuất chi hàng loạt), rút tiền vào tài khoản ngân hàng trong nước của bạn (nếu số dư PayPal của bạn được duy trì bằng loại tiền tệ khác với loại tiền tệ trong nước của bạn), nạp tiền từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản PayPal của bạn hoặc khi chuyển khoản giữa các số dư PayPal của bạn được giữ bằng các loại tiền tệ khác nhau (nếu có):


3,0%

Albania, Andorra, Belarus, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Georgia, Iceland, Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Ukraine.

Quy đổi tiền tệ được thực hiện khi gửi Thanh toán cá nhân hoặc thương mại hoặc nhận hoàn tiền sau 1 ngày kể từ ngày thanh toán ban đầu:


4,0%

Quy đổi tiền tệ được thực hiện khi nhận các khoản thanh toán khác (bao gồm Thanh toán hàng loạt hoặc Xuất chi hàng loạt), rút tiền vào tài khoản ngân hàng trong nước của bạn (nếu số dư PayPal của bạn được duy trì bằng loại tiền tệ khác với loại tiền tệ trong nước của bạn, nạp tiền từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản PayPal của bạn hoặc khi chuyển khoản giữa các số dư PayPal của bạn được giữ bằng các loại tiền tệ khác nhau (nếu có);


3,0%

Bhutan, Campuchia, Liên bang Micronesia, Đặc khu Hành chính Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Maldives, Mông Cổ, Nepal, New Zealand, Philippines, Samoa, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Tonga, Việt Nam

Quy đổi tiền tệ được thực hiện khi gửi Thanh toán cá nhân hoặc thương mại hoặc nhận hoàn tiền sau 1 ngày kể từ ngày thanh toán ban đầu:

4,0%


Quy đổi tiền tệ được thực hiện khi nhận các khoản thanh toán khác (bao gồm Thanh toán hàng loạt hoặc Xuất chi hàng loạt), rút tiền vào tài khoản ngân hàng trong nước của bạn (nếu số dư PayPal của bạn được duy trì bằng loại tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ chính của bạn), nạp tiền từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản PayPal của bạn hoặc khi chuyển khoản giữa các số dư PayPal của bạn được giữ bằng các loại tiền tệ khác nhau (nếu có)


3,0%

Trung Quốc, Malaysia

Quy đổi tiền tệ được thực hiện khi gửi Thanh toán cá nhân hoặc thương mại hoặc nhận hoàn tiền sau 1 ngày kể từ ngày thanh toán ban đầu:


Phí phụ thuộc vào loại tiền tệ của số tiền được quy đổi, như được liệt kê trong bảng bên dưới

Tiền tệ:

Phí:

Đô la Úc:

4%

Real Brazil:

4%

Đô la Canada:

3,5%

Koruna Séc:

4%

Krone Đan Mạch:

4%

Euro:

4%

Đô la Hồng Kông:

4%

Forint Hungary:

4%

Shekel Israel mới:

4%

Yên Nhật:

4%

Peso Mexico:

4%

Đô la New Zealand:

4%

Krone Na Uy:

4%

Peso Philippine:

4%

Zloty Ba Lan:

4%

Rúp Nga:

4%

Đô la Singapore:

4%

Krona Thụy Điển:

4%

Franc Thụy sĩ:

4%

Tân Đài tệ:

4%

Baht Thái:

4%

Bảng Anh:

4%

Đô la Mỹ:

3,5%

Quy đổi tiền tệ được thực hiện khi nhận các khoản thanh toán khác (bao gồm Thanh toán hàng loạt hoặc Xuất chi hàng loạt), rút tiền vào tài khoản ngân hàng trong nước của bạn (nếu số dư PayPal của bạn được duy trì bằng loại tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ chính của bạn), nạp tiền từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản PayPal của bạn hoặc khi chuyển khoản giữa các số dư PayPal của bạn được giữ bằng các loại tiền tệ khác nhau (nếu có)


2,5%

Đài Loan

Quy đổi tiền tệ được thực hiện khi gửi Thanh toán cá nhân (nếu có) hoặc Thương mại hoặc nhận hoàn tiền sau 1 ngày kể từ ngày thanh toán ban đầu:

4,0%

Quy đổi tiền tệ diễn ra khi:

 • nhận các khoản thanh toán khác (bao gồm Khoản thanh toán hàng loạt hoặc Xuất chi hàng loạt),
 • nạp tiền từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản PayPal của bạn (nếu có); hoặc
 • khi chuyển tiền giữa số dư PayPal của bạn nắm giữ bằng các loại tiền tệ khác nhau:

3,0%

Việc quy đổi tiền tệ xảy ra khi rút tiền về tài khoản ngân hàng nội địa của bạn (nếu số dư PayPal của bạn được giữ bằng loại tiền khác với đơn vị tiền tệ chính của bạn):

2,5%

Monaco

Quy đổi tiền tệ được thực hiện khi nhận các khoản thanh toán khác (bao gồm Thanh toán hàng loạt hoặc Xuất chi hàng loạt), rút tiền vào tài khoản ngân hàng trong nước của bạn (nếu số dư PayPal của bạn được duy trì bằng loại tiền tệ khác với loại tiền tệ trong nước của bạn), nạp tiền từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản PayPal của bạn hoặc khi chuyển khoản giữa các số dư PayPal của bạn được duy trì bằng các loại tiền tệ khác nhau (nếu có)

3% trở lên đối với tỷ giá hối đoái bán buôn

Quy đổi tiền tệ được thực hiện khi gửi Thanh toán cá nhân hoặc thương mại hoặc nhận hoàn tiền sau 1 ngày kể từ ngày thanh toán ban đầu:


Cao hơn từ 3,0% đến 4,0% so với tỷ giá hối đoái bán buôn, tùy theo loại tiền tệ được quy đổi từ số tiền liên quan (vui lòng tham khảo bảng bên dưới).

Đơn vị tiền tệ và Ký hiệu

Phí quy đổi tiền tệ

Đô la Úc (AUD):

4,0%

Đồng Real Brazil (BRL):

4,0%

Đô la Canada (CAD):

3,5%

Koruna Séc (CZK):

4,0%

Krone Đan Mạch (DKK):

4,0%

Euro (EUR):

4,0%

Đô la Hồng Kông (HKD):

4,0%

Forint Hungary (HUF):

4,0%

Shekel Israel (ILS):

4,0%

Yên Nhật (JPY):

4,0%

Ringgit Malaysia (MYR):

4,0%

Peso Mexico (MXN):

4,0%

Đô la New Zealand (NZD):

4,0%

Krone Na Uy (NOK):

4,0%

Peso Philippine (PHP):

4,0%

Zloty Ba Lan (PLN):

4,0%

Rúp Nga (RUB):

4,0%

Krona Thụy Điển (SEK):

4,0%

Đô la Singapore (SGD):

4,0%

Franc Thụy Sĩ (CHF):

4,0%

Đô la Đài Loan (TWD):

4,0%

Baht Thái (THB):

4,0%

Bảng Anh (GBP):

4,0%

Đô la Mỹ (USD):

3,5%

Rút số dư của bạn

Phương thức rút tiền:

Phí:

Thực hiện rút tiền về tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ.

Philippines Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc

35 USD/lần rút

Kenya, New Zealand, Singapore

3,00%

Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Colombia, Argentina

2,50%

Chile, Costa Rica, Cộng hòa Dominica, Peru

0,50%

Tất cả các quốc gia khác

MIỄN PHÍ

Các khoản rút tiền bạn thực hiện vào tài khoản ngân hàng địa phương của bạn.
Rút tiền qua tờ séc mà bạn nhận được.


Phí hoàn trả nếu thông tin rút tiền bạn cung cấp không chính xác hoặc chưa đầy đủ.

Phí thay đổi theo quốc gia/khu vực. Xem Trang Biểu phí và chọn quốc gia/khu vực thích hợp để xem biểu phí.

Hãy xem liên kết tương ứng bên dưới đối với Philippines (PH), Indonesia (ID), Malaysia (MY) hoặc Trung Quốc (CN):

ID - https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer

PH - https://www.paypal.com/ph/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer

MY - https://www.paypal.com/my/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer

CN - https://www.paypal.com/c2/webapps/mpp/paypal-seller-fees?locale.x=en_C2

Phí hoàn trả ngân hàng khi rút tiền ở Iceland và Croatia: 3,00 EUR

Để rút tiền trực tiếp qua chức năng có sẵn trong tài khoản PayPal của bạn (tùy vào mức độ khả dụng và giới hạn rút tiền), phí rút tiền sẽ được áp dụng như sau:

Quốc gia/Khu vực

Loại tiền nhận

Phí

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

AED

Miễn phí rút tiền từ 750 AED trở lên; 11 AED/lần rút cho các khoản tiền rút dưới 750 AED

Ma-rốc

MAD

Miễn phí rút tiền từ 2.000 MAD trở lên; 30 MAD/lần rút cho các khoản tiền rút dưới 2.000 MAD

Kenya

KES

Miễn phí rút tiền từ 20.000 KES trở lên; 105 KES/lần rút cho các khoản tiền rút dưới hơn 20.000 KES

Argentina

ARS

75 ARS/lần rút tiền

Chile

CLP

800 CLP/lần rút tiền

Colombia

COP

3500 COP/lần rút tiền

Costa Rica

CRC

625 CRC/lần rút tiền

Peru

PEN

4 PEN/lần rút tiền

Cộng hòa Dominica:

DOP

100 DOP/lần rút tiền

Nếu bạn rút số dư của bạn bằng loại tiền tệ khác với loại tiền tệ của số dư trên tài khoản, bạn sẽ bị tính thêm phí quy đổi tiền tệ theo quy định ở trên.

Thực hiện rút tiền về thẻ.

Đối với Croatia (HR), Kuwait (KU), Philippines (PH), Qatar (QA), Serbia (RS), Singapore (SG):

1% số tiền được chuyển với mức phí tối thiểu và tối đa tùy thuộc vào đơn vị tiền tệ được rút (phí tối thiểu và tối đa theo đơn vị tiền tệ trong danh sách bên dưới (nếu có)

 

Phí tối thiểu

Phí tối đa

Dirham Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

0,9 AED

36,7 AED

Đô la Úc

0,25 AUD

10,00 AUD

Lev Bungari

0,50 BGN

20,00 BGN

Đô la Canada

0,25 CAD

10,00 CAD

Koruna Séc

5,70 CZK

230,00 CZK

Krone Đan Mạch

1,80 DKK

70,00 DKK

Euro

0,25 EUR

10,00 EUR

Bảng Anh

0,2 GBP

8,00 GBP

Đô la Hồng Kông

2,00 HKD

80,00 HKD

Kuna Croatia

2,00 HRK

70,00 HRK

Forint Hungary

70,00 HUF

2.900,00 HUF

Shekel Israel mới

1,00 ILS

40,00 ILS

Yên Nhật

30 JPY

1.100 JPY

Dinar Kuwait

1 KWD

Không có phí tối đa

Rupee Sri Lanka

50,00 LKR

1.800,00 LKR

Peso Mexico

5,00 MXN

200,00 MXN

Ringgit Malaysia

1,00 MYR

40,00 MYR

Kroner Na Uy

1,00 NOK

40,00 NOK

Đô la New Zealand

0,40 NZD

15,00 NZD

Peso Philippine

10,00 PHP

500,00 PHP

Zloty Ba Lan

1,00 PLN

40,00 PLN

Rial Qatar

1,00 QAR

40,00 QAR

Leu Romania mới

1,00 RON

40,00 RON

Dinar Serbia

25,00 RSD

1.000,00 RSD

Rúp Nga

20,00 RUB

700,00 RUB

Krona Thụy Điển

2,5 SEK

100,00 SEK

Đô la Singapore

0,50 SGD

15,00 SGD

Baht Thái

8,00 THB

320,00 THB

Lira Thổ Nhĩ Kỳ

1,5 TRY

60,00 TRY

Đô la Mỹ

$0,25 USD

$10,00 USD

Rand Nam Phi

3,60 ZAR

145,00 ZAR

Tất cả loại tiền khác

Không có phí tối thiểu/tối đa

Nếu bạn rút số dư của bạn bằng loại tiền tệ khác với loại tiền tệ của số dư trên tài khoản, bạn sẽ bị tính thêm phí quy đổi tiền tệ theo quy định ở trên.

Đối với Albania, Algeria, Antigua và Barbuda, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Bosnia và Herzegovina, Botswana, Chile, Dominica, Ai Cập, Fiji, Polynesia thuộc Pháp, Georgia, Grenada, Honduras, Iceland, Jordan, Kazakhstan, Lesotho, Malawi, Mauritius, Moldova, Ma-rốc, Mozambique, New Caledonia, Oman, Palau, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Ả Rập Xê Út, Senegal, Seychelles, Trinidad và Tobago, Quần đảo Turks và Caicos, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Uruguay:

Mức phí dưới đây áp dụng cho mỗi lần rút tiền và dựa trên loại tiền tệ mà bạn rút:

Loại tiền

Phí cho mỗi giao dịch

AED

20

TẤT CẢ

552

ANG

8

AOA

2466

ARS

15

AUD

7

AWG

9

BAM

9

BBD

10

BGN

7

BIF

9449

BMD

5

BND

7

BOB

35

BRL

10,00

BSD

5

BTN

355

BWP

54

CAD

6

CDF

8452

CHF

6,50

CLP

2400,00

CNY

35

COP

16658

CRC

2816

CVE

497

CYP

2,40

CZK

110

DJF

889

DKK

30

DOP

267

DZD

600

EEK

60,00

EGP

79

ETB

160

EUR

4

FJD

11

FKP

4

GBP

3

GEL

14

GIP

4

GMD

256

GNF

47695

GTQ

38

GYD

1043

HKD

40

HNL

123

HRK

30

HUF

1000

IDR

46000,00

ILS

22

INR

200,00

ISK

340,00

JMD

670

JPY

610

KES

504

KHR

20600,00

KMF

2218

KRW

5830

KYD

4

KZT

1887

LAK

44392

LKR

907

LTL

14,00

LVL

3,00

MAD

48

MDL

88

MGA

18259

MKD

278

MNT

13735

MRO

1874

MTL

1,80

MUR

183

MVR

77

MWK

3684

MXN

60

MYR

20

NAD

72

NGN

1812

NIO

171

NOK

32

NPR

571

NZD

8

PAB

5,00

PEN

17

PGK

17

PHP

250

PLN

16

PYG

32625

QAR

18

RON

12

RSD

530

RUB

150,00

SAR

19

SBD

41

SCR

68

SEK

35

SGD

8

SHP

4

SKK

140,00

SLL

49324

SOS

2898

SRD

37

SZL

72

THB

200,00

TJS

52,00

TOP

11

TRY

7,60

TTD

34

TWD

175,00

TZS

11520

UAH

122

UGX

18388

USD

5 USD

UYU

100

UYU

100,00

VND

115874

VUV

582

WST

13

XAF

2956

XCD

14

YER

1252

ZAR

40

Nếu bạn rút số dư của bạn bằng loại tiền tệ khác với loại tiền tệ của số dư trên tài khoản, bạn sẽ bị tính thêm phí quy đổi tiền tệ theo quy định ở trên.

Đối với Indonesia và Malaysia:

Mức phí dưới đây áp dụng cho mỗi lần rút tiền và dựa trên loại tiền tệ mà bạn rút:

Loại tiền

Phí cho mỗi giao dịch

AED

20,00

TẤT CẢ

552

ANG

8

AOA

2466

ARS

15

AUD

7

AWG

9

BAM

9

BBD

10

BGN

7

BIF

9449

BMD

5

BND

7

BOB

35

BRL

10,00

BSD

5

BTN

355

BWP

54

CAD

6

CDF

8452

CHF

6,50

CLP

2400,00

CNY

35

COP

16658

CRC

2816

CVE

497

CYP

2,40

CZK

110

DJF

889

DKK

30

DOP

267

DZD

600

EEK

60,00

EGP

79

ETB

160

EUR

4

FJD

11

FKP

4

GBP

3

GEL

14

GIP

4,00

GMD

256

GNF

47695

GTQ

38

GYD

1043

HKD

40

HNL

123

HRK

30

HUF

1000

IDR

46000,00

ILS

22

INR

200,00

ISK

340,00

JMD

670

JPY

610

KES

504

KHR

20600,00

KMF

2218

KRW

5830

KYD

4

KZT

1887

LAK

44392

LKR

907

LTL

14,00

LVL

3,00

MAD

48

MDL

88

MGA

18259

MKD

278

MNT

13735

MRO

1874

MTL

1,80

MUR

183

MVR

77

MWK

3684

MXN

60

MYR

3,00

NAD

72

NGN

1812

NIO

171

NOK

32

NPR

571

NZD

8

PAB

5,00

PEN

17

PGK

17

PHP

50,00

PLN

16

PYG

32625

QAR

18

RON

12

RSD

530

RUB

150,00

SAR

19

SBD

41

SCR

68

SEK

35

SGD

8

SHP

4

SKK

140,00

SLL

49324

SOS

2898

SRD

37

SZL

72

THB

200,00

TJS

52,00

TOP

11

TRY

7,60

TTD

34

TWD

175,00

TZS

11520

UAH

122

UGX

18388

USD

5 USD

UYU

100

UYU

100,00

VND

115874

VUV

582

WST

13

XAF

2956

XCD

14

YER

1252

ZAR

40

Nếu bạn rút số dư của bạn bằng loại tiền tệ khác với loại tiền tệ của số dư trên tài khoản, bạn sẽ bị tính thêm phí quy đổi tiền tệ theo quy định ở trên.

Rút tiền qua PayPal Retiros

Vui lòng xem kỹ các điều khoản và điều kiện của dịch vụ.

Rút tiền bạn thực hiện bằng USD vào tài khoản ngân hàng Đài Loan có mệnh giá bằng dịch vụ rút tiền ngân hàng đối tác PayPal.

2,5% số tiền rút

Nhận séc điện tử

Người bán tại các quốc gia được liệt kê bên dưới sẽ chịu một khoản phí tối đa cho mỗi khoản thanh toán để nhận thanh toán bằng séc điện tử như sau. Hạn mức tối đa phụ thuộc vào loại tiền thanh toán:

Trung Quốc, Đặc khu hành chính Hồng Kông thuộc Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam

Albani, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Georgia, Iceland, Moldova, Monaco, Serbia

Tiền tệ:

Phí:

Đô la Úc:

50,00 AUD

Real Brazil:

75,00 BRL

Đô la Canada:

45,00 CAD

Koruna Séc:

850,00 CZK

Krone Đan Mạch:

250,00 DKK

Euro:

35,00 EUR

Đô la Hồng Kông:

330,00 HKD

Forint Hungary:

9.250 HUF

Shekel Israel mới:

160,00 ILS

Yên Nhật:

4.000 JPY

Ringgit Malaysia:

150,00 MYR

Peso Mexico:

540,00 MXN

Đô la New Zealand:

60,00 NZD

Krone Na Uy:

270,00 NOK

Peso Philippine:

1.900,00 PHP

Zloty Ba Lan:

140,00 PLN

Rúp Nga:

1.400,00 RUB

Đô la Singapore:

60,00 SGD

Krona Thụy Điển:

320,00 SEK

Franc Thụy sĩ:

50,00 CHF

Tân Đài Tệ:

1.350,00 TWD

Baht Thái:

1.400,00 THB

Bảng Anh:

30,00 GBP

Đô la Mỹ:

45,00 USD

Yêu cầu bồi hoàn

Tất cả các quốc gia, ngoại trừ các quốc gia được liệt kê dưới đây

Tiền tệ:

Phí:

Đô la Úc:

$15,00 AUD

Real Brazil:

R$20,00 BRL

Đô la Canada:

$15,00 CAD

Koruna Séc:

250,00 CZK

Krone Đan Mạch:

60,00 DKK

Euro:

11,25 EUR

Đô la Hồng Kông:

$75,00 HKD

Forint Hungary:

2.000,00 HUF

Shekel Israel mới:

40,00 ILS

Yên Nhật:

¥1.300,00 JPY

Ringgit Malaysia:

40,00 MYR

Peso Mexico:

110,00 MXN

Krone Na Uy

65,00 NOK

Đô la New Zealand:

$15,00 NZD

Peso Philippine:

500,00 PHP

Zloty Ba Lan:

30,00 PLN

Rúp Nga:

320,00 RUB

Đô la Singapore:

$15,00 SGD

Krona Thụy Điển:

80,00 SEK

Franc Thụy sĩ:

10,00 CHF

Tân Đài tệ:

$330,00 TWD

Baht Thái:

360,00 THB

Bảng Anh:

£7,00 GBP

Đô la Mỹ:

$10,00 USD

Albani, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Georgia, Iceland, Moldova, Monaco, Serbia

Tiền tệ:

Phí:

Đô la Úc:

22,00 AUD

Real Brazil:

35,00 BRL

Đô la Canada:

20,00 CAD

Koruna Séc:

400,00 CZK

Krone Đan Mạch:

120,00 DKK

Euro:

16,00 EUR

Đô la Hồng Kông:

155 HKD

Forint Hungary:

4.325 HUF

Shekel Israel mới:

75 ILS

Yên Nhật:

1.875 JPY

Ringgit Malaysia:

65 MYR

Peso Mexico:

250 MXN

Krone Na Uy

125 NOK

Đô la New Zealand:

28,00 NZD

Peso Philippine:

900 PHP

Zloty Ba Lan:

65 PLN

Rúp Nga:

640,00 RUB

Đô la Singapore:

28 SGD

Krona Thụy Điển:

150 SEK

Franc Thụy sĩ:

22 CHF

Tân Đài Tệ:

625 TWD

Baht Thái:

650 THB

Bảng Anh:

14 GBP

Đô la Mỹ:

20,00 USD

Phí giải quyết tranh chấp

Phí giải quyết tranh chấp tiêu chuẩn

Loại tiền

Phí giải quyết tranh chấp

Loại tiền

Phí giải quyết tranh chấp

Đô la Úc:

$12 AUD

Peso Mexico:

160 MXN

Real Brazil:

R$35 BRL

Đô la New Zealand:

$13 NZD

Đô la Canada:

$10 CAD

Krone Na Uy:

75 NOK

Koruna Séc:

185 CZK

Peso Philippine:

405 PHP

Krone Đan Mạch:

55 DKK

Zloty Ba Lan:

30 PLN

Euro:

7 EUR

Đô la Singapore:

$11 SGD

Đô la Hồng Kông:

65 HKD

Krona Thụy Điển:

75 SEK

Forint Hungary:

2450 HUF

Franc Thụy sĩ:

8 CHF

Rupee Ấn Độ:

580 INR

Tân Đài tệ:

$250 TWD

Shekel Israel mới:

30 ILS

Baht Thái:

250 THB

Yên Nhật:

¥870 JPY

Bảng Anh:

£6 GBP

Ringgit Malaysia:

35 MYR

Đô la Mỹ:

$8 USD

Phí giải quyết tranh chấp khối lượng lớn

Loại tiền

Phí giải quyết tranh chấp

Loại tiền

Phí giải quyết tranh chấp

Đô la Úc:

$24 AUD

Peso Mexico:

320 MXN

Real Brazil:

R$70 BRL

Đô la New Zealand:

$26 NZD

Đô la Canada:

$20 CAD

Krone Na Uy:

150 NOK

Koruna Séc:

370 CZK

Peso Philippine:

810 PHP

Krone Đan Mạch:

110 DKK

Zloty Ba Lan:

60 PLN

Euro:

14 EUR

Đô la Singapore:

$22 SGD

Đô la Hồng Kông:

130 HKD

Krona Thụy Điển:

150 SEK

Forint Hungary:

4900 HUF

Franc Thụy sĩ:

16 CHF

Rupee Ấn Độ:

1160 INR

Tân Đài tệ:

$500 TWD

Shekel Israel mới:

60 ILS

Baht Thái:

500 THB

Yên Nhật:

¥1740 JPY

Bảng Anh:

£12 GBP

Ringgit Malaysia:

70 MYR

Đô la Mỹ:

$16 USD

Xác nhận thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

Tiền tệ:

Phí:

Đô la Úc:

$2 AUD

Real Brazil:

R$4 BRL

Đô la Canada:

$2,45 CAD

Koruna Séc:

50 CZK

Krone Đan Mạch:

12,5 DKK

Euro:

1,50 EUR

Đô la Hồng Kông:

$15,00 HKD

Forint Hungary:

400,00 HUF

Shekel Israel mới:

8 ILS

Yên Nhật:

¥200 JPY

Ringgit Malaysia:

10 MYR

Peso Mexico:

20 MXN

Đô la New Zealand:

$3 NZD

Krone Na Uy:

15 NOK

Peso Philippine:

100 PHP

Zloty Ba Lan:

6,50 PLN

Rúp Nga:

60 RUB

Đô la Singapore:

$3 SGD

Krona Thụy Điển:

15 SEK

Franc Thụy sĩ:

3 CHF

Tân Đài tệ:

$70 TWD

Baht Thái:

70 THB

Bảng Anh:

£1 GBP

Đô la Mỹ:

$1,95 USD

Trong một số trường hợp, PayPal có thể yêu cầu bạn xác minh quyền kiểm soát thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn. Để làm như vậy, PayPal sẽ trừ phí trong thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn và sau đó yêu cầu bạn xác minh mã liên quan đến khoản phí. Số tiền này sẽ được hoàn trả khi bạn hoàn thành quy trình xác minh thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.

Phí yêu cầu hồ sơ

$10 SGD (mỗi hàng hóa), hoặc loại tiền khác tương đương.

Chúng tôi sẽ không tính phí cho bạn khi yêu cầu các hồ sơ liên quan đến việc bạn xác nhận sai sót trong tài khoản trên tinh thần thiện chí.

4. Phí cho các hạng mục định giá khác

Biểu giá thanh toán vi mô. PayPal cung cấp hai chương trình định giá thanh toán vi mô: (i) Phí thanh toán vi mô; và (ii) Phí thanh toán vi mô đối với Sản phẩm kỹ thuật số.

(i) Phí thanh toán vi mô. Nếu bạn đã đăng ký Phí thanh toán vi mô thì các khoản Phí sau đây sẽ áp dụng cho tất cả các khoản Thanh toán thương mại bạn nhận được. Nếu bạn có cả tài khoản hỗ trợ Phí thanh toán vi mô và tài khoản định giá tiêu chuẩn thì bạn có trách nhiệm chuyển chính xác các khoản thanh toán của mình đến tài khoản phù hợp. Sau khi giao dịch được xử lý thông qua tài khoản bạn chọn, bạn không thể yêu cầu xử lý giao dịch đó qua một tài khoản khác.

Hoạt động

Quốc gia/Khu vực

Phí thanh toán vi mô

Nhận thanh toán thương mại

Tất cả các quốc gia (nơi có Phí thanh toán vi mô)

Thanh toán trong nước:

5% + Phí cố định đối với các khoản thanh toán vi mô

Thanh toán quốc tế:

6% + Phí cố định đối với các khoản thanh toán vi mô

Phí cố định đối với các khoản thanh toán vi mô

**** Mỹ La-tinh

6,5% + Phí cố định đối với các khoản thanh toán vi mô

Tất cả các quốc gia nếu có

Tiền tệ:

Phí:

Đô la Úc:

$0,05 AUD

Real Brazil:

R$0,1 BRL

Đô la Canada:

$0,05 CAD

Koruna Séc:

1,67 CZK

Krone Đan Mạch:

0,43 DKK

Euro:

0,05 EUR

Đô la Hồng Kông:

$0,39 HKD

Forint Hungary:

15 HUF

Shekel Israel mới:

0,20 ILS

Yên Nhật:

¥7 JPY

Ringgit Malaysia:

0,2 MYR

Peso Mexico:

$0,55 MXN

Đô la New Zealand:

$0,08 NZD

Krone Na Uy:

0,47 NOK

Peso Philippine:

2,50 PHP

Zloty Ba Lan:

0,23 PLN

Rúp Nga:

2 RUB

Đô la Singapore:

$0,08 SGD

Krona Thụy Điển:

0,54 SEK

Franc Thụy sĩ:

0,09 CHF

Tân Đài tệ:

2 TWD

Baht Thái:

1,8 THB

Bảng Anh:

£0,05 GBP

Đô la Mỹ:

$0,05 USD

**** Mỹ La-tinh bao gồm các quốc gia sau: Antigua và Barbuda, Anguilla, Antilles thuộc Hà Lan, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Bahamas, Belize, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Cộng hòa Dominica, Ecuador, Quần đảo Falkland, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Saint Kitts và Nevis, Quần đảo Cayman, Saint Lucia, Montserrat, Nicaragua, Panama, Peru, Paraguay, Suriname, El Salvador (SV), Quần đảo Turks và Caicos, Trinidad và Tobago, Uruguay, Saint Vincent và Grenadines, Venezuela, Quần đảo Virgin thuộc Anh.

(ii) Phí đối với Khoản thanh toán vi mô cho Sản phẩm kỹ thuật số. Nếu bạn đăng ký và đủ điều kiện nhận Khoản thanh toán vi mô cho Sản phẩm kỹ thuật số, thì với mỗi giao dịch chỉ liên quan đến sản phẩm kỹ thuật số, bạn đồng ý thanh toán (i) Phí thanh toán thương mại được mô tả trong Phần 2 ở trên hoặc (ii) Phí thanh toán vi mô cho Sản phẩm kỹ thuật số, tùy theo mức phí nào cho ra số tiền thấp hơn mà bạn phải trả cho giao dịch.

Hoạt động

Quốc gia/Khu vực

Phí đối với các khoản thanh toán vi mô cho Sản phẩm kỹ thuật số

Nhận Khoản thanh toán vi mô đối với Sản phẩm kỹ thuật số

Tất cả các quốc gia (nơi áp dụng Khoản thanh toán vi mô cho Sản phẩm kỹ thuật số) ngoại trừ các quốc gia được liệt kê bên dưới

Thanh toán trong nước:

5% + Phí cố định đối với các khoản thanh toán vi mô

Thanh toán quốc tế:

5,5% + Phí cố định đối với các khoản thanh toán vi mô

Nhật Bản

Thanh toán trong nước:

5% + Phí cố định đối với các khoản thanh toán vi mô

Thanh toán quốc tế:

5% đến 5,3% + Phí cố định đối với các khoản thanh toán vi mô

Albani, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Georgia, Iceland, Moldova, Monaco, Serbia, (nếu thích hợp)

Thanh toán trong nước:

5% + Phí cố định đối với các khoản thanh toán vi mô

Thanh toán quốc tế:

Mức phí này tùy thuộc vào quốc gia/khu vực của người mua

Quốc gia/Khu vực của người mua

Phí

Bắc Âu*

5,4% + Phí cố định đối với các khoản thanh toán vi mô

Mỹ, Canada, Châu Âu I**

5,5% + Phí cố định đối với các khoản thanh toán vi mô

Châu Âu II***

6,0% + Phí cố định đối với các khoản thanh toán vi mô

Tất cả các quốc gia khác

6,5% + Phí cố định đối với các khoản thanh toán vi mô

 

Đặc khu hành chính Hồng Kông thuộc Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam

Thanh toán trong nước:

5,5% + Phí cố định đối với các khoản thanh toán vi mô

Thanh toán quốc tế:

6,0% + Phí cố định đối với các khoản thanh toán vi mô

 

Trung Quốc

Thanh toán quốc tế:

6,0% + Phí cố định đối với các khoản thanh toán vi mô

Phí cố định đối với các khoản thanh toán vi mô

Tất cả các quốc gia nếu có

Tiền tệ:

Phí:

Đô la Úc:

$0,05 AUD

Real Brazil:

R$0,1 BRL

Đô la Canada:

$0,05 CAD

Koruna Séc:

1,67 CZK

Krone Đan Mạch:

0,43 DKK

Euro:

0,05 EUR

Đô la Hồng Kông:

$0,39 HKD

Forint Hungary:

15 HUF

Shekel Israel mới:

0,20 ILS

Yên Nhật:

¥7 JPY

Ringgit Malaysia:

0,2 MYR

Peso Mexico:

$0,55 MXN

Đô la New Zealand:

$0,08 NZD

Krone Na Uy:

0,47 NOK

Peso Philippine:

2,50 PHP

Zloty Ba Lan:

0,23 PLN

Rúp Nga:

2 RUB

Đô la Singapore:

$0,08 SGD

Krona Thụy Điển:

0,54 SEK

Franc Thụy sĩ:

0,09 CHF

Tân Đài tệ:

2 TWD

Baht Thái:

1,8 THB

Bảng Anh:

£0,05 GBP

Đô la Mỹ:

$0,05 USD

* Bắc Âu: Đan Mạch, Quần đảo Faroe, Phần Lan (bao gồm cả Quần đảo Aland), Greenland, Iceland, Thụy Điển.

** Châu Âu I: Áo, Bỉ, Síp, Estonia, Pháp (bao gồm Guiana thuộc Pháp, Guadeloupe, Martinique, Reunion và Mayotte), Đức, Gibraltar, Hy Lạp, Ireland, Ý, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Hà Lan, Bồ Đào Nha, San Marino, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh (bao gồm Quần đảo Channel và Đảo Man), Thành quốc Vatican.

*** Châu Âu II: Albania, Andorra, Belarus, Bosnia và Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Georgia, Hungary, Kosovo^^, Latvia, Liechtenstein, Litvia, Macedonia, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga, Serbia, Thụy Sĩ, Ukraina.

^^ Người mua ở các quốc gia này không thể mở tài khoản PayPal nhưng có thể mua hàng bằng thẻ tín dụng trên các trang web nhất định của người bán.

Phí thanh toán/xuất chi hàng loạt.

Hoạt động

Quốc gia/Khu vực

Phí thanh toán/Xuất chi hàng loạt

Gửi thanh toán hàng loạt hoặc xuất chi hàng loạt

Tất cả các quốc gia, ngoại trừ các quốc gia được liệt kê dưới đây

Thanh toán trong nước:

2% khoản thanh toán tối đa bằng Phí thanh toán hàng loạt tối đa* cho mỗi người nhận như được liệt kê bên dưới.

Thanh toán quốc tế:

Albania, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Georgia, Iceland, Israel, Moldova, Monaco, Serbia, Ukraine

Thanh toán trong nước:

2% khoản thanh toán tối đa bằng Phí thanh toán hàng loạt tối đa cho mỗi người nhận như được liệt kê bên dưới**.

Thanh toán quốc tế:

2% khoản thanh toán tối đa bằng Phí thanh toán hàng loạt tối đa cho mỗi người nhận như được liệt kê bên dưới***.

Đặc khu hành chính Hồng Kông thuộc Trung Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan

Thanh toán nội địa (nếu có):

2% khoản thanh toán tối đa bằng Phí thanh toán hàng loạt tối đa* cho mỗi người nhận như được liệt kê bên dưới.

Thanh toán quốc tế:

2% khoản thanh toán tối đa bằng Phí thanh toán hàng loạt tối đa* cho mỗi người nhận như được liệt kê bên dưới****.

     

*Phí thanh toán hàng loạt/xuất chi hàng loạt tối đa

 

Tiền tệ:

Phí Tối đa cho mỗi người nhận:

Đô la Úc:

$1,25 AUD

Real Brazil:

R$2 BRL

Đô la Canada:

$1,25 CAD

Koruna Séc:

24 CZK

Krone Đan Mạch:

6 DKK

Euro:

0,85 EUR

Đô la Hồng Kông:

$7 HKD

Forint Hungary:

210 HUF

Shekel Israel mới:

4 ILS

Yên Nhật:

¥120 JPY

Ringgit Malaysia:

4 MYR

Peso Mexico:

11,00 MXN

Đô la New Zealand:

$1,5 NZD

Krone Na Uy:

6,75 NOK

Peso Philippine:

50 PHP

Zloty Ba Lan:

3 PLN

Rúp Nga:

30 RUB

Đô la Singapore:

$1,6 SGD

Krona Thụy Điển:

9 SEK

Franc Thụy sĩ:

1,3 CHF

Baht Thái:

$36 THB

Tân Đài Tệ:

$33 TWD

Bảng Anh:

£0,65 GBP

Đô la Mỹ:

$1 USD

** Phí Thanh toán hàng loạt/Xuất chi hàng loạt tối đa cho các khoản thanh toán trong nước từ: Albani, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Georgia, Iceland, Israel, Moldova, Monaco, Serbia, Ukraina

 

Tiền tệ:

Phí Tối đa cho mỗi người nhận:

Đô la Úc:

$16 AUD

Real Brazil:

R$24 BRL

Đô la Canada:

$14 CAD

Koruna Séc:

280 CZK

Krone Đan Mạch:

84 DKK

Euro:

12 EUR

Đô la Hồng Kông:

$110 HKD

Forint Hungary:

3080 HUF

Shekel Israel:

50 ILS

Yên Nhật:

¥1.200 JPY

Ringgit Malaysia:

50 MYR

Peso Mexico:

170 MXN

Đô la New Zealand:

$20 NZD

Krone Na Uy:

90 NOK

Peso Philippine:

640 PHP

Zloty Ba Lan:

46 PLN

Rúp Nga:

480 RUB

Đô la Singapore:

$20 SGD

Krona Thụy Điển:

100 SEK

Franc Thụy sĩ:

16 CHF

Tân Đài Tệ:

$440 TWD

Baht Thái:

460 THB

Bảng Anh:

£10 GBP

Đô la Mỹ:

$14 USD

***Phí thanh toán/Xuất chi hàng loạt tối đa cho các khoản thanh toán quốc tế từ: Albania, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Georgia, Iceland, Israel, Moldova, Monaco, Serbia, Ukraine

 

Tiền tệ:

Phí Tối đa cho mỗi người nhận:

Đô la Úc:

$100 AUD

Real Brazil:

R$150 BRL

Đô la Canada:

$90 CAD

Koruna Séc:

1700 CZK

Krone Đan Mạch:

500 DKK

Euro:

70 EUR

Đô la Hồng Kông:

$660 HKD

Forint Hungary:

18.500 HUF

Shekel Israel:

320 ILS

Yên Nhật:

¥8.000 JPY

Ringgit Malaysia:

300 MYR

Peso Mexico:

1.080 MXN

Đô la New Zealand:

$120 NZD

Krone Na Uy:

540 NOK

Peso Philippine:

3.800 PHP

Zloty Ba Lan:

280 PLN

Rúp Nga:

2.800 RUB

Đô la Singapore:

$120 SGD

Krona Thụy Điển:

640 SEK

Franc Thụy sĩ:

100 CHF

Tân Đài Tệ:

$2.700 TWD

Baht Thái:

2.800 THB

Bảng Anh:

$60 GBP

Đô la Mỹ:

$90 USD

****Phí thanh toán hàng loạt/Xuất chi hàng loạt tối đa cho các khoản thanh toán quốc tế từ: Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan

 

Tiền tệ:

Phí tối đa cho mỗi người nhận:

Đô la Úc:

$60 AUD

Real Brazil:

R$100 BRL

Đô la Canada:

$60 CAD

Koruna Séc:

1.000 CZK

Krone Đan Mạch:

300 DKK

Euro:

40 EUR

Đô la Hồng Kông:

$400 HKD

Forint Hungary:

15.000 HUF

Shekel Israel:

200 ILS

Yên Nhật:

¥5.000 JPY

Ringgit Malaysia:

200 MYR

Peso Mexico:

750 MXN

Đô la New Zealand:

$75 NZD

Krone Na Uy:

300 NOK

Peso Philippine:

2.500 PHP

Zloty Ba Lan:

150 PLN

Rúp Nga:

1.500 RUB

Đô la Singapore:

$80 SGD

Krona Thụy Điển:

400 SEK

Franc Thụy sĩ:

50 CHF

Tân Đài tệ:

$2.000 TWD

Baht Thái:

2.000 THB

Bảng Anh:

£35 GBP

Đô la Mỹ:

$50 USD

Phí thanh toán cá nhân.

a. Thanh toán cá nhân là những khoản tiền gửi tới bạn bè hoặc thành viên gia đình, ví dụ: góp tiền thuê nhà hoặc thanh toán hóa đơn ăn tối.

b. Thanh toán cá nhân bị hạn chế về tính khả dụng, và thường không khả dụng ở hầu hết các quốc gia.

c. Nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán cho khoản thanh toán cá nhân, bạn có thể bị công ty thẻ tín dụng thu phí tạm ứng tiền mặt.

d. Người gửi phải chịu khoản phí này.

Hoạt động

Quốc gia/Khu vực của Người gửi

Quốc gia/Khu vực của Người nhận

Phí thanh toán cá nhân khi phương thức thanh toán chỉ là số dư hoặc ngân hàng

Phí thanh toán cá nhân khi sử dụng phương thức thanh toán khác để trả một phần hoặc toàn bộ khoản thanh toán, bao gồm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Nếu bạn sử dụng phương thức thanh toán khác để trả một phần khoản thanh toán, phí sẽ được chia theo tỷ lệ.

Gửi hoặc nhận thanh toán trong nước

Andorra, Croatia, Iceland, Monaco (xem Chú ý)

Khu vực kinh tế Châu Âu sử dụng EUR/SEK

MIỄN PHÍ

MIỄN PHÍ

Mọi nơi khả dụng

Mọi nơi khả dụng

MIỄN PHÍ

3,4% + Phí cố định

         

Gửi hoặc nhận thanh toán quốc tế

Andorra, Croatia, Iceland và Monaco

Mỹ, Canada, Bắc Âu*, Châu Âu I** hoặc Châu Âu II***

1,99 EUR

1,99 EUR

Các quốc gia/khu vực khác

3,99 EUR

3,99 EUR

Albania, Bosnia, Herzegovina, Macedonia, Moldova, Montenegro và Ukraine

Mỹ, Canada, Bắc Âu*, Châu Âu I** hoặc Châu Âu II***

1,99 EUR

1,99 EUR + 3,4% + Phí cố định

Các quốc gia/khu vực khác

3,99 EUR

3,99 EUR + 3,4% + Phí cố định

New Zealand

Mọi quốc gia/khu vực

6,99 NZD

6,99 NZD + 3,4% + Phí cố định

     
 

Các quốc gia/khu vực khác

Các quốc gia/khu vực khác

4,99 USD

4,99 USD + 3,4% + Phí cố định

           

* Bắc Âu: Đan Mạch, Quần đảo Faroe, Phần Lan (bao gồm Quần đảo Aland), Greenland, Iceland, Na Uy, Thụy Điển.

** Châu Âu I: Áo, Bỉ, Síp, Estonia, Pháp (bao gồm Guiana thuộc Pháp, Guadeloupe, Martinique, Reunion và Mayotte), Đức, Gibraltar, Hy Lạp, Ireland, Ý, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Hà Lan, Bồ Đào Nha, San Marino, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh (bao gồm Quần đảo Channel và Đảo Man), Thành quốc Vatican.

*** Châu Âu II: Albania, Andorra, Belarus, Bosnia và Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Georgia, Hungary, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Macedonia, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga, Thụy Sĩ, Ukraine.

Lưu ý: Các khoản thanh toán xuyên biên giới bằng đồng Euro hoặc đồng Krona Thụy Điển được thực hiện giữa các tài khoản đã đăng ký tại Liên minh Châu Âu hoặc Khu vực kinh tế Châu Âu hoặc Monaco sẽ được coi là các Khoản thanh toán cá nhân trong nước nhằm mục đích thu phí.

Tiền tệ:

Phí cố định:

Đô la Úc:

$0,3 AUD

Real Brazil:

R$0,6 BRL

Đô la Canada:

$0,3 CAD

Koruna Séc:

10,00 CZK

Krone Đan Mạch:

2,6 DKK

Euro:

0,35 EUR

Đô la Hồng Kông:

$2,35 HKD

Forint Hungary:

90,00 HUF

Shekel Israel mới:

1,2 ILS

Yên Nhật:

¥40,00 JPY

Ringgit Malaysia:

2,00 MYR

Peso Mexico:

4,00 MXN

Đô la New Zealand:

$0,45 NZD

Krone Na Uy:

2,8 NOK

Peso Philippine:

15,00 PHP

Zloty Ba Lan:

1,35 PLN

Rúp Nga:

10 RUB

Đô la Singapore:

$0,5 SGD

Krona Thụy Điển:

3,25 SEK

Franc Thụy sĩ:

0,55 CHF

Tân Đài tệ:

$10,00 TWD

Baht Thái:

11,00 THB

Bảng Anh:

£0,2 GBP

Đô la Mỹ:

$0,3 USD

Phí hoàn tiền

Hoạt động

Quốc gia/Khu vực

Phí

Hoàn tiền khoản thanh toán thương mại

Đặc khu Hành chính Hồng Kông thuộc Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam

Albani, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Georgia, Iceland, Moldova, Monaco, Serbia

Nếu bạn hoàn tiền (một phần hoặc toàn bộ) giao dịch cho người mua hoặc khoản quyên góp cho nhà tài trợ, thì bạn sẽ không bị mất phí cho việc hoàn tiền, nhưng các khoản phí bạn đã thanh toán ban đầu sẽ không được trả lại cho bạn.

Phí ngân hàng/thẻ tín dụng. Ngân hàng, công ty phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn có thể tính phí gửi hoặc nhận tiền thông qua PayPal. Ví dụ: bạn có thể bị tính phí quy đổi tiền tệ, phí giao dịch quốc tế hoặc các loại phí khác ngay cả khi giao dịch của bạn là giao dịch trong nước và không cần quy đổi tiền tệ. PayPal không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản phí nào do ngân hàng, công ty phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn hoặc tổ chức tài chính khác tính cho bạn dựa trên việc bạn sử dụng PayPal.