Dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bắt đầu mọi thứ với Tài khoản doanh nghiệp

Đưa doanh nghiệp của bạn vươn ra thế giới. Gia nhập mạng lưới hơn 27 triệu người bán tin dùng PayPal.

Bạn đã là khách hàng của PayPal? Đăng nhập ngay.

Các biểu đồ khác nhau mà doanh nghiệp dùng để theo dõi hiệu suất của họ bằng tài khoản doanh nghiệp PayPal
Bạn đang tìm kiếm nền tảng thanh toán toàn cầu được tin dùng và quan tâm đến nhu cầu doanh nghiệp? Tìm hiểu về PayPal dành cho doanh nghiệp lớn         

Thiết lập dễ dàng

Bạn có thắc mắc? Truy cập Trung tâm trợ giúp để xem phần Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

Đăng ký hoàn toàn miễn phí

Chỉ cần cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email và một số thông tin cơ bản về doanh nghiệp của bạn.

Đăng ký tài khoản doanh nghiệp         

Bắt đầu nhận thanh toán

Chỉ cần xác nhận địa chỉ email và tên doanh nghiệp, liên kết tài khoản ngân hàng của bạn. Vậy là xong!

Công cụ hỗ trợ tăng trưởng

Khám phá Công cụ hỗ trợ kinh doanh để biết chúng tôi có thể giúp bạn điều hành và phát triển doanh nghiệp bằng cách nào.

Truy cập Công cụ hỗ trợ kinh doanh         

Bắt đầu mọi thứ với Tài khoản doanh nghiệp

Gia nhập mạng lưới hơn 30 triệu người bán tin dùng PayPal trên toàn cầu.

Đăng ký

PayPal cung cấp nhiều giải pháp tuyệt vời, không chỉ mỗi nút thanh toán

Khám phá toàn bộ các giải pháp của chúng tôi được thiết kế phù hợp với nhu cầu riêng của doanh nghiệp trong Công cụ hỗ trợ kinh doanh.

Truy cập Công cụ hỗ trợ kinh doanh