หัวข้อความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > การชำระเงิน/ชำระเงิน

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

ชำระเงิน

จะดูอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของ PayPal ได้ที่ไหนจะยกเลิกการชำระเงิน PayPal ที่ชำระไปแล้วได้ไหมจะชำระเป็นเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้บัตรเครดิตผ่าน PayPal ได้อย่างไรทำไม PayPal เรียกเก็บค่าธรรมเนียมของบัตรเครดิตหรือเดบิตซ้ำสองครั้งสำหรับการทำรายการเดียวกันฉันจะชำระเงินตามการเรียกเก็บเงินหรือใบเรียกเก็บเงินของ PayPal ได้อย่างไรเมื่ออนุญาตชำระเงิน ระบบบัญชี PayPal จะหักเงินจากแหล่งใดก่อนจะชำระเงินผ่าน PayPal ได้อย่างไรจะมีเงินชำระผ่าน PayPal ได้อย่างไร จะเปลี่ยนวิธีการชำระเงินได้อย่างไรฉันได้ตั้งค่าการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้าสำหรับค่าสมาชิก แผนผ่อนชำระ หรือการชำระเงินเป็นงวด ถ้าต้องการดู แก้ไข หรือยกเลิกข้อตกลงนี้ในบัญชี PayPal ของฉันต้องทำอย่างไรทำไมถึงไม่สามารถชำระเงินผ่านบัญชี PayPal ด้วยบัตร American Express ได้จะดูและแก้ไขการตั้งค่า 'เข้าสู่ระบบด้วย PayPal' ได้อย่างไร