หัวข้อความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > ทุกอย่างเกี่ยวกับ PayPal/นโยบาย

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

นโยบาย

PayPal อนุญาตให้ทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าล่วงหน้าหรือไม่PayPal มีนโยบายคุ้มครองผู้ซื้ออย่างไรบ้างปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการพักเงินไว้ชั่วคราวจะได้รับคืนสิทธิ์การคุ้มครองผู้ขายจาก PayPal ได้อย่างไร ถ้าก่อนหน้านี้ได้ถูกพักสิทธิ์ไว้จะรู้ได้อย่างไรว่าสินค้าหรือการทำรายการเป็นไปตามนโยบายการใช้บริการของ PayPal หรือไม่PayPal มีนโยบายคุ้มครองผู้ขายอย่างไรบ้างถ้าการชำระเงินไม่ได้ถูกระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ นั้นหมายความว่าเป็นการชำระเงินที่ไม่มีปัญหาและได้รับการคุ้มครองใช่หรือไม่การทำรายการจะได้รับการคุ้มครองผู้ขายจาก PayPal หรือไม่ จะทราบได้อย่างไรกระบวนการตรวจสอบตามนโยบายคุ้มครองผู้ขายเป็นอย่างไรกรณีมีการยื่นข้อเรียกร้อง ผู้ขายจะต้องส่งหลักฐานใดบ้างให้ PayPal เพื่อรับสิทธิ์คุ้มครองผู้ขายการทำรายการประเภทใดบ้างที่จะไม่ได้รับสิทธิ์คุ้มครองผู้ขายของ PayPalควรทำอย่างไรถ้าบัญชีถูกจำกัดการใช้งานเนื่องจากไม่ได้แจ้งข้อมูลตามที่ FATCA กำหนดFATCA คืออะไรใครบ้างที่ได้รับผลกระทบจาก FATCAจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ได้แจ้งข้อมูลที่ PayPal ขอตามข้อกำหนดของ FATCAเอกสาร FATCA ใดบ้างที่ PayPal ต้องการและจะส่งเอกสารให้ได้อย่างไรFATCA กำหนดให้ PayPal รายงานเรื่องใดบ้างพลเมืองสหรัฐฯ คืออะไรตามนิยามของ FATCA และจุดประสงค์ด้านการรายงานภาษี 1099K คืออะไร