หัวข้อความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > ทุกอย่างเกี่ยวกับ PayPal/นโยบาย

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

จะได้รับคืนสิทธิ์การคุ้มครองผู้ขายจาก PayPal ได้อย่างไร ถ้าก่อนหน้านี้ได้ถูกพักสิทธิ์ไว้PayPal อนุญาตให้ทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าล่วงหน้าหรือไม่พลเมืองสหรัฐฯ คืออะไรตามนิยามของ FATCA และจุดประสงค์ด้านการรายงานภาษี 1099K คืออะไรกรณีมีการยื่นข้อเรียกร้อง ผู้ขายจะต้องส่งหลักฐานใดบ้างให้ PayPal เพื่อรับสิทธิ์คุ้มครองผู้ขายควรทำอย่างไรถ้าบัญชีถูกจำกัดการใช้งานเนื่องจากไม่ได้แจ้งข้อมูลตามที่ FATCA กำหนดการทำรายการประเภทใดบ้างที่จะไม่ได้รับสิทธิ์คุ้มครองผู้ขายของ PayPalจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ได้แจ้งข้อมูลที่ PayPal ขอตามข้อกำหนดของ FATCAFATCA กำหนดให้ PayPal รายงานเรื่องใดบ้างถ้าการชำระเงินไม่ได้ถูกระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ นั้นหมายความว่าเป็นการชำระเงินที่ไม่มีปัญหาและได้รับการคุ้มครองใช่หรือไม่จะรู้ได้อย่างไรว่าสินค้าหรือการทำรายการเป็นไปตามนโยบายการใช้บริการของ PayPal หรือไม่กระบวนการตรวจสอบตามนโยบายคุ้มครองผู้ขายเป็นอย่างไรใครบ้างที่ได้รับผลกระทบจาก FATCAการทำรายการจะได้รับการคุ้มครองผู้ขายจาก PayPal หรือไม่ จะทราบได้อย่างไรเอกสาร FATCA ใดบ้างที่ PayPal ต้องการและจะส่งเอกสารให้ได้อย่างไรPayPal มีนโยบายคุ้มครองผู้ขายอย่างไรบ้างPayPal มีนโยบายคุ้มครองผู้ซื้ออย่างไรบ้างFATCA คืออะไรเหตุใดการชำระเงินทาง PayPal ของฉันจึงถูกพัก