หัวข้อความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > เงินของฉัน/การใช้บัญชีธนาคารกับ PayPal

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

จะเพิ่มบัญชีธนาคารต่างประเทศในบัญชี PayPal ได้หรือไม่ฉันจะเพิ่มบัญชีธนาคารในบัญชี PayPal ของฉันอย่างไรทำไมฉันยังไม่ได้รับเงินฝากจำนวนเล็กน้อย 2 รายการจาก PayPal เพื่อยืนยันบัญชีธนาคารของฉันจะยืนยันบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงไว้กับบัญชี PayPal ได้อย่างไรฉันจะสามารถถอนเงินได้หรือไม่ถ้าชื่อในบัญชี PayPal และบัญชีธนาคารของฉันแตกต่างกันจะใช้บัญชีธนาคารเดียวกันในบัญชี PayPal มากกว่า 1 บัญชีได้หรือไม่จะใช้บัญชีธนาคารของผู้อื่นในบัญชี PayPal ได้หรือไม่ฉันจะลบบัญชีธนาคารออกจากบัญชี PayPal ของฉันได้อย่างไรฉันจะเลือกบัญชีธนาคารหลักสำหรับบัญชี PayPal ของฉันได้อย่างไร