หัวข้อความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > เงินของฉัน/การใช้บัญชีธนาคารกับ PayPal

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

การใช้บัญชีธนาคารกับ PayPal

จะเพิ่มบัญชีธนาคารต่างประเทศในบัญชี PayPal ได้หรือไม่ทำไมฉันยังไม่ได้รับเงินฝากจำนวนเล็กน้อย 2 รายการจาก PayPal เพื่อยืนยันบัญชีธนาคารของฉันฉันจะเพิ่มบัญชีธนาคารในบัญชี PayPal ของฉันอย่างไรจะใช้บัญชีธนาคารเดียวกันในบัญชี PayPal มากกว่า 1 บัญชีได้หรือไม่ฉันจะยืนยันบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของฉันได้อย่างไรฉันจะสามารถถอนเงินได้หรือไม่ถ้าชื่อในบัญชี PayPal และบัญชีธนาคารของฉันแตกต่างกันฉันจะยืนยันบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของฉันได้อย่างไรจะใช้บัญชีธนาคารของผู้อื่นในบัญชี PayPal ได้หรือไม่จะเลือกตั้งค่าบัญชีธนาคารหลักอย่างไร