หัวข้อความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > ข้อพิพาทและการฟ้องร้อง/สถานะของข้อพิพาท

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

สถานะของข้อพิพาท

ฉันจะให้ข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมแก่ PayPal เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องได้อย่างไรจะยอมรับหรือปฏิเสธการคืนเงินบางส่วนได้อย่างไรจะตอบกลับข้อพิพาท PayPal ที่ยื่นโดยผู้ซื้อของฉันได้อย่างไรจะดูสถานะของข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใน PayPal ของฉันได้อย่างไรฉันสามารถอุทธรณ์คำตัดสินของ PayPal ในข้อเรียกร้องของฉันได้หรือไม่PayPal จะใช้เวลาตรวจสอบข้อเรียกร้องของฉันนานเท่าใดนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ทำงานอย่างไร การทำรายการของฉันมีสิทธิ์หรือไม่ฉันสามารถเปิดข้อพิพาทที่ปิดไปแล้วอีกครั้งในบัญชี PayPal ของฉันได้หรือไม่ฉันไม่สามารถแก้ไขปัญหาการทำรายการกับผู้ขาย/ผู้ซื้อของฉันบน PayPal จะยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้องได้อย่างไร