Biểu phí cho doanh nghiệp đơn giản và rõ ràng

Không có phí thiết lập hay hủy bỏ. Chúng tôi chỉ thu một khoản phí nhỏ dựa trên tổng doanh số bán hàng. Bạn càng bán nhiều thì phí càng thấp.

Đăng ký cho doanh nghiệp

Biểu phí ước tính dựa trên doanh số bán hàng.

Chọn một giải pháp

Doanh số hàng tháng

Biểu phí

4,4% + 0,30 USD *

Xem bảng phí chi tiếtKhách hàng hiện tại có thể đăng ký nhận chiết khấu

So sánh biểu phí.

Biểu phí người bán được áp dụng cho những thanh toán nhận được qua trang web của bạn, qua hóa đơn trực tuyến và chợ điện tử trực tuyến không phải là eBay. Bạn có thể đăng ký nhận chiết khấu khi tài khoản của bạn ở trạng thái tốt và bạn đạt điều kiện về doanh số hàng tháng.

Doanh số hàng tháng

Phí giao dịch

3.000 USD trở xuống4,4% + 0,30 USD *
3.000,01 – 10.000 USD3,9% + 0,30 USD * ¹
10.000,01 – 20.000 USD3,7% + 0,30 USD * ¹
20.000,01 – 100.000 USD3,4% + 0,30 USD * ¹
Trên 100.000 USD3,2% + 0,30 USD * ¹

Chúng tôi sẽ giúp bạn sử dụng nguồn tiền của mình dễ dàng hơn.

Tận hưởng truy cập dễ dàng hơn vào số dư PayPal của bạn bằng cách liên kết tài khoản ngân hàng Việt Nam với tài khoản PayPal của bạn.

Địa điểm ngân hàng

Loại tiền

Phí rút tiền

Phí hoàn trả*

Việt NamVND60.000 VND70.000 VND

Bạn đã sẵn sàng tạo tài khoản doanh nghiệp?

Đăng ký cho doanh nghiệp