Biểu phí cho doanh nghiệp đơn giản và rõ ràng

Không có phí thiết lập hay hủy bỏ. Chúng tôi chỉ thu một khoản phí nhỏ dựa trên tổng doanh số bán hàng. Bạn càng bán nhiều thì phí càng thấp.

Đăng ký cho doanh nghiệp

Biểu phí ước tính dựa trên doanh số bán hàng.

Nhận thanh toán và các hóa đơn trên web

Doanh số hàng tháng

Biểu phí

4,4% + 0,30 USD*

Xem bảng phí chi tiếtKhách hàng hiện tại có thể đăng ký nhận chiết khấu

So sánh biểu phí.

Nhận thanh toán và hóa đơn trên web

Những khoản phí người bán này áp dụng cho các khoản thanh toán nhận được qua trang web, hóa đơn trực tuyến và thị trường trực tuyến bao gồm eBay. Bạn có thể xin xét duyệt chiết khấu khi tài khoản của bạn vẫn đang hoạt động và bạn đã đạt được doanh số hàng tháng đủ điều kiện.

Doanh số hàng tháng

Phí giao dịch

3.000 USD trở xuống4,4% + 0,30 USD*
3.000,01 – 10.000 USD3,9% + 0,30 USD*¹
10.000,01 – 20.000 USD3,7% + 0,30 USD*¹
20.000,01 – 100.000 USD3,4% + 0,30 USD*¹
Trên 100.000 USD3,2% + 0,30 USD*¹

Chúng tôi sẽ giúp bạn sử dụng nguồn tiền của mình dễ dàng hơn.

Tận hưởng truy cập dễ dàng hơn vào số dư PayPal của bạn bằng cách liên kết tài khoản ngân hàng Việt Nam với tài khoản PayPal của bạn.

Địa điểm ngân hàng

Loại tiền

Phí rút tiền

Phí hoàn trả*

Việt NamVND60.000 VND70.000 VND

Bạn đã sẵn sàng tạo tài khoản doanh nghiệp?

Đăng ký cho doanh nghiệp