Liên hệ với chúng tôi

Các chuyên viên bán hàng và hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Hỗ trợ kỹ thuật & tài khoản

Khách hàng đăng ký mới và khách hàng hiện tại tìm kiếm hỗ trợ thiết lập, kỹ thuật và tài khoản.

Khám phá PayPal cho doanh nghiệp

Giải pháp cho kinh doanh và doanh nghiệp

Bạn là doanh nghiệp đã đăng ký nhận thanh toán doanh thu hàng tháng trên 120 triệu đồng hoặc doanh thu hàng năm trên 1.4 tỉ đồng? Các chuyên viên bán hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Bạn không phải doanh nghiệp lớn? Bắt đầu ngay bây giờ.

Bạn có thể tạo tài khoản PayPal và bắt đầu nhận thanh toán gần như ngay lập tức.