Nói chuyện với chuyên viên doanh nghiệp

Điền vào mẫu để yêu cầu một chuyên viên doanh nghiệp gọi lại cho bạn, hoặc gọi cho chúng tôi theo số +84 2364458242 vào 9h - 18h từ thứ Hai đến thứ Sáu*.

Doanh thu bán hàng trực tuyến hàng tháng*

*Cuộc gọi của bạn có thể được trả lời bởi một đại diện PayPal ở một quốc gia khác và bản ghi cuộc gọi của bạn có thể được lưu trữ và truy cập bởi các thành viên của tập đoàn PayPal và các bên thứ ba được ủy quyền ở nước ngoài. Vui lòng tham khảo Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Bạn sẽ chỉ bị tính phí cho cuộc gọi nội địa.