Những phương thức thanh toán và nhận thanh toán khác.

Gửi và nhận nhanh toán xuyên biên giới và vượt qua các rào cản ngôn ngữ. Chúng tôi bảo vệ người mua, người bán và doanh nghiệp, do đó, bất kể bạn mua hay bán hàng, hãy biết rằng chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

202 quốc gia. 25 loại tiền.

Bạn có thể có tất cả với một tài khoản PayPal.

Gửi biểu tượng

Gửi:

Chỉ cần thêm một thẻ để bắt đầu mua sắm và tích điểm thưởng cho thẻ. Thêm vào đó, chúng tôi bảo vệ các giao dịch mua hàng đủ điều kiện bằng chế độ Bảo vệ người mua.
Biểu tượng nhận

Nhận:

Chấp nhận thêm các loại thanh toán từ hầu hết mọi người có địa chỉ email. Chúng tôi sẽ bảo vệ các giao dịch đủ điều kiện của bạn với chế độ Bảo vệ người mua.
Biểu tượng ngân hàng

Rút tiền:

Chuyển tiền từ tài khoản PayPal của bạn:
  • Vào tài khoản ngân hàng tại địa phương của bạn.

Tất cả lưu giữ ở một địa điểm an toàn.

Tất cả tiền của bạn được giữ an toàn hơn ở một địa điểm. Chúng tôi không bao giờ ngừng hoạt động.

Thế giới nằm trong tay của bạn.

Đăng ký ngay