Chính sách Bảo vệ Người bán cho doanh nghiệp

Từ hàng hóa hữu hình đến dịch vụ trực tuyến, chính sách Bảo vệ Người bán của PayPal giúp bảo vệ hoạt động kinh doanh trực tuyến của bạn. An tâm khi biết rằng những giao dịch bán hàng hợp lệ của bạn được bảo vệ dù bạn kinh doanh dưới hình thức nào.

Đăng ký cho doanh nghiệp

Cách áp dụng chính sách Bảo vệ Người bán


1

Nếu một người mua khiếu nại đòi bồi hoàn hoặc rút lại thanh toán, chúng tôi sẽ tạm giữ khoản tiền.

2

Chúng tôi sẽ yêu cầu bằng chứng gửi hoặc giao hàng và điều tra vấn đề.

3

Khoản tiền sẽ được cấp cho bạn sau khi chúng tôi xác nhận rằng giao dịch của bạn đạt điều kiện hưởng chính sách Bảo vệ Người bán.

Bán thoải mái, bớt phiền lo

Chính sách Bảo vệ Người bán tự động bảo vệ mọi giao dịch hợp lệ của bạn.

Một thế giới đầy ắp cơ hội

An tâm khi biết rằng những giao dịch bán hàng hợp lệ của bạn được bảo vệ dù bạn kinh doanh dưới hình thức nào.

Giảm tối đa gian lận

Chúng tôi tăng cường mạng lưới an toàn để bảo vệ bạn trước những khoản thanh toán trái phép, rút lại thanh toán do nghi ngờ gian lận và khiếu nại không nhận được hàng.

Kiếm thêm lợi nhuận

Chủ yếu tập trung: tăng lợi nhuận, làm hài lòng khách hàng. Các giao dịch bán hàng hợp lệ được bảo vệ, giúp doanh nghiệp tránh tổn thất doanh thu và thời gian.

"Chúng tôi chọn PayPal vì tích hợp PayPal thật dễ dàng, nhất là với doanh nghiệp thương mại điện tử như chúng tôi"

Poh Yong Heng & Roger Poh, J316, Singapore

Khi nào áp dụng chính sách Bảo vệ Người bán?

  • Khiếu nại gian lận dù đã giao sản phẩm hợp lệ
  • Dịch vụ trực tuyến như phát triển phần mềm và thiết kế web
  • Hàng hóa hữu hình như hàng may mặc, đồ chơi, đồ điện tử, dịch vụ du lịch và đặt vé
  • Dịch vụ tư vấn

Xem Thỏa thuận người dùng để biết thông tin đầy đủ về các điều kiện hợp lệ

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để biết giao dịch của tôi đạt điều kiện hưởng chính sách Bảo vệ Người bán?

Giao dịch phải được ghi nhận theo một trong những trường hợp sau:

  1. Với hàng hóa hữu hình: được PayPal ghi nhận hợp lệ hoặc hợp lệ một phần để hưởng chính sách Bảo vệ Người bán PayPal trên trang "Chi tiết giao dịch" trong tài khoản của bạn. Nếu được ghi nhận hợp lệ, quyền bảo vệ được áp dụng trong trường hợp Giao dịch trái phép và Không nhận được hàng. Nếu được ghi nhận hợp lệ một phần, quyền bảo vệ sẽ chỉ áp dụng trong trường hợp Không nhận được hàng; hoặc

  2. Với hàng hóa hoặc dịch vụ ảo hoặc vô hình: được PayPal ghi nhận hợp lệ để hưởng chính sách Bảo vệ Người bán PayPal trên trang "Chi tiết giao dịch" trong tài khoản của bạn. Nếu được ghi nhận hợp lệ một phần, quyền báo vệ sẽ chỉ áp dụng trong trường hợp Giao dịch trái phép.

Xem Thỏa thuận người dùng để biết thông tin đầy đủ về các điều kiện hợp lệ

An tâm khởi sự bán hàng

Đăng ký cho doanh nghiệp