PayPal cho doanh nghiệp.

Mua sắm trực tuyến trên toàn cầu ở bất cứ nơi nào chấp nhận PayPal. Chỉ cần thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ liên kết với PayPal.

Vì sao nên thanh toán bằng PayPal

Tài khoản PayPal của bạn có nhiều loại tiền tệ? Thanh toán với PayPal để tiết kiệm phí chuyển đổi ngoại tệ.

Thanh toán chi phí kinh doanh và theo dõi mọi giao dịch bằng tài khoản PayPal.

Tích lũy điểm thưởng thẻ tín dụng khi thanh toán chi phí kinh doanh với PayPal.*

Quản lý thanh toán cước thuê bao thật dễ dàng với PayPal.

Tự tin mua sắm tại hàng triệu cửa hàng và thanh toán an toàn từ mọi nơi.


Những nơi chấp nhận PayPal


Những cách thức thanh toán khác

Pay your business invoices

Thanh toán hóa đơn doanh nghiệp của bạn

Hỏi người nhận xem bạn có thể thanh toán hóa đơn bằng PayPal – như vậy bạn có thể theo dõi tất cả chi phí kinh doanh trên một tài khoản.

Tìm hiểu về Lập hóa đơn
send a payment with just an email

Thanh toán chỉ với một email

Thanh toán cho nhà cung cấp bằng email của họ. Chỉ cần hỏi địa chỉ email của họ và gửi thanh toán.

Yêu cầu thanh toán
Pay your business invoices
send a payment with just an email

Thanh toán hóa đơn doanh nghiệp của bạn

Hỏi người nhận xem bạn có thể thanh toán hóa đơn bằng PayPal – như vậy bạn có thể theo dõi tất cả chi phí kinh doanh trên một tài khoản.

Thanh toán chỉ với một email

Thanh toán cho nhà cung cấp bằng email của họ. Chỉ cần hỏi địa chỉ email của họ và gửi thanh toán.

*Hệ thống điểm thưởng có thể khác nhau khi sử dụng PayPal. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết từ nhà cung cấp thẻ của bạn.