Bạn có thể tìm thấy mọi thứ ở đây.

Truy cập lịch sử mua hàng và chi tiết thanh toán của bạn mọi lúc, mọi nơi. Liên kết thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mới. Rút tiền. Tất cả tính năng chỉ trong một tài khoản.

Đăng ký ngay. Thật dễ dàng

Lựa chọn không giới hạn.

Tiền là của bạn. Vì vậy, bạn nên lựa chọn phương thức bạn muốn chi tiêu – bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc số dư PayPal.

Dễ dàng như đếm 1, 2, 3.

Xác nhận địa chỉ email

Tăng cường khả năng thanh toán của bạn.

Thêm thẻ

Tìm kiếm ưu đãi mua sắm.

Địa điểm mua sắm

Bạn xứng đáng nhận được nhiều hơn.

Chúng tôi không chỉ nói về sự công nhận. Sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn thông qua PayPal và tiếp tục tích lũy điểm thưởng.

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn.

Sử dụng ứng dụng PayPal để gửi và nhận thanh toán, kiểm tra số dư và các giao dịch của bạn, dù bạn đang ở bất kỳ đâu.
Đăng ký ngay. Thật dễ dàng