Pravidlá ochrany kupujúceho PayPal

Prečítajte si príslušnú zmluvu s používateľom, ktorá stanovuje pravidlá ochrany kupujúceho platné podľa miesta kupujúceho:

Miesto kupujúceho

Zmluva s používateľom

Austrália

https://www.paypal.com/au/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Rakúsko

https://www.paypal.com/at/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Belgicko

https://www.paypal.com/be/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Brazília

https://www.paypal.com/br/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Kanada

https://www.paypal.com/ca/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Európa (vzťahuje sa iba tieto európske štáty: Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Rumunsko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo)

https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Dánsko

https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Fínsko

https://www.paypal.com/fi/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Francúzsko

https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Nemecko

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Taliansko

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Japonsko

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Luxembursko

https://www.paypal.com/lu/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Holandsko

https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Nórsko

https://www.paypal.com/no/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Poľsko

https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Portugalsko

https://www.paypal.com/pt/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Rusko

https://www.paypal.com/ru/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Španielsko

https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Švédsko

https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Švajčiarsko

https://www.paypal.com/ch/webapps/mpp/ua/useragreement-full

USA

https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Vatikán

https://www.paypal.com/va/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Štáty, ktoré nie sú uvedené vyššie

https://www.paypal.com/ad/webapps/mpp/ua/useragreement-full