Brugeraftale for PayPal-tjenesten  

 

>> Vis alle juridiske aftaler

Brugeraftale for PayPal-tjenesten

 

Sidste opdatering: 21. oktober 2019

 

 

Aftalen består af 17 afsnit (inklusive et bilag). Du kan gå direkte til et af afsnittene ved at klikke på det relevante link nedenfor. Overskrifterne og underoverskrifterne nedenfor er kun henvisninger, og de begrænser ikke hvert afsnits omfang. Visse termer, der er skrevet med stort begyndelsesbogstav, har specifikke definitioner, som du finder i afsnit 16. Understregede termer i aftalen og på vores websted er links til de relevante oplysninger.

 

Gå til afsnit:

1. Vores forhold til dig
2. Din konto og dine saldi
3. Betalingsmetoder
4. Betalinger
5. Modtagelse af penge
6. Overførsel til bankkonto/indløsning af e-penge
7. Lukning af konto og varighed
8. Gebyrer og valutaomregning
9. Forbudte aktiviteter
10. Dit ansvar – vores tiltag
11. PayPals sælgerbeskyttelse
12. Fejl og uautoriserede betalinger
13. PayPals køberbeskyttelse
14. Tvister med PayPal
15. Generelt
16. Definitioner
Bilag 1 Gebyrer

Denne aftale er en kontrakt mellem dig og PayPal og gælder for din brug af tjenesterne.

Vilkårene i vores politik om godkendt brug og aftale om forhandlergavekort på siden Brugeraftale er medtaget i denne aftale gennem henvisning og angiver yderligre vilkår og betingelser relateret til tjenesterne. Ovenstående dokumenter er "Supplerende dokumenter" til denne aftale. For at undgå tvivl kan hverken de supplerende dokumenter eller de dele af aftalen, der udgør vilkårene for de supplerende dokumenter, udgøre "rammeaftaler" med henblik på EU's direktiv om betalingstjenester (2007/64/EF), det andet EU-direktiv om betalingstjenester ((EU) 2015/2366) ("PSD2") eller enhver implementering af disse direktiver i medlemsstaterne i EU eller EØS.

Indgåelse af denne aftale

 

Når du tilmelder dig tjenesterne, skal du læse, samtykke til og acceptere alle de vilkår og betingelser, der indeholdes i denne aftale (herunder de opdateringer af politikker samt politikker og vilkår for bonus, der henvises til nedenfor).

Alle fremtidige ændringer, der fremgår af den opdatering af politikken, som allerede var offentliggjort på siden Brugeraftale på PayPals websted, da du tilmeldte dig tjenesterne, indgår med henvisning i denne aftale og træder i kraft som angivet i den pågældende opdatering af politikken.

Denne aftale udleveres sammen med andre juridiske bestemmelser og lovbestemte oplysninger vedrørende din brug af PayPal-tjenesten til dig løbende via PayPals websted(er) (normalt på siden Brugeraftale). Disse oplysninger kan også sendes til dig eller vises på steder på vores websted(er) eller på anden måde, når det er relevant for din brug af tjenesterne.

Denne aftale leveres og indgås kun på engelsk. Du samtykker til, at din brug af tjenesterne udgør din accept af aftalen, og vi anbefaler, at du opbevarer eller udskriver en kopi af aftalen (inklusive alle politikker).

Vi kan kræve, at du har en PayPal-konto, før du kan bruge tjenesterne (herunder uden begrænsning at betale andre eller tage imod betalinger eller at bruge PayPal til at logge på tredjemandstjenester).

 

VIGTIGE OPLYSNINGER – VIGTIGE RISICI OG VILKÅR

 

Dette er et vigtigt dokument, som du skal overveje nøje, før du vælger, om du på noget tidspunkt vil bruge tjenesterne. Læs aftalen grundigt igennem, før du accepterer den. Denne aftale understreger også visse risici ved at bruge tjenesterne og indeholder vejledning i, hvordan du betaler sikkert via PayPal.

Du alene er ansvarlig for at forstå og overholde alle love, regler og bestemmelser for dit relevante retsområde, der måtte gælde for dig i forbindelse med din brug af tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, hvad der måtte gælde i forbindelse med reguleret aktivitet, licenseret aktivitet, eksport- eller importaktivitet, skatter og afgifter eller betalinger i udenlandsk valuta.

Bemærk følgende risici og nøglevilkår, der gælder for din brug af tjenesterne:

Risiko for tilbageførsel af betaling

De betalinger, som du modtager på din PayPal-konto, kan tilbageføres på et senere tidspunkt, f.eks. hvis en betaling er underlagt en chargeback, en tilbageførsel, en annullering, et krav eller på anden måde ugyldiggøres. Det betyder, at for nogle af vores sælgere, kan de betalinger, de har modtaget på deres konto, tilbagebetales til afsenderen eller på anden vis fjernes fra deres konto, efter at de er blevet betalt og/eller har leveret varer eller solgte tjenester.

Et af de vigtigste krav for at være berettiget til vores sælgerbeskyttelse er, at sælgeren skal sende varen til den adresse, der fremgår på siden med betalingsoplysninger. Hvis varen leveres personligt, eller hvis en sælger sender varen til en anden adresse (f.eks. hvis kunden beder dig om at sende til en anden adresse med den begrundelse, at det er en "arbejdsadresse" eller en "gaveadresse"), kan du ikke gøre krav på godtgørelse ifølge vilkårene for sælgerbeskyttelsen.

Du kan hjælpe med at beskytte dig selv imod risiciene for, at en betaling tilbageføres fra din konto, ved at følge de kriterier, der fremgår af vores sælgerbeskyttelse, og ved at følge den øvrige vejledning, der gives til sælgere, og som fremgår af de sikkerhedsoplysninger, der er tilgængelige via de fleste sider på vores websted.

Vi kan lukke, suspendere eller begrænse din adgang til din konto eller vores tjenester og/eller begrænse adgangen til dine penge i det omfang og så længe, som det med rimelighed påkræves, for at beskytte mod ansvarsrisikoen (se afsnit 10.2h), hvis du overtræder denne aftale, herunder vores politik om acceptabel brug eller enhver anden aftale, du måtte indgå med os. For at undgå enhver tvivl kan vi vælge at spærre din konto permanent for overtrædelse af afsnit 10.6 (Oplysninger om dig).

Risiko for, at PayPal tilbageholder betalinger

Bemærk, at selvom du måske kun har en PayPal-konto, har din konto to separate og adskilte funktioner, nemlig betalingsfunktionen og reservefunktionen. Din mulighed for at få adgang til pengene på din konto og for at betale med din konto afhænger af, hvilken funktion pengene på et givent tidspunkt er underlagt.  For så vidt angår denne aftale:

 • Den del af din konto, der udgør betalingsfunktionen, kaldes "betalingskontoen". Betalingskontoen er den funktionsdygtige del af din konto, hvor du har adgang til penge, og som du også kan bruge til at betale andre.
 • Den del af din konto, der udgør reservefunktionen, kaldes "reservekontoen". Din adgang til reservekontoen er begrænset, og du har ikke adgang til pengene på reservekontoen, og du kan ikke betale med pengene på reservekontoen. Penge på reservekontoen kan f.eks. øremærkes som "Afventende", "Ikke clearet", "Tilbageholdt".

Eksempler på, hvornår PayPal kan tilbageholde penge for at reducere risici, inkluderer, når pengene er underlagt:

 • Overførsel af penge via bankoverførsel (se afsnit 3.3)
 • Forhandlerens forsinkede behandling af betaling (se afsnit 4.7)
 • Reserve (se afsnit 10.4)
 • Betalingsgennemgang (se afsnit 5.2)
 • Tilbageholdelse af betaling (se afsnit 10.5)
 • Forbudt aktivitet og tiltag fra PayPals side (se afsnit 9 og 10).

Sager

Hvis du vil åbne en tvist via Løsningscentret, skal du gøre det inden for 180 dage fra betalingsdatoen.

Betalingsekspedition

Bemærk, at PayPal ekspederer en gyldig betalingsanvisning fra dig gennem din betalingskonto og krediterer betalingstjenesteudbyderen for den person, som du sender din betaling til, så snart de betalingsordninger, PayPal har til rådighed, tillader det (hvilket kan være inden for næste hverdag), når først du har givet os din betalingsanvisning. Ekspeditionstiden er underlagt visse vilkår, og du kan finde flere oplysninger om ekspeditionen af betalingsanvisninger i afsnit 4.1 i denne aftale.

Du skal tage højde for sådanne risici og sådan vejledning, når du bruger PayPal.

Du kan få mere at vide om PayPal-tjenesten i vores vigtige oplysninger om betaling og service.

Overskrifterne og underoverskrifterne nedenfor er kun henvisninger, og de begrænser ikke hvert afsnits omfang. Visse termer har specifikke definitioner, som du kan finde i afsnit 16 eller andetsteds i denne aftale. Aftalen og vores websted indeholder også understregede termer, som er hyperlinks til relevante oplysninger.

 

1. Vores forhold til dig

1.1 PayPal er udelukkende en betalingstjenesteudbyder.. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) er behørigt autoriseret som et luxembourgsk kreditinstitut ifølge § 2 i loven af 5. april 1993 om finanssektoren med senere ændringer ("loven") og er underlagt Luxembourgs tilsynsmyndighed.

PayPals primære forretningsområde er udstedelsen af e-penge og tilvejebringelsen af tjenester, der er tæt knyttet til udstedelsen af e-penge. En beskrivelse af PayPal-tjenestens hovedtræk kan ses i dokumentet Vigtige oplysninger om betaling og service, der findes via linket Brugeraftale på vores websted. Da tjenesten er begrænset til e-penge, som ikke svarer til en indbetaling eller investering ifølge den luxembourgske lovgivning, er du ikke beskyttet af de indskudsgarantiordninger, der gælder i Luxembourg, eller ordninger for investorerstatning, der administreres af Conseil de protection des déposants et des investisseurs. Du kan bruge PayPal til at betale og tage imod betalinger fra tredjeparter. PayPal er i alle henseender en selvstændigt virkende tredjepart. PayPal har ikke kontrol over og tager ikke ansvaret for og garanterer ikke lovligheden af de varer eller tjenesteydelser, der betales for ved hjælp af vores tjeneste. Vi garanterer ikke nogen brugers identitet eller sikrer, at en kunde eller en sælger gennemfører en betaling. Bemærk, at der er risici forbundet med at handle med mindreårige personer eller personer, der handler under falske forudsætninger.

1.2 Beskyttelse af dine personlige oplysninger. Vi prioriterer beskyttelse af dine personlige oplysninger meget højt. Du bedes læse vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, der også er kendt som vores erklæring om personlige oplysninger, for bedre at forstå vores engagement i at beskytte dine personlige oplysninger samt vores brug og videregivelse af dine oplysninger.

1.3 Overdragelse. Du må ikke overføre eller tildele eventuelle rettigheder eller forpligtelser, du har ifølge denne aftale, uden forudgående skriftligt samtykke fra PayPal. Du har ikke tilladelse til at overføre din konto til en tredjepart. Vi forbeholder os ret til at overføre eller overdrage nærværende aftale eller enhver rettighed eller forpligtelse i henhold til nærværende aftale når som helst uden dit samtykke. Dette påvirker ikke dine rettigheder til at lukke din konto, jf. afsnit 7.

1.4 Kommunikation med dig.

1.4.1 Sprog. Denne aftale indgås kun på engelsk. Vi kommunikerer kun på engelsk med dig.

1.4.2 Meddelelser til dig. Du erklærer dig enig i, at vi kan sende meddelelser eller andre oplysninger til dig ved at offentliggøre dem på vores websted(er) (dette gælder også de meddelelser og oplysninger, som kun du har adgang til ved at logge på din konto), ved at sende dem via e-mail til den e-mailadresse, der er registreret på din konto, ved at sende dem til den postadresse, der er registreret på din konto, ved at kontakte dig telefonisk eller ved at sende dig en sms. Du skal have internetadgang og en e-mailadresse for at kunne hente de meddelelser og oplysninger, der relaterer sig til tjenesterne. Med undtagelse af ændringer af denne aftale anses sådan meddelelse for at være modtaget af dig inden for 24 timer fra det tidspunkt, hvorpå det var posteret på PayPals websted(er), eller hvorpå det blev e-mailet til dig. Hvis meddelelsen sendes pr. post, anser vi den for at være modtaget af dig tre hverdage efter afsendelsen. Du kan bede om kopi af alle juridisk påkrævede offentliggørelser (inklusive denne aftale) fra os. Vi sender derefter kopien i et format, så du kan opbevare og gengive oplysningerne (f.eks. pr. e-mail), og du kan trække dit samtykke til at modtage de påkrævede meddelelser tilbage ved at meddele os det elektronisk, som det er beskrevet i afsnit 1.6 nedenfor. Vi kan pålægge dig at betale et meddelelsesgebyr (jf. bilag 1) for at sende en papirkopi. Vi forbeholder os retten til at lukke din konto (jf. afsnit 7), hvis du trækker dit samtykke til at modtage elektroniske meddelelser tilbage.

1.5 Meddelelser til PayPal. Meddelelser til PayPal, som du sender i forbindelse med denne aftale, skal sendes pr. post til vores hovedkontor: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Attention: Legal Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

1.6 Ændringer af aftalen. Vi kan til enhver tid ændre, slette eller tilføje punkter i og til denne aftale, herunder gebyrer og andre beløb, der gælder for din konto (som det fremgår af bilag 1) (en "Ændring"), ved at meddele om en ændring i en revideret udgave af aftalen på vores websted(er). En ændring foretages ensidigt af os, og du anses for at have accepteret ændringen, når du har modtaget meddelelse om den. Vi giver dig to måneders varsel i tilfælde af en ændring, og ændringen træder i kraft, når de to måneders varselsperiode er gået. De to måneders varsel gælder ikke, hvis en ændring er påkrævet ved lov eller drejer sig om tilføjelsen af en ny tjeneste, ekstra funktioner i en eksisterende tjeneste eller andre ændringer, som hverken indskrænker eller øger dine rettigheder. I sådanne tilfælde sker ændringen uden forudgående meddelelse til dig, og den træder omgående i kraft.

Hvis du ikke accepterer ændringerne, skal du lukke din konto ved at følge den procedure for lukning af en konto, der er beskrevet i afsnit 7 (Vilkår og lukning af din konto). Hvis du ikke gør indvendinger mod en ændring ved at lukke din konto inden for to måneders varsel, anses det for en accept af ændringen. Selvom du til enhver tid gratis kan lukke din konto, skal det bemærkes, at du stadig kan være ansvarlig over for os, efter at du har ophævet denne aftale, for enhver forpligtelse, du måtte have haft og er ansvarlig for inden ophævelsen af aftalen. Bemærk desuden vores rettigheder, jf. afsnit 7 (Vilkår og lukning af din konto).

1.7 Kvalifikation. For at kunne benytte vores tjenester skal du (i) være bosiddende i et af de lande, der er angivet på vores globale hjemmeside, (ii) være fuldt ud juridisk i stand til at indgå en kontrakt, og (iii) hvis du er en privatperson være mindst 18 år. Når du opretter en konto hos os, garanterer og erklærer du desuden over for os, at du ikke handler på vegne af eller til fordel for andre, medmindre du opretter en konto for og under ordrer fra den virksomhed, du arbejder for. Hvis du ikke repræsenterer den virksomhed, du arbejder for, skal den nye konto stå i dit eget navn. Denne aftale gælder kun for de brugere, der er bosiddende i Danmark. Hvis du er bosiddende i et andet land, har du adgang til aftalen fra PayPals websted(er) i dit land (hvis relevant).

Tilbage til toppen

 

2. Din konto og dine saldi

2.1 Privatkonto og erhvervskonto Vi tilbyder følgende kontotyper: privatkonto og erhvervskonto. Medmindre andet er aftalt, må du ikke eje mere end én privatkonto og én erhvervskonto. Der kan være brugere med en privatkonto, der vil skulle opgradere deres konto (og som muligvis vil skulle sende flere oplysninger til os) for at få adgang til alle de funktioner, der er tilgængelige på en privatkonto. Ved at åbne en erhvervskonto og acceptere de vilkår, der fremgår af aftalen, bekræfter du, at du ikke etablerer kontoen hovedsageligt til personlige, familiemæssige eller husstandsmæssige formål. Du samtykker til, at din konto består af betalingskontoen og reservekontoen.

2.2 Saldo Saldoen på din konto repræsenterer det tilgængelige beløb i e-penge, der kan udbetales fra din konto ifølge vilkårene i denne aftale. Hvis du har en saldo, modtager du ikke renter eller andre indtægter på saldoen, da den europæiske lovgivning forbyder tilskrivning af renter på e-penge, da de er en pengesubstitut og ikke et indestående.

Du er ikke forpligtet til altid at have en saldo, men hvis du bruger tjenesten til at betale en anden bruger, skal du have en stor nok saldo på din konto til at dække betalingens beløb (og de betalingsgebyrer, der skal betales til os). 

Det skyldes, at når du betaler en anden bruger, giver du os tilladelse til at overføre e-penge fra din saldo til modtagerens konto. Betalingen sker hver gang ifølge din betalingsanvisning og er underlagt vilkårene i denne aftale. 

Du kan få en saldo på din konto på følgende måde (under forbehold af denne aftale):

 • Tag imod en betaling på din konto fra en anden person.
 • Anskaf e-penge fra os ved at betale os et tilsvarende beløb. Du kan gøre følgende:
  • Automatisk ved hjælp af dine gældende betalingsmetoder for at dække de betalinger, som du beder os om at sende til andre brugere (og betalingsgebyrerne, som skal betales af dig til os). Udførelse af betalingen fra din bank eller kortudsteder til PayPal er din banks/kortudsteders ansvar.
  • Manuelt ved at bruge funktionen Indsæt penge på din PayPal-konto for at betale os eller ved at bede os om at trække en betaling fra din bankkonto ifølge de rettigheder, du overdrager til os, når du tilknytter din bankkonto som betalingsmetode (se afsnit 3.3).

2.3 Kontooplysninger (herunder saldo- og betalingsoplysninger) Medmindre din konto er begrænset, kan du få adgang til dine oplysninger om gennemførte betalinger og andre oplysninger i forbindelse med tidligere betalinger og saldoen for din konto ved at logge på din konto. Vigtige oplysninger om dine betalinger leveres til dig via e-mail, og din historik vil også ajourføres og stilles til rådighed for dig, når du logger på din konto. Du vil også kunne få adgang til en rapport, der kan downloades under "Historik" på din konto. På siden "Historik" vises også alle gebyrer og andre beløb, der er blevet opkrævet på din konto i den relevante periode. "Historikken" vil kun ajourføres og stilles til rådighed, hvis der har været aktivitet på din konto, eller eventuelle gebyrer er trukket i den pågældende periode. PayPal forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for at give dig flere oplysninger eller levere historikken og andre oplysninger om gebyrer på en anden måde. Den måde, hvorpå vi leverer betalingsoplysninger, giver dig mulighed for at gemme og gengive oplysningerne uændret, for eksempel ved at udskrive en kopi. PayPal vil sikre, at oplysningerne om hver enkelt betaling vil blive stillet til rådighed for dig i mindst 13 måneder fra datoen, når den først blev gjort tilgængelig. Du samtykker til at gennemgå dine betalinger via historikken for din konto frem for at modtage regelmæssige oversigter pr. post. 

 

2.4 Modregning Du accepterer, at vi kan modregne ethvert beløb, der tilbageholdes på konti, som du ejer eller administrerer med eventuelle gebyrer, debiteringer eller andre beløb, som du skylder os, og (medmindre dette krænker insolvensretten) ethvert beløb, du skylder andre medlemmer af PayPal Group (herunder, uden begrænsning, i forbindelse med tjenester fra medlemmer af PayPal Group). Sagt helt enkelt betyder vores modregningsret, at vi kan fratrække sådanne gebyrer eller andre beløb, der nævnes i dette afsnit, fra en saldo på en konto, som du ejer eller administrerer.

2.5 Beløb, du skylder os Hvis det samlede beløb, du skylder os, overstiger det beløb, der tilbageholdes på din saldo, kan vi vise din saldo i negative tal for at afspejle det nettobeløb, som du skylder os.

2.6 Saldi i flere valutaer Hvis du har en saldo, kan vi give dig tilladelse til at omregne pengene til en saldo i en anden valuta. Du vil blive opkrævet et vekselgebyr som fastsat i A3.1 i bilag 1 for valutaomregning (jf. afsnit 8.2).

Hvis en af valutasaldiene på din konto viser, at du uanset årsag skylder os et beløb, kan vi modregne det beløb, du skylder os, ved at bruge de penge, du har på en anden valutasaldo. Vi kan også fratrække beløb, du skylder os, fra de penge, du modtager på din konto, eller de penge, du forsøger at overføre fra din konto eller på en anden konto og ved at fratrække penge fra en hvilken som helst overførsel, som du forsøger at foretage. Hvis du i en periode på 21 dage skylder os penge på din saldo, som ikke er i EUR, konverterer vi det beløb, du skylder os, til EUR. Du bliver opkrævet et vekselgebyr, sådan som det fremgår af A3.1.1 i bilag 1, for omregningen af det beløb, du skylder os, til EUR (jf. afsnit 8.2).

Du er ansvarlig for alle risici i forbindelse med at opretholde saldi i flere valutaer (herunder uden begrænsning risikoen for, at værdien af disse saldi svinger i takt med valutakurserne, hvilket på sigt kan resultere i et betydeligt fald i saldienes værdi). Du samtykker til, at du ikke forsøger at anvende flere forskellige valutaer i spekulationsøjemed.

2.7 Sikkerhedsinteresse For at sikre din opfyldelse af aftalen giver du PayPal et juridisk krav til provenuet på din konto som sikkerhed for eventuelle beløb, du måtte skylde os. Det kaldes rent juridisk for "retentionsret" til og "sikkerhedsinteresse" i din konto.

 

Tilbage til toppen

3. Betalingsmetoder.

3.1 Tilknytning af en betalingsmetode Du kan tilknytte eller fjerne et betalingskort, et forudbetalt kort (i visse tilfælde), en bankkonto som betalingsmetode på din konto. Husk at holde oplysningerne om dine betalingsmetoder opdateret, f.eks. kortnumre og udløbsdatoer. Hvis disse oplysninger ændres, kan vi opdatere dem efter vores skøn, uden at du skal foretage dig noget, i henhold til oplysninger fra din bank eller kortudsteder og tredjeparter (herunder, men ikke begrænset til vores partnere, der leverer finansielle tjenesteydelser, og betalingskortnetværk). Hvis du ikke ønsker, at vi opdaterer dine oplysninger om betalingsmetoder, kan du kontakte din bank eller kortudsteder for at anmode om dette, eller fjerne betalingsmetoden fra din kontoprofil. Hvis vi opdaterer oplysningerne om dine betalingsmetoder, kan vi beholde indstillinger, der er knyttet til dem.

Du kan vælge at bekræfte dit kort eller din bankkonto, så vi kan bekræfte gyldigheden og ejerskabet af kortet eller kontoen. Du kan bekræfte dit kort ved at gennemføre proceduren Tilknyt og bekræft kort (for kort) eller Bekræft bankkonto (for bankkonti) eller andre procedurer, som vi til enhver tid kan informere dig om eller offentliggøre.

3.2 Kort Når du tilknytter et betalingskort eller (i visse tilfælde) forudbetalte kort som betalingsmetode, giver du os vedvarende tilladelse til automatisk at trække det beløb på kortet, som er nødvendigt for at købe nok e-penge til din saldo for at dække en betalingsanvisning (plus de betalingsgebyrer, du skal betale til os), når kortet er den gældende betalingsmetode for den pågældende betalingsanvisning ifølge denne aftale. Du kan trække denne tilladelse tilbage for alle kort ved at fjerne kortet som betalingsmetode på din kontoprofil.

3.3 Bankkonti Når du tilknytter din bankkonto som betalingsmetode, giver du os vedvarende tilladelse (med forbehold for betingelserne for den fuldmagt, som din bank anvender i forbindelse med denne tilladelse) til automatisk at trække det beløb på bankkontoen, som er nødvendigt for at købe e-penge til din saldo:

 • I et beløb, som kan dække en betalingsanvisning til en anden bruger (plus de betalingsgebyrer, du skal betale til os), når bankkontoen er den gældende betalingsmetode for den pågældende betalingsanvisning ifølge denne aftale, eller
 • Når du bruger funktionen Indsæt penge på din konto.

Du giver os ret til at gensende en debet, som du har autoriseret, og som returneres, fordi der ikke er nok penge på kontoen, eller pengene ikke er blevet afhentet. Hvis du annullerer direkte træk på din kontoer (herunder, uden begrænsning, SEPA Direct Debit-betalinger), accepterer du at godtgøre os for værdien af de varer eller tjenester, som du har anvendt for udbyttet af denne direkte træk på din konto.

Du accepterer, at når vi modtager en betaling fra din bankkonto for at indsætte e-penge på din konto, kan vi tilbageholde pengene på din reservekonto, indtil vi afgør, at der ikke længere er nogen risiko for, at der ikke er penge nok. I disse tilfælde vil e-pengene ikke være disponible på din PayPal-konto (herunder til udførelse af evt. betalingsanvisninger, som bankbetalingen oprindeligt skulle dække), før vi afgør, at der ikke længere er en risiko for, at der ikke er penge nok. Indtil dette sker, vises bankbetalingen som "Ikke clearet" på din konto. Vi har ikke alle de nødvendige oplysninger, der kræves for at gøre pengene fra din bankkonto tilgængelige for dig, før vi afgør, at der ikke længere er en risiko for, at der ikke er penge nok. 

Vi forbeholder os retten til at kræve, at du finansierer den anmodede betaling ved hjælp at en bankkonto for at mindske relaterede risici (herunder, uden begrænsning, risikoen for, at der ikke er penge nok) tilknyttet betalingsanvisningen.

3.4 SEPA Direct Debit (for brugere med registrerede adresser i Cypern, Malta, Estland, Grækenland, Irland, Letland, Litauen, Slovakiet og Slovenien): Når vi har implementeret SEPA Direct Debit-fuldmagter i dit bopælsland, overdrager du en SEPA Direct Debit-fuldmagt til os, hver gang du knytter en bankkonto til din PayPal-konto eller betaler med en ny bankkonto for første gang. Du kan når som helst få eksklusiv adgang til en sådan fuldmagt og fuldmagtsreferencenummeret i indstillingerne på din PayPal-konto og annullere eller ændre fuldmagten for fremtidige betalinger.

Når du efterfølgende overfører penge fra din bankkonto til os via SEPA Direct Debit, bemyndiger du os til at bruge en sådan fuldmagt og trække beløbet på din bankkonto som forklaret ovenfor i afsnit 3.4, og du giver din bank tilladelse til at betale pengene til os. Du kan kræve en tilbagebetaling fra din bank når som helst op til otte uger efter den dato, hvor SEPA Direct Debit-betalingen blev foretaget, i overensstemmelse med din banks vilkår og betingelser.

Vi oplyser beløbet for SEPA Direct Debit-betalingen samt tidsrammen for, hvornår vi trækker beløbet på bankkontoen, sammen med bekræftelsen af købet. Hvis PayPal genindsender en anmodning om en SEPA Direct Debit-betaling, fordi den oprindelige betaling er blevet tilbageført, modtager du ikke (flere) oplysninger om beløbet og tidspunktet forud for genindsendelsen.

3.5 Særlige betalingsordninger: Visse betalinger kan foretages vha. særlige betalingsordninger, der er knyttet til din konto, som f.eks. en forhandler-/betalingsspecifik saldo, et gavekort eller andre salgsfremmende betalingsmetoder, hvis brug og prioritering er underlagt andre vilkår og betingelser mellem dig og PayPal ("Særlige betalingsordninger"). Din kontooversigt kan vise det teoretiske beløb, der er disponibelt via dine særlige betalingsordninger til at finansiere kvalificerende betalinger på et givent tidspunkt. Dette beløb udgør ikke e-penge, det anses ikke for at være en del af din saldo, og det kan ikke indløses til kontanter. Det repræsenterer kun det beløb i e-penge, som vi tilbyder at udstede og sætte ind på din PayPal-konto på tidspunktet for (og kun ved øjeblikkelig betaling af) en kvalificerende PayPal-betaling, der er underlagt (og kun i den periode, der er anført i) de yderligere vilkår og betingelser for brug af den pågældende særlige betalingsordning. Hvis din PayPal-betaling, der er foretaget vha. en særlig betalingsordning, annulleres (herunder, uden begrænsning, tilbageføres) på et senere tidspunkt af en hvilken som helst årsag, beholder vi det beløb, som repræsenterer den del af PayPal-betalingen, der blev foretaget vha. din særlige betalingsordning, og vi tilbagebetaler beløbet via den særlige betalingsordning (forudsat at den særlige betalingsordning ikke allerede er udløbet).

3.6 Foretrukken betalingsmetode  Du kan vælge enhver af betalingsmetoderne på din konto som den foretrukne betalingsmetode, der bruges til at hente e-penge fra din saldo til dækning af en betalingsanvisning, ifølge denne aftale. Vi kan tillade, at du til enhver tid kan vælge en foretrukken betalingsmetode til visse fremtidige betalingsanvisninger i dine kontoindstillinger på www.paypal.dk. Der kan være tilfælde, hvor du ikke kan bruge din foretrukne betalingsmetode. Det kan være pga. typen af betalingsmetode, typen af betalingsanvisning, der skal dækkes, eller modtageren (se mere i afsnit 3.8). Eksempler (ikke udtømmende liste):

 1. Hvis du vælger et betalingskort, der er udløbet.
 2. Hvis en særlig betalingsordning er tilgængelig til dækning af betalingsanvisningen i stedet. I så fald kan vi trække de e-penge, der skal bruges til at dække betalingsanvisningen, på den særlige betalingsordning, før vi bruger din foretrukne betalingsmetode.
 3. Hvis du har en saldo, der kan dække betalingsanvisningen i stedet. I så fald kan vi trække de e-penge, der skal bruges til at dække betalingsanvisningen, på den eksisterende saldo (efter brug af en evt. særlig betalingsordning), før vi bruger din foretrukne betalingsmetode.

 

kan vi se bort fra afsnit 3.6.c. og trække e-penge til dækning af visse betalingsanvisninger på din foretrukne betalingsmetode, selvom du har en saldo. Dette sker ifølge vores brugeraftale.

3.7 Ingen valgt eller tilgængelig foretrukken betalingsmetode?  Hvis du ikke har valgt en foretrukken betalingsmetode, eller hvis din foretrukne betalingsmetode ikke er tilgængelig, kan vi hente e-penge fra din saldo til dækning af din betalingsanvisning via følgende betalingsmetoder (i den angivne rækkefølge), hvis disse er tilgængelige:

 

1.

Særlige betalingsordninger

2.

Eksisterende saldo

3.

Foretrukne betalingsmetoder

 

Bruges i følgende rækkefølge (hvis disse betalingsmetoder kan bruges sammen med din konto):

 1. PayPal Credit – hvor dette er muligt
 2. PayPal-betalingskort – hvor dette er muligt
 3. PayPal-kreditkort – hvor dette er muligt
 4. Betalingskort
 5. Kreditkort

 

3.8 Begrænsninger af betalingsmetode For at reducere risikoen kan vi begrænse de betalingsmetoder, der er tilgængelige for en betaling. Hvis vi begrænser en betalingsmetode, vil vi advare dig om, at der er en højere end normal risiko forbundet med betalingen (for eksempel og uden begrænsning, risiko for at betalingen ikke er autoriseret). En sådan underretning betyder ikke, at en af parterne i betalingen handler på en uærlig eller ulovlig måde. Det betyder, at der kan være en større end normal risiko forbundet med den. Betalingsmetoder kan desuden begrænses, hvis du betaler med PayPal gennem visse tredjepartswebsteder eller -programmer. Hvis du bruger PayPal-erhvervsbetalinger, kan du kun bruge din saldo til at finansiere PayPal-betalinger.

Hvis dine betalingsmetoder er begrænsede, kan du vælge at fortsætte med betalingen under den forudsætning, at du kan have færre muligheder for løsning af en tvist, hvis betalingen viser sig at være utilfredsstillende (f.eks. hvis en af dine betalingsmetoder er dit betalingskort, men hvor du som følge af en begrænsning af betalingsmetoderne ikke kan financiere din PayPal-betaling med betalingskort, har du ikke ret til chargeback af PayPal-betalingen).

Tilbage til toppen

 

4. Overfører penge

4.1 Vores behandling af dine betalingsanvisninger.

Underlagt denne aftales vilkår (og din overholdelse af disse) accepterer du, at vi behandler en betalingsanvisning, som du sender via din betalingskonto, og betaler pengene til betalingstjenesteudbyderen for den person, som du overfører din betaling til, så snart de betalingsordninger, vi har til rådighed, tillader det (hvilket kan være inden for næste bankdag), efter den dato, hvor du har givet os og vi har modtaget din gyldige betalingsanvisning. For dette gælder dog, at du skal give følgende til os:

 1. Din betalingsanvisning før kl. 14 (lokal tid i det land, hvor din konto er registreret) på en hverdag. Hvis du ikke sender din betalingsanvisning inden for dette tidsrum eller på en anden dag end en hverdag, accepterer du, at din betaling blev modtaget af os for den følgende hverdag.
 2. En korrekt, entydig identifikator eller andre vigtige oplysninger om modtageren eller dig, som PayPal eller den person, som du betaler, med rimelighed kan anmode fra dig, når du har udfyldt oplysningerne i betalingsanvisningen.
 3. Alle obligatoriske oplysninger i de relevante betalingsflows.
 4. (Hvis dette er obligatorisk), oplysninger om dine gyldige betalingsmetoder med penge nok til at dække betalingen.
 5. Gyldig tilladelse til at autorisere din betalingsanvisning, sådan en gyldig tilladelse gives, når du:
  1. klikker på linket "Betal" eller "Fortsæt" eller andre knapper på PayPals websteder eller PayPals betalingssider, der gør det muligt for dig at sende os en betalingsanvisning, efter at du har sendt dine korrekte loginoplysninger (f.eks. e-mailadresse og adgangskode) og logget på din PayPal-konto, og/eller
  2. har oprettet en betalingsaftale ang. betalinger, der er iværksat af tredjepart, og hvori du har godkendt at give en forudgående tilladelse til en forhandler eller en tredjepart, så vedkommende kan trække eller på anden måde udføre direkte udbetaling af penge fra din PayPal-konto, og/eller
  3. beder os om at betale på anden måde, som vi kan give dig besked om, når du opretter en betalingsanvisning.

Vores forpligtelse til at ekspedere betalingsanvisninger som beskrevet i dette afsnit 4.1 gælder kun for de betalinger, der udføres: mellem brugere med registrerede konti i Det Europæiske Økonomiske Samarbejde ("EØS"), og i GBP, EUR eller valutaen i den EØS-stat, der ikke bruger EUR som sin valuta. Når betalingsanvisningen er sendt til os, kan du ikke tilbagekalde dit samtykke til udførelsen af betalingen. Du kan dog annullere en forhåndsgodkendt betaling, hvis du gør det inden slutningen af den sidste hverdag inden den næste betaling under autorisationen af den forhåndsgodkendte betaling skal betales.

4.2 Din betalingsanvisning for en betaling til en anden bruger  Ifølge betingelserne i denne aftale er din betalingsanvisning for en betaling til en anden bruger (uanset om dette er en privat betaling eller en betaling for varer eller tjenesteydelser) din instruktion og tilladelse til os om at overføre e-penge fra din saldos betalingskonto til brugeren angivet i betalingsanvisningen. Hvis der ikke er penge nok på saldoen, eller hvis du har valgt en foretrukken betalingsmetode, instruerer du os desuden i at trække penge på dine vegne fra den pågældende betalingsmetode og udstede e-penge til betalingskontoen på din saldo for betalingen.

4.3 Din betalingsanvisning for overførsel til bankkonto Ifølge betingelserne i denne aftale er din betalingsanvisning for overførsel fra din konto til din bankkonto din instruktion og tilladelse til os om at indløse e-penge fra din saldo. Afsnit 6 gælder også for denne type betalingsanvisning.

4.4 Ikke nok penge på din saldo Vi har ikke pligt til at udføre din betalingsanvisning, hvis du ikke har nok penge på din saldo. Vi forbeholder os retten til ikke at effektuere en betaling fra dig, før vi modtager penge, der er blevet clearet (dette betyder også, uden begrænsning, at vi ikke er forpligtet til at tilbagebetale penge, før vi har modtaget penge for den oprindelige betaling).

4.5 Betalingsloft Hvis du har et loft over, hvor mange penge du må betale via din konto, kan du se det ved at logge på din konto og klikke på "Se, hvor meget du kan betale og overføre med PayPal" i din kontooversigt. Vi kan efter eget rimeligt skøn (f.eks., uden begrænsning, for at begrænse risikoen for bedrageri eller pga. kreditrisiko) begrænse det beløb, du kan betale via vores tjeneste. Hvis du vil fjerne dit betalingsloft, skal du følge de anvisninger, som vi sender dig eller offentliggør med jævne mellemrum (hvilke muligvis kan ses i din kontooversigt).

4.6

4.6 Afviste betalinger og tilbagebetalinger sendt af modtageren.

Vi kan tillade, at modtageren af din betaling må:

 • afslå at acceptere den
 • beslutte at acceptere den og derefter bruge vores tjeneste til at overføre en tilbagebetaling af hele eller en del af betalingsbeløbet senere. 

Vi tilbagefører beløbet for en afvist betaling eller tilbagebetaling til din saldo. Vi returnerer beløbet for en uafhentet betaling til din saldo inden for 30 dage efter den dato, hvor du startede betalingen.

Hvis der returneres et beløb for en betaling til dig på en af de måder, der er beskrevet ovenfor, kan vi omregne det returnerede beløb til dig i en af følgende:

 • Valutaen for den PayPal-saldo, du brugte til den oprindelige betaling (før eventuel omregning til modtagerens valuta)
 • Den oprindelige valuta for din konto
 • Amerikanske dollar (med oprettelse af en saldo i denne valuta for dig, hvis du ikke allerede har en)

Hvis den oprindelige betaling, som du sendte, involverede en valutaomregning, vil vi omregne det returnerede beløb fra valutaen modtaget af modtageren som følger:

 • Hvis beløbet returneres inden for 1 dag efter den oprindelige betaling, bruger vi den vekselkurs, der er gældende på datoen for den oprindelige betaling, så du modtager det oprindelige beløb (herunder det vekselgebyr, som du har betalt) i den oprindelige valuta, som du omregnede fra den oprindelige betaling.
 • Hvis beløbet returneres senere end 1 dag efter datoen for den oprindelige betaling, bruger vi den vekselkurs, der er gældende på det tidspunkt, hvor det returnerede beløb omregnes. Se afsnit 8.2 for at få flere oplysninger om, hvordan vi fastlægger betalingens vekselkurs. Bemærk! Følgende gør sig gældende i forbindelse med denne specifikke tilbagebetalingskonvertering:

Vi kan automatisk overføre de tilbagebetalte penge fra din saldo og føre dem tilbage til den betalingsmetode, du brugte til den oprindelige betaling. Overførsler til bankkonto eller kort kan også indebære en valutaomregning – se afsnit 6.

Vi kan beslutte ikke at opkræve den oprindelige betaling, hvis beløbet returneres til din saldo som beskrevet ovenfor, før betalingen fra din oprindelige betalingsmetode til PayPal til finansiering af den oprindelige betaling er afsluttet.

Værdien af det tilbagebetalte beløb kan være mindre end det oprindelige beløb.  Dette kan skyldes følgende:

 • Modtageren har sendt dig en tilbagebetaling, der er mindre end den oprindelige betaling. Da vi udelukkende er en betalingstjenesteudbyder, kan vi ikke vide, hvad du er berettiget til fra modtageren som tilbagebetaling, eller hvorfor modtageren tilbagebetalte det pågældende beløb.
 • Betalingen har været udsat for valutakursudsving. 

PayPal er ikke ansvarlig for eventuelle tab, der måtte opstå som følge af modtagerens beslutning om at afvise eller refundere din betaling, medmindre en tilbagebetaling, der er sendt af modtageren, er en betaling, der er udført forkert af PayPal (se afsnit 12).

4.7 Forhandlerens forsinkede behandling af betaling Når du betaler bestemte forhandlere (f.eks. visse forhandlere, der sælger på onlineplatforme) eller betaler for visse køb (f.eks. køb, som skal sendes til dig, eller som kan blive yderligere ændret af forhandleren), skal du levere følgende:

 1. En tilladelse til forhandleren til at indhente din betaling senere.
 2. En instruks til PayPal om at betale denne forhandler, når forhandleren anmoder om betaling.

 Tilladelsen vil typisk være gyldig i op til 30 dage. Hvis du har penge på din konto på tidspunktet for tilladelsen, accepterer du, at vi kan tilbageholde betalingsbeløbet som afventende på din reservekonto, indtil forhandleren indhenter din betaling. Hvis vi skal omregne din betaling fra en valuta til en anden, fastsættes den endelige vekselkurs (som inkluderer et vekselgebyr), og den anvendes (jf. afsnit 8.2) på det tidspunkt, hvor forhandleren behandler din betaling og gennemfører den.

Din tilladelse giver forhandleren lov til at ændre betalingsbeløbet, inden forhandleren indhenter betalingen (med henblik på at dække eventuelle ændringer af købet, som du måtte aftale med forhandleren, f.eks. ekstra moms, fragt, forsendelsesomkostninger eller rabatter). PayPal kan fastsætte et maksimumbeløb for betalingen til forhandleren under visse omstændigheder, hvilket du muligvis vil kunne se på den side, hvor betalingen autoriseres. PayPal er ikke på noget tidspunkt pålagt at skulle bekræfte eventuelle ændringer (herunder på tidspunktet for overførslen af betalingen). PayPal kan overføre ethvert beløb, såfremt vi har tilladelse fra dig, og såfremt vi modtager instruktion fra forhandleren om det endelige betalingsbeløb (i overensstemmelse med det fastsatte maksimumbeløb for den relevante betaling, som PayPal har fastsat og informeret om).

 

4.8 Forhåndsgodkendte betalinger (også kaldet automatiske betalinger).

Ved at give en forudautorisation til forhåndsgodkendte betalinger gør du følgende:

 • Du giver tredjeparten mulighed for at indhente eller tilbageføre betalinger af faste eller variable beløb på din konto på engangsbasis eller (sporadisk eller periodisk) fast basis (dette beskrives yderligere i den gældende faktureringsaftale – det dokument, som du accepterer, når du giver din autorisation), indtil du annullerer autorisationen eller den underliggende aftale med den pågældende tredjepart.
 • Du godkender og instruerer hermed, at vi betaler tredjeparten (eller en anden person, denne måtte angive) fra din PayPal-konto for de beløb, du måtte skylde, som de fremlægges for os af tredjeparten. Dette gør modtageren til en pålidelig modtager af alle dine betalinger, der foretages under denne tilladelse, så vi vil ikke bede dig om at logge på eller godkende betalinger, når de gennemføres. Du accepterer, at vi ikke er forpligtet til at tjekke eller bekræfte det beløb, tredjeparten oplyser os om i forbindelse med behandling af denne betalingstype. Desuden anerkender og accepterer du, at de betalinger, der foretages ifølge denne bestemmelse, er forskellige og kan foretages på forskellige datoer.

Hvis du bruger PayPals funktion til placeringsbaserede betalinger til en forhåndsgodkendt betaling til en anden bruger (typisk en forhandler), der tager imod betalinger via PayPals funktion til placeringsbaserede betalinger, kan du autorisere brugeren ved at vælge vedkommende i PayPals funktion til placeringsbaserede betalinger. Når du godkender en sådan bruger, kan vi begrænse det samlede beløb, som den godkendte bruger kan anmode om fra din konto inden for en bestemt tidsfrist, som vi kan fastlægge efter eget skøn.

Hvis din forhåndsgodkendte betaling skal omregnes til en anden valuta, fastsættes vekselgebyret (jf. bilag 1) på det tidspunkt, hvor tredjeparten behandler din betaling og gennemfører den. Du accepterer, at den valutakurs, der er fastsat på tidspunktet for hver enkelt betaling, er forskellig, og du accepterer, at den fremtidige behandling af forhåndsgodkendte betalinger er baseret på svingende valutakurser.

Fremtidige betalingsmodtagere, som handler under ovenstående tilladelser og indsender betalingsanvisninger til os under denne bestemmelse, gør følgende:

 • Garanterer over for PayPal, at de beløb, de har aftalt med brugeren og fået brugerens accept af, skal trækkes på denne brugers konto (herunder ændringer i disse beløb), og at de giver betaleren besked, inden pengene trækkes, og
 • Accepterer, at de giver betaleren besked mindst 4 uger før, at beløbet trækkes, hvis dette beløb er steget på en sådan måde, at betaleren ikke med rimelighed kan forventes at betale det, idet der tages højde for betalerens tidligere indkøbsmønstre og omstændigheder for betalingen, og at de er forpligtede over for PayPal for eventuel tilbagebetaling af sådanne betalinger jf. vilkårene i denne brugeraftale.

Du accepterer, at du ikke kan anmode om en tilbagebetaling fra os for en forhåndsgodkendt betaling, medmindre:

 1. autorisationen ikke angav det nøjagtige beløb for betalingen, da autorisationen blev givet, og det pågældende beløb oversteg det beløb, du med rimelighed kunne have forventet at betale, idet der tages højde for dine tidligere forbrugsmønstre og det enkelte tilfælde,

  og
 2. din accept af, at tredjepartsbetalingen ikke blev givet som i punkt 4.1 (e), eller
 3. oplysningerne om tredjepartsbetalingen ikke blev leveret eller gjort disponibel for dig mindst 4 uger før betalingsdatoen til forhandleren,

  og
 4. du underrettede os om anmodningen inden for 8 uger fra den dag, hvor betalingen blev fuldført, og
 5. du overholder vores anmodninger om at indhente oplysninger, som vi med rimelighed kræver for at kunne vurdere sagens omstændigheder. Vi forbeholder os retten til at anmode om flere oplysninger, som med rimelighed måtte være nødvendige for at kunne fastslå, om betingelserne ovenfor er opfyldt, og til at give afkald på alle eller visse af betingelserne ovenfor.

4.9 Annullering af forhåndsgodkendte betalinger Du kan til enhver tid annullere en forhåndsgodkendt betaling op til 1 bankdag forud for den dato, hvor betalingen er planlagt til at blive ekspederet. Du kan annullere en forhåndsgodkendt betaling ved at logge på din konto og gå til fanen "Indstillinger", sektionen "Betalingsindstillinger", klikke på "Forhåndsgodkendte betalinger" og følge vejledningen til annullering. Hvis du annullerer en forhåndsgodkendt betaling, er du desuden muligvis stadig ansvarlig over for forhandleren for betalingen og skal betale forhandleren på anden vis.

Når du bruger PayPals funktion til placeringsbaserede betalinger til at autorisere en forhåndsgodkendt betaling til en bruger (typisk en sælger), som modtager betalinger via PayPals funktion til placeringsbaserede betalinger, kan du kun annullere autorisationen ved at annullere valget af brugeren i PayPals funktion til placeringsbaserede betalinger.

4.10 Overførsel af e-penge i flere valutaer. Du kan overføre penge i USD, CAD, EUR, GBP, JPY, AUD, BRL, CZK, DKK, HKD, HUF, ILS, MXN, NZD, NOK, PHP, PLN, SEK, CHF, THB og TWD. Der kan gælde visse restriktioner for, hvor du kan sende visse valutaer hen. Når du overfører penge til en person i en anden valuta end den primære valuta for din konto, følger vi disse metoder:

 1. Hvis du har en eksisterende saldo i modtagelsesvalutaen, trækker vi din betaling fra din saldo.
 2. Hvis du har en saldo i en anden valuta end modtagelsesvalutaen, vil vi foretage en valutaomregning (jf. afsnit 8.2) og bruge den omregnede saldo til at dække din betaling.
 3. Hvis du ikke har nogen saldo, vil vi automatisk hente saldoen til den primære valuta for din konto fra den relevante betalingsmetode i overensstemmelse med afsnit 3 til dækning af din betalingsanvisning (og eventuelle gebyrer, som du skylder os). Når du betaler os, vil udbyderen af din betalingsmetode muligvis foretage (og opkræve dig for) en påkrævet valutaomregning. Vi vil derefter foretage en valutaomregning (jf. afsnit 8.2) fra din primære valuta og overføre din betaling (samt opkræve gebyrer, der skal betales i den valuta, som betalingen modtages i af modtageren) fra den omregnede saldo.

 

Tilbage til toppen

5. Modtagelse af penge

Vi kan give hvem som helst (med eller uden en PayPal-konto) tilladelse til at initiere en betaling, så der udstedes eller overføres e-penge til din konto. Når du integrerer (eller allerede har integreret) funktioner på din online betalingsplatform, der gør det muligt for en betaler uden en konto at foretage en betaling til din konto, accepterer du alle yderligere vilkår for anvendelse af denne funktion, som vi stiller til rådighed for dig på PayPals eller Braintrees websteder (herunder alle sider for udviklere samt vores side for Brugeraftale) eller onlineplatforme. Sådanne yderligere vilkår omfatter PayPals aftale om alternative betalingsmetoder.

5.1 Fjernelse af loftet over modtagelse af penge. Hvis du har et loft over modtagelse af penge på din konto, kan du se beløbet ved at logge på din konto og klikke på linket "Se, hvor meget du kan betale og overføre med PayPal" på siden "Kontooversigt ". Vi kan efter eget rimelige skøn (f.eks. uden begrænsning for at begrænse risikoen for bedrageri eller kreditrisiko) fastsætte begrænsninger for, hvor mange penge du må modtage med vores tjeneste. Hvis du vil fjerne loftet over modtagelse af penge, skal du følge de anvisninger, som vi sender dig eller offentliggør med jævne mellemrum (hvilke muligvis kan ses i din kontooversigt)

5.2 Betalingsgennemgang. Betalingsgennemgang er en proces, hvor vi gennemgår visse betalinger med potentiel høj risiko. Det kan være fordi, vi har en rimelig mistanke om, at en kundes betalingsmetode og/eller konto bruges til forbudte aktiviteter (som dette fremgår af afsnit 9), eller af andre årsager, som vi med rimelighed måtte fastsætte. Hvis en betaling er under gennemgang, vil vi:

 1. ekspedere den betalingsanvisning, kunden har startet.
 2. efter vores skøn og umiddelbart efter sådan ekspedition begrænse kundens betalingsmetode.
 3. tilbageholde betalingen, hvilket vil sige, at pengene opbevares på sælgers reservekonto,
 4. give sælgeren besked på at vente med at afsende den vare, kunden har købt, og
 5. gennemse betalingen.

Vi har ikke alle de nødvendige oplysninger til at gøre pengene disponible for sælgerens på sælgerens betalingskonto, før vi har gennemset betalingen og konstateret, at den er i orden. Hvis vi finder et problem med en betaling, når vi gennemser den, tilbageføres den, og pengene tilbagebetales til kunden fra sælgerens reservekonto. Alle de betalinger, der bliver gennemset, kan stadig blive tilbageført ifølge vilkårene i denne aftale, men vil være kvalificeret til sælgerbeskyttelse, hvis de opfylder kravene for sælgerbeskyttelse. Vi giver dig besked via e-mail og/eller under Historik på din PayPal-konto. En betaling, der er under gennemgang, er kun en gennemgang af betalingen og udføres for at reducere risikoen for de PayPal-brugere, der tager imod betalinger med høj risiko. En betaling, der er under gennemgang, er ikke en vurdering eller en garanti fra PayPal om en parts kommercielle aktivitet, beskaffenhed eller rygte og bør ikke anses som at reducere en persons anseelse.

5.3 Risiko for tilbageførsler, chargebacks og krav. Det at modtage en betaling på din PayPal-konto er ikke det samme som at modtage clearede penge. En meddelelse om, at der er overført e-penge til dig, er ikke det samme som, at du har modtaget e-penge på din konto, medmindre du har accepteret betalingen. Du anerkender og accepterer, at en betaling er fuldført og modtaget af dig, selvom den tilbageføres, eller kunden anmoder om en chargeback. Gør krav på, reserver eller tilbagehold. Når du modtager en betaling, er du over for PayPal ansvarlig for det fulde betalingsbeløb med tillæg af eventuelle omkostninger og gebyrer, vi pådrager os, hvis betalingen senere ugyldiggøres, uanset årsagen hertil. Hvis der sker tilbageførsel, eller hvis du taber en sag om chargeback eller et krav, og du ikke er berettiget til betaling ifølge vores sælgerbeskyttelse, skylder du i tillæg til alle andre former for forpligtelser os et beløb svarende til tilbageførslen, chargebacken eller kravet samt vores gebyrer, jf. bilag 1 (inklusive et eventuelt chargebackgebyr), og vi trækker pengene på din saldo for at dække et sådant beløb. Hvis en afsender af en betaling, anmoder om en chargeback, afgør betalingskortselskabet og ikke PayPal, hvem der vinder chargebacken. Du kan læse mere om chargebacks ved at læse chargebackvejledningen, som du har adgang til via afsnittet "Sikrere salg" på siden Sikkerhed. Der er adgang til PayPals Sikkerhedscenter på PayPals websted.

5.4 PayPal og dine kunder.

I repræsentationer eller offentlige meddelelser til dine kunder må du ikke beskrive PayPal fejlagtigt eller tale nedsættende om PayPal som betalingsmetode.

Hvis du gør det muligt for dine kunder at betale med PayPal, skal PayPals betalingsmærke have mindst det samme niveau af synlighed som de andre betalingsmetoder, du tilbyder.

PayPal opfordrer til, at sælgere ikke opkræver gebyrer i forbindelse med PayPal-betaling, da dette er til ulempe for kunderne og kan skabe unødig forvirring, konflikt eller afbrydelse af køb. Du accepterer, at du kun opkræver gebyret for brug af PayPal i overensstemmelse med enhver lovgivning, der gælder for dig. Du accepterer desuden, at hvis du opkræver nogen form for ekstra gebyr af kunden, at du, og ikke PayPal, informerer kunden om gebyret. PayPal har intet ansvar over for en kunde, som du har undladt at informere om eventuelle tillægsgebyrer. Manglende overholdelse af ovennævnte bestemmelser udgør en overtrædelse af denne aftale, og dette giver PayPal ret til at opsige aftalen jf. afsnit 7.

5.5 Modtagelse af penge i forskellige valutaer.

Vi kan fra tid til anden give dig tilladelse til at acceptere betalinger i en hvilken som helst valuta, vi understøtter. Vi kan også give dig tilladelse til at vælge, hvordan din konto behandler og/eller konverterer modtagne betalinger i valutaer, som ikke er den oprindelige eller primære valuta på din konto. Du vil blive opkrævet et vekselgebyr som fastsat i A3.1 i bilag 1 for valutaomregning (jf. afsnit 8.2).

Hvis du (ikke PayPal) tilbyder valutaomregning på salgsstedet, skal du informere kunden om den valutakurs og de gebyrer, der vil blive anvendt på betalingen. Vi har intet ansvar over for kunden, hvis du undlader at orientere kunden om valutakurs og gebyrer. Du anerkender, at hvis du undlader at underrette kunden om valutakurs og gebyrer, kan dette udgøre et strafbart forhold fra din side.

5.6 Skatter og afgifter. Det er dit ansvar at fastlægge, hvilke eventuelle skatter og afgifter der gælder for de betalinger, som du foretager eller modtager, og det er dit ansvar at opkræve, angive og betale den korrekte skat til de relevante skattemyndigheder. PayPal er ikke ansvarlig for at fastsætte, de skatter og afgifter, der måtte gælde for din betaling eller for at inddrive eller betale eventuelle skatter og afgifter, der måtte opstå som følge af betalingen.

5.7 Tilbagebetalinger, afviste betalinger,din tilbagebetalingspolitik, databeskyttelse, erklæring om personlige oplysninger og sikkerhed

5.7.1 Tilbagebetalinger og afviste betalinger

Hvis du er modtageren af en betaling, og vi tillader, at du afviser en betaling eller sender en tilbagebetaling af denne betaling til betaler, gør følgende sig gældende:

 • Du (og ikke PayPal) er alene ansvarlig for:
  • dine juridiske og kontraktmæssige forpligtelser over for betaler for ethvert beløb, som du returnerer til betaler
  • eventuelle forskelle mellem omkostningen for betaler for den oprindelige betaling og værdien af det beløb, der returneres til betaler (f.eks. på grund af valutakursudsving ved betaling), undtagen i det omfang, at tilbagebetalingen er en betaling, der udføres forkert af PayPal (se afsnit 12).

5.7.2 Tilbagebetalingspolitik

 Vi anbefaler, at du offentliggør en returpolitik og en politik om beskyttelse af personlige oplysninger på dit websted, hvis du sælger varer eller tjenester.

5.7.3 Databeskyttelse og erklæring om personlige oplysninger

Din politik om beskyttelse af personlige oplysninger skal klart og tydeligt angive, at alle PayPal-betalinger er underlagt vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, også kendt som vores erklæring om personlige oplysninger. Du skal indføre rimelige administrative, tekniske og fysiske tiltag for at sikre og beskytte alle PayPal-data og -oplysninger, herunder data og oplysninger om PayPal-brugere og PayPal.

Overholdelse af databeskyttelseslovene. Med hensyn til alle personlige oplysninger, der behandles af os og af forhandleren i forbindelse med denne aftale, vil vi og forhandleren henholdsvis hver især være registeransvarlig i forbindelse med en sådan behandling. Vi og forhandleren skal opfylde kravene i de databeskyttelseslove, som gælder for registeransvarlige med henblik på leveringen af virksomhedstjenesterne og på anden måde i forbindelse med denne aftale. For at undgå enhver tvivl skal vi og forhandleren have egne, uafhængigt fastsatte politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, meddelelser og procedurer for de personlige oplysninger, som vi/forhandleren har registreret og hver er registeransvarlige for (dvs. ikke fælles registeransvarlige).

I overensstemmelse med databeskyttelseslovene skal vi og forhandleren uden begrænsning:

a. til enhver tid gennemføre og vedligeholde alle hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med behandling af personlige oplysninger;

b. opretholde en fortegnelse over alle behandlingsaktiviteter, der er foretaget i henhold til denne aftale; og

c. ikke bevidst gøre noget eller tillade, at der gøres noget, som kan føre til den anden parts misligholdelse af databeskyttelseslovene.

5.7.4 Sikkerhed

Ud over vores nævnte rettigheder i afsnit 10.2 kan vi, når vi vurderer, at der er sket (eller at der sandsynligvis vil ske) et sikkerhedsbrud på dit websted eller i dine systemer, som kan føre til uautoriseret videregivelse af kundeoplysninger, træffe de foranstaltninger, vi finder nødvendige, og/eller vi kan kræve, at du indsender os oplysninger i forbindelse med et sådant sikkerhedsbrud.

5.8 Tilbageholdelser af betaling ifølge dine instruktioner. Visse af vores funktioner kan give dig (både direkte eller via en anden person, som du har givet tilladelse til at handle på dine vegne i henhold til afsnit 15.9a, f.eks. en platform for en onlinemarkedsplads, hvorpå du fungerer som sælger) mulighed for at instruere os i at tilbageholde dine betalinger (herunder indtægterne fra betalinger, som du modtager ved hjælp af PayPal) på din reservekonto. I et sådant tilfælde viser vi dig tilgængelighedsstatussen for disse betalinger på din PayPal-saldo – statusbeskrivelsen kan være forskellig i henhold til den funktion, du brugte til at instruere os i at tilbageholde betalingen. Vi frigiver tilbageholdelsen af betalingen i henhold til den instruktion, som du (eller den enhed, som du har givet tilladelse til at handle på dine vegne i henhold til afsnit 15.9a) giver os, med forbehold af resten af denne aftale.

5.9 Ny betalingsløsning

Vores nye betalingsløsning består af:

 • vores dedikerede samlede betalingsmulighed på din online platform/dit online betalingssted, som giver din kunde mulighed for med eller uden en PayPal-konto at sende penge til din PayPal-konto
 • vores understøttende svindelværktøj. 

Vi kan tilbyde dig hele, dele af eller enhver kombination af dele af den nye betalingsløsning som vores nye betalingsløsningstjeneste. Hvis vi tilbyder dig den nye betalingsløsningstjeneste, og du vælger at bruge den, accepterer du, ud over denne brugeraftale, følgende yderligere vilkår, der vedrører følgende muligheder:

 • PayPals aftale om alternative betalingsmetoder, når du bruger vores lokale betalingsmetoder som en del af den nye betalingsløsning
 • PayPals aftale om online kortbetalingstjenester, når du bruger følgende:
  • Vores brugerdefinerede kortfelt-tjeneste som en del af den nye betalingsløsning
  • Vores understøttende svindelværktøj (også kaldet svindelhåndteringsfiltre til brugerdefinerede kortfelteren eller svindelværktøj i den aftale) som en del af den nye betalingsløsning

Gebyrer, der kan være angivet i PayPal aftale om alternative betalingsmetoder og PayPals aftale om online kortbetalingstjenester gælder ikke for din brug af den ny betalingsløsning. I stedet gælder vores gebyrer for brug af den nye betalingsløsning i afsnit A2.2.2 i Bilag 1 for din brug af den nye betalingsløsning.

 

Tilbage til toppen

 

6. Overførsel/indløsning af e-penge

6.1 Sådan overføres/indløses e-penge Du kan elektronisk overføre penge til din bankkonto (denne funktion kaldes nogle gange for "overførsel til bankkonto"). Hvis du er en bruger, der er registreret i en region for overførsel til betalingskort, kan du også få penge overført til dit Mastercard- eller Visa-kort. Visse retskredse kan tillade, at du overfører penge til enten din bankkonto eller dit kort. Den bankkonto eller det kort, som du anmoder om at indløse e-penge til, skal være denomineret i den valuta, du oprindeligt oprettede din konto i, eller en anden valuta, som PayPal understøtter for dit bopælsland. Saldi indløses i den valuta, din konto oprindeligt blev oprettet i. Din konto blev oprindeligt oprettet i danske kroner (DKK). Det betyder følgende:

a. Hvis du overfører et beløb i en anden valuta end den valuta, din konto oprindeligt blev oprettet i, vil du blive opkrævet et vekselgebyr, sådan som det fremgår af afsnit A3.1.1 i bilag 1, for at omregne det til et beløb i din oprindelige valuta (jf. afsnit 8.2).

b. Hvis du overfører penge til en konto eller et kort, der bruger en anden valuta end den valuta, din konto oprindeligt blev oprettet i, vil du blive opkrævet et vekselgebyr, sådan som det fremgår af afsnit A3.1.1 i bilag 1, for at omregne beløbet til den valuta, der bruges af din bankkonto eller dit kort (jf. afsnit 8.2). 

Se også afsnit 6.4, hvis din konto har saldi med flere valutaer.
6.2

 1. Grænser for overførsel til bankkonto/indløsning Du indvilliger i at overholde vores anmodninger om at bekræfte din identitet, før vi kan indløse e-penge. Dette mindsker risikoen for bedrageri og betyder, at vi i øvrigt overholder lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og andre juridiske forpligtelser. Du kan få vist dit loft over, hvor mange penge du må overføre til din bankkonto, (hvis du har et) ved at logge på din konto og klikke på linket "Vis loft" i kontooversigten. Vi kan efter vores rimelige skøn (f.eks., uden begrænsning, for at begrænse bedrageri eller kreditrisiko), fastsætte begrænsninger for hvor mange penge, du må hæve med vores tjeneste.
 2. Ekspeditionsmåder og tidshorisonter
  1. Generelt Indløsningsbetalinger fra din betalingskonto ekspederes inden for de tidsfrister, der fremgår af afsnit 4.1.
 3. Betalingsgennemgang Vi kan gennemgå din overførsel til din bankkonto for derved at mindske eventuelle risici og/eller bekæmpe hvidvask af penge og fastslå, hvorvidt der sker forbudt aktivitet (som dette fremgår af afsnit 9) ("Indløsningsrisiko"). Hvis vi identificerer en indløsningsrisiko, forbeholder vi os ret til at begrænse din betalingsmetode og/eller afvise din betalinganvisning. Når du pålægger os at udføre en indløsning, kan vi betragte dette som en betalingsanvisning dateret i fremtiden, som vi vil udføre inden for den frist, der er fastsat i punkt 4,1, men først når vi har konstateret, at der ikke længere er nogen indløsningsrisiko. Hvis vi hæver restriktionen og/eller fortsætter ekspeditionen af din overførsel, samtykker du til, at datoen for din betalingsanvisning starter på den bankdag, hvorpå restriktionen blev hævet.

6.3 Fjernelse af loftet over, hvor meget der kan overføres til en bankkonto. Hvis du vil fjerne maksimumbeløbet, der kan overføres til din konto, skal du følge de anvisninger, som vi sender dig eller offentliggør med jævne mellemrum (hvilke muligvis kan ses i din kontooversigt).

6.4 Overførsel af penge i flere valutaer. Hvis du har saldi med flere valutaer, kan du vælge mellem disse, når du overfører penge til din bankkonto, men medmindre andet er aftalt, sker overførslen i den valuta, din konto oprindeligt blev oprettet i. Hvis du kan overføre til dit Mastercard- eller Visa-kort, bliver du muligvis pålagt et gebyr for overførslen som angivet i bilag 1 i denne aftale. Dette gebyr kan blive trukket i en anden valuta end den valuta, din konto oprindeligt blev oprettet i, afhængigt af om vi understøtter overførsler til kortets valuta eller ej. Det beskrives i afsnit 6.1, hvordan du kan blive opkrævet et vekselgebyr for omregning fra eller til den valuta, din konto oprindeligt blev oprettet i, når du overfører penge fra din saldo.

Tilbage til toppen

7. Lukning af konto og varighed

Denne aftale træder i kraft, når du har oprettet en PayPal-konto, og den ophører, når din konto lukkes, uanset årsagen hertil. Aftalen vil dog fortsat gælde, hvis (og så længe) PayPal efter lukningen fortsat er nødt til at håndtere lukningen af kontoen for at overholde pågældende love og bestemmelser (herunder, uden begrænsning, afsnit 1, 7, 8, 10, 14, 15, 16 og bilag 1).

Du kan til enhver tid lukke din konto ved at logge på din konto, klikke på fanen "Min profil", klikke på linket "Luk konto" og derefter følge anvisningerne. Du kan finde flere oplysninger på siden <Hjælp>.

Vi kan lukke din konto efter vores skøn ved at give dig to måneders varsel. Vi kan også når som helst lukke din konto, hvis følgende forekommer:

 • Hvis du overtræder vilkårene i denne aftale, og/eller vi har ret til at lukke din konto ifølge afsnit 10.2.
 • Du ikke har logget på din konto i tre år.
 • Vi har mistanke om, at andre har haft adgang til din konto uden din tilladelse.

Hvis vi beslutter at lukke din konto, giver vi dig varsel om kontolukningen og – hvor det er praktisk muligt – årsagerne til at lukke din konto sammen med muligheden for at overføre eventuelle ikkeomstridte penge, som vi tilbageholder, til din bankkonto.

Når din konto er blevet lukket, kan følgende ske:

 • Vi kan annullere evt. afventende betalinger, og du mister evt. saldi tilknyttet særlige betalingsordninger.
 • Vi kan suspendere, begrænse eller ophæve din adgang til eller brug af tjenester, websteder, software og systemer (herunder netværk og servere, der bruges til at levere tjenesterne), der drives af os eller på vores vegne. Vi kan desuden suspendere, begrænse eller ophæve nogle eller alle tjenester.
 • Du er ansvarlig for alle udestående forpligtelser ifølge denne aftale, der er tilknyttet din konto før lukningen.
 • Vi kan gemme dine kontooplysninger i vores database for at opfylde vores juridiske forpligtelser.
 • Vi kan bevare din saldo efter lukning af kontoen i det omfang og i den tidsperiode, vi med rimelighed er forpligtet til at gøre dette for at beskytte PayPal og/eller evt. tredjeparter mod tilbageførsler, chargebacks, krav, gebyrer, bøder og andre forpligtelser uanset type. Efter denne periode kan du overføre evt. ikkeomstridte penge, som vi tilbageholder, til din bankkonto. Du kan kontakte vores kundeservice, hvis du har spørgsmål om tilbageholdte penge på din konto efter lukning.

Hvis du er den juridiske repræsentant for en helbredsmæssigt svækket eller afdød kontoejer, kan du kontakte os via Hjælp på vores websted.

 

Tilbage til toppen

8. Gebyrer og valutaomregning

8.1 Gebyrer Gebyrer for de brugere, der er registreret i Danmark, er fastsat i bilag 1 nedenfor.

For at undgå enhver tvivl er en bruger med en PayPal-konto, der ikke er registreret i Danmark, ansvarlig over for PayPal for de gebyrer, der fremgår af bestemmelserne i den brugeraftale, der gælder i det land, hvor brugeren er registreret, eller som det fremgår af den tabel over gebyrer, der er adgang til i sidefoden på hver side på PayPals websted i det land, hvor brugeren er registreret.
Hvis der gælder andre gebyrer for tjenester eller funktioner, der ikke henvises til i bilag 1 nedenfor, underrettes du om disse gebyrer på PayPals websted(er), hvor sådanne øvrige tjenester eller funktioner tilbydes eller tilvejebringes.

8.2 Valutakonvertering  Hvor en valutaomregning er nødvendig, gennemføres den ved den vekselkurs, vi har angivet for den relevante valutaomregning.

Vekselkursen justeres regelmæssigt og inkluderer et vekselgebyr, der anvendes og opbevares af os, på en basisvekselkurs for at danne den kurs, der gælder for din valutaomregning. Basisvekselkursen er fastlagt på baggrund af de vekselkurser, der er på engrosvalutamarkederne, eller som følge af love eller bestemmelser til den eller de relevante statslige referencekurser på konverteringsdatoen eller den foregående hverdag.

Den vekselkurs, der gælder for din omregning, kan anvendes øjeblikkeligt og uden varsel.

Værktøjet "Valutaomregner" kan tilgås via din konto og bruges til at se, hvilke valutakurser der gælder for bestemte valutaomregninger på det tidspunkt, du bruger værktøjet.

Hvis PayPal tilbyder en valutaomregning, når du udfører din betaling (f.eks. på salgsstedet), får du vist den valutakurs, der anvendes for betalingen, før du fortsætter med at godkende betalingen. Ved at godkende betalingen samtykker du til valutaomregningen på grundlag af den viste valutakurs.

Hvis du betaler med et betalingskort, og det omfatter en valutaomregning udført af PayPal, samtykker du ved at indgå denne aftale til, at det er PayPal, der omregner valutaen, i stedet for din kortudsteder.

Afhængigt af det land, du er bosiddende i, og den betalingsmetode, du bruger, kan du fravælge PayPals valutaomregning, før du gennemfører din betaling. I dette tilfælde er PayPal ikke ansvarlig over for dig for din brug af andre muligheder for valutaomregning.

Hvis forhandleren frem for PayPal tilbyder valutakonvertering ved kassen, og du vælger at godkende betalingen ud fra forhandlerens valutakurs og -gebyrer, har PayPal intet ansvar over for dig for valutakonverteringen.

Hvis du modtager en betaling i en anden valuta end din kontos primære valuta fra en person uden en PayPal-konto, omregner vi betalingsbeløbet til din kontos primære valuta, sådan som den angives på tidspunktet for betalingen, i overensstemmelse med nærværende afsnit 8.2 (medmindre andet er aftalt med PayPal), og du accepterer at afholde vekselgebyret i afsnit A3.1.1, bilag 1 i denne aftale (der er inkluderet i den vekselkurs, du betaler), inden andre betalingsgebyrer pålægges.

Tilbage til toppen

9. Forbudte aktiviteter

9.1 Forbudte aktiviteter. Når du bruger vores websted, din konto eller tjenesterne, eller når du interagerer med PayPal, en bruger eller en tredjepart, tilkendegiver du, at du ikke vil gøre følgende:

 1. Misligholde denne aftale (herunder, uden begrænsning til, åbne flere PayPal-konti eller misligholde aftalen om behandling af kortbetalinger, politikken om godkendt brug eller andre aftaler, du måtte have indgået med PayPal (herunder en politik)).
 2. Overtræde eller misligholde love, bestemmelser eller kontrakter (herunder uden begrænsning dem, der gælder for finansielle tjenester, bl.a. bekæmpelse af hvidvaskning af penge, forbrugerbeskyttelse, uretmæssig konkurrence, antidiskrimination og falsk reklame).
 3. Krænke PayPals eller en tredjeparts ophavsret, patent, varemærke, varehemmelighed eller anden form for immaterialret eller publicity-rettighed eller ret til beskyttelse af personlige oplysninger.
 4. Handle på en måde, der er uanstændig, ærekrænkende, injurierende, lovstridigt truende eller lovstridigt chikanerende.
 5. Give falske, ukorrekte eller vildledende oplysninger. 
 6. Undlade at give os flere oplysninger om dig eller dine forretningsaktiviteter, som vi med rimelighed måtte kræve.
 7. Overføre eller modtage, hvad vi med rimelighed mener, kan være potentielt svigagtige eller uautoriserede penge.
 8. Nægte at samarbejde i en efterforskning eller at bekræfte din identitet eller andre oplysninger, du giver os.
 9. Forsøge at "opkræve dobbelt" eller handle på en måde, der kan føre til ubillig berigelse i løbet af en tvist ved at modtage eller forsøge at modtage penge fra både PayPal og sælgeren, banken eller kortselskabet for den samme betaling.
 10. Bruge et anonymiserende mellemled, hverken elektronisk, fysisk (f.eks. bruge en postboks som adresse) eller på anden vis.
 11. Kontrol af en konto knyttet til en anden konto, der har været involveret i en eller flere af disse forbudte aktiviteter (i forbindelse med dette afsnit 9.1.k. anses en konto for at være "tilknyttet" en anden konto, hvis PayPal har en grund til at tro, at begge konti kontrolleres af den samme juridiske personlighed eller gruppe af juridiske personligheder (herunder, men ikke begrænset til, personer). Dette er mere sandsynligt, når begge konti deler visse egenskaber, herunder, men ikke begrænset til, registreret brugernavn, e-mailadresse, betalingsmetode (f.eks. bankkonto) og/eller registreret id til at modtage tjenester fra PayPals partnere (f.eks. et eBay-id)).
 12. Udføre din virksomhed eller bruge tjenesterne på en måde, der resulterer i eller kan resultere i klager, tvister, krav, tilbageførsler, chargebacks, gebyrer, bøder, sanktioner eller øvrige ansvar over for PayPal, en bruger, en tredjepart eller dig.
 13. Misbruge (enten som kunde eller sælger) vores onlineprocedure for løsning af sager og/eller PayPals køberbeskyttelse.
 14. Forårsage, at PayPal modtager et uforholdsmæssigt antal krav, der er lukket til fordel for klageren, angående din konto eller virksomhed.
 15. Have en kreditvurdering fra et kreditvurderingsbureau, hvor vurderingen angiver et højt risikoniveau i forbindelse med din brug af tjenesterne.
 16. Bruge din konto eller tjenesterne på en måde, som PayPal, Visa, Mastercard, American Express eller vores bank og/eller betalingsbehandlere med rimelighed mener, er misbrug af bankens tilbageførselsprocedure, betalingskortsystem eller en overtrædelse af betalingskortforeningens regler.
 17. Tillade, at din konto har en saldo, der afspejler et beløb, der skyldes os.
 18. Påtage dig en aktivitet, der fremlægger eller kan fremlægge os som en kreditrisiko eller risiko for svig, en pludselig eksponeringsstigning eller en væsentlig eller på anden måde skadelig eksponering (som vi med rimelighed måtte mene ud fra de tilgængelige oplysninger).
 19. Bruge et betalingskort på din konto til at give dig selv et kontant forskud (eller hjælpe andre med at gøre det).
 20. Få adgang til tjenesterne fra et land, der ikke er opført på PayPals globale side.
 21. Offentliggøre eller distribuere en anden brugers oplysninger til en tredjepart eller bruge oplysningerne i markedsføringsøjemed, medmindre du har brugerens udtrykkelige samtykke til dette.
 22. Sende uopfordret e-mail til en bruger eller bruge tjenesterne til at indsamle betaling for at sende eller hjælpe med at sende uopfordret e-mail til tredjeparter.
 23. Foretage dig noget, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssigt stor belastning på tjenesterne, vores infrastruktur, vores websteder, vores software eller vores systemer (herunder netværk og servere, der bruges til at levere tjenesterne), uanset om disse drives af os eller på vores vegne.
 24. Muliggøre vira, trojanske heste, malware, orme eller andre computerprogrammeringsrutiner, der forsøger eller kan beskadige, afbryde, ødelægge, misbruge, negativt påvirke, hemmeligt opsnappe eller ekspropriere eller få uautoriseret adgang til et system, data eller oplysninger eller tjenesterne.
 25. Bruge en robot, edderkop, anden automatisk enhed eller manuel proces til at overvåge eller kopiere vores websted uden vores forudgående, skriftlige tilladelse dertil.
 26. Bruge en enhed, software eller rutine til at omgå vores roboteksklusion eller forstyrre, eller afbryde eller forsøge at forstyrre eller afbryde vores websted, software, systemer (herunder netværk og servere, der bruges til at levere tjenesterne), som drives af os eller på vores vegne, vores tjenester eller andre brugeres brug af tjenesterne.
 27. Kopiere, gengive, kommunikere til tredjemand, ændre, modificere, skabte afledte værker, offentligt vise eller indramme indhold fra PayPals websted(er) ude vores eller en relevant tredjeparts skriftlige samtykke.
 28. Handle på en måde, der kan betyde, at vi mister tjenester fra vores internetudbydere, betalingsbehandlere, andre leverandører eller tjenesteudbydere.
 29. Bruge tjenesten til at teste betalingskortadfærd.
 30. Oplyse din(e) adgangskode(r) til andre eller bruge andres adgangskoder. Vi er ikke ansvarlige for de tab, du måtte lide, hvilket uden begrænsning omfatter en anden persons brug af din konto, hvor sådan brug opstår som følge af misbrug af adgangskoder.
 31. Gøre eller undlade at gøre eller forsøge at gøre eller undlade at gøre noget, der kan forstyrre den korrekte drift af tjenesten eller aktiviteterne, der udføres som del af tjenesterne eller på anden vis, bortset fra hvad der måtte være i overensstemmelse med denne aftale. 
 32. anmode om eller sende en privat betaling for en erhvervsbetaling.
 33. lade din brug af tjenesten udgøre en risiko for os for manglende overholdelse af vores forpligtelser i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge, terrorfinansiering og lignende lovbestemte forpligtelser (herunder, uden begrænsning, hvor vi ikke kan bekræfte din identitet, eller du ikke gennemfører de nødvendige trin for at fjerne maksimumbeløbet, der kan overføres til din bankkonto eller til andre eller loftet over modtagelse af penge i overensstemmelse med afsnit 4.5, 5.1 og 6.3., eller hvor du udsætter os for risikoen for at få lovbestemte bøder fra europæiske, amerikanske eller andre myndigheder i forbindelse med behandling af dine betalinger).
 34. integrere eller bruge tjenesterne uden at overholde alle obligatoriske krav, som kommunikeres til dig via en integrations- eller programmørvejledning eller anden dokumentation fra PayPal fra tid til anden".
 35. Udsættes for (eller få os til at fastslå, at der er en rimelig sandsynlighed for) et sikkerhedsbrud på dit websted eller dine systemer, der kan resultere i uautoriseret videregivelse af kundeoplysninger.

Du er indforstået med at beskæftigelse med ovenfor anførte forbudte aktiviteter reducerer din eller øvrige PayPal-kunders sikre adgang til og/eller brug af din betalingsmetode, konto eller tjenesten generelt.

 

9.2 Sikkerhed – din betalingsmetode. Du accepterer at udføre følgende handlinger for at sørge for, at din betalingsmetode er sikker:

 1. Undlade at blive involveret i nogen af de forbudte aktiviteter.
 2. Opbevare oplysningerne om dine betalingsmetoder, din adgangskode og din pinkode sikkert.
 3. Ikke tillade andre at have eller bruge oplysninger om dine betalingsmetoder, din adgangskode eller din pinkode.
 4. Ikke videregive oplysningerne om dine betalingsmetoder, din adgangskode eller din pinkode, undtagen når du bruger tjenesten.
 5. Aldrig skrive din adgangs- eller pinkode på en måde, der kan forstås af en anden person.
 6. Undlade at vælge en adgangskode eller pinkode, f.eks. en rækkefølge af bogstaver eller tal, der kan være nem at gætte.
 7. Sørge for, at ingen ser din adgangs- eller pinkode, når du bruger den.
 8. Sørge for, at du er logget af alle betalingsrelevante apps på din enhed, når du ikke bruger tjenesten, og/eller hvis andre kan få adgang til tjenesten (f.eks. hvis du deler din enhed med andre eller bruger en usikker offentlig internetforbindelse på enheden, f.eks. i områder med gratis Wi-Fi).
 9. Undlade at bruge de funktioner, der gemmer dine adgangskoder og pinkoder på enheden.
 10. Du skal overholde alle rimelige anvisninger, vi måtte udstede angående, hvordan du kan holde din betalingsmetode sikker.
 11. Sørge for at opdatere dine personlige oplysninger på din konto. Vi kan muligvis ikke give dig svar, hvis du kontakter os angående din konto fra en adresse, et telefonnummer eller en e-mailadresse, der ikke er registreret hos os.
 12. Træffe alle rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte den personlige elektroniske enhed, du bruger til at få adgang til tjenesterne (herunder, men ikke begrænset til, at bruge brugerdefinerede enhedsfunktioner, der er beskyttet med pinkode og/eller adgangskode, til at få adgang til tjenesterne). Hvis du mister din enhed, skal du give os besked med det samme og slette din enhed fra indstillingerne på din PayPal-konto.

Se vores dokument med vigtige oplysninger om betaling og service for at få mere at vide om sikker brug af tjenesterne.

9.3 Forbudte aktiviteter og tilladelser.  Intet i dette afsnit 9 forhindrer dig i at tillade, at tredjeparter foretager visse handlinger på dine vegne, som beskrevet i afsnit 15.9 i henhold til betingelserne i deres licens og den gældende lov.

Tilbage til toppen

 

10. Dit ansvar – vores tiltag

10.1 Dit ansvar.

 1. Du er ansvarlig for alle tilbageførsler, chargebacks, gebyrer, bøder, sanktioner og øvrigt erstatningsansvar, som vi, en PayPal-bruger eller en tredjemand måtte pådrage sig, hvor disse skyldes din brug af tjenesterne og/eller din misligholdelse af aftalen. Du accepterer at tilbagebetale PayPal, en bruger eller en tredjepart for enhver form for sådant ansvar.
 2. Ansvar for krav, jf. PayPals køberbeskyttelse Hvis vi træffer en endelig afgørelse om, at du taber et krav, der er oprettet direkte hos os, og uanset andre afsnit i denne aftale, skal du tilbagebetale os for dit ansvar. Se afsnit 13 (og især afsnit 13.7b) for flere oplysninger om, hvordan PayPals køberbeskyttelse kan påvirke dig som sælger. Dit ansvar omfatter hele købsprisen for varen samt originale portoomkostninger (og i visse tilfælde modtager du ikke varen retur). PayPals sælgerbeskyttelse kan dække dit ansvar. Se punkt 11 nedenfor.
 3. Tilbagebetaling for din hæftelse. Hvis du er ansvarlig for beløb, som du skylder os, kan vi omgående fjerne disse beløb fra din saldo (hvis du har en sådan). Hvis der ikke er penge nok på din saldo til at dække dit ansvar, forbeholder PayPal sig retten til at inddrive din gæld til PayPal ved at bruge eventuelle betalinger, du modtager på din konto, og i øvrigt samtykker du til at tilbagebetale PayPal på anden vis. Desuden kan vi inddrive penge, du skylder os, ad juridisk vej, herunder uden begrænsning ved hjælp af en inkassovirksomhed.
 4. Midlertidig tilbageholdelse ved omstridte betalinger. Hvis en kunde indleder et krav, en chargeback eller en tilbageførsel af en betaling, du har modtaget, tilbageholder vi pengene midlertidigt på din konto for at dække det fulde beløb, kravet, chargebacken eller tilbageførslen omfatter. Ved at placere sådan en tilbageholdelse, jf. denne bestemmelse, begrænser vi ikke din brug af kontoen med hensyn til andet end de omstridte penge, jf. kravet, chargebacken eller tilbageførslen, medmindre vi har en anden grund til at gøre det. Hvis du vinder tvisten, eller hvis betalingen er berettiget til en betaling ifølge vilkårene i PayPals sælgerbeskyttelse, frigiver vi tilbageholdelsen og giver dig adgang til pengene igen. Hvis du taber tvisten, fjerner vi de relevante penge fra din konto.

  Denne proces gælder også eventuelle krav rettet mod dig, som kunder opretter hos eBay via eBays løsningsproces, hvis du har givet eBay tilladelse til at bruge din PayPal-konto til at betale beløb, du skylder eBay eller kunden (alt efter tilfældet) ifølge vilkårene for eBays løsningsproces ("skyldige beløb til eBay"), og eBay har informeret os om dette krav. Med forbehold for at alle ovenstående bestemmelser overholdes, giver du PayPal tilladelse til og instruktion om at bruge din PayPal-konto til at behandle alle betalinger af skyldige beløb til eBay eller kunden (alt efter tilfældet) ifølge eBays instruktion til PayPal. Du accepterer dog, at PayPal kan behandle din autorisation af og instruktion for betalingen af et skyldigt beløb til eBay som annulleret, og at PayPal ikke er påkrævet at gennemføre en sådan betaling, hvis PayPal (efter eget skøn) afgør, at kravet ville være blevet afgjort til din fordel, hvis dette var blevet indsendt til PayPal. Du kan også annullere denne autorisation og instruktion ved at kontakte PayPals kundeservice. Alle de krav, som indsendes direkte til eBay, er udelukkende dækket af eBays politik. Vilkårene i vores sælgerbeskyttelse dækker ikke sælgere, hvis kunderne har indsendt deres krav direkte til eBay.

10.2 PayPals tiltag. Hvis vi har grund til at tro, at du har været involveret i forbudte aktiviteter, kan vi udføre forskellige tiltag for at beskytte os selv, en bruger, en tredjepart eller dig selv mod tilbageførsler, krav, gebyrer, bøder, sanktioner og andet erstatningsansvar. De handlinger, vi kan tage, inkluderer, men er ikke begrænset til følgende:

 1. Vi kan til enhver tid, og uden erstatningsansvar, suspendere, blokere, begrænse, ophæve eller annullere din ret til at bruge din betalingsmetode eller din konto helt eller til en bestemt betaling, som selv kan indstille, blokere, begrænse, ophæve eller annullere adgang til din konto eller tjenester (f.eks. en begrænsning i adgangen til nogle af dine betalingsmetoder, din mulighed for at overføre penge til andre eller din bankkonto eller fjerne finansielle oplysninger). Vi giver dig normalt et forudgående varsel for enhver suspension eller annullering, men vi kan, hvis det er fornuftigt at gøre dette (f.eks. hvis du er i strid med nærværende aftale, eller vi finder det tilrådeligt af sikkerhedsmæssige årsager), suspendere eller ophæve din ret til at bruge dine betalingsmetoder eller din konto uden at give dig forudgående varsel;
 2. Spærre din konto og/eller tilbageholde penge på reservekontoen (herunder uden begrænsning i mere end 180 dage, hvis dette kræves af PayPal, hvor PayPals rettigheder, jf. 10.2, skyldes, at du beskæftiger dig med en forbudt aktivitet, jf. 9.1 ag.);
 3. Til enhver tid afvise en bestemt betaling uanset af hvilken grund, og vi skal kun oplyse om grunden til afvisningen og grundene for afvisningen, og hvordan du eventuelt kan løse problemet, på anmodning derom, og forudsat at dette ikke er lovstridigt.
 4. Vi kan tilbageføre en betaling (herunder, såfremt dette er hensigtsmæssigt, til afsenderens betalingsmetode), hvis den krænker vores politik om godkendt brug, eller hvor vi med rimelighed mistænker, at den krænker vores politik om godkendt brug eller afsnit 9.
 5. Vi kan kontakte tredjeparter og offentliggøre oplysninger om de forbudte aktiviteter på den måde, der fremgår af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, også kendt som vores erklæring om personlige oplysninger.
 6. Vi kan anmode om oplysninger fra dig eller på anden måde opdatere urigtige oplysninger, du har givet os.
 7. Vi kan afvise at stille vores tjenester til rådighed for dig i fremtiden.
 8. Vi kan tilbageholde dine penge i det omfang og så længe, som det med rimelighed er nødvendigt for at beskytte mod erstatningsrisikoen. Du anerkender, at følgende ikke er en komplet vejledning:
  1. PayPals risiko for at ifalde et erstatningsansvar for kortbetalinger, som du modtager, kan gælde, indtil risikoen for en tilbageførsel, der afsluttes til fordel for kundenen/betaleren (ifølge kortreglerne), er ophørt. Dette afhænger af en række faktorer, herunder uden begrænsning:
   1. Den type varer eller tjenesteydelser, som du modtager betaling for, eller
   2. Tidsfristen for levering af varer eller udførelse af tjenester, som du modtager betaling for (f.eks. kan salg af koncertbilletter flere måneder inden koncertdatoen indebære en større og fortsat risiko for tilbageførsel end et salg af de fleste andre varer eller tjenesteydelser),
  2. PayPals risiko for at ifalde et erstatningsansvar i forbindelse med et krav eller en tvist, der hidrører fra en betaling, som du modtager, kan vare i den tid, det tager at få parterne til at afslutte kravet eller tvisten og enhver appel i forbindelse med kravet eller tvisten, jf. punkt 13 i aftalen,
  3. PayPals risiko for at ifalde et erstatningsansvar for din eventuelle insolvens kan vare så længe og i det omfang, at gældende lov vedrørende din insolvens begrænser PayPal i at indlede en retssag mod dig, og
  4. Hvis du lader din konto vise en saldo i PayPals favør, kan PayPals risiko for at ifalde et erstatningsansvar vare så længe og i det omfang, du skylder beløbet til PayPal.
 9. Vi kan anlægge sag mod dig.
 10. Vi kan suspendere din kvalificering til vores sælgerbeskyttelse og/eller vores køberbeskyttelse (også med tilbagevirkende kraft).
 11. Vi kan suspendere, begrænse eller ophæve din adgang til eller brug af vores tjenester, websteder, software, systemer (herunder netværk og servere, der bruges til at levere tjenesterne), der drives af os eller på vores vegne, samt dine data.

Medmindre andet er pålagt af os, må du ikke bruge eller forsøge at bruge dit betalingsværktøj eller konto, mens det/den er suspenderet eller lukket. Du skal sikre dig, at alle aftaler med forhandlere eller andre tredjeparter, der involverer betalinger, som er indledt af tredjepart (herunder forhåndsgodkendte betalinger), og som er oprettet fra din konto, straks annulleres efter opsigelse, suspension eller lukning af din konto. Du er fortsat ansvarlig ifølge aftalen for alle gebyrer og andre beløb, der til enhver tid påløber i forbindelse med din brug af din konto, uanset opsigelse, suspension eller lukning.

10.3 Begrænset adgang. Hvis vi mistænker, at der har været adgang til din konto uden din tilladelse, kan vi suspendere eller begrænse adgangen til din konto eller tjenesterne (f.eks. begrænse adgangen til nogle af dine betalingsmetoder, din mulighed for at overføre penge til andre eller din bankkonto eller fjerne betalingsoplysninger). Hvis vi begrænser adgangen til din konto, giver vi dig varsel og muligheden for at anmode om genoprettelse af adgang, hvis det er relevant.

10.4 Reserver. Vi kan efter eget skøn tilbageholde penge på din konto (en reserve), når vi (baseret på de tilgængelige oplysninger, vi har på det tidspunkt, hvor pengene tilbageholdes, og hvad der efter vores skøn betragtes som et acceptabelt risikoniveau under alle omstændigheder) med rimelighed mener, der kan være et højere end acceptabelt risikoniveau forbundet med din konto. Hvis vi tilbageholder penge i en reserve på din konto, tilbageholdes pengene på din reservekonto, og pengene vises som "verserende" på din PayPal-saldo. Hvis vi tilbageholder penge i reserve på din konto, giver vi dig besked og angiver reservens vilkår. Vilkårene kan kræve, at en vis procentdel af de beløb, du modtager på din konto, tilbageholdes i en vis periode, eller at en vis pengesum tilbageholdes som reserve, eller noget andet, som vi afgør, er nødvendigt for at beskytte mod de risici, der er forbundet med din konto. Vi kan ændre vilkårene til reserven til enhver tid ved at give dig varsel om de nye vilkår. Du kan lukke din konto, hvis du har indvendinger til reserven. Hvis din konto er lukket, uanset årsag, har vi ret til at tilbageholde reserven i op til 180 dage. Til håndtering af risici for konti kan vi også begrænse det beløb, som du straks kan udbetale eller ændre hastigheden eller betalingsmetoden til udbetalinger, modregning af beløb fra din saldo og/eller kræve, at du eller en person, der er forbundet til dig, indleder andre former for sikkerhedsordninger med os (f.eks. ved at give en garanti eller kræve, at du indsætter penge hos os som sikkerhed for dine forpligtelser over for os eller tredjepart). Desuden accepterer du, at du for egen regning skal foretage enhver yderligere handling (herunder uden begrænsning udførelse af alle nødvendige dokumenter og registrering af enhver dokumentation, der med rimelighed kræves af os, så vi kan udføre enhver form for sikkerhedsret eller lignende), og som kræves for at tilbageholde en reserve eller anden form for sikkerhed på en måde, der med rimelighed er fastsat af os.

10.5 Tilbageholdelse af betaling.

 1. Du accepterer, at hvis enten:
  1. du modtager en betaling, der involverer en betalingsrisiko, eller
  2. der kan være et højere end acceptabelt risiko- eller eksponeringsniveau knyttet til din konto (baseret på de oplysninger, vi har på det relevante tidspunkt, og hvad vi efter eget skøn betragter som et acceptabelt risikoniveau eller eksponering for PayPal, vores kunder og/eller tjenesteudbydere under alle omstændigheder),

   Vi kan efter eget skøn (og rimeligt) tilbageholde denne eller enhver anden betaling. Hvis vi tilbageholder penge på din konto, giver vi dig besked om dette (herunder uden begrænsning, hvor længe tilbageholdelsen kan vare). Pengene tilbageholdes på din reservekonto, og disse penge vises som "verserende" på din PayPal-saldo. Vi giver dig besked om tilbageholdelsen via godkendte tredjeparter (f.eks. via de partnerplatforme, som du bruger til at behandle betalinger).
 2. Vi frigiver tilbageholdte penge til din betaling ifølge denne bestemmelse, når vi afgør, at betalingsrisikoen eller den risiko eller eksponering, der er knyttet til din konto, ikke længere findes. Bemærk, uanset ovenstående, at hvis du modtager en tvist, et krav, en chargeback eller en tilbageførsel af betalingen som følge af tilbageholdelsen, tilbageholdes pengene (eller et beløb svarende til den pågældende betaling) på din reservekonto, indtil sagen er løst ifølge denne aftale.
 3. Du accepterer at give os alle de oplysninger, som vi med rimelighed kan anmode om, når vi skal afgøre, om betalingssrisikoen eller risikoen ved eller eksponeringen for din konto, er ophørt. Du kan lukke din konto, hvis du gør indsigelse mod tilbageholdelsen ifølge denne bestemmelse. Hvis din konto uagtet af hvilken årsag er lukket, kan vi tilbageholde en betaling ifølge denne bestemmelse i en periode på op til 180 dage fra den dato, hvor de komplette forpligtelser ifølge salgskontrakten (som den pågældende betaling vedrører) er opfyldt.

10.6 Oplysninger om dig

 1. Vi forbeholder os retten til at bede dig om flere oplysninger ud over dem, der fremgår af denne aftale, for derved at overholde forpligtelserne i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Du samtykker til at overholde enhver anmodning om yderligere oplysninger, som vi med rimelighed måtte kræve for derved at sætte os i stand til at overholde vores forpligtelser omkring bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Dette kan uden begrænsning være, at vi beder dig om at faxe, e-maile eller på anden vis give os visse legitimationsbeviser. På vores rimelige anmodning derom og for din regning samtykker du desuden til at give os oplysninger om dine finanser og forretning, herunder uden begrænsning din seneste regnskabsopgørelse (autoriseret eller i øvrigt) samt (eventuelle) forhandlerekspeditionsoversigter.
 2. Sådan bliver du verificeret

(i) Du skal tilknytte og bekræfte et betalingskort for at blive verificeret bruger.

(ii) Vi kan af og til gøre det muligt for dig at verificere din konto på alternative måder. Ved at angive at en bruger er "verificeret", garanterer PayPal kun, at den verificerede bruger har gennemgået processen for at opnå statussen som "verificeret". I tillæg til afsnit 1.1 og ved at give en bruger status som verificeret garanterer ikke, indestår ikke for eller erklærer på ingen anden vis, at en verificeret bruger vil gennemføre en erhvervsbetaling.

10.7 Oplysning om årsager til vores tiltag

Vores beslutninger om at træffe de foranstaltninger, der fremgår af nærværende afsnit 10, og eventuelle andre tiltag, vi iværksætter ifølge denne aftale, kan være baserede på fortrolige kriterier, der er afgørende for vores håndtering af risici og beskyttelse af PayPal, vores kunder og/eller tjenesteudbydere, uanset om de begrænser eller udvider din adgang til tjenesten, vores infrastruktur, websteder, software eller systemer (herunder netværk og servere, der bruges til at levere tjenesterne), uanset om de drives af os eller på vores vegne (herunder, men ikke begrænset til, blokeringer, begrænsninger, suspension, ophør, tilbageholdelse og reserver). Vi kan desuden være forhindret af lovgivningen eller en statslig myndighed i at videregive visse oplysninger til dig vedrørende disse beslutninger. Vi har ikke pligt til at videregive fortrolige oplysninger eller oplysninger om risikostyring og sikkerhedsprocedurer til dig.

Tilbage til toppen

11. PayPals sælgerbeskyttelse

11.1 Hvad er PayPals sælgerbeskyttelse?

Hvis du er modtageren af en betaling fra en kunde ("Betalingsmodtager"), godtgør vi dig med et beløb for de krav, chargebacks eller tilbageførsler mod dig, hvor disse skyldes følgende årsager:

 1. Der blev anmodet om en chargeback eller tilbageførsel mod dig på grund af en "uautoriseret betaling" (ekskluderer enhver "uautoriseret betaling" indledt i et miljø, der ikke hostes af PayPal), eller
 2. Der blev anmodet om en chargeback eller oprettet et krav mod dig med begrundelsen "ikke modtaget",

hvor vi modtager dokumentation fra dig om, at varen blev afsendt eller leveret i overensstemmelse med de krav, der fremgår nedenfor, underlagt de øvrige bestemmelser i afsnit 11 (herunder uden begrænsning kvalifikationskravene i afsnit 11.6).

Læs afsnit 13 (PayPals køberbeskyttelse) for flere oplysninger om, hvordan der muligvis kan oprettes krav mod dig. Hvis du sælger eller markedsfører til kunder i andre lande og områder, skal du læse vores politik om køberbeskyttelse for de lande, hvor dine kunder befinder sig, idet disse politikker gælder for dig som betalingsmodtager eller sælger. Du kan finde de relevante politikker om vores køberbeskyttelse her samt under overskrifterne Brugeraftale på vores websted.

Læs også afsnit 5.3 (Risiko for tilbageførsler, chargebacks og krav) for at få mere at vide om, hvorfor tilbageførsler, chargebacks og krav opstår, når du modtager en betaling.

11.2 PayPals sælgerbeskyttelse tilbydes til:

 1. Betalingsmodtagere med en eller flere registrerede PayPal-konti i Danmark, hvor disse modtager PayPal-betalinger fra de kunder, der foretager et kvalificeret køb via eBay (globalt eller hvor som helst, hvor PayPal accepteres), og

Betalingsmodtagere med en eller flere registrerede PayPal-konti i Danmark, hvor disse modtager PayPal-betalinger fra de kunder, der foretager kvalificerede køb uden for eBay.PayPals sælgerbeskyttelse gælder ikke for krav, chargebacks og/eller tilbageførsler, hvor årsagen til disse skyldes, at købet "afviger væsentligt fra beskrivelsen", eller for de varer, som du leverer, eller som afhentes personligt.

11.3 Hvor stor beskyttelse yder PayPals sælgerbeskyttelse?

PayPal betaler dig det fulde beløb for en kvalificeret betaling, der er genstand for et krav, en chargeback eller en tilbageførsel og frafalder chargebackgebyret, hvis dette finder anvendelse.

 1. Vi kan suspendere din kvalificering til vores sælgerbeskyttelse, hvis vi med rimelighed mener, at der er en forhøjet risiko forbundet med din konto. Vi medtager følgende i vores risikovurdering:
  • Det samlede beløb og/eller antallet af klager over og anmodninger om chargebacks eller tilbageførsler fra din PayPal-konto.
  • Din kontos rimelige risiko for vores integritet og system.
  • Vores eller vores brugeres potentielle tab.
 2. Vi kan suspendere din kvalificering til vores sælgerbeskyttelse, hvis den er tilknyttet eller relateret til en anden konto, som er suspenderet.

Du kan blive kvalificeret til vores sælgerbeskyttelse igen, hvis vi ikke længere med rimelighed mener, at der er en forhøjet risiko forbundet med din konto.

11.4 Hvad sker der, når en kunde opretter et krav eller anmoder om en chargeback eller tilbageførsel?

PayPal placerer en midlertidig tilbageholdelse af pengene på din konto til at dække det fulde beløb, som kravet, chargebacken eller tilbageførslen vedrører. Se afsnit 10.1.d for flere oplysninger om den midlertidige tilbageholdelse.

 

11.5 Hvis betalingen ikke er dækket af vores sælgerbeskyttelse, fjerner vi pengene fra din konto og returnerer betalingen til kunden. Desuden vil du være ansvarlig for PayPals Tilbageførselsgebyr, hvis det er relevant.

11.6 Kvalifikationskrav

Hvad er vilkårene for PayPals sælgerbeskyttelse? Hvis du har modtaget mere end 100.000 EUR pr. måned mindst én gang i løbet af en fortløbende periode på 6 måneder på din PayPal-konto, og/eller hvis du opkræver en ekstraafgift for at bruge PayPal (når den lovgivning, du er underlagt, tillader, at du opkræver en sådan ekstraafgift), kan du ikke omfattes af vores sælgerbeskyttelse, og afsnit 11.5 gælder for dig, medmindre andet er aftalt mellem dig og PayPal. Hvert kalenderår i oktober og april vurderer vi, om du er kvalificeret til vores sælgerbeskyttelse.

For at være kvalificeret til PayPals sælgerbeskyttelse skal du opfylde alle disse krav:

 1. Du skal overholde de krav, der fremgår af afsnit 11.3 angående din PayPal-konto.
 2. Betalingen skal være markeret af PayPal som værende kvalificeret eller delvist kvalificeret til PayPal sælgerbeskyttelse på siden med betalingsoplysninger på din konto.
 3. Hvis den er markeret som dækket, gælder beskyttelsen både for uautoriserede betalinger og varer, der ikke er modtaget.
 4. Fysiske varer skal sendes til den leveringsadresse, der fremgår af siden "Betalingsoplysninger". Hvis varen leveres personligt, eller hvis betalingsmodtageren sender varen til en anden adresse (f.eks. hvis kunden beder dig om at sende til en anden adresse med den begrundelse, at det er en "arbejdsadresse" eller en "gaveadresse"), kan du ikke gøre krav på godtgørelse ifølge vilkårene i vores sælgerbeskyttelse.
 5. Du får adgang til siden med betalingsoplysninger" ved at logge på din PayPal-konto, vælge "Historik" og derefter vælge "Oplysninger" for betalingen.
 6. Du skal følge nedenstående krav til levering.
 7. Du skal tage imod én enkelt betaling fra én PayPal-konto for købet (delvis betaling og/eller afdrag er ikke omfattet).
 8. Du skal svare på vores anmodninger om dokumentation og øvrige oplysninger, som vi med rimelighed måtte kræve for at kunne undersøge sagen rettidigt.

11.7 Hvilke forsendelseskrav er der?

Forsendelsestype

Beskyttelse mod uautoriserede betalinger

Beskyttelse mod varer, der ikke er modtaget

National/international

Forsendelsesbevis (for fysiske varer) eller leveringsbevis (for immaterielle og virtuelle varer eller tjenesteydelser)

Bevis på levering

Hvis der er betalt for forudbestilte eller specialfremstillede varer, er forsendelse påkrævet ifølge forsendelsespolitikken eller andre bestemmelser på forhandlerens websted.

11.8 Hvad er "Bevis på forsendelse"?
Onlinedokumentation eller fysisk dokumentation fra en posttjeneste, som omfatter følgende:

 1. En status som "afsendt" (eller tilsvarende) samt forsendelsesdatoen.
 2. Modtagerens adresse, der som minimum viser by eller postnummer (eller tilsvarende international oplysning).
 3. Officiel accept fra fragtfirmaet (f.eks. et poststempel, en kvittering eller onlinesporingsoplysninger). Hvis du har bevis på levering, behøver du ikke at have bevis på forsendelsen.

11.9 Hvad er "Bevis på levering"?
"Forsendelsesbevis (for fysiske varer)" er den onlinedokumentation, du får af fragtfirmaet, som indeholder alle følgende oplysninger:

 1. En status som "leveret" (eller tilsvarende) samt leveringsdatoen.
 2. Modtagerens adresse, der som minimum viser by eller postnummer (eller tilsvarende international oplysning).

"Leveringsbevis (for immaterielle og virtuelle varer eller tjenesteydelser)" er al konkret dokumentation på, at bestillingen er udført, som bl.a. indeholder følgende oplysninger:

 1. Den dato, hvor varen eller tjenesteydelsen er leveret eller udført.
 2. Modtagerens adresse (e-mailadresse/IP-adresse eller andet), hvis dette er relevant.

11.10 Hvad er eksempler på varer/betalinger/sager, som ikke er kvalificeret til PayPals sælgerbeskyttelse?

 1. Licenser til digitalt indhold og digitale varer. Hvor visse immaterielle varer, licenser til digitale varer og/eller tjenester efter PayPals skøn i visse tilfælde kan være dækket af sælgerbeskyttelsen, vil følgende aldrig være dækket, medmindre andet er skriftligt aftalt med PayPal:

i. Varer, der svarer til kontanter, (herunder, uden begrænsning, gavekort og forudbetalte kort).

ii. Betalinger foretaget i form af finansielle produkter og investeringer.

iii. Donationer.

 1. Varer, du leverer (eller afhenter) personligt.
 2. Betalinger, der behandles på anden vis end via kundens PayPal-konto eller som en PayPal-gæstebetaling. Hvis betalingen f.eks. er modtaget som en direkte kortbetaling (herunder via Zong, Website Payment Pro, vores direkte betaling) og Virtual Terminal), er den ikke berettiget til dækning.
 3. Krav, chargebacks og tilbageførsler for "Afviger væsentligt fra beskrivelsen".
 4. Varer, som er købt via annoncer.
 5. Tvister, der oprettes direkte hos PayPal via Løsningscentret i overensstemmelse med denne aftales afsnit 13.
 6. Betalinger i form af guld (uanset om det er i fysisk form eller i børshandlet form).
 7. Betalinger via PayPal-funktionen Samlet betaling.

 

Tilbage til toppen

12. Fejl og uautoriserede betalinger

12.1 Identifikation af fejl og/eller uautoriserede betalinger . Du kan tjekke din betalingshistorik ved at logge på din konto på vores websted og klikke på "Historik". Det er meget vigtigt, at du straks underretter os, hvis du har grund til at tro, at en af følgende aktiviteter har fundet sted: (i) der er overført en uautoriseret betaling fra din konto, (ii) der har været uautoriseret adgang til din konto, (iii) din adgangskode eller pinkode er blevet kompromitteret, (iv) en enhed, som du har brugt til at få adgang til tjenesterne, er mistet, stjålet eller deaktiveret, eller (v) nogen har overført eller har muligvis overført penge fra din konto uden din tilladelse (dette omfatter de tilfælde, hvor du har tilknyttet din konto til en tredjepartsplatform, (herunder et websted eller en app) for at betale direkte via den platform, og hvor der via denne platform er betalt med din konto af en anden) (kaldes samlet for "uberettiget kontoadgang"). Du skal også straks underrette os, hvis du har grund til at tro, at der er opstået andre fejl på din konto. Vi anbefaler på det kraftigste, at du tjekker din konto jævnligt, så du kan give os besked med det samme, hvis du oplever nogen af de ovenstående begivenheder. Vi vil ikke holde dig ansvarlig for uautoriseret brug af din konto, såfremt vi kan konstatere, at du ikke bevidst har gjort det muligt for tredjeparter at få adgang til dit PayPal-id og/eller din adgangskode/pinkode til PayPal eller til din enhed, mens du var logget på tjenesterne. Vi holder dig ansvarlig for uautoriseret brug af din konto, hvis vi har beviser, som peger på, at du har handlet forsætligt, så at en tredjepart har haft adgang til dit PayPal-id og/eller din adgangskode eller pinkode, du har optrådt svigagtigt, eller hvis du med forsæt eller grov uagtsomhed ikke har overholdt dine forpligtelser til at bruge din betalingsmetode på den måde, som er fastsat i aftalen.

12.2 Meddelelse til os om fejl, uautoriserede betalinger og/eller uretmæssigt tilegnet eller uautoriseret brug af din betalingsmetode. Du skal give os besked, hvis du mener, at der har været eller vil være en fejl, en uautoriseret betaling, uretmæssigt tilegnet eller uautoriseret brug af din betalingsmetode eller konto, ved at ringe til vores kundeservice på det telefonnummer, der fremgår af vores websted(er), kontakte os ved at bruge denne formular eller skrive til PayPal, Attn: Error Resolution Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Hvis du starter med at ringe til os, kan vi kræve, at du sender din klage eller dit spørgsmål skriftligt inden for 10 hverdage efter opkaldet. Udfyld formularen til skriftlig erklæring, og send den online eller til PayPal, Attn: Error Resolution Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Du skal give os alle de oplysninger, som du har, og som beskriver eventuelle fejl, uautoriserede betalinger og/eller misbrug eller uautoriseret brug af din betalingsmetode eller konto og træffe alle rimelige foranstaltninger for at hjælpe os med vores undersøgelse. Vi kan videregive oplysninger til tredjeparter, såfremt vi finder det hensigtsmæssigt under disse omstændigheder og i overensstemmelse med vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, også kendt som vores erklæring om personlige oplysninger.

12.3 Behandling af fejlrapporter. For så vidt andet ikke er fastsat i dine lovbefæstede rettigheder underretter vi dig om resultatet af vores undersøgelse inden for 20 hverdage, fra vi modtager din meddelelse. Hvis vi har begået en fejl, retter vi den omgående. Hvis vi skal bruge mere tid, kan det tage os op til 60 dage at undersøge dit spørgsmål. Hvis vi beslutter, at vi skal bruge mere tid, kan vi midlertidigt overføre det beløb, du mener, er fejlagtigt, til din saldo inden for 10 hverdage, efter at vi modtager din meddelelse, således at du har adgang til e-pengene i den tid, det tager os at fuldføre vores undersøgelse. Hvis du oprindeligt ringede til os, og vi ikke modtager dit spørgsmål skriftligt inden for 10 hverdage fra din mundtlige meddelelse, gør vi ikke beløbet midlertidigt tilgængeligt på din saldo.

Når vi er færdige med vores undersøgelse, orienterer vi dig om resultaterne inden for tre bankdage. Hvis vi fastslår, at der ikke var en fejl, sender vi dig en skriftlig forklaring, og vi kan debitere eventuel midlertidig kredit, som vi tidligere har krediteret til dig i forbindelse med den påståede fejl. Du kan bede om en kopi af de dokumenter, vi bruger som led i vores undersøgelser (og dette udløser ikke det meddelelsesgebyr, der fremgår af bilag 1).

12.4 Ansvar for uautoriserede betalinger. For så vidt andet ikke er fastsat i dine lovbefæstede rettigheder, gælder det, at hvis du oplyser, at der har været uberettiget adgang til din konto, og der ikke foreligger beviser på bedrageri eller forsætlig eller grov uagtsom adfærd fra din side, refunderer vi fuldt ud alle uautoriserede betalinger overført fra din konto, forudsat at du har informeret os om den uberettigede kontoadgang uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder ikke senere end 13 måneder efter den første betaling, der skete i forbindelse med denne uberettigede kontoadgang. Hvor vi efter al rimelighed mener, at det kræver yderligere undersøgelse at fastslå forholdene omkring den anmeldte, uberettigede kontoadgang nærmere, følger vi samme procedure, som fremgår af afsnit 12.3 ovenfor i forbindelse med en sådan undersøgelse.

12.5 Ret til tilbagebetaling af en betaling foretaget under en tilladelse. Du kan få tilbagebetalt det fulde beløb af en betaling, der blev foretaget under en tilladelse, forudsat at betingelserne for en tilbagebetaling jf. afsnit 4.8 er opfyldt.

12.6 Fejl. Hvis vi opdager en behandlingsfejl, retter vi op på fejlen. Hvis fejlen resulterer i, at du modtager færre penge, end du er berettiget til, vil PayPal kreditere din konto for denne forskel. Hvis fejlen resulterer i, at du modtager flere penge, end du er berettiget til, kan PayPal debitere de ekstra penge fra din PayPal-konto. Hvis en betaling er foretaget med din betalingsmetode ved en fejl, kan PayPal rette fejlen ved at debitere eller kreditere (som tilfældet kan være) din relevante betalingsmetode(r). Hvis fejlen betyder, at vi ikke gennemfører en betaling til tiden eller med det korrekte beløb, vil vi være ansvarlige for at tilbagebetale ethvert beløb, som er et resultat af udførelsen af ​​en defekt eller ikkegennemført betaling og for jeres tab eller skader, direkte og rimeligt forudsigeligt forårsaget af denne fejl, medmindre:

 1. du ikke har nok penge til rådighed til at fuldføre betalingen, og det ikke er vores fejl,
 2. vores system ikke fungerer korrekt, og du kendte til dette nedbrud, da du påbegyndte betalingen, eller
 3. omstændigheder, vi ikke er herre over (såsom brand eller oversvømmelse eller mistet internetforbindelse), forhindrede betalingen, på trods af vores rimelige forholdsregler.

Uanset eventuelle andre vilkår i denne aftale kan PayPal ikke holdes ansvarlig for den manglende gennemførsel eller mangelfulde gennemførsel af en betaling (hvad enten den indledes af dig selv eller af andre), hvis du har undladt at underrette PayPal om problemet uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder senest 13 måneder efter betalingsdatoen.

Tilbage til toppen

13. PayPals køberbeskyttelse

13.1 Hvilke typer problemer er dækket?

 1. PayPals køberbeskyttelse hjælper dig med følgende:
  1. Du har ikke modtaget den vare, du har betalt for med PayPal – "Vare ikke modtaget" ("INR").
  2. Du har modtaget en vare, som du har betalt for med PayPal, men den "Afviger væsentligt fra beskrivelsen". Du kan finde flere oplysninger om, hvad vi forstår ved "afviger væsentligt fra beskrivelsen", i afsnit 13.9.
 2. 2. Hvis dit problem er en betaling, som du ikke har godkendt (herunder og uden begrænsning en betaling, der sendes to gange, eller en forkert betaling ved brug af PayPals funktion til placeringsbaserede betalinger), skal du rapportere den uautoriserede betaling via linket Sikkerhed på vores websted.

13.2 Betingelserne for at være dækket af PayPals køberbeskyttelse 
Du skal opfylde alle disse betingelser for at være kvalificeret til en betaling ifølge PayPals køberbeskyttelse:

 1. Din betaling skal være for en kvalificeret vare og skal være betalt med din PayPal-konto (se punkt 13.3 for at få mere at vide om, om en vare er dækket).
 2. Send betalingen til betalingsmodtageren gennem:
  1. Ved krav med begrundelsen "Vare ikke modtaget" relateret til køb: Siden Overførsler på vores websted ved at klikke på "Betal for varer eller tjenesteydelser". Alternativt gennem sælgerens PayPal-betalingsflow.
  2. Ved krav om, at varen afviger væsentligt fra beskrivelsen, i forbindelse med gyldige køb, kan du enten bruge siden Overførsler på vores websted ved at klikke på "Betal for varer eller tjenesteydelser" eller bruge sælgerens PayPal-betalingsflow (herunder, men uden begrænsning til, PayPals funktion til placeringsbaserede betalinger, hvis sælgeren benytter dette).
 3. Oprette en tvist inden for 180 dage fra den dato, hvor du betalte, og følge onlineproceduren for løsning af tvister, som du finder under "Hvordan får jeg løst mit problem?" i afsnit 13.5.

13.3 Disse type betalinger er kvalificeret til tilbagebetaling ifølge PayPals køberbeskyttelse

 1. Køb af de fleste varer og tjenesteydelser er dækket (herunder rejsebilletter, immaterielle varer såsom rettigheder til digitalt indhold og andre licenser), men følgende er undtaget:
  • Køb af fast ejendom (herunder, uden begrænsning, beboelsesejendom)
  • Køb af en andel i en virksomhed
  • Køb af køretøjer (herunder uden begrænsning biler, motorcykler, campingvogne, fly og skibe) med undtagelse af personlige lette køretøjer til fritidsbrug, f.eks. cykler og hoverboards med hjul
  • Betalinger på platforme, som finansieres eller udlånes af andre brugere
  • Køb af specialfremstillede varer (medmindre kunden hævder, at varerne ikke er modtaget)
  • Køb af varer og tjenesteydelser, som er forbudt ifølge vores politik om godkendt brug
  • Køb af industrielle maskiner, der bruges til produktion
  • Køb af varer, der svarer til kontanter (herunder, uden begrænsning, gavekort)
  • Køb af varer og tjenesteydelser via Zong, Website Payments Pro eller Virtuel terminal
  • Privat betaling
  • Hasardspil, væddemål og/eller enhver aktivitet, der involverer muligheder for at vinde præmier
  • Betalinger foretaget i form af finansielle produkter og investeringer
  • Betalinger til statslige myndigheder (med undtagelse af statsejede virksomheder) eller forhandlere, der handler på mandat fra statslige myndigheder
  • Donationer
  • Køb af varer, som du afhenter personligt eller får andre til at hente for dig (bl.a. hos sælgerens salgssted), og som du påstår ikke er modtaget
  • Betalinger foretaget i form af guld (enten i fysisk form eller i børshandlet form)
  • Betalinger via PayPal-funktionen Samlet betaling.
  • PayPal kan efter eget skøn automatisk lukke en tvist eller et krav, som du har indgivet, men som PayPal har mistanke om ikke er relateret til et køb, der er dækket som beskrevet ovenfor.

13.4 Hvor meget dækning får jeg med PayPals køberbeskyttelse?

 1. Hvis PayPal afgør et krav til din fordel, vil PayPal tilbagebetale dig varens fulde købspris og de oprindelige forsendelsesomkostninger.
 2. Vi tilbagebetaler ikke de forsendelsesomkostninger, du er blevet pålagt i forbindelse med en vare, der afviger væsentligt fra beskrivelsen, til sælgeren eller anden part, som PayPal angiver. Hvis betalingsmodtageren fremlægger beviser for, at de har leveret varer til din adresse, kan PayPal afgøre sagen til sælgers fordel, selvom du ikke har modtaget varen. Se afsnit 13.11 for anden beskyttelse, du kan være berettiget til.

13.5 Hvordan får jeg løst mit problem? 
Hvis du ikke kan løse et problem direkte med betalingsmodtageren, skal du gå til Løsningscentret og gøre følgende:

 1. Opret en tvist 
  Opret en tvist inden for 180 dage fra den dato, hvor du betalte for den omstridte vare. Vi kan nægte at acceptere en tvist, som du opretter i forbindelse med varen efter udløb af denne periode. Du skal derfor være opmærksom på dette, hvis du aftaler et leveringstidspunkt med betalingsmodtageren, der ligger efter udløb af denne periode.
 2. Eskaler tvisten til et krav
  Hvis du og sælger ikke kan nå til enighed, kan du eskalere tvisten til et krav senest 20 dage efter oprettelsen af sagen. Det er dit ansvar at holde styr på disse frister.
  Du skal vente mindst 7 dage fra betalingsdatoen, før du eskalerer en tvist for en vare, du ikke har modtaget, medmindre andet er aftalt med PayPal. Hvis du ikke eskalerer tvisten til et krav inden for 20 dage, lukker vi tvisten, og du vil ikke være berettiget til en betaling ifølge PayPals køberbeskyttelse. Du har mulighed for at redigere eller ændre et krav efter indgivelsen, hvis du kun ønsker at tilføje yderligere oplysninger, eller hvis du vil ændre grunden til tvisten/kravet fra "Vare ikke modtaget" til "Afviger væsentligt fra beskrivelsen" (men kun såfremt det vedrører en enkelt betaling). Ellers kan du ikke redigere eller ændre et krav efter indgivelsen.
 3. Svar rettidigt på PayPals anmodninger om oplysninger
  Under kravprocessen kan PayPal bede dig om at oplyse dokumentation, der understøtter dit krav. Vi kan bl.a. bede dig om at indsende et leveringsbevis, kvitteringer, tredjepartsevalueringer, politirapporter eller andet. PayPal kan kræve, at sælgeren inden for rimelig tid fremlægger beviser for, at betalingsmodtageren leverede varen til eller udførte tjenesten for køberen som aftalt, selv hvor købet ikke er dækket af PayPals køberbeskyttelse i henhold til afsnit 13.3. Hvis sælgeren ikke kan fremlægge denne dokumentation inden for rimelig tid, kan PayPal afgøre sagen til fordel for sælgeren, selv hvis køberen hævder ikke at have modtaget købet.
 4. Overhold rettidigt PayPals anmodninger om levering 
  Ved krav med begrundelsen Afviger væsentligt fra beskrivelsen kan vi kræve, at du sender varen tilbage til betalingsmodtageren på en adresse, som du får oplyst af PayPal under behandlingen af kravet. Vi kan også kræve, at du sender varen til PayPal eller en tredjepart for egen regning, og at du fremlægger leveringsbevis. Krav om dokumentation for levering fremgår af afsnit 11.9 ovenfor. Vær venlig at indpakke varen i ny emballage for at mindske risikoen for at skade varen under forsendelsen. PayPal kan også kræve, at du destruerer varen og fremlægger bevis på varens destruktion.

13.6 Hvordan løses kravet?
Når en tvist er blevet eskaleret til et krav, træffer vi en endelig afgørelse til fordel for kunden eller sælgeren. Du kan blive bedt om at tilvejebringe kvitteringer, tredjemandsevalueringer, politirapporter eller andre oplysninger eller anden dokumentation, der med rimelighed kræves af PayPal for at undersøge kravet. Vi kan efter eget skøn træffe en endelig afgørelse til fordel for kunden eller betalingsmodtageren ud fra de kriterier, som PayPal anser for at være behørige. Hvis PayPal træffer en endelig afgørelse til fordel for kunden eller betalingsmodtageren, skal de relevante parter overholde PayPals beslutning. Vi kan kræve, at kunden sender en vare, som ifølge vedkommende afviger væsentligt fra beskrivelsen, tilbage til betalingsmodtageren (for kundens regning) til en adresse, som kunden får oplyst af os under behandlingen af kravet. Vi kan desuden kræve, at betalingsmodtageren accepterer at modtage varen igen og refunderer kunden den fulde købspris plus de oprindelige forsendelsesomkostninger. Hvis en betalingsmodtager nægter at modtage varen, kan vi afgøre kravet til fordel for kunden, hvis kunden kan fremlægge tilfredsstillende beviser for os på, at varen er sendt til betalingsmodtageren på en adresse, som kunden får oplyst af os under behandlingen af kravet. Hvis et krav afgøres til fordel for betalingsafsenderen, får betalingsmodtageren ikke tilbagebetalt PayPal-gebyrerne for betalingen. Ligeledes får betalingsmodtageren ikke tilbagebetalt eventuelle andre gebyrer, som en tredjepart har trukket fra vedkommendes PayPal-konto i forbindelse med betalingen (f.eks. gebyrer, som opkræves af en tredjepartsplatform, hvor du sælger varer).

13.7 Dækning 
Betalingsmodtagere: Som betalingsmodtager er du erstatningspligtig over for os, hvis du taber en sag med et erstatningskrav til en kunde med en PayPal-konto, der er registeret et hvilket som helst sted (hvad enten det er ifølge vores køberbeskyttelse i kundens registreringsland eller på anden vis). Dette omfatter, uden begrænsning, når du sælger til en kunde, som er bruger af hele programmet, og kunden opretter et krav om en vare, der afviger væsentligt fra beskrivelsen, hvorefter du normalt ville være forpligtet til at acceptere at modtage varen igen og tilbagebetale den fulde pris til kunden plus de oprindelige forsendelsesomkostninger. Du vil IKKE modtage en tilbagebetaling af dine PayPal-gebyrer. Hvis et krav om væsentlig afvigelse i forhold til beskrivelsen ikke afgøres til din fordel, fordi der er begrundet mistanke om, at returnering af varen vil betyde en lovovertrædelse (f.eks. af lovgivning vedrørende falske varer), skal du give kunden fuld tilbagebetaling. I visse sager kan vi desuden bede kunden om at returnere varen til sælger. Hvis der foreligger begrundet mistanke om falske varer, forbeholder vi os retten til at kontakte de relevante nationale eller internationale myndigheder, og disse myndigheder kan bede kunden om at indsende den påstået falske vare, så varen ikke kan returneres til sælger. Hvis du sælger eller markedsfører til kunder i andre lande, skal du læse vores politik om køberbeskyttelse for de lande, hvor dine kunder befinder sig, idet disse politikker gælder for dig som betalingsmodtager eller sælger. Du kan finde de relevante politikker om køberbeskyttelse fra PayPal her og via linket Brugeraftale nederst på vores websted.

13.8 Hvad sker der, hvis jeg ikke kan få tilbagebetalt pengene for mine køb ifølge PayPals køberbeskyttelse?
Du kan også forsøge at løse et problem direkte med betalingsmodtageren ved at oprette en tvist i Løsningscentret.  Hvis du vil gøre det, skal du oprette en tvist i Løsningscentret inden for 180 dage fra betalingsdatoen. Derefter bør du forsøge at løse sagen direkte med betalingsmodtageren. Hvis din betaling ikke er dækket ifølge vores køberbeskyttelse, træffer vi ikke beslutning omkring kravet. 

13.9 Hvad betyder "Afviger væsentligt fra beskrivelsen"?

 1. En vare afviger væsentligt fra beskrivelsen, hvis den er væsentligt anderledes end den seneste beskrivelse af varen, som du fik af sælgeren, før du betalte for varen (i forbindelse med køb, som udelukkende foregår, forstås dette som sælgerens beskrivelse af varen på varelisten). Her er nogle ikke-udtømmende eksempler:
  1. Du har modtaget en helt anden vare. Hvis man f.eks. har købt en bog og modtaget en dvd eller en tom kasse.
  2. Varens stand var vildledende. Auktionen viste f.eks. varen som "ny ", og varen var brugt.
  3. Varen blev markedsført som autentisk men er ikke ægte.
  4. Varen mangler vigtige dele eller funktioner, der ikke var oplyst om i annoncen.
  5. Du købte 3 ting fra en betalingsmodtager, men modtog kun 2.
  6. Varen blev beskadiget under transporten.
 2. En vare afviger ikke væsentligt fra beskrivelsen, hvis den ikke er væsentligt anderledes fra betalingsmodtagerens beskrivelse. Her er nogle ikke-udtømmende eksempler:
  1. Varens defekt blev korrekt beskrevet af sælgeren.
  2. Varen blev korrekt beskrevet, men du ønskede ikke varen, efter du har modtaget den.
  3. Varen blev korrekt beskrevet, men levede ikke op til dine forventninger.
  4. Varen har mindre ridser og var opført som brugt.

13.10 Accept af rettigheder
Hvis PayPal udbetaler et krav eller tilbageførsel, som du har indgivet som en modtager af din betaling, accepterer du at overføre og tillade, at PayPal har dine rettigheder, fordele og retsmidler mod modtageren af din betaling. Dette kaldes juridisk set, at du accepterer at "subrogere" eller på anden måde "tildele" dine rettigheder til PayPal mod modtageren og tredjeparter, der er forbundet med den betaling, og accepterer, at vi kan udøve disse rettigheder, fordele og retsmidler, enten direkte eller på dine vegne efter PayPals skøn.

13.11 Forholdet mellem PayPals køberbeskyttelse og chargebacks
Rettigheder vedr. anmodning om chargeback ved kortbetalinger kan, hvis de bruges, være mere omfattende end PayPals køberbeskyttelse. Retten til chargebacks er ikke begrænset til bestemte beløb pr. betaling, kan indsendes mere end 180 dage efter betalingen og kan dække immaterielle varer.

Du kan gå videre med et krav eller en tvist hos PayPal, eller du kan kontakte din kortudsteder for at gå videre med din ret til chargeback. Du kan ikke gøre begge dele samtidig og dermed søge om dobbelt tilbagebetaling. Hvis du har et igangværende krav eller en igangværende tvist hos PayPal, og du samtidig anmoder om chargeback hos dit kreditkortselskab, vil PayPal afslutte din tvist eller dit krav, og du vil alene afhænge af din ret til chargeback.

Hvis PayPal ikke træffer en endelig beslutning om dit krav før kortselskabets frist for indgivelse af krav om en chargeback eller bankens frist for anmeldelse af en tvist, og vores forsinkelse betyder, at du modtager mindre end den fulde tilbagebetaling, du ville kunne få dækket af kortudstederen (dvs. chargebackbeløbet, som er det beløb, der er betalt via dit betalingskort i den relevante betaling), tilbagebetaler vi det resterende beløb (med fradrag af det beløb, du allerede har fået tilbage fra betalingsmodtageren).

Før du kontakter din kortudsteder eller opretter en tvist hos os, skal du kontakte betalingsmodtageren for at løse dit problem i overensstemmelse med betalingsmodtagerens eventuelle returpolitik, som fremgår af vedkommendes websted.

Bemærk følgende, hvis du vælger at løse problemet direkte med betalingsmodtageren:

 1. Din ret til at oprette en tvist er underlagt tidsrammen på 180 dage, som beskrevet i afsnit 13.5a. Det er dit ansvar at holde styr på disse frister.
 2. Hvis betalingsmodtageren (som en del af betalingsmodtagerens politik for returvarer eller andet) opfordrer dig til at sende varen til en adresse, der ikke stemmer overens med vores adresseoplysninger for betalingsmodtageren, og du følger opfordringen, kan dette føre til en afgørelse om, at du ikke har sendt varen tilbage til betalingsmodtageren i overensstemmelse med afsnit 13.5d.

13.12 Ingen dobbelt kompensation Du kan ikke modtage kompensation for et køb under vores køberbeskyttelse, hvis du også modtager kompensation for det pågældende køb direkte fra betalingsmodtageren eller en anden tredjepart.

13.11 Billetter

I visse tilfælde, hvor du har købt en billet eller betalt for at deltage i en begivenhed hos en betalingsmodtager, der er registreret som ejeren af en PayPal-konto i Storbritannien ("Begivenhed"), henstår alle de penge, du har betalt, til rentenydelse for dig, så rentenydelsesretten i forhold til dette beløb forbliver hos dig, indtil den pågældende begivenhed finder sted.

Tilbage til toppen

14. Tvister med PayPal

14.1 Kontakt først PayPal Hvis der opstår en tvist mellem dig og PayPal, er det vores mål at høre om og håndtere dine problemer, og hvis vi ikke kan gøre dette til din tilfredshed, er det vores mål at give dig en neutral og omkostningseffektiv måde at løse tvisten på hurtigt. Tvister mellem dig og PayPal angående vores tjenester kan til enhver tid anmeldes til kundeservice online via linket "E-mail os" på siden "Kontakt os" eller ved at ringe til det kundeservicenummer, der findes på vores websted(er) og ved at logge på din konto.

14.2 ECC-Net og CSSF. Hvis du vil klage over os, kan du vælge at eskalere din klage ved at kontakte en af følgende:

 1. European Consumer Centre (ECC-Net). Du kan få mere at vide om ECC-Net, og hvordan du kontakter organisationen på (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en).
 2. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). CSSF er den myndighed, der er ansvarlig for tilsynet med virksomheder i den finansielle sektor i Luxembourg. Du kan kontakte CSSF på adressen 283 Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg. Du kan finde flere oplysninger om CSSF og om, hvordan du kontakter organisationen, på http://www.cssf.lu eller ved at besøge EU’s onlineløsningscenter for tvister på https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Tilbage til toppen

15. Generelt

15.1 Gældende lovgivning og værneting Denne aftale og forholdet mellem os er underlagt loven gældende for England og Wales under forbehold af dine lokale lovfæstede rettigheder. Ved klager, der ikke kan løses på anden vis, anerkender du den ikke-eksklusive jurisdiktion af domstolene i England og Wales som følge af eller i relation til denne aftale eller tilvejebringelsen af vore tjenester uden præjudice for din ret til ligeledes at anlægge en sag mod PayPal i samme forbindelse ved de kompetente domstole i Luxembourg. Udtrykt mere simpelt betyder "den ikke-eksklusive jurisdiktion af domstolene i England og Wales", at hvis du kan indgive et krav, der opstår som følge af denne aftale, mod os i retten, er en acceptabel domstol en domstol, der ligger i England eller Wales, men du kan også vælge at indgive et krav i retten i et andet land i stedet for.

15.2 Intet afkald Hvis vi undlader at gribe ind ved en misligholdelse fra din eller andres side, udgør det intet afkald på vores ret til at handle, hvad angår efterfølgende eller tilsvarende misligholdelser.

15.3 Ansvarsbegrænsninger Vi er kun ansvarlige over for dig i forbindelse med de tab eller skader, der er forårsaget direkte, og som med rimelighed kunne forudsiges grundet vores misligholdelse af aftalen, og vores ansvar under disse omstændigheder er begrænset, som det er beskrevet i resten af dette punkt.

 1. Vi, de andre selskaber i vores koncern, personer, der handler på vores vegne og/eller de personer, vi indgår aftaler med, er under ingen omstændigheder ansvarlige for følgende typer tab eller skade, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne aftale (hvad enten dette sker inden for eller uden for kontrakt (inklusive uden begrænsning uagtsomhed) eller på anden vis:
  1. ethvert tab af fortjeneste, goodwill, forretning, kontrakter, indtægter eller forventede besparelser, selvom vi er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader, tab af fortjeneste, goodwill, forretning, kontrakter, indtægter eller forventede besparelser; eller
  2. eventuelle tab eller beskadigelse af data; eller
  3. eventuelle tab eller skade overhovedet, der ikke direkte skyldes vores brud af nærværende aftale, eller
  4. eventuelle tab eller skader af nogen art, der overstiger det, der opstod som direkte følge af vores misligholdelse af aftalen (uanset om du er i stand til at bevise sådant tab eller sådan skade).
 2. Intet i denne aftale begrænser vores ansvar, der opstår som følge af vores svig eller svigagtige vildledende oplysninger, grov uagtsomhed, forsætlig fejl, for død eller personskader som følge af vores eller vores underleverandørers uagtsomhed, eller i det omfang, at sådan begrænsning eller udelukkelse ikke er tilladt i henhold til gældende lov.

15.4 Ingen garanti Vi stiller tjenesterne, vores infrastruktur, vores websteder, vores software og systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPals tjenester) til rådighed for dig, uanset om de drives af os eller på vores vegne, underlagt dine lovfæstede rettigheder, men ellers uden udtrykkelige eller underforståede garantier eller vilkår, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i denne aftale. PayPal har ingen kontrol over de varer eller tjenesteydelser, der bliver betalt for med vores tjeneste, og PayPal kan ikke sikre, at en kunde eller sælger, som du handler med, rent faktisk vil gennemføre betalingen eller er autoriseret til det. PayPal garanterer ikke løbende, uafbrudt eller sikker adgang til vores tjenester, vores infrastruktur, vores websteder, vores software og systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPals tjenester), uanset om de drives af os eller på vores vegne. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller fejl i vores levering af tjenesterne, vores infrastruktur, vores websteder, vores software og systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPals tjenester), uanset om de drives af os eller på vores vegne. Du accepterer, at din adgang til tjenesterne, vores infrastruktur, websteder, software og systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPals tjenester), uanset om de drives af os eller på vores vegne, undertiden kan begrænses for at muliggøre reparation, vedligeholdelse eller implementering af nye faciliteter eller tjenester. PayPal gør en rimelig indsats for at sikre, at anmodninger om elektroniske debiteringer og krediteringer, der involverer bankkonti og debetkort og kreditkort, behandles rettidigt. Vi vil gøre alt for at sikre, at oplysningerne i vores korrespondance, rapporter, på websted (er) og givet mundtligt af vores direktører, ledende medarbejdere og medarbejdere er korrekte ud fra vores bedste overbevisning på det tidspunkt, hvor oplysningerne blev givet. Vi kan imidlertid ikke garantere nøjagtigheden af alle sådanne oplysninger i alle tilfælde og kontekster, og du bør derfor ikke stole på disse oplysninger.  Du skal tjekke al korrespondance mellem os omhyggeligt og hurtigst muligt give os besked, hvis den indeholder noget, der virker forkert, eller som ikke er fremstillet i overensstemmelse med dine instruktioner.

Hvis PayPal uanset årsag beslutter at bringe eventuelle PayPal-tjenester, en del af eller en funktion i tilknytning til PayPals tjenester til ophør, giver vi dig mindst to (2) måneders varsel forud for tjenestens eller funktionens ophør, medmindre PayPal i god tro fastslår, at (1) en sådan tjeneste eller funktion skal bringes tidligere til ophør på grund af lovkrav eller et tredjepartsforhold, eller at (2) varslingen kan medføre en sikkerhedsrisiko eller en betydelig økonomisk eller væsentlig teknisk byrde.

Du alene er ansvarlig for at forstå og overholde enhver form for lovgivning, regler og krav i dit relevante retsområde, hvor sådan lovgivning, sådanne regler og krav måtte gælde for dig i forbindelse med din brug af tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, hvad der måtte gælde i forbindelse med eksport- eller importaktiviteter, skatter og afgifter eller valutabetalinger.

15.5 Skadesløsholdelse/tilbagebetaling Du accepterer at beskytte, tilbagebetale eller kompensere os (kendt i juridisk henseende som "skadesløsholde") og holde os, andre virksomheder i vores virksomhedsgruppe og de personer, som arbejder for os, eller som er autoriseret til at handle på vores vegne (herunder, men ikke begrænset til, vores tjenesteudbydere) skadesløse i forbindelse med krav eller fordringer (herunder advokatsalærer), som indgives eller afholdes af tredjemand på grund af eller som følge af dine eller dine medarbejderes eller agenters (eller tredjepartens i tilfælde, hvor en tredjepart på anden måde handler på dine vegne med din tilladelse) handlinger og/eller manglende handlinger, overtrædelse af denne aftale, overtrædelse af lov, krænkelse af tredjeparts rettigheder og/eller brug af din PayPal-konto og/eller brug af tjenesterne, vores infrastruktur, vores websteder, vores software og vores systemer (herunder netværk og servere, der bruges til at levere tjenesterne), der drives af os eller på vores vegne.

15.6 Hele aftalen og tredjepartsrettigheder Denne aftale (og eventuelle bilag til denne) udgør hele aftalegrundlaget mellem dig og PayPal, hvad angår tjenesten. Hvis en bestemmelse i denne aftale anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, fjernes sådan bestemmelse, og de resterende bestemmelser gælder fortsat. En person, som ikke er part i denne aftale, har ingen rettigheder ifølge Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 og kan ikke påberåbe sig eller håndhæve en bestemmelse i aftalen (med undtagelse af PayPal Group i forhold til dennes rettigheder som anført i aftalen), men dette berører ikke tredjeparters rettigheder eller retsmidler, som findes eller er tilgængelige i tillæg til den omtalte lov.

15.7 Immaterielle rettigheder – udstedelse af softwarelicens Hvis du bruger PayPals software som f.eks. en API, udviklerværktøjer eller en anden softwareapplikation, som kan omfatte software, der leveres af eller er integreret i software, systemer eller tjenesteydelser fra vores tjenesteudbydere, som du har downloadet til eller på anden måde opnået adgang til via din computer, enhed eller anden platform, giver PayPal og dennes licensgivere dig en genkaldelig , ikkeeksklusiv, ikkeunderlicensbar, uoverdragelig, royaltyfri og begrænset licens til at få adgang til og/eller bruge PayPals software i overensstemmelse med dokumentationen, inklusive alle opdateringer, opgraderinger, nye versioner og erstatningssoftware, som beskrives heri, udelukkende til din personlige brug. Du må ikke leje, lease eller på anden måde overføre dine rettigheder i softwaren til en tredjepart. Du skal efterkomme krav til implementering, adgang og brug indeholdt i al dokumentation, tillige med eventuelle instruktioner, der gives af os fra tid til anden, der ledsager disse tjenester (herunder, men ikke begrænset til, ethvert krav til implementering og brug, som vi pålægger dig, for at overholde gældende lovgivning og kortordningens regler). Hvis du ikke overholder PayPals instruktioner, krav til implementering og anvendelse er du ansvarlig for alle resulterende skader påført dig, PayPal og tredjeparter. PayPal kan opdatere eller bringe software til ophør efter forudgående varsel til dig. Selvom vi muligvis har (1) integreret visse tredjeparters materialer og teknologi i en webapplikation eller andre programmer, herunder vores software, og/eller (2) har haft adgang til og brugt visse tredjeparters materialer og teknologi til at muliggøre levering af tjenesterne til dig, er du ikke blevet tildelt og har ikke rettigheder i eller til sådanne tredjepartsmaterialer. Du accepterer ikke at modificere, ændre, manipulere med, reparere, kopiere, gengive, tilpasse, distribuere, vise, offentliggøre, foretage reverse engineering af, oversætte, demontere, dekompilere eller på anden måde forsøge at skabe en kildekode, som er afledt af softwaren eller eventuelle tredjeparters materialer eller teknologi, eller på anden måde skabe afledte værker af softwaren eller tredjeparters materialer eller teknologi. Du accepterer, at alle rettigheder til samt al ejendomsret og interesse i PayPals software ejes af PayPal, og at alle heri integrerede tredjepartsmaterialer ejes af PayPals tredjepartstjenesteudbydere. Enhver anden form for tredjeparts softwareapplikation, som du bruger på vores websted, er underlagt den licens, som du samtykker til med den pågældende tredjepart, der stiller softwaren til rådighed. Du anerkender, at vi ikke ejer, ikke kontrollerer og intet ansvar har for de tredjeparts softwareapplikationer, som du vælger at bruge på nogen af vores websteder, i vores software og/eller i forbindelse med tjenesterne. Hvis du bruger tjenesterne på vores websted eller et andet websted eller en anden platform, som er tilknyttet os eller en tredjepart, og du ikke downloader vores software eller bruger tredjeparts softwareapplikationer på vores websted, gælder dette afsnit ikke for din brug af tilknyttede tjenester.

15.8 Immaterielle rettigheder – udstedelse af indholdslicens.

a. Licenser, som udstedes af PayPal

Logo- og tjenesteidentifikatorer: De webadresser, der repræsenterer vores websted(er), "PayPal" og alle relaterede logoer for vores produkter og tjenester, der beskrives på vores websted(er), er enten ophavsretligt beskyttet af os, varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører os eller vores licensgivere. Desuden er alle sidehoveder, specialfremstillet grafik, knapikoner og scripts enten ophavsretligt beskyttet af PayPal, servicemærker, varemærker og/eller produktdesign tilhørende PayPal. Du må ikke kopiere, imitere, modificere, ændre, forandre eller bruge dem uden vores forudgående, skriftlige samtykke dertil. Du kan som forhandler bruge de HTML-logoer, der leveres af os vha. vores forhandlertjenester, funktionen Auktionsredskaber eller programmer for tilknyttede selskaber uden forudgående skriftlig godkendelse med det ene formål at identificere dig selv på dit websted som en forhandler, der tager imod betalinger vha. tjenesten og fører internettrafik fra webstedet til tjenesten, men vi kan begrænse eller tilbagekalde denne tilladelse til enhver tid og af enhver årsag efter eget skøn. Du må på ingen måde ændre, modificere eller forandre disse HTML-logo’er, på ingen måde bruge dem på en måde, der miskrediterer PayPal eller tjenesten eller viser dem på en måde, der antyder PayPals sponsorat eller godkendelse. Alle rettigheder, al adkomst og alle interesser i og tilknyttet PayPal-webstedet samt indholdet af dette tilhører udelukkende PayPal og dennes licensgivere.

b. Licenser, som du udsteder

Din virksomhedsrelaterede intellektuelle ejendom: Du giver PayPal Group en verdensomspændende rettighed til at bruge og gengive din virksomheds navn, varemærker og logoer på vores websted og i vores mobil- og browserapps med henblik på at vise oplysninger om din virksomhed og dennes varer og tjenesteydelser.

Dit indhold: Når du sender indhold til os eller offentliggør det (i alle tilfælde ved offentliggørelse, uanset om det sker online eller offline) via tjenesterne, tildeler du PayPal Group en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, varig, uopsigelig, royaltyfri, sublicenserbar (via flere lag) rettighed til at benytte sig af al ophavsret, offentlig omtale, alle varemærker, databaserettigheder og immaterialret, du har i forbindelse med indholdet, i et hvilket som helst eksisterende eller fremtidigt medie. I det videst mulige omfang, det er tilladt ifølge den gældende lovgivning, giver du afkald på dine moralske rettigheder og giver samtykke til ikke at gøre brug af sådanne rettigheder over for PayPal Group, dennes underlicenstagere eller modtagere. Du erklærer og garanterer, at intet af det følgende krænker immaterialretten. Din levering af indhold til os, din offentliggørelse af indhold via tjenesterne og PayPal Groups brug af dette indhold (herunder afledt arbejde) i forbindelse med tjenesterne.

15.9 Tredjepartstilladelser.

a. Tilladelser generelt. Du kan udtrykkeligt give, fjerne og administrere tilladelser for visse tredjeparter til at handle på visse måder på dine vegne. I nogle tilfælde kan du gøre det ved at logge på din konto – i andre tilfælde kan du gøre det direkte hos den pågældende tredjepart. Du anerkender, at hvis du tillader, at en tredjepart handler på dine vegne, kan PayPal offentliggøre visse oplysninger om din PayPal-konto for den pågældende tredjepart.

b. Brug af licenserede tredjepartstjenester til at få adgang til dine kontooplysninger

Hvis du enten tillader følgende:

 1. at en tredjepartstjenesteudbyder, der ifølge gældende lov har licens til at levere kontooplysningstjenester ("AIS-udbyder"), får adgang til oplysninger om din konto på dine vegne, eller
 2. at en tredjepartskortudsteder bekræfter, hvorvidt et beløb, der er nødvendigt for at gennemføre en betaling med kort, er tilgængeligt på din PayPal-konto,

så:

 1. gælder denne aftale (herunder, uden begrænsning, afsnit 2.3) stadig for dig og din adgang til disse oplysninger via AIS-udbyderen eller kortudstederen; og
 2. du er ansvarlig over for PayPal:
  1. for de handlinger, du har givet tilladelse til, at AIS-udbyderen eller kortudstederen udfører på dine vegne, og
  2. Jf. afsnit 15.9.d (Dit ansvar vedrørende tilladelser, du giver),

underlagt dine lovfæstede juridiske rettigheder og afsnit 12 (Fejl og uautoriserede betalinger).

c. Brug af licenserede tredjepartstjenester til at initiere din betaling

Hvis du giver tilladelse til, at en tredjepartstjenesteudbyder, der i henhold til loven har licens til at yde betalingsinitieringstjenester ("PIS-udbyder"), initierer betalingen fra din konto på dine vegne, så:

 1. gælder denne aftale (herunder, uden begrænsning, afsnit 4.1 til 4.6, begge inkluderet, og afsnit 4.10) stadig for dig og din betaling, der er initieret af PIS-udbyderen; og 
 2. du er ansvarlig over for PayPal:
  1. for de handlinger, du har givet tilladelse til, at PIS-udbyderen eller kortudstederen udfører på dine vegne
  2. Jf. afsnit 15.9.d (Dit ansvar vedrørende tilladelser, du giver),

underlagt dine lovfæstede juridiske rettigheder og afsnit 12 (Fejl og uautoriserede betalinger).

d. Dit ansvar vedrørende tilladelser, du giver.

Når du giver tilladelse til nogen som helst tredjepart på nogen måde, fritager det dig på ingen vis for dine forpligtelser i henhold til denne aftale. Du anerkender og accepterer, at du ikke holder PayPal ansvarlig for og vil skadesløsholde PayPal for ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af sådan tredjeparts handlinger eller udeladelser ud fra de tilladelser, du har givet.

15.10 PayPal som loginmetode Hvis du logger på via PayPal på eksterne websteder eller i mobilapps, kan vi dele din loginstatus med enhver tredjemand, der tilbyder denne tjeneste som loginmetode, samt personlige oplysninger og andre kontooplysninger, du giver tilladelse til at dele, så denne tredjemand kan genkende dig. Vi vil ikke give en sådan tredjemand adgang til din PayPal-konto og vil kun overføre penge fra din konto til denne tredjemand, hvis du godkender det.

Hvis du tilbyder denne tjeneste som loginmetode for besøgende på dit websted, i din app eller på anden vis for dine kundekonti, skal du acceptere alle gældende vilkår, når denne funktion bliver tilgængelig for dig, og overholde alle specifikationer i eventuelle manualer eller retningslinjer for integration. Vi kan ikke garantere for eller på anden vis erklære identiteten for en bruger af denne loginmetode. Vi deler ikke en brugers personlige oplysninger og andre kontooplysninger (herunder loginstatus), som vi er i besiddelse af, med dig, medmindre brugeren har accepteret, at vi deler disse oplysninger med dig.

15.11 Erhvervskunder. Hvis du ikke er en forbruger (dvs. en person, der handler med andet formål end handel, forretning eller erhverv), mikrovirksomhed eller en velgørenhedsorganisation med en årlig indkomst på mindre end GBP 1 million, anser vi dig for at være en "erhvervskunde", og visse bestemmelser i PSD2 gælder muligvis ikke for din brug af denne tjeneste. I sådanne tilfælde garanterer du overfor PayPal, at du, på det tidspunkt du indgik nærværende aftale eller andre relevante vilkår for tjenesten, var en erhvervskunde og herved accepterer, at følgende afsnit i nærværende aftale ændres således:

 1. Du er ikke berettiget til en tilbagebetaling for forhåndsgodkendte betalinger (f.eks. betalinger, der blev iværksat af en betalingsmodtager (f.eks. en forhandler) som beskrevet i afsnit 4.8 og 12.5.
 2. Når du identificerer en fejl, uautoriseret betaling og/eller misbrug af eller uautoriseret brug af din betalingsmetode eller en konto i overensstemmelse med punkt 12.1 og 12.2, har du op til 60 dage fra datoen for den påståede fejl eller upassende kontoadgang til at underrette os om det, efter denne tid har vi ikke pligt til at undersøge eller reagere på din anmeldelse.
 3. Vi påtager os kun ansvaret for uautoriserede betalinger ifølge afsnit 12.4, i tilfælde hvor du har givet os besked om den uberettigede kontoadgang eller fejl inden for 60 dage efter hændelsen.

Som erhvervskunde accepterer du endvidere, at selvom vi kan gøre det, er vi ikke forpligtet til at overholde eller oplyse dig de informationskrav, der fremgår af afsnit III i PSD2 og tilsvarende i enhver implementering af PSD2 i medlemsstaterne i EU og EØS, der måtte gælde for dig ("PSD2-inkorporeringer"). Desuden samtykker du til, at artikel 72 og 89 i PSD2 og tilsvarende bestemmelser i PSD2-inkorporeringer ikke finder anvendelse på din brug af PayPal-tjenesten, hvilket vil sige, at uanset andre bestemmelser i denne aftale er vi ikke ansvarlige over for dig for tab eller skader, som du måtte lide som følge af forhold, der omtales i afsnit III og artikel 72 og 89 i PSD2 og tilsvarende bestemmelser i PSD2-inkorporeringer.

Tilbage til toppen

16. Definitioner

"Konto" eller "PayPal-konto" betyder en privatkonto, erhvervskonto eller Premier-konto.

"Indsætte penge" betyder den proces og/eller funktion, der er tilgængelig på din kontogrænseflade, som giver dig mulighed for at indsætte penge på din saldo fra din bankkonto.

"Aftale" betyder denne aftale og alle efterfølgende ændringer.

"AIS-udbyder" har den betydning, der fremgår af afsnit 15.9.b.

"Autorisere" eller "Autorisation" betyder, at du giver en forhandler eller anden tredjepart tilladelse til at inddrive eller tage en betaling fra din konto

"Saldo" betyder alle de e-penge, som du har på din PayPal-konto.

"Procedure for bekræftelse af bankkonto" er en verifikationsprocedure, som vi kan kræve, at du gennemfører for at fjerne lofterne over, hvor mange penge du maksimalt må modtage eller overføre til andre eller din bankkonto. Du kan også blive bedt om at blive verificeret. I et sådant tilfælde indbetaler vi to små beløb på din bankkonto. For at bekræfte din bankkonto skal du indtaste oplysningerne om indbetalingerne på din konto. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bekræfter din bankkonto i Hjælp, som du finder på vores websted.  "Bankbetaling" betyder en betaling, der udelukkende finansieres via din bankkonto (som det kan være tilfældet).

"Erhvervskonto" betyder en konto, der hovedsageligt bruges i forretningsøjemed og ikke til personlig, familiemæssig eller privat brug.

"Hverdage" betyder en dag (der ikke er en lørdag eller søndag), hvor bankerne i Luxembourg er åbne (i andre henseender end det ene formål at være 24-timers elektronisk bankvirksomhed).

"Kunde" betyder en bruger, der køber varer og/eller tjenesteydelser og bruger tjenesterne til at betale.

"Kalenderår" betyder 1. januar til 31. december inkl., uanset årstal.

"Aftale om behandling af kortbetalinger" betyder den aftale om kommercielle virksomheder ("Commercial Entity Agreement"), der kræves for at indgå direkte med vores betalingsbehandlere.

"Ændring" har den betydning, der fremgår af 1.6.

"Chargeback" betyder, at kunden beder kortudstederen om at tilbageføre en betaling, som allerede er gået igennem.

"Erhvervsbetaling" har den betydning, der fremgår af A4.1 i bilag 1, Gebyrtabel.

"Krav" betyder en udfordring af en betaling, som en afsender af en betaling opretter direkte til os, herunder uden begrænsning udfordringer, der oprettes direkte under vores køberbeskyttelse, jf. 13.

"Erhvervsbetaling" har den betydning, der fremgår af A4.1 i bilag 1, Gebyrtabel.

"Region for overførsel til betalingskort" betyder en af følgende: Italien, Luxembourg, Litauen, Bulgarien, San Marino, Slovakiet, Letland, Rumænien, Cypern, Slovenien, Estland, Malta, Gibraltar og Liechtenstein (og sådanne andre regioner, som vi til enhver tid opfører på vores websteder).

"Cross-border " brugt i forbindelse med beregning af betalingsgebyrer har den betydning, der fremgår af A4.4 i bilag 1, Gebyrtabel.

"Kundeservice" er vores kundeservice, som du har adgang til på nettet via linket "Send en e-mail til os" på siden "Kontakt os", eller ved at ringe til det kundeservicenummer, der findes på vores websted(er).

"Registeransvarlige" (eller bare "den ansvarlige" for så vidt angår afsnit 5.7), "databehandler" (eller bare "behandler" for så vidt angår afsnit 5.7) og "dataemne" har den betydning, som disse begreber er forsynet med i henhold til databeskyttelseslovene.

"Databeskyttelseslovene" betyder EU-direktiv 95/46/EF eller forordning (EU) 2016/679 (sidstnævnte er bedre kendt som EU's generelle databeskyttelsesforordning) og alle tilknyttede bestemmelser eller dokumenter og enhver anden databeskyttelseslovgivning, bestemmelser, myndighedskrav og regelsæt, der gælder for leveringen af vores tjenester, f.eks. vores internt gældende virksomhedsregler.

"Dage" betyder kalenderdage.

"Standardbetalingsmetoder" betyder, at du ikke har valgt en foretrukken betalingsmetode. Betalingsmetoderne bruges i den rækkefølge, der angives i afsnit 3.7.

"Tvist" eller "sag" betyder en sag eller tvist, der oprettes direkte i PayPals Løsningscenter, jf. aftalens punkt 13.

"Indenrigs" brugt i forbindelse med beregning af betalingsgebyrer har den betydning, der fremgår af A4.3 i bilag 1, Gebyrtabel.

"eBay" betyder eBay, Inc og dennes tilknyttede virksomheder (alt efter tilfældet).

"e-penge" betyder en monetær værdi, der repræsenteres som et krav på os, og som gemmes på en elektronisk enhed, udstedes ved modtagelse af pengene og accepteres som betalingsmiddel af personer ud over PayPal. Termerne "e-penge" og "penge" bruges synonymt i aftalen. Desuden er en henvisning til en betaling, der foretages via tjenesterne, en henvisning til en betaling med e-penge.

"Europa I" har den betydning, der fremgår af A4.4 i bilag 1, Gebyrtabel.

"Europa II" har den betydning, der fremgår af A4.4 i bilag 1, Gebyrtabel.

"Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde" eller "EØS" betyder landene i EU plus Island, Norge og Liechtenstein.

"Hændelse" har den betydning, der fremgår af afsnit 13.13.

"Gebyrer" betyder de beløb, der fremgår af bilag 1 til denne aftale.

"Fuld programbruger" betyder en bruger, der har en PayPal-konto, der er registreret i Danmark.

"Betalingsmetode" betyder den eksterne betalingsmetode, der bruges til automatisk at hente e-penge fra din saldo til PayPal-betalinger. Følgende betalingsmetoder kan bruges til at dække saldoen for en betaling: bankkonto og betalingskort (herunder, i visse tilfælde, forudbetalte kort).

"Uretmæssig kontoadgang" har den betydning, der fremgår af afsnit 12.1.

"Oplysninger" betyder alle fortrolige og/eller personligt identificerbare oplysninger eller andre oplysninger, der relaterer sig til en konto eller en bruger, inklusive, men ikke begrænset til, følgende: navn, e-mailadresse, post-/leveringsadresse, telefonnummer og betalingsoplysninger.

"Vare ikke modtaget" betyder en udfordring fra en kunde, der hævder, at den købte vare ikke er modtaget.

"Proces for tilknytning og bekræftelse af kort" er en bekræftelsesproces, som vi kan bede dig om at gennemføre for at fjerne loftet over, hvor mange penge du maksimalt må overføre til andre eller din bankkonto eller modtage, eller for at verificere din konto, herunder debitering fra os på dit kort for et gebyr for bekræftelse og tilknytning af betalingskort. Derefter skal du logge på din konto og indtaste det firecifrede, udvidede brugsnummer, der fremgår af din betalingskortoversigt, og som er knyttet til gebyret for at tilknytte og bekræfte dit betalingskort (se bilag 1). Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilknytter og bekræfter et kort i Hjælp, som du finder på vores websted.

"Samlet betaling" betyder den funktion, der gør det muligt at sende flere betalinger på samme tid. Vores modtagelse af en samlet betalingsfil fra dig er, hvad angår denne aftale og underlagt afsnit 4.1, modtagelse af din betalingsanvisning.

"Forsinket behandling af betaling af forhandler" betyder en forsinkelse mellem det tidspunkt, hvor du autoriserer en betaling, og til forhandleren behandler din betaling.

"Mikrovirksomhed" betyder en virksomhed, som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig balanceopgørelse, der ikke overstiger 2 millioner.

"Nordeuropa" har den betydning, der fremgår af A4.4 i bilag 1, Gebyrtabel.

"NSF-risiko" betyder risikoen for, at en bank tilbagefører en bankbetaling, fordi der ikke var nok penge på bankkontoen til at betale.

"Betalingskonto" har den betydning, der fremgår af afsnit i aftalens indledning.

"Betalingsmetode" betyder alle former for procedurer, instruktioner eller krav, der fremgår af vores websteder, og som tillader, at brugerne har adgang til og/eller kan bruge PayPal-tjenesten.

"Betalingsanvisning" betyder en gyldig instruktion fra dig til os om at ekspedere en betaling.

"Betalingsmodtager" har den betydning, der fremgår af afsnit 11.1.

"Betalingsvurdering" betyder den procedure, der beskrives i aftalens afsnit 4.

"PayPal", "vi", "os" eller "vores" betyder PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. med indregistreret kontoradresse på 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg og omfatter dennes eftertrædere og alle personer, som denne måtte overdrage sine rettigheder til ifølge aftalen.

"PayPals køberbeskyttelse" betyder PayPals køberbeskyttelse, der er beskrevet i afsnit 13.

"PayPal Group" betyder PayPal Holdings Inc. og dennes datterselskaber, dattervirksomheder og affilierede virksomheder (herunder, men ikke begrænset til, PayPal) alt efter tilfældet.

"Vores funktion til placeringsbaserede betalinger" betyder POS-funktionen i vores mobilapp, der giver brugeren mulighed for at betale en anden bruger (typisk en forhandler) for varer og tjenesteydelser, hvor den betalende bruger vælger og dermed godkender den anden bruger (dvs. forhandleren) til at modtage en betaling.

"Mobilapp" betyder vores app på en mobilenhed, som gør det muligt for brugeren at udføre visse betalinger fra sin PayPal-konto via denne mobilenhed.

"PayPal POS-funktionen" betyder en funktion, der leveres af PayPal, udelukkende bruges på et fysisk salgssted, og som giver brugeren mulighed for at tage imod betalinger for varer og tjenesteydelser på brugerens PayPal-konto.

"Vores websted(er)" betyder enhver webadresse, f.eks. www.paypal.co.uk, som vi bruger til at stille tjenesterne til rådighed for dig.

"Privatkonto" betyder en konto, der hovedsageligt bliver brugt til familiemæssig eller privat brug.

"Personlige oplysninger" har den betydning, der fremgår af databeskyttelseslovene.

"Privat betaling" har den betydning, der fremgår af A4.2 i bilag 1, Gebyrtabel.

"PIS-udbyder" har den betydning, der fremgår af afsnit 15.9.c.

"Politik" eller "Politikker" betyder en politik eller anden aftale mellem dig og PayPal, som du indgår på vores websteder eller i forbindelse med din brug af tjenesterne.

"Opdatering af politik" betyder et forudgående varsel om ændringer, som vi orienterer dig om skriftligt.

"Forhåndsgodkendt betaling" betyder en betaling, som du foretager ved hjælp af tjenesten på grundlag af en betalingsanvisning, som PayPal modtager fra dig via en tredjepart, som er autoriseret af dig (f.eks. en butik eller en anden forhandler, som du vil betale for dit køb). Denne betalingstype kaldes også en automatisk betaling.

"Foretrukken betalingsmetode" betyder en betalingsmetode, som du vælger til at finansiere en betaling i stedet for at anvende standardbetalingsmetoden.

"Behandling" (og alle afledninger heraf) for så vidt angår afsnit 5.7 har den betydning, der fremgår af databeskyttelseslovene.

"PSD2" har den betydning, der fremgår af aftalens andet afsnit.

"Reserve" betyder et beløb eller en procent af de penge, der modtages på din konto, som vi tilbageholder for derved at beskytte os mod risikoen for tilbageførsler, chargebacks, krav eller øvrige risici, eksponering og/eller ansvar i forbindelse med din konto og/eller din brug af tjenesterne.

"Reservekonto" har den betydning, der fremgår af aftalens indledning.

"Løsningscentret" betyder PayPals Løsningscenter, som du får adgang til, når du logger på din konto, eller på andre måder, som vi til enhver tid måtte stille til rådighed.

"Forbudte aktiviteter" betyder de aktiviteter, der beskrives i aftalens afsnit 9.

"Tilbageførsel" betyder, at du har modtaget en betaling, som vi kan tilbageføre til afsenderen eller anden tredjemand, da betalingen (a) er blevet anfægtet af en kunde direkte med deres bank og/eller (b) er blevet fjernet fra din saldo af anden årsag (andet end en chargeback eller et krav ifølge vores køberbeskyttelse), herunder, men ikke begrænset til, hvor (i) betalingen ikke overholder vores politik om godkendt brug, eller hvis vi har rimelig mistanke om overtrædelse af vores politik om godkendt brug, eller (ii) hvor betalingsbeløbet ikke blev autoriseret af afsenderen til den relevante tredjemand i forbindelse med en gyldig tilladelse til en betaling indledt af en tredjemand (se afsnit 4.8), eller (iii) betalingen blev finansieret via en bankoverførsel, som efterfølgende blev tilbagekaldt af banken, uanset årsag, og/eller (c) er blevet kategoriseret efter vores interne risikomodel som en risikabel betaling, der skal tilbageføres for at mindske den risiko, der er forbundet med betalingen. Termen "tilbageføres" fortolkes derefter.

"Sælger" og"Forhandler" bruges synonymt og betyder en bruger, der sælger varer og/eller tjenester og bruger tjenesterne til at modtage betaling.

"Overføre penge" betyder din mulighed for at overføre penge via tjenesten.

"Tjenester" betyder alle produkter, tjenester og funktioner samt alt indhold og teknologi, som udbydes af os og alle relaterede websteder, programmer og tjenester.

"Afviger væsentligt fra beskrivelsen" har den betydning, der fremgår af afsnit 13.8.

"Særlige betalingsordninger" er defineret i afsnit 3.5.

"Betalingsrisiko" betyder risikoen for, at vores status bliver berørt med hensyn til dit ansvar over for os eller en tredjemand i forbindelse med en erhvervsbetaling (herunder uden begrænsning (i)) risikoen vedrørende enhver tvist, chargeback, tilbageførsel, krav, gebyrer, bøder eller sanktioner, (ii) risikoen for, at en sælger ikke opfylder en kontrakt med sine kunder, (iii) en risiko, der opstår, hvis du sælger en vare, som du ikke umiddelbart kan levere ved modtagelse af betaling, og (iv) risikoen for ethvert andet ansvar afholdt af os (eller en tredjemand) i tilknytning til den pågældende betaling) i hvert enkelt tilfælde, uanset om dette forventes af os, eller om vi mener, at det eksisterer. Betalingsrisiko omfatter uden begrænsning (a) ved salg af billetter til et arrangement eller en koncert, den risiko, der eksisterer, indtil et arrangement eller en koncert har fundet sted, og (b) for så vidt angår betalinger vedrørende rejser, den risiko, der eksisterer, før de rejserelaterede varer og tjenester har været til rådighed. Du kan løbende blive underrettet om andre specifikke forhold, hvor der opstår betalingsrisiko (eller hvor den anses for allerede at være opstået), hvad angår denne aftale.

"Uautoriseret betaling" betyder en udfordring fra en kunde, der hævder ikke at have betalt, og at den person, der har betalt, ikke var autoriseret.

"Unik identifikator" betyder (1) med det formål at betale med PayPal: den e-mailadresse, det mobiltelefonnummer eller anden identifikator, som vi kan underrette dig via, og som er registeret på en fungerende PayPal-konto, eller (2) med det formål at overføre penge fra din konto: din bankkonto (f.eks. IBAN- eller registreringsnummer og bankkontonummer) eller betalingskortoplysninger (f.eks. kortnummer og kontrolcifre).

"Bruger", "du", "dig" eller "din" betyder dig og enhver anden person eller enhed, der indgår denne aftale med os eller bruger tjenesten.

"Verificeret" betyder, at du har gennemgået vores bekræftelsesproces for derved at bevise din identitet over for os.

Tilbage til toppen

 

 

Bilag 1 Gebyrer

Du accepterer, at vi muligvis fratrækker vores gebyrer fra de beløb, vi overfører – inden pengene indsættes på din konto.

Når du sender eller modtager en betaling, bliver der pålagt gebyrer, afhængigt af:

 • Betalingstypen (erhvervsbetaling, privat betaling eller anden), og
 • om betalingen er cross-border eller indenlandsk, og/eller hvilken betalingsmetode der bruges.

Der vil blive pålagt gebyrer for andre kontoaktiviteter eller -begivenheder som beskrevet i denne aftale.

Se flere oplysninger i ordlisten under A4 i nærværende bilag 1.

 

De anførte gebyrer inkluderer alle gældende skatter og afgifter, men der kan pålægges andre skatter eller afgifter, der ikke betales via PayPal eller opkræves af os. Du skal betale for eventuelle telefontakster og gebyrer, der opkræves af din internetudbyder, eller lignende tilhørende gebyrer for din brug af PayPal-tjenesten.

Vi formidler oplysningerne om de beløb, du modtager, og vores gebyrer til dig via e-mail eller i din historik (som du kan få adgang til ved at logge på din konto). Medmindre det bliver bevist, at vi har begået en fejl, skal du betale for alle gebyrer uden modregninger eller andre fradrag. Vi vil muligvis opkræve et gebyr for de tjenester, vi yder, som ikke hører under nærværende aftale. Vi underretter dig om disse gebyrer, når du beder om tjenesten.

 

A1. Privat betaling – gebyrer

Bemærk, at afsenderen betaler gebyret. Du kan få mere at vide under A4.2.3 i nærværende bilag 1.

Betalingsgebyret for en privat betaling vises på betalingstidspunktet. 

Hvis det er nævnt, at der er et procentbaseret gebyr og/eller et fast gebyr, kan du se flere oplysninger i A4.5, A4.6 eller A4.7 i nærværende bilag 1.

A1.1. Privat indenrigsbetaling – gebyrer

 

Aktivitet

Gebyr

Overførsel af en privat indenrigsbetaling

Gratis (når der ikke indgår valutaomregning)

 

A1.2 Private cross-border-betalinger

A1.2.1 Private betalinger på tværs af landegrænser, der er foretaget inden for EØS i Euro eller svenske kroner

Aktivitet

Gebyr.>

Private betalinger på tværs af landegrænser, der er foretaget inden for EØS i Euro eller svenske kroner

Gratis (når der ikke indgår valutaomregning)

A1.2.2 Andre private betalinger på tværs af landegrænser

Følg nedenstående trin for at finde gebyret for en personlig cross-border-betaling til en bruger i et bestemt land.

Trin 1. Find landet, hvori modtagerens registrerede adresse er placeret. Se yderligere oplysninger i A4.4 i nærværende bilag 1. Spørg modtageren, hvis du ikke er sikker. (anden kolonne).
Trin 2. Find gebyret for den pågældende private betaling (og, hvis relevant, det yderligere gebyr for den private betaling) (tredje kolonne).

Aktivitet

Landet for modtagerens konto

Gebyr for privat betaling

 

^^

Overførsel af en privat cross-border-betaling

USA, Canada, Nordeuropa, Europa I, Europa II

 

1,99 EUR

Alle andre lande^

3,99 EUR

 

^ Afhænger af tjenestens tilgængelighed for modtagere registreret i det pågældende land.

 ^^ Se A4.7 i nærværende bilag 1 nedenfor.

A2. Erhvervsbetaling – gebyrer

Hvis der er nævnt et fast gebyr, kan du læse mere under A4.6 i nærværende bilag 1.

Aktivitet eller hændelse

Gebyr

A2.1 Overførsel (køb)

Gratis (når der ikke indgår valutaomregning)

A2.2 Modtagelse af indenrigsbetalinger (salg)

A2.2.1 Danske standardtakster: 
3,4 % + fast gebyr 
A2.2.2 Gebyrer for brug af den nye betalingsløsning

 

Betalinger fra kort (Visa eller Mastercard) ved hjælp af brugerdefinerede kortfelter*

Betalinger via kort fra brugere af vores tjeneste vilkår for betalinger uden en PayPal-konto

Betalinger fra lokale betalingsmetoder

Andre betalinger

Gebyrstrukturen Blandede priser

Gebyrstrukturen Interchange Plus (interbankgebyrer)

 

Gebyr

1,90 % + fast gebyr

Interbankgebyr + 1,90 % + fast gebyr

1,90 % + fast gebyr

1,90 % + fast gebyr

Se afsnittet om standardgebyrer (A2.2.1) og afsnittet for forhandlergebyrer (A2.2.3)

*Se PayPals aftale om online kortbetalingstjenester for at få mere at vide om gebyrstrukturen Interchange Plus og gebyrstrukturen Blandede priser, og hvilke valg du har.


A2.2.3 Forhandlergebyrer (skal ansøges om, og forhåndsgodkendes af PayPal). Vurderes ud fra det enkelte tilfælde, inklusive, men ikke begrænset til, følgende kriterier: kvalificerende månedligt salg, gennemsnitlig bestillingsstørrelse og en konto uden udeståender). 

Danske forhandlergebyrer:

Lag

Det samlede beløb for erhvervsbetalinger modtaget i den forrige kalendermåned

Gebyr pr. betaling

1

0,00-20.000,00 DKK

3,4 % + fast gebyr

2

20.000,01-80.000,00 DKK

2,9 % + fast gebyr

3

80.000,01-400.000,00 DKK

2,7 % + fast gebyr

4

400.000,01- 800.000,00 DKK

2,4 % + fast gebyr

5

over 800.000,00 DKK

1,9 % + fast gebyr

A2.3 Modtagelse af cross-border-betalinger (salg)

Her gælder gebyret for at modtage indenrigserhvervsbetalinger plus et yderligere procentbaseret cross-border-gebyr som beskrevet i nedenstående tabel (afhænger af afsenderens land).

Afsenders land

Cross-border-gebyr

Nordeuropa/Europa I

0,5 %

Europa II/USA/Canada/resten af verden

2,0 %

Bemærk! Cross-border-betalinger i euro eller svenske kroner mellem konti, der er registreret i Den Europæiske Union eller EØS, behandles som indenrigserhvervsbetalinger, hvad angår opkrævningen af de gældende gebyrer.

A3. Andre gebyrer

Aktivitet eller hændelse

Gebyr

A.3.1 Valutaomregning

A3.1.1 For valutaomregninger af beløb på din PayPal-konto, der ikke udgør en del af en bestemt betaling til eller fra din konto (f.eks. omregning af din saldo til en anden valuta), og for de betalinger, der indebærer en valutaomregning, som sælger har samtykket til at betale vekselgebyret for:

 

3.0 % over basisvekselkursen (til at danne vekselkursen).

A3.1.2 For alle andre betalinger, der involverer en valutaomregning, som sælgeren ikke har accepteret at betale omregningsgebyr for (herunder omregning af beløb, der er returneret til dig som tilbagebetalinger eller afviste betalinger): 

4,0 % over basisvekselkursen (til at danne vekselkursen).

A3.2 Overførsel af saldo til bankkonto

Overførsel til bankkonto:
Gratis

A3.3 Chargebacks 

For at dække omkostningerne ved behandling af chargebacks opkræver vi et afviklingsgebyr fra sælgere ved chargebacks på betalingskort. (En chargeback kan forekomme, når en kunde afviser eller anmoder om at få tilbageført et beløb, som er trukket på vedkommendes kort, via kortudstederen).

Dette gebyr gælder ikke, hvis betalingen dækkes af PayPals sælgerbeskyttelse.

 

Chargebackgebyret er som følger og er baseret på den modtagne valuta som følger:

Australske dollar:

22,00 AUD

Brasilianske real:

35,00 BRL

Canadiske dollar:

20,00 CAD

Tjekkiske koruna:

400,00 CZK

Danske kroner:

120,00 DKK

Euro:

16 EUR

Hongkong dollar:

155,00 HKD

Ungarske forint:

4.325 HUF

Israelske shekel:

75,00 ILS

Japanske yen:

1.875 JPY

Malaysiske ringgit:

65,00 MYR

Mexicanske peso:

250,00 MXN

Newzealandske dollar:

28,00 NZD

Norske kroner:

125,00 NOK

Filippinske peso:

900,00 PHP

Polske zloty:

65,00 PLN

Russiske rubel:

640,00 RUB

Singapore dollar:

28,00 SGD

Svenske kroner:

150,00 SEK

Schweizerfranc:

22,00 CHF

Nye taiwanske dollar:

625,00 TWD

Thailandske baht:

650,00 THB

Engelske pund:

14,00 GBP

Amerikanske dollar:

20,00 USD

A3.4 Tilbagebetaling af erhvervsbetaling

A3.4.1 Fulde tilbagebetalinger

Hvis du tilbagebetaler hele beløbet for en erhvervsbetaling, tilbageholder vi den faste del af betalingsgebyret.

Hele beløbet for erhvervsbetalingen sættes ind på kundens konto.

Det beløb, der oprindeligt blev sat ind på din konto i forbindelse med erhvervsbetalingen, og det faste gebyr af erhvervsbetalingsgebyret trækkes på din konto.

Se også afsnit 5.7.1 (Tilbagebetalinger).

 

A3.4.2 Delvise tilbagebetalinger

Hvis du udsteder en delvis tilbagebetaling for en erhvervsbetaling, tilbageholder vi en forholdsmæssig andel af det faste gebyr for erhvervsbetalingen.

Det angivne tilbagebetalingsbeløb indsættes på kundens konto.

Det beløb, der oprindeligt blev indsat på din konto i forbindelse med erhvervsbetalingen og den forholdsmæssige andel af det faste gebyr for erhvervsbetalingen, trækkes på din konto.

Se også afsnit 5.7.1 (Tilbagebetalinger).

A3.5 Betaling via funktionen Samlet betaling

A3.5.1 Gebyr

 

2 % af det samlede betalingsbeløb

A3.5.2 Maksimalt gebyr for indenrigsbetaling via funktionen Samlet betaling

 

For indenrigsbetalinger gælder der et maksimalt gebyr pr. betaling som anført nedenfor (baseret på betalingsvalutaen):

Australske dollar:

16,00 AUD

Brasilianske real:

24,00 BRL

Canadiske dollar:

14,00 CAD

Tjekkiske koruna:

280,00 CZK

Danske kroner:

84,00 DKK

Euro:

12,00 EUR

Hongkong dollar:

110,00 HKD

Ungarske forint:

3080,00 HUF

Israelske shekel:

50,00 ILS

Japanske yen:

1200,00 JPY

Malaysiske ringgit:

50,00 MYR

Mexicanske peso:

170,00 MXN

Newzealandske dollar:

20,00 NZD

Norske kroner:

90,00 NOK

Filippinske peso:

640,00 PHP

Polske zloty:

46,00 PLN

Russiske rubel:

480,00 RUB

Singapore dollar:

20,00 SGD

Svenske kroner:

100,00 SEK

Schweizerfranc:

16,00 CHF

Nye taiwanske dollar:

440,00 TWD

Thailandske baht:

460,00 THB

Engelske pund:

10,00 GBP

Amerikanske dollar:

14,00 USDA3.5.3 Maksimalt gebyr for andre betalinger via funktionen Samlet betaling

 

For alle andre betalinger gælder et maksimalt gebyr pr. betaling som anført nedenfor (baseret på betalingsvalutaen):

Australske dollar:

100,00 AUD

Brasilianske real:

150,00 BRL

Canadiske dollar:

90,00 CAD

Tjekkiske koruna:

1.700,00 CZK

Danske kroner:

500,00 DKK

Euro:

70,00 EUR

Hongkong dollar:

660,00 HKD

Ungarske forint:

18500,00 HUF

Israelske shekel:

320,00 ILS

Japanske yen:

8000,00 JPY

Malaysiske ringgit:

300,00 MYR

Mexicanske peso:

1.080,00 MXN

Newzealandske dollar:

120,00 NZD

Norske kroner:

540,00 NOK

Filippinske peso:

3800,00 PHP

Polske zloty:

280,00 PLN

Russiske rubel:

2.800,00 RUB

Singapore dollar:

120,00 SGD

Svenske kroner:

640,00 SEK

Schweizerfranc:

100,00 CHF

Nye taiwanske dollar:

2700,00 TWD

Thailandske baht:

2.800,00 THB

Engelske pund:

60,00 GBP

Amerikanske dollar:

90,00 USDBemærk! For cross-border-betalinger i EUR eller SEK mellem de konti, der er oprettet i EU eller EØS, gælder der et maksimalt gebyr for indenrigsbetalinger.

A3.6 Tilknytning og bekræftelse af betalingskort (hvor kortoplysningerne bekræftes).

Visse brugere kan blive opkrævet et gebyr for at tilknytte og bekræfte et betalingskort for derved at fjerne loftet over, hvor mange penge de må betale eller overføre, eller som vi måtte beslutte det.

 

Afhængigt af valutaen

Australske dollar:

2,00 AUD

Brasilianske real:

4,00 BRL

Canadiske dollar:

2,45 CAD

Tjekkiske koruna:

50,00 CZK

Danske kroner:

12,50 DKK

Euro:

1,50 EUR

Hongkong dollar:

15,00 HKD

Ungarske forint:

400 HUF

Israelske shekel:

8,00 ILS

Japanske yen:

200,00 JPY

Mexicanske peso:

20,00 MXN

Newzealandske dollar:

3,00 NZD

Norske kroner:

15,00 NOK

Filippinske peso:

100,00 PHP

Polske zloty:

6,50 PLN

Russiske rubel:

60 RUB

Singapore dollar:

3,00 SGD

Svenske kroner:

15,00 SEK

Schweizerfranc:

3,00 CHF

Nye taiwanske dollar:

70,00 TWD

Thailandske baht:

70,00 THB

Engelske pund:

1,00 GBP

Amerikanske dollar:

1,95 USD


Dette beløb refunderes, når du har bekræftet betalingskortet.

A3.7 Dokumentationsanmodning

10,00 GBP eller 12,00 EUR (pr. stk.)

Dette gebyr gælder for anmodninger om oplysninger om, hvorfor vi havde rimelig grund til at afvise din betaling. Vi opkræver ikke gebyret for dokumentation, hvis du i god tro hævder, at der er en fejl på din konto.

A3.8 Tilbageførsel af bankoverførsel
 

Følgende gebyr opkræves, når en bruger forsøger at lave en overførsel, der ikke går igennem, fordi oplysningerne om bankkonto eller andre påkrævede oplysninger var forkerte.

Danske brugere: 22 DKK

A3.9 Gebyrer for almennyttige organisationer

Der skal ansøges om dette, og ansøgningen skal godkendes af PayPal 

A3.9.1 Indenrigstakst for almennyttige organisationer 
1,9 % + fast gebyr for den almennyttige organisation pr. betaling. 

A3.9.2 fast gebyr for almennyttige organisationer 
Afhængigt af den valuta, der modtages:

Australske dollar:

0,30 AUD

Brasilianske real:

0,60 BRL

Canadiske dollar:

0,30 CAD

Tjekkiske koruna:

10,00 CZK

Danske kroner:

2,60 DKK

Euro:

0,35 EUR

Hongkong dollar:

2,35 HKD

Ungarske forint:

90 HUF

Israelske shekel:

1,20 ILS

Japanske yen:

40 JPY

Malaysiske ringgit:

2 MYR

Mexicanske peso:

4,00 MXN

Newzealandske dollar:

0,45 NZD

Norske kroner:

2,80 NOK

Filippinske peso:

15,00 PHP

Polske zloty:

1,35 PLN

Russiske rubel:

10,00 RUB

Singapore dollar:

0,50 SGD

Svenske kroner:

3,25 SEK

Schweizerfranc:

0,55 CHF

Nye taiwanske dollar:

10,00 TWD

Thailandske baht:

11,00 THB

Engelske pund:

0,20 GBP

Amerikanske dollar:

0,30 USD


A3.9.3 Cross-border-gebyr for velgørenhedsorganisationer: Cross-border-gebyret for velgørenhedsorganisationer er det samme som gebyret for at modtage kommercielle cross-border-betalinger. 

Bemærk! For cross-border-betalinger i EUR eller SEK mellem de konti, der er registeret i EU eller EØS, opkræves indenrigsgebyret.

A3.10 Modtagelse af mikrobetalinger

 

Du kan ansøge om at opgradere din konto, så du betaler gebyret for mikrobetalinger (forudsætter PayPals godkendelse). Hvis du ønsker at gøre dette, skal du kontakte os. Denne pris gælder for alle de erhvervsbetalinger, som du modtager på din PayPal-konto.

 

A3.10.1 Gebyr for indenrigsmikrobetalinger

 

5 % + fast gebyr for mikrobetalinger

 

A3.10.2 Gebyr for cross-border-mikrobetalinger

 

6 % + fast gebyr for mikrobetalinger

 

A3.10.3 Fast gebyr for mikrobetalinger

 

Som angivet for den modtagne valuta

 

Australske dollar:

0,05 AUD

Brasilianske real:

0,10 BRL

Canadiske dollar:

0,05 CAD

Tjekkiske koruna:

1,67 CZK

Danske kroner:

0,43 DKK

Euro:

0,05 EUR

Hongkong dollar:

0,39 HKD

Ungarske forint:

15,00 HUF

Israelske shekel:

0,20 ILS

Japanske yen:

7,00 JPY

Malaysiske ringgit

0,20 MYR

Mexicanske peso:

0,55 MXN

Newzealandske dollar:

0,08 NZD

Norske kroner:

0,47 NOK

Filippinske peso:

2,50 PHP

Polske zloty:

0,23 PLN

Russiske rubel:

2,00 RUB

Singapore dollar:

0,08 SGD

Svenske kroner:

0,54 SEK

Schweizerfranc:

0,09 CHF

Nye taiwanske dollar:

2,00 TWD

Thailandske baht:

1,80 THB

Engelske pund:

0,05 GBP

Amerikanske dollar:

0,05 USD


Bemærk! Cross-border-betalinger i euro eller svenske kroner mellem konti, der er registreret i EU eller EØS, behandles som indenrigsbetalinger, hvad angår opkrævningen af de gældende gebyrer.

 

 

A4. Ordliste

A4.1 A "Erhvervsbetaling" omfatter køb og salg af varer og tjenester, enhver anden erhvervsbetaling eller modtagelse af betalinger, når du "anmoder om penge" med PayPal.

A4.2 En "privat betaling" omfatter at overføre penge (en overførsel til venner og familie via vores tjeneste) til venner og familie og modtage penge på din PayPal-konto fra venner og familie, uden at der er en underliggende erhvervsbetaling (dvs. at der ikke er tale om køb af varer eller tjenesteydelser eller anden erhvervsbetaling).

Hvis du foretager en erhvervsbetaling (f.eks. sælger varer eller tjenester), må du ikke bede kunden om at sende dig en privat betaling for købet. Gør du dette, kan vi fjerne din mulighed for at acceptere private betalinger. Bemærk desuden:

A4.2.1 Du kan ikke overføre penge som private betalinger fra visse lande. Disse omfatter bl.a. Kina og i visse tilfælde Tyskland.

A4.2.2 Konti registreret i Brasilien og Indien kan hverken overføre eller modtage penge som private betalinger. Det betyder, at du ikke kan overføre penge som private betalinger til konti i Brasilien eller Indien, og

A4.2.3  afsenderen betaler gebyret.

A4.3 En "indenrigsbetaling" er, når både afsenderen og modtageren er registreret hos PayPal som bosat i det samme land.

A4.4 En "cross-border-betaling" er, når afsenderen og modtageren er registreret hos PayPal som bosat i forskellige lande. Visse lande og områder sammenstilles som angivet nedenfor. Det er for at lette henvisningerne ved beregning af gebyrerne for cross-border-betalinger:

Gruppenavn

Lande

Nordeuropa

Åland, Danmark, Færøerne, Finland, Grønland, Island, Norge, Sverige.

Europa I

Belgien, Cypern, Estland, Frankrig (herunder Fransk Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte), Gibraltar, Grækenland, Irland, Isle of Man, Italien, Kanaløerne, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Holland, Portugal, San Marino, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Vatikanstaten og Østrig.

Europa II

Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Georgien, Hviderusland, Kosovo, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Makedonien, Moldova, Polen, Rumænien, Rusland, Schweiz, Serbien, Tjekkiet, Ukraine og Ungarn.

 

A4.5 Procentbaserede gebyrer (f.eks. 3,4 %) betegner et beløb svarende til den pågældende procentdel af betalingsbeløbet, der (medmindre andet er angivet) er trukket i den valuta, som betalingen er modtaget i.

A4.6 Faste gebyrer for erhvervsbetalinger og private betalinger (medmindre andet er angivet) er baseret på den valuta, som betalingen er modtaget i, som følger:

Valuta:

Gebyr:

Valuta:

Gebyr:

Australske dollar:

0,30 AUD

Newzealandske dollar:

0,45 NZD

Brasilianske real:

0,60 BRL

Norske kroner:

2,80 NOK

Canadiske dollar:

0,30 CAD

Filippinske peso:

15,00 PHP

Tjekkiske koruna:

10,00 CZK

Polske zloty:

1,35 PLN

Danske kroner:

2,60 DKK

Russiske rubel:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singapore dollar:

0,50 SGD

Hongkong dollar:

2,35 HKD

Svenske kroner:

3,25 SEK

Ungarske forint:

90,00 HUF

Schweizerfranc:

0,55 CHF

Nye israelske shekel:

1,20 ILS

Nye taiwanske dollar:

10,00 TWD

Japanske yen:

40,00 JPY

Thailandske baht:

11,00 THB

Malaysiske ringgit:

2,00 MYR

Engelske pund:

0,20 GBP

Mexicanske peso:

4,00 MXN

Amerikanske dollar:

0,30 USD

 A4.7 Gebyrer opkrævet i forskellige valutaer for overførsel af betalinger: Visse gebyrer skal betales af dig til os i valutaer, der er forskellige fra valutaen for den eller de saldi, som du overfører beløbet for betalingen fra. I sådanne tilfælde vil vi foretage en valutaomregning (jf. afsnit 8.2, for hvilken vi opkræver et vekselgebyr som fastsat i afsnit A3.1 i bilag 1) fra valutaen for hver relevant indledende saldo i den valuta, som gebyret skal betales i, og vi vil indhente dine gebyrer fra den omregnede saldo.

Tilbage til toppen