Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

 

>> Vis alle juridiske aftaler

Politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for vores tjenester, direkte nedenfor, gælder for dig og vil være i kraft indtil den 24. maj 2018. Den opdaterede politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som findes her, vil gælde for dig og træde i kraft fra den 25. maj 2018.

Hvis du er blevet omdirigeret til denne side fra et www.braintreepayments.com-websted, er du omfattet af politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for PayPal-tjenester, som du kan se nedenfor, og som vil gælde frem til 24. maj 2018. Den nye politik fra Braintree om beskyttelse af personlige oplysninger, som findes her, vil gælde for dig og træde i kraft 25. maj 2018. Den nye politik fra Braintree om beskyttelse af personlige oplysninger erstatter alle forudgående politikker om beskyttelse af personlige oplysninger fra 25. maj 2018.

 

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Seneste opdatering: 27. april 2017

 

Gå til afsnit:

1. Oversigt
2. Oplysninger, som vi indsamler
3. Vores brug af de oplysninger, som vi indsamler
4. Marketing
5. Vores videregivelse af oplysninger til andre PayPal-brugere
6. Vores videregivelse af oplysninger til tredjeparter
7. Deling af oplysninger på tværs af landegrænser
8. Din brug af oplysninger og PayPal-tjenesterne
9. Informationssikkerhed
10. Adgang til og ændring af dine oplysninger 
11. Ansvarsforhold

 

Du bedes læse, downloade og gemme denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger er gældende for din brug af de produkter, tjenester, indhold, funktioner og teknologier, som tilbydes af PayPal, samt alle relaterede websteder, programmer og tjenester (samlet kaldet "PayPal-tjenesterne") (herunder, men ikke begrænset til, når du angiver oplysninger i forbindelse med din brug af PayPal-tjenesterne).  

Du accepterer og samtykker til denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, når du opretter en PayPal-konto eller får adgang til eller bruger PayPal-tjenesterne.  Ved at acceptere og samtykke til politikken om beskyttelse af personlige oplysninger, når du opretter din PayPal-konto, giver du udtrykkeligt samtykke til, at vi bruger og videregiver dine personlige oplysninger, og at vi gør det på den måde, der er beskrevet i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

1. Oversigt

Vi (PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. ("PayPal", "vores", "os" eller "vi") skal som den registeransvarlige bruge oplysninger om dig, herunder oplysninger vedrørende dit betalingskort og/eller din bankkonto for at drive PayPal-tjenesterne og for at reducere risikoen for bedrageri. Du vil blive bedt om at angive disse oplysninger. Ved at give dit samtykke til og acceptere vilkårene i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger giver du udtrykkeligt dit samtykke til og accepterer vores behandling af dine data på den måde, som beskrives i denne politik. Nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver de oplysninger, vi indsamler, og hvordan vi anvender disse oplysninger. Vi tager behandlingen af dine personlige oplysninger meget alvorligt og vil kun bruge dine oplysninger i overensstemmelse med vilkårene i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvad angår denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger betyder "oplysninger" alle fortrolige og/eller personligt identificerbare oplysninger eller andre oplysninger relateret til brugere af PayPal-tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, kunder og forhandlere (juridiske enheder).

Vi hverken sælger eller udlejer dine personlige oplysninger til tredjeparters markedsføringsformål uden dit udtrykkelige samtykke. Vi vil imidlertid i begrænset omfang videregive nogle af dine personlige oplysninger til tredjeparter ifølge de strenge begrænsninger, som er beskrevet mere detaljeret i afsnit 3, 5 og 6 i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Det gør vi for at kunne tilbyde PayPal-tjenesterne til vores brugere, forbedre kvaliteten af PayPal-tjenesterne fra tid til anden og beskytte vores brugeres interesser. Det er vigtigt for dig selv, at du gennemgår denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, da den gælder alle PayPal-tjenester.

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger har til hensigt at regulere vores brugeres (herunder, men ikke begrænset til, de personer, som bruger PayPal-tjenesterne til erhvervsformål) brug af PayPal-tjenesterne, medmindre andet er aftalt i en kontrakt.

Ændringer i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger: Alle fremtidige ændringer i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, der fremgår af den opdatering af politikken, der allerede var offentliggjort på siden "Juridiske aftaler" på PayPals websted, da du tilmeldte dig tjenesterne, indgår ved henvisning i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger og træder i kraft som angivet under opdatering af politikken. "Opdatering af politikken" betyder et forudgående varsel om ændringer i dine aftaler med os, som vi oplyser dig om skriftligt. Hvis du ikke kan acceptere betingelserne for vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, skal du undlade at oprette en PayPal-konto eller bruge PayPal-tjenesterne.

Varsel om ændringer: Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger kan løbende ændres i takt med, at nye funktioner tilføjes i PayPal-tjenesterne, eller efterhånden som vi indarbejder forslag fra vores kunder. Vi kan ændre denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger når som helst ved at udgive en revideret version på vores websted.   Medmindre vi har juridiske grunde til ikke at gøre det, varsler vi dig mindst 30 dage før den dato, hvor den reviderede politik om beskyttelse af personlige oplysninger træder i kraft. Meddelelsen om "Opdateringer af politikker" kan blive offentliggjort på vores websted(er) og/eller blive sendt til dig via e-mail. Du anses for at have accepteret alle ændringer i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger på den dato, hvor den reviderede politik om beskyttelse af personlige oplysninger træder i kraft. Hvis du ikke er indforstået med vilkårene i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, kan du altid lukke din konto.

Hold dig løbende opdateret på vores websted her, hvor du finder den seneste version af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tredjepartswebsteder: Visse sider på vores websted indeholder links til tredjepartswebsteder. Disse områder er underlagt deres egen politik om beskyttelse af personlige oplysninger, og vi er ikke ansvarlige for driften heraf samt, men ikke begrænset til deres praksis vedrørende oplysninger. De brugere, som sender oplysninger til eller via disse tredjepartswebsteder, skal læse webstedernes politik om beskyttelse af personlige oplysninger, før de angiver deres personligt identificerbare oplysninger.

Ikke en "rammeaftale": For at undgå enhver tvivl udgør denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger ikke en "rammeaftale" med henblik på EU's direktiv om betalingstjenester (2007/64/EF) eller en implementering af dette direktiv i Den Europæiske Union eller EØS (herunder, uden begrænsning, UK Payment Services Regulations 2009).

En særlig bemærkning omkring børn: Børn må ikke benytte vores tjeneste, og vi beder om, at mindreårige (personer under 18 år) ikke udleverer deres personlige oplysninger eller bruger PayPal-tjenesterne.

Tilbage til toppen

2. Oplysninger, som vi indsamler

Obligatoriske oplysninger: Hvis du vil oprette en PayPal-konto eller bruge PayPal-tjenesterne, skal du oplyse navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. For at udføre betalinger gennem PayPal-tjenesterne, skal du give os oplysninger om dit betalingskort eller din bankkonto. Vi beder dig også om at vælge to forskellige sikkerhedsspørgsmål, som du kan besvare, f.eks. din fødeby eller navnet på dit kæledyr.

Vi kræver også en række øvrige erhvervsmæssige oplysninger og/eller identifikationsoplysninger, hvis du sender eller modtager visse betalinger på større beløb, eller din betalingsvolumen via PayPal-tjenesterne når en vis størrelse, eller som påkrævet på anden vis, for at vi kan opfylde vores forpligtelser vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge ifølge lovgivningen i EU.

Brug af din enhed: Når du bruger PayPal-tjenester via en enhed (uanset om du opretter forbindelse trådløst, via et kabel eller på anden vis), indsamler og gemmer vi muligvis din enheds logindata (herunder, men ikke begrænset til, enhedens id) og geografiske data for at levere PayPal-tjenesterne til dig.

Billeder: Hvis du bruger bestemte funktioner, som vi leverer, (herunder, men ikke begrænset til, PayPal POS-funktionen i din mobilapp), beder vi dig muligvis uploade et billede af dig selv for at kunne levere disse specifikke tjenester. Dit ansigt skal være letgenkendeligt. Du alene er ansvarlig for dit billede.

Loyalitetsoplysninger: Hvis vi giver dig tilladelse til at knytte dit medlemskab af et kvalificeret loyalitetsprogram til din konto, kan vi kræve, at du angiver et medlemsnummer for dette loyalitetsprogram.

Betalingsoplysninger: Når du bruger vores tjenester til at overføre penge til eller anmode om penge fra andre personer, skal du angive nogle oplysninger vedrørende betalingen. Disse oplysninger inkluderer beløbet og betalingstypen (køb af varer, køb af tjenester eller pengeoverførsel), andre oplysninger om købet samt tredjepartens e-mailadresse eller telefonnummer. Når du overfører penge til en anden PayPal-bruger, kan du blive bedt om at give personlige oplysninger til den person for at gennemføre betalingen. Disse oplysninger kan også blive videregivet til os fra den person. Vi indsamler også internetadressen (IP-adressen) og andre identificerende oplysninger om den computer eller den enhed, du bruger til at få adgang til din PayPal-konto eller PayPal-tjenesterne. Det gør vi for bedre at kunne opdage eventuelle tilfælde af uautoriserede betalinger.

Tredjeparters oplysninger om dig: Vi bekræfter de oplysninger, du giver til betalingsbehandlere og/eller kreditoplysnings- og bedrageribeskyttelsesbureauer. Det gør vi for at beskytte vores kunder mod potentielt bedrageri. I løbet af denne kontrol modtager vi personligt identificerbare oplysninger om dig fra disse tjenester. Hvis du registrerer et betalingskort eller en bankkonto hos PayPal, bruger vi særligt en tjeneste til kortautorisation og screening efter bedrageri for at bekræfte, at dine konto- eller kortoplysninger og din adresse stemmer overens med de oplysninger, du har angivet til PayPal, og at kortet ikke er meldt mistet eller stjålet.

Hvis du overfører eller modtager høje beløb via PayPal-tjenesterne, eller hvis en forhandler har en begrænset salgshistorik, vil vi i nogle tilfælde udføre et baggrundstjek af din virksomhed for at få oplysninger om dig og virksomheden samt muligvis (hvis loven tillader det) om ledelsen, aktionærer og partnere fra et kreditoplysnings- og bedrageribeskyttelsesbureau. Hvis du skylder os penge, vil vi muligvis foretage en kreditvurdering af dig ved at indhente yderligere oplysninger om dig fra et kreditvurderingsbureau eller et bedrageriforebyggelsesbureau, i det omfang det er lovligt. PayPal forbeholder sig efter eget skøn ret til periodisk at indhente og gennemgå kreditvurderinger af virksomheder og forbrugere oplyst af sådanne kreditvurderingsbureauer eller bedrageriforebyggelsesbureauer vedrørende en given konto og forbeholder sig ret til at lukke en konto på grundlag af oplysninger indhentet i løbet af kreditvurderingsprocessen.

Hvis du bruger din PayPal-konto til at sælge varer, indhenter vi muligvis også offentlige oplysninger om din virksomhed og din adfærd på sociale medier (f.eks. din e-mailadresse, antallet af "likes" og personer, der følger din profil) i det omfang, det er relevant for at bekræfte en vurdering af dine betalinger og/eller din virksomhed, herunder virksomhedens størrelse og størrelsen på dens kundebase.

Oplysninger om dig fra andre kilder: Vi kan også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder, herunder medlemmer af PayPal-koncernen, andre virksomheder (i overensstemmelse med disses politikker om beskyttelse af personlige oplysninger og gældende lovgivning) samt fra andre konti, som vi mener, at du (enten delvist eller på egen hånd) administrerer.

Yderligere bekræftelse: Hvis vi ikke kan bekræfte de oplysninger, du giver os, eller hvis du beder om en checkudbetaling til en anden adresse end den bekræftede adresse for betalingskortet, beder vi dig muligvis om at sende os supplerende oplysninger via fax (f.eks. en kopi af dit kørekort, et kontoudtog og/eller en forbrugsregning eller andre oplysninger, der knytter dig til den pågældende adresse) eller om at besvare flere spørgsmål på nettet for at bekræfte dine oplysninger.

Oplysninger om webstedstrafik: Som følge af den måde, internettets kommunikationsstandarder fungerer på, modtager vi, når du går ind på eller forlader vores websted, automatisk adressen på det websted, du kommer fra eller går hen til. Vi indsamler også oplysninger om de sider på vores websted, du besøger, IP-adresser, hvilken type browser du bruger, og de tidspunkter, du bruger vores websted på.

Cookies, webbeacons, lokalt lager eller lignende teknologier: Når du går ind på vores websted eller bruger PayPal-tjenesterne, kan vi (herunder de virksomheder, vi samarbejder med) gemme små datafiler på din computer eller enhed. Disse datafiler kan være cookies, pixeltags, "flash cookies" eller et andet lokalt lager, som genereres af din browser eller tilknyttede programmer (samlet kaldet "cookies"). Vi bruger cookies til at genkende dig som kunde, tilpasse PayPal-tjenesterne samt indhold og reklamer, måle kampagners effekt, sikre beskyttelsen af din konto, afhjælpe risici, forebygge bedrageri og fremme tilliden til os og øge sikkerheden på vores websted og i PayPal-tjenesterne.

Du kan afvise vores cookies i din browser eller i dine tilladelser for tilføjelsesprogrammer i din browser, medmindre cookies er påkrævet for at forhindre bedrageri eller opretholde sikkerheden på vores websteder. Hvis du afviser cookies, kan dette dog påvirke din brug af vores websted og PayPal-tjenesterne.

Du kan få flere oplysninger om vores brug af disse teknologier i vores politik om Cookies, webbeacons og lignende teknologier.

Kommunikation: Når du kommunikerer med os for at få hjælp via vores kundeservice eller i andre tilfælde (f.eks. via e-mail, fax, telefon, tweets osv.), gemmer vi disse oplysninger og vores svar til dig i oplysningerne om din konto.

Spørgeskemaer, undersøgelser, lodtrækninger og profildata: Vi sender jævnligt valgfrie spørgeskemaer, undersøgelser og lodtrækninger til vores kunder for at indsamle demografiske oplysninger eller undersøge brugernes interesser og behov. Hvis vi indsamler personligt identificerbare oplysninger fra vores brugere i disse spørgeskemaer, undersøgelser og lodtrækninger, informerer vi brugerne om, hvordan oplysningerne anvendes, forud for deres deltagelse i de pågældende spørgeskemaer, undersøgelser og lodtrækninger.

Personer, som ikke er registrerede brugere af PayPal-tjenester og -anmodninger: Når en bruger med en PayPal-konto forsøger at interagere med en person, som ikke har en PayPal-konto (f.eks. ved at overføre penge eller en anden fordel til denne person eller anmode om penge fra denne person), gemmer vi de oplysninger, som brugeren med en PayPal-konto sender til os, herunder, men ikke begrænset til, den andens parts e-mailadresse, telefonnummer og/eller navn. Selvom disse oplysninger gemmes i en periode i overensstemmelse med gældende lovgivning, bruger vi dem ikke til at reklamere over for personer uden en PayPal-konto. Desuden har disse personer de samme rettigheder som alle andre brugere af PayPal-tjenesterne til at se og rette oplysninger om sig selv (under forudsætning af at deres oplysninger var korrekte).

Kontooplysninger: Hvad angår denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger omfatter kontooplysninger følgende: navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, billede, IP-adresse, enheds-id, geografiske oplysninger, kontonumre, kontotyper, oplysninger om betalingsmetoder tilknyttet kontoen, oplysninger om betalinger, oplysninger om kommercielle betalinger, kundeoversigter og -rapporter, kontoindstillinger, oplysninger om identitet, der indsamles som led i vores "kend din kunde"-kontrol af dig, og kundekorrespondance.

Tilbage til toppen

3. Vores brug af de oplysninger, som vi indsamler

Internt brug: Vi indsamler, gemmer og behandler dine oplysninger på servere, som er placeret i USA og andre steder i verden. Vores primære formål med at indsamle dine personlige oplysninger er at give dig en sikker, problemfri, effektiv og personlig oplevelse. Du accepterer, at vi må bruge dine personlige oplysninger til at:

 • behandle betalinger og levere PayPal-tjenesterne
 • bekræfte din identitet, bl.a. under oprettelse af konto og nulstilling af adgangskode
 • løse uenigheder, opkræve gebyrer og afhjælpe problemer
 • styre risici eller registrere, forebygge eller afhjælpe bedrageri eller andre potentielt ulovlige aktiviteter
 • registrere, forebygge eller afhjælpe overtrædelser af politikker eller gældende brugeraftaler
 • yde kundeservice
 • forbedre PayPal-tjenesterne ved at tilpasse din brugeroplevelse
 • måle effektiviteten af PayPal-tjenesterne og forbedre deres indhold og layout
 • administrere og beskytte vores it-infrastruktur
 • levere målrettet markedsføring og reklame, tjenesteopdateringer og salgsfremmende tilbud på grundlag af de indstillinger for kommunikation, du har defineret for din PayPal-konto (se afsnittet "Vores kontakt med PayPal-kunder" nedenfor) og dine aktiviteter, når du bruger PayPal-tjenesterne
 • undersøge din kreditværdighed og betalingsevne, sammenligne oplysninger for at kontrollere nøjagtigheden og bekræfte disse hos tredjeparter.

Spørgeskemaer, lodtrækninger, undersøgelser og profildata: Hvis du svarer på vores valgfrie spørgeskemaer eller undersøgelser, kan vi bruge dine svar til at forbedre PayPal-tjenesterne, sende dig marketings- eller reklamemateriale, administrere lodtrækninger eller andet, som er beskrevet i den pågældende undersøgelse.

Vores kontakt med PayPal-kunder: Vi sender jævnligt e-mails til vores kunder for at kunne levere de anmodede tjenester. Vi kommunikerer også telefonisk med vores brugere for at:

 • løse kundeklager eller -fordringer fremsat af brugere via PayPal-tjenesterne
 • reagere på anmodninger om kundeservice
 • informere brugere, hvis vi mener, at deres konti eller en af deres betalinger er blevet brugt til et ulovligt formål
 • bekræfte oplysninger vedrørende en brugers identitet, virksomhed eller kontoaktivitet
 • udføre inddrivelsesaktiviteter
 • udføre kundeundersøgelser
 • undersøge mistænkelige betalinger.

Vi bruger din e-mailadresse eller din fysiske adresse til at bekræfte din åbning af en PayPal-konto, til at sende dig meddelelser om de betalinger, du sender eller modtager via PayPal (herunder henvisningsbetalinger beskrevet nedenfor), til at sende dig oplysninger om vigtige ændringer af vores produkter og tjenester og til at sende meddelelser og anden information i henhold til gældende lov. Generelt kan brugerne ikke fravælge disse meddelelser, men de er primært informative snarere end reklameorienterede.

Vi bruger også din e-mailadresse til at sende dig andre typer meddelelser, som du kan kontrollere, herunder nyheder fra PayPal, auktionstip, kundeundersøgelser og meddelelse om særlige tredjepartstilbud. Du kan vælge at modtage nogle af, alle eller ingen af disse meddelelser, når du gennemfører registreringsprocessen, eller når som helst på et senere tidspunkt ved at logge på din konto på PayPals websted, vælge Min konto, Profil, derefter Mine indstillinger og opdatere dine kommunikationspræferencer.

Som beskrevet i ovenstående kan vi sende dig sms'er (og kommunikation via sms sker ifølge dine e-mailindstillinger).

I forbindelse med en uafhængig revision af vores regnskab og drift kan revisorerne forsøge at kontakte nogle af vores kunder for at bekræfte, at vores oplysninger er korrekte. Men revisorerne må ikke bruge personligt identificerbare oplysninger til noget andet formål.

Tilbage til toppen

4. Marketing

Vi kan kombinere dine oplysninger med de oplysninger, vi indsamler fra andre virksomheder, og bruge dem til at forbedre og brugertilpasse PayPal-tjenesterne. Hvis du ikke vil modtage reklame fra os eller deltage i vores reklametilpasningsprogrammer, skal du blot logge på din konto, vælge Min konto, Min profil, derefter Mine indstillinger og opdatere dine e-mailindstillinger eller følge anvisningerne i korrespondancen eller reklamen.

Tilbage til toppen

 

5. Vores videregivelse af oplysninger til andre PayPal-brugere

Hvis du er registreret PayPal-bruger, bliver dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer (hvis relevant), datoen for oprettelsen af din konto, det antal betalinger, du har modtaget fra verificerede PayPal-brugere, og oplysninger om, hvorvidt det er blevet bekræftet, at du har kontrol over en bankkonto, gjort tilgængelige for andre PayPal-kunder, som du har betalt, eller som forsøger at betale dig via PayPal-tjenesterne. Hvis du har en erhvervskonto, vil andre PayPal-kunder også få vist webadressen og de kontaktoplysninger til kundeservice, som du har oplyst os. Disse og andre oplysninger kan desuden blive delt med tredjeparter, når du bruger disse tredjeparter til at få adgang til PayPal-tjenesterne. Oplysninger om dit kortnummer, din bankkonto og andre betalingsoplysninger bliver ikke videregivet til nogen, som du har betalt, eller som har betalt dig via PayPal-tjenesterne, eller de tredjeparter, der bruger PayPal-tjenesterne, undtagen med din udtrykkelige tilladelse, eller hvis vi er forpligtet til at gøre det ifølge betalingskortregler, en retskendelse eller andre juridiske processer.

Hvis du køber varer eller tjenesteydelser og betaler via PayPal, kan vi give sælgeren leveringsadressen for varerne samt din faktureringsadresse, så betalingen kan gennemføres. Hvis en betaling til sælgeren mislykkes, kan vi også give sælgeren oplysninger om denne mislykkede betaling. I forbindelse med en tvist kan vi oplyse en kunde om sælgerens adresse, så varerne kan returneres til sælgeren.

Hvis du bruger din mobilapp, kan vi dele dit billede, som du har gemt i din mobilapp, med andre PayPal-brugere, så de kan identificere dig. Du giver os licens til at bruge dit billede til ovenstående formål på et ikkeeksklusivt, verdensomspændende, royaltyfrit, overdrageligt og underlicenserbart grundlag.

Vi kan også dele med andre brugere, at du er inden for lokal rækkevidde som kunde. Hvis du ikke vil have, at disse oplysninger skal deles, kan du få adgang til, få vist og administrere indstillingerne for disse data på din mobilenhed.

Hvis du logger på via PayPal på eksterne websteder eller i mobilapps, kan vi dele din loginstatus med enhver tredjepart, der tilbyder denne tjeneste som loginmetode, samt personlige oplysninger og andre kontooplysninger, du giver tilladelse til at dele, så denne tredjepart kan genkende dig. Vi vil ikke give en sådan tredjemand adgang til din PayPal-konto og vil kun overføre penge fra din konto til denne tredjemand, hvis du godkender det. Du kan få adgang til, se og administrere indstillingerne for datadeling med forhandlere, når du er logget på din PayPal-konto.

Hvis du knytter dit medlemskab af et kvalificeret loyalitetsprogram til din konto i vores mobilapp, kan vi dele dit medlems-id for loyalitetsprogrammet med de forhandlere, der deltager i relevante loyalitetsprogrammer, når du betaler den pågældende forhandler via PayPal. Hvis du fjerner dit medlems-id for loyalitetsprogrammet fra din konto, stopper vi med at dele disse oplysninger.

Vi samarbejder med tredjeparter, herunder forhandlere, om at tage imod penge fra dig eller betale penge til dig via PayPal-tjenesterne. Det betyder, at en tredjepart kan videregive oplysninger om dig til os, f.eks. din e-mailadresse eller dit telefonnummer, når du bliver betalt, eller når du forsøger at betale tredjeparten. Vi bruger disse oplysninger til at bekræfte, at du er PayPal-kunde, og at pengene kan betales via PayPal. Hvis der sendes en betaling til dig, bruger vi oplysningerne til at sende dig en besked om, at du har modtaget en betaling. Hvis du anmoder om, at vi validerer din status som PayPal-kunde over for en tredjepart, gør vi det. Bemærk, at de tredjeparter, du køber fra og indgår kontrakt med, har deres egne politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, og vi er ikke ansvarlige for deres aktiviteter, herunder, men ikke begrænset til, deres oplysningspraksis.

Hvis du opretter en PayPal-konto direkte på et tredjepartswebsted eller via et tredjepartsprogram, vil alle oplysninger, som du indtaster på dette websted eller i dette program (og ikke direkte via PayPal-tjenesterne) blive videregivet til ejeren af tredjepartswebstedet eller -programmet, og dine oplysninger kan være underlagt dennes politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Ved at acceptere denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger accepterer og giver du dit udtrykkelige samtykke til, at vi kan overføre førnævnte relevante oplysninger til den pågældende PayPal-kunde, som kan befinde sig uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS), hver gang du betaler eller forsøger at betale en anden PayPal-kunde (herunder en forhandler) via din PayPal-konto. Dette sker for at behandle, udføre eller på anden måde håndtere og videregive oplysninger om betalingen. Du accepterer udtrykkeligt og giver udtrykkeligt dit samtykke til, at PayPal videregiver oplysninger om betalingen og andre nødvendige oplysninger om brugen af PayPals mobilapp (herunder produkter fra salgsstedet) til forhandlere og andre PayPal-kunder, som du udtrykkeligt har valgt ved hjælp af PayPals mobilapp eller produktet på salgsstedet.

 

Tilbage til toppen

6. Vores videregivelse af oplysninger til tredjeparter

Ligesom med de fleste banker eller udbydere af finans-/betalingstjenester samarbejder vi med tredjepartstjenesteudbydere, der giver os og øvrige forretningspartnere vigtige funktioner, så vi kan levere en hurtigere og mere sikker metode til at udføre betalinger. Vi skal fra tid til anden videregive data til dem, så tjenesterne kan udføres.

I almindelighed kræver den luxembourgske lovgivning, som PayPals håndtering af brugerdata er omfattet af (databeskyttelse og bankhemmeligholdelse), en højere grad af gennemskuelighed, end de fleste andre EU-lovgivninger. Derfor angiver PayPal i nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger, i modsætning til det brede flertal af leverandørerne af internetbaserede tjenester eller finansielle tjenester i EU, hver udbyder af tredjepartstjenester og virksomhedspartnere, hvortil der muligvis videregives brugerdata. Derudover angives formålet med videregivelsen, samt hvilken type oplysninger der videregives. Du kan finde et link til disse tredjeparter her og i afsnit a, d og g nedenfor. Ved at acceptere denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger og have en PayPal-konto giver du dit udtrykkelige samtykke til, at vi med de angivne formål videregiver dine data til de pågældende tredjeparter.

PayPal vil muligvis opdatere ovennævnte liste over tredjeparter i starten af hvert kvartal (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). PayPal begynder først at overføre data til de nye tredjeparter eller med de nye formål eller de nye datatyper angivet i en given opdatering efter 30 dage fra den dato, hvor listen offentliggøres i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Du bør kontrollere listen på PayPals websted hvert kvartal på ovenstående datoer. Hvis du ikke gør nogen indvendinger over for de nye regler om videregivelse af data inden for 30 dage fra offentliggørelsen af den opdaterede liste over tredjeparter, antages det, at du har accepteret ændringerne af listen og nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, skal du lukke din konto og stoppe med at bruge vores tjenester.

Vi hverken sælger eller udlejer dine personlige oplysninger til tredjeparters markedsføringsformål uden dit udtrykkelige samtykke, og dine oplysninger videregives kun i begrænset omfang og med det formål, der er beskrevet i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Det omfatter overførsel af oplysninger til andre lande end EØS-medlemsstater.

Visse af de indsamlede oplysninger (som angivet i afsnit 2) skal muligvis overføres til andre enheder i PayPal-koncernen eller andre enheder, herunder dem, som i afsnit 6 er anført som betalingsudbydere, betalingsbehandlere eller kontoejere (eller lignende betegnelser).  Du accepterer, at sådanne enheder kan være underlagt love, bestemmelser, forespørgsler, undersøgelser eller ordrer ifølge deres lokale lovgivning, som kan kræve videregivelse af oplysninger til de relevante myndigheder i det relevante land. Din brug af PayPals tjenester udgør dit samtykke til vores videregivelse af sådanne oplysninger for at levere PayPal-tjenesterne til dig.

Du beder os om og giver specifikt dit samtykke til, at vi kan gøre følgende med dine oplysninger:

 1. Videregive nødvendige oplysninger til: politiet og andre retshåndhævende myndigheder, sikkerhedsstyrker, kompetente statslige, mellemstatslige eller overstatslige myndigheder, kompetente bureauer, afdelinger, lovgivningsmæssige myndigheder, selvregulerende myndigheder eller organisationer (herunder, men ikke begrænset til, de bureauer, der refereres til i afsnittet "Bureauer" på listen over tredjepartsudbydere her) og andre tredjeparter, herunder PayPal-koncernvirksomhederne, som (i) vi juridisk er forpligtet og tilladt at overholde, herunder, men ikke begrænset til, den luxembourgske lovgivning af 24. juli 2015 vedrørende den amerikanske lovgivning om efterrettelighed vedrørende beskatning af konti i udlandet ("FATCA-lovgivning") og lovgivningen af 18. december 2015 om fælles indberetningsstandarder for OECD ("CRS-lovgivning"), (ii) vi med begrundet formodning finder det hensigtsmæssigt at samarbejde med i undersøgelser af bedrageri eller andre ulovlige aktiviteter eller potentielt ulovlige aktiviteter eller (iii) at undersøge overtrædelser af vores brugeraftale (herunder, men ikke begrænset til, din betalingsmetode eller dit kortselskab).

Hvis du er dækket af FATCA- eller CRS-lovgivningen, er vi forpligtede til at oplyse dig om de oplysninger om dig, som vi kan overføre til forskellige myndigheder. Du kan få mere at vide om vores forpligtelser ifølge FATCA- og CRS-lovgivningen, og hvordan de kan påvirke dig, og du kan læse om, hvilke oplysninger vi kan videregive som resultat deraf.

Vi og andre organisationer, herunder parter, som accepterer betaling via PayPal, kan også dele, få adgang til og bruge (herunder fra andre lande) nødvendige oplysninger (herunder, men ikke begrænset til, oplysninger, som er registreret af bedrageriforebyggelsesbureauer) til at hjælpe os og sig selv med at vurdere og styre risici (herunder, men ikke begrænset til, forebyggelse af bedrageri, hvidvaskning af penge og terrorfinansiering). Kontakt os, hvis du vil have flere oplysninger om de relevante bedrageriforebyggelsesbureauer. Du kan finde flere oplysninger om disse bureauer, bedrageriforebyggelsesbureauer og andre tredjeparter ved at klikke her.

 1. Videregive kontooplysninger til ejere af immaterielle rettigheder, hvis de ifølge den gældende nationale lovgivning i et EU-land har et krav mod PayPal om udenretslig videregivelse af oplysninger på grund af en krænkelse af deres immaterielle rettigheder, hvor PayPals tjenester er brugt (for eksempel, men ikke begrænset til, paragraf 19, stk. 2, litra 3 i den tyske varemærkelovgivning eller paragraf 101, stk. 2, litra 3 af den tyske ophavsretslov).
 2. Videregive nødvendige oplysninger som følge af krav fra betalingskortorganisationer eller civile eller strafferetlige processer.
 3. Hvis du som forhandler benytter en tredjepart til at få adgang til eller integrere PayPal, kan vi videregive oplysninger, som er nødvendige for at fremme og bevare en sådan aftale, til den pågældende partner (herunder, men ikke begrænset til statussen for din PayPal-integration, hvorvidt du har en aktiv PayPal-konto, og om du allerede samarbejder med en anden partner i forbindelse med integration af PayPal).
 4. Videregive nødvendige oplysninger til betalingsbehandlere, revisorer, kundeserviceleverandører, kreditoplysnings- og bedrageribeskyttelsesbureauer, leverandører af finansielle produkter, kommercielle partnere, marketings- og reklamefirmaer, leverandører af driftsservice, koncernvirksomheder, bureauer, markedspladser og andre tredjeparter, der er angivet her. Formålet med denne videregivelse er at gøre det muligt for os at levere PayPal-tjenesterne til dig. På listen over tredjeparter angiver vi også for hver "kategori" ikkeeksklusive eksempler på faktiske tredjeparter (hvilket kan omfatte den part, som tredjeparten videregiver oplysningerne til), som vi i øjeblikket videregiver dine kontooplysninger til, og formålet hermed og de faktiske oplysninger, vi videregiver (disse tredjeparter er, undtagen hvor det udtrykkeligt er anført, begrænset ifølge gældende lov eller ved aftale i forhold til brug af oplysningerne til sekundære formål ud over de formål, som oplysningerne blev delt ifølge).
 5. Videregive nødvendige oplysninger til din agent eller juridiske repræsentant (f.eks. indehaveren af en fuldmagt, som du udsteder, eller en værge udpeget for dig).
 6. Videregive samlede statistiske oplysninger til vores forretningspartnere eller til PR. Vi kan eksempelvis videregive oplysninger om, at en vis procentdel af vores brugere bor i Manchester. Disse samlede data er imidlertid ikke knyttet til personlige oplysninger.
 7. Deling af nødvendige kontooplysninger med ikketilknyttede tredjeparter (angivet her) til følgende formål:
  1. Forebyggelse af bedrageri og risikostyring: For at hjælpe med at forebygge bedrageri eller vurdere eller styre risici.  Hvis du f.eks. bruger PayPal-tjenesterne til at købe eller sælge varer via eBay Inc. eller dets dattervirksomheder ("eBay"), kan vi dele kontooplysninger med eBay for at hjælpe med at beskytte dine konti mod bedrageri, advare dig, hvis vi registrerer bedrageri på dine konti, eller vurdere kreditrisikoen.

   Som et led i vores tiltag til forebyggelse af bedrageri og risikostyring kan vi også dele nødvendige kontooplysninger med eBay i de tilfælde, hvor PayPal tilbageholder eller på anden vis begrænser din konto pga. tvister, krav, chargebacks eller andet vedrørende salg eller køb af varer. Desuden kan vi som en del af vores forebyggelse af svindel og risikostyring dele Kontooplysninger med eBay, så de får mulighed for at udføre deres programmer til evaluering af kunder eller sælgere.
  2. Kundeservice: For at yde kundeservice, f.eks. hjælpe dig med dine konti eller løse tvister (vedrørende fakturering, betalinger eller lignende). 
  3. Forsendelse: I forbindelse med levering og lignende tjenester for køb, som du har betalt med PayPal. 
  4. Overholdelse af loven: For at hjælpe med at overholde regler til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og krav om bekræftelse i forbindelse med bekæmpelse af terrorfinansiering.
  5. Tjenesteudbydere: For at hjælpe tjenesteudbydere, som har kontrakt med os, med at støtte vores virksomhedsdrift, f.eks. forebyggelse af bedrageri, inkassation, markedsføring, kundeservice og teknologitjenester. Ifølge vores kontrakter må disse tjenesteudbydere kun bruge dine oplysninger i forbindelse med de tjenester, de udfører for os, og ikke til deres egen fordel.

Fusioner eller opkøb: Ligesom med alle andre virksomheder er det muligt, at PayPal i fremtiden fusionerer med eller opkøbes af en anden virksomhed. Hvis der sker en sådan overtagelse, giver du dit samtykke til, at det efterfølgende selskab får adgang til de oplysninger, som PayPal har gemt, herunder kundekontooplysninger, og et sådant efterfølgende selskab vil fortsat være underlagt denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, medmindre og indtil den ændres.

Tredjepartswebsteder: Hvis du opretter en PayPal-konto direkte på et tredjepartswebsted eller via et tredjepartsprogram, vil alle de oplysninger, som du indtaster på dette websted eller i dette program (og ikke direkte på vores websted) blive videregivet til ejeren af tredjepartswebstedet eller -programmet. Disse websteder er underlagt deres egne politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, og du bør læse disse, før du angiver personlige oplysninger på disse websteder. Vi er ikke ansvarlig for disse tredjeparters behandling af indhold eller oplysninger.

Tilbage til toppen

7. Deling af dine oplysninger på tværs af landegrænser

Vi bestræber os på at beskytte dine oplysninger, uanset hvor oplysningerne er gemt, så dine oplysninger beskyttes, når disse data overføres uden for EØS.

Tilbage til toppen

8. Din brug af oplysninger og PayPal-tjenesterne

Vores tjenester giver dig begrænset adgang til andre brugeres kontakt- eller leveringsoplysninger, så du kan gennemføre betalinger med andre PayPal-brugere. Som sælger kan du have adgang til bruger-id, e-mailadresse og øvrige kontakt- eller leveringsoplysninger om kunden, og som kunde kan du have adgang til bruger-id, e-mailadresse og øvrige kontaktoplysninger om sælgeren.

Med hensyn til andre brugeres personligt identificerbare oplysninger, som du får kendskab til via PayPal-tjenesterne eller via PayPal-relateret kommunikation eller betalinger via PayPal, accepterer du, at du kun må bruge disse oplysninger til: a) PayPal-relaterede meddelelser, der ikke er uopfordrede kommercielle meddelelser, b) accessoriske handlinger i forbindelse med betalinger foretaget via PayPal (f.eks. klager om forsikring, levering og bedrageri) og c) ethvert andet formål, som brugeren giver samtykke til efter tilstrækkelig underretning om formålet.

I alle tilfælde skal du give brugerne mulighed for at få deres data fjernet fra din database og gennemgå alle de oplysninger, som du har indsamlet om dem. Generelt skal du overholde alle gældende regler for beskyttelse af personlige oplysninger, især når de vedrører udsendelse af markedsføring på e-mails.

PayPal tolererer ikke spam. Vi håndhæver i vid udstrækning vores politik til bekæmpelse af spam. Hvis du vil rapportere PayPal-relateret spam til os, skal du kontakte os.

Tilbage til toppen

9. Informationssikkerhed

PayPal vil håndtere dine kundeoplysninger i henhold til en høj standard for informationssikkerhed. Vi har iværksat sikkerhedsforanstaltninger på vores computere, f.eks. firewalls og datakryptering, vi opretholder fysisk adgangskontrol til vores bygninger og arkiver, og vi tillader kun adgang til personlige oplysninger for de medarbejdere, hvis jobfunktioner kræver det.

Hvis du vil vide mere om vores sikkerhedspraksis, kan du læse vores sikkerhedsråd.

Din PayPal-kontos sikkerhed er desuden afhængig af, hvordan du beskytter din PayPal-adgangskode. Du må ikke videregive din PayPal-adgangskode til andre. PayPals medarbejdere beder dig aldrig om din adgangskode, så eventuelle e-mails eller anden kommunikation, hvor du bliver bedt om at oplyse din adgangskode, skal betragtes som uautoriseret og mistænkelig og skal videresendes til spoof@paypal.com. Hvis du videregiver din PayPal-adgangskode til en tredjepart, uanset årsagen, også selvom tredjeparten har lovet at yde dig flere tjenester som f.eks. kontosammenlægning, så får denne tredjepart adgang til din konto og dine personlige oplysninger, og du kan blive holdt ansvarlig for aktiviteter, der udføres ved hjælp af din adgangskode. Hvis du mener, at en anden person har fået adgang til din adgangskode, skal du øjeblikkeligt ændre den ved at logge på din konto, ændre dine profilindstillinger og kontakte os med det samme.

Tilbage til toppen

10. Adgang til og ændring af dine oplysninger

Du kan gennemgå de personlige oplysninger, du har givet til os, og foretage ønskede ændringer i oplysningerne eller i indstillingerne for din PayPal-konto når som helst ved at logge på din konto på PayPals websted, vælge Min konto, derefter Profil og ændre dine indstillinger. Du kan også lukke din konto via PayPal-webstedet. Hvis du lukker din PayPal-konto, markerer vi din konto som "lukket" i vores database, men vi gemmer dine kontooplysninger i databasen. Det er f.eks. nødvendigt for at forhindre svindel ved at sikre, at de personer, der prøver at begå bedrageri, ikke kan undgå at blive afsløret ved blot at lukke deres konto og åbne en ny. Hvis du lukker din konto, vil dine personligt identificerbare oplysninger dog ikke længere blive brugt af os til noget yderligere formål, ligesom de heller ikke vil blive solgt eller delt med tredjeparter, medmindre det er nødvendigt for at forebygge bedrageri og bistå håndhævelse af gældende lov eller som påkrævet ifølge gældende lov.

Tilbage til toppen

11. Ansvarsforhold

Vores afdeling for beskyttelse af personlige oplysninger har ansvar for at sikre, at vores daglige procedurer opfylder denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du vil udøve din ret til at få adgang til dine oplysninger, eller du har spørgsmål til nærværende erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, vores informationspraksis eller dit forhold til os, kan du kontakte os via denne formular, ringe til det kundeservicenummer, der fremgår af vores websted, eller skrive til os på PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

Tilbage til toppen