Opdatering af politikker

 

>> Vis alle juridiske aftaler

>> Se tidligere opdateringer af politikker

Opdatering af politikker

 

På denne side bliver brugerne på forhånd orienteret om vigtige ændringer af PayPal-tjenesten, brugeraftalen eller andre politikker. Denne side viser opdateringer af politikker med fremtidige faktiske datoer. Gå til "Tidligere opdateringer af politikker" for at se tidligere opdateringer af politikker.

 

Bemærkning om ændring af PayPals brugeraftale

Træder i kraft (og offentliggøres): 27. april 2017

 

Læs dette dokument.

Vi foretager ændringer i vores brugeraftale, altså den kontrakt, som gælder for din brug af PayPal. 

Du behøver ikke at gøre noget for at acceptere ændringerne. De træder automatisk i kraft på ovennævnte dato.

 

1. PayPals sælgerbeskyttelse

Afsnit 11 er ændret for at udvide sælgerbeskyttelsens dækning til at omfatte salg af alle immaterielle varer (dog undtaget digitale varer og licenser til digitalt indhold) og tjenesteydelser, når blot nogle få betingelser er opfyldt.

Det nye afsnit 11 lyder derfor som følger:

"11. PayPals sælgerbeskyttelse


11.1 Hvad er PayPals sælgerbeskyttelse?
Hvis du er modtageren af en betaling fra en kunde ("Betalingsmodtager"), godtgør vi dig med et beløb for de krav, chargebacks eller tilbageførsler mod dig, hvor disse skyldes følgende årsager:

 1. Der blev anmodet om en chargeback eller tilbageførsel mod dig på grund af en "uautoriseret betaling" (ekskluderer enhver "uautoriseret betaling" indledt i et miljø, der ikke hostes af PayPal), eller
 2. En chargeback eller et krav blev udstedt mod dig på grund af "vare ikke modtaget",

hvor vi modtager dokumentation fra dig om, at varen blev afsendt eller leveret i overensstemmelse med de krav, der fremgår nedenfor, underlagt de øvrige bestemmelser i afsnit 11 (herunder uden begrænsning kvalifikationskravene i afsnit 11.6).

Læs afsnit 13 (PayPals køberbeskyttelse) for flere oplysninger om, hvordan der muligvis kan oprettes krav mod dig.  Hvis du sælger eller markedsfører til kunder i andre lande, skal du læse vores politik om køberbeskyttelse for de lande, hvor dine kunder befinder sig, idet disse politikker gælder for dig som betalingsmodtager eller sælger. Du kan finde de relevante politikker om køberbeskyttelse fra PayPal her  og via linket "Brugeraftale" nederst på vores websted.

Læs også afsnit 5.3 (Risiko for tilbageførsler, chargebacks og krav) for at få mere at vide om, hvorfor tilbageførsler, chargebacks og krav opstår, når du modtager en betaling.

11.2 PayPals sælgerbeskyttelse tilbydes til:

 1. Betalingsmodtagere med en eller flere registrerede PayPal-konti i Sverige, som tager imod PayPal-betalinger fra de kunder, der køber på eBay (globalt og alle de steder, hvor man kan betale med PayPal), hvor nogle få betingelser er opfyldt.
 2. Betalingsmodtagere med en eller flere registrerede PayPal-konti i Sverige, som tager imod PayPal-betalinger fra de kunder, der køber uden for eBay, hvor nogle få betingelser er opfyldt.

PayPals sælgerbeskyttelse gælder ikke for krav, chargebacks og/eller tilbageførsler, hvor årsagen til disse skyldes, at købet "afviger væsentligt fra beskrivelsen", eller for de varer, som du leverer, eller som afhentes personligt.

11.3 Hvor stor beskyttelse yder PayPals sælgerbeskyttelse?
PayPal betaler dig det fulde beløb for en kvalificeret betaling, der er genstand for et krav, en chargeback eller en tilbageførsel og frafalder chargebackgebyret, hvis dette finder anvendelse.

 1. Vi kan suspendere din kvalificering til vores sælgerbeskyttelse, hvis vi med rimelighed mener, at der er en forhøjet risiko forbundet med din konto. Vi medtager følgende i vores risikovurdering:
 • Det samlede beløb og/eller antallet af klager over og anmodninger om chargebacks eller tilbageførsler fra din PayPal-konto.
 • Din kontos rimelige risiko for vores integritet og system.
 • Vores eller vores brugeres potentielle tab.
 1. Vi kan suspendere din kvalificering til vores sælgerbeskyttelse, hvis den er tilknyttet eller relateret til en anden konto, som er suspenderet.
 2. Du kan blive kvalificeret til vores sælgerbeskyttelse igen, hvis vi ikke længere med rimelighed mener, at der er en forhøjet risiko forbundet med din konto.


11.4 Hvad sker der, når en kunde opretter et krav eller anmoder om en chargeback eller tilbageførsel?
PayPal placerer en midlertidig tilbageholdelse af pengene på din konto til at dække det fulde beløb, som kravet, chargebacken eller tilbageførslen vedrører. Se afsnit 10.1.d for flere oplysninger om den midlertidige tilbageholdelse.

11.5 Hvis betalingen ikke er dækket af vores sælgerbeskyttelse, fjerner vi pengene fra din konto og returnerer betalingen til kunden. Desuden vil du være ansvarlig for PayPals Tilbageførselsgebyr, hvis det er relevant.

11.6 Kvalifikationskrav
Hvilke krav skal være opfyldt, før man er kvalificeret til PayPals sælgerbeskyttelse?

Hvis du har modtaget mere end 100.000 EUR pr. måned mindst én gang i løbet af en fortløbende periode på 6 måneder på din PayPal-konto, og/eller hvis du opkræver en ekstraafgift for at bruge PayPal (når den lovgivning, du er underlagt, tillader, at du opkræver en sådan ekstraafgift), kan du ikke omfattes af PayPals sælgerbeskyttelse, og afsnit 11.5 gælder for dig, medmindre andet er aftalt mellem dig og PayPal. Hvert kalenderår i oktober og april vurderer vi, om du er kvalificeret til vores sælgerbeskyttelse.

For at være kvalificeret til PayPals sælgerbeskyttelse skal du opfylde alle disse krav:

 1. Du skal overholde de krav, der fremgår af afsnit 11.3 angående din PayPal-konto.
 2. Betalingen skal være markeret af PayPal som værende kvalificeret eller delvist kvalificeret til PayPal sælgerbeskyttelse på siden med betalingsoplysninger på din konto.
 3. Hvis den er markeret som kvalificeret, gælder beskyttelsen både for uautoriserede betalinger og varer, der ikke er modtaget.
 4. Fysiske varer skal sendes til den leveringsadresse, der fremgår af siden "Betalingsoplysninger". Hvis varen leveres personligt, eller hvis betalingsmodtageren sender varen til en anden adresse (f.eks. hvis kunden beder dig om at sende til en anden adresse med den begrundelse, at det er en "arbejdsadresse" eller en "gaveadresse"), kan du ikke gøre krav på godtgørelse ifølge vilkårene i vores sælgerbeskyttelse.
 5. Du får adgang til siden med betalingsoplysninger" ved at logge på din PayPal-konto, vælge "Historik" og derefter vælge "Oplysninger" for betalingen.
 6. Du skal følge nedenstående krav til levering.
 7. Du skal tage imod én enkelt betaling fra én PayPal-konto for købet (delvis betaling og/eller afdrag er ikke omfattet).
 8. Du skal svare på vores anmodninger om dokumentation og øvrige oplysninger, som vi med rimelighed måtte kræve for at kunne undersøge sagen rettidigt.


11.7 Hvilke forsendelseskrav er der?

Forsendelsestype

Beskyttelse mod uautoriserede betalinger

Beskyttelse mod varer, der ikke er modtaget

National/international

Forsendelsesbevis (for fysiske varer) eller leveringsbevis (for immaterielle og virtuelle varer eller tjenesteydelser)

Bevis på levering

Hvis der er betalt for forudbestilte eller specialfremstillede varer, er forsendelse påkrævet ifølge forsendelsespolitikken eller andre bestemmelser på forhandlerens websted.


11.8 Hvad er "Bevis på forsendelse"?
Onlinedokumentation eller fysisk dokumentation fra en posttjeneste, som omfatter følgende:

 1. En status som "afsendt" (eller tilsvarende) samt forsendelsesdatoen.
 2. Modtagerens adresse, der som minimum viser by eller postnummer (eller tilsvarende international oplysning).
 3. Officiel accept fra fragtfirmaet (f.eks. et poststempel, en kvittering eller onlinesporingsoplysninger). Hvis du har bevis på levering, behøver du ikke at have bevis på forsendelsen.


11.9 Hvad er "Bevis på levering"?
"Forsendelsesbevis (for fysiske varer)" er den onlinedokumentation, du får af fragtfirmaet, som indeholder alle følgende oplysninger:

 1. En status som "leveret" (eller tilsvarende) samt leveringsdatoen.
 2. Modtagerens adresse, der som minimum viser by eller postnummer (eller tilsvarende international oplysning).

"Leveringsbevis (for immaterielle og virtuelle varer eller tjenesteydelser)" er al konkret dokumentation på, at bestillingen er udført, som bl.a. indeholder følgende oplysninger:

 1. Den dato, hvor varen eller tjenesteydelsen er leveret eller udført.
 2. Modtagerens adresse (e-mailadresse/IP-adresse eller andet), hvis dette er relevant.


11.10 Hvad er eksempler på varer/betalinger/sager, som ikke er kvalificeret til PayPals sælgerbeskyttelse?

 1. Licenser til digitalt indhold og digitale varer. Hvor visse immaterielle varer, licenser til digitale varer og/eller tjenester efter PayPals skøn i visse tilfælde kan være dækket af sælgerbeskyttelsen, vil følgende aldrig være dækket, medmindre andet er skriftligt aftalt med PayPal:
  1. Varer, der svarer til kontanter (herunder og uden begrænsning forudbetalte varer som f.eks. gavekort og forudbetalte kort).
  2. Betalinger foretaget i form af finansielle produkter og investeringer.
  3. Donationer.
 2. Varer, du leverer (eller afhenter) personligt.
 3. Betalinger, der foretages via Zong, Website Payment Pro (PayPal Direkte betaling og Virtuel terminal).
 4. Krav, chargebacks og tilbageførsler for "Afviger væsentligt fra beskrivelsen".
 5. Varer, som er købt via annoncer.
 6. Tvister, der oprettes direkte hos PayPal via Løsningscenteret i overensstemmelse med denne aftales afsnit 13.
 7. Betalinger i form af guld (uanset om det er i fysisk form eller i børshandlet form).
 8. Betalinger via PayPal-funktionen Samlet betaling.

 

2. Øvrige ændringer

Nogle rettelser i afsnittene i vores brugeraftale er mindre typografiske ændringer, som refererer til ændringerne beskrevet i afsnit 1 ovenfor.