Opdatering af politikker

 

>> Vis alle juridiske aftaler

>> Se tidligere opdateringer af politikker

Opdatering af politikker

 

 

Bemærkning om ændring af PayPals juridiske aftaler

Udstedt: 9. oktober 2017 (se ikrafttrædelsesdatoen for hver enkelt aftale nedenfor)

 

 

Læs dette dokument.

Vi foretager ændringer i de juridiske aftaler, der gælder for dit forhold til PayPal. 

Vi opfordrer dig til at gennemgå disse ændringer.

Du behøver ikke at gøre noget for at acceptere ændringerne. De træder automatisk i kraft på nedenstående ikrafttrædelsesdato. Hvis du beslutter, at du ikke vil acceptere ændringerne, skal du give os besked før ikrafttrædelsesdatoen for at lukke din konto (https://www.paypal.com/dk/cgi-bin/?&cmd=_close-account) med det samme uden at skulle betale tillægsgebyrer.

Vi håber dog, at du fortsætter med at bruge PayPal og får glæde af følgende fordele:

 

Det er hurtigt

Du behøver ikke at angive dine kortoplysninger, hver gang du betaler, så du kan betale hurtigere, når du handler på internettet.

 

Det er nemt

PayPal er en populær betalingsløsning i Danmark, fordi den gør det nemt og hurtigt at betale på nettet. Det eneste, du skal bruge, er din e-mailadresse og en adgangskode.

Gennemgå de juridiske aftaler, der gælder i øjeblikket
 


Bemærkning om ændring af PayPals brugeraftale.

Ikrafttrædelsesdato: 09. jan. 2018

 

 

Du kan finde den ændrede udgave af PayPals brugeraftale under den gældende version af aftalen ved at klikke her. Du kan også åbne den via linket "Brugeraftale" nederst på vores websted.

 

 1. Din overholdelse af love og bestemmelser

Mere end nogensinde før påvirkes vores liv af konstant nye politikker, love og bestemmelser.  Hvis du i særlig grad bruger PayPal til en virksomhed, der potentielt omfatter reguleret aktivitet, autoriseret aktivitet, eksport- eller importaktivitet, skatter og afgifter eller betalinger i udenlandsk valuta, skal du være opmærksom på, at du alene er ansvarlig for at forstå og overholde alle love, regler og bestemmelser for dit relevante retsområde, der måtte gælde for dig i forbindelse med din brug af PayPals tjenester.

Vi har opdateret afsnittet "Vigtige oplysninger – vigtige risici og vilkår" (teksten før afsnit 1) i henhold til dette for at tydeliggøre dette punkt.  Det lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede tekst):

"VIGTIGE OPLYSNINGER – VIGTIGE RISICI OG VILKÅR 

Du alene er ansvarlig for at forstå og overholde alle love, regler og bestemmelser for dit relevante retsområde, der måtte gælde for dig i forbindelse med din brug af tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, hvad der måtte gælde i forbindelse medreguleret aktivitet, licenseret aktivitet, eksport- eller importaktivitet, skatter og afgifter eller betalinger i udenlandsk valuta.

…”

 

 1. Sprog

Vi har ændret afsnittet med overskriften "Indgåelse af denne aftale" og afsnit 1.4 (tidligere "Meddelelser til dig" og nu med overskriften "Kommunikation med dig") for at tydeliggøre de eller de sprog, som brugeraftalen er udfærdiget på, og det eller de sprog, som vi kan kommunikere med dig på. 

Den relevante del af afsnittet med overskriften "Indgåelse af denne aftale" nu lyder som følger (med understregning af den tilføjede tekst):

"…Denne aftale leveres og indgås kun på engelsk. …"

Den relevante del af afsnit 1.4 (tidligere "Meddelelser til dig", og nu med overskriften "Kommunikation med dig") lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede tekst):

"1.4 Kommunikation med dig.

1.4.1 Sprog.Denne aftale indgås kun på engelsk.  Vi kommunikerer kun på engelsk med dig.

1.4.2 Meddelelser til dig. ..."

 

 1. Overførsel/indløsning af e-penge, der tilbageholdes i en anden valuta end din kontos primære valuta

Vi har ændret afsnit 6.1 og 6.4 for at tydeliggøre situationer, hvor PayPals valutaomregning kan være gældende (i så fald kan PayPal opkræve et vekselgebyr som beskrevet i afsnit A3.1.1. i bilag 1).  Afsnit 6.1 og 6.4 lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede/ændrede tekst):

"6.1 Sådan overføres/indløses e-penge. Du kan elektronisk overføre penge til din bankkonto (denne funktionalitet for overførsel/indløsning kaldes nogle gange for "overførsel til bankkonto"). Hvis du er en bruger, der er registreret i en region for overførsel til betalingskort, kan du også få penge overført til dit MasterCard eller Visa-kort. Visse retskredse kan tillade, at du overfører penge til enten din bankkonto eller dit kort. Den bankkonto eller det kort, som du anmoder om at hæve e-penge til, skal være denomineret i den primære valuta for din konto eller en anden valuta, som PayPal understøtter for dit opholdsland. Saldi indløses i den primære valuta for din konto. Det betyder følgende:

a. Hvis du overfører et beløb i en anden valuta end din kontos primære valuta, vil du blive opkrævet et vekselgebyr, sådan som det fremgår af afsnit A3.1.1 i bilag 1, for at omregne det til din primære valutasaldo (i henhold til afsnit 8.2).

b. Hvis du overfører et beløb til en bankkonto eller et kort i en anden valuta end din kontos primære valuta, vil du blive opkrævet et vekselgebyr, sådan som det er beskrevet i afsnit A3.1.1 i bilag 1 for omregningen til bankkontoens eller kortets valuta (i henhold til afsnit 8.2).

Se også afsnit 6.4, hvis din konto har en saldo med flere valutaer.

6.4 Overførsel af penge i flere valutaer. Hvis du har flere valutaer på din saldo, kan du vælge mellem disse, når du overfører penge, men medmindre andet er aftalt, sker overførslen i din kontos primære valuta.  Hvis du kan overføre til dit MasterCard- eller Visa-kort, bliver du muligvis pålagt et gebyr for overførslen som angivet i bilag 1 i denne aftale. Dette gebyr kan blive trukket i en anden valuta end din primære valuta, afhængigt af om vi understøtter overførsler til kortets valuta eller ej.  Det beskrives i afsnit 6.1, hvordan du kan blive opkrævet et vekselgebyr for omregning fra eller til din kontos primære valuta, når du overfører penge til din saldo."

 

 1. Valutaomregning

Vi har ændret afsnit 8.2 (Valutaomregning) og afsnit A3.1 i bilag 1 (Andre gebyrer – valutaomregning) for at tydeliggøre, hvad der sker, når din betaling indebærer, at vi laver en valutaomregning. Afsnit 8.2 og A3.1 i bilag 1 lyder nu som følger (med understregning af tilføjet/ændret tekst):

"8.2 Valutaomregning. Hvis en betaling indebærer, at vi laver en valutaomregning, bliver den omregnet efter den vekselkurs, som vi har angivet for den relevante valutaomregning. Dette er "basisvekselkursen".

Basisvekselkursen er baseret på de vekselkurser, der er tilgængelige på engrosvalutamarkederne, eller på eventuelle love eller bestemmelser til den eller de relevante statslige referencekurser på konverteringsdatoen eller den foregående hverdag.

Vi føjer derefter et vekselgebyr (sådan som det fremgår af afsnit A3.1 i bilag 1 i denne aftale) til basisvekselkursen, hvilket giver den endelige valutakurs, der gælder for din betaling. I nogle tilfælde (se afsnit 4.7 og 4.8) kan denne endelige valutakursblive anvendt med det samme og uden varsel. 

Du kan få adgang til værktøjet "Valutaomregner" via din konto og kan bruge det til at se, hvilke valutakurser (hvor vekselgebyret allerede er tilføjet) der gælder for bestemte valutaomregninger på det tidspunkt, hvor du bruger værktøjet.

Hvis PayPal tilbyder valutaomregning på salgstidspunktet, vises den valutakurs (inklusive vekselgebyret), der gælder for betalingen, før du fortsætter med at godkende betalingen. Ved at godkende betalingen accepterer du valutaomregningen på grundlag af den angivne valutakurs (som inkluderer vekselgebyret).

Du kan fravælge PayPals valutaomregning, når du betaler, ved at vælge "Andre omregningsmuligheder" på siden "Se dine oplysninger".

Hvis forhandleren frem for PayPal tilbyder valutaomregning ved salgsstedet, og du vælger at godkende betalingen på grundlag af forhandlerens valutakurs og -gebyrer, har PayPal intet ansvar over for dig for valutaomregningen.

Hvis du betaler med et betalingskort, og det omfatter en valutaomregning udført af os, samtykker du ved at indgå denne aftale til, at vi og ikke din kortudsteder omregner valutaen.

Hvis du modtager en betaling i en anden valuta end din kontos primære valuta fra en person uden en PayPal-konto, omregner vi betalingsbeløbet til din kontos primære valuta, sådan som den angives på tidspunktet for betalingen, i overensstemmelse med afsnit 8.2 (medmindre andet er aftalt med PayPal), og du accepterer at afholde vekselgebyret i afsnit A3.1.1 i bilag 1 i denne aftale (der er inkluderet i det vekselgebyr, du betaler), inden andre betalingsgebyrer pålægges.

A3.1.1 For valutaomregninger af beløb på din PayPal-konto, der ikke udgør en del af en bestemt betaling til eller fra din konto (f.eks. omregning af din saldo til en anden valuta), og for de betalinger, der indebærer en valutaomregning, som sælger har accepteret at betale vekselgebyret for:

2,5 % over basisvekselkursen.

A3.1.2 For alle andre betalinger, der indebærer en valutaomregning, og som sælgeren ikke har indvilget i at betale vekselgebyret for:

4,0 % over basisvekselkursen

 

 1. PayPals køberbeskyttelse

Afsnit 13.3 er ændret for at tydeliggøre følgende:

 1. PayPal kan efter eget skøn automatisk lukke en tvist eller et krav, som du har rejst, men som PayPal har mistanke om ikke er relateret til et køb, der er dækket af vores køberbeskyttelse.

Afsnit 13.5c er også ændret for at tydeliggøre, hvad der kan ske, afhængigt af om betalingsmodtageren fremlægger beviser for at have leveret/udført det køb, sådan som det er aftalt med køberen.

De ændrede dele af afsnit 13.3 lyder nu som følger (som præsenteres i forbindelse med den grundlæggende bestemmelse) og 13.5c lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede tekst):

"13.3 Hvilken type betalinger kan tilbagebetales i henhold til PayPals køberbeskyttelse

Du kan udelukkende få refunderet dine penge for et køb i henhold til PayPals køberbeskyttelse, hvis alle følgende krav er opfyldt:

a. Dit køb er dækket af vores køberbeskyttelse. Køb af de fleste varer og tjenester er dækket (herunder rejsebilletter, immaterielle varer såsom rettigheder til digitalt indhold og andre licenser), men følgende er undtaget:

 • . Køb af varer, som du afhenter personligt eller får andre til at hente for dig (bl.a. på sælgerens salgssted), og som du påstår ikke er modtaget.

PayPal kan efter eget skøn automatisk lukke en tvist eller et krav, som du har rejst, men som PayPal har mistanke om ikke er relateret til et kvalificeret køb som beskrevet ovenfor.

...

13.5c Hvordan får jeg løst mit problem?

Hvis du ikke kan løse et problem direkte med sælger, skal du gå til Løsningscentret og gøre følgende:

 • Svar rettidigt på PayPals anmodninger om oplysninger

Under kravprocessen kan vi bede dig om at indsende dokumentation, der understøtter dit krav. Vi kan bl.a. bede dig om at indsende et leveringsbevis, kvitteringer, tredjepartsevalueringer, politirapporter eller andet. PayPal kan kræve, at sælgeren inden for rimelig tid fremlægger beviser for, at betalingsmodtageren leverede varen til eller udførte tjenesten for køberen som aftalt, selv hvor købet ikke er dækket af PayPals køberbeskyttelse, jf. punkt 13.3. Hvis sælgeren ikke kan fremlægge denne dokumentation inden for rimelig tid, kan PayPal afgøre sagen til fordel for køberen. Hvis sælgeren fremlægger denne dokumentation inden for rimelig tid, kan PayPal afgøre sagen til sælgers fordel, selvom kunden hævder ikke at have modtaget varen/tjenesten.

 

 1. Tredjepartstilladelser

Det andet EU-direktiv om betalingstjenester ((EU) 2015/2366) ("PSD2") angiver rammebestemmelser for EØS, der kan tillade, at:

 1. at en tredjepartstjenesteudbyder med licens ifølge gældende lov leverer kontooplysningstjenester for at få adgang til oplysninger om din konto på dine vegne med din tilladelse
 2. en tredjepartskortudsteder med din tilladelse bekræfter, hvorvidt et beløb, der er nødvendigt for at gennemføre en betaling med kort, er tilgængeligt på din PayPal-konto
 3. en tredjepartstjenesteudbyder med licens i henhold til loven yder betalingsinitieringstjenester for at initiere betalingen fra din konto på dine vegne med din tilladelse.

Afsnit 15.9 (Tredjepartstilladelser) blev ændret for at tydeliggøre, hvordan vores brugeraftale gælder for (og hvilket ansvar du har over for PayPal i forbindelse med) din brug af PayPal via disse tredjepartstjenesteudbydere. 

Det nye afsnit 9.3 (Begrænsede aktiviteter og tilladelser) blev tilføjet som relateret bestemmelse.

Det nye afsnit 9.3 og det ændrede afsnit 15.9 lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede tekst):

"9.3 Begrænsede aktiviteter og tilladelser. Intet i nærværende afsnit 9 forhindrer dig i at tillade, at tredjeparter foretager visse handlinger på dine vegne, som beskrevet i afsnit 15.9 i henhold til betingelserne i deres licens og den gældende lov.

15.9 Tredjepartstilladelser.

a. Tilladelser generelt. Du kan udtrykkeligt give, fjerne og administrere tilladelser for nogle tredjeparter til at foretage visse handlinger på dine vegne.  I nogle tilfælde kan du gøre det ved at logge på din konto – i andre tilfælde kan du gøre det direkte hos den pågældende tredjepart. Du anerkender, at hvis du tillader, at en tredjepart handler på dine vegne, kan PayPal offentliggøre visse oplysninger om din PayPal-konto for den pågældende tredjepart.

b. Brug af licenserede tredjepartstjenester til at få adgang til dine kontooplysninger

Hvis enten tillader at:

 1. at en tredjepartstjenesteudbyder med licens ifølge gældende lov leverer kontooplysningstjenester for at få adgang til oplysninger om din konto på dine vegne, eller
 2. en tredjepartskortudsteder bekræfter, hvorvidt et beløb, der er nødvendigt for at gennemføre en betaling med kort, er tilgængeligt på din PayPal-konto,

så:

 1. gælder denne aftale (herunder, uden begrænsning, afsnit 2.3) stadig for dig og din adgang til disse oplysninger via udbyderen af kontooplysningstjenester eller kortudstederen; og
 2. du er ansvarlig over for PayPal:
  1. for de handlinger, du har givet tilladelse til, at udbyderen af kontooplysningstjenester eller kortudstederen udfører på dine vegne, og
  2. i henhold til afsnit 15.9.d (Dit ansvar vedrørende tilladelser, du giver),

underlagt dine lovfæstede juridiske rettigheder og afsnit 12 (Fejl og uautoriserede betalinger).

c. Brug af licenserede tredjepartstjenester til at initiere din betaling

Hvis du giver tilladelse til, at en tredjepartstjenesteudbyder med licens i henhold til loven yder betalingsinitieringstjenester for at initiere betalingen fra din konto på dine vegne, så:

 1. gælder denne aftale (herunder, uden begrænsning, afsnit 4.1 til 4.6, begge inkluderet, og afsnit 4.10) stadig for dig og din betaling, der er initieret af udbyderen af betalingsinitieringstjenester; og 
 2. du er ansvarlig over for PayPal:

a. for de handlinger, du har godkendt udbyderen af betalingsinitieringstjenester til at udføre på dine vegne, og

b. i afsnit 15.9.d (Dit ansvar vedrørende tilladelser, du giver)

underlagt dine lovfæstede juridiske rettigheder og afsnit 12 (Fejl og uautoriserede betalinger).

d. Dit ansvar vedrørende tilladelser, du giver.

Når du giver tilladelse til nogen som helst tredjepart på nogen måde, fritager det dig på ingen vis for dine forpligtelser i henhold til denne aftale. Du anerkender og accepterer, at du ikke holder PayPal ansvarlig for og vil skadesløsholde PayPal for ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af sådan tredjeparts handlinger eller udeladelser ud fra de tilladelser, du har givet."

 

 1. Gebyrer – gebyrer for privat betaling

Vi er i færd med at ændre, hvordan gebyret for at sende eller modtage personlige betalinger beregnes, så det nu er forholdsmæssigt i forhold til, hvordan hver del af betalingen er foretaget.  Afsnit A1 i bilag 1 lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede tekst):

"A1. Privat betaling – gebyrer

Betalingsgebyret for en privat betaling vises på betalingstidspunktet. 

Hvis der er nævnt et fast gebyr, kan du læse mere under A4.6 i nærværende bilag 1.

A1.1. Privat indenrigsbetaling – gebyrer

Bemærk, at gebyret betales af enten afsender eller modtager – aldrig begge personer. Du kan få flere oplysninger under A4.2.3 i nærværende bilag 1.

Historik

Gebyr for den del af en betaling, der blev betalt via:
- eksisterende PayPal-saldo
- bank.

Gebyr for den del af en betaling, der blev betalt via
- debetkort og/eller
- Betalingskort.

Overførsel eller modtagelse

Gratis (når der ikke indgår valutaomregning)

3,4 % + fast gebyr

 

A1.2 Privat cross-border-betaling – gebyrer

Følg nedenstående trin for at finde gebyret for en personlig cross-border-betaling til en bruger i et bestemt land.

Bemærk, at gebyret betales af enten afsender eller modtager – aldrig begge personer. Du kan få flere oplysninger under A4.2.3 i nærværende bilag 1.

Trin 1. Find modtagerens land i tabellen nedenfor (i første kolonne fra venstre).
Trin 2. Vælg regionen i afsenderlandet (anden kolonne).
Trin 3. Find det gældende gebyr baseret på de(n) betalingsmetode(r), der bruges (tredje og fjerde kolonne).

 

Modtagerens land

Afsenderens land

Gebyr for den del af en betaling, der blev betalt via den eksisterende PayPal-saldo eller en bankkonto

Gebyr for den del af en betaling, der blev betalt med kort

Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland (inklusive Åland), Gibraltar, Grækenland, Irland^, Island, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Portugal, Rumænien, Rusland, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien (inklusive Kanaløerne og Isle of Man), Sverige, Tjekkiet, Ungarn og Østrig.

Nordeuropa

0,4 %

3,8 % + fast gebyr

USA, Canada, Europa I

0,5 %

3,9 % + fast gebyr

Europa II

1,0 %^

4,4 % + fast gebyr

Alle andre lande^^

1,5 %^

4,9 % + fast gebyr

Belgien, Frankrig, Fransk Guyana, Guadeloupe, Nederlandene, Italien, Martinique, Mayotte, Réunion.

Nordeuropa

0,4 %

3,8 % + fast gebyr

USA, Canada, Europa I

0,5 %

3,9 % + fast gebyr

Europa II

1,3 %

4,7 % + fast gebyr

Alle andre lande^^

1,8 %

5,2 % + fast gebyr

Tyskland

Nordeuropa

1,8 %

3,7 % + fast gebyr

USA, Canada, Europa I

2,0 %

3,9 % + fast gebyr

Europa II

3,0 %

4,9 % + fast gebyr

Alle andre lande^^

3,3 %

5,2 % + fast gebyr

Polen

Nordeuropa

0,9 %

3,8 % + fast gebyr

USA, Canada, Europa I

1,0 %

3,9 % + fast gebyr

Europa II

1,5 %

4,4 % + fast gebyr

Alle andre lande^^

2,0 %

4,9 % + fast gebyr

Australien

Alle steder^^

1,0 %

3,4 % + fast gebyr

Japan

Alle steder^^

0,3 %

3,9 % + fast gebyr

USA og Canada

Alle steder^^

1,0 %

3,9 % + fast gebyr

Alle andre lande^^

Alle steder^^

0,5 %^

3,9 % + fast gebyr^

 

Bemærk! Cross-border-betalinger i euro eller svenske kroner mellem konti, der er registreret i EU eller EØS, behandles som indenrigsbetalinger hvad angår opkrævningen af de gældende gebyrer.

 ^^Afhænger af tjenestens tilgængelighed for brugere registreret i det pågældende land."

 

 1. Øvrige ændringer

Følgende afsnit i PayPals brugeraftale er ændret

 • for at tydeliggøre og ændre formuleringer, herunder de følgende eksisterende afsnit:

Afsnit

Ændring

 • Andet afsnit i starten af brugeraftalen

Dette afsnit blev ændret for også at henvise til det andet EU-direktiv om betalingstjenester ((EU) 2015/2366) ("PSD2"), som opdaterer EU-direktivet om betalingstjenester (2007/64/EF).

 • 2.3 Saldo- og betalingsoplysninger

Dette afsnit har nu overskriften "Kontooplysninger (herunder saldo og betalingsoplysninger)".

 • 2.6 Saldi i flere valutaer

Dette afsnit blev ændret for at tydeliggøre formuleringer om, hvordan der kan opstå valutaomregning, som der opkræves et gebyr for, når du administrerer dine saldi i flere valutaer.

 • 4.7 Forhandlerens forsinkede behandling af betaling

Dette afsnit blev ændret for at tydeliggøre, hvordan forhandlerens behandling af betalingen kan blive forsinket (især i tilfælde hvor forhandleren sælger på en onlineplatform, eller du betaler for køb, der skal sendes til dig, eller som yderligere kan blive ændret af forhandleren.  Ændringerne angiver også, hvad der sker i sådanne tilfælde, og tilføjer mere kontekst for tydelighedens skyld.

 • 4.8 Forhåndsgodkendte betalinger

Dette afsnit har nu overskriften "Forhåndsgodkendte betalinger (også kendt som automatiske betalinger)" med yderligere ændringer for tydelighedens skyld.

 • 4.10 Overførsel af e-penge i flere valutaer.

Dette afsnit blev ændret for at præcisere.

 • 5. Modtagelse af penge – indledning

 

Dette afsnit blev ændret for at præcisere.

 • 5.4 Modarbejdelse

Dette afsnit har nu overskriften "PayPal og dine kunder", og der er foretaget uddybende ændringer.

 • 9.1j. Begrænsede aktiviteter – brug af en proxy til anonymisering

Dette afsnit blev ændret for at præcisere og indeholder ikke-udtømmende eksempler på brug af en proxy til anonymisering.

 • 12.1 – Identifikation af fejl og/eller uautoriserede betalinger

Dette afsnit blev ændret for at præcisere.

 • 12.2 Meddelelse til os om fejl, uautoriserede betalinger og/eller misbrug eller uautoriseret brug af din betalingsmetode.

Dette afsnit blev ændret for at præcisere.

 • 12.3 Behandling af fejlrapporter.

Dette afsnit blev ændret for at præcisere.

 • 12.4 Ansvar for uautoriserede betalinger

Dette afsnit blev ændret for at præcisere.

 • 12.5 Ret til tilbagebetaling.

Dette afsnit blev ændret for at præcisere.

 • 14.2 (ECC-Net, Financial Ombudsman Service og CSSF)

Dette afsnit blev opdateret for at angive oplysninger om EU's websted Onlinetvistbilæggelse.

 • 15.1 Gældende lovgivning og værneting.

Dette afsnit blev opdateret for at henvise til "lovene i England og Wales" og "domstolene i England og Wales" som grundlag for brugeraftalens bestemmelser, der vedrører gældende lov, og vores forhold og værneting i tilfælde af, at du vil indbringe en sag mod os for en domstol. Herudover berører ændringerne ikke dine eksisterende rettigheder.

 • 15.11 Erhvervskunder

Dette afsnit blev ændret for at henvise til de relevante bestemmelser i det andet EU-direktiv om betalingstjenester ((EU) 2015/2366) ("PSD2"), som opdaterer EU-direktivet om betalingstjenester (2007/64/EF).

 • 15 (Definitioner)

Ændringerne i dette afsnit har:

 

 • præciseret følgende definitioner: autorisere (med efterfølgende ændringer til afsnit 4.1e.b) og forhåndsgodkendt betaling (denne betalingstype kaldes også automatisk betaling), og
 • indført følgende nye definerede termer:udbyder af kontooplysningstjenester, udbyder af betalingsinitieringstjenester

 

og

 • rettet mindre typografiske fejl.

 

 

Bemærkning om ændring af virksomhedsaftalen om PayPal-tjenester til behandling af kortbetalinger (Worldpay)

Ikrafttrædelsesdato: 09. jan. 2018

 

Dette gælder kun, hvis du har accepteret vilkårene og betingelserne i virksomhedsaftalerne (typisk hvis du er bruger, der modtager kortbetalinger til kommercielle betalinger).

Selvom PayPal ikke er en part i virksomhedsaftalerne, påvirker aftalerne, hvordan du modtager kortbetalinger via PayPals tjenester. Der er tale om dine direkte aftaler med PayPals bankpartnere, som gør det muligt for dig at tage imod PayPal-betalinger, der er foretaget via kort. 

Virksomhedsaftalerne gælder for forhandlere fra hele verden – derfor er det ikke alle ændringerne i aftalerne, der påvirker europæiske forhandlere. Vi har kun informeret om de ændringer, der påvirker europæiske forhandlere.

Denne bemærkning vedrører kun virksomhedsaftalen om PayPal-tjenester til behandling af kortbetalinger (Worldpay).  Virksomhedsaftalen for HSBC Bank om tjenester til behandling af betalingskort (som er indeholdt i det samme dokument som Worldpay-aftalen), er ikke påvirket og bliver ikke ændret som følge af denne bemærkning.

Du kan finde den ændrede virksomhedsaftale om PayPal-tjenester til behandling af kortbetalinger (Worldpay) under den gældende udgave af aftalen ved at klikke her, eller du kan åbne den ved at klikke på "Brugeraftale" eller "Juridiske aftaler" nederst på de fleste sider på PayPal-webstedet.

Kun til orientering: Den ændrede virksomhedsaftale om PayPal-tjenester til behandling af kortbetalinger (Worldpay) blev også ændret for forhandlere uden for Europa – europæiske forhandlere påvirkes ikke af disse specifikke ændringer.