Opdatering af politikker

 

>> Vis alle juridiske aftaler

>> Se tidligere opdateringer af politikker

Opdatering af politikker

 

På denne side bliver brugerne på forhånd orienteret om vigtige ændringer af PayPal-tjenesten, brugeraftalen eller andre politikker. Denne side viser opdateringer af politikker med fremtidige faktiske datoer. Gå til "Tidligere opdateringer af politikker" for at se tidligere opdateringer af politikker.

 

Bemærkning om ændring af PayPals juridiske aftaler

Udstedt: 6. januar 2016 (se ikrafttrædelsesdatoen for hver enkelt ændring nedenfor)
 

Læs dette dokument.

Vi foretager ændringer i de juridiske aftaler, der gælder for dit forhold til PayPal. 

Vi opfordrer dig til at gennemgå disse ændringer.

Du behøver ikke at gøre noget for at acceptere ændringerne. De træder automatisk i kraft på ovennævnte dato. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, kan du inden ovennævnte dato bede os om at lukke din konto (https://www.paypal.com/dk/cgi-bin/?&cmd=_close-account) med det samme uden at skulle betale flere gebyrer.

Vi håber dog, at du fortsætter med at bruge PayPal og får glæde af følgende fordele:

 

Det er hurtigt

Du behøver ikke at angive dine kortoplysninger, hver gang du betaler, så du kan betale hurtigere, når du handler på internettet.

 

Det er nemt

PayPal er en populær betalingsløsning i Danmark, fordi den gør det nemt og hurtigt at betale på nettet. Det eneste, du skal bruge, er din e-mailadresse og en adgangskode.

Gennemgå de juridiske aftaler, der gælder i øjeblikket
 


Bemærkning om ændring af PayPals brugeraftale.

Ikrafttrædelsesdato: 23. marts 2016

 

Du kan finde den ændrede udgave af PayPals brugeraftale under den gældende version af aftalen ved at klikke her. Du kan også åbne den via linket "Brugeraftale" eller "Juridiske aftaler" nederst på de fleste sider på PayPals websted.

 1. Oplysninger til juridiske repræsentanter for helbredsmæssigt svækkede eller afdøde kontoejere

  Afsnit 7.1 er blevet ændret for at forklare, at juridiske repræsentanter for helbredsmæssigt svækkede eller afdøde kontoejere kan kontakte os vedrørende administrationen af de pågældende konti.  Afsnit 7.1 har nu følgende ordlyd (de nye formuleringer er understreget):

  "7.1 Lukning af en konto og varighed. Denne aftale gælder fra det tidspunkt, hvor du opretter en PayPal-konto, og indtil aftalen opsiges uanset årsag. Med forbehold af 7.2 kan du til enhver tid lukke din konto og opsige denne aftale ved at logge på din konto, klikke på "Min profil", klikke på "Luk konto" og derefter følge anvisningerne. Når kontoen lukkes, annullerer vi alle afventende betalinger, og du mister enhver saldo, der er knyttet til dine særlige betalingsmetoder. Du skal overføre din saldo senest på det tidspunkt, hvor du lukker din konto og opsiger aftalen. Du kan læse mere om at lukke din konto i PayPals Hjælpecenter, der findes på PayPals websted.  Hvis du er den juridiske repræsentant for en helbredsmæssigt svækket eller afdød kontoejer, kan du kontakte os via Hjælp på vores websted."
 2. Begrænsede aktiviteter – sammenkædede konti

  Ifølge afsnit 9.1.k er det en begrænset aktivitet at kontrollere en konto tilknyttet en anden konto, der har været involveret i en begrænset aktivitet. Afsnit 9.1.k er blevet ændret for at gøre det klart, hvordan konti anses for at være knyttet til hinanden. Det ændrede afsnit 9.1.k har nu følgende ordlyd (som den fremstår i kontekst med relevante grundlæggende del i afsnit 9.1, de nye formuleringer er understreget):

  "9.1 Begrænsede aktiviteter. I forbindelse med din brug af vores websted, din konto eller tjenesterne, eller i forbindelse med din interaktion med os, en bruger eller en tredjepart, må du ikke:


  k. Kontrol af en konto tilknyttet en anden konto, der har været involveret i en eller flere af disse begrænsede aktiviteter (i forbindelse med dette afsnit 9.1.k. anses en konto for at være "tilknyttet" en anden konto, hvis PayPal har en grund til at tro, at begge konti kontrolleres af den samme juridiske personlighed eller gruppe af juridiske personligheder (herunder, men ikke begrænset til, personer). Dette er mere sandsynligt, når begge konti deler visse egenskaber, herunder, men ikke begrænset til, registreret brugernavn, e-mailadresse, betalingsmetode (f.eks. bankkonto) og/eller registreret id til at modtage tjenester fra PayPals partnere (f.eks. et eBay-id));”
 3. Sælgerbeskyttelse

  PayPal kan nu vælge at ekskludere enhver "uautoriseret betaling" indledt i et miljø, der ikke hostes af PayPal, fra sælgerbeskyttelse.  Afsnit 11.1.a er blevet ændret for at forklare denne eksklusion, og den har nu følgende ordlyd (som den fremstår i kontekst i afsnit 11.1, de nye formuleringer er understreget):

  "11.1 Hvad er PayPals sælgerbeskyttelse?

  Hvis du er modtageren af en betaling fra en kunde ("Betalingsmodtager"), godtgør vi dig muligvis med et beløb for krav, chargebacks eller tilbageførsler mod dig, hvis disse skyldes følgende årsager: 

  a. Der blev anmodet om en chargeback eller tilbageførsel mod dig på grund af en "uautoriseret betaling" (ekskluderer enhver "uautoriseret betaling" indledt i et miljø, der ikke hostes af PayPal); eller 

  b. Der blev anmodet om en chargeback eller oprettet et krav mod dig med begrundelsen "ikke modtaget",

  hvor PayPal modtager dokumentation fra dig om, at varen blev afsendt eller leveret i overensstemmelse med de krav, der fremgår nedenfor, underlagt de øvrige bestemmelser i afsnit 11 (herunder, men ikke begrænset til, kvalifikationskravene i afsnit 11.6)."
 4. Fejl og uautoriserede betalinger

  Når du rapporterer "uretmæssig kontoadgang" til PayPal, har du visse rettigheder ifølge vilkårene og betingelserne i afsnit 12.  "Uretmæssig kontoadgang" omfatter tilfælde, hvor nogen har eller muligvis har overført penge fra din konto uden din tilladelse ifølge afsnit 12.1(v). Vi ændrer afsnit 12.1(v) for at sikre, at "uretmæssig kontoadgang" også omfatter tilfælde, hvor du knytter din konto til en tredjeparts platform for at betale fra den platform, og hvor visse betalinger via den platform sker uden din tilladelse.  Det ændrede afsnit 12.1(v) har nu følgende ordlyd (med foranstående formuleringer vist af hensyn til kontekst og med ændringerne understreget):

  "12.1 Identifikation af fejl og/eller uautoriserede betalinger. Du kan kontrollere din historik ved at logge på din konto på PayPals websted og klikke på fanen "Transaktionshistorik". Det er meget vigtigt, at du straks underretter PayPal, hvis du har grund til at tro, at en af følgende aktiviteter har fundet sted: (i) der er sendt en uatoriseret betaling fra din konto, (ii), der har været uautoriseret adgang til din konto, (iii) din adgangskode eller pinkode er blevet kompromitteret, (iv) en enhed, som du har brugt til at få adgang til tjenesterne, er tabt, stjålet eller deaktiveret, eller (v) nogen har eller har muligvis overført penge fra din konto uden din tilladelse  (dette omfatter tilfælde, hvor du har knyttet din konto til en tredjeparts platform (inklusive et websted eller en app) for at betale direkte fra den platform, hvor der via denne platform er sket en betaling fra din konto for en betaling, du ikke har foretaget) (kaldes samlet for "uberettiget kontoadgang")..."
 5. Øvrige ændringer

  Formuleringer er blevet ændret for at gøre teksten mere tydelig (især i bilag 1, Gebyrtabel), og mindre typografiske fejl er blevet rettet.

 

Bemærkning om ændring af PayPals politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Ikrafttrædelsesdato: 23. februar 2016

 

Du kan finde den ændrede udgave af PayPals politik om beskyttelse af personlige oplysninger under den gældende version af aftalen ved at klikke her. Du kan også åbne den via linket "Brugeraftale" eller "Juridiske aftaler" nederst på de fleste sider på PayPals websted.

Vores videregivelse af oplysninger til tredjeparter

 

Afsnit 6 er blevet ændret for at forklare grunden til, at PayPal i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger angiver, hvilke tredjeparter vi muligvis videregiver dine data til.

Afsnit 6 er også blevet ændret for at afspejle, hvordan PayPal fremover vil opdatere listen over sådanne tredjeparter. PayPal vil fremover opdatere listen på første dato i hvert kvartal for et givet kalenderår (dvs. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). Du bør kontrollere listen på disse datoer. 30 dage efter den givne opdateringsdato, antages det, at du har accepteret ændringerne af listen.  Hvis du ikke accepterer ændringerne, kan du lukke din konto og holde op med at bruges vores tjenester.

De første tre dele af afsnit 6 har nu følgende ordlyd:

"Ligesom med de fleste banker eller udbydere af finans-/betalingstjenester samarbejder PayPal med tredjepartstjenesteudbydere, der leverer vigtige funktioner til os og øvrige forretningspartnere, så vi kan levere en hurtigere og mere sikker metode til at behandle betalinger. Vi skal fra tid til anden videregive data til dem, så tjenesterne kan udføres.

I almindelighed kræver den luxembourgske lovgivning, som PayPals håndtering af brugerdata er omfattet af (databeskyttelse og bankhemmeligholdelse), en højere grad af gennemskuelighed end de fleste andre EU-lovgivninger. Derfor angiver PayPal i nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger, i modsætning til det brede flertal af leverandørerne af internetbaserede tjenester eller finansielle tjenester i EU, hver udbyder af tredjepartstjenester og virksomhedspartnere, hvortil der muligvis videregives brugerdata. Derudover angives formålet med videregivelsen, samt hvilken type oplysninger der videregives. Du kan finde et link til disse tredjeparter her samt i afsnit a, b, d og g nedenfor.  Ved at acceptere denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger og have en PayPal-konto giver du dit udtrykkelige samtykke til, at vi med de angivne formål videregiver dine data til de pågældende tredjeparter.

PayPal vil muligvis opdatere ovennævnte liste over tredjeparter i starten af hvert kvartal (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). PayPal begynder først at overføre data til de nye tredjeparter eller med de nye formål eller de nye datatyper angivet i en given opdatering efter 30 dage fra den dato, hvor listen offentliggøres i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Du bør kontrollere listen på PayPals websted hvert kvartal på ovenstående datoer. Hvis du ikke gør nogen indvendinger over for de nye regler om videregivelse af data inden for 30 dage fra offentliggørelsen af den opdaterede liste over tredjeparter, antages det, at du har accepteret ændringerne af listen og nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du ikke accepterer ændringerne, kan du lukke din konto og standse med at bruges vores tjenester."

Du kan i nedenstående diagram finde oplysninger om de nye tredjeparter, formål eller datatyper på listen. Du kan se den fuldstændige liste over tredjeparter her

 

Kategori

Partens navn og retsområde (i parentes)

Formål

Data, der videregives

Markedsføring og PR

ThreatMetrix Inc. (USA)

At indhente risikooplysninger vedrørende den IP-adresse og enhed, som PayPal bruges på, og undersøge og teste nye produkters og tjenesters formålstjenstlighed.

IP- og hardwareoplysninger om enheden (enhedens id, brugerens IP-adresse og cookies). E-mailadresse og andre oplysninger der indsamles ved oprettelse af konto.

Markedsføring og PR

Akamai Technologies Inc. (USA)

Indholdsleveringsnetværk – at levere PayPal-sideindhold fra lokale servere til brugere. At indhente risikooplysninger vedrørende den IP-adresse og enhed, som PayPal bruges på, og undersøge og teste nye produkters og tjenesters formålstjenstlighed.

IP- og hardwareoplysninger om enheden (enhedens id, brugerens IP-adresse og cookies). Forhold vedrørende IP.

Kredit- og bedrageribekæmpelsesbureauer

Soda Software Labs Limited (Storbritannien), Aire Labs Limited (Storbritannien), Biz Equity LLC (USA), Bizequity Limited (Storbritannien), DueDil Limited (Storbritannien), Creditsafe (Storbritannien), Creditsafe USA Inc. (USA), MiiCard Limited (Storbritannien), Yodlee Inc. (USA)

At bekræfte identitet, bekræfte forbindelsen mellem en kunde og dennes bankkonto eller betalingskort, vurdere en kundes kreditværdighed (herunder uden begrænsning i forbindelse med kreditprodukter, der tilbydes af os), udføre kontrol i forbindelse med risikovurderinger af kunden samt forebyggelse og afsløring af kriminalitet, herunder bedrag og/eller hvidvaskning af penge, bistå i gældsinddrivelse, administrere PayPal-konti og foretage statistiske analyser, undersøge og teste i forbindelse med nye produkters og tjenesters formålstjenstlighed samt systemkontrol.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, opholdsvarighed på adresse, identitetsbevis, juridisk status, virkelængde i virksomhed, cvr-nummer, momsregistreringsnummer, finansieringsinstrument, herunder bankkonto- og betalingskortoplysninger (hvis relevant), og relevante betalingsoplysninger (hvis relevant). Alle de oplysninger, der udleveres ved ansøgning om et produkt eller en kontofunktionalitet (inklusive oplysninger hentet fra konti på sociale medier eller onlinedata om omdømme).

Kredit- og bedrageribekæmpelsesbureauer

National Credit Bureau (Rusland)

At modtage forretningsoplysninger til risikovurdering og sikre overholdelse af krav i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge, som f.eks. etablering af virksomhedsstrukturen og fuldmagtsejerskab. At vurdere en kundes kreditværdighed (herunder uden begrænsning i forbindelse med de kreditprodukter, der tilbydes af os), udføre kontrol i forbindelse med forebyggelse og afsløring af kriminalitet, herunder bedrageri og/eller hvidvaskning af penge, bidrage i gældsinddrivelse, administrere PayPal-konti og udføre statistiske analyser, undersøge og teste i forbindelse med nye produkters og tjenesters formålstjenstlighed samt systemkontrol.

Virksomhedens registreringsnummer, navn og adresse, direktørers navn, adresse og fødselsdato, evt. binavne, lister over virksomheder, som direktørerne er tilknyttet, dato for oprettelse/registrering af virksomheden,

 

Intuit Inc. (USA), Intuit Limited (Storbritannien), The Sage Group plc (Storbritannien), Xero (Storbritannien) Limited, Xero Inc. (USA)

At indhente oplysninger til risikovurdering og vurdering af en kundes kreditværdighed (herunder uden begrænsning i forbindelse med de kreditprodukter, der tilbydes af os), udføre kontrol i forbindelse med forebyggelse og afsløring af kriminalitet, herunder bedrageri og/eller hvidvaskning af penge, bidrage i gældsinddrivelse, administrere PayPal-konti og udføre statistiske analyser, undersøge og teste i forbindelse med nye produkters og tjenesters formålstjenstlighed samt systemkontrol.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, opholdsvarighed på adresse, identitetsbevis, juridisk status, virkelængde i virksomhed, cvr-nummer, momsregistreringsnummer, finansieringsinstrument, herunder bankkonto- og betalingskortoplysninger (hvis relevant), og relevante betalingsoplysninger (hvis relevant).

Kredit- og bedrageribekæmpelsesbureauer

Yodlee Inc. (USA), Intuit Inc. (USA), Intuit Limited (Storbritannien), The Sage Group plc (Storbritannien), Xero (Storbritannien) Limited, Xero Inc. (USA)

At indhente oplysninger til risikovurdering og vurdering af en kundes kreditværdighed (herunder uden begrænsning i forbindelse med de kreditprodukter, der tilbydes af os), udføre kontrol i forbindelse med forebyggelse og afsløring af kriminalitet, herunder bedrageri og/eller hvidvaskning af penge, bidrage i gældsinddrivelse, administrere PayPal-konti og udføre statistiske analyser, undersøge og teste i forbindelse med nye produkters og tjenesters formålstjenstlighed samt systemkontrol.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, opholdsvarighed på adresse, identitetsbevis, juridisk status, virkelængde i virksomhed, cvr-nummer, momsregistreringsnummer, finansieringsinstrument, herunder bankkonto- og betalingskortoplysninger (hvis relevant), og relevante betalingsoplysninger (hvis relevant).

Outsourcing af kundeservice

Lithium Technologies Inc. (USA)

At levere kundeservice på baggrund af kundekontakt med PayPal på sociale medier

De oplysninger, der er angivet af kunden via sociale medier, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser, brugernavne på sociale medier, afkortede og begrænsede eller komplette oplysninger om betalingsmetode (der skelnes mellem store og små bogstaver), udløbsdato for betalingsmetode, PayPal-kontotype, legitimationsbevis, saldo og betalingsoplysninger, kundeerklæringer og rapporter, kontokorrespondance, leveringsoplysninger og kampagneoplysninger.

Marketing

PaketPLUS Marketing GmbH

At administrere markedsføringskampagner, distribuere reklamesedler til forhandlere og følge op på kampagner.

Kundens navn, placering, type og omfang af bedrageri på kontoen, virksomhedsnavn

Markedsundersøgelse

Eye square GmbH (Tyskland)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Kommercielt partnerskab

Harrow Council (Storbritannien)

At udbetale sociale ydelser med PayPal

Alle kontooplysninger

Drift

eBay Enterprise (GSI Commerce) (USA)

At behandle PayPal-betalinger og yde kundesupport på vegne af forhandlere.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser, afkortede og begrænsede, udløbsdato for betalingsmetode, PayPal-kontotype, kontostatus, de sidste fire cifre af konto med finansielle instrumenter, registreringsnummer, kontosaldo, detaljer om kontobevægelser

Drift

Globalcollect (Holland)

At behandle PayPal-betalinger, betalingsformidling uden for PayPal-systemet og rapportering.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser, afkortede og begrænsede, udløbsdato for betalingsmetode, PayPal-kontotype, kontostatus, de sidste fire cifre af konto med finansielle instrumenter, registreringsnummer, kontosaldo, detaljer om kontobevægelser

Markedsføring og PR

Google Inc., Google Ireland, Ltd. (Irland), DoubleClick Europe Ltd (Storbritannien), DoubleClick, en underafdeling af Google, Inc

At identificere adfærd på PayPals websteder og i mobilappen for at lette beslutninger om målrettet markedsføring; håndtere og optimere computer- og mobilkampagner og andre steder på nettet og udføre retargeting-kampagner for at levere tilpassede reklamer.

Anonymt id, der er genereret af cookies, pixeltags eller lignende teknologier, der er integreret i websider, reklamer og e-mails, der er sendt til brugerne. Reklame-id og enheds-id til segmentering i brugergrupper ud fra appadfærd, krypterede e-mailadresser knyttet til PayPal-brugere (uden angivelse af kontoforhold).

Markedsføring og PR

Appnexus, Inc. (USA), BlueKai, Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Mediamath Inc. (USA), Criteo SA (Frankrig)

At udføre retargeting-kampagner med henblik på levering af brugertilpasset annoncering.

Anonymt id, der er genereret af cookies, pixeltags eller lignende teknologier, der er integreret i websider, reklamer og e-mails, der er sendt til brugerne.

Markedsføring og PR

Facebook, Inc (USA), Facebook Ireland Limited (Irland) og Twitter, Inc. (USA), AdRoll, Yahoo

At udføre retargeting-kampagner med henblik på levering af brugertilpasset annoncering.

Reklame-id og enheds-id til segmentering i brugergrupper ud fra appadfærd, krypterede e-mailadresser knyttet til PayPal-brugere (uden angivelse af kontoforhold). Anonymt id, der er genereret af cookies, pixeltags eller lignende teknologier, der er integreret i websider, reklamer og e-mails, der er sendt til brugerne.

Markedsføring og PR

Conversant Inc. (USA), Commission Junction (USA), Conversant GmbH (Tyskland), Conversant International Ltd. (Irland)

At udføre og måle retargeting-kampagner med henblik på at identificere besøgende og sende dem videre via tilpassede reklamekampagner.

Det hashtaggede PayPal-konto-id (hvis dette er relevant) og enheds-id, som bruges af en bestemt person, samt indholdet af reklamerne, som leveres og segmenteres i brugergrupper med henblik på reklame.

Markedsføring og PR

StrikeAd UK Ltd. (Storbritannien), Criteo Ltd. (Storbritannien), Criteo Singapore Pte. Ltd (Singapore), Tapjoy Inc (USA)., Supersonic Ltd., StrikeAd Inc. (USA), Exponential Interactive Inc (USA), InMobi (USA), MoPub Inc. (USA), AdMob Inc (USA), Millenial Media Inc (USA), Tapad Inc, Drawbridge Inc, Mobkoi, (Storbritannien) Fiksu, Inc. (USA), Nanigans, Inc. (USA), Eloqua, a division of Oracle Inc., Criteo SA (Frankrig), Rocket Fuel, StrikeAd Inc. (USA)

At udarbejde og måle kampagner for målretning mod tilbagevendende brugere til segmentering af brugere til markedsføringskampagner for PayPal.

Anonymt cookie-id, reklame-id og/eller enheds-id for at segmentere brugergrupper til markedsføringsformål.

Markedsføring og PR

Alliance Data FHC, Inc., binavn Epsilon International og/eller Epsilon Communication Solutions, S.L

At afvikle udgående kommunikationskampagner, herunder, men ikke begrænset til, e-mail og pushmeddelelser.

Kontaktoplysninger inklusive, men ikke begrænset til, navn, e-mailadresse og telefonnummer. Anonymt cookie-id, reklame-id. Indhold i kommunikation, der skal leveres til bestemte brugere og ved behov den segmenteringsgruppe, denne person tilhører, til kommunikationsformål.

Markedsføring og PR

Adjust GmbH (Tyskland)

At hjælpe med at identificere adfærd i mobilappen med henblik på at guide beslutninger om målrettet markedsføring og hjælpe med effektiv håndtering og optimering af mobilkampagner på sociale netværk og andre steder på nettet.

Anonymt cookie-id, reklame-id og enheds-id, der bruges af en bestemt person, begivenheder i mobilappen vedrørende brug af mobilappen af en bestemt bruger (herunder, men ikke begrænset til, login, gennemført betaling), men ingen betalingsoplysninger. Indhold i annoncer, der skal leveres til bestemte brugere og ved behov den segmenteringsgruppe, denne person tilhører, til annonceringsformål.

Markedsføring og PR

Visual IQ, Inc (USA)

At måle på tværs af enheder/kanaler

Reklame-id og enheds-id til segmentering i brugergrupper ud fra appadfærd, krypterede e-mailadresser knyttet til PayPal-brugere (uden angivelse af kontoforhold). Anonymt id, der er genereret af cookies, pixeltags eller lignende teknologier, der er integreret i websider, reklamer og e-mails, der er sendt til brugerne.

Kommercielt partnerskab

VODAFONE SALES & SERVICES LIMITED (Storbritannien)

Markedsføring og administration, som gør det muligt for PayPal at integrere med tredjepartsprodukter som f.eks. Vodafone Wallet.

Fornavn, efternavn, faktureringsadresse (vejnavn, husnummer, by, stat, postnummer, land), id på betaler, foreløbig betalingsmetode, CMID/klientmetadata-id, e-mailadresse

Betalingsbehandler

Carta Financial Services Limited (Storbritannien)

At behandle betalinger for at gøre det muligt for PayPal at integrere med tredjepartsprodukter som f.eks. Vodafone Wallet

Fornavn, efternavn, faktureringsadresse (vejnavn, husnummer, by, stat, postnummer, land), id på betaler, foreløbig betalingsmetode, CMID/klientmetadata-id, e-mailadresse

Partner

Cloud IQ (Storbritannien)

At hjælpe erhvervskunder med PayPal-tjenester

Kundens navn, virksomhedsnavn, telefonnumre, e-mailadresser, websted, virksomhedens branche, antal PayPal-betalinger, betalingsvolumen hos PayPal, forhold mellem antal nationale/internationale betalinger, forsendelsesoplysninger, kortoplysninger til betaling

Partner

WebInterpret (Frankrig)

At hjælpe erhvervskunder med PayPal-tjenester

Kundens navn, virksomhedsnavn, telefonnumre, e-mailadresser, websted, virksomhedens branche, antal PayPal-betalinger, betalingsvolumen hos PayPal, forhold mellem antal nationale/internationale betalinger, forsendelsesoplysninger, kortoplysninger til betaling

Markedsføring og PR

TubeMogul Inc (USA), AdaptTV (Storbritannien)

At udføre retargeting-kampagner med henblik på levering af brugertilpasset annoncering.

Anonymt id, der er genereret af cookies, pixeltags eller lignende teknologier, der er integreret i websider, reklamer og e-mails, der er sendt til brugerne.

Kredit- og bedrageribekæmpelsesbureauer

Creditsafe UK

At modtage forretningsoplysninger til risikovurdering og sikre overholdelse af krav i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge, som f.eks. etablering af virksomhedsstrukturen og fuldmagtsejerskab.

Virksomhedens cvr-nummer, navn og adresse samt navn, adresse og fødselsdato på bestyrelsesmedlemmer

Specialister

Databeskyttelsesbureauer i Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Irland, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

At give de anførte bureauer oplysninger i forhold til deres autorisation (på deres anmodning) og besvare forespørgsler og/eller reagere på undersøgelser iværksat af brugerne eller andre interessenter i de lande, hvor de har jurisdiktion.

Alle kontooplysninger.

 

 1. Øvrige ændringer

  Afsnit 2 af PayPals politik om beskyttelse af personlige oplysninger er blevet ændret for at gøre teksten mere tydelig.

 

Bemærkning om ændring af virksomhedsaftalerne

Ikrafttrædelsesdato: 23. jan. 2016

 

Selvom PayPal ikke er en part i virksomhedsaftalerne, påvirker aftalerne, hvordan du modtager kortbetalinger via PayPals tjenester. Virksomhedsaftalerne er dine direkte aftaler med PayPals bankpartnere, der giver dig mulighed for at modtage kortbetalinger via PayPal.  Virksomhedsaftalerne gælder for forhandlere fra hele verden – derfor er det ikke alle ændringerne, der påvirker europæiske forhandlere. Vi har kun informeret om de ændringer, der påvirker europæiske forhandlere.

Du kan finde den ændrede udgave af virksomhedsaftalerne under den gældende version af aftalerne ved at klikke her. Du kan også åbne dem via linket "Brugeraftale" eller "Juridiske aftaler" nederst på de fleste sider på PayPals websted.

1. HSBC Bank virksomhedsaftale for kreditkortbehandlingstjenester

Indtil ikrafttrædelsesdatoen er din aftale indgået med HSBC Bank Plc (som medlem) og GPUK LLP (som behandler).  Fra og med ikrafttrædelsesdatoen varetages rollen som medlem i denne aftale, hvad angår kortbehandlingstjenester til dig ifølge nærværende aftale, i stedet af GPUK LLP. Det betyder, at GPUK LLP fungerer som medlem og behandler ifølge aftalen fra og med ikrafttrædelsesdatoen. Du er ikke nødt til at gøre noget for at acceptere ændringen.

Udelukkende til orientering: Denne aftale ændres også for forhandlere uden for Europa – europæiske forhandlere påvirkes dog ikke af sådanne ændringer.

2. Virksomhedsaftale for PayPals ekspeditionstjenester for betalingskortbetalinger (WorldPay)

Udelukkende til orientering; denne aftale ændres kun for forhandlere uden for Europa.  Europæiske forhandlere påvirkes ikke af disse ændringer.