Opdatering af politikker

 

>> Vis alle juridiske aftaler

>> Se tidligere opdateringer af politikker

Opdatering af politikker

 

 

Bemærkning om ændring af PayPals juridiske aftaler

Udstedt: 28. februar 2018 (se ikrafttrædelsesdatoen for hver enkelt aftale nedenfor)

 

 

Læs dette dokument.

Vi foretager ændringer i de juridiske aftaler, der gælder for dit forhold til PayPal. 

Vi opfordrer dig til at gennemgå disse ændringer.

Du behøver ikke at gøre noget for at acceptere ændringerne. De træder automatisk i kraft på nedenstående ikrafttrædelsesdato. Hvis du beslutter, at du ikke vil acceptere ændringerne, skal du give os besked før ikrafttrædelsesdatoen for at lukke din konto (https://www.paypal.com/dk/cgi-bin/?&cmd=_close-account) med det samme uden at skulle betale tillægsgebyrer.

Vi håber dog, at du fortsætter med at bruge PayPal og får glæde af følgende fordele:

Det er hurtigt

Du behøver ikke at angive dine kortoplysninger, hver gang du betaler, så du kan betale hurtigere, når du handler på internettet.

Det er nemt

PayPal er en populær betalingsløsning i Danmark, fordi den gør det nemt og hurtigt at betale på nettet. Det eneste, du skal bruge, er din e-mailadresse og en adgangskode.

Gennemgå de juridiske aftaler, der gælder i øjeblikket

 

 

Bemærkning om ændring af PayPals brugeraftale.

Ikrafttrædelsesdato: 28. februar 2018

 

1. Meddelelse om nye rammer for foretrukken betalingsmetode for brugere med registrerede adresser i Danmark

Denne meddelelse er foretaget i henhold til afsnit 3.6 i vores brugeraftale.

Med virkning fra og med den 28. februar 2018, kan vi, såfremt du er en bruger med din registrerede adresse i Danmark, se bort fra afsnit 3.6.c. og bruge din foretrukne betalingsmetode til at hente e-penge til dækning af visse betalingsanvisninger, selvom du har en eksisterende saldo, ifølge vilkårene i vores brugeraftale.  Afsnit 3.6 i vores brugeraftale er ændret i henhold til dette.
 


Bemærkning om ændring af PayPals brugeraftale.

Ikrafttrædelsesdato: 25. maj 2018

 

Du kan finde den ændrede udgave af PayPals brugeraftale under den gældende version af aftalen ved at klikke her. Du kan også åbne den via linket "Brugeraftale" nederst på vores websted.

1. Kontrol og beskyttelse af personlige oplysninger

Når du bruger vores tjenester til at modtage betalinger fra dine kunder, vil både du og vi bruge disse kunders personlige oplysninger. Vi har ændret afsnit 5.7 for at fremhæve vores og din aftalte respektive holdninger efter loven (og dine forpligtelser) vedrørende brugen af dine kunders og andre personers personlige oplysninger i forbindelse med din brug af vores tjenester. Afsnit 5.7 lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede tekst):

"5.7 Din returpolitik, databeskyttelsespolitik, politik om beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhedspolitik. Vi anbefaler, at du offentliggør en returpolitik og en politik om beskyttelse af personlige oplysninger på dit websted, hvis du sælger varer eller tjenesteydelser.

Din politik om beskyttelse af personlige oplysninger skal klart og tydeligt angive, at alle PayPal-betalinger er underlagt PayPals politik om beskyttelse af personlige oplysninger.  Du skal indføre rimelige administrative, tekniske og fysiske tiltag til vedligeholdelse af sikkerheden og fortroligheden af alle PayPal-data og -oplysninger, herunder data og oplysninger om PayPal-brugere og PayPal.

Overholdelse af databeskyttelseslovene.  Med hensyn til alle personlige oplysninger, der behandles af os og af forhandleren i forbindelse med denne aftale, vil vi og forhandleren henholdsvis hver især være registeransvarlig i forbindelse med en sådan behandling. Vi og forhandleren skal opfylde kravene i de databeskyttelseslove, som gælder for registeransvarlige med henblik på leveringen af deres respektive tjenester og ellers i forbindelse med denne aftale. For at undgå enhver tvivl skal vi og forhandleren have egne, uafhængigt fastsatte politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, meddelelser og procedurer for de personlige oplysninger, som vi/forhandleren har registreret og hver er registeransvarlige for (dvs. ikke fælles registeransvarlige).

I overensstemmelse med databeskyttelseslovene skal vi og forhandleren uden begrænsning:

a. til enhver tid gennemføre og vedligeholde alle hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med behandling af personlige oplysninger;

b. opretholde en fortegnelse over alle behandlingsaktiviteter, der er foretaget i henhold til denne aftale; og

c. ikke bevidst gøre noget eller tillade, at der gøres noget, som kan føre til den anden parts misligholdelse af databeskyttelseslovene.

Ud over vores nævnte rettigheder i afsnit 10.2 kan vi, når vi vurderer, at der er forekommet (eller at der sandsynligvis vil forekomme) et brud på sikkerheden af vores websted eller systemer, som kan føre til uautoriseret videregivelse af kundeoplysninger, træffe de foranstaltninger, vi finder nødvendige, og/eller vi kan kræve, at du indsender os oplysninger i forbindelse med et sådant brud på sikkerheden."

 

2. Tilbageholdelser af betaling ifølge dine instruktioner

Vi har tilføjet et nyt afsnit 5.8 med overskriften "Tilbageholdelser af betaling ifølge dine instruktioner" for at tydeliggøre, hvad der sker, når du bruger vores funktioner, som gør det muligt for dig (både direkte eller via en anden person, som du har givet tilladelse til at handle på dine vegne, f.eks. en platform for en onlinemarkedsplads, hvorpå du fungerer som sælger) mulighed for at instruere os i at tilbageholde dine betalinger i en bestemt periode. Det nye afsnit 5.8 lyder som følger: 

"5.8 Tilbageholdelser af betaling ifølge dine instruktioner. Visse af vores funktioner kan give dig (både direkte eller via en anden person, som du har givet tilladelse til at handle på dine vegne i henhold til afsnit 15.9a, f.eks. en platform for en onlinemarkedsplads, hvorpå du fungerer som sælger) mulighed for at instruere os i at tilbageholde dine betalinger (herunder indtægterne fra betalinger, som du modtager ved hjælp af PayPal) på din reservekonto.  I et sådant tilfælde viser vi dig tilgængelighedsstatussen for disse betalinger på din PayPal-saldo – statusbeskrivelsen kan være forskellig i henhold til den funktion, du brugte til at instruere os i at tilbageholde betalingen. Vi frigiver tilbageholdelsen af betalingen i henhold til den instruktion, som du (eller den enhed, som du har givet tilladelse til at handle på dine vegne i henhold til afsnit 15.9a) giver os, på betingelse af resten af denne aftale."

 

3. Eksempler på varer/betalinger/sager, som ikke er kvalificeret til vores sælgerbeskyttelse

Vi har ændret afsnit 11.10c (det grundlæggende afsnit 11.10 med overskriften "Hvad er eksempler på varer/betalinger/sager, som ikke er kvalificeret til vores sælgerbeskyttelse?") for at tydeliggøre, at alle betalinger, der behandles på anden vis end via kundens PayPal-konto, eller som en PayPal-gæstebetaling, ikke er berettiget til dækning i henhold til vores sælgerbeskyttelse. Afsnit 11.10c (der her vises sammen med det grundlæggende afsnit) lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede/ændrede tekst):

"11.10 Hvad er eksempler på varer/betalinger/sager, som ikke er dækket af PayPals sælgerbeskyttelse?

c. Betalinger, der behandles på anden vis end via kundens PayPal-konto eller som en PayPal-gæstebetaling. Hvis betalingen f.eks. er modtaget som en direkte kortbetaling (herunder via Zong, Website Payment Pro (vores direkte betaling) og Virtual Terminal), er den ikke berettiget til dækning."

 

4. Gebyrer – gebyrer for privat betaling

Vi har foretaget ændringer af:

 • Afsnit A1 i bilag 1, der beskriver, hvordan gebyrer i forbindelse med private betalinger beregnes; og
 • Afsnit A4 i bilag 1 (ordlisten), 

som:

 1. beskriver, at det kun er afsenderen (og ikke modtageren), som nu betaler gebyrer for private betalinger;
 2. tydeliggør, at gebyrer bliver opkrævet for overførsel af en privat indenrigsbetaling fra den saldo, som automatisk er hentet fra et forudbetalt kort;
 3. tydeliggør, hvordan vi beregner og indhenter gebyrer fra dig, der er opkrævet i forskellige valutaer, når du overfører en betaling; og
 4. indfører en ny gebyrramme for overførsel af private cross-border-betalinger, for hvilke du skal betale til os:
 • et fast gebyr for privat betaling afhængigt af landet for modtagerens konto; og
 • et yderligere gebyr for privat betaling på 3,4 % plus det faste gebyr (opkrævet i den valuta, som din betaling modtages i) for den del af betalingsbeløbet, der er overført fra en saldo, som automatisk er hentet til betalingen fra alle andre betalingsmetoder end bankkonto.

Afsnit A1 og A4 i bilag 1 lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede tekst):

"A1. Privat betaling – gebyrer

Bemærk, at afsenderen betaler gebyret. Du kan få flere oplysninger under A4.2.3 i nærværende bilag 1.

Betalingsgebyret for en privat betaling vises på betalingstidspunktet. 
Hvis det er nævnt, at der er et procentbaseret gebyr og/eller et fast gebyr, kan du se flere oplysninger i A4.5, A4.6 eller A4.7 i nærværende bilag 1.

A1.1. Privat indenrigsbetaling – gebyrer

Historik

Gebyr for den del af betalingsbeløbet, der er overført fra:
- en eksisterende saldo; eller
- en saldo, der er automatisk hentet til betalingen fra en bankkonto
.

Gebyr for den del af betalingsbeløbet, der er overført fra en saldo, som er automatisk hentet til betalingen fra alle andre betalingsmetoder.

Overførsel af en privat indenrigsbetaling fra din saldo

Gratis (når der ikke indgår valutaomregning)

 

 

3,4 % + fast gebyr

 

 

A1.2 Privat cross-border-betaling – gebyrer

Følg nedenstående trin for at finde gebyret for en personlig cross-border-betaling til en bruger i et bestemt land.

Trin 1. Find landet, hvori modtagerens registrerede adresse er placeret. Se yderligere oplysninger i A4.4 i nærværende bilag 1. Spørg modtageren, hvis du ikke er sikker (anden kolonne).

Trin 2. Find gebyret for den pågældende private betaling (og, hvis relevant, det yderligere gebyr for den private betaling) (tredje og fjerde kolonne).

Aktivitet

Landet for modtagerens konto

Gebyr for privat betaling

^

^^^

Det yderligere gebyr for den private betaling for den del af betalingsbeløbet, der er overført fra en saldo, som er automatisk hentet til betalingen fra alle andre betalingsmetoder end bankkonto ^

Overførsel af en privat cross-border-betaling fra din saldo

USA, Canada, Nordeuropa, Europa I, Europa II

 

1,99 EUR

 

 

3,4 % + fast gebyr (trukket i den valuta, som din betaling er modtaget i)

 

Alle andre lande^^

 

3,99 EUR

Bemærk! Cross-border-betalinger i euro eller svenske kroner mellem konti, der er registreret i EU eller EØS, behandles som indenrigsbetalinger hvad angår opkrævningen af de gældende gebyrer.

^^ Afhænger af tjenestens tilgængelighed for modtagere registreret i det pågældende land.

^^^ Hvis betalingen er modtaget i en anden valuta, omregnes dette gebyr til og betales i den modtagne valuta (for hvilket vores vekselgebyr er gældende) i tråd med A4.7 i nærværende bilag 1 nedenfor.

 

A4. Ordliste

A4.1 A "Kommerciel betaling" omfatter køb og salg af varer og tjenester, enhver anden kommerciel betaling eller modtagelse af betalinger, når du "anmoder om penge" med PayPal.

A4.2 En "personlig betaling" omfatter at overføre penge (en overførsel til venner og familie via vores tjeneste) til og modtage penge på din PayPal-konto fra venner og familie, uden at der er en underliggende kommerciel betaling (dvs. at der ikke er tale om køb af varer eller tjenesteydelser eller en anden kommerciel betaling).

Hvis du foretager en kommerciel betaling (f.eks. sælger varer eller tjenester), må du ikke bede kunden om at sende dig en personlig betaling for købet. Gør du dette, kan vi fjerne din mulighed for at acceptere private betalinger. Bemærk desuden:

A4.2.1 Du kan ikke overføre penge som private betalinger fra visse lande. Disse omfatter bl.a. Kina og i visse tilfælde Tyskland.

A4.2.2 Konti registreret i Brasilien og Indien kan hverken overføre eller modtage penge som private betalinger. Det betyder, at du ikke kan overføre penge som private betalinger til konti i Brasilien eller Indien, og

A4.2.3 afsenderen betaler gebyret.

A4.3 En "indenlandsk" betaling er, når både afsenderen og modtageren er registreret hos PayPal som bosat i det samme land.

A4.4 En "Cross-border-betaling" er, når afsenderen og modtageren er registreret hos PayPal som bosat i forskellige lande. Visse lande sammenstilles som angivet nedenfor. Det er for at lette henvisningerne ved beregning af gebyrerne for cross-border-betalinger:

Gruppenavn

Lande

Nordeuropa

Åland, Danmark, Færøerne, Finland, Grønland, Island, Norge, Sverige.

Europa I

Belgien, Cypern, Estland, Frankrig (herunder Fransk Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte), Gibraltar, Grækenland, Irland, Isle of Man, Italien, Kanaløerne, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederlandene, Portugal, San Marino, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Vatikanstaten og Østrig.

Europa II

Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Georgien, Hviderusland, Kosovo, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Makedonien, Moldova, Polen, Rumænien, Rusland, Schweiz, Serbien, Tjekkiet, Ukraine og Ungarn.

A4.5 Procentbaserede gebyrer (f.eks. 3,4 %) betegner et beløb svarende til den pågældende procentdel af betalingsbeløbet, der (medmindre andet er angivet) er trukket i den valuta, som betalingen er modtaget i.

A4.6 Faste gebyrer for erhvervsbetalinger og private betalinger (medmindre andet er angivet) er baseret på den valuta, som betalingen er modtaget i, som følger:

Valuta:

Gebyr:

Valuta:

Gebyr:

Australske dollar:

0,30 AUD

Newzealandske dollar:

0,45 NZD

Brasilianske real:

0,60 BRL

Norske kroner:

2,80 NOK

Canadiske dollar:

0,30 CAD

Filippinske peso:

15,00 PHP

Tjekkiske koruna:

10,00 CZK

Polske zloty:

1,35 PLN

Danske kroner:

2,60 DKK

Russiske rubel:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singapore dollar:

0,50 SGD

Hongkong dollar:

2,35 HKD

Svenske kroner:

3,25 SEK

Ungarske forint:

90,00 HUF

Schweizerfranc:

0,55 CHF

Nye israelske shekel:

1,20 ILS

Nye taiwanske dollar:

10,00 TWD

Japanske yen:

40,00 JPY

Thailandske baht:

11,00 THB

Malaysiske ringgit:

2,00 MYR

Engelske pund:

0,20 GBP

Mexicanske peso:

4,00 MXN

Amerikanske dollar:

0,30 USD

A4.7 Gebyrer opkrævet i forskellige valutaer for overførsel af betalinger: Visse gebyrer skal betales af dig til os i valutaer, der er forskellige fra valutaen for den eller de saldi, som du overfører beløbet for betalingen fra. I sådanne tilfælde vil vi foretage en valutaomregning (jf. afsnit 8.2, for hvilken vi opkræver et vekselgebyr som fastsat i afsnit A3.1 i bilag 1) fra valutaen for hver relevant indledende saldo i den valuta, som gebyret skal betales i, og vi vil indhente dine gebyrer fra den omregnede saldo.."

 

5. Øvrige ændringer
Følgende afsnit i PayPals brugeraftale er ændret

 • for at tydeliggøre og ændre formuleringer, herunder de følgende eksisterende afsnit:

Afsnit

Ændring

 • 4.10 Overførsel af e-penge i flere valutaer.

Overskriften for dette afsnit er nu "Overførsel af e-penge i flere valutaer" og er ændret for at tydeliggøre yderligere, hvordan betalinger kan overføres i flere valutaer.

 • 5.5 Modtagelse af penge i flere valutaer.

Overskriften for dette afsnit er nu "Modtagelse af penge i flere valutaer".

 • 16 Definitioner

Ændringerne i dette afsnit har:

 

 • tydeliggjort definitionen af "betalingsmetode" (herunder en afklaring af, at et forudbetalt kort kan bruges som en betalingsmetode i visse tilfælde) og "Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde" eller "EØS"; og
 • indført følgende nye definerede termer: registeransvarlig, den ansvarlige, databehandler, behandler, registreret, databeskyttelseslovene, personlige oplysninger og behandling.

og

 • rettet mindre typografiske fejl.

 

 

Bemærkning om ændring af PayPals politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Ikrafttrædelsesdato: 25. maj 2018

 

Du kan finde den ændrede udgave af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger ved at klikke her, eller du kan åbne den via linket øverst i den nuværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som findes ved at klikke på "Persondata" i sidefoden på de fleste sider på vores websted eller ved at klikke her.

Vi har opdateret vores praksis for videregivelse af personlige oplysninger i en opdateret politik om beskyttelse af personlige oplysninger og omformuleret noget indhold for at gøre vores praksis lettere at forstå. Denne opdaterede politik om beskyttelse af personlige oplysninger erstatter vores aktuelle politik om beskyttelse af personlige oplysninger for vores tjenester og forklarer de personlige oplysninger, vi indsamler, hvordan vi bruger dem, og de valg- og kontrolmuligheder, som du har på tværs af vores forskellige tjenester. Vores opdaterede politik om beskyttelse af personlige oplysninger gør, at vores praksis i forbindelse med personlige oplysninger er i overensstemmelse med EU's generelle databeskyttelsesforordning.

Vi opfordrer dig til at gennemgå den opdaterede politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du gør indsigelse mod den opdaterede politik om beskyttelse af personlige oplysninger, skal du lukke din konto inden den 25. maj 2018.