Opdatering af politikker

 

>> Vis alle juridiske aftaler

>> Se tidligere opdateringer af politikker

Opdatering af politikker

 

På denne side bliver brugerne på forhånd orienteret om vigtige ændringer af PayPal-tjenesten, brugeraftalen eller andre politikker. Denne side viser opdateringer af politikker med fremtidige faktiske datoer. Gå til "Tidligere opdateringer af politikker" for at se tidligere opdateringer af politikker.

 

Ændringer i PayPals juridiske aftaler

Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2015

Vi opfordrer dig til at gennemgå denne opdatering af PayPals politikker nøje, så du kender alle ændringer.

Du behøver ikke at gøre noget for at acceptere ændringerne. De træder automatisk i kraft på ovennævnte dato. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, kan du inden ovennævnte dato bede os om at lukke din konto (https://www.paypal.com/dk/cgi-bin/?&cmd=_close-account) med det samme uden at skulle betale flere gebyrer.

Vi håber dog, at du fortsætter med at bruge PayPal og får glæde af følgende fordele:

Det er sikkert

Når du betaler med PayPal, videregives dine betalingsoplysninger aldrig til sælger, så du er bedre beskyttet mod bedrageri.

Det er hurtigt

Du behøver ikke at angive dine kortoplysninger, hver gang du betaler, så du kan betale hurtigere, når du handler på internettet.

Det er nemt

PayPal er en populær betalingsløsning i Danmark, fordi den gør det nemt og hurtigt at betale på nettet. Det eneste, du skal bruge, er din e-mailadresse og en adgangskode.

Gennemgå den aktuelle brugeraftale.

Tillæg til PayPals brugeraftale.

 1. Immaterielle rettigheder

Vi har tilføjet en ny sætning i sektion 1.3, der beskriver licensen og de rettigheder, som du giver til os og PayPal Group (afsnit 12 nedenfor indeholder en definition af "PayPal Group") til at bruge det indhold, som du offentliggør ved hjælp af tjenesterne. Et lignende afsnit findes i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger, som er fjernet med tilføjelsen af dette afsnit i brugeraftalen. Det nye afsnit i sektion 1.3 lyder som følger:

"Når du sender indhold til os eller offentliggør det (i alle tilfælde ved offentliggørelse, uanset om det sker online eller offline) via tjenesterne, tildeler du PayPal Group en ikkeeksklusiv, verdensomspændende, varig, uopsigelig, royaltyfri, sublicenserbar (via flere lag) rettighed til at benytte sig af al ophavsret, offentlig omtale, alle varemærker, databaserettigheder og immaterialret, du har i forbindelse med indholdet, i et hvilket som helst eksisterende eller fremtidigt medie. I det videst mulige omfang, det er tilladt ifølge den gældende lovgivning, giver du afkald på dine moralske rettigheder og giver samtykke til ikke at gøre brug af sådanne rettigheder over for PayPal Group, dennes underlicenstagere eller modtagere. Du erklærer og garanterer, at intet af det følgende krænker immaterialretten: din levering af indhold til os, din offentliggørelse af indhold via tjenesterne og PayPal Groups brug af dette indhold (herunder afledt arbejde) i forbindelse med tjenesterne."

 1. Kvalificering og kontotyper

Afsnit 2.2 er ændret for at give overblik over de typer konti, som vi i øjeblikket tilbyder. De konti, der tidligere var kendt som Premier-konti, tilbydes nu som privatkonti.  Det ændrede afsnit 2.2 lyder nu som følger (med efterfølgende ændringer andetsteds, hvor der henvises til Premier-konti):

"2.2 Privatkonto og erhvervskonto. Vi tilbyder følgende typer konti: privat og erhverv. Medmindre andet er aftalt, må du ikke eje mere end én privatkonto og én erhvervskonto. Der kan være brugere med en privatkonto, der vil skulle opgradere deres konto (og som muligvis vil skulle sende flere oplysninger til os) for at få adgang til alle de funktioner, der er tilgængelige på en privatkonto.   Ved at åbne en erhvervskonto og acceptere de vilkår, der fremgår af aftalen, bekræfter du, at kontoen ikke primært skal bruges til personlige, familiemæssige eller husstandsmæssige formål. Du accepterer, at din konto består af betalingskontoen og reservekontoen."

 1. Lofter over beløb, der må betales, modtages og overføres til bankkonti

Sektion 3.2 (Betalingsloft), 4.1 (Fjernelse af modtagelsesloft) og 6.2a. (Overførsels-/indløsningsloft) er ændret for at præcisere oplysninger om fjernelse af dit overførsels-, modtagelses- og betalingsloft. Det ændrede afsnit lyder nu som følger:

"3.2 Betalingsloft. Hvis du har et loft over, hvor mange penge du må betale via din konto, kan du se det ved at logge på din konto og klikke på "Vis loft" i kontooversigten. Vi kan efter eget skøn (f.eks. uden begrænsning for at begrænse risikoen for bedrageri eller kreditrisiko) pålægge begrænsninger for det beløb, du kan betale via vores tjeneste.

4.1 Fjernelse af modtagelsesloftet. Hvis du har et årligt loft over, hvor mange penge du må modtage på din konto, kan du se beløbet ved at logge på din konto og klikke på linket "Vis loft" på siden "Kontooversigt ". Vi kan efter eget rimelige skøn (f.eks. uden begrænsning for at begrænse risikoen for bedrageri eller kreditrisiko) fastsætte begrænsninger for, hvor mange penge du må modtage med vores tjeneste. Hvis du vil fjerne begrænsningerne, skal du gøre følgende:6.2

a. Overførsels-/indløsningsloft. Du indvilliger i at overholde vores anmodninger om at bekræfte din identitet, før vi kan indløse e-penge. Dette mindsker risikoen for bedrageri og betyder, at vi i øvrigt overholder lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og andre juridiske forpligtelser. Du kan få vist dit loft over, hvor mange penge du må overføre til din bankkonto, (hvis du har et) ved at logge på din konto og klikke på linket "Vis loft" i kontooversigten. Vi kan efter eget skøn (f.eks., uden begrænsning, for at begrænse bedrageri eller kreditrisiko) fastsætte begrænsninger for, hvor mange penge du må overføre til din bankkonto med vores tjeneste."

 1. Modregning af saldi

Afsnit 5.4 er ændret, så rettighederne til modregning ifølge denne klausul kun gælder for PayPal Group (og ikke længere for eBay).  Sagt helt enkelt betyder de rettigheder til modregning, som er beskrevet i afsnit 5.4, at vi kan opkræve gebyrer, debiteringer eller andre beløb, som skyldes til PayPal eller til PayPal Group, som beskrevet i det pågældende afsnit, fra enhver kontosaldo, som enten ejes eller administreres af dig. Det ændrede afsnit 5.4 lyder nu som følger:

"5.4 Modregning af saldi. Du accepterer, at vi i beløbene på de konti, som du ejer eller kontrollerer, kan modregne eventuelle gebyrer, opkrævninger eller andre beløb, som du skylder os (medmindre dette er i strid med insolvenslovgivning), samt eventuelle beløb, som du skylder andre medlemmer af PayPal Group. Sagt helt enkelt betyder vores modregningsret, at vi kan fratrække sådanne gebyrer eller andre beløb, der nævnes i dette afsnit, fra en saldo på en konto, som du ejer eller administrerer."

 1. Sikkert betalingsinstrument

Sektion 9.2 er ændret med tilføjelsen af nye underafsnit (9.2.h og 9.2.i) samt flere beskrivelser i underafsnit 9.2j (i det nye underafsnit 9.2l), hvori det som hovedregel kræves, at du udfører handlingerne på listen for at beskytte dine betalingsmåder.  Det ændrede afsnit 9.2 lyder som følger:

"9.2 Sikkerhed – din betalingsmåde. Du accepterer at udføre følgende handlinger for at sikre, at din betalingsmåde er sikkert:

 1. Undlade at blive involveret i nogen af de begrænsede aktiviteter.
 2. Sørge for at opbevare oplysninger om dine betalingsmåder, adgangskode og pinkode sikkert.
 3. Ikke tillade andre at have eller bruge oplysninger om dine betalingsmåder, din adgangskode eller din pinkode.
 4. Ikke videregive oplysninger om dine betalingsmåder, din adgangskode eller din pinkode, undtagen ved brug af tjenesten.
 5. Aldrig skrive din adgangskode eller pinkode på en måde, der kan forstås af en anden person.
 6. Undlade at vælge en adgangskode eller en pinkode, f.eks. en sekvens af bogstaver eller tal, der kan være nem at gætte.
 7. Sørge for, at ingen ser din adgangskode eller pinkode, når du bruger den.
 8. Sørge for, at du er logget af alle betalingsrelevante apps på din enhed, når du ikke bruger tjenesten, og/eller hvis andre kan få adgang til tjenesten (f.eks. hvis du deler din enhed med andre eller bruger en usikker offentlig internetforbindelse på enheden, f.eks. i områder med gratis Wi-Fi).
 9. Undgå at bruge funktioner, der gemmer dine adgangskoder eller pinkoder på enheden.
 10. Overholde alle rimelige anvisninger, vi måtte udstede, angående hvordan du kan holde din betalingsmåde sikkert.
 11. Sørge for at opdatere dine personlige oplysninger på din konto. Vi kan muligvis ikke give dig svar, hvis du kontakter os angående din konto fra en adresse, et telefonnummer eller en e-mailadresse, der ikke er registreret hos os.
 12. Træffe alle rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte den personlige elektroniske enhed, du bruger til at få adgang til tjenesterne (herunder, men ikke begrænset til, at benytte brugerdefinerede enhedsfunktioner, der er beskyttet med pinkode og/eller adgangskode, til at få adgang til tjenesterne). Hvis du mister din enhed, skal du underrette os med det samme og slette din enhed fra indstillingerne på din PayPal-konto."
 1. Dit ansvar – midlertidig tilbageholdelse ved omstridte betalinger til eBay eller kunder som led i eBays løsningsproces

Det næste afsnit i sektion 10.1.d er ændret for at uddybe:

 • Betingelserne, hvor PayPal kan beslutte at tilbageholde penge på din Konto midlertidigt for at dække det fulde betalingsbeløb, som du har modtaget for et køb, i forbindelse med hvilket der er fremsat et krav i henhold til eBays løsningsproces.
 • Dine anvisninger til PayPal i forbindelse med betalinger til eBay eller køberen (alt efter tilfældet) for beløb, som du skylder den relevante modtager i henhold til vilkårene for eBays løsningsproces.

Det ændrede afsnit 10.1.d lyder som følger:

"d. Midlertidig tilbageholdelse ved omstridte betalinger. Hvis en køber indleder et krav, en chargeback eller en tilbageførsel af en betaling, du har modtaget, placerer PayPal en midlertidig tilbageholdelse af pengene på din konto for at dække det fulde beløb, kravet, chargebacken eller tilbageførslen omfatter. Ved at placere sådan en tilbageholdelse, jf. denne bestemmelse, begrænser vi ikke din brug af kontoen med hensyn til andet end de omstridte penge, jf. kravet, chargebacken eller tilbageførslen, medmindre vi har en anden grund til at gøre det. Hvis du vinder tvisten, eller hvis betalingen er berettiget til en betaling i henhold til vilkårene i PayPals sælgerbeskyttelse, frigiver vi tilbageholdelsen og genopretter din adgang til pengene. Hvis tvisten ikke afgøres til din fordel, trækker vi det relevante beløb fra din konto.

Denne proces gælder også eventuelle krav, som købere indsender til eBay via eBays løsningsproces, hvis du har givet eBay tilladelse til at bruge din PayPal-konto til at betale beløb, du skylder eBay eller kunden (alt efter tilfældet) i henhold til vilkårene for eBays løsningsproces ("Godkendte beløb"), og eBay har informeret os om dette krav. Med forbehold for at alle ovenstående bestemmelser overholdes, giver du PayPal tilladelse til og instruktion om at bruge din PayPal-konto til at behandle alle betalinger med godkendte beløb til eBay eller kunden (alt efter tilfældet) ifølge eBays instruktion til PayPal. Du accepterer dog, at PayPal kan behandle din godkendelse af og instruktion for betalingen af et godkendt beløb som annulleret, og at PayPal ikke er påkrævet at gennemføre en sådan betaling, hvis PayPal (efter eget skøn) afgør, at kravet ville være blevet afgjort til din fordel, hvis dette var blevet indsendt til PayPal.  Alle krav, som indsendes direkte til eBay, er udelukkende dækket af eBays politik. Vilkårene i vores sælgerbeskyttelse dækker ikke sælgere, hvis kunderne har indsendt deres krav direkte til eBay."

 1. Handlinger foretaget af PayPal

Afsnit 10.2 er ændret for at:

 • Fjerne henvisningen til eBay som en part, der er beskyttet af diverse handlinger, som PayPal kan udføre i henhold til dette afsnit.
 • Indsætte et nyt underafsnit (j), der giver PayPal ret til at suspendere din berettigelse til PayPals sælger- og/eller køberbeskyttelse i henhold til dette afsnit (afsnittet "Suspendering af berettigelse i afsnit 11.6 (Sælgerbeskyttelsesprogram – Krav til berettigelse) er slettet).

De ændrede dele af afsnit 10.2 lyder nu (i forbindelse med roden af afsnit 10.2):

"10.2 PayPals tiltag. Hvis vi har grund til at tro, at du har været involveret i begrænsede aktiviteter, kan vi udføre forskellige tiltag for at beskytte os selv, en bruger, en tredjepart eller dig selv mod tilbageførsler, krav, gebyrer, bøder, sanktioner og andet erstatningsansvar. De handlinger, vi kan udføre, inkluderer, men er ikke begrænset til, følgende:j. Vi kan suspendere din berettigelse til vores sælgerbeskyttelse og/eller vores køberbeskyttelse."

 1. Tilbageholdelse af betaling

  Vi har tilføjet en kort sætning i afsnit to i sektion 10.5a.ii, der beskriver, at PayPal kan underrette dig om tilbageholdelse af betalinger, der udføres i henhold til afsnit 10.5 via autoriserede tredjeparter.  Afsnit 10.5a, der er ændret, lyder nu som følger:

  "10.5 Tilbageholdelse af betaling.

  a. Du accepterer, at hvis:

i. du modtager en betaling, der involverer en transaktionsrisiko, eller
ii. der kan være et højere end acceptabelt risikoniveau for eksponering knyttet til din konto (baseret på tilgængelige oplysninger, som PayPal har på det relevante tidspunkt efter eget skøn, og hvad det betragter som et acceptabelt niveau for risiko eller eksponering for PayPal under alle omstændigheder),

kan PayPal efter eget (rimeligt ) skøn tilbageholde denne eller enhver anden betaling. Hvis PayPal tilbageholder penge på din konto, underretter vi dig om dette (herunder uden begrænsning, hvor længe tilbageholdelsen kan vare). Pengene tilbageholdes på din reservekonto, og disse penge vises som "verserende" på din PayPal-saldo. Vi giver dig besked om tilbageholdelsen via godkendte tredjeparter (f.eks. via de partnerplatforme, som du bruger til at behandle betalinger)."

 1. Fejl og uautoriserede betalinger – Identificering af fejl og/eller uautoriserede betalinger

Afsnit 12.1 er ændret for at uddybe, at det er vigtigt, at du øjeblikkeligt underretter PayPal, hvis du har mistanke om, at enhver enhed, som du har brugt til at benytte Tjenesterne, er bortkommet, stjålet eller deaktiveret.  I dette afsnit uddybes det desuden, at du holdes ansvarlig for uautoriseret brug af din Konto, hvis vi har beviser, der peger på, at du har indledt aktiviteterne på listen i slutningen af afsnittet.  Det ændrede afsnit 12.1 lyder nu som følger:

"12.1 Identifikation af fejl og/eller uautoriserede betalinger. Du kan kontrollere din transaktionshistorik ved at logge på din konto på PayPals websted og klikke på fanen "Transaktionshistorik". Det er meget vigtigt, at du straks underretter PayPal, hvis du har grund til at tro, at en af følgende aktiviteter har fundet sted: (i) der er sendt en uautoriseret betaling fra din konto, (ii), der har været uautoriseret adgang til din konto, (iii) din adgangskode eller pinkode er blevet kompromitteret, (iv) en enhed, som du har brugt til at få adgang til tjenesterne, er tabt, stjålet eller deaktiveret, eller (v) nogen har overført eller kan overføre penge fra din konto uden din tilladelse (kaldes samlet for "uberettiget kontoadgang"). Du skal også straks underrette os, hvis du har grund til at tro, at der er opstået andre fejl på din konto. Vi anbefaler på det kraftigste, at du kontrollerer din konto jævnligt, så du kan give os besked med det samme, hvis du oplever nogen af de ovenstående begivenheder. Vi vil ikke holde dig ansvarlig for uautoriseret brug af din konto, såfremt vi kan konstatere, at du ikke bevidst har gjort det muligt for tredjeparter af få adgang til dit PayPal-id og/eller din adgangskode/pinkode til PayPal eller til din enhed, mens du var logget på tjenesterne. Vi holder dig ansvarlig for uautoriseret brug af din konto, hvis vi har beviser, som peger på, at du har handlet forsætligt, således at en tredjepart har haft adgang til dit PayPal-id og/eller din adgangskode eller pinkode, du har optrådt svigagtigt, eller hvis du med forsæt eller grov uagtsomhed ikke har overholdt dine forpligtelser til at bruge din betalingsmåde på den måde, som er fastsat i aftalen."

 1. PayPals sælgerbeskyttelse

Afsnit 11 er ændret for at forbedre vores sælgerbeskyttelse:

 1. Tilføjelse af en definition af Betalingsmodtager (afsnit 11.1 er ændret i henhold til dette)
 2. Fjernelse af forskellen på køb, der er foretaget af en køber på eBay eller uden for eBay (afsnit 11.2 er ændret i henhold til dette),
 3. Ændring af suspenderingskriterierne for PayPals sælgerbeskyttelse (afsnit 11.3 er ændret i henhold til dette).

De ændrede dele af afsnit 11 lyder nu som følger:

"11.1 Hvad er PayPals sælgerbeskyttelse?

Hvis du er modtageren af en betaling fra en kunde ("Betalingsmodtager"), godtgør vi dig med et beløb for krav eller tilbageførsler mod dig, hvis disse skyldes følgende årsager:"

"11.2 PayPals sælgerbeskyttelse kan benyttes af:

Sælgere med en eller flere registrerede PayPal-konti i Danmark, hvor disse modtager PayPal-betalinger fra de købere, der foretager et kvalificeret køb (globalt eller hvor som helst, hvor PayPal accepteres)."

"11.3 Hvor stor beskyttelse yder PayPals sælgerbeskyttelse?

PayPal betaler dig det fulde beløb for en kvalificeret betaling, der er genstand for et krav eller en tilbageførsel og frafalder tilbageførselsgebyret (hvis relevant).

 1. Vi kan suspendere din kvalificering til vores sælgerbeskyttelse, hvis vi med rimelighed mener, at der er en forhøjet risiko forbundet med din konto. Vi medtager følgende i vores risikovurdering:
  • Det samlede beløb og/eller antallet af klager over og anmodninger om tilbageførsler fra din PayPal-konto.
  • Din kontos rimelige risiko for vores integritet og system.
  • Vores eller vores brugeres potentielle tab.
 2. Vi kan suspendere din kvalificering til vores sælgerbeskyttelse, hvis den er tilknyttet eller relateret til en anden konto, som er suspenderet.
 3. Du kan blive kvalificeret til vores sælgerbeskyttelse igen, hvis vi ikke længere med rimelighed mener, at der er en forhøjet risiko forbundet med din konto."
 1. PayPals køberbeskyttelse

Afsnit 13 ændres for at forbedre vores køberbeskyttelse.   Ændringerne:

 1. Forbedring af betingelserne for refundering i henhold til PayPals køberbeskyttelse for PayPals brugere (afsnit 13.2 og 13.3 er ændret i henhold til dette) ved at:
  1. Forøge omfanget af berettigede køb for alle brugere for at dække:
   1. Uhåndgribelige varer (såsom adgangsrettigheder til digitalt indhold og andre licenser).
   2. Tjenester.
   3. Rejsebilletter.
  2. Benytter ikke længere visse følger af eBays politikker og/eller handlinger (som nævnt i afsnit 13.3.b, der er slettet i henhold til dette).
  3. Brugen af eBay-knappen "Betal nu" eller "Send penge" er ikke længere en betingelse for tilbagebetaling (afsnit 13.2.c i og ii er slettet i henhold til dette).
 2. Uddybning af dit ansvar over for PayPal, når vi træffer den endelige beslutning til købers fordel (afsnit 13.6 er ændret i henhold til dette);
 3. Uddybning af dine rettigheder i henhold til PayPals køberbeskyttelse, hvis du som køber modtager tilbagebetaling direkte fra Betalingsmodtageren eller andre tredjeparter for dit køb (afsnit 13.12 er ændret i henhold til dette).

De ændrede dele af afsnit 13 (som beskrevet ovenfor) lyder nu som følger:

"13.2 Hvad er kvalifikationskravene til PayPals køberbeskyttelse?

Du skal opfylde alle disse krav for at være kvalificeret til en betaling ifølge vores køberbeskyttelse:

 1. Din betaling skal være for en kvalificeret vare foretaget fra din PayPal-konto (få yderligere oplysninger om varens berettigelse i afsnit 13.3).
 2. Det fulde beløb for den kvalificerede vare skal betales ved hjælp af én betaling. Varer købt med flere betalinger (f.eks. et depositum efterfulgt af en endelig betaling) er ikke kvalificerede.
 3. Betalingen kan sendes til sælgeren på følgende måder:
  1. Ved SNAD-krav kan du enten benytte fanen Send penge på PayPals websted ved at klikke på fanen "Køb" eller benytte sælgerens betalingsproces på PayPal (herunder, men uden begrænsning til, funktionen PayPals placeringsbaserede betalinger, hvis sælgeren benytter dette, og
 4. Oprette en tvist inden for 180 dage fra den dato, hvor du betalte, og følge onlineproceduren for løsning af tvister, som du finder under "Hvordan får jeg løst mit problem?" i afsnit 13.5."

"13.3 Hvilken type betalinger er kvalificeret til tilbagebetaling ifølge PayPals køberbeskyttelse?

 1.             Køb af de fleste varer og tjenester er kvalificeret (herunder rejsebilletter, uhåndgribelige varer såsom rettigheder til digitalt indhold og andre licenser), men følgende er undtaget:
  • fast ejendom (herunder, uden begrænsning, beboelsesejendom)
  • forretninger
  • køretøjer (herunder, uden begrænsning, biler, motorcykler, campingvogne, fly og skibe),
  • specialfremstillede varer (medmindre kunden hævder, at varerne ikke er modtaget)
  • varer, der er forbudt i henhold til PayPals Politik om godkendt brug
  • industrimaskiner, der anvendes inden for produktion
  • varer, der svarer til kontanter (herunder, uden begrænsning, gavekort)
  • Varer, der er købt vha. Zong, Website Payments Pro eller Virtuel terminal (hvis relevant)
  • Private transaktionsbetalinger

 en Betalingsmodtager? Hvis PayPal træffer en endegyldig beslutning om køberens problem til dennes fordel, er du ansvarlig over for PayPal for beløbet, som vi kan refundere til køberen. PayPal er ikke forpligtet til at refundere dine PayPal-gebyrer i forbindelse med transaktionen eller andre gebyrer, der er debiteret på din PayPal-konto af en tredjepart med tilknytning til transaktionen (f.eks. gebyrer, der opkræves af en tredjepartsplatform, hvor du har solgt varen). I enkelte tilfælde (hvis et SNAD-krav f.eks. ikke afgøres til din fordel, fordi PayPal har mistanke om, at den solgte vare er falsk) får du muligvis ikke varen tilbage (en gyldig myndighed kan f.eks. overtage kontrollen og/eller ejerskabet af varen, eller varen kan på anden måde blive håndteret uigenkaldeligt).

"13.6 Hvordan løses kravet?

Når en tvist eskaleres til et krav, træffer PayPal en endelig afgørelse til køber eller sælgers fordel. Du kan blive bedt om at tilvejebringe kvitteringer, tredjemandsevalueringer, politirapporter eller andre oplysninger eller anden dokumentation, der med rimelighed kræves af PayPal for at undersøge kravet. PayPal beholder den fulde beføjelse til at træffe en endelig afgørelse til fordel for køberen eller sælgeren baseret på de kriterier, som PayPal skønner hensigtsmæssige. I tilfælde af, at PayPal træffer en endelig afgørelse til fordel for køberen eller sælgeren, skal hver part acceptere PayPals afgørelse. Vi kan kræve, at køberen sender en vare, som ifølge vedkommende afviger væsentligt fra beskrivelsen, tilbage til sælgeren (for køberens regning) til en adresse, som køberen får oplyst af os under behandlingen af kravet. Vi kan desuden kræve, at sælgeren accepterer at modtage varen igen og refunderer køberen den fulde købspris plus de oprindelige forsendelsesomkostninger. Hvis en sælger nægter at modtage varen, kan vi afgøre kravet til køberens fordel, såfremt køberen tilstrækkeligt kan dokumentere, at varen er sendt til sælgeren på en adresse, som køberen får oplyst af os under behandlingen af kravet. Hvis et krav afgøres til betalingsafsenderens fordel, får sælgeren ikke tilbagebetalt PayPal-gebyrerne for betalingen. Ligeledes får betalingsmodtageren ikke tilbagebetalt eventuelle andre gebyrer, som en tredjepart har trukket fra vedkommendes PayPal-konto i forbindelse med betalingen (f.eks. gebyrer, som opkræves af en tredjepartsplatform, hvor du sælger varer)."

"13.12 Ingen dobbelt tilbagebetaling

Du kan ikke modtage kompensation for et køb i henhold til PayPals køberbeskyttelse, hvis du modtager kompensation for det pågældende køb direkte fra betalingsmodtageren eller en anden tredjepart."

 1. Hele aftalen og tredjepartsrettigheder

Afsnit 14.8 er ændret for at sikre, at rettighederne, der tilhører PayPal Group (i stedet for eBay) som beskrevet i Brugeraftalen, kan bruges mod dig i henhold til Brugeraftalen.  Det ændrede afsnit 14.8 lyder nu som følger:

"14.8 Hele aftalen og tredjepartsrettigheder. Denne aftale (og eventuelle bilag til denne) udgør hele aftalegrundlaget mellem dig og PayPal, hvad angår tjenesten. Afsnit 1, 7, 8, 10, 14, 15 og bilag 1 samt eventuelle andre betingelser, der i sagens natur ville bestå, er også fortsat gældende efter denne aftales ophør. Hvis en bestemmelse i denne aftale anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, fjernes sådan bestemmelse, og de resterende bestemmelser gælder fortsat. En person, som ikke er part i denne aftale, har ingen rettigheder ifølge Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 og kan ikke påberåbe sig eller håndhæve en bestemmelse i aftalen (med undtagelse af PayPal Group i forhold til dennes rettigheder som anført i aftalen), men dette berører ikke tredjeparters rettigheder eller retsmidler, som findes eller er tilgængelige i tillæg til den omtalte lov."

 1. Definitioner

Afsnit 15 er ændret for at inkludere følgende nye eller opdaterede vilkår og deres definitioner:

 • "Hændelse" har den betydning, der fremgår af afsnit 13.13.
 • "Betalingsmodtager" har den betydning, der fremgår af afsnit 11.1.
 • "PayPal Group" betyder PayPal Holdings Inc. og dennes datterselskaber, dattervirksomheder og affilierede virksomheder (herunder, men ikke begrænset til, PayPal) alt efter tilfældet."
 • "Tjenester" betyder alle produkter, tjenester og funktioner samt alt indhold og teknologi, som udbydes af os og alle relaterede websteder, programmer og tjenester."
 1. Gebyrer for personlige cross-border-transaktioner

Vi reducerer gebyret for at sende eller modtage en International personlig betaling, som er sendt til en modtager med adresse i Brasilien, og som er helt eller delvist betalt med debet- eller kreditkort fra 7,4 % + fast gebyr til 5,99 % + fast gebyr.  Det relevante punkt i tabellen over gebyrer for Internationale personlige transaktioner i "Tidsplan 1. Tabel over gebyrer" (vist sammen med kolonneoverskrifterne) lyder nu som følger:

Modtagers land

Afsenders land

Hele gebyret for betaling betales via PayPal-saldo eller bankkonto

Hele gebyret for betaling betales via betalingskort

Brasilien

Alle steder

1,0%^

5,99 % + fast gebyr^

 1. Gebyrer for modtagelse af Indenlandske kommercielle betalinger

Linket til siden for Forhandlerrate er blevet slettet, og Forhandlerraten er føjet til tabellen:

Modtagelse af indenlandske betalinger (salg)

3,4 % + fast gebyr (se nedenstående tabel)

Forhandlergebyrer (skal der ansøges om, og vi skal forhåndsgodkende. Vurderes ud fra det enkelte tilfælde, herunder, men ikke begrænset til, følgende kriterier: kvalificerende månedligt salg, gennemsnitlig bestillingsstørrelse og en konto uden udeståender:


 

Det samlede beløb for kommercielle betalinger modtaget i den forrige kalendermåned

Gebyr pr. transaktion

0,00 DKK – 20.000,00 DKK

3,4 % + fast gebyr

20.000,01 DKK – 80.000,00 DKK

2,9 % + fast gebyr

80.000,01 DKK – 400.000,00 DKK

2,7 % + fast gebyr

400.000,01 DKK – 800.000,00 DKK

2,2 % + fast gebyr

Over 800.000,00 DKK

1,8 % + fast gebyr

 

 

 

 1. Øvrige ændringer

Formuleringer er blevet ændret for at gøre teksten mere tydelig, og mindre typografiske fejl er blevet rettet.

 

Ændring af PayPals politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2015

 

 1. Dette er en påmindelse om, at PayPal ændrer sin Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for at afspejle vores nye forhold til eBay Inc. og dets datterselskaber ("eBay"), når virksomhederne ikke længere er associeret i henhold til almindelig virksomhedsregulering.  Opdateringen af PayPals Politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder fra og med 1. juli 2015, og ændringerne omfatter følgende: Oversigt

Vi har tilføjet en ny definition af "oplysninger", siden vi beskytter de enkelte brugeres personlige oplysninger, på samme måde som vi beskytter forhandlernes (juridiske enheder). Den nye definition lyder som følger:

"Hvad angår denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger betyder 'oplysninger' alle fortrolige og/eller personligt identificerbare oplysninger eller andre oplysninger relateret til brugere af PayPal-tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, kunder og forhandlere (juridiske enheder)."

 1. Gældende firmaregler

Vi bestræber os på at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvor dataene er gemt.    PayPal benytter som en separat enhed en række metoder for at sikre, at oplysninger, herunder kontraktmæssige forhold, overføres korrekt på verdensplan.  Vi har omdøbt afsnittet "Gældende firmaregler" til "Internationale overførsler af personlige oplysninger og opdateret ordlyden i afsnittet for at vise dette. Det nye afsnit lyder som følger:

"Vi bestræber os på at beskytte dine oplysninger, uanset hvor oplysningerne er gemt, så dine oplysninger beskyttes, når disse data overføres uden for EØS."

 1. Oplysninger, som vi indsamler

Oplysninger om dig fra tredjeparter

Vi har tilføjet en ny sætning, hvori der står, at vi kan indsamle oplysninger om dig fra medlemmer af vores virksomhedsgruppe, andre selskaber og fra andre konti, som vi mener, at du administrerer. Det nye afsnit lyder som følger:

"Oplysninger om dig fra andre kilder: Vi kan også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder, herunder medlemmer af PayPal-koncernen, andre virksomheder (i overensstemmelse med disses politikker om beskyttelse af personlige oplysninger og gældende lovgivning) samt fra andre konti, som vi mener, at du (enten delvist eller på egen hånd) administrerer."

 1. Vores brug af cookies, webbeacons, lokal lagring og lignende teknologi

Vi har forenklet dette afsnit og overført dele af formuleringen til en separat politik om Cookies, webbeacons og lignende teknologier. Et link fører til dette afsnit. Denne politik uddyber yderligere vores brug af disse teknologier til risikostyring og opdagelse af svindel.  Det nye afsnit lyder som følger:

"Når du går ind på vores websted eller bruger PayPal-tjenesterne, kan vi (herunder de virksomheder, vi samarbejder med) gemme små datafiler på din computer eller enhed. Disse datafiler kan være cookies, pixeltags, "flash cookies" eller et andet lokalt lager, som genereres af din browser eller tilknyttede programmer (samlet kaldet "cookies"). Vi bruger cookies til at genkende dig som kunde, tilpasse PayPal-tjenesterne samt indhold og reklamer, måle kampagners effekt, sikre beskyttelsen af din konto, afhjælpe risici, forebygge bedrageri og fremme tilliden til os og øge sikkerheden på vores websted og i PayPal-tjenesterne. Du kan afvise vores cookies i din browser eller i dine tilladelser for tilføjelsesprogrammer i din browser, medmindre cookies er påkrævet for at forhindre bedrageri eller opretholde sikkerheden på vores websteder. Hvis du afviser cookies, kan dette dog påvirke din brug af vores websted og PayPal-tjenesterne. Du kan få flere oplysninger om vores brug af disse teknologier i vores politik om Cookies, webbeacons og lignende teknologier."

Vi har også tilføjet en sætning vedrørende kommunikation med dig (f.eks. til kundeservice) og uddybet, at vi beholder svarene til dig i historikken på din konto. Den nye sætning lyder som følger:

"Kommunikation: Når du kommunikerer med os for at få hjælp via vores kundeservice eller i andre tilfælde (f.eks. via e-mail, fax, telefon, tweets osv.), gemmer vi disse oplysninger og vores svar til dig i historikken på din konto."

 1. Anmodninger og modtagere, som ikke har en PayPal-konto

Vi har også ændret formuleringen vedrørende brugere, der engagerer en person, som ikke er tilmeldt PayPals tjenester. Dette afsnit omhandler, hvordan PayPal kan indsamle personlige oplysninger om ikke-tilmeldte brugere af vores tjenester, hvis de engageres af en bruger, som er tilmeldt PayPals tjenester. Den nye formulering lyder som følger:

"Personer, som ikke er registrerede brugere af PayPal-tjenesterne og anmodninger: Når en bruger med en PayPal-konto forsøger at interagere med en person, som ikke har en PayPal-konto (f.eks. ved at overføre penge eller en anden fordel til denne person eller anmode om penge fra denne person), gemmer vi de oplysninger, som brugeren med en PayPal-konto sender til os, herunder, men ikke begrænset til, den andens parts e-mailadresse, telefonnummer og/eller navn. Selvom disse oplysninger gemmes i en periode i overensstemmelse med gældende lovgivning, bruger vi dem ikke til at reklamere over for personer uden en PayPal-konto. Desuden har disse personer de samme rettigheder som alle andre brugere af PayPal-tjenesterne til at se og rette oplysninger om sig selv (under forudsætning af at deres oplysninger var korrekte)."

 1. Vores brug og videregivelse af oplysninger

Vi har tilføjet en ny definition af Kontooplysninger (oplysningerne, der er tilknyttet en brugers PayPal-konto). Den nye definition lyder:

"Kontooplysninger: Hvad angår denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger omfatter kontooplysninger følgende: navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, billede, IP-adresse, enheds-id, geografiske oplysninger, kontonumre, kontotyper, oplysninger om betalingsmetoder, som er knyttet til kontoen, oplysninger om betalinger, oplysninger om kommercielle betalinger, kundeoversigter og -rapporter, kontoindstillinger, oplysninger om identitet, der indsamles som en del af vores "kend din kunde"-kontrol af dig, og kundekorrespondance."

Desuden er dette afsnit opdateret og fremhæver årsagerne til, at vi indsamler personlige oplysninger, herunder bekræftelse af identitet, effekten og tilpasningen af PayPals tjenester, og grunden til, at vi kontakter dig.

"Vi indsamler, gemmer og behandler dine oplysninger på servere, som er placeret i USA og andre steder i verden, hvor vi har afdelinger. Vores primære formål med at indsamle dine personlige oplysninger er at give dig en sikker, problemfri, effektiv og personlig oplevelse. Du accepterer, at vi kan bruge dine personlige oplysninger til at:

 • Behandle betalinger og levere PayPal-tjenesterne.
 • Bekræfte din identitet, bl.a. under oprettelse af konto og nulstilling af adgangskode.
 • løse uenigheder, opkræve gebyrer og afhjælpe problemer.
 • Styre risici eller registrere, forebygge eller afhjælpe bedrageri eller andre potentielt ulovlige aktiviteter.
 • Registrere, forebygge eller afhjælpe overtrædelser af politikker eller gældende brugeraftaler.
 • Yde kundeservice.
 • Forbedre PayPal-tjenesterne ved at tilpasse din brugeroplevelse.
 • Måle effektiviteten af PayPal-tjenesterne og forbedre deres indhold og layout.
 • Administrere og beskytte vores it-infrastruktur.
 • Levere målrettet markedsføring og reklame, tjenesteopdateringer og salgsfremmende tilbud på grundlag af de indstillinger for kommunikation, du har defineret for din PayPal-konto (se afsnittet "Vores kontakt med PayPal-kunder" nedenfor) og dine aktiviteter, når du bruger PayPal-tjenesterne.
 • Undersøge din kreditværdighed og betalingsevne og sammenligne oplysninger for at kontrollere nøjagtigheden og bekræfte disse hos tredjeparter."

Vi forklarer også, at hvis du vælger at udfylde vores valgfri spørgeskemaer eller deltage i undersøgelserne, kan vi bruge disse oplysninger til at forbedre vores tjenester eller sende dig marketings- eller reklamemateriale.

"Spørgeskemaer, lodtrækninger, undersøgelser og profildata: Hvis du svarer på vores valgfrie spørgeskemaer eller undersøgelser, kan vi bruge dine svar til at forbedre PayPal-tjenesterne, sende dig marketings- eller reklamemateriale, administrere lodtrækninger eller andet, som er beskrevet i den pågældende undersøgelse."

Der er lavet ændringer i afsnittene om, hvordan brugere kan begrænse delingen af deres personlige oplysninger, herunder via deres mobile enhed.

Vi kan også dele med andre brugere, at du er inden for lokal rækkevidde som kunde. Det nye afsnit lyder som følger: "Hvis du ikke vil have, at disse oplysninger skal deles, kan du få adgang til, få vist og administrere indstillingerne for disse data på din mobilenhed."

 1. Videregivelse til tredjepart ud over PayPal-kunder

Dette afsnit blev ændret for at uddybe PayPals deling af data med tredjeparter, herunder politiet, kreditkortforeninger og partnervirksomheder.  For at gøre det lettere for brugerne at finde oplysninger har vi også flyttet hele listen over disse tredjeparter fra vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger til et separat dokument, der kan åbnes via separate links, som fører brugerne til hele listen (få yderligere oplysninger i afsnit 8 nedenfor). Dette afsnit blev også ændret for at vise forholdene i det nye samarbejde mellem PayPal og eBay.  Begge parter fungerer som separate enheder, men vil gerne fortsætte med at give brugeren den oplevelse, vedkommende forventer. Ændringerne i dette afsnit afspejler PayPals deling af kontooplysninger med eBay og andre tredjeparter af hensyn til risikostyring og forhindring af bedrageri, kundeservice, forsendelse og overholdelse af loven. Som altid kan tredjeparter ikke benytte disse oplysninger til marketingsformål uden brugerens udtrykkelige samtykke.

Vi hverken sælger eller udlejer dine personlige oplysninger til tredjeparters markedsføringsformål uden dit udtrykkelige samtykke, og dine oplysninger videregives kun i begrænset omfang og kun til det formål, der er beskrevet i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Dette gælder bl.a. overførsel af oplysninger til andre lande end EØS-medlemsstater.

Du giver specifikt samtykke til og beder os gøre følgende med dine oplysninger:

 1. Videregive nødvendige oplysninger til: politiet og andre retshåndhævende myndigheder, sikkerhedsstyrker, kompetente statslige, mellemstatslige eller overstatslige myndigheder, kompetente bureauer (ud over skatterelaterede myndigheder), afdelinger, lovgivningsmæssige myndigheder, selvregulerende myndigheder eller organisationer (herunder, men ikke begrænset til, de bureauer, der henvises til i afsnittet "Bureauer" her, og andre tredjeparter, herunder PayPal-koncernvirksomhederne, som med begrundet formodning finder det hensigtsmæssigt at samarbejde i disse undersøgelser af bedrageri eller andre ulovlige aktiviteter eller potentielt ulovlige aktiviteter eller at udføre undersøgelser af overtrædelser af vores brugeraftale (herunder, men ikke begrænset til, din betalingsmåde eller dit kortselskab).

Vi og andre organisationer, herunder parter, som accepterer betaling via PayPal, kan også dele, få adgang til og bruge (herunder fra andre lande) nødvendige oplysninger (herunder, men ikke begrænset til, oplysninger, som er registreret af bedrageriforebyggelsesbureauer) til at hjælpe os og sig selv med at vurdere og styre risici (herunder, men ikke begrænset til, forebyggelse af bedrageri, hvidvaskning af penge og terrorfinansiering). Kontakt os, hvis du vil have flere oplysninger om de relevante bedrageriforebyggelsesbureauer. Du kan få flere oplysninger om disse bureauer, bedrageriforebyggelsesbureauer og andre tredjeparter ved at klikke her.

 1. Videregive nødvendige oplysninger som følge af krav fra betalingskortorganisationer eller civile eller strafferetlige processer.
 2. Hvis du som forhandler benytter en tredjepart til at få adgang til eller integrere PayPal, kan vi videregive nødvendige oplysninger til den pågældende partner (herunder, men ikke begrænset til, statussen for din PayPal-integration, hvorvidt du har en aktiv PayPal-konto, og om du allerede samarbejder med en anden partner i forbindelse med integration af PayPal).
 3. Videregive nødvendige oplysninger til betalingsbehandlere, revisorer, udbydere af kundeservice, kreditoplysnings- og bedrageribeskyttelsesbureauer, udbydere af finansielle produkter, kommercielle partnere, marketings- og reklamefirmaer, udbydere af driftsservice, koncernvirksomheder, bureauer, markedspladser og andre tredjeparter, som er angivet her. Formålet med denne videregivelse er at gøre det muligt for os at levere PayPal-tjenesterne til dig. På listen over tredjeparter angiver vi også for hver "kategori" ikke-eksklusive eksempler på faktiske tredjeparter (hvilket kan omfatte den part, som tredjeparten videregiver oplysningerne til), som vi i øjeblikket videregiver dine kontooplysninger til, samt formålet hermed og de faktiske oplysninger, vi videregiver (disse tredjeparter er, undtagen hvor det udtrykkeligt er anført, begrænset ifølge gældende lov eller ved aftale i forhold til anvendelse af oplysningerne til sekundære formål ud over de formål, som oplysningerne blev delt ifølge).
 4. Videregive nødvendige oplysninger til din agent eller juridiske repræsentant (f.eks. indehaveren af en fuldmagt, som du udsteder, eller en værge, som er udpeget for dig).
 5. Videregive samlede statistiske oplysninger til vores forretningspartnere eller til PR. Vi kan eksempelvis videregive oplysninger om, at en vis procentdel af vores brugere bor i Manchester. Disse samlede data er imidlertid ikke knyttet til personlige oplysninger.
 6. Deling af nødvendige kontooplysninger med ikke-tilknyttede tredjeparter (angivet her) til følgende formål:
  1. Forebyggelse af bedrageri og risikostyring: For at hjælpe med at forebygge bedrageri eller vurdere eller styre risici.  Hvis du f.eks. bruger PayPal-tjenesterne til at købe eller sælge varer via eBay Inc. eller dets dattervirksomheder ("eBay"), kan vi dele kontooplysninger med disse platforme for at hjælpe med at beskytte dine konti mod bedrageri, advare dig, hvis vi registrerer bedrageri på dine konti eller vurdere kreditrisiko. 

Som et led i vores tiltag til forebyggelse af bedrageri og risikostyring kan vi også dele nødvendige kontooplysninger med eBay i de tilfælde, hvor PayPal tilbageholder eller på anden vis begrænser din konto pga. tvister, krav, tilbageførsler eller andet vedrørende salg eller køb af varer. Desuden kan vi som en del af vores forebyggelse af svindel og risikostyring dele Kontooplysninger med eBay, så de får mulighed for at udføre deres programmer til evaluering af købere eller sælgere.

 1. Kundeservice: For at yde kundeservice, f.eks. hjælpe dig med dine konti eller løse tvister (vedrørende fakturering, betalinger eller lignende). 
 2. Levering: I forbindelse med leveringstjenester og lignende for køb, som du har betalt med PayPal.
 3. Overholdelse af loven: For at hjælpe med at overholde regler til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og krav om bekræftelse i forbindelse med bekæmpelse af terrorfinansiering.
 4. Tjenesteudbydere: For at hjælpe tjenesteudbydere, som har kontrakt med os, med at støtte vores virksomhedsdrift, f.eks. forebyggelse af bedrageri, inkassation, markedsføring, kundeservice og teknologitjenester. Ifølge vores kontrakter må disse tjenesteudbydere kun bruge dine oplysninger i forbindelse med de tjenester, de udfører for os, og ikke til deres egen fordel."
 1. Vores videregivelse af oplysninger til Andre tredjeparter

 

 

Ligesom med de fleste banker eller udbydere af finans-/betalingstjenester samarbejder PayPal med tredjeparts-tjenesteudbydere, der giver os og øvrige forretningspartnere vigtige funktioner, så vi kan levere en hurtigere og mere sikker metode til at udføre betalinger. Vi skal fra tid til anden videregive data til dem, så tjenesterne kan udføres.

I almindelighed kræver den luxembourgske lovgivning, som PayPals håndtering af brugerdata er omfattet af (databeskyttelse og bankhemmeligholdelse), en højere grad af gennemskuelighed end de fleste andre EU-lovgivninger. Derfor angiver PayPal i sin politik om beskyttelse af personlige oplysninger, i modsætning til det brede flertal af leverandørerne af internetbaserede tjenester eller finansielle tjenester i EU, hver udbyder af tredjepartstjenester og virksomhedspartnere, hvortil der videregives brugerdata. Derudover angives formålet med videregivelsen, samt hvilken type oplysninger der videregives.

Den aktuelle sætning i delen af afsnit 4 med titlen "Afsløring over for tredjeparter, som ikke er PayPal-kunder" flyttes til en tabel på en separat webside, der linkes til via og er indarbejdet i Politik om beskyttelse af personlige oplysninger og ydermere ændret, så PayPal kan dele visse oplysninger om vores kunder med øvrige tredjeparter eller til andre formål end dem, der er angivet i nedenstående tabel, eller ændre formålene og dataene, der deles, som er angivet i nedenstående tabel.

Kategori

Partens navn og retsområde (i parentes)

Formål

Data, der videregives

Betalingsbehandlere

 

Global Payments UK LLP (UK)

At give mulighed for betalingsformidling, bedragerikontrol og håndtering af tvister vedrørende transaktioner med PayPal-brugere, når brugeren indgår en transaktion med en forhandler, som anvender PayPal-tjenesten via Global Payments-tjenesten.

Navn, adresse, oplysninger om brugers finansieringsinstrumenter og oplysninger om betalingstransaktioner.

 

WorldPay (UK) Limited, Worldpay AP Limited, (UK) Worldpay . (Nederlandene)

At give mulighed for betalingsbehandling, bedragerikontrol og håndtering af tvister vedrørende transaktioner med PayPal-brugere, når brugeren indgår en transaktion med en forhandler, som anvender PayPal-tjenesten via Worldpay-tjenesten.

Alle kontooplysninger undtagen oplysninger om brugerens betalingsmåder

 

 American Express Travel Related Services Company, Inc.

Giver mulighed for tjenester til behandling af betalinger og bedragerikontrol.

Entydigt sælger-id.

Sælgers MCC

Sælgers DBA

Godkendt underskriver

Sælgers adresse, postnummer eller landekode

Sælgers telefonnummer

Sælgers e-mailadresse

Sælgers webadresse

Fødselsdato (kun for eneejere)

Følgende oplysninger om en Særlig ejer (se mere nedenfor) gælder kun for privatejende Sponsorerede forhandlere (f.eks. et privat firma, som er eneejer):

 • For- og efternavn
 • Privat adresse, postnummer eller landekode
 • CPR-nummer eller fødselsdato

Særlig ejer betyder en person, der ejer en andel på 25 % af virksomheden eller derover.

Unikt sælger-ID*

MCC for Sponsoreret forhandler

DBA for Sponsoreret forhandler

Sponsoreret forhandlers adresse (by, gade, postnummer og landekode)

Sponsoreret forhandlers telefonnummer

 

JPMorgan Chase Bank, N.A. London Branch

Kontrol af bekæmpelse af hvidvask, sanktionslister og overholdelse

Navn på forhandler, bopælsland og virksomhedsaktivitet

 

Adyen B.V. (Holland)

Giver mulighed for at behandle betalinger på verdensplan.

Navn, adresse, oplysninger om betalingsinstrumenter og oplysninger om betalingstransaktioner.

 

Allied Irish Bank PLC  (UK)

Giver mulighed for tjenester til behandling af betalinger i Europa.

 

Navn, adresse, oplysninger om betalingsinstrumenter og oplysninger om betalingstransaktioner.

 

Cardinal Commerce Corporation (USA)

Udfører 3DSecure-kontrol af behandling af betalinger på verdensplan.

Standard-transaktionsdata for 3DSecure.

 

Coinbase Inc. (US)

Giver mulighed for at behandle betalinger på verdensplan.

Navn, adresse, oplysninger om betalingsinstrumenter og oplysninger om betalingstransaktioner.

 

Heartland Payment Systems, Inc. (USA)

Giver mulighed for tjenester til behandling af betalinger i USA.

Navn, adresse, oplysninger om betalingsinstrumenter og oplysninger om betalingstransaktioner.

 

Merchant e-Solutions, Inc.  (USA)

Giver mulighed for tjenester til behandling af betalinger i USA.

Navn, adresse, oplysninger om betalingsinstrumenter og oplysninger om betalingstransaktioner.

 

Moneris Solutions Corporation (Canada)

Giver mulighed for tjenester til behandling af betalinger i Canada.

Navn, adresse, oplysninger om betalingsinstrumenter og oplysninger om betalingstransaktioner.

 

National Australia Bank Ltd. (Australien)

Giver mulighed for tjenester til behandling af betalinger i Australien.

Navn, adresse, oplysninger om betalingsinstrumenter og oplysninger om betalingstransaktioner.

 

Network Merchants, LLC. (USA); Network Merchants Inc. (USA)

Giver mulighed for tjenester til behandling af betalinger i USA.

Navn, adresse, oplysninger om betalingsinstrumenter og oplysninger om betalingstransaktioner.

 

Stockholms Enskilda Bank AB (Sverige)

Giver mulighed for tjenester til behandling af betalinger i Europa.

Navn, adresse, oplysninger om betalingsinstrumenter og oplysninger om betalingstransaktioner

 

WorldPay, Inc. (USA); WorldPay Ltd. (Storbritannien)

Giver mulighed for at behandle betalinger på verdensplan.

Navn, adresse, oplysninger om betalingsinstrumenter og oplysninger om betalingstransaktioner.

Outsourcing af kundeservice

 

LatentView Analytics Pte. Ltd

Giver mulighed for at levere globale betalingstjenester til kunderne.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser, forkortet og begrænset eller komplette oplysninger om finansieringskilder (afhængigt af forholdet), udløbsdato for finansieringskilden, typen af PayPal-konto, id-dokumentation, oplysninger om kontosaldo og transaktioner, kundeoversigter og -rapporter, korrespondance vedrørende konto, forsendelsesoplysninger og salgsfremmende oplysninger.

 

Authentify Inc.

Telefonbaseret godkendelsestjeneste

Mobil- og fastnetnumre

 

CallPoint New Europe AD dba TELUS International Europe (Bulgarien)

 

For at drive

returportoservice.

Navn, e-mailadresse, PayPal-transaktions-ID, returneringsoplysninger (den returnerede vares kategori, årsagen til returneringen, det returnerede beløb, landet, der returneres til, returneringstype) og dokumentation for forsendelse.

 

Key Performance Group SAS, Frankrig

Administration af PayPals medlemshenvisningsprogram

Fornavn, efternavn, kunde-id, transaktionsoplysninger om henvisningspræmier

 

New Relic, Inc. (US)

Bruges til at udføre analyser, så vi kan rette fejl i tjenesten på verdensplan.

Logfører data og samlede data om serviceresultatet.

 

PagerDuty, Inc. (US)

Bruges til at underrette alle disponible teknikere om, at en e-mail er ankommet globalt.

Den pågældende e-mails emne.

 

Sumologic, Inc. (US)

Bruges til at udføre analyser, så vi kan rette fejl i tjenesten på verdensplan.

Logfører data og samlede data om serviceresultatet.

Kredit- og bedrageribekæmpelsesbureauer

Vær opmærksom på, at ud over de anførte formål nedenfor bruger vi dine personlige oplysninger til at registrere, forhindre og/eller afhjælpe bedrageri og andre ulovlige handlinger, eller til at registrere, forhindre eller afhjælpe overtrædelser af politikker eller gældende brugeraftaler.

 

SCHUFA Holding AG (Tyskland), infoscore Consumer Data GmbH (Tyskland)

Bruges til at bekræfte kunders identitet og adresse, udføre kontrol til bekæmpelse og sporing af misligholdte direkte debiteringer og kriminalitet, herunder bedrageri og/eller hvidvaskning af penge, herunder kontrol af forbindelsen mellem kunderne og disses bankkonti, bidragelse til at fastslå forhandleres og forbrugeres kreditværdighed (hvis de har en tysk PayPal-konto og specifikt har givet samtykke til en sådan kontrol) og undersøgelse og test af nye produkter og tjenesters formålstjenstlighed.

Vurderingen af kreditværdighed, som vi anmoder om fra disse bureauer, omfatter vurderinger, der beregnes ifølge matematisk-statistiske procedurer.

Du bør bemærke, at PayPal har bedt om sådanne oplysninger, og at der for alle de negative kontooplysninger, der videregives til disse databaser i forbindelse med de kunder, der har en tysk PayPal-konto, muligvis gælder følgende:

• De registreres i databasen med henblik på revision og for at fastsætte sådan kundes kreditværdighed.
• sådanne vurderinger videregives muligvis til andre tredjeparter med det formål at vurdere kreditværdigheden

og
• overføres til et land uden for EU og på verdensplan.

Hvad angår kunder med en tysk PayPal-konto, kan oplysninger om en misligholdt direkte debitering desuden:

• tilbageholdes af infoscore-databasen med henblik på revision, og

• (uden tilknytning til kundens identitet) videregives til andre tredjeparter med det formål at forhindre misligholdte direkte debiteringer.

Navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato, køn, bankkontooplysninger, oplysninger om misligholdte direkte debiteringer fra en bankkonto (uden tilknytning til kundens identitet), og, hvis videregivelse af sådanne oplysninger er juridisk berettiget, også visse oplysninger om negative kontoresultater for kunder med en tysk PayPal-konto.

 

AuthenticID LLC

Bruges til at bekræfte en identitet, foretage automatisk dataudtrækning fra billeder af dokumenter og dokumentvalidering/registrering af dokumentfalsk. Forskning og test af nye produkters og tjenesters formålstjenstlighed.

Navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato, juridisk status, CVR-nummer, momsnummer, dokumenter med oplysninger, der udgør bevis for identitet og adresse, ejerskab over en betalingsmåde eller andre dokumenter, som vi måtte bede om, og de oplysninger, der indeholdes i disse, til formål vedrørende risiko, overholdelse og kredit.

 

Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Germany), Zoot Enterprises Limited (Storbritannien)

Bruges til at behandle tekniske programmer og levere en data- og dokumentgateway til revision samt test og gennemgang af konti og til udveksling af brugeroplysninger og billeder af dokumenter, der indeholder oplysninger, der udgør bevis på identitet, adresse og ejerskab af en betalingsmåde med kontraherede kredit- og bedrageribekæmpelsesbureauer. Indsamling af data fra interne og eksterne datakilder og udarbejdelse af statistiske analyser for at vurdere risici for bedrageri.

Alle de kontooplysninger og dokumenter, der leveres af kunder, omfatter de oplysninger, der bruges til at give oplysninger om identitet og adresse, ejerskab over en betalingsmåde, eller andre dokumenter, som vi måtte bede om, og de oplysninger, der indeholdes i disse, til formål vedrørende risiko, overholdelse og kredit. Disse oplysninger kan også omfatte IP-adresser.

 

Kount, Inc. (US)

Bruges til at kontrollere svindel i forbindelse med behandling af betalinger på verdensplan.

Navn, adresse, data om fingeraftryk til enhed, oplysninger om betalingsinstrumenter og oplysninger om betalingstransaktioner

 

Artefacts Solutions LLC (USA)

Bruges til at opdage svindel og mindske risikoen i forbindelse med behandling af transaktioner.

Forkortet kortnummer, transaktionsbeløb, tilbageførselsbeløb, kreditbeløb og afvisningsbeløb.

 

Experian Information Solutions, Inc. (USA)

Bruges til at bekræfte identitet, hjælpe til med at træffe beslutninger vedrørende en kundes kreditvurdering, udføre kontrol i forbindelse forebyggelse og opdagelse af kriminalitet, herunder svindel og/eller hvidvaskning af penge.

Bemærk, at data, der videregives til disse bureauer, kan vedvarende opbevares hos det relevante kreditvurderings- og bedrageriforebyggelsesbureau til revisions- og bedrageribeskyttelsesformål.

Navn, adresse, personnummer, fødselsdato, virksomhedsnavn, juridisk virksomhedsnavn, CVR-nummer, virksomhedens telefonnummer.

 

 

Trulioo Information Services, Inc. (USA)

Bruges til at bekræfte identitet, foretage kontrol til forebyggelse og efterforskning af kriminalitet, herunder svig og/eller hvidvaskning af penge.

Bemærk, at data, der videregives til disse bureauer, kan vedvarende opbevares hos det relevante kreditvurderings- og bedrageriforebyggelsesbureau til revisions- og bedrageribeskyttelsesformål.

Navn, fødselsdato, adresse, ID-nummer (hvis relevant).

Kommercielle partnerskaber

 

Stubhub Services S.à.r.l. (Luxembourg)

Bruges af hensyn til dets AML- eller KYC-krav.

For- og efternavn, fødselsdato, bopælsadresse, nationalitet, nationalt identitets-/pasnummer

Markedsføring og PR

 

TNS Deutschland GmbH (Tyskland)

At udføre kundeservice- og markedsføringsundersøgelser.

Navn, e-mailadresse, telefonnummer, kontotype, type og karakter af PayPal-tjenester, der tilbydes eller anvendes, og relevante transaktionsoplysninger.

 

Rapp (Frankrig), Antics (USA), Partner Path

Udvikling måling og udførelse af marketingkampagner.

Forhandlerens/partnerens navn, virksomhedsnavn, adresse og momsnummer, navnet på forhandlerens kontaktperson, jobbetegnelse, e-mailadresse og telefonnummer, forhandlerens webadresse, PayPal-kontonummer, anvendte tredjepartsapplikationer og adfærd på vores websted for tjenester.

 

Adobe Systems Incorporated.

Bruges til at udføre retargeting-kampagner med henblik på levering af brugertilpasset annoncering.

Anonymt id, der er genereret af cookies, pixeltags eller lignende teknologier, der er integreret i websider

 

Oracle Corporation UK Ltd

Udvikling måling og udførelse af marketingkampagner.

Forhandlerens navn, virksomhedsnavn, adresse og momsnummer, navnet på forhandlerens kontaktperson, jobbetegnelse, e-mailadresse og telefonnummer, forhandlerens webadresse, PayPal-kontonummer, anvendte tredjepartsapplikationer og adfærd på vores websted.

 

Iris (Tyskland)

Udvikling måling og udførelse af marketingkampagner.

Forhandlerens/partnerens navn, virksomhedsnavn, adresse og momsnummer, navnet på forhandlerens kontaktperson, jobbetegnelse, e-mailadresse og telefonnummer, forhandlerens webadresse, PayPal-kontonummer, anvendte tredjepartsapplikationer og adfærd på vores websted.

 

OC&C Strategy Consultants Limited (Storbritannien)

Bruges til at udføre markedsundersøgelser og opnå viden

Anonyme konto- og transaktionsoplysninger

Drift

 

Gothia AS (Norge)

Inddrivelse af gæld og håndtering af rapportering til kreditvurderingsbureauer om misligholdende kunder.

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-mailadresse, kontotype, kontostatus, sidste fire cifre i konto for betalingsmåder, registreringsnummer, saldo, oplysninger om kontobevægelser og ansvar, navn på betalingsmådeudbyder, relevante oplysninger om kontoadfærd og kopier af al korrespondance (herunder, uden begrænsning, al korrespondance med relevans for rapportering til kreditoplysningsbureauer) i hver enkel sag vedrørende de beløb, du (eller en anden person) skylder os.

 

Salesforce.com, Inc. (USA),  Oracle America Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Teradata Corporation

Bruges til at udføre e-mailoperationer i forbindelse med PayPals tjenester (herunder, men ikke begrænset til, drift, kundeservice, inddrivelser, markedsføringsprogrammer og kampagner).

Navn, adresse, e-mailadresse, virksomhedsnavn, virksomhedens kontaktoplysninger, domænenavn, kontostatus, kontotype, kontoindstillinger, type og karakter af PayPal-tjenester, der tilbydes eller anvendes, samt relevante transaktions- og kontooplysninger.

 

Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Germany), Zoot Enterprises Limited (Storbritannien)

At behandle tekniske programmer og levere en data- og dokumentgateway til revision samt test og gennemgang af konti og til udveksling af brugeroplysninger og billeder af dokumenter, der indeholder oplysninger, der udgør bevis på identitet, adresse og ejerskab af en betalingsmåde med kontraherede kredit- og bedrageribekæmpelsesbureauer.

Alle de kontooplysninger og dokumenter, der leveres af kunder, f.eks. legitimationsbevis og adresse, ejerskab over en betalingsmåde, eller andre dokumenter, som vi måtte bede om, og oplysningerne i disse, til formål vedrørende risiko, overholdelse og kredit.

 

Lattice Engines, Inc.

At udvikle og optimere modeller til prognoser.

Navnet på forhandleren, navn på kontaktperson, adresse, e-mailadresse, og forhandlerens webadresse

 

Interact CC Ltd (Storbritannien)

At hjælpe kunder med PayPal-tjenesten

Kundenavn, virksomhedsnavn, telefonnumre, kontaktpersons e-mailadresse, websted, virksomhedsbranche, forsendelsesoplysninger, kortoplysninger for betalingen

 

The unbelievable Machine Company GmbH

 

At hoste BillSafe-programmet på dets servere

Alle kontooplysninger.

Koncernvirksomheder

 

PayPal Inc. (USA)

At handle på vegne af PayPal med henblik på lagring og behandling af kontooplysninger.

Alle kontooplysninger.

 

PayPal Europe Services Limited (Irland), PayPal Malaysia Services Sdn Bhd (Kuala Lumpur), PayPal Israel Ltd (Israel), PayPal India Private Limited (Indien), PayPal (UK) Ltd (Storbritannien), PayPal France S.A.S. (Frankrig), PayPal Deutschland GmbH (Tyskland), PayPal Spain SL (Spanien), PayPal Italia Srl (Italien), PayPal Nederland BV (Nederlandene), PayPal European Marketing SA (Schweiz), PayPal Polska Sp Zoo (Polen), PayPal Bilisim Hizmetleri Limited Sirketi (Tyrkiet), PayPal International Sarl (Luxembourg), PayPal SE (Storbritannien), Bill Me Later Inc. (Tyskland), PayPal Information Technologies (Shanghai) Co., (Kina), PayPal Australia Pty Limited (Australien), PayPal Charitable Giving Fund (USA), PayPal Giving Fund UK (Storbritannien), Tradera AB (Sverige),

At handle på vegne af PayPal i forbindelse med kundeservice, risikovurdering, overholdelse og/eller andre administrative handlinger.

Alle kontooplysninger.

 

PayPal Pte. Ltd. (Singapore)

Udførelse af handlinger på vegne af PayPal ved indgåelse af og opfyldelse af kontrakter, som ikke involverer kunder, men som involverer kundedata.

Alle kontooplysninger.

 

Kommercielle partnere

 

 

 

eBay Inc. (USA), eBay Europe S.à r.l. (Luxembourg), eBay Services S. à r.l. (Luxembourg), eBay International AG (Schweiz), eBay Corporate Services GmbH (Tyskland), eBay France SAS (Frankrig), eBay (Storbritannien) Limited (Storbritannien), eBay CS Vancouver Inc. (Canada), eBay Partner Network Inc. (USA), eBay Internet Support (Shanghai) Co Ltd (Kina), eBay Enterprise Marketing Solutions (USA) (tidligere GSI Commerce, Inc (USA), VendorNet Inc (USA), PepperJam Network (USA), GSI Media Inc. (USA), M3 Mobile Co., Ltd. (Korea), MBS (USA), ClearSaleing (USA), True Action Network (USA), True Action Studio (USA)), GumTree.com Limited (Storbritannien), Kijiji International Limited (Irland), Kijiji US Inc. (USA), mobile.de & eBay Motors GmbH (Tyskland), Shopping.com Inc. (USA), Shopping Epinions International Limited (Irland), Marktplaats B.V. (Holland), Private Sale GmbH (Tyskland), StubHub, Inc. (USA), Viva Group, Inc. (USA), StubHub Europe S.à r.l. (Luxembourg), StubHub Services S.à r.l. (Luxembourg), Viva Group, Inc. (USA), ProStores Inc. (USA), MicroPlace, Inc. (USA), Internet Auction Co., Ltd. (Korea), Via-Online GmbH (Tyskland), Zong Inc.(USA) og X.commerce, Inc. (USA). eBay Europe Services Limited (Irland), eBay GmbH (Tyskland)

Levering af fælles indhold og tjenester (f.eks. registrering, transaktioner, fail-over for leverandørfaktureringskonti og kundeservice), vurdering af risikoen eller hjælp til afsløring, forebyggelse og/eller udbedring af bedrageri eller andre potentielt ulovlige handlinger og krænkelser af politikker samt vejledning i beslutninger om deres produkter, tjenester og kommunikation.

Alle kontooplysninger.

 

 

 

 

Ændring af PayPals politik om godkendt brug

Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2015

Vi opfordrer dig til at gennemse denne Opdatering af politikken nøje, så du kan sætte dig ind i ændringerne i PayPals Politik om godkendt brug.

 1. Tobaksprodukter, e-cigaretter og lægemidler/anordninger, der kræver recept

Ifølge Politikken om godkendt brug er det i øjeblikket forbudt at bruge PayPal til aktiviteter, der overtræder gældende lovgivning eller regler for branchen vedrørende salg af tobaksprodukter eller lægemidler/anordninger, der kræver recept.  Vi erstatter dette forbud med en ny politikformulering, der dækker disse typer varer og e-cigaretter.  Ifølge den nye formulering er det forbudt at benytte PayPal til cigarettransaktioner.  Desuden får forhandlere kun tilladelse til at bruge PayPal i forbindelse med salg af tobaksprodukter, som ikke er cigaretter, e-cigaretter og lægemidler/anordninger, der kræver recept, hvis PayPal på forhånd har givet tilladelse til dette.

Følgende ændringer foretages:

 • Afsnit 5 i Forbudte aktiviteter, som indeholder de aktuelle betingelser i forbindelse med tobaksprodukter og lægemidler/anordninger, som kræver recept, fjernes. 
 • Et nyt Afsnit 2(c) under Forbudte aktiviteter lyder som følger:
  • "Du kan ikke bruge PayPal-tjenesten til aktiviteter, der: … 2. vedrører transaktioner i forbindelse med ... (c) cigaretter ..."
 • De relevante dele af diagrammet under Aktiviteter, som skal godkendes, ændres, så de lyder som følger:
  • "PayPal kræver forhåndsgodkendelse for at acceptere betalinger for udvalgte tjenester som beskrevet i oversigten nedenfor.

Tjenester, som skal forhåndsgodkendes

Kontaktoplysninger

… salg … tobaksprodukter, som ikke er cigaretter, e-cigaretter eller lægemidler/anordninger, som kræver recept.

Send kontaktoplysninger, virksomhedens webstedsadresse og en kort beskrivelse af virksomheden til aup@paypal.com.

 1. Had, vold, racisme og økonomisk kriminalitet

Vi ændrer betingelsen i Politik om godkendt brug, der vedrører had, vold, racisme og økonomisk kriminalitet.  Den pågældende betingelse flyttes fra Afsnit 2(e) til Afsnit 2(f) under Forbudte aktiviteter og lyder som følger:

"Du kan ikke bruge PayPal-tjenesten til aktiviteter, der: … 2. har forbindelse til transaktioner, der vedrører ... (f) opfordring til had, vold, racisme eller økonomisk kriminalitet ..."

 1. Bestikkelse og korruption

I Politik om godkendt brug tilføjer vi et udtrykkeligt forbud mod brug af PayPal til betalinger i forbindelse med bestikkelse eller korruption.  Et nyt Afsnit 3(k) under Forbudte aktiviteter lyder som følger:

"Du kan ikke bruge PayPal-tjenesten til aktiviteter, der: … 3. vedrører transaktioner, som ... (k) involverer tilbud eller modtagelse af betalinger i forbindelse med bestikkelse eller korruption."

 1. Hasardspil

Politikken om godkendt brug forbyder brugen af PayPal til aktiviteter, der har med hasardspil at gøre, medmindre de er lovlige i det lokalområde, hvor udbyderen og kunderne befinder sig, og udbyderen har fået skriftlig tilladelse af PayPal.  Vi foretager en række ændringer for at gøre politikken mere overskuelig. Vi uddyber blandt andet, at den omfatter fantasy-sport.

Her er en række yderligere oplysninger om ændringerne:  Vores politik om aktiviteter, der har med hasardspil at gøre, er i øjeblikket beskrevet i Afsnit 6 under Forbudte aktiviteter, og der henvises til Afsnit 6 i den første sætning under Aktiviteter, der kræver tilladelse.  Vi har fjernet Afsnit 6 og den tilhørende henvisning, og vi har tilføjet en ny række i tabellen under Aktiviteter, der skal godkendes, som beskriver vores politik vedrørende aktiviteter, der har med hasardspil at gøre. 

I denne nye række har vi beholdt den ikke-eksklusive liste over dækkede aktiviteter, der har med hasardspil at gøre, i den aktuelle Politik om godkendt brug. Der er dog to ændringer.  Først supplerer vi listen for at uddybe, at fantasy-sport dækkes.  Dernæst ændrer vi formuleringen i den aktuelle Politik om godkendt brug, som vedrører færdighedsspil.  Den aktuelle formulering viser, at færdighedsspil er dækket, uanset om de er juridisk defineret som lotterier.  Den ændrede formulering omhandler hasardspil i stedet for lotterier.  Den vil derfor vise, at færdighedsspil er dækket, uanset om de er juridisk defineret som hasardspil.

De relevante dele af diagrammet under Aktiviteter, som skal godkendes, ændres, så de lyder som følger:

"PayPal kræver forhåndsgodkendelse for at acceptere betalinger for udvalgte tjenester som beskrevet i oversigten nedenfor.

Tjenester, som skal forhåndsgodkendes

Kontaktoplysninger

Aktiviteter, der vedrører hasardspil, væddemål og/eller anden aktivitet mod betaling af deltagelsesgebyr og præmie, herunder, men ikke begrænset til, kasinospil, sportsvæddemål, heste- eller hundevæddeløb, fantasy-sport, lottokuponer, andre spil med hasard- og færdighedsspil (uanset om de juridisk defineres som lotteri), hvis udbyderen og kunderne udelukkende befinder sig i et retsområde, hvor aktiviteten er lovlig.

Send kontaktoplysninger, virksomhedens webstedsadresse og en kort beskrivelse af virksomheden til aup@paypal.com.

            …”

 

 1. Transaktioner på eBay

Politikken om godkendt brug indeholder i øjeblikket en betingelse under Transaktioner på eBay vedrørende brugen af PayPal til eBay-transaktioner.  Denne betingelse kræver overholdelse af både Politikken om godkendt brug og eBays regler vedrørende forbudte og begrænsede varer, som er beskrevet på eBays websted, hvad angår denne type brug af PayPal.  I forbindelse med den fremtidige opdeling af eBays og PayPals virksomheder i selvstændige, børsnoterede selskaber fjerner vi den pågældende betingelse fra Politik om godkendt brug.