Opdatering af politikker

 

>> Vis alle juridiske aftaler

>> Vis kommende opdateringer af politikker

Tidligere opdateringer af politikker

 

På denne side vises vigtige ændringer, der er blevet foretaget for PayPal-tjenesten, brugeraftalen eller andre politikker.

 

*Se denne PDF-fil vedrørende tidligere opdateringer af politikker fra før december 2013.

 

Bemærkning om ændring af PayPals juridiske aftaler
Udstedt: 11. september 2018 (se ikrafttrædelsesdatoen for hver enkelt aftale nedenfor)

Læs dette dokument.

Vi foretager ændringer i de juridiske aftaler, der gælder for dit forhold til PayPal. 

Vi opfordrer dig til at gennemgå disse ændringer.

Du behøver ikke at gøre noget for at acceptere ændringerne. De træder automatisk i kraft på nedenstående ikrafttrædelsesdato. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, kan du før ovennævnte dato bede os om at lukke din konto med det samme uden at skulle betale yderligere gebyrer.


Gennemgå de juridiske aftaler, der gælder i øjeblikket


Bemærkning om ændring af PayPals brugeraftale.
Ikrafttrædelsesdato: 11. september, 2018

Du kan finde den ændrede udgave af PayPals brugeraftale under den gældende version af aftalen ved at klikke her. Du kan også åbne den via linket Brugeraftale nederst på vores websted.

Visse afsnit i PayPals brugeraftale er blevet ændret for at:

 • tydeliggøre og ændre formuleringer, herunder de følgende eksisterende afsnit:

  Afsnit

  Ændring

  Afsnit 4.6 (afviste betalinger)

  Dette afsnit blev ændret for at tydeliggøre, hvordan PayPal refunderer alle tilbagebetalinger eller afviste betalinger til dig. 

  Afsnit 8.2 (valutaomregning)

  Dette afsnit blev ændret for at tydeliggøre, hvad der sker, når din betaling omfatter en valutaomregning.

  Afsnit A3.1 (valutaomregning)

  Dette afsnit er ændret i overensstemmelse med ændringerne af afsnit 8.2.

   
 • rette mindre typografiske fejl.

 

Bemærkning om ændring af PayPals brugeraftale.
Ikrafttrædelsesdato: 11. december 2018

Du kan finde den ændrede udgave af PayPals brugeraftale under den gældende version af aftalen ved at klikke her. Du kan også åbne den via linket Brugeraftale nederst på vores websted.

1. Betalingsmetoder

Vi har ændret afsnit 3.1 (tilknytning af din betalingsmetode) for at tydeliggøre, hvad vi kan gøre, og hvad du kan gøre, hvis oplysninger om din betalingsmetode ændres (f.eks. hvis dit betalingskort udløber). Afsnit 3.1 lyder nu som følger (med ændringer understreget):

"3.1 Tilknytning af din betalingsmetode. Du kan tilknytte eller fjerne et betalingskort, et forudbetalt kort (i visse tilfælde), en bankkonto og/eller PayPal Credit som betalingsmetode på din konto. Husk at holde oplysningerne om dine betalingsmetoder opdateret, f.eks. kortnumre og udløbsdatoer. Hvis disse oplysninger ændres, kan vi opdatere dem efter vores skøn, uden at du skal foretage dig noget, i henhold til oplysninger fra din bank eller kortudsteder og tredjeparter (herunder, men ikke begrænset til vores partnere, der leverer finansielle tjenesteydelser, og betalingskortnetværk). Hvis du ikke ønsker, at vi opdaterer dine oplysninger om betalingsmetoder, kan du kontakte din bank eller kortudsteder for at anmode om dette, eller fjerne betalingsmetoden fra din kontoprofil. Hvis vi opdaterer oplysningerne om dine betalingsmetoder, kan vi beholde indstillinger, der er knyttet til dem.

Du kan vælge at bekræfte dit kort eller din bankkonto, så vi kan bekræfte gyldigheden og ejerskabet af kortet eller kontoen. Du kan bekræfte dit kort ved at gennemføre proceduren Tilknyt og bekræft kort (for kort) eller Bekræft bankkonto (for bankkonti) eller andre procedurer, som vi til enhver tid kan informere dig om eller offentliggøre."

2. Fejl

Afsnit 12.6 (fejl) er blevet ændret for at tydeliggøre, for at undgå enhver tvivl, hvad der sker, når der er en fejl på din konto. Afsnit 12.6 lyder nu som følger (med ændringer understreget):

"12.6 Fejl. Hvis vi opdager en behandlingsfejl, retter vi op på fejlen.

Hvis fejlen resulterer i, at du modtager færre penge, end du er berettiget til, vil PayPal indsætte de resterende penge på din konto. Hvis fejlen resulterer i, at du modtager flere penge, end du er berettiget til, kan PayPal trække de ekstra penge fra din konto. Hvis en betaling er foretaget med din betalingsmetode ved en fejl, kan PayPal rette fejlen ved at debitere eller kreditere (som tilfældet kan være) din relevante betalingsmetode(r). Hvis fejlen betyder, at vi ikke gennemfører en betaling til tiden eller med det korrekte beløb, vil vi være ansvarlige for at tilbagebetale ethvert beløb, som er et resultat af udførelsen af ​​en mangelfuld eller ikke gennemført betaling og for dit tab eller skader, direkte og rimeligt forudsigeligt forårsaget af denne fejl, medmindre:

a. du ikke har nok penge til rådighed til at fuldføre betalingen, og det ikke er vores fejl,

b. vores system ikke fungerede korrekt, og du kendte til dette nedbrud, da du startede betalingen, eller

c. omstændigheder uden for vores kontrol (såsom brand eller oversvømmelse eller tab af internetforbindelse) forhindrede betalingen, på trods af vores rimelige forholdsregler.

Uanset eventuelle andre vilkår i denne aftale kan PayPal ikke holdes ansvarlig for den manglende gennemførsel eller mangelfulde gennemførsel af en betaling (hvad enten den indledes af dig selv eller af andre), hvis du har undladt at underrette PayPal om problemet uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder senest 13 måneder efter betalingsdatoen."

3. Valutaomregning

Afsnit 8.2 (valutaomregning) er blevet ændret yderligere for at tydeliggøre, hvad der sker, når du fravælger PayPals valutaomregning, før du gennemfører din betaling. Den relevante del af afsnit 8.2 lyder nu som følger (i forbindelse med bestemmelsens overskrift, med ekstra formuleringer understreget):

"8.2 Valutaomregning.

Afhængigt af det land, du er bosiddende i, og den betalingsmetode, du bruger, kan du fravælge PayPals valutaomregning, før du gennemfører din betaling. I dette tilfælde er PayPal ikke ansvarlig over for dig for din brug af andre muligheder for valutaomregning.

…”

4. Gebyrer – private betalinger

Vi kan fortælle, at:

 • Du ikke skal betale gebyrer (undtagen i form af valutaomregning) for at foretage en privat indenrigsbetaling (dvs. en privat betaling til en anden bruger med deres registrerede adresse i det samme land).
 • Du skal ikke betale gebyrer (undtagen i form af valutaomregning) for at foretage en privat cross-border-betaling i euro eller danske kroner til en anden bruger med deres registrerede adresse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
 • Du vil ikke længere blive opkrævet det yderligere gebyr for den private betaling for private cross-border-betalinger.

Afsnit A1 i bilag 1 lyder nu som følger (med ændringer understreget):

 

"A1. Privat betaling – gebyrer

Bemærk! Afsenderen betaler gebyret. Du kan få mere at vide under A4.2.3 i nærværende bilag 1.

Betalingsgebyret for en privat betaling vises på betalingstidspunktet.

Hvis det er nævnt, at der er et procentbaseret gebyr og/eller et fast gebyr, kan du se flere oplysninger i A4.5, A4.6 eller A4.7 i nærværende bilag 1.

A1.1. Privat indenrigsbetaling – gebyrer

Aktivitet

Gebyr

 

Overførsel af en privat indenrigsbetaling

Gratis (når der ikke indgår valutaomregning)

 

A1.2 Private cross-border-betalinger

A1.2.1 Private cross-border-betalinger, der er foretaget inden for EØS i Euro eller svenske kroner

Aktivitet

Gebyr.

Når du foretager en privat cross-border-betalinger inden for EØS i Euro eller svenske kroner

Gratis (når der ikke indgår valutaomregning)

A1.2.2 Andre private cross-border-betalinger

Følg nedenstående trin for at finde gebyret for en privat cross-border-betaling til en bruger i et bestemt land.
Trin 1. Find landet, hvor modtageren har registreret adresse. Se yderligere oplysninger i A4.4 i nærværende bilag 1. Spørg modtageren, hvis du ikke er sikker (anden kolonne).
Trin 2. Find det gældende gebyr for den private betaling (tredje kolonne).

Aktivitet

Landet for modtagerens konto

Gebyr for privat betaling

 

^^

Overførsel af en privat cross-border-betaling

USA, Canada, Nordeuropa, Europa I, Europa II

 

1,99 EUR

Alle andre lande^

 

3,99 EUR

^Afhænger af tjenestens tilgængelighed for modtageren registreret i det pågældende land.

^^ Se A4.7 i nærværende bilag 1 nedenfor."

5. Gebyrer – gebyrer for velgørenhedsorganisationer

5.1. Vi hæver det faste gebyr for velgørenhedsorganisationer i afsnit A3.9.2 (fast gebyr for velgørenhedsorganisationer) i bilag 1 for modtagelse af betalinger i BRL (hvis det er muligt) fra 0,40 til 0,60 BRL. Vi har ændret den relevante del af afsnit A3.9.2 (fast gebyr for velgørenhedsorganisationer) i bilag 1 til det følgende, med den ændrede tekst understreget:

"A3.9.2 Fast gebyr for velgørenhedsorganisationer

Afhængigt af valuta for modtaget betaling:

Brasilianske real:

0,60 BRL

…”

5.2. Vi hæver de faste gebyrer for erhvervsbetalinger i afsnit A4.6 (faste gebyrer for erhvervsbetalinger og private betalinger (medmindre andet er angivet)) i bilag 1 fra 0,40 til 0,60 BRL. Vi har ændret den relevante del af afsnit A4.6 (faste gebyrer for erhvervsbetalinger og private betalinger (medmindre andet er angivet)) i bilag 1 til det følgende, med den ændrede tekst understreget:

"A4.6 Faste gebyrer for erhvervsbetalinger og private betalinger (medmindre andet er angivet):

Brasilianske real:

0,60 BRL

…”

6. Andre ændringer

Afsnit i vores brugeraftale er blevet ændret for at gøre teksten mere tydelig og overskuelig, og mindre typografiske fejl er blevet rettet.

 

 

Bemærkning om ændring af PayPals juridiske aftaler
Udstedt: 31. maj 2018 (se ikrafttrædelsesdatoen for hver enkelt aftale nedenfor)

Læs dette dokument.

Vi foretager ændringer i de juridiske aftaler, der gælder for dit forhold til PayPal. 

Vi opfordrer dig til at gennemgå disse ændringer.

Du behøver ikke at gøre noget for at acceptere ændringerne. De træder automatisk i kraft på nedenstående ikrafttrædelsesdato. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, kan du før ovennævnte dato bede os om at lukke din konto med det samme uden at skulle betale yderligere gebyrer.


Gennemgå de juridiske aftaler, der gælder i øjeblikket


Bemærkning om ændring af PayPals brugeraftale.
Ikrafttrædelsesdato: 31. august 2018

Du kan finde den ændrede udgave af PayPals brugeraftale under den gældende version af aftalen ved at klikke her. Du kan også åbne den via linket Brugeraftale nederst på vores websted.


1. Andre ændringer

Følgende afsnit i PayPals brugeraftale er ændret for at rette mindre typografiske fejl.

 

Bemærkning om ændring af PayPals politik om godkendt brug.
Ikrafttrædelsesdato: 31. august 2018

Du kan finde den ændrede udgave af PayPals politik om godkendt brug under den gældende version af dokumentet ved at klikke her. Du kan også åbne den via linket Brugeraftale nederst på vores websted.

1. Had, vold, raceintolerance og den økonomiske udnyttelse af en forbrydelse


Vi tydeliggør bestemmelsen i politikken om godkendt brug, der vedrører had, vold, raceintolerance eller andre former for diskriminerende intolerance eller den økonomiske udnyttelse af en forbrydelse.  Den pågældende bestemmelse er ændret, så den lyder som følger (her vist sammen med den grundlæggende bestemmelse med understregning af den tilføjede tekst):


"Du må ikke bruge PayPal-tjenesten til aktiviteter, der: … 2. vedrører betalinger, der omhandler … (f) ting, der fremmer had, vold, raceintolerance eller andre former for diskriminerende intolerance eller den økonomiske udnyttelse af en forbrydelse …"

 

Bemærkning om ændring af PayPals juridiske aftaler

Udstedt: 28. februar 2018 (se ikrafttrædelsesdatoen for hver enkelt aftale nedenfor)

 

 

Læs dette dokument.

Vi foretager ændringer i de juridiske aftaler, der gælder for dit forhold til PayPal. 

Vi opfordrer dig til at gennemgå disse ændringer.

Du behøver ikke at gøre noget for at acceptere ændringerne. De træder automatisk i kraft på nedenstående ikrafttrædelsesdato. Hvis du beslutter, at du ikke vil acceptere ændringerne, skal du give os besked før ikrafttrædelsesdatoen for at lukke din konto (https://www.paypal.com/dk/cgi-bin/?&cmd=_close-account) med det samme uden at skulle betale tillægsgebyrer.

Vi håber dog, at du fortsætter med at bruge PayPal og får glæde af følgende fordele:

Det er hurtigt

Du behøver ikke at angive dine kortoplysninger, hver gang du betaler, så du kan betale hurtigere, når du handler på internettet.

Det er nemt

PayPal er en populær betalingsløsning i Danmark, fordi den gør det nemt og hurtigt at betale på nettet. Det eneste, du skal bruge, er din e-mailadresse og en adgangskode.

Gennemgå de juridiske aftaler, der gælder i øjeblikket

 

 

Bemærkning om ændring af PayPals brugeraftale.

Ikrafttrædelsesdato: 28. februar 2018

 

1. Meddelelse om nye rammer for foretrukken betalingsmetode for brugere med registrerede adresser i Danmark

Denne meddelelse er foretaget i henhold til afsnit 3.6 i vores brugeraftale.

Med virkning fra og med den 28. februar 2018, kan vi, såfremt du er en bruger med din registrerede adresse i Danmark, se bort fra afsnit 3.6.c. og bruge din foretrukne betalingsmetode til at hente e-penge til dækning af visse betalingsanvisninger, selvom du har en eksisterende saldo, ifølge vilkårene i vores brugeraftale.  Afsnit 3.6 i vores brugeraftale er ændret i henhold til dette.
 


Bemærkning om ændring af PayPals brugeraftale.

Ikrafttrædelsesdato: 25. maj 2018

 

Du kan finde den ændrede udgave af PayPals brugeraftale under den gældende version af aftalen ved at klikke her. Du kan også åbne den via linket Brugeraftale nederst på vores websted.

1. Kontrol og beskyttelse af personlige oplysninger

Når du bruger vores tjenester til at modtage betalinger fra dine kunder, vil både du og vi bruge disse kunders personlige oplysninger. Vi har ændret afsnit 5.7 for at fremhæve vores og din aftalte respektive holdninger efter loven (og dine forpligtelser) vedrørende brugen af dine kunders og andre personers personlige oplysninger i forbindelse med din brug af vores tjenester. Afsnit 5.7 lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede tekst):

"5.7 Din returpolitik, databeskyttelsespolitik, politik om beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhedspolitik. Vi anbefaler, at du offentliggør en returpolitik og en politik om beskyttelse af personlige oplysninger på dit websted, hvis du sælger varer eller tjenesteydelser.

Din politik om beskyttelse af personlige oplysninger skal klart og tydeligt angive, at alle PayPal-betalinger er underlagt PayPals politik om beskyttelse af personlige oplysninger.  Du skal indføre rimelige administrative, tekniske og fysiske tiltag til vedligeholdelse af sikkerheden og fortroligheden af alle PayPal-data og -oplysninger, herunder data og oplysninger om PayPal-brugere og PayPal.

Overholdelse af databeskyttelseslovene.  Med hensyn til alle personlige oplysninger, der behandles af os og af forhandleren i forbindelse med denne aftale, vil vi og forhandleren henholdsvis hver især være registeransvarlig i forbindelse med en sådan behandling. Vi og forhandleren skal opfylde kravene i de databeskyttelseslove, som gælder for registeransvarlige med henblik på leveringen af deres respektive tjenester og ellers i forbindelse med denne aftale. For at undgå enhver tvivl skal vi og forhandleren have egne, uafhængigt fastsatte politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, meddelelser og procedurer for de personlige oplysninger, som vi/forhandleren har registreret og hver er registeransvarlige for (dvs. ikke fælles registeransvarlige).

I overensstemmelse med databeskyttelseslovene skal vi og forhandleren uden begrænsning:

a. til enhver tid gennemføre og vedligeholde alle hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med behandling af personlige oplysninger;

b. opretholde en fortegnelse over alle behandlingsaktiviteter, der er foretaget i henhold til denne aftale; og

c. ikke bevidst gøre noget eller tillade, at der gøres noget, som kan føre til den anden parts misligholdelse af databeskyttelseslovene.

Ud over vores nævnte rettigheder i afsnit 10.2 kan vi, når vi vurderer, at der er forekommet (eller at der sandsynligvis vil forekomme) et brud på sikkerheden af vores websted eller systemer, som kan føre til uautoriseret videregivelse af kundeoplysninger, træffe de foranstaltninger, vi finder nødvendige, og/eller vi kan kræve, at du indsender os oplysninger i forbindelse med et sådant brud på sikkerheden."

 

2. Tilbageholdelser af betaling ifølge dine instruktioner

Vi har tilføjet et nyt afsnit 5.8 med overskriften "Tilbageholdelser af betaling ifølge dine instruktioner" for at tydeliggøre, hvad der sker, når du bruger vores funktioner, som gør det muligt for dig (både direkte eller via en anden person, som du har givet tilladelse til at handle på dine vegne, f.eks. en platform for en onlinemarkedsplads, hvorpå du fungerer som sælger) mulighed for at instruere os i at tilbageholde dine betalinger i en bestemt periode. Det nye afsnit 5.8 lyder som følger: 

"5.8 Tilbageholdelser af betaling ifølge dine instruktioner. Visse af vores funktioner kan give dig (både direkte eller via en anden person, som du har givet tilladelse til at handle på dine vegne i henhold til afsnit 15.9a, f.eks. en platform for en onlinemarkedsplads, hvorpå du fungerer som sælger) mulighed for at instruere os i at tilbageholde dine betalinger (herunder indtægterne fra betalinger, som du modtager ved hjælp af PayPal) på din reservekonto.  I et sådant tilfælde viser vi dig tilgængelighedsstatussen for disse betalinger på din PayPal-saldo – statusbeskrivelsen kan være forskellig i henhold til den funktion, du brugte til at instruere os i at tilbageholde betalingen. Vi frigiver tilbageholdelsen af betalingen i henhold til den instruktion, som du (eller den enhed, som du har givet tilladelse til at handle på dine vegne i henhold til afsnit 15.9a) giver os, på betingelse af resten af denne aftale."

 

3. Eksempler på varer/betalinger/sager, som ikke er kvalificeret til vores sælgerbeskyttelse

Vi har ændret afsnit 11.10c (det grundlæggende afsnit 11.10 med overskriften "Hvad er eksempler på varer/betalinger/sager, som ikke er kvalificeret til vores sælgerbeskyttelse?") for at tydeliggøre, at alle betalinger, der behandles på anden vis end via kundens PayPal-konto, eller som en PayPal-gæstebetaling, ikke er berettiget til dækning i henhold til vores sælgerbeskyttelse. Afsnit 11.10c (der her vises sammen med det grundlæggende afsnit) lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede/ændrede tekst):

"11.10 Hvad er eksempler på varer/betalinger/sager, som ikke er dækket af PayPals sælgerbeskyttelse?

c. Betalinger, der behandles på anden vis end via kundens PayPal-konto eller som en PayPal-gæstebetaling. Hvis betalingen f.eks. er modtaget som en direkte kortbetaling (herunder via Zong, Website Payment Pro (vores direkte betaling) og Virtual Terminal), er den ikke berettiget til dækning."

 

4. Gebyrer – gebyrer for privat betaling

Vi har foretaget ændringer af:

 • Afsnit A1 i bilag 1, der beskriver, hvordan gebyrer i forbindelse med private betalinger beregnes; og
 • Afsnit A4 i bilag 1 (ordlisten), 

som:

 1. beskriver, at det kun er afsenderen (og ikke modtageren), som nu betaler gebyrer for private betalinger;
 2. tydeliggør, at gebyrer bliver opkrævet for overførsel af en privat indenrigsbetaling fra den saldo, som automatisk er hentet fra et forudbetalt kort;
 3. tydeliggør, hvordan vi beregner og indhenter gebyrer fra dig, der er opkrævet i forskellige valutaer, når du overfører en betaling; og
 4. indfører en ny gebyrramme for overførsel af private cross-border-betalinger, for hvilke du skal betale til os:
 • et fast gebyr for privat betaling afhængigt af landet for modtagerens konto; og
 • et yderligere gebyr for privat betaling på 3,4 % plus det faste gebyr (opkrævet i den valuta, som din betaling modtages i) for den del af betalingsbeløbet, der er overført fra en saldo, som automatisk er hentet til betalingen fra alle andre betalingsmetoder end bankkonto.

Afsnit A1 og A4 i bilag 1 lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede tekst):

"A1. Privat betaling – gebyrer

Bemærk, at afsenderen betaler gebyret. Du kan få mere at vide under A4.2.3 i nærværende bilag 1.

Betalingsgebyret for en privat betaling vises på betalingstidspunktet. 
Hvis det er nævnt, at der er et procentbaseret gebyr og/eller et fast gebyr, kan du se flere oplysninger i A4.5, A4.6 eller A4.7 i nærværende bilag 1.

A1.1. Privat indenrigsbetaling – gebyrer

Historik

Gebyr for den del af betalingsbeløbet, der er overført fra:
- en eksisterende saldo; eller
- en saldo, der er automatisk hentet til betalingen fra en bankkonto
.

Gebyr for den del af betalingsbeløbet, der er overført fra en saldo, som er automatisk hentet til betalingen fra alle andre betalingsmetoder.

Overførsel af en privat indenrigsbetaling fra din saldo

Gratis (når der ikke indgår valutaomregning)

 

 

3,4 % + fast gebyr

 

 

A1.2 Privat cross-border-betaling – gebyrer

Følg nedenstående trin for at finde gebyret for en personlig cross-border-betaling til en bruger i et bestemt land.

Trin 1. Find landet, hvori modtagerens registrerede adresse er placeret. Se yderligere oplysninger i A4.4 i nærværende bilag 1. Spørg modtageren, hvis du ikke er sikker (anden kolonne).

Trin 2. Find gebyret for den pågældende private betaling (og, hvis relevant, det yderligere gebyr for den private betaling) (tredje og fjerde kolonne).

Aktivitet

Landet for modtagerens konto

Gebyr for privat betaling

^

^^^

Det yderligere gebyr for den private betaling for den del af betalingsbeløbet, der er overført fra en saldo, som er automatisk hentet til betalingen fra alle andre betalingsmetoder end bankkonto ^

Overførsel af en privat cross-border-betaling fra din saldo

USA, Canada, Nordeuropa, Europa I, Europa II

 

1,99 EUR

 

 

3,4 % + fast gebyr (trukket i den valuta, som din betaling er modtaget i)

 

Alle andre lande^^

 

3,99 EUR

Bemærk! Cross-border-betalinger i euro eller svenske kroner mellem konti, der er registreret i EU eller EØS, behandles som indenrigsbetalinger hvad angår opkrævningen af de gældende gebyrer.

^^ Afhænger af tjenestens tilgængelighed for modtagere registreret i det pågældende land.

^^^ Hvis betalingen er modtaget i en anden valuta, omregnes dette gebyr til og betales i den modtagne valuta (for hvilket vores vekselgebyr er gældende) i tråd med A4.7 i nærværende bilag 1 nedenfor.

 

A4. Ordliste

A4.1 A "Kommerciel betaling" omfatter køb og salg af varer og tjenester, enhver anden kommerciel betaling eller modtagelse af betalinger, når du "anmoder om penge" med PayPal.

A4.2 En "personlig betaling" omfatter at overføre penge (en overførsel til venner og familie via vores tjeneste) til og modtage penge på din PayPal-konto fra venner og familie, uden at der er en underliggende kommerciel betaling (dvs. at der ikke er tale om køb af varer eller tjenesteydelser eller en anden kommerciel betaling).

Hvis du foretager en kommerciel betaling (f.eks. sælger varer eller tjenester), må du ikke bede kunden om at sende dig en personlig betaling for købet. Gør du dette, kan vi fjerne din mulighed for at acceptere private betalinger. Bemærk desuden:

A4.2.1 Du kan ikke overføre penge som private betalinger fra visse lande. Disse omfatter bl.a. Kina og i visse tilfælde Tyskland.

A4.2.2 Konti registreret i Brasilien og Indien kan hverken overføre eller modtage penge som private betalinger. Det betyder, at du ikke kan overføre penge som private betalinger til konti i Brasilien eller Indien, og

A4.2.3 afsenderen betaler gebyret.

A4.3 En "indenlandsk" betaling er, når både afsenderen og modtageren er registreret hos PayPal som bosat i det samme land.

A4.4 En "Cross-border-betaling" er, når afsenderen og modtageren er registreret hos PayPal som bosat i forskellige lande. Visse lande sammenstilles som angivet nedenfor. Det er for at lette henvisningerne ved beregning af gebyrerne for cross-border-betalinger:

Gruppenavn

Lande

Nordeuropa

Åland, Danmark, Færøerne, Finland, Grønland, Island, Norge, Sverige.

Europa I

Belgien, Cypern, Estland, Frankrig (herunder Fransk Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte), Gibraltar, Grækenland, Irland, Isle of Man, Italien, Kanaløerne, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Holland, Portugal, San Marino, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Vatikanstaten og Østrig.

Europa II

Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Georgien, Hviderusland, Kosovo, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Makedonien, Moldova, Polen, Rumænien, Rusland, Schweiz, Serbien, Tjekkiet, Ukraine og Ungarn.

A4.5 Procentbaserede gebyrer (f.eks. 3,4 %) betegner et beløb svarende til den pågældende procentdel af betalingsbeløbet, der (medmindre andet er angivet) er trukket i den valuta, som betalingen er modtaget i.

A4.6 Faste gebyrer for erhvervsbetalinger og private betalinger (medmindre andet er angivet) er baseret på den valuta, som betalingen er modtaget i, som følger:

Valuta:

Gebyr:

Valuta:

Gebyr:

Australske dollar:

0,30 AUD

Newzealandske dollar:

0,45 NZD

Brasilianske real:

0,60 BRL

Norske kroner:

2,80 NOK

Canadiske dollar:

0,30 CAD

Filippinske peso:

15,00 PHP

Tjekkiske koruna:

10,00 CZK

Polske zloty:

1,35 PLN

Danske kroner:

2,60 DKK

Russiske rubel:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singapore dollar:

0,50 SGD

Hongkong dollar:

2,35 HKD

Svenske kroner:

3,25 SEK

Ungarske forint:

90,00 HUF

Schweizerfranc:

0,55 CHF

Nye israelske shekel:

1,20 ILS

Nye taiwanske dollar:

10,00 TWD

Japanske yen:

40,00 JPY

Thailandske baht:

11,00 THB

Malaysiske ringgit:

2,00 MYR

Engelske pund:

0,20 GBP

Mexicanske peso:

4,00 MXN

Amerikanske dollar:

0,30 USD

A4.7 Gebyrer opkrævet i forskellige valutaer for overførsel af betalinger: Visse gebyrer skal betales af dig til os i valutaer, der er forskellige fra valutaen for den eller de saldi, som du overfører beløbet for betalingen fra. I sådanne tilfælde vil vi foretage en valutaomregning (jf. afsnit 8.2, for hvilken vi opkræver et vekselgebyr som fastsat i afsnit A3.1 i bilag 1) fra valutaen for hver relevant indledende saldo i den valuta, som gebyret skal betales i, og vi vil indhente dine gebyrer fra den omregnede saldo.."

 

5. Øvrige ændringer
Visse afsnit i PayPals brugeraftale er blevet ændret for at:

 • tydeliggøre og ændre formuleringer, herunder de følgende eksisterende afsnit:

Afsnit

Ændring

 • 4.10 Overførsel af e-penge i flere valutaer.

Overskriften for dette afsnit er nu "Overførsel af e-penge i flere valutaer" og er ændret for at tydeliggøre yderligere, hvordan betalinger kan overføres i flere valutaer.

 • 5.5 Modtagelse af penge i flere valutaer.

Overskriften for dette afsnit er nu "Modtagelse af penge i flere valutaer".

 • 16 Definitioner

Ændringerne i dette afsnit har:

 

 • tydeliggjort definitionen af "betalingsmetode" (herunder en afklaring af, at et forudbetalt kort kan bruges som en betalingsmetode i visse tilfælde) og "Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde" eller "EØS"; og
 • indført følgende nye definerede termer: registeransvarlig, den ansvarlige, databehandler, behandler, registreret, databeskyttelseslovene, personlige oplysninger og behandling.

og

 • rette mindre typografiske fejl.

 

 

Bemærkning om ændring af PayPals politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Ikrafttrædelsesdato: 25. maj 2018

 

Du kan finde den ændrede udgave af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger ved at klikke her, eller du kan åbne den via linket øverst i den nuværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som findes ved at klikke på "Persondata" i sidefoden på de fleste sider på vores websted eller ved at klikke her.

Vi har opdateret vores praksis for videregivelse af personlige oplysninger i en opdateret politik om beskyttelse af personlige oplysninger og omformuleret noget indhold for at gøre vores praksis lettere at forstå. Denne opdaterede politik om beskyttelse af personlige oplysninger erstatter vores aktuelle politik om beskyttelse af personlige oplysninger for vores tjenester og forklarer de personlige oplysninger, vi indsamler, hvordan vi bruger dem, og de valg- og kontrolmuligheder, som du har på tværs af vores forskellige tjenester. Vores opdaterede politik om beskyttelse af personlige oplysninger gør, at vores praksis i forbindelse med personlige oplysninger er i overensstemmelse med EU's generelle databeskyttelsesforordning.

Vi opfordrer dig til at gennemgå den opdaterede politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du gør indsigelse mod den opdaterede politik om beskyttelse af personlige oplysninger, skal du lukke din konto inden den 25. maj 2018. 

 

Bemærkning om ændring af PayPals juridiske aftaler

Udstedt: 9. oktober 2017 (se ikrafttrædelsesdatoen for hver enkelt aftale nedenfor)

 

 

Læs dette dokument.

Vi foretager ændringer i de juridiske aftaler, der gælder for dit forhold til PayPal. 

Vi opfordrer dig til at gennemgå disse ændringer.

Du behøver ikke at gøre noget for at acceptere ændringerne. De træder automatisk i kraft på nedenstående ikrafttrædelsesdato. Hvis du beslutter, at du ikke vil acceptere ændringerne, skal du give os besked før ikrafttrædelsesdatoen for at lukke din konto (https://www.paypal.com/dk/cgi-bin/?&cmd=_close-account) med det samme uden at skulle betale tillægsgebyrer.

Vi håber dog, at du fortsætter med at bruge PayPal og får glæde af følgende fordele:

 

Det er hurtigt

Du behøver ikke at angive dine kortoplysninger, hver gang du betaler, så du kan betale hurtigere, når du handler på internettet.

 

Det er nemt

PayPal er en populær betalingsløsning i Danmark, fordi den gør det nemt og hurtigt at betale på nettet. Det eneste, du skal bruge, er din e-mailadresse og en adgangskode.

Gennemgå de juridiske aftaler, der gælder i øjeblikket
 


Bemærkning om ændring af PayPals brugeraftale.

Ikrafttrædelsesdato: 09. jan. 2018

 

 

Du kan finde den ændrede udgave af PayPals brugeraftale under den gældende version af aftalen ved at klikke her. Du kan også åbne den via linket Brugeraftale nederst på vores websted.

 

 1. Din overholdelse af love og bestemmelser

Mere end nogensinde før påvirkes vores liv af konstant nye politikker, love og bestemmelser.  Hvis du i særlig grad bruger PayPal til en virksomhed, der potentielt omfatter reguleret aktivitet, autoriseret aktivitet, eksport- eller importaktivitet, skatter og afgifter eller betalinger i udenlandsk valuta, skal du være opmærksom på, at du alene er ansvarlig for at forstå og overholde alle love, regler og bestemmelser for dit relevante retsområde, der måtte gælde for dig i forbindelse med din brug af PayPals tjenester.

Vi har opdateret afsnittet "Vigtige oplysninger – vigtige risici og vilkår" (teksten før afsnit 1) i henhold til dette for at tydeliggøre dette punkt.  Det lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede tekst):

"VIGTIGE OPLYSNINGER – VIGTIGE RISICI OG VILKÅR 

Du alene er ansvarlig for at forstå og overholde alle love, regler og bestemmelser for dit relevante retsområde, der måtte gælde for dig i forbindelse med din brug af tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, hvad der måtte gælde i forbindelse medreguleret aktivitet, licenseret aktivitet, eksport- eller importaktivitet, skatter og afgifter eller betalinger i udenlandsk valuta.

…”

 

 1. Sprog

Vi har ændret afsnittet med overskriften "Indgåelse af denne aftale" og afsnit 1.4 (tidligere "Meddelelser til dig" og nu med overskriften "Kommunikation med dig") for at tydeliggøre de eller de sprog, som brugeraftalen er udfærdiget på, og det eller de sprog, som vi kan kommunikere med dig på. 

Den relevante del af afsnittet med overskriften "Indgåelse af denne aftale" nu lyder som følger (med understregning af den tilføjede tekst):

"…Denne aftale leveres og indgås kun på engelsk. …"

Den relevante del af afsnit 1.4 (tidligere "Meddelelser til dig", og nu med overskriften "Kommunikation med dig") lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede tekst):

"1.4 Kommunikation med dig.

1.4.1 Sprog.Denne aftale indgås kun på engelsk.  Vi kommunikerer kun på engelsk med dig.

1.4.2 Meddelelser til dig. ..."

 

 1. Overførsel/indløsning af e-penge, der tilbageholdes i en anden valuta end din kontos primære valuta

Vi har ændret afsnit 6.1 og 6.4 for at tydeliggøre situationer, hvor PayPals valutaomregning kan være gældende (i så fald kan PayPal opkræve et vekselgebyr som beskrevet i afsnit A3.1.1. i bilag 1).  Afsnit 6.1 og 6.4 lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede/ændrede tekst):

"6.1 Sådan overføres/indløses e-penge. Du kan elektronisk overføre penge til din bankkonto (denne funktionalitet for overførsel/indløsning kaldes nogle gange for "overførsel til bankkonto"). Hvis du er en bruger, der er registreret i en region for overførsel til betalingskort, kan du også få penge overført til dit Mastercard eller Visa-kort. Visse retskredse kan tillade, at du overfører penge til enten din bankkonto eller dit kort. Den bankkonto eller det kort, som du anmoder om at hæve e-penge til, skal være denomineret i den primære valuta for din konto eller en anden valuta, som PayPal understøtter for dit opholdsland. Saldi indløses i den primære valuta for din konto. Det betyder følgende:

a. Hvis du overfører et beløb i en anden valuta end din kontos primære valuta, vil du blive opkrævet et vekselgebyr, sådan som det fremgår af afsnit A3.1.1 i bilag 1, for at omregne det til din primære valutasaldo (i henhold til afsnit 8.2).

b. Hvis du overfører et beløb til en bankkonto eller et kort i en anden valuta end din kontos primære valuta, vil du blive opkrævet et vekselgebyr, sådan som det er beskrevet i afsnit A3.1.1 i bilag 1 for omregningen til bankkontoens eller kortets valuta (i henhold til afsnit 8.2).

Se også afsnit 6.4, hvis din konto har en saldo med flere valutaer.

6.4 Overførsel af penge i flere valutaer. Hvis du har flere valutaer på din saldo, kan du vælge mellem disse, når du overfører penge, men medmindre andet er aftalt, sker overførslen i din kontos primære valuta.  Hvis du kan overføre til dit Mastercard- eller Visa-kort, bliver du muligvis pålagt et gebyr for overførslen som angivet i bilag 1 i denne aftale. Dette gebyr kan blive trukket i en anden valuta end din primære valuta, afhængigt af om vi understøtter overførsler til kortets valuta eller ej.  Det beskrives i afsnit 6.1, hvordan du kan blive opkrævet et vekselgebyr for omregning fra eller til din kontos primære valuta, når du overfører penge til din saldo."

 

 1. Valutaomregning

Vi har ændret afsnit 8.2 (Valutaomregning) og afsnit A3.1 i bilag 1 (Andre gebyrer – valutaomregning) for at tydeliggøre, hvad der sker, når din betaling indebærer, at vi laver en valutaomregning. Afsnit 8.2 og A3.1 i bilag 1 lyder nu som følger (med understregning af tilføjet/ændret tekst):

"8.2 Valutaomregning. Hvis en betaling indebærer, at vi laver en valutaomregning, bliver den omregnet efter den vekselkurs, som vi har angivet for den relevante valutaomregning. Dette er "basisvekselkursen".

Basisvekselkursen er baseret på de vekselkurser, der er tilgængelige på engrosvalutamarkederne, eller på eventuelle love eller bestemmelser til den eller de relevante statslige referencekurser på konverteringsdatoen eller den foregående hverdag.

Vi føjer derefter et vekselgebyr (sådan som det fremgår af afsnit A3.1 i bilag 1 i denne aftale) til basisvekselkursen, hvilket giver den endelige valutakurs, der gælder for din betaling. I nogle tilfælde (se afsnit 4.7 og 4.8) kan denne endelige valutakursblive anvendt med det samme og uden varsel. 

Du kan få adgang til værktøjet "Valutaomregner" via din konto og kan bruge det til at se, hvilke valutakurser (hvor vekselgebyret allerede er tilføjet) der gælder for bestemte valutaomregninger på det tidspunkt, hvor du bruger værktøjet.

Hvis PayPal tilbyder valutaomregning på salgstidspunktet, vises den valutakurs (inklusive vekselgebyret), der gælder for betalingen, før du fortsætter med at godkende betalingen. Ved at godkende betalingen accepterer du valutaomregningen på grundlag af den angivne valutakurs (som inkluderer vekselgebyret).

Du kan fravælge PayPals valutaomregning, når du betaler, ved at vælge "Andre omregningsmuligheder" på siden "Se dine oplysninger".

Hvis forhandleren frem for PayPal tilbyder valutaomregning ved salgsstedet, og du vælger at godkende betalingen på grundlag af forhandlerens valutakurs og -gebyrer, har PayPal intet ansvar over for dig for valutaomregningen.

Hvis du betaler med et betalingskort, og det omfatter en valutaomregning udført af os, samtykker du ved at indgå denne aftale til, at vi og ikke din kortudsteder omregner valutaen.

Hvis du modtager en betaling i en anden valuta end din kontos primære valuta fra en person uden en PayPal-konto, omregner vi betalingsbeløbet til din kontos primære valuta, sådan som den angives på tidspunktet for betalingen, i overensstemmelse med afsnit 8.2 (medmindre andet er aftalt med PayPal), og du accepterer at afholde vekselgebyret i afsnit A3.1.1 i bilag 1 i denne aftale (der er inkluderet i det vekselgebyr, du betaler), inden andre betalingsgebyrer pålægges.

A3.1.1 For valutaomregninger af beløb på din PayPal-konto, der ikke udgør en del af en bestemt betaling til eller fra din konto (f.eks. omregning af din saldo til en anden valuta), og for de betalinger, der indebærer en valutaomregning, som sælger har accepteret at betale vekselgebyret for:

2,5 % over basisvekselkursen.

A3.1.2 For alle andre betalinger, der indebærer en valutaomregning, og som sælgeren ikke har indvilget i at betale vekselgebyret for:

4,0 % over basisvekselkursen

 

 1. PayPals køberbeskyttelse

Afsnit 13.3 er ændret for at tydeliggøre følgende:

 1. PayPal kan efter eget skøn automatisk lukke en tvist eller et krav, som du har rejst, men som PayPal har mistanke om ikke er relateret til et køb, der er dækket af vores køberbeskyttelse.

Afsnit 13.5c er også ændret for at tydeliggøre, hvad der kan ske, afhængigt af om betalingsmodtageren fremlægger beviser for at have leveret/udført det køb, sådan som det er aftalt med køberen.

De ændrede dele af afsnit 13.3 lyder nu som følger (som præsenteres i forbindelse med den grundlæggende bestemmelse) og 13.5c lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede tekst):

"13.3 Hvilken type betalinger kan tilbagebetales i henhold til PayPals køberbeskyttelse

Du kan udelukkende få refunderet dine penge for et køb i henhold til PayPals køberbeskyttelse, hvis alle følgende krav er opfyldt:

a. Dit køb er dækket af vores køberbeskyttelse. Køb af de fleste varer og tjenester er dækket (herunder rejsebilletter, immaterielle varer såsom rettigheder til digitalt indhold og andre licenser), men følgende er undtaget:

 • . Køb af varer, som du afhenter personligt eller får andre til at hente for dig (bl.a. på sælgerens salgssted), og som du påstår ikke er modtaget.

PayPal kan efter eget skøn automatisk lukke en tvist eller et krav, som du har rejst, men som PayPal har mistanke om ikke er relateret til et kvalificeret køb som beskrevet ovenfor.

...

13.5c Hvordan får jeg løst mit problem?

Hvis du ikke kan løse et problem direkte med sælger, skal du gå til Løsningscentret og gøre følgende:

 • Svar rettidigt på PayPals anmodninger om oplysninger

Under kravprocessen kan vi bede dig om at indsende dokumentation, der understøtter dit krav. Vi kan bl.a. bede dig om at indsende et leveringsbevis, kvitteringer, tredjepartsevalueringer, politirapporter eller andet. PayPal kan kræve, at sælgeren inden for rimelig tid fremlægger beviser for, at betalingsmodtageren leverede varen til eller udførte tjenesten for køberen som aftalt, selv hvor købet ikke er dækket af PayPals køberbeskyttelse, jf. punkt 13.3. Hvis sælgeren ikke kan fremlægge denne dokumentation inden for rimelig tid, kan PayPal afgøre sagen til fordel for køberen. Hvis sælgeren fremlægger denne dokumentation inden for rimelig tid, kan PayPal afgøre sagen til sælgers fordel, selvom kunden hævder ikke at have modtaget varen/tjenesten.

 

 1. Tredjepartstilladelser

Det andet EU-direktiv om betalingstjenester ((EU) 2015/2366) ("PSD2") angiver rammebestemmelser for EØS, der kan tillade, at:

 1. at en tredjepartstjenesteudbyder med licens ifølge gældende lov leverer kontooplysningstjenester for at få adgang til oplysninger om din konto på dine vegne med din tilladelse
 2. en tredjepartskortudsteder med din tilladelse bekræfter, hvorvidt et beløb, der er nødvendigt for at gennemføre en betaling med kort, er tilgængeligt på din PayPal-konto
 3. en tredjepartstjenesteudbyder med licens i henhold til loven yder betalingsinitieringstjenester for at initiere betalingen fra din konto på dine vegne med din tilladelse.

Afsnit 15.9 (Tredjepartstilladelser) blev ændret for at tydeliggøre, hvordan vores brugeraftale gælder for (og hvilket ansvar du har over for PayPal i forbindelse med) din brug af PayPal via disse tredjepartstjenesteudbydere. 

Det nye afsnit 9.3 (Forbudte aktiviteter og tilladelser) blev tilføjet som relateret bestemmelse.

Det nye afsnit 9.3 og det ændrede afsnit 15.9 lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede tekst):

"9.3 Forbudte aktiviteter og tilladelser. Intet i nærværende afsnit 9 forhindrer dig i at tillade, at tredjeparter foretager visse handlinger på dine vegne, som beskrevet i afsnit 15.9 i henhold til betingelserne i deres licens og den gældende lov.

15.9 Tredjepartstilladelser.

a. Tilladelser generelt. Du kan udtrykkeligt give, fjerne og administrere tilladelser for nogle tredjeparter til at foretage visse handlinger på dine vegne.  I nogle tilfælde kan du gøre det ved at logge på din konto – i andre tilfælde kan du gøre det direkte hos den pågældende tredjepart. Du anerkender, at hvis du tillader, at en tredjepart handler på dine vegne, kan PayPal offentliggøre visse oplysninger om din PayPal-konto for den pågældende tredjepart.

b. Brug af licenserede tredjepartstjenester til at få adgang til dine kontooplysninger

Hvis enten tillader at:

 1. at en tredjepartstjenesteudbyder med licens ifølge gældende lov leverer kontooplysningstjenester for at få adgang til oplysninger om din konto på dine vegne, eller
 2. en tredjepartskortudsteder bekræfter, hvorvidt et beløb, der er nødvendigt for at gennemføre en betaling med kort, er tilgængeligt på din PayPal-konto,

så:

 1. gælder denne aftale (herunder, uden begrænsning, afsnit 2.3) stadig for dig og din adgang til disse oplysninger via udbyderen af kontooplysningstjenester eller kortudstederen; og
 2. du er ansvarlig over for PayPal:
  1. for de handlinger, du har givet tilladelse til, at udbyderen af kontooplysningstjenester eller kortudstederen udfører på dine vegne, og
  2. i henhold til afsnit 15.9.d (Dit ansvar vedrørende tilladelser, du giver),

underlagt dine lovfæstede juridiske rettigheder og afsnit 12 (Fejl og uautoriserede betalinger).

c. Brug af licenserede tredjepartstjenester til at initiere din betaling

Hvis du giver tilladelse til, at en tredjepartstjenesteudbyder med licens i henhold til loven yder betalingsinitieringstjenester for at initiere betalingen fra din konto på dine vegne, så:

 1. gælder denne aftale (herunder, uden begrænsning, afsnit 4.1 til 4.6, begge inkluderet, og afsnit 4.10) stadig for dig og din betaling, der er initieret af udbyderen af betalingsinitieringstjenester; og 
 2. du er ansvarlig over for PayPal:

a. for de handlinger, du har godkendt udbyderen af betalingsinitieringstjenester til at udføre på dine vegne, og

b. i afsnit 15.9.d (Dit ansvar vedrørende tilladelser, du giver)

underlagt dine lovfæstede juridiske rettigheder og afsnit 12 (Fejl og uautoriserede betalinger).

d. Dit ansvar vedrørende tilladelser, du giver.

Når du giver tilladelse til nogen som helst tredjepart på nogen måde, fritager det dig på ingen vis for dine forpligtelser i henhold til denne aftale. Du anerkender og accepterer, at du ikke holder PayPal ansvarlig for og vil skadesløsholde PayPal for ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af sådan tredjeparts handlinger eller udeladelser ud fra de tilladelser, du har givet."

 

 1. Gebyrer – gebyrer for privat betaling

Vi er i færd med at ændre, hvordan gebyret for at sende eller modtage personlige betalinger beregnes, så det nu er forholdsmæssigt i forhold til, hvordan hver del af betalingen er foretaget.  Afsnit A1 i bilag 1 lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede tekst):

"A1. Privat betaling – gebyrer

Betalingsgebyret for en privat betaling vises på betalingstidspunktet. 

Hvis der er nævnt et fast gebyr, kan du læse mere under A4.6 i nærværende bilag 1.

A1.1. Privat indenrigsbetaling – gebyrer

Bemærk, at gebyret betales af enten afsender eller modtager – aldrig begge personer. Du kan få mere at vide under A4.2.3 i nærværende bilag 1.

Historik

Gebyr for den del af en betaling, der blev betalt via:
- eksisterende PayPal-saldo
- bank.

Gebyr for den del af en betaling, der blev betalt via
- debetkort og/eller
- Betalingskort.

Overførsel eller modtagelse

Gratis (når der ikke indgår valutaomregning)

3,4 % + fast gebyr

 

A1.2 Privat cross-border-betaling – gebyrer

Følg nedenstående trin for at finde gebyret for en personlig cross-border-betaling til en bruger i et bestemt land.

Bemærk, at gebyret betales af enten afsender eller modtager – aldrig begge personer. Du kan få mere at vide under A4.2.3 i nærværende bilag 1.

Trin 1. Find modtagerens land i tabellen nedenfor (i første kolonne fra venstre).
Trin 2. Vælg regionen i afsenderlandet (anden kolonne).
Trin 3. Find det gældende gebyr baseret på de(n) betalingsmetode(r), der bruges (tredje og fjerde kolonne).

 

Modtagerens land

Afsenderens land

Gebyr for den del af en betaling, der blev betalt via den eksisterende PayPal-saldo eller en bankkonto

Gebyr for den del af en betaling, der blev betalt med kort

Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland (inklusive Åland), Gibraltar, Grækenland, Irland^, Island, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Portugal, Rumænien, Rusland, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien (inklusive Kanaløerne og Isle of Man), Sverige, Tjekkiet, Ungarn og Østrig.

Nordeuropa

0,4 %

3,8 % + fast gebyr

USA, Canada, Europa I

0,5 %

3,9 % + fast gebyr

Europa II

1,0 %^

4,4 % + fast gebyr

Alle andre lande^^

1,5 %^

4,9 % + fast gebyr

Belgien, Frankrig, Fransk Guyana, Guadeloupe, Holland, Italien, Martinique, Mayotte, Réunion.

Nordeuropa

0,4 %

3,8 % + fast gebyr

USA, Canada, Europa I

0,5 %

3,9 % + fast gebyr

Europa II

1,3 %

4,7 % + fast gebyr

Alle andre lande^^

1,8 %

5,2 % + fast gebyr

Tyskland

Nordeuropa

1,8 %

3,7 % + fast gebyr

USA, Canada, Europa I

2,0 %

3,9 % + fast gebyr

Europa II

3,0 %

4,9 % + fast gebyr

Alle andre lande^^

3,3 %

5,2 % + fast gebyr

Polen

Nordeuropa

0,9 %

3,8 % + fast gebyr

USA, Canada, Europa I

1,0 %

3,9 % + fast gebyr

Europa II

1,5 %

4,4 % + fast gebyr

Alle andre lande^^

2,0 %

4,9 % + fast gebyr

Australien

Alle steder^^

1,0 %

3,4 % + fast gebyr

Japan

Alle steder^^

0,3 %

3,9 % + fast gebyr

USA og Canada

Alle steder^^

1,0 %

3,9 % + fast gebyr

Alle andre lande^^

Alle steder^^

0,5 %^

3,9 % + fast gebyr^

 

Bemærk! Cross-border-betalinger i euro eller svenske kroner mellem konti, der er registreret i EU eller EØS, behandles som indenrigsbetalinger hvad angår opkrævningen af de gældende gebyrer.

 ^^Afhænger af tjenestens tilgængelighed for brugere registreret i det pågældende land."

 

 1. Øvrige ændringer

Visse afsnit i PayPals brugeraftale er blevet ændret for at:

 • tydeliggøre og ændre formuleringer, herunder de følgende eksisterende afsnit:

Afsnit

Ændring

 • Andet afsnit i starten af brugeraftalen

Dette afsnit blev ændret for også at henvise til det andet EU-direktiv om betalingstjenester ((EU) 2015/2366) ("PSD2"), som opdaterer EU-direktivet om betalingstjenester (2007/64/EF).

 • 2.3 Saldo- og betalingsoplysninger

Dette afsnit har nu overskriften "Kontooplysninger (herunder saldo og betalingsoplysninger)".

 • 2.6 Saldi i flere valutaer

Dette afsnit blev ændret for at tydeliggøre formuleringer om, hvordan der kan opstå valutaomregning, som der opkræves et gebyr for, når du administrerer dine saldi i flere valutaer.

 • 4.7 Forhandlerens forsinkede behandling af betaling

Dette afsnit blev ændret for at tydeliggøre, hvordan forhandlerens behandling af betalingen kan blive forsinket (især i tilfælde hvor forhandleren sælger på en onlineplatform, eller du betaler for køb, der skal sendes til dig, eller som yderligere kan blive ændret af forhandleren.  Ændringerne angiver også, hvad der sker i sådanne tilfælde, og tilføjer mere kontekst for tydelighedens skyld.

 • 4.8 Forhåndsgodkendte betalinger

Dette afsnit har nu overskriften "Forhåndsgodkendte betalinger (også kendt som automatiske betalinger)" med yderligere ændringer for tydelighedens skyld.

 • 4.10 Overførsel af e-penge i flere valutaer.

Dette afsnit blev ændret for at præcisere.

 • 5. Modtagelse af penge – indledning

 

Dette afsnit blev ændret for at præcisere.

 • 5.4 Modarbejdelse

Dette afsnit har nu overskriften "PayPal og dine kunder", og der er foretaget uddybende ændringer.

 • 9.1j. Forbudte aktiviteter – brug af en proxy til anonymisering

Dette afsnit blev ændret for at præcisere og indeholder ikke-udtømmende eksempler på brug af en proxy til anonymisering.

 • 12.1 – Identifikation af fejl og/eller uautoriserede betalinger

Dette afsnit blev ændret for at præcisere.

 • 12.2 Meddelelse til os om fejl, uautoriserede betalinger og/eller misbrug eller uautoriseret brug af din betalingsmetode.

Dette afsnit blev ændret for at præcisere.

 • 12.3 Behandling af fejlrapporter.

Dette afsnit blev ændret for at præcisere.

 • 12.4 Ansvar for uautoriserede betalinger

Dette afsnit blev ændret for at præcisere.

 • 12.5 Ret til tilbagebetaling.

Dette afsnit blev ændret for at præcisere.

 • 14.2 (ECC-Net, Financial Ombudsman Service og CSSF)

Dette afsnit blev opdateret for at angive oplysninger om EU's websted Onlinetvistbilæggelse.

 • 15.1 Gældende lovgivning og værneting.

Dette afsnit blev opdateret for at henvise til "lovene i England og Wales" og "domstolene i England og Wales" som grundlag for brugeraftalens bestemmelser, der vedrører gældende lov, og vores forhold og værneting i tilfælde af, at du vil indbringe en sag mod os for en domstol. Herudover berører ændringerne ikke dine eksisterende rettigheder.

 • 15.11 Erhvervskunder

Dette afsnit blev ændret for at henvise til de relevante bestemmelser i det andet EU-direktiv om betalingstjenester ((EU) 2015/2366) ("PSD2"), som opdaterer EU-direktivet om betalingstjenester (2007/64/EF).

 • 15 (Definitioner)

Ændringerne i dette afsnit har:

 

 • præciseret følgende definitioner: autorisere (med efterfølgende ændringer til afsnit 4.1e.b) og forhåndsgodkendt betaling (denne betalingstype kaldes også automatisk betaling), og
 • indført følgende nye definerede termer:udbyder af kontooplysningstjenester, udbyder af betalingsinitieringstjenester

 

og

 • rette mindre typografiske fejl.

 

 

Bemærkning om ændring af virksomhedsaftalen om PayPal-tjenester til behandling af kortbetalinger (Worldpay)

Ikrafttrædelsesdato: 09. jan. 2018

 

Dette gælder kun, hvis du har accepteret vilkårene og betingelserne i virksomhedsaftalerne (typisk hvis du er bruger, der modtager kortbetalinger til kommercielle betalinger).

Selvom PayPal ikke er en part i virksomhedsaftalerne, påvirker aftalerne, hvordan du modtager kortbetalinger via PayPals tjenester. Der er tale om dine direkte aftaler med PayPals bankpartnere, som gør det muligt for dig at tage imod PayPal-betalinger, der er foretaget via kort. 

Virksomhedsaftalerne gælder for forhandlere fra hele verden – derfor er det ikke alle ændringerne i aftalerne, der påvirker europæiske forhandlere. Vi har kun informeret om de ændringer, der påvirker europæiske forhandlere.

Denne bemærkning vedrører kun virksomhedsaftalen om PayPal-tjenester til behandling af kortbetalinger (Worldpay).  Virksomhedsaftalen for HSBC Bank om tjenester til behandling af betalingskort (som er indeholdt i det samme dokument som Worldpay-aftalen), er ikke påvirket og bliver ikke ændret som følge af denne bemærkning.

Du kan finde den ændrede virksomhedsaftale om PayPal-tjenester til behandling af kortbetalinger (Worldpay) under den gældende udgave af aftalen ved at klikke her, eller du kan åbne den ved at klikke på Brugeraftale eller Brugeraftale nederst på de fleste sider på PayPal-webstedet.

Kun til orientering: Den ændrede virksomhedsaftale om PayPal-tjenester til behandling af kortbetalinger (Worldpay) blev også ændret for forhandlere uden for Europa – europæiske forhandlere påvirkes ikke af disse specifikke ændringer.

 

 

 

På denne side bliver brugerne på forhånd orienteret om vigtige ændringer af PayPal-tjenesten, brugeraftalen eller andre politikker. Denne side viser opdateringer af politikker med fremtidige faktiske datoer. Gå til "Tidligere opdateringer af politikker" for at se tidligere opdateringer af politikker.

 

Bemærkning om ændring af PayPals brugeraftale

Træder i kraft (og offentliggøres): 27. april 2017

 

Læs dette dokument.

Vi foretager ændringer i vores brugeraftale, altså den kontrakt, som gælder for din brug af PayPal. 

Du behøver ikke at gøre noget for at acceptere ændringerne. De træder automatisk i kraft på ovennævnte dato.

 

1. PayPals sælgerbeskyttelse

Afsnit 11 er ændret for at udvide sælgerbeskyttelsens dækning til at omfatte salg af alle immaterielle varer (dog undtaget digitale varer og licenser til digitalt indhold) og tjenesteydelser, når bare nogle få betingelser er opfyldt.

Det nye afsnit 11 lyder derfor som følger:

"11. PayPals sælgerbeskyttelse


11.1 Hvad er PayPals sælgerbeskyttelse?
Hvis du er modtageren af en betaling fra en kunde ("Betalingsmodtager"), godtgør vi dig med et beløb for de krav, chargebacks eller tilbageførsler mod dig, hvor disse skyldes følgende årsager:

 1. Der blev anmodet om en chargeback eller tilbageførsel mod dig på grund af en "uautoriseret betaling" (ekskluderer enhver "uautoriseret betaling" indledt i et miljø, der ikke hostes af PayPal), eller
 2. En chargeback eller et krav blev udstedt mod dig på grund af "vare ikke modtaget",

hvor vi modtager dokumentation fra dig om, at varen blev afsendt eller leveret i overensstemmelse med de krav, der fremgår nedenfor, underlagt de øvrige bestemmelser i afsnit 11 (herunder uden begrænsning kvalifikationskravene i afsnit 11.6).

Læs afsnit 13 (PayPals køberbeskyttelse) for flere oplysninger om, hvordan der muligvis kan oprettes krav mod dig.  Hvis du sælger eller markedsfører til kunder i andre lande, skal du læse vores politik om køberbeskyttelse for de lande, hvor dine kunder befinder sig, idet disse politikker gælder for dig som betalingsmodtager eller sælger. Du kan finde de relevante politikker om køberbeskyttelse fra PayPal her  og via linket Brugeraftale nederst på vores websted.

Læs også afsnit 5.3 (Risiko for tilbageførsler, chargebacks og krav) for at få mere at vide om, hvorfor tilbageførsler, chargebacks og krav opstår, når du modtager en betaling.

11.2 PayPals sælgerbeskyttelse tilbydes til:

 1. Betalingsmodtagere med en eller flere registrerede PayPal-konti i Sverige, som tager imod PayPal-betalinger fra de kunder, der køber på eBay (globalt og alle de steder, hvor man kan betale med PayPal), hvor nogle få betingelser er opfyldt.
 2. Betalingsmodtagere med en eller flere registrerede PayPal-konti i Sverige, som tager imod PayPal-betalinger fra de kunder, der køber uden for eBay, hvor nogle få betingelser er opfyldt.

PayPals sælgerbeskyttelse gælder ikke for krav, chargebacks og/eller tilbageførsler, hvor årsagen til disse skyldes, at købet "afviger væsentligt fra beskrivelsen", eller for de varer, som du leverer, eller som afhentes personligt.

11.3 Hvor stor beskyttelse yder PayPals sælgerbeskyttelse?
PayPal betaler dig det fulde beløb for en kvalificeret betaling, der er genstand for et krav, en chargeback eller en tilbageførsel og frafalder chargebackgebyret, hvis dette finder anvendelse.

 1. Vi kan suspendere din kvalificering til vores sælgerbeskyttelse, hvis vi med rimelighed mener, at der er en forhøjet risiko forbundet med din konto. Vi medtager følgende i vores risikovurdering:
 • Det samlede beløb og/eller antallet af klager over og anmodninger om chargebacks eller tilbageførsler fra din PayPal-konto.
 • Din kontos rimelige risiko for vores integritet og system.
 • Vores eller vores brugeres potentielle tab.
 1. Vi kan suspendere din kvalificering til vores sælgerbeskyttelse, hvis den er tilknyttet eller relateret til en anden konto, som er suspenderet.
 2. Du kan blive kvalificeret til vores sælgerbeskyttelse igen, hvis vi ikke længere med rimelighed mener, at der er en forhøjet risiko forbundet med din konto.


11.4 Hvad sker der, når en kunde opretter et krav eller anmoder om en chargeback eller tilbageførsel?
PayPal placerer en midlertidig tilbageholdelse af pengene på din konto til at dække det fulde beløb, som kravet, chargebacken eller tilbageførslen vedrører. Se afsnit 10.1.d for flere oplysninger om den midlertidige tilbageholdelse.

11.5 Hvis betalingen ikke er dækket af vores sælgerbeskyttelse, fjerner vi pengene fra din konto og returnerer betalingen til kunden. Desuden vil du være ansvarlig for PayPals Tilbageførselsgebyr, hvis det er relevant.

11.6 Kvalifikationskrav
Hvilke krav skal være opfyldt, før man er kvalificeret til PayPals sælgerbeskyttelse?

Hvis du har modtaget mere end 100.000 EUR pr. måned mindst én gang i løbet af en fortløbende periode på 6 måneder på din PayPal-konto, og/eller hvis du opkræver en ekstraafgift for at bruge PayPal (når den lovgivning, du er underlagt, tillader, at du opkræver en sådan ekstraafgift), kan du ikke omfattes af PayPals sælgerbeskyttelse, og afsnit 11.5 gælder for dig, medmindre andet er aftalt mellem dig og PayPal. Hvert kalenderår i oktober og april vurderer vi, om du er kvalificeret til vores sælgerbeskyttelse.

For at være kvalificeret til PayPals sælgerbeskyttelse skal du opfylde alle disse krav:

 1. Du skal overholde de krav, der fremgår af afsnit 11.3 angående din PayPal-konto.
 2. Betalingen skal være markeret af PayPal som værende kvalificeret eller delvist kvalificeret til PayPal sælgerbeskyttelse på siden med betalingsoplysninger på din konto.
 3. Hvis den er markeret som kvalificeret, gælder beskyttelsen både for uautoriserede betalinger og varer, der ikke er modtaget.
 4. Fysiske varer skal sendes til den leveringsadresse, der fremgår af siden "Betalingsoplysninger". Hvis varen leveres personligt, eller hvis betalingsmodtageren sender varen til en anden adresse (f.eks. hvis kunden beder dig om at sende til en anden adresse med den begrundelse, at det er en "arbejdsadresse" eller en "gaveadresse"), kan du ikke gøre krav på godtgørelse ifølge vilkårene i vores sælgerbeskyttelse.
 5. Du får adgang til siden med betalingsoplysninger" ved at logge på din PayPal-konto, vælge "Historik" og derefter vælge "Oplysninger" for betalingen.
 6. Du skal følge nedenstående krav til levering.
 7. Du skal tage imod én enkelt betaling fra én PayPal-konto for købet (delvis betaling og/eller afdrag er ikke omfattet).
 8. Du skal svare på vores anmodninger om dokumentation og øvrige oplysninger, som vi med rimelighed måtte kræve for at kunne undersøge sagen rettidigt.


11.7 Hvilke forsendelseskrav er der?

Forsendelsestype

Beskyttelse mod uautoriserede betalinger

Beskyttelse mod varer, der ikke er modtaget

National/international

Forsendelsesbevis (for fysiske varer) eller leveringsbevis (for immaterielle og virtuelle varer eller tjenesteydelser)

Bevis på levering

Hvis der er betalt for forudbestilte eller specialfremstillede varer, er forsendelse påkrævet ifølge forsendelsespolitikken eller andre bestemmelser på forhandlerens websted.


11.8 Hvad er "Bevis på forsendelse"?
Onlinedokumentation eller fysisk dokumentation fra en posttjeneste, som omfatter følgende:

 1. En status som "afsendt" (eller tilsvarende) samt forsendelsesdatoen.
 2. Modtagerens adresse, der som minimum viser by eller postnummer (eller tilsvarende international oplysning).
 3. Officiel accept fra fragtfirmaet (f.eks. et poststempel, en kvittering eller onlinesporingsoplysninger). Hvis du har bevis på levering, behøver du ikke at have bevis på forsendelsen.


11.9 Hvad er "Bevis på levering"?
"Forsendelsesbevis (for fysiske varer)" er den onlinedokumentation, du får af fragtfirmaet, som indeholder alle følgende oplysninger:

 1. En status som "leveret" (eller tilsvarende) samt leveringsdatoen.
 2. Modtagerens adresse, der som minimum viser by eller postnummer (eller tilsvarende international oplysning).

"Leveringsbevis (for immaterielle og virtuelle varer eller tjenesteydelser)" er al konkret dokumentation på, at bestillingen er udført, som bl.a. indeholder følgende oplysninger:

 1. Den dato, hvor varen eller tjenesteydelsen er leveret eller udført.
 2. Modtagerens adresse (e-mailadresse/IP-adresse eller andet), hvis dette er relevant.


11.10 Hvad er eksempler på varer/betalinger/sager, som ikke er kvalificeret til PayPals sælgerbeskyttelse?

 1. Licenser til digitalt indhold og digitale varer. Hvor visse immaterielle varer, licenser til digitale varer og/eller tjenester efter PayPals skøn i visse tilfælde kan være dækket af sælgerbeskyttelsen, vil følgende aldrig være dækket, medmindre andet er skriftligt aftalt med PayPal:
  1. Varer, der svarer til kontanter (herunder og uden begrænsning forudbetalte varer som f.eks. gavekort og forudbetalte kort).
  2. Betalinger foretaget i form af finansielle produkter og investeringer.
  3. Donationer.
 2. Varer, du leverer (eller afhenter) personligt.
 3. Betalinger, der foretages via Zong, Website Payment Pro (PayPal Direkte betaling og Virtuel terminal).
 4. Krav, chargebacks og tilbageførsler for "Afviger væsentligt fra beskrivelsen".
 5. Varer, som er købt via annoncer.
 6. Tvister, der oprettes direkte hos PayPal via Løsningscentret i overensstemmelse med denne aftales afsnit 13.
 7. Betalinger i form af guld (uanset om det er i fysisk form eller i børshandlet form).
 8. Betalinger via PayPal-funktionen Samlet betaling.

 

2. Øvrige ændringer

Nogle rettelser i afsnittene i vores brugeraftale er mindre typografiske ændringer, som refererer til ændringerne beskrevet i afsnit 1 ovenfor.

 

 

Bemærkning om ændring af PayPals juridiske aftaler

Udstedt: 27. januar 2017 (se ikrafttrædelsesdatoen for hver enkelt aftale nedenfor)

 

Læs dette dokument.

Vi foretager ændringer i de juridiske aftaler, der gælder for dit forhold til PayPal. 

Vi opfordrer dig til at gennemgå disse ændringer.

Du behøver ikke at gøre noget for at acceptere ændringerne. De træder automatisk i kraft på nedenstående ikrafttrædelsesdato. Hvis du beslutter, at du ikke vil acceptere ændringerne, skal du give os besked før ikrafttrædelsesdatoen for at lukke din konto (https://www.paypal.com/dk/cgi-bin/?&cmd=_close-account) med det samme uden at skulle betale tillægsgebyrer.

Vi håber dog, at du fortsætter med at bruge PayPal og får glæde af følgende fordele:

Det er hurtigt

Du behøver ikke at angive dine kortoplysninger, hver gang du betaler, så du kan betale hurtigere, når du handler på internettet.

Det er nemt

PayPal er en populær betalingsløsning i Danmark, fordi den gør det nemt og hurtigt at betale på nettet. Det eneste, du skal bruge, er din e-mailadresse og en adgangskode.

Gennemgå de juridiske aftaler, der gælder i øjeblikket


Bemærkning om ændring af PayPals brugeraftale.

Ikrafttrædelsesdato: 27. april 2017

 

Du kan finde den ændrede udgave af PayPals brugeraftale under den gældende version af aftalen ved at klikke her. Du kan også åbne den via linket Brugeraftale nederst på vores websted.

 1. Betalingsmetoder
  Vi har tilføjet et nyt afsnit 3 (Betalingsmetoder), hvor følgende eksisterende afsnit kombineres, omorganiseres og ændres:
  • 3.4 (Standardbetalingsmetoder)
  • 3.5 (Foretrukken betalingsmetode)
  • 3.6 (Begrænsninger af betalingsmetoder)
  • 3.7 (Bankoverførsler)
  • 3.13 (Kortoplysninger)

  Disse afsnit er samlet i ét afsnit for bl.a. at tydeliggøre, hvordan du kan vælge og bruge betalingsmetoder til din saldo med e-penge, og hvordan særlige betalingsordninger kan bruges.

  Afsnit 3.6 omhandler valg og brug af en foretrukken betalingsmetode til betalingsanvisninger. I disse tilfælde bruges e-penge fra dine særlige betalingsordninger (tidligere kaldet særlige betalingsmetoder) og din saldo (i denne rækkefølge), før der trækkes e-penge på din foretrukne betalingsmetode til at dække betalingsanvisningen. 

  Når vi har implementeret det nye system med betalingsmetoder (hvilket vi offentliggør på siden for opdatering af politikker, som kan findes ved at klikke på linket Brugeraftale på vores websted fra 27. april 2017 eller derefter efter vores eget skøn), kan vi trække e-penge til dækning af visse betalingsanvisninger på din foretrukne betalingsmetode, selvom du har en saldo. Dette sker ifølge resten af vores brugeraftale.

  Det nye afsnit 3 lyder som følger:

  "3. Betalingsmetoder

  3.1 Sådan tilknytter du din betalingsmetode. Du kan tilknytte eller fjerne et betalingskort, et forudbetalt kort (i visse tilfælde), en bankkonto og/eller PayPal Credit som betalingsmetode på din konto. Husk at holde oplysningerne om dine betalingsmetoder opdateret, f.eks. kortnumre og udløbsdatoer. Hvis disse oplysninger ændres, kan vi også opdatere dem efter anvisning fra din bank eller kortudsteder, uden du behøver at gøre noget.

  Du kan vælge at bekræfte dit kort eller din bankkonto, så vi kan bekræfte gyldigheden og ejerskabet af kortet eller kontoen. Du kan bekræfte dit kort ved at gennemføre proceduren Tilknyt og bekræft kort (for kort) eller Bekræft bankkonto (for bankkonti) eller andre procedurer, som vi jævnligt kan informere dig om eller offentliggøre.

  3.2 Kort. Når du tilknytter et betalingskort eller (visse) forudbetalte kort som betalingsmetode, giver du PayPal vedvarende tilladelse til automatisk at trække det beløb på kortet, som er nødvendigt for at købe nok e-penge til din saldo for at dække en betalingsanvisning (plus de betalingsgebyrer, du skal betale til os), når kortet er den gældende betalingsmetode for den pågældende betalingsanvisning ifølge denne aftale. Du kan trække denne tilladelse tilbage for alle kort ved at fjerne kortet som betalingsmetode på din kontoprofil.

  3.3 Bankkonti. Når du tilknytter din bankkonto som betalingsmetode, giver du PayPal vedvarende tilladelse (med forbehold for betingelserne for den fuldmagt, som din bank bruger i forbindelse med denne tilladelse) til automatisk at trække det beløb på bankkontoen, som er nødvendigt for at købe e-penge til din saldo:

  • i et beløb, som kan dække en betalingsanvisning til en anden bruger (plus de betalingsgebyrer, du skal betale til os), når bankkontoen er den gældende betalingsmetode for den pågældende betalingsanvisning ifølge denne aftale, eller
  • når du bruger funktionen Overfør penge på din konto.

  Du giver PayPal ret til at gensende en debet, som du har godkendt, og som returneres, fordi der ikke er nok penge på kontoen, eller pengene ikke er blevet afhentet. Hvis du annullerer direkte træk på din kontoer (herunder, uden begrænsning, SEPA Direct Debit-betalinger), accepterer du at godtgøre os for værdien af de varer eller tjenesteydelser, som du har brugt for udbyttet af denne direkte træk på din konto.

  Du accepterer, at når vi modtager en betaling fra din bankkonto for at indsætte e-penge på din konto, kan vi tilbageholde pengene på din reservekonto, indtil vi afgør, at der ikke længere er en risiko for, at der ikke er penge nok. I disse tilfælde vil e-pengene ikke være disponible på din PayPal-konto (herunder til udførelse af evt. betalingsanvisninger, som bankbetalingen oprindeligt skulle dække), før vi afgør, at der ikke længere er en risiko for, at der ikke er penge nok. Indtil dette sker, vises bankbetalingen som "Ikke clearet" på din konto. Vi har ikke alle de nødvendige oplysninger, der kræves for at gøre pengene fra din bankkonto tilgængelige for dig, før vi afgør, at der ikke længere er en risiko for, at der ikke er penge nok.

  Vi forbeholder os retten til at kræve, at du finansierer den anmodede betaling ved hjælp at en bankkonto for at mindske relaterede risici (herunder, uden begrænsning, risikoen for, at der ikke er penge nok) tilknyttet betalingsanvisningen.

  3.4 SEPA Direct Debit (for brugere med registrerede adresser på Cypern og Malta samt i Estland, Grækenland, Irland, Letland, Litauen, Slovakiet og Slovenien): Når vi har implementeret SEPA Direct Debit-fuldmagter i dit hjemland, overdrager du en SEPA Direct Debit-fuldmagt til os, hver gang du knytter en bankkonto til din PayPal-konto eller betaler med en ny bankkonto for første gang. Du kan når som helst få eksklusiv adgang til en sådan fuldmagt og fuldmagtsreferencenummeret på din PayPal-profil og annullere eller ændre fuldmagten for fremtidige betalinger.

  Når du efterfølgende overfører penge fra din bankkonto til os via SEPA Direct Debit, bemyndiger du os til at bruge en sådan fuldmagt og trække beløbet på din bankkonto som forklaret ovenfor i afsnit 3.4, og du giver din bank tilladelse til at betale pengene til os. Du kan kræve en tilbagebetaling fra din bank når som helst op til otte uger efter den dato, hvor SEPA Direct Debit-betalingen blev foretaget, ifølge din banks vilkår og betingelser.

  Vi oplyser beløbet for SEPA Direct Debit-betalingen samt tidsrammen for, hvornår vi trækker beløbet på bankkontoen, sammen med bekræftelsen af købet. Hvis vi genindsender en anmodning om en SEPA Direct Debit-betaling, fordi den oprindelige betaling er blevet tilbageført, modtager du ikke (flere) oplysninger om beløbet og tidspunktet forud for genindsendelsen.

  3.5 Særlige betalingsordninger: Visse betalinger kan betales vha. særlige betalingsordninger, der er knyttet til din konto, som f.eks. en forhandler-/betalingsspecifik saldo, et gavekort eller andre salgsfremmende betalingsmetoder, hvis brug og prioritering er underlagt andre vilkår og betingelser mellem dig og PayPal ("Særlige betalingsordninger"). Din kontooversigt kan vise det teoretiske beløb, der er disponibelt via dine særlige betalingsordninger til at finansiere kvalificerende betalinger på et givent tidspunkt. Dette beløb udgør ikke e-penge, det anses ikke for at være en del af din saldo, og det kan ikke indløses til kontanter. Det repræsenterer kun det beløb i e-penge, som vi tilbyder at udstede og sætte ind på din PayPal-konto på tidspunktet for (og kun ved øjeblikkelig betaling af) en kvalificerende PayPal-betaling, der er underlagt (og kun i den periode, der er anført i) de yderligere vilkår og betingelser for brug af den pågældende særlige betalingsordning. Hvis din PayPal-betaling, der er betalt vha. en særlig betalingsordning, annulleres (herunder, uden begrænsning, tilbageføres) på et senere tidspunkt af en hvilken som helst årsag, beholder vi det beløb, som repræsenterer den del af PayPal-betalingen, der blev betalt vha. din særlige betalingsordning, og vi tilbagebetaler beløbet via den særlige betalingsordning (forudsat at den særlige betalingsordning ikke allerede er udløbet).

  3.6 Foretrukken betalingsmetode. Du kan vælge enhver af betalingsmetoderne på din konto som den foretrukne betalingsmetode, der bruges til at trække e-penge på din saldo til dækning af en betalingsanvisning, ifølge denne aftale. Vi kan tillade, at du fra tid til anden vælger en foretrukken betalingsmetode til visse fremtidige betalingsanvisninger i dine kontoindstillinger på www.paypal.com/dk. Der kan være tilfælde, hvor du ikke kan bruge din foretrukne betalingsmetode. Det kan være pga. typen af betalingsmetode, typen af betalingsanvisning, der skal dækkes, eller modtageren (se mere i afsnit 3.8). Eksempler (ikke udtømmende liste):

  1. Hvis du vælger et betalingskort, der er udløbet.
  2. Hvis du har en særlig betalingsordning, der kan dække betalingsanvisningen i stedet. I så fald kan vi trække de e-penge, der skal bruges til at dække betalingsanvisningen, på den særlige betalingsordning, før vi bruger din foretrukne betalingsmetode.
  3. Hvis du har en saldo, der kan dække betalingsanvisningen i stedet. I så fald kan vi trække de e-penge, der skal bruges til at dække betalingsanvisningen, på den eksisterende saldo (efter brug af evt. særlig betalingsordning), før vi bruger din foretrukne betalingsmetode.

  Når vi har implementeret det nye system med betalingsmetoder (hvilket vi offentliggør på siden for opdatering af politikker, som kan findes ved at klikke på linket Brugeraftale på vores websted fra 27. april 2017 eller derefter efter vores eget skøn), kan vi trække e-penge til dækning af visse betalingsanvisninger på din foretrukne betalingsmetode, selvom du har en saldo. Dette sker ifølge resten af vores brugeraftale.

  3.7 Er der ingen valgt eller tilgængelig foretrukken betalingsmetode? Hvis du ikke har valgt en foretrukken betalingsmetode, eller hvis din foretrukne betalingsmetode ikke er tilgængelig, kan vi trække e-penge på din saldo til dækning af din betalingsanvisning via følgende betalingsmetoder (i den angivne rækkefølge), hvis disse er tilgængelige:

  1.

  Særlige betalingsordninger

  2.

  Eksisterende saldo

  3.

  Standardbetalingsmetoder

  Bruges i følgende rækkefølge (hvis disse betalingsmetoder kan bruges sammen med din konto):

  1. PayPal Credit – hvor dette er muligt
  2. PayPal-hævekort – hvor dette er muligt
  3. PayPal-kreditkort – hvor dette er muligt
  4. Hævekort
  5. Kreditkort

  3.8 Begrænsninger af betalingsmetode.. For at reducere tilknyttede risici kan vi begrænse de betalingsmetoder, der er tilgængelige for en betaling. Hvis vi begrænser en betalingsmetode, vil vi advare dig om, at der er en højere end normal risiko forbundet med betalingen (for eksempel og uden begrænsning, risiko for at betalingen ikke er autoriseret). En sådan underretning betyder ikke, at en af parterne i betalingen handler på en uærlig eller ulovlig måde. Det betyder, at der kan være en større end normal risiko forbundet med den. Betalingsmetoder kan desuden begrænses, hvis du betaler med PayPal gennem visse tredjepartswebsteder eller -programmer. Hvis du bruger PayPal-erhvervsbetalinger, kan du kun bruge din saldo til at finansiere PayPal-betalinger.

  Hvis dine betalingsmetoder er begrænsede, kan du vælge at fortsætte med betalingen under den forudsætning, at du kan have færre muligheder for løsning af en tvist, hvis betalingen viser sig at være utilfredsstillende (f.eks. hvis en af dine betalingsmetoder er dit betalingskort, men hvor du som følge af en begrænsning af betalingsmetoderne ikke kan finansiere din PayPal-betaling med betalingskort, har du ikke ret til chargeback af PayPal-betalingen)."

 1. Din betalingsanvisning for en betaling til en anden bruger eller til en overførsel til bankkonto
  Vi har tilføjet nye afsnit 4.2 og 4.3 for at tydeliggøre dine instruktioner og tilladelser i forbindelse med e-penge på din saldo, når du indsender en betalingsanvisning for en betaling til en anden bruger eller til en overførsel til bankkonto. De nye afsnit 4.2 og 4.3 lyder som følger:

  "4.2 Din betalingsanvisning for en betaling til en anden bruger. Ifølge betingelserne i denne aftale er din betalingsanvisning for en betaling til en anden bruger (uanset om dette er en privat betaling eller en betaling for varer eller tjenesteydelser) din instruktion og tilladelse til os om at overføre e-penge fra betalingskontoen på din saldo til brugeren i betalingsanvisningen. Hvis der ikke er nok penge på saldoen, eller hvis du har valgt en foretrukken betalingsmetode, instruerer du os desuden om at trække penge på dine vegne fra den pågældende betalingsmetode og udstede e-penge til betalingskontoen på din saldo for din betaling.

  4.3 Din betalingsanvisning for overførsel til bankkonto. Ifølge betingelserne i denne aftale er din betalingsanvisning for overførsel fra din konto til din bankkonto din instruktion og tilladelse til os om at indløse e-penge fra din saldo. Afsnit 6 gælder også for denne type betalingsanvisning."

 1. Fjernelse af lofter (for betaling, modtagelse eller overførsel)
  Vi har ændret følgende:
  • Der er et nyt afsnit 4.5 (Betalingsloft) (som er baseret på de eksisterende afsnit 3.2 (Betalingsloft) og 3.3 (Fjernelse af betalingsloft)).
  • Der er et nyt afsnit 5.1 (Fjernelse af loftet over, hvor mange penge du må modtage) (som er baseret på det eksisterende afsnit 4.1) og
  • afsnit 6.3 (Fjernelse af loft over, hvor mange penge der må overføres til en bankkonto).

  Disse afsnit lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede tekst):

  "4.5 Betalingslofter. Hvis du har et loft over, hvor mange penge du må betale via din konto, kan du se det ved at logge på din konto og klikke på "Se, hvor meget du kan betale og overføre med PayPal” på din kontooversigt. Vi kan efter eget rimeligt skøn (f.eks., uden begrænsning, for at begrænse risikoen for bedrageri eller pga. kreditrisiko) begrænse det beløb, du kan betale via vores tjeneste. Hvis du vil fjerne dit betalingsloft, skal du følge de anvisninger, som vi sender dig eller offentliggør med jævne mellemrum (hvilket muligvis kan ses i din kontooversigt).

  5.1 Fjernelse af loftet over, hvor mange penge du må modtage. Hvis du har et årligt loft over, hvor mange penge du må modtage på din konto, kan du se beløbet ved at logge på din konto og klikke på linket "Se, hvor meget du kan betale og overføre med PayPal" på siden "Kontooversigt ". Vi kan efter eget rimelige skøn (f.eks. uden begrænsning for at begrænse risikoen for bedrageri eller kreditrisiko) fastsætte begrænsninger for, hvor mange penge du må modtage med vores tjeneste. Hvis du vil fjerne dit betalingsloft, skal du følge de anvisninger, som vi sender dig eller offentliggør med jævne mellemrum (hvilket muligvis kan ses i din kontooversigt).

  6.3 Fjernelse af loft over, hvor mange penge der må overføres til en bankkonto. Hvis du vil fjerne loftet over, hvor mange penge, du kan overføre til din bankkonto, skal du følge de anvisninger, som vi sender dig eller offentliggør med jævne mellemrum (hvilket muligvis kan ses i din kontooversigt).”

 1. Risiko for tilbageførsler, chargebacks og krav
  Det nye afsnit 5.3 (Risiko for tilbageførsler, chargebacks og krav (det eksisterende afsnit 4.3)) er blevet ændret for at tydeliggøre, at når du modtager en betaling, er du over for PayPal ansvarlig for det fulde betalingsbeløb med tillæg af eventuelle omkostninger og gebyrer, vi pådrager os (f.eks. hvis en bank opkræver et beløb for tilbageførslen), hvis betalingen senere ugyldiggøres, uanset årsagen hertil. Det nye ændrede afsnit 5.3 lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede tekst):

  "5.3 Risiko for tilbageførsler, chargebacks og krav. Det at modtage en betaling på din PayPal-konto er ikke det samme som at modtage clearede penge. En meddelelse om, at der er overført e-penge til dig, er ikke det samme som, at du har modtaget e-penge på din konto, medmindre du har accepteret betalingen. Du anerkender og accepterer, at en betaling er fuldført og modtaget af dig, selvom den tilbageføres, eller kunden anmoder om en chargeback. Gør krav på, reserver eller tilbagehold. Når du modtager en betaling, er du over for PayPal ansvarlig for det fulde betalingsbeløb med tillæg af eventuelle omkostninger og gebyrer, vi pådrager os, hvis betalingen senere ugyldiggøres, uanset årsagen hertil. Hvis der sker tilbageførsel, eller hvis du taber en sag om chargeback eller et krav, og du ikke er berettiget til betaling ifølge vores sælgerbeskyttelse, skylder du i tillæg til alle andre former for forpligtelser os et beløb svarende til tilbageførslen, chargebacken eller kravet samt vores gebyrer, jf. bilag 1 (inklusive et eventuelt chargebackgebyr), og vi trækker pengene på din saldo for at dække et sådant beløb. Hvis en afsender af en betaling, anmoder om en chargeback, afgør betalingskortselskabet og ikke PayPal, hvem der vinder chargebacken. Du kan læse mere om chargebacks ved at læse chargebackvejledningen, som du har adgang til via afsnittet "Sikrere salg" på siden Sikkerhed. Du finder siden Sikkerhed på PayPals websted.”

 1. Din returpolitik, politik om beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed.
  Vi har ændret det nye afsnit 5.7 (det eksisterende afsnit 4.7 (Politik om returvarer og politik om beskyttelse af personlige oplysninger)) for at tydeliggøre dine forpligtelser angående offentliggørelse af din politik om beskyttelse af personlige oplysninger, dine forpligtelser angående sikkerhedsstandarder og vores rettigheder, når vi vurderer, at der har været (eller at der sandsynligvis vil ske) et sikkerhedsbrud på dit websted eller i dine systemer, som kan føre til uautoriseret videregivelse af kundeoplysninger. Det nye ændrede afsnit 5.7 lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede tekst):

  "5.7 Din returpolitik, politik om beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed. Vi anbefaler, at du offentliggør en returpolitik og en politik om beskyttelse af personlige oplysninger på dit websted, hvis du sælger varer eller tjenesteydelser. Din politik om beskyttelse af personlige oplysninger skal klart og tydeligt angive, at alle PayPal-betalinger er underlagt PayPals politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Du skal indføre rimelige administrative, tekniske og fysiske tiltag for at sikre og beskytte alle PayPal-data og -oplysninger, herunder data og oplysninger om PayPal-brugere og PayPal. Ud over vores nævnte rettigheder i afsnit 10.2 kan vi, når vi vurderer, at der er sket (eller at der sandsynligvis vil ske) et sikkerhedsbrud på dit websted eller i dine systemer, som kan føre til uautoriseret videregivelse af kundeoplysninger, træffe de foranstaltninger, vi finder nødvendige, og/eller vi kan kræve, at du indsender os oplysninger i forbindelse med et sådant sikkerhedsbrud."

 1. Lukning af konto og varighed
  Afsnit 7 (Lukning af konto og varighed) er blevet erstattet med et nyt afsnit (som indeholder dele af de eksisterende afsnit 10.3 (Kontolukning og begrænset adgang) og 15.6 (Hele aftalen og tredjepartsrettigheder)) for at tydeliggøre, hvordan din konto kan lukkes, og hvad der sker efter lukning af en konto. Det ændrede afsnit 7 tydeliggør blandt andet også, at følgende sker, når du lukker din konto:
  • PayPals brugeraftale ophører. Aftalen vil dog fortsat gælde, hvis (og så længe) PayPal efter lukningen fortsat er nødt til at håndtere lukningen af kontoen for at overholde pågældende love og bestemmelser.
  • Du er ansvarlig for alle udestående forpligtelser ifølge PayPals brugeraftale, der er tilknyttet din konto før lukningen.
  • Vi kan suspendere, begrænse eller ophæve din adgang til eller brug af tjenester, websteder, software og systemer (herunder netværk og servere, der bruges til at levere tjenesterne), der drives af os eller på vores vegne. Vi kan desuden suspendere, begrænse eller ophæve nogle eller alle tjenester.
  • Vi kan gemme dine kontooplysninger i vores database, hvis dette er nødvendigt af hensyn til vores overholdelse af juridiske forpligtelser.
  • Vi kan bevare din saldo efter lukning af kontoen i det omfang og i den tidsperiode, vi med rimelighed er forpligtet til at gøre dette for at beskytte PayPal og/eller evt. tredjeparter mod tilbageførsler, chargebacks, krav, gebyrer, bøder og andre forpligtelser uanset type. Du kan til enhver tid overføre eventuelle ikkeomstridte penge, som tilbageholdes af PayPal, til din bankkonto.

  Det nye afsnit 7 lyder som følger:

  "7. Lukning af konto og varighed

  Denne aftale træder i kraft, når du har oprettet en PayPal-konto, og den ophører, når din konto lukkes, uanset årsagen hertil. Aftalen vil dog fortsat gælde, hvis (og så længe) PayPal efter lukningen fortsat er nødt til at håndtere lukningen af kontoen for at overholde pågældende love og bestemmelser (herunder, uden begrænsning, afsnit 1, 7, 8, 10, 14, 15, 16 og bilag 1).

  Du kan til enhver tid lukke din konto ved at logge på din konto, klikke på "Min profil", klikke på "Luk konto" og derefter følge anvisningerne. Du kan finde flere oplysninger på siden <Hjælp>.

  Vi kan lukke din konto efter vores skøn ved at give dig to måneders varsel. Vi kan også lukke din konto til enhver tid, hvis følgende forekommer:

  • Hvis du overtræder vilkårene i denne aftale, og/eller vi har ret til at lukke din konto ifølge afsnit 10.2.
  • Du ikke har logget på din konto i tre år.
  • Vi har mistanke om, at andre har haft adgang til din konto uden din tilladelse.

  Hvis vi beslutter at lukke din konto, giver vi dig varsel om kontolukningen og – hvor det er praktisk muligt – årsagerne til at lukke din konto sammen med muligheden for at udbetale eventuelle ikkeomstridte penge, som vi tilbageholder.

  Når din konto er blevet lukket, kan følgende ske:

  • Vi kan annullere evt. afventende betalinger, og du mister evt. saldi tilknyttet særlige betalingsordninger.
  • Vi kan suspendere, begrænse eller ophæve din adgang til eller brug af tjenester, websteder, software og systemer (herunder netværk og servere, der bruges til at levere tjenesterne), der drives af os eller på vores vegne. Vi kan desuden suspendere, begrænse eller ophæve nogle eller alle tjenester.
  • Du er ansvarlig for alle udestående forpligtelser ifølge denne aftale, der er tilknyttet din konto før lukningen.
  • Vi kan gemme dine kontooplysninger i vores database med henblik på at opfylde vores juridiske forpligtelser.
  • Vi kan bevare din saldo efter lukning af kontoen i det omfang og i den tidsperiode, vi med rimelighed er forpligtet til at gøre dette for at beskytte PayPal og/eller evt. tredjeparter mod tilbageførsler, chargebacks, krav, gebyrer, bøder og andre forpligtelser uanset type. Efter denne periode kan du overføre evt. ikkeomstridte penge, som vi tilbageholder, til din bankkonto. Du kan kontakte vores kundeservice, hvis du har spørgsmål om tilbageholdte penge på din konto efter lukning.

  Hvis du er den juridiske repræsentant for en helbredsmæssigt svækket eller afdød kontoejer, kan du kontakte os via Hjælp på vores websted."

 1. Forbudte aktiviteter
  Afsnit 9.1w, 9.1x, 9.1z og 9.1ab er ændret for at tydeliggøre, hvordan forbudte aktiviteter anses som opstået på baggrund af dine handlinger (eller undladelser) i forbindelse med vores infrastruktur, vores websteder, software, systemer (herunder netværk og servere, der bruges til at levere tjenesterne), som drives af os eller på vores vegne, vores tjenester eller andre brugeres anvendelse af tjenesterne og evt. data og oplysninger.
  Vi har også tilføjet et nyt afsnit 9.1.aj med henblik på at fastslå, at det er en forbudt aktivitet at lide (eller give os anledning til at tro, at der er en rimelig sandsynlighed for) et brud på sikkerheden af dit websted eller dine systemer, der kan medføre uautoriseret videregivelse af kundeoplysninger.
  De ændrede afsnit 9.1w, 9.1x, 9.1z og 9.1ab samt det nye afsnit 9.1aj lyder som følger (i forbindelse med den grundlæggende bestemmelse og med understregning af den tilføjede tekst):

  "9.1 Forbudte aktiviteter. I forbindelse med din brug af vores websted, din konto eller tjenesterne, eller i forbindelse med din interaktion med os, en bruger eller en tredjepart, må du ikke:

  w. Foretage dig noget, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssigt stor belastning på tjenesterne, vores infrastruktur, vores websteder, vores software eller vores systemer (herunder netværk og servere, der bruges til at levere tjenesterne), uanset om disse drives af eller på vores vegne.

  x. Muliggøre vira, trojanske heste, malware, orme eller andre computerprogrammeringsrutiner, der forsøger eller kan beskadige, afbryde, ødelægge, misbruge, negativt påvirke, hemmeligt opsnappe eller ekspropriere eller få uautoriseret adgang til et system, data eller oplysninger eller tjenesterne.

  z. Bruge en enhed, software eller rutine til at omgå vores roboteksklusion eller forstyrre, eller afbryde eller forsøge at forstyrre eller afbryde vores infrastruktur, vores websteder, software, systemer (herunder netværk og servere, der bruges til at levere  tjenesterne), som drives af os eller på vores vegne, vores tjenester eller andre brugeres brug af tjenesterne.

  ab. Handle på en måde, der kan medføre, at vi mister tjenester fra vores internetudbydere, betalingsbehandlere, andre leverandører eller tjenesteudbydere.

  aj. Lide (eller give os anledning til at tro, at der er en rimelig sandsynlighed for) et brud på sikkerheden af dit websted eller dine systemer, der kan medføre uautoriseret videregivelse af kundeoplysninger.".

 1. Handlinger foretaget af PayPal
  Afsnit 10.2 er ændret for at:
  • tydeliggøre, at PayPal midlertidigt kan annullere din dækning under vores sælgerbeskyttelse og/eller køberbeskyttelse med tilbagevirkende kraft ifølge underafsnit j.
  • tilføje det nye underafsnit k, der giver PayPal mulighed for at suspendere, begrænse eller ophæve din adgang til eller brug af tjenester, websteder, software og systemer (herunder netværk og servere, der bruges til at levere tjenesterne), der drives af os eller på vores vegne, eller adgang til eller brug af nogle eller alle tjenester samt dine data, i det omfang og så længe gældende lovgivning tillader det.

  De ændrede dele af afsnit 10.2 lyder nu som følger (i forbindelse med den grundlæggende bestemmelse og med understregning af den tilføjede tekst):

  "10.2 PayPals tiltag. Hvis vi har grund til at tro, at du har været involveret i forbudte aktiviteter, kan vi udføre forskellige tiltag for at beskytte os selv, en bruger, en tredjepart eller dig selv mod tilbageførsler, krav, gebyrer, bøder, sanktioner og andet erstatningsansvar. De handlinger, vi kan udføre, inkluderer, men er ikke begrænset til, følgende:

  j. Vi kan midlertidigt annullere din dækning under vores sælgerbeskyttelse og/eller vores køberbeskyttelse (også med tilbagevirkende kraft).

  k. Vi kan suspendere, begrænse eller ophæve din adgang til eller brug af tjenester, websteder, software og systemer (herunder netværk og servere, der bruges til at levere tjenesterne), der drives af os eller på vores vegne, eller adgang til eller brug af nogle eller alle tjenester samt dine data, i det omfang og så længe gældende lovgivning tillader det. "

 1. Tilbageholdelse af betaling
  Da en øget risiko eller eksponering for vores kunder og/eller tjenesteudbydere (ud over PayPal) kan reducere din eller andre PayPal-kunders sikre adgang til og/eller brug af din betalingsmetode, konto eller tjenesten generelt, ændres afsnit 10.5a for at tydeliggøre, at PayPal tager disse risikofaktorer (ud over risikoen eller eksponeringen for PayPal) i betragtning, når vi undersøger, hvilket risiko- eller eksponeringsniveau der er knyttet til din konto, hvis vi beslutter at tilbageholde din betaling. Det ændrede afsnit 10.5a lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede tekst):
  "10.5 Tilbageholdelse af betaling
  a. Du accepterer, at hvis:

   

  i. du modtager en betaling, der involverer en betalingsrisiko, eller

  ii. der kan være et højere end acceptabelt risiko- eller eksponeringsniveau knyttet til din konto (baseret på de oplysninger, vi har på det relevante tidspunkt, og hvad vi efter eget skøn betragter som et acceptabelt niveau for risiko eller eksponering for PayPal, vores kunder og/eller tjenesteudbydere under alle omstændigheder),


  kan PayPal efter eget (rimeligt ) skøn tilbageholde denne eller enhver anden betaling. Hvis vi tilbageholder penge på din konto, giver vi dig besked om dette (herunder uden begrænsning, hvor længe tilbageholdelsen kan vare). Pengene tilbageholdes på din reservekonto, og disse penge vises som "verserende" på din PayPal-saldo. Vi kan give dig besked om tilbageholdelsen via godkendte tredjeparter (f.eks. via de partnerplatforme, som du bruger til at behandle betalinger).

  …”

 1. Oplysning om årsager til vores tiltag
  Der er tilføjet et nyt afsnit 10.7 for at beskrive tilfælde, hvor vi kan beslutte ikke at dele oplysninger med dig vedrørende beslutninger, som vi træffer i forbindelse med vores forhold til dig. Det nye afsnit 7 lyder som følger:

  "10.7 Oplysning om årsager til vores tiltag

  Vores beslutninger om at træffe de foranstaltninger, der fremgår af nærværende afsnit 10, og eventuelle andre tiltag, vi iværksætter ifølge denne aftale, kan være baserede på fortrolige kriterier, der er afgørende for vores håndtering af risici og beskyttelse af PayPal, vores kunder og/eller tjenesteudbydere, uanset om de begrænser eller udvider din adgang til tjenesten, vores infrastruktur, websteder, software eller systemer (herunder netværk og servere, der bruges til at levere tjenesterne), uanset om de drives af os eller på vores vegne (herunder, men ikke begrænset til, blokeringer, begrænsninger, suspension, ophør, tilbageholdelse og reserver). Vi kan desuden være forhindret af lovgivningen eller en statslig myndighed i at videregive visse oplysninger til dig vedrørende disse beslutninger. Vi har ikke pligt til at videregive fortrolige oplysninger eller oplysninger om risikostyring og sikkerhedsprocedurer til dig."

 1. PayPals sælgerbeskyttelse
  Afsnit 11.10 ændres for at tydeliggøre, at følgende varer/betalinger/sager ikke er dækket af PayPals sælgerbeskyttelse:

  1. Betalinger foretaget i form af guld (enten i fysisk form eller i børshandlet form)

  2. Betalinger via PayPal-funktionen Samlet betaling.

  De nye afsnit 11.10.f og 11.10.g lyder som følger (i forbindelse med afsnit 11.10 med understregning af den tilføjede tekst):

  "11.10 Hvad er eksempler på varer/betalinger/sager, som ikke er dækket af PayPals sælgerbeskyttelse?

  f. Betalinger foretaget i form af guld (enten i fysisk form eller i børshandlet form).

  g. Betalinger via PayPal-funktionen Samlet betaling."

 1. PayPals køberbeskyttelse
  Afsnit 13.3 ændres for at udelukke dækning af PayPals køberbeskyttelse for følgende typer betalinger:
  1. Betalinger til statslige myndigheder (med undtagelse af statsejede virksomheder) eller forhandlere, der handler på mandat fra statslige myndigheder,
  2. Betalinger foretaget i form af guld (enten i fysisk form eller i børshandlet form)
  3. Betalinger via PayPal-funktionen Samlet betaling.

  Det ændrede afsnit 13.3 lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede tekst):

  "13.4 Hvilken type betalinger kan tilbagebetales ifølge PayPals køberbeskyttelse?

  Køb af de fleste varer og tjenesteydelser er dækket (herunder rejsebilletter, immaterielle varer såsom adgangsrettigheder til digitalt indhold og andre licenser), men følgende er undtaget:

  • Betalinger til statslige myndigheder (med undtagelse af statsejede virksomheder) eller de forhandlere, der handler på mandat fra statslige myndigheder,

  • 16. Betalinger foretaget i form af guld (enten i fysisk form eller i børshandlet form),
  • 17. Betalinger via PayPal-funktionen Samlet betaling.
 1. Gældende lovgivning
  Vi har ændret det nye afsnit 15.1 (eksisterende afsnit 14.3) for at tydeliggøre, at valget af engelsk lovgivning som gældende lovgivning for PayPals brugeraftale er underlagt dine lokale lovfæstede rettigheder. Afsnit 15.1 lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede tekst):

  "15.1 Gældende lovgivning og værneting. Denne aftale og forholdet mellem os er underlagt engelsk lovgivning under forbehold af dine lokale lovfæstede rettigheder. For klager, der ikke kan løses på anden vis, underlægger du dig de engelske domstoles ikke-eksklusive jurisdiktion, hvor sådanne klager opstår som følge af eller i relation til denne aftale eller tilvejebringelsen af vore tjenester uden præjudice for din ret til ligeledes at anlægge en sag mod PayPal i samme forbindelse ved de kompetente domstole i Luxembourg. Hvis du er forbruger, bør du være opmærksom på, at de kompetente retsinstanser er de spanske."

 1. Ingen garanti
  Det nye afsnit 15.4 (eksisterende afsnit 14.6) ændres for at tydeliggøre omfanget af dine rettigheder vedrørende effektiviteten og tilgængeligheden af tjenesterne, vores infrastruktur, websteder, software og systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPals tjenester), uanset om de drives af os eller på vores vegne. Det nye ændrede afsnit 15.4 lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede tekst):

  "15.4 Ingen garanti. Vi stiller dig tjenesterne, vores infrastruktur, websteder, software og systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPals tjenester) til rådighed, uanset om de drives af os eller på vores vegne, underlagt dine lovfæstede rettigheder, men ellers uden udtrykkelige eller underforståede garantier eller vilkår, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i denne aftale. PayPal har ingen kontrol over de varer eller tjenesteydelser, der bliver betalt for med vores tjeneste, og PayPal kan ikke sikre, at en kunde eller sælger, som du handler med, rent faktisk vil gennemføre betalingen eller er autoriseret til det. Vi garanterer ikke vedvarende, uafbrudt eller sikker adgang til alle dele af vores tjenester, vores infrastruktur, websteder, software og systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPals tjenester), uanset om de drives af os eller på vores vegne. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller fejl i vores levering af tjenesterne, vores infrastruktur, websteder, software og systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPals tjenester), uanset om de drives af os eller på vores vegne. Du accepterer, at din adgang til tjenesterne, vores infrastruktur, websteder, software og systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPals tjenester), uanset om de drives af os eller på vores vegne, undertiden kan begrænses for at muliggøre reparation, vedligeholdelse eller implementering af nye faciliteter eller tjenester. PayPal gør en rimelig indsats for at sikre, at anmodninger om elektroniske debiteringer og krediteringer, der involverer bankkonti og debetkort og kreditkort, behandles rettidigt. Vi vil gøre alt for at sikre, at oplysningerne i vores korrespondance, rapporter, på websted (er) og givet mundtligt af vores direktører, ledende medarbejdere og medarbejdere er korrekte ud fra vores bedste overbevisning på det tidspunkt, hvor oplysningerne blev givet. Vi kan imidlertid ikke sikre nøjagtigheden af alle sådanne oplysninger i alle tilfælde og kontekster, så du skal ikke have al for meget tillid til disse oplysninger. Du skal tjekke al korrespondance mellem os omhyggeligt og hurtigst muligt underrette os, hvis den indeholder noget, der forekommer at være forkert, eller som ikke er fremstillet i overensstemmelse med dine instruktioner.

  Hvis vi uanset årsag beslutter at bringe eventuelle PayPal-tjenester, en del af eller en funktion i tilknytning til vores tjenester til ophør, giver vi dig mindst to (2) måneders varsel forud for tjenestens eller funktionens ophør, medmindre vi i god tro fastslår, at (1) en sådan tjeneste eller funktion skal bringes tidligere til ophør på grund af lovkrav eller et tredjepartsforhold, eller at (2) varslingen kan medføre en sikkerhedsrisiko eller en betydelig økonomisk eller væsentlig teknisk byrde.

  Du alene er ansvarlig for at forstå og overholde enhver form for lovgivning, regler og krav i dit relevante retsområde, hvor sådan lovgivning, sådanne regler og krav måtte gælde for dig i forbindelse med din brug af tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, hvad der måtte gælde i forbindelse med eksport- eller importaktiviteter, skatter og afgifter eller valutabetalinger."

 1. Skadesløsholdelse/tilbagebetaling
  Det nye afsnit 15.5 (eksisterende afsnit 14.7) ændres for at tydeliggøre omfanget af dine forpligtelser med hensyn til brug (både din egen brug og andres, der handler på dine vegne) af tjenesterne, vores infrastruktur, websteder, software og systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPals tjenester), uanset om de drives af os eller på vores vegne. Det nye ændrede afsnit 15.5 lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede tekst):

  "15.5 Skadesløsholdelse/tilbagebetaling. Du accepterer at forsvare, tilbagebetale eller kompensere os (kendt i juridisk henseende som "skadesløsholde") og holde PayPal, vores øvrige selskaber i koncernen, vores medarbejdere og de personer, der er bemyndiget til at handle på vores vegne (herunder, men ikke begrænset til, vores tjenesteudbydere), skadesløse fra ethvert krav (herunder advokatsalærer), som en tredjepart får eller pådrager sig som følge af eller i forbindelse med din eller dine medarbejderes eller repræsentanters (eller tredjepartens i tilfælde, hvor en tredjepart handler på dine vegne med din tilladelse) tiltag og/eller manglende tiltag, misligholdelse af aftalen, overtrædelse af loven, krænkelse af en tredjeparts rettigheder, brug af din PayPal-konto og/eller brug af tjenesterne, vores infrastruktur, websteder, software og systemer (herunder netværk og servere, der bruges til at levere tjenesterne), der drives af os eller på vores vegne."

 1. Immaterielle rettigheder – udstedelse af softwarelicens
  Det nye afsnit 15.7 (eksisterende afsnit 14.9) ændres for at opdatere vilkårene i den licens, som PayPal og andre licensgivere udsteder til dig, så du kan få adgang til og bruge PayPal-software som f.eks. API'er, udviklerværktøjer eller andre softwareapplikationer, som kan omfatte software, der leveres af eller er integreret i software, systemer eller tjenesteydelser fra vores tjenesteudbydere. Det nye ændrede afsnit 15.7 lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede tekst):

  "15.7 Immaterielle rettigheder – udstedelse af softwarelicens. Hvis du bruger PayPals software som f.eks. en API, udviklerværktøjer eller en anden softwareapplikation, som kan omfatte software, der leveres af eller er integreret i software, systemer eller tjenesteydelser fra vores tjenesteudbydere, som du har downloadet til eller på anden måde opnået adgang til via din computer, enhed eller anden platform, giver PayPal og dennes licensgivere dig en genkaldelig, ikkeeksklusiv, ikkeunderlicensbar, uoverdragelig royaltyfri og begrænset licens til at få adgang til og/eller bruge PayPals software i overensstemmelse med dokumentationen, inklusive alle opdateringer, opgraderinger, nye versioner og erstatningssoftware, som beskrives heri, udelukkende til din personlige brug. Du må ikke leje, lease eller på anden måde overføre dine rettigheder i softwaren til en tredjepart. Du skal efterkomme krav til implementering, adgang og brug indeholdt i al dokumentation, tillige med eventuelle instruktioner, der gives af os fra tid til anden, der ledsager disse tjenester (herunder, men ikke begrænset til, ethvert krav til implementering og brug, som vi pålægger dig, for at overholde gældende lovgivning og kortordningens regler). Hvis du ikke overholder PayPals instruktioner, krav til implementering og anvendelse er du ansvarlig for alle resulterende skader påført dig, PayPal og tredjeparter. PayPal kan opdatere eller bringe software til ophør efter forudgående varsel til dig. Selvom vi muligvis har (1) integreret visse tredjeparters materialer og teknologi i en webapplikation eller andre programmer, herunder vores software, og/eller (2) har haft adgang til og brugt visse tredjeparters materialer og teknologi til at muliggøre levering af tjenesterne til dig, er du ikke blevet tildelt og har ikke rettigheder i eller til sådanne tredjepartsmaterialer. Du accepterer ikke at modificere, ændre, manipulere med, reparere, kopiere, gengive, tilpasse, distribuere, vise, offentliggøre, foretage reverse engineering, oversætte, demontere, dekompilere eller på anden måde forsøge at skabe en kildekode, som er afledt af softwaren eller eventuelle tredjeparters materialer eller teknologi, eller på anden måde skabe afledte værker af softwaren eller tredjeparters materialer eller teknologi. Du accepterer, at alle rettigheder, enhver adkomst og interesse i PayPals software ejes af PayPal, og at alle heri integrerede tredjepartsmaterialer ejes af PayPals tredjepartstjenesteudbydere. Enhver anden form for tredjeparts softwareapplikation, som du bruger på vores websted, er underlagt den licens, som du samtykker til med den pågældende tredjepart, der stiller softwaren til rådighed. Du anerkender, at vi ikke ejer, ikke kontrollerer og intet ansvar har for de tredjeparts softwareapplikationer, som du vælger at bruge på nogen af vores websteder, i vores software og/eller i forbindelse med tjenesterne. Hvis du bruger tjenesterne på vores websted eller et andet websted eller en anden platform, som er tilknyttet os eller en tredjepart, og du ikke downloader vores software eller bruger tredjeparts softwareapplikationer på vores websted, gælder dette afsnit ikke for din brug af tilknyttede tjenester."

 1. Gebyrer - Faste gebyrer for modtagelse af erhvervsbetalinger
  Vi hæver gebyret for modtagelse af cross-border-betalinger (salg) fra en afsender i USA eller Canada fra 0,5 % til 1,0 %. Vi hæver også gebyret for modtagelse af cross-border-betalinger (salg) fra en afsender i området Resten af verden fra 1,5 % til 2,0 %. De relevante punkter i tabellen Cross-border-gebyrer i afsnit A2.3 i bilag 1 (Gebyrtabel) (vist sammen med kolonneoverskrifterne) lyder nu som følger:

  Afsenders land

  Cross-border-gebyr

  Europa II / USA / Canada

  1,0 %

  Resten af verden

  2,0 %

 1. Lofter over gebyrer - Betaling via funktionen Samlet betaling

  Vi hæver det maksimale gebyr for indenrigsbetaling via funktionen Samlet betaling i afsnit A3.5.2 i bilag 1 (Gebyrtabel) og gebyrloftet for andre betalinger via funktionen Samlet betaling i afsnit A3.5.2 i bilag 1 (Gebyrtabel). Gebyrlofterne fastsættes nu som følger (afsnit A3.5.2 og A3.5.3 vises i fuld sammenhæng med deres grundlæggende klausul, afsnit A3.5 og tilføjelser er understreget):

  "

  A3.5 Betaling via funktionen Samlet betaling

  A3.5.1 Gebyr

   2 % af det samlede betalingsbeløb

  A3.5.2 Maksimalt gebyr for indenrigsbetaling via funktionen Samlet betaling

   For indenrigsbetalinger gælder der et maksimalt gebyr pr. betaling som anført nedenfor (baseret på betalingsvalutaen):

  Australske dollar:

  16,00 AUD

  Brasilianske real:

  24,00 BRL

  Canadiske dollar:

  14,00 CAD

  Tjekkiske koruna:

  280,00 CZK

  Danske kroner:

  84,00 DKK

  Euro:

  12,00 EUR

  Hongkong dollar:

  110,00 HKD

  Ungarske forint:

  3.080,00 HUF

  Israelske shekel:

  50,00 ILS

  Japanske yen:

  1.200,00 JPY

  Malaysiske ringgit:

  50,00 MYR

  Mexicanske peso:

  170,00 MXN

  Newzealandske dollar:

  20,00 NZD

  Norske kroner:

  90,00 NOK

  Filippinske peso:

  640,00 PHP

  Polske zloty:

  46,00 PLN

  Russiske rubel:

  480,00 RUB

  Singapore dollar:

  20,00 SGD

  Svenske kroner:

  100,00 SEK

  Schweizerfranc:

  16,00 CHF

  Nye taiwanske dollar:

  440,00 TWD

  Thailandske baht:

  460,00 THB

  Engelske pund:

  10,00 GBP

  Amerikanske dollar:

  14,00 USD  A3.5.3 Maksimalt gebyr for andre betalinger via funktionen Samlet betaling

   For alle andre betalinger gælder et maksimalt gebyr pr. betaling som anført nedenfor (baseret på betalingsvalutaen):

  Australske dollar:

  100,00 AUD

  Brasilianske real:

  150,00 BRL

  Canadiske dollar:

  90,00 CAD

  Tjekkiske koruna:

  1.700,00 CZK

  Danske kroner:

  500,00 DKK

  Euro:

  70,00 EUR

  Hongkong dollar:

  660,00 HKD

  Ungarske forint:

  18.500,00 HUF

  Israelske shekel:

  320,00 ILS

  Japanske yen:

  8.000,00 JPY

  Malaysiske ringgit:

  300,00 MYR

  Mexicanske peso:

  1.080,00 MXN

  Newzealandske dollar:

  120,00 NZD

  Norske kroner:

  540,00 NOK

  Filippinske peso:

  3.800,00 PHP

  Polske zloty:

  280,00 PLN

  Russiske rubel:

  2.800,00 RUB

  Singapore dollar:

  120,00 SGD

  Svenske kroner:

  640,00 SEK

  Schweizerfranc:

  100,00 CHF

  Nye taiwanske dollar:

  2.700,00 TWD

  Thailandske baht:

  2.800,00 THB

  Engelske pund:

  60,00 GBP

  Amerikanske dollar:

  90,00 USD


  Bemærk! For cross-border-betalinger i EUR eller SEK mellem konti, der er oprettet i EU eller EØS, pålægges gebyret for indenrigsbetalinger.

  "

 1. Øvrige ændringer
  Visse afsnit i PayPals brugeraftale er blevet ændret for at:
  • tydeliggøre og ændre formuleringer, herunder de følgende eksisterende afsnit:

  Afsnit

  Ændring

  • 1.1 (PayPal er udelukkende en betalingstjenesteudbyder)

  Henvisningen til Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL) er erstattet af Conseil de protection des déposants et des investisseurs.

  • 2.1 (Kvalifikation)

  Dette afsnit bliver til det nye afsnit 1.7

  • 1.7 (Betalingshistorik)
  • 2.2 (Privatkonti og erhvervskonti) og
  • 5 (Kontosaldi og betalingsoplysninger)

  Disse afsnit udgør tilsammen det nye afsnit 2 (Din konto og saldi) med yderligere ændringer af hensyn til sammenhængen.

  • 3.10 (Betalinger indledt af tredjepart (herunder faste betalinger)) og

   

  Dette afsnit bliver til det nye afsnit 4.8 (Forhåndsgodkendte betalinger) med yderligere ændringer af hensyn til sammenhængen.

  • 3.11 (Annullering af faste betalinger)

  Dette afsnit bliver til det nye afsnit 4.9 (Annullering af forhåndsgodkendte betalinger) med yderligere ændringer af hensyn til sammenhængen.

  • 10.1d (Midlertidig tilbageholdelse ved omstridte betalinger)

  Dette afsnit er ændret for at tydeliggøre dine rettigheder til at annullere din godkendelse og instruktion for betalinger til eBay ifølge dette afsnit.

  • 2.3 (Verificeret status)

  Dette afsnit bliver til det nye afsnit 10.6b (Verificering)

  • 14.3 (Gældende lovgivning og værneting)
  • 14.4 (Intet afkald), 14.5 (Ansvarsbegrænsninger)
  • 14.6 (Ingen garanti)
  • 14.7 (Skadesløsholdelse/tilbagebetaling)
  • 14.8 (Hele aftalen og tredjepartsrettigheder)
  • 14.9 (Udstedelse af licens)
  • 1.3 (Immaterielle rettigheder)
  • 14.10 (Tredjepartstilladelser)
  • 2.4 (PayPal som loginmetode) og
  • 14.11 (Erhvervskunder),

   

  Disse afsnit udgør tilsammen det nye afsnit 15 (Generelt)

  • 14.2 (ECC-Net, Financial Ombudsman Service og CSSF)

  Dette afsnit er opdateret, så det viser den nye adresse for vores tilsynsmyndighed, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i Luxembourg.

  • 15 (Definitioner)

  Dette afsnit bliver til det nye afsnit 16 med:

  • Præcisering af følgende definitioner: indsæt penge, autoriser, betaling med bankkonto, standardbetalingsmetoder, betalingsmetode og proceduren Tilknyt og bekræft kort, og
  • følgende nye definerede termer erstatter de definerede termer i parentes: proceduren Bekræft bankkonto (procedure for tilfældige indbetalinger), forhåndsgodkendte betalinger (faste betalinger), særlige betalingsordninger (særlige betalingsmetoder).
  • Bilag 1 (Gebyrtabel))

  Vi har tilføjet links til sider på vores websted med flere oplysninger om gebyrer.

  og

  • rette mindre typografiske fejl.

 

Bemærkning om ændring af PayPals politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Ikrafttrædelsesdato: 27. april 2017


Du kan finde den ændrede udgave af PayPals politik om beskyttelse af personlige oplysninger under den gældende version af aftalen ved at klikke her. Du kan også åbne den via linket Brugeraftale nederst på de fleste sider på vores websted ved at vælge dit bopælsland og derefter klikke på "Politik om beskyttelse af personlige oplysninger".

A. De følgende ændringer introduceres i alle politikker om beskyttelse af personlige oplysninger i EU.

1. Vores brug af de oplysninger, som vi indsamler (afsnit 3)

Vi opbevarer vores kundedata i datacentre over hele verden. Henvisningen til "hvor vi har afdelinger" er derfor slettet.

2. Vores videregivelse af oplysninger til tredjeparter (afsnit 6)

Vi tilbyder vores betalingstjenester over hele verden via et netværk af flere forskellige enheder i koncernen, der ejes af PayPal Holdings, Inc. Det geografiske område af verden, hvor brugeren er bosiddende, afgør, hvilken PayPal-enhed der leverer vores tjenester til brugeren. Derfor skal betalingsdataene gøres tilgængelige for den PayPal-enhed, der behandler betalingen for den anden bruger, når vi behandler en betaling, som du sender til eller modtager fra en bruger i et andet land. Lokal lovgivning kan muligvis kræve, at betalingsdata for begge betalingens parter videregives. Vi har derfor føjet følgende ordlyd til afsnit 6:

"Visse af de indsamlede oplysninger (som angivet i afsnit 2) skal muligvis overføres til andre enheder i PayPal-koncernen eller andre enheder, herunder dem, som i afsnit 6 er anført som betalingsudbydere, betalingsbehandlere eller kontoejere (eller lignende betegnelser). Du accepterer, at sådanne enheder kan være underlagt love, bestemmelser, forespørgsler, undersøgelser eller ordrer ifølge deres lokale lovgivning, som kan kræve videregivelse af oplysninger til de relevante myndigheder i det relevante land. Din brug af PayPals tjenester udgør dit samtykke til vores videregivelse af sådanne oplysninger for at levere PayPal-tjenesterne til dig."

3. Vores videregivelse af oplysninger til tredjeparter (afsnit 6.a)

Vi skal overholde og udsende meddelelser ifølge internationale skattemæssige krav, herunder, men ikke begrænset til, den luxembourgske lovgivning af 24. juli 2015 om den amerikanske lovgivning om efterrettelighed vedrørende beskatning af konti i udlandet ("FATCA") og lovgivningen af 18. december 2015 vedrørende fælles indberetningsstandarder for OECD ("CRS"). Hvor PayPal er et indberetningspligtigt pengeinstitut ifølge disse love, vil vi automatisk udveksle disse oplysninger med skattemyndighederne i Luxembourg, hvis en bruger er kvalificeret som amerikansk person ifølge FATCA-lovgivningen og/eller som en indberetningspligtig person ifølge CRS-lovgivningen, og PayPal (som "indberetningspligtig kontoejer") er underlagt visse krav under FATCA-lovgivningen og CRS-lovgivningen. Skattemyndighederne i Luxembourg udveksler herefter oplysningerne med det amerikanske skattevæsen, hvis FATCA-lovgivningen er gældende og/eller, hvis CRS-lovgivningen er gældende, med myndighederne i dine skattemæssige hjemsteder, som er deltagende retskredse ifølge CRS-lovgivningen.

En bestemmelse vedrørende ovenstående procedure for videregivelse er indarbejdet i afsnit 6.a. i politikkerne om beskyttelse af personlige oplysninger. Desuden offentliggør vi en særlig meddelelse om og forklaring af denne "FATCA"-klausul, som kan tilgås via linket i afsnit 6.a.

4. Vores videregivelse af oplysninger til tredjeparter (punkt 6.b)

Et nyt afsnit 6.b. er introduceret i PayPals politikker om beskyttelse af personlige oplysninger.

Vi skal videregive kontooplysninger til ejere af immaterielle rettigheder, hvis de ifølge den gældende nationale lovgivning i et EU-land har et krav mod PayPal om udenretslig videregivelse af oplysninger på grund af en krænkelse af deres immaterielle rettigheder, hvor PayPals tjenester er blevet brugt.

"b.Lide (eller få os Videregive kontooplysninger til ejere af immaterielle rettigheder, hvis de ifølge den gældende nationale lovgivning i et EU-land har et krav mod PayPal om udenretslig videregivelse af oplysninger på grund af en krænkelse af deres immaterielle rettigheder, hvor PayPals tjenester er blevet brugt (for eksempel, men ikke begrænset til, paragraf 19, stk. 2, litra 3 i den tyske varemærkelovgivning eller paragraf 101, stk. 2, litra 3 af den tyske ophavsretslov)."

 

Bemærkning om ændring af PayPals juridiske aftaler

Udstedt: 16. august 2016 (se ikrafttrædelsesdatoen for hver enkelt aftale nedenfor)

 

Læs dette dokument.

 

Vi foretager ændringer i de juridiske aftaler, der gælder for dit forhold til PayPal. 

 

Vi opfordrer dig til at gennemgå disse ændringer.

 

Du behøver ikke at gøre noget for at acceptere ændringerne. De træder automatisk i kraft på nedenstående ikrafttrædelsesdato. Hvis du beslutter, at du ikke vil acceptere ændringerne, skal du underrette os før ikrafttrædelsesdatoen for at lukke din konto (https://www.paypal.com/dk/cgi-bin/?&cmd=_close-account) med det samme uden at skulle betale tillægsgebyrer.

 

Vi håber dog, at du fortsætter med at bruge PayPal og får glæde af følgende fordele:

 

Det er hurtigt

 

Du behøver ikke at angive dine kortoplysninger, hver gang du betaler, så du kan betale hurtigere, når du handler på internettet.

 

Det er nemt

 

PayPal er en populær betalingsløsning i Danmark, fordi den gør det nemt og hurtigt at betale på nettet. Det eneste, du skal bruge, er din e-mailadresse og en adgangskode.

 

Gennemgå de juridiske aftaler, der gælder i øjeblikket
 


Bemærkning om ændring af PayPals brugeraftale.

Ikrafttrædelsesdato: 19. november 2016

 

Du kan finde den ændrede udgave af PayPals brugeraftale under den gældende version af aftalen ved at klikke her. Du kan også åbne den via linket Brugeraftale nederst på vores websted.

 

 1. Immaterielle rettigheder

 

Vi tilføjer et nyt underafsnit i afsnit 1.3 (Immaterielle rettigheder) vedrørende de virksomheder, som bruger PayPal.  Det nye underafsnit beskriver den licens, du giver til os og PayPal Group, om brug af din virksomheds navn, varemærker og logoer med henblik på at vise oplysninger om din virksomhed og dennes produkter og tjenester. Det nye underafsnit i afsnit 1.3 lyder som følger:

 

"Du giver PayPal Group en verdensomspændende rettighed til at bruge og afbillede din virksomheds navn, varemærker og logoer på vores websted og i vores mobil- og browserapps med henblik på at vise oplysninger om din virksomhed og dennes produkter og tjenester".

 

 1. Modarbejdelse

 

Vi har ændret afsnit 4.4 (Modarbejdelse) for at beskrive de standarder, virksomheder skal overholde ved deres salgssteder i forbindelse med deres kunders brug af PayPal.  Afsnit 4.4 lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede/ændrede tekst):

 

"4.4 Modarbejdelse.

 

I repræsentationerne til dine kunder eller i offentlige meddelelser må du ikke beskrive PayPal fejlagtigt eller nedsættende som betalingsmetode.

 

Følgende gælder for alle dine salgssteder (uanset type):

 

 1. Du må ikke fraråde eller forhindre dine kunder i at bruge PayPal.
 2. Hvis du gør det muligt for dine kunder at betale med PayPal, skal PayPals betalingsmærke have samme niveau af synlighed som de andre betalingsmetoder, du tilbyder.

 

PayPal opfordrer til, at sælgere ikke opkræver gebyrer i forbindelse med PayPal-betaling, da dette er til ulempe for kunderne og kan skabe unødig forvirring, konflikt eller afbrydelse af køb.  Du accepterer, at du kun opkræver gebyret for brug af PayPal i overensstemmelse med enhver lovgivning, der gælder for dig. Du accepterer endvidere, at hvis du opkræver et gebyr af kunden, informerer du, og ikke PayPal, kunden om gebyret. PayPal har intet ansvar over for en kunde, som du har undladt at informere om eventuelle tillægsgebyrer. Manglende overholdelse af ovennævnte bestemmelser udgør en overtrædelse af denne aftale, og dette giver PayPal ret til at opsige aftalen ifølge afsnit 10.3."

 

 1. Modregning af saldi

 

Afsnit 5.4 (Modregning af saldi) er ændret for at tydeliggøre, at PayPal også kan fratrække gebyrer, opkrævninger eller andre beløb, der skyldes til PayPal Group i forbindelse med tjenester leveret af PayPal Group. Dette gælder alle de kontosaldi, som tilhører eller administreres af dig. Den ændrede afsnit 5.4 lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede tekst):

 

"5.4 Modregning af saldi. Du accepterer, at vi kan modregne ethvert beløb, der tilbageholdes på konti, som du ejer eller administrerer med eventuelle gebyrer, debiteringer eller andre beløb, som du skylder os, og (medmindre dette krænker insolvensretten) ethvert beløb, du skylder andre medlemmer af PayPal Group (herunder, uden begrænsning, i forbindelse med tjenester fra medlemmer af PayPal Group). Sagt helt enkelt betyder vores modregningsret, at vi kan fratrække sådanne gebyrer eller andre beløb, der nævnes i denne afsnit, fra en saldo på en konto, som du ejer eller administrerer."

 

 1. Overførsel af penge i flere valutaer

 

Afsnit 6.4 (Overførsel af penge i flere valutaer) er blevet ændret for at tydeliggøre, at der pålægges gebyrer for valutaomregning ved overførsler en fra saldo med en anden valuta end din nationale valuta.  Ændringerne beskriver også, hvordan andre gebyrer og visse metoder til valutaomregning kan være gældende, hvis du overfører til bestemte betalingskort (hvor disse funktioner er tilgængelige), hvor betalingen kan udføres.  Det ændrede afsnit 6.4 lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede tekst):

 

"6.4 Overførsel af penge i flere valutaer. Hvis du har flere valutaer på din saldo, kan du vælge mellem disse, når du overfører penge, men medmindre andet er aftalt, sker overførslen i din nationale valuta. De gebyrer for valutaomregning, der angives i bilag 1 til denne aftale, pålægges, hvis du overfører penge fra en saldo i en anden valuta end din nationale valuta.  Hvis du kan overføre til dit Mastercard- eller Visa-kort, bliver du muligvis pålagt et gebyr for overførslen som angivet i bilag 1 i denne aftale. Dette gebyr kan blive trukket i en anden valuta end din nationale valuta, afhængigt af om vi understøtter overførsler til kortets valuta eller ej."

 

 1. PayPals sælgerbeskyttelse

 

Afsnit 11.10.a er ændret for at tydeliggøre, at følgende varer/betalinger/sager aldrig dækkes af vores sælgerbeskyttelse, medmindre andet er aftalt skriftligt med os:

 

1. Varer, der svarer til kontanter, (herunder, uden begrænsning, gavekort og forudbetalte kort).

2. Betalinger foretaget i form af finansielle produkter og investeringer.

 1. Donationer.

 

Den ændrede afsnit 11.10a lyder nu som følger (vises i afsnit 11.10 med understregning af den tilføjede tekst):

 

"11.10 Hvad er eksempler på varer/betalinger/sager, som ikke er dækket af PayPals sælgerbeskyttelse?

 

a. Immaterielle varer, licenser til digitalt indhold og tjenesteydelser. Hvor visse immaterielle varer, licenser til digitale varer og/eller tjenesteydelser efter PayPals skøn i visse tilfælde er dækket af sælgerbeskyttelsen, vil følgende aldrig være dækket, medmindre andet er skriftligt aftalt med PayPal:

 

 1. Varer, der svarer til kontanter, (herunder, uden begrænsning, gavekort og forudbetalte kort).

 

 1. Betalinger foretaget i form af finansielle produkter og investeringer.

 

 1. Donationer."

 

 1. PayPals køberbeskyttelse

 

Afsnit 13 ændres for at ændre vores køberbeskyttelse på følgende måde:

 

 1. Følgende typer betalinger er nu udelukket fra dækning af PayPals køberbeskyttelse (afsnit 13.3 er ændret ifølge dette):

 

 1. Køb af en andel i en virksomhed.
 2. Køb af køretøjer (herunder, uden begrænsning, biler, motorcykler, campingvogne, fly og skibe) med undtagelse af personlige lette køretøjer til fritidsbrug, f.eks. cykler og hoverboards med hjul.
 3. Betalinger på platforme, som finansieres eller udlånes af andre brugere
 4. Køb af varer, der svarer til kontanter, (herunder, uden begrænsning, gavekort og forudbetalte kort).
 5. Hasardspil, væddemål og/eller enhver aktivitet, der involverer muligheder for at vinde præmier.
 6. Betalinger foretaget i form af finansielle produkter og investeringer.
 7. Betalinger til statslige myndigheder med undtagelse af statsejede virksomheder.
 8. Donationer.
 9. Køb af varer, som du afhenter personligt eller får andre til at hente for dig (bl.a. hos sælgerens salgssted), og som du påstår ikke er modtaget

 

 1. Delvise betalinger dækkes nu af køberbeskyttelsen ifølge den eksisterende brugeraftale (afsnit 13.2a ændres i overensstemmelse med dette).

 

De ændrede afsnit 13.3 og 13.5 lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede tekst):

 

"13.3           Hvilken type betalinger kan tilbagebetales under PayPals køberbeskyttelse?

 

Køb af de fleste varer og tjenesteydelser er dækket (herunder rejsebilletter, immaterielle varer såsom rettigheder til digitalt indhold og andre licenser), men følgende er undtaget:

 

 • Køb af en andel i virksomheder.

 

 • Køb af køretøjer (herunder, uden begrænsning, biler, motorcykler, campingvogne, fly og skibe) med undtagelse af personlige lette køretøjer til fritidsbrug, f.eks. cykler og hoverboards med hjul.

 

 • Betalinger på platforme, som finansieres eller udlånes af andre brugere

 

 • Køb af specialfremstillede varer (medmindre kunden hævder, at varerne ikke er modtaget).

 

 • Køb af varer og tjenesteydelser, som er forbudt ifølge vores politik om godkendt brug.

 

 • Køb af industrielle maskiner, der anvendes til produktion.

 

 • Køb af kontor- eller fabriksudstyr.

 

 • Køb af varer, der svarer til kontanter (herunder, uden begrænsning, gavekort og forudbetalte kort).

 

 • Køb af varer og tjenester via Zong, Website Payments Pro eller Virtuel terminal (hvis relevant).

 

 • Private betalinger

 

 • Hasardspil, væddemål og/eller enhver aktivitet, der involverer muligheder for at vinde præmier.

 

 • Betalinger foretaget i form af finansielle produkter og investeringer.

 

 • Betalinger til statslige myndigheder med undtagelse af statsejede virksomheder.

 

 • Donationer.

 

 • Køb af varer, som du afhenter personligt eller får andre til at hente for dig (bl.a. hos sælgerens salgssted), og som du påstår ikke er modtaget.

 

13.5 Hvordan får jeg løst mit problem?

 

Hvis du ikke kan løse et problem direkte med sælger, skal du gå til Løsningscentret og gøre følgende:

 

a. Opret en tvist:

Opret en tvist inden for 180 dage fra den dato, hvor du betalte for den omstridte vare. Vi kan nægte at acceptere en tvist, som du opretter i forbindelse med varen efter udløb af denne periode. Du skal derfor være opmærksom på dette, hvis du aftaler et leveringstidspunkt med sælger, der ligger efter udløb af denne periode.

 

b. Eskaler tvisten til et krav:

Hvis du og sælger ikke kan nå til enighed, kan du eskalere tvisten til et krav senest 20 dage efter oprettelsen af tvisten. Det er dit ansvar at holde styr på disse frister. Du skal vente mindst 7 dage fra betalingsdatoen, før du eskalerer en tvist for en vare, du ikke har modtaget, medmindre andet er aftalt med PayPal. Hvis du ikke eskalerer tvisten til et krav inden for 20 dage, lukker vi tvisten, og du vil ikke være berettiget til en betaling ifølge PayPals køberbeskyttelse. Du har mulighed for at redigere eller ændre et krav efter indgivelsen, hvis du kun ønsker at tilføje yderligere oplysninger, eller hvis du vil ændre grunden til tvisten/kravet fra "Vare ikke modtaget" til "Afviger væsentligt fra beskrivelsen" (men kun såfremt det vedrører en enkelt betaling). Ellers kan du ikke redigere eller ændre et krav efter indgivelsen.

 

c. Svare rettidigt på PayPals anmodninger om oplysninger:

Under kravprocessen kan vi bede dig om at indsende dokumentation, der understøtter dit krav. Vi kan bl.a. bede dig om at indsende kvitteringer, tredjemandsevalueringer, politirapporter eller andet.

 

d. Rettidigt overholde PayPals anmodninger om levering:

Ved krav med begrundelsen Afviger væsentligt fra beskrivelsen kan vi kræve, at du sender varen tilbage til sælgeren på en adresse, som vi oplyser om under behandlingen af kravet. Vi kan også kræve, at du sender varen til os eller en tredjepart for egen regning, og at du fremlægger leveringsbevis. Krav om dokumentation for levering fremgår af afsnit 11.9 ovenfor. Vær venlig at indpakke varen i ny emballage for at mindske risikoen for at skade varen under forsendelsen. Vi kan også kræve, at du destruerer varen og fremlægger bevis på varens destruktion."

 

 

 1. Gebyrer – Tyrkiet

 

Vi kan desværre ikke længere tilbyde vores tjenester til brugere i Tyrkiet.  Derfor er alle referencer til gebyrer relateret til betalinger til og fra brugere i Tyrkiet og/eller i tyrkiske lira blevet fjernet fra brugeraftalen.

 

 1. Gebyrer – private betalinger og konti registreret i Brasilien

 

Bilag 1 (Gebyrtabel) er ændret for at tydeliggøre, at konti registreret i Brasilien og Indien hverken kan overføre eller modtage penge som private betalinger. Det betyder, at du ikke kan overføre penge som private betalinger til konti, der er registreret i Brasilien.  Afsnit A4.2.2. af bilag 1 (Gebyrtabel) er blevet ændret på følgende måde (vises sammen med den oprindelige tekst med understregning af den tilføjede tekst):

 

A4.2 En "privat betaling" omfatter at overføre penge (en overførsel til venner og familie via vores tjeneste) til venner og familie og modtage penge på din PayPal-konto fra venner og familie, uden at der er en underliggende erhvervsbetaling (dvs. at der ikke er tale om køb af varer eller tjenesteydelser eller anden erhvervsbetaling).

 

Hvis du foretager en erhvervsbetaling (f.eks. sælger varer eller tjenester), må du ikke bede kunden om at sende dig en privat betaling for købet. Gør du dette, kan vi fjerne din mulighed for at acceptere private betalinger. Bemærk desuden:

 

 

A4.2.2 Konti registreret i Brasilien og Indien kan hverken overføre eller modtage penge som private betalinger. Det betyder, at du ikke kan overføre penge som private betalinger til konti i Brasilien eller Indien, og

 

…"

 

Andre væsentlige ændringer i afsnit A1.2 af bilag 1 (Gebyrtabel)).

 

 1. Faste gebyrer for modtagelse af erhvervsbetalinger

 

Vi har sat det faste gebyr for erhvervsbetalinger i brasilianske real (BRL) op fra 0,40 BRL til 0,60 BRL.  Det relevante punkt i tabellen Faste gebyrer i afsnit A4.6 i bilag 1 (Gebyrtabel) (vises sammen med kolonneoverskrifterne) lyder nu som følger:

 

Valuta:

Gebyr:

Brasilianske real:

0,60 BRL

 

 1. Øvrige ændringer

 

Flere afsnit af vores brugeraftale er blevet ændret for at tydeliggøre formuleringer (særligt afsnit 13 (PayPals køberbeskyttelse) og bilag 1 (Gebyrtabel)) og rette mindre typografiske fejl. Vi understøtter f.eks. ikke betalinger i argentinske peso, og derfor er alle resterende referencer til denne valuta blevet fjernet.

 

 

Bemærkning om ændring af PayPals juridiske aftaler

Udstedt: 6. januar 2016 (se ikrafttrædelsesdatoen for hver enkelt ændring nedenfor)
 

Læs dette dokument.

Vi foretager ændringer i de juridiske aftaler, der gælder for dit forhold til PayPal. 

Vi opfordrer dig til at gennemgå disse ændringer.

Du behøver ikke at gøre noget for at acceptere ændringerne. De træder automatisk i kraft på ovennævnte dato. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, kan du inden ovennævnte dato bede os om at lukke din konto (https://www.paypal.com/dk/cgi-bin/?&cmd=_close-account) med det samme uden at skulle betale flere gebyrer.

Vi håber dog, at du fortsætter med at bruge PayPal og får glæde af følgende fordele:

 

Det er hurtigt

Du behøver ikke at angive dine kortoplysninger, hver gang du betaler, så du kan betale hurtigere, når du handler på internettet.

 

Det er nemt

PayPal er en populær betalingsløsning i Danmark, fordi den gør det nemt og hurtigt at betale på nettet. Det eneste, du skal bruge, er din e-mailadresse og en adgangskode.

Gennemgå de juridiske aftaler, der gælder i øjeblikket
 


Bemærkning om ændring af PayPals brugeraftale.

Ikrafttrædelsesdato: 23. marts 2016

 

Du kan finde den ændrede udgave af PayPals brugeraftale under den gældende version af aftalen ved at klikke her. Du kan også åbne den via linket Brugeraftale eller Brugeraftale nederst på de fleste sider på PayPals websted.

 1. Oplysninger til juridiske repræsentanter for helbredsmæssigt svækkede eller afdøde kontoejere

  Afsnit 7.1 er blevet ændret for at forklare, at juridiske repræsentanter for helbredsmæssigt svækkede eller afdøde kontoejere kan kontakte os vedrørende administrationen af de pågældende konti.  Afsnit 7.1 har nu følgende ordlyd (de nye formuleringer er understreget):

  "7.1 Lukning af en konto og varighed. Denne aftale gælder fra det tidspunkt, hvor du opretter en PayPal-konto, og indtil aftalen opsiges uanset årsag. Med forbehold af 7.2 kan du til enhver tid lukke din konto og opsige denne aftale ved at logge på din konto, klikke på "Min profil", klikke på "Luk konto" og derefter følge anvisningerne. Når kontoen lukkes, annullerer vi alle afventende betalinger, og du mister enhver saldo, der er knyttet til dine særlige betalingsmetoder. Du skal overføre din saldo senest på det tidspunkt, hvor du lukker din konto og opsiger aftalen. Du kan læse mere om at lukke din konto i PayPals Hjælp, der findes på PayPals websted.  Hvis du er den juridiske repræsentant for en helbredsmæssigt svækket eller afdød kontoejer, kan du kontakte os via Hjælp på vores websted."
 2. Forbudte aktiviteter – sammenkædede konti

  Ifølge afsnit 9.1.k er det en forbudt aktivitet at kontrollere en konto tilknyttet en anden konto, der har været involveret i en forbudt aktivitet. Afsnit 9.1.k er blevet ændret for at gøre det klart, hvordan konti anses for at være knyttet til hinanden. Det ændrede afsnit 9.1.k har nu følgende ordlyd (som den fremstår i kontekst med relevante grundlæggende del i afsnit 9.1, de nye formuleringer er understreget):

  "9.1 Forbudte aktiviteter. I forbindelse med din brug af vores websted, din konto eller tjenesterne, eller i forbindelse med din interaktion med os, en bruger eller en tredjepart, må du ikke:


  k. Kontrol af en konto tilknyttet en anden konto, der har været involveret i en eller flere af disse forbudte aktiviteter (i forbindelse med dette afsnit 9.1.k. anses en konto for at være "tilknyttet" en anden konto, hvis PayPal har en grund til at tro, at begge konti kontrolleres af den samme juridiske personlighed eller gruppe af juridiske personligheder (herunder, men ikke begrænset til, personer). Dette er mere sandsynligt, når begge konti deler visse egenskaber, herunder, men ikke begrænset til, registreret brugernavn, e-mailadresse, betalingsmetode (f.eks. bankkonto) og/eller registreret id til at modtage tjenester fra PayPals partnere (f.eks. et eBay-id));”
 3. Sælgerbeskyttelse

  PayPal kan nu vælge at ekskludere enhver "uautoriseret betaling" indledt i et miljø, der ikke hostes af PayPal, fra sælgerbeskyttelse.  Afsnit 11.1.a er blevet ændret for at forklare denne eksklusion, og den har nu følgende ordlyd (som den fremstår i kontekst i afsnit 11.1, de nye formuleringer er understreget):

  "11.1 Hvad er PayPals sælgerbeskyttelse?

  Hvis du er modtageren af en betaling fra en kunde ("Betalingsmodtager"), godtgør vi dig muligvis med et beløb for krav, chargebacks eller tilbageførsler mod dig, hvis disse skyldes følgende årsager: 

  a. Der blev anmodet om en chargeback eller tilbageførsel mod dig på grund af en "uautoriseret betaling" (ekskluderer enhver "uautoriseret betaling" indledt i et miljø, der ikke hostes af PayPal); eller 

  b. Der blev anmodet om en chargeback eller oprettet et krav mod dig med begrundelsen "ikke modtaget",

  hvor PayPal modtager dokumentation fra dig om, at varen blev afsendt eller leveret i overensstemmelse med de krav, der fremgår nedenfor, underlagt de øvrige bestemmelser i afsnit 11 (herunder, men ikke begrænset til, kvalifikationskravene i afsnit 11.6)."
 4. Fejl og uautoriserede betalinger

  Når du rapporterer "uretmæssig kontoadgang" til PayPal, har du visse rettigheder ifølge vilkårene og betingelserne i afsnit 12.  "Uretmæssig kontoadgang" omfatter tilfælde, hvor nogen har eller muligvis har overført penge fra din konto uden din tilladelse ifølge afsnit 12.1(v). Vi ændrer afsnit 12.1(v) for at sikre, at "uretmæssig kontoadgang" også omfatter tilfælde, hvor du knytter din konto til en tredjeparts platform for at betale fra den platform, og hvor visse betalinger via den platform sker uden din tilladelse.  Det ændrede afsnit 12.1(v) har nu følgende ordlyd (med foranstående formuleringer vist af hensyn til kontekst og med ændringerne understreget):

  "12.1 Identifikation af fejl og/eller uautoriserede betalinger. Du kan tjekke din betalingshistorik ved at logge på din konto på vores websted og klikke på "Historik". Det er meget vigtigt, at du straks underretter PayPal, hvis du har grund til at tro, at en af følgende aktiviteter har fundet sted: (i) der er sendt en uatoriseret betaling fra din konto, (ii), der har været uautoriseret adgang til din konto, (iii) din adgangskode eller pinkode er blevet kompromitteret, (iv) en enhed, som du har brugt til at få adgang til tjenesterne, er tabt, stjålet eller deaktiveret, eller (v) nogen har eller har muligvis overført penge fra din konto uden din tilladelse  (dette omfatter tilfælde, hvor du har knyttet din konto til en tredjeparts platform (inklusive et websted eller en app) for at betale direkte fra den platform, hvor der via denne platform er sket en betaling fra din konto for en betaling, du ikke har foretaget) (kaldes samlet for "uberettiget kontoadgang")..."
 5. Øvrige ændringer

  Formuleringer er blevet ændret for at gøre teksten mere tydelig (især i bilag 1, Gebyrtabel), og mindre typografiske fejl er blevet rettet.

 

Bemærkning om ændring af PayPals politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Ikrafttrædelsesdato: 23. februar 2016

 

Du kan finde den ændrede udgave af PayPals politik om beskyttelse af personlige oplysninger under den gældende version af aftalen ved at klikke her. Du kan også åbne den via linket Brugeraftale eller Brugeraftale nederst på de fleste sider på PayPals websted.

 

Vores videregivelse af oplysninger til tredjeparter

 

Afsnit 6 er blevet ændret for at forklare grunden til, at PayPal i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger angiver, hvilke tredjeparter vi muligvis videregiver dine data til.

Afsnit 6 er også blevet ændret for at afspejle, hvordan PayPal fremover vil opdatere listen over sådanne tredjeparter. PayPal vil fremover opdatere listen på første dato i hvert kvartal for et givet kalenderår (dvs. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). Du bør tjekke listen på disse datoer. 30 dage efter den givne opdateringsdato, antages det, at du har accepteret ændringerne af listen.  Hvis du ikke accepterer ændringerne, kan du lukke din konto og holde op med at bruges vores tjenester.

De første tre dele af afsnit 6 har nu følgende ordlyd:

"Ligesom med de fleste banker eller udbydere af finans-/betalingstjenester samarbejder PayPal med tredjepartstjenesteudbydere, der leverer vigtige funktioner til os og øvrige forretningspartnere, så vi kan levere en hurtigere og mere sikker metode til at behandle betalinger. Vi skal fra tid til anden videregive data til dem, så tjenesterne kan udføres.

I almindelighed kræver den luxembourgske lovgivning, som PayPals håndtering af brugerdata er omfattet af (databeskyttelse og bankhemmeligholdelse), en højere grad af gennemskuelighed end de fleste andre EU-lovgivninger. Derfor angiver PayPal i nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger, i modsætning til det brede flertal af leverandørerne af internetbaserede tjenester eller finansielle tjenester i EU, hver udbyder af tredjepartstjenester og virksomhedspartnere, hvortil der muligvis videregives brugerdata. Derudover angives formålet med videregivelsen, samt hvilken type oplysninger der videregives. Du kan finde et link til disse tredjeparter her samt i afsnit a, b, d og g nedenfor.  Ved at acceptere denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger og have en PayPal-konto giver du dit udtrykkelige samtykke til, at vi med de angivne formål videregiver dine data til de pågældende tredjeparter.

PayPal vil muligvis opdatere ovennævnte liste over tredjeparter i starten af hvert kvartal (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). PayPal begynder først at overføre data til de nye tredjeparter eller med de nye formål eller de nye datatyper angivet i en given opdatering efter 30 dage fra den dato, hvor listen offentliggøres i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Du bør tjekke listen på PayPals websted hvert kvartal på ovenstående datoer. Hvis du ikke gør nogen indvendinger over for de nye regler om videregivelse af data inden for 30 dage fra offentliggørelsen af den opdaterede liste over tredjeparter, antages det, at du har accepteret ændringerne af listen og nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du ikke accepterer ændringerne, kan du lukke din konto og standse med at bruges vores tjenester."

Du kan i nedenstående diagram finde oplysninger om de nye tredjeparter, formål eller datatyper på listen. Du kan se den fuldstændige liste over tredjeparter her

 

Kategori

Partens navn og retsområde (i parentes)

Formål

Data, der videregives

Markedsføring og PR

ThreatMetrix Inc. (USA)

At indhente risikooplysninger vedrørende den IP-adresse og enhed, som PayPal bruges på, og undersøge og teste nye produkters og tjenesters formålstjenstlighed.

IP- og hardwareoplysninger om enheden (enhedens id, brugerens IP-adresse og cookies). E-mailadresse og andre oplysninger der indsamles ved oprettelse af konto.

Markedsføring og PR

Akamai Technologies Inc. (USA)

Indholdsleveringsnetværk – at levere PayPal-sideindhold fra lokale servere til brugere. At indhente risikooplysninger vedrørende den IP-adresse og enhed, som PayPal bruges på, og undersøge og teste nye produkters og tjenesters formålstjenstlighed.

IP- og hardwareoplysninger om enheden (enhedens id, brugerens IP-adresse og cookies). Forhold vedrørende IP.

Kredit- og bedrageribekæmpelsesbureauer

Soda Software Labs Limited (Storbritannien), Aire Labs Limited (Storbritannien), Biz Equity LLC (USA), Bizequity Limited (Storbritannien), DueDil Limited (Storbritannien), Creditsafe (Storbritannien), Creditsafe USA Inc. (USA), MiiCard Limited (Storbritannien), Yodlee Inc. (USA)

At bekræfte identitet, bekræfte forbindelsen mellem en kunde og dennes bankkonto eller betalingskort, vurdere en kundes kreditværdighed (herunder uden begrænsning i forbindelse med kreditprodukter, der tilbydes af os), udføre kontrol i forbindelse med risikovurderinger af kunden samt forebyggelse og afsløring af kriminalitet, herunder bedrag og/eller hvidvaskning af penge, bistå i gældsinddrivelse, administrere PayPal-konti og foretage statistiske analyser, undersøge og teste i forbindelse med nye produkters og tjenesters formålstjenstlighed samt systemkontrol.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, opholdsvarighed på adresse, identitetsbevis, juridisk status, virkelængde i virksomhed, cvr-nummer, momsregistreringsnummer, finansieringsinstrument, herunder bankkonto- og betalingskortoplysninger (hvis relevant), og relevante betalingsoplysninger (hvis relevant). Alle de oplysninger, der udleveres ved ansøgning om et produkt eller en kontofunktionalitet (inklusive oplysninger hentet fra konti på sociale medier eller onlinedata om omdømme).

Kredit- og bedrageribekæmpelsesbureauer

National Credit Bureau (Rusland)

At modtage forretningsoplysninger til risikovurdering og sikre overholdelse af krav i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge, som f.eks. etablering af virksomhedsstrukturen og fuldmagtsejerskab. At vurdere en kundes kreditværdighed (herunder uden begrænsning i forbindelse med de kreditprodukter, der tilbydes af os), udføre kontrol i forbindelse med forebyggelse og afsløring af kriminalitet, herunder bedrageri og/eller hvidvaskning af penge, bidrage i gældsinddrivelse, administrere PayPal-konti og udføre statistiske analyser, undersøge og teste i forbindelse med nye produkters og tjenesters formålstjenstlighed samt systemkontrol.

Virksomhedens registreringsnummer, navn og adresse, direktørers navn, adresse og fødselsdato, evt. binavne, lister over virksomheder, som direktørerne er tilknyttet, dato for oprettelse/registrering af virksomheden,

 

Intuit Inc. (USA), Intuit Limited (Storbritannien), The Sage Group plc (Storbritannien), Xero (Storbritannien) Limited, Xero Inc. (USA)

At indhente oplysninger til risikovurdering og vurdering af en kundes kreditværdighed (herunder uden begrænsning i forbindelse med de kreditprodukter, der tilbydes af os), udføre kontrol i forbindelse med forebyggelse og afsløring af kriminalitet, herunder bedrageri og/eller hvidvaskning af penge, bidrage i gældsinddrivelse, administrere PayPal-konti og udføre statistiske analyser, undersøge og teste i forbindelse med nye produkters og tjenesters formålstjenstlighed samt systemkontrol.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, opholdsvarighed på adresse, identitetsbevis, juridisk status, virkelængde i virksomhed, cvr-nummer, momsregistreringsnummer, finansieringsinstrument, herunder bankkonto- og betalingskortoplysninger (hvis relevant), og relevante betalingsoplysninger (hvis relevant).

Kredit- og bedrageribekæmpelsesbureauer

Yodlee Inc. (USA), Intuit Inc. (USA), Intuit Limited (Storbritannien), The Sage Group plc (Storbritannien), Xero (Storbritannien) Limited, Xero Inc. (USA)

At indhente oplysninger til risikovurdering og vurdering af en kundes kreditværdighed (herunder uden begrænsning i forbindelse med de kreditprodukter, der tilbydes af os), udføre kontrol i forbindelse med forebyggelse og afsløring af kriminalitet, herunder bedrageri og/eller hvidvaskning af penge, bidrage i gældsinddrivelse, administrere PayPal-konti og udføre statistiske analyser, undersøge og teste i forbindelse med nye produkters og tjenesters formålstjenstlighed samt systemkontrol.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, opholdsvarighed på adresse, identitetsbevis, juridisk status, virkelængde i virksomhed, cvr-nummer, momsregistreringsnummer, finansieringsinstrument, herunder bankkonto- og betalingskortoplysninger (hvis relevant), og relevante betalingsoplysninger (hvis relevant).

Outsourcing af kundeservice

Lithium Technologies Inc. (USA)

At levere kundeservice på baggrund af kundekontakt med PayPal på sociale medier

De oplysninger, der er angivet af kunden via sociale medier, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser, brugernavne på sociale medier, afkortede og begrænsede eller komplette oplysninger om betalingsmetode (der skelnes mellem store og små bogstaver), udløbsdato for betalingsmetode, PayPal-kontotype, legitimationsbevis, saldo og betalingsoplysninger, kundeerklæringer og rapporter, kontokorrespondance, leveringsoplysninger og kampagneoplysninger.

Marketing

PaketPLUS Marketing GmbH

At administrere markedsføringskampagner, distribuere reklamesedler til forhandlere og følge op på kampagner.

Kundens navn, placering, type og omfang af bedrageri på kontoen, virksomhedsnavn

Markedsundersøgelse

Eye square GmbH (Tyskland)

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

At udføre undersøgelser vedrørende kundeservice og markedsføring

Kommercielt partnerskab

Harrow Council (Storbritannien)

At udbetale sociale ydelser med PayPal

Alle kontooplysninger

Drift

eBay Enterprise (GSI Commerce) (USA)

At behandle PayPal-betalinger og yde kundesupport på vegne af forhandlere.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser, afkortede og begrænsede, udløbsdato for betalingsmetode, PayPal-kontotype, kontostatus, de sidste fire cifre af konto med finansielle instrumenter, registreringsnummer, kontosaldo, oplysninger om kontobevægelser

Drift

Globalcollect (Holland)

At behandle PayPal-betalinger, betalingsformidling uden for PayPal-systemet og rapportering.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser, afkortede og begrænsede, udløbsdato for betalingsmetode, PayPal-kontotype, kontostatus, de sidste fire cifre af konto med finansielle instrumenter, registreringsnummer, kontosaldo, oplysninger om kontobevægelser

Markedsføring og PR

Google Inc., Google Ireland, Ltd. (Irland), DoubleClick Europe Ltd (Storbritannien), DoubleClick, en underafdeling af Google, Inc

At identificere adfærd på PayPals websteder og i mobilappen for at lette beslutninger om målrettet markedsføring; håndtere og optimere computer- og mobilkampagner og andre steder på nettet og udføre retargeting-kampagner for at levere tilpassede reklamer.

Anonymt id, der er genereret af cookies, pixeltags eller lignende teknologier, der er integreret i websider, reklamer og e-mails, der er sendt til brugerne. Reklame-id og enheds-id til segmentering i brugergrupper ud fra appadfærd, krypterede e-mailadresser knyttet til PayPal-brugere (uden angivelse af kontoforhold).

Markedsføring og PR

Appnexus, Inc. (USA), BlueKai, Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Mediamath Inc. (USA), Criteo SA (Frankrig)

At udføre retargeting-kampagner med henblik på levering af brugertilpasset annoncering.

Anonymt id, der er genereret af cookies, pixeltags eller lignende teknologier, der er integreret i websider, reklamer og e-mails, der er sendt til brugerne.

Markedsføring og PR

Facebook, Inc (USA), Facebook Ireland Limited (Irland) og Twitter, Inc. (USA), AdRoll, Yahoo

At udføre retargeting-kampagner med henblik på levering af brugertilpasset annoncering.

Reklame-id og enheds-id til segmentering i brugergrupper ud fra appadfærd, krypterede e-mailadresser knyttet til PayPal-brugere (uden angivelse af kontoforhold). Anonymt id, der er genereret af cookies, pixeltags eller lignende teknologier, der er integreret i websider, reklamer og e-mails, der er sendt til brugerne.

Markedsføring og PR

Conversant Inc. (USA), Commission Junction (USA), Conversant GmbH (Tyskland), Conversant International Ltd. (Irland)

At udføre og måle retargeting-kampagner med henblik på at identificere besøgende og sende dem videre via tilpassede reklamekampagner.

Det hashtaggede PayPal-konto-id (hvis dette er relevant) og enheds-id, som bruges af en bestemt person, samt indholdet af reklamerne, som leveres og segmenteres i brugergrupper med henblik på reklame.

Markedsføring og PR

StrikeAd UK Ltd. (Storbritannien), Criteo Ltd. (Storbritannien), Criteo Singapore Pte. Ltd (Singapore), Tapjoy Inc (USA)., Supersonic Ltd., StrikeAd Inc. (USA), Exponential Interactive Inc (USA), InMobi (USA), MoPub Inc. (USA), AdMob Inc (USA), Millenial Media Inc (USA), Tapad Inc, Drawbridge Inc, Mobkoi, (Storbritannien) Fiksu, Inc. (USA), Nanigans, Inc. (USA), Eloqua, a division of Oracle Inc., Criteo SA (Frankrig), Rocket Fuel, StrikeAd Inc. (USA)

At udarbejde og måle kampagner for målretning mod tilbagevendende brugere til segmentering af brugere til markedsføringskampagner for PayPal.

Anonymt cookie-id, reklame-id og/eller enheds-id for at segmentere brugergrupper til markedsføringsformål.

Markedsføring og PR

Alliance Data FHC, Inc., binavn Epsilon International og/eller Epsilon Communication Solutions, S.L

At afvikle udgående kommunikationskampagner, herunder, men ikke begrænset til, e-mail og pushmeddelelser.

Kontaktoplysninger inklusive, men ikke begrænset til, navn, e-mailadresse og telefonnummer. Anonymt cookie-id, reklame-id. Indhold i kommunikation, der skal leveres til bestemte brugere og ved behov den segmenteringsgruppe, denne person tilhører, til kommunikationsformål.

Markedsføring og PR

Adjust GmbH (Tyskland)

At hjælpe med at identificere adfærd i mobilappen med henblik på at guide beslutninger om målrettet markedsføring og hjælpe med effektiv håndtering og optimering af mobilkampagner på sociale netværk og andre steder på nettet.

Anonymt cookie-id, reklame-id og enheds-id, der bruges af en bestemt person, begivenheder i mobilappen vedrørende brug af mobilappen af en bestemt bruger (herunder, men ikke begrænset til, login, gennemført betaling), men ingen betalingsoplysninger. Indhold i annoncer, der skal leveres til bestemte brugere og ved behov den segmenteringsgruppe, denne person tilhører, til annonceringsformål.

Markedsføring og PR

Visual IQ, Inc (USA)

At måle på tværs af enheder/kanaler

Reklame-id og enheds-id til segmentering i brugergrupper ud fra appadfærd, krypterede e-mailadresser knyttet til PayPal-brugere (uden angivelse af kontoforhold). Anonymt id, der er genereret af cookies, pixeltags eller lignende teknologier, der er integreret i websider, reklamer og e-mails, der er sendt til brugerne.

Kommercielt partnerskab

VODAFONE SALES & SERVICES LIMITED (Storbritannien)

Markedsføring og administration, som gør det muligt for PayPal at integrere med tredjepartsprodukter som f.eks. Vodafone Wallet.

Fornavn, efternavn, faktureringsadresse (vejnavn, husnummer, by, stat, postnummer, land), id på betaler, foreløbig betalingsmetode, CMID/klientmetadata-id, e-mailadresse

Betalingsbehandler

Carta Financial Services Limited (Storbritannien)

At behandle betalinger for at gøre det muligt for PayPal at integrere med tredjepartsprodukter som f.eks. Vodafone Wallet

Fornavn, efternavn, faktureringsadresse (vejnavn, husnummer, by, stat, postnummer, land), id på betaler, foreløbig betalingsmetode, CMID/klientmetadata-id, e-mailadresse

Partner

Cloud IQ (Storbritannien)

At hjælpe erhvervskunder med PayPal-tjenester

Kundens navn, virksomhedsnavn, telefonnumre, e-mailadresser, websted, virksomhedens branche, antal PayPal-betalinger, betalingsvolumen hos PayPal, forhold mellem antal nationale/internationale betalinger, forsendelsesoplysninger, kortoplysninger til betaling

Partner

WebInterpret (Frankrig)

At hjælpe erhvervskunder med PayPal-tjenester

Kundens navn, virksomhedsnavn, telefonnumre, e-mailadresser, websted, virksomhedens branche, antal PayPal-betalinger, betalingsvolumen hos PayPal, forhold mellem antal nationale/internationale betalinger, forsendelsesoplysninger, kortoplysninger til betaling

Markedsføring og PR

TubeMogul Inc (USA), AdaptTV (Storbritannien)

At udføre retargeting-kampagner med henblik på levering af brugertilpasset annoncering.

Anonymt id, der er genereret af cookies, pixeltags eller lignende teknologier, der er integreret i websider, reklamer og e-mails, der er sendt til brugerne.

Kredit- og bedrageribekæmpelsesbureauer

Creditsafe UK

At modtage forretningsoplysninger til risikovurdering og sikre overholdelse af krav i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge, som f.eks. etablering af virksomhedsstrukturen og fuldmagtsejerskab.

Virksomhedens cvr-nummer, navn og adresse samt navn, adresse og fødselsdato på bestyrelsesmedlemmer

Specialister

Databeskyttelsesbureauer i Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Irland, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

At give de anførte bureauer oplysninger i forhold til deres autorisation (på deres anmodning) og besvare forespørgsler og/eller reagere på undersøgelser iværksat af brugerne eller andre interessenter i de lande, hvor de har jurisdiktion.

Alle kontooplysninger.

 

 1. Øvrige ændringer

  Afsnit 2 af PayPals politik om beskyttelse af personlige oplysninger er blevet ændret for at gøre teksten mere tydelig.

 

Bemærkning om ændring af virksomhedsaftalerne

Ikrafttrædelsesdato: 23. jan. 2016

 

Selvom PayPal ikke er en part i virksomhedsaftalerne, påvirker aftalerne, hvordan du modtager kortbetalinger via PayPals tjenester. Virksomhedsaftalerne er dine direkte aftaler med PayPals bankpartnere, der giver dig mulighed for at modtage kortbetalinger via PayPal.  Virksomhedsaftalerne gælder for forhandlere fra hele verden – derfor er det ikke alle ændringerne, der påvirker europæiske forhandlere. Vi har kun informeret om de ændringer, der påvirker europæiske forhandlere.

Du kan finde den ændrede udgave af virksomhedsaftalerne under den gældende version af aftalerne ved at klikke her. Du kan også åbne dem via linket Brugeraftale eller Brugeraftale nederst på de fleste sider på PayPals websted.

1. HSBC Bank virksomhedsaftale for kreditkortbehandlingstjenester

Indtil ikrafttrædelsesdatoen er din aftale indgået med HSBC Bank Plc (som medlem) og GPUK LLP (som behandler).  Fra og med ikrafttrædelsesdatoen varetages rollen som medlem i denne aftale, hvad angår kortbehandlingstjenester til dig ifølge nærværende aftale, i stedet af GPUK LLP. Det betyder, at GPUK LLP fungerer som medlem og behandler ifølge aftalen fra og med ikrafttrædelsesdatoen. Du er ikke nødt til at gøre noget for at acceptere ændringen.

Udelukkende til orientering: Denne aftale ændres også for forhandlere uden for Europa – europæiske forhandlere påvirkes dog ikke af sådanne ændringer.

2. Virksomhedsaftale for PayPals ekspeditionstjenester for kortbetalinger (WorldPay)

Udelukkende til orientering; denne aftale ændres kun for forhandlere uden for Europa.  Europæiske forhandlere påvirkes ikke af disse ændringer.

 

 

Ændringer i PayPals juridiske aftaler

Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2015

Vi opfordrer dig til at gennemgå denne opdatering af PayPals politikker nøje, så du kender alle ændringer.

Du behøver ikke at gøre noget for at acceptere ændringerne. De træder automatisk i kraft på ovennævnte dato. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, kan du inden ovennævnte dato bede os om at lukke din konto (https://www.paypal.com/dk/cgi-bin/?&cmd=_close-account) med det samme uden at skulle betale flere gebyrer.

Vi håber dog, at du fortsætter med at bruge PayPal og får glæde af følgende fordele:

Det er sikkert

Når du betaler med PayPal, videregives dine betalingsoplysninger aldrig til sælger, så du er bedre beskyttet mod bedrageri.

Det er hurtigt

Du behøver ikke at angive dine kortoplysninger, hver gang du betaler, så du kan betale hurtigere, når du handler på internettet.

Det er nemt

PayPal er en populær betalingsløsning i Danmark, fordi den gør det nemt og hurtigt at betale på nettet. Det eneste, du skal bruge, er din e-mailadresse og en adgangskode.

Gennemgå den aktuelle brugeraftale.

Tillæg til PayPals brugeraftale.

 1. Immaterielle rettigheder

Vi har tilføjet en ny sætning i sektion 1.3, der beskriver licensen og de rettigheder, som du giver til os og PayPal Group (afsnit 12 nedenfor indeholder en definition af "PayPal Group") til at bruge det indhold, som du offentliggør ved hjælp af tjenesterne. Et lignende afsnit findes i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger, som er fjernet med tilføjelsen af dette afsnit i brugeraftalen. Det nye afsnit i sektion 1.3 lyder som følger:

"Når du sender indhold til os eller offentliggør det (i alle tilfælde ved offentliggørelse, uanset om det sker online eller offline) via tjenesterne, tildeler du PayPal Group en ikkeeksklusiv, verdensomspændende, varig, uopsigelig, royaltyfri, sublicenserbar (via flere lag) rettighed til at benytte sig af al ophavsret, offentlig omtale, alle varemærker, databaserettigheder og immaterialret, du har i forbindelse med indholdet, i et hvilket som helst eksisterende eller fremtidigt medie. I det videst mulige omfang, det er tilladt ifølge den gældende lovgivning, giver du afkald på dine moralske rettigheder og giver samtykke til ikke at gøre brug af sådanne rettigheder over for PayPal Group, dennes underlicenstagere eller modtagere. Du erklærer og garanterer, at intet af det følgende krænker immaterialretten: din levering af indhold til os, din offentliggørelse af indhold via tjenesterne og PayPal Groups brug af dette indhold (herunder afledt arbejde) i forbindelse med tjenesterne."

 1. Kvalificering og kontotyper

Afsnit 2.2 er ændret for at give overblik over de typer konti, som vi i øjeblikket tilbyder. De konti, der tidligere var kendt som Premier-konti, tilbydes nu som privatkonti.  Det ændrede afsnit 2.2 lyder nu som følger (med efterfølgende ændringer andetsteds, hvor der henvises til Premier-konti):

"2.2 Privatkonto og erhvervskonto. Vi tilbyder følgende typer konti: privat og erhverv. Medmindre andet er aftalt, må du ikke eje mere end én privatkonto og én erhvervskonto. Der kan være brugere med en privatkonto, der vil skulle opgradere deres konto (og som muligvis vil skulle sende flere oplysninger til os) for at få adgang til alle de funktioner, der er tilgængelige på en privatkonto.   Ved at åbne en erhvervskonto og acceptere de vilkår, der fremgår af aftalen, bekræfter du, at kontoen ikke primært skal bruges til personlige, familiemæssige eller husstandsmæssige formål. Du accepterer, at din konto består af betalingskontoen og reservekontoen."

 1. Lofter over beløb, der må betales, modtages og overføres til bankkonti

Sektion 3.2 (Betalingsloft), 4.1 (Fjernelse af modtagelsesloft) og 6.2a. (Overførsels-/indløsningsloft) er ændret for at præcisere oplysninger om fjernelse af dit overførsels-, modtagelses- og betalingsloft. Det ændrede afsnit lyder nu som følger:

"3.2 Betalingsloft. Hvis du har et loft over, hvor mange penge du må betale via din konto, kan du se det ved at logge på din konto og klikke på "Vis loft" i kontooversigten. Vi kan efter eget skøn (f.eks. uden begrænsning for at begrænse risikoen for bedrageri eller kreditrisiko) pålægge begrænsninger for det beløb, du kan betale via vores tjeneste.

4.1 Fjernelse af modtagelsesloftet. Hvis du har et årligt loft over, hvor mange penge du må modtage på din konto, kan du se beløbet ved at logge på din konto og klikke på linket "Vis loft" på siden "Kontooversigt ". Vi kan efter eget rimelige skøn (f.eks. uden begrænsning for at begrænse risikoen for bedrageri eller kreditrisiko) fastsætte begrænsninger for, hvor mange penge du må modtage med vores tjeneste. Hvis du vil fjerne begrænsningerne, skal du gøre følgende:6.2

a. Overførsels-/indløsningsloft. Du indvilliger i at overholde vores anmodninger om at bekræfte din identitet, før vi kan indløse e-penge. Dette mindsker risikoen for bedrageri og betyder, at vi i øvrigt overholder lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og andre juridiske forpligtelser. Du kan få vist dit loft over, hvor mange penge du må overføre til din bankkonto, (hvis du har et) ved at logge på din konto og klikke på linket "Vis loft" i kontooversigten. Vi kan efter eget skøn (f.eks., uden begrænsning, for at begrænse bedrageri eller kreditrisiko) fastsætte begrænsninger for, hvor mange penge du må overføre til din bankkonto med vores tjeneste."

 1. Modregning af saldi

Afsnit 5.4 er ændret, så rettighederne til modregning ifølge denne klausul kun gælder for PayPal Group (og ikke længere for eBay).  Sagt helt enkelt betyder de rettigheder til modregning, som er beskrevet i afsnit 5.4, at vi kan opkræve gebyrer, debiteringer eller andre beløb, som skyldes til PayPal eller til PayPal Group, som beskrevet i det pågældende afsnit, fra enhver kontosaldo, som enten ejes eller administreres af dig. Det ændrede afsnit 5.4 lyder nu som følger:

"5.4 Modregning af saldi. Du accepterer, at vi i beløbene på de konti, som du ejer eller kontrollerer, kan modregne eventuelle gebyrer, opkrævninger eller andre beløb, som du skylder os (medmindre dette er i strid med insolvenslovgivning), samt eventuelle beløb, som du skylder andre medlemmer af PayPal Group. Sagt helt enkelt betyder vores modregningsret, at vi kan fratrække sådanne gebyrer eller andre beløb, der nævnes i dette afsnit, fra en saldo på en konto, som du ejer eller administrerer."

 1. Sikkert betalingsinstrument

Sektion 9.2 er ændret med tilføjelsen af nye underafsnit (9.2.h og 9.2.i) samt flere beskrivelser i underafsnit 9.2j (i det nye underafsnit 9.2l), hvori det som hovedregel kræves, at du udfører handlingerne på listen for at beskytte dine betalingsmetoder.  Det ændrede afsnit 9.2 lyder som følger:

"9.2 Sikkerhed – din betalingsmetode. Du accepterer at udføre følgende handlinger for at sikre, at din betalingsmetode er sikkert:

 1. Undlade at blive involveret i nogen af de forbudte aktiviteter.
 2. Sørge for at opbevare oplysninger om dine betalingsmetoder, adgangskode og pinkode sikkert.
 3. Ikke tillade andre at have eller bruge oplysninger om dine betalingsmetoder, din adgangskode eller din pinkode.
 4. Ikke videregive oplysninger om dine betalingsmetoder, din adgangskode eller din pinkode, undtagen ved brug af tjenesten.
 5. Aldrig skrive din adgangskode eller pinkode på en måde, der kan forstås af en anden person.
 6. Undlade at vælge en adgangskode eller en pinkode, f.eks. en sekvens af bogstaver eller tal, der kan være nem at gætte.
 7. Sørge for, at ingen ser din adgangskode eller pinkode, når du bruger den.
 8. Sørge for, at du er logget af alle betalingsrelevante apps på din enhed, når du ikke bruger tjenesten, og/eller hvis andre kan få adgang til tjenesten (f.eks. hvis du deler din enhed med andre eller bruger en usikker offentlig internetforbindelse på enheden, f.eks. i områder med gratis Wi-Fi).
 9. Undgå at bruge funktioner, der gemmer dine adgangskoder eller pinkoder på enheden.
 10. Overholde alle rimelige anvisninger, vi måtte udstede, angående hvordan du kan holde din betalingsmetode sikkert.
 11. Sørge for at opdatere dine personlige oplysninger på din konto. Vi kan muligvis ikke give dig svar, hvis du kontakter os angående din konto fra en adresse, et telefonnummer eller en e-mailadresse, der ikke er registreret hos os.
 12. Træffe alle rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte den personlige elektroniske enhed, du bruger til at få adgang til tjenesterne (herunder, men ikke begrænset til, at benytte brugerdefinerede enhedsfunktioner, der er beskyttet med pinkode og/eller adgangskode, til at få adgang til tjenesterne). Hvis du mister din enhed, skal du underrette os med det samme og slette din enhed fra indstillingerne på din PayPal-konto."
 1. Dit ansvar – midlertidig tilbageholdelse ved omstridte betalinger til eBay eller kunder som led i eBays løsningsproces

Det næste afsnit i sektion 10.1.d er ændret for at uddybe:

 • Betingelserne, hvor PayPal kan beslutte at tilbageholde penge på din Konto midlertidigt for at dække det fulde betalingsbeløb, som du har modtaget for et køb, i forbindelse med hvilket der er fremsat et krav i henhold til eBays løsningsproces.
 • Dine anvisninger til PayPal i forbindelse med betalinger til eBay eller køberen (alt efter tilfældet) for beløb, som du skylder den relevante modtager i henhold til vilkårene for eBays løsningsproces.

Det ændrede afsnit 10.1.d lyder som følger:

"d. Midlertidig tilbageholdelse ved omstridte betalinger. Hvis en køber indleder et krav, en chargeback eller en tilbageførsel af en betaling, du har modtaget, placerer PayPal en midlertidig tilbageholdelse af pengene på din konto for at dække det fulde beløb, kravet, chargebacken eller tilbageførslen omfatter. Ved at placere sådan en tilbageholdelse, jf. denne bestemmelse, begrænser vi ikke din brug af kontoen med hensyn til andet end de omstridte penge, jf. kravet, chargebacken eller tilbageførslen, medmindre vi har en anden grund til at gøre det. Hvis du vinder tvisten, eller hvis betalingen er berettiget til en betaling ifølge vilkårene i PayPals sælgerbeskyttelse, frigiver vi tilbageholdelsen og giver dig adgang til pengene igen. Hvis tvisten ikke afgøres til din fordel, trækker vi det relevante beløb fra din konto.

Denne proces gælder også eventuelle krav, som købere indsender til eBay via eBays løsningsproces, hvis du har givet eBay tilladelse til at bruge din PayPal-konto til at betale beløb, du skylder eBay eller kunden (alt efter tilfældet) i henhold til vilkårene for eBays løsningsproces ("Godkendte beløb"), og eBay har informeret os om dette krav. Med forbehold for at alle ovenstående bestemmelser overholdes, giver du PayPal tilladelse til og instruktion om at bruge din PayPal-konto til at behandle alle betalinger med godkendte beløb til eBay eller kunden (alt efter tilfældet) ifølge eBays instruktion til PayPal. Du accepterer dog, at PayPal kan behandle din godkendelse af og instruktion for betalingen af et godkendt beløb som annulleret, og at PayPal ikke er påkrævet at gennemføre en sådan betaling, hvis PayPal (efter eget skøn) afgør, at kravet ville være blevet afgjort til din fordel, hvis dette var blevet indsendt til PayPal.  Alle krav, som indsendes direkte til eBay, er udelukkende dækket af eBays politik. Vilkårene i vores sælgerbeskyttelse dækker ikke sælgere, hvis kunderne har indsendt deres krav direkte til eBay."

 1. Handlinger foretaget af PayPal

Afsnit 10.2 er ændret for at:

 • Fjerne henvisningen til eBay som en part, der er beskyttet af diverse handlinger, som PayPal kan udføre i henhold til dette afsnit.
 • Indsætte et nyt underafsnit (j), der giver PayPal ret til at suspendere din berettigelse til PayPals sælger- og/eller køberbeskyttelse i henhold til dette afsnit (afsnittet "Suspendering af berettigelse i afsnit 11.6 (Sælgerbeskyttelsesprogram – Krav til berettigelse) er slettet).

De ændrede dele af afsnit 10.2 lyder nu (i forbindelse med roden af afsnit 10.2):

"10.2 PayPals tiltag. Hvis vi har grund til at tro, at du har været involveret i forbudte aktiviteter, kan vi udføre forskellige tiltag for at beskytte os selv, en bruger, en tredjepart eller dig selv mod tilbageførsler, krav, gebyrer, bøder, sanktioner og andet erstatningsansvar. De handlinger, vi kan udføre, inkluderer, men er ikke begrænset til, følgende:j. Vi kan suspendere din berettigelse til vores sælgerbeskyttelse og/eller vores køberbeskyttelse."

 1. Tilbageholdelse af betaling

  Vi har tilføjet en kort sætning i afsnit to i sektion 10.5a.ii, der beskriver, at PayPal kan underrette dig om tilbageholdelse af betalinger, der udføres i henhold til afsnit 10.5 via autoriserede tredjeparter.  Afsnit 10.5a, der er ændret, lyder nu som følger:

  "10.5 Tilbageholdelse af betaling.

  a. Du accepterer, at hvis:

i. du modtager en betaling, der involverer en betalingsrisiko, eller
ii. der kan være et højere end acceptabelt risikoniveau for eksponering knyttet til din konto (baseret på tilgængelige oplysninger, som PayPal har på det relevante tidspunkt efter eget skøn, og hvad det betragter som et acceptabelt niveau for risiko eller eksponering for PayPal under alle omstændigheder),

kan PayPal efter eget (rimeligt ) skøn tilbageholde denne eller enhver anden betaling. Hvis vi tilbageholder penge på din konto, giver vi dig besked om dette (herunder uden begrænsning, hvor længe tilbageholdelsen kan vare). Pengene tilbageholdes på din reservekonto, og disse penge vises som "verserende" på din PayPal-saldo. Vi giver dig besked om tilbageholdelsen via godkendte tredjeparter (f.eks. via de partnerplatforme, som du bruger til at behandle betalinger)."

 1. Fejl og uautoriserede betalinger – Identificering af fejl og/eller uautoriserede betalinger

Afsnit 12.1 er ændret for at uddybe, at det er vigtigt, at du øjeblikkeligt underretter PayPal, hvis du har mistanke om, at enhver enhed, som du har brugt til at benytte Tjenesterne, er bortkommet, stjålet eller deaktiveret.  I dette afsnit uddybes det desuden, at du holdes ansvarlig for uautoriseret brug af din Konto, hvis vi har beviser, der peger på, at du har indledt aktiviteterne på listen i slutningen af afsnittet.  Det ændrede afsnit 12.1 lyder nu som følger:

"12.1 Identifikation af fejl og/eller uautoriserede betalinger. Du kan tjekke din betalingshistorik ved at logge på din konto på vores websted og klikke på "Historik". Det er meget vigtigt, at du straks underretter PayPal, hvis du har grund til at tro, at en af følgende aktiviteter har fundet sted: (i) der er sendt en uautoriseret betaling fra din konto, (ii), der har været uautoriseret adgang til din konto, (iii) din adgangskode eller pinkode er blevet kompromitteret, (iv) en enhed, som du har brugt til at få adgang til tjenesterne, er tabt, stjålet eller deaktiveret, eller (v) nogen har overført eller kan overføre penge fra din konto uden din tilladelse (kaldes samlet for "uberettiget kontoadgang"). Du skal også straks underrette os, hvis du har grund til at tro, at der er opstået andre fejl på din konto. Vi anbefaler på det kraftigste, at du tjekker din konto jævnligt, så du kan give os besked med det samme, hvis du oplever nogen af de ovenstående begivenheder. Vi vil ikke holde dig ansvarlig for uautoriseret brug af din konto, såfremt vi kan konstatere, at du ikke bevidst har gjort det muligt for tredjeparter af få adgang til dit PayPal-id og/eller din adgangskode/pinkode til PayPal eller til din enhed, mens du var logget på tjenesterne. Vi holder dig ansvarlig for uautoriseret brug af din konto, hvis vi har beviser, som peger på, at du har handlet forsætligt, således at en tredjepart har haft adgang til dit PayPal-id og/eller din adgangskode eller pinkode, du har optrådt svigagtigt, eller hvis du med forsæt eller grov uagtsomhed ikke har overholdt dine forpligtelser til at bruge din betalingsmetode på den måde, som er fastsat i aftalen."

 1. PayPals sælgerbeskyttelse

Afsnit 11 er ændret for at forbedre vores sælgerbeskyttelse:

 1. Tilføjelse af en definition af Betalingsmodtager (afsnit 11.1 er ændret i henhold til dette)
 2. Fjernelse af forskellen på køb, der er foretaget af en køber på eBay eller uden for eBay (afsnit 11.2 er ændret i henhold til dette),
 3. Ændring af suspenderingskriterierne for PayPals sælgerbeskyttelse (afsnit 11.3 er ændret i henhold til dette).

De ændrede dele af afsnit 11 lyder nu som følger:

"11.1 Hvad er PayPals sælgerbeskyttelse?

Hvis du er modtageren af en betaling fra en kunde ("Betalingsmodtager"), godtgør vi dig med et beløb for krav eller tilbageførsler mod dig, hvis disse skyldes følgende årsager:"

"11.2 PayPals sælgerbeskyttelse kan benyttes af:

Sælgere med en eller flere registrerede PayPal-konti i Danmark, hvor disse modtager PayPal-betalinger fra de købere, der foretager et kvalificeret køb (globalt eller hvor som helst, hvor PayPal accepteres)."

"11.3 Hvor stor beskyttelse yder PayPals sælgerbeskyttelse?

PayPal betaler dig det fulde beløb for en kvalificeret betaling, der er genstand for et krav eller en tilbageførsel og frafalder tilbageførselsgebyret (hvis relevant).

 1. Vi kan suspendere din kvalificering til vores sælgerbeskyttelse, hvis vi med rimelighed mener, at der er en forhøjet risiko forbundet med din konto. Vi medtager følgende i vores risikovurdering:
  • Det samlede beløb og/eller antallet af klager over og anmodninger om tilbageførsler fra din PayPal-konto.
  • Din kontos rimelige risiko for vores integritet og system.
  • Vores eller vores brugeres potentielle tab.
 2. Vi kan suspendere din kvalificering til vores sælgerbeskyttelse, hvis den er tilknyttet eller relateret til en anden konto, som er suspenderet.
 3. Du kan blive kvalificeret til vores sælgerbeskyttelse igen, hvis vi ikke længere med rimelighed mener, at der er en forhøjet risiko forbundet med din konto."
 1. PayPals køberbeskyttelse

Afsnit 13 ændres for at forbedre vores køberbeskyttelse.   Ændringerne:

 1. Forbedring af betingelserne for refundering i henhold til PayPals køberbeskyttelse for PayPals brugere (afsnit 13.2 og 13.3 er ændret i henhold til dette) ved at:
  1. Forøge omfanget af berettigede køb for alle brugere for at dække:
   1. Uhåndgribelige varer (såsom adgangsrettigheder til digitalt indhold og andre licenser).
   2. Tjenester.
   3. Rejsebilletter.
  2. Benytter ikke længere visse følger af eBays politikker og/eller handlinger (som nævnt i afsnit 13.3.b, der er slettet i henhold til dette).
  3. Brugen af eBay-knappen "Betal nu" eller "Send penge" er ikke længere en betingelse for tilbagebetaling (afsnit 13.2.c i og ii er slettet i henhold til dette).
 2. Uddybning af dit ansvar over for PayPal, når vi træffer den endelige beslutning til købers fordel (afsnit 13.6 er ændret i henhold til dette);
 3. Uddybning af dine rettigheder i henhold til PayPals køberbeskyttelse, hvis du som køber modtager tilbagebetaling direkte fra Betalingsmodtageren eller andre tredjeparter for dit køb (afsnit 13.12 er ændret i henhold til dette).

De ændrede dele af afsnit 13 (som beskrevet ovenfor) lyder nu som følger:

"13.2 Hvad er kvalifikationskravene til PayPals køberbeskyttelse?

Du skal opfylde alle disse krav for at være kvalificeret til en betaling ifølge vores køberbeskyttelse:

 1. Din betaling skal være for en kvalificeret vare foretaget fra din PayPal-konto (få yderligere oplysninger om varens berettigelse i afsnit 13.3).
 2. Det fulde beløb for den kvalificerede vare skal betales ved hjælp af én betaling. Varer købt med flere betalinger (f.eks. et depositum efterfulgt af en endelig betaling) er ikke kvalificerede.
 3. Betalingen kan sendes til sælgeren på følgende måder:
  1. Ved krav om, at varen afviger væsentligt fra beskrivelsen, kan du enten bruge siden Overførsler på vores websted ved at klikke på "Betal for varer eller tjenesteydelser" eller bruge sælgerens PayPal-betalingsflow (herunder, men uden begrænsning, PayPals funktion til placeringsbaserede betalinger, hvis sælgeren benytter dette, og
 4. Oprette en tvist inden for 180 dage fra den dato, hvor du betalte, og følge onlineproceduren for løsning af tvister, som du finder under "Hvordan får jeg løst mit problem?" i afsnit 13.5."

"13.3 Hvilken type betalinger er kvalificeret til tilbagebetaling ifølge PayPals køberbeskyttelse?

 1.             Køb af de fleste varer og tjenester er kvalificeret (herunder rejsebilletter, uhåndgribelige varer såsom rettigheder til digitalt indhold og andre licenser), men følgende er undtaget:
  • fast ejendom (herunder, uden begrænsning, beboelsesejendom)
  • forretninger
  • køretøjer (herunder, uden begrænsning, biler, motorcykler, campingvogne, fly og skibe),
  • specialfremstillede varer (medmindre kunden hævder, at varerne ikke er modtaget)
  • varer, der er forbudt i henhold til PayPals Politik om godkendt brug
  • industrimaskiner, der anvendes inden for produktion
  • varer, der svarer til kontanter (herunder, uden begrænsning, gavekort)
  • Varer, der er købt vha. Zong, Website Payments Pro eller Virtuel terminal (hvis relevant)
  • Private betalingsbetalinger

 en Betalingsmodtager? Hvis vi endegyldigt afgør en sag til kundens fordel, er du ansvarlig over for PayPal for beløbet, som vi muligvis betaler tilbage til kunden. PayPal er ikke forpligtet til at refundere dine PayPal-gebyrer i forbindelse med betalingen eller andre gebyrer, der er debiteret på din PayPal-konto af en tredjepart med tilknytning til betalingen (f.eks. gebyrer, der opkræves af en tredjepartsplatform, hvor du har solgt varen). I enkelte tilfælde (hvis et SNAD-krav f.eks. ikke afgøres til din fordel, fordi PayPal har mistanke om, at den solgte vare er falsk) får du muligvis ikke varen tilbage (en gyldig myndighed kan f.eks. overtage kontrollen og/eller ejerskabet af varen, eller varen kan på anden måde blive håndteret uigenkaldeligt).

"13.6 Hvordan løses kravet?

Når en tvist eskaleres til et krav, træffer PayPal en endelig afgørelse til køber eller sælgers fordel. Du kan blive bedt om at tilvejebringe kvitteringer, tredjemandsevalueringer, politirapporter eller andre oplysninger eller anden dokumentation, der med rimelighed kræves af PayPal for at undersøge kravet. PayPal beholder den fulde beføjelse til at træffe en endelig afgørelse til fordel for køberen eller sælgeren baseret på de kriterier, som PayPal skønner hensigtsmæssige. I tilfælde af, at PayPal træffer en endelig afgørelse til fordel for køberen eller sælgeren, skal hver part acceptere PayPals afgørelse. Vi kan kræve, at køberen sender en vare, som ifølge vedkommende afviger væsentligt fra beskrivelsen, tilbage til sælgeren (for køberens regning) til en adresse, som køberen får oplyst af os under behandlingen af kravet. Vi kan desuden kræve, at sælgeren accepterer at modtage varen igen og refunderer køberen den fulde købspris plus de oprindelige forsendelsesomkostninger. Hvis en sælger nægter at modtage varen, kan vi afgøre kravet til køberens fordel, såfremt køberen tilstrækkeligt kan dokumentere, at varen er sendt til sælgeren på en adresse, som køberen får oplyst af os under behandlingen af kravet. Hvis et krav afgøres til betalingsafsenderens fordel, får sælgeren ikke tilbagebetalt PayPal-gebyrerne for betalingen. Ligeledes får betalingsmodtageren ikke tilbagebetalt eventuelle andre gebyrer, som en tredjepart har trukket fra vedkommendes PayPal-konto i forbindelse med betalingen (f.eks. gebyrer, som opkræves af en tredjepartsplatform, hvor du sælger varer)."

"13.12 Ingen dobbelt tilbagebetaling

Du kan ikke modtage kompensation for et køb i henhold til PayPals køberbeskyttelse, hvis du modtager kompensation for det pågældende køb direkte fra betalingsmodtageren eller en anden tredjepart."

 1. Hele aftalen og tredjepartsrettigheder

Afsnit 14.8 er ændret for at sikre, at rettighederne, der tilhører PayPal Group (i stedet for eBay) som beskrevet i Brugeraftalen, kan bruges mod dig i henhold til Brugeraftalen.  Det ændrede afsnit 14.8 lyder nu som følger:

"14.8 Hele aftalen og tredjepartsrettigheder. Denne aftale (og eventuelle bilag til denne) udgør hele aftalegrundlaget mellem dig og PayPal, hvad angår tjenesten. Afsnit 1, 7, 8, 10, 14, 15 og bilag 1 samt eventuelle andre betingelser, der i sagens natur ville bestå, er også fortsat gældende efter denne aftales ophør. Hvis en bestemmelse i denne aftale anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, fjernes sådan bestemmelse, og de resterende bestemmelser gælder fortsat. En person, som ikke er part i denne aftale, har ingen rettigheder ifølge Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 og kan ikke påberåbe sig eller håndhæve en bestemmelse i aftalen (med undtagelse af PayPal Group i forhold til dennes rettigheder som anført i aftalen), men dette berører ikke tredjeparters rettigheder eller retsmidler, som findes eller er tilgængelige i tillæg til den omtalte lov."

 1. Definitioner

Afsnit 15 er ændret for at inkludere følgende nye eller opdaterede vilkår og deres definitioner:

 • "Hændelse" har den betydning, der fremgår af afsnit 13.13.
 • "Betalingsmodtager" har den betydning, der fremgår af afsnit 11.1.
 • "PayPal Group" betyder PayPal Holdings Inc. og dennes datterselskaber, dattervirksomheder og affilierede virksomheder (herunder, men ikke begrænset til, PayPal) alt efter tilfældet."
 • "Tjenester" betyder alle produkter, tjenester og funktioner samt alt indhold og teknologi, som udbydes af os og alle relaterede websteder, programmer og tjenester."
 1. Gebyrer for personlige cross-border-betalinger

Vi reducerer gebyret for at sende eller modtage en International personlig betaling, som er sendt til en modtager med adresse i Brasilien, og som er helt eller delvist betalt med debet- eller kreditkort fra 7,4 % + fast gebyr til 5,99 % + fast gebyr.  Det relevante punkt i tabellen over gebyrer for Internationale personlige betalinger i "Tidsplan 1. Tabel over gebyrer" (vist sammen med kolonneoverskrifterne) lyder nu som følger:

Modtagers land

Afsenders land

Hele gebyret for betaling betales via PayPal-saldo eller bankkonto

Hele gebyret for betaling betales via betalingskort

Brasilien

Alle steder

1,0%^

5,99 % + fast gebyr^

 1. Gebyrer for modtagelse af Indenlandske kommercielle betalinger

Linket til siden for Forhandlergebyrer er blevet slettet, og Forhandlergebyrerne er føjet til tabellen:

Modtagelse af indenlandske betalinger (salg)

3,4 % + fast gebyr (se nedenstående tabel)

Forhandlergebyrer (skal der ansøges om, og vi skal forhåndsgodkende. Vurderes ud fra det enkelte tilfælde, herunder, men ikke begrænset til, følgende kriterier: kvalificerende månedligt salg, gennemsnitlig bestillingsstørrelse og en konto uden udeståender:


 

Det samlede beløb for kommercielle betalinger modtaget i den forrige kalendermåned

Gebyr pr. betaling

0,00 DKK – 20.000,00 DKK

3,4 % + fast gebyr

20.000,01 DKK – 80.000,00 DKK

2,9 % + fast gebyr

80.000,01 DKK – 400.000,00 DKK

2,7 % + fast gebyr

400.000,01 DKK – 800.000,00 DKK

2,2 % + fast gebyr

Over 800.000,00 DKK

1,8 % + fast gebyr

 

 

 

 1. Øvrige ændringer

Formuleringer er blevet ændret for at gøre teksten mere tydelig, og mindre typografiske fejl er blevet rettet.

 

Ændring af PayPals politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2015

 

 1. Dette er en påmindelse om, at PayPal ændrer sin Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for at afspejle vores nye forhold til eBay Inc. og dets datterselskaber ("eBay"), når virksomhederne ikke længere er associeret i henhold til almindelig virksomhedsregulering.  Opdateringen af PayPals Politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder fra og med 1. juli 2015, og ændringerne omfatter følgende: Oversigt

Vi har tilføjet en ny definition af "oplysninger", siden vi beskytter de enkelte brugeres personlige oplysninger, på samme måde som vi beskytter forhandlernes (juridiske enheder). Den nye definition lyder som følger:

"Hvad angår denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger betyder 'oplysninger' alle fortrolige og/eller personligt identificerbare oplysninger eller andre oplysninger relateret til brugere af PayPal-tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, kunder og forhandlere (juridiske enheder)."

 1. Gældende firmaregler

Vi bestræber os på at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvor dataene er gemt.    PayPal benytter som en separat enhed en række metoder for at sikre, at oplysninger, herunder kontraktmæssige forhold, overføres korrekt på verdensplan.  Vi har omdøbt afsnittet "Gældende firmaregler" til "Internationale overførsler af personlige oplysninger og opdateret ordlyden i afsnittet for at vise dette. Det nye afsnit lyder som følger:

"Vi bestræber os på at beskytte dine oplysninger, uanset hvor oplysningerne er gemt, så dine oplysninger beskyttes, når disse data overføres uden for EØS."

 1. Oplysninger, som vi indsamler

Oplysninger om dig fra tredjeparter

Vi har tilføjet en ny sætning, hvori der står, at vi kan indsamle oplysninger om dig fra medlemmer af vores virksomhedsgruppe, andre selskaber og fra andre konti, som vi mener, at du administrerer. Det nye afsnit lyder som følger:

"Oplysninger om dig fra andre kilder: Vi kan også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder, herunder medlemmer af PayPal-koncernen, andre virksomheder (i overensstemmelse med disses politikker om beskyttelse af personlige oplysninger og gældende lovgivning) samt fra andre konti, som vi mener, at du (enten delvist eller på egen hånd) administrerer."

 1. Vores brug af cookies, webbeacons, lokal lagring og lignende teknologi

Vi har forenklet dette afsnit og overført dele af formuleringen til en separat politik om Cookies, webbeacons og lignende teknologier. Et link fører til dette afsnit. Denne politik uddyber yderligere vores brug af disse teknologier til risikostyring og opdagelse af svindel.  Det nye afsnit lyder som følger:

"Når du går ind på vores websted eller bruger PayPal-tjenesterne, kan vi (herunder de virksomheder, vi samarbejder med) gemme små datafiler på din computer eller enhed. Disse datafiler kan være cookies, pixeltags, "flash cookies" eller et andet lokalt lager, som genereres af din browser eller tilknyttede programmer (samlet kaldet "cookies"). Vi bruger cookies til at genkende dig som kunde, tilpasse PayPal-tjenesterne samt indhold og reklamer, måle kampagners effekt, sikre beskyttelsen af din konto, afhjælpe risici, forebygge bedrageri og fremme tilliden til os og øge sikkerheden på vores websted og i PayPal-tjenesterne. Du kan afvise vores cookies i din browser eller i dine tilladelser for tilføjelsesprogrammer i din browser, medmindre cookies er påkrævet for at forhindre bedrageri eller opretholde sikkerheden på vores websteder. Hvis du afviser cookies, kan dette dog påvirke din brug af vores websted og PayPal-tjenesterne. Du kan få mere at vide om vores brug af disse teknologier i vores politik om Cookies, webbeacons og lignende teknologier."

Vi har også tilføjet en sætning vedrørende kommunikation med dig (f.eks. til kundeservice) og uddybet, at vi beholder svarene til dig i historikken på din konto. Den nye sætning lyder som følger:

"Kommunikation: Når du kommunikerer med os for at få hjælp via vores kundeservice eller i andre tilfælde (f.eks. via e-mail, fax, telefon, tweets osv.), gemmer vi disse oplysninger og vores svar til dig i historikken på din konto."

 1. Anmodninger og modtagere, som ikke har en PayPal-konto

Vi har også ændret formuleringen vedrørende brugere, der engagerer en person, som ikke er tilmeldt PayPals tjenester. Dette afsnit omhandler, hvordan PayPal kan indsamle personlige oplysninger om ikke-tilmeldte brugere af vores tjenester, hvis de engageres af en bruger, som er tilmeldt PayPals tjenester. Den nye formulering lyder som følger:

"Personer, som ikke er registrerede brugere af PayPal-tjenesterne og anmodninger: Når en bruger med en PayPal-konto forsøger at interagere med en person, som ikke har en PayPal-konto (f.eks. ved at overføre penge eller en anden fordel til denne person eller anmode om penge fra denne person), gemmer vi de oplysninger, som brugeren med en PayPal-konto sender til os, herunder, men ikke begrænset til, den andens parts e-mailadresse, telefonnummer og/eller navn. Selvom disse oplysninger gemmes i en periode i overensstemmelse med gældende lovgivning, bruger vi dem ikke til at reklamere over for personer uden en PayPal-konto. Desuden har disse personer de samme rettigheder som alle andre brugere af PayPal-tjenesterne til at se og rette oplysninger om sig selv (under forudsætning af at deres oplysninger var korrekte)."

 1. Vores brug og videregivelse af oplysninger

Vi har tilføjet en ny definition af Kontooplysninger (oplysningerne, der er tilknyttet en brugers PayPal-konto). Den nye definition lyder:

"Kontooplysninger: Hvad angår denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger omfatter kontooplysninger følgende: navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, billede, IP-adresse, enheds-id, geografiske oplysninger, kontonumre, kontotyper, oplysninger om betalingsmetoder, som er knyttet til kontoen, oplysninger om betalinger, oplysninger om kommercielle betalinger, kundeoversigter og -rapporter, kontoindstillinger, oplysninger om identitet, der indsamles som en del af vores "kend din kunde"-kontrol af dig, og kundekorrespondance."

Desuden er dette afsnit opdateret og fremhæver årsagerne til, at vi indsamler personlige oplysninger, herunder bekræftelse af identitet, effekten og tilpasningen af PayPals tjenester, og grunden til, at vi kontakter dig.

"Vi indsamler, gemmer og behandler dine oplysninger på servere, som er placeret i USA og andre steder i verden, hvor vi har afdelinger. Vores primære formål med at indsamle dine personlige oplysninger er at give dig en sikker, problemfri, effektiv og personlig oplevelse. Du accepterer, at vi kan bruge dine personlige oplysninger til at:

 • Behandle betalinger og levere PayPal-tjenesterne.
 • Bekræfte din identitet, bl.a. under oprettelse af konto og nulstilling af adgangskode.
 • løse uenigheder, opkræve gebyrer og afhjælpe problemer.
 • Styre risici eller registrere, forebygge eller afhjælpe bedrageri eller andre potentielt ulovlige aktiviteter.
 • Registrere, forebygge eller afhjælpe overtrædelser af politikker eller gældende brugeraftaler.
 • Yde kundeservice.
 • Forbedre PayPal-tjenesterne ved at tilpasse din brugeroplevelse.
 • Måle effektiviteten af PayPal-tjenesterne og forbedre deres indhold og layout.
 • Administrere og beskytte vores it-infrastruktur.
 • Levere målrettet markedsføring og reklame, tjenesteopdateringer og salgsfremmende tilbud på grundlag af de indstillinger for kommunikation, du har defineret for din PayPal-konto (se afsnittet "Vores kontakt med PayPal-kunder" nedenfor) og dine aktiviteter, når du bruger PayPal-tjenesterne.
 • Undersøge din kreditværdighed og betalingsevne og sammenligne oplysninger for at tjekke nøjagtigheden og bekræfte disse hos tredjeparter."

Vi forklarer også, at hvis du vælger at udfylde vores valgfri spørgeskemaer eller deltage i undersøgelserne, kan vi bruge disse oplysninger til at forbedre vores tjenester eller sende dig marketings- eller reklamemateriale.

"Spørgeskemaer, lodtrækninger, undersøgelser og profildata: Hvis du svarer på vores valgfrie spørgeskemaer eller undersøgelser, kan vi bruge dine svar til at forbedre PayPal-tjenesterne, sende dig marketings- eller reklamemateriale, administrere lodtrækninger eller andet, som er beskrevet i den pågældende undersøgelse."

Der er lavet ændringer i afsnittene om, hvordan brugere kan begrænse delingen af deres personlige oplysninger, herunder via deres mobile enhed.

Vi kan også dele med andre brugere, at du er inden for lokal rækkevidde som kunde. Det nye afsnit lyder som følger: "Hvis du ikke vil have, at disse oplysninger skal deles, kan du få adgang til, få vist og administrere indstillingerne for disse data på din mobilenhed."

 1. Videregivelse til tredjepart ud over PayPal-kunder

Dette afsnit blev ændret for at uddybe PayPals deling af data med tredjeparter, herunder politiet, kreditkortforeninger og partnervirksomheder.  For at gøre det lettere for brugerne at finde oplysninger har vi også flyttet hele listen over disse tredjeparter fra vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger til et separat dokument, der kan åbnes via separate links, som fører brugerne til hele listen (få yderligere oplysninger i afsnit 8 nedenfor). Dette afsnit blev også ændret for at vise forholdene i det nye samarbejde mellem PayPal og eBay.  Begge parter fungerer som separate enheder, men vil gerne fortsætte med at give brugeren den oplevelse, vedkommende forventer. Ændringerne i dette afsnit afspejler PayPals deling af kontooplysninger med eBay og andre tredjeparter af hensyn til risikostyring og forhindring af bedrageri, kundeservice, forsendelse og overholdelse af loven. Som altid kan tredjeparter ikke benytte disse oplysninger til marketingsformål uden brugerens udtrykkelige samtykke.

Vi hverken sælger eller udlejer dine personlige oplysninger til tredjeparters markedsføringsformål uden dit udtrykkelige samtykke, og dine oplysninger videregives kun i begrænset omfang og kun til det formål, der er beskrevet i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Dette gælder bl.a. overførsel af oplysninger til andre lande end EØS-medlemsstater.

Du giver specifikt samtykke til og beder os gøre følgende med dine oplysninger:

 1. Videregive nødvendige oplysninger til: politiet og andre retshåndhævende myndigheder, sikkerhedsstyrker, kompetente statslige, mellemstatslige eller overstatslige myndigheder, kompetente bureauer (ud over skatterelaterede myndigheder), afdelinger, lovgivningsmæssige myndigheder, selvregulerende myndigheder eller organisationer (herunder, men ikke begrænset til, de bureauer, der henvises til i afsnittet "Bureauer" her, og andre tredjeparter, herunder PayPal-koncernvirksomhederne, som med begrundet formodning finder det hensigtsmæssigt at samarbejde i disse undersøgelser af bedrageri eller andre ulovlige aktiviteter eller potentielt ulovlige aktiviteter eller at udføre undersøgelser af overtrædelser af vores brugeraftale (herunder, men ikke begrænset til, din betalingsmetode eller dit kortselskab).

Vi og andre organisationer, herunder parter, som accepterer betaling via PayPal, kan også dele, få adgang til og bruge (herunder fra andre lande) nødvendige oplysninger (herunder, men ikke begrænset til, oplysninger, som er registreret af bedrageriforebyggelsesbureauer) til at hjælpe os og sig selv med at vurdere og styre risici (herunder, men ikke begrænset til, forebyggelse af bedrageri, hvidvaskning af penge og terrorfinansiering). Kontakt os, hvis du vil have flere oplysninger om de relevante bedrageriforebyggelsesbureauer. Du kan få mere at vide om disse bureauer, bedrageriforebyggelsesbureauer og andre tredjeparter ved at klikke her.

 1. Videregive nødvendige oplysninger som følge af krav fra betalingskortorganisationer eller civile eller strafferetlige processer.
 2. Hvis du som forhandler benytter en tredjepart til at få adgang til eller integrere PayPal, kan vi videregive nødvendige oplysninger til den pågældende partner (herunder, men ikke begrænset til, statussen for din PayPal-integration, hvorvidt du har en aktiv PayPal-konto, og om du allerede samarbejder med en anden partner i forbindelse med integration af PayPal).
 3. Videregive nødvendige oplysninger til betalingsbehandlere, revisorer, udbydere af kundeservice, kreditoplysnings- og bedrageribeskyttelsesbureauer, udbydere af finansielle produkter, kommercielle partnere, marketings- og reklamefirmaer, udbydere af driftsservice, koncernvirksomheder, bureauer, markedspladser og andre tredjeparter, som er angivet her. Formålet med denne videregivelse er at gøre det muligt for os at levere PayPal-tjenesterne til dig. På listen over tredjeparter angiver vi også for hver "kategori" ikke-eksklusive eksempler på faktiske tredjeparter (hvilket kan omfatte den part, som tredjeparten videregiver oplysningerne til), som vi i øjeblikket videregiver dine kontooplysninger til, samt formålet hermed og de faktiske oplysninger, vi videregiver (disse tredjeparter er, undtagen hvor det udtrykkeligt er anført, begrænset ifølge gældende lov eller ved aftale i forhold til anvendelse af oplysningerne til sekundære formål ud over de formål, som oplysningerne blev delt ifølge).
 4. Videregive nødvendige oplysninger til din agent eller juridiske repræsentant (f.eks. indehaveren af en fuldmagt, som du udsteder, eller en værge, som er udpeget for dig).
 5. Videregive samlede statistiske oplysninger til vores forretningspartnere eller til PR. Vi kan eksempelvis videregive oplysninger om, at en vis procentdel af vores brugere bor i Manchester. Disse samlede data er imidlertid ikke knyttet til personlige oplysninger.
 6. Deling af nødvendige kontooplysninger med ikke-tilknyttede tredjeparter (angivet her) til følgende formål:
  1. Forebyggelse af bedrageri og risikostyring: For at hjælpe med at forebygge bedrageri eller vurdere eller styre risici.  Hvis du f.eks. bruger PayPal-tjenesterne til at købe eller sælge varer via eBay Inc. eller dets dattervirksomheder ("eBay"), kan vi dele kontooplysninger med disse platforme for at hjælpe med at beskytte dine konti mod bedrageri, advare dig, hvis vi registrerer bedrageri på dine konti eller vurdere kreditrisiko. 

Som et led i vores tiltag til forebyggelse af bedrageri og risikostyring kan vi også dele nødvendige kontooplysninger med eBay i de tilfælde, hvor PayPal tilbageholder eller på anden vis begrænser din konto pga. tvister, krav, tilbageførsler eller andet vedrørende salg eller køb af varer. Desuden kan vi som en del af vores forebyggelse af svindel og risikostyring dele Kontooplysninger med eBay, så de får mulighed for at udføre deres programmer til evaluering af købere eller sælgere.

 1. Kundeservice: For at yde kundeservice, f.eks. hjælpe dig med dine konti eller løse tvister (vedrørende fakturering, betalinger eller lignende). 
 2. Levering: I forbindelse med leveringstjenester og lignende for køb, som du har betalt med PayPal.
 3. Overholdelse af loven: For at hjælpe med at overholde regler til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og krav om bekræftelse i forbindelse med bekæmpelse af terrorfinansiering.
 4. Tjenesteudbydere: For at hjælpe tjenesteudbydere, som har kontrakt med os, med at støtte vores virksomhedsdrift, f.eks. forebyggelse af bedrageri, inkassation, markedsføring, kundeservice og teknologitjenester. Ifølge vores kontrakter må disse tjenesteudbydere kun bruge dine oplysninger i forbindelse med de tjenester, de udfører for os, og ikke til deres egen fordel."
 1. Vores videregivelse af oplysninger til Andre tredjeparter

 

 

Ligesom med de fleste banker eller udbydere af finans-/betalingstjenester samarbejder PayPal med tredjeparts-tjenesteudbydere, der giver os og øvrige forretningspartnere vigtige funktioner, så vi kan levere en hurtigere og mere sikker metode til at udføre betalinger. Vi skal fra tid til anden videregive data til dem, så tjenesterne kan udføres.

I almindelighed kræver den luxembourgske lovgivning, som PayPals håndtering af brugerdata er omfattet af (databeskyttelse og bankhemmeligholdelse), en højere grad af gennemskuelighed end de fleste andre EU-lovgivninger. Derfor angiver PayPal i sin politik om beskyttelse af personlige oplysninger, i modsætning til det brede flertal af leverandørerne af internetbaserede tjenester eller finansielle tjenester i EU, hver udbyder af tredjepartstjenester og virksomhedspartnere, hvortil der videregives brugerdata. Derudover angives formålet med videregivelsen, samt hvilken type oplysninger der videregives.

Den aktuelle sætning i delen af afsnit 4 med titlen "Afsløring over for tredjeparter, som ikke er PayPal-kunder" flyttes til en tabel på en separat webside, der linkes til via og er indarbejdet i Politik om beskyttelse af personlige oplysninger og ydermere ændret, så PayPal kan dele visse oplysninger om vores kunder med øvrige tredjeparter eller til andre formål end dem, der er angivet i nedenstående tabel, eller ændre formålene og dataene, der deles, som er angivet i nedenstående tabel.

Kategori

Partens navn og retsområde (i parentes)

Formål

Data, der videregives

Betalingsbehandlere

 

Global Payments UK LLP (UK)

At give mulighed for betalingsformidling, bedragerikontrol og håndtering af tvister vedrørende betalinger med PayPal-brugere, når brugeren indgår en betaling med en forhandler, som anvender PayPal-tjenesten via Global Payments-tjenesten.

Navn, adresse, oplysninger om brugers finansieringsinstrumenter og oplysninger om betalingsbetalinger.

 

WorldPay (UK) Limited, Worldpay AP Limited, (UK) Worldpay . (Holland)

At give mulighed for betalingsbehandling, bedragerikontrol og håndtering af tvister vedrørende betalinger med PayPal-brugere, når brugeren indgår en betaling med en forhandler, som anvender PayPal-tjenesten via Worldpay-tjenesten.

Alle kontooplysninger undtagen oplysninger om brugerens betalingsmetoder

 

 American Express Travel Related Services Company, Inc.

Giver mulighed for tjenester til behandling af betalinger og bedragerikontrol.

Entydigt sælger-id.

Sælgers MCC

Sælgers d / b / a

Godkendt underskriver

Sælgers adresse, postnummer eller landekode

Sælgers telefonnummer

Sælgers e-mailadresse

Sælgers webadresse

Fødselsdato (kun for eneejere)

Følgende oplysninger om en Særlig ejer (se mere nedenfor) gælder kun for privatejende Sponsorerede forhandlere (f.eks. et privat firma, som er eneejer):

 • For- og efternavn
 • Privat adresse, postnummer eller landekode
 • CPR-nummer eller fødselsdato

Særlig ejer betyder en person, der ejer en andel på 25 % af virksomheden eller derover.

Unikt sælger-ID*

MCC for Sponsoreret forhandler

DBA for Sponsoreret forhandler

Sponsoreret forhandlers adresse (by, gade, postnummer og landekode)

Sponsoreret forhandlers telefonnummer

 

JPMorgan Chase Bank, N.A. London Branch

Kontrol af bekæmpelse af hvidvask, sanktionslister og overholdelse

Navn på forhandler, bopælsland og virksomhedsaktivitet

 

Adyen B.V. (Holland)

Giver mulighed for at behandle betalinger på verdensplan.

Navn, adresse, oplysninger om betalingsinstrumenter og oplysninger om betalingsbetalinger.

 

Allied Irish Bank PLC  (UK)

Giver mulighed for tjenester til behandling af betalinger i Europa.

 

Navn, adresse, oplysninger om betalingsinstrumenter og oplysninger om betalingsbetalinger.

 

Cardinal Commerce Corporation (USA)

Udfører 3DSecure-kontrol af behandling af betalinger på verdensplan.

Standard-betalingsdata for 3DSecure.

 

Coinbase Inc. (US)

Giver mulighed for at behandle betalinger på verdensplan.

Navn, adresse, oplysninger om betalingsinstrumenter og oplysninger om betalingsbetalinger.

 

Heartland Payment Systems, Inc. (USA)

Giver mulighed for tjenester til behandling af betalinger i USA.

Navn, adresse, oplysninger om betalingsinstrumenter og oplysninger om betalingsbetalinger.

 

Merchant e-Solutions, Inc.  (USA)

Giver mulighed for tjenester til behandling af betalinger i USA.

Navn, adresse, oplysninger om betalingsinstrumenter og oplysninger om betalingsbetalinger.

 

Moneris Solutions Corporation (Canada)

Giver mulighed for tjenester til behandling af betalinger i Canada.

Navn, adresse, oplysninger om betalingsinstrumenter og oplysninger om betalingsbetalinger.

 

National Australia Bank Ltd. (Australien)

Giver mulighed for tjenester til behandling af betalinger i Australien.

Navn, adresse, oplysninger om betalingsinstrumenter og oplysninger om betalingsbetalinger.

 

Network Merchants, LLC. (USA); Network Merchants Inc. (USA)

Giver mulighed for tjenester til behandling af betalinger i USA.

Navn, adresse, oplysninger om betalingsinstrumenter og oplysninger om betalingsbetalinger.

 

Stockholms Enskilda Bank AB (Sverige)

Giver mulighed for tjenester til behandling af betalinger i Europa.

Navn, adresse, oplysninger om betalingsinstrumenter og oplysninger om betalingsbetalinger

 

WorldPay, Inc. (USA); WorldPay Ltd. (Storbritannien)

Giver mulighed for at behandle betalinger på verdensplan.

Navn, adresse, oplysninger om betalingsinstrumenter og oplysninger om betalingsbetalinger.

Outsourcing af kundeservice

 

LatentView Analytics Pte. Ltd

Giver mulighed for at levere globale betalingstjenester til kunderne.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser, forkortet og begrænset eller komplette oplysninger om finansieringskilder (afhængigt af forholdet), udløbsdato for finansieringskilden, typen af PayPal-konto, id-dokumentation, oplysninger om kontosaldo og betalinger, kundeoversigter og -rapporter, korrespondance vedrørende konto, forsendelsesoplysninger og salgsfremmende oplysninger.

 

Authentify Inc.

Telefonbaseret godkendelsestjeneste

Mobil- og fastnetnumre

 

CallPoint New Europe AD dba TELUS International Europe (Bulgarien)

 

For at drive

returportoservice.

Navn, e-mailadresse, PayPal-betalings-nr., returneringsoplysninger (den returnerede vares kategori, årsagen til returneringen, det returnerede beløb, landet, der returneres til, returneringstype) og dokumentation for forsendelse.

 

Key Performance Group SAS, Frankrig

Administration af PayPals medlemshenvisningsprogram

Fornavn, efternavn, kunde-id, betalingsoplysninger om henvisningspræmier

 

New Relic, Inc. (US)

Bruges til at udføre analyser, så vi kan rette fejl i tjenesten på verdensplan.

Logfører data og samlede data om serviceresultatet.

 

PagerDuty, Inc. (US)

Bruges til at underrette alle disponible teknikere om, at en e-mail er ankommet globalt.

Den pågældende e-mails emne.

 

Sumologic, Inc. (US)

Bruges til at udføre analyser, så vi kan rette fejl i tjenesten på verdensplan.

Logfører data og samlede data om serviceresultatet.

Kredit- og bedrageribekæmpelsesbureauer

Vær opmærksom på, at ud over de anførte formål nedenfor bruger vi dine personlige oplysninger til at registrere, forhindre og/eller afhjælpe bedrageri og andre ulovlige handlinger, eller til at registrere, forhindre eller afhjælpe overtrædelser af politikker eller gældende brugeraftaler.

 

SCHUFA Holding AG (Tyskland), infoscore Consumer Data GmbH (Tyskland)

Bruges til at bekræfte kunders identitet og adresse, udføre kontrol til bekæmpelse og sporing af misligholdte direkte træk på din kontoer og kriminalitet, herunder bedrageri og/eller hvidvaskning af penge, herunder kontrol af forbindelsen mellem kunderne og disses bankkonti, bidragelse til at fastslå forhandleres og forbrugeres kreditværdighed (hvis de har en tysk PayPal-konto og specifikt har givet samtykke til en sådan kontrol) og undersøgelse og test af nye produkter og tjenesters formålstjenstlighed.

Vurderingen af kreditværdighed, som vi anmoder om fra disse bureauer, omfatter vurderinger, der beregnes ifølge matematisk-statistiske procedurer.

Du bør bemærke, at PayPal har bedt om sådanne oplysninger, og at der for alle de negative kontooplysninger, der videregives til disse databaser i forbindelse med de kunder, der har en tysk PayPal-konto, muligvis gælder følgende:

• De registreres i databasen med henblik på revision og for at fastsætte sådan kundes kreditværdighed.
• sådanne vurderinger videregives muligvis til andre tredjeparter med det formål at vurdere kreditværdigheden

og
• overføres til et land uden for EU og på verdensplan.

Hvad angår kunder med en tysk PayPal-konto, kan oplysninger om en misligholdt direkte træk på din konto desuden:

• tilbageholdes af infoscore-databasen med henblik på revision, og

• (uden tilknytning til kundens identitet) videregives til andre tredjeparter med det formål at forhindre misligholdte direkte træk på din kontoer.

Navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato, køn, bankkontooplysninger, oplysninger om misligholdte direkte træk på din kontoer fra en bankkonto (uden tilknytning til kundens identitet), og, hvis videregivelse af sådanne oplysninger er juridisk berettiget, også visse oplysninger om negative kontoresultater for kunder med en tysk PayPal-konto.

 

AuthenticID LLC

Bruges til at bekræfte en identitet, foretage automatisk dataudtrækning fra billeder af dokumenter og dokumentvalidering/registrering af dokumentfalsk. Forskning og test af nye produkters og tjenesters formålstjenstlighed.

Navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato, juridisk status, CVR-nummer, momsnummer, dokumenter med oplysninger, der udgør bevis for identitet og adresse, ejerskab over en betalingsmetode eller andre dokumenter, som vi måtte bede om, og de oplysninger, der indeholdes i disse, til formål vedrørende risiko, overholdelse og kredit.

 

Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Germany), Zoot Enterprises Limited (Storbritannien)

Bruges til at behandle tekniske programmer og levere en data- og dokumentgateway til revision samt test og gennemgang af konti og til udveksling af brugeroplysninger og billeder af dokumenter, der indeholder oplysninger, der udgør bevis på identitet, adresse og ejerskab af en betalingsmetode med kontraherede kredit- og bedrageribekæmpelsesbureauer. Indsamling af data fra interne og eksterne datakilder og udarbejdelse af statistiske analyser for at vurdere risici for bedrageri.

Alle de kontooplysninger og dokumenter, der leveres af kunder, omfatter de oplysninger, der bruges til at give oplysninger om identitet og adresse, ejerskab over en betalingsmetode, eller andre dokumenter, som vi måtte bede om, og de oplysninger, der indeholdes i disse, til formål vedrørende risiko, overholdelse og kredit. Disse oplysninger kan også omfatte IP-adresser.

 

Kount, Inc. (US)

Bruges til at tjekke svindel i forbindelse med behandling af betalinger på verdensplan.

Navn, adresse, data om fingeraftryk til enhed, oplysninger om betalingsinstrumenter og oplysninger om betalingsbetalinger

 

Artefacts Solutions LLC (USA)

Bruges til at opdage svindel og mindske risikoen i forbindelse med behandling af betalinger.

Forkortet kortnummer, betalingsbeløb, tilbageførselsbeløb, kreditbeløb og afvisningsbeløb.

 

Experian Information Solutions, Inc. (USA)

Bruges til at bekræfte identitet, hjælpe til med at træffe beslutninger vedrørende en kundes kreditvurdering, udføre kontrol i forbindelse forebyggelse og opdagelse af kriminalitet, herunder svindel og/eller hvidvaskning af penge.

Bemærk, at data, der videregives til disse bureauer, kan vedvarende opbevares hos det relevante kreditvurderings- og bedrageriforebyggelsesbureau til revisions- og bedrageribeskyttelsesformål.

Navn, adresse, personnummer, fødselsdato, virksomhedsnavn, juridisk virksomhedsnavn, CVR-nummer, virksomhedens telefonnummer.

 

 

Trulioo Information Services, Inc. (USA)

Bruges til at bekræfte identitet, foretage kontrol til forebyggelse og efterforskning af kriminalitet, herunder svig og/eller hvidvaskning af penge.

Bemærk, at data, der videregives til disse bureauer, kan vedvarende opbevares hos det relevante kreditvurderings- og bedrageriforebyggelsesbureau til revisions- og bedrageribeskyttelsesformål.

Navn, fødselsdato, adresse, ID-nummer (hvis relevant).

Kommercielle partnerskaber

 

Stubhub Services S.à.r.l. (Luxembourg)

Bruges af hensyn til dets AML- eller KYC-krav.

For- og efternavn, fødselsdato, bopælsadresse, nationalitet, nationalt identitets-/pasnummer

Markedsføring og PR

 

TNS Deutschland GmbH (Tyskland)

At udføre kundeservice- og markedsføringsundersøgelser.

Navn, e-mailadresse, telefonnummer, kontotype, type og karakter af PayPal-tjenester, der tilbydes eller anvendes, og relevante betalingsoplysninger.

 

Rapp (Frankrig), Antics (USA), Partner Path

Udvikling måling og udførelse af marketingkampagner.

Forhandlerens/partnerens navn, virksomhedsnavn, adresse og momsnummer, navnet på forhandlerens kontaktperson, jobbetegnelse, e-mailadresse og telefonnummer, forhandlerens webadresse, PayPal-kontonummer, anvendte tredjepartsapplikationer og adfærd på vores websted for tjenester.

 

Adobe Systems Incorporated.

Bruges til at udføre retargeting-kampagner med henblik på levering af brugertilpasset annoncering.

Anonymt id, der er genereret af cookies, pixeltags eller lignende teknologier, der er integreret i websider

 

Oracle Corporation UK Ltd

Udvikling måling og udførelse af marketingkampagner.

Forhandlerens navn, virksomhedsnavn, adresse og momsnummer, navnet på forhandlerens kontaktperson, jobbetegnelse, e-mailadresse og telefonnummer, forhandlerens webadresse, PayPal-kontonummer, anvendte tredjepartsapplikationer og adfærd på vores websted.

 

Iris (Tyskland)

Udvikling måling og udførelse af marketingkampagner.

Forhandlerens/partnerens navn, virksomhedsnavn, adresse og momsnummer, navnet på forhandlerens kontaktperson, jobbetegnelse, e-mailadresse og telefonnummer, forhandlerens webadresse, PayPal-kontonummer, anvendte tredjepartsapplikationer og adfærd på vores websted.

 

OC&C Strategy Consultants Limited (Storbritannien)

Bruges til at udføre markedsundersøgelser og opnå viden

Anonyme konto- og betalingsoplysninger

Drift

 

Gothia AS (Norge)

Inddrivelse af gæld og håndtering af rapportering til kreditvurderingsbureauer om misligholdende kunder.

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-mailadresse, kontotype, kontostatus, sidste fire cifre i konto for betalingsmetoder, registreringsnummer, saldo, oplysninger om kontobevægelser og ansvar, navn på betalingsmetodeudbyder, relevante oplysninger om kontoadfærd og kopier af al korrespondance (herunder, uden begrænsning, al korrespondance med relevans for rapportering til kreditoplysningsbureauer) i hver enkel sag vedrørende de beløb, du (eller en anden person) skylder os.

 

Salesforce.com, Inc. (USA),  Oracle America Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Teradata Corporation

Bruges til at udføre e-mailoperationer i forbindelse med PayPals tjenester (herunder, men ikke begrænset til, drift, kundeservice, inddrivelser, markedsføringsprogrammer og kampagner).

Navn, adresse, e-mailadresse, virksomhedsnavn, virksomhedens kontaktoplysninger, domænenavn, kontostatus, kontotype, kontoindstillinger, type og karakter af PayPal-tjenester, der tilbydes eller anvendes, samt relevante betalings- og kontooplysninger.

 

Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Germany), Zoot Enterprises Limited (Storbritannien)

At behandle tekniske programmer og levere en data- og dokumentgateway til revision samt test og gennemgang af konti og til udveksling af brugeroplysninger og billeder af dokumenter, der indeholder oplysninger, der udgør bevis på identitet, adresse og ejerskab af en betalingsmetode med kontraherede kredit- og bedrageribekæmpelsesbureauer.

Alle de kontooplysninger og dokumenter, der leveres af kunder, f.eks. legitimationsbevis og adresse, ejerskab over en betalingsmetode, eller andre dokumenter, som vi måtte bede om, og oplysningerne i disse, til formål vedrørende risiko, overholdelse og kredit.

 

Lattice Engines, Inc.

At udvikle og optimere modeller til prognoser.

Navnet på forhandleren, navn på kontaktperson, adresse, e-mailadresse, og forhandlerens webadresse

 

Interact CC Ltd (Storbritannien)

At hjælpe kunder med PayPal-tjenesten

Kundenavn, virksomhedsnavn, telefonnumre, kontaktpersons e-mailadresse, websted, virksomhedsbranche, forsendelsesoplysninger, kortoplysninger for betalingen

 

The unbelievable Machine Company GmbH

 

At hoste BillSafe-programmet på dets servere

Alle kontooplysninger.

Koncernvirksomheder

 

PayPal Inc. (USA)

At handle på vegne af PayPal med henblik på lagring og behandling af kontooplysninger.

Alle kontooplysninger.

 

PayPal Europe Services Limited (Irland), PayPal Malaysia Services Sdn Bhd (Kuala Lumpur), PayPal Israel Ltd (Israel), PayPal India Private Limited (Indien), PayPal (Storbritannien) Ltd (Storbritannien), PayPal France S.A.S. (Frankrig), PayPal Deutschland GmbH (Tyskland), PayPal Spain SL (Spanien), PayPal Italia Srl (Italien), PayPal Nederland BV (Holland), PayPal European Marketing SA (Schweiz), PayPal Polska Sp Zoo (Polen), PayPal Bilisim Hizmetleri Limited Sirketi (Tyrkiet), PayPal International Sarl (Luxembourg), PayPal SE (Storbritannien), Bill Me Later Inc. (Tyskland), PayPal Information Technologies (Shanghai) Co., (Kina), PayPal Australia Pty Limited (Australien), PayPal Charitable Giving Fund (USA), PayPal Giving Fund UK (Storbritannien), Tradera AB (Sverige),

At handle på vegne af PayPal i forbindelse med kundeservice, risikovurdering, overholdelse og/eller andre administrative handlinger.

Alle kontooplysninger.

 

PayPal Pte. Ltd. (Singapore)

Udførelse af handlinger på vegne af PayPal ved indgåelse af og opfyldelse af kontrakter, som ikke involverer kunder, men som involverer kundedata.

Alle kontooplysninger.

 

Kommercielle partnere

 

 

 

eBay Inc. (USA), eBay Europe S.à r.l. (Luxembourg), eBay Services S. à r.l. (Luxembourg), eBay International AG (Schweiz), eBay Corporate Services GmbH (Tyskland), eBay France SAS (Frankrig), eBay (Storbritannien) Limited (Storbritannien), eBay CS Vancouver Inc. (Canada), eBay Partner Network Inc. (USA), eBay Internet Support (Shanghai) Co Ltd (Kina), eBay Enterprise Marketing Solutions (USA) (tidligere GSI Commerce, Inc (USA), VendorNet Inc (USA), PepperJam Network (USA), GSI Media Inc. (USA), M3 Mobile Co., Ltd. (Korea), MBS (USA), ClearSaleing (USA), True Action Network (USA), True Action Studio (USA)), GumTree.com Limited (Storbritannien), Kijiji International Limited (Irland), Kijiji US Inc. (USA), mobile.de & eBay Motors GmbH (Tyskland), Shopping.com Inc. (USA), Shopping Epinions International Limited (Irland), Marktplaats B.V. (Holland), Private Sale GmbH (Tyskland), StubHub, Inc. (USA), Viva Group, Inc. (USA), StubHub Europe S.à r.l. (Luxembourg), StubHub Services S.à r.l. (Luxembourg), Viva Group, Inc. (USA), ProStores Inc. (USA), MicroPlace, Inc. (USA), Internet Auction Co., Ltd. (Korea), Via-Online GmbH (Tyskland), Zong Inc.(USA) og X.commerce, Inc. (USA). eBay Europe Services Limited (Irland), eBay GmbH (Tyskland)

Levering af fælles indhold og tjenester (f.eks. registrering, betalinger, fail-over for leverandørfaktureringskonti og kundeservice), vurdering af risikoen eller hjælp til afsløring, forebyggelse og/eller udbedring af bedrageri eller andre potentielt ulovlige handlinger og krænkelser af politikker samt vejledning i beslutninger om deres produkter, tjenester og kommunikation.

Alle kontooplysninger.

 

 

 

 

Ændring af PayPals politik om godkendt brug

Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2015

Vi opfordrer dig til at gennemse denne Opdatering af politikken nøje, så du kan sætte dig ind i ændringerne i PayPals Politik om godkendt brug.

 1. Tobaksprodukter, e-cigaretter og lægemidler/anordninger, der kræver recept

Ifølge Politikken om godkendt brug er det i øjeblikket forbudt at bruge PayPal til aktiviteter, der overtræder gældende lovgivning eller regler for branchen vedrørende salg af tobaksprodukter eller lægemidler/anordninger, der kræver recept.  Vi erstatter dette forbud med en ny politikformulering, der dækker disse typer varer og e-cigaretter.  Ifølge den nye formulering er det forbudt at benytte PayPal til cigaretbetalinger.  Desuden får forhandlere kun tilladelse til at bruge PayPal i forbindelse med salg af tobaksprodukter, som ikke er cigaretter, e-cigaretter og lægemidler/anordninger, der kræver recept, hvis PayPal på forhånd har givet tilladelse til dette.

Følgende ændringer foretages:

 • Afsnit 5 i Forbudte aktiviteter, som indeholder de aktuelle betingelser i forbindelse med tobaksprodukter og lægemidler/anordninger, som kræver recept, fjernes. 
 • Et nyt Afsnit 2(c) under Forbudte aktiviteter lyder som følger:
  • "Du kan ikke bruge PayPal-tjenesten til aktiviteter, der: … 2. vedrører betalinger i forbindelse med ... (c) cigaretter ..."
 • De relevante dele af diagrammet under Aktiviteter, som skal godkendes, ændres, så de lyder som følger:
  • "PayPal kræver forhåndsgodkendelse for at acceptere betalinger for udvalgte tjenester som beskrevet i oversigten nedenfor.

Tjenester, som skal forhåndsgodkendes

Kontaktoplysninger

… salg … tobaksprodukter, som ikke er cigaretter, e-cigaretter eller lægemidler/anordninger, som kræver recept.

Send kontaktoplysninger, virksomhedens webstedsadresse og en kort beskrivelse af virksomheden til aup@paypal.com.

 1. Had, vold, racisme og økonomisk kriminalitet

Vi ændrer betingelsen i Politik om godkendt brug, der vedrører had, vold, racisme og økonomisk kriminalitet.  Den pågældende betingelse flyttes fra Afsnit 2(e) til Afsnit 2(f) under Forbudte aktiviteter og lyder som følger:

"Du kan ikke bruge PayPal-tjenesten til aktiviteter, der: … 2. har forbindelse til betalinger, der vedrører ... (f) opfordring til had, vold, racisme eller økonomisk kriminalitet ..."

 1. Bestikkelse og korruption

I Politik om godkendt brug tilføjer vi et udtrykkeligt forbud mod brug af PayPal til betalinger i forbindelse med bestikkelse eller korruption.  Et nyt Afsnit 3(k) under Forbudte aktiviteter lyder som følger:

"Du kan ikke bruge PayPal-tjenesten til aktiviteter, der: … 3. vedrører betalinger, som ... (k) involverer tilbud eller modtagelse af betalinger i forbindelse med bestikkelse eller korruption."

 1. Hasardspil

Politikken om godkendt brug forbyder brugen af PayPal til aktiviteter, der har med hasardspil at gøre, medmindre de er lovlige i det lokalområde, hvor udbyderen og kunderne befinder sig, og udbyderen har fået skriftlig tilladelse af PayPal.  Vi foretager en række ændringer for at gøre politikken mere overskuelig. Vi uddyber blandt andet, at den omfatter fantasy-sport.

Her er en række yderligere oplysninger om ændringerne:  Vores politik om aktiviteter, der har med hasardspil at gøre, er i øjeblikket beskrevet i Afsnit 6 under Forbudte aktiviteter, og der henvises til Afsnit 6 i den første sætning under Aktiviteter, der kræver tilladelse.  Vi har fjernet Afsnit 6 og den tilhørende henvisning, og vi har tilføjet en ny række i tabellen under Aktiviteter, der skal godkendes, som beskriver vores politik vedrørende aktiviteter, der har med hasardspil at gøre. 

I denne nye række har vi beholdt den ikke-eksklusive liste over dækkede aktiviteter, der har med hasardspil at gøre, i den aktuelle Politik om godkendt brug. Der er dog to ændringer.  Først supplerer vi listen for at uddybe, at fantasy-sport dækkes.  Dernæst ændrer vi formuleringen i den aktuelle Politik om godkendt brug, som vedrører færdighedsspil.  Den aktuelle formulering viser, at færdighedsspil er dækket, uanset om de er juridisk defineret som lotterier.  Den ændrede formulering omhandler hasardspil i stedet for lotterier.  Den vil derfor vise, at færdighedsspil er dækket, uanset om de er juridisk defineret som hasardspil.

De relevante dele af diagrammet under Aktiviteter, som skal godkendes, ændres, så de lyder som følger:

"PayPal kræver forhåndsgodkendelse for at acceptere betalinger for udvalgte tjenester som beskrevet i oversigten nedenfor.

Tjenester, som skal forhåndsgodkendes

Kontaktoplysninger

Aktiviteter, der vedrører hasardspil, væddemål og/eller anden aktivitet mod betaling af deltagelsesgebyr og præmie, herunder, men ikke begrænset til, kasinospil, sportsvæddemål, heste- eller hundevæddeløb, fantasy-sport, lottokuponer, andre spil med hasard- og færdighedsspil (uanset om de juridisk defineres som lotteri), hvis udbyderen og kunderne udelukkende befinder sig i et retsområde, hvor aktiviteten er lovlig.

Send kontaktoplysninger, virksomhedens webstedsadresse og en kort beskrivelse af virksomheden til aup@paypal.com.

            …”

 

 1. Betalinger på eBay

Politikken om godkendt brug indeholder i øjeblikket en betingelse under Betalinger på eBay vedrørende brugen af PayPal til eBay-betalinger.  Denne betingelse kræver overholdelse af både Politikken om godkendt brug og eBays regler vedrørende forbudte og begrænsede varer, som er beskrevet på eBays websted, hvad angår denne type brug af PayPal.  I forbindelse med den fremtidige opdeling af eBays og PayPals virksomheder i selvstændige, børsnoterede selskaber fjerner vi den pågældende betingelse fra Politik om godkendt brug.

 

 

Ændring af PayPals brugeraftale

Ikrafttrædelsesdato: 29. jan. 2015

Læs dette dokument.

Du behøver ikke at gøre noget for at acceptere ændringerne. De træder automatisk i kraft på ovennævnte dato. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, kan du før ovennævnte dato bede os om at lukke din konto (https://www.paypal.com/dk/cgi-bin/?&cmd=_close-account) straks uden at skulle betale yderligere gebyrer.

Vi håber dog, at du fortsætter med at bruge PayPal og får glæde af følgende fordele:

Det er sikkert

Når du betaler med PayPal, videregives dine betalingsoplysninger aldrig til sælger, så du er bedre beskyttet mod bedrageri.

Det er hurtigt

Du behøver ikke at angive dine kortoplysninger, hver gang du betaler, så du kan betale hurtigere, når du handler på internettet. Du kan også få hurtigere levering af eBay-varer, da du kan betale sælgeren med det samme.

Det er nemt

PayPal er en populær betalingsløsning i Danmark, fordi den gør det nemt og hurtigt at betale på nettet. Det eneste, du skal bruge, er din e-mailadresse og en adgangskode.

Gennemgå den aktuelle brugeraftale.Tillæg til PayPals brugeraftale.

 1. Immaterielle rettigheder

  Afsnit 1.3 ændres for at præcisere betingelserne for brug af HTML-logoerne, der leveres af PayPal vha. deres forhandlertjenester, funktionen Auktionsredskaber eller programmer for tilknyttede selskaber. Det ændrede afsnit 1.3 lyder nu som følger:

  "1.3 Immaterielle rettigheder. De webadresser, der repræsenterer PayPals websted(er), "PayPal" og alle relaterede logoer for vores produkter og tjenester, der beskrives på vores websted(er), er enten ophavsretligt beskyttet af PayPal, varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører PayPal eller dennes licensgivere. Desuden er alle sidehoveder, specialfremstillet grafik, knapikoner og scripts enten ophavsretligt beskyttet af PayPal, servicemærker, varemærker og/eller produktdesign tilhørende PayPal. Du må ikke kopiere, imitere, modificere, ændre, forandre eller bruge dem uden vores forudgående, skriftlige samtykke dertil. Du kan som forhandler bruge de HTML-logoer, der leveres af os vha. vores forhandlertjenester, funktionen Auktionsredskaber eller programmer for tilknyttede selskaber uden forudgående skriftlig godkendelse med det ene formål at identificere dig selv på dit websted som en forhandler, der tager imod betalinger vha. tjenesten og fører internettrafik fra webstedet til tjenesten, men vi kan begrænse eller tilbagekalde denne tilladelse til enhver tid og af enhver årsag efter eget skøn. Du må på ingen måde ændre, modificere eller forandre disse HTML-logo’er, på ingen måde bruge dem på en måde, der miskrediterer PayPal eller tjenesten eller viser dem på en måde, der antyder PayPals sponsorat eller godkendelse. Alle rettigheder, al adkomst og alle interesser i og tilknyttet PayPal-webstedet samt indholdet af dette tilhører udelukkende PayPal og dennes licensgivere.

 1. Overførsel af penge – vores ekspedition af dine betalingsanvisninger

  Den sidste sætning i det sidste afsnit i afsnit 3.1 ændres ved at indsætte yderligere oplysninger, der præciserer omfanget af PayPals forpligtelser vedrørende betaling af tilbagebetalinger. Den ændrede sætning lyder nu som følger (med understregning af den tilføjede tekst):

  "… Vi forbeholder os retten til ikke at effektuere en betaling fra dig, før vi modtager penge, der er blevet clearet, (dette betyder også uden begrænsning, at vi ikke er forpligtet til at tilbagebetale penge, før vi har modtaget penge for den oprindelige betaling)."
 1. Særlige betalingsmetoder

  Den del af afsnit 3.4, der vedrører "Særlige betalingsmetoder", ændres ved indførelse af yderligere oplysninger om, hvordan særlige betalingsmetoder kan anvendes. Den ændrede del af afsnit 3.4, der vedrører afsnittet "Særlige betalingsmetoder", lyder som følger:

  "Særlige betalingsmetoder: Visse betalinger kan betales vha. særlige betalingsmetoder, der er knyttet til din konto, som f.eks. en forhandler-/betalingsspecifik saldo, gavekort eller andre salgsfremmende betalingsmetoder, hvis brug og prioritering er underlagt yderligere vilkår og betingelser mellem dig og PayPal ("Særlige betalingsmetoder").

  Din kontooversigt kan vise det teoretiske beløb, der er disponibelt via dine særlige betalingsmetoder til at betale kvalificerede betalinger på et givent tidspunkt. Dette beløb udgør ikke e-penge, det anses ikke for at være en del af din saldo, og det kan ikke indløses til kontanter – det repræsenterer kun det beløb i e-penge, som vi tilbyder at udstede og kreditere din PayPal-konto på tidspunktet for (og kun ved øjeblikkelig betaling af) en kvalificerende PayPal-betaling, der er underlagt (og kun i den periode, der er anført i) de yderligere vilkår og betingelser for brug af den pågældende særlige betalingsmetode.Hvis din PayPal-betaling, der er betalt vha. en særlig betalingsmetode, annulleres (herunder uden begrænsning tilbageføres) på et senere tidspunkt af en hvilken som helst årsag, beholder vi det beløb, der repræsenterer den del af PayPal-betalingen, der blev betalt vha. din særlige betalingsmetode, og (forudsat at den særlige betalingsmetode ikke allerede er udløbet) genindfører den særlige betalingsmetode."

 1. Foretrukne betalingsmetoder til faste eller automatiske betalinger

  Afsnit 3.5c ændres, så det præciserer de begrænsninger, der er forbundet med at angive en foretrukken betalingsmetode for dine betalinger. Det ændrede afsnit 3.5c lyder nu som følger (i forbindelse med den relevante grundlæggende del i afsnit 3.5):

  "3.5 Foretrukken betalingsmetode. Hvis du vil vælge en foretrukken betalingsmetode, kan du gøre det i disse tilfælde:

  c. Begrænsninger. Hvis du har en saldo på din PayPal-konto, og din betaling ikke er kvalificeret til betaling vha. en særlig betalingsmetode, bruger vi din saldo i stedet for din foretrukne betalingsmetode, medmindre din foretrukne betalingsmetode er eCheque eller PayPal Credit. Hvis du har penge på din PayPal-konto og ikke vil bruge dem til din næste betaling, skal du overføre dem fra din saldo til din bankkonto, før du betaler næste gang.

 1. Dit ansvar ved annullering af direkte træk på din kontoer.

  Vi tilføjer en kort sætning til slutningen af afsnittet i afsnit 3.7 (Bankoverførsler), der begynder med "PayPal foretager elektroniske overførsler fra din bankkonto...", for at redegøre for dit ansvar over for PayPal i visse tilfælde, når du annullerer en direkte træk på din konto. Den nye sætning lyder som følger:

  "Hvis du annullerer direkte træk på din kontoer (herunder, uden begrænsning, direkte SEPA-debiteringer), accepterer du at godtgøre os for værdien af de varer eller tjenester, som du har anvendt for udbyttet af denne direkte træk på din konto."
 1. Forbudte aktiviteter

  Afsnit 9.1.gg ændres, så det bliver en forbudt aktivitet (for at undgå tvivlstilfælde) at udsætte os for risikoen for lovbestemte bøder fra europæiske, amerikanske eller andre myndigheder i forbindelse med behandling af dine betalinger. Det ændrede afsnit 9.1.gg lyder som følger (præsenteret i forbindelse med den grundlæggende bestemmelse):

  "9.1 Forbudte aktiviteter I forbindelse med din brug af vores websted, din konto eller tjenesterne eller i dine interaktioner med os, en bruger eller en tredjepart, kan du ikke gøre følgende:

  gg. lade din brug af tjenesten udgøre en risiko for os for manglende overholdelse af vores forpligtelser i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge, terroristfinansiering og lignende lovbestemte forpligtelser (herunder, uden begrænsning, hvor vi ikke kan bekræfte din identitet, eller du ikke gennemfører de nødvendige trin til at hæve din grænse for afsendelse, modtagelse eller hævning i overensstemmelse med afsnit 3.3, 4.1 og 6.3, eller hvor du udsætter os for risikoen for at få lovbestemte bøder fra europæiske, amerikanske eller andre myndigheder i forbindelse med at behandle dine betalinger), eller

  …”

 1. PayPals køberbeskyttelse

  Afsnit 13 ændres for at forbedre vores køberbeskyttelse. Ændringerne vil:
  • forbedre forholdene i forbindelse med godtgørelse ifølge vores køberbeskyttelse ved at:
   • øge den tid, hvor det er tilladt for købere at oprette en tvist fra 45 dage til 180 dage fra den dato, hvor betalingen blev foretaget, og
   • udvide omfanget af kvalificerede køb, så de dækker specialbestilte varer, der hævdes ikke at være modtaget.
  •  
  • i afsnit 13.7 præcisere (for alle de brugere, som har indgået en aftale med os ifølge vores brugeraftale), at hvis vi har grund til at tro, at returneringen af en vare, som kunden påstår afviger væsentligt fra sælgers beskrivelse, vil resultere i overtrædelse af gældende lov, f.eks. lov om håndtering af falske varer, kan vi rapportere varen til en kompetent myndighed. Det kan medføre, at myndigheden beslaglægger varen fra kunden, og at sælgeren ikke får varen retur.

  Vær opmærksom på, at hvis du sælger eller markedsfører til købere i andre lande, skal du læse vores køberbeskyttelse for de lande, hvor dine målgruppekøbere er baseret (den relevante køberbeskyttelsespolitik fra PayPal er tilgængelig her og via linket Brugeraftale nederst på vores websted), idet disse politikker gælder for dig som betalingsmodtager eller sælger. 

 1. Øvrige ændringer

  Formuleringer er blevet ændret for at gøre teksten mere tydelig, og mindre typografiske fejl er blevet rettet.

 

 

Ændring af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger


Ikrafttrædelsesdato: 29. december 2014
 1. Oplysninger, som vi indsamler

  Vi har ændret den del i afsnit 3, der kaldes "Påkrævede oplysninger" for at redegøre for de supplerende oplysninger, vi måtte anmode dig om, når du bruger visse funktioner, som vi leverer, og redegøre for, hvordan vi kan bruge disse oplysninger.
  De ændrede dele i afsnit 3, der kaldes "Påkrævede oplysninger" lyder nu som følger (i forbindelse med bestemmelsens overskrift):

  "Obligatoriske oplysninger

  Hvis du bruger bestemte funktioner, som vi leverer, (herunder uden begrænsning, PayPal POS-funktionen på din mobilapp), beder vi dig muligvis uploade et billede af dig selv for at kunne levere disse specifikke tjenester. Dit ansigt skal være letgenkendeligt. Du alene er ansvarlig for dit billede.

 1. Vores brug og videregivelse af oplysninger

  Den del i afsnit 4, der kaldes "Videregivelse til andre PayPal-kunder", ændres, så den præciserer omstændighederne omkring og grundlaget for, hvordan vi må dele bestemte dele af dine oplysninger (f.eks. dit billede, og at du er i nærheden af en butik). Det ændrede segment af denne del af afsnit 4 lyder nu som følger (i forbindelse med bestemmelsens overskrift):

  " Videregivelse til andre PayPal-kunder

  Hvis du bruger din mobilapp, kan vi dele dit billede, som du har gemt i din mobilapp, med andre PayPal-brugere, så de kan identificere dig. Du giver os licens til at bruge dit billede til ovenstående formål på et ikke-eksklusivt, verdensomspændende, royaltyfrit, overdrageligt og underlicenserbart grundlag.

  Vi kan også dele det faktum med andre brugere, at du er inden for lokal rækkevidde som kunde.

  …”

 1. Vores brug og videregivelse af oplysninger – Videregivelse til tredjeparter ud over PayPal-kunder

  Ligesom de fleste banker eller betalingstjenesteudbydere arbejder vi sammen med tredjepartstjenesteudbydere. Vi skal fra tid til anden videregive data til dem, så de tjenester, som brugerne har anmodet om, kan udføres. Disse tjenesteudbydere forsyner os med vigtige funktioner, så vi kan tilbyde en nemmere, hurtigere og mere sikker måde at betale på.

  I almindelighed kræver den luxembourgske lovgivning, som PayPals håndtering af brugerdata er omfattet af (databeskyttelse og bankhemmeligholdelse), en højere grad af gennemskuelighed, end de fleste andre EU-lovgivninger. Derfor angiver PayPal i sin politik om beskyttelse af personlige oplysninger, i modsætning til det brede flertal af leverandørerne af internetbaserede tjenester eller finansielle tjenester i EU, hver udbyder af tredjepartstjenester, hvortil der videregives brugerdata. Derudover angives formålet med videregivelsen, samt hvilken type oplysninger der videregives.


  Afsnit d i den del af afsnit 4, der kaldes "Videregivelse til tredjeparter ud over PayPal-kunder", er blevet ændret, så PayPal har tilladelse til at videregive visse oplysninger om PayPal-kunder til yderligere tredjeparter eller i forbindelse med de yderligere formål, der er anført i tabellen nedenfor, eller ændre omfanget af formål og data, der deles, som anført i tabellen nedenfor.
   

  Kategori

  Partens navn og retsområde (i parentes)

  Formål

  Data, der videregives

  Kredit- og bedrageribekæmpelsesbureauer

  Vær opmærksom på, at ud over de anførte formål nedenfor bruger vi dine personlige oplysninger til at registrere, forhindre og/eller afhjælpe bedrageri og andre ulovlige handlinger, eller til at registrere, forhindre eller afhjælpe overtrædelser af politikker eller gældende brugeraftaler.

   

  Creditsafe USA Inc. (USA)

  Modtagelse af forretningsoplysninger til risikovurdering og sikre overholdelse af krav i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge, som f.eks. etablering af virksomhedsstrukturen og fuldmagtsejerskab.

  Virksomhedens cvr-nummer, navn og adresse samt navn, adresse og fødselsdato på bestyrelsesmedlemmer.

   

  DueDil Limited (Storbritannien)

  Modtagelse af forretningsoplysninger til risikovurdering og sikre overholdelse af krav i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge, som f.eks. etablering af virksomhedsstrukturen og fuldmagtsejerskab.

  Virksomhedens cvr-nummer, navn og adresse samt navn, adresse og fødselsdato på bestyrelsesmedlemmer.

   

  ID Checker.nl BV (Holland) (Irland)

  Bekræftelse af identitet, automatisk dataudtrækning fra billeder af dokumenter og dokumentvalidering/registrering af dokumentfalsk. Forskning og test af nye produkters og tjenesters formålstjenstlighed.

  Navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato, juridisk status, cvr-nummer, momsnummer, legitimationsbevis, adresse, ejerskab over en betalingsmetode, eller andre dokumenter, som vi måtte bede om, og de oplysninger, der indeholdes i disse, til formål vedrørende risiko/overholdelse/kredit.

   

  Au10tix Limited (Cypern)

  Bekræftelse af identitet, automatisk dataudtrækning fra billeder af dokumenter,og dokumentvalidering/registrering af dokumentfalsk. Forskning og test af nye produkters og tjenesters formålstjenstlighed.

  Navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato, juridisk status, cvr-nummer, momsnummer, dokumenter med oplysninger, der udgør bevis for identitet og adresse, ejerskab over en betalingsmetode eller andre dokumenter, som vi måtte bede om, og de oplysninger, der indeholdes i disse, til formål vedrørende risiko/overholdelse/kredit.

   

  Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Germany), Zoot Enterprises Limited (Storbritannien)

  Behandling af tekniske programmer og levering af en data- og dokumentgateway til revision og gennemgang af konti og til udveksling af brugeroplysninger og billeder af dokumenter, der indeholder oplysninger, der udgør bevis på identitet, adresse og ejerskab af en betalingsmetode med kontraherede kredit- og bedrageribekæmpelsesbureauer. Indsamling af data fra interne og eksterne datakilder og udarbejdelse af statistiske analyser for at vurdere risici for bedrageri.

  Alle de kontooplysninger og dokumenter, der leveres af kunder, omfatter de oplysninger, der bruges til at give oplysninger om identitet og adresse, ejerskab over en betalingsmetode, eller andre dokumenter, som vi måtte bede om, og de oplysninger, der indeholdes i disse, til formål vedrørende risiko/overholdelse/kredit. Disse oplysninger kan også omfatte IP-adresser.

  Markedsføring og PR

   

  DemandGen AG (Tyskland)

  Gennemførsel af e-mailmarketingkampagner.

  Navn, e-mailadresse, telefonnummer, kontotype, type og beskaffenheden af PayPals tjenester, der tilbydes eller anvendes og relevante betalingsoplysninger.

   

  StrikeAd UK Ltd. (Storbritannien), Ad-x Limited (Storbritannien), Criteo Ltd. (Storbritannien), Criteo Singapore Pte.Ltd

  Gennemførsel og måling af retargetingkampagner for at segmentere brugere til PayPal Here-marketingkampagner.

  Anonymt cookie-id, reklame-id og enheds-id for at segmentere brugergrupper til markedsføringsformål.

   

  Nanigans, Inc. (USA), Fiksu, Inc. (USA), Ad- X Limited (Storbritannien), Criteo Ltd. (Storbritannien), Criteo Singapore Pte.Ltd

  Hjælp til identificering af adfærd i mobilappen for at guide beslutninger om målrettet markedsføring og hjælpe med effektiv håndtering og optimering af mobilkampagner på sociale netværk og andre steder på nettet

  Anonymt cookie-id, reklame-id og enheds-id, der anvendes af en bestemt person, begivenheder i mobilappen vedrørende brug af mobilappen af en bestemt bruger (herunder uden begrænsning, login, vellykket gennemførsel af betalingen), men ikke oplysninger om betaling og finansielle oplysninger.

  Indhold i de reklamer, der skal leveres til bestemte brugere, og, alt efter om det er relevant, segmentering af grupper, som en sådan person tilhører med henblik på reklameformål.

  Drift

   

  Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Germany), Zoot Enterprises Limited (Storbritannien)

  Behandling af tekniske programmer og levering af en data- og dokumentløsning til revision og gennemgang af konti og til udveksling af brugeroplysninger og billeder af dokumenter, der indeholder oplysninger, der udgør bevis på identitet, adresse og ejerskab af en betalingsmetode med kontraherede kredit- og bedrageribekæmpelsesbureauer.

  Alle kontooplysninger og dokumenter, der leveres af kunder, som f.eks. legitimationsbevis og adresse, ejerskab over en betalingsmetode, eller andre dokumenter, som vi måtte bede om, og de oplysninger, der indeholdes i disse, til formål vedrørende risiko/overholdelse/kredit.

  Koncernvirksomheder

   

  Private Sale GmbH (Tyskland)

  Levering af fælles indhold og tjenester (f.eks. registrering, betalinger, fail-over for leverandørfaktureringskonti og kundeservice), vurdering af risikoen eller hjælp til afsløring, forebyggelse og/eller udbedring af bedrageri eller andre potentielt ulovlige handlinger og krænkelser af politikker samt vejledning i beslutninger om deres produkter, tjenester og kommunikation.

  Alle kontooplysninger

 1. Øvrige ændringer

  Afsnit af PayPals politik om beskyttelse af personlige oplysninger er ændret for at tydeliggøre den eksisterende ordlyd og for at rette typografiske fejl.

 

Ændring af PayPals brugeraftale

Ikrafttrædelsesdato: 17. juni 2014

 

Læs dette dokument.

Du behøver ikke at gøre noget for at acceptere ændringerne. De træder automatisk i kraft på ovennævnte dato. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, kan du før ovennævnte dato bede os om at lukke din konto (https://www.paypal.com/dk/cgi-bin/?&cmd=_close-account) med det samme uden at skulle betale flere gebyrer.

Vi håber dog, at du fortsætter med at bruge PayPal og får glæde af følgende fordele:

Det er sikkert

Når du betaler med PayPal, videregives dine betalingsoplysninger aldrig til sælger, så du er bedre beskyttet mod bedrageri.

Det er hurtigt

Du behøver ikke at angive dine kortoplysninger, hver gang du betaler, så du kan betale hurtigere, når du handler på internettet. Du kan også få hurtigere levering af eBay-varer, da du kan betale sælgeren med det samme.

Det er nemt

PayPal er en populær betalingsløsning i Danmark, fordi den gør det nemt og hurtigt at betale på nettet. Det eneste, du skal bruge, er din e-mailadresse og en adgangskode.

Gennemse den aktuelle brugeraftale.

 


Tillæg til PayPals brugeraftale.

 1. PayPal som loginmetode

  Vi tillader, at visse tredjeparter – med din tilladelse – bruger PayPal som loginmetode for dig på disse tredjeparters websteder eller på andre onlinetjenester. Et nyt afsnit 2.4 er blevet tilføjet for at beskrive, hvordan dette virker, og klarlægge dine rettigheder samt forpligtelserne hos den part, der tilbyder PayPal som loginmetode. Det nye afsnit lyder som følger:

  "2.4 PayPal som loginmetode. Hvis du bruger PayPal som loginmetode på eksterne websteder eller i mobilapps, kan vi dele din loginstatus med enhver tredjepart, der tilbyder denne tjeneste som loginmetode, samt dine personlige oplysninger og andre kontooplysninger, du giver tilladelse til at dele, så denne tredjepart kan genkende dig. Vi giver ikke en sådan tredjepart adgang til din PayPal-konto, og vi overfører kun penge fra din konto til denne tredjepart, hvis du giver tilladelse til det.

  Hvis du tilbyder denne tjeneste som loginmetode for besøgende på dit websted, i din app eller på anden vis for dine kundekonti, skal du acceptere alle gældende vilkår, når denne funktion bliver tilgængelig for dig, og overholde alle specifikationer i eventuelle manualer eller retningslinjer for integration. Vi kan ikke garantere for eller på anden vis erklære identiteten for en bruger af denne loginmetode. Vi vil ikke dele en brugers personlige oplysninger og andre kontooplysninger (herunder loginstatus), som vi er i besiddelse af, med dig, medmindre brugeren har accepteret, at vi deler disse oplysninger med dig".

 2. Overførsel af penge – vores ekspedition af dine betalingsanvisninger

  Afsnit 3.1a ændres for at tydeliggøre det tidspunkt på en hverdag efter hvilket, din betalingsanvisning behandles som modtaget af os den følgende hverdag. Det ændrede afsnit 3.1a lyder nu som følger (i forbindelse med bestemmelsens overskrift):

  "3.1 Vores behandling af dine betalingsanmodninger. Ifølge vilkårene i nærværende aftale (og din accept af samme), accepterer du, at vi udfører en betalingsanvisning, der er foretaget af dig via din betalingskonto, og krediterer betalingstjenesteudbyderen for den person, du sender din betaling til, inden for 1 hverdag efter den dato, du har oplyst os om, og vi har modtaget din gyldige betalingsanvisning. Dette er forudsat, at du giver os:

  a. din betalingsanvisning før kl. 14.45 (lokal tid i det land, hvor din konto er registreret) på en hverdag. Hvis du angiver dine betalingsanvisninger uden for dette tidsrum eller på en banklukkedag, accepterer du, at din betalingsanvisning modtages af os på den følgende hverdag".

  (…)

 3. Betalingsmetoder

  Afsnit 3.4 er ændret ved tilføjelsen af:

  1. Et nyt afsnit, der beskriver, at du ved at tilknytte et kort som betalingsmetode tillader, at PayPal trækker penge på kortet som betalingsmetode fremover, samt
  2. et nyt afsnit, der beskriver, hvordan du anvender særlige betalingsmetoder (f.eks. forhandlerspecifikke saldi og gavekort)

  De nye afsnit lyder som følger:

  "Kort som betalingsmetoder: Ved at tilknytte et betalingskort eller forudbetalt kort som betalingsmetode giver du os tilladelse til at trække penge på dette kort automatisk fremover med det relevante beløb, når kortet bruges som betalingsmetode i overensstemmelse med denne aftale. Du kan trække denne tilladelse tilbage for alle kort ved at fjerne kortet som betalingsmetode i din kontoprofil.

  Særlige betalingsmetoder : Visse betalinger kan gennemføres via særlige betalingsmetoder, der er knyttet til din konto, som f.eks. forhandlerspecifik saldo, gavekort eller andre salgsfremmende betalingsmetoder. Brugen og prioriteringen af disse betalingsmetoder er underlagt yderligere vilkår og betingelser mellem dig og PayPal ("Særlige betalingsmetoder"). Din kontooversigt kan, som en del af din overordnede saldo, vise det teoretiske beløb, der er tilgængeligt via dine særlige betalingsmetoder til at finansiere kvalificerede betalinger til enhver tid".

 4. Foretrukne betalingsmetoder til faste eller automatiske betalinger

  Afsnit 3.5b er ændret for at beskrive, hvordan du kan bruge en foretrukken betalingsmetode til faste eller automatiske betalinger. Det ændrede afsnit 3.5b lyder nu som følger:

  "3.5 Foretrukken betalingsmetode. Hvis du vil vælge en foretrukken betalingsmetode, kan du gøre det, i disse tilfælde(...)

  b. I din kontoprofil – faste betalinger. Hvis du har oprettet en fast eller automatisk betaling eller har givet en forhandler eller tredjepart tilladelse til at inddrive betalinger fra din PayPal-konto, kan du vælge en foretrukken betalingsmetode for alle fremtidige betalinger til denne forhandler eller tredjepart. Det kan du gøre ved at logge på din konto, klikke på "Min profil", klikke på "Faste betalinger" eller "Betalingsliste" og derefter klikke på linkene for at angive en foretrukken betalingsmetode (kan kaldes "alternativ betalingsmetode"). Ellers anvender vi din standardbetalingsmetode".

 5. Betalinger, der er iværksat af tredjepart (herunder faste betalinger).

  Underafsnittet i afsnit 3.10 (Betalinger, der er indledt af tredjepart (herunder faste betalinger)), som angiver forpligtelser for betalingsmodtagere om at underrette den betalende part på forhånd, er ændret til følgende:

  "3.10 Betalinger, der er indledt af tredjepart (herunder faste betalinger) . En betaling, der er indledt af en tredjepart, er en betaling, der foretages på grundlag af din forhåndstilladelse af en tredjepart (f.eks. en forhandler, en mobilapp leveret af en forhandler eller eBay) om at inddrive betaling fra din PayPal-konto".

 6. Tage imod penge

  Vi tilføjer en kort sætning i indledningen af afsnit 4, som beskriver mulighederne for at tage imod penge via PayPal, og den lyder som følger:

  "PayPal kan give en hvilken som helst person (med eller uden en PayPal-konto) tilladelse til at overføre et beløb til din konto".

 7. Forbudte aktiviteter

  Et nyt afsnit 9.1.f og ah er blevet tilføjet for at gøre det til en forbudt aktivitet at undlade at overholde de påkrævede krav, som er angivet i vores integrations- eller programmørvejledninger. De nye afsnit 9.1.f og ah lyder som følger (i forbindelse med den grundlæggende bestemmelse):

  "9.1 Forbudte aktiviteter I forbindelse med din brug af vores websted, din konto eller tjenesterne eller i dine interaktioner med PayPal, en bruger eller en tredjepart, kan du ikke gøre følgende:

  f. Undlade at give os supplerende oplysninger om dig selv eller dine forretningsaktiviteter, som vi med rimelighed måtte forlange 

  ah. Integrere eller bruge tjenesterne uden at overholde alle obligatoriske krav, som kommunikeres til dig via en integrations- eller programmørvejledning eller anden dokumentation fra PayPal fra tid til anden".

 8. Sikkert betalingsinstrument

  Afsnit 9.2 er ændret ved tilføjelsen af de nye underafsnit 9.2.i og 9.2.j, som overordnet set kræver, at du sørger for at holde dine personlige oplysninger på din konto opdateret og tager alle de nødvendige forholdsregler for at opretholde et tilfredsstillende sikkerhedsniveau på de enheder, du bruger til at få adgang til tjenesterne. De nye afsnit 9.2.i og 9.2.j lyder som følger (i forbindelse med deres grundlæggende bestemmelser):

  "Du accepterer at udføre følgende handlinger for at sørge for, at dit betalingsinstrument er sikkert:

  i. Sørg for at opdatere dine personlige oplysninger på din konto. Vi kan muligvis ikke give dig svar, hvis du kontakter os angående din konto fra en adresse, et telefonnummer eller en e-mailadresse, der ikke er registreret hos os.

  j. Træf alle rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte den personlige elektroniske enhed, du benyttede til at få adgang til tjenesterne (herunder, uden begrænsning, brugen af brugerdefinerede enhedsfunktioner, der er beskyttet med pinkode og/eller adgangskode, til at få adgang til tjenesterne samt undladelse af deling af din enhed med andre)".

 9. PayPals køberbeskyttelse

  Afsnit 13.7 er tilføjet for at beskrive dit potentielle ansvarsområde ifølge vores køberbeskyttelse, hvis du tager imod betalinger (f.eks. en sælger). Nyt afsnit 13.7 lyder som følger:

  "13.7 Dækningsområde

  Betalingsmodtagere: Som betalingsmodtager er du erstatningspligtig over for os, hvis du taber en sag med et erstatningskrav til en kunde med en PayPal-konto, der er registeret et hvilket som helst sted (hvad enten det er ifølge vores køberbeskyttelse i kundens registreringsland eller på anden vis). Dette omfatter, uden begrænsning, når du sælger til en kunde, som er bruger af hele programmet, og kunden opretter et krav om en vare, der afviger væsentligt fra beskrivelsen, hvorefter du normalt ville være forpligtet til at acceptere at modtage varen igen og tilbagebetale den fulde pris til kunden plus de oprindelige forsendelsesomkostninger. Du vil IKKE modtage en tilbagebetaling af dine PayPal-gebyrer. Hvis du taber kravet "Afviger væsentligt fra beskrivelsen", fordi den vare, du har solgt, er falsk, bliver du bedt om at tilbagebetale det fulde beløb til kunden, og du vil ikke få returneret varen (varen destrueres). Hvis du sælger eller markedsfører varer til købere i andre lande, skal du læse vores køberbeskyttelsespolitik for de lande, du målretter mod (tilgængelig via linket "Juridisk" eller Brugeraftale nederst på vores websted), da disse politikker vil gælde for dig som betalingsmodtager eller sælger."

 10. Billetter

  Et nyt afsnit 13.13 er tilføjet for at underrette købere om, at i visse tilfælde kan overskuddet for deres betalinger til betalingsmodtagere for billetter blive opbevaret i en trust for (dvs. til fordel for) køberen for at sikre, at de kan få deres penge tilbage via PayPal ifølge yderligere betingelser, hvis arrangementet ikke finder sted på den planlagte dato: Det nye afsnit 13.13 lyder som følger:

  "13.13 Billetter

  I visse tilfælde, hvor du har købt en billet eller betalt for at deltage i en begivenhed hos en betalingsmodtager, der er registreret som PayPal-kontohaver i Storbritannien ("Begivenhed"), henstår alle de penge, du har betalt, til rentenydelse for dig, så rentenydelsesretten i forhold til dette beløb forbliver hos dig, indtil den pågældende begivenhed finder sted".

 11. Tilbageførsler

  Definitionen af "Tilbageførsel" i sektion 15 er ændret for at forklare nogle af årsagerne til, at en betaling tilbageføres. Den ændrede definition lyder som følger:

  "ax. "Tilbageførsel" betyder, at du har modtaget en betaling, som PayPal kan tilbageføre til afsenderen eller anden tredjepart, da betalingen (a) er blevet anfægtet af en køber direkte med deres bank og/eller (b) er blevet fjernet fra din saldo af anden årsag (andet end en chargeback eller et krav ifølge PayPals køberbeskyttelse), herunder uden begrænsning, hvor(i) betalingen ikke overholder vores politik om godkendt brug, eller hvis vi har rimelig mistanke om overtrædelse af vores politik om godkendt brug, eller (ii) hvor betalingsbeløbet ikke blev autoriseret af afsenderen til den relevante tredjepart i forbindelse med en gyldig tilladelse til en betaling indledt af en tredjepart (se afsnit 3.10), eller (iii) betalingen blev finansieret via en bankoverførsel, som efterfølgende blev tilbagekaldt af banken uanset årsag og/eller (c) er blevet kategoriseret efter PayPals interne risikomodel som en risikabel betaling, der skal tilbageføres for at mindske den risiko, der er forbundet med betalingen. Begrebet "Tilbageført" skal fortolkes i overensstemmelse hermed".

 12. Private betalinger

  Bemærkning c i definitionen af "Private betalinger" i bilag 1 – tabel over gebyrer er ændret, så den afspejler de tilgængelige muligheder for betaling af gebyr for afsendere og modtagere af personlige betalinger (hvor afsenderen som standard betaler ekspeditionsgebyret for en personlig betaling med visse undtagelser). Der er foretaget tilsvarende ændringer i teksten i tabellen over gebyrer for internationale personlige betalinger. Den ændrede bemærkning c i definitionen af "Private betalinger" lyder som følger (i forbindelse med dens grundlæggende bestemmelse):

  "En privat betaling betyder, at der overføres penge (under fanen "Privat" via "Overfør penge") til og modtages penge på din PayPal-konto fra venner og familie, uden at der betales for varer eller tjenesteydelser. Hvis du sælger varer eller tjenester, må du ikke bede kunden om at sende dig en privat betaling for købet. Gør du dette, kan vi fjerne din mulighed for at acceptere private betalinger. bemærk:

  c. når der pålægges et gebyr for en privat betaling, betaler afsenderen som standard gebyret, mens visse funktioner kræver, at gebyret i stedet betales af modtageren (f.eks. hvis funktionen giver afsenderen mulighed for at bestemme, hvem der skal betale gebyret). I nogle tilfælde kan afsenderen ikke bestemme, og afsenderen eller modtageren skal betale gebyret. Hvis du foretager en privat betaling på et websted eller i en app, der ikke ejes af os, kan vi tillade, at tredjeparten bestemmer, om gebyret for den private betaling skal betales af afsenderen eller modtageren. Det vil blive oplyst af tredjeparten".

 13. Landekategorier til beregning af ekspeditionsgebyr for cross-border-betalinger

  En bestemmende faktor i det relevante ekspeditionsgebyr for cross-border-betalinger er, i hvilket område afsenderens PayPal-konto er registreret. I følgende områder (og de lande, de tilhører) pålægges der gebyr for cross-border-betalinger: Vi tilføjer en opklarende status for udvalgte lande i visse områder med cross-border-gebyrer. Georgien, Hviderusland og Kosovo er føjet til Europa II-området. Makedonien og Moldovas status som medlemmer af Europa II-området er defineret, og Monaco og Montenegros status som medlemmer af Europa I-området er defineret. Der pålægges gebyr for cross-border-betalinger i følgende områder (og de lande, de tilhører), og medlemskabet er opdateret i gebyroversigten for private cross-border-betalinger og kommercielle betalinger i bilag 1 – Tabel over gebyrer:

  1. Nordeuropa: Danmark, Finland (inkl. Ålandsøerne), Færøerne, Grønland, Island, Norge og Sverige.
  2. Europa I: Belgien, Cypern, Estland, Frankrig (inkl. Fransk Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte og Réunion), Gibraltar, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Portugal, San Marino, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien (inkl. Kanaløerne og Isle of Man), Tyskland, Vatikanstaten og Østrig.
  3. Europa II: Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Georgien, Hviderusland, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Makedonien, Moldova, Polen, Rumænien, Rusland, Schweiz, Serbien, Tjekkiet, Tyrkiet, Ukraine og Ungarn.
 14. Tilbagebetalingsgebyr på kommercielle betalinger

  Vi tilføjer en bemærkning om delvise tilbagebetalinger i afsnittet om tilbagebetalingsgebyr på kommercielle betalinger i bilag 1 – tabel over gebyrer, der lyder som følger:

  "Tilbagebetalingsgebyr på kommercielle betalinger

  Fuld tilbagebetaling

  Hvis du tilbagebetaler hele beløbet for en kommerciel betaling, beholder vi kun den faste gebyrdel af betalingsgebyret.

  Hele beløbet for den kommercielle betaling sættes ind på
  køberens konto.

  Det
  beløb, der oprindeligt blev sat ind på din konto i forbindelse med den kommercielle betaling og den faste gebyrdel af det kommercielle betalingsgebyr, trækkes på din konto.

 15. Delvise tilbagebetalinger

  Hvis du udsteder en delvis tilbagebetaling for en kommerciel betaling, tilbageholder vi en forholdsmæssig andel af det faste gebyr for den kommercielle betaling.

  Det angivne tilbagebetalingsbeløb indsættes på kundens konto.

  Det beløb, der oprindeligt blev indsat på din konto i forbindelse med den kommercielle betaling og den forholdsmæssige andel af det faste gebyr for den kommercielle betaling, trækkes på din konto".

  ...

 16. Øvrige ændringer

  Nogle af afsnittene i vores brugeraftale er ændret for at tydeliggøre den eksisterende ordlyd og for at rette mindre typografiske fejl.
   

Ændring af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Ikrafttrædelsesdato: 14. maj 2014


Ændring af PayPals politik om beskyttelse af personlige oplysninger

 1. Oplysninger, som vi indsamler

  Vi har ændret afsnit 3 for at fremhæve oplysninger om de supplerende oplysninger, som vi muligvis beder dig angive, når du anvender bestemte PayPal-funktioner, og for at forklare, hvilke typer oplysninger om dig og din virksomhed vi kan indhente i forbindelse med en betaling.

  De ændrede dele af afsnit 3 lyder nu som følger:

  "3. Oplysninger, som vi indsamler

  Obligatoriske oplysninger

  (...)Du kan blive bedt om at uploade et billede af dig selv, når du bruger bestemte PayPal-funktioner, f.eks. PayPal POS-funktionen, som er tilgængelig i visse lande via vores mobilapp. Billedet skal bruges, for at vi kan levere disse tjenester. Hvis vi giver dig tilladelse til at knytte dit medlemskab af et kvalificeret loyalitetsprogram til din konto, kan vi kræve, at du angiver et medlems-id for dette loyalitetsprogram".

 2. Vores brug og videregivelse af oplysninger

  Vi tilføjer en ny del til afsnit 4 med titlen "Indhold, der er sendt af dig, til offentliggørelse" (under delafsnittet "Intern brug"). Dette afsnit angiver den licens og de rettigheder, du tildeler os samt alle datterselskaber af eBay Inc. om brug af indhold, som du sender til offentliggørelse via PayPals tjenester. Det nye afsnit lyder som følger:

  "Indhold, der er sendt af dig, til offentliggørelse

  Når du sender indhold til os eller offentliggør det [(i alle tilfælde ved offentliggørelse, uanset om det sker online eller offline)] via PayPals tjenester, tildeler du eBay Inc. og alle deres datterselskaber og sekundære foretagender (inklusive, men ikke begrænset til, PayPal) ("eBay Group") en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, varig, uopsigelig, royaltyfri, sublicenserbar (via flere lag) rettighed til at benytte sig af al ophavsret, offentlig omtale, alle varemærker, databaserettigheder og immaterialret, du har i forbindelse med indholdet, i et hvilket som helst eksisterende eller fremtidigt medie. I det videst mulige omfang, det er tilladt ifølge den gældende lovgivning, giver du afkald på dine moralske rettigheder og giver samtykke til ikke at gøre brug af sådanne rettigheder over for eBay Group, dennes sublicenstagere eller modtagere. Du erklærer og garanterer, at intet af det følgende krænker immaterialretten. Din levering af indhold til os, din offentliggørelse af indhold via PayPal-tjenester og eBay Groups brug af dette indhold (herunder afledt arbejde) i forbindelse med PayPal-tjenester".

  Den del af afsnit 4, der har overskriften "Videregivelse til andre PayPal-kunder", er blevet ændret for at tydeliggøre, hvornår vi kan videregive visse elementer af dine oplysninger. Det ændrede segment af denne del af afsnit 4 lyder nu som følger (i forbindelse med bestemmelsens overskrift):

  "Videregivelse til andre PayPal-kunder

  Hvis du bruger PayPal som loginmetode på eksterne websteder eller i mobilapps, kan vi dele din loginstatus med enhver tredjepart, der tilbyder denne tjeneste som loginmetode, samt personlige oplysninger og andre kontooplysninger, du giver tilladelse til at dele, så denne tredjepart kan genkende dig. Vi vil ikke give en sådan tredjemand adgang til din PayPal-konto og vil kun overføre penge fra din konto til denne tredjemand, hvis du godkender det. Du kan få adgang til, se og administrere indstillingerne for datadeling med forhandlere, når du er logget på din PayPal-konto.

  Hvis du knytter dit medlemskab af et kvalificeret loyalitetsprogram til din konto i vores mobilapp, kan vi dele dit medlems-id for loyalitetsprogrammet med de forhandlere, der deltager i relevante loyalitetsprogrammer, når du betaler den pågældende forhandler via PayPal. Hvis du fjerner dit medlems-id for loyalitetsprogrammet fra din konto, stopper vi med at dele disse oplysninger".

 3. Vores brug og videregivelse af oplysninger – videregivelse til tredjepart ud over PayPal-kunder

  Afsnit d. i den del af afsnit 4, der kaldes "Videregivelse til tredjeparter ud over PayPal-kunder" er ændret for at forklare, at de steder, hvor du har accepteret videregivelse af dine data til en tredjepart, som er angivet i afsnit 4, vil dette også omfatte den part, som tredjeparten videregiver oplysningerne til (f.eks. en anden part, som overtager ansvaret for tredjepartens tjenester til PayPal). Det ændrede afsnit d. lyder som følger:

  "Videregivelse til tredjeparter ud over PayPal-kunder

  PayPal hverken sælger eller udlejer dine personligt identificerbare oplysninger til tredjemand og vil kun videregive disse oplysninger i begrænset omfang og med det formål, der er beskrevet i nærværende politik. Det omfatter overførsel af oplysninger til andre lande end EØS-medlemsstater. Du giver specifikt samtykke til og beder os gøre følgende:

  (…)

  d. Videregive oplysninger til "kategorierne" for tredjeparter, som er angivet i tabellen nedenfor. Formålet med denne videregivelse er at gøre det muligt for os at levere vores tjenester til dig. I tabellen nedenfor angiver vi også for hver "kategori" eksempler på ikke-eksklusive tredjeparter (hvilket kan omfatte den part, som tredjeparten videregiver oplysningerne til), som vi i øjeblikket videregiver dine kontooplysninger til, samt formålet hermed og de faktiske oplysninger, vi videregiver (disse tredjeparter er, undtagen hvor det udtrykkeligt er anført, begrænset ifølge gældende lov eller ved aftale i forhold til anvendelse af oplysningerne til sekundære formål ud over de formål, som oplysningerne blev delt ifølge)".

  Ligesom de fleste banker eller betalingstjenesteudbydere arbejder vi sammen med tredjepartstjenesteudbydere. Vi skal fra tid til anden videregive data til dem, så de tjenester, som brugerne har anmodet om, kan udføres. Disse tjenesteudbydere forsyner os med vigtige funktioner, så vi kan tilbyde en nemmere, hurtigere og mere sikker måde at betale på.

  I almindelighed kræver den luxembourgske lovgivning, som PayPals håndtering af brugerdata er omfattet af (databeskyttelse og bankhemmeligholdelse), en højere grad af gennemskuelighed, end de fleste andre EU-lovgivninger. Derfor angiver PayPal i sin politik om beskyttelse af personlige oplysninger, i modsætning til det brede flertal af leverandørerne af internetbaserede tjenester eller finansielle tjenester i EU, hver udbyder af tredjepartstjenester, hvortil der videregives brugerdata. Derudover angives formålet med videregivelsen, samt hvilken type oplysninger der videregives.


  Afsnit d af den del af afsnit 4 med overskriften "Videregivelse til tredjeparter ud over PayPal-kunder" er blevet ændret for at tillade, at vi udleverer visse PayPal-kundeoplysninger til andre tredjeparter eller til yderligere formål i tillæg til de formål, der fremgår af nedenstående tabel, eller for at ændre omfanget af de formål og de data, der deles, jf. nedenfor anførte tabel.

  Kategori

  Partens navn og retsområde (i parentes)

  Formål

  Data, der videregives

  Outsourcing af kundeservice

  Attensity Europe GmbH

  At levere kundetjenester på baggrund af kundekontakt med PayPal på sociale medier.

  De oplysninger, der er angivet af kunden via sociale medier, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser, brugernavne på sociale medier, afkortede og begrænsede eller komplette oplysninger om betalingsmetode (der skelnes mellem store og små bogstaver), udløbsdato for betalingsmetode, PayPal-kontotype, legitimationsbevis, saldo og betalingsoplysninger, kundeerklæringer og rapporter, kontokorrespondance, leveringsoplysninger og kampagneoplysninger.

  ePerformax Contact Centers & BPO (USA), Genpact International Inc. (USA)

  At levere globale betalingstjenester til kunderne.

  Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser, afkortet og delvise eller komplette oplysninger om betalingsmetode (afhængigt af forholdet), udløbsdato for betalingsmetoden, typen af PayPal-konto, legitimationsbevis, kontosaldo og betalingsoplysninger, kundeoversigter og -rapporter, kontokorrespondance, forsendelsesoplysninger og salgsfremmende oplysninger.

  Kredit- og bedrageribekæmpelsesbureauer

  LexisNexis, LexisNexis Risk Solutions UK Limited (Storbritannien)

  Bistand ved godkendelse af kunder

  Navn, adresse og fødselsdato

  Zoot Deutschland GmbH (Tyskland), Zoot Enterprises Limited (Storbritannien)

  At behandle tekniske programmer og levere en data- og dokumentgateway til gennemgang og undersøgelse af konti samt udveksle brugeroplysninger med aftalte bedrageriforebyggelses- og kreditvurderingsbureauer. At indsamle data fra interne og eksterne datakilder og udarbejde statistiske analyser med henblik på at vurdere risici for bedrageri.

  Alle kundernes kontooplysninger og dokumenter, f.eks. identitets- og adressebeviser. Disse oplysninger kan også omfatte IP-adresser.

  MaxMind, Inc. (USA)

  At registrere bedrageri.

  Bemærk, at de data, der videregives til denne tjenesteudbyder, kan:
  • opbevares af denne til revisions- og bedrageribeskyttelsesformål,
  • anvendes af denne med henblik på at optimere PayPals og andre parters tjenester til bedrageribeskyttelse, og
  • overføres til et land uden for EU og på verdensplan.

  Alle kontooplysninger og IP-adresse, kortoplysninger.

  Future Route Ltd (Storbritannien)

  At udføre dataanalyse af vores erhvervsbrugere til evaluering af kreditrisiko i realtid.

  Navn, adresse, e-mailadresse og fødselsdato.

  Finansielle produkter

  Total System Services, Inc. (USA)

  At behandle forhandlerindledte og kundegodkendte betalinger (herunder kundeoplysninger for direkte træk på din konto) for at levere konto-/kortbetalingstjenester, gemme betalinger, betalingsoplysninger og andre kundedata med relation til disse betalinger. At levere callcentertjenester, korttrykning og udskrifter af kontoudtog.

  Navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato (hvis dette er påkrævet), alle kontooplysninger og dokumenter, der er medsendt af kunderne, for at medtage de oplysninger, der er påkrævet som bevis for din identitet og adresse.

  Markedsføring og PR

  Grayling Communications Limited (Storbritannien), Rock Communications (Italien), Fleisher (Israel), Clue PR (Polen).

  At besvare medieforespørgsler vedrørende kundespørgsmål.

  Navn, adresse og alle kundekontooplysninger, der er relevante for kundens spørgsmål.

  Oracle America Inc. (USA)

  At udvikle, måle og udføre markedsføringskampagner.

  Forhandlerens navn, virksomhedsnavn, adresse og cvr-nummer, forhandlerens kontaktpersons navn, jobbetegnelse, e-mailadresse og telefonnummer, forhandlerens webadresse, PayPal-kontonummer, anvendte tredjepartsapplikationer og adfærd på vores websted.

  Foule Access SAS (Frankrig)

  At gemme forhandlerkontaktoplysninger til markedsføringskommunikation til sådanne forhandlere.

  Navnet på forhandleren, navn på kontaktperson, adresse, e-mail, telefonnummer og forhandlerens webadresse.

  Appnexus, Inc. (USA), BlueKai, Inc. (USA), Conversant GMBH (Tyskland), Google Ireland, Ltd. (Irland), DoubleClick Europe Ltd (Storbritannien).

  At udføre retargeting-kampagner med henblik på levering af brugertilpasset annoncering.

  Anonymt id, der er genereret af cookies, pixeltags eller lignende teknologier, der er integreret i websider

  Criteo SA (Frankrig)

  At udføre retargeting-kampagner med henblik på levering af brugertilpasset annoncering.

  Anonymt id, der er genereret af cookies, pixeltags eller lignende teknologier, der er integreret i websider, og e-mails, der er sendt til brugerne.

  Linkedin Ireland Limited (Irland)

  At udføre retargeting-kampagner med henblik på levering af brugertilpasset annoncering.

  Krypterede e-mailadresser med tilknytning til PayPal-brugere (uden angivelse af kontoens tilhørsforhold).

  Conversant Inc. (USA)

  At udføre og måle retargeting-kampagner med henblik på at identificere besøgende og sende dem videre via tilpassede reklamekampagner.

  Det PayPal-konto-id (hvis dette er relevant) og enheds-id, som bruges af en bestemt person, samt indholdet af annoncerne, som leveres og segmenteres i brugergrupper med henblik på annoncering.

  StrikeAd UK Ltd. (Storbritannien), Ad-x Limited (Storbritannien)

  At udarbejde og måle kampagner for målretning mod tilbagevendende brugere til segmentering af brugere til markedsføringskampagner for PayPal Here.

  Anonymt cookie-id og enheds-id til segmentering af brugergrupper til markedsføringsformål.

  Fiksu, Inc. (USA)

  At udarbejde og måle kampagner for målretning mod tilbagevendende brugere til segmentering af brugere til markedsføringskampagner, der involverer applikationer til PayPal-mobil.

  Enheds-id'et bruges til Apples iOS-operativsystem, når en bruger installerer en app, tilmelder sig en PayPal-tjeneste, logger på, tjekker ind eller angiver et profilbillede.

  Nanigans, Inc. (USA)

  At udføre retargeting-kampagner med henblik på levering af brugertilpasset annoncering.

  Annoncerings-id, der er knyttet til Apple iOS-enheder, når en bruger installerer en app, genåbner en app, tilmelder sig en PayPal-tjeneste, logger på, tjekker ind, tjekker sin saldo, gemmer et tilbud, betaler, angiver et profilbillede eller foretager andre kontoændringer i eller med relation til brugen af applikationen.

  Facebook, Inc (USA), Facebook Ireland Limited (Irland) og Twitter, Inc. (USA)

  At vise relevante annoncer for Facebook- og Twitter-brugere (alt efter hvad der er relevant).

  Krypterede e-mailadresser med tilknytning til PayPal-brugere (uden angivelse af kontoens tilhørsforhold).

  Purepromoter Ltd t/a Pure360

  Afsendelse af tjenesterelaterede og (afhængigt af indstillingerne for tilmelding) markedsførende sms-beskeder til PayPal-brugere.

  Mobilnummer, navn, adresse, e-mailadresse, virksomhedsnavn, virksomhedens kontaktoplysninger, domænenavn, kontostatus, kontotype, kontoindstillinger, type og karakter af PayPal-tjenester, der tilbydes eller anvendes, og relevante betalings- og kontooplysninger.

  Drift

  Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim & Partner Lawyers (Tyskland, Østrig, Schweiz), Akinika Debt Recovery Limited (Storbritannien), Capita Plc (Storbritannien), Compagnie Francaise du Recouvrement (Frankrig), Clarity Credit Management Solutions Limited (Storbritannien), eBay Europe Services SARL (Luxembourg); EOS Solution Deutschland GmbH (Tyskland), EOS Aremas Belgium SA/NV (Belgien), EOS Nederland B.V. (Holland), Arvato Infoscore GmbH (Tyskland), , Infoscore Iberia (Spanien), , SAS (Frankrig), Transcom WorldWide S.p.A. (Italien), Transcom Worldwide SAS (Tunesien), Intrum Justitia S.p.A. (Italien),

  At inddrive gæld.

  Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-mailadresse, kontotype, kontostatus, sidste fire cifre på konto for betalingsmetoder, registreringsnummer, saldo, oplysninger om kontobevægelser og passiver, navn på betalingsmetodeudbyder og kopier af al korrespondance i hver enkel sag vedrørende de beløb, du (eller en anden person) skylder os.

  KSP Kanzlei Dr. Seegers (Tyskland), BFS Risk & Collection GmbH (Tyskland); HFG Hanseatische Inkasso- und Factoring-Gesellschaft (Tyskland), BFS Risk and Collection GmbH (Tyskland), Team 4 Collect (Spanien), Arvato Polska (Polen), BCW Collections Ireland Ltd (Irland), S.C. Fire Credit S.R.L. (Rumænien), Gothia Financial Group AB (Sverige), Gothia AS (Sverige), Gothia A/S (Danmark), Gothia Oy (Finland), Credit Solutions Ltd (Storbritannien).

  At inddrive gæld og håndtere rapportering til kreditvurderingsbureauer om misligholdende kunder.

  Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-mailadresse, kontotype, kontostatus, sidste fire cifre på konto for betalingsmetoder, registreringsnummer, saldo, oplysninger om kontobevægelser og passiver, navn på betalingsmetodeudbyder, relevante oplysninger om kontoadfærd samt kopier af al korrespondance (herunder, uden begrænsning, al korrespondance med relevans for rapportering til kreditoplysningsbureauer) i hver enkel sag vedrørende de beløb, du (eller en anden person) skylder os.

  Begbies Traynor Group plc (Storbritannien), Moore Stephens LLP (Storbritannien), Moore Stephens Ltd (Storbritannien), Moore Stephens International Ltd (Storbritannien), Moorhead James LLP (Storbritannien), Comas Srl (Italien), RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG (Tyskland), LLC Elitaudit (Rusland), National Recovery Service (Rusland).

  At undersøge (herunder, uden begrænsning, foretage kontrol af aktiver og/eller fysisk eftersyn af arbejdsområdet og/eller virksomhedsevalueringer) og/eller inddrive (og/eller assistere med inddrivelsen af) gæld fra potentielt insolvente og insolvente kunder

  Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-mailadresse, kontotype, kontostatus, sidste fire cifre på konto for betalingsmetoder, registreringsnummer, saldo, oplysninger om kontobevægelser og passiver, navn på betalingsmetodeudbyder og kopier af al korrespondance i hver enkel sag vedrørende de beløb, du (eller en anden person) skylder os.

  Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH (Tyskland)

  Inddrivelse og administration af gæld og støtte til inkassoteams i tilfælde af insolvente kunder.

  Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-mailadresse, kontotype, kontostatus, sidste fire cifre på konto for betalingsmetoder, registreringsnummer samt navn på udbyder af betalingsmetode, kontosaldo, dato og beløb for sidste betaling samt resultater af kreditvurderinger.

  Zoot Deutschland GmbH (Tyskland), Zoot Enterprises Limited (Storbritannien)

  At behandle tekniske programmer og levere en data- og dokumentgateway til gennemgang og undersøgelse af konti samt udveksle brugeroplysninger med aftalte bedrageriforebyggelses- og kreditvurderingsbureauer.

  Alle kundernes kontooplysninger og dokumenter, f.eks. legitimations- og adressebeviser

  Interxion Datacenters B.V.

  At yde support til datacenterdriften for kreditproduktet Bill Safe.

  Alle relevante kontooplysninger og betalingsoplysninger.

 4. Øvrige ændringer

  Afsnit af PayPals politik om beskyttelse af personlige oplysninger er ændret for at tydeliggøre den eksisterende ordlyd og for at rette typografiske fejl.