Gå til hovedindholdet

Brugeraftale for PayPal-tjeneste

>> Vis alle juridiske aftaler

Brugeraftale for PayPal-tjeneste

Seneste opdatering: 18. november 2013

Aftalen består af seksten afsnit (inklusive et bilag). Du kan gå direkte til et af afsnittene ved at vælge det ønskede link nedenfor. Overskrifterne og underoverskrifterne nedenfor er kun henvisninger, og de begrænser ikke hvert afsnits omfang. Visse termer, der er skrevet med stort begyndelsesbogstav, har specifikke definitioner, der fremgår af afsnit 15. Understregede termer i aftalen og på vores websted er hyperlinks til de relevante oplysninger.

 

Gå til afsnit:

1. Vores forhold til dig
2. Kvalifikation og kontotyper
3. Afsendelse af penge
4. Modtagelse af penge
5. Kontosaldi og transaktionsoplysninger
6. Udbetaling/indløsning af e-penge
7. Varighed og lukning af din konto
8. Gebyrer og valutaomregning
9. Forbudte aktiviteter
10. Dit ansvar – Vores tiltag
11. Sælgerbeskyttelsesordning
12. Fejl og uautoriserede transaktioner
13. PayPals køberbeskyttelse
14. Tvister med PayPal
15. Definitioner
Bilag 1 Gebyrer

 

Denne aftale er en kontrakt mellem dig og PayPal og gælder for din brug af tjenesteydelserne. Vilkårene i politikken om godkendt brug og regler for forhandlergavekort, som findes på siden "Juridiske aftaler", indgår ved henvisning i denne aftale og indeholder yderligere vilkår og betingelser i forbindelse med tjenesterne. Alle fremtidige ændringer, der fremgår af den opdatering af vilkårene, der allerede var offentliggjort på siden "Juridiske aftaler" på PayPals websted, da du tilmeldte dig tjenesterne, indgår ved henvisning i denne aftale og træder i kraft som angivet i den pågældende opdatering af vilkårene. Ovenfor anførte dokumenter er "supplerende dokumenter", hvad angår aftalen. For at undgå tvivl kan hverken de vedlagte dokumenter eller de dele af aftalen, der medtager vilkår af de vedlagte dokumenter, udgøre "rammeaftaler" med henblik på EU's direktiv om betalingstjenester (2007/64/EF) eller en eventuel implementering af direktivet i EU eller i EØS (herunder uden begrænsning UK Payment Services Regulations 2009). Denne aftale udleveres sammen med andre juridiske bestemmelser og lovbestemte oplysninger vedrørende din anvendelse af PayPal-tjenesten til dig løbende via PayPals websted(er) (normalt på siden "Juridiske aftaler"). Disse oplysninger kan også sendes til dig eller vises på steder på vores websted(er) eller på anden måde, når det er relevant for din brug af PayPal-tjenesten. 

Ved at tilmelde dig tjenesterne skal du læse, samtykke til og acceptere alle de vilkår og betingelser, der indeholdes i denne aftale (inklusive de vilkår om opdateringer af vilkår, politikker og bonus, der henvises til ovenfor). Denne aftale tilvejebringes til dig og indgås på dansk. Du samtykker til, at din brug af tjenesterne udgør din accept af aftalen, og vi anbefaler, at du opbevarer eller udskriver en kopi af aftalen (inklusive alle politikker).

VIGTIGT

Dette er et vigtigt dokument, som du skal overveje nøje, før du vælger, om du på noget tidspunkt vil bruge tjenesterne. Du bedes læse aftalens betingelser grundigt, før du samtykker til aftalen. Denne aftale understreger også visse risici ved at bruge tjenesterne og indeholder vejledning i, hvordan du udfører sikre betalinger via PayPal på nettet.

Du alene er ansvarlig for at forstå og overholde enhver form for lovgivning, regler og krav i dit relevante retsområde, hvor sådan lovgivning, sådanne regler og krav måtte gælde for dig i forbindelse med din brug af PayPal-tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, hvad der måtte gælde i forbindelse med eksport- eller importaktiviteter, skatter og afgifter eller valutatransaktioner.

Bemærk følgende risici og nøglevilkår, der gælder for din brug af PayPal-tjenesterne:

Risiko for tilbageførsel af betaling

Betalinger, som du modtager på din PayPal-konto, kan tilbageføres på et senere tidspunkt, f.eks. hvis en betaling er underlagt en tilbageførsel, en annullering, et krav eller på anden måde ugyldiggøres. Det betyder, at for nogle af vores sælgere kan de betalinger, de har modtaget på deres konto, returneres til afsenderen eller på anden vis fjernes fra deres konto, efter at de er blevet betalt og/eller har leveret varer eller solgte tjenester.

Et nøglekrav for berettigelse til vores sælgerbeskyttelse er, at sælgeren skal sende varen til den adresse, der fremgår på siden med transaktionsoplysninger. Hvis varen leveres personligt, eller hvis en sælger sender varen til en anden adresse (f.eks. hvis køberen beder dig om at sende til en anden adresse med den begrundelse, at det er en "arbejdsadresse" eller en "gaveadresse"), kan du ikke gøre krav på godtgørelse ifølge vores sælgerbeskyttelse.

Du kan hjælpe med at beskytte dig selv imod risiciene for, at en betaling tilbageføres fra din konto, ved at følge de kriterier, der fremgår af vores sælgerbeskyttelse, og ved at følge den øvrige vejledning, der gives sælgere, og som fremgår af siden Sikkerhedscenter på vores websted.

Vi kan lukke, suspendere eller begrænse din adgang til din konto eller vores tjenester og/eller begrænse adgangen til dine penge i det omfang og så længe, som det med rimelighed påkræves, for at beskytte mod ansvarsrisikoen (se afsnit 10.2h), hvis du overtræder denne aftale, herunder vores politik om acceptabel brug eller enhver anden aftale, du måtte indgå med PayPal. For at undgå enhver tvivl: Vi kan vælge at spærre din konto permanent for overtrædelse af afsnit 10.6 (Oplysninger om dig).

Risiko for PayPals tilbageholdelse af betalinger

Bemærk, at selvom du måske kun har en PayPal-konto, har din konto to separate og adskilte funktioner, nemlig betalingsfunktionen og reservefunktionen. Din mulighed for at få adgang til pengene på din konto og for at udføre betalingstransaktioner fra din konto afhænger af, hvilken funktion pengene på et givent tidspunkt er underlagt. For så vidt angår denne aftale:

 • Den del af din konto, der udgør betalingsfunktionen, kaldes "betalingskontoen". Betalingskontoen er den funktionsdygtige del af din konto, hvor du har adgang til penge, og som du kan bruge til at betale andre.
 • Den del af din konto, der udgør reservefunktionen, kaldes "reservekontoen". Din adgang til reservekontoen er begrænset, og du har ikke adgang til pengene på reservekontoen, og du kan ikke udføre betalingstransaktioner med penge på reservekontoen. Penge på reservekontoen kan f.eks. øremærkes som "Afventende", "Ikke clearet" eller "Tilbageholdt".

Eksempler på, hvornår PayPal kan tilbageholde penge for at reducere risici, inkluderer, når pengene er underlagt:

 • Betaling via bankoverførsel med Indsæt penge (se afsnit 3.7)
 • Forhandlers ekspeditionsforsinkelse (se afsnit 3.9)
 • Reserve (se afsnit 10.4)
 • Betalingsgennemgang (se afsnit 4.3)
 • Tilbageholdelse af betaling (se afsnit 10.5)
 • Begrænset aktivitet og tiltag fra PayPals side (se afsnit 9 og 10).

Sager

Hvis du vil åbne en tvist via Løsningscentret, skal du gøre det inden for 45 dage fra den dag, da du foretog betalingen.

Betalingsekspedition

Bemærk, at PayPal ekspederer en gyldig betalingsanmodning fra dig gennem din betalingskonto og krediterer betalingstjenesteudbyderen for den person, som du sender din betaling til, så snart de betalingsordninger, PayPal har til rådighed, tillader det (hvilket kan være inden for næste hverdag), når først du har givet os din betalingsanmodning. Ekspeditionstiden er underlagt visse vilkår, og du kan finde flere oplysninger om ekspeditionen af betalingsanmodninger i afsnit 3.1 i denne aftale.

Du skal tage højde for sådanne risici og sådan vejledning, når du bruger PayPal.

Hvis du vil vide mere om PayPal-tjenesten, kan du læse vores Vigtige oplysninger om betaling og tjeneste

Overskrifterne og underoverskrifterne nedenfor er kun henvisninger, og de begrænser ikke hvert afsnits omfang. Visse termer, der er skrevet med stort begyndelsesbogstav, har specifikke definitioner, som fremgår af afsnit 15 eller andetsteds i denne aftale. Aftalen og vores websted indeholder også understregede termer, som er hyperlinks til relevante oplysninger.

 

1. Vores forhold til dig

1.1 PayPal er udelukkende en betalingstjenesteudbyder.

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) er behørigt autoriseret som et luxembourgsk kreditinstitut i henhold til § 2 i loven af 5. april 1993 om finanssektoren med senere ændringer ("loven") og er underlagt Luxembourgs tilsynsmyndighed, Commission de Surveillance du Secteur Financier.

PayPals primære forretningsområde er udstedelsen af e-penge og tilvejebringelsen af tjenester, der er tæt knyttet til udstedelsen af e-penge. Der findes en beskrivelse af PayPal-tjenestens hovedtræk i dokumentet Vigtige oplysninger om betaling og tjeneste, der findes under linket til juridiske aftaler på hver side af PayPals websted(er). Da tjenesten begrænser sig til e-penge, som ikke anses for at være et indskud eller en investeringstjeneste i lovens forstand, er du ikke beskyttet af de indskudsgarantiordninger, der gælder i Luxembourg, og som tilvejebringes af Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL). Med PayPal kan du betale og tage imod betalinger fra tredjeparter. PayPal er i alle henseender en selvstændigt virkende tredjepart. PayPal har ikke kontrol over og tager ikke ansvaret for og garanterer ikke lovligheden af de produkter eller tjenester, der betales for ved hjælp af vores tjeneste. Vi garanterer ikke nogen brugers identitet eller sikrer, at en køber eller en sælger gennemfører en transaktion. Bemærk, at der er risici forbundet med at handle med mindreårige personer eller personer, der handler under falske forudsætninger.

1.2 Beskyttelse af dine personlige oplysninger Det er meget vigtigt for PayPal at beskytte dine personlige oplysninger. Du bedes læse vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger for bedre at forstå vores engagement i at beskytte dine personlige oplysninger samt vores brug og offentliggørelse af dine oplysninger.

1.3 Immaterielle rettigheder De URL’er, der repræsenterer PayPals websted(er), "PayPal" og alle relaterede logoer for vores produkter og tjenester, der beskrives på vores websted(er), er enten ophavsretligt beskyttet af PayPal, varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører PayPal eller dennes licensgivere. Desuden er alle sidehoveder, specialfremstillet grafik, knapikoner og scripts enten ophavsretligt beskyttet af PayPal, servicemærker, varemærker og/eller produktdesign tilhørende PayPal. Du må ikke kopiere, imitere, modificere, ændre, forandre eller bruge dem uden vores forudgående, skriftlige samtykke dertil. Som forhandler må du, uden forudgående, skriftlig tilladelse, bruge de HTML-logoer, som vi stiller til rådighed gennem vores forhandlertjenester, samt funktionerne i vores auktionsværktøjer eller tilknyttede programmer. Dette forudsætter dog, at formålet med din brug er at omdirigere webtrafik til tjenesten. Du må på ingen måde ændre, modificere eller forandre disse HTML-logo’er, på ingen måde bruge dem på en måde, der miskrediterer PayPal eller tjenesten eller viser dem på en måde, der antyder PayPals sponsorat eller godkendelse. Alle rettigheder, al adkomst og alle interesser i og tilknyttet PayPal-webstedet samt indholdet af dette tilhører udelukkende PayPal og dennes licensgivere.

1.4 Overdragelse Du må ikke overføre eller tildele eventuelle rettigheder eller forpligtelser, du har i henhold til nærværende aftale uden forudgående skriftligt samtykke fra PayPal. Du har ikke tilladelse til at overføre din konto til en tredjepart. Vi forbeholder os ret til at overføre eller overdrage nærværende aftale eller enhver rettighed eller forpligtelse i henhold til nærværende aftale når som helst uden dit samtykke. Dette påvirker ikke dine rettigheder til at lukke din konto, jf. afsnit 7.1.

1.5 Meddelelser til dig Vi kommunikerer med dig på de(t) sprog, som vi har gjort denne aftale tilgængelig på for dig. Du samtykker til, at PayPal kan afgive meddelelse eller anden information til dig ved at postere disse på PayPals websted(er), herunder postering af oplysninger, som kun du har adgang til ved at logge ind på din konto), ved at sende dem til den fysiske adresse, der er registreret på din konto, ved at kontakte dig telefonisk eller ved at sende dig en "sms". Du skal have internetadgang og en e-mailadresse for at kunne hente de meddelelser og oplysninger, der relaterer sig til tjenesterne. Med undtagelse af ændringer af denne aftale anses sådan meddelelse for at være modtaget af dig inden for 24 timer fra det tidspunkt, hvorpå det var posteret på PayPals websted(er), eller hvorpå det blev e-mailet til dig. Hvis meddelelsen sendes pr. post, anser vi den for at være modtaget af dig tre bankdage efter afsendelsen. Du kan bede om kopi af alle juridisk påkrævede offentliggørelser (inklusive denne aftale) fra os. Vi sender derefter kopi i et format, så du kan opbevare og gengive oplysningerne (f.eks. pr. e-mail), og du kan opsige dit samtykke til at modtage de krævende offentliggørelser ved elektronisk meddelelse derom til PayPal, som dette er beskrevet i afsnit 1.6 nedenfor. Vi kan pålægge dig at betale et meddelelsesgebyr (jf. bilag 1) for at sende en papirkopi. Vi forbeholder os retten til at lukke din konto, hvis du trækker dit samtykke til at modtage elektroniske meddelelser tilbage.

1.6 Meddelelser til PayPal Meddelelser til PayPal, som måtte afgives i forbindelse med denne aftale, skal sendes pr. post til PayPals hovedkontor: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Attention: Legal Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

1.7 Transaktionshistorik Medmindre din konto er begrænset, har du adgang til dine oplysninger om gennemførte betalingstransaktioner og andre oplysninger i forbindelse med transaktionshistorikken og saldoen for din konto ved at logge på din konto og klikke på fanen "Transaktionshistorik". Se aftalens afsnit 5.1, hvis du ønsker yderligere oplysninger om adgangen til dine kontooplysninger. Du samtykker til at gennemgå dine transaktioner via historikken for din konto frem for at modtage regelmæssige oversigter pr. post.

1.8 Ændringer af aftalen Vi kan til enhver tid ændre, slette eller tilføje punkter i og til denne aftale, herunder gebyrer og andre beløb, der gælder for din konto (som det fremgår af bilag 1) (en "Ændring") ved at afgive meddelelse om sådanne ændringer ved at postere en revideret udgave af aftalen på PayPals websted(er). En ændring vil blive ensidigt fremsat af os, og du anses for at have accepteret ændringen, efter at du har fået kendskab til den. Vi giver dig to måneders varsel om enhver ændring, der får virkning, når de to måneders varsel er gået. To måneders varsel gælder ikke, hvis en ændring relateres til en ny tjeneste, ekstra funktioner i en eksisterende tjeneste eller andre ændringer, som vi oprigtigt mener, hverken vil reducere dine rettigheder eller øge dit ansvar. I sådanne tilfælde sker ændringen uden forudgående meddelelse til dig, og den træder omgående i kraft.

Hvis du ikke accepterer en ændring, skal du lukke din konto ved at følge proceduren til kontolukning, der fremgår af punkt 7.1. Hvis du ikke modsætter dig en ændring ved at lukke din konto inden for de to måneders varsel, anses du for at have accepteret ændringen. Selvom du til enhver tid gratis kan lukke din konto, skal det bemærkes, at du stadig kan være ansvarlig over for os, efter du har ophævet denne aftale, for enhver forpligtelse, du måtte have haft og er ansvarlig for inden ophævelsen af aftalen. Bemærk desuden vores rettigheder, jf. punkt 10.3 (Kontolukning og begrænset adgang).

Tilbage til toppen

 

2. Kvalifikation og kontotyper

2.1 Kvalifikation Hvis du skal bruge vores tjenester skal du (i) være bosiddende i et af de lande, der fremgår af siden PayPal i hele verden, (ii) have fuld juridisk kapacitet til at indgå en aftale og (iii), hvis du er en privatperson, være mindst 18 år. Når du opretter en konto hos os, garanterer og erklærer du desuden over for os, at du ikke handler på vegne af eller til fordel for andre, medmindre du opretter en konto for og under ordrer fra den virksomhed, du arbejder for, under et ikke-tilkendegivet fuldmagtsforhold eller for en begunstiget tredjemand. Hvis du ikke repræsenterer den virksomhed, du arbejder for, skal den nye konto stå i dit eget navn. Denne aftale gælder kun for de brugere, der er bosiddende i Danmark. Hvis du er bosiddende i et andet land, har du adgang til aftalen fra PayPals websted(er) i dit land (hvis relevant).

2.2 Privat, Premier og erhverv Vi tilbyder tre forskellige kontotyper: privat, Premier og erhverv. Medmindre andet er aftalt, må du ikke eje mere end en Privatkonto eller Premier-konto og én Erhvervskonto. Ved at åbne en erhvervskonto og acceptere de vilkår, der fremgår af aftalen, bekræfter du, at du ikke etablerer kontoen hovedsageligt til personlige, familiemæssige eller husstandsmæssige formål. Du samtykker til, at din konto består af betalingskontoen og reservekontoen.

2.3 Status som verificeret bruger

 1. Du kan få status som verificeret bruger ved at tilknytte og bekræfte et betalingskort.

 2. Vi kan af og til gøre det muligt for dig at verificere din konto ved hjælp af andre metoder eller procedurer. Ved at angive at en bruger er "verificeret", garanterer PayPal kun, at den verificerede bruger har gennemgået processen for at opnå statussen som "verificeret". I tillæg til afsnit 1.1 og ved at give en bruger status som verificeret garanterer ikke, indestår ikke for eller erklærer på ingen anden vis, at en verificeret bruger vil gennemføre en kommerciel transaktion.

Tilbage til toppen

 

3. Overførsel af penge

3.1 Vores ekspedition af dine betalingsanmodninger Underlagt denne aftales vilkår (og din overholdelse af disse) samtykker du til, at vi ekspederer en betalingsanmodning, du fremsætter via din betalingskonto og krediterer betalingstjenesteudbyderen for den person, som du sender din betaling til, så snart de betalingsordninger, PayPal har til rådighed, tillader det (hvilket kan være inden for næste bankdag), når først du har givet os din betalingsanmodning. For dette gælder dog, at du skal tilvejebringe følgende for os:
 1. Din betalingsanvisning før kl. 14.45 (lokal tid i det land, hvor din konto er registreret) på en hverdag. Hvis du ikke angiver dine betalingsordre inden for dette tidsrum eller ikke på en forretningsdag, accepterer du, at din betaling blev modtaget af os for den følgende forretningsdag.
 2. en korrekt, entydig identifikator eller andre vigtige oplysninger om modtageren eller dig, som PayPal eller den person, som du betaler, med rimelighed kan anmode fra dig, når du har udfyldt oplysningerne i betalingsordren;
 3. alle obligatoriske oplysninger i de relevante betalings- eller betalingsflows;
 4. (hvis dette er obligatorisk), oplysninger om dine gyldige betalingsmåder, der har penge nok til at foretage betalingen.
 5. gyldig tilladelse til at tillade din betalingsordre, sådan en gyldig tilladelse gives, når du:
  1. klikker på linket "Betal" eller "Fortsæt" eller andre knapper på PayPals websider eller PayPals kasser, der gør det muligt for dig at sende os en betalingsordre, efter at du har sendt dine korrekte login-oplysninger (f.eks. e-mail og adgangskode) og logget på din PayPal-konto, og/eller
  2. har oprettet en betalingsaftale ang. de betalinger, der er iværksat af tredjepart, og hvori du har godkendt at give en forudgående tilladelse til en forhandler eller en tredjepart, så vedkommende kan trække eller på anden måde udføre direkte udbetaling af penge fra din PayPal-konto, og/eller
  3. giver os instruktioner til at betale på enhver anden måde, som vi kan give dig besked om, når du fra tid til anden foretager en betalingsordre.

Vores forpligtelse til at ekspedere betalingsanmodninger som beskrevet i dette afsnit 3.1 gælder kun for betalinger, der udføres: mellem brugere med registrerede konti i Det Europæiske Økonomiske Samarbejde ("EØS"), og i GBP, EUR eller valutaen i den EØS-stat, der ikke anvender EUR som sin valuta. Når betalingsordren er blevet sendt til os, kan du ikke tilbagekalde dit samtykke til udførsel af betalingstransaktionen, med undtagelse af, at du er i stand til at annullere en tilbagevendende betaling, forudsat at du gør det, inden slutningen af den hverdag, der falder før dagen for næste tilbagevendende betaling er forfalden. Vi har ikke pligt til at udføre din betalingsordre, hvis du ikke har tilstrækkelige penge. Vi forbeholder os retten til ikke at gennemføre en betaling, der er foretaget af dig, før vi modtager clearede penge.

3.2 Sendegrænser Hvis du har en årlig sendegrænse på din konto, kan du se den ved at logge på din konto og klikke på linket "Vis grænser" på siden "Oversigt". I den henseende betyder "årlig" et kalenderår. Vi kan efter eget rimelige skøn (f.eks. uden begrænsning for at begrænse risikoen for bedrageri eller kreditrisiko) pålægge begrænsninger for det beløb, du kan sende via vores tjeneste.

3.3 Ophæv sendegrænse Hvis du vil fjerne loftet for, hvor mange penge du må overføre, skal du tilknytte og bekræfte et betalingskort.

Vi kan af og til kræve (eller give dig mulighed for), at du udfører andre metoder eller procedurer for at fjerne loftet for overførsel af penge.

3.4 Standardbetalingsmåder Når du foretager en betaling, bemyndiger du os til at indhente penge på dine vegne fra din gældende betalingsmåde for derved at udstede e-penge og overføre e-pengene til modtageren eller til din saldo i hvert enkelt tilfælde ifølge dine instrukser og underlagt aftalens vilkår. Vi finansierer din transaktion på følgende måde:

Saldo Hvis du har en saldo på din konto, bruger PayPal altid din saldo til at finansiere din betaling.
Betalingsmåder Hvis du ikke har en saldo, eller hvis din saldo ikke er tilstrækkelig til at dække hele transaktionen, finansierer PayPal din transaktion eller resten af din transaktion på følgende måde (i det omfang, sådanne betalingsmåder er tilgængelige til brug for din konto):
 • (Evt.) saldo
 • Betalingskort  
Faste betalinger Hvis du på det tidspunkt, hvor forhandleren ekspederer din betaling, har en saldo, bruger PayPal din saldo i stedet for din foretrukne betalingsmåde.
Forhandlers ekspeditionsforsinkelse Hvis der opstår en ekspeditionsforsinkelse fra forhandlerens side på det tidspunkt, hvor forhandleren ekspederer din betaling og fuldfører transaktionen, bruger PayPal din saldo i stedet for din foretrukne betalingsmåde.

3.5 Foretrukken betalingsmåde Hvis du vil vælge en foretrukken betalingsmåde, kan du gøre det i følgende tilfælde:

 1. Hver gang du betaler, kan du vælge en foretrukken betalingsmåde. Det kan du gøre på siden "Gennemse din betaling" ved at klikke på linket for at ændre din betalingsmåde og vælge blandt de tilgængelige betalingsmåder.

 2. På din kontoprofil – Mine forhåndsgodkendte betalinger. Hvis du har oprettet en tilbagevendende eller automatisk betaling eller godkender en forhandler eller tredjepart til at inddrive betalinger fra din PayPal-konto, kan du vælge en foretrukken betalingsmåde for alle fremtidige betalinger til forhandleren eller tredjeparten. Det kan du gøre ved at logge på din konto, vælge "Min profil", vælge "Mine forhåndsgodkendte betalinger" og derefter vælge linkene for at oprette en foretrukken betalingsmåde (kaldes eventuelt "alternativ betalingsmåde").

 3. Begrænsninger. Hvis du har en saldo på din PayPal-konto, vil PayPal bruge din saldo i stedet for din foretrukne betalingsmåde. Hvis du har en saldo og ikke vil bruge den til din næste betaling, skal du overføre den fra din saldo, før du starter næste betaling.

 4. Hurtig betaling: Hvis du vælger "Hurtig betaling" til dine PayPal-mobilbetalinger, kan du ikke vælge en foretrukken betalingsmåde til dine fremtidige PayPal-mobilbetalinger, som du foretager med Hurtig betaling. Du kan til enhver tid annullere indstillingen til "Hurtig betaling" fra din mobiltelefon.

3.6 Begrænsninger af betalingsmåde For at reducere risikoen kan PayPal begrænse de pengekilder eller betalingsmåder, der er tilgængelige for en transaktion. Hvis vi begrænser en betalingsmåde, vil vi advare dig om, at der er en højere end normal risiko forbundet med betalingen (for eksempel og uden begrænsning, risiko for at betalingen ikke er autoriseret). En sådan underretning betyder ikke, at en af parterne i transaktionen handler på en uærlig eller ulovlig måde. Det betyder, at der kan være en større end normal risiko forbundet med betalingen.. Betalingsmåder kan desuden begrænses, hvis du foretager en PayPal-betaling gennem visse tredjepartswebsteder eller -programmer.

Hvis dine betalingsmåder er begrænsede, kan du vælge at fortsætte med transaktionen under den forudsætning, at du kan have færre muligheder for løsning af en tvist, hvis transaktionen viser sig at være utilfredsstillende (f.eks. hvis en af dine betalingsmåder er dit betalingskort, men hvor du som følge af en begrænsning af betalingsmåderne ikke kan foretage din PayPal-betaling med betalingskort, har du ikke ret til chargeback af PayPal-betalingen).

3.7 Bankoverførsel med "Indsæt penge". Når du bruger en "Indsæt penge"-bankoverførsel som betalingsmåde, beder du din bank om en elektronisk overførsel. For så vidt angår disse transaktioner samtykker du til følgende:

 1. Bankoverførsel med Indsæt penge. En "bankoverførsel med Indsæt penge" er en betaling, hvor du beder din bank om at overføre penge til PayPals bankkonto. Du underretter banken ved at kontakte din bank direkte og give banken PayPals bankkontooplysninger. Du samtykker til, at når PayPal modtager pengene fra din bank, kan PayPal beholde pengene indtil den bankdag, hvor PayPal har fastsat, at risikoen for, at betalingen tilbageføres grundet NSF-risiko, er ophørt. Indtil betalingsanmodningen er gennemført, fremstår transaktionen som "ikke clearet" på din oversigt. PayPal har ikke alle de nødvendige oplysninger til at stille pengene fra en bankoverførsel for at overføre penge til kontoen eller en betalingsanmodning for at overføre penge til din rådighed på din betalingskonto, før NSF-risikoen er ophørt.

PayPal foretager elektroniske overførsler fra din bankkonto for det beløb, du angiver, ved hjælp af en mekanisme, der hedder Automated Clearing House (eller "ACH" som forkortelse). (Dette kan indebære brugen af den britiske "Faster Payment Service", hvis: du laver en bankoverførsel med Indsæt penge, din bankkonto er i Danmark, og din konto understøtter den tjeneste for den pågældende overførsel). Du samtykker til, at dine anmodninger i den forbindelse til PayPal om at foretage elektroniske overførsler fra din bankkonto er din tilladelse til, at PayPal foretager overførslerne, og når du har givet din tilladelse til overførslen, kan du ikke annullere den elektroniske overførsel. Du giver PayPal ret til at gensende en ACH-debet, som du godkendte, og som returneres grundet manglende penge på kontoen, eller at pengene ikke er blevet hævet.

3.8 Afviste transaktioner Når du sender e-penge, og selvom e-pengene er til modtagerens rådighed, behøver modtageren ikke acceptere dem. Du samtykker til, at du ikke holder PayPal ansvarlig for eventuelle tab, der måtte opstå som følge af en modtagers beslutning om ikke at acceptere en betaling, som foretages gennem tjenesten. Vi:

 1. Returnerer hurtigt og alt efter tilfældet alle refunderede eller afviste betalinger til din saldo eller din oprindelige betalingsmåde og

 2. returnerer alle ikke-afhentede betalinger til din saldo inden for 30 dage efter den dato, hvor du startede betalingen.

3.9 Forhandlers ekspeditionsforsinkelse Når du sender en betaling til visse forhandlere, giver du forhandleren tilladelse til at ekspedere din betaling og fuldføre transaktionen. Visse forhandlere kan forsinke ekspeditionen af din betaling. Hvis dette er tilfældet, er din tilladelse typisk gyldig i op til 30 dage. Hvis du har en positiv saldo på godkendelsestidspunktet, samtykker du til, at PayPal kan opbevare det beløb fra din saldo, der svarer til betalingen, på din reservekonto. Betalingen opbevares som afventende på din reservekonto, indtil forhandleren behandler din betaling. Hvis din betaling kræver valutakonvertering fra vores side, fastsættes kursen (der omfatter et konverteringsgebyr) på det tidspunkt, hvor forhandleren ekspederer din betaling og gennemfører transaktionen. Fra det tidspunkt, hvor du godkender en betaling, og til det tidspunkt, hvor betalingen ekspederes, kan forhandleren ændre betalingsbeløbet (for f.eks. at tage højde for afgifter, porto eller ændringer af det køb, du foretager hos forhandleren). Du samtykker på godkendelsestidspunktet til at godkende en betaling, der foretages til forhandleren op til det beløb, der understreges som værende det "maksimale beløb" (eller tilsvarende) på siden, hvor betalingen godkendes. Dette sker for at tage højde for eventuelle yderligere beløb, som du skal betale til forhandleren, og som du efterfølgende aftaler med forhandleren. Desuden samtykker du til, at vi ikke skal bekræfte det yderligere beløb med dig på det tidspunkt, hvor betalingen overføres, og at vi kan overføre ethvert beløb op til det "maksimale beløb" (eller tilsvarende) baseret på din godkendelse og efter at have modtaget instruks fra forhandleren om det endelige beløb til betaling.

3.10 Betalinger indledt af tredjepart (herunder tilbagevendende betalinger) En betaling, der er indledt af en tredjepart, er en betaling, der foretages på grundlag af din forhåndstilladelse til en tredjepart (f.eks. en forhandler eller eBay) om at inddrive betaling fra din PayPal-konto.

Et eksempel på denne betalingstype er en "fast betaling", som er en betaling, der gentagne gange indledes af en tredjepart (hvad enten dette sker sporadisk eller regelmæssigt), og som kan administreres via din PayPal-konto. Nogle gange kaldes faste betalinger "abonnementer", "forhåndsgodkendte betalinger" eller "automatiske betalinger".

Ved at give en forhåndsgodkendelse giver du tredjeparten mulighed for at inddrive eller tilbageføre forskellige betalinger fra og til din konto på engangsbasis, på (sporadisk eller regelmæssigt) tilbagevendende grundlag, indtil du opsiger din aftale med eller trækker tilladelse tilbage fra den pågældende tredjepart. Du godkender og instruerer hermed PayPal til at betale tredjeparten (eller en anden person, de måtte angive) beløb fra din PayPal-konto for beløb, du måtte skylde, som de fremlægges for os af tredjeparten. Du samtykker til, at PayPal er ikke forpligtet til at kontrollere eller bekræfte det beløb, tredjeparten oplyser os om i forbindelse med behandling af denne betalingstype. Desuden anerkender og accepterer du, at de betalinger, der foretages i henhold til denne bestemmelse, er forskellige og kan foretages på forskellige datoer. Hvis din betaling, der er indledt af en tredjepart, kræver valutaomregning, fastsættes valutakonverteringsgebyret (jf. bilag 1) på det tidspunkt, hvor tredjeparten ekspederer din betaling og gennemfører transaktionen. Du accepterer, at den valutakurs, der er fastsat på tidspunktet for hver betalingstransaktion, er forskellig, og du accepterer, at den fremtidige ekspedition af betalinger, der er indledt af tredjepart, er baseret på svingende valutakurser. Tredjeparter, der fremlægger en betalingsanmodning for os, jf. denne bestemmelse:

 1. garanterer hermed over for PayPal, at de beløb, de har aftalt med brugeren og fået brugerens accept af, skal trækkes fra denne brugers konto (herunder ændringer til disse beløb), og at de giver forudgående meddelelse til brugeren om fradraget, og

 2. samtykker hermed til, at de informerer deres kunder mindst 4 uger før inddrivelse af beløbet, hvis dette beløb er steget på en sådan måde, at kunden ikke med rimelighed kan forventes at betale det, idet der tages højde for kundens tidligere indkøbsmønstre og omstændigheder for betalingen, og at de er forpligtede over for PayPal for eventuel tilbagebetaling af sådan betaling, medmindre tilbagebetaling ikke foretages som følge af en misligholdelse af forpligtelserne jf. dette afsnit.

Du accepterer, at du ikke kan anmode om en tilbagebetaling fra PayPal for en betaling, der indledes af en tredjepart, medmindre:

 1. tilladelsen ikke fastsatte det nøjagtige beløb for betalingstransaktionen, da tilladelsen blev givet, og det pågældende beløb oversteg det beløb, du med rimelighed kunne have forventet at betale, idet der tages højde for dine tidligere forbrugsmønstre og det enkelte tilfælde, og
 2. dit samtykke til, at oprettelsen af den faste betaling ikke blev angivet som i punkt 3.1 (e), eller
 3. oplysningerne om tredjepartsbetalingen ikke blev leveret eller stillet til rådighed for dig mindst 4 uger, før datoen for betalingstransaktionen blev foretaget til forhandleren, og

 4. du underrettede os om anmodningen inden for 8 uger fra den dag, hvor betalingen blev fuldført, og
 5. du overholder vores anmodninger om at indhente oplysninger, som vi med rimelighed kræver for at kunne vurdere sagens omstændigheder. Vi forbeholder os retten til at anmode om yderligere oplysninger, som med rimelighed måtte være nødvendige for at kunne fastslå, hvorvidt ovenfor anførte betingelser er opfyldt, og til at give afkald på alle eller visse af ovenfor anførte betingelser.

3.11 Annullering af tilbagevendende betalinger Du kan til enhver tid annullere en fast betaling op til 1 bankdag forud for den dato, hvor betalingen er planlagt til at blive ekspederet. Hvis du vil annullere en fast betaling, skal du logge på din konto, gå til fanen "Min konto" og derefter vælge "Min profil". Vælg derefter "Mine penge", og klik på "Mine forhåndsgodkendte betalinger" og følger instrukserne for at annullere betalingen. Husk, at faste betalinger også kaldes abonnementer eller forhåndsgodkendte betalinger. Hvis du annullerer en tilbagevendende betaling, er du desuden muligvis stadig ansvarlig over for forhandleren for betalingen og skal betale forhandleren på anden vis.

3.12 Afsendelse af e-penge i flere valutaer Du kan overføre penge i USD, CAD, EUR, GBP, JPY, ARS, AUD, BRL, CZK, DKK, HKD, HUF, ILS, MXN, NZD, NOK, PHP, PLN, SEK, CHF, THB og TWD. Der kan gælde visse restriktioner for, hvor du kan sende visse valutaer hen. Når du sender penge til en forhandler, der har anmodet om en anden valuta end din primære valuta, skal du angive, om du ønsker at betale forhandleren i forhandlerens ønskede valuta, eller i din primære valuta (i nogle tilfælde giver forhandleren dig ikke et valg). Hvis du sender e-penge i en valuta, der ikke er din primære valuta, følger vi disse metoder:

 1. Hvis du har en saldo i den ønskede valuta, finansierer vi din transaktion fra din saldo.

 2. Hvis du har en saldo i en anden valuta, udfører vi en valutaomregning og bruger den til at finansiere transaktionen.

 3. Hvis du ikke har en saldo, finansierer vi din transaktion via dine standardbetalingsmåder.

3.13 Kortoplysninger. Hvis dit kortnummer eller udløbsdatoen for dit kort ændrer sig, kan vi bede om de oplysninger fra vores finansielle servicepartner(e) og opdatere din konto derefter.

Tilbage til toppen

 

4. Modtagelse af penge

4.1 Ophæv modtagerbegrænsning Hvis du har en årlig modtagegrænse på din konto, kan du se den ved at logge på din konto og klikke på linket "Vis grænser" på siden "Kontooversigt ". Til dette formål henviser "årlig" til et kalenderår. Vi kan efter eget rimelige skøn (f.eks. uden begrænsning for at begrænse risikoen for bedrageri eller kreditrisiko) fastsætte begrænsninger for, hvor mange penge du må modtage med vores tjeneste. For at hæve din modtagebegrænsning skal du gøre følgende:

 1. tilknytte og bekræfte et kort, 
 2. - for Erhvervs- og Premier-kontohavere - give os supplerende erhvervsoplysninger og
 3. give os yderligere dokumenter i den udformning og i det omfang, vi med rimelighed måtte kræve.

Du kan finde yderligere oplysninger om at tilknytte og bekræfte et kort i PayPals Hjælpecenter, der findes på PayPals websted. Vi kan af og til kræve (eller give dig mulighed for), at du udfører andre metoder eller procedurer for at fjerne loftet for modtagelse af penge.

4.2 Brug af PayPal på eBay De sælgere, der tilbyder PayPal som betalingsmåde for deres eBay-auktioner, skal følge disse krav:

 1. Godkend PayPal, hvis eBay-auktionen omfatter PayPal som betalingsmåde.

 2. Godkend PayPal-betalinger via alle PayPal-betalingsmåder fra en køber, herunder, men ikke begrænset til, betalingskort.

 3. Godkend internationale PayPal-transaktioner, som PayPal tillader, hvis eBay-auktionen tilbyder porto uden for det land, hvor du er registreret.

4.3 Betalingsvurdering Betalingsvurdering er en proces, hvor PayPal gennemgår visse betalingstransaktioner med potentiel høj risiko. Dette kan være, fordi PayPal har en rimelig mistanke om, at en købers betalingsinstrument og/eller konto bruges til forbudte aktiviteter (som dette fremgår af afsnit 9) eller af andre årsager, som vi efter vores rimelig skøn måtte fastsætte. Hvis en betaling vurderes, skal PayPal:

 1. ekspedere den betalingsanmodning, køberen har startet,
 2. efter PayPals skøn og umiddelbart efter sådan ekspedition begrænse køberens betalingsinstrument,
 3. stille betalingen i bero, hvilket vil sige, at pengene opbevares på sælgers reservekonto,
 4. underrette sælgeren om at forsinke afsendelsen af den vare, køberen har købt, og
 5. udføre vurderingen af kontoen.

PayPal har ikke alle de nødvendige oplysninger til at stille pegene til sælgerens rådighed på sælgerens betalingskonto, før PayPal har gennemført betalingsvurderingen og konstateret, at den er i orden. Hvis der konstateres et problem med en betaling under gennemgangen af den, tilbageføres denne, og pengene returneres til køberen fra sælgerens reservekonto. Alle betalinger, der vises under Betalingsgennemgang, kan stadig blive tilbageført i henhold til vilkårene i nærværende aftale, men vil være kvalificeret til sælgerbeskyttelse, hvis de opfylder kravene til Vilkår for sælgerbeskyttelse. PayPal vil give meddelelser til dig via e-mail og/eller på fanen Transaktionshistorik til din PayPal-konto. En betaling underlagt betalingsgennemgang er en kun en gennemgang af betalingen og implementeres for at reducere risikoen for PayPal-brugere, der modtager transaktioner med høj risiko. En betaling, der gøres til genstand for betalingsvurdering, er ikke en vurdering eller en garanti fra PayPal om en transaktionsparts kommercielle aktivitet, beskaffenhed eller rygte og bør ikke anses for at reducere en persons anseelse.

4.4 Risiko for tilbageførsler og krav Modtagelse af en betaling på din PayPal-konto er ikke det samme som at modtage clearede penge. Meddelelse om, at der er sendt e-penge til dig, er ikke det samme som modtagelse af e-penge på din konto, medmindre du har accepteret betalingen. Du anerkender og accepterer, at en betalingstransaktion er fuldført og modtaget af dig, selvom den bliver genstand for tilbageførsel. Gør krav på, reserver eller opbevar Når du modtager en betaling, er du over for PayPal ansvarlig for det fulde betalingsbeløb med tillæg af eventuelle gebyrer, hvis betalingen senere ugyldiggøres uagtet af hvilken grund. Hvis der sker tilbageførsel, eller hvis du taber en chargeback eller et krav, og du ikke er berettiget til betaling i henhold til vores sælgerbeskyttelse, skylder du i tillæg til alle andre former for forpligtelser os et beløb svarende til tilbageførslen, chargebacken eller kravet samt vores gebyrer, jf. bilag 1 (inklusive et eventuelt chargebackgebyr), og vi trækker pengene på din saldo for at dække et sådant beløb. Hvis en afsender af en betaling, anmelder et krav om tilbageførsel, afgør betalingskortselskabet og ikke PayPal, hvem der vinder tilbageførslen. Du kan læse mere om tilbageførsler ved at læse tilbageførselsvejledningen, som du har adgang til i PayPals Sikkerhedscenter og afsnittet "Sikrere salg". Der er adgang til PayPals Sikkerhedscenter på PayPals websted.

4.5 Modarbejdelse I repræsentationerne til dine kunder eller i offentlige meddelelser indvilliger du i ikke at beskrive PayPal fejlagtigt eller nedsættende som betalingsmetode. Du accepterer, at du kun opkræver gebyret for brug af PayPal i overensstemmelse med enhver lovgivning, der gælder for dig. Du accepterer endvidere, at hvis du opkræver enhver form for gebyr af køberen, og ikke PayPal, informerer køberen om det anmodede beløb. PayPal har intet ansvar overfor en køber, som du har undladt at informere om eventuelle tillægsgebyrer. Du anerkender, at hvis du kan opkræve et tillægsgebyr, og du derefter undlader at oplyse om sådant tillægsgebyr over for køberen, kan dette udgøre et strafbart forhold fra din side.

4.6 Modtagelse af penge i flere valutaer Du behøver ikke have en saldo i en bestemt valuta for at acceptere betalinger, der er sendt i denne valuta. Hvis du allerede har en saldo i valutaen, hvortil du modtager en betaling, indsætter vi alle modtagne betalinger i denne valuta på din saldo. Hvis du modtager betaling i en valuta, som du ikke har en saldo i, verserer betalingen stadig, og vi beder dig om manuelt at acceptere eller afvise betalingen, medmindre du har en Premier- eller Erhvervskonto og allerede har indstillet en præference i din profil om automatisk at acceptere betalinger i den pågældende valuta. Hvor du (ikke PayPal) tilbyder valutakonvertering ved kassen, underretter du kunden om valutakursen og eventuelle gebyrer, der måtte gælde for betalingstransaktionen. PayPal har intet ansvar over for køberen, hvis du undlader at orientere køberen om valutakurs og gebyrer. Du anerkender, at hvis du undlader at underrette kunden om valutakurs og gebyrer, kan dette udgøre et strafbart forhold fra din side.

4.7 Afgifter Det er dit ansvar at fastlægge, hvilke eventuelle skatter og afgifter der gælder for de betalinger, som du foretager eller modtager, og det er dit ansvar at opkræve, angive og betale den korrekte skat til de relevante skattemyndigheder. PayPal er ikke ansvarlig for at fastsætte, de skatter og afgifter, der måtte gælde for din transaktion eller for at inddrive eller betale eventuelle skatter og afgifter, der måtte opstå som følge af transaktionen.

4.8 Politik om returnering og beskyttelse af personlige oplysninger Vi anbefaler, at du offentliggør en returneringspolitik og en politik om beskyttelse af personlige oplysninger på dit websted, hvis du sælger varer eller tjenester.

Tilbage til toppen

 

5. Kontosaldi og transaktionsoplysninger

5.1 Saldi og transaktionsoplysninger Du kan kontrollere din saldo ved at logge på din konto. Vigtige oplysninger om dine betalinger leveres til dig via e-mail, og din transaktionshistorik vil også ajourføres og stilles til rådighed for dig, når du logger på din konto. Du vil også kunne få adgang til en rapport, der kan downloades under "Historik"-afsnittet til din konto. "Historik" viser også alle gebyrer og andre beløb, der er blevet opkrævet på din konto i den relevante periode. "Historik" vil kun ajourføres og stilles til rådighed, hvis der har været nogen aktivitet på din konto, eller eventuelle gebyrer er trukket i den pågældende periode. PayPal forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for at give dig yderligere oplysninger eller levere transaktionshistorikken og andre oplysninger om gebyrer på en anden måde. Den måde, hvorpå vi leverer transaktionsoplysninger, giver dig mulighed for at gemme og gengive oplysningerne uændret, for eksempel ved at udskrive en kopi. PayPal vil sikre, at oplysningerne om hver enkelt transaktion, vil blive stillet til rådighed for dig i mindst 13 måneder fra datoen når den først blev gjort tilgængelig. Du behøver ikke at have en saldo på din konto for at foretage betalinger. Der oprettes en saldo, når du bruger tjenesten til at betale for et køb med et betalingskort. Hvis du har en saldo, modtager du ikke renter eller andre indtægter på denne saldo, da saldoen repræsenterer e-penge og ikke er en indbetaling.

5.2 Beløb, du skylder os, og forskellige valutaer Hvis en af valutasaldiene på din konto viser, at du uagtet af hvilken grund skylder os et beløb, kan PayPal modregne det beløb, du skylder os, ved at bruge de penge, som du har på en anden valutasaldo, eller ved at fratrække beløb, som du skylder PayPal, fra de penge, du modtager på din konto, eller de penge, du forsøger at overføre fra din konto, eller på en anden konto og ved at fratrække penge fra en hvilken som helst overførsel, som du forsøger at foretage. Hvis du i en periode på 21 dage har en saldo, der afspejler et beløb, du skylder os, og som ikke er i EUR, konverterer PayPal beløbet, du skylder os, til EUR (valutakursen og gebyret gælder for alle konverteringer).

5.3 Risici ved opretholdelse af saldi i flere valutaer Du er ansvarlig for alle risici i forbindelse med at opretholde saldi i flere valutaer (herunder uden begrænsning risikoen for, at værdien af disse saldi svinger i takt med valutakurserne, hvilket på sigt kan resultere i et betydeligt fald i saldienes værdi). Du samtykker til, at du ikke forsøger at anvende flere forskellige valutaer i spekulationsøjemed.

5.4 Modregning af saldi Du samtykker til, at vi kan modregne ethvert af de beløb, der står på en konto, du ejer eller administrerer, hvad angår gebyrer eller andre beløb, som du skylder os eller til at betale eBay eventuelle beløb, der er forfaldne i en periode på over 180 dage. Sagt helt enkelt betyder vores modregningsret, at vi kan fratrække sådanne gebyrer eller andre beløb, der nævnes i dette afsnit, fra en saldo på en konto, som du ejer eller administrerer.

5.5 Sikkerhedsinteresse For at sikre din opfyldelse af aftalen giver du PayPal et juridisk krav til provenuet på din konto som sikkerhed for eventuelle beløb, du måtte skylde os. Det kaldes rent juridisk for "retentionsret" til og "sikkerhedsinteresse" i din konto.

Tilbage til toppen

 

6. Udbetaling/indløsning af e-penge

6.1 Sådan hæves/indløses e-penge Du kan overføre penge ved elektronisk at overføre dem til din bankkonto, eller hvis du er registeret bruger i en region for overførsel til betalingskort, til dit MasterCard- eller Visa-kort. Visse retskredse kan tillade, at du hæver penge til enten din bankkonto eller dit kort. Den bankkonto, som du anmoder om at hæve e-penge til, skal være denomineret i din kontos nationale valuta. Saldi skal indløses i din lokale valuta. Se afsnit 6.4, hvis din konto har en saldo med flere valutaer.

6.2

 1. Udbetalings-/indløsningsgrænser. Du indvilliger i at efterkomme vores anmodninger om at bekræfte din identitet, før vi kan indløse elektroniske penge. Dette mindsker risikoen for bedrageri og sørger for, at lovgivning om anti-hvidvaskning og andre juridiske forpligtelser overholdes. Du kan få vist din eventuelle årlige og/eller andre periodiske udbetalingsgrænser ved at logge på din konto og klikke på linket "Vis grænser" på siden "Kontooversigt ". Til dette formål henviser "årlig" til et kalenderår. Vi kan efter vores rimelige skøn (f.eks., uden begrænsning, for at begrænse bedrageri eller kreditrisiko), fastsætte begrænsninger for hvor mange penge, du må hæve med vores tjeneste.

 2. Ekspeditionsmåder og tidshorisonter.

  1. Generelt. Indløsningstransaktioner fra din betalingskonto ekspederes inden for de tidsfrister, der fremgår af afsnit 3.1.
  2. Ekspeditionsmåder og tidshorisonter.
   1. Generelt. Indløsningstransaktioner fra din betalingskonto ekspederes inden for de tidsfrister, der fremgår af afsnit 3.1.
   2. Transaktionsgennemgang. Vi kan gennemgå din hævetransaktion for derved at mindske eventuelle risici og/eller bekæmpe hvidvaskning af penge og fastslå, hvorvidt der sker forbudt aktivitet (som dette fremgår af afsnit 9) ("Indløsningsrisiko"). Hvis vi identificerer en indløsningsrisiko, forbeholder vi os ret til at begrænse dit betalingsinstrument og/eller afvise din betalingsordre. Når du pålægger os at udføre en indløsning, kan vi betragte dette som en betalingsordre dateret i fremtiden, som vi vil effektuere inden for den frist, der er fastsat i punkt 3.1, men først når vi har fundet ud af, om indløsningsrisikoen er bestået. Hvis vi hæver restriktionen og/eller fortsætter ekspeditionen af din overførsel, samtykker du til, at datoen for din betalingsanvisning starter på den bankdag, hvorpå restriktionen blev hævet.

6.3 Fjern hævegrænsen Hvis du vil fjerne loftet for, hvor mange penge du kan overføre til din bankkonto, skal du tilknytte og bekræfte et betalingskort.

Vi kan af og til kræve (eller give dig mulighed for), at du udfører andre metoder eller procedurer for at fjerne loftet for overførsel af penge til din bankkonto.

6.4 Modtagelse af penge i flere valutaer Hvis du har flere valutaer på din saldo, kan du vælge mellem disse, når du overfører penge, men medmindre andet er aftalt, sker overførslen i din nationale valuta.

Tilbage til toppen

 

7. Varighed og lukning af din konto

7.1 Varighed og lukning af din konto Denne aftale gælder i en periode, hvor du er korrekt registreret til en PayPal-konto, indtil aftalen opsiges uagtet af hvilken årsag. Med forbehold af 7.2 kan du til enhver tid lukke din konto og opsige denne aftale ved at logge på din konto, klikke på "Min profil", klikke på "Luk konto" og derefter følge anvisningerne. Når kontoen lukkes, annullerer vi alle verserende transaktioner, og du mister enhver saldo, der er knyttet til indløsningskoder. Du skal overføre din saldo senest på det tidspunkt, hvor du lukker din konto og opsiger aftalen. Du kan læse mere om at lukke din konto i PayPals Hjælpecenter, der findes på PayPals websted.

7.2 Restriktioner ved lukning af din konto Du kan ikke lukke din konto for at undgå en undersøgelse. Hvis du forsøger at lukke din konto, mens vi udfører en undersøgelse, kan vi tilbageholde dine penge i op til 180 dage for derved at beskytte PayPal eller en tredjepart mod risikoen for tilbageførsel, chargeback, krav, gebyrer, bøder, sanktioner eller andre former for ansvar. Du er fortsat ansvarlig for alle forpligtelser i forbindelse med din konto, også efter kontoen er lukket.

7.3 Uafhentet saldo på inaktive konti Med forbehold af resten af dette afsnit er e-penge indestående på din konto ikke underlagt nogen form for tidsbegrænsning med hensyn til gyldighed. Hvis du ikke tilgår din konto i en periode på tre år, kan den blive lukket. Efter at vi har lukket din konto, kan vi bruge de oplysninger, du har angivet, til at forsøge at overføre penge til dig for at indløse de e-penge, der står på din konto. Hvis disse oplysninger ikke er korrekte, og vi ikke kan gennemføre betalingen til dig, kan vi (på din regning) indbetale dine e-penge til Luxembourg Caisse de Consignation på adressen Trésorerie de l'Etat, 3, rue du St-Esprit, L-1475, Luxembourg, telefon: (+ 352) 2478-2478, fax: (+ 352) 46 72 62. De gældende vilkår og betingelser for Caisse de Consignation, navnlig med hensyn til skyldige gebyrer samt skatter og afgifter kan indhentes hos Caisse de Consignation, Trésorerie de l'Etat. For at undgå enhver form for tvivl er Trésorerie de l'Etat, Caisse de Consignation ikke en driftsenhed ejet af PayPal, men en del af Luxembourgs statskasse, der drives af Luxembourgs finansministerium. Du bedes kontakte PayPals kundeservice på det telefonnummer, der findes på PayPals websted, hvis du har spørgsmål om penge på din konto, som er lukket ifølge afsnit 7.3.

Tilbage til toppen

 

8. Gebyrer og valutaomregning

8.1 Gebyrer Gebyrer for de brugere, der er registreret i Danmark, er fastsat i bilag 1 nedenfor. For at undgå enhver tvivl er en bruger med en PayPal-konto, der ikke er registreret i Danmark, ansvarlig over for PayPal for de gebyrer, der fremgår af bestemmelserne i den brugeraftale, der gælder i det land, hvor brugeren er registreret, eller som det fremgår af den tabel over gebyrer, der er adgang til i sidefoden på hver side på PayPals websted i det land, hvor brugeren er registreret.

Hvis der gælder andre gebyrer for tjenester eller funktioner, der ikke henvises til i bilag 1 nedenfor, underrettes du om disse gebyrer på PayPals websted(er), hvor sådanne øvrige tjenester eller funktioner tilbydes eller tilvejebringes.

8.2 Valutakonvertering Hvis PayPal skal konvertere transaktionen til en anden valuta, sker dette til en valutakurs, som fastsættes af et pengeinstitut, og som jævnligt justeres efter markedsforholdene. Valutakursen justeres regelmæssigt og kan straks og uden varsel gøres gældende. Vekselkursen omfatter et ekspeditionsgebyr, som angives som en procentandel udover bankens vekselkurs, som PayPal køber valuta til, og ekspeditionsgebyret beholdes af PayPal.

Hvis PayPal tilbyder valutakonvertering på salgstidspunktet, præsenteres du for den valutakurs, der finder anvendelse for transaktionen, før du fortsætter med at godkende betalingstransaktionen. Ved at godkende betalingstransaktionen samtykker du til valutakonverteringen på grundlag af valutakursen. Du kan fravælge PayPals valutaomregning, når du betaler, ved at vælge "Andre omregningsmuligheder" på siden "Se dine oplysninger". Hvis forhandleren frem for PayPal tilbyder valutakonvertering ved kassen, og du vælger at godkende betalingstransaktionen ud fra forhandlerens valutakurs og -gebyrer, har PayPal intet ansvar over for dig for valutakonverteringen.

Du kan få adgang til "Valutaomregneren" via din konto, og den kan bruges til at se, hvilke kurser der gælder på et givent tidspunkt.

Hvis din betaling er finansieret af et betalingskort og indebærer valutakonvertering, samtykker du ved at indgå denne aftale til, at PayPal konverterer den valuta, din kortudsteder har fastsat.

Der gælder et valutakonverteringsgebyr (som fastsat i bilag 1 til denne aftale), når PayPal gennemfører en valutakonvertering.

Tilbage til toppen

 

9. Begrænsede aktiviteter

9.1 Begrænsede aktiviteter. I forbindelse med din brug af vores websted, din konto eller tjenesterne, eller i dine interaktioner med PayPal, bruger eller en tredjepart, kan du ikke:

 1. Misligholde denne aftale (herunder uden begrænsning åbne flere PayPal-konti eller misligholde aftalen om kortekspedition, politikken om acceptabel brug eller andre aftaler, du måtte have indgået med PayPal (herunder en politik))
 2. Overtræde eller misligholde love, bestemmelser eller kontrakter (herunder uden begrænsning dem, der gælder for finansielle tjenester, bl.a. bekæmpelse af hvidvaskning af penge, forbrugerbeskyttelse, uretmæssig konkurrence, antidiskrimination og falsk reklame)
 3. Krænke PayPals eller en tredjeparts ophavsret, patent, varemærke, varehemmelighed eller anden form for immaterialret eller publicity-rettighed eller ret til beskyttelse af personlige oplysninger
 4. Handle på en måde, der er uanstændig, ærekrænkende, injurierende, lovstridigt truende eller lovstridigt chikanerende,
 5. Give falske, ukorrekte eller vildledende oplysninger, 
 6. Undlade at give os yderligere oplysninger om dig eller dine forretningsaktiviteter, som vi med rimelighed måtte kræve,
 7. Overføre eller modtage, hvad vi med rimelighed mener, kan være potentielt svigagtige eller uautoriserede penge,
 8. Nægte at samarbejde i en efterforskning eller at bekræfte din identitet eller andre oplysninger, du giver os,
 9. Forsøge at "opkræve dobbelt" eller handle på en måde, der kan føre til ubillig berigelse i løbet af en tvist ved at modtage eller forsøge at modtage penge fra både PayPal og sælgeren, banken eller kortselskabet for den samme transaktion,
 10. Bruge en anonymiserende fuldmagt,
 11. Kontrollere en konto, der er knyttet til en anden konto, der har involveret sig i disse forbudte aktiviteter,
 12. Udføre din virksomhed eller brug af tjenesterne på en måde, der resulterer i eller kan resultere i klager, tvister, krav, tilbageførsler, gebyrer, bøder, sanktioner eller øvrige ansvar over for PayPal, en bruger, en tredjepart eller dig,
 13. Misbruge (enten som køber eller sælger) vores onlineprocedure for løsning af sager og/eller PayPals køberbeskyttelse,
 14. Forårsage, at PayPal modtager et uforholdsmæssigt antal krav, der er lukket til fordel for klageren, angående din konto eller virksomhed,
 15. Have en kreditvurdering fra et kreditvurderingsbureau, hvor vurderingen angiver et højt risikoniveau i forbindelse med din brug af tjenesterne,
 16. Bruge din konto eller tjenesterne på en måde, som PayPal, Visa, MasterCard, American Express eller vores bank og/eller betalingsekspeditører med rimelighed mener, er misbrug af bankens tilbageførselsprocedure, betalingskortsystem eller en overtrædelse af betalingskortforeningens regler,
 17. Tillade, at din konto har en saldo, der afspejler et beløb, der skyldes os,
 18. Påtage dig en aktivitet, der fremlægger eller kan fremlægge os som en kreditrisiko eller risiko for svig, en pludselig eksponeringsstigning eller et væsentligt eller på anden måde skadeligt eksponering (som PayPal med rimelighed måtte mene ud fra de tilgængelige oplysninger),
 19. Give dig selv et kontant forskud fra dit betalingskort (eller hjælpe andre med at gøre det samme),
 20. Få adgang til tjenesterne fra et land, der ikke er opført på PayPals globale side,
 21. Offentliggøre eller distribuere en anden brugers oplysninger til en tredjepart eller bruge oplysningerne i markedsføringsøjemed, medmindre du har brugerens udtrykkelige samtykke til dette,
 22. Sende uopfordret e-mail til en bruger eller bruge tjenesterne til at indsamle betaling for at sende eller hjælpe med at sende uopfordret e-mail til tredjeparter,
 23. Handle på en måde, der medfører en urimelig eller uforholdsmæssigt stor belastning af vores infrastruktur,
 24. Muliggøre vira, trojanske heste, orme eller andre computerprogrammeringsrutiner, der kan beskadige, negativt påvirke, hemmeligt opsnappe eller ekspropriere et system, data eller oplysninger,
 25. Bruge en robot, edderkop, anden automatisk enhed eller manuel proces til at overvåge eller kopiere vores websted uden vores forudgående, skriftlige tilladelse dertil,
 26. Bruge en enhed, software eller rutine til at omgå vores roboteksklusion eller forstyrre eller forsøge at forstyrre vores websted eller tjenesterne,
 27. Kopiere, gengive, kommunikere til tredjemand, ændre, modificere, skabte afledte værker, offentligt vise eller indramme indhold fra PayPals websted(er) ude vores eller en relevant tredjeparts skriftlige samtykke,
 28. Handle på en måde, der kan betyde, at vi mister tjenester fra vores internetudbydere, betalingsekspeditører eller andre leverandører,
 29. Bruge tjenesten til at teste betalingskortadfærd,
 30. Oplyse din(e) adgangskode(r) til andre eller bruge andres adgangskoder. Vi er ikke ansvarlige for tab, du måtte lide, hvilket uden begrænsning omfatter en anden persons brug af din konto, hvor sådan brug opstår som følge af misbrug af adgangskoder,
 31. Gøre eller undlade at gøre eller forsøge at gøre eller undlade at gøre noget, der kan forstyrre den korrekte drift af tjenesten eller aktiviteterne, der udføres som del af tjenesterne eller på anden vis, bortset fra hvad der måtte være i overensstemmelse med denne aftale 
 32. Anmode om eller sende en privat transaktionsbetaling for en erhvervstransaktion eller
 33. Tillade din brug af tjenesten, hvor PayPal udsættes for en risiko for manglende overholdelse af PayPals forpligtelser omkring bekæmpelse af hvidvaskning af penge, bekæmpelse af terrorfinansiering og lignende juridiske forpligtelser (herunder uden begrænsning, hvor vi ikke kan bekræfte din identitet, eller du ikke får udført de nødvendige trin for at fjerne loftet for, hvor mange penge du må overføre og modtage, i overensstemmelse med afsnit 3.3, 4.1 og 6.3).

Du samtykker til at beskæftigelse med ovenfor anførte forbudte aktiviteter reducerer din eller øvrige PayPal-kunders sikre adgang til og/eller brug af dit betalingsværktøj, konto eller tjenesten generelt.

9.2 Sikkerhed – dit betalingsværktøj Du accepterer at udføre følgende handlinger for at sørge for, at dit betalingsinstrument er sikkert:

 1. Undlade engagement i nogen af de begrænsede aktiviteter;
 2. Sørge for, at opbevare oplysninger om dine betalingsmåder og adgangskoden sikkert.
 3. Ikke tillade andre at have eller bruge oplysninger om dine betalingsmåder eller din adgangskode;
 4. Må ikke videregive oplysninger om dine betalingsmåder eller din adgangskode, undtagen ved brug af tjenesten;
 5. Aldrig at skrive din adgangskode på en måde, der kan forstås af en anden person;
 6. At du ikke vælger en adgangskode, f.eks. en sekvens af bogstaver eller tal, der kan være nemme at gætte;
 7. Pas på, at ingen ser din adgangskode, når du bruger det; og
 8. Du skal overholde alle rimelige anvisninger, vi måtte udstede angående, hvordan du kan holde dit betalingsværktøj sikkert.

Tilbage til toppen

 

10. Dit ansvar – vores tiltag

10.1 Dit ansvar.

 1. Du er ansvarlig for alle tilbageførsler, chargebacks, gebyrer, bøder, sanktioner og øvrigt erstatningsansvar, PayPal, en PayPal-bruger eller en tredjepart måtte pådrage sig, hvor disse skyldes din brug af tjenesterne og/eller din misligholdelse af aftalen. Du accepterer at tilbagebetale PayPal, en bruger eller en tredjepart for enhver form for sådant ansvar.

 2. Ansvar for krav, jf. PayPals køberbeskyttelse Hvis vi træffer en endelig afgørelse om, at du taber et krav, der er indgivet direkte hos os, og uanset andre afsnit i denne aftale, skal du tilbagebetale os for dit ansvar. Se afsnit 13 (og især afsnit 13.7b) for yderligere oplysninger om, hvordan PayPals køberbeskyttelse kan påvirke dig som sælger. Dit ansvar omfatter hele købsprisen for varen samt originale portoomkostninger (og i visse tilfælde modtager du ikke varen retur). PayPals sælgerbeskyttelse kan dække dit ansvar. Se punkt 11 nedenfor.

 3. Tilbagebetaling af dit ansvar Hvis du er ansvarlig for beløb, der skyldes PayPal, kan PayPal omgående fjerne disse beløb fra din saldo (hvis denne er tilgængelig). Hvis der ikke er penge nok på din saldo til at dække dit ansvar, forbeholder PayPal sig retten til at inddrive din gæld til PayPal ved at bruge eventuelle betalinger, du modtager på din konto, og i øvrigt samtykker du til at tilbagebetale PayPal på anden vis. Desuden kan vi inddrive penge, du skylder os, ad juridisk vej, herunder uden begrænsning ved hjælp af en inkassovirksomhed.

 4. Midlertidig tilbageholdelse ved omstridte transaktioner Hvis en køber indleder et krav, en chargeback eller en tilbageførsel af en betaling, du har modtaget, placerer PayPal en midlertidig tilbageholdelse af pengene på din konto for at dække det fulde beløb, kravet, chargebacken eller tilbageførslen omfatter. Ved at placere sådan en tilbageholdelse, jf. denne bestemmelse, begrænser vi ikke din brug af kontoen med hensyn til andet end de omstridte penge, jf. kravet kravet eller tilbageførslen, medmindre vi har en anden grund til at gøre det. Hvis du vinder tvisten, eller hvis betalingen er berettiget til en betaling i henhold til vilkårene i PayPals sælgerbeskyttelse, frigiver vi tilbageholdelsen og genopretter din adgang til pengene. Hvis du taber tvisten, fjerner PayPal pengene fra din konto. Denne proces gælder også krav om, at en køber indgiver hos eBay via eBays løsningsproces, hvis din PayPal-konto er din tilbagebetalingsmetode for købers krav, og eBay har oplyst os om kravet. Krav, der indgives direkte hos eBay, er kun underlagt eBays politik – vilkårene i PayPals køberbeskyttelsesordning dækker ikke sælgere for sådanne krav.

10.2 PayPals tiltag Hvis vi har grund til at tro, at du har været involveret i begrænsede aktiviteter, kan vi tage forskellige initiativer for at beskytte PayPal, eBay, en bruger, en tredjepart eller dig mod tilbageførsler, krav, gebyrer, bøder, sanktioner og andet erstatningsansvar. De handlinger, vi kan tage, inkluderer, men er ikke begrænset til følgende:

 1. Vi kan til enhver tid, og uden erstatningsansvar, suspendere, blokere, begrænse, ophæve eller annullere din ret til at bruge dit betalingsinstrument eller din konto helt eller til en bestemt transaktion, som selv kan indstille, blokere, begrænse, ophæve eller annullere adgang til din konto eller tjenester (f.eks. en begrænsnings i adgangen til nogle af dine betalingsmåder, din mulighed for at sende penge og foretage udbetalinger eller fjerne finansielle oplysninger). Vi giver dig normalt et forudgående varsel for enhver suspension eller annullering, men vi kan, hvis det er fornuftigt at gøre dette (f.eks. hvis du er i strid med nærværende aftale, eller vi finder det tilrådeligt af sikkerhedsmæssige årsager), suspendere eller ophæve din ret til at bruge dine betalingsmåder eller din konto uden at give dig forudgående varsel;

 2. Spærre din konto og/eller tilbageholde penge på reservekontoen (herunder uden begrænsning i mere end 180 dage, hvis dette kræves af PayPal, hvor PayPals rettigheder, jf. 10.2, skyldes, at du beskæftiger dig med en forbudt aktivitet, jf. 9.1 ag.).

 3. Til enhver tid afvise en bestemt betalingstransaktion uanset af hvilken grund, og vi skal kun oplyse om grunden til afvisningen og grundene for afvisningen, og hvordan du eventuelt kan løse problemet, på anmodning derom, og forudsat at dette ikke er lovstridigt,

 4. Vi kan tilbageføre en betaling (herunder, såfremt dette er hensigtsmæssigt, til afsenderens betalingsmåde), hvis den krænker vores politik om godkendt brug, eller hvor vi med rimelighed mistænker, at den krænker vores politik om godkendt brug eller afsnit 9,

 5. Vi kan kontakte tredjeparter og offentliggøre oplysninger om de forbudte aktiviteter på den måde, der fremgår af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger,

 6. Vi kan anmode om oplysninger fra dig eller på anden måde opdatere urigtige oplysninger, du har givet os,

 7. Vi kan afvise at stille vores tjenester til rådighed for dig i fremtiden,

 8. Vi kan tilbageholde dine penge i det omfang og så længe, som det med rimelighed er nødvendigt for at beskytte mod erstatningsrisikoen. Du anerkender følgende som en ikke-udtømmende vejledning:

  1. PayPals risiko for at ifalde et erstatningsansvar for kortbetalinger, som du modtager, kan gælde, indtil risikoen for en tilbageførsel, der afsluttes til fordel for køberen/betaleren (i henhold til kortreglerne), er ophørt. Dette afhænger af en række faktorer, herunder uden begrænsning:
   1. Den type varer eller tjenesteydelser, som du modtager betaling for, eller
   2. Tidsfristen for levering af varer eller udførelse af tjenester, som du modtager betaling for (f.eks. kan salg af koncertbilletter flere måneder inden koncertdatoen indebære en større og fortsat risiko for tilbageførsel end et salg af de fleste andre varer eller tjenesteydelser),
  2. PayPals risiko for at ifalde et erstatningsansvar i forbindelse med et krav eller en tvist, der hidrører fra en betaling, som du modtager, kan vare i den tid, det tager at få parterne til at afslutte kravet eller tvisten og enhver appel i forbindelse med kravet eller tvisten, jf. punkt 13 i aftalen,
  3. PayPals risiko for at ifalde et erstatningsansvar for din eventuelle insolvens kan vare så længe og i det omfang, at gældende lov vedrørende din insolvens begrænser PayPal i at indlede en retssag mod dig, og
  4. Hvis du lader din konto vise en saldo i PayPals favør, kan PayPals risiko for at ifalde et erstatningsansvar vare så længe og i det omfang, du skylder beløbet til PayPal.
 9. Vi kan anlægge sag mod dig.

  Medmindre andet er pålagt af os, må du ikke bruge eller forsøge at bruge dit betalingsværktøj eller konto, mens det/den er suspenderet eller lukket. Du skal sikre, at alle aftaler med forhandlere eller andre tredjeparter, der involverer betalinger, der er indledt af tredjepart (herunder tilbagevendende betalinger), der er oprettet fra din konto, straks annulleres efter opsigelse, suspension eller lukning af din konto. Du er fortsat ansvarlig i henhold til aftalen for af alle gebyrer og andre beløb, der til enhver tid påløber i forbindelse med din brug af din konto, uanset opsigelse, suspension eller lukning.

10.3 Kontolukning og begrænset adgang Vi kan efter eget skøn lukke din konto og opsige aftalen ved at give dig to måneders forudgående varsel derom. Desuden kan vi til enhver tid lukke din konto og opsige aftalen, hvis du misligholder aftalens betingelser. Hvis vi lukker din konto, giver vi dig varsel om kontolukningen og – hvor det er praktisk muligt – årsagerne til at lukke din konto sammen med mulighed for at udbetale eventuelle ikke-omstridte penge, som vi tilbageholder. Hvis vi nærer mistanke om, at der har været adgang til din konto uden din tilladelse, kan vi desuden suspendere eller begrænse din adgang til din konto eller tjenesterne (f.eks. begrænse adgangen til nogle af dine betalingsmåder, din mulighed for at overføre penge og foretage udbetalinger eller fjerne finansielle oplysninger). Hvis vi på anden vis begrænser adgangen til din konto, giver vi dig varsel og muligheden for at anmode om genoprettelse af adgang, hvis det er relevant.

10.4 Reserver PayPal kan efter eget skøn tilbageholde en reserve på penge fra din konto, når PayPal (baseret på de tilgængelige oplysninger, PayPal har på det tidspunkt, hvor reserven tilbageholdes, og hvad der efter PayPals skøn betragtes som et acceptabelt risikoniveau under alle omstændigheder) med rimelighed mener, der kan være et højere end acceptabelt risikoniveau forbundet med din konto. Hvis PayPal etablerer en reserve på penge på din konto, tilbageholdes pengene på din reservekonto, og pengene vises som "verserende" på din PayPal-saldo. Hvis din konto er underlagt en reserve, giver PayPal dig besked og angiver reservens vilkår. Vilkårene kan kræve, at en vis procentdel af beløbene modtaget på din konto tilbageholdes i en vis periode, eller at en vis pengesum tilbageholdes som reserve, eller noget andet, som PayPal afgør, er nødvendigt for at beskytte mod de risici, der er forbundet med din konto. PayPal kan ændre vilkårene til reserven til enhver tid ved at give dig varsel om de nye vilkår. Du kan lukke din konto, hvis du har indvendinger til reserven. Hvis din konto er lukket, uanset årsag, har vi ret til at tilbageholde reserven i op til 180 dage. Til håndtering af risici for konti kan vi også begrænse det beløb, som du straks kan udbetale eller ændre hastigheden eller betalingsmåden til udbetalinger, modregning af beløb fra din saldo og/eller kræve, at du eller en person, der er forbundet til dig, indleder andre former for sikkerhedsordninger med os (f.eks. ved at give en garanti eller kræve, at du indsætter penge hos os som sikkerhed for dine forpligtelser over for os eller tredjepart). Desuden accepterer du, at du for egen regning skal foretage enhver yderligere handling (herunder uden begrænsning udførelse af alle nødvendige dokumenter og registrering af enhver dokumentation, der med rimelighed kræves af os, så vi kan udføre enhver form for sikkerhedsret eller lignende), og som kræves for at tilbageholde en reserve eller anden form for sikkerhed på en måde, der med rimelighed er fastsat af os.

10.5 Tilbageholdelse af betaling

 1. a. Du accepterer, at hvis
  1. du modtager en betaling, der involverer en transaktionsrisiko, eller
  2. der kan være en højere end acceptabelt risikoniveau for eksponering knyttet til din konto (baseret på tilgængelige oplysninger PayPal har på det relevante tidspunkt efter eget skøn, og hvad det betragter som et acceptabelt niveau for risiko eller eksponering for PayPal under alle omstændigheder),
  PayPal kan efter eget skøn (og rimeligt) tilbageholde denne eller enhver anden betaling. Hvis PayPal tilbageholder penge på din konto, underretter vi dig om dette (herunder uden begrænsning, hvor længe tilbageholdelsen kan vare). Pengene tilbageholdes på din reservekonto, og disse penge vises som "verserende" på din PayPal-saldo.
 2. b. PayPal frigiver tilbageholdte penge til din betaling i henhold til denne bestemmelse, når PayPal afgør, at transaktionsrisikoen eller den risiko eller eksponering, der er knyttet til din konto, ikke længere findes. F.eks. kan PayPal frigive tilbageholdelsen til en betaling for en vare købt på eBay, når køber kommer med positiv feedback. Bemærk, uanset ovenstående, at hvis du modtager en tvist, et krav eller en tilbageførsel af transaktionsbetalingen som følge af tilbageholdelsen, tilbageholdes pengene (eller et beløb svarende til den pågældende betaling) på din reservekonto, indtil sagen er løst i henhold til nærværende aftale.
 3. c. Du accepterer at give PayPal alle oplysninger, som PayPal med rimelighed kan anmode om, når PayPal skal afgøre, om transaktionsrisikoen eller risikoen ved eller eksponeringen for din konto, er ophørt. Du kan lukke din konto, hvis du gør indsigelse mod tilbageholdelsen i henhold til denne bestemmelse. Hvis din konto uagtet af hvilken årsag er lukket, kan PayPal tilbageholde en betaling i henhold til denne bestemmelse i en periode på op til 180 dage fra den dato, hvor de komplette forpligtelser i henhold til salgskontrakten (som den pågældende betaling vedrører) er opfyldt.

10.6 Oplysninger om dig

 1. Vi forbeholder os retten til at bede dig om flere oplysninger ud over dem, der fremgår af denne aftale, for derved at overholde forpligtelserne i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Du samtykker til at overholde enhver anmodning om yderligere oplysninger, som vi med rimelighed måtte kræve for derved at sætte os i stand til at overholde vores forpligtelser omkring bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Dette kan uden begrænsning være, at vi beder dig om at faxe, e-maile eller på anden vis give os visse identifikationsdokumenter. På vores rimelige anmodning derom og for din regning samtykker du desuden til at give os oplysninger om dine finanser og forretning, herunder uden begrænsning din seneste regnskabsopgørelse (autoriseret eller i øvrigt) samt (eventuelle) forhandlerekspeditionsoversigter.

Tilbage til toppen

 

11. Sælgerbeskyttelse

11.1 Hvad er PayPals sælgerbeskyttelse?

Hvis du modtager en betaling fra en kunde ("Betalingsmodtager"), godtgør vi dig med et beløb for krav, chargebacks eller tilbageførsler mod dig, hvor disse skyldes følgende årsager:

 1. En tilbageførsel blev udstedt mod dig grundet "uautoriseret betaling", eller

 2. En tilbageførsel eller et krav blev udstedt mod dig grundet "vare ikke modtaget",

hvor PayPal modtager dokumentation fra dig om, at varen blev afsendt eller leveret i overensstemmelse med de krav, der fremgår nedenfor, underlagt de øvrige bestemmelser i afsnit 11 (herunder uden begrænsning kvalifikationskravene i afsnit 11.6).

11.2 PayPals sælgerbeskyttelses tilbydes til:

 1. Betalingsmodtagere med en eller flere registrerede PayPal-konti i Danmark, hvor disse modtager PayPal-betalinger fra de købere, der foretager et kvalificeret køb via eBay (globalt eller hvor som helst, hvor PayPal accepteres), og
 2. Betalingsmodtagere med en eller flere registrerede PayPal-konti i Danmark, hvor disse modtager PayPal-betalinger fra de købere, der foretager kvalificerede køb uden for eBay.

Vores sælgerbeskyttelse gælder ikke for de krav, chargebacks og tilbageførsler, hvor årsagen til disse skyldes, at købet "afviger væsentligt fra beskrivelsen", eller for de varer, som du leverer, eller som afhentes personligt.

11.3 Hvor meget beskyttelse yder PayPals sælgerbeskyttelse?

Vi betaler dig det fulde beløb for en kvalificeret betaling, der er genstand for et krav eller en tilbageførsel og frafalder chargebackgebyret, hvis dette finder anvendelse.

Vores sælgerbeskyttelse for uautoriserede betalinger og chargebacks for de varer, som ikke er modtaget, gælder, medmindre følgende gør sig gældende for de seneste 30 dage:

 1. Det samlede beløb for de krav (i forbindelse med varer, som ikke er modtaget, og/eller varer, der afviger væsentligt fra beskrivelsen), chargebacks og tilbageførsler, der er indledes mod din PayPal-konto, svarer til eller overstiger 1 % af det samlede modtagne betalingsbeløb,

  og

 2. det svarer til eller overstiger 100 krav (i forbindelse med de varer, som ikke er modtaget, og/eller de varer, der afviger væsentligt fra beskrivelsen), chargebacks og tilbageførsler.

Hvis du overstiger de ovenfor anførte grænser, suspenderes din kvalificering til PayPals sælgerbeskyttelse i mindst 90 dage, og afsnit 11.5 finder anvendelse.

Efter perioden på 90 dage er din PayPal-konto kun omfattet af PayPals sælgerbeskyttelse, hvis din PayPal-konto i løbet af en periode på 90 dage opfylder følgende betingelser:

 1. Det samlede beløb for krav (i forbindelse med de varer, som ikke er modtaget, og/eller de varer, der afviger væsentligt fra beskrivelsen), chargebacks og tilbageførsler, der er indledt mod din PayPal-konto, er under 1 % af det samlede modtagne betalingsbeløb, og 2. der blev indledt under 300 krav (i forbindelse med de varer, som ikke er modtaget, og/eller de varer, der afviger væsentligt fra beskrivelsen), chargebacks og tilbageførsler mod din PayPal-konto. 

Vi underretter dig pr. e-mail, hvis du afvises fra at være omfattet af vores sælgerbeskyttelse imod uautoriserede betalinger baseret på ovenfor anførte krav, eller hvis du igen kan omfattes af vores sælgerbeskyttelse.

11.4 Hvad sker der, når en køber indleder et krav eller anmoder om en chargeback eller tilbageførsel?

PayPal placerer en midlertidig tilbageholdelse af pengene på din konto til at dække det fulde beløb, som kravet, chargebacken eller tilbageførslen vedrører. Se afsnit 10.1.d for yderligere oplysninger om den midlertidige tilbageholdelse.

11.5 Hvis betalingen ikke er dækket af vores sælgerbeskyttelse, fjerner vi pengene fra din konto og returnerer betalingen til køberen. Desuden vil du være ansvarlig for PayPals Tilbageførselsgebyr, hvis det er relevant.

11.6 Kvalifikationskrav

Hvad er vilkårene for PayPals sælgerbeskyttelse?

Hvis du har modtaget mere end 100.000 EUR pr. måned mindst én gang i løbet af en fortløbende periode på 6 måneder på din PayPal-konto, og/eller hvis du opkræver en ekstraafgift for at bruge PayPal (når den lovgivning, du er underlagt, tillader, at du opkræver en sådan ekstraafgift), kan du ikke omfattes af PayPals sælgerbeskyttelse, og afsnit 11.5 gælder for dig, medmindre andet er aftalt mellem dig og PayPal. Hvert kalenderår i oktober og april vurderer vi, om du er berettiget til vores sælgerbeskyttelse:

 1. Du skal overholde de krav, der fremgår af afsnit 11.3 angående din PayPal-konto.
 2. Den købte vare skal være en fysisk, materiel vare.
 3. Transaktionen skal være markeret af PayPal som værende kvalificeret eller delvist kvalificeret til PayPal sælgerbeskyttelse på siden "Transaktionsoplysninger" på din konto.
 4. Hvis den er markeret som kvalificeret, gælder beskyttelsen både for uautoriserede betalinger og varer, der ikke er modtaget.
 5. Send varen til den leveringsadresse, der fremgår af siden "Transaktionsoplysninger". Hvis varen leveres personligt, eller hvis betalingsmodtageren sender varen til en anden adresse (f.eks. hvis køberen beder dig om at sende til en anden adresse med den begrundelse, at det er en "arbejdsadresse" eller en "gaveadresse"), kan du ikke gøre krav på godtgørelse ifølge vilkårene i vores sælgerbeskyttelse.
 6. Du får adgang til siden "Transaktionsoplysninger" ved at logge på din PayPal-konto, vælge "Transaktionshistorik" og derefter vælge "Oplysninger" for transaktionen.
 7. Følg forsendelseskravene, der er beskrevet nedenfor.
 8. Du skal acceptere en enkelt betaling fra en PayPal-konto for købet (eksklusive delvis betaling og/eller afdrag).
  Du skal svare på PayPals anmodninger om dokumentation og øvrige oplysninger, som PayPal med rimelighed måtte kræve for at kunne undersøge sagen rettidigt.

11.7 Hvilke forsendelseskrav er der?

Forsendelsestype Beskyttelse mod uautoriserede betalinger Beskyttelse mod ikke-modtagne varer
National/international Forsendelsesbevis
Leveringsbevis

Hvis betalingen er for forudbestilte eller bestillingsvarer, skal forsendelse ske inden for den tidsfrist, som er angivet i eBays vareoversigt, eller – hvis transaktionen fandt sted uden for eBay – i overensstemmelse med de forsendelsesregler eller anden specifikation, der fremgår af forhandlerens websted.

11.8 Hvad er "Bevis på forsendelse"?

Onlinedokumentation eller fysisk dokumentation fra en posttjeneste, som omfatter følgende:

 1. En status som "afsendt" (eller tilsvarende) samt forsendelsesdatoen.
 2. Modtagerens adresse, der som minimum viser by eller postnummer (eller tilsvarende international oplysning).
 3. Officiel accept fra fragtfirmaet (f.eks. et poststempel, en kvittering eller onlinesporingsoplysninger). Hvis du har bevis på levering, behøver du ikke at have bevis på forsendelsen.

11.9 Hvad er "Bevis på levering"?

Onlinedokumentation fra en posttjeneste, som omfatter følgende:

 1. En status som "leveret" (eller tilsvarende) samt leveringsdatoen.
 2. Modtagerens adresse, der som minimum viser by eller postnummer (eller tilsvarende international oplysning).

11.10 Hvad er eksempler på varer/transaktioner/sager, som ikke er kvalificeret til PayPals sælgerbeskyttelse?

 1. Immaterielle varer, licenser til digitalt indhold og tjenester.
 2. Varer, du leverer (eller afhenter) personligt.
 3. Transaktioner, der foretages via Zong, Website Payment Pro (PayPal Direkte betaling og Virtuel terminal).
 4. Krav og chargebacks for "Afviger væsentligt fra beskrivelsen".
 5. Varer, der er købt på eller uden for eBay gennem annoncer.
 6. Tvister, der indgives direkte til PayPal via Løsningscenteret på nettet i overensstemmelse med denne aftales afsnit 13.

Tilbage til toppen

 

12. Fejl og uautoriserede transaktioner

12.1 Identifikation af fejl og/eller uautoriserede transaktioner Du kan kontrollere din transaktionshistorik ved at logge på din konto på PayPals websted og klikke på fanen "Transaktionshistorik". Det er meget vigtigt, at du straks underretter PayPal, hvis du har grund til at tro, at en af følgende aktiviteter har fundet sted: (i) der er sendt en uautoriseret transaktion fra din konto, (ii), der har været uautoriseret adgang til din konto, (iii) din adgangskode eller pinkoden til din mobil er blevet kompromitteret, (iv) din PayPal Mobil-aktiverede telefon er tabt, stjålet eller deaktiveret, eller (v) nogen har overført eller kan overføre penge fra din konto uden din tilladelse (kaldes samlet for "uberettiget kontoadgang"). Du skal også straks underrette os, hvis du har grund til at tro, at der er opstået andre fejl på din konto. Vi anbefaler på det kraftigste, at du kontrollerer din konto jævnligt, så du kan give os besked med det samme, hvis du oplever nogen af de ovenstående begivenheder. Vi vil ikke holde dig ansvarlig for uautoriseret brug af din konto, såfremt vi kan konstatere, at du ikke bevidst har gjort det muligt for tredjeparter af få adgang til dit PayPal-id og/eller din adgangskode/pinkode til PayPal eller til din enhed, mens du var logget på tjenesterne. Vi holder dig ansvarlig for uautoriseret brug af din konto, hvis vi har beviser på, at du har handlet forsætligt, således at en tredjepart har haft adgang til dit PayPal-id og/eller adgangs-/pinkode, du har optrådt svigagtigt, eller hvis du med forsæt eller grov uagtsomhed ikke har overholdt dine forpligtelser til at bruge din betalingsmåde på den måde, som er fastsat i aftalen.

12.2 Meddelelse til os om fejl, uautoriserede transaktioner og/eller tilegnet eller uautoriseret brug af dit betalingsværktøj. Du skal underrette os, hvis du mener, at der har været eller vil være en fejl, en uautoriseret transaktion, misbrug eller uautoriseret brug af din betalingsmåde eller konto, ved at ringe til PayPals kundeservice på det telefonnummer, der vises på PayPals websted(er), eller kontakte os ved at bruge denne formular eller skrive til PayPal, Att.: Error Resolution Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Hvis du starter med at ringe til os, kan vi kræve, at du sender din klage eller dit spørgsmål skriftligt inden for 10 forretningsdage efter opkaldet. Udfyld formularen til skriftlig erklæring, og send den online eller til PayPal, Attn: Error Resolution Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Du skal give os alle de oplysninger, der er i din besiddelse, og som beskriver eventuelle fejl, uautoriserede transaktioner og/eller misbrug eller uautoriseret brug af din betalingsmetode eller konto og træffe alle rimelige foranstaltninger for at hjælpe PayPal med i sin undersøgelse. Vi kan videregive oplysninger til tredjeparter, såfremt vi finder det hensigtsmæssigt under disse omstændigheder og i overensstemmelse med vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

12.3 Behandling af fejlrapporter Vi underretter dig om resultatet af vores undersøgelse inden for 20 hverdage, fra vi modtager din meddelelse. Hvis vi har begået en fejl, retter vi den omgående. Men hvis vi skal bruge mere tid, kan det tage os op til 60 dage at undersøge din klage eller dit spørgsmål. Hvis vi beslutter, at vi skal bruge mere tid, krediterer vi midlertidigt din konto med det beløb, du mener, er fejlagtigt, inden for ti hverdage, efter at vi modtager din meddelelse, således at du har adgang til e-pengene i den tid, det tager os at fuldføre vores undersøgelse. Hvis du oprindeligt ringede til os, og vi ikke modtager din klage eller dit spørgsmål skriftligt inden for ti dage fra din mundtlige meddelelse, skal vi ikke kreditere din konto midlertidigt.

Når vi er færdige med vores undersøgelse, orienterer vi dig om resultaterne inden for tre bankdage. Hvis vi fastslår, at der ikke var en fejl, sender vi dig en skriftlig forklaring, og vi kan debitere eventuel midlertidig kredit, som vi tidligere har krediteret til dig i forbindelse med den påståede fejl. Du kan bede om en kopi af de dokumenter, vi anvender som led i vores undersøgelser (og dette udløser ikke det meddelelsesgebyr, der fremgår af bilag 1).

12.4 Ansvar for uautoriserede transaktioner Hvis du oplyser, at der har været en uberettiget adgang til din konto, og der ikke foreligger beviser på bedrageri eller forsætlig eller grov uagtsom adfærd fra din side, refunderer vi fuldt ud alle uautoriserede transaktioner sendt fra din konto, forudsat at du har informeret os om den uberettigede kontoadgang uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder ikke senere end 13 måneder efter den første uberettigede kontoadgangstransaktion blev udført. Hvor vi efter al rimelighed mener, at det kræver yderligere undersøgelse at fastslå forholdene omkring den anmeldte, uberettigede kontoadgang nærmere, følger vi samme procedure, som fremgår af afsnit 12.3 ovenfor i forbindelse med en sådan undersøgelse.

12.5 Ret til tilbagebetaling Du kan få refunderet det fulde beløb af en betalingstransaktion, som du har autoriseret, og som er startet af eller sker via en forhandler eller en tredjepart, forudsat at betingelserne, der gælder for en refundering, jf. afsnit 3.10, er opfyldt.

12.6 Fejl Hvis vi opdager en behandlingsfejl, retter vi op på fejlen. Hvis fejlen resulterer i, at du modtager færre penge, end du er berettiget til, vil PayPal kreditere din konto for denne forskel. Hvis fejlen resulterer i, at du modtager flere penge, end du er berettiget til, kan PayPal debitere de ekstra penge fra din PayPal-konto. Hvis en betaling er foretaget med din betalingsmåde ved en fejl, kan PayPal rette fejlen ved at debitere eller kreditere (som tilfældet kan være) din relevante betalingsmåde(r). Hvis fejlen medfører, at vi ikke gennemføre en transaktion til tiden eller med det korrekte beløb, vil vi være ansvarlige for at refundere ethvert beløb, som er et resultat af udførelsen af en defekt eller ikke-gennemført betalingstransaktion og for jeres tab eller skader, direkte og rimeligt forudsigeligt forårsaget af denne fejl, medmindre:

 1. du ikke har nok disponible midler til at fuldføre transaktionen, og det ikke er vores fejl,

 2. vores system ikke fungerer korrekt, og du vidste om dette nedbrud, da du startede transaktionen, eller

 3. omstændigheder uden for vores kontrol (såsom brand eller oversvømmelse eller tab af internetforbindelse) forhindrede transaktionen, på trods af vores rimelige forholdsregler.

Uanset eventuelle andre vilkår i denne aftale, er PayPal ikke ansvarlig for manglende gennemførelse eller mangelfuld gennemførelse af en betalingstransaktion (hvad enten den indledes af dig selv eller en anden PayPal-kunde), hvis du ikke uden ugrundet ophold har givet PayPal besked om en sådan forkert gennemført betalingstransaktion, eller under alle omstændigheder senest inden for 13 måneder efter debiteringsdatoen, hvor du blev opmærksom på en sådan forkert gennemført betalingstransaktion.

Tilbage til toppen

 

13. PayPals køberbeskyttelse

13.1 Hvilke typer problemer er dækket?

 1. PayPals køberbeskyttelse hjælper dig med følgende:
  1. Du har ikke modtaget den vare, du har betalt for med PayPal – "Vare ikke modtaget" ("INR").

  2. Du har modtaget en vare, som du har betalt for med PayPal, men den "Afviger væsentligt fra beskrivelsen". Du kan finde flere oplysninger om, hvad vi forstår ved "afviger væsentligt fra beskrivelsen", i afsnit 13.9.

 2. Hvis dit problem er en transaktion, du ikke har godkendt, skal du rapportere den uautoriserede transaktion via PayPals Sikkerhedscenter på https://www.paypal.com/dk/security.

13.2 Hvad er kvalifikationskravene for PayPals køberbeskyttelse?

Du skal opfylde alle disse krav for at være kvalificeret til en betaling i henhold til PayPals køberbeskyttelse:

 1. Din betaling skal være for en kvalificeret vare foretaget fra din PayPal-konto (se punkt 13.3 for yderligere oplysninger om varens berettigelse);
 2. Betal det fulde beløb for den kvalificerede vare i en betaling. Varer købt med flere betalinger (f.eks. et depositum efterfulgt af en endelig betaling) er ikke kvalificerede;
 3. Send betalingen til betalingsmodtageren gennem:
  1. eBay-knappen "Betal nu" eller eBay-fakturaen, eller
  2. knappen "Send penge" på oversigtssiden til din PayPal-konto ved at vælge "Betal for eBay-varer" og angive dit eBay-bruger-id og eBay-varenummeret; eller
  3. for de køb, der er foretaget uden for eBay: fanen Overfør penge på PayPals websted eller via sælgers PayPal-betalingsforløb, og
 4. Oprette en sag inden for 45 dage efter den dato, hvor du sendte betalingen og følge løsningsprocessen online for sager, som beskrevet nedenfor under "Hvordan får jeg løst mit problem?" i afsnit 13.5.

13.3 Hvilken type betalinger er kvalificeret til tilbagebetaling i henhold til PayPals køberbeskyttelse?

 1. PayPals køberbeskyttelse gælder kun for PayPal-betalinger for visse materielle, fysiske varer. Betalinger for følgende kvalificerer sig ikke til tilbagebetaling ifølge vores køberbeskyttelse:

  • immaterielle varer

  • tjenester

  • fast ejendom (herunder, uden begrænsning, beboelsesejendom)

  • forretninger

  • køretøjer (herunder, uden begrænsning, biler, motorcykler, campingvogne, fly og skibe),

  • specialfremstillede varer

  • billetter til rejser (herunder, uden begrænsning, flybilletter)

  • varer, der er forbudt i henhold til PayPals Politik for godkendt brug

  • varer, der overtræder eBays politik til forbudte eller begrænsede varer

  • licenser

  • adgang til digitalt indhold

  • industrimaskiner, der anvendes inden for produktion

  • varer, der svarer til kontanter (herunder uden begrænsning gavekort)

  • Varer, der er købt vha. Zong, Website Payments Pro eller Virtuel terminal.

  • Private transaktionsbetalinger

 2. Bemærk følgende kvalifikationskrav til eBay-auktioner: Se efter en meddelelse om PayPals køberbeskyttelse eller meddelelse om eBay-køberbeskyttelse på eBay-auktionen. Hvis du ser denne meddelelse, og du opfylder de øvrige kvalifikationskrav, er din vare kvalificeret til PayPal Køberbeskyttelse. Du kan se denne meddelelse til auktionen, når du har gennemført dit køb ved at logge på din eBay-konto, gå til "My eBay" og derefter kigge under "vundne" og se auktionen. Hvis auktionen ikke omfatter en meddelelse om køberbeskyttelse, er den ikke kvalificeret til PayPal Køberbeskyttelse.

13.4 Hvor meget dækning får jeg med PayPal Køberbeskyttelse?

 1. Hvis PayPal afgør et krav til din fordel, vil PayPal tilbagebetale dig varens fulde købspris og de oprindelige forsendelsesomkostninger.
 2. Vi tilbagebetaler ikke de forsendelsesomkostninger, du er blevet pålagt i forbindelse med en vare, der afviger væsentligt fra beskrivelsen, til sælgeren eller anden part, som PayPal angiver. Hvis betalingsmodtageren fremlægger beviser for, at de har leveret varer til din adresse, kan PayPal afgøre sagen til sælgers fordel, selvom du ikke har modtaget varen. Se afsnit 13.11 for anden beskyttelse, du kan være berettiget til.

13.5 Hvordan får jeg løst mit problem?

Hvis du ikke kan løse et problem direkte med betalingsmodtageren, skal du gå til Løsningscentret og gøre følgende:

 1. Opret en tvist

  Opret en tvist inden for 45 dage efter den dato, hvor du betalte for den omstridte vare. Vi kan nægte at acceptere en tvist, som du opretter i forbindelse med varen efter udløb af denne periode. Du skal derfor være opmærksom på dette, hvis du aftaler et leveringstidspunkt med betalingsmodtageren, der ligger efter udløb af denne periode.

 2. Eskaler tvisten til et krav

  Hvis du og sælger ikke kan nå til enighed, kan du eskalere tvisten til et krav senest 20 dage efter oprettelsen af sagen. Det er dit ansvar at holde styr på disse frister.

  Du skal vente mindst 7 dage fra betalingsdatoen til at eskalere en tvist for en vare, som ikke er modtaget (INR), medmindre tvisten er på USD 2.500 eller mere (eller tilsvarende beløb i anden valuta). For at finde den valuta, der svarer til en anden valuta (f.eks. pund eller euro), på tidspunktet for denne transaktion, bedes du logge på din konto og bruge "valutaomregneren", som findes i din kontooversigt. Hvis du ikke eskalerer tvisten til et krav inden for 20 dage, lukker PayPal tvisten, og du vil ikke være berettiget til en betaling i henhold til PayPal Køberbeskyttelse. Du har mulighed for at redigere eller ændre et krav efter indgivelsen, hvis du kun ønsker at tilføje yderligere oplysninger, eller hvis du vil ændre grunden til tvisten/kravet fra "Vare ikke modtaget" til "Afviger væsentligt fra beskrivelsen" (men kun såfremt det vedrører en enkelt betaling). Ellers kan du ikke redigere eller ændre et krav efter indgivelsen.

 3. Svar rettidigt på PayPals anmodninger om oplysninger

  Under kravprocessen kan PayPal bede dig om at oplyse dokumentation, der understøtter dit krav. Du kan blive bedt om at sende kvitteringer, tredjemandsevalueringer, politirapporter eller noget andet, som PayPal angiver.

 4. Overhold rettidigt PayPals anmodninger om levering

  Ved krav med begrundelsen Afviger væsentligt fra beskrivelsen kan vi kræve, at du sender varen tilbage til betalingsmodtageren på en adresse, som du får oplyst af PayPal under behandlingen af kravet. Vi kan også kræve, at du sender varen til PayPal eller en tredjepart for egen regning, og at du fremlægger leveringsbevis. Krav om dokumentation for levering fremgår af afsnit 11.9 ovenfor. Vær venlig at indpakke varen i ny emballage for at mindske risikoen for at skade varen under forsendelsen. PayPal kan også kræve, at du destruerer varen og fremlægger bevis på varens destruktion.

13.6 Hvordan løses kravet?

Når en sag er blevet eskaleret til et krav, træffer PayPal en endelig afgørelse til fordel for køber eller sælger. Du kan blive bedt om at tilvejebringe kvitteringer, tredjemandsevalueringer, politirapporter eller andre oplysninger eller anden dokumentation, der med rimelighed kræves af PayPal for at undersøge kravet. Vi kan efter eget skøn træffe en endelig afgørelse til fordel for køber eller betalingsmodtageren ud fra de kriterier, som PayPal anser for at være behørige. Hvis PayPal træffer en endelig afgørelse til fordel for køberen eller betalingsmodtageren, skal de relevante parter overholde PayPals beslutning. Vi kan kræve, at køberen sender en vare, som ifølge vedkommende afviger væsentligt fra beskrivelsen, tilbage til betalingsmodtageren (for køberens regning) til en adresse, som køberen får oplyst af os under behandlingen af kravet. Vi kan desuden kræve, at betalingsmodtageren accepterer at modtage varen igen og refunderer køberen den fulde købspris plus de oprindelige forsendelsesomkostninger. Hvis en betalingsmodtager nægter at modtage varen, kan vi afgøre kravet til fordel for køberen, såfremt køberen kan fremlægge tilfredsstillende beviser for os på, at varen er sendt til betalingsmodtageren på en adresse, som køberen får oplyst af os under behandlingen af kravet. Hvis en betalingsmodtager taber et krav, modtager vedkommende ingen tilbagebetaling af de PayPal- og eBay-gebyrer, der er tilknyttet transaktionen. Hvis du taber et krav om "Afviger væsentligt fra beskrivelsen", fordi den vare, du har solgt, er uægte, bliver du bedt om at give en fuld tilbagebetaling til køberen, og du får ikke returneret varen (varen destrueres muligvis).

13.7 Dækning

Betalingsmodtagere: Som betalingsmodtager er du ansvarlig over for PayPal, hvis du taber et krav fra en køber med en PayPal-konto, der er registeret hvor som helst i verden. Dette omfatter, uden begrænsning, når du sælger til en køber, som er bruger af hele programmet, og køberen indgiver et SNAD-krav, hvorefter du normalt ville være forpligtet til at acceptere at modtage varen igen og tilbagebetale den fulde pris til køberen plus de oprindelige forsendelsesomkostninger. Du vil IKKE modtage en tilbagebetaling af dine PayPal-gebyrer. Hvis du taber kravet Afviger væsentligt fra beskrivelsen, fordi den vare, du har solgt, er falsk, bliver du bedt om at give en fuld tilbagebetaling til køberen, og du vil ikke få returneret varen (varen destrueres).

13.8 Hvad, hvis mit køb ikke kvalificerer sig til tilbagebetaling, jf. PayPals køberbeskyttelse?

Du kan også forsøge at løse et problem direkte med betalingsmodtageren ved at udfylde en sag via PayPals Løsningscenter online. For at kunne gøre det skal du oprette en sag i PayPals Løsningscenter online inden for 45 dage efter den dato, hvor du sendte betalingen. Derefter bør du forsøge at løse sagen direkte med betalingsmodtageren.  Hvis din betaling ikke er kvalificeret, jf. PayPals køberbeskyttelse, træffer vi ikke beslutning omkring kravet.

13.9 Hvad betyder "Afviger væsentligt fra beskrivelsen"?

 1. En vare afviger væsentlig fra beskrivelsen, hvis den er væsentligt anderledes fra, hvad betalingsmodtageren beskrev i vareoversigten. Her er nogle ikke-udtømmende eksempler:

  1. Du har modtaget en helt anden vare. Hvis man f.eks. har købt en bog og modtaget en dvd eller en tom kasse.
  2. Varens stand var vildledende. F.eks. viste auktionen varen som "ny ", og varen var brugt.
  3. Varen blev markedsført som autentisk men er ikke ægte.
  4. Varen mangler vigtige dele eller funktioner, der ikke var oplyst om i annoncen.
  5. Du købte 3 ting fra en betalingsmodtager, men modtog kun 2.
  6. Varen blev beskadiget under transporten.
 2. En vare afviger ikke væsentligt fra beskrivelsen, hvis den ikke er væsentligt anderledes fra betalingsmodtagerens beskrivelse. Her er nogle ikke-udtømmende eksempler:

  1. Varens defekt blev korrekt beskrevet af sælgeren.
  2. Varen blev korrekt beskrevet, men du ønskede ikke varen, efter du har modtaget den.
  3. Varen blev korrekt beskrevet, men levede ikke op til dine forventninger.
  4. Varen har mindre ridser og var opført som brugt.

13.10 Accept af rettigheder

Hvis PayPal udbetaler et krav eller tilbageførsel, som du har indgivet som en modtager af din betaling, accepterer du at overføre og tillade, at PayPal har dine rettigheder, fordele og retsmidler mod modtageren af din betaling. Dette kaldes juridisk set, at du accepterer at "subrogere" eller på anden måde "tildele" dine rettigheder til PayPal mod modtageren og tredjeparter, der er forbundet med den betaling, og accepterer, at vi kan udøve disse rettigheder, fordele og retsmidler, enten direkte eller på dine vegne efter PayPals skøn.

13.11 Forholdet mellem PayPal Køberbeskyttelse og tilbageførsler

Rettigheder til kreditkorttilbageførsel kan, hvis de anvendes, være mere omfattende end PayPal Køberbeskyttelse. Tilbageførselsrettigheder er ikke begrænset til bestemte beløb pr. transaktion, kan blive indsendt mere end 45 dage efter betalingen og kan dække immaterielle varer.

Du kan forfølge et krav eller en tvist hos PayPal, eller du kan kontakte din kreditkortudsteder for at forfølge dine tilbageførselsrettigheder. Du kan ikke gøre begge dele samtidig og dermed søge om dobbelt tilbagebetaling. Hvis du har et igangværende krav eller en igangværende tvist hos PayPal, og du samtidig ansøger om tilbageførsel hos dit kreditkortselskab, vil PayPal afslutte din tvist eller dit krav, og du vil alene afhænge af dine tilbageførselsrettigheder.

Hvis PayPal ikke træffer en endelig beslutning om dit krav før betalingskortselskabets frist for indgivelse af krav om tilbageførsel eller bankens frist for anmeldelse af en sag, og vores forsinkelse medfører, at du modtager mindre end den fulde tilbagebetaling, du ville kunne få dækket af betalingskortudstederen (dvs. det tilbageførte beløb, som er det beløb, der er betalt via dit betalingskort i den relevante transaktion), refunderer vi det resterende beløb (med fradrag af det beløb, du allerede har fået tilbage fra betalingsmodtageren).

Før du kontakter din kortudsteder eller anmelder en tvist hos os, skal du kontakte betalingsmodtageren for at løse dit problem i overensstemmelse med betalingsmodtagerens eventuelle returpolitik, som fremgår af vedkommendes eBay-auktion eller websted.

Bemærk følgende, hvis du vælger at løse problemet direkte med betalingsmodtageren:

 1. Din ret til at anmelde en tvist er underlagt tidsrammen på 45 dage, som er beskrevet i afsnit 13.5a. Det er dit ansvar at holde styr på disse frister.
 2. Hvis betalingsmodtageren (som en del af betalingsmodtagerens politik for returvarer eller andet) opfordrer dig til at sende varen til en adresse, der ikke stemmer overens med vores adresseoplysninger for betalingsmodtageren, og du følger opfordringen, kan dette føre til en afgørelse om, at du ikke har sendt varen tilbage til betalingsmodtageren i overensstemmelse med afsnit 13.5d.

13.12 Ingen dobbelt tilbagebetaling

Du kan ikke indlede en tvist/indgive et krav eller modtage en tilbagebetaling for et køb under PayPals køberbeskyttelse, hvis du allerede har fået en tilbagebetaling for købet direkte fra eBay, betalingsmodtageren eller en tredjemand, eller hvis du allerede har indgivet et krav for det pågældende køb til eBay, betalingsmodtageren eller en anden tredjemand.

Tilbage til toppen

 

14. Tvister med PayPal

14.1 Kontakt først PayPal Hvis der opstår en tvist mellem dig og PayPal, er det vores mål at høre om og håndtere dine problemer, og hvis vi ikke kan gøre dette til din tilfredshed, er det vores mål at give dig en neutral og omkostningseffektiv måde at løse tvisten på hurtigt. Tvister mellem dig og PayPal angående vores tjenester kan til enhver tid anmeldes til kundeservice online via linket "E-mail os" på siden "Kontakt os" eller ved at ringe til det kundeservicenummer, der findes på PayPals websted(er) og ved at logge på din konto.

14.2 ECC-Net og CSSF. Hvis du vil klage over os, kan du vælge at eskalere din klage ved at kontakte en af følgende:

 1. European Consumer Centre (ECC-Net). Du kan få yderligere oplysninger om ECC-Net, og hvordan du kontakter organisationen på http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/
 2. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). CSSF er den myndighed, der er ansvarlig for tilsynet med virksomheder i den finansielle sektor i Luxembourg. Du kan kontakte CSSF på adressen 110 Route d'Arlon L-2991 Luxembourg. Du kan få yderligere oplysninger om CSSF, og hvordan du kontakter organisationen på http://www.cssf.lu

14.3 Lov og værneting Denne aftale og forholdet mellem os er underlagt engelsk ret. For klager, der ikke kan løses på anden vis, underlægger du dig de engelske domstoles ikke-eksklusive jurisdiktion, hvor sådanne klager opstår som følge af eller i relation til denne aftale eller tilvejebringelsen af vore tjenester uden præjudice for din ret til ligeledes at anlægge en sag mod PayPal i samme forbindelse ved de kompetente domstole i Luxembourg. Udtrykt mere simpelt betyder "de engelske domstoles ikke-eksklusive jurisdiktion", at hvis du kan indgive et krav, der opstår som følge af denne aftale, mod os i retten, er en acceptabel domstol en domstol, der ligger i England, men du kan også vælge at indgive et krav i retten i et andet land i stedet for. Engelsk ret finder altid anvendelse.

14.4 Intet afkald Vores undladelse af at handle, hvad angår en misligholdelse fra din eller andres side, udgør intet afkald på vores ret til at handle, hvad angår efterfølgende eller tilsvarende misligholdelser.

14.5 Ansvarsbegrænsninger Vi er kun ansvarlig over for dig i forbindelse med tab eller skader, der er forårsaget direkte, som med rimelighed kunne forudsiges at forårsages grundet vores misligholdelse af aftalen, og vores ansvar under disse omstændigheder er begrænset, som det er beskrevet i resten af dette punkt.

 1. Vi, de andre selskaber i vores koncern, personer, der handler på vores vegne og/eller de personer, vi indgår aftaler med, er under ingen omstændigheder ansvarlige for følgende typer tab eller skade, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne aftale (hvad enten dette sker inden for eller uden for kontrakt (inklusive uden begrænsning uagtsomhed) eller på anden vis:

  1. ethvert tab af fortjeneste, goodwill, forretning, kontrakter, indtægter eller forventede besparelser, selv om vi er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader, tab af fortjeneste, goodwill, forretning, kontrakter, indtægter eller forventede besparelser; eller

  2. eventuelle tab eller beskadigelse af data; eller

  3. eventuelle tab eller skade overhovedet, der ikke direkte skyldes vores brud af nærværende aftale; eller.

  4. eventuelle tab eller skader af nogen art, der overstiger det, der opstod som direkte følge af vores misligholdelse af aftalen (uanset om du er i stand til at bevise sådant tab eller sådan skade).

 2. Intet i denne aftale begrænser vores ansvar, der opstår som følge af vores svig eller svigagtige vildledende oplysninger, grov uagtsomhed, forsætlig fejl, for død eller personskader som følge af vores eller vores underleverandørers uagtsomhed, eller i det omfang, at sådan begrænsning eller udelukkelse ikke er tilladt i henhold til gældende lov.

14.6 Ingen garanti Vi leverer tjenesterne til dig i overensstemmelse med dine juridiske rettigheder, men i øvrigt leveres tjenesterne uden garanti eller vilkår, hvad enten disse er udtrykkelige eller underforståede, medmindre der klart og tydeligt er angivet en garanti eller vilkår i denne aftale. PayPal har ingen kontrol over produkter eller tjenester, som bliver betalt for med vores tjeneste, og PayPal kan ikke sikre, at en køber eller sælger, som du handler med, rent faktisk vil gennemføre transaktionen eller give tilladelse til den. PayPal garanterer ikke vedvarende, uafbrudt eller sikker adgang til alle dele af vores tjeneste. Vi hæfter ikke for forsinkelser pga. fejl i vores levering af tjenester i henhold til nærværende aftale. Du anerkender, at din adgang til websted(er) undertiden kan være begrænset pga. reparationer, vedligeholdelse eller indførelse af nye faciliteter eller tjenester. PayPal gør en rimelig indsats for at sikre, at anmodninger om elektroniske debiteringer og krediteringer, der involverer bankkonti og debetkort og kreditkort, behandles rettidigt. Vi vil gøre alt for at sikre, at oplysningerne i vores korrespondance, rapporter, på websted (er) og givet mundtligt af vores direktører, ledende medarbejdere og medarbejdere er korrekte ud fra vores bedste overbevisning på det tidspunkt, hvor oplysningerne blev givet. Vi kan imidlertid ikke sikre nøjagtigheden af alle sådanne oplysninger i alle tilfælde og kontekster, så du skal ikke have al for meget tillid til disse oplysninger. Du skal kontrollere al korrespondance mellem os omhyggeligt og hurtigst muligt underrette os, hvis den indeholder noget, der forekommer at være forkert, eller som ikke er fremstillet i overensstemmelse med dine instruktioner.

Du alene er ansvarlig for at forstå og overholde enhver form for lovgivning, regler og krav i dit relevante retsområde, hvor sådan lovgivning, sådanne regler og krav måtte gælde for dig i forbindelse med din brug af PayPal-tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, hvad der måtte gælde i forbindelse med eksport- eller importaktiviteter, skatter og afgifter eller valutatransaktioner.

14.7 Skadesløsholdelse/tilbagebetaling Du samtykker til at forsvare, tilbagebetale eller kompensere os (juridisk set kaldet "skadesløsholde") og holde PayPal, vores øvrige selskaber i koncernen, vores medarbejdere og de personer, der er bemyndiget til at handle på vores vegne skadesløse fra ethvert krav (inklusive advokatsalærer), som en tredjepart får eller pådrager sig som følge af eller i forbindelse med din eller dine medarbejderes eller repræsentanters misligholdelse af aftalen, krænkelse af loven og/eller brugen af tjenesterne.

14.8 Hele aftalen og tredjepartsrettigheder Denne aftale (og eventuelle bilag til denne) udgør hele aftalegrundlaget mellem dig og PayPal, hvad angår tjenesten. Afsnit 1, 7, 8, 10, 14, 15 og bilag 1 samt eventuelle andre betingelser, der i sagens natur ville bestå, er også fortsat gældende efter denne aftales ophør. Hvis en bestemmelse i denne aftale anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, fjernes sådan bestemmelse, og de resterende bestemmelser gælder fortsat. En person, som ikke er part i denne aftale, har ingen rettigheder i henhold til Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 og kan ikke påberåbe sig eller håndhæve en bestemmelse i aftalen (med undtagelse af eBay i forhold til dennes rettigheder som anført i aftalen), men dette berører ikke tredjeparters rettigheder eller retsmidler, som findes eller er tilgængelige i tillæg til den omtalte lov.

14.9 Udstedelse af licens Hvis du bruger PayPals software som f.eks. API, Developer’s Toolkit eller anden softwareapplikation, som du har downloadet til din computer, enhed eller anden platform, giver PayPal og dennes licensgivere dig en begrænset, ikke-eksklusiv licens til at bruge PayPals software i overensstemmelse med dokumentationen, inklusive alle opdateringer, opgraderinger, nye versioner og erstatningssoftware, som beskrives, til din personlige brug. Du må ikke leje, lease eller på anden måde overføre dine rettigheder i softwaren til en tredjepart. Du skal efterkomme krav til implementering og brug indeholdt i al PayPal-dokumentation, tillige med eventuelle instruktioner, der gives af os fra tid til anden, der ledsager disse tjenester (herunder, men ikke begrænset til, ethvert krav til implementering og brug, som vi pålægger dig, for at overholde gældende lovgivning og kortordningens regler). Hvis du ikke overholder PayPals instruktioner, krav til implementering og anvendelse er du ansvarlig for alle resulterende skader påført dig, PayPal og tredjeparter. Du accepterer ikke at ændre, reproducere, tilpasse, distribuere, vise, udgive, foretage reverse engineering, oversætte, adskille, dekompilere eller på anden måde forsøge at skabe kildekode, der er afledt af softwaren. Du accepterer, at alle rettigheder, enhver licens og ret til PayPals software ejes af PayPal. Enhver form for tredjeparts softwareapplikation, som du anvender på PayPals websted, er underlagt den licens, som du samtykker til med den pågældende tredjepart, der stiller softwaren til rådighed. PayPal ejer ikke, kontrollerer ikke og har intet ansvar for tredjeparts softwareapplikationer, som du vælger at bruge på PayPals websted og/eller i forbindelse med PayPal-tjenesterne. Hvis du bruger PayPals tjenester på PayPals websted eller et andet websted eller en anden platform, som er tilknyttet PayPal eller en tredjepart, og du ikke downloader PayPals software eller bruger tredjeparts softwareapplikationer på PayPals websted, gælder dette afsnit ikke for din brug af tilknyttede PayPal-tjenester.

14.10 Tredjepartstilladelser Du kan udtrykkeligt give, fjerne og administrere tilladelser for visse tredjeparter til at handle på visse måder på dine vegne ved at logge på din konto, vælge "Profil" under "Min konto" og vælge "API-adgang" og derefter "Administrer API-tilladelser". Du anerkender, at hvis du tillader, at en tredjepart handler på dine vegne, kan PayPal offentliggøre visse oplysninger om din PayPal-konto for den pågældende tredjepart. Hvis du giver tilladelse til en tredjepart, fritager det dig ikke fra nogen form for ansvar i denne aftale. Du anerkender og accepterer, at du ikke holder PayPal ansvarlig for og vil skadesløsholde PayPal for ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af sådan tredjeparts handlinger eller udeladelser ud fra de tilladelser, du har givet.

14.11 Erhvervskunder Hvis du ikke er en forbruger (dvs. en person, der handler med andet formål end handel, forretning eller erhverv), mikrovirksomhed eller velgørenhedsforening med en årlig indkomst på mindre end 1 million GBP, anser vi dig for at være en "erhvervskunde", og visse bestemmelser i direktivet om betalingstjenester gælder muligvis ikke for din brug af denne tjeneste. I sådanne tilfælde garanterer du overfor PayPal, at du, på det tidspunkt du indgik nærværende aftale eller andre relevante vilkår for tjenesten, var en erhvervskunde og herved accepterer, at følgende afsnit i nærværende aftale ændres således:

 1. du er ikke berettiget til en tilbagebetaling for tilbagevendende betalinger og betalingstransaktioner, der blev iværksat af en betalingsmodtager (f.eks. en forhandler) som beskrevet i punkt 3.10 og 12.5;
 2. Når du identificerer en fejl, uautoriseret transaktion og/eller misbrug af eller uautoriseret brug af din betalingsmåde eller en konto i overensstemmelse med punkt 12.1 og 12.2, har du op til 60 dage fra datoen for den påståede fejl eller upassende kontoadgang til at underrette os om det, efter denne tid har vi ikke pligt til at undersøge eller reagere på din anmeldelse;
 3. Vi påtager os kun ansvaret for uautoriserede transaktioner i henhold til afsnit 12.4, i tilfælde hvor du har givet os besked om den uberettigede kontoadgang eller fejl inden for 60 dage efter hændelsen.

Som erhvervskunde accepterer du, at selv om vi kan gøre det, ikke er forpligtet til at overholde eller give dig de informationskrav, der fremgår af kapitel 5 af Payment Services Regulations 2009. Desuden samtykker du til, at artikel 60,75, 76 og 77 af Payment Services Directive 2009 ikke finder anvendelse på din brug af PayPal-tjenesten, hvilket vil sige, at uanset andre bestemmelser i denne aftale er vi ikke ansvarlige over for dig for tab eller skader, som du måtte lide som følge af forhold, der omtales i kapitel 5 og artikel 60, 75, 76 og 77 af Payment Services Regulations 2009.

Tilbage til toppen

 

15. Definitioner

"ACH" betyder netværket Automated Clearing House.

"Konto" eller "PayPal-konto" betyder en privat konto, erhvervskonto eller Premier-konto.

"Overfør penge" har den betydning, der fremgår af 3.7. 

"Aftale" betyder denne aftale og alle efterfølgende ændringer.

"Godkende" eller "Godkendelse" betyder, at du godkender en forhandler eller anden tredjepart til at inddrive eller tage en betaling fra din konto.

"Saldo" betyder alle e-penge, som du har på din PayPal-konto.

"Saldobetaling" betyder en betaling, der er fuldt finansieret af saldoen.

"Erhvervskonto" betyder en konto, der hovedsageligt bruges i forretningsøjemed og ikke til personlig, familiemæssig eller privat brug.

"Hverdage" betyder en dag (der ikke er en lørdag eller søndag), hvor bankerne i Luxembourg er åbne (i andre henseender end det ene formål at være 24-timers elektronisk bankvirksomhed).

"Køber" betyder en bruger, der køber varer og/eller tjenester og bruger tjenesterne til at betale.

"Kalenderår" betyder 1. januar til 31. december inkl. i løbet af et år.

"Kortbetaling" betyder en betaling, der er fuldt eller delvist finansieret med et betalingskort.

"Aftale om behandling af betalingskortbetalinger" betyder den aftale om kommercielle virksomheder ("Commercial Entity Agreement"), der kræves for at indgå direkte med PayPals betalingsprocessor(er).

"Ændring" har den betydning, der fremgår af 1.8.

"Chargeback" er, når kunden beder kortudstederen om at tilbageføre en betaling, som allerede er blevet godkendt.

"Krav" betyder en udfordring af en betaling, som en afsender af en betaling melder direkte til PayPal, herunder uden begrænsning udfordringer, der meldes direkte under PayPals køberbeskyttelse, jf. 13.

"Region for overførsel til betalingskort" betyder en af følgende: Italien, Luxembourg, Litauen, Bulgarien, San Marino, Slovakiet, Letland, Rumænien, Cypern, Slovenien, Estland, Malta, Gibraltar og Liechtenstein (og sådanne andre regioner, som PayPal til enhver tid opfører på sin(e) websted(er)).

"Kundeservice" er vores kundeservice, som du har adgang til på vores websted via linket "Send os en e-mail" på siden "Kontakt os" eller ved at ringe til det kundeservicenummer, der findes på vores websted(er).

"Dage" betyder kalenderdage.

"Standardbetalingsmåde" betyder den rækkefølge, som PayPal anvender dine betalingsmåder på for at betale en transaktion, hvis du ikke selv vælger en foretrukken betalingsmåde.

"Tvist" eller "sag" betyder en sag eller tvist, der meldes direkte til PayPals Løsningscenter online, jf. aftalens punkt 13.

"eBay" betyder eBay Inc og tilknyttede virksomheder (alt efter tilfældet).

"e-penge" betyder en monetær værdi, der repræsenteres som et krav på PayPal, og som lagres på en elektronisk enhed, udstedes ved modtagelse af pengene og accepteres som betalingsmiddel af personer ud over PayPal. Termerne "e-penge" og "penge" bruges synonymt i aftalen. Desuden er en henvisning til en betaling, der foretages via tjenesterne, en henvisning til en betaling med e-penge.

"Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde" eller "EØS" betyder den region, der består af følgende lande: Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Storbritannien.

"Gebyrer" betyder de beløb, der fremgår af bilag 1 til denne aftale.

"Fuld programbruger" betyder en bruger, der har en PayPal-konto, der er registreret i Danmark.

"Betalingsmåde" betyder den betalingsmåde, der bruges til at finansiere en transaktion. Følgende betalingsmåder kan anvendes til at finansiere en transaktion: saldo, betalingskort og indløsningskoder.

"Oplysninger" betyder alle fortrolige og/eller personligt identificerbare oplysninger eller andre oplysninger, der relaterer sig til en konto eller en bruger, inklusive, men ikke begrænset til, følgende: navn, e-mailadresse, post-/forsendelsesadresse, telefonnummer og finansielle oplysninger.

"Vare ikke modtaget" betyder en udfordring fra en køber, der hævder, at den købte vare ikke er modtaget.

"Procedure med at tilknytte og bekræfte kort" er en bekræftelsesprocedure, hvor PayPal opkræver et "gebyr for at tilknytte og bekræfte et betalingskort" på dit kort. Derefter skal du logge på din konto og indtaste det firecifrede, udvidede brugsnummer, der fremgår af din betalingskortoversigt, og som er knyttet til gebyret for at tilknytte og bekræfte dit betalingskort (se bilag 1).

"Samlet betaling" betyder muligheden for at sende flere betalinger samtidigt. Vores modtagelse af en samlet betalingsfil fra dig er, hvad angår denne aftale og underlagt afsnit 3.1, modtagelse af din betalingsanmodning.

"Forhandlers ekspeditionsforsinkelse" betyder en forsinkelse mellem det tidspunkt, hvor du godkender en betaling, og til forhandleren ekspederer din betaling.

"Mikrovirksomhed" betyder en virksomhed, som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig balance, der ikke overstiger 2 millioner.

"NSF-risiko" betyder risikoen for, at en bank tilbagefører en bankbetaling på grund af, at der ikke var nok penge på bankkontoen til at foretage betalingen.

"Løsningscenter online" betyder PayPals Løsningscenter, som der er adgang til via "Min konto", når du er logget på din konto, eller på andre måder, som PayPal til enhver tid måtte stille til rådighed.

"Betalingskonto" har den betydning, der fremgår af aftalens indledning.

"Betalingsværktøj" betyder alle former for procedurer, instruktioner eller krav, der fremgår af PayPals websted(er), og som tillader, at brugerne har adgang til og/eller kan bruge PayPal-tjenesten.

"Betalingsanmodning" betyder en gyldig instruktion fra dig til os om at ekspedere en betalingstransaktion.

"Betalingsvurdering" betyder den procedure, der beskrives i aftalens afsnit 4.

"PayPal", "vi", "os" eller "vores" betyder PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. med hjemsted på adressen 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg og omfatter dennes eftertrædere og alle personer, som denne måtte overdrage sine rettigheder i henhold til aftalen til.

"PayPals køberbeskyttelse" betyder PayPals køberbeskyttelsesordning, der er beskrevet i afsnit 13.

"PayPals websted(er)" betyder enhver URL-adresse, f.eks. www.paypal.co.uk, som vi bruger til at stille tjenesterne til rådighed for dig.

"Privat konto" betyder en konto, der hovedsageligt brugt til personlig, familiemæssig eller privat brug.

"Politik" eller "Politikker" betyder en politik eller anden aftale mellem dig og PayPal, som du indgår på PayPals websted(er) eller i forbindelse med din brug af tjenesterne.

"Opdatering af politik" betyder et forudgående varsel om ændringer, som PayPal oplyser dig om skriftligt.

"Foretrukken betalingsmåde" betyder en betalingsmåde, som du vælger til at finansiere en betaling i stedet for at anvende standardbetalingsmåden.

"Premier-konto" betyder en konto, der kan anvendes til personlige, familiemæssige eller private formål eller til erhvervsformål.

"Vilkårlig indskudsprocedure" er en bekræftelsesprocedure, hvor PayPal sender to små indskud til din bankkonto. For at fuldføre proceduren med de tilfældige indbetalinger skal du indtaste oplysningerne om indbetalingerne på din konto.

"Fast betaling" har den betydning, der fremgår af 3.10.

"Indløsningskode" betyder den elektroniske kode, du skal bruge for at kunne udnytte gavekort, eBay Anything Points eller andre former for tilbud.

"Reserve" betyder et beløb eller en procent af de penge, der modtages på din konto, som vi tilbageholder for derved at beskytte os mod risikoen for tilbageførsler, chargebacks, krav eller øvrige risici, eksponering og/eller ansvar i forbindelse med din konto og/eller din brug af tjenesterne.

"Reservekonto" har den betydning, der fremgår af aftalens indledning.

"Forbudte aktiviteter" betyder de aktiviteter, der beskrives i aftalens afsnit 9.

"Tilbageførsel" betyder, at du har modtaget en betaling, som PayPal kan tilbageføre til afsenderen eller anden tredjepart, da betalingen: (a), er blevet udfordret af en køber direkte med deres bank, og/eller (b) er blevet fjernet fra din saldo af anden årsag (andet end en chargeback eller et krav ifølge PayPals køberbeskyttelse), herunder uden begrænsning, hvis betalingen overtræder vores politik om acceptabel brug, eller vi har rimelig mistanke om overtrædelse af vores politik om acceptabel brug, eller hvor betalingsbeløbet ikke blev tilladt af afsenderen til den relevante tredjepart i forbindelse med en gyldig tilladelse til en betaling indledt af en tredjepart (se punkt 3.10), og/eller (c) er blevet kategoriseret efter PayPals interne risikomodel som en risikabel betaling, der skal tilbageføres for at mindske den risiko, der er forbundet med betalingen. Termen "tilbageføres" fortolkes derefter.

"Sælger" og "forhandler" bruges synonymt og betyder en bruger, der sælger varer og/eller tjenester og bruger tjenesterne til at modtage betaling.

"Overføre penge" betyder din mulighed for at overføre penge via tjenesten.

"Tjenester" betyder alle betalingstjenester og relaterede produkter, som tilbydes via PayPals websted(er).

"Afgiver væsentligt fra beskrivelsen" betyder den definition, der gives i aftalens afsnit 13.9.

"Transaktionsrisiko" betyder risikoen for, at vores stilling bliver berørt med hensyn til dit ansvar over for os eller en tredjepart i forbindelse med en kommerciel transaktionsbetaling (herunder uden begrænsning (i)) risikoen vedrørende enhver tvist, tilbageførsel, krav, gebyrer, bøder eller sanktioner, (ii) risikoen for, at en sælger ikke opfylder en kontrakt med sine købere, (iii) en risiko, der opstår, hvis du sælger en vare, som du ikke umiddelbart kan levere ved modtagelse af betaling, og (iv) risikoen for ethvert andet ansvar afholdt af os (eller en tredjepart) i tilknytning til den pågældende betaling) i hvert enkelt tilfælde, uanset om dette forventes af os, eller om vi mener, at det eksisterer. Transaktionsrisiko omfatter uden begrænsning (a) ved salg af billetter til et arrangement eller en koncert, den risiko, der eksisterer, indtil et arrangement eller en koncert har fundet sted, og (b) for så vidt angår transaktioner vedrørende rejser, den risiko, der eksisterer, før de rejserelaterede varer og tjenester har været til rådighed. Du kan løbende blive underrettet om andre specifikke forhold, hvor der opstår transaktionsrisiko (eller hvor den anses for allerede at være opstået), hvad angår denne aftale.

"Uautoriseret betaling" betyder en udfordring fra en køber, der hævder ikke at have foretaget betalingen, og at den person, der har foretaget betalingen, ikke var autoriseret.

"Unik identifikator" betyder (1) med det formål at sende en PayPal-betaling: den e-mailadresse, det mobiltelefonnummer eller anden identifikator, som vi kan underrette dig via, og som er registeret på en fungerende PayPal-konto, eller (2) med det formål at overføre penge fra din konto: din bankkonto (f.eks. IBAN- eller registreringsnummer og bankkontonummer) eller betalingskortoplysninger (f.eks. kortnummer og kontrolcifre).

"Bruger", "du", "dig" eller "din" betyder dig og enhver anden person eller enhed, der indgår denne aftale med os eller bruger tjenesten.

"Verificeret" betyder, at du har gennemgået vores verifikationsproces for derved at bevise din identitet over for PayPal.

Tilbage til toppen

 

Bilag 1. Gebyrer

Gebyrer afhænger af, hvorvidt du foretager en kommerciel transaktion eller en privat transaktion, og af, hvorvidt transaktionen er international eller indenrigs.

En "kommerciel transaktion" betyder, at der købes og sælges varer og tjenester eller modtages betalinger, når du "anmoder om penge" via PayPal.

En "privat transaktion" betyder, at der overføres penge (under fanen "Privat" via "Overfør penge") til og modtages penge på din PayPal-konto fra venner og familie uden, at der betales for varer eller tjenesteydelser. Hvis du sælger varer eller tjenester, må du ikke bede køberen om at sende dig en privat transaktionsbetaling for købet. Gør du dette, kan PayPal fjerne din mulighed for at acceptere enhver betaling for private transaktioner. Bemærk desuden:

 1. Du kan ikke overføre penge som personlige transaktioner fra visse lande. Disse omfatter bl.a. Kina og i visse tilfælde Tyskland.
 2. Der kan ikke sendes eller modtages private transaktionsbetalinger på indisk registrerede konti. Det betyder, at du ikke kan sende private betalinger til indisk registrerede konti.
 3. Når der gælder et gebyr for en privat transaktion, betaler enten afsender eller modtager gebyret, men ikke begge. I de fleste tilfælde bestemmer afsenderen, hvem der betaler gebyret. I nogle tilfælde vil afsenderen ikke være i stand til at bestemme, og afsenderen eller modtageren skal betale gebyret. Hvis du sender en privat transaktionsbetaling fra en tredjeparts websted eller program (hvor disse ikke ejes af PayPal), bestemmer tredjeparten, om afsenderen eller modtageren af en privat transaktionsbetaling skal betale det private transaktionsgebyr. Dette oplyses af tredjeparten.

En "indenrigstransaktion" er en transaktion, hvor både afsender og modtager ekspederer en betaling mellem PayPal-konti, der er oprettet i samme land eller region.

En "international transaktion" er en transaktion, hvor både afsender og modtager ekspederer en betaling mellem PayPal-konti, der ikke er registreret i samme land eller region.

Bemærk: Henvisninger til en procentvis gebyrsats nedenfor henviser til et beløb, der svarer til den procentdel af betalingstransaktionsbeløbet.

Private transaktioner

Det private transaktionsgebyr vises på betalingstidspunktet.

Private indenrigstransaktioner

Aktivitet

Gebyr for betaling fuldt dækket af:
- PayPal-saldo
- Bank

Gebyr for betaling fuldt eller delvist finansieret af
- Debetkort og/eller
- Kreditkort

Afsendelse eller modtagelse Gratis (når der ikke indgår valutaomregning) 3,4 % + fast gebyr (se tabellen nedenfor) 
Internationale, private transaktioner

Følg nedenstående trin for at finde gebyret for en personlig cross-border-transaktion til en bruger i et bestemt land. Bemærk, at gebyret betales af enten afsender eller modtager– aldrig begge personer. I de fleste tilfælde bestemmer afsenderen, hvem der betaler gebyret. Se underafsnit c i definitionen af personlige transaktioner i Skema 1 for at få flere oplysninger.

Trin 1. Find modtagerens land i tabellen nedenfor (i første kolonne fra venstre).
Trin 2. Vælg regionen i afsenderlandet (anden kolonne).
Trin 3. Find det gældende gebyr baseret på den anvendte betalingsmetode (tredje og fjerde kolonne).

Modtagers land
Afsenders land Hele gebyret for betaling betales via PayPal-saldo eller bankkonto Hele gebyret for betaling betales via betalingskort
Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland (inkl. Ålandsøerne), Gibraltar, Grækenland, Irland, Island, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Portugal, Rumænien, Rusland, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien (inkl. Kanaløerne og Isle of Man), Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Ungarn og Østrig. Nordeuropa* 0,4 % 3,8 % + fast gebyr
USA, Canada, Europa I ** 0,5 % 3,9 % + fast gebyr
Europa II*** 1,0 % 4,4 % + fast gebyr
Alle andre lande 1,5 % 4,9 % + fast gebyr
Belgien, Frankrig, Fransk Guyana, Guadeloupe, Nederlandene, Italien, Martinique, Mayotte, Réunion. Nordeuropa* 0,4 % 3,8 % + fast gebyr
USA, Canada, Europa I ** 0,5 % 3,9 % + fast gebyr
Europa II*** 1,3 % 4,7 % + fast gebyr
Alle andre lande 1,8 % 5,2 % + fast gebyr
Tyskland Nordeuropa* 1,8 % 3,7 % + fast gebyr
USA, Canada, Europa I ** 2,0 % 3,9 % + fast gebyr
Europa II*** 3,0 % 4,9 % + fast gebyr
Alle andre lande 3,3 % 5,2 % + fast gebyr
Polen Nordeuropa* 0,9 % 3,8 % + fast gebyr
USA, Canada, Europa I ** 1,0 % 3,9 % + fast gebyr
Europa II*** 1,5 % 4,4 % + fast gebyr
Alle andre lande 2,0 % 4,9 % + fast gebyr
Australien Alle steder 1,0 % 3,4 % + fast gebyr
Brasilien Alle steder 1,0 % 7,4 % + fast gebyr
Japan Alle steder 0,3 % 3,9 % + fast gebyr
USA og Canada Alle steder 1,0 % 3,9 % + fast gebyr
Alle andre lande Alle steder 0,5 % 3,9 % + fast gebyr

* Nordeuropa: Danmark, Færøerne, Finland med Åland, Grønland, Island, Norge, Sverige.

** Europa I: Belgien, Cypern, Estland, Frankrig (herunder Fransk Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte og Réunion), Gibraltar, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Portugal, San Marino, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien med Kanaløerne og Isle of Man, Tyskland, Vatikanstaten og Østrig.

*** Europa II: Andorra, Albanien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Polen, Rumænien, Rusland, Serbien, Schweiz, Tjekkiet, Tyrkiet, Ukraine og Ungarn.

Bemærk: Internationale betalinger i euro eller svenske kroner mellem konti, der er registreret i EU eller EØS, behandles som indenrigstransaktioner, hvad angår opkrævningen af de gældende gebyrer.

Fast gebyr (baseret på modtaget valuta)

Valuta: Gebyr:
Argentinske peso: 2,00 ARS
Australske dollar: 0,30 AUD
Brasilianske real: 0,60 BRL
Canadiske dollar: 0,30 CAD
Tjekkiske koruna: 10,00 CZK
Danske kroner: 2,60 DKK
Euro: 0,35 EUR
Hongkong dollar: 2,35 HKD
Ungarske forint: 90,00 HUF
Nye israelske shekel: 1,20 ILS
Japanske yen: 40,00 JPY
Malaysiske ringgit: 2,00 MYR
Mexicanske peso: 4,00 MXN
Newzealandske dollar: 0,45 NZD
Norske kroner: 2,80 NOK
Filippinske peso: 15,00 PHP
Polske zloty: 1,35 PLN
Russiske rubel: ^ 10,00 RUB ^
Singapore dollar: 0,50 SGD
Svenske kroner: 3,25 SEK
Schweizerfranc: 0,55 CHF
Nye taiwanske dollar: 10,00 TWD
Thailandske baht: 11,00 THB
Tyrkiske lira: 0,45 TRY
Engelske pund: 0,20 GBP
Amerikanske dollar: 0,30 USD

^ Underlagt ikrafttrædelsen af PayPals tjeneste i russiske rubler.

Kommercielle transaktioner

Aktivitet Gebyr
Afsendelse (køb) Gratis (når der ikke indgår valutaomregning)
Modtagelse af indenlandske betalinger (salg) Danske standardgebyrer:
3,4 % + fast gebyr (se nedenstående tabel)

Forhandlertakst (underlagt ansøgning og forhåndsgodkendelse af PayPal. Evalueres ud fra det enkelte tilfælde, inklusive, men ikke begrænset til, følgende kriterier: kvalificerende månedlig salgsmængde, gennemsnitlig ordrestørrelse og en konto uden udeståender. Se siden om "Forhandlergebyrer"): 

Danske forhandlergebyrer:
Fra 1,9 % til 2,9 % + fast gebyr
Modtagelse af eksportbetalinger (salg) Gebyret for at modtage kommercielle indenrigstransaktionsbetalinger gælder med det procentbaserede element for det pågældende gebyr øget med det procentbeløb, der angives for eksportgebyret, som fremgår af tabellen nedenfor (afhængigt af afsenderens land).
Afsenders land Cross-border-gebyr
Nordeuropa* 0,4 %
Europa I/ USA/ Canada** 0,5 %
Europa II*** 1,0 %
Resten af verden 1,5 %
* Åland, Danmark, Færøerne, Finland, Grønland, Island, Norge, Sverige.

** Østrig, Belgien, Canada, Kanaløerne, Cypern, Estland, Frankrig (herunder Fransk Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte), Tyskland, Gilbraltar, Grækenland, Irland, Isle of Man, Italien, Malta, Monaco^^, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Montenegro^^, San Marino, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, USA, Vatikanstaten.

*** Andorra, Albanien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Ungarn, Letland, Liechtenstein, Litauen, Makedonien^^, Moldova^^, Polen, Rumænien, Rusland, Serbien, Schweiz, Tyrkiet og Ukraine.

Bemærk: Cross-border-betalinger i euro eller svenske kroner mellem konti, der er registreret i Den Europæiske Union eller EØS, behandles som kommercielle indenrigstransaktioner, hvad angår opkrævningen af de gældende gebyrer. 

^^ Købere i disse lande kan ikke oprette en PayPal-konto, men de kan betale med deres betalingskort direkte på visse forhandleres websteder.
Fast gebyr

Det faste gebyr for kommercielle transaktioner er baseret på den modtagne valuta, som følger:

Argentinske peso: 2,00 ARS
Australske dollar: 0,30 AUD
Brasilianske real: 0,40 BRL
Canadiske dollar: 0,30 CAD
Tjekkiske koruna: 10,00 CZK
Danske kroner: 2,60 DKK
Euro: 0,35 EUR
Hongkong dollar: 2,35 HKD
Ungarske forint: 90 HUF
Israelske shekel: 1,20 ILS
Japanske yen: 40 JPY
Malaysiske ringgit 2 MYR
Mexicanske peso: 4,00 MXN
Newzealandske dollar: 0,45 NZD
Norske kroner: 2,80 NOK
Filippinske peso: 15,00 PHP
Polske zloty: 1,35 PLN
Russiske rubel: ^ 10,00 RUB ^
Singapore dollar: 0,50 SGD
Svenske kroner: 3,25 SEK
Schweizerfranc: 0,55 CHF
Nye taiwanske dollar: 10,00 TWD
Thailandske baht: 11,00 THB
Tyrkiske lira: 0,45 TRY
Engelske pund: 0,20 GBP
Amerikanske dollar: 0,30 USD
^ Underlagt ikrafttrædelsen af PayPals tjeneste i russiske rubler.

Yderligere gebyrer

Aktivitet Gebyr
Valutaomregningsgebyr (I) For valutaomregninger af beløb på din PayPal-konto, der ikke udgør en del af en bestemt transaktion til eller fra din konto (f.eks. omregning af din saldo til en anden valuta), og for de transaktioner, der indebærer en valutaomregning, som sælger har samtykket til at betale omregningsgebyret for: 

 

2,5 % over engrosvalutakursen

(II) For alle andre transaktioner, der indebærer en valutakonvertering, og som sælgeren ikke har samtykket til at betale konverteringsgebyret for:

4,0 % over engrosvalutakursen

Overførsel af saldo Overførsel til en bankkonto
Gratis
Chargebackgebyr

For at dække omkostningerne ved behandling af tilbageførsler opkræver PayPal et afviklingsgebyr hos sælgere for betalingstilbageførsel med kredit- og debetkort. (En tilbageførsel kan forekomme, når en køber afviser eller tilbagefører et beløb, som er trukket på vedkommendes kort via kortudstederen).

Dette gebyr opkræves ikke, hvis transaktionen dækkes af PayPals sælgerbeskyttelse.
Chargebackgebyret er som følger og er baseret på den modtagne valuta som følger:
Argentinske peso: 80,00 ARS
Australske dollar: 22,00 AUD
Brasilianske real: 35,00 BRL
Canadiske dollar: 20,00 CAD
Tjekkiske koruna: 400,00 CZK
Danske kroner: 120,00 DKK
Euro: 16 EUR
Hongkong dollar: 155,00 HKD
Ungarske forint: 4.325 HUF
Israelske shekel: 75,00 ILS
Japanske yen: 1.875 JPY
Malaysiske ringgit: 65,00 MRY
Mexicanske peso: 250,00 MXN
Newzealandske dollar: 28,00 NZD
Norske kroner: 125,00 NOK
Filippinske peso: 900,00 PHP
Polske zloty: 65,00 PLN
Russiske rubel: ^ 640,00 RUB ^
Singapore dollar: 28,00 SGD
Svenske kroner: 150,00 SEK
Schweizerfranc: 22,00 CHF
Nye taiwanske dollar: 625,00 TWD
Thailandske baht: 650,00 THB
Tyrkiske lira: 30,00 TRY
Engelske pund: 14,00 GBP
Amerikanske dollar: 20,00 USD
^ Underlagt ikrafttrædelsen af PayPals tjeneste i russiske rubler.
Tilbagebetalingsgebyr på kommercielle transaktioner Hvis du refunderer en kommerciel transaktionsbetaling, beholder vi kun det faste gebyr af det kommercielle transaktionsgebyr.

Hele beløbet for den kommercielle transaktionsbetaling sættes ind på køberens konto.

Det beløb, der oprindeligt blev krediteret din konto i forbindelse med den kommercielle transaktionsbetaling og det faste gebyr af det kommercielle transaktionsgebyr, hæves på din konto.
Afsendelse af betalinger via en samlet PayPal-betaling 2 % af det samlede betalingsbeløb

For indenrigstransaktioner gælder der et maksimalt gebyr pr. betaling som anført nedenfor (baseret på betalingsvalutaen):

Argentinske peso: 25,00 ARS
Australske dollar: 8,00 AUD
Brasilianske real: 12,00 BRL
Canadiske dollar: 7,00 CAD
Tjekkiske koruna: 140,00 CZK
Danske kroner: 42,00 DKK
Euro: 6,00 EUR
Hongkong dollar: 55,00 HKD
Ungarske forint: 1.540 HUF
Israelske shekel: 25,00 ILS
Japanske yen: 600 JPY
Malaysiske ringgit: 25 MYR
Mexicanske peso: 85,00 MXN
Newzealandske dollar: 10,00 NZD
Norske kroner: 45,00 NOK
Filippinske peso: 320,00 PHP
Polske zloty: 23,00 PLN
Russiske rubel: ^ 240,00 RUB ^
Singapore dollar: 10,00 SGD
Svenske kroner: 50,00 SEK
Schweizerfranc: 8,00 CHF
Nye taiwanske dollar: 220,00 TWD
Thailandske baht: 230,00 THB
Tyrkiske lira: 12 TRY
Engelske pund: 5,00 GBP
Amerikanske dollar: 7,00 USD
^ Underlagt ikrafttrædelsen af PayPals tjeneste i russiske rubler.

For alle andre transaktioner gælder et maksimalt gebyr pr. betaling som anført nedenfor (baseret på betalingsvalutaen):

Argentinske peso: 150,00 ARS
Australske dollar: 50,00 AUD
Brasilianske real: 75,00 BRL
Canadiske dollar: 45,00 CAD
Tjekkiske koruna: 850,00 CZK
Danske kroner: 250,00 DKK
Euro: 35,00 EUR
Hongkong dollar: 330,00 HKD
Ungarske forint: 9.250 HUF
Israelske shekel: 160,00 ILS
Japanske yen: 4000 JPY
Malaysiske ringgit: 150,00 MYR
Mexicanske peso: 540,00 MXN
Newzealandske dollar: 60,00 NZD
Norske kroner: 270,00 NOK
Filippinske peso: 1.900 PHP
Polske zloty: 140,00 PLN
Russiske rubel: ^ 1400,00 RUB
Singapore dollar: 60,00 SGD
Svenske kroner: 320,00 SEK
Schweizerfranc: 50,00 CHF
Nye taiwanske dollar: 1.350 TWD
Thailandske baht: 1400,00 THB
Tyrkiske lira: 80 TRY
Engelske pund: 30,00 GBP
Amerikanske dollar: 45,00 USD
^ Underlagt ikrafttrædelsen af PayPals tjeneste i russiske rubler.

Bemærk: For internationale betalinger i EUR eller SEK mellem de konti, der er oprettet i EU eller EØS, pålægges gebyret for indenrigstransaktioner.
Gebyret for at tilknytte og bekræfte betalingskort (hvor betalingskortsoplysninger bekræftes)

Der er generelt intet gebyr for at oprette en PayPal-konto. Men visse brugere kan blive opkrævet et gebyr for at tilknytte og bekræfte et betalingskort for derved at fjerne loftet for, hvor mange penge de må betale elle overføre, eller som PayPal måtte beslutte det.
Afhængigt af valutaen

Argentinske peso: 6,00 ARS
Australske dollar: 2,00 AUD
Brasilianske real: 4,00 BRL
Canadiske dollar: 2,45 CAD
Tjekkiske koruna: 50,00 CZK
Danske kroner: 12,50 DKK
Euro: 1,50 EUR
Hongkong dollar: 15,00 HKD
Ungarske forint: 400 HUF
Israelske shekel: 8,00 ILS
Japanske yen: 200,00 JPY
Mexicanske peso: 20,00 MXN
Newzealandske dollar: 3,00 NZD
Norske kroner: 15,00 NOK
Filippinske peso: 100,00 PHP
Polske zloty: 6,50 PLN
Russiske rubel: ^ 60 RUB ^
Singapore dollar: 3,00 SGD
Svenske kroner: 15,00 SEK
Schweizerfranc: 3,00 CHF
Nye taiwanske dollar: 70,00 TWD
Thailandske baht: 70,00 THB
Engelske pund: 1,00 GBP
Amerikanske dollar: 1,95 USD
^ Underlagt ikrafttrædelsen af PayPals tjeneste i russiske rubler.

Dette beløb refunderes, når du har bekræftet betalingskortet.
Dokumentationsgebyr 10,00 GBP eller 12,00 EUR (pr. stk.)

Dette gebyr gælder for anmodninger om oplysninger om, hvorfor vi havde rimelig grund til at afvise din betaling. Vi opkræver ikke gebyret for dokumentation, hvis du i god tro hævder, at der er en fejl på din konto.
Banktilbageførselsgebyr ved overførsel

Beløbet opkræves, når en bruger forsøger at lave en overførsel, der ikke går igennem, fordi oplysningerne omkring bankkonto eller levering var ukorrekte. 
Danske brugere: 22 DKK
Gebyrer for velgørenhedsorganisationer Der skal ansøges om dette, og ansøgningen skal godkendes af PayPal

Indenrigsgebyr for velgørenhedsorganisationer i Danmark:
1,9 % + fast gebyr pr. betalingstransaktion.

Fast gebyr for velgørenhedsorganisationer
(afhængigt af modtaget betalingsvaluta):

Argentinske peso: 2,00 ARS
Australske dollar: 0,30 AUD
Brasilianske real: 0,40 BRL
Canadiske dollar: 0,30 CAD
Tjekkiske koruna: 10,00 CZK
Danske kroner: 2,60 DKK
Euro: 0,35 EUR
Hongkong dollar: 2,35 HKD
Ungarske forint: 90 HUF
Israelske shekel: 1,20 ILS
Japanske yen: 40 JPY
Malaysiske ringgit: 2 MYR
Mexicanske peso: 4,00 MXN
Newzealandske dollar: 0,45 NZD
Norske kroner: 2,80 NOK
Filippinske peso: 15,00 PHP
Polske zloty: 1,35 PLN
Russiske rubel: ^ 10,00 RUB ^
Singapore dollar: 0,50 SGD
Svenske kroner: 3,25 SEK
Schweizerfranc: 0,55 CHF
Nye taiwanske dollar: 10,00 TWD
Thailandske baht: 11,00 THB
Tyrkiske lira: 0,45 TRY
Engelske pund: 0,20 GBP
Amerikanske dollar: 0,30 USD
^ Underlagt ikrafttrædelsen af PayPals tjeneste i russiske rubler.

Cross-border-gebyr: cross-border-gebyret for velgørenhedsorganisationer er det samme som gebyret for at modtage kommercielle cross-border-betalinger.

Bemærk: For internationale betalinger i EUR eller SEK mellem de konti, der er registeret i EU eller EØS, opkræves indenrigsgebyret.

Priser for mikrobetalinger

Forudsat at du ansøger og forhåndsgodkendes af os, kan du opgradere en eksisterende konto. Hvis du ønsker at gøre dette, skal du kontakte os. Denne pris gælder for alle de betalinger, der foretages som kommercielle transaktioner, og som du modtager på din PayPal-konto.

Aktivitet Gebyr
Indenlandske mikrobetalinger 5 % + fast gebyr*
Cross-border – mikrobetalinger 6 % + fast gebyr*
Fast gebyr for mikrobetalinger*

Pr. det faste gebyr, der er angivet for den modtagne valuta.

Argentinske peso: 0,15 ARS
Australske dollar: 0,05 AUD
Brasilianske real: 0,10 BRL
Canadiske dollar: 0,05 CAD
Tjekkiske koruna: 1,67 CZK
Danske kroner: 0,43 DKK
Euro: 0,05 EUR
Hongkong dollar: 0,39 HKD
Ungarske forint: 15,00 HUF
Israelske shekel: 0,20 ILS
Japanske yen: 7,00 JPY
Malaysiske ringgit 0,20 MYR
Mexicanske peso: 0,55 MXN
Newzealandske dollar: 0,08 NZD
Norske kroner: 0,47 NOK
Filippinske peso: 2,50 PHP
Polske zloty: 0,23 PLN
Russiske rubel: ^ 2,00 RUB ^
Singapore dollar: 0,08 SGD
Svenske kroner: 0,54 SEK
Schweizerfranc: 0,09 CHF
Nye taiwanske dollar: 2,00 TWD
Thailandske baht: 1,80 THB
Tyrkiske lira: 0,08 TRY
Engelske pund: 0,05 GBP
Amerikanske dollar: 0,05 USD
^ Underlagt ikrafttrædelsen af PayPals tjeneste i russiske rubler.

Bemærk: For internationale betalinger i EUR eller SEK mellem de konti, der er registeret i EU eller EØS, opkræves indenrigsgebyret.

Tilbage til toppen