Opdatering af politikker

 

>> Vis alle juridiske aftaler

>> Se tidligere opdateringer af politikker

Opdatering af politikker

På denne side bliver brugerne på forhånd orienteret om vigtige ændringer af PayPal-tjenesten, brugeraftalen eller andre politikker. Denne side viser opdateringer af politikker med fremtidige faktiske datoer. Gå til "Tidligere opdateringer af politikker" for at se tidligere opdateringer af politikker.

 

Bemærkning om ændring af PayPals juridiske aftaler
Udstedt: 11. september 2018 (se ikrafttrædelsesdatoen for hver enkelt aftale nedenfor)

Læs dette dokument.

Vi foretager ændringer i de juridiske aftaler, der gælder for dit forhold til PayPal. 

Vi opfordrer dig til at gennemgå disse ændringer.

Du behøver ikke at gøre noget for at acceptere ændringerne. De træder automatisk i kraft på nedenstående ikrafttrædelsesdato. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, kan du før ovennævnte dato bede os om at lukke din konto med det samme uden at skulle betale yderligere gebyrer.


Gennemgå de juridiske aftaler, der gælder i øjeblikket


Bemærkning om ændring af PayPals brugeraftale.
Ikrafttrædelsesdato: 11. september, 2018

Du kan finde den ændrede udgave af PayPals brugeraftale under den gældende version af aftalen ved at klikke her. Du kan også åbne den via linket "Brugeraftale" nederst på vores websted.

Visse afsnit i PayPals brugeraftale er blevet ændret for at:

 • tydeliggøre og ændre formuleringer, herunder de følgende eksisterende afsnit:

  Afsnit

  Ændring

  Afsnit 4.6 (afviste betalinger)

  Dette afsnit blev ændret for at tydeliggøre, hvordan PayPal refunderer alle tilbagebetalinger eller afviste betalinger til dig. 

  Afsnit 8.2 (valutaomregning)

  Dette afsnit blev ændret for at tydeliggøre, hvad der sker, når din betaling omfatter en valutaomregning.

  Afsnit A3.1 (valutaomregning)

  Dette afsnit er ændret i overensstemmelse med ændringerne af afsnit 8.2.

   
 • rette mindre typografiske fejl.

 

Bemærkning om ændring af PayPals brugeraftale.
Ikrafttrædelsesdato: 11. december 2018

Du kan finde den ændrede udgave af PayPals brugeraftale under den gældende version af aftalen ved at klikke her. Du kan også åbne den via linket "Brugeraftale" nederst på vores websted.

1. Betalingsmetoder

Vi har ændret afsnit 3.1 (tilknytning af din betalingsmetode) for at tydeliggøre, hvad vi kan gøre, og hvad du kan gøre, hvis oplysninger om din betalingsmetode ændres (f.eks. hvis dit betalingskort udløber). Afsnit 3.1 lyder nu som følger (med ændringer understreget):

"3.1 Tilknytning af din betalingsmetode. Du kan tilknytte eller fjerne et betalingskort, et forudbetalt kort (i visse tilfælde), en bankkonto og/eller PayPal Credit som betalingsmetode på din konto. Husk at holde oplysningerne om dine betalingsmetoder opdateret, f.eks. kortnumre og udløbsdatoer. Hvis disse oplysninger ændres, kan vi opdatere dem efter vores skøn, uden at du skal foretage dig noget, i henhold til oplysninger fra din bank eller kortudsteder og tredjeparter (herunder, men ikke begrænset til vores partnere, der leverer finansielle tjenesteydelser, og betalingskortnetværk). Hvis du ikke ønsker, at vi opdaterer dine oplysninger om betalingsmetoder, kan du kontakte din bank eller kortudsteder for at anmode om dette, eller fjerne betalingsmetoden fra din kontoprofil. Hvis vi opdaterer oplysningerne om dine betalingsmetoder, kan vi beholde indstillinger, der er knyttet til dem.

Du kan vælge at bekræfte dit kort eller din bankkonto, så vi kan bekræfte gyldigheden og ejerskabet af kortet eller kontoen. Du kan bekræfte dit kort ved at gennemføre proceduren Tilknyt og bekræft kort (for kort) eller Bekræft bankkonto (for bankkonti) eller andre procedurer, som vi til enhver tid kan informere dig om eller offentliggøre."

2. Fejl

Afsnit 12.6 (fejl) er blevet ændret for at tydeliggøre, for at undgå enhver tvivl, hvad der sker, når der er en fejl på din konto. Afsnit 12.6 lyder nu som følger (med ændringer understreget):

"12.6 Fejl. Hvis vi opdager en behandlingsfejl, retter vi op på fejlen.

Hvis fejlen resulterer i, at du modtager færre penge, end du er berettiget til, vil PayPal indsætte de resterende penge på din konto. Hvis fejlen resulterer i, at du modtager flere penge, end du er berettiget til, kan PayPal trække de ekstra penge fra din konto. Hvis en betaling er foretaget med din betalingsmetode ved en fejl, kan PayPal rette fejlen ved at debitere eller kreditere (som tilfældet kan være) din relevante betalingsmetode(r). Hvis fejlen betyder, at vi ikke gennemfører en betaling til tiden eller med det korrekte beløb, vil vi være ansvarlige for at tilbagebetale ethvert beløb, som er et resultat af udførelsen af ​​en mangelfuld eller ikke gennemført betaling og for dit tab eller skader, direkte og rimeligt forudsigeligt forårsaget af denne fejl, medmindre:

a. du ikke har nok penge til rådighed til at fuldføre betalingen, og det ikke er vores fejl,

b. vores system ikke fungerede korrekt, og du kendte til dette nedbrud, da du startede betalingen, eller

c. omstændigheder uden for vores kontrol (såsom brand eller oversvømmelse eller tab af internetforbindelse) forhindrede betalingen, på trods af vores rimelige forholdsregler.

Uanset eventuelle andre vilkår i denne aftale kan PayPal ikke holdes ansvarlig for den manglende gennemførelse eller mangelfulde gennemførelse af en betaling (hvad enten den indledes af dig selv eller af andre), hvis du har undladt at underrette PayPal om problemet uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder senest 13 måneder efter betalingsdatoen."

3. Valutaomregning

Afsnit 8.2 (valutaomregning) er blevet ændret yderligere for at tydeliggøre, hvad der sker, når du fravælger PayPals valutaomregning, før du gennemfører din betaling. Den relevante del af afsnit 8.2 lyder nu som følger (i forbindelse med bestemmelsens overskrift, med ekstra formuleringer understreget):

"8.2 Valutaomregning.

Afhængigt af det land, du er bosiddende i, og den betalingsmetode, du bruger, kan du fravælge PayPals valutaomregning, før du gennemfører din betaling. I dette tilfælde er PayPal ikke ansvarlig over for dig for din brug af andre muligheder for valutaomregning.

…”

4. Gebyrer – private betalinger

Vi kan fortælle, at:

 • Du ikke skal betale gebyrer (undtagen i form af valutaomregning) for at foretage en privat indenrigsbetaling (dvs. en privat betaling til en anden bruger med deres registrerede adresse i det samme land).
 • Du skal ikke betale gebyrer (undtagen i form af valutaomregning) for at foretage en privat cross-border-betaling i euro eller danske kroner til en anden bruger med deres registrerede adresse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
 • Du vil ikke længere blive opkrævet det yderligere gebyr for den private betaling for private cross-border-betalinger.

Afsnit A1 i bilag 1 lyder nu som følger (med ændringer understreget):

 

"A1. Privat betaling – gebyrer

Bemærk! Afsenderen betaler gebyret. Du kan få flere oplysninger under A4.2.3 i nærværende bilag 1.

Betalingsgebyret for en privat betaling vises på betalingstidspunktet.

Hvis det er nævnt, at der er et procentbaseret gebyr og/eller et fast gebyr, kan du se flere oplysninger i A4.5, A4.6 eller A4.7 i nærværende bilag 1.

A1.1. Privat indenrigsbetaling – gebyrer

Aktivitet

Gebyr

 

Overførsel af en privat indenrigsbetaling

Gratis (når der ikke indgår valutaomregning)

 

A1.2 Private cross-border-betalinger

A1.2.1 Private cross-border-betalinger, der er foretaget inden for EØS i Euro eller svenske kroner

Aktivitet

Gebyr.

Når du foretager en privat cross-border-betalinger inden for EØS i Euro eller svenske kroner

Gratis (når der ikke indgår valutaomregning)

A1.2.2 Andre private cross-border-betalinger

Følg nedenstående trin for at finde gebyret for en privat cross-border-betaling til en bruger i et bestemt land.
Trin 1. Find landet, hvor modtageren har registreret adresse. Se yderligere oplysninger i A4.4 i nærværende bilag 1. Spørg modtageren, hvis du ikke er sikker (anden kolonne).
Trin 2. Find det gældende gebyr for den private betaling (tredje kolonne).

Aktivitet

Landet for modtagerens konto

Gebyr for privat betaling

 

^^

Overførsel af en privat cross-border-betaling

USA, Canada, Nordeuropa, Europa I, Europa II

 

1,99 EUR

Alle andre lande^

 

3,99 EUR

^Afhænger af tjenestens tilgængelighed for modtageren registreret i det pågældende land.

^^ Se A4.7 i nærværende bilag 1 nedenfor."

5. Gebyrer – gebyrer for velgørenhedsorganisationer

5.1. Vi hæver det faste gebyr for velgørenhedsorganisationer i afsnit A3.9.2 (fast gebyr for velgørenhedsorganisationer) i bilag 1 for modtagelse af betalinger i BRL (hvis det er muligt) fra 0,40 til 0,60 BRL. Vi har ændret den relevante del af afsnit A3.9.2 (fast gebyr for velgørenhedsorganisationer) i bilag 1 til det følgende, med den ændrede tekst understreget:

"A3.9.2 Fast gebyr for velgørenhedsorganisationer

Afhængigt af valuta for modtaget betaling:

Brasilianske real:

0,60 BRL

…”

5.2. Vi hæver de faste gebyrer for erhvervsbetalinger i afsnit A4.6 (faste gebyrer for erhvervsbetalinger og private betalinger (medmindre andet er angivet)) i bilag 1 fra 0,40 til 0,60 BRL. Vi har ændret den relevante del af afsnit A4.6 (faste gebyrer for erhvervsbetalinger og private betalinger (medmindre andet er angivet)) i bilag 1 til det følgende, med den ændrede tekst understreget:

"A4.6 Faste gebyrer for erhvervsbetalinger og private betalinger (medmindre andet er angivet):

Brasilianske real:

0,60 BRL

…”

6. Andre ændringer

Afsnit i vores brugeraftale er blevet ændret for at gøre teksten mere tydelig og overskuelig, og mindre typografiske fejl er blevet rettet.

 

Bemærkning om ændring af PayPals juridiske aftaler

Ikrafttrædelsesdato: d. 11. december 2018

 1. Lokale betalingsmetoder (LPM'er)

Den første paragraf i afsnit 5 af PayPals brugeraftale er blevet ændret for at tydeliggøre, hvordan yderligere vilkår for anvendelse gælder for forhandlere, når de integrerer funktioner på deres online betalingsplatform, der gør det muligt for en kunde uden en konto at foretage en betaling til forhandlerens konto (f.eks. ved hjælp af forskellige lokale betalingsmetoder). Dette omfatter PayPals aftale om lokale betalingsmetoder. Den første paragraf i afsnit 5 lyder nu som følger:

            "5. Modtagelse af penge

Vi kan give hvem som helst (med eller uden en PayPal-konto) tilladelse til at initiere en betaling, så der udstedes eller overføres e-penge til din konto. Når du integrerer funktioner på din online betalingsplatform, der gør det muligt for en betaler uden en konto at foretage en betaling til din konto, accepterer du alle yderligere vilkår for anvendelse af denne funktion, som vi stiller til rådighed for dig på PayPals eller Braintrees websteder (herunder alle sider for udviklere samt vores side for Juridiske aftaler) eller onlineplatforme. Sådanne yderligere vilkår omfatter PayPals aftale om lokale betalingsmetoder."