Opdatering af politikker

 

>> Vis alle juridiske aftaler

>> Se tidligere opdateringer af politikker

Opdatering af politikker

 

Meddelelse om ændring(er) til PayPals aftale(er) for Danmark

Offentliggjort: 10. maj 2022

 

Denne side

Denne side indeholder og/eller viser opdateringer, som oplyser PayPals brugere om ændringer i PayPals brugeraftale for Danmark eller andre onlineaftaler, politikker eller erklæringer, der kræver varsling. Du kan også gennemse varslinger om tidligere opdateringer af politikker.

 

Kommende ændringer

Vi foretager ændringer i visse aftaler (angivet nedenfor), som regulerer dit forhold til PayPal. Disse ændringer vil automatisk blive foretaget på den eller de tilsvarende ikrafttrædelsesdato(er), der er vist nedenfor.

 

Handling er påkrævet

Gennemgå omhyggeligt nedenstående meddelelser, og gør dig bekendt med de kommende ændringer. Ved fortsat at bruge vores tjenester, når ændringerne træder i kraft, accepterer du at være bundet af disse ændringer. Ellers behøver du ikke at gøre mere for at acceptere sådanne ændringer. Hvis du derimod foretrækker at afvise dem, skal du lukke din PayPal-konto inden den gældende ikrafttrædelsesdato, som beskrevet i brugeraftalen.

 

Ændringer af PayPals brugeraftale

Gældende fra 1. august 2022 præciserer vi:

  • bestemmelsen Tilbageførsel i brugeraftalen for at gøre det mere tydeligt, hvornår PayPal vil kunne tilbageføre en betaling.
  • sproget i bestemmelsen om gældende lovgivning og jurisdiktion. Denne fastholder, at forbrugerne har ufravigelige rettigheder i forhold til at indbringe sager mod os ved lokale domstole.

Gennemse den opdaterede brugeraftale.

 

Vigtig meddelelse til alle kunder i EU og Storbritannien

Som en del af PayPals fortsatte bestræbelser på at håndtere nødvendige ændringer, der måtte opstå som følge af Storbritanniens udtrædelse af EU, melder vi os ud af UK Financial Ombudsman Services (FOS) Voluntary Jurisdiction den 1. december 2022. På grund af ændringer af de britiske regler har vi siden 1. januar 2021 været og er fortsat underlagt FOS' Compulsory Jurisdiction vedrørende klager fra visse britiske kunder (forbrugere og visse mindre virksomheder, der kvalificerer sig til at være en mikrovirksomhed, lille virksomhed, velgørende organisation, trustee eller kautionist) over hændelser, der sker på eller efter denne dato, og disse kunder har fortsat ret til at indbringe deres klage for FOS.

Hvis du har en klage, der vedrører en hændelse, der er sket før den 1. januar 2021, og du er utilfreds med, hvordan PayPal har løst denne klage i vores endelige svar, skal du henvise denne klage til FOS inden den 1. december 2022.