Politik for PayPals køberbeskyttelse

 

>> Vis alle juridiske aftaler

Politik for PayPals køberbeskyttelse

Ikrafttrædelsesdato: d. 11. december 2019

Dette er vilkårene i en kontrakt mellem dig og PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, l-2449 Luxembourg (i aftalen kaldet PayPal, vi eller os).

Disse vilkår gælder for, hvordan PayPals køberbeskyttelse påvirker dig som betaler eller modtager (betalingsmodtager) af en betaling for et køb.  PayPals køberbeskyttelse er ikke en betalingstjeneste.

Brugeraftalen for det land, hvor du er registreret hos PayPal som hjemmehørende, er en del af disse vilkår. Ord med stort, der ikke er defineret i disse vilkår, er defineret i brugeraftalen. Disse vilkår og brugeraftalen skal så vidt muligt tolkes som en sammenhængende helhed. Når der opstår en fortolkningskonflikt, tilsidesætter disse vilkår brugeraftalen i omfanget af konflikten.

 

Til orientering:

 • et krav betyder en udfordring af en betaling, som betaleren anmelder direkte hos PayPal, i henhold til vilkårene.
 • en tvist betyder en uenighed, der meldes direkte til PayPal i løsningscentret i henhold til disse vilkår.
 • ikke modtaget eller NR (not received) betyder, når det bruges til at beskrive dit køb, at du ikke har modtaget din vare.
 • afviger væsentligt fra beskrivelsen eller SNAD (significantly not as described), når der bruges til at beskrive dit køb, har den betydning, der fremgår af afsnit 8 i disse vilkår.

 

1 Hvad er kvalifikationskravene til PayPals køberbeskyttelse?
Du skal opfylde alle disse betingelser for at være kvalificeret til en betaling ifølge PayPals køberbeskyttelse:

 1. Din betaling skal være for en kvalificeret vare og skal være betalt med din PayPal-konto (se afsnit 2 for at få mere at vide om, om en vare er kvalificeret)
 2. Send betalingen til betalingsmodtageren gennem:
  1. Ved krav med begrundelsen "Vare ikke modtaget" relateret til køb: Siden Overførsler på vores websted ved at klikke på "Betal for varer eller tjenesteydelser". Alternativt gennem sælgerens PayPal-betalingsflow.
  2. Ved krav om, at varen afviger væsentligt fra beskrivelsen, i forbindelse med gyldige køb, kan du enten bruge siden Overførsler på vores websted ved at klikke på "Betal for varer eller tjenesteydelser" eller bruge sælgerens PayPal-betalingsflow (herunder, men uden begrænsning til, PayPals funktion til placeringsbaserede betalinger, hvis sælgeren benytter dette).
 3. Oprette en tvist inden for 180 dage fra den dato, hvor du betalte, og følge onlineproceduren for løsning af tvister, som du finder under "Hvordan får jeg løst mit problem?" i afsnit 4.

 

2 Hvilke type betalinger er kvalificeret til tilbagebetaling ifølge PayPals køberbeskyttelse?

Køb af de fleste varer og tjenesteydelser er dækket (herunder rejsebilletter, immaterielle varer såsom rettigheder til digitalt indhold og andre licenser), men følgende er undtaget:

 • Køb af fast ejendom (herunder, uden begrænsning, beboelsesejendom)
 • Køb af en andel i en virksomhed
 • Køb af køretøjer (herunder uden begrænsning biler, motorcykler, campingvogne, fly og skibe) med undtagelse af personlige lette køretøjer til fritidsbrug, f.eks. cykler og hoverboards med hjul
 • Betalinger på platforme, som finansieres eller udlånes af andre brugere
 • Køb af specialfremstillede varer (medmindre kunden hævder, at varerne ikke er modtaget)
 • Køb af varer og tjenesteydelser, som er forbudt ifølge vores politik om godkendt brug
 • Køb af industrielle maskiner, der bruges til produktion
 • Køb af varer, der svarer til kontanter (herunder, uden begrænsning, gavekort)
 • Køb af varer og tjenesteydelser via Zong, Website Payments Pro eller Virtuel terminal
 • Privat betaling
 • Hasardspil, væddemål og/eller enhver aktivitet, der involverer muligheder for at vinde præmier
 • Betalinger foretaget i form af finansielle produkter og investeringer
 • Betalinger til statslige myndigheder (med undtagelse af statsejede virksomheder) eller forhandlere, der handler på mandat fra statslige myndigheder
 • Donationer
 • Køb af varer, som du afhenter personligt eller får andre til at hente for dig (bl.a. hos sælgerens salgssted), og som du påstår ikke er modtaget
 • Betalinger foretaget i form af guld (enten i fysisk form eller i børshandlet form)
 • Betalinger via PayPal-funktionen Samlet betaling.
 • PayPal kan efter eget skøn automatisk lukke en tvist eller et krav, som du har indgivet, men som PayPal har mistanke om ikke er relateret til et køb, der er dækket som beskrevet ovenfor.

 

3 Hvor meget dækning får jeg med PayPals køberbeskyttelse?

 1. Hvis PayPal afgør et krav til din fordel, vil PayPal tilbagebetale dig varens fulde købspris og de oprindelige forsendelsesomkostninger.
 2. Vi tilbagebetaler ikke de forsendelsesomkostninger, du er blevet pålagt i forbindelse med en vare, der afviger væsentligt fra beskrivelsen, til sælgeren eller anden part, som PayPal angiver. Hvis betalingsmodtageren fremlægger beviser for, at de har leveret varer til din adresse, kan PayPal afgøre sagen til sælgers fordel, selvom du ikke har modtaget varen. Se afsnit 10 for anden beskyttelse, du kan være berettiget til.

 

4 Hvordan løser jeg et problem?
Hvis du ikke kan løse et problem direkte med betalingsmodtageren, skal du gå til Løsningscentret og gøre følgende:

 1. Opret en tvist 
  Opret en tvist inden for 180 dage fra den dato, hvor du betalte for den omstridte vare. Vi kan nægte at acceptere en tvist, som du opretter i forbindelse med varen efter udløb af denne periode. Du skal derfor være opmærksom på dette, hvis du aftaler et leveringstidspunkt med betalingsmodtageren, der ligger efter udløb af denne periode.
 2. Eskaler tvisten til et krav
  Hvis du og sælger ikke kan nå til enighed, kan du eskalere tvisten til et krav senest 20 dage efter oprettelsen af sagen. Det er dit ansvar at holde styr på disse frister.
  Du skal vente mindst 7 dage fra betalingsdatoen, før du eskalerer en tvist for en vare, du ikke har modtaget, medmindre andet er aftalt med PayPal. Hvis du ikke eskalerer tvisten til et krav inden for 20 dage, lukker vi tvisten, og du vil ikke være berettiget til en betaling ifølge PayPals køberbeskyttelse. Du har mulighed for at redigere eller ændre et krav efter indgivelsen, hvis du kun ønsker at tilføje yderligere oplysninger, eller hvis du vil ændre grunden til tvisten/kravet fra "Vare ikke modtaget" til "Afviger væsentligt fra beskrivelsen" (men kun såfremt det vedrører en enkelt betaling). Ellers kan du ikke redigere eller ændre et krav efter indgivelsen.
 3. Svar rettidigt på PayPals anmodninger om oplysninger
  Under kravprocessen kan PayPal bede dig om at oplyse dokumentation, der understøtter dit krav. Vi kan bl.a. bede dig om at indsende et leveringsbevis, kvitteringer, tredjepartsevalueringer, politirapporter eller andet. PayPal kan kræve, at sælgeren fremlægger beviser til PayPal inden for rimelig tid, at betalingsmodtageren leverede varen til / udført for køberen køb som aftalt, selv hvor købet er ikke berettiget til PayPals køberbeskyttelse i henhold til afsnit 2. Hvis sælgeren ikke fremlægger denne dokumentation inden for rimelig tid, kan PayPal afgøre sagen til sælgers fordel, selvom kunden hævder ikke at have modtaget varen/tjenesten.
 4. Overhold rettidigt PayPals anmodninger om levering 
  Ved krav med begrundelsen Afviger væsentligt fra beskrivelsen kan vi kræve, at du sender varen tilbage til betalingsmodtageren på en adresse, som du får oplyst af PayPal under behandlingen af kravet. Vi kan også kræve, at du sender varen til PayPal eller en tredjepart for egen regning, og at du fremlægger leveringsbevis. Krav til leveringsbevis er defineret i vores politik om PayPals sælgerbeskyttelse. Vær venlig at indpakke varen i ny emballage for at mindske risikoen for at skade varen under forsendelsen. PayPal kan også kræve, at du destruerer varen og fremlægger bevis på varens destruktion.

 

5 Hvordan løses kravet?

Når en tvist er blevet eskaleret til et krav, træffer vi en endelig afgørelse til fordel for kunden eller sælgeren. Du kan blive bedt om at tilvejebringe kvitteringer, tredjemandsevalueringer, politirapporter eller andre oplysninger eller anden dokumentation, der med rimelighed kræves af PayPal for at undersøge kravet. Vi kan efter eget skøn træffe en endelig afgørelse til fordel for kunden eller betalingsmodtageren ud fra de kriterier, som PayPal anser for at være behørige. Hvis PayPal træffer en endelig afgørelse til fordel for kunden eller betalingsmodtageren, skal de relevante parter overholde PayPals beslutning. Vi kan kræve, at kunden sender en vare, som ifølge vedkommende afviger væsentligt fra beskrivelsen, tilbage til betalingsmodtageren (for kundens regning) til en adresse, som kunden får oplyst af os under behandlingen af kravet. Vi kan desuden kræve, at betalingsmodtageren accepterer at modtage varen igen og refunderer kunden den fulde købspris plus de oprindelige forsendelsesomkostninger. Hvis en betalingsmodtager nægter at modtage varen, kan vi afgøre kravet til fordel for kunden, hvis kunden kan fremlægge tilfredsstillende beviser for os på, at varen er sendt til betalingsmodtageren på en adresse, som kunden får oplyst af os under behandlingen af kravet. Hvis et krav afgøres til fordel for betalingsafsenderen, får betalingsmodtageren ikke tilbagebetalt PayPal-gebyrerne for betalingen. Ligeledes får betalingsmodtageren ikke tilbagebetalt eventuelle andre gebyrer, som en tredjepart har trukket fra vedkommendes PayPal-konto i forbindelse med betalingen (f.eks. gebyrer, som opkræves af en tredjepartsplatform, hvor du sælger varer).

 

6 Dækning

Betalingsmodtagere: Som betalingsmodtager er du erstatningspligtig over for os, hvis du taber en sag med et erstatningskrav til en kunde med en PayPal-konto, der er registeret et hvilket som helst sted (hvad enten det er ifølge vores køberbeskyttelse i kundens registreringsland eller på anden vis). Dette omfatter, uden begrænsning, når du sælger til en kunde, som er bruger af hele programmet, og kunden opretter et krav om en vare, der afviger væsentligt fra beskrivelsen, hvorefter du normalt ville være forpligtet til at acceptere at modtage varen igen og tilbagebetale den fulde pris til kunden plus de oprindelige forsendelsesomkostninger. Du vil IKKE modtage en tilbagebetaling af dine PayPal-gebyrer. Hvis et krav om væsentlig afvigelse i forhold til beskrivelsen ikke afgøres til din fordel, fordi der er begrundet mistanke om, at returnering af varen vil betyde en lovovertrædelse (f.eks. af lovgivning vedrørende falske varer), skal du give kunden fuld tilbagebetaling. I visse sager kan vi desuden bede kunden om at returnere varen til sælger. Hvis der foreligger begrundet mistanke om falske varer, forbeholder vi os retten til at kontakte de relevante nationale eller internationale myndigheder, og disse myndigheder kan bede kunden om at indsende den påstået falske vare, så varen ikke kan returneres til sælger. Hvis du sælger eller markedsfører til kunder i andre lande, skal du læse vores politik om køberbeskyttelse for de lande, hvor dine kunder befinder sig, idet disse politikker gælder for dig som betalingsmodtager eller sælger. Du kan finde de relevante politikker om køberbeskyttelse fra PayPal her og via linket Brugeraftale nederst på vores websted.

 

7 Hvad sker der, hvis jeg ikke kan få tilbagebetalt pengene for mine køb ifølge PayPals køberbeskyttelse?

Du kan også forsøge at løse et problem direkte med betalingsmodtageren ved at oprette en tvist i Løsningscentret.  Hvis du vil gøre det, skal du oprette en tvist i Løsningscentret inden for 180 dage fra betalingsdatoen. Derefter bør du forsøge at løse sagen direkte med betalingsmodtageren. Hvis din betaling ikke er kvalificeret ifølge vores køberbeskyttelse, træffer vi ikke beslutning omkring kravet.

 

8 Hvad betyder Afviger væsentligt fra beskrivelsen (SNAD)?

 1. En vare afviger væsentligt fra beskrivelsen, hvis den er væsentligt anderledes end den seneste beskrivelse af varen, som du fik af sælgeren, før du betalte for varen (i forbindelse med køb, som udelukkende foregår, forstås dette som sælgerens beskrivelse af varen på varelisten). Her er nogle ikke-udtømmende eksempler:
  • Du har modtaget en helt anden vare. Hvis man f.eks. har købt en bog og modtaget en dvd eller en tom kasse.
  • Varens stand var vildledende. Auktionen viste f.eks. varen som "ny ", og varen var brugt.
  • Varen blev markedsført som autentisk men er ikke ægte.
  • Varen mangler vigtige dele eller funktioner, der ikke var oplyst om i annoncen.
  • Du købte 3 ting fra en betalingsmodtager, men modtog kun 2.
  • Varen blev beskadiget under transporten.
 2. En vare afviger ikke væsentligt fra beskrivelsen, hvis den ikke er væsentligt anderledes fra betalingsmodtagerens beskrivelse. Her er nogle ikke-udtømmende eksempler:
  • Varens defekt blev korrekt beskrevet af sælgeren.
  • Varen blev korrekt beskrevet, men du ønskede ikke varen, efter du har modtaget den.
  • Varen blev korrekt beskrevet, men levede ikke op til dine forventninger.
  • Varen har mindre ridser og var opført som brugt.
  • Varen har mindre ridser og var opført som brugt.

 

9. Forholdet mellem PayPals køberbeskyttelse og tilbageførsler. 

Rettigheder vedr. anmodning om chargeback ved kortbetalinger kan, hvis de bruges, være mere omfattende end PayPals køberbeskyttelse. Retten til chargebacks er ikke begrænset til bestemte beløb pr. betaling, kan indsendes mere end 180 dage efter betalingen og kan dække immaterielle varer.

Du kan gå videre med et krav eller en tvist hos PayPal, eller du kan kontakte din kortudsteder for at gå videre med din ret til chargeback. Du kan ikke gøre begge dele samtidig og dermed søge om dobbelt tilbagebetaling. Hvis du har et igangværende krav eller en igangværende tvist hos PayPal, og du samtidig anmoder om chargeback hos dit kreditkortselskab, vil PayPal afslutte din tvist eller dit krav, og du vil alene afhænge af din ret til chargeback.

Hvis PayPal ikke træffer en endelig beslutning om dit krav før kortselskabets frist for indgivelse af krav om en chargeback eller bankens frist for anmeldelse af en tvist, og vores forsinkelse betyder, at du modtager mindre end den fulde tilbagebetaling, du ville kunne få dækket af kortudstederen (dvs. chargebackbeløbet, som er det beløb, der er betalt via dit betalingskort i den relevante betaling), tilbagebetaler vi det resterende beløb (med fradrag af det beløb, du allerede har fået tilbage fra betalingsmodtageren).

Før du kontakter din kortudsteder eller opretter en tvist hos os, skal du kontakte betalingsmodtageren for at løse dit problem i overensstemmelse med betalingsmodtagerens eventuelle returpolitik, som fremgår af vedkommendes websted.

Bemærk følgende, hvis du vælger at løse problemet direkte med betalingsmodtageren:

 1. Din ret til at oprette en tvist er underlagt tidsrammen på 180 dage, som beskrevet i afsnit 4a. Det er dit ansvar at holde styr på disse frister.
 2. Hvis betalingsmodtageren (som en del af betalingsmodtagerens politik for returvarer eller andet) opfordrer dig til at sende varen til en adresse, der ikke stemmer overens med vores adresseoplysninger for betalingsmodtageren, og du følger opfordringen, kan dette føre til en afgørelse om, at du ikke har sendt varen tilbage til betalingsmodtageren i overensstemmelse med afsnit 4d.

 

10 Ingen dobbelt tilbagebetaling

Du kan ikke modtage tilbagebetaling for et køb under vores køberbeskyttelse, hvis du også modtager kompensation for det pågældende køb direkte fra betalingsmodtageren eller en anden tredjepart.

 

11 Billetter

I visse tilfælde, hvor du har købt en billet eller betalt for at deltage i en begivenhed hos en betalingsmodtager, der er registreret som ejeren af en PayPal-konto i Storbritannien (kaldet Begivenhed), henstår alle de penge, du har betalt, til rentenydelse for dig, så rentenydelsesretten i forhold til dette beløb forbliver hos dig, indtil den pågældende begivenhed finder sted.

 

Tilbage til toppen