Brukeravtale for PayPal-tjenesten 

 

>> Se alle juridiske avtaler

Brukeravtale for PayPal-tjenesten

Siste oppdatering: 21. oktober 2019

 

Denne avtalen inneholder 17 punkter (inkludert et vedlegg). Du kan gå direkte til hver del ved å velge riktig lenke nedenfor. Overskriftene og underoverskriftene du finner nedenfor er kun ment som referanse og begrenser ikke omfanget av det gjeldende avsnittet. Enkelte begreper er definert i punkt 16. Understrekte ord i avtalen og på nettsidene er hyperlenker til relevant informasjon.

 

Gå til del:

1. Vårt forhold til deg
2. Kontoen din og saldoer
3. Betalingsmetoder
4. Overføre/betale penger
5. Motta penger
6. Slik kan du overføre/innløse e-penger
7. Løpetid og avslutning av kontoen din
8. Gebyrer og valutakonvertering
9. Restriksjonsbelagte aktiviteter
10. Ditt økonomiske ansvar – tiltak vi kan sette i verk
11. Selgerbeskyttelsesprogram
12. Feil og uautoriserte transaksjoner
13. PayPals kjøperbeskyttelse
14. Tvister med PayPal
15. Generelt
16. Definisjoner
Vedlegg 1. Gebyrtabeller

 

Denne avtalen er en kontrakt mellom deg og PayPal, og gjelder for din bruk av PayPal-tjenestene.

Vilkårene i retningslinjene for akseptabel bruk , som befinner seg på landingssiden «Juridiske avtaler», er inkorporert ved henvisning til denne avtalen og gir ytterligere vilkår knyttet til PayPal-Tjenestene. De ovennevnte dokumentene er «Hjelpedokumenter» for formålet med denne avtalen. For å unngå tvil – hverken hjelpedokumentene eller delene av denne avtalen som inkorporerer vilkårene i hjelpedokumentene utgjør «rammeavtaler» slik dette forstås i EUs betalingstjenestedirektiv (2007/64/EC), EUs andre betalingstjenestedirektiv (EU) 2015/2366) («PSD2») eller eventuell implementering av disse direktivene i medlemsland av EU eller EØS.

Inngåelse av denne avtalen

 

Når du registrerer deg som bruker av PayPal-Tjenestene, må du lese, samtykke i og godta vilkårene og betingelsene i denne Avtalen (herunder Oppdatering av retningslinjer, retningslinjer og bonusvilkår som nevnt nedenfor).

Alle fremtidige endringer som er fastsatt i oppdateringene av retningslinjene og allerede publisert på landingssiden «Juridiske avtaler» på PayPals nettsted på det tidspunktet du registrerer deg for PayPal-tjenestene, er inkorporert ved henvisning til avtalen og trer i kraft som spesifisert i den aktuelle oppdateringen av retningslinjene.

Denne avtalen, sammen med andre juridiske vilkår og lovpålagt deling som gjelder din bruk av PayPal-tjenesten, leveres deg til enhver tid på PayPals nettside(r), (vanligvis plassert på destinasjonssiden «Juridiske avtaler»). Denne informasjonen kan også sendes til deg eller vises på PayPals nettside(r) eller andre steder der den er relevant for din bruk av tjenesten.

Denne avtalen utstedes og inngås bare på engelsk. Du godtar at enhver bruk av PayPal-tjenestene innebærer din aksept av avtalen, og vi anbefaler at du lagrer eller skriver ut en kopi av avtalen (herunder alle retningslinjer) som referanse.

PayPal kan kreve at du må ha en PayPal-konto for å kunne benytte PayPal-tjenestene (inkludert, men ikke begrenset til, å sende eller motta betalinger eller bruke PayPal for å logge på tjenester hos tredjeparter).

 

Viktig informasjon – hovedrisikoer og vilkår

 

Dette er et viktig dokument som må du må vurdere nøye når du velger om du vil bruke PayPal-tjenestene. Les vilkårene i denne avtalen nøye før du aksepterer den. Denne avtalen inneholder også informasjon om visse risikoer ved å bruke PayPal-tjenestene, samt veiledning i hvordan du trygt kan utføre elektroniske betalinger via PayPal.

Du er alene ansvarlig for å forstå og overholde alle lover, regler og retningslinjer i din spesifikke jurisdiksjon som kan være gjeldende for deg i samband med din bruk av PayPal-Tjenestene, herunder de som er relatert til regulert eller lisensiert aktivitet, eksport- eller importaktiviteter, skatter eller transaksjoner i fremmed valuta.

Vær oppmerksom på følgende risikoer og sentrale begreper som gjelder din bruk av PayPal-tjenestene:

Risiko for reversering av betalinger

Betalinger mottatt på PayPal-kontoen din kan bli reversert senere, for eksempel hvis en betaling er gjenstand for en tilbakeføring, reversering, et krav eller på annen måte kjennes ugyldig. Dette betyr at for noen av våre selgere, kan innbetalinger til kontoen deres bli returnert til avsender, eller på annen måte fjernet fra kontoen etter at de har blitt betalt og/eller levert varer eller tjenester som er solgt.

Et viktig krav for å oppfylle betingelsene til selgerbeskyttelsesprogrammet for materielle varer, er at selgeren må sende varen til adressen som vises på siden for transaksjonsdetaljer. Dersom varen er levert direkte per person eller om en selger sender varen til en annen adresse (for eksempel hvis kjøperen ber om at du sender til en annen adresse på grunnlag av at det er en «jobb-adresse» eller en «gave»-adresse), er du ikke kvalifisert for refusjon i henhold til vilkårene i programmet.

Du kan beskytte deg mot risikoen for at en betaling blir reversert fra kontoen din ved å følge kriteriene fastsatt for PayPals selgerbeskyttelse, og ved å følge annen veiledning som gis til selgere i sikkerhetssenteret, som er tilgjengelig via de fleste sider på PayPals nettsted.

Vi kan stenge, suspendere eller begrense tilgangen til kontoen din eller PayPal-tjenestene våre, og/eller begrense tilgangen til pengene dine i den utstrekning og så lenge som det med rimelighet er nødvendig for å beskytte mot risikoen for ansvar (se punkt 10.2h ), hvis du bryter denne avtalen, herunder PayPals retningslinjer for akseptabel bruk, eller en annen avtale du inngår med PayPal. For å unngå tvil, vi kan permanent sperre kontoen din for brudd på punkt 10.6 (Informasjon om deg).

Risiko for tilbakehold av betalinger av PayPal

Vær oppmerksom på at selv om du bare har én PayPal-konto, har kontoen to atskilte og forskjellige funksjoner, betalingsfunksjonen og reservefunksjonen. Muligheten til å få tilgang til penger på kontoen og å foreta betalingstransaksjoner fra kontoen avhenger av hvilken funksjon pengene er underlagt til enhver tid. For formålet med denne avtalen:

 • Elementene på kontoen din som utgjør betalingsfunksjonen er kalt «Betalingskontoen». Betalingskontoen er den operative delen av kontoen hvor du har tilgang til penger som kan brukes til gjennomføring av betalingstransaksjoner.
 • Elementene på kontoen som utgjør reservefunksjonen er kalt «Reservekontoen». Tilgangen til «Reservekontoen» er begrenset og du har ingen mulighet til å få tilgang til penger på «Reservekontoen» eller til å foreta betalingstransaksjoner med penger fra «Reservekontoen». Penger som holdes på Reservekontoen kan være merket, f.eks. «Forestående», «Ikke klarert», «Reservert».

Under følger noen eksempler på når penger kan reserveres av PayPal for å redusere risiko:

 • Legg til penger via overføring fra bankkonto (se punkt 3.3).
 • Forhandleren har utsatt betalingsbehandlingen (se punkt 4.7)
 • Reserve (se punkt 10.4)
 • Betalingsgjennomgang (se avsnitt 5.2)
 • Reservert betaling (se punkt 10.5)
 • Restriksjonsbelagt aktivitet og tiltak iverksatt av PayPal (se punkt 9 og 10)

Tvister

Hvis du ønsker å åpne en tvist i PayPals løsningssenter, må du gjøre dette innen 180 dager etter at du foretok betalingen.

Betalingsbehandling

Vær oppmerksom på at PayPal vil utføre et betalingsoppdrag du har foretatt gjennom betalingskontoen din og godskriver betalingstjenesteleverandøren til personen du betaler, så snart betalingsordningene PayPal har tilgjengelig tillater det (som kan være innen neste virkedag) etter den datoen du leverte oss ditt betalingsoppdrag. Denne behandlingstiden er underlagt visse vilkår, og du finner mer informasjon om behandling av betalingsoppdrag i punkt 4.1 i denne avtalen.

Du må vurdere slike risikoer og råd når du bruker PayPal.

Hvis du vil ha mer informasjon om PayPal-tjenesten, kan du lese vår Sentrale betalings- og tjenesteinformasjon.

Overskriftene og underoverskriftene du finner nedenfor er kun ment som referanse og begrenser ikke omfanget av det gjeldende avsnittet. Noen begreper har konkrete definisjoner, og de er angitt i punkt 16 eller forøvrig i avtaleteksten. Du finner også understreket tekst i denne avtalen og på nettstedet vårt som er hyperlenker til relevant informasjon.

 

1. Vårt forhold til deg

1.1 PayPal er bare en betalingstjenesteleverandør. PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (RCS Luxembourg B 118 349) er behørig lisensiert som en kredittinstitusjon i Luxembourg, i henhold til artikkel 2 i loven fra 5. april 1993 om finansiell sektor, med endringer, («loven») og er under tilsyn av Luxembourgs tilsynsmyndighet, Commission de Surveillance du Secteur Financier.

PayPals hovedforretningsområde er utstedelse av e-penger og levering av tjenester i nær tilknytning til utstedelse av e-penger. En beskrivelse av hovedpunktene angående PayPal-tjenestene er oppført i vår sentrale betalings- og tjenesteinformasjon, som er tilgjengelig via Juridiske avtaler-lenken på hvilken som helst side på PayPal-nettstedet. Ettersom tjenesten er begrenset til e-penger, som ikke kvalifiserer som innskudd eller en investering i henhold til lovgivning i Luxembourg, er du ikke beskyttet av Luxembourgs innskuddsgaranti eller garantien om skadeløshet for investorer gitt av Conseil de protection des déposants et des investisseurs. PayPal lar deg overføre og motta betalinger fra tredjeparter. PayPal er en uavhengig kontraktør for alle formål. PayPal har ikke kontroll over og påtar seg heller ikke ansvar for eller garanterer for lovligheten av produkter eller tjenester som er betalt for med vår PayPal-tjeneste. Vi garanterer ikke for identiteten til noen brukere, og sørger ikke for at en kjøper eller en selger fullfører en transaksjon. Vær oppmerksom på at det er risikoer forbundet med å handle med mindreårige personer, eller personer som handler under falske forutsetninger.

1.2 Ditt personvern. Beskyttelse av personvernet ditt er svært viktig for PayPal. Les gjennom retningslinjene våre for personvern for bedre å forstå forpliktelsen vår til å ivareta personvernet ditt, samt bruken og delingen vår av informasjonen din.

1.3 Overdragelse. Du kan ikke overføre eller overdra rettigheter eller forpliktelser du har i henhold til denne avtalen uten PayPals skriftlige forhåndssamtykke. Du kan ikke overføre kontoen din til en tredjepart. PayPal forbeholder seg retten til når som helst å overføre eller overdra denne avtalen, og enhver rett eller forpliktelse i henhold til avtalen, uten ditt samtykke. Dette har ingen innvirkning på dine rettigheter til å stenge kontoen i henhold til punkt 7.

1.4 Kommunikasjon med deg

1.4.1 Språk. Denne Avtalen konkluderes bare på engelsk. Vi kommuniserer med deg kun på engelsk.

1.4.2 Meldinger til deg. Du godtar at PayPal kan gi varsel eller annen informasjon til deg ved å legge det ut på PayPals nettsted(er) (herunder publisering av informasjon som bare er tilgjengelig for deg ved å logge på PayPal-kontoen din), sende e-post til e-postadressen oppført i kontoen, sende den til gateadressen oppført i kontoen din, ringe deg på telefon, eller sende deg en tekstmelding (SMS). Du må ha tilgang til internett og en e-postkonto for å kunne motta kommunikasjon og informasjon som gjelder PayPal-tjenestene. Med unntak for endringer i denne avtalen, skal et slikt varsel anses som mottatt av deg innen 24 timer etter det er postet på PayPals nettsted eller sendt i e-post til deg. Hvis varslet sendes med post, anser vi det som mottatt av deg tre virkedager etter at det er blitt sendt. Du kan be om en kopi av eventuelle lovpålagte opplysninger (herunder denne avtalen) fra oss, og vi gir deg dette i en form som lar deg lagre og reprodusere informasjonen (for eksempel via e-post), og du kan oppheve ditt samtykke til å motta de nødvendige opplysningene gjennom elektronisk kommunikasjon ved å kontakte PayPal som beskrevet i punkt 1.6 nedenfor. PayPal kan pålegge deg å betale et behandlingsgebyr (i henhold til vedlegg 1) for å sende deg en papirkopi. PayPal forbeholder seg retten til å avslutte kontoen din (i henhold til punkt 7) hvis du trekker ditt samtykke til å motta elektronisk kommunikasjon.

1.5 Meldinger til PayPal. Meldinger til PayPal som gjelder denne avtalen, må sendes med post til PayPals hovedkontor: PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, S.C.A.Attention: Legal Department 22–24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

1.6 Endringer i denne avtalen. Vi kan når som helst endre, slette eller legge til elementer i denne avtalen (en «endring»), inkludert gebyrer og andre beløp som gjelder for kontoen din, (som angitt i vedlegg 1), gjennom å legge ut en revidert versjon av denne avtalen på PayPals nettsteder. En endring gjøres ensidig av oss, og du anses å ha akseptert endringen etter at du har fått melding om den. Vi varsler deg 2 måneder forut for eventuelle endringer, og den aktuelle endringen trer i kraft straks denne tomånedersperioden er utløpt. Tomånedersperioden gjelder imidlertid ikke dersom endringen er lovpålagt eller knyttet til tilføyelsen av en ny tjeneste, tilleggsfunksjonalitet i den eksisterende tjenesten eller andre endringer som verken reduserer rettighetene dine eller øker forpliktelsene dine. I slike tilfeller foretas endringen uten forhåndsvarsel og trer i kraft umiddelbart.

Hvis du ikke aksepterer endringer, må du avslutte kontoen din ved å følge prosedyrene for avslutning av kontoer som er nedfelt i punkt 7 (Løpetid og avslutning av kontoen din). Hvis du ikke viser dine innvendinger mot en endring ved å avslutte kontoen i løpet av tomånedersperioden, anses du for å ha godtatt den. Selv om du til enhver tid og uten kostnad kan avslutte kontoen din, må du være oppmerksom på at du fortsatt kan være ansvarlig overfor oss etter at du avslutter denne avtalen for eventuelle forpliktelser du kan ha pådratt deg og er ansvarlig for før du avsluttet avtalen, og vær videre oppmerksom på våre rettigheter i henhold til punkt 7 (Løpetid og avslutning av kontoen din).

1.7 Betingelser. For å oppfylle betingelsene for PayPal-tjenestene, må du (i) være innbygger i ett av landene oppført på PayPal Worldwide-siden, (ii) ha full rettslig handleevne til å inngå kontrakt og (iii) hvis du er en enkeltperson, være minst 18 år gammel. Når du åpner en konto hos oss garanterer du ytterligere overfor oss at du ikke handler på vegne av, eller til fordel for, andre, med mindre du åpner kontoen for og under påbud fra selskapet du er ansatt i. Hvis du ikke handler for selskapet du er ansatt i, må den nye kontoen være i kun ditt navn. Denne avtalen gjelder bare for brukere som er bosatt i Norge. Hvis du er innbygger i et annet land, har du tilgang til avtalen fra PayPals nettside(r) i landet ditt (hvis aktuelt).

Til toppen av siden

 

2. Kontoen din og saldoer

2.1 Privat- og bedriftskontoer. Vi tilbyr både privat- og bedriftskontoer. Med mindre annet er avtalt, kan du ikke ha mer enn én privatkonto og én bedriftskonto. Innehavere av bestemte privatkontoer kan måtte oppgradere kontoen sin for å kunne bruke alle gjeldende funksjonaliteter i privatkontoen (dette kan innebære å gi PayPal ytterligere informasjon). Ved å åpne en bedriftskonto og godta vilkårene i denne avtalen, bekrefter du at du ikke etablerer kontoen primært for personlige, familiære eller husholdningsformål. Du godtar at kontoen din omfatter betalingskontoen og reservekontoen.

2.2 Saldo. Saldoen i kontoen din representerer beløpet e-penger som er tilgjengelig for utbetaling fra kontoen din, underlagt vilkårene i denne avtalen. Hvis du har en saldo, mottar du ikke renter eller andre inntekter for denne. Dette er fordi europeisk lovgivning ikke tillater opptjening av renter på e-penger ettersom de tilsvarer kontanter, ikke innskudd.

Du er ikke forpliktet til å alltid ha penger på saldoen din, men hvis du bruker tjenesten til å betale en annen bruker, må du ha tilstrekkelig saldo på kontoen til å dekke betalingsbeløpet (og transaksjonsgebyrene som betales til oss). 

Årsaken til dette er at ved betaling til andre brukere gir du oss tillatelse til å overføre e-penger fra saldoen din til mottakerens PayPal-konto. Dette gjøres alltid i henhold til betalingsoppdraget ditt og er underlagt vilkårene i denne avtalen.

Hvis du vil legge til penger i saldoen din, kan du gjøre følgende (med videre forbehold for denne avtalen):

 • Godta en betaling til kontoen din fra en annen bruker.
 • Motta e-penger fra oss ved å betale oss et tilsvarende beløp. Du kan gjøre dette på følgende måter:
  • Automatisk med den aktuelle betalingsmetoden din for å dekke betalinger som du ber oss om å utføre til andre brukere (samt dekke transaksjonsgebyrene som betales til oss). Banken eller kortutstederen din er ansvarlig for gjennomføringen av betalingen fra banken eller kortutstederen til PayPal, eller
  • manuelt via «Legg til penger»-funksjonen som er tilgjengelig i brukergrensesnittet i kontoen din. Da betaler du oss eller ber oss om å innhente penger fra bankkontoen din i henhold til godkjenningen du ga oss da du knyttet til bankkontoen din som betalingsmetode (se punkt 3.3).

2.3 Kontoinformasjon (herunder saldo og transaksjonsinformasjon) Med mindre PayPal-kontoen din er begrenset, har du tilgang til opplysninger om utførte betalingstransaksjoner og annen informasjon knyttet til kontoens transaksjonsoversikt og saldo ved å logge på kontoen din. Du får nøkkelinformasjon om betalingene dine på e-post, og transaksjonsloggen blir også oppdatert og gjort tilgjengelig for deg når som helst ved å logge på kontoen din. Du får også tilgang til en nedlastbar rapport via «Aktivitet» på kontoen din. I «Aktivitet» ser du også alle gebyrer som er påløpt og eventuelle andre beløp som belastes kontoen din i den aktuelle perioden. Loggen blir kun oppdatert og gjort tilgjengelig hvis det har vært aktivitet på kontoen din, eller eventuelle gebyrer er påløpt i den aktuelle perioden. PayPal forbeholder seg retten til å kreve et gebyr for å gi deg tilleggsinformasjon eller for å levere transaksjonsloggen og annen informasjon om gebyrer på en annen måte. Måten vi leverer transaksjonsinformasjonen på tillater deg å lagre og reprodusere informasjonen uendret, for eksempel ved å skrive ut en kopi. PayPal sikrer at detaljene for hver transaksjon gjøres tilgjengelig for deg for gjennomsyn på nettet i minst 13 måneder fra når de først gjøres tilgjengelige. Du godtar å gå gjennom transaksjonene dine i kontologgen i stedet for å motta jevnlige kontoutskrifter per post. 

2.4 Motregning. Du godtar at vi kan motregne beløp fra kontoer som tilhører eller styres av deg, tilsvarende eventuelle avgifter, gebyrer eller andre beløp du skylder oss, og (med mindre konkurslover hindrer dette) alle slike beløp du skylder andre medlemmer av PayPal-konsernet (inkludert, uten begrensning, eventuelle tjenester utført av medlemmer av PayPal-konsernet). Vår rett til motregning betyr med andre ord at vi kan trekke slike avgifter, gebyrer eller andre beløp som er nevnt i denne delen fra en av dine kontosaldoer, enten reserverte eller under din kontroll.

2.5 Beløp du skylder oss. Der det samlede beløpet du skylder oss, overgår beløpet i saldoen din, kan vi vise en negativ saldo som en gjenspeiling av nettobeløpet du skylder oss.

2.6 Saldo i flere valutaer. Hvis du har en saldo, kan vi tillate deg å konvertere dem til saldoen i en annen valuta. Du belastes et gebyr for valutakonvertering som fastsatt i A3.1 i vedlegg 1 for konverteringen (i henhold til punkt 8.2).

Hvis en av valutasaldoene på kontoen din viser at du skylder oss et beløp av en eller annen grunn, kan PayPal motregne beløpet du skylder oss ved å bruke penger du har på en annen valutasaldo, eller ved å trekke beløpet du skylder PayPal fra penger du mottar på kontoen din, eller penger du forsøker å overføre eller betale fra kontoen din, eller på en annen konto, og ved å trekke penger fra eventuelle overføringer du forsøker å gjøre. Hvis du for en periode på 21 dager, har en saldo som reflekterer et beløp du skylder oss som ikke er i euro, konverterer PayPal beløpet du skylder oss til euro. Du belastes et gebyr for valutakonvertering som fastsatt i A3.1.1 i vedlegg 1 for konvertering av beløpet du skylder oss til euro (i henhold til punkt 8.2).

Du er ansvarlig for all risiko knyttet til å ha saldoer i flere valutaer (herunder risikoen for at verdien av disse saldoene fluktuerer etterhvert som valutakursene endres, noe som over tid kan resultere i en betydelig reduksjon i verdien av saldoen). Du godtar at du ikke vil forsøke å bruke flere valutaer for spekulasjonshandel.

2.7 Sikkerhetsinteresse. For å sikre din oppfyllelse av denne avtalen, gir du PayPal et lovlig krav på pengene i kontoen din som sikkerhet for eventuelle beløp du måtte skylde oss. Dette er kjent i juridiske termer som en «retensjonsrett» til og «sikkerhetsinteresse» i kontoen din.

 

Til toppen av siden

3. Betalingsmetoder. 

3.1 Tilknytt en betalingsmetode. Du kan tilknytte eller fjerne tilknytningen for et betalingskort, et forhåndsbetalt kort (i enkelte tilfeller), en bankkonto eller PayPal Credit som betalingsmetode for PayPal-kontoen din. Pass på at opplysningene om betalingsmetodene dine er oppdatert (f.eks. kortnummer og utløpsdato). Hvis denne informasjonen endres, kan vi oppdatere den etter eget skjønn, uten at du må utføre noe handlinger, i henhold til informasjonen fra banken eller kortutstederen og tredjeparter (inkludert, men ikke begrenset til våre finanstjenestepartnere og kortnettverk).  Hvis du ikke ønsker at vi skal oppdatere informasjonen om betalingsmetodene dine, kan du kontakte banken eller kortutstederen for å be om dette. Eventuelt kan du fjerne betalingsmetoden fra kontoen din. Hvis vi oppdaterer informasjonen for betalingskilden din, kan vi beholde eventuelle alternativer du har lagt til for den.

Du kan velge å bekrefte kortet ditt eller bankkontoen din, slik at vi kan kontrollere at kortet eller bankkontoen er gyldig og at du er eieren. Vi kan tillate deg å gjøre dette ved å følge «Knytt til og bekreft kort»-prosessen (for kort) eller bankkontobekreftelsesprosessen (for bankkontoer) eller andre prosesser som vi varsler deg om, eller som vi kan publisere fra tid til annen.

3.2 Kort. Ved å tilknytte et betalingskort eller (i enkelte tilfeller) forhåndsbetalt kort som betalingsmetode gir du PayPal en vedvarende rett til automatisk å belaste dette kortet med beløpet som er nødvendig for å kjøpe e-pengene som trengs i saldoen din for å dekke et betalingsoppdrag (pluss transaksjonsgebyrer som skal betales til oss) når kortet er gjeldende betalingsmetode for det betalingsoppdraget i henhold til denne Avtalen. Du kan oppheve den vedvarende retten til å belaste kortet ved å fjerne kortet som betalingsmetode fra kontoprofilen din.

3.3 Bankkontoer. Ved å tilknytte bankkontoen din som en betalingsmetode gir du PayPal en vedvarende rett (underlagt vilkårene i fullmakten som brukes av banken din til å opprette og opprettholde den retten) til automatisk å belaste bankkontoen din for beløpet som er nødvendig for å kjøpe e-penger til saldoen din:

 • til å dekke et betalingsoppdrag til en annen bruker (pluss transaksjonsgebyrer som skal betales til oss) når bankkontoen er gjeldende betalingsmetode for dette betalingsoppdraget i henhold til denne avtalen: eller
 • når du bruker funksjonen «Legg til penger» i kontosammendraget.

Du gir PayPal rett til å sende eventuelle belastninger som du har godkjent på nytt, hvis de returneres på grunn av utilstrekkelig eller ikke-innhentet beløp. Hvis du avbryter en direktebetaling (herunder en SEPA Direct Debit-betaling), godtar du at du skal tilbakebetale oss verdien for varer eller tjenester du har brukt denne direktebetalingen til.

Du godtar at når PayPal mottar en betaling fra bankkontoen din for å fylle på e-penger på kontoen din, kan PayPal reservere pengene på reservekontoen din så lenge PayPal mener det finnes en risiko for manglende dekning. I slike tilfeller blir e-pengene ikke gjort tilgjengelig for deg på bankkontoen din (heller ikke for å utføre eventuelle betalingsoppdrag som bankbetalingen er ment å dekke) før PayPal vurderer risikoen for manglende dekning som over. Inntil da vil bankbetalingen vises som «Ikke klarert» i kontoopplysningene dine. PayPal er ikke i besittelse av all den informasjon som er nødvendig for å kunne stille pengene fra bankbetalingen til din disposisjon før vi vurderer at risikoen for manglende dekning er over. 

PayPal forbeholder seg retten til å kreve at du finansierer betalingsforespørselen din ved å bruke bankkontoen for å redusere risikoen (inkludert, uten begrensning, risikoen for manglende dekning) forbundet med betalingsoppdraget ditt.

3.4 SEPA Direct Debit (for brukere med registrerte adresser i Kypros, Estland, Hellas, Irland, Latvia, Litauen, Malta, Slovakia og Slovenia): Etter innføringen av SEPA Direct Debit-fullmakter hos PayPal i landet der du bor, gir du PayPal en SEPA Direct Debit-fullmakt hver gang du registrerer en bankkonto hos PayPal eller betaler med en ny bankkonto for første gang. Du kan få utelukkende tilgang til slike fullmakter og fullmaktsreferansenumre (MRN) i PayPal-kontoprofilen når du ønsker, og tilbakekalle eller endre fullmakter for fremtidige transaksjoner.

Når du foretar en elektronisk overføring fra bankkontoen din til PayPal via SEPA Direct Debit etter dette, godkjenner du at PayPal bruker fullmakten og trekker beløpet fra bankkontoen din som forklart i punkt 3.4 i denne avtalen, og du godkjenner at banken din tilrettelegger for betaling til PayPal. Du kan fremsette krav om en refusjon fra banken i åtte uker etter datoen da SEPA Direct Debit-betalingen fant sted i samsvar med bankens vilkår.

PayPal vil informere deg om beløpet for SEPA Direct Debit-betalingen og tidsrammen for når PayPal kommer til å belaste bankkontoen din med beløpet samt kjøpsbekreftelsen. I tilfeller der PayPal sender en forespørsel om SEPA Direct Debit-betaling på nytt på grunn av reversering av den opprinnelige betalingen, vil det ikke bli gitt (ytterligere) informasjon om beløp og tidsramme før forespørselen sendes på nytt.

3.5 Særskilte finansieringsordninger: Enkelte betalinger kan betales med særskilte finansieringsordninger som er knyttet til kontoen din, for eksempel forhandler-/transaksjonsspesifikk saldo, gavekort eller andre kampanjefinansieringsordninger. Bruken og prioriteringen av disse finansieringsordningene er underlagt bestemte vilkår mellom deg og PayPal («Særskilte finansieringsordninger»). Det nominelle beløpet i de særskilte finansieringsordningene dine kan være synlig i kontooversikten din som en del av den samlede saldoen. Dette beløpet utgjør ikke e-penger, det anses ikke som en del av saldoen din og kan ikke løses inn i kontanter – det representerer bare beløpet i e-penger som PayPal tilbyr seg å utstede og kreditere PayPal-kontoen din på tidspunktet for (og bare ved direkte betaling) en kvalifisert PayPal-betaling, underlagt (og bare for perioden oppsummert i) de ytterligere vilkårene for bruk av den særskilte finansieringsordningen. Hvis en PayPal-betaling som er finansiert av en særskilt finansieringsordning oppheves (inkludert, men ikke begrenset til, reversering) senere, av en hvilken som helst grunn, beholder PayPal beløpet som representerer den delen av PayPal-betalingen som ble finansiert av den særskilte finansieringsordningen og (gitt at den særskilte finansieringsordningen ikke allerede er utløpt) gjeninnsetter den særskilte finansieringsordningen.

3.6 Foretrukket betalingsmetode.  Du kan velge hvilken som helst av betalingsmetodene på PayPal-kontoen din som din foretrukne betalingsmetode for e-pengene på saldoen din som skal dekke et betalingsoppdrag, med videre forbehold for denne Avtalen. PayPal kan tillate at du velger en foretrukket betalingsmetode for enkelte fremtidige betalingsoppdrag i kontoinnstillingene på www.paypal.com fra tid til annen. Det kan hende at den foretrukne betalingsmetoden ikke kan brukes, avhengig av type betalingsmetode, type betalingsoppdrag som skal finansieres eller mottakeren (se også punkt 3.8). For eksempel (ikke-uttømmende liste):

 1. du velger et betalingskort som er utløpt,
 2. det finnes en særskilt finansieringsordning som kan dekke betalingsoppdraget i stedet, og i så fall kan PayPal bruke den særskilte finansieringsordningen for å innhente e-penger til å dekke betalingsoppdraget før vi bruker den foretrukne betalingsmetoden din, eller
 3. du har en eksisterende saldo tilgjengelig til å dekke betalingsoppdraget i stedet, og i så fall kan PayPal bruke den eksisterende saldoen (etter eventuelle tilgjengelige særskilte finansieringsordninger) i e-penger til å dekke betalingsoppdraget, før vi bruker den foretrukne betalingsmetoden din.

 

kan PayPal fravike punkt 3.6.c. og bruke din foretrukne betalingsmetode til å innhente e-penger for å dekke enkelte betalingsoppdrag, selv om du har en eksisterende saldo, med videre forbehold for denne avtalen.

3.7 Ingen foretrukket betalingsmetode valgt/tilgjengelig?  Hvis du ikke har valgt en foretrukket betalingsmetode, eller hvis den foretrukne betalingsmetoden er utilgjengelig, vil PayPal innhente e-penger til saldoen for å dekke betalingsoppdraget fra følgende kilder i denne rekkefølgen i den grad de er tilgjengelige:

 

1.

Særskilte finansieringsordninger

2.

Eksisterende kontosaldo

3.

Standardbetalingsmetoder

 

Brukt i denne rekkefølgen (i den grad slike betalingsmetoder er tilgjengelige for bruk med kontoen din):

 1. PayPal Credit – der det er tilgjengelig
 2. PayPal-merkede debetkort – der det er tilgjengelig
 3. PayPal-merkede kredittkort – der det er tilgjengelig
 4. Debetkort
 5. Betalingskort

 

3.8 Begrensninger i betalingsmetoder. For å håndtere risiko kan PayPal begrense Betalingsmetodene som er tilgjengelige for en transaksjon. Hvis vi begrenser en betalingsmetode, varsler vi deg om at det er en høyre risiko enn normalt tilknyttet betalingen (f.eks. og uten begrensning, en risiko for at betalingen hevdes å være uautorisert). Et slikt varsel betyr ikke at noen av partene i transaksjonen handler på uærlig eller uredelig måte. Det betyr at det kan være et høyere risikonivå enn normalt tilknyttet betalingen. Betalingsmetoder kan også bli begrenset hvis du foretar en PayPal-betaling gjennom enkelte tredjepartsnettsteder eller -applikasjoner. Når du bruker PayPal Business-betalinger, kan du bare finansiere PayPal-betalingen med den eksisterende saldoen din.

Hvis betalingsmetodene dine er begrenset, kan du velge å fortsette med transaksjonen under den forutsetning at du kan få færre muligheter for tvisteløsning dersom transaksjon viser seg å være utilfredsstillende (for eksempel hvis en av betalingsmetodene dine er betalingskortet ditt, men, som en følge av begrensningen av betalingsmetoder, kan du ikke finansiere PayPal-betalingen med betalingskort, og du får ikke tilbakeføringsrett for PayPal-betalingen).

Til toppen av siden

 

4. Sende penger

4.1 Vår behandling av dine betalingsoppdrag.

I henhold til vilkårene i denne avtalen (og din overholdelse av disse), samtykker du i at vi behandler et betalingsoppdrag du har gitt oss via betalingskontoen din og godskriver betalingstjenesteleverandøren til personen du betaler, så snart betalingsordningene som er tilgjengelige for PayPal tillater det (som kan være innen neste virkedag), etter datoen du ga oss og vi fikk et betalingsoppdrag fra deg. Dette er avhengig av at du gir oss:

 1. betalingsoppdraget før kl. 16.00 (lokal tid i landet hvor kontoen din er registrert) på en virkedag. Hvis du gir oss betalingsoppdraget etter dette tidspunktet eller ikke på en virkedag, samtykker du i at betalingsoppdraget ble mottatt av oss førstkommende virkedag.
 2. en korrekt unik identifikator eller andre gyldige opplysninger om mottakeren eller deg som PayPal eller den personen du betaler med rimelighet kan be deg om når du fyller ut opplysningene for å utstede betalingsoppdraget,
 3. all obligatorisk informasjon du blir bedt om i den relevante betalings- eller kasseflyten,
 4. (hvis nødvendig), opplysninger om din(e) gyldige betalingsmetode(r) som har nok penger til å kunne foreta betalingen,
 5. gyldig samtykke til å autorisere betalingsoppdraget, og et slikt gyldig samtykke er gitt når du:
  1. klikker på «Betal» eller «Fortsett» eller en annen knapp på delene av PayPals nettsted(er) eller på PayPal-betalingssiden som tillater deg å sende oss et betalingsoppdrag etter at du har sendt inn korrekt påloggingsinformasjon (f.eks. e-postadresse og passord) og logget på PayPal-kontoen din, og/eller
  2. har angitt en autorisasjon til at en tredjepart kan igangsette betaling, hvor du har avtalt å gi en forhåndsautorisasjon til en forhandler eller annen tredjepart som tillater at forhandleren eller tredjeparten innhenter penger fra PayPal-kontoen din, og/eller
  3. instruerer oss om å foreta en betaling på en måte som vi varsler deg om når betalingsoppdraget utføres fra tid til annen.

Vår forpliktelse til å utføre betalingsoppdrag slik dette er beskrevet i avsnitt 4.1. gjelder bare betalinger utført mellom brukere med registrerte kontoer i EØS-området og i valutaene britisk pund, euro eller valutaen i et EØS-land som ikke har innført euro som sin valuta. Når du har gitt betalingsoppdraget til oss, kan du ikke tilbakekalle det eller på annen måte trekke tilbake ditt samtykke til gjennomføringen av betalingstransaksjonen, med unntak av at du kan avbryte en forhåndsgodkjent betaling, forutsatt at du gjør det før utgangen av virkedagen som faller på dagen før den neste forhåndsgodkjente betalingen forfaller.

4.2 Betalingsoppdrag for betaling til en annen bruker.  I samsvar med vilkårene i denne avtalen er betalingsoppdraget for en betaling til en annen bruker (enten en personlig transaksjon eller en kommersiell transaksjon) din instruksjon og autorisasjon til oss om å overføre e-penger fra bankkontodelen av saldoen din til nevnte PayPal-bruker som ytterligere anvist i betalingsoppdraget ditt. Når du ikke har nok penger på saldoen eller har valgt en foretrukket betalingsmetode, ber du oss samtidig om å hente penger på dine vegne fra den gjeldende betalingsmetoden din og utstede e-penger til betalingskontodelen av saldoen for at betalingen skal bli utført.

4.3 Betalingsoppdrag for en overføring til egen bankkonto. I samsvar med vilkårene i denne avtalen er betalingsoppdraget for en overføring fra kontoen, din instruksjon og autorisasjon til oss om å løse inn e-penger fra saldoen din. Punkt 6 gjelder også for denne typen betalingsoppdrag.

4.4 Ikke nok penger på saldoen din. Vi er ikke forpliktet til å utføre betalingsoppdraget ditt hvis du ikke har nok penger i saldoen. PayPal forbeholder seg retten til å ikke iverksette en betaling fra deg før vi mottar det klarerte beløpet (dette innebærer også, uten begrensning, at PayPal ikke er forpliktet til å utføre en refusjonstransaksjon før beløpet for den opprinnelige transaksjonen er mottatt).

4.5 Overføringsgrenser. Hvis du har en periodisk overføringsgrense på kontoen, kan du se den ved å logge på kontoen din og klikke på «Se kontogrensene dine» på siden med kontooversikten. Vi kan, etter eget skjønn (f.eks. og uten begrensning, for å begrense svindel- eller kredittrisiko), innføre begrensninger på hvor mye penger du kan overføre via tjenesten vår. For å heve overføringsgrensen din må du følge trinnene som vi varsler deg om eller publiserer fra tid til annen (som vi eventuelt beskriver i kontooversikten din).

4.6 Avviste transaksjoner og refusjoner sendt av mottakeren.

Vi kan tillate at mottakeren av betalingen:

 • nekte å godta den; eller
 • Velger å godta den og deretter bruker tjenestene våre til å sende deg en refusjon på hele eller deler av betalingsbeløpet senere. 

Vi vil returnere beløpet for enhver avvist betaling eller refundert betaling til saldoen din.Vi vil returnere beløpet på en ikke-hevet betaling til saldoen din innen 30 dager etter datoen du startet betalingen.

Hvis et beløp for alle betalinger returneres til deg på noen av måtene som er beskrevet ovenfor, kan det hende at vi konverterer det returnerte beløpet til deg:

 • valutaen for saldoen du brukte for den opprinnelige betalingen (før eventuell konvertering til valutaen som er mottatt av mottakeren har skjedd);
 • den opprinnelige åpningsvalutaen for kontoen din, eller
 • Amerikanske dollar (som åpner en saldo i denne valutaen for deg, hvis du ikke har en allerede).

Hvis den opprinnelige betalingen du sendte, involverte en valutakonvertering, konverterer vi det returnerte beløpet fra valutaen som mottakeren har mottatt, som følger:

 • Hvis beløpet returneres innen 1 dag etter datoen for den opprinnelige betalingen, bruker vi transaksjonskursen fra datoen for den opprinnelige betalingen, slik at du mottar det opprinnelige beløpet (inkludert konverteringsavgiften du betalte) i den opprinnelige valutaen du konverterte fra, for den opprinnelige betalingen; og
 • Hvis beløpet returneres senere enn 1 dag etter datoen for den opprinnelige betalingen, bruker vi transaksjonskursen som gjaldt på tidspunktet for konverteringen av det returnerte beløpet. Se punkt 8.2 hvis du vil ha mer informasjon om transaksjonskursen. Merk: Formålet med denne bestemte returkonverteringen:

Det kan også hende at vi automatisk trekker tilbake beløpet fra saldoen din og overfører pengene tilbake til betalingsmetoden du brukte for den opprinnelige betalingen. Overføringer kan også involvere en valutakonvertering – se avsnitt 6.

Vi kan velge å ikke belaste den opprinnelige betalingsmetoden din for den opprinnelige betalingen hvis beløpet returneres til saldoen din som beskrevet ovenfor før betalingen fra den opprinnelige betalingsmetoden til PayPal for å finansiere den opprinnelige betalingen har blitt innbetalt.

Refusjonsbeløpet kan ha lavere verdi enn det opprinnelige betalingsbeløpet. Dette kan skje som et resultat av:

 • mottakeren sender deg en refusjon med lavere verdi enn det opprinnelige betalingsbeløpet. Siden vi bare er en betalingstjenesteleverandør, vet vi ikke hva du har rett til fra mottakeren av originalbetalingen som en refusjon eller hvorfor mottakeren sendte refusjonen i et bestemt beløp; eller
 • svingninger i valutakursen for transaksjonen. 

PayPal er ikke ansvarlig for eventuelle tap som skyldes mottakerens beslutning om å avvise eller refundere betalingen, med unntak av i den grad en refusjon som er sendt av mottakeren, ble feil utført av PayPal (se avsnitt 12).

4.7 Forhandleren har utsatt betalingsbehandlingen. Når du betaler enkelte forhandlere (for eksempel noen forhandlere som selger på nettbaserte plattformer) eller betaler for enkelte kjøp (for eksempel kjøp som må fraktes til deg eller kan endres ytterligere av forhandleren), gir du:

 1. forhandleren en autorisasjon til å innhente betalingen din på et senere tidspunkt, og
 2. PayPal en instruksjon om å betale forhandleren når forhandleren ber om betaling.

 Autorisasjonen er vanligvis gyldig i opptil 30 dager. Hvis du har en positiv saldo på tidspunktet du gir autorisasjonen, godtar du at PayPal reserverer betalingsbeløpet som forestående i reservekontoen din, inntil forhandleren innhenter betalingen. Hvis betalingen krever en valutakonvertering av oss, fastsettes den endelige valutakursen (som inkluderer et valutakonverteringsgebyr) og tas i bruk (i henhold til punkt 8.2) på tidspunktet da forhandleren behandler betalingen din og fullfører transaksjonen.

Autorisasjonen din gir forhandleren tillatelse til å endre betalingsbeløpet før forhandleren innhenter betalingen (for å muliggjøre eventuelle endringer i kjøpet som du har avtalt med forhandleren, f.eks. ekstra avgifter, fraktkostnader, portobelastninger eller rabatter). PayPal kan angi et maksbeløp for betalingen som kan gjøres til forhandleren i enkelte tilfeller, og denne vises i så fall til deg på siden for betalingsbekreftelse. PayPal trenger ikke å bekrefte eventuelle endringer på noe som helst tidspunkt (herunder på tidspunktet for overføring av betalingen). PayPal kan overføre hvilket som helst beløp basert på godkjennelsen din og etter mottak av instruksjoner fra forhandleren angående det endelige betalingsbeløpet (avhengig av maksbeløpet som er angitt og kommunisert av PayPal for den aktuelle betalingen).

4.8 Forhåndsgodkjente betalinger (også kalt automatiske betalinger).

Ved å godkjenne forhåndsgodkjente betalinger, gjør du følgende:

 • Du gir tredjeparten muligheten til å innhente eller reversere faste eller variable betalingsbeløp fra kontoen din i engangstilfeller eller på (sporadisk eller jevnlig) gjentakende basis (som videre angitt i den aktuelle faktureringsavtalen – dokumentet som du godtar når du gir tillatelsen) inntil du avbryter godkjenningen din eller den underliggende ordningen med den aktuelle tredjeparten, og
 • med dette autoriserer og instruerer du PayPal til å betale tredjeparten (eller en annen person de gir fullmakt til) beløp fra PayPal-kontoen din for beløp du skylder, slik disse presenteres for oss av tredjeparten. dette gjør mottakeren til en godkjent begunstiget person for alle betalingene som utføres under denne godkjenningen, så du blir ikke bedt om å logge på eller godkjenne betalingene når de utføres. Du godtar at PayPal ikke er forpliktet til å verifisere eller bekrefte beløpet tredjeparten presenterer til oss med formål om å behandle denne betalingstypen. Du aksepterer og godtar videre at betalinger som gjøres i henhold til denne bestemmelsen kan variere og kan skje på forskjellige datoer.

Hvis den forhåndsgodkjente betalingen innebærer at vi foretar en valutakonvertering, bestemmes gebyret for valutakonverteringen (i henhold til vedlegg 1) på det tidspunkt tredjeparten behandler betalingen din og fullfører transaksjonen. Du aksepterer at vekslingskursen som bestemmes på tidspunktet for hver betalingstransaksjon vil variere, og du godtar at framtidig betalingsbehandling av forhåndsgodkjente betalinger baseres på varierende vekslingskurser.

Potensielle betalingsmottakere som handler basert på autorisasjonen beskrevet ovenfor, og som gir oss en betalingsforespørsel i henhold til denne bestemmelsen:

 • garanterer overfor PayPal at beløpene de forelegger er godkjent og samtykket til av brukeren som eier kontoen som skal belastes (herunder endringer i disse beløpene), og at de vil gi forhåndsvarsel om trekket til personen som betaler, og
 • godtar at de vil varsle personen som betaler minst 4 uker på forhånd om beløpet de innhenter hvis dette beløpet har økt på en slik måte at personen som betaler ikke med rimelighet kan forvente å betale dette beløpet, når det tas hensyn til vedkommendes tidligere forbruksmønster og betalingsomstendighetene og at de vil være ansvarlige overfor PayPal for eventuelle refusjoner av slik betaling i henhold til vilkårene i denne brukeravtalen.

Du godtar at du ikke kan be om refusjon fra PayPal for variable forhåndsgodkjente betalinger med mindre:

 1. godkjenningen ikke spesifiserte det nøyaktige beløpet for betalingstransaksjonen når godkjenningen ble gitt og det gjeldende beløpet oversteg beløpet du med rimelighet kunne forvente å betale, når det tas hensyn til dine tidligere forbruksmønster og sakens omstendigheter,

  og
 2. når ditt samtykke til å foreta en tredjepartsinitiert betaling ikke ble gitt slik bestemt i punkt 4.1(e), eller
 3. informasjonen relatert til den tredjepartsinitierte betalingen ikke ble gitt eller gjort tilgjengelig for deg minst 4 uker før datoen for betalingstransaksjonen ble gjort til forhandleren,

  og
 4. du varsler oss om forespørselen innen 8 uker etter datoen betalingen ble gjort, og
 5. du etterkommer våre forespørsler om å skaffe informasjon som vi med rimelighet kan kreve for å gjennomgå sakens omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til å be om ytterligere informasjon når det er nødvendig for å være sikre på at de ovennevnte vilkårene er oppfylt, eller for å gi avkall på noen eller alle disse ovennevnte vilkårene.

4.9 Avbryte forhåndsgodkjente betalinger. Du kan avbryte en forhåndsgodkjent betaling når som helst opptil 1 virkedag før datoen da betalingen skal inntreffe. Du kan avbryte en forhåndsgodkjent betaling ved å logge på kontoen din, gå til «Innstillinger»-fanen og klikke på «Forhåndsgodkjente betalinger» i delen «Betalingsinnstillinger». Deretter følger du instruksjonene for å avbryte betalingen. I tillegg kan du fortsatt være ansvarlig for å betale forhandleren hvis du avbryter en forhåndsgodkjent betaling, og kan bli pålagt å betale via alternative metoder.

4.10 Overføring av e-penger i flere valutaer. Du kan betale og overføre penger til andre i amerikanske dollar, kanadiske dollar, euro, britiske pund, yen, australske dollar, brasilianske real, tsjekkisk koruna, danske kroner, hongkong-dollar, ungarske forinter, israelske shekel, meksikanske peso, newzealand-dollar, norske kroner, filippinske peso, polske zloty, singapore-dollar, svenske kroner, sveitsiske franc, thailandske baht og taiwanske dollar. Det kan være enkelte restriksjoner på hvor du kan overføre enkelte valutaer. Når du overfører penger som noen skal motta i en valuta som ikke er den primære valutaen for PayPal-kontoen din, følger vi disse praksisene:

 1. Hvis du har en eksisterende saldo i den mottakende valutaen, vil vi sende betalingen fra saldoen din.
 2. Hvis du har en saldo i en annen valuta enn mottaksvalutaen, vi vil utføre en valutakonvertering (i henhold til punkt 8.2) og bruke den konverterte saldoen til å overføre betalingen.
 3. Hvis du ikke har enny saldo, vil vi automatisk få saldoen i den primære valutaen for PayPal-kontoen din fra den aktuelle betalingsmetoden i henhold til punkt 3, for å dekke betalingsoppdraget (og eventuelle gebyrer du skylder oss). Når du betaler oss, kan leverandøren av betalingsmetoden din kreve (og kan belaste deg for) eventuell nødvendig valutakonvertering. Vi utfører deretter en valutakonvertering (i henhold til punkt 8.2) fra den primære valutaen og utfører betalingen (og samler inn gebyrer som betales i valutaen som betalingen er mottatt av mottakeren i) fra den konverterte saldoen.

Til toppen av siden

5. Mottak av penger

PayPal kan tillate hvem som helst (uansett om de har PayPal-konto eller ikke) å igangsette en betaling som resulterer i en elektronisk pengeoverføring til kontoen din. Ved å integrere funksjonalitet i din elektroniske betaling/plattform som er ment å tillate en betaler uten en konto å sende en betaling til kontoen din, godtar du alle ytterligere vilkår for bruk av denne funksjonen som PayPal vil gjøre tilgjengelig for deg på hvilken som helst side på et PayPal eller Braintree nettsted (inkludert hvilken som helst side for utviklere og våre sider for juridiske avtaler eller på nett-plattformen. Slike ytterligere vilkårPayPal omfatter PayPal-avtalen for Alternativ betalingsmetoder.

5.1 Hev mottaksgrensen din. Hvis du har en mottaksgrense på PayPal-kontoen, kan du se den ved å logge på kontoen din og klikke på «Se kontogrensene dine» på siden med kontooversikten. Vi kan, etter vårt eget rimelige skjønn (f.eks. og uten begrensning, for å begrense svindel- eller kredittrisiko), innføre begrensninger på hvor mye penger du kan motta via PayPal-tjenesten vår. For å heve mottaksgrensen din må du følge trinnene som vi varsler deg om eller publiserer fra tid til annen (som vi eventuelt beskriver i kontooversikten).

5.2 Betalingsgjennomgang. Betalingsgjennomgangen er en prosess der PayPal gjennomgår enkelte betalingstransaksjoner med høy risiko. Dette kan skyldes at PayPal har rimelig grunn til å tro at en kjøpers betalingsinstrument og/eller konto brukes i forbindelse restriksjonsbelagte aktiviteter (slik dette er beskrevet i punkt 9), eller av andre grunner slik dette bedømmes av oss etter vårt eget rimelige skjønn. Hvis en betaling er gjenstand for betalingsgjennomgang, gjør PayPal følgende:

 1. utføre betalingsoppdraget som ble igangsatt av kjøperen,
 2. begrenser etter PayPals skjønn, kjøperens PayPal-instrument umiddelbart etter at betalingsoppdraget er utført,
 3. reservere betalingen, noe som betyr at pengene blir holdt på selgerens reservekonto,
 4. varsle selgeren om å utsette frakt av varen som er kjøpt av kjøperen, og
 5. fullføre betalingsgjennomgangen.

PayPal er ikke i besittelse av all den informasjon som er nødvendig for å kunne plassere pengene til selgerens disposisjon på selgerens PayPal-konto før betalingsgjennomgangen er fullført og PayPal har funnet betalingen i orden. Hvis det oppdages problemer med betalingsgjennomgangen reverseres betalingen og pengene returneres til kjøperen fra selgerens reservekonto. Alle betalinger som utsettes for betalingsgjennomgang kan fortsatt reverseres i henhold til vilkårene i denne avtalen, men er kvalifiserte for selgerbeskyttelse hvis de innfrir kravene i retningslinjene for selgerbeskyttelse. PayPal varsler deg på e-post og/eller i kategorien Transaksjonslogg på PayPal-kontoen. En betaling som er gjenstand for betalingsgjennomgang er kun en gjennomgang av betalingen, og er implementert for å redusere risikoen for at PayPal-brukere mottar høyrisikotransaksjoner. En betaling som er gjenstand for betalingsgjennomgang får hverken en vurdering eller en garanti fra PayPal angående den kommersielle forretningen, karakteren eller omdømmet til en part i betalingstransaksjonen, og skal ikke anses som en svekkelse av respekten for en person.

5.3 Risiko for reverseringer, tilbakeføringer og krav. Selv om du har mottatt en betaling til PayPal-kontoen din, er ikke pengene nødvendigvis klarerte. Et varsel om at e-penger er betalt/overført til deg, betyr ikke at e-pengene er mottatt på kontoen din med mindre du har godtatt betalingen. Du aksepterer og godtar at en betalingstransaksjon er fullført og mottatt av deg selv om den blir gjenstand for en reversering eller tilbakeføring. Krav, reserve eller tilbakehold. Når du mottar en betaling, er du ansvarlig overfor PayPal for hele betalingsbeløpet pluss eventuelle kostnader som påløper for oss samt eventuelle gebyrer hvis betalingen senere blir kjent ugyldig av en eller annen grunn. I tillegg til andre eventuelle ansvar, hvis det er en reversering, eller hvis du taper en tilbakeføring eller et krav og du har ikke rett til en betaling i henhold til selgerbeskyttelsesprogrammet, skylder du PayPal et beløp som tilsvarer reverseringen, tilbakeføringen, eller kravet og våre gebyrer i henhold til Vedlegg 1 (inkludert et tilbakeføringsgebyr hvis aktuelt), og PayPal belaster saldoen din for å innfordre beløpet. Hvis en avsender av en betaling registrerer et tilbakeføringskrav, avgjør kortselskapet, og ikke PayPal, hvem som får saken avgjort i sin favør. Du kan finne ut mer om tilbakeføringer ved å gå gjennom vår tilbakeføringsguide, som er tilgjengelig via PayPals sikkerhetssenter og avsnittet: «Trygge salg». PayPals Sikkerhetssenter er tilgjengelig via PayPals nettsted.

PayPal og kundene dine.

I uttalelser til kundene dine eller i offentlig kommunikasjon skal du ikke gi villedende opplysninger eller nedvurdere PayPal som betalingsmåte.

Hvis du gjør kundene dine i stand til å betale med PayPal, skal du behandle PayPal-logoen på lik linje med andre tilgjengelige betalingsmetoder.

PayPal oppfordrer ikke til tilleggsavgifter fordi det er en kommersiell praksis som kan straffe forbrukeren og skape unødvendig forvirring, hindringer og det kan føre til kjøp ikke blir gjennomført. Du godtar at du bare tar tilleggsbetalt for bruk av PayPal i samsvar med gjeldende lov. Du godtar også at hvis du tar tilleggsbetalt, så skal du, ikke PayPal, informere kjøperen om kostnaden. PayPal har ikke ansvar overfor kjøpere du har unnlatt å informere om eventuell tillegg. Hvis du ikke overholder bestemmelsene ovenfor, utgjør det brudd på denne avtalen og det gir PayPal rett til å si opp denne avtalen i henhold til punkt 7.

5.5 Mottak av penger i flere valutaer. Vi kan tillate deg å godta betalinger i en valuta som støttes av tjenesten vår fra tid til annen. Vi kan også tillate at du velger måten som kontoen behandler og/eller konverterer betalinger i valutaer som ikke er den primære valutaen eller den primære valutaen for kontoen din. Du belastes et gebyr for valutakonvertering som fastsatt i A3.1 i vedlegg 1 for valutakonvertering (i henhold til punkt 8.2).

Der du (og ikke PayPal) tilbyr valutakonvertering ved betaling, må du informere kjøperen om valutakursen og eventuelle gebyrer som pådras i sammenheng med transaksjonen. PayPal har ikke ansvar for eventuelle kjøpere hvis du unnlater å informere kjøperen om valutakursen og kostnadene. Du aksepterer at hvis du unnlater å opplyse om vekslingskursen og kostnadene til kjøperen, kan dette utgjøre en straffbar handling fra din side.

5.6 Avgifter. Det er ditt ansvar å finne ut hvilke eventuelle skatter og avgifter som gjelder for betalingene du foretar eller mottar, og det er ditt ansvar å innhente, rapportere eller oversende riktige skatter og avgifter til riktig skatte- og avgiftsmyndighet. PayPal er ikke ansvarlig for å fastslå om det tilkommer skatt eller avgift på transaksjonen din, eller for å samle inn, rapportere eller oversende eventuelle skatter og avgifter som følger av en transaksjon.

5.7 Refusjoner, avviste betalinger, retningslinjer for refusjon, datavern, personvern og sikkerhet.

5.7.1 Refusjoner og avviste betalinger

Hvis du er mottaker av en betaling og vi gjør det mulig for deg å avvise en betaling eller sende en refusjon av betalingen til betaler:

 • du (og ikke PayPal) er alene ansvarlig for:
  • de juridiske og kontraktsmessige forpliktelsene overfor betaler for et hvilket som helst beløp du returnerer til betaler; og
  • eventuell differanse mellom kostnadene til betaleren for å foreta den opprinnelige betalingen og verdien av beløpet returnert til betaleren (f.eks som følge av svinginger i valutakursen for transaksjonen.), unntatt i den grad at refusjonen er utført feilaktig av PayPal (se avsnitt 12)..

5.7.2 Retningslinjer for refusjon

Dersom du selger varer eller tjenester anbefaler vi at du publiserer retningslinjer for returer og retningslinjer for personvern på nettstedet ditt.

5.7.3 Datavern og retningslinjer for personvern

Dine retningslinjer for personvern må tydelig og uttrykkelig indikere at alle PayPal-transaksjoner er underlagt PayPal retningslinjer for personvern (også kalt personvernerklæringen).  Du må innføre rimelige administrative, tekniske og fysiske tiltak for å opprettholde sikkerheten og fortroligheten til alle PayPal-data og all PayPal-informasjon, inkludert data og informasjon om PayPal-brukere og PayPal.  

Overholdelse av databeskyttelseslover. Når det gjelder eventuelle personopplysninger som behandles av PayPal og forhandleren i forbindelse med denne avtalen, skal både PayPal og forhandleren være en behandlingsansvarlig når det gjelder slik behandling. PayPal og Forhandleren samtykker i å overholde kravene i loven om databeskyttelse som gjelder for behandlingsansvarlige med tanke på levering av deres respektive tjenester og ellers i tilknytning til denne Avtalen. For å unngå tvil har både PayPal og Forhandleren sine egne, uavhengig bestemte retningslinjer for personvern, varsler og prosedyrer for personopplysningene de innehar, og hver er en behandlingsansvarlig (og ikke felles behandlingsansvarlige).

PayPal og Forhandleren skal, i overholdelse av lovgivning om databeskyttelse, uten begrensning:

a. til enhver tid implementere og opprettholde alle nødvendige sikkerhetstiltak i forbindelse med behandling av personopplysninger;

b. opprettholde en oversikt over alle behandlingsaktiviteter som er utført i henhold til denne avtalen; og

c. ikke bevisst foreta seg noe eller tillate at noe gjøres som kan føre til at den andre parten bryter lovgivning om databeskyttelse.

5.7.4 Sikkerhet

I tillegg til våre rettigheter etter punkt 10.2 kan vi, dersom vi finner ut at det har oppstått, eller at det er en rimelig mulighet for et sikkerhetsbrudd på nettstedet ditt eller systemene dine som kan føre til uautorisert deling av kundeinformasjon, iverksette eventuelle andre tiltak som vi anser nødvendige og/eller kreve at du gir oss informasjon om slike eventuelle brudd.

5.8 PayPal Business Payments. Hvis du tilbyr PayPal Business Payments i en betalingsflyt, skal du ikke tilby en annen av PayPals betalingsmåter i den samme flyten, med mindre annet er avtalt med PayPal.

 5.9 Reservasjoner i tråd med dine instruksjoner. Visse PayPal-funksjoner kan la deg (enten direkte eller via noen du gir tillatelse til å handle på dine vegne, i henhold til punkt 15.9a, som for eksempel en elektronisk markedsplattform der du utfører transaksjoner som selger) instruere PayPal om å reservere pengene dine (inkludert inntekter av betalinger du mottar ved hjelp av PayPal) i den reserverte kontoen din. I slike tilfeller viser vi deg tilgjengelighetsstatusen av pengene i PayPal-saldoen din – statusbeskrivelsene kan variere i henhold til funksjonen du brukte til å instruere oss om å sette inn reservasjonen. PayPal frigir pengene i henhold til instruksjonene som du (eller enheten som du har gitt tillatelse til å handle på dine vegne, i henhold til punkt 15.9a) gir til PayPal, underlagt resten av denne avtalen.

5.10 Ny betalingsløsning

Den nye betalingsløsningen vil bestå av:

 • Vår dedikerte totale betalingsalternativ på din plattform på nett/ditt betalingssted på nett, som lar kunden din sende penger til PayPal-kontoen din med eller uten PayPal-konto
 • vår støttende svindelverktøy 

Vi kan tilby deg hele, deler, eller hvilken som helst kombinasjon av deler av den nye betalingsløsningen som vår nye betalingsløsningstjeneste.  Hvis vi tilbyr den nye betalingsløsningstjenesten og du velger å bruke den, i tillegg til denne brukeravtalen, godtar du følgende tilleggsvilkår knyttet til følgende alternativer:

Gebyrer som kan være fastsatt i PayPals avtale om lokale betalingmåter og PayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester gjelder ikke din bruk av den nye betalingsløsningen. I stedet gjelder våre  Gebyrer for bruk av den nye betalingsløsningen i avsnitt A2.2.2 i plan 1 for din bruk av den nye betalingsløsningen.

Til toppen av siden

 

6. Slik kan du overføre/innløse e-penger

6.1 Slik innløser/tar du ut e-penger. Du kan overføre penger med elektronisk overføring til bankkontoen din (denne funksjonaliteten for overføring/innløsinger kalles noen ganger for «overføring til bank») eller – hvis du er en registrert bruker i en region som støtter overføring til betalingskort – til ditt MasterCard- eller Visa-kort. Enkelte jurisdiksjoner tillater at du overfører til enten bankkontoen eller kortet ditt. Bankkontoen eller kortet som du ber om at elektroniske penger skal overføres til, må være i valutaen du opprinnelig brukte under oppretting av kontoen din eller en annen valuta som PayPal støtter i bostedslandet ditt. Saldoer skal løses inn i valutaen du opprinnelig brukte under oppretting av kontoen. Valutaen du opprinnelig brukte under oppretting av kontoen er norske kroner (NOK).

Dette betyr følgende:

a. Hvis du overfører en saldo i en annen valuta enn valutaen du opprinnelig brukte under oppretting av kontoen, påløper det et gebyr for valutakonvertering som angitt i punkt A3.1.1 av vedlegg 1 for konvertering til valutaen du opprinnelig brukte under oppretting av kontoen (i henhold til punkt 8.2).

b. Hvis du overfører penger til en bankkonto eller et betalingskort med en annen valuta enn valutaen du opprinnelig brukte under oppretting av kontoen, påløper det et gebyr for valutakonvertering som angitt i punkt A3.1.1 av vedlegg 1 for konvertering av beløpet til valutaen for bankkontoen eller kortet (i henhold til punkt 8.2). 

Se også punkt 6.4 hvis PayPal-kontoen din har Saldoer i flere valutaer.
6.2

 1. Overførings- og innløsningsgrenser. Du samtykker i å etterkomme våre forespørsler om at du bekrefter identiteten din før vi innløser e-penger til deg, slik at vi reduserer risikoen for misligheter, eller på annen måte overholder våre forpliktelser til forhindring av hvitvasking av penger eller andre juridiske forpliktelser. Du kan se dine periodiske overføringsgrenser, om du har noen, ved å logge på kontoen din og klikke på «Se grenser» i kontooversikten. Vi kan, etter eget skjønn (for eksempel for å begrense svindel- eller kredittrisiko, men også i andre tilfeller), innføre begrensninger på hvor stort beløp du kan overføre gjennom PayPal-tjenesten.
 2. Metoder for utføring og tidsrammer.
  1. Generelt. Innløsingstransaksjoner fra banken din vil utføres innen tidsrammene nevnt i punkt 4.1.
  2. Transaksjonsgjennomgang. Vi kan gjennomgå uttakstransaksjonen din for å redusere eventuell risiko og/eller forhindre hvitvasking av penger og for å fastslå om det foregår noen restriksjonsbelagt aktivitet (som nevnt i punkt 9) («Innløsingsrisiko»). Når vi har identifisert en Innløsningsrisiko, forbeholder vi oss retten til å begrense betalingsinstrumentet ditt og/eller avvise betalingsoppdraget ditt. Når du instruerer oss om å gjennomføre en innløsning, kan vi behandle dette som et framtidsdatert betalingsoppdrag som vi vil utføre innenfor de tidsrammer som er fastsatt i punkt 4.1 når vi fastslår at innløsningsrisikoen har passert. Hvis vi opphever begrensningen og/eller fortsetter å behandle overføringen din, godtar du at datoen for betalingsoppdraget ditt starter den virkedagen begrensningen ble opphevet.

6.3 Hev grensen for overføring til bankkonto. For å heve overføringsgrensen din må du følge trinnene som vi varsler deg om eller publiserer fra tid til annen (som vi eventuelt beskriver i kontooversikten).

6.4 Overføring av penger i flere valutaer til bankkonto. Hvis du har saldoer i flere valutaer, kan du velge mellom disse når du overfører penger, men med mindre annet er avtalt, utføres overføringen i valutaen du opprinnelig brukte under oppretting av kontoen. Hvis du kan overføre til MasterCard- eller Visa-kortet ditt, kan overføringen pålegges et gebyr som er angitt i vedlegg 1 i denne avtalen, og gebyret kan komme i en annen valuta enn den primære valutaen din – avhengig av om PayPal støtter overføringer i hovedvalutaen for kortet. I avsnitt 6.1 finner du informasjon om at du kan belastes et gebyr for valutakonvertering for konvertering til eller fra valutaen du opprinnelig brukte under oppretting av kontoen når du overfører saldoen til bankkonto.

Til toppen av siden

7. Løpetid og avslutning av kontoen din

Denne avtalen starter når du oppretter en PayPal-konto og opphører når kontoen blir avsluttet uansett årsak, men avtalen fortsetter å gjelde etter opphør i den grad og i det tidsrom som er nødvendig for at vi skal kunne håndtere avslutningen av kontoen din og for å overholde gjeldende lover og regler (inkludert, uten begrensning, punkt 1, 7, 8, 10 14, 15, 16 og vedlegg 1).

Du kan når som helst avslutte PayPal-kontoen din ved å logge på PayPal-kontoen, klikke på «Profil»-fanen, klikke på «Avslutt konto»-lenken og deretter følge instruksjonene. Se <PayPals hjelpesenter> for mer informasjon.

Vi kan avslutte kontoen din når det er hensiktsmessig ved å gi deg to måneders forhåndsvarsel. Vi kan også avslutte kontoen når som helst dersom:

 • du opptrer i strid med vilkårene i denne avtalen og/eller vi har rett til å avslutte kontoen i henhold til punkt 10.2,
 • du ikke bruker kontoen din på tre år, eller
 • vi mistenker at noen har hatt tilgang til kontoen uten din godkjenning.

Hvis vi beslutter å avslutte kontoen din, varsler vi deg om at kontoen stenges, og når det lar seg gjøre begrunner vi hvorfor kontoen stenges og gir deg samtidig muligheten til å overføre eventuelle ubestridte penger som står på kontoen.

Når kontoen er avsluttet:

 • kan vi kansellere eventuelle forestående transaksjoner, og du taper eventuelle saldoer forbundet med særskilte finansieringsordninger,
 • kan vi sperre, begrense eller avbryte din tilgang til eller bruk av våre tjenester, nettsteder, programvare, systemer (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne, eller noen av eller alle tjenestene,
 • har du fortsatt ansvar for alle utestående forpliktelser i henhold til denne avtalen som er knyttet til kontoen din før avslutning,
 • kan vi beholde kontoinformasjonen din i databasen vår for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, og
 • kan vi tilbakeholde saldoen din etter avslutning i den grad og i det tidsrom som med rimelighet er nødvendig for å beskytte PayPal og/eller en tredjepart mot risikoen for reverseringer, tilbakeføringer, krav, gebyrer, bøter, straff og annet ansvar uansett art. Etter dette tidspunktet vil du kunne overføre eventuelle ubestridte penger som står på kontoen. Kontakt PayPals kundeservice hvis du har spørsmål om penger som står på kontoen når den avsluttes.

Hvis du er den juridiske representanten til en ufør eller avdødd kontoinnehaver, kan du kontakte PayPals hjelpesenter for assistanse.

 

Til toppen av siden

8. gebyrer og valutakonvertering

8.1 Gebyrer. Gebyrer for brukere registrert i Norge er fastsatt i vedlegg 1 under.

For å unngå tvil vil en bruker med en PayPal-konto som ikke er registrert i Norge, være ansvarlig overfor PayPal for gebyrene slik de er fastsatt i vilkårene i brukeravtalen som gjelder for det landet der brukeren er registrert, eller som fastsatt i gebyrtabellen som er tilgjengelig via «bunnteksten» på alle sidene på PayPals nettsted som gjelder for det landet der brukeren er registrert.
Hvis andre gebyrer gjelder for tjenester eller funksjonaliteter som ikke er nevnt i vedlegg 1 nedenfor, blir du varslet om disse gebyrene på PayPals nettside(r) hvor disse andre tjenestene eller funksjonalitetene tilbys eller leveres.

8.2 Valutakonvertering.

Der en valutakonvertering er nødvendig, vil den bli fullført med transaksjonen valutakursen som vi fastsetter for den aktuelle valutakonverteringen.

Transaksjonen valutakursen som justeres regelmessig og inkluderer et Valutakonverteringsgebyr brukes og beholdes av oss på en utgangsvalutakursen for å opprette satsen for konverteringen din. Utgangsvalutakursen er satt: grunnlag av satser innen engrosmarkedet for valuta eller, hvis det er pålagt ved lov eller forskrift, på aktuelle offentlige referansekurser; i hvert tilfelle på konverteringsdatoen eller forrige virkedag.

Transaksjonen vekslingskursen som gjelder for konverteringen din kan brukes umiddelbart uten varsel til deg.

«Valutakonverterer»-verktøyet kan være tilgjengelig via kontoen din og brukes for å se hvilke valutakurser for transaksjonen som gjelder bestemte valutavekslinger på tidspunktet du bruker verktøyet.

Der en valutakonvertering tilbys av PayPal til deg når du utfører transaksjonen (f.eks. salgsstedet), får du se transaksjonen valutakursen som gjelder for transaksjonen før du fortsetter med å autorisere betalingstransaksjonen. Ved å fortsette autorisasjonen av betalingstransaksjonen, godtar du valutakonverteringen på grunnlag av vekslingskursen.

Når betalingen er finansiert med et betalingskort og involverer en valutakonvertering av PayPal, samtykker du til og godtar ved å inngå denne avtalen, at PayPal konverterer valutaen i stedet for at kortutstederen gjør det.

Avhengig av landet du bor i, og typen betalingsmetode som brukes til denne betalingen, kan du kanskje velge bort valutakonvertering av PayPal før du fullfører betalingen på betalingssiden. I så tilfelle er ikke PayPal ansvarlig for din bruk av andre alternativer for valutakonvertering.

Når en valutakonvertering tilbys på salgsstedet av forhandleren og ikke av PayPal, og du velger å autorisere betalingen på grunnlag av forhandlerens vekslingskurs og gebyrer, har ikke PayPal noe ansvar overfor deg for denne valutakonverteringen.

Hvis du mottar en betaling i en annen valuta enn den primære valutaen på kontoen din fra en person som ikke har en PayPal-konto, konverterer PayPal betalingsbeløpet for deg til den primære valutaen for kontoen din på tidspunktet betalingen er foretatt, i henhold til punkt 8.2 (unntatt der annet er avtalt med PayPal), og du godtar å dekke valutakonverteringsgebyret i punkt A3.1.1 i vedlegg 1 i denne avtalen (som er inkludert i vekslingskursen som du betaler), før eventuelle andre transaksjonsgebyrer legges til.

Til toppen av siden

9. Restriksjonsbelagte aktiviteter

9.1 Restriksjonsbelagte aktiviteter. I forbindelse med din bruk av nettstedet vårt, kontoen din, eller PayPal-tjenestene, eller i forbindelse med din samhandling med PayPal, andre brukere eller en tredjepart, må du ikke:

 1. bryte denne avtalen (herunder, uten begrensning, åpne flere PayPal-kontoer eller bryte avtalen om kortbehandling, retningslinjene for akseptabel bruk eller alle andre avtaler du har inngått med PayPal (herunder alle retningslinjer)),
 2. bryte lover, vedtekter, kontrakter eller reguleringer (inkludert, men ikke begrenset til reguleringer om finanstjenester herunder anti-hvitvasking av penger, forbrukerbeskyttelse, urettferdig konkurranse, diskriminering eller villedende reklame),
 3. krenke PayPals eller en tredjeparts opphavsrettigheter, patenter, varemerker eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter, eller rettigheter til offentliggjøring eller personvern,
 4. opptre på en måte som er uanstendig, ærekrenkende, injurierende, ulovlig truende eller ulovlig trakasserende,
 5. oppgi uriktig, unøyaktig eller villedende informasjon,
 6. unnlate å gi oss ytterligere informasjon om deg eller dine bedriftsaktiviteter som vi med rimelighet kan be om,
 7. betale/overføre eller motta noe som vi med rimelighet kan anta er potensielt uredelige eller uautoriserte penger,
 8. nekte å samarbeide i en undersøkelse eller gi bekreftelse på identiteten din eller annen informasjon vi ber om,
 9. forsøke å oppnå dobbeltbetaling eller foreta en handling som kan føre til urettferdig berikelse i forbindelse med en tvist ved å motta, eller forsøke å motta, penger både fra PayPal og selgeren, banken, eller kortselskapet for den samme transaksjon,
 10. bruke en anonymiserende proxy, enten det er elektronisk, fysisk (f.eks. ved bruk av en postboks som adresse) eller på annen måte,
 11. Ha kontroll over kontoer som er knyttet til en annen konto der disse forbudte aktivitetene har funnet sted (i henhold til punkt 9.1.k anses en konto som tilknyttet en annen konto i tilfeller der PayPal har grunn til å tro at begge kontoene kontrolleres av samme juridiske person eller gruppe av juridiske personer (inkludert, uten begrensninger, individer), noe som er mer sannsynlig om begge kontoene deler visse attributter, inkludert, uten begrensninger, samme registrerte brukernavn, e-postadresse, betalingsmetode (f.eks. bankkonto) og/eller registrert ID som brukes for å kunne motta tjenester fra PayPals partnere (f.eks. en eBay-ID)),
 12. drive forretningsvirksomheten eller bruke PayPal-tjenestene på en måte som resulterer i eller kan resultere i klager, tvister, krav, reverseringer, tilbakeføringer, gebyrer, bøter, straff og annet ansvar overfor PayPal, annen bruker, en tredjepart eller deg,
 13. misbruke (enten som kjøper eller selger) vår nettbaserte tvistløsningsprosess og/eller PayPals kjøperbeskyttelse,
 14. forårsake at PayPal mottar et uforholdsmessig stort antall krav som gjelder din konto eller bedrift, som avgjøres i klagerens favør,
 15. få en kredittvurdering fra et kredittvurderingsbyrå som angir et høyt risikonivå assosiert med din bruk av PayPal-tjenestene,
 16. bruke kontoen din eller PayPal-tjenestene på en måte som PayPal, Visa, MasterCard, American Express eller banken lisensiert i henhold til disse og/eller betalingsbehandleren, med rimelighet mener å være et misbruk av bankens reverseringsprosess, betalingskortsystem eller et brudd på organisasjonsvedtekter for kortbetalinger,
 17. la kontoen ha en saldo som gjenspeiler et beløp du skylder oss,
 18. foreta aktiviteter som gjør eller kan presentere en kreditt- eller svindelrisiko for oss, en plutselig økning i eksponering, eller et vesentlig eller på annen måte skadelig eksponeringsnivå (som PayPal med rimelighet kan anta basert på informasjonen tilgjengelig om dette),
 19. bruke et betalingskort med kontoen din for å få et kontantforskudd (eller hjelpe andre med å gjøre dette),
 20. bruke PayPal-tjenestene fra et land som ikke er oppført på siden til «PayPal-tilbud over hele verden»,
 21. offentliggjøre eller distribuere en annen brukers informasjon til en tredjepart, eller bruke informasjonen for markedsføringsformål, med mindre du mottar brukerens uttrykkelige samtykke til å gjøre det,
 22. sende uoppfordret e-post til en bruker, eller bruke PayPal-tjenestene til å motta betalinger for å sende eller bidra til å sende uoppfordret e-post til tredjeparter,
 23. utføre handlinger som medfører en uforsvarlig eller uforholdsmessig stor belastning på tjenestene, infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår eller systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av tjenestene), enten de drives av oss eller på våre vegne,
 24. legge til rette for virus, trojanske hester, skadelig programvare, ormer eller andre datamaskinprogrammeringsrutiner som forsøker å skade eller kan skade, avbryte, ødelegge, misbruke, ugunstig forstyrre, avskjære i skjul eller ekspropriere, eller få uautorisert tilgang til et system, data eller informasjon eller tjenestene,
 25. bruke søkeroboter eller andre automatiske eller manuelle prosesser for å overvåke eller kopiere nettstedet vårt uten vår skriftlige tillatelse,
 26. bruke en enhet, programvare eller rutiner for å omgå programmet vårt for ekskludering av roboter, eller forstyrre eller avbryte eller forsøke å forstyrre eller avbryte nettstedene våre, programvaren vår, systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne, noen av tjenestene eller andre brukeres bruk av tjenestene,
 27. kopiere, reprodusere, kommunisere til en tredjepart, endre, modifisere, lage avledede verk, vise offentlig eller ramme inn innhold fra PayPals nettside(r) uten vår eller gjeldende tredjeparts skriftlige samtykke,
 28. utføre handlinger som kan føre til at vi mister noen av tjenestene fra våre internett-leverandører, betalingsbehandlere eller andre leverandører eller tjenesteleverandører,
 29. bruke PayPal-tjenesten til å teste betalingskortatferd,
 30. vise passordet til kontoen(e) din(e) til andre, eller bruke andres passord. Vi er ikke ansvarlige for tap du har pådratt deg, herunder for bruk av kontoen din av andre personer enn deg, som oppstår som følge av misbruk av passord.
 31. utføre, forsøke å utføre eller unnlate å utføre handlinger eller tiltak som kan forstyrre driften av PayPal-tjenesten eller aktiviteter som er en del av PayPal-tjenestene, eller på annen måte handle i strid med vilkårene i denne avtalen,
 32. be om eller betale/overføre en personlig betalingstransaksjon for en kommersiell transaksjon,
 33. tillate at din bruk av PayPal-tjenesten innebærer risiko for at PayPal utsettes for brudd på PayPals forpliktelser om å ikke støtte hvitvasking av penger, terrorfinansiering og lignende lovbestemte forpliktelser (inkludert, men ikke begrenset til tilfeller der vi ikke kan bekrefte identiteten din, eller der du ikke fullfører trinnene for å oppheve begrensningene for å overføre eller motta penger i henhold til punkt 4.5, 5.1 og 6.3, eller der du utsetter PayPal for risiko for å bli ilagt lovbestemte bøter fra europeiske, amerikanske eller andre myndigheter for å behandle dine transaksjoner),
 34. integrere eller bruke tjenestene uten fullstendig å overholde alle obligatoriske krav som er formidlet til deg via integrasjons- eller programmererveiledningene eller annen dokumentasjon PayPal fra tid til annen sender ut,
 35. bli utsatt for (eller forårsake at vi mener det er rimelig sannsynlighet for) et sikkerhetsbrudd på nettstedet ditt eller systemene dine som kan føre til uautorisert deling av kundeinformasjon.

Du godtar at å delta i de ovennevnte restriksjonsbelagte aktivitetene minsker din eller andre PayPal-kunders sikre tilgang og/eller bruk av betalingsinstrumentet ditt, kontoen eller PayPal-tjenesten generelt.

9.2 Opprettholde et sikkert betalingsinstrument. For å holde betalingsinstrumentet sikkert, samtykker du i å:

 1. Ikke delta i restriksjonsbelagte aktiviteter,
 2. oppbevare opplysninger om betalingsmetoder og passord trygt,
 3. ikke tillate andre å ha eller bruke betalingsmetoder, PIN-koder eller passord,
 4. ikke dele opplysningene om betalingsmetoder, passord eller PIN-koder unntatt når du bruker PayPal-tjenesten,
 5. aldri skrive passordet ditt eller PIN på en måte som kan forstås av andre,
 6. ikke velge et passord eller PIN som er ekstra lett å huske for deg som f.eks. en sekvens av bokstaver eller tall som kan være lett å gjette,
 7. sørge for at ingen ser passordet eller PIN-koden din under bruk,
 8. sikre at du er logget ut av alle betalingsrelevante apper på enheten når du ikke bruker tjenesten og/eller når andre kan få tilgang (f.eks. når du deler enheten din med andre eller bruker enheten med usikre offentlige tilkoblinger slik som i vanlige «gratis Wi-Fi»-områder),
 9. unngå å bruke funksjonalitet som lagrer passordet eller PIN-koden på enheten din,
 10.  overholde alle rimelige instrukser vi gir om hvordan du kan holde betalingsinstrumentet ditt sikkert,
 11. Pass på at den personlige informasjonen i kontoen din er oppdatert. Det er mulig at vi ikke kan svare deg når du kontakter oss angående kontoen din hvis du gjør det fra en adresse, et telefonnummer eller en e-postkonto som ikke er registrert hos oss.
 12. Ta alle nødvendige forholdsregler for å beskytte sikkerheten til alle enhetene du bruker til å få tilgang til tjenestene (herunder bruk av PIN-kode og passordbeskyttet personlig konfigurert enhetsfunksjonalitet for å bruke tjenestene, og å ikke dele enheten din med andre). Hvis du mister enheten din, må du informere oss umiddelbart og slette enheten fra innstillingene i PayPal-kontoen din.

Se våre sentral betalings- og tjenesteinformasjon dokumentet for mer informasjon om sikker bruk av tjenestene.

9.3 Restriksjonsbelagte aktiviteter og tillatelser.  Det er ingenting i punkt 9 som forhindrer deg i å tillate tredjeparter å foreta bestemte handlinger på dine vegne som beskrevet i punkt 15.9, i samsvar med betingelsene i lisensen deres og med gjeldende lov.

Til toppen av siden

 

10. Ditt økonomiske ansvar – tiltak vi kan iverksette

10.1 Ditt ansvar.

 1. Du er ansvarlig for alle reverseringer, tilbakeføringer, gebyrer, bøter, straffer og annet ansvar pådratt av PayPal, en PayPal-bruker, eller en tredjepart som følge av din bruk av PayPal-tjenestene og/eller som følge av ditt brudd på denne avtalen. Du godtar å refundere PayPal, en bruker eller en tredjepart for alt slikt ansvar.
 2. Ansvar for krav i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse. Uavhengig av det som måtte stå i andre deler av denne avtalen, er du forpliktet til å refundere PayPal for det som utgjør ditt ansvar, dersom PayPal fatter en endelig beslutning om at du taper et krav som er reist direkte hos PayPal. Se punkt 13 (og spesielt punkt 13.7) for detaljer om hvordan PayPals kjøperbeskyttelse kan påvirke deg som selger. Det økonomiske ansvaret ditt omfatter hele kjøpesummen for varen og opprinnelige fraktkostnader (og i enkelte tilfeller får du ikke varen tilbake). PayPals selgerbeskyttelse kan dekke ansvaret ditt, se punkt 11 nedenfor.
 3. Refusjon for det økonomiske ansvaret ditt. I de tilfeller du er ansvarlig for eventuelle beløp du skylder PayPal, kan PayPal umiddelbart trekke disse beløpene fra saldoen din (hvis tilgjengelig). Hvis det ikke er nok penger på saldoen din til å dekke ansvaret, forbeholder PayPal seg retten til å innfordre gjelden til PayPal gjennom eventuelle innbetalinger på kontoen din, og på andre måter hvis du samtykker i å refundere PayPal med andre virkemidler. PayPal kan også inndrive beløp du skylder oss gjennom lovbestemte metoder, herunder, gjennom bruk av et inkassobyrå.
 4. Midlertidig reserverte penger for omstridte transaksjoner. Hvis en bruker registrerer et krav, en tilbakeføring eller en reversering for en betaling du har mottatt, kan PayPal midlertidig reservere beløpet på kontoen din for å dekke hele kravs-, tilbakeførings- eller reverseringsbeløpet. Når penger reserveres etter denne bestemmelsen, begrenses ikke bruken av kontoen med hensyn til penger som ikke er omtvistet eller under risiko i henhold til kravet, tilbakeføringen eller reverseringen, med mindre vi har en annen grunn for å gjøre det. Hvis du får tvisten avgjort i din favør, eller dersom betalingen er kvalifisert for en utbetaling i henhold til vilkårene i PayPals selgerbeskyttelse, frigir vi reserveringen og gjenoppretter tilgangen til de gjeldende pengene. Hvis du taper tvisten, trekker PayPal pengene fra kontoen din.

  Den samme prosessen gjelder også for eventuelle krav mot deg en kjøper oppretter via eBays løsningsprosess, gitt at du har autorisert eBay til å bruke PayPal-kontoen din for å betale beløp du skylder eBay eller kjøperen i henhold til vilkårene i eBays løsningsprosess («beløp du skylder eBay») og eBay har varslet oss om kravet. I den grad de ovennevnte betingelsene oppfylles, tillater og instruerer du PayPal til å behandle betalinger av eventuelle beløp du skylder eBay fra PayPal-kontoen din til eBay eller kjøperen i henhold til eBays instruksjoner til PayPal. Du må imidlertid godta at PayPal kanskje behandler autorisasjonen og instruksjonen for betalingen av beløp du skylder eBay som kansellert, og PayPal er ikke forpliktet til å fullføre en slik betaling hvis PayPal etter eget skjønn avgjør at kravet skulle vært avgjort i din favør hvis det hadde blitt sendt inn via PayPal. Du kan også kansellere denne godkjenningen og instruksen ved å kontakte PayPals kundeservice. Alle krav som registreres direkte hos eBay, reguleres utelukkende av retningslinjene til eBay. Vilkårene i PayPals selgerbeskyttelse dekker ikke selgere ved krav kjøpere sender inn direkte med eBay.

10.2 Tiltak iverksatt av PayPal. Hvis vi har grunn til å tro at du har deltatt i restriksjonsbelagte aktiviteter, kan vi iverksette ulike tiltak for å beskytte PayPal, en bruker, en tredjepart, eller deg fra reverseringer, tilbakeføringer, krav, gebyrer, bøter, straffer og annet ansvar. Tiltakene vi kan iverksette omfatter, men er ikke begrenset til følgende:

 1. Vi kan når som helst og uten ansvar, suspendere, sperre, begrense, avslutte eller avbryte din rett til å bruke betalingsinstrumentet eller kontoen din, helt eller for en bestemt transaksjon, noe som igjen kan suspendere, sperre, begrense, avslutte eller avbryte tilgangen til kontoen din eller PayPal-tjenestene (som f.eks. å begrense tilgangen til noen av betalingsmetodene dine, og muligheten til å betale/overføre penger til andre, gjøre uttak, eller fjerne betalingsopplysninger). Vi gir deg normalt forhåndsvarsel før eventuell suspensjon eller avbrudd, men vi kan, dersom det er rimelig å gjøre det (for eksempel hvis du er i mislighold av denne avtalen, eller vi anser det tilrådelig av sikkerhetsmessige grunner), suspendere eller avbryte din rett til å bruke betalingsinstrumentet eller kontoen uten å gi deg forhåndsvarsel,
 2. Vi kan sperre kontoen din og/eller plassere penger på Reservekontoen (herunder, i mer enn 180 dager hvis PayPal finner det nødvendig der PayPals rettigheter etter punkt 10.2 stammer fra din deltakelse i restriksjonsbelagte aktiviteter fastsatt i punkt 9.1 ag.):
 3. Vi kan til enhver tid avslå en bestemt betalingstransaksjon, uansett årsak, og er bare forpliktet til, på forespørsel, å gjøre tilgjengelig det faktum som ligger til grunn for avslaget og begrunnelsen for avslaget samt hvordan du kan løse problemet, om mulig, forutsatt at det ikke er forbudt ved lov,
 4. Vi kan reversere en betaling (herunder, hvis det er passende, til avsenderens betalingsmetode), som bryter retningslinjene våre for akseptabel bruk eller avsnitt 9, eller som vi med rimelighet mistenker for å krenke retningslinjene våre for akseptabel bruk eller avsnitt 9,
 5. Vi kan kontakte tredjeparter og formidle informasjon om restriksjonsbelagte aktiviteter på måten som er angitt i våre retningslinjer for personvern (også kalt personvernerklæringen);
 6. Vi kan be om opplysninger fra deg eller på annen måte oppdatere uriktige opplysninger du har gitt oss,
 7. Vi kan nekte å tilby PayPal-tjenestene våre til deg i fremtiden,
 8. Vi kan reservere pengene dine i det omfang og for så lenge som med rimelighet er nødvendig for å beskytte oss mot risikoen for ansvar. Du erkjenner at, dette ikke er en uttømmende retningslinje:
  1. PayPals ansvarsrisiko for betalinger du mottar som blir foretatt med kort, kan vare over tid frem til risikoen for at en tilbakeføringssak avgjøres i betalers/kjøpers favør (som bestemmes av reglene for kortordningen) er forbi. Dette avhenger av visse faktorer, herunder:
   1. Typen varer eller tjenester som du mottar betaling for, eller
   2. Tidsrammen for levering av varene eller ytelsen av tjenestene som du mottar betaling for (f.eks. salg av arrangementsbilletter måneder i forkant av arrangementsdatoen, kan utgjøre en høyere og mer varig risiko for tilbakeføringer, enn salg av de fleste andre varer eller tjenester),
  2. PayPals ansvarsrisiko i forbindelse med et krav eller tvist som stammer fra en betaling som du mottar, varer i den tiden det tar for partene å avslutte kravet eller tvisten og alle klager knyttet til dette kravet eller tvisten, i samsvar med punkt 13 denne avtalen,
  3. PayPals ansvarsrisiko med hensyn til en eventuell insolvens du pådrar deg, varer så lenge og i den grad lover som gjelder insolvensen begrenser PayPal fra å ta rettslige skritt mot deg, og
  4. Hvis du lar kontoen din inneha en saldo som gjenspeiler et beløp du er skyldig PayPal, varer PayPals ansvarsrisiko i den tiden og i den grad du er skyldig dette beløpet til PayPal.
 9. Vi kan ta rettslige skritt mot deg.
 10. Vi kan angi at du ikke oppfyller betingelsene for PayPals selgerbeskyttelse og/eller PayPals kjøperbeskyttelse (inkludert i ettertid).
 11. Vi kan sperre, begrense eller avbryte tilgangen din til tjenestene våre, nettstedene våre, programvaren vår, systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som kan bevise at noen av tjenestene) drives av oss eller på våre vegne, og dataene dine.

Med mindre annet er bestemt av oss, kan du ikke bruke eller forsøke å bruke betalingsinstrumentet eller kontoen din mens den er suspendert eller stengt. Du må sørge for at alle avtaler med selgere eller andre tredjeparter som involverer betalinger igangsatt av en tredjepart (herunder forhåndsgodkjente betalinger) som er satt opp fra kontoen din, avsluttes umiddelbart etter oppsigelse, suspensjon eller avslutning av kontoen din. Du er fortsatt ansvarlig i henhold til denne avtalen med hensyn til alle kostnader og andre beløp som påløper ved bruk av kontoen din når som helst, uavhengig av oppsigelse, suspensjon eller stenging.

10.3 Begrenset tilgang. Hvis vi mistenker at noen har vært innlogget på kontoen din uten ditt samtykke, kan vi også suspendere, eller begrense tilgangen til kontoen din eller PayPal-tjenestene (for eksempel begrense tilgangen til noen av betalingsmetodene dine, og muligheten din til å betale og overføre penger til andre, gjøre uttak, eller fjerne betalingsopplysninger). Hvis vi begrenser tilgangen til kontoen din, varsler vi deg og gir deg mulighet til å be om gjenoppretting av tilgangen hvis det er mulig.

10.4 Reserverte beløp. PayPal kan etter eget skjønn, reservere penger som er på kontoen din når PayPal med rimelighet kan anta (basert på tilgjengelig informasjon til PayPal på tidspunktet for å foreta reserveringen, og det PayPal etter eget skjønn anser som et akseptabelt risikonivå for PayPal under alle omstendigheter) at det er et høyere enn akseptabelt risikonivå forbundet med kontoen din. Hvis PayPal setter penger på kontoen din i en reserve, settes pengene inn på reservekontoen din, og disse pengene blir vist som «forestående» på PayPal-saldoen. Hvis PayPal reserverer penger på kontoen din, vil PayPal varsle deg og angi vilkårene for reserveringen. Vilkårene kan kreve at en viss prosentandel av beløpene mottatt på kontoen din er reservert for en bestemt tidsperiode, eller at et bestemt pengebeløp holdes i reserve, eller noe annet som PayPal bestemmer er nødvendig for å beskytte mot risikoen knyttet til kontoen din. PayPal kan til enhver tid endre vilkårene for reserveringen ved å gi deg varsel om de nye vilkårene. Du kan stenge kontoen din hvis du har innsigelser mot reserven. Hvis kontoen av en eller annen grunn er stengt, har vi rett til å ha reserven i opptil 180 dager. Når vi håndterer risiko for kontoer, kan vi også begrense beløpet du umiddelbart kan ta ut, eller endre hastigheten på betalingsmetoden for uttak, motregne beløpet fra saldoen din og/eller kreve at du, eller en person tilknyttet deg, inngår andre former for sikkerhetsopplegg med oss (for eksempel ved å utstede en garanti eller kreve at du innskyter penger hos oss som sikkerhet for forpliktelsene overfor oss eller en tredjepart). Du samtykker også i å gjennomføre, for egen kostnad, enhver ytterligere handling (herunder utstede eventuelle nødvendige dokumenter og registrere de dokumenttyper som med rimelighet kan kreves av oss slik at vi kan tilpasse eventuelle former for sikkerhetsinteresser eller andre forhold) som er nødvendig for å etablere en reserve eller en annen form for sikkerhet på en måte som med rimelighet er bestemt av oss.

10.5 Reservert betaling

 1. Du samtykker i at dersom enten:
  1. du mottar en betaling som involverer transaksjonsrisiko, eller
  2. det kan være en høyere enn akseptabel risiko eller eksponering knyttet til kontoen din (basert på informasjon som er tilgjengelig for PayPal på det aktuelle tidspunktet, og som PayPal under alle omstendigheter og etter eget skjønn anser som akseptabel risiko eller eksponering for PayPal, dets kunder og/eller dets tjenesteleverandører).

   kan PayPal etter eget rimelige skjønn, reservere pengene eller eventuelle andre betalinger. Hvis PayPal reserverer penger på kontoen din, varsler vi deg om dette (inkludert og uten begrensning, om hvor lenge de blir reservert) – pengene oppbevares på reservekontoen din, og pengene blir vist som «forestående» på PayPal-saldoen din. Vi varsler deg kanskje om reserveringen via godkjente tredjeparter (slik som partnerplattformer der du overfører penger).
 2. PayPal frigir midlene for betalingen som denne bestemmelsen gjelder når PayPal avgjør at transaksjonsrisikoen, eller den risiko eller eksponering som er knyttet til kontoen din, ikke lenger finnes. Vær oppmerksom på at hvis du mottar en tvist, et krav, en tilbakeføring eller en reversering for transaksjonen, kan pengene (eller et beløp som er lik den aktuelle betalingen) uavhengig av ovennevnte frister, forvares på reservekontoen din til saken er løst i henhold til denne brukeravtalen.
 3. Du godtar å gi PayPal den informasjon som PayPal ber om for å kunne avgjøre om transaksjonsrisikoen eller kontoens risiko eller eksponering er innenfor akseptabel grense. Du kan avslutte kontoen din hvis du har innvendinger til forvaringen regulert i denne bestemmelsen. PayPal har rett til å holde en betaling som denne bestemmelsen gjelder i forvaring i en periode på opptil 180 dager fra datoen alle forpliktelser i henhold til salgskontrakten (som den aktuelle betalingen gjelder) er utført, hvis kontoen avsluttes av en eller annen grunn.

10.6 Informasjon om deg

 1. PayPal forbeholder seg retten til å be om ytterligere opplysninger fra deg, andre enn de det refereres til i denne avtalen, for å sette PayPal i stand til å overholde sine forpliktelser for anti-hvitvasking av penger. Du samtykker i å etterkomme eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon som vi med rimelighet ber om for å gjøre oss i stand til å overholde våre forpliktelser som gjelder anti-hvitvasking av penger. Dette kan omfatte, uten begrensning, at du må sende oss bestemte identifikasjonspapirer på faks, e-post eller på annen måte. Du samtykker også i å gi oss, på vår rimelige anmodning og for egen kostnad, informasjon om din økonomi og drift, herunder, det siste regnskapet ditt (revidert eller lignende) og forhandlerbehandlingsutskrifter (hvis aktuelt).
 2. Slik blir du verifisert

(i) For å få status som verifisert må du legge til et betalingskort og fullføre «Knytt til og bekreft kort»-prosessen.

(ii) PayPal kan fra tid til annen gi deg andre metoder eller prosedyrer som gjør det mulig for deg å få status som verifisert. Ved å merke en bruker som «Verifisert», bekrefter PayPal bare at den verifiserte brukeren har gjennomført fremgangsmåten i prosessen for å få statusen «Verifisert». I tillegg til punkt 1.1 og ved å tildele statusen som verifisert til en bruker, verken garanterer, forplikter eller på annen måte sørger PayPal for at en verifisert bruker vil fullføre en kommersiell transaksjon.

10.7 Deling av årsakene til handlingene våre

Våre beslutninger om å utføre handlingene fastsatt i dette punkt 10, og eventuelle andre handlinger vi iverksetter i forbindelse med denne avtalen, enten de begrenser eller utvider din tilgang til tjenesten, infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår eller systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av tjenestene), enten de drives av oss eller på våre vegne (herunder, uten begrensning, eventuelle blokkeringer, begrensninger, suspenderinger, avslutninger, tilbakeholding og reserveringer), kan være basert på konfidensielle kriterier som er viktige for vår risikohåndtering og for beskyttelsen av PayPal, kundene våre og/eller tjenesteleverandørene. I tillegg kan regelverk eller offentlige myndigheter begrense oss fra å dele visse opplysninger med deg om slike beslutninger. Vi har ingen forpliktelse til å dele detaljer om risikohåndteringen vår, sikkerhetsprosedyrene våre eller den konfidensielle informasjonen vår med deg.

Til toppen av siden

11. Program for selgerbeskyttelse

11.1 Hva er PayPals selgerbeskyttelse?

Hvis du er mottaker av en betaling gjort av en kunde («Betalingsmottaker»), refunderer vi deg et beløp for krav, tilbakeføringer eller reverseringer foretatt mot deg, basert på følgende grunner:

 1. Det ble utstedt en tilbakeføring eller en reversering mot deg på grunn av en «uautorisert betaling» (med unntak for eventuelle uautoriserte betalinger som ble foretatt via en løsning som PayPal ikke er vert for), eller
 2. En tilbakeføring eller et krav ble utstedt fra deg fordi kjøperen sier at varen aldri kom fram,

når PayPal mottar bevis fra deg på at varen er postet eller levert i tråd med kravene fastsatt nedenfor, med forbehold om ytterligere bestemmelser i dette punkt 11 (herunder, kvalifiseringskrav i punkt 11.6).

Les avsnitt 13 (PayPals kjøperbeskyttelse) for å forstå hvordan et krav mot deg kan oppstå. Hvis du selger eller markedsfører til kjøpere i andre land, bør du lese retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse som gjelder for landene kjøperne dine befinner seg i (de relevante retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse er tilgjengelige her, og de er også tilgjengelige via bunntekstene «Juridisk» eller «Juridiske avtaler», som du finner på de fleste sidene på PayPals nettsted), siden disse reglene da vil gjelde for deg som betalingsmottaker eller selger.

Les også punkt 5.3 (Risiko for reverseringer, tilbakeføringer og krav) for å forstå risikoen for reverseringer, tilbakeføringer og krav som oppstår når du mottar en betaling.

11.2 PayPals selgerbeskyttelse er tilgjengelig for:

 1. Betalingsmottakere med registrert(e) PayPal-konto(er) i Norge som mottar PayPal-betalinger fra kjøpere som foretar et kvalifisert kjøp via eBay (på verdensbasis og overalt PayPal er akseptert), og

Betalingsmottakere med registrert(e) PayPal-konto(er) i Norge: som mottar PayPal-betalinger fra kjøpere som gjør kvalifiserte kjøp utenfor eBay. PayPals selgerbeskyttelse dekker ikke krav, tilbakeføringer og/eller reverseringer som begrunnes med at kjøpet avviker vesentlig fra beskrivelsen (AVFB), og heller ikke for varer du leverer personlig eller hentes personlig.

11.3 Hvor mye beskyttelse gir PayPals selgerbeskyttelse?

PayPal betaler deg hele beløpet for en kvalifisert betaling som er gjenstand for et krav, tilbakeføring, eller reversering, og frafaller tilbakeføringsgebyret, hvis aktuelt.

 1. Vi kan hindre deg i å kvalifisere for PayPals selgerbeskyttelse hvis vi har rimelig grunn til å tro at det er en økt risiko knyttet til kontoen din. Når vi vurderer risikoen, tar vi følgende i betraktning:
  • Det totale pengebeløpet og antallet krav, tilbakeføringer eller reverseringer som har inntruffet i sammenheng med PayPal-kontoen din,
  • risikoen kontoen din utgjør for PayPals integritet og systemer, samt
  • potensielle tap for oss eller brukerne våre.
 2. Vi kan hindre deg i å kvalifisere for PayPals selgerbeskyttelse hvis denne er knyttet til en annen konto som har blitt suspendert.

Suspensjonen oppheves når vi ikke lenger har rimelig grunn til å tro at kontoen din utgjør økt risiko.

11.4 Hva skjer når en kjøper registrerer et krav, en tilbakeføring eller reversering?

PayPal vil midlertidig reservere penger på kontoen din for å dekke hele kravs- tilbakeførings- eller reverseringsbeløpet. Se punkt 10.1.d for nærmere detaljer om prosessen om midlertidig reservering av penger.

11.5 Hvis betalingen ikke dekkes av PayPals selgerbeskyttelse, fjerner PayPal pengene fra kontoen din og returnerer pengene til kjøperen. I tillegg er du ansvarlig for PayPals tilbakeføringsgebyr, hvis aktuelt.

11.6 Kvalifikasjonskrav

Hva er kvalifiseringskravene for PayPals selgerbeskyttelse?

Hvis du har mottatt mer enn 100 000 euro per måned minst en gang i løpet av en sammenhengende periode på 6 måneder på PayPal-kontoen din og/eller du tar betalt for bruken av PayPal (når loven som gjelder deg tillater at du tar slik betaling), er du ikke kvalifisert for PayPals selgerbeskyttelse og avsnitt 11.5 gjelder deg, med mindre annet er avtalt mellom deg og PayPal. PayPal vurderer kvalifisering for selgerbeskyttelse i oktober og april hvert kalenderår.

For å være kvalifisert for PayPals selgerbeskyttelse, må du innfri alle disse kravene for å være dekket:

 1. Du må respektere kravene spesifisert i punkt 11.3 i forhold til PayPal-kontoen din.
 2. Transaksjonen skal merkes av PayPal som kvalifisert eller delvis kvalifisert for PayPals selgerbeskyttelse på kontosiden «Transaksjonsdetaljer».
 3. Hvis den er merket som kvalifisert, gjelder beskyttelsen både for uautoriserte betalinger og hvis varen ikke er mottatt.
 4. Hvis den er merket delvis kvalifisert, gjelder beskyttelsen bare hvis varen ikke er mottatt.
 5. Du må sende materielle varer til leveringsadressen som er angitt på siden for «Transaksjonsdetaljer». Dersom varen er levert personlig eller hvis betalingsmottakeren sender varen til en annen adresse (for eksempel hvis kjøperen ber om at varen sendes til annen adresse slik som en «jobbadresse» eller en «gaveadresse»), er du ikke kvalifisert for refusjon i henhold til vilkårene i PayPals selgerbeskyttelse.
 6. Du får tilgang til siden «Transaksjonsdetaljer» ved å logge på PayPal-kontoen, velge «Aktivitet» og deretter «Detaljer» for transaksjonen.
 7. Du må følge kravene for frakt som står beskrevet nedenfor.
 8. Du må godta en enkeltbetaling fra én PayPal-konto for kjøpet
 9. Du må svare på PayPals forespørsler om dokumentasjon og annen informasjon som med rimelighet kan kreves av PayPal for å undersøke saken innen rimelig tid.
   

11.7 Hva er forsendelseskravene?

Type frakt

Beskyttelse mot uautorisert betaling

Beskyttelse mot vare ikke mottatt

Nasjonal/internasjonal

Bevis på forsendelse (for materielle varer) eller leveringsbevis (for immaterielle eller virtuelle varer og tjenester)

Leveringsbevis

Hvis betalingen er for forhåndsbestilte varer eller varer som er laget på bestilling, kreves porto i henhold til retningslinjene for frakt eller andre spesifiseringer fremsatt på selgerens nettsted.
 

11.8 Hva er forsendelsesbevis?
Elektronisk eller fysisk dokumentasjon fra et fraktselskap som inneholder følgende:

 1. Status «Sendt» (eller tilsvarende) og forsendelsesdato.
 2. Mottakers adresse, som minst viser by/fylke eller postnummer (eller tilsvarende internasjonalt).
 3. Offisiell godkjenning fra fraktselskapet (for eksempel et poststempel, en kvittering eller elektronisk sporingsinformasjon). Hvis du har leveringsbevis trenger du imidlertid ikke forsendelsesbevis.
   

11.9 Hva er leveringsbevis?
«Leveringsbevis (for materielle varer)» betyr nettbasert dokumentasjon fra et fraktselskap som inneholder følgende:

 1. Status «Levert» (eller tilsvarende) og leveringsdato.
 2. Mottakers adresse, som minst viser by/fylke eller postnummer (eller tilsvarende internasjonalt).

«Leveringsbevis (for immaterielle eller virtuelle varer og tjenester)» betyr bevis på at varen som ble kjøpt er levert, og som inneholder følgende (ikke-uttømmende liste):

 1. Datoen varen eller tjenesten ble levert,
 2. Mottakerens adresse (e-post-/IP-adresse osv.) der dette er aktuelt.
   

11.10 Hvilke eksempler finnes på varer/transaksjoner/saker som ikke er kvalifiserte for PayPals selgerbeskyttelse?

 1. Lisenser for digitalt innhold og digitale varer. Der PayPal etter eget skjønn kan velge enkelte immaterielle varer, lisenser for digitalt innhold og/eller tjenester som oppfyller betingelsene fra tid til annen, med mindre annet er avtalt skriftlig med PayPal, oppfyller følgende aldri betingelsene:

i. Varer som tilsvarer kontante penger (inkludert, uten begrensning, elementer med forhåndsbetalt verdi – for eksempel gavekort og forhåndsbetalte kort).

ii. Betalinger tilknyttet finansielle produkter og investeringer.

iii. donasjoner.

 1. Varer du leverer (eller som hentes) personlig.
 2. Transaksjoner behandlet på andre måter enn gjennom kjøperens PayPal-konto eller som en PayPal-gjestetraksaksjon. Hvis for eksempel betalingen ble mottatt som en direkte kortbetaling (inkludert gjennom Zong eller Website Payment Pro (PayPal Direktebetaling og Virtuell terminal), er den ikke kvalifisert for dekning.
 3. Krav, tilbakeføringer og reverseringer for varer som avviker vesentlig fra beskrivelsen, og/eller krav som reises direkte overfor eBay.
 4. Varer kjøpt via klassifiserte oppføringer.
 5. Tvister registrert direkte hos PayPal via løsningssenteret i henhold til avsnitt 13 i denne avtalen.
 6. Betalinger tilknyttet gull (enten i fysisk form eller i form av aksjer).
 7. PayPal-massebetalingstransaksjoner.

 

Til toppen av siden

12. Feil og uautoriserte transaksjoner

12.1 Identifisering av feil og/eller uautoriserte transaksjoner. Du kan inspisere transaksjonsloggen når som helst ved å logge på kontoen på PayPals nettsted, og klikke på «Logg»-fanen. Det er svært viktig at du umiddelbart varsler PayPal dersom du har grunn til å tro at en av følgende aktiviteter har inntruffet: (i) En uautorisert transaksjon er utført på PayPal-kontoen din, (ii) noen har fått uautorisert tilgang til PayPal-kontoen din, (iii) noen har fått tak i passordet eller PIN-koden din, (iv) en enhet du har brukt for å få tilgang til Tjenestene, er stjålet, mistet eller deaktivert, eller (v) noen har overført eller kan ha overført penger fra kontoen din uten tillatelse (dette inkluderer tilfeller der du knytter kontoen din til en tredjepartsplattform (inkludert en app eller et nettsted) for å foreta betalinger via den aktuelle plattformen, og det så foretas en betaling fra kontoen din for en transaksjon via denne plattformen som du ikke foretok) (omtales samlet som «uriktig kontotilgang»). Du må også varsle oss umiddelbart hvis du har grunn til å tro at en annen feil har oppstått på kontoen. For å kunne varsle PayPal umiddelbart om en av hendelsene ovenfor, anbefaler vi sterkt at du overvåker kontoen nøye på jevnlig basis. Vi holder deg ikke ansvarlig for uvedkommendes uautoriserte bruk av kontoen din, hvis vi med sikkerhet vet at du ikke har handlet med overlegg på en måte som har gitt eventuelle tredjepersoner adgang til PayPal-brukernavnet og/eller passordet/PIN-koden, eller til enheten din når du er pålogget tjenestene våre. Vi holder deg ansvarlig for uautorisert bruk av kontoen din hvis vi har bevis for at du handlet med overlegg slik at en tredjeperson har fått tilgang til PayPal-iden og/eller passord/PIN-koden din, eller for at du har opptrådt uredelig, eller hvis du med hensikt eller grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle dine forpliktelser i forhold til å bruke betalingsinstrumentet ditt på den måten fastsatt i denne avtalen.

12.2 Varsle PayPal om feil, uautoriserte transaksjoner og/eller uriktig eller uautorisert bruk av betalingsinstrumentet. Du må varsle oss hvis du tror det har oppstått eller vil inntreffe en feil, uautorisert transaksjon, villedende eller uautorisert bruk av PayPal-instrumentet eller -kontoen din ved å ringe PayPals kundeservice på telefonnummeret som vises på PayPals nettsted(er), kontakte oss via dette skjemaet eller skrive til PayPal, Attn: Error Resolution Department, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Hvis du opprinnelig gir oss informasjon over telefonen, krever vi kanskje at du sender forespørselen skriftlig innen ti virkedager etter telefonsamtalen. Fyll ut erklæringsskjemaet og send det inn på nettet eller via posten til PayPal, Attn: Error Resolution Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Du må gi oss all informasjon du innehar når det gjelder omstendighetene rundt eventuelle feil, uautoriserte transaksjoner og/eller uriktig eller uautorisert bruk av betalingsinstrumentet eller kontoen, og ta alle rimelige skritt du blir bedt om for å bistå PayPal i sin undersøkelse. Vi kan gi tredjeparter informasjon som vi anser relevante i slike tilfeller i henhold til våre retningslinjer for personvern (også kalt personvernerklæringen).

12.3 Gjennomgang av feilrapporter. Uten at det går på bekostning av noen av rettighetene dine, informerer vi deg om resultatene av undersøkelsen innen 20 virkedager etter at vi mottar varslet ditt. Hvis vi har gjort en feil, retter vi den umiddelbart. Dersom vi trenger mer tid, kan vi bruke opptil 60 dager på å undersøke forespørselen din. Hvis vi finner at vi trenger mer tid, kan vi kanskje midlertidig godskrive beløpet som du mener er feil innen 10 virkedager etter at vi mottar melding fra deg, slik at du har tilgang til e-pengene under tiden det tar oss å fullføre undersøkelsene våre. Hvis du i utgangspunktet ga oss informasjon via telefon, og vi ikke mottar forespørselen skriftlig innen 10 virkedager etter ditt muntlige varsel, omgjør vi ikke den midlertidige godskrivelsen av kontoen.

Når undersøkelsen er ferdig, informerer vi deg om resultatene innen tre virkedager. Hvis vi finner ut at det ikke var noen feil, sender vi deg en skriftlig forklaring, og belaster eventuell midlertidig kreditt som vi tidligere har godskrevet deg i forbindelse med den påståtte feilen. Du kan be om kopier av dokumentene vi brukte i gjennomgangen (og dette vil ikke medføre gebyret for forespørsel om kontooppføring i vedlegg 1).

12.4 Erstatningsansvar ved uautoriserte transaksjoner. Uten påvirkning av de lovbestemte rettighetene dine gjelder følgende hvis du rapporterer at det har vært uriktig kontotilgang knyttet til kontoen din, og det er ikke noe som tyder på svindel eller forsettlig eller grovt uaktsom oppførsel fra din side: vi refunderer alle uautoriserte transaksjoner sendt fra kontoen din i sin helhet, forutsatt at du har informert oss om den uriktige kontotilgangen uten ugrunnet opphold, og i alle fall ikke senere enn 13 måneder etter at den første transaksjonen etter den uriktige kontotilgangstransaksjonen ble utført. Hvor vi har rimelig grunn til å tro at det er nødvendig med videre undersøkelser for å få klarhet i omstendighetene rundt den rapporterte uriktige kontotilgangen, følger vi samme prosess som angitt i punkt 12.3 ovenfor, for en slik gjennomgang.

12.5 rett til refusjon av en betalingstransaksjon som er foretatt i henhold til en autorisasjon. Du har rett til refusjon av hele beløpet av enhver betalingstransaksjon du har autorisert, forutsatt at vilkårene som gjelder for refusjon i punkt 4.8 er innfridd.

12.6 Feil. Hvis vi oppdager en behandlingsfeil, retter vi feilen. Hvis feilen resulterte i at du mottar mindre penger enn du var berettiget til, vil forskjellen godskrives PayPal kontoen din. Hvis feilen medfører at du får mer penger enn du hadde krav på, kan PayPal belaste de ekstra pengene fra PayPal-kontoen din. Dersom en betaling ble gjort til betalingsmetoden din ved en feil, kan PayPal korrigere feilen ved å belaste eller godskrive (avhengig av hva saken gjelder) de(n) aktuelle betalingsmetoden(e). Hvis feilen resulterte i at vi ikke fullførte en transaksjon i tide eller med riktig beløp, er vi ansvarlig for å refundere eventuelle beløp som følger av å ha utført en mangelfull betalingstransaksjon eller ikke å ha utført betalingstransaksjonen, og for tap eller skader som direkte og rimelig forutsigbart er forårsaket av denne feilen, med mindre:

 1. vi ikke utviste feil, og du ikke hadde nok tilgjengelige penger for å fullføre transaksjonen,
 2. systemet vårt fungerte ikke, og du visste at det var nede når du startet transaksjonen, eller
 3. forhold utenfor vår kontroll (for eksempel brann eller flom eller tap av internett-tilkobling) hindret transaksjonen, til tross for at vi har tatt rimelige forholdsregler.

Til tross for andre vilkår i denne avtalen, er PayPal ikke ansvarlig for ikke-utførelse eller mangelfull utførelse av betalingstransaksjoner (enten igangsatt av deg selv eller andre) hvis du ikke har varslet PayPal om problemet uten ugrunnet opphold etter å ha blitt oppmerksom på problemet eller i tilfeller der det har gått 13 måneder fra belastningsdatoen for betalingstransaksjonen.

Til toppen av siden

13. PayPals kjøperbeskyttelse

13.1 Hvilke problemtyper er dekket?

 1. PayPals kjøperbeskyttelse hjelper deg med begge disse problemene:
  1. Du mottok ikke varen du har betalt for med PayPal –«Vare ikke mottatt» («INR»).
  2. Du mottok en vare du betalte for med PayPal men den «avviker vesentlig fra beskrivelsen» («AVFB»). Ytterligere informasjon om hva som menes med «AVFB» er nedfelt i punkt 13.9.
 2. Hvis problemet ditt er en transaksjon du ikke har godkjent, må du rapportere denne transaksjonen via PayPals sikkerhetssenter ved å følge lenken «Sikkerhet» nederst på startsiden til PayPal-nettstedet.

13.2 Hva er kvalifiseringskravene for PayPals kjøperbeskyttelse? 
Du må innfri alle disse kravene for å være kvalifisert for dekning i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse:

 1. Betalingen må være for en kvalifisert vare og foretatt fra PayPal-kontoen din (se punkt 13.3 for mer informasjon om kvalifiserte varer).
 2. Send betalingen til betalingsmottakeren gjennom:
  1. For INR-krav for kjøp må du bruke «Betal/overfør»-fanen på PayPals nettsted ved å klikke på «Kjøp»-fanen eller selgerens betalingsflyt.
  2. For AVFB-krav for kjøp som oppfyller betingelsene må du bruke «Betal/overfør»-fanen på PayPals nettsted ved å klikke på «Kjøp»-fanen eller selgerens betalingsflyt.
 3. Åpne en tvist innen 180 dager etter at du sendte betalingen og følg den nettbaserte tvisteløsningsprosessen beskrevet nedenfor under «Hvordan løser jeg problemet mitt?» i punkt 13.5.

13.3 Hvilke betalingstyper er kvalifiserte for refusjon i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse?

 1. Kjøp av de fleste varer og tjenester oppfyller betingelsene (inkludert reisebilletter, immaterielle gjenstander, slik som tilgang til digitalt innhold og andre lisenser), med unntak av følgende transaksjoner:
  • kjøp av fast eiendom (herunder, uten begrensning, boligeiendom),
  • kjøp av andeler i en bedrift,
  • kjøp av kjøretøy (herunder, uten begrensning, motorkjøretøy, motorsykler, campingvogner, fly og båter), med unntak av personlige og bærbare kjøretøy for fritidsformål, for eksempel sykler og hoverboard med hjul,
  • betalinger på plattformer for folkefinansiering og/eller folkefinansierte lån,
  • kjøp av spesialtilpassede varer (med mindre de angivelig ikke ble levert), kjøp av spesialtilpassede varer (med mindre de angivelig ikke ble levert),
  • kjøp av varer og tjenester som er forbudt i henhold til PayPals retningslinjer for akseptabel bruk,
  • kjøp av industrimaskiner som brukes i produksjon,
  • kjøp av varer som tilsvarer kontanter (herunder, uten begrensning, gavekort),
  • kjøp av varer og tjenester gjennom Zong, Website Payments Pro eller Virtual Terminal,
  • Personlig transaksjon
  • gambling, spill og/eller enhver aktivitet som inkluderer muligheten til å vinne en premie,
  • betalinger tilknyttet finansielle produkter og investeringer,
  • betalinger til statlige organer – med unntak av statlige foretak eller forhandlere som opptrer med fullmakt fra statlige organer,
  • donasjoner, og
  • kjøp av varer du henter personlig eller sørger for at blir hentet på dine vegne (herunder på et utsalgssted for detaljhandel) og som du hevder ikke har blitt levert;
  • betalinger tilknyttet gull (enten i fysisk form eller i form av aksjer) og
  • PayPal-massebetalingstransaksjoner.
  • PayPal kan etter eget skjønn automatisk avslutte eventuelle tvister du åpner eller krav fra deg som PayPal har grunn til å mistenke ikke er forbundet med et kjøp som oppfyller betingelsene, som beskrevet ovenfor.

13.4 Hva får jeg dekket med PayPals kjøperbeskyttelse?

 1. Hvis PayPal avgjør et krav i din favør, refunderer PayPal hele kjøpesummen av varen og opprinnelige fraktkostnader.
 2. PayPal refunderer ikke fraktkostnader du har pådratt deg for å returnere en AVFB-vare til betalingsmottakeren eller annen part spesifisert av PayPal. Hvis betalingsmottakeren framlegger bevis for at de leverte varene til din adresse, kan PayPal avgjøre saken i selgerens favør selv om du ikke mottok varene. Se punkt 13.11 for annen beskyttelse du kan ha rett til.

13.5 Hvordan løser jeg problemet mitt? 
Hvis du ikke kan løse et problem direkte med betalingsmottakeren, gå til løsningssenteret og følg denne prosessen:

 1. Åpne en tvist 
  Åpne en tvist innen 180 dager etter datoen du foretok betalingen for varen du vil opprette en tvist om. Vi kan nekte å godta eventuelle tvistesaker du åpner i forbindelse med den aktuelle varen etter at denne tidsperioden er utløpt (vær oppmerksom på dette dersom du enes med betalingsmottakeren om et leveringstidspunkt etter at denne perioden er utløpt).
 2. Eskaler tvisten til et krav 
  Hvis du og betalingsmottakeren ikke kommer fram til en løsning, kan du innen 20 dager etter at tvisten ble åpnet, eskaler tvisten til et krav. Det er ditt ansvar å overholde tidsfristene. 
  Du må vente i minst sju dager etter betalingsdatoen før du kan eskalere en tvist for en vare du ikke har mottatt (INR) – med mindre annet er oppgitt av PayPal. Hvis du ikke eskalerer tvisten til et krav innen 20 dager, lukker PayPal tvisten, og du er ikke kvalifisert for noen utbetaling i henhold til vilkårene i PayPals kjøperbeskyttelse. Du kan bare redigere eller endre et krav etter at det er registrert hvis du vil legge til tilleggsinformasjon eller hvis du ønsker å endre årsaken til tvisten/kravet fra «Vare ikke mottatt» til «Avviker vesentlig fra beskrivelsen» (men bare hvis det relateres til en enkeltbetaling). Forøvrig kan du ikke redigere eller endre et krav etter at det er registrert.
 3. Svare på PayPals forespørsler om informasjon innen rimelig tid 
  Under kravprosessen, kan PayPal kreve at du må skaffe til veie dokumentasjon som støtter saken din. Du kan bli bedt om å sende inn kvitteringer, tredjepartsvurderinger, politirapporter eller annet som PayPal spesifiserer. PayPal kan kreve at selgeren innen rimelig tid framlegger bevis for PayPal på at betalingsmottakeren leverte til / utførte for kjøperen kjøpet som var avtalt med kjøperen, selv der kjøpet ikke oppfyller betingelsene for PayPals kjøperbeskyttelse i henhold til punkt 13.3. Hvis selgeren ikke kan framlegge slike bevis innen rimelig tid, kan PayPal avgjøre saken i selgerens favør selv om kjøperen hevder at varen ikke ble mottatt.
 4. Overholde PayPals fraktforespørsler innenfor tidsrammen 
  For krav som gjelder varer som «avviker vesentlig fra beskrivelsen» (AVFB), kan PayPal kreve at du for egen regning returnerer varen til betalingsmottakeren eller en tredjepart – eller til PayPal – på en adresse som PayPal gir deg i løpet av kravprosessen, og at du kan fremlegge leveringsbevis. Krav til leveringsbevis er nedfelt i avsnitt 11.9 over. Pakk inn varen forsvarlig for å redusere risikoen for skader under transport. PayPal kan også kreve at du ødelegger varen og framlegger bevis på at den er ødelagt.

13.6 Hvordan løses kravet? 
Når en tvist eskaleres til et krav, fatter PayPal en endelig avgjørelse i kjøperens eller betalingsmottakerens favør. Du kan bli bedt om å framlegge kvitteringer, tredjepartsevalueringer, retningslinjerapporter eller annen informasjon eller dokumenter som PayPal med rimelighet kan kreve for å kunne undersøke kravet. PayPal fatter endelig beslutning helt etter eget skjønn i favør av kjøper eller betalingsmottaker basert på de kriterier PayPal finner riktig. Når PayPal fatter en endelig avgjørelse i favør av enten kjøperen eller betalingsmottakeren, må begge parter overholde denne avgjørelsen. PayPal kan kreve at kjøperen returnerer en vare, som vedkommende hevder avviker vesentlig fra beskrivelsen, til betalingsmottakeren til en adresse PayPal informerer kjøperen om i løpet av kravprosessen (utgiftene dekkes av kjøperen), og PayPal kan kreve at en betalingsmottaker skal godta retursendingen og refundere kjøperen for den fulle kjøpsprisen pluss opprinnelige forsendelseskostnader. Hvis en betalingsmottaker nekter å ta imot returvaren, kan PayPal avgjøre kravet til fordel for kjøperen forutsatt at vedkommende på en tilfredsstillende måte kan bevise overfor PayPal at varen ble sendt til betalingsmottakeren til en adresse PayPal opplyste om i løpet av kravprosessen. Hvis betalingsmottakeren taper saken om kravet, mottar ikke vedkommende en refusjon av PayPal-gebyrene knyttet til transaksjonen eller eventuelle andre gebyrer belastet PayPal-kontoen din av en tredjepart knyttet til transaksjonen (slik som gebyrer betalt til en tredjepartsplattform der du selger).

13.7 Dekningsomfang 
Betalingsmottakere: Som betalingsmottaker er du ansvarlig overfor PayPal hvis du taper et krav fra en kjøper som har en PayPal-konto, uansett hvor i verden vedkommende er (enten under PayPals retningslinjer for kjøperbeskyttelse i landet der kontoen er registrert, eller på andre måter). Dette omfatter bl.a. hvor du selger til en kjøper som er en «Fullt program-bruker» og kjøperen sender inn et AVFB-krav, hvor du generelt blir bedt om å godta varen i retur, og refundere kjøperen hele kjøpesummen pluss opprinnelige fraktkostnader. Du vil ikke motta refusjon for dine PayPal-gebyrer. Hvis du taper et krav basert på at varen avviker vesentlig fra beskrivelsen, fordi det er skjellig grunn til mistanke om at retur av varen hadde ført til brudd på eksisterende lovgivning (f.eks. lovgivning relatert til falske varer), må du gi en fullstendig refusjon til kjøperen. I enkelte tilfeller kan kjøperen bli bedt om å returnere varen til selgeren. Hvis det er skjellig grunn til mistanke om angivelige falske varer, forbeholder PayPal seg retten til å varsle aktuelle nasjonale eller internasjonale myndigheter, og kjøperen kan bli bedt om å sende inn dem angivelig falske varen, slik at den ikke kan returneres til selgeren. Hvis du selger eller markedsfører til kjøpere i andre land, bør du lese retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse som gjelder for landene kjøperne dine befinner seg i (de relevante retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse er tilgjengelige her, og de er også tilgjengelige via bunntekstene «Juridisk» eller «Juridiske avtaler», som du finner på de fleste sidene på PayPals nettsted), siden disse reglene da vil gjelde for deg som betalingsmottaker eller selger.

13.8 Hva om kjøpet mitt ikke er kvalifisert for refusjon i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse? 
Du kan også prøve å løse et problem direkte med betalingsmottakeren ved å registrere en tvist i PayPals løsningssenter. For å gjøre dette, må du registrere en tvist i PayPals løsningssenter innen 180 dager etter datoen du utførte betalingen på.  Når du har gjort dette, bør du prøve å løse tvisten direkte med betalingsmottakeren. Hvis betalingen ikke oppfyller betingelsene til PayPals kjøperbeskyttelse, tar ikke PayPal noen avgjørelse i forhold til kravet. 

13.9 Hva er «Avviker vesentlig fra beskrivelsen (AVFB)»?

 1. En vare avviker vesentlig fra beskrivelsen hvis den er vesentlig forskjellig fra den siste beskrivelsen av varen du mottok fra selgeren før du betalte for varen (for kjøp som er utført i sin helhet på nettet, er dette selgerens beskrivelse av varen i oppføringen). Her er noen ikke-uttømmende eksempler:
  1. Du har mottatt en helt annen vare. Eksempel: Du kjøpte en bok, og mottok en DVD eller en tom eske.
  2. Varens tilstand var feilaktig fremstilt. Eksempel: I beskrivelsen stod det at varen var ny, men den er brukt.
  3. Varen var annonsert som ekte, men er ikke ekte.
  4. Varen mangler store deler eller funksjoner, og dette var ikke oppgitt i beskrivelsen.
  5. Du kjøpte 3 varer fra en betalingsmottaker, men mottok bare 2.
  6. Varen ble skadet under frakten.
 2. En vare avviker IKKE vesentlig fra beskrivelsen hvis den ikke er anselig forskjellig fra det som betalingsmottakeren beskrev i oppføringen for varen. Her er noen ikke-uttømmende eksempler:
  1. Varens mangler ble korrekt beskrevet av betalingsmottakeren.
  2. Varen var riktig beskrevet, men du ville ikke ha den etter at du mottok den.
  3. Varen var riktig beskrevet, men møtte ikke forventningene dine.
  4. Varen har små riper og var beskrevet som brukt.

13.10 Overdragelse av rettigheter 
Hvis PayPal betaler ut et krav, reversering og tilbakeføring som du registrerer mot betalingsmottakeren din, samtykker du i å overføre de rettigheter, fordeler og beføyelser du har mot betalingsmottakeren, til PayPal. Dette er kjent i juridiske termer som at du samtykker til at PayPal «trer inn i» eller at du på annen måte «overdrar» dine rettigheter mot mottakeren og tredjeparter knyttet til betalingen, og godtar at vi kan forfølge disse rettigheter, fordeler og beføyelser direkte eller på dine vegne, etter PayPals skjønn.

13.11 Forholdet mellom PayPals kjøperbeskyttelse og tilbakeføringer 
Tilbakeføringsrettigheter for betalingskort, hvis gjeldende, kan være mer omfattende enn PayPal- kjøperbeskyttelse. Tilbakeføringsrettigheter er ikke begrenset til spesifikke beløp per transaksjon, kan registreres mer enn 180 dager etter betalingen og kan dekke immaterielle varer.

Du kan forfølge et krav eller tvist via PayPal, eller du kan kontakte kortselskapet eller kortutsteder og forfølge tilbakeføringsrettighetene der. Du kan ikke følge opp begge samtidig eller be om dobbel tilbakebetaling. Hvis du har en åpen tvist eller et åpent krav hos PayPal og i tillegg registrerer krav om tilbakeføring hos kortselskapet, lukker PayPal tvisten eller kravet, og du henvises til tilbakeføringsrettighetene dine hos kortselskapet.

Hvis PayPal ikke fatter endelig beslutning om kravet ditt før etter kredittkortselskapets tidsfrist for registrering av et tilbakeføringskrav, eller etter bankens frist for registrering av en tvist, og hvis du på grunn av vår forsinkelse får gjenopprettet mindre enn totalbeløpet du ville hatt rett til å få gjenopprettet fra kredittkortutstederen (det vil si det tilbakeføringsbeløpet som er det beløpet som betales gjennom kredittkortet ditt i den aktuelle transaksjonen), refunderer vi deg for det gjenværende tapet (minus de beløp du allerede har gjenvunnet fra betalingsmottakeren).

Før du kontakter kortutstederen, eller registrerer en tvist hos PayPal, bør du kontakte betalingsmottakeren for å løse problemet i samsvar med betalingsmottakerens retningslinjer for retur (hvis aktuelt) slik dette er angitt på nettstedet til vedkommende. 

Vær oppmerksom på at dersom du velger å løse problemet direkte med betalingsmottakeren:

 1. så er din rett til å åpne en tvistesak fortsatt underlagt tidsrammen på 180 dager, slik som det fremgår i avsnitt 13.5a. Du står selv ansvarlig for å overholde disse tidsfristene, og
 2. vi kan treffe en avgjørelse om at du ikke har returnert varen til betalingsmottakeren i samsvar med avsnitt 13.5d, hvis (enten som del av betalingsmottakerens retningslinjer for retur av varer eller av andre grunner) betalingsmottakeren ber deg (og du etterkommer) om å sende varen til en adresse som ikke stemmer overens med adressen betalingsmottakeren har registrert hos oss.

13.12 Ingen dobbel godtgjørelse Du får ikke godtgjørelse for et kjøp underlagt PayPals kjøperbeskyttelse hvis du mottar godtgjørelse for dette kjøpet direkte fra betalingsmottakeren eller en annen tredjepart.

13.11 Arrangementsbilletter

Hvis du kjøper billett eller inngang til et arrangement av en betalingsmottaker som er PayPal-kontohaver registrert i Storbritannia («arrangement»), vil vi i enkelte tilfeller sette alle pengene du har betalt inn i forvaring hos PayPal, slik at disse pengene er dine helt til arrangementet eller forestillingen har funnet sted.

Til toppen av siden

14. Tvister med PayPal

14.1 Ta kontakt med PayPal først.  Hvis det oppstår en tvist mellom deg og PayPal, har vi som mål å sette oss inn i og adressere saken din og, hvis vi ikke klarer å gjøre dette på en tilfredsstillende måte for deg, å gi deg en nøytral og kostnadseffektiv metode for å løse tvisten raskt. Tvister mellom deg og PayPal som angår tjenestene kan rapporteres til kundeservice på nettet gjennom linken «Send oss en e-post» på «Kontakt oss»-siden til enhver tid, eller ved å ringe telefonnummeret til kundeservice som du finner på PayPals nettsted(er) og ved å logge på kontoen din.

14.2 ECC-Net og CSSF Hvis du ønsker å klage på oss, kan du rette klagen til en av følgende instanser:

 1. European Consumer Centre (ECC-Net). Du kan få mer informasjon om ECC-Net og hvordan du kan kontakte dem på (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en).
 2. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). CSSF er myndigheten som er ansvarlig for overvåkning av selskaper innen finanssektoren i Luxembourg. Du kan ta kontakt med CSSF på adressen deres: 283 Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg. Du finner mer informasjon om CSSF og hvor du kan kontakte dem på: http://www.cssf.lu eller ved å besøke EUs nettsted for tvisteløsning på nett på https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Til toppen av siden

15. Generelt

15.1 Gjeldende lovverk og jurisdiksjon. Denne Avtalen og forholdet mellom oss skal styres av lovene for England og Wales, underlagt dine lokale, obligatoriske rettigheter. Klager som ikke kan løses på annen måte, sender du til engelske og walisiske domstolers ikke-eksklusive domsmyndighet, som stammer fra eller er relatert til denne avtalen eller levering av PayPal-tjenestene våre, uten at dette går på bekostning av din rett til å starte en sak mot PayPal i denne sammenhengen for Luxembourgs kompetente domstoler i Luxembourg. Enkelt sagt betyr «engelske og walisiske domstolers ikke-eksklusive domsmyndighet» at hvis du var i stand til å reise et krav som følge av denne avtalen mot oss i retten, ville en kompetent domstol være en domstol i England eller Wales, men du kan også velge å reise saken for en domstol i et annet land i stedet.

15.2 Ingen frafall av rett. Hvis vi ikke lykkes med å iverksette tiltak overfor et brudd du eller andre har gjort på brukeravtalen, betyr det ikke at vi frafaller vår rett til å iverksette tiltak for etterfølgende eller lignende brudd.

15.3 Ansvarsbegrensninger. Vi er kun ansvarlig overfor deg for tap eller skade forårsaket direkte og rimelig forutsigbart av vårt brudd på denne avtalen, og vårt ansvar i disse tilfellene er begrenset på den måten som bestemt i resten av dette avsnittet.

 1. Vi, de andre selskapene i vårt konsern, personer som opptrer på våre vegne, og/eller de personene vi inngår kontrakter med, er under ingen omstendigheter ansvarlige for noen av følgende typer tap eller skade som stammer fra eller i forhold til denne avtalen (enten etter kontrakten, pga. erstatningsansvar, (herunder for uaktsomhet) eller på annen måte:
  1. tap av fortjeneste, velvilje, forretninger, kontrakter, inntekt eller forventede besparelser, selv om vi er opplyst om muligheten for slike skader, tap av fortjeneste, goodwill, forretninger, kontrakter, inntekt eller forventede besparelser, eller
  2. tap eller ødeleggelse av data, eller
  3. eventuelle tap eller skader som ikke oppstår som direkte konsekvens av vårt brudd på denne avtalen, eller
  4. eventuelle tap eller skader som overskrider det som ble forårsaket som et direkte resultat av vårt brudd på denne avtalen (uavhengig av om du er i stand til å bevise slikt tap eller skade).
 2. Ingenting i denne avtalen begrenser vårt ansvar som følge av vår svindel eller bevisst villedende opplysninger, grov uaktsomhet, tjenesteforsømmelse, for død eller personskade som følger av enten vår eller vår underleverandørs uaktsomhet eller i den utstrekning slik begrensning eller utelukkelse ikke er tillatt etter gjeldende lov.

15.4 Ingen garanti. Vi leverer deg PayPal-tjenestene, infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av PayPal-tjenestene), enten de drives av oss eller på våre vegne, i henhold til dine lovbestemte rettigheter, men for øvrig leveres de uten noen garanti eller betingelser, verken uttrykkelig eller underforstått, med mindre det uttrykkelig er bestemt i denne avtalen. PayPal har ingen kontroll over de produkter eller tjenester som betales med PayPal-tjenestene våre, og PayPal kan ikke sikre at en kjøper eller selger du handler med faktisk fullfører transaksjonen eller er autorisert til å gjøre det. PayPal garanterer ikke sammenhengende, uavbrutt eller sikker tilgang til noen deler av tjenestene våre, infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av PayPal-tjenestene), enten de drives av oss eller på våre vegne. Vi tar ikke ansvar for manglende levering av tjenestene, infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av PayPal-tjenestene), enten de drives av oss eller på våre vegne. Du erkjenner at din tilgang til tjenestene, infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere PayPal-tjenestene), enten de drives av oss eller på våre vegne, kan bli begrenset for å tillate reparasjoner, vedlikehold eller innføring av nye funksjoner eller tjenester. PayPal skal, innenfor rimelighetens grenser, jobbe for å sikre at forespørsler om elektroniske belastninger og godskrivelser som involverer bankkontoer og betalingskort, behandles på riktig måte. Vi gjør vårt ytterste for å sikre at opplysningene i vår korrespondanse, rapporter, på nettsiden(e) og gitt muntlig av våre styremedlemmer, ledere og ansatte er korrekte og gitt i god tro på det tidspunktet opplysningene gis. Imidlertid kan vi ikke garantere nøyaktigheten av denne informasjonen i alle situasjoner og sammenhenger, og du må ikke basere deg utelukkende på denne informasjonen. Du må sjekke all korrespondanse mellom oss nøye og melde fra til oss så snart som mulig dersom den inneholder noe som ser feil ut eller ikke er gjort i samsvar med dine instruksjoner.

I tilfelle PayPal av en eller annen grunn bestemmer seg for å avslutte PayPal-tjenestene eller en del av eller en funksjon i PayPal-tjenestene, kommer PayPal til å gi deg minst to (2) måneders forhåndsvarsel før tjenesten eller funksjonen avvikles, med mindre PayPal i god tro vurderer det slik at: (1) den aktuelle tjenesten eller funksjonen må avvikles tidligere i henhold til loven eller et tredjepartsforhold, eller (2) dette kan innebære en sikkerhetsrisiko eller betydelig økonomisk eller vesentlig teknisk belastning.

Du er alene ansvarlig for å forstå og overholde alle lover, regler og retningslinjer i din spesifikke jurisdiksjon som kan være gjeldende for deg i samband med din bruk av PayPal-tjenestene, herunder bl.a. de som er relatert til eksport- eller importaktiviteter, skatter eller transaksjoner i fremmed valuta.

15.5 Skadeserstatning/refusjon. Du godtar å forsvare, refundere eller kompensere oss (kjent i juridiske termer som «erstatte / holde skadesløs») og holde PayPal, våre øvrige selskaper i vårt konsern, personer som jobber for oss eller som er autorisert til å handle på våre vegne (inkludert, uten begrensning, tjenesteleverandørene våre), skadesløs fra ethvert krav eller pålegg (inkludert advokathonorarer) påført eller pådratt av enhver tredjepart på grunn eller som følge av din eller dine ansatte eller agenters (eller, når en tredjepart på andre måter opptrer på dine vegne med din tillatelse, nevnte tredjeparts) handlinger eller unnlatelser, brudd på denne avtalen, brudd på lov, brudd på rettighetene til en tredjepart, bruk av PayPal-kontoen din og/eller bruk av Tjenestene, infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av Tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne.

15.6 Fullstendig avtale og tredjeparts rettigheter. Denne avtalen (med eventuelle vedlegg) utgjør hele overenskomsten mellom deg og PayPal når det gjelder PayPal-tjenesten. Hvis en bestemmelse i denne avtalen regnes som ugyldig eller ikke rettskraftig, skal bestemmelsen strykes og de resterende vilkår skal håndheves. En person som ikke er part i denne avtalen, har ingen rettigheter i henhold til den britiske loven Contracts (Rights of Third Parties) Act fra 1999, til å basere seg på eller håndheve vilkår i denne avtalen (med unntak av PayPal-konsernet i forhold til sine rettigheter som angitt i denne avtalen), men dette påvirker ikke eventuelle rettigheter eller rettsmidler tredjepart har tilgang til utenfor denne loven.

15.7 Immaterielle rettigheter – tildeling av programvarelisens. Hvis du bruker PayPals programvare, for eksempel en API, verktøysett for utviklere eller annen programvare, som kan omfatte programvaren som leveres av eller er integrert med programvare, systemer eller tjenester fra våre tjenesteleverandører, som du har lastet ned til eller på annen måte fått tilgang til via en datamaskin, enhet eller annen plattform, gir PayPal og dets lisensgivere deg en gjenkallelig , ikke-eksklusiv , ikke-viderelisensierbar, ikke-overførbar, royalty-fri og begrenset lisens til tilgang og/eller bruk av PayPals programvare i henhold til dokumentasjonen, herunder alle oppdateringer, oppgraderinger, nye versjoner og ny programvare, som beskrevet her og bare til personlig bruk. Du kan ikke leie ut eller på annen måte overføre rettigheter til programvaren til en tredjepart. Du må overholde implementerings-, tilgangs- og brukskravene som finnes i all PayPal-dokumentasjon, i tillegg til alle instruksjoner gitt av oss til enhver tid for tjenestene (inkludert, uten begrensning, eventuelle implementerings- og brukerkrav vi pålegger for overholdelse av gjeldende lover og kortsystemregler og forskrifter). Hvis du ikke overholder PayPals instruksjoner, implementerings- og brukerkrav vil du holdes ansvarlig for alle resulterende skader som du, PayPal og tredjeparter lider. PayPal kan oppdatere eller avslutte enhver form for programvare etter varsel til deg. Mens PayPal kan ha (1) integrert bestemt materiale og teknologi fra tredjeparter i eventuelle nettbaserte applikasjoner eller andre apper, inkludert sin egen programvare, og/eller (2) fått tilgang til og brukt bestemt materiale og teknologi fra tredjeparter for å legge til rette for å gi deg PayPal-tjenestene, har du ikke fått og har du heller ingen rettigheter til slikt materiale fra tredjeparter. Du godtar at du ikke skal endre, modifisere, manipulere, reparere, kopiere, reprodusere, tilpasse, distribuere, vise, publisere, omvendt utvikle, oversette, dekompilere, demontere eller på annen måte prøve å opprette kildekode som er avledet fra programvaren eller materiale eller teknologi fra tredjeparter, eller opprette eventuelle avledede verk fra programvaren eller materiale eller teknologi fra tredjeparter. Du erkjenner at alle rettigheter, eiendomsrettigheter og interesser PayPals programvare eies av PayPal og materiale fra tredjeparter som er integrert disse, eies av PayPals tredjepartsleverandører. All annen tredjepartsprogramvare du bruker på PayPals nettsted, er underlagt lisensen du har godtatt overfor tredjeparten som gir deg tilgang til programvaren. Du erkjenner at PayPal hverken eier, kontrollerer eller har noe ansvar eller erstatningsansvar for eventuell tredjepartsprogramvare du velger å bruke på noen av våre nettsteder, programvare og/eller i forbindelse med tjenestene. Denne delen gjelder ikke for din bruk av vertsbaserte PayPal-tjenester, hvis du bruker tjenester på PayPals nettsted, eller andre nettsteder eller plattformer som PayPal eller en tredjepart er vert for, og du ikke har lastet ned PayPals programvare eller bruker tredjeparts programvare på PayPals nettsted.

15.8 Immaterielle rettigheter – tildeling av innholdslisens.

a. Lisenser som tildeles av PayPal

Logoer og tjenestesidentifikatorer URL-adressene som representerer PayPal-nettsted(er), «PayPal» og alle relaterte logoer til produktene og tjenestene våre som er beskrevet på nettstedet(/-stedene), er enten opphavsrettsbeskyttet av PayPal, varemerker eller registrerte varemerker av PayPal eller dens lisensgivere. I tillegg er alle sideoverskrifter, egendefinert grafikk, knappeikoner, og skript enten kopibeskyttet av PayPal, servicemerker, varemerker, og/eller særlige kjennetegn som tilhører PayPal. Du kan ikke kopiere, etterligne, endre, forandre, korrigere eller bruke dem uten skriftlig forhåndssamtykke. Du som forhandler kan bruke HTML-logoer levert av PayPal via våre forhandlertjenester, auksjonsverktøy eller programmer fra datterselskaper uten skriftlig forhåndssamtykke, med det ene formål å identifisere deg selv på nettstedet ditt som en forhandler som godtar betalinger via PayPal-tjenesten, og for å dirigere trafikk fra den nettsiden til tjenesten. Vi kan imidlertid begrense eller oppheve denne tillatelsen når som helst og av hvilken som helst grunn etter eget forgodtbefinnende. Du kan ikke modifisere, forandre eller endre disse HTML-logoene på noen måte, bruke dem på en måte som nedvurderer PayPal eller PayPal-tjenesten, eller fremstille dem på en måte som antyder at du sponses eller anbefales av PayPal. Alle rettigheter og interesser i og til PayPals nettsted og alt innhold på sidene er PayPal og dets lisensgiveres eksklusive eiendom.

b. Lisenser tildelt av deg

Dine bedriftsrelaterte immaterielle rettigheter: Du gir PayPal-konsernet rett til å bruke og vise firmanavnet ditt samt varemerkene og logoene dine på nettstedet vårt og i mobil- og nettapplikasjonene våre med formål om å vise informasjon om bedriften din og dennes produkter og tjenester.

Ditt innhold: Når du sender oss eller legger ut innhold (både for elektronisk eller ikke-elektronisk publisering) ved hjelp av PayPals Tjenester, gir du PayPal-konsernet en ikke-eksklusiv, internasjonal, evigvarende, uoppsigelig, royalty-fri, underlisensierbar (på flere nivåer) rett til å anvende all opphavsrett, publiseringsrettigheter, merkevarerettigheter, databaserettigheter og immaterielle rettigheter du har til innholdet, via alle typer medier som er kjent eller vil bli kjent i fremtiden. Videre gir du i den bredeste forstand som tillates under gjeldende lover, avkall på dine moralske rettigheter, og lover å avstå fra å hevde slike rettigheter mot PayPal-konsernet, deres datterselskaper eller stedfortredere. Du står som representant og garantist for at ingenting av det følgende bryter med noen immaterielle rettigheter: innholdet du har levert til oss, din publisering av innholdet via PayPals tjenester, eller PayPal-konsernets bruk av dette innholdet (herunder arbeid avledet av det) i tilknytning til PayPals tjenester.

15.9 Tredjepartstillatelser.

a. Generelle tillatelser. Du kan uttrykkelig gi, fjerne og administrere tillatelser for noen tredjeparter til å foreta bestemte handlinger på dine vegne. I enkelte tilfeller kan du gjøre dette ved å logge på kontoen din – i andre tilfeller kan du gjøre dette direkte med den aktuelle tredjeparten. Du erkjenner at hvis du gir tillatelse til en tredjepart for å utføre handlinger på dine vegne, kan PayPal gi visse opplysninger om PayPal-kontoen din til denne tredjeparten.

 

b. Bruk av lisensierte tredjepartstjenester til å få tilgang til kontoinformasjonen din

Hvis du tillater at enten:

 1. en tredjeparts tjenesteleverandør som i henhold til gjeldende lovgivning har lisens til å levere kontoinformasjonstjenester («AIS-leverandør»), får tilgang til informasjon om kontoen din på dine vegne, eller
 2. en tredjeparts kortutsteder bekrefter om et beløp som er nødvendig for å utføre en kortbasert betalingstransaksjon, er tilgjengelig på PayPal-kontoen din,

innebærer dette:

 1. at denne avtalen (herunder, uten begrensning, punkt 2.3) fortsatt er gjeldende for deg og tilgangen din til denne informasjonen ved hjelp av AIS-leverandøren eller kortutstederen, og
 2. at du er ansvarlig overfor PayPal:
  1. for handlinger som du har gitt AIS-leverandøren eller kortutstederen autorisasjon til å utføre på dine vegne, og
  2. i henhold til punkt 15.9.d (Ditt ansvar for tillatelser du gir),

med forbehold for dine obligatoriske juridiske rettigheter og punkt 12 (Feil og uautoriserte transaksjoner).

c. Bruk av lisensierte tredjepartstjenester for å starte en betaling

Hvis du tillater at en tredjeparts tjenesteleverandør, som i henhold til gjeldende lovgivning har lisens til å levere betalingsinitieringstjenester («PIS leverandør»), starter en betaling fra kontoen din, innebærer dette:

 1. at denne avtalen (herunder, uten begrensning, punkt 4.1 til og med 4.6 samt punkt 4.10) fortsatt er gjeldende for deg og betalingen som startes av PIS-leverandøren, og 
 2. at du er ansvarlig overfor PayPal:

a. for handlingene som du har gitt PIS-leverandøren autorisasjon til å utføre på dine vegne, og

b. i henhold til punkt 15.9.d (ditt ansvar for tillatelser du gir), underlagt dine obligatoriske juridiske rettigheter og punkt 12 (feil og uautoriserte transaksjoner).

d. Ditt ansvar for tillatelser du gir.

Å gi tillatelse til en tredjepart fritar deg ikke for noen av dine forpliktelser etter denne avtalen. Du aksepterer og godtar at du ikke kan holde PayPal ansvarlig, og at du vil holde PayPal skadesløs, for ethvert ansvar som oppstår fra handlinger eller unnlatelser fra en tredjepart i forbindelse med tillatelsene du har gitt.

 

15.10 PayPal som påloggingsmetode. Hvis du bruker PayPal til å logge deg på eksterne nettsteder eller mobil-apper, kan det hende at vi deler påloggingsstatusen din med tredjeparter som tilbyr denne tjenesten som påloggingsmetode. I tillegg kan vi dele den personlige informasjonen og kontoinformasjonen som du samtykker i at kan deles, slik at tredjeparten kan gjenkjenne deg. PayPal vil ikke gi disse tredjepartene tilgang til PayPal-kontoen din, og vil bare utføre betalinger via kontoen din til den aktuelle tredjeparten dersom du har gitt spesifikk tillatelse til det.

Hvis du tilbyr denne tjenesten som påloggingsmetode til nettstedet ditt, en app eller andre tjenester som har kundekontoer, må du godta alle de spesifikke vilkårene som gjelder når denne funksjonen blir tilgjengelig for deg, og du må overholde alle de spesifikke beskrivelsene i bruksanvisningene eller retningslinjene. PayPal kan ikke garantere for, og representerer ikke på noen andre måter, identiteten til brukerne av denne påloggingsmetoden. PayPal kommer ikke til å gi deg den personlige informasjonen eller kontoinformasjonen til brukeren (heller ikke påloggingsinformasjon) som PayPal er i besittelse av, med mindre brukeren har gitt sitt samtykke til at vi deler den informasjonen med deg.

15.11 Bedriftskunder. Hvis du ikke er en forbruker (en enkeltperson som opptrer med andre formål enn handel, forretning eller yrke), en mikrovirksomhet eller en veldedig organisasjon med årlig inntekt på under 1 million GBP, anser vi deg for å være en «Bedriftskunde» og enkelte bestemmelser i betalingstjenestedirektivet kan unntas for din bruk av PayPal-tjenesten. I slike tilfeller garanterer du overfor PayPal at på det tidspunktet du inngår avtalen eller andre relevante vilkår for tjenestene, er du en bedriftskunde og godtar med dette at følgende punkt av avtalen skal lyde slik:

 1. du har ikke rett til refusjon for forhåndsgodkjente betalinger (f.eks. betalingstransaksjoner igangsatt av en betalingsmottaker (dvs. en forhandler)) som fastsatt i punkt 4.8 og 12.5,
 2. hvor du identifiserer en feil, uautorisert transaksjon og/eller villedende eller uautorisert bruk av betalingsinstrumentet eller kontoen din i tråd med punkt 12.1 og 12.2, har du opptil 60 dager fra datoen for den påståtte feilen eller uriktige kontotilgangen på å varsle oss om dette. Etter den tid har vi ingen plikt til å undersøke eller handle på bakgrunn av varslet ditt,
 3. c. vi tar kun på oss ansvar for uautoriserte transaksjoner i samsvar med punkt 12.4 hvor du har varslet oss om uriktig kontotilgang eller feil innen 60 dager.

 

Som bedriftskunde godtar du også at selv om vi kan velge å gjøre det, er vi ikke forpliktet til å overholde eller gi deg informasjon i henhold til informasjonskravene i Title III av PSD2 og tilsvarende i eventuelle implementeringer av PSD2 i medlemsstater av EU eller EØS som kan være gjeldende for deg («PSD2-implementeringer»). Videre godtar du at punkt 72 og 89 i PSD2 og tilsvarende bestemmelser i PSD2-implementeringer ikke gjelder for bruken din av PayPal-tjenestene, noe som betyr at vi, med unntak av eventuelle andre bestemmelser i denne avtalen, ikke er ansvarlige overfor deg for tap eller skader som følge av det som nevnes i Title III og punkt 72 og 89 av PSD2 og tilsvarende bestemmelser i PSD2-implementeringer.

Til toppen av siden

16. Definisjoner

«Konto» eller «PayPal-konto» betyr en privat konto, bedriftskonto eller Premier-konto.

«Legg til penger» betyr prosessen og/eller funksjonaliteten som er tilgjengelig i kontogrensesnittet, slik at du kan legge til penger i Saldoen din fra bankkontoen din.

«Avtale» betyr denne avtalen med etterfølgende endringer.

«AIS-leverandør» har betydningen som er angitt i punkt 15.9.b.

«Autorisere» eller «Autorisasjon» betyr at du autoriserer en forhandler eller annen tredjepart til å innhente en betaling fra PayPal-kontoen din

«Saldo» betyr e-penger du har innestående på PayPal-kontoen din.

«Bankkontobekreftelsesprosess» er en verifiseringsprosess PayPal kan kreve at du fullfører for å kunne oppheve grensene for overføring, mottak og uttak av penger eller for å bli verifisert. Dette innebærer at PayPal setter to små innskudd inn på bankkontoen din. For å fullføre bankbekreftelsesprosessen kreves det at du oppgir detaljer for innskuddene som satt inn på kontoen din. Du finner mer informasjon om bankbekreftelsesprosessen i PayPals hjelpesenter, som du finner på PayPals nettsted.  «Bankfinansiert betaling» betyr en betaling som er fullstendig finansiert ved hjelp av bankkontoen din (dette er en mulighet).

«Bedriftskonto» betyr en konto som hovedsakelig brukes til næringsformål og ikke for personlig, familie- eller husholdningsformål.

«Virkedager» betyr en dag (annen enn lørdag eller søndag) hvor banker i Luxembourg er åpne for forretningsvirksomhet (for annet enn 24-timers elektronisk bankvirksomhet).

«Kjøper» betyr en bruker som kjøper varer og/eller tjenester, og bruker PayPal-tjenestene til å betale med.

«Kalenderår» betyr fra 1. januar til og med 31. desember i et år.

«Avtale om kortbehandling» betyr den «Forretningsmessige Avtalen» forretningsenheter må inngå direkte med PayPals betalingsbehandler(e).

«Endring» har betydningen som er gitt i punkt 1.6.

«Tilbakeføring» betyr en innsigelse mot en betaling som en kjøper retter direkte mot betalingskortutstederen eller -selskapet.

«Kommersiell transaksjon» har betydningen som er gitt i punkt A4.1 i vedlegg 1, «Gebyrtabeller».

«Krav» betyr en innsigelse mot en betaling som betalingsavsender retter direkte mot PayPal, herunder, uten begrensninger, innsigelser registrert i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse i punkt 13.

«Kommersiell transaksjon» har betydningen som er gitt i punkt A4.1 i vedlegg 1, Gebyrtabeller.

«Uttaksregion for betalingskort» betyr enhver av følgende regioner: Bulgaria, Estland, Gibraltar, Italia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Romania, San Marino, Slovakia og Slovenia (og andre regioner som PayPal lister på nettstedet/nettstedene sitt/sine til enhver tid).

Når vi snakker om «internasjonale gebyrer» i forbindelse med beregning av transaksjonsgebyrer, skal dette ha betydningen som er gitt i punkt A4.4 i vedlegg 1, Gebyrtabeller.

«Kundeservice» er PayPals kundeservice som kan nås på nettet via koblingen «Send oss en e-post» på«Kontakt oss»-siden eller ved å ringe kundeservicenummeret som du finner på PayPals nettsted(er).

«behandlingsansvarlig» (eller «ansvarlig» med formål bare for punkt 5.7), «databehandler» (eller bare «behandleren» med formål bare for punkt 5.7) og «den registrerte» har betydninger gitt til disse uttrykkene i henhold til gjeldende lover for databeskyttelse.

«Lover for databeskyttelse» betyr EU-direktivet 95/46/EF eller regulering (EU) 2016/679 (sistnevnte er vanligvis kjent som EUs generelle regelverk for databeskyttelse) og eventuelle tilknyttede bestemmelser eller instrumenter og alle andre databeskyttelseslover, -regler, lovbestemte krav og forskrifter som gjelder for levering av PayPal-Tjenestene, som for eksempel PayPals interne bindende bedriftsregler.

«Dager» betyr kalenderdager.

«Standard betalingsmetode» betyr at der du har ikke valgt noen Foretrukket betalingsmetode, brukes betalingsmetodene i rekkefølgen som er fastsatt i punkt 3.7.

«Tvist» betyr en disputt som er rettet direkte mot PayPal iløsningssenteret i henhold til punkt 13 i denne avtalen.

Når «innenlands» brukes i forbindelse med beregning av transaksjonsgebyrer, skal denne termen ha betydningen som er gitt i punkt A4.3 i vedlegg 1, Gebyrtabeller.

«eBay» betyr eBay, Inc. og dets tilknyttede selskaper (i forhold til saken).

«E-penger» betyr pengemessig verdi, representert som et krav mot PayPal, som er lagret på en elektronisk enhet, utstedt ved mottak av penger og godtatt som betalingsmiddel av personer som ikke er PayPal. Begrepene «E-penger» og «penger» brukes om hver andre i denne avtalen. Videre, en referanse til en betaling gjort via PayPal-tjenestene refererer til en e-pengebetaling.

«Europa I» har betydningen som er gitt i punkt A4.4 i vedlegg 1, Gebyrtabeller.

«Europa II» har betydningen som er gitt i punkt A4.4 i vedlegg 1, Gebyrtabeller.

«Det europeiske økonomiske samarbeidsområde» eller «EØS» betyr landene i Den europeiske union pluss Island, Norge og Liechtenstein.

«Arrangement» har betydningen som er gitt i punkt 13.13.

«Gebyrer» betyr beløpene som er angitt i Vedlegg 1 i denne Avtalen.

«Fullt program-bruker» betyr en bruker med en PayPal-konto registrert i Norge.

«Betalingsmetode» betyr den eksterne betalingsmetoden brukt til å hente e-penger i saldoen din automatisk ved betalingstransaksjoner gjennom PayPal. Følgende betalingsmetoder kan brukes til å finansiere saldoen for en betalingstransaksjon : bankkonto og betalingskort (herunder, i enkelte tilfeller, forhåndsbetalte kort).

«Uriktig kontotilgang» har betydningen som er gitt i punkt 12.1.

«Informasjon» betyr all konfidensiell og/eller personlig identifiserbar informasjon eller annen informasjon relatert til en konto eller bruker, herunder følgende, uten begrensning: navn, e-postadresse, post- eller fraktadresse, telefonnummer og betalingsinformasjon.

«Vare ikke mottatt» betyr en innsigelse fra en kjøper som hevder at varen som ble kjøpt, ikke ble mottatt.

«Knytt til og bekreft kort-prosessen» er en verifiseringsprosess PayPal kan kreve at du fullfører for å oppheve grensene for overføring eller mottak av penger, eller for å bli verifisert, noe som involverer at PayPal belaster deg et «gebyr for tilkobling og bekreftelse av betalingskort» til kortet ditt. Deretter må du logge på kontoen og angi den firesifrede verifiseringskoden som vises på transaksjonsutskriften fra kortutstederen din, og som er tilknyttet gebyret for tilknytting og bekreftelse av betalingskort (se vedlegg 1). Du finner mer informasjon om prosessen «knytte til og bekreft kort» i PayPals hjelpesenter som du finner på PayPals nettsted.

«Massebetalinger» (også kalt «utbetalinger») er funksjonen som muliggjør sending av flere betalinger samtidig. En kvittering fra oss på en gruppefil med et massebetalingsoppdrag fra deg er, i henhold til avsnitt 4.1, kvittering på betalingsoppdraget slik dette forstås i denne avtalen.

«Forhandleren har utsatt betalingsbehandlingen» betyr en forsinkelse mellom tiden du autoriserte en betaling og forhandleren behandlet betalingen.

«Mikrovirksomhet» betyr en virksomhet som har færre enn 10 ansatte, og har et årlig resultat som ikke overstiger 2 millioner euro.

«Nord-Europa» har betydningen som er gitt i punkt A4.4 i vedlegg 1, Gebyrtabeller.

«NSF-risiko» betyr risikoen for at en bank kan reversere en bankfinansiert betaling på grunn av at det ikke var nok penger på bankkontoen til å utføre betalingen.

«Betalingskonto» har betydningen som er gitt innledningsvis i denne avtalen.

«Betalingsinstrument» betyr noen eller alle prosedyrene, instruksjonene eller kravene som er nedfelt på PayPals nettsted(er), og som tillater brukere å få tilgang til og/eller bruke PayPal-tjenesten.

«Betalingsoppdrag» betyr en gyldig instruksjon gjort av deg til oss om utførelsen av en betalingstransaksjon.

«Betalingsmottaker» har betydningen som er gitt i punkt 11.1.

«Betalingsgjennomgang» betyr prosessen beskrevet i punkt 4 i denne avtalen.

«PayPal», «vi», «oss» eller «vår» betyr PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie, S.C.A., som har sitt registrerte hovedkontor på adressen 22–24 Boulevard Royal L-2449 i Luxembourg, og disse benevnelsene omfatter også selskapets etterfølgere og eventuelle personer vi har overdratt våre rettigheter til under denne Avtalen.

«PayPals kjøperbeskyttelse» betyr PayPals kjøperbeskyttelsesprogram som er beskrevet i punkt 13.

«PayPal-konsernet» viser til PayPal Holdings Inc. og datterselskaper og tilknyttede selskaper (som inkluderer, men ikke er begrenset til PayPal).

 «PayPal-Nettsted(er)» betyr enhver nettadresse, for eksempel www.paypal.no, der vi leverer PayPal-Tjenester.

«Privatkonto» betyr en konto brukt primært for private, familie- eller husholdningsformål.

«personopplysninger» har betydningen som er gitt i henhold til lover for databeskyttelse.

«Personlig transaksjon» har betydningen som er gitt i punkt A4.2 i vedlegg 1, «Gebyrtabeller».

«PIS-leverandør» har betydningen som er angitt i punkt 15.9.c.

«Retningslinje» eller «retningslinjer» betyr alle retningslinjer eller annen avtale mellom deg og PayPal som du har inngått på PayPals nettsted, eller i forbindelse med din bruk av PayPal-tjenestene.

«Oppdatering av retningslinjer» betyr et forhåndsvarsel om endringer som PayPal kan gjøre skriftlig tilgjengelig.

«Forhåndsgodkjent betaling» betyr en betaling gjort av deg ved hjelp av PayPal-tjenesten på grunnlag av et betalingsoppdrag mottatt av PayPal fra deg via en tredjepart du har autorisert (for eksempel en butikk eller annen forhandler du ønsker å betale for kjøp). Denne typen betaling kalles også for en automatisk betaling.

«PSD2» har betydningen som er angitt i det andre avsnittet i denne Avtalen.

«Foretrukket betalingsmetode» betyr en betalingsmetode du velger for å finansiere en betaling i stedet for å bruke betalingsmetoden som er angitt som standard.

«behandling av» (og avledede begreper) med formål bare for punkt 5.7 har betydningen som er gitt i henhold til lover om databeskyttelse.

«Reserve» betyr et beløp eller en prosentandel av pengene mottatt på kontoen din som vi reserverer for å beskytte deg mot risikoen for reverseringer, tilbakeføringer, krav eller annen risiko, utsatthet og/eller ansvar relatert til kontoen din og/eller din bruk av PayPal-tjenestene.

«Reservekonto» har betydningen som er gitt innledningsvis i denne avtalen.

«Løsningssenter» betyr PayPals løsningssenter som er tilgjengelig via «Min konto»-fanen når du er logget på kontoen din, eller på andre måter som PayPal til enhver tid gjør tilgjengelig.

 «Restriksjonsbelagte aktiviteter» betyr de aktivitetene som er beskrevet i punkt 9 i denne avtalen.

«Reversering» er en betaling du har mottatt, men som PayPal kan reversere til avsenderen eller annen tredjepart fordi betalingen: (a) er bestridt av en kjøper direkte overfor banken og/eller (b) er flyttet fra saldoen av en eller annen grunn (en annen grunn enn tilbakeføring eller krav i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse), herunder, men uten begrensninger, dersom (i) betalingene bryter med våre retningslinjer for akseptabel bruk, eller vi har rimelig grunn til å mistenke at den bryter med retningslinjene for akseptabel bruk eller (ii) betalingsbeløpet ikke er autorisert av avsenderen med relevant tredjepart i sammenheng med en gyldig autorisasjon for at en tredjepart kan igangsette betaling (se punkt 4.8), og/eller (iii) betalingen er dekket av en bankoverføring som deretter av en eller annen grunn ble reversert av banken, og/eller (c) er kategorisert av PayPals interne risikomodell som en risikabel betaling som må reverseres for å redusere risikoen tilknyttet betalingen. Begrepet «Reversert» skal tolkes i samsvar med dette.

«Selger» og«Forhandler» brukes om hverandre og betyr en Bruker som selger varer og/eller tjenester og som benytter PayPal-tjenestene til å motta betalinger.

«Betale/overføre» betyr muligheten til å overføre penger gjennom PayPal-tjenesten.

«Tjenester» viser til alle produkter, tjenester, innhold, funksjoner, teknologi eller funksjonalitet som tilbys av PayPal og tilknyttede nettsteder, apper og tjenester.

«Avviker vesentlig fra beskrivelsen» er definert i punkt 13.8 i denne Avtalen.

«Særskilte finansieringsordninger» har betydningen som er angitt i punkt 3.5.

«Transaksjonsrisiko» betyr risikoen for at PayPals posisjon blir vesentlig påvirket i tilknytning til ansvar du påtar deg overfor PayPal eller annen tredjepart som gjelder en kommersiell betalingstransaksjon (herunder, (i) risiko relatert til eventuell tvist, krav, tilbakeføring, reversering, gebyrer, bøter eller straffer, (ii) risikoen for at en selger ikke leverer ytelsen i kontrakten med kjøperne sine, (iii) en risiko som oppstår hvis du selger en vare du ikke umiddelbart leverer når du mottar betaling og (iv) risikoen for annet ansvar som er pålagt av PayPal (eller annen tredjepart) relatert til den gjeldende betalingen), i hver sak uavhengig av om risikoen faktisk eksisterer, er forventet av PayPal eller antatt av PayPal at eksisterer. Transaksjonsrisiko omfatter uten begrensning, (a) arrangements- eller konsertbilletter, for den risikoen som finnes før arrangementet eller konserten har funnet sted og, (b) for transaksjoner relatert til reiser, for risikoen som eksisterer før de reiserelaterte varene og tjenestene er levert. Du blir fra tid til annen varslet om spesifikke omstendigheter hvor transaksjonsrisiko oppstår (eller anses for å ha oppstått) i forhold til denne avtalen.

«Uautorisert betaling» betyr en innsigelse fra en kjøper som hevder at han eller hun ikke foretok betalingen samt at personen som foretok betalingen, ikke var autorisert til det.

«Unik identifikator» viser til en identifikator som brukes til å (1) utføre en PayPal-betaling, slik som e-postadressen, mobiltelefonnummeret eller annen identifikator vi kan varsle deg på, som er registrert på en PayPal-konto som har god anseelse (2) ta ut penger ved overføring fra kontoen din, slik som identifikasjonsdetaljer for bankkontoen din (f.eks. IBAN- eller sorteringskode og bankkontonummer) eller betalingskortidentifikasjon (f.eks. kortnummer og kortsikkerhetskode).

«Bruker», «du» eller «din» betyr deg og enhver annen person eller enhet som inngår denne avtalen med oss eller bruker tjenesten.

«Verifisert» betyr at du har fullført vår verifiseringsprosess for å bidra til å etablere identiteten din hos PayPal.

Til toppen av siden

 

Vedlegg 1. Gebyrtabeller

Du samtykker i at vi kan trekke gebyrene våre fra beløpene vi overfører, og at vi gjør dette før de aktuelle midlene krediteres kontoen din.

Når du overfører eller mottar en betaling, påløper det gebyrer avhengig av:

 • hvilken transaksjonstype betalingen faller inn under (om den er en kommersiell transaksjon, en personlig transaksjon eller noe annet), og
 • om betalingen skjer innenlands eller internasjonalt, og/eller betalingsmetoden som brukes.

Det påløper gebyrer også for annen kontoaktivitet og andre hendelser, som beskrevet i denne avtalen.

Les gjennom ordlisten i punkt A4 i vedlegg 1 for å få mer informasjon om dette.

 

Oppgitte gebyrer inkluderer alle gjeldende skatter og avgifter. Det kan imidlertid finnes andre skatter eller kostnader som ikke betales via PayPal, eller som pålegges av oss. Det kan påløpe telefonkostnader og kostnader fra nettleverandøren din eller andre selskaper, eller tilknyttede belastninger, som et resultat av din bruk av tjenestene.

Vi informerer deg nærmere om beløpene du vil motta, samt våre gebyrer enten via e-post eller i transaksjonsloggen din (tilgjengelig når du er pålogget kontoen din). Med mindre det kan bevises at vi har gjort en feil, skal du betale alle gebyrer til det fulle, uten noen slags fratrekk. Vi kan kreve deg for gebyrer for eventuelle ekstratjenester vi besørger utenfor det avtalen omfatter. Vi opplyser deg om disse gebyrene når du vil bruke en slik tjeneste.

 

A1. Personlig transaksjon: betalingsgebyrer

Vær oppmerksom på at avsenderen betaler gebyret. Les gjennom A4.2.3 i vedlegg 1 for å få ytterligere informasjon.

Betalingsgebyret for personlige transaksjoner vises på betalingstidspunktet. 

Der det står at det er et prosentbasert gebyr og/eller en fastgebyrkomponent, kan du se A4.5, A4.6 og A4.7 i vedlegg 1 for mer informasjon.

A1.1 Innenlands personlig transaksjon: betalingsgebyrer

 

Aktivitet

Gebyr

Utføre en innenlands personlig betaling

Gratis (når det ikke er valutakonvertering involvert) 

 

A1.2 Transaksjoner for internasjonale personlige betalinger

A1.2.1 Transaksjoner for internasjonale personlige betalinger utført til EØS-området i EUR eller SEK

Aktivitet

Gebyr.

Utførelse av internasjonal personlig betaling til EØS-området i EUR eller SEK

Gratis (når det ikke er valutakonvertering involvert) 

A1.2.2 Andre transaksjoner for internasjonale personlige betalinger

Hvis du vil finne gebyret som påløper ved en betaling via en internasjonal personlig transaksjon til en bruker i et bestemt land, følger du trinnene nedenfor.


Trinn 1. Finn landet mottakeren har registrert adresse i. Les gjennom punkt A4.4 i vedlegg 1 for å få mer informasjon om dette. Spør mottakeren hvis du ikke er sikker (andre kolonne).
Trinn 2. Finn den gjeldende for personlige betalingen (tredje kolonne).

Aktivitet

Land for mottakerens PayPal-konto

Gebyr for personlige betalinger

 

^^

Utførelse av en internasjonal personlig betaling

USA, Canada, Nord-Europa, Europa I, Europa II

 

1,99 EUR

Alle andre land^

3,99 EUR

 

 

^Avhengig av tjenestetilgjengelighet for mottakeren som er registrert i det aktuelle landet.

 ^^ Se A4.7 i vedlegg 1 nedenfor.

 

A2. Kommersiell transaksjon: betalingsgebyrer

I tilfeller der det erklæres å være en fast gebyrkomponent, kan du finne mer informasjon om dette i punkt A4.6 i vedlegg 1.

Aktivitet eller hendelse

Gebyr

A2.1 Overføring (kjøp)

Gratis (når det ikke er valutakonvertering involvert) 

A2.2 Motta innenlandsbetalinger (salg)

A2.2.1 Norske standardgebyrer: 
3,4 % + fast gebyr 
A2.2.2 Gebyrer for bruk av den nye betalingsløsningen

 

Betalinger fra kort (Visa eller Mastercard) ved bruk av tilpassede kortfelt*

Kort finansierte betalinger fra brukere av våre vilkår for betalinger uten en PayPal konto tjeneste

Betalinger fra lokale betalingsmåter

Andre betalinger

Gebyrstruktur for blandede priser

Interchange Plus-gebyrstruktur

 

Gebyr

1,90 % + fast gebyr

Interbankgebyr + 1,90 % + fast gebyr

1,90 % + fast gebyr

1,90 % + fast gebyr

Se avsnittet om standardgebyrer (A2.2.1) og avsnittet for forhandlergebyrer (A2.2.3)

*SePayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester for å få mer informasjon om gebyrstrukturen Interchange Plus og gebyrstruktureren Blandede priser og hvilke valg du har.


A2.2.2 Forhandlergebyrer (med forbehold om søknad og forhåndsgodkjenning av PayPal). Vurderes fra sak til sak, etter bl.a. følgende kriterier: månedlig salgsvolum som oppfyller betingelsene, størrelsen på gjennomsnittlig handlekurv og en konto med god anerkjennelse): 

Norske forhandlergebyrer:

Klasse

Samlet pengebeløp fra betalinger ved kommersielle transaksjoner mottatt i den foregående kalendermåneden

Gebyr per betaling

1

0,00–20 000,00 NOK

3,4 % + fast gebyr

2

20 000,01–80 000,00 NOk

2,9 % + fast gebyr

3

80 000,01–400 000,00 NOK

2,7 % + fast gebyr

4

400 000,01–800 000,00 NOK

2,4 % + fast gebyr

5

over 800 000 NOK

1,9 % + fast gebyr

A2.3 Motta internasjonale betalinger (salg)

Du pålegges gebyret for mottak av innenlands kommersielle transaksjoner pluss et prosentbasert internasjonalt tilleggsgebyr, som beskrevet i tabellen nedenfor (avhengig av avsenderens land).

Avsenders land

Gebyr for internasjonal transaksjon

Nord-Europa / Europa I

0,5 %

Europa II/USA/Canada /resten av verden

2,0 %

Merknad:: Internasjonale betalinger i euro eller svenske kroner mellom kontoer registrert i EU eller EØS behandles som innenlandske kommersielle transaksjoner når det gjelder gebyrer.

A3. Andre gebyrer

Aktivitet eller hendelse

Gebyr

A3.1 Valutakonvertering

A3.1.1 For valutakonverteringer av beløp på PayPal-kontoen din som ikke utgjør en del av en spesifikk transaksjon inn til eller ut av kontoen (f.eks. konvertering av saldoen til en annen valuta), og for transaksjoner som involverer en valutakonvertering hvor selgeren har godtatt å dekke konverteringsgebyret:

 

3,0 % over basisvalutakursen (for å oppnå transaksjonens valutakurs).

A 3.1.2 for alle andre transaksjoner som involverer en valutakonvertering, og som selgeren ikke har godtatt å dekke konverteringsgebyret for (inkludert konvertering av beløp returnert til deg som refusjoner eller avviste betalinger): 

4,0% over utgangsvalutakursen (for å oppnå valutakursen transaksjon).

A3.2 Overføring av saldoen din

Overføring til egen bankkonto (hvis tilgjengelig): Gratis

A3.3 Tilbakeføringer 

 

For å dekke kostnaden for behandling av tilbakeføringer, fastsetter PayPal et oppgjørsgebyr til selgere for tilbakeføringer av betalingskortbetalinger. (en tilbakeføring kan oppstå når en kjøper avviser eller reverserer en belastning på kortet sitt gjennom kortutstederen).

Gebyret gjelder ikke hvis transaksjonen er dekket av PayPals selgerbeskyttelse.

 

Tilbakeføringsgebyret er som følger, og er basert på valutaen mottatt som følger:

Australske dollar:

22,00 AUD

Brasilianske real:

35,00 BRL

Kanadiske dollar:

20,00 CAD

Tsjekkiske koruna:

400,00 CZK

Danske kroner:

120,00 DKK

Euro:

16 EUR

Hongkong dollar:

155,00 HKD

Ungarske forinter:

4325 HUF

Israelske shekel:

75,00 ILS

Japanske yen:

1 875 JPY

Malaysiske ringgit:

65,00 MYR

Meksikanske peso:

250,00 MXN

Newzealandske dollar:

28,00 NZD

Norske kroner:

125,00 NOK

Filippinske peso:

900,00 PHP

Polske zloty:

65,00 PLN

Russisk rubel:

640,00 RUB

Singaporske dollar:

28,00 SGD

Svenske kroner:

150,00 SEK

Sveitsiske franc:

22,00 CHF

Nye taiwanske dollar:

625,00 TWD

Thailandske baht:

650,00 THB

Britiske pund:

14,00 GBP

Amerikanske dollar:

20,00 USD

A3.4 Kommersielle transaksjonsrefusjoner

A3.4.1 Fullstendige refusjoner

Hvis du gir en fullstendig refusjon av en betaling for en kommersiell transaksjon, beholder vi kun det faste gebyret av det kommersielle transaksjonsgebyret.

Kjøperens konto godskrives med hele betalingsbeløpet for den kommersielle transaksjonen.

Kontoen din belastes med beløpet som opprinnelig ble godskrevet kontoen din i forbindelse med den kommersielle betalingstransaksjonen, og den faste gebyrdelen av det kommersielle transaksjonsgebyret.

Se også punkt 5.7.1 (refusjoner).

 

A3.4.2 Delvise refusjoner

Hvis du utsteder en delvis refusjon av en betaling for en kommersiell transaksjon, beholder vi en proporsjonal del av den faste gebyrdelen av det kommersielle transaksjonsgebyret.

Kjøperens konto godskrives med beløpet du fastsetter som en delvis refusjon til kjøperen.

Vi vil belaste kontoen din med den proporsjonale delen av det opprinnelige beløpet som ble godskrevet din konto i forbindelse med betalingen for den kommersielle transaksjonen, og den proporsjonale delen av den faste gebyrdelen av det kommersielle transaksjonsgebyret.

Se også punkt 5.7.1 (refusjoner).

A3.5 Overføring av betalinger via PayPals massebetalinger

A3.5.1 Gebyr

 

2 % av betalingsbeløp

A3.5.2 Tak på transaksjonsgebyr ved bruk av PayPals massebetalinger innenlands

 

Et maksimalt gebyrtak per betaling gjelder som følger for innenlandske transaksjoner (basert på betalingsvaluta):

Australske dollar:

16,00 AUD

Brasilianske real:

24,00 BRL

Kanadiske dollar:

14,00 CAD

Tsjekkiske koruna:

280,00 CZK

Danske kroner:

84,00 DKK

Euro:

12,00 EUR

Hongkong dollar:

110,00 HKD

Ungarske forinter:

3080,00 HUF

Israelske shekel:

50,00 ILS

Japanske yen:

1200,00 JPY

Malaysiske ringgit:

50,00 MYR

Meksikanske peso:

170,00 MXN

Newzealandske dollar:

20,00 NZD

Norske kroner:

90,00 NOK

Filippinske peso:

640,00 PHP

Polske zloty:

46,00 PLN

Russisk rubel:

480,00 RUB

Singaporske dollar:

20,00 SGD

Svenske kroner:

100,00 SEK

Sveitsiske franc:

16,00 CHF

Nye taiwanske dollar:

440,00 TWD

Thailandske baht:

460,00 THB

Britiske pund:

10,00 GBP

Amerikanske dollar:

14,00 USDA3.5.3 Tak på transaksjonsgebyr for annen bruk av PayPals massebetalinger

 

Et maksimalt gebyrtak per enkeltbetaling gjelder som følger for alle andre transaksjoner (basert på betalingsvaluta):

Australske dollar:

100,00 AUD

Brasilianske real:

150,00 BRL

Kanadiske dollar:

90,00 CAD

Tsjekkiske koruna:

1700,00 CZK

Danske kroner:

500,00 DKK

Euro:

70,00 EUR

Hongkong dollar:

660,00 HKD

Ungarske forinter:

18500,00 HUF

Israelske shekel:

320,00 ILS

Japanske yen:

8000,00 JPY

Malaysiske ringgit:

300,00 MYR

Meksikanske peso:

1080,00 MXN

Newzealandske dollar:

120,00 NZD

Norske kroner:

540,00 NOK

Filippinske peso:

3800,00 PHP

Polske zloty:

280,00 PLN

Russisk rubel:

2800,00 RUB

Singaporske dollar:

120,00 SGD

Svenske kroner:

640,00 SEK

Sveitsiske franc:

100,00 CHF

Nye taiwanske dollar:

2700,00 TWD

Thailandske baht:

2800,00 THB

Britiske pund:

60,00 GBP

Amerikanske dollar:

90,00 USDMerknad: For internasjonale betalinger i euro eller svenske kroner foretatt mellom kontoer registrert i EU eller EØS, gjelder de innenlandske transaksjonsgrensene.

A3.6 Gebyr for å knytte til og bekrefte betalingskort (verifisering av betalingskortdetaljer).
 

Enkelte brukere kan, for å kunne øke overføringsgrensen eller når PayPal bestemmer det, belastes med et gebyr for å knytte til og få bekreftet betalingskortet sitt.

 

Avhengig av valuta

1 GBP, 1,5 EUR, 1,95 USD, 2,45 CAD, 200 JPY, 2 AUD, 3 CHF, 15 NOK, 15 SEK, 12,5 DKK, 6,50 PLN, 400 HUF, 60 RUB, 50 CZK, 3 SGD, 15 HKD, 3 NZD, 70 TWD, 70 THB, 100 PHP, 4 BRL, 20 MXN eller 8 ILS. 
 


Dette beløpet refunderes når betalingskortets eller debetkortets verifiseringsprosess er fullført på vellykket måte.

A3.7 Priser for veldedige organisasjoner

Avhengig av søknadsbehandling og forhåndsgodkjenning av PayPal 

A3.7.1 Innenlandske gebyrer for veldedige organisasjoner 
1,9 % + et fast veldedighetsgebyr per transaksjon. 

A3.7.2 Fast veldedighetsgebyr 
Avhengig av mottatt betalingsvaluta:

Australske dollar:

0,30 AUD

Brasilianske real:

0,60 BRL

Kanadiske dollar:

0,30 CAD

Tsjekkiske koruna:

10,00 CZK

Danske kroner:

2,60 DKK

Euro:

0,35 EUR

Hongkong dollar:

2,35 HKD

Ungarske forinter:

90,00 HUF

Israelske shekel:

1,20 ILS

Japanske yen:

40 JPY

Malaysiske ringgit:

2 MYR

Meksikanske peso:

4,00 MXN

Newzealandske dollar:

0,45 NZD

Norske kroner:

2,80 NOK

Filippinske peso:

15,00 PHP

Polske zloty:

1,35 PLN

Russisk rubel:

10,00 RUB

Singaporske dollar:

0,50 SGD

Svenske kroner:

3,25 SEK

Sveitsiske franc:

CHF 0,55

Nye taiwanske dollar:

10,00 TWD

Thailandske baht:

11,00 THB

Britiske pund:

0,20 GBP

Amerikanske dollar:

0,30 USD


A3.7.3 Internasjonale gebyrer for veldedige organisasjoner: Gebyret for internasjonale transaksjoner ved bruk av prisene som gjelder for veldedige organisasjoner, er det samme som gebyret for å motta internasjonale kommersielle betalinger. 

Merknad: For internasjonale betalinger i euro eller svenske kroner foretatt mellom kontoer registrert i EU eller EØS gjelder innenlandsk transaksjonsgebyr.

 

A3.8 Mottak av mikrobetalinger

 

Hvis du søker om det og gis forhåndsgodkjenning av PayPal, kan du oppgradere en eksisterende konto slik at du kan motta gebyret for mikrobetalinger – ta gjerne kontakt hvis du vil gjøre dette. Denne satsen blir gjeldende for alle kommersielle transaksjoner som betales inn til PayPal-kontoen din.

 

A3.8.1 Gebyr for mikrobetalinger innenlands

 

5 % + fast gebyr for mikrobetalinger

 

A3.8.2 Gebyr for internasjonale mikrobetalinger

 

6 % + fast gebyr for mikrobetalinger

 

A3.8.3 Fast gebyr for mikrobetalinger

 

Som spesifisert av mottatt valuta

 

Australske dollar:

0,05 AUD

Brasilianske real:

0,10 BRL

Kanadiske dollar:

0,05 CAD

Tsjekkiske koruna:

1,67 CZK

Danske kroner:

0,43 DKK

Euro:

0,05 EUR

Hongkong dollar:

0,39 HKD

Ungarske forinter:

15 HUF

Israelske shekel:

0,20 ILS

Japanske yen:

7 JPY

Malaysiske ringgit

0,20 MYR

Meksikanske peso:

0,55 MXN

Newzealandske dollar:

0,08 NZD

Norske kroner:

0,47 NOK

Filippinske peso:

2,50 PHP

Polske zloty:

0,23 PLN

Russisk rubel:

2,00 RUB

Singaporske dollar:

0,08 SGD

Svenske kroner:

0,54 SEK

Sveitsiske franc:

0,09 CHF

Nye taiwanske dollar:

2 TWD

Thailandske baht:

1,80 THB

Britiske pund:

0,05 GBP

Amerikanske dollar:

0,05 USD


Merknad:For internasjonale betalinger i euro eller svenske kroner foretatt mellom kontoer registrert i EU eller EØS, gjelder det innenlandske transaksjonsgebyret.

 

 

A4. Ordliste

A4.1 A Med en «kommersiell transaksjon» menes kjøp og salg av varer eller tjenester, andre kommersielle transaksjoner eller mottak av betalinger når du «ber om penger» via PayPal.

A4.2 A Med en «personlig transaksjon» mener vi overføring av penger (innledet fra «Venner og familie»-fanen i «Betal/overfør penger»-flyten) til, og det å motta penger inn på PayPal-kontoen din fra, venner og familie uten at det finnes en underliggende kommersiell transaksjon (betalingen er med andre ord ikke for kjøp av varer eller tjenester eller tilknyttet noen annen kommersiell transaksjon).

Hvis du foretar en kommersiell transaksjon (du selger f.eks. varer eller tjenester), har du ikke lov til å be kjøperen om å sende deg en personlig transaksjonsbetaling for kjøpet. Hvis du gjør det, kan PayPal fjerne muligheten til å godta alle eller noen av betalingene for personlige transaksjoner. Vær også oppmerksom på at:

A4.2.1 Fra bestemte land, inkludert Kina og (i noen tilfeller) Tyskland, kan du ikke betale/overføre penger for en personlig transaksjon;

A4.2.2 Kontoer som er registrert i India eller Brasil, kan verken overføre eller motta personlige betalingstransaksjoner. Dette betyr at du ikke kan overføre personlige transaksjonsbetalinger til kontoer registrert i India eller Brasil, og

A4.2.3  avsenderen betaler Gebyret.

A4.3 A Vi kaller det en «innenlandsbetaling» når både avsender og mottaker er registrert hos PayPal som hjemmehørende i samme land.

A4.4 A Vi kaller det en «internasjonal betaling» når avsender og mottaker er registrert hos PayPal som hjemmehørende i ulike land. Visse land grupperes sammen på følgende måte, slik at de lettere kan refereres til ved beregning av gebyrer for internasjonale betalinger:

Gruppenavn

Land

Nord-Europa

Åland, Danmark, Færøyene, Finland, Grønland, Island, Norge, Sverige.

Europa I

Belgia, Estland, Frankrike (herunder Fransk Guyana, Guadeloupe, Martinique, Reunion og Mayotte), Gibraltar, Hellas, Irland, Isle of Man, Kanaløyene, Kypros, Italia, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederland, Portugal, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Tyskland, Vatikanstaten og Østerrike.

Europa II

Albania, Andorra, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Georgia, Hviterussland, Kosovo, Kroatia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Makedonia, Moldova, Polen, Romania, Russland, Serbia, Sveits, Tsjekkia, Ukraina og Ungarn.

 

A4.5 Prosentbaserte gebyrer (f.eks. 3,4 %) viser til et beløp som tilsvarer denne prosentandelen av betalingsbeløpet, som (med mindre annet er oppgitt) er belastet i valutaen som betalingen mottas i.

A4.6 Faste gebyrer for kommersielle transaksjoner og personlige transaksjoner er (med mindre annet er oppgitt) basert på valutaen som transaksjonen mottas i, som følger:

Valuta:

Gebyr:

Valuta:

Gebyr:

Australske dollar:

0,30 AUD

Newzealandske dollar:

0,45 NZD

Brasilianske real:

0,60 BRL

Norske kroner:

2,80 NOK

Kanadiske dollar:

0,30 CAD

Filippinske peso:

15,00 PHP

Tsjekkiske koruna:

10,00 CZK

Polske zloty:

1,35 PLN

Danske kroner:

2,60 DKK

Russisk rubel:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singaporske dollar:

0,50 SGD

Hongkong dollar:

2,35 HKD

Svenske kroner:

3,25 SEK

Ungarske forinter:

90,00 HUF

Sveitsiske franc:

CHF 0,55

Nye israelske shekel:

1,20 ILS

Nye taiwanske dollar:

10,00 TWD

Japanske yen:

40,00 JPY

Thailandske baht:

11,00 THB

Malaysiske ringgit:

2,00 MYR

Britiske pund:

0,20 GBP

Meksikanske peso:

4,00 MXN

Amerikanske dollar:

0,30 USD

 A4.7 Gebyrer belastet i forskjellige valutaer for å sende betalinger: Noen gebyrer skal betales av deg til PayPal i andre valutaer enn valutaen for saldoen(e) som du sender betalingsbeløpet fra. I slike tilfeller utfører vi en valutakonvertering (i henhold til punkt 8.2, som vi belaster deg et valutakonverteringsgebyr for, som fastsatt i punkt A3.1 i vedlegg 1) fra valutaen for hver relevante innledende saldo til valutaen som det betales et gebyr for, og vi vil samle inn gebyrene fra den konverterte saldoen. 

 

Til toppen av siden