PAYPALS BRUKERAVTALE

Om kontoen din

Denne brukeravtalen trer i kraft for alle brukere fra og med 31. oktober 2022.

Velkommen til PayPal!

Dette er vilkårene og betingelsene i kontrakten mellom deg og PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A («PayPal»), som styrer din bruk av PayPal-kontoen og PayPal-tjenestene, som vi kaller brukeravtalen. Den gjelder bare for PayPal-kontoer for innbyggere i Norge. Denne brukeravtalen gjelder ikke din bruk av PayPals Xoom-tjeneste, som reguleres separat av de juridiske Xoom-avtalene. Hvis du er en enkeltperson, må du være minst 18 år og ha full juridisk myndighet til å inngå kontrakten, åpne en PayPal-konto og bruke PayPal-tjenestene. Hvis du er en virksomhet, må virksomheten være registrert i Norge.

Hvis du vil bruke PayPal-tjenestene, må du åpne en PayPal-konto. Ved å åpne og bruke en PayPal konto godtar du å overholde alle vilkårene i denne brukeravtalen, som vil være gyldige til den opphører. Du godtar også å overholde følgende tilleggsdokumenter og alle de andre dokumentene på siden Juridiske avtaler som gjelder for deg:

Les nøye gjennom alle vilkårene i denne brukeravtalen og alle de andre dokumentene som gjelder for deg.

Vi kan revidere denne brukeravtalen og noen av dokumentene som er oppført ovenfor, fra tid til annen. Vi legger ut en melding på siden Oppdatering av retningslinjer på nettstedet vårt og varsler deg minst to måneder på forhånd. Ved å fortsette å bruke tjenestene våre etter eventuelle endringer i denne brukeravtalen, godtar du å overholde og være bundet av disse endringene. Du kan varsle PayPal om din innvending til de foreslåtte endringene eller avslutte kontoen din før de foreslåtte endringene trer i kraft. Enhver nødvendig redigering, herunder for typografiske feil eller beregningsfeil eller andre åpenbare feil, utgjør ikke en endring i brukeravtalen. Hvis du ikke godtar endringene, kan du avslutte kontoen din kostnadsfritt før endringene trer i kraft.

Informasjon om oss

Tjenestene våre leveres av PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S Luxembourg B 118 349) til registrerte brukere i EØS-området. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontakter PayPal, kan du se denne siden på Kundeservice.

PayPal er lisensiert som bank (eller kredittinstitusjon) i Luxembourg. Vi overvåkes av finanstilsynet i Luxembourg, Commission de Surveillance du Secteur Financier eller CSSF. CSSFs hovedkontor: 283, rute d'Arlon, L-1150 Luxembourg. CSSF opprettholder et register over organisasjonene som de regulerer, på https://supervisedentities.apps.cssf.lu/index.html?language=en#Home. PayPal har registernummeret B00000351, men du kan også finne oss i registret ved å søke etter navnet vårt. Handelsregisternummer: R.C.S Luxembourg B 118 349.

Tjenesten vår

PayPals hovedvirksomhet er utstedelse av elektroniske penger og levering av betalingstjenester med disse elektroniske pengene. Gjennom tjenestene våre kan du foreta betalinger og donasjoner via nettet og i butikk og sende, be om og motta elektroniske penger. PayPal tilbyr også andre finansielle og relaterte tjenester som du finner på siden Juridiske avtaler for PayPal-tjenester. Disse tjenestene kalles samlet for «tjenesten».

Denne brukeravtalen, sammen med andre juridiske vilkår og lovpålagt deling som gjelder din bruk av PayPal-tjenesten, gjøres til enhver tid tilgjengelig for deg på PayPals nettsted (vanligvis på siden «Juridiske avtaler»). Vi kan også sende denne informasjonen til deg.

Du kan be om en kopi av eventuelle lovpålagte opplysninger (herunder denne brukeravtalen) fra oss, og da sender vi deg dette i et format som lar deg lagre og reprodusere informasjonen (for eksempel via e-post).

Hva trenger du for å bruke PayPal tjenesten?

For å bruke tjenesten vår må du ha tilgang til en smarttelefon og datamaskin eller et nettbrett og ha en Internett-tilkobling.

Åpne en konto

Vi tilbyr to kontotyper: privatkontoer og bedriftskontoer. For å kunne åpne en konto hos oss må du:

  \t
 • Være en person (minst 18 år gammel) eller en bedrift som kan inngå en juridisk bindende avtale.
 • \t
 • Fullføre registreringsprosessen vår.

Som en del av registreringsprosessen må du:

 • Registrere en e-postadresse og et mobilnummer.
 • Angi et passord som vi skal bruke til å logge deg på.
 • \t
 • Oppfylle kvalifikasjonskravene våre.
 • \t
 • Godta personvernerklæringen og brukeravtalen, inkludert gjeldende dokumenter på siden Juridiske avtaler.

Privatkontoer

Med en privatkonto kan du sende og be om penger fra venner og familie og betale for kjøp på nettet.

Innehavere av bestemte (eksisterende) privatkontoer kan måtte oppgradere kontoen sin for å kunne bruke all gjeldende funksjonalitet i privatkontoen (dette kan innebære å gi PayPal ytterligere informasjon).

Hvis du hovedsakelig skal bruke PayPal-kontoen til å selge ting, må du opprette en bedriftskonto eller oppgradere privatkontoen din til en bedriftskonto.

Bedriftskontoer

Bedriftskontoer er for enkeltpersoner og organisasjoner (registrerte eller ikke) som primært bruker PayPal til å motta betaling på nettet for salg eller donasjoner. Bedriftskontoer er ikke kvalifisert til å motta private transaksjoner.

Bedriftskontoer kan belastes andre gebyrer enn gebyrene som gjelder for privatkontoer. Se Gebyrer for å få mer informasjon.

Ved å åpne en bedriftskonto eller oppgradere en privatkonto til en bedriftskonto bekrefter du ovenfor oss at du bruker den primært til bedriftsformål eller forretningsmessige formål.

Forretningsmessig status

Hvis aktiviteten på den typen PayPal-konto du har, når visse terskler eller involverer visse forretningssegmenter eller aktiviteter, krever kortnettverkene at du inngår forretningsmessige avtaler direkte med behandlingspartnerne våre, slik at du kan fortsette å godta betalinger med kort. I slike tilfeller gjelder disse forretningsmessige avtalene for alle betalinger som behandles av PayPal på dine vegne, i tillegg til denne brukeravtalen.

Sikker bruk av PayPal-kontoen din

Du må ta nødvendige forholdsregler for å hindre at PayPal-kontoen din blir misbrukt. Du må ha tilstrekkelig sikkerhet og kontroll over alle enheter, varer, ID-er, passord og personlige identifikasjonsnumre/-koder som du bruker for å få tilgang til PayPal-kontoen din og PayPal-tjenestene.

Du må følge alle rimelige instrukser vi gir om hvordan du kan beskytte betalingsinstrumentet ditt.

Vi kan kreve at du godkjenner eventuelle instruksjoner knyttet til kontoen din (f.eks. gi oss informasjon som vi trenger for å være sikker på at det er du som gir oss instruksjonen, som for eksempel å sende inn korrekt påloggingsinformasjon som kan være e-postadressen og passordet ditt) og ellers logger deg på PayPal-kontoen din for å gi oss betalingsinstruksjonen din.

Du må holde adressen, e-postadressen, telefonnummeret til en telefon som du er primærbruker av, og annen kontaktinformasjon oppdatert i PayPal-kontoprofilen din.

Du kan uttrykkelig gi, fjerne og administrere tillatelser til at tredjeparter skal kunne foreta bestemte handlinger på dine vegne. I enkelte tilfeller kan du gjøre dette når du er logget på kontoen din, og i andre tilfeller kan du gjøre dette direkte med den aktuelle tredjeparten. Du anerkjenner at hvis du gir en tredjepart tillatelse til å utføre handlinger på dine vegne, kan vi gi visse opplysninger om kontoen din til denne tredjeparten.

Du kan tillate at tredjepartsleverandører etter gjeldende lovgivning

 • leverer kontoinformasjonstjenester for å få tilgang til informasjon om kontoen din på dine vegne,
 • bekrefter om et beløp som er nødvendig for utførelsen av en kortbasert betalingstransaksjon, er tilgjengelig på kontoen din, eller
 • leverer betalingsinitieringstjenester for å overføre penger fra kontoen din på dine vegne.

Å gi en tredjepart tilgang til kontoen din på noen som helst måte, fritar deg ikke for eventuelle forpliktelser i henhold til denne brukeravtalen. Du er ansvarlig overfor oss for handlingene som du godkjenner at tredjeparter utfører. Vi skal ikke holdes ansvarlig for og du skal holde oss skadesløse for ethvert ansvar som oppstår som et resultat av handlingene eller de manglende handlingene til slike tredjeparter i forbindelse med tillatelsene du har gitt, i henhold til dine ufravikelige juridiske rettigheter.

Avslutte PayPal-kontoen din

Du kan avslutte kontoen din når som helst. Gå til PayPals hjelpesider for å finne ut hvordan du gjør dette.

Vi kan avslutte kontoen din når vi finner det hensiktsmessig, ved å gi deg to måneders forhåndsvarsel. Vi kan også avslutte kontoen når som helst hvis

 1. du opptrer i strid med denne brukeravtalen og/eller vi ellers har rett til å avslutte kontoen din i henhold til denne brukeravtalen,
 2. du ikke bruker kontoen din på tre år, eller
 3. vi mistenker at noen har hatt tilgang til kontoen uten din godkjenning.

Hvis vi beslutter å avslutte kontoen din, varsler vi deg om at kontoen stenges, og når det lar seg gjøre, gir vi en begrunnelse for stengingen av kontoen og gir deg samtidig muligheten til å overføre eventuelle ubestridte penger som står på kontoen.

Når kontoen er avsluttet,

 • avsluttes denne brukeravtalen umiddelbart, med unntak av at denne brukeravtalen fortsetter å gjelde etter opphør hvis og så lenge det er nødvendig for å håndtere avslutningen av kontoen din, og for å overholde gjeldende lover og regler.
 • kan vi kansellere eventuelle forestående transaksjoner, og du taper eventuelle saldoer forbundet med særskilte finansieringsordninger.
 • kan vi suspendere, begrense eller avbryte din tilgang til eller bruk av tjenestene våre, nettstedene våre, programvaren vår og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne, eller noen av eller alle tjenestene.
 • har du fortsatt ansvar for alle utestående forpliktelser i henhold til denne brukeravtalen som er knyttet til kontoen din før avslutning.
 • kan vi beholde kontoinformasjonen din i databasen vår for å oppfylle våre juridiske forpliktelser.
 • kan vi holde tilbake de elektroniske pengene dine etter avslutningen hvis og så lenge det med rimelighet er nødvendig for å beskytte oss og/eller eventuelle tredjeparter mot risikoen for reverseringer, gebyrer, bøter, straffer og andre forpliktelser, uansett art. Etter denne perioden kan du overføre eventuelle ubestridte penger som vi har reservert på kontoen. Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål om penger som står på kontoen når den avsluttes.
  Hvis du er den juridiske representanten til en ufør eller avdød kontoinnehaver, kan du kontakte oss for å få hjelp.

Hvis vi av en eller annen grunn bestemmer oss for å avbryte noen av tjenestene våre eller deler av eller funksjoner i tjenestene våre, vil vi gi deg minst to måneders (minst 60 dager) varsel før oppsigelse av tjenesten eller funksjonen, med mindre vi i god tro fastslår at:

 • tjenesten eller funksjonen må avbrytes snarest i henhold til lov eller tredjepartsforhold, eller
 • det kan utgjøre en sikkerhetsrisiko eller en betydelig økonomisk eller teknisk belastning å gjøre det.

Rett til å gå fra avtalen (angrerett)

Hvis du er forbruker, har du rett til å trekke deg fra brukeravtalen uten å oppgi noen grunn og uten straff innen 14 dager etter at kontoen din ble åpnet. For å gjøre det må du innen 14 dager følge prosessen for å avslutte kontoen, som vil avslutte brukeravtalen. PayPal mener forbrukere skal ha mulighet til å velge å bruke tjenestene våre eller ikke, så vi binder deg ikke fast i en kontrakt. Dette er grunnen til at du, i tillegg til disse obligatoriske rettighetene, selv etter 14 dager kan avslutte avtalen ved å avslutte kontoen din. Ved å benytte deg av tjenestene våre i angrerettsperioden på 14 dager krever du at tjenestene våre leveres før slutten av den angrerettsperioden på 14 dager. Du må betale gebyrer for tjenestene du brukte (også i angrerettsperioden på 14 dager) frem til du avslutter kontoen og eventuelt overfører saldoen din. Alle forestående transaksjoner annulleres når du avslutter kontoen din. Se avsnittet Avslutte PayPal-kontoen i brukeravtalen for å få mer informasjon.

Knytte til og fjerne tilknytningen til en betalingsmetode

Alle pengene på kontoen omtales i juridiske begreper som «elektroniske penger», og er i EØS-området gjennomgående godkjent som en egnet betalingsform på nettet.

Du kan bruke en betalingsmetode til å betale oss for å få elektroniske penger på kontoen din eller for må motta overføringer fra kontoen din, som ytterligere beskrevet i denne brukeravtalen (se spesielt Legge til eller overføre penger og Finansiere betalingen.)

Du kan tilknytte eller fjerne tilknytningen av et betalingskort, et forhåndsbetalt kort (hvis tilgjengelig), en bankkonto eller PayPal Credit (hvis tilgjengelig) i PayPal-kontoen din som betalingsmetode.

Vi kan begrense tilgjengeligheten av betalingsmetodene dine for å styre risikoen vår.

Påse at opplysningene om betalingsmetodene dine er oppdatert (f.eks. kredittkortnummer og utløpsdato). Hvis denne informasjonen endres, kan vi oppdatere den med informasjons- og tredjepartskilder som er tilgjengelig for oss, uten at du trenger å gjøre noe. Hvis du ikke vil at vi skal kunne oppdatere kortinformasjonen din, kan du kontakte kortutstederen for å be om dette eller fjerne betalingsmetoden fra PayPal-kontoen. Hvis vi oppdaterer betalingsmetoden din, beholder vi eventuelle preferanseinnstillinger som er knyttet til denne betalingsmetoden. Du kan velge å bekrefte kortet ditt eller bankkontoen din, slik at vi kan kontrollere at kortet eller bankkontoen er gyldig og at du er eieren. Vi kan tillate deg å gjøre dette ved å følge prosessen «Tilknytt og bekreft kort» (for kort) eller bankbekreftelsesprosessen (for bankkontoer) eller andre prosesser som vi varsler deg om, eller som vi kan publisere fra tid til annen.

Kontinuerlig tillatelse til at vi kan belaste betalingsmetodene dine

Ved å knytte en betalingsmetode til PayPal-kontoen gir du oss kontinuerlig tillatelse til å automatisk belaste betalingsmetoden (avhengig av denne brukeravtalen og vilkårene i fullmakten (f.eks. direkte belastning) som brukes av leverandøren av denne betalingsmetoden din til å sette opp og opprettholde den myndigheten) for den nødvendige verdien av de elektroniske pengene

 • for å dekke betalingsbeløpet (pluss alle transaksjonsgebyrene som skal betales til oss) når du bruker kontoen din til å sende en betaling til en annen bruker
 • for å fylle på kontoen din når du bruker «Legg til penger»-funksjonen i kontogrensesnittet

Vi kan belaste betalingsmetoden på nytt hvis tidligere forsøk mislyktes.| Hvis du annullerer en kontinuerlig tillatelse fra betalingsmetoden din, vil du refundere oss verdien av eventuelle elektroniske penger som vi allerede har utstedt, som en belastning fra betalingsmetoden fortsatt er utestående for.

Du kan oppheve tillatelsen ved å fjerne tilknytningen til betalingsmetoden fra PayPal-kontoen din.

SEPA (Single Euro Payments Area) er et initiativ fra EU-kommisjonen og den europeiske banksektoren for å effektivisere transaksjoner innenfor EU. Når du registrerer en bankkonto med PayPal eller bruker en ny bankkonto for første gang som en betalingsmetode, gir du PayPal en SEPA Direct Debit-fullmakt. Hvis du bruker en SEPA Direct Debit-fullmakt til kontinuerlig myndighet,

 • kan du få tilgang til fullmakten og MRN (Mandate Reference Number) i PayPal-kontoprofilen når du ønsker, og tilbakekalle eller endre fullmakter for fremtidige transaksjoner.
 • vil PayPal informere deg om beløpet for SEPA Direct Debit-betalingen og tidsrammen for når PayPal kommer til å belaste bankkontoen din med beløpet samt kjøpsbekreftelsen. Hvis PayPal sender en ny forespørsel om en SEPA Direct Debit-betaling på grunn av at den opprinnelige betalingen ble reversert, gis det ingen (ytterligere) informasjon om beløpet og belastningstidspunktet før forespørselen sendes på nytt.
 • kan du fremsette krav om en refusjon fra banken opptil åtte uker etter datoen da SEPA Direct Debit-betalingen fant sted, i samsvar med bankens vilkår.

Risiko for reverseringer til betalingsmetoden din og når eCheques kan oppstå

Når vi mottar en betaling via betalingsmetoden din, kan vi oppbevare de resulterende elektroniske pengene på reservekontoen din så lenge vi har grunn til å tro at det er risiko for at betalingsmetodeleverandøren kan reversere betalingen. Dette er fordi vi ikke har all informasjon som er nødvendig for å kunne stille pengene fra betalingene til din disposisjon på PayPal-saldoen din mens det foreligger en slik risiko for reversering.

Når du ber oss om å foreta en betaling fra kontoen din til en annen bruker ved å finansiere betalingen med penger fra bankkontoen din, og vi oppbevarer de elektroniske pengene på denne måten, kaller vi denne typen betaling fra bankkontoen din en eCheque-betaling. Se Finansiere betalinger du sender fra kontoen din nedenfor for å finne ut hvordan vi bruker eCheques.

Inneha og bruke en PayPal-saldo

Du mottar ikke renter eller andre inntekter på pengene på kontoen din. Dette er fordi pengene på kontoen din er elektroniske penger, og gjeldende lover forbyr betaling av renter på elektroniske penger (for eksempel direktiv 2009/110/EF-artikkel 12 i EU). Elektroniske penger er heller ikke et innskudd eller en investering i henhold til loven i Luxembourg, så Luxembourgs innskuddsgaranti eller garantier om skadesløshet for investorer administrert av Conseil des Protection des Deposants et des Investisseurs, eller eventuelle tilsvarende forordninger i EØS, kan ikke beskytte deg.

Vi kan lagre og overføre pengene på kontoen din i og mellom

når som helst i henhold til denne brukeravtalen.

PayPal-saldo

Den operative delen av kontoen din inneholder PayPal-saldoen din, som er saldoen som er tilgjengelig for betalinger eller overføringer.

Når du bruker vår betalingstjeneste til å betale en annen bruker, ber du oss om å overføre penger fra PayPal-saldoen din til mottakerens konto.

Du må ha nok klarerte penger i PayPal-saldoen til å dekke beløpet for alle betalinger du foretar, og eventuelle transaksjonsgebyrer du skylder oss, på tidspunktet for betalingen. Andre krav gjelder også. Se avsnittet Foreta en betaling nedenfor. Hvis du ikke har nok penger i PayPal-saldoen, eller du har valgt en foretrukket betalingsmetode, ber du oss også om å skaffe midler på dine vegne fra den aktuelle betalingsmetoden din og utstede elektroniske penger til PayPal-saldoen din slik at betalingen kan foretas.

Når du overfører pengene dine, må du ha nok PayPal-saldo til å dekke verdien av alle overføringer på tidspunktet for overføringen.

Se Legge til eller overføre penger for å finne ut hvordan du får en PayPal-saldo og hvordan du overfører pengene fra denne saldoen.

Hvis PayPal-saldoen viser et underskudd, er dette nettobeløpet du skylder oss på det gitte tidspunktet.

Reservekonto

Penger som er merket i kontooversikten din som «forestående», «ikke klarert», «reservert» eller ellers er pålagt restriksjoner eller begrenset på et gitt tidspunkt, reserveres i den delen av kontoen din som fungerer som en reservekonto. Du kan ikke få tilgang til og bruke pengene som er lagret i reservekontoen din.

Legge til eller overføre penger

Legge til penger

For å få elektroniske penger til kontoen din kan du i henhold til denne brukeravtalen

 • godta en betaling til kontoen din fra en annen bruker. Vi kan belaste deg for dette, eller
 • motta elektroniske penger fra oss ved å betale oss et tilsvarende beløp.

Du kan motta elektroniske penger fra oss ved å

 • automatisk bruke de aktuelle betalingsmetodene dine til å dekke beløpene du ber oss om å overføre til andre brukere (samt dekke transaksjonsgebyrene du skylder oss).
 • manuelt bruke «Legg til penger»-funksjonen som er tilgjengelig i kontogrensesnittet ditt, for å betale oss eller be oss om å belaste betalingsmetoden din for elektroniske penger.

Gjennomføringen av enhver betaling til oss fra leverandøren av betalingsmetoden din er din betalingsmetodeleverandørs juridiske ansvar. Vi har ingen kontroll over hvor lang tid betalingen til oss tar.

Overføre penger

Hvis du har en PayPal-saldo, kan du overføre beløp ved å overføre dem til den foreslåtte betalingsmetoden som er knyttet til PayPal-kontoen din, som vi kan tillate fra tid til annen. Dette kan omfatte bankkontoen din eller et betalingskort, avhengig av landet der PayPal-kontoen din er registrert.

Når du ber oss om å overføre et beløp av PayPal-saldoen din, vil vi i henhold til denne brukeravtalen

 • konvertere de elektroniske pengene til penger som vi kan overføre til den foreslåtte betalingsmetodene din.
 • instruere vår egen bank om å overføre disse pengene til den foreslåtte betalingsmetoden din.

Vi har som mål å sende overføringsinstruksjonen til banken vår innen slutten av neste virkedag (virkedager er dager der bankene i Luxembourg er åpne for allmennheten) hvis det ikke finnes andre forsinkelser i henhold til denne brukeravtalen. Når banken vår har mottatt betalingsinstruksjonen vår, har vi ingen kontroll over hvor lang tid betalingen til deg vil ta. På dette tidspunktet overtar banken vår, leverandøren av betalingsmetoden din og betalingssystemene de bruker, ansvaret for å gjøre pengene tilgjengelige for den angitte betalingsmetoden din, og dette kan påvirke hvor lang tid det tar før du mottar pengene. Vi kan gi deg muligheten til å overføre pengene ved å overføre pengene til

 • en kvalifisert bankkonto (der vi gjør dette tilgjengelig) gjennom
  • en standard overføring til bankkontoen din som er knyttet til kontoen din (denne funksjonaliteten for overføring/innløsning kalles noen ganger for «overføring til bank»), eller
  • en direkteoverføring til bankkontoen som er tilknyttet PayPal-kontoen din
   Vi kan tillate at de ovennevnte overføringene utføres med betalingskortet som er tilknyttet denne bankkontoen.
  • MasterCard- eller Visa-kortet ditt (der vi gjør dette tilgjengelig).

  Det påløper gebyrer for overføringer. Vi vil også opplyse deg om gebyrer på forhånd hver gang du utfører slike overføringer.

  Betalingsmetoden (for eksempel bankkontoen eller kortet) som du ber om overføring til, må være i valutaen du opprinnelig brukte da du åpnet kontoen din eller en annen valuta som PayPal støtter for overføringer i landet du bor i.

  Du kan bare overføre PayPal-saldoen i den primære valutaen for kontoen din, med mindre vi godtar noe annet. For å kunne overføre PayPal-saldoen i en annen valuta må du konvertere valutaen til den primære valutaen for kontoen din, ellers blir den konvertert for deg på tidspunktet for overføringen. Transaksjonsvalutakursen vår blir brukt.

  Dette betyr at hvis du overfører

  • en PayPal-saldo i en annen valuta enn valutaen du opprinnelig brukte da du åpnet kontoen din, utføres konverteringen til den opprinnelige valutaen med transaksjonsvalutakursen.
  • til en betalingsmetode (for eksempel bankkonto eller kort) utstedt i en annen valuta enn valutaen du opprinnelig brukte da du åpnet kontoen din, utføres konverteringen til valutaen for betalingsmetoden din med transaksjonsvalutakursen.

  Utstederen kan også belaste deg hvis det er nødvendig med en valutakonvertering til valutaen som kortet ditt er utstedt i.

  Hvis du har en bedriftskonto, gjelder ikke denne transaksjonsvalutakursen. Du betaler i stedet et valutakonverteringsgebyr på en ekstern basisvalutakurs, som beskrevet på gebyrsiden (se også avsnittet «Hvordan vi konverterer valuta»).

  For å beskytte deg, brukerne våre og oss mot tap og sikre at vi overholder forpliktelsene når det gjelder antihvitvasking og andre juridiske forpliktelser, kan vi i visse situasjoner utsette en overføring, blant annet hvis vi må bekrefte at du har godkjent en overføring eller hvis betalinger til PayPal-kontoen din har vært gjenstand for en reversering (for eksempel som et resultat av en tilbakeføring, bankreversering eller tvist av en kjøper). Hvis vi legger en begrensning på PayPal-kontoen din, en betaling er reservert eller kontoen din eller en tilknyttet konto har et underskudd i en valuta når en overføring fra PayPal-kontoen din er forestående, må du starte overføringen på nytt så snart begrensningen eller reservasjonen er fjernet eller underskuddet er løst.

  Vi kan sette grenser for overføringer, og du kan se alle overføringsgrenser ved å logge på PayPal-kontoen din. Du må følge fremgangsmåten som vi sender til deg eller fra tid til annen publiserer (de kan også være oppført i kontooversikten), for å fjerne overføringsgrensen.

Administrere pengene i flere valutaer

Når du åpner kontoen din, konfigureres den for bruk med kontoens åpningsvaluta.

Åpningsvalutaen for kontoen din er norske kroner (NOK).

Du kan angi valutaen for kortet ditt.

Vi kan konfigurere kontoen din ytterligere slik at du kan bruke den til å lagre penger og sende og motta betalinger i andre valutaer enn kontoens åpningsvaluta. Hvis du har en PayPal-saldo, kan vi tillate deg å konvertere den til en saldo i en annen valuta.

Hvis PayPal-saldoen din ikke er nok til å dekke beløpet for en betaling du ber oss om å foreta i en bestemt valuta, kan vi utføre en valutakonvertering fra en PayPal-saldo i en annen valuta for å dekke forskjellen. Det kan være begrensninger på hvor du kan sende betalinger i enkelte valutaer.

Vi kan også tillate at du velger kontoens metode for å behandle og/eller konvertere betalinger i valutaer som ikke er åpningsvalutaen for kontoen din. Hvis du vil motta penger i en annen valuta enn åpningsvalutaen for kontoen din, kan det være nødvendig å opprette en saldo i denne valutaen eller konvertere pengene til en annen valuta som vi tillater.

Betalinger i enkelte valutaer kan bare mottas med automatisk konvertering av pengene til en annen valuta som vi tillater.

Hvis du mottar en betaling fra noen som ikke har en PayPal-konto, og betalingen er i en valuta som kontoen din ikke er konfigurert til å bruke, kan vi automatisk konvertere beløpet som er mottatt, til en valuta som kontoen din er konfigurert for å bruke, når betalingen utføres.

Se avsnittet Overføre penger over for å se hvordan overføringer kan utføres i ulike valutaer.

Hvis en av valutasaldoene på kontoen din viser at du av en eller annen grunn skylder oss et beløp, kan PayPal motregne beløpet du skylder oss, ved å bruke penger du har i en annen valutasaldo, eller ved å trekke beløpet du skylder PayPal, fra penger du mottar på kontoen din, eller penger du forsøker å overføre eller betale fra kontoen din, eller på en annen konto, og ved å trekke penger fra eventuelle overføringer du forsøker å gjøre. Hvis du i en periode på 21 dager har en PayPal-saldo som gjenspeiler et beløp du skylder oss, som ikke er i kontoens åpningsvaluta, kan vi konvertere beløpet du skylder oss, til denne åpningsvalutaen.

Vi kan, etter eget skjønn, innføre begrensninger på hvor mye penger du kan konvertere eller antall konverteringer du kan utføre. Du er ansvarlig for all risiko knyttet til å ha flere valutaer i en PayPal-konto. Du kan ikke administrere eller konvertere valutaer til spekulative tradingformål, valutaarbitrasje, konverteringsalternativer eller enhver annen aktivitet som vi fastslår er utelukkende for å få eller å tjene penger basert på valutakonverteringskurser. Vi kan reservere, avbryte eller reversere alle transaksjoner vi fastslår bryter retningslinjene.

Hvordan vi konverterer valuta

I tillegg til det som er beskrevet nedenfor og på gebyrsiden: Hvis PayPal konverterer valutaen, vil den bli fullført med transaksjonsvalutakursen som vi fastsetter for den aktuelle valutakonverteringen.

Valutakursen for transaksjonen justeres regelmessig, vanligvis mellom kl. 17.00 og 19.00 Eastern Standard Time (EST) (i New York City, USA) på hver virkedag, og disse endringene tas umiddelbart i bruk.

Du får tilgang til en valutakalkulator så du kan se hvilken transaksjonsvalutakurs som gjelder for bestemte valutakonverteringer. Kurser som vises ved hjelp av valutakalkulatoren, angir gjeldende kurser på tidspunktet du bruker verktøyet, og kan endres. Når du fullfører en transaksjon, vises, i henhold til andre bestemmelser i brukeravtalen, valutakursen som gjelder for transaksjonen, slik at du kan bestemme deg for å foreta betalingen med denne kursen eller ikke. I visse tilfeller kan denne valutakursen gjelde for betalingen for transaksjonen når den behandles, eller kursen kan være gyldig bare hvis transaksjonen behandles av selgeren innen en begrenset periode, som angitt før transaksjonen ble startet. Etter den begrensede perioden kan vi bruke transaksjonsvalutakursen som gjelder på tidspunktet transaksjonen behandles av selgeren, eller ikke utføre valutakonverteringen.

Hvis du har godkjent en betaling i henhold til en faktureringsavtale, og vi utfører valutakonvertering for den betalingen, vil vi bruke transaksjonsvalutakursen som gjelder på tidspunktet betalingstransaksjonen behandles av selgeren. Transaksjonsvalutakursen for hver betaling i henhold til en faktureringsavtale, kan variere.

Hvis du er selger, og du har godtatt at du skal bære kostnadene for transaksjonsvalutakursen i stedet for kjøperen, eller hvis du har en bedriftskonto og konverterer valuta på PayPal-kontoen din som ikke inngår i en bestemt transaksjon, til eller fra kontoen din (f.eks. konvertere saldoen din til en annen valuta), gjelder ikke transaksjonsvalutakursen. Du betaler i stedet et valutakonverteringsgebyr på en ekstern basisvalutakurs, som beskrevet på gebyrsiden. Den eksterne basisvalutakursen er basert på kurser i engrosvalutamarkedet på konverteringsdagen eller foregående virkedag.

Valutakonverteringsvalg

Når betalingen er finansiert med et betalingskort, og PayPal bestemmer at valutakonvertering er nødvendig, samtykker du til og gir oss tillatelse til å konvertere valutaen i stedet for utstederen av betalingskortet.

Du kan ha rett til å få kortutstederen til å konvertere valutaen for kortbetalingen til valutaen for betalingen du sender fra PayPal-kontoen din, hvis det er aktuelt for kortutstederen og nettverket. Dette valget for å angi valutaen for kortet kan presenteres for deg i ulike former, blant annet valg av hvilken valuta som brukes for transaksjonen, om det er vi eller kortutstederen som utfører konverteringen eller hvilken valutakurs som brukes til transaksjonen. Hvis kortutstederen din konverterer valutaen, vil kortutstederen fastslå valutakonverteringskursen og eventuelle gebyrer.

PayPal utfører alltid konverteringen for transaksjoner der du bruker en eksisterende saldo eller der den tilknyttede bankkontoen din er betalingsmetoden.

Hvis PayPal avgjør at valutakonvertering er nødvendig for en transaksjon som også krever at en alternativ betalingsmetode blir valgt, kan det hende du ikke får valgt om PayPal eller kortutstederen din skal utføre valutakonverteringen på betalingen fra den alternative betalingsmetoden.

Når en valutakonvertering tilbys på salgsstedet av forhandleren og ikke av PayPal, og du velger å godkjenne betalingstransaksjonen på grunnlag av forhandlerens vekslingskurs og gebyrer, har ikke PayPal noe ansvar overfor deg for denne valutakonverteringen.

Kontoutskrifter og forespørsel om kontoopplysninger

Med mindre kontoen din er begrenset, kan du se og laste ned kontoutskriften for PayPal-kontoen ved å logge på PayPal-kontoen din. Du godtar å gå gjennom transaksjonene dine i PayPal-kontologgen i stedet for å motta jevnlige kontoutskrifter via e-post.

Du vil motta viktig informasjon om betalinger og betalingskvitteringer via e-post umiddelbart etter en transaksjon. Transaksjonsloggen blir også oppdatert og gjort tilgjengelig for deg når som helst ved å logge på kontoen din. Du kan også få tilgang til en nedlastbar rapport fra PayPal-kontoen din. Den viser alle gebyrer og andre beløp som har vært belastet PayPal-kontoen din i den aktuelle perioden. Rapporten blir kun oppdatert og gjort tilgjengelig hvis det har vært aktivitet på PayPal-kontoen din, eller hvis gebyrer er påløpt i den aktuelle perioden. Måten vi leverer transaksjonsinformasjonen på, gir deg mulighet til å lagre og reprodusere informasjonen uendret, for eksempel ved å skrive ut et eksemplar.

Vi forbeholder oss retten til å belaste et gebyr for å gi deg tilleggsinformasjon eller en transaksjonslogg og annen informasjon om gebyrer på andre måter, men vi belaster deg ikke for dokumentasjon du ber oss om å sende deg i forbindelse med en påstand (i god tro) om feil i PayPal-kontoen din.

Gebyrer

Vi belaster gebyrer for tjenestene våre som beskrevet på gebyrsiden.

Oppgitte gebyrer inkluderer alle gjeldende skatter og avgifter. Det kan imidlertid finnes andre skatter eller kostnader som ikke betales via eller som pålegges av oss.

Som et resultat av din bruk av tjenestene våre kan det påløpe telefonkostnader og kostnader fra nettleverandøren din eller andre selskaper, eller lignende tilknyttede kostnader.

Vi kan trekke gebyrene våre fra PayPal-saldoen din. Vi kan trekke de transaksjonsrelaterte gebyrene fra beløpene vi overfører, før disse pengene krediteres PayPal-saldoen din.

Vi informerer deg nærmere om beløpene du vil motta, samt gebyrene våre via e-post eller i transaksjonsloggen din (tilgjengelig når du er logget på kontoen din).

Hvis betalingen krever at du betaler et gebyr til oss, vil vi (i henhold til resten av brukeravtalen) oppgi dette gebyret til deg når du gir oss betalingsinstruksjonene dine.

Du kan ikke motregne eller trekke eventuelle beløp fra gebyrene våre.

Vi kan kreve deg for gebyrer for eventuelle ekstratjenester vi leverer utenfor rammene av denne brukeravtalen. Vi opplyser deg om disse gebyrene når du vil bruke en slik tjeneste.

PAYPALS BRUKERAVTALE

Foreta en betaling

Generelle bestemmelser for å foreta en betaling

Betalingsinstruksjonen din

Vi kan la deg gi oss betalingsinstruksjonene dine på en hvilken som helst måte, som vi kan informere deg om fra tid til annen. Måten du gir betalingsinstruksjonene dine på, kan avhenge av hvilken type betaling du foretar. Eksempel:

 • Hvis du betaler for et kjøp eller foretar en donasjon, lar mange selgere og/eller pengeinnsamlere deg gi betalingsinstruksjonene dine til oss på en egen PayPal-betalingsside eller annen PayPal-betalingsinnsamlingsintegrasjon på deres nettsted.
 • Du kan bruke funksjonen «Sende penger» når du logger på PayPal-kontoen din for å sende en betaling til noen.

Vi kan kreve at du godkjenner betalingsinstruksjonen din (dvs. gir oss informasjon som vi trenger for å være sikre på at det er du som gir oss instruksjonen, som for eksempel å sende inn korrekt påloggingsinformasjon, som kan være e-postadressen og passordet ditt) og ellers logge deg på PayPal-kontoen din for å gi oss betalingsinstruksjonen din.

Vi kan tilby deg å velge bestemte mottakere for en raskere betalingsopplevelse, som gjør dem til en «godkjent begunstiget person» for fremtidige betalinger til denne mottakeren. Vi vil vanligvis ikke be deg om å logge på (med passord, PIN-kode eller lignende) for disse betalingene når de utføres. Du kan når som helst få tilgang til og redigere listen over godkjente begunstigede personer i PayPal-kontoen din.

Annullere betalingsinstruksjonen din

Når du har gitt oss betalingsinstruksjonen, kan du ikke annullere den, unntatt hvis det er en betalingsinstruksjon for en faktureringsavtale (du finner mer informasjon nedenfor).

Hvor lang tid vil betalingen ta?

Betalingen din til en annen bruker blir trukket fra kontoen din i løpet av virkedagen etter at vi har mottatt hele betalingsinstruksjonen din. En betalingsinstruksjon anses å være mottatt når de fullstendige dataene som kreves for gjennomføring av transaksjonen, har nådd oss.

Betalingen forlater kontoen din innen to virkedager hvis vi mottar hele betalingsinstruksjonen din

 • på en dag som ikke er en virkedag eller
 • etter 16:00 norsk lokal tid på en virkedag.

Vi kan tillate at du ber oss om å foreta betalingen på en bestemt senere dato. I så fall forlater betalingen kontoen din på den datoen.

Andre bestemmelser i denne brukeravtalen kan føre at tidsrammene over utvides.

Når vi kan nekte å foreta betalingen:

Vi kan anse betalingsinstruksjonen din som ikke fullstendig, og vi kan nekte å foreta betalingen hvis

 • du ikke har nok penger i PayPal-saldoen.
 • vi har grunn til å tro at de tilknyttede betalingsmetodene dine ikke har nok penger til å dekke beløpet som kreves for å foreta betalingen.
 • du ikke gir alle obligatoriske opplysninger i den relevante betalings- eller betalingssideflyten som vi bruker til å innhente betalingsinstruksjonene dine (for eksempel tilstrekkelige detaljer om mottakeren som vi kan be om, og godkjenning av betalingsinstruksjonene).
 • betalingen overskrider sendegrensen vi forteller deg om når du prøver å foreta betalingen.
 • vi har grunn til å tro at en restriksjonsbelagt aktivitet har foregått i forbindelse med kontoen din, eller at du på annen måte bryter denne brukeravtalen.

Når betalingen ikke godtas av mottakeren

Hvis vi lar deg sende en betaling til noen som ikke har en PayPal-konto, kan mottakeren få tilgang til pengene ved å åpne en PayPal-konto.

Hvis mottakeren allerede har en PayPal-konto, kan de nekte å ta imot pengene.

Hvis mottakeren nekter å ta imot pengene eller ikke åpner en PayPal-konto og gjør krav på pengene innen 30 dager etter datoen de sendes, refunderes pengene (inkludert eventuelle gebyrer du ble belastet) til PayPal-kontoen din. Se Refusjoner til kontoen din for å se hva som kan skje når PayPal-kontoen din mottar en refusjon.

Sendegrenser

Vi kan, etter eget skjønn, innføre begrensninger på beløpet og verdien for betalinger du kan foreta, inkludert penger du sender for kjøp. Du kan se alle sendegrenser ved å logge på PayPal-kontoen din. For å heve sendegrensen din må du følge fremgangsmåten som vi varsler deg om eller publiserer fra tid til annen (som vi eventuelt beskriver i kontooversikten).

Konfigurere automatiske belastninger fra kontoen din

Betalinger forsinket av selger

Når du betaler enkelte selgere eller betaler for enkelte kjøp (for eksempel kjøp som må sendes til deg eller kan være oppdatert og gjennomført av selgeren), gir du:

 • selgeren en godkjenning til å innhente betalingen din på et senere tidspunkt
 • en instruksjon til oss om å automatisk betale den selgeren når selgeren ber om betaling

Godkjenningen din gjelder vanligvis i opptil 30 dager, men kan være gyldig lenger. Hvis du har en saldo, kan vi reservere betalingsbeløpet som forestående til selgeren innhenter betalingen. Hvis betalingen krever en valutakonvertering på vår side, beregnes og brukes transaksjonens valutakurs (som beskrevet i avsnittet Valutakonvertering) når betalingen behandles.

Godkjenningen din gir selgeren tillatelse til å oppdatere betalingsbeløpet før selgeren innhenter betalingen (for å muliggjøre eventuelle endringer i kjøpet som du har avtalt med selgeren, f.eks. ekstra avgifter, fraktkostnader, porto eller rabatter). Vi trenger ikke å bekrefte eventuelle endringer på noe som helst tidspunkt (herunder på tidspunktet for overføring av betalingen). Vi kan overføre ethvert basert på godkjennelsen din og etter mottak av instruksjoner fra selgeren om det endelige betalingsbeløpet.

Faktureringsavtalebetalinger

Du kan bruke en faktureringsavtale til å administrere betalinger til samme mottaker(e) automatisk. Når du inngår en faktureringsavtale

 1. godkjenner du at navngitt(e) mottaker(e) innhenter betalinger fra kontoen din slik mottakeren bestemmer (dette kan være betalinger av beløp du skylder mottakeren for kjøp av varer eller tjenester i henhold til en separat avtale som du har med mottakeren).
 2. instruerer du PayPal til å betale navngitt(e) mottaker(e) (eller andre mottaker(e) som navngitt(e) mottaker(e) angir) når navngitt(e) mottaker(e) ber PayPal om å foreta betalingen din.

Dette gjør mottakeren til en «godkjent begunstiget person» for alle betalingene som utføres til den mottakeren, så du blir vanligvis ikke bedt om å logge på (med passord, PIN-kode eller lignende) for å godkjenne disse påfølgende betalingene når de utføres.

Betalinger som foretas i henhold til faktureringsavtalen, kan være på ulike beløp og foregå på forskjellige datoer. Vi er bare en betalingstjenesteleverandør og kan dermed ikke (og ikke forvent at vi gjør det) vite hva du har eller ikke har avtalt med mottakeren eller vite hvorfor mottakeren valgte å innhente betalingen. Vi er ikke forpliktet til å verifisere eller bekrefte beløpet mottakeren fremlegger til oss med det formål å behandle betalinger som foretas i henhold til faktureringsavtalen.

Vi bruker flere navn på betalinger som kan administreres gjennom en faktureringsavtale, herunder «automatiske betalinger», «abonnementsbetalinger», «regelmessige betalinger», «referansetransaksjoner» «forhåndsgodkjente overføringer» og «forhåndsgodkjente betalinger».

Du kan når som helst annullere faktureringsavtalen i kontogrensesnittet eller ved å kontakte oss. Hvis en betaling i henhold til denne faktureringsavtalen var planlagt å sendes på slutten av den påfølgende virkedagen etter at du ba oss om å annullere den, kan vi annullere faktureringsavtalen etter at denne betalingen er fullført. Hvis du annullerer en faktureringsavtale, kan du fortsatt skylde mottakeren penger for varer eller tjenester som du har mottatt, men ikke betalt.

Hvis vi fastslår at valutakonvertering er nødvendig for en faktureringsavtalebetaling, og vi utfører konverteringen, bruker vi transaksjonsvalutakursen som gjelder på tidspunktet betalingen behandles. Valutakursen for hver betalingstransaksjon kan variere.

Refusjoner til kontoen din

Slik kan refusjoner foregå

Vi kan tillate at mottakeren av betalingen

 • nekter å godta den, eller
 • velger å godta den og deretter bruker tjenestene våre til å sende deg en refusjon på hele eller deler av betalingsbeløpet senere.

Vi vil returnere alle avviste eller refunderte betalinger til saldoen din. Vi vil returnere en uhevet betaling til saldoen din innen 30 dager etter datoen du iverksatte betalingen. Hvis et betalingsbeløp returneres til deg på en av måtene som er beskrevet over, kan det hende at vi konverterer det returnerte beløpet

 • til valutaen for saldoen du brukte til den opprinnelige betalingen (før eventuell konvertering til valutaen mottatt av mottakeren),
 • til åpningsvalutaen for kontoen din, eller
 • til amerikanske dollar (da åpnes en saldo i denne valutaen for deg, hvis du ikke har en allerede).

Hvis den opprinnelige betalingen du sendte, involverte en valutakonvertering, konverterer vi det returnerte beløpet fra valutaen mottatt av mottakeren, som følger:

 • Hvis beløpet returneres innen én dag etter datoen for den opprinnelige betalingen, bruker vi valutakursen som gjaldt på datoen for den opprinnelige betalingen, slik at du mottar det opprinnelige beløpet i den opprinnelige valutaen du konverterte fra.
 • Hvis beløpet returneres senere enn én dag etter datoen for den opprinnelige betalingen, bruker vi og du samtykker i å godta valutakursen som gjaldt på tidspunktet for konverteringen av det returnerte beløpet.

Transaksjonsvalutakursen kan brukes umiddelbart og uten varsel til deg.

Det kan også hende at vi automatisk trekker det returnerte beløpet fra saldoen din og overfører pengene tilbake til betalingsmetoden du brukte ved den opprinnelige betalingen. Overføringer kan også involvere valutakonvertering. Se avsnittet Overføre penger ovenfor.

Risikoer ved mottak av refusjoner

Det returnerte beløpet kan ha lavere verdi enn det opprinnelige betalingsbeløpet. Dette kan skyldes

 • at mottakeren sender deg en refusjon med lavere verdi enn det opprinnelige betalingsbeløpet. Fordi vi bare er en betalingstjenesteleverandør, vet vi ikke hva du har rett til fra den opprinnelige betalingsmottakeren som en refusjon, eller hvorfor mottakeren sendte refusjonen i et bestemt beløp, eller
 • svingninger i transaksjonsvalutakursen.

PayPal er ikke ansvarlig for eventuelle tap som skyldes mottakerens beslutning om å avvise eller refundere betalingen, med unntak av hvis en refusjon sendt av mottakeren, ble feil utført av PayPal.

Vi skal ikke holdes ansvarlig overfor deg for eventuelle differanser mellom verdien av den opprinnelige betalingen og verdien av refusjonen, unntatt hvis refusjonen er en feilaktig betaling (se avsnittet Løse problemer).

Finansiere betalingen

Velge en foretrukket betalingsmetode

Du kan velge en foretrukket betalingsmetode når du er logget på kontoen din. I henhold til denne brukeravtalen er den foretrukne betalingsmetoden standard betalingsmetode for betalinger du sender fra kontoen din.

Du kan angi separate foretrukne betalingsmetoder for enkelte faktureringsavtalebetalinger.

Særskilte finansieringsordninger

Enkelte betalinger kan foretas med særskilte finansieringsordninger som er knyttet til PayPal-kontoen din, som forhandler-/transaksjonsspesifikk saldo, gavekuponger eller andre kampanjefinansieringsordninger. Bruken og prioriteringen av disse særskilte finansieringsordningene er underlagt bestemte vilkår mellom deg og oss. Det nominelle beløpet i de særskilte finansieringsordningene dine kan være synlig i kontooversikten din som en del av den samlede saldoen. Dette beløpet utgjør ikke elektroniske penger, det anses ikke som en del av PayPal-saldoen din og kan ikke løses inn i kontanter. Det representerer bare beløpet i e-penger som PayPal tilbyr seg å utstede og kreditere PayPal-kontoen din på tidspunktet for (og bare ved direkte betaling) en kvalifisert PayPal-betaling, underlagt (og bare for perioden angitt i) tilleggsvilkårene for bruk av den særskilte finansieringsordningen. Hvis en betaling som er finansiert av en særskilt finansieringsordning, av en eller annen grunn trekkes tilbake senere, beholder vi beløpet som representerer den delen av betalingen som ble finansiert av den særskilte finansieringsordningen, og (gitt at den særskilte finansieringsordningen ikke allerede er utløpt) gjeninnsetter den særskilte finansieringsordningen.

Finansiering av betalinger du sender fra kontoen din

Vi vil innhente elektroniske penger for betalingen du sender fra kontoen din fra følgende kilder i følgende rekkefølge, hvis de er tilgjengelige:

 1. Særskilte finansieringsordninger (hvis tilgjengelig for den aktuelle transaksjonen)
 2. Foretrukket betalingsmetode (hvis valgt og tilgjengelig)
 3. Eksisterende PayPal-saldo
 4. Bankkonto (direkte overføring via bankfullmakt)
 5. PayPal Credit (der det er tilgjengelig)
 6. PayPal-merkede debetkort (der det er tilgjengelig)
 7. PayPal-merkede kredittkort (der det er tilgjengelig)
 8. Debetkort
 9. Kredittkort
 10. Bankkonto (eCheque)

PayPals kjøperbeskyttelsesprogram

Når du kjøper noe fra en selger som godtar PayPal, kan du være kvalifisert for en refusjon i henhold til PayPals kjøperbeskyttelsesprogram. Der det gjelder, gir PayPals kjøperbeskyttelsesprogram deg rett til refusjon av hele kjøpesummen for varen pluss eventuelle opprinnelige fraktkostnader du betalte. PayPal bestemmer etter eget skjønn om kravet kvalifiserer for PayPals kjøperbeskyttelsesprogram. PayPals opprinnelige avgjørelse anses som endelig, men du kan anke avgjørelsen til PayPal hvis du har ny eller overbevisende informasjon som ikke var tilgjengelig på tidspunktet for den opprinnelige avgjørelsen, eller hvis du mener det var en feil i beslutningsprosessen.

Programmets vilkår og betingelser er beskrevet på siden for PayPals kjøperbeskyttelsesprogram, og utgjør en del av denne brukeravtalen.

PAYPALS BRUKERAVTALE

Motta betalinger

Generelle bestemmelser for å motta betalinger

PayPal kan tillate hvem som helst (uansett om de har konto eller ikke) å foreta en betalingsinstruksjon som resulterer i en elektronisk pengeoverføring til kontoen din.

Ved å integrere funksjoner (inkludert de som allerede er integrert) i den elektroniske betalingsløsningen/-plattformen din som tillater at en betaler uten PayPal-konto sender betalinger til PayPal-kontoen din, godtar du alle ytterligere bruksvilkår for denne funksjonen, som PayPal gjør tilgjengelig på alle sidene på nettstedet til PayPal eller Braintree (inkludert sidene for utviklere og på siden Juridiske avtaler) eller på nettplattformen. Slike ytterligere vilkår omfatter PayPals avtale om andre betalingsmetoder.

Selv om du har mottatt en betaling til kontoen din, er ikke pengene nødvendigvis klarerte. Et varsel om at en betaling er overført til deg, betyr ikke at e-pengene er mottatt på kontoen din med mindre du har godtatt betalingen.

Vi kan fra tid til annen tillate deg å godta betalinger i en hvilken som helst valuta som støttes av tjenesten vår.

Der du (i stedet for PayPal) tilbyr betaler på salgsstedet en valutakonvertering av et beløp du mottar via PayPal, informerer du kjøperen om valutakursen og eventuelle gebyrer som må påregnes for betalingstransaksjonen. PayPal har ikke ansvar overfor eventuelle kjøpere hvis du unnlater å informere kjøperen om valutakursen og kostnadene. Du anerkjenner at hvis du unnlater å opplyse om vekslingskursen og kostnadene til kjøperen, kan dette utgjøre en straffbar handling fra din side.

Enhver betaling som sendes til deg, kan bli gjenstand for en reversering, betalingsgjennomgang, begrensning, reserve eller reservasjon som tillatt i henhold til denne brukeravtalen.

Mottaksgrenser

Vi kan, etter eget skjønn, innføre begrensninger på beløp og verdien av betalinger du kan motta, inkludert pengene du mottar for kjøp. For å heve mottaksgrensen din må du følge fremgangsmåten som vi varsler deg om eller publiserer fra tid til annen (som vi eventuelt beskriver i kontooversikten).

Betalingsløsning

Betalingsløsningen vår består av:

 • det spesielle samlebetalingsalternativet på plattformen/betalingssiden din, der en kjøper med eller uten konto kan sende penger til kontoen din.
 • verktøyet vårt mot svindel.

Vi kan tilby deg hele, deler av, eller en kombinasjon av deler av betalingsløsningen. Hvis vi tilbyr deg betalingstjenesten og du velger å bruke den, godtar du følgende tilleggsvilkår i tillegg til denne avtalen:

Gebyrene våre for bruk av betalingsløsningen gjelder

Regler om tilleggsgebyrer/tillegg

PayPal oppfordrer ikke til tilleggsavgifter fordi det er en forretningsmessig praksis som kan straffe forbrukeren, og skape unødvendig forvirring og gnisninger samt føre til at kjøp ikke blir gjennomført.

Du kan du bare ta tilleggsgebyrer/tillegg for bruk av tjenestene våre i samsvar med lover som gjelder for deg, og som ikke overstiger tilleggsgebyrene du tar for bruk av andre betalingsmetoder.

Hvis du tar tilleggsgebyrer/tillegg fra en kjøper, vil du, og ikke vi, informere kjøperen om kostnaden. Vi er ikke ansvarlig overfor kjøpere du har unnlatt å informere om eventuelle tillegg. Du forstår at det kan være en straffbar handling å belaste tilleggsgebyr og/eller ikke opplyse om tillegget til en kjøper.

Presentasjon av PayPal

Du må behandle PayPal som betalingsmåte eller merke minst på linje med andre betalingsmetoder som tilbys på salgsstedet ditt, inkludert nettsteder eller mobilapper. Dette omfatter også minst like stor eller vesentlig lik

 • plassering av logoen
 • plassering på et salgssted
 • behandling når det gjelder betalingsflyt, vilkår, betingelser, begrensninger eller gebyrer, i hvert tilfelle sammenlignet med andre merker og betalingsmetoder på salgsstedet ditt

I uttalelser til kundene dine eller i offentlig kommunikasjon må du ikke gi villedende opplysninger om noen PayPal-tjeneste som betalingsmåte eller utvise en preferanse for andre betalingsmetoder foran noen PayPal-tjeneste.

Skatter og avgifter og informasjonsrapportering

Det er ditt ansvar å finne ut hvilke eventuelle skatter og avgifter som gjelder for betalingene du foretar eller mottar, og det er utelukkende ditt ansvar å vurdere, innhente, rapportere eller oversende riktige skatter og avgifter til riktig myndighet. Vi er ikke ansvarlig for å fastslå om det pålegges eventuelle avgifter for transaksjonen din, eller for å beregne, samle inn, rapportere eller sende inn eventuelle avgifter som følge av en transaksjon. Banktjenesteleverandører pålegges ingen merverdiavgifter for PayPal-tjenester innenfor EU.

Retningslinjer for refusjon og personvernerklæring

Du må publisere retningslinjer for refusjon og retur samt personvernerklæring.

Markedsplasselgere

Hvis du er selger på en markedsplass eller via en tredjepartsapplikasjon der PayPal er tilgjengelig, må du overholde alle regler som gjelder for markedsplassens eller tredjepartsapplikasjonens kjøperbeskyttelsesprogram for salg du foretar via dette forumet. Alle slike beskyttelser kan kreve at du utfører visse handlinger, og kan påvirke hvordan krav behandles.

Vi kan godkjenne at du gir enkelte markedsplasser tillatelse til å bruke kontoen din til å betale beløp du skylder markedsplassen eller kjøperen (avhengig av situasjonen), og som er et resultat av et krav i henhold til vilkårene i markedsplassens løsningsprosess (som vi kaller forfalte markedsplassbeløp). Hvis du gir en slik godkjenning og markedsplassen varsler oss om kravet, ber du oss om å behandle betalinger av alle og eventuelle forfalte markedsplassbeløp knyttet til dette kravet, fra PayPal-kontoen din til markedsplassen eller til kjøperen (som kan være tilfelle) i henhold til markedsplassens instruksjoner til oss. Vi kan behandle anvisningen for betaling av et aktuelt forfalt markedsplassbeløp som annullert, hvis vi finner at kravet ville ha blitt avgjort i din favør hvis det hadde blitt sendt inn som et krav til oss. Du kan også annullere disse instruksjonene ved å kontakte oss. Alle krav som registreres direkte på markedsplassen, styres utelukkende av retningslinjene for markedsplassen. Vilkårene i PayPals selgerbeskyttelse dekker ikke deg når det gjelder krav kjøperne dine sender inn direkte til markedsplassen.

Godta faktureringsavtalebetalinger

Hvis vi lar deg godta betalinger fra en betaler i henhold til en faktureringsavtale, og du fremlegger oss en betalingsforespørsel i henhold til denne faktureringsavtalen,

 • garanterer du overfor oss at beløpene du fremlegger, er godkjente og samtykket til av betaleren som eier kontoen som skal belastes (herunder endringer i disse beløpene), og at du vil gi forhåndsvarsel om trekket til personen som betaler.
 • godtar du at du vil gi betaleren minst 4 ukers forvarsel om beløpet de innhenter, hvis dette beløpet har økt på en slik måte at betaleren ikke med rimelighet kan forventes å betale dette beløpet, når det tas hensyn til vedkommendes tidligere forbruksmønster og betalingsomstendighetene og at du vil være ansvarlig overfor oss for eventuelle refusjoner av slik betaling i henhold til vilkårene i denne brukeravtalen.

PayPal-utbetalinger

Hvis du bruker PayPal-utbetalinger (tidligere massebetaling), gjelder vilkårene i avtalen om PayPal-utbetalinger.

Ditt ansvar som bedriftskunde for å varsle PayPal om pris- eller gebyrfeil

Når du har tilgang til kontoutskrifter eller annen informasjon om kontoaktivitet vedrørende bedriftskontoen(e) som er gjort tilgjengelig for deg av PayPal, har du 60 dager på deg til å varsle PayPal skriftlig om eventuelle feil eller avvik når det gjelder priser eller andre gebyrer pålagt av PayPal. Hvis du ikke varsler PayPal i løpet av denne perioden, godtar du at denne informasjonen er nøyaktig, og PayPal skal ikke ha noen forpliktelse til å gjøre eventuelle rettelser. Ifølge denne bestemmelsen er slike pris- eller gebyrfeil eller avvik forskjellig fra uautoriserte transaksjoner og andre feil i forbindelse med elektroniske overføringer som er underlagt andre tidsrammer for varsling, som fastsatt heri.

Refusjoner og reverseringer av betalinger

Når du mottar en betaling, kan den bli refundert eller reversert. Vi kan tillate at du sender betaleren en refusjon av betalingen. I enkelte tilfeller kan vi foreta en reversering av betalingen. Du finner mer informasjon under dette punktet.

Refusjoner

Du (og ikke PayPal) er alene ansvarlig for

 • de juridiske og kontraktsmessige forpliktelsene overfor betaler for alle beløp du returnerer til betaler.
 • eventuelle differanser mellom kostnadene som betaleren må legge ut for å foreta den opprinnelige betalingen, og det faktiske beløpet som returneres til betaleren (f.eks. som følge av svingninger i valutakursen for transaksjonen), unntatt hvis refusjonen gjelder en feilaktig betaling (se Løse problemer).

Se Gebyrer hvis du vil ha mer informasjon om gebyrer du har betalt til oss som mottaker av den opprinnelige betalingen. Vi belaster disse gebyrene når du bruker den spesielle funksjonen for refusjon av forretningsmessige transaksjoner på PayPal-kontoen din. Vi tillater slike refusjoner fra tid til annen, unntatt hvis refusjonen er en feilaktig betaling (se punktet Løse problemer).

Reverseringer

Hvis du mottar en betaling på kontoen din, skylder du oss hele det betalte beløpet og våre tap som skyldes behandling av betalingen (inkludert eventuelt tilbakeføringsgebyr eller tvisteløsningsgebyr). Dette kan omfatte vårt ansvar (inkludert eventuelle gebyrer, kostnader og straffeerstatning) overfor en tredjepart (herunder betaleren og betalerens betalingsmetodeleverandør).

En reversering skjer når vi utøver vår rett til å motregne de ovennevnte beløpene på kontoen din i henhold til punktet Refusjon for ditt økonomiske ansvar i denne brukeravtalen. Hvis PayPal-saldoen din for en bestemt valuta ikke er tilstrekkelig til å dekke beløpet du skylder oss i denne valutaen, kan vi utføre en valutakonvertering fra en PayPal-saldo i en annen valuta for å dekke mangelen mot den transaksjonsvalutakursen som gjelder på det tidspunktet reverseringen blir behandlet. Hvis du for eksempel er en selger, betyr dette at beløp for betalinger som mottas på kontoen din, kan bli fjernet fra kontoen din etter at du har levert de solgte varene eller tjenestene.

En reversering kan skje når

 • vi refunderer betaleren i forbindelse med et krav i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse som betaleren har foretatt mot deg.
 • Vi kompenserer betaleren eller betalerens kortutsteder fordi vi har mottatt et krav fra en av dem om å returnere betalingen gjennom reverseringsprosessen som brukes av denne kortutstederen eller betalingsmetodeleverandøren. Dette inkluderer eventuelle krav knyttet til uautoriserte eller feilaktige betalinger til kontoen din.

For eksempel:

 • Hvis betaleren brukte et kort til å finansiere betalingen til deg, kan betaleren be kortutstederen om å foreta en «tilbakeføring». Kortutstederen, ikke vi, avgjør om betaleren har rett til å be om denne tilbakeføringen. Du kan finne ut mer om tilbakeføringer ved å lese tilbakeføringsveiledningen, som er tilgjengelig under Sikre salg i PayPals sikkerhetssenter. PayPals sikkerhetssenter er tilgjengelig via PayPals nettsted. Vi belaster deg et gebyr for å motta et krav om tilbakeføring.
 • Hvis betaleren brukte en bankkonto til å finansiere betalingen, kan betaleren eller banken forfølge en bankreversering.

Beløpet som kreves, kan være høyere enn det opprinnelige beløpet som du mottok, på grunn av svingninger i valutakursen mellom tidspunktet for betalingen og kravet.

 • Det kan hende vi må kompensere betaleren hvis vedkommende hevder at det var problemer med betalingen (for eksempel hvis betalingen var uautorisert eller feil, eller at faktureringsavtalebetalingen ikke var forventet). Se Løse problemer.

Gebyrer for tvisteløsning

PayPal belaster selgere et gebyr for tvisteløsning for å legge til rette for den elektroniske tvisteløsningsprosessen for transaksjoner som behandles gjennom en kjøpers PayPal-konto eller gjennom tjenesten «Betalinger uten en PayPal-konto». Gebyret for tvisteløsning gjelder når kjøperen forfølger et krav direkte med PayPal, en tilbakeføring med kortutstederen eller en reversering med banken sin. Gebyret for tvisteløsning belastes med satsen for standard tvistegebyr eller satsen for tvistegebyr for høye volumer. Gebyret for tvisteløsning belastes i valutaen du valgte for den opprinnelige transaksjonsoppføringen. Hvis transaksjonen var i en valuta som ikke er oppført i tabellen over gebyrer for tvisteløsning, belastes gebyret i den primære betalingsvalutaen din. Gebyret for tvisteløsning trekkes fra PayPal-kontoen din etter at kravet er avgjort.

Gebyrbeløpet for tvisteløsningen fastsettes når tvistesaken opprettes. Gebyret er basert på forholdet mellom det totale transaksjonsbeløpet for alle krav av typen vare ikke mottatt og avviker vesentlig fra beskrivelsen du mottar, sammenlignet med totalbeløpet for salgene dine de tre foregående kalendermånedene (tvisteforhold). Totalt antall krav inkluderer alle krav av typen Vare ikke mottatt og Avviker vesentlig fra beskrivelsen som er kommet direkte til og eskalert til PayPal eller kjøperens kortutsteder eller bank. Totalt antall krav inkluderer ikke krav for uautoriserte transaksjoner. Eksempel: For september beregnes tvisteforholdet ved å vurdere de samlede kravene i forhold til salget i juni, juli og august. Kravforholdet for september bestemmer gebyret for tvisteløsning for alle krav som er registrert i oktober.

Hvis tvisteforholdet er på minst 1,5 % og du hadde over 100 salgstransaksjoner de tre foregående kalendermånedene, belastes du tvistegebyret for høye volumer for hver tvist. Ellers belastes du standard tvistegebyr for hver tvist.

Du blir ikke belastet et standard tvistegebyr for tvister som er

 • forespørsler i PayPals løsningssenter som ikke eskaleres til et krav hos PayPal.
 • løst direkte mellom deg og kjøperen, og ikke eskalert til et krav hos PayPal.
 • registrert av kjøperen direkte hos PayPal som en uautorisert transaksjon.
 • ansett av PayPal etter eget skjønn å ha oppfylt alle kravene i henhold til PayPals selgerbeskyttelsesprogram.
 • krav med transaksjonsverdi som er mindre enn det dobbelte av et standard tvistegebyr.
 • avgjort i din favør av PayPal eller utstederen.

Du blir ikke belastet et tvistegebyr for høye volumer for tvister som er

 • forespørsler i PayPals løsningssenter som ikke eskaleres til et krav hos PayPal.
 • løst direkte mellom deg og kjøperen, og ikke eskalert til et krav hos PayPal.
 • registrert av kjøperen direkte hos PayPal som en uautorisert transaksjon.

Selgere som belastes tvistegebyr for høye volumer, kan måtte gi oss informasjon som inkluderer årsaken til den økte tvistefrekvensen.

Tvister som er oppført ovenfor, kan utelukkes fra belastning av et standard tvistegebyr eller et tvistegebyr for høye volumer, men kravet i seg selv kan fortsatt være inkludert i den samlede beregningen av tvisteforholdet.

Tilbakeføringsgebyr

For transaksjoner som ikke behandles gjennom en kjøpers PayPal-konto eller gjennom tjenesten for betalinger uten en PayPal-konto, og der kjøperen forfølger en tilbakeføring av transaksjonen med kortutstederen, belaster PayPal deg et tilbakeføringsgebyr for å legge til rette for tilbakeføringsprosessen. Dette gebyret gjelder uavhengig av om kjøperen lykkes i å få gjennomført tilbakeføringen fra kortutstederen.

Det gjeldende tilbakeføringsgebyret trekkes fra PayPal-kontoen din. Tilbakeføringsgebyret brukes som angitt i tabellen over tilbakeføringsgebyrer og blir belastet i valutaen du valgte for den opprinnelige transaksjonsoppføringen. Hvis transaksjonen var i en valuta som ikke er oppført i tabellen over tilbakeføringsgebyrer, belastes gebyret i den primære betalingsvalutaen din.

Effekten av PayPals kjøperbeskyttelsesprogram for selgere

Du bør lese delen om PayPals kjøperbeskyttelsesprogram, og hvis du selger varer og tjenester til kjøpere med PayPal-kontoer i andre regioner enn regionen din, bør du også være kjent med kjøperbeskyttelsen som PayPal tilbyr til kjøpere i disse regionene, fordi kjøperens rettigheter i henhold til disse programmene kan berøre deg som selger. Du finner informasjon om PayPals kjøperbeskyttelse på siden Juridiske avtaler ved å velge kjøperens plassering øverst på siden og deretter lese gjennom retningslinjene i det tilsvarende PayPal-kjøperbeskyttelsesprogrammet i den tilsvarende brukeravtalen.

Hvis du taper en kravsak i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse i et hvilket som helst land:

 • Du må si fra deg hele varens kjøpesum pluss den opprinnelige fraktkostnaden. Dette gjelder når du er den primære selgeren eller en sekundær selger av varer eller tjenester. For eksempel vil billettagenter eller reisebyråer på nettet si fra seg hele kjøpesummen som betales av kjøperen. I enkelte tilfeller kan det hende du ikke får varen tilbake.
 • Kravet om kjøperbeskyttelse anses bare som helt løst hvis:
  • Refusjonen til en kjøper behandles via PayPal eller
  • Du fremsetter bevis som er akseptabelt for PayPal, etter eget skjønn, på at kjøperen har godtatt den alternative løsningen som tilbys.
 • vil du ikke motta en refusjon av PayPal-gebyrene du betalte i forbindelse med salget.
 • og kravet var av typen «Avviker vesentlig fra beskrivelsen», kan det hende du ikke får varen tilbake, eller at du må godta å få varen tilbake og betale returfraktkostnadene.
 • og kravet var av typen «Avviker vesentlig fra beskrivelsen» og relatert til en vare du solgte, som er en forfalskning, må du gi kjøperen full refusjon, og det kan hende du ikke får varen tilbake.

PayPals selgerbeskyttelsesprogram

Hva kvalifiserer

Hvis du har solgt noe til en kjøper og allerede har sendt den fysiske varen eller levert en immateriell vare, og transaksjonen senere bestrides eller reverseres i form av en reversering, et krav eller en tilbakeføring, kan du være kvalifisert for tilbakebetaling i henhold til PayPals selgerbeskyttelsesprogram. Der det gjelder, gir PayPals selgerbeskyttelsesprogram deg rett til å beholde hele kjøpesummen. Det er ingen grense for hvor mange betalinger du kan motta dekning for. Ved å gå til siden med transaksjonsdetaljer i PayPal-kontoen din kan du finne ut om transaksjonen oppfyller kravene til beskyttelse i henhold til dette programmet.

Programmets vilkår og betingelser er beskrevet på siden for PayPals selgerbeskyttelsesprogram, og utgjør en del av denne brukeravtalen.

PAYPALS BRUKERAVTALE

RESTRIKSJONSBELAGTE AKTIVITETER, RESERVASJONER OG KONVENSJONALBOT

Restriksjonsbelagte aktiviteter

I forbindelse med din bruk av nettstedene våre, PayPal-kontoen din, PayPal-tjenestene, eller i forbindelse med din samhandling med PayPal, andre PayPal-kunder eller tredjeparter, må du ikke

 • bryte denne avtalen, PayPals retningslinjer for akseptabel bruk, de forretningsmessige avtalene (hvis de gjelder deg) eller eventuelle andre avtaler mellom deg og oss.
 • bryte eventuelle lover, forskrifter, vedtekter eller forordninger (for eksempel de som regulerer finanstjenester, forbrukerbeskyttelse, urettferdig konkurranse, anti-diskriminering eller falsk reklame).
 • krenke PayPals eller eventuelle tredjeparters opphavsretter, patenter, varemerker, bransjehemmeligheter eller andre immaterielle rettigheter, eller rettigheter som gjelder publisitet eller personvern.
 • selge forfalskede varer.
 • opptre på en måte som er ærekrenkende, injurierende, truende eller trakasserende.
 • oppgi uriktig, unøyaktig eller villedende informasjon.
 • sende eller motta noe som vi med rimelighet kan anta er potensielt bedragerske eller uautoriserte penger.
 • nekte å samarbeide i en eventuell undersøkelse eller bekrefte identiteten din eller annen informasjon du sender oss.
 • forsøke å oppnå «dobbel kompensasjon» i forbindelse med en tvist ved å motta, eller forsøke å motta penger fra både PayPal og selgeren, banken eller kortutstederen for samme transaksjon.
 • kontrollere en konto som er tilknyttet en annen konto som er involvert i noen av disse restriksjonsbelagte aktivitetene.
 • drive virksomheten din eller bruke PayPal-tjenestene på en måte som resulterer i eller kan resultere i
  • klager
  • forespørsler fra kjøpere (registrert hos oss eller hos kortutstedere) om å ugyldiggjøre betalinger til deg
  • gebyrer, bøter, straffer eller annen skyld eller tap for PayPal, andre PayPal-kunder, tredjeparter eller deg selv
 • bruke PayPal-kontoen din eller PayPal-tjenestene på en måte som PayPal, Visa, MasterCard, American Express, Discover eller et annet nettverk for elektronisk pengeoverføring med rimelighet mener å være et misbruk av kortsystemet eller et brudd på organisasjonsvedtekter for kortbetalinger eller nettverk.
 • tillate at PayPal-kontoen har en saldo som gjenspeiler et beløp du skylder oss.
 • gi deg selv kontantforskudd fra betalingskortet ditt (eller hjelpe andre med å gjøre det).
 • få tilgang til PayPal-tjenestene fra et land som ikke er oppført i listen over tillatte land.
 • utføre handlinger som fører til uforsvarlig eller uforholdsmessig stor belastning på nettstedene, programmene og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere PayPal-tjenestene), som drives av oss eller på våre vegne, eller PayPal-tjenestene.
 • legge til rette for virus, trojanske hester, skadelig programvare, ormer eller andre dataprogrammeringsrutiner som forsøker å skade eller kan skade, avbryte, ødelegge, misbruke, negativt påvirke, fange opp eller ekspropriere på hemmelig vis, eller få uautorisert tilgang til eventuelle systemer, data, opplysninger eller PayPal-tjenester.
 • bruke en anonymiserende proxy, bruke eventuelle roboter, søkeroboter eller andre automatiserte enheter eller manuelle prosesser til å overvåke eller kopiere nettstedene våre uten vår skriftlige tillatelse, eller bruke eventuelle enheter, programmer eller rutiner for å omgå robotekskluderingshodene.
 • forstyrre eller avbryte eller forsøke å forstyrre eller avbryte nettstedene, programmene og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere PayPal-tjenestene), som drives av oss eller på våre vegne, noen av PayPal-tjenestene eller andre brukeres bruk av PayPal-tjenestene.
 • utføre handlinger som kan føre til at vi mister noen av tjenestene fra våre internettleverandører, betalingsbehandlere eller andre leverandører eller tjenesteleverandører.
 • bruke PayPal-tjenestene til å teste kredittkortatferd.
 • omgå eventuelle retningslinjer eller bestemmelser fra PayPal som gjelder PayPal-kontoen din, for eksempel midlertidige eller ubegrensede suspensjoner eller andre kontoreservasjoner, begrensninger eller restriksjoner, inkludert, men ikke begrenset til, følgende handlinger: forsøk på å åpne nye eller ekstra PayPal-kontoer når en konto har underskudd eller er begrenset, suspendert eller på annen måte restriksjonsbelagt; åpne nye eller flere PayPal-kontoer med informasjon som ikke er din egen (f.eks. navn, adresse, e-postadresse, osv.), eller bruke PayPal-kontoen til andre, eller
 • trakassere og/eller true våre medarbeidere, agenter eller andre brukere.
 • misbruk av prosessen for elektronisk tvisteløsning og/eller PayPals kjøperbeskyttelsesprogram og/eller PayPals selgerbeskyttelsesprogram.
 • forårsake at vi mottar et uforholdsmessig stort antall krav som gjelder PayPal-kontoen eller virksomheten din, som avgjøres i klagerens favør.
 • ha en kredittverdighet hos et kredittvurderingsbyrå som angir et høyt risikonivå i forbindelse med din bruk av PayPal-tjenestene.
 • bruke et betalingskort med PayPal-kontoen din for å få et kontantforskudd (eller hjelpe andre med å gjøre dette).
 • avsløre eller distribuere andre brukeres informasjon til eventuelle tredjeparter eller bruke slik informasjon til markedsføringsformål, med mindre du har brukerens uttrykkelige samtykke til å gjøre det.
 • sende uoppfordret e-post til en bruker, eller bruke PayPal-tjenestene til å motta betalinger for å sende eller bidra til å sende uoppfordret e-post til tredjeparter.
 • kopiere, reprodusere, videreformidle til eventuelle tredjeparter, endre, modifisere, lage avledet arbeid fra, offentliggjøre eller inkriminere innhold fra PayPals nettsteder uten vårt eller gjeldende tredjeparters skriftlige samtykke.
 • avsløre passordet til kontoen(e) din(e) til andre, eller bruke andres passord. Vi er ikke ansvarlige for tap du har pådratt deg, herunder på grunn av at kontoen din er brukt av andre personer enn deg, som oppstår som følge av misbruk av passord.
 • utføre, forsøke å utføre eller unnlate å utføre handlinger eller tiltak som kan påvirke driften av PayPal-tjenesten eller aktivitetene som er en del av PayPal-tjenestene, eller på annen måte handle i strid med vilkårene i denne brukeravtalen.
 • be om eller sende en personlig betalingstransaksjon for en forretningsmessig transaksjon.
 • tillate at din bruk av PayPal-tjenesten innebærer risiko for at PayPal utsettes for manglende overholdelse av PayPals forpliktelsene knyttet til antihvitvasking, antiterrorfinansiering og lignende lovbestemte forpliktelser (inkludert, men ikke begrenset til tilfeller der vi ikke kan bekrefte identiteten din, eller der du ikke fullfører trinnene for å fjerne grensen for å overføre eller motta penger, eller der du utsetter PayPal for risiko for å bli ilagt lovbestemte bøter fra europeiske, amerikanske eller andre myndigheter for å behandle transaksjonene dine).
 • integrere eller bruke PayPal-tjenestene uten å overholde alle obligatoriske krav som er formidlet til deg via en integrerings- eller programmererveiledning eller annen dokumentasjon som utstedes av PayPal fra tid til annen.
 • annonsere, fremme, innføre eller beskrive PayPal Credit eller et annet kredittbasert betalingsinstrument med felles PayPal-merke til kundene, uten (1) å få den nødvendige forskriftsmessige forhåndstillatelsen og (2) skriftlig forhåndstillatelse fra PayPal og (hvis det ikke er PayPal) utstederen.
 • bli utsatt for (eller få oss til å fastslå at det er rimelig stor sannsynlighet for) sikkerhetsbrudd på nettstedet ditt eller systemene dine som kan føre til uautorisert formidling av kundeinformasjon.

Du er enig i at å delta i de ovennevnte restriksjonsbelagte aktivitetene reduserer din eller våre andre kunders sikre tilgang og/eller bruk av kontoen din og tjenestene våre generelt.

Tiltak vi kan iverksette hvis du tar del i noen restriksjonsbelagte aktiviteter

Hvis vi tror at du har deltatt i disse aktivitetene, kan vi bruke en rekke tiltak for å beskytte PayPal, dets kunder og andre når som helst etter eget skjønn. Slike tiltak omfatter, men er ikke begrenset til, følgende:

 • Vi kan når som helst avslutte denne brukeravtalen etter eget skjønn, begrense kontoen din og/eller avslutte eller suspendere kontoen din, umiddelbart og uten straff for oss.
 • Vi kan avvise å tilby PayPal-tjenestene til deg i fremtiden.
 • Vi kan når som helst og uten ansvar suspendere, begrense eller avbryte din tilgang til nettsteder, programvare, systemer (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av PayPal-tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne, PayPal-kontoen din eller noen av PayPal-tjenestene, herunder begrense din mulighet til å betale eller overføre penger med noen av betalingsmetodene som er knyttet til PayPal-kontoen din, og begrense din mulighet til å overføre penger eller foreta uttak.
 • Vi kan reservere pengene dine i den utstrekning og så lenge det innen rimelighetens grenser er nødvendig for å beskytte oss mot risikoen for ansvar. Du anerkjenner at, som en ikke uttømmende veiledning, at
 • PayPals ansvarsrisiko for betalinger du mottar, som blir foretatt med kort, kan vare over tid frem til risikoen for at en tilbakeføringssak avgjøres i betalers/kjøpers favør (som bestemmes av reglene for kortordningen) er forbi. Dette avhenger av visse faktorer, herunder
  1. typen varer eller tjenester som du mottar betaling for, eller
  2. Tidsrammen for levering av varene eller ytelsen av tjenestene som du mottar betaling for (eksempelvis kan salg av arrangementsbilletter måneder i forkant av arrangementsdatoen utgjøre en høyere og mer varig risiko for tilbakeføringer enn salg av de fleste andre varer eller tjenester).
 • PayPals ansvarsrisiko i forbindelse med et krav eller en tvist som stammer fra en betaling som du mottar, kan vare i så lang tid det tar for partene å avslutte kravet eller tvisten og alle anker knyttet til dette kravet eller denne tvisten, i samsvar med PayPals kjøperbeskyttelse.
 • PayPals ansvarsrisiko med hensyn til en eventuell insolvens du pådrar deg, varer så lenge og i den grad lover som gjelder insolvensen, begrenser PayPal fra å reise søksmål mot deg, og
 • Hvis du lar PayPal-kontoen din ha en saldo som gjenspeiler et beløp du skylder PayPal, kan PayPals ansvarsrisiko vare så lenge og i den utstrekning du skylder PayPal dette beløpet.
 • Vi kan blokkere PayPal-kontoen din og/eller tilbakeholde penger på reservekontoen (inkludert, uten begrensning, i over 180 dager hvis PayPal finner det nødvendig, der PayPals rettigheter følger av din deltakelse i restriksjonsbelagte aktiviteter).
 • Vi kan til enhver tid avvise en bestemt betalingstransaksjon, uansett årsak, og er bare forpliktet til, på forespørsel, å gjøre tilgjengelig det faktum som ligger til grunn for avvisningen og begrunnelsen for avvisningen, samt hvordan du kan løse problemet, om mulig, forutsatt at det ikke er forbudt ved lov.
 • Vi kan reversere en betaling (eventuelt også til avsenderens betalingsmetode).
 • Vi kan reise søksmål mot deg.
 • Vi kan gjøre deg ukvalifisert for PayPals kjøperbeskyttelsesprogram og/eller PayPals selgerbeskyttelsesprogram (også med tilbakevirkende kraft).
 • Vi kan kontakte tredjeparter og opplyse om detaljer i de restriksjonsbelagte aktivitetene innenfor rammen av personvernerklæringen.
 • Vi kan be om eller oppdatere unøyaktige opplysninger du har gitt oss.
 • Vi kan be om informasjon eller dokumenter fra deg for å bekrefte identiteten din og/eller i forbindelse med varer eller tjenester du har levert, basert på en transaksjon.
 • Hvis du bryter retningslinjene for akseptabel bruk, holdes du også ansvarlig overfor PayPal for skader som følger av dette bruddet.
 • Hvis du publiserer innhold på nettstedene våre, eller når du bruker tjenestene våre, der PayPal etter eget skjønn anser dette å være et brudd på loven, forskrifter, vedtekter og/eller retningslinjer, kan PayPal iverksette nødvendige tiltak, herunder sletting eller fjerning av slikt innhold. Et eksempel på slikt innhold er terroristinnhold. PayPal er ikke ansvarlig for slikt innhold som er publisert av brukerne. Dette er utelukkende PayPal-brukernes ansvar.

Hvis du hovedsakelig bruker PayPal-kontoen i forbindelse med handel, virksomhet, håndverk eller yrke, og du bryter retningslinjene for akseptabel bruk, skjer følgende:

 • I tillegg til å bli gjenstand for handlingene over er du ansvarlig overfor PayPal for beløpet tilsvarende skadene PayPal har lidt på grunn av ditt brudd på retningslinjene for akseptabel bruk.
 • Du bekrefter og godtar at 2500,00 USD (eller tilsvarende beløp i valutaen i landet du bor i) per overtredelse av retningslinjene for akseptabel bruk er
  • Et rimelig minsteanslag over PayPals faktiske erstatningsansvar, inkludert, men ikke begrenset til, interne administrative kostnader pådratt av PayPal for å overvåke og spore brudd, skade på PayPals varemerke og omdømme og straffer pålagt PayPal av forretningspartnere som følge av en brukers brudd med tanke på alle gjeldende omstendigheter, inkludert forholdet mellom summen og omfanget av skade på PayPal som med rimelighet kan forventes;
  • rimelig og i rimelig forhold til leveringen av tjenesten til deg
  • nødvendig, men ikke mer enn tilstrekkelig, for å beskytte PayPals legitime interesse i din overholdelse av retningslinjene for akseptabel bruk
 • PayPal kan trekke slike skader direkte fra den eksisterende saldoen på en PayPal-konto du styrer.

Se også avsnittet Ditt ansvar nedenfor.

Med mindre annet er bestemt av oss, kan du ikke bruke eller forsøke å bruke kontoen din mens den er suspendert eller stengt. Du må sørge for at alle avtaler med selgere eller andre tredjeparter som involverer betalinger igangsatt av en tredjepart (herunder faktureringsavtalebetalinger) som er satt opp fra kontoen din, avsluttes umiddelbart etter oppsigelse, suspensjon eller avslutning av kontoen din. Du er fortsatt ansvarlig i henhold til denne avtalen med hensyn til alle kostnader og andre beløp som påløper ved bruk av kontoen din når som helst, uavhengig av oppsigelse, suspensjon eller stenging.

Reserverte betalinger, begrensninger og reserver

Hva er reservasjoner, begrensninger og reserver?

For å beskytte PayPal og sikkerheten og integriteten til nettverket av kjøpere og selgere som bruker PayPal-tjenestene, kan PayPal under visse omstendigheter iverksette tiltak på kontonivå eller transaksjonsnivå. Hvis vi utfører noen av handlingene som er beskrevet her, varsler vi deg vanligvis om det, men vi kan, dersom det er rimelig å gjøre det (for eksempel hvis du bryter denne brukeravtalen eller vi anser det som tilrådelig av sikkerhetsmessige grunner), utføre noen av disse handlingene uten å varsle deg.

Hvis du ønsker mer informasjon i forbindelse med en kontobegrensning, reservasjon eller reserve, kan du gå til løsningssenteret vårt eller følge instruksjonene i e-postmeldingen vi sendte for å varsle deg om en begrensning, reservasjon eller reserve.

Du anerkjenner og godtar at eventuelle penger reservert i henhold til denne brukeravtalen, kan bli plassert i reservekontoen din og at du skal gi oss all informasjon som vi innen rimelighetens grenser kan be om for å avgjøre om risikoen er over.

Reservasjoner

En reservasjon er en handling som PayPal kan foreta under visse omstendigheter, enten på transaksjonsnivå eller på kontonivå. Når PayPal reserverer et betalingsbeløp, er ikke pengene tilgjengelig for verken avsenderen eller mottakeren. PayPal vurderer en rekke faktorer før de reserverer en betaling, inkludert kontoens varighet, transaksjonsaktiviteten, virksomhetstypen, tidligere kundetvister og generell kundetilfredshet. Noen vanlige situasjoner der PayPal reserverer betalinger, omfatter tilfeller der vi har grunn til å mistenke at

 • transaksjonene har høy risiko. Dette kan være der transaksjonen omfatter salg av varer eller tjenester i en høyrisikokategori, eller andre fakta kjent for oss som vanligvis resulterer i et økt antall tilbakeføringer, andre krav eller tvister eller som ofte er involvert i svindel eller ulovlige aktiviteter.
 • det er en plutselig og unormal endring i en PayPal-kontoinnehavers salgsaktivitet, inkludert en økning i antall tilbakeføringer, reverseringer eller kjøperklager som er mottatt i forbindelse med denne PayPal-kontoen.
 • en PayPal-konto brukes i forbindelse med restriksjonsbelagte aktiviteter.
 • en PayPal-konto som er involvert i transaksjonen, har blitt kompromittert, stjålne betalingsopplysninger (bank- eller betalingskort) brukes til betalingen eller en transaksjon er ikke riktig godkjent.
 • en bruker prøver å overføre penger som er mottatt ved hjelp av svindel.
 • en bruker har ikke oppgitt tilstrekkelig informasjon til oss for å gjøre det mulig for oss å bekrefte brukerens eller virksomhetens identitet og/eller brukeren har en begrenset handelshistorikk med PayPal.
 • en betaling som er sendt til deg som selger, bestrides som en betaling som skal kjennes ugyldig og reverseres.
 • kjøperen sender inn et krav om tilbakeføring eller reversering eller et krav i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse for en betaling du har mottatt.
 • kjøperen fremsetter et krav under en løsningsprosess på en markedsplass.
 • det er en risiko for reversering av penger på kontoen din til betalingsmetoden din.
 • det er risiko for økonomisk ansvar (du finner en ufullstendig liste med eksempler på slike risikoer i avsnittet Tiltak vi kan iverksette hvis du tar del i noen restriksjonsbelagte aktiviteter over).

Betalingsgjennomgang

Når vi identifiserer en transaksjon med potensielt høy risiko, gjennomgår vi transaksjonen nærmere før den kan fortsette. Dette kan skyldes at vi har rimelig mistanke om at en kundes PayPal-konto brukes i forbindelse med restriksjonsbelagte aktiviteter eller av andre grunner, fastslått av oss etter eget skjønn. Dette kan omfatte situasjoner der det er risiko for økonomisk ansvar (du finner en ufullstendig liste over eksempler på slike risikoer i avsnittet Tiltak vi kan iverksette hvis du tar del i noen restriksjonsbelagte aktiviteter ovenfor).

Hvis en betaling underlegges betalingsgjennomgang, kan vi

 • utføre betalingsoppdraget som ble igangsatt av kjøperen.
 • umiddelbart etter slik utførelse begrense vedkommendes konto, etter eget skjønn.
 • Reservere betalingen på betalerens konto, og/eller
 • gi beskjed til mottakeren om å forsinke leveringen av kjøpet betalingen gjelder.

Dette kan forsinke mottaket av varen du kjøpte. Hvis vi klarerer transaksjonen, varsler vi selgeren og ber vedkommende om å sende varen.

Hvis vi ikke klarerer transaksjonen, annullerer vi den og returnerer pengene til deg, med mindre vi er lovpålagt å handle annerledes.

Alle betalinger som utsettes for betalingsgjennomgang, kan fortsatt reverseres i henhold til vilkårene i denne brukeravtalen, men de er kvalifiserte for PayPals selgerbeskyttelsesprogram hvis de oppfyller kravene for PayPals selgerbeskyttelsesprogram. PayPal varsler deg via e-post og/eller på transaksjonsloggfanen i PayPal-kontoen. Når en betaling underlegges betalingsgjennomgang, er det bare selve betalingen som gjennomgås, og dette gjøres for å redusere risikoen for at PayPal-brukere mottar høyrisikotransaksjoner. En betaling som underlegges betalingsgjennomgang, får hverken en vurdering eller en garanti fra PayPal angående forretningsaktiviteten, karakteren eller omdømmet til en part i betalingstransaksjonen, og skal ikke anses som en svekkelse av respekten for en person.

Reservasjoner knyttet til dine instruksjoner

Visse PayPal-funksjoner kan la deg (enten direkte eller via noen du gir tillatelse til å handle på dine vegne, som en elektronisk markedsplattform der du utfører transaksjoner som selger) instruere oss om å reservere pengene dine (inkludert inntekter fra betalinger du mottar ved hjelp av PayPal) i reservekontoen din.

I slike tilfeller viser vi deg tilgjengelighetsstatusen for pengene i saldoen din. Statusbeskrivelsene kan variere i henhold til funksjonen du brukte til å instruere oss om reservasjonen. Vi frigir reservasjonen i henhold til instruksjonene som du (eller enheten som du har gitt tillatelse til å handle på dine vegne) gir oss, i henhold til resten av denne brukeravtalen.

Kontobegrensninger

Begrensninger implementeres for å beskytte PayPal, kjøpere og selgere når vi oppdager restriksjonsbelagte aktiviteter, økt økonomisk risiko eller aktiviteter som vi anser som uvanlige eller mistenkelige. Begrensninger hjelper oss også med å samle inn informasjon som er nødvendig for å holde PayPal-kontoen din åpen.

Det er flere grunner til at PayPal-kontoen din kan være begrenset, inkludert der vi har grunn til å tro at

 • noen bruker PayPal-kontoen din uten ditt samtykke. Da vil vi begrense den for å beskytte deg, og undersøke svindelaktiviteten.
 • noen har brukt kortet ditt eller bankkontoen din uten din tillatelse, for eksempel hvis utstederen av betalingskortet ditt eller bankkontoen din varsler oss om dette.
 • du har brutt denne brukeravtalen eller retningslinjene for akseptabel bruk.
 • ytelsen din som selger indikerer at PayPal-kontoen din har høy risiko. Eksempler: indikasjoner på dårlig selgerytelse fordi du har mottatt et uvanlig stort antall krav og tilbakeføringer, salg av helt nye eller dyre produkter eller rask økning av salgsvolumet ditt.
 • det er risiko for økonomisk ansvar (du finner en ufullstendig liste med eksempler på slike risikoer i avsnittet Tiltak vi kan iverksette hvis du tar del i noen restriksjonsbelagte aktiviteter over).

Vi kan også begrense PayPal-kontoen din for å overholde gjeldende lovgivning.

Du må løse eventuelle problemer med kontoen din før en begrensning kan fjernes. Dette gjøres vanligvis etter at du har gitt oss informasjonen vi ber om. Hvis vi har rimelig grunn til å mene at det fremdeles finnes en risiko etter at du har gitt oss denne informasjonen, kan vi iverksette tiltak for å beskytte PayPal, brukerne våre, en tredjepart eller deg mot reverseringer, gebyrer, bøter, straffer, juridiske og/eller lovbestemte risikoer og annet ansvar.

Reserver

Underlagt aktuelle lover og forskrifter kan vi sette inn en reserve på PayPal-kontoen din når som helst hvis vi tror at det kan være et høyt risikonivå knyttet til deg, PayPal-kontoen din, virksomhetsmodellen din eller transaksjonene dine. Når vi setter inn en reserve på PayPal-kontoen din, betyr det at alle eller noen av pengene på PayPal-kontoen din er reservert som ikke tilgjengelig for overføring, for å beskytte mot risikoen for at transaksjoner gjort av deg, blir reversert eller ugyldiggjort eller annen risiko knyttet til PayPal-kontoen din eller bruk av PayPal-tjenestene. Vi tar beslutninger om å sette inn en reserve basert på en rekke faktorer, inkludert informasjon som er tilgjengelig for oss fra både interne kilder og tredjeparter.

PayPal vurderer en liste over ikke-eksklusive faktorer og om og hvordan disse faktorene er endret over tid, inkludert

 • hvor lenge du har vært i virksomhet
 • om bransjen din har høyere sannsynlighet for tilbakeføringer
 • betalingsbehandlingshistorikken din hos PayPal og andre leverandører
 • virksomhetens og/eller din personlige kreditthistorie
 • tidsrammene for levering
 • om du har høyere enn gjennomsnittlig antall returer, tilbakeføringer, krav eller tvister

Det finnes to typer reserver som kan plasseres på PayPal-kontoen, og en eller begge kan brukes samtidig:

 • En rullerende reserve er en reserve der en prosentandel av hver transaksjon du mottar hver dag, blir reservert og deretter frigitt senere i henhold til en tidsplan. Reserven din kan for eksempel være angitt som 10 % og holdes i en rullerende periode på 90 dager. Dette vil si at 10 % av pengene du mottar på dag 1, blir reservert og deretter frigitt på dag 91, 10 % av pengene du mottar på dag 2, blir reservert til dag 92 osv. Rullerende reserver er den vanligste typen reserve.
 • En minimumsreserve er et fast minstebeløp av penger som du er forpliktet til å ha tilgjengelig i saldoen din til enhver tid. Minimumsreserven er enten et forhåndsbeløp som settes inn på kontoen på én gang (også kalt en forhåndsreserve), eller den etableres på rullerende basis basert på prosentandeler av salgene dine til minimumsreserven oppnås, på samme måte som en rullerende reserve.

Hvis vi reserverer et beløp på PayPal-kontoen din, flyttes pengene til reservekontoen din og vises som «forestående», og vi gir deg beskjed om dette.

Hvis vi endrer reserven på grunn av en endring i risikovurderingen, gir vi deg også beskjed om det.

Du påtar deg, for egen regning, eventuelle ytterligere handlinger som kreves for å etablere en reserve eller en annen form for sikkerhet på en måte som med rimelighet er avgjort av oss. Dette kan innebære å sende inn alle nødvendige dokumenter og registrere alle slags dokumenter som vi med rimelighet kan kreve for at vi skal kunne perfeksjonere enhver form for sikkerhetstiltak.

PAYPALS BRUKERAVTALE

LØSE PROBLEMER

Vi anbefaler at du overvåker kontoen nøye og regelmessig.

Hvis du oppdager problemer …

Hvis du har grunn til å tro at det har oppstått et problem med kontoen din eller tjenesten vår, følger du denne fremgangsmåten:

Trinn 1: Bruk litt tid på å identifisere problemtypen:

 • Uventet faktureringsavtalebetaling

  Dette er når du har inngått en faktureringsavtale, men en betaling ble sendt fra kontoen din til en annen PayPal-konto i henhold til denne faktureringsavtalen der

  • du ikke på forhånd har blitt enig med mottakeren om det nøyaktige betalingsbeløpet
  • betalingsbeløpet endte opp med å bli høyere enn du med rimelighet kunne forvente å betale basert på tidligere belastninger og andre omstendigheter
 • Uriktig betaling

  Dette er når en betaling sendt fra kontoen din til en annen PayPal-konto, ikke ble sendt slik som du anga da du ba oss om å foreta den (f.eks. feil beløp, forsinket, feil mottaker), eller du har mottatt en slik betaling.

 • Sikkerhets-/svindelproblem
  • Uautorisert betaling

   Dette er når en betaling sendt fra kontoen din, ikke var godkjent av deg (eller noen som har fullmakt til å foreta betalinger for deg).

  • Andre typer sikkerhets-/svindelproblemer

   Dette er når det er et annet sikkerhets- eller svindelrelatert problem, for eksempel

   • det har vært annen uautorisert tilgang til kontoen din.
   • passordet eller PIN-koden har blitt kompromittert.
   • en enhet som du har brukt til å få tilgang til tjenestene våre, er mistet, stjålet eller deaktivert.
 • Andre typer problemer

  Dette er når det er en annen type problem med kontoen din eller med tjenesten vår som ikke er nevnt ovenfor. Vi kan for eksempel ha gjort en saksfeil, beregningsfeil eller matematisk feil relatert til din PayPal da du la til penger i eller overførte penger fra PayPal-kontoen din.

  Hvis et kjøp som du betalte for med PayPal, ikke er som beskrevet, eller du ikke har mottatt kjøpet, kan PayPals kjøperbeskyttelse gjelde i stedet for dette avsnittet. Du finner informasjon om hvordan du kan håndtere disse problemene, i PayPals kjøperbeskyttelse.

Trinn 2: Fortell oss om problemet

Kontakt oss så snart som mulig for å fortelle oss om problemet (inkludert problemtypen, slik at vi kan hjelpe deg så raskt som mulig). Du kan rapportere et problem, legge frem en tvist eller respondere på en tvist som er fremlagt av en annen bruker i løsningssenteret.

Du må gi oss all informasjon som vi innen rimelighetens grenser kan be om når det gjelder omstendighetene rundt problemet, og gjennomføre alle nødvendige tiltak for å hjelpe oss med undersøkelsen.

Hvis du varsler oss om problemet muntlig, kan vi be deg om å rapportere problemet skriftlig innen 10 virkedager.

Vi kan gi tredjeparter informasjon som vi anser som relevant i slike tilfeller, i henhold til personvernerklæringen vår.

Slik hjelper vi ...

I henhold til resten av denne brukeravtalen har vi som mål å undersøke problemet og arbeide sammen med deg for å løse det innen 60 dager. Hvis problemet ditt i tillegg er

 • en uventet faktureringsavtalebetaling, vil vi innen 10 virkedager etter at du informerte oss om dette, enten
  • refundere deg betalingsbeløpet eller
  • forklare hvorfor vi kan ikke refundere deg
 • en feil betaling til en annen PayPal-konto, vil vi
  • gjøre umiddelbare forsøk på å spore betalingen og varsle deg om resultatet uten kostnader for deg.
  • kompensere deg så snart som mulig (og under ingen omstendigheter senere enn slutten av virkedagen etter at du forteller oss om problemet) ved å sette kontoen din i statusen den ville ha hatt hvis den feilaktige betalingen hadde bli sendt som angitt av senderen. Dette betyr at
   • hvis feilbetalingen har ført til at du har mindre penger enn du ville hatt hvis betalingen hadde blitt foretatt som angitt, vil vi godskrive kontoen din for differansen.
   • hvis feilbetalingen har ført til at du har mer penger enn du ville hatt hvis betalingen hadde blitt foretatt som angitt, kan vi trekke de ekstra pengene fra kontoen din.
  • refundere deg på kontoen din for tap eller skader som direkte og rimelig forutsigbart er forårsaket av feilbetalingen.
 • en uautorisert betaling til en annen PayPal-konto, vil vi så snart som mulig (og under ingen omstendigheter senere enn slutten av virkedagen etter at du forteller oss om problemet) gjenopprette kontoen din slik den ville ha vært hvis betalingen aldri hadde skjedd. Dette kan inkludere en refusjon av betalingen din.

Når vi ikke kan kompensere deg ...

Du har ikke rett til økonomisk kompensasjon fra oss, som beskrevet ovenfor, og du vil skylde oss (og vi kan reversere fra kontoen din) eventuell kompensasjon du allerede har mottatt fra oss, hvis

 • du ikke gir oss all informasjon som vi innen rimelighetens grenser ber om, når det gjelder omstendighetene rundt problemet (også hvis du forteller oss om problemet muntlig, og du unnlater å etterkomme vår forespørsel om å sende oss en skriftlig beskrivelse av problemet innen 10 virkedager),
 • du ikke gjennomfører alle nødvendige tiltak som vi ber om for å hjelpe oss med undersøkelsen,
 • du mottar / har mottatt kompensasjon fra banken din
 • vi kan vise at du handlet bedragersk,
 • vi kan vise at omstendigheter utenfor vår kontroll (for eksempel brann eller flom eller tap av internettilkobling) forårsaket problemet, til tross for rimelige forholdsregler,
 • vi har grunn til å tro at det ikke er et problem som gir deg rett til kompensasjon, eller
 • det gjelder følgende spesifikke problemer:

Uventet faktureringsavtalebetaling

Uriktig betaling

Uautorisert betaling

Det tar deg lenger enn 8 uker etter at betalingen ble foretatt, å fortelle oss om problemet.

Du har godtatt at vi foretar betalingen din og detaljene ble gjort tilgjengelig for deg av oss eller forhandleren minst fire uker før betalingen ble foretatt.

Det tar deg lenger enn 13 måneder etter at betalingen ble foretatt, å fortelle oss om problemet,

Vi kan vise at du gitt oss feil betalingsdetaljer,

Vi kan vise at betalingen ble sendt som betaleren spesifiserte da betaleren ba oss om å gjøre det,

Uten at det var vår feil, hadde du ikke nok PayPal-saldo til å fullføre betalingen,

Vi kan vise deg at systemet vårt ikke fungerte, og at du visste at det var nede da du startet transaksjonen, eller

En forsinkelse som du hevdet forårsaket den uriktige betalingen, var faktisk et resultat av at PayPal implementerte en reservasjon, begrensning eller reserve i henhold til denne brukeravtalen.

Det tar deg lenger enn 13 måneder etter at betalingen ble foretatt, å fortelle oss om problemet,

Vi kan vise at betalingen ble foretatt fordi du ikke beskyttet kontoen din, enten med hensikt eller ved grov uaktsomhet (du valgte for eksempel svært uforsiktig å dele PayPal-ID og/eller passord/PIN-kode med noen andre), eller

Vi oppdaget et annet sikkerhets-/svindelproblem som du ikke rapporterte til oss. Vi betaler ikke kompensasjon for eventuelle uautoriserte betalinger fra kontoen din som ble foretatt før du varslet oss om dette problemet.

Noen ganger kan vi oppdage problemet først. Hvis vi trenger å varsle deg om problemet, gjør vi dette vanligvis via det sikre meldingssenteret, som du må logge på kontoen din for å få tilgang til. Hvis det er noe som krever at du handler raskt, kan vi også kontakte deg via e-post.

Hvis en betaling ble gjort til betalingsmetoden din ved en feil, og/eller i tillegg til kompensasjon du mottar / har mottatt fra banken din, kan PayPal korrigere feilen/betalingen ved å belaste eller godskrive (avhengig av hva saken gjelder) de(n) aktuelle betalingsmetoden(e). Hvis belastning av den aktuelle betalingsmetoden din mislykkes, kan vi også bruke andre betalingskilder du har registrert i PayPal-kontoen din, til å få tilbakebetalt beløpet. Hierarkiet av betalingskilder som er definert under Finansiering av betalinger du sender fra kontoen din, brukes. Hvis vi fortsatt ikke kan hente tilbake transaksjonsbeløpet, kan vi utøve rettighetene våre i henhold til bestemmelsene i avsnittet Våre rettigheter.

Klager

Rapportere tvister mellom deg og PayPal angående tjenestene våre

Kontakt oss for å rapportere tvister mellom deg og PayPal som angår tjenestene våre.

Hvis det oppstår en tvist mellom deg og PayPal, har vi som mål å sette oss inn i og håndtere saken din og, hvis vi ikke klarer å gjøre dette på en tilfredsstillende måte for deg, å gi deg en nøytral og kostnadseffektiv metode for å løse tvisten raskt.

Vi vil svare på klagen din så raskt som mulig. Når klagen gjelder betalingstjenestene vi leverer til deg, forventer vi å svare innen 15 virkedager. Dette kan imidlertid forlenges til 35 virkedager der vi ikke kan svare av grunner utenfor vår kontroll. For klager som ikke er knyttet til betalingstjenester, svarer vi deg så raskt som mulig og innen alle tidsrammer som er lovpålagt. Hvis det oppstår forsinkelser i svaret på klagen din, sender vi deg en oppdatering og varsler deg om tidsfristen som du kan forvente svar innen. Vi behandler eventuelle klager kostnadsfritt.

Hvis du ikke er fornøyd med utfallet av klageprosessen ...

Hvis utfallet av en klage angående tjenestene våre ikke er tilfredsstillende etter at klageeskaleringsprosessen er fullført, kan du eskalere den til en av følgende uavhengige tjenester:

PayPal belaster ikke gebyrer for å eskalere klagen din når det gjelder levering av betalingstjenester til noen av de ovennevnte uavhengige tjenestene.

PAYPALS BRUKERAVTALE

Andre juridiske vilkår

Kommunikasjon mellom deg og oss

Kontakt oss

Du kan kontakte oss ved å

 • Skriv til oss via post til hovedkontoret vårt: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.
 • gå til siden Kontakt oss, der du kan
  • Klikk på lenken «Send e-post til oss» for å kontakte oss på nettet.
  • klikke på lenken «Ring oss» for å få et telefonnummer du kan ringe oss på
 • Send oss en e-postmelding på enquiry@paypal.com.

Juridiske merknader i forbindelse med denne brukeravtalen må sendes til oss via post.

Meldinger til deg

Du godtar at PayPal kan varsle deg eller gi deg annen informasjon ved å legge det ut på PayPals nettsted(er) (herunder publisering av informasjon som bare er tilgjengelig for deg ved å logge på PayPal-kontoen din), sende e-post til e-postadressen oppført i kontoen din, sende det til gateadressen oppført i kontoen din, ringe deg eller sende deg en tekstmelding (SMS). Du må ha tilgang til internett og en e-postkonto for å kunne motta kommunikasjon og informasjon som gjelder tjenestene våre. Med unntak av for endringer i denne brukeravtalen skal et slikt varsel anses som mottatt av deg innen 24 timer etter det er publisert på PayPals nettsted(er) eller sendt i e-post til deg. Hvis varslet sendes med post, anser vi det som mottatt av deg tre virkedager etter at det er blitt sendt. Vi forbeholder oss retten til å avslutte PayPal-kontoen din hvis du trekker tilbake ditt samtykke til å motta elektronisk kommunikasjon.

Deling av årsakene til handlingene våre

Våre beslutninger om reservasjoner, begrensninger og reserver og eventuelle andre handlinger vi iverksetter i henhold til denne brukeravtalen, enten de begrenser eller utvider din tilgang til tjenesten vår, infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår eller systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av tjenestene), enten de drives av oss eller på våre vegne (herunder, uten begrensning, eventuelle blokkeringer, begrensninger, suspenderinger, avslutninger, reservasjoner og reserver), kan være basert på konfidensielle kriterier som er viktige for vår risikohåndtering og for beskyttelsen av PayPal, kundene våre og/eller tjenesteleverandørene. Vi kan bruke egen svindel- og risikomodellering ved vurdering av risikoer tilknyttet PayPal-kontoen din. I tillegg kan regelverk eller offentlige myndigheter begrense oss fra å dele visse opplysninger med deg om slike beslutninger. Vi er ikke forpliktet til å dele detaljer om risikohåndtering eller sikkerhetsprosedyrer med deg.

Våre rettigheter

Sikkerhetsinteresse

For å sikre din oppfyllelse av denne brukeravtalen gir du oss et lovlig krav på pengene på PayPal-kontoen din som sikkerhet for eventuelle beløp du måtte skylde oss. Dette kalles i juridiske termer for «panterett» eller «retensjonsrett» og «sikkerhetsrett» i PayPal-kontoen din.

Inaktive kontoer

Hvis PayPal-kontoen din er inaktiv i minst 12 sammenhengende måneder, kan vi belaste et årlig inaktivitetsgebyr. Inaktiv betyr at du ikke har logget på PayPal-kontoen din eller på annen måte brukt PayPal-kontoen din til å sende, motta eller overføre penger.

Ditt erstatningsansvar

Du er ansvarlig for alle reverseringer, tilbakeføringer, krav, gebyrer, bøter, straffer og annet erstatningsansvar pådratt av PayPal, en PayPal-bruker eller eventuelle tredjeparter som er forårsaket av eller som oppstår som følge av ditt brudd på denne brukeravtalen og/eller din bruk av PayPal-tjenester, uavhengig av oppsigelse, suspensjon eller avslutning. Du samtykker i å refundere PayPal, en bruker eller en tredjepart for alt slikt erstatningsansvar.

Refusjon for ditt erstatningsansvar

Du samtykker i at vi kan motregne eventuelle gebyrer, avgifter eller andre beløp du skylder oss, og eventuelle slike beløp du skylder våre tilknyttede selskaper, som definert i avsnittet om skadesløshet og ansvarsbegrensning nedenfor (inkludert, uten begrensning, hva angår eventuelle tjenester levert av slike tilknyttede selskaper) mot beløp på kontoer som tilhører eller styres av deg. Vår rett til motregning betyr med andre ord at vi kan trekke slike gebyrer, avgifter eller andre beløp som er nevnt i dette avsnittet, fra en PayPal-konto som tilhører eller styres av deg.

Hvis det ikke er nok penger i saldoen til å dekke gjelden din, forbeholder vi oss retten til å kreve inn beløpet du skylder oss, ved å trekke beløpet (eller deler av det) fra eventuelle innbetalinger du mottar eller penger du setter inn på PayPal-kontoen din. Ellers godtar du å refundere oss på andre måter. Vi kan også innkreve beløp du skylder oss, gjennom andre lovlige metoder, herunder bruk av et inkassobyrå.

Overdragelse av rettigheter

Hvis PayPal ugyldiggjør og reverserer en betaling som du har foretatt til en mottaker (på ditt initiativ eller på annen måte), godtar du at PayPal overtar dine rettigheter overfor mottakeren og tredjeparter knyttet til betalingen, og kan forfølge disse rettighetene direkte eller på dine vegne, etter PayPals eget skjønn. I juridiske termer kalles dette «regress» eller «overdragelse» av rettigheter overfor mottakeren og eventuelle tredjeparter knyttet til betalingen, til PayPal.

Ingen fraskrivelse

Vår manglende iverksettelse av tiltak hva angår dine eller andres brudd på noen av dine forpliktelser i henhold til denne brukeravtalen, betyr ikke at vi frasier oss retten til å iverksette tiltak når det gjelder etterfølgende eller lignende brudd.

Informasjon om deg

Vi kan be om informasjon fra deg som vi med rimelighet kan kreve for å legge til rette for handlingene våre beskrevet i denne brukeravtalen, gjøre det mulig for oss å redusere risikoen for svindel eller overholde våre forskriftsmessige forpliktelser (inkludert anti-hvitvasking). Du må etterkomme disse forespørslene innen rimelig tid. Dette kan innebære at du på egen bekostning sender oss legitimasjonsdokumenter og annen informasjon om dine betalingsmetoder og handlinger (for eksempel de nyeste kontoutskriftene og forhandlers transaksjonsutskrifter) via faks eller e-post eller på annen måte.

Skadesløshet og ansvarsbegrensning

I dette avsnittet og i avsnittet Immaterielle rettigheter henviser begrepet «PayPal» til oss (PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A), vårt overordnede selskap PayPal Holdings, Inc., våre tilknyttede selskaper og alle som arbeider for oss eller dem, eller har myndighet til å handle på våre eller deres vegne. Våre tilknyttede selskaper inkluderer alle enheter som vi kontrollerer eller vi kontrolleres av, eller enheter som kontrolleres sammen med oss. Alle som jobber for oss eller våre tilknyttede selskaper, eller som er autorisert til å handle på vegne av oss, inkluderer hver av våre eller deres respektive direktører, ledere, ansatte, agenter, deltakere, leverandører av betalingstjenester og andre leverandører.

Skadesløshet

Du må gjøre PayPal skadesløs for handlinger relatert til din PayPal-konto og din bruk av PayPal-tjenestene.

Du samtykker i å forsvare, beskytte og holde PayPal skadesløse mot ethvert krav (inkludert rimelige saksomkostninger) som opprettes eller pådras av eventuelle tredjeparter på grunn av eller som følge av

 • brudd på denne brukeravtalen
 • feilaktig bruk av PayPal-tjenestene
 • brudd på eventuelle lover eller rettigheter som gjelder en tredjepart
 • handlingene eller de manglende handlingene til en tredjepart som du har gitt tillatelse til å bruke PayPal-kontoen din eller tilgang til nettstedene, programmene og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere PayPal-tjenestene), som drives av oss eller på våre vegne, eller noen av PayPal-tjenestene på dine vegne

Ansvarsbegrensning

PayPals ansvar er begrenset når det gjelder PayPal-kontoen din og din bruk av PayPal-tjenestene. PayPal skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for

 • direkte eller indirekte tapt fortjeneste eller
 • eventuelle spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader (inkludert og uten begrensning skader for tap av data eller tap av omsetning)

som oppstår som følge av eller i forbindelse med våre nettsteder, programvare, systemer (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av PayPal-tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne, noen av PayPal-tjenestene eller denne brukeravtalen (men som oppstår, inkludert uaktsomhet), med mindre og i den utstrekning det er forbudt ved lov.

Vårt ansvar overfor

 • deg eller
 • eventuelle tredjeparter

er i alle tilfeller begrenset til det faktiske beløpet for direkte skader (unntatt direkte tap av fortjeneste), med mindre og i den utstrekning det er forbudt ved lov.

I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, er ikke PayPal ansvarlig for, og du godtar at du ikke skal holde PayPal ansvarlig for eventuelle skader eller tap (inkludert, men ikke begrenset til tap av penger, goodwill, eller anseelse, fortjeneste eller andre immaterielle tap eller andre spesielle skader, indirekte skader eller følgeskader) som direkte eller indirekte er et resultat av

 • din bruk av eller manglende mulighet til å bruke nettstedene, programmene og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av PayPal-tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne, eller noen av PayPal-tjenestene.
 • forsinkelser eller avbrudd som påvirker nettstedene, programmene og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere PayPal-tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne, og noen av PayPal-tjenestene.
 • virus eller annen skadelig programvare som du har fått ved å bruke nettstedene, programmene og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere PayPal-tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne, eller noen av PayPal-tjenestene eller en vilkårlig nettside eller tjeneste som er koblet til våre nettsteder, programmer eller PayPal-tjenester.
 • svikt, feil eller unøyaktigheter av noe slag på nettstedene, i programmene og i systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere PayPal-tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne, eller noen av PayPal-tjenestene eller i informasjonen og grafikken innhentet fra dem.
 • innholdet, handlingene eller de manglende handlingene til tredjeparter.
 • suspensjoner eller andre handlinger som iverksettes i forbindelse med PayPal-kontoen din.
 • ditt behov for å endre praksis, innhold eller atferd eller ditt tap av eller manglende mulighet til å gjøre forretninger som følge av endringer i denne brukeravtalen eller PayPals retningslinjer.

Ingen garanti

PayPal-tjenestene leveres «som de er» og uten noen representasjon eller garanti, verken uttrykt, underforstått eller lovbestemt. PayPal fraskriver seg spesifikt eventuelle underforståtte garantier som gjelder

 • rett
 • salgbarhet
 • egnethet for et bestemt formål
 • ikke-krenkelse

PayPal har ikke kontroll over produkter eller tjenester som leveres av selgere som aksepterer PayPal som betalingsmetode. PayPal kan heller ikke sikre at en kjøper eller selger som du handler med, faktisk vil gjennomføre transaksjonen eller har rett til å gjøre det.

PayPal garanterer ikke sammenhengende, uavbrutt eller sikker tilgang til noen deler av PayPal-tjenestene.

Drift av nettstedene våre, programvaren vår eller systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av PayPal-tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne, kan påvirkes av en rekke faktorer utenfor vår kontroll.

PayPal vil gjøre en rimelig innsats for å sikre at forespørsler om elektroniske belastninger og kreditter som omfatter bankkontoer, betalingskort og sjekkutstedelser behandles innen rimelig tid, men PayPal gir ingen representasjoner eller garantier når det gjelder nødvendig tid for å fullføre behandlingen. Dette er fordi PayPal-tjenestene er avhengig av mange faktorer utenfor vår kontroll, som for eksempel forsinkelser i det internasjonale postsystemet.

Enkelte land tillater ikke fraskrivelse av underforståtte garantier, så det kan hende at de nevnte fraskrivelsene ikke gjelder for deg.

Vi kan ikke garantere nøyaktigheten av informasjonen i korrespondanse, i rapporter, på nettsteder og gitt muntlig av direktører, funksjonærer og personale i alle situasjoner og sammenhenger, og du bør ikke ha full tillit til slik informasjon.

Du må sjekke all korrespondanse mellom oss nøye, og melde fra til oss så snart som mulig dersom den inneholder noe som ser feil ut eller ikke er gjort i samsvar med dine instruksjoner.

Frigivelse av PayPal

Hvis du har en tvist med en annen PayPal-kontoinnehaver, løser du PayPal fra alle

 • krav
 • forlangender
 • skader (faktiske skader og følgeskader)

av alle slag og typer, kjente og ukjente, som oppstår som følge av eller som på en eller annen måte er knyttet til slike tvister.

Ved å inngå denne frigivelsen fraskriver du deg uttrykkelig alle beskyttelser som ellers ville begrenset dekningen av denne frigivelsen, til å inkludere bare de kravene som du kanskje vet eller mistenker finnes i din favør på det tidspunktet du godtar denne frigivelsen.

Du alene (ikke PayPal) er ansvarlig for å forstå og overholde alle lover, regler og bestemmelser i din spesifikke jurisdiksjon som kan være gjeldende for deg i forbindelse med din bruk av tjenestene våre (for eksempel i forbindelse med regulert aktivitet, lisensiert aktivitet, eksport- eller importaktivitet, skatter eller transaksjoner i fremmed valuta).

Immaterielle rettigheter

PayPals varemerker

«PayPal.no», «PayPal» og alle logoer som er knyttet til PayPal-tjenestene, er enten varemerker eller registrerte varemerker som tilhører PayPal eller deres lisensgivere. Du kan ikke kopiere, etterligne, endre eller bruke dem uten skriftlig forhåndssamtykke fra PayPal. I tillegg er alle overskrifter, tilpasset grafikk, knappikoner og skript tjenestemerker, varemerker og/eller særlige kjennetegn som tilhører PayPal. Du kan ikke kopiere, etterligne, endre eller bruke dem uten skriftlig forhåndssamtykke. Du kan bruke HTML-logoer levert av PayPal, til å dirigere nettrafikk til PayPal-tjenestene. Du må ikke endre, modifisere eller forandre disse HTML-logoene på noen måte, bruke dem på en måte som feilaktig representerer PayPal eller PayPal-tjenestene eller vise dem på en måte som antyder sponsorskap eller støtte fra PayPal. Alle rettigheter, opphavsrettigheter og interesser som er tilknyttet PayPal-nettstedene, deres innhold, PayPal-tjenestene, teknologien som er knyttet til PayPal-tjenestene, samt eventuelle teknologier og eventuelt innhold som er opprettet eller avledet fra noe av det ovennevnte, er den eksklusive eiendommen til PayPal og dets lisensgivere.

Lisenstildelinger, generelt

Hvis du bruker programvare levert av PayPal, for eksempel et API, utviklerverktøy eller annet program som kan omfatte programvare levert av eller integrert i programvare, systemer eller tjenester fra våre tjenesteleverandører som du har lastet ned eller på annen måte har fått tilgang til via internett eller mobilplattform, gir PayPal deg en tilbakekallbar, ikke-eksklusiv, ikke-lisensiert, ikke-overførbar, royalty-fri, begrenset lisens for tilgang til og/eller bruk av PayPals programvare i samsvar med dokumentasjonen som følger med slik programvare. Denne lisensen gjelder for programvaren og alle oppdateringer, oppgraderinger, nye versjoner og erstatningsprogramvare. Du kan ikke leie ut eller på annen måte overføre rettigheter til programvaren til en tredjepart. Du må overholde implementerings-, tilgangs- og brukskravene som finnes i all dokumentasjon forbundet med PayPal-tjenestene. Hvis du ikke overholder implementerings-, tilgangs- og brukerkrav, vil du holdes ansvarlig for alle resulterende skader som du, PayPal og tredjeparter lider. PayPal kan oppdatere eller avvikle enhver programvare etter varsel til deg. Selv om PayPal kan ha (1) integrert visse materialer og teknologier fra tredjeparter i eventuelle nettbaserte eller andre apper, inkludert sin egen programvare, og/eller (2) fått tilgang til og brukt visse materialer og teknologier fra tredjeparter for å legge til rette for leveringen av PayPal-tjenestene til deg, har du ikke fått og innehar ikke på noen måte noen rettigheter hva angår slike tredjepartsmaterialer. Du godtar at du ikke skal endre, modifisere, manipulere, reparere, kopiere, reprodusere, tilpasse, distribuere, vise, publisere, omvendt utvikle, oversette, dekompilere, demontere eller på annen måte prøve å opprette kildekode som er avledet fra programvaren eller eventuelle materialer eller teknologier fra tredjeparter, eller lage eventuelle derivater fra programvaren eller fra materialer eller teknologier fra tredjeparter. Du anerkjenner at alle rettigheter, eiendomsrettigheter og interesser knyttet til PayPals programvare eies av PayPal og materiale fra tredjeparter som er integrert i disse, eies av PayPals tredjepartsleverandører. All annen tredjepartsprogramvare du bruker på PayPals nettsted, er underlagt lisensen du har godtatt overfor tredjeparten som gir deg tilgang til programvaren. Du anerkjenner at PayPal verken eier, kontrollerer eller har noe ansvar eller erstatningsansvar for eventuelle tredjepartsprogrammer du velger å bruke på våre nettsteder, i vår programvare og/eller i forbindelse med PayPal-tjenestene.

Lisenstildeling fra deg til PayPal; garantier for immaterielle rettigheter

PayPal gjør ikke krav på eierskap til innholdet du leverer, laster opp, sender eller overfører til PayPal. PayPal krever heller ikke eierskap til innhold du er vert for på tredjeparts nettsteder eller applikasjoner som bruker PayPal-tjenestene til å levere betalingstjenester relatert til innholdet ditt. Når du gir PayPal-selskaper tilgang til innhold eller legger ut innlegg via PayPal-tjenestene, gir du PayPal (og partene de samarbeider med) en ikke-eksklusiv, ugjenkallelig, royaltyfri, overførbar og global lisens til å bruke innholdet ditt og tilhørende immaterielle rettigheter og reklamerettigheter for å hjelpe oss med å forbedre, drive og markedsføre våre gjeldende tjenester og utvikle nye tjenester i henhold til neste avsnitt. PayPal vil ikke kompensere deg for noe av innholdet ditt. Du anerkjenner at PayPals bruk av ditt innhold ikke krenker immaterielle rettigheter eller offentliggjøringsrettigheter. I tillegg anerkjenner og garanterer du at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettigheter i forbindelse med innholdet du deler, og du samtykker i å frafalle dine moralske rettigheter og lover å ikke gjøre krav på slike rettigheter overfor PayPal.

Lisenstildeling fra selgere til PayPal

Hvis du er en selger som bruker PayPal-tjenestene til å ta imot betalinger for varer og tjenester, gir du herved PayPal en global, ikke-eksklusiv, overførbar, viderelisensieringsbar (på flere nivåer) og royaltyfri fullt betalt rett til å bruke og vise offentlig, i den gjeldende perioden for denne brukeravtalen, varemerkene (inkludert, men ikke begrenset til registrerte og uregistrerte varemerker, varenavn, tjenestemerker, logoer, domenenavn og andre betegnelser som eies, lisensieres til eller brukes av deg) for det formål å (1) identifisere deg som en forhandler som godtar en PayPal-tjeneste som betalingsmåte, og (2) all annen bruk som du spesifikt samtykker til, uavhengig av bestemmelsene i foregående avsnitt.

Diverse

Overdragelse

Du kan ikke overføre eller overdra rettigheter eller forpliktelser du har i henhold til denne brukeravtalen, uten PayPals skriftlige forhåndssamtykke. PayPal kan når som helst overføre eller overdra denne brukeravtalen eller eventuelle rettigheter eller forpliktelser du måtte ha i henhold til denne brukeravtalen.

Gjeldende lovgivning og jurisdiksjon

Denne brukeravtalen og forholdet mellom oss reguleres av lovene i Storhertugdømmet Luxembourg.

Hvis du anlegger sak mot oss, underlegges du den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Luxembourg by. Hvis du inngår kontrakt med oss som forbruker, begrenser dette ikke rettighetene dine i henhold til obligatoriske forskrifter, som forbrukervernrettigheter, og muligheten til å reise sak overfor enhver domstol tillatt gjennom lov, for eksempel domstolene på stedet der du er hjemmehørende.

Vurdering av nettstedet ditt

Hvis du integrerer eller på annen måte refererer til PayPal-tjenester på nettstedet ditt, kan PayPal bruke automatiserte teknologier (f.eks. kravlesøk) til å vurdere nettstedet ditt og samle inn offentlig tilgjengelige eller andre tilgjengelige data for å sikre overholdelse av denne avtalen og bekjempe ondsinnet eller uredelig aktivitet.

PayPal samler ikke inn noen av kundenes personopplysninger i forbindelse med bruk av slike teknologier. Det kan imidlertid hende at vi samler inn personopplysninger om deg som du publiserer på nettstedene dine. Slike personopplysninger skal behandles for formålene som er beskrevet i dette avsnittet, og skal være underlagt personvernerklæringen vår.

Personvern

Personvernet ditt er svært viktig for oss. Les personvernerklæringen vår for å få en bedre forståelse av vår forpliktelse til å bevare personvernet ditt, samt hvordan vi bruker og formidler personopplysningene dine.

Språk og oversettelse av avtalen

Vi kommuniserer med deg kun på engelsk.

Denne brukeravtalen er kun inngått på engelsk. Eventuell oversettelse av denne brukeravtalen tilbys kun for deg og er ikke ment å endre vilkårene i denne brukeravtalen. Hvis det oppstår en konflikt mellom den engelske versjon av denne brukeravtalen og en versjon på et annet språk enn engelsk, skal den engelske versjonen være den avgjørende versjonen.

Din bruk (som selger) av personopplysninger; databeskyttelseslover

Hvis du (som selger) mottar personopplysninger om en annen PayPal-kunde, må du holde personopplysningene konfidensielle og kun bruke dem i forbindelse med PayPal-tjenester. Du kan ikke videreformidle eller distribuere personopplysninger om PayPal-kunder til tredjeparter eller bruke personopplysninger til markedsføringsformål, med mindre du har kundens samtykke til å gjøre dette. Du kan ikke sende uønsket e-post til en PayPal-kunde eller bruke PayPal-tjenestene til å motta betalinger for å sende eller bistå i sending av uønsket e-post til tredjeparter.

I den utstrekning du behandler personopplysninger om en PayPal-kunde i henhold til denne brukeravtalen, vil du og PayPal hver for dere være en uavhengig behandlingsansvarlig (og ikke felles behandlingsansvarlige), noe som betyr at vi hver for oss kan bestemme formålet og metodene for behandling av slike personopplysninger. Vi godtar alle å overholde kravene i gjeldende lover for personvern og databeskyttelse, inkludert gjeldende forskrifter, direktiver, etiske retningslinjer og forskriftsmessige krav som gjelder for behandlingsansvarlige i forbindelse med denne avtalen. Vi har fulgt og vil følge våre egne, uavhengige personvernerklæringer, merknader, policyer og prosedyrer for slike personopplysninger som vi hver for oss behandler i forbindelse med denne avtalen.

Ved å overholde slike gjeldende personvernlover vil hver av oss

 • implementere og opprettholde alle nødvendige sikkerhetstiltak i forbindelse med behandling av slike personopplysninger
 • føre en logg over alle behandlingsaktiviteter som utføres i henhold til denne avtalen
 • ikke bevisst eller med hensikt gjøre noe eller bevisst eller med hensikt tillate at det gjøres noe som kan føre til at den andre parten bryter gjeldende databeskyttelseslover

Personopplysninger du samler inn i forbindelse med PayPal-tjenestene (og ikke på annen måte genereres, samles inn eller innhentes av deg via en kundes separate forhold utenfor bruken av PayPal-tjenestene), vil bare brukes i den begrensede utstrekning som er nødvendig og relevant for PayPal-tjenestene, og for ingen andre formål, med mindre du har innhentet uttrykkelige samtykke fra kunden på forhånd.

Løsning og gjenoppretting

Dette avsnittet gjelder bare hvis du har en bedriftskonto hos PayPal. Du anerkjenner og godtar at ethvert ansvar vi kan ha i forbindelse med PayPal-kontoen din og PayPal produkter og -tjenester vi tilbyr deg fra tid til annen, kan være underlagt nedskrivings- og konverteringsfullmakter fra en kompetent tilsynsmyndighet som overvåker oss, til tross for eventuelle andre avtaler eller ordninger mellom oss. Dette skyldes et krav i et EU-direktiv (2014/59/EU) (omskrevet til relevant nasjonal lovgivning) som tillater tilsynsmyndigheter med slike fullmakter å administrere løsningen av relevante finansinstitusjoner som PayPal. Disse fullmaktene er ment for å unngå eller redusere behovet for regjeringer og skattebetalere å kausjonere ut relevante sviktende finansinstitusjoner.

Ved å bruke PayPal-kontoen din og eventuelle PayPal-produkter og -tjenester anerkjenner og godtar du å være bundet av virkningen av slike nedskrivings- og konverteringskrefter, som omfatter (blant annet) en reduksjon, i sin helhet eller delvis, av eventuelle beløp som PayPal kan skylde deg, (b) en konvertering av hele, eller deler av, et slikt ansvar til aksjer i PayPal, (c) en annullering av et slikt ansvar og (d) en endring av et hvilket som helst vilkår i de relevante avtalene i forbindelse med PayPal-kontoen og eventuelle PayPal-produkter og -tjenester med hensikt å muliggjøre effektiv håndhevelse av disse kreftene. Penger som PayPal skylder deg, kan for eksempel bli konvertert til PayPal-aksjer i stedet for å bli betalt med kontanter.

Fullstendig avtale og tredjeparts rettigheter

Denne brukeravtalen fremstiller hele forståelsen mellom deg og oss hva angår tjenesten vår.

Hvis en bestemmelse i denne brukeravtalen regnes som ugyldig eller uten rettskraft, skal bestemmelsen strykes og de resterende vilkår skal håndheves.

En person som ikke er part i denne brukeravtalen, har ingen rettigheter i henhold til Contracts Act (tredjepartsrettigheter) fra 1999 når det gjelder å oppfylle eller håndheve vilkår i denne brukeravtalen (med unntak av tredjeparter som faller under definisjonen av «PayPal» i avsnittet Skadesløshet og ansvarsbegrensning ovenfor, hva angår deres rettigheter som angitt i denne brukeravtalen), men dette påvirker ikke eventuelle rettigheter eller rettsmidler for tredjeparter som finnes eller er tilgjengelige utenfor denne loven.

PayPal som påloggingsmetode

Vi kan tillate at du godkjennes via PayPal når du logger på enkelte eksterne nettsteder eller mobilapper. Hvis vi gjør det, kan vi dele påloggingsstatusen din med tredjeparter slik at du kan bruke denne metoden til å logge på. Vi kan også dele personopplysningene og annen kontoinformasjon som du har samtykket til at vi kan dele, slik at tredjeparten kan gjenkjenne deg. PayPal gir ikke disse tredjepartene tilgang til kontoen din og utfører bare betalinger via kontoen din til den aktuelle tredjeparten dersom du har gitt instruksjon og spesifikk godkjenning til det.

Hvis du tillater at besøkende godkjennes via PayPal når de logger på nettstedet ditt, appen din eller kundekontoene dine, må du godta alle spesifikke vilkår som gjelder når denne funksjonen blir tilgjengelig for deg, og du må overholde alle spesifikasjoner i eventuell integreringshåndbok eller veiledning. Vi verken garanterer eller på andre måter representerer identiteten til brukerne av denne påloggingsmetoden. Vi vil ikke gi deg personopplysningene eller annen kontoinformasjon for brukeren (inkludert påloggingsstatus) som PayPal er i besittelse av, med mindre brukeren har gitt sitt samtykke til at vi deler den informasjonen med deg.

Bedriftskunder

Når vi henviser til PSD2 i dette avsnittet, mener vi det andre EU-direktivet om betalingstjenester ((EU)2015/2366).

Vi anser deg for å være en «bedriftskunde» hvis du på datoen du har inngått denne brukeravtalen, ikke er

 • en forbruker (en enkeltperson som har andre formål enn handel, forretning eller profesjon)
 • en «mikrovirksomhet» (en virksomhet som har færre enn 10 ansatte, og har et årsresultat som ikke overstiger 2 millioner euro)

Vi og du kan bli enige om at enkelte bestemmelser i PSD2 (som implementert i henhold til lokal lovgivning) ikke gjelder for din bruk av tjenesten vår hvis du er en bedriftskunde. Hvis du er en bedriftskunde, godtar du følgende:

 • har du ikke rett til refusjon for betalinger relatert til faktureringsavtaler.
 • og identifiserer et problem, har du opptil 60 (seksti) dager fra datoen da problemet oppstod, til å varsle oss om det. Etter den perioden har vi ingen forpliktelse til å undersøke og refundere deg. Vi er ikke forpliktet til å overholde informasjonskravene som er beskrevet i kapittel III av PSD2 og tilsvarende i eventuelle implementeringer av PSD2 i medlemsstater i EØS-området som kan gjelde for deg («PSD2-gjennomføringer»).
 • gjelder ikke artikkel 72 og 89 i PSD2 og tilsvarende bestemmelser i PSD2-gjennomføringer for din bruk av tjenesten, noe som betyr at selv om vi kan si det andre steder i denne brukeravtalen, vil vi ikke være ansvarlig overfor deg ved tap eller skade i henhold til disse artiklene og bestemmelsene.

Avsnittsnumre og orddefinisjoner

Hvis andre dokumenter (f.eks. Vilkår og betingelser) refererer til avsnittsnumre eller orddefinisjoner i denne brukeravtalen, kan du finne den relevante bestemmelsen eller orddefinisjonen i referansemerknadene til brukeravtalen.