PayPals retningslinjer for akseptabel bruk

>> Se alle juridiske avtaler

PayPals retningslinjer for akseptabel bruk

Sist oppdatert: 1. mai 2015

Merk: Denne versjonen av retningslinjene for aksepabel bruk, merket ‘Gjeldende retningslinjer for akseptabel bruk’ som er beskrevet rett nedenfor, er gyldig til den 1. juli 2015.  Versjonen av disse retningslinjene for akseptabel bruk merket ‘Oppdaterte retningslinjer for akseptabel bruk’ som er beskrevet lenger ned, vil tre i kraft og erstatte de gjeldende retningslinjene for akseptabel bruk den 1. juli 2015.

Gjeldende retningslinjer for akseptabel bruk

Les gjennom, last ned og ta vare på disse retningslinjene.

Du er alene ansvarlig for å overholde alle gjeldende lover for alle handlinger knyttet til bruk av PayPals tjenester, uavhengig av formålet for bruken. I tillegg må du følger vilkårene i disse retningslinjene for akseptabel bruk.

 

Ulovlige aktiviteter

Du kan ikke bruke PayPal-tjenesten for aktiviteter som:

  1. er i strid med lov, forskrift, vedtekt eller retningslinjer.

  2. er relatert til transaksjoner som involverer (a) narkotika, steroider, visse lovregulerte stoffer eller andre produkter som utgjør en risiko for forbrukernes sikkerhet, (b) legemiddeltilbehør, (c) varer og tjenester som oppfordrer, fremmer, tilrettelegger for eller ber andre om å drive ulovlig virksomhet, (d) tyvegods, herunder digitale og virtuelle varer (e) varer og tjenester som fremmer hat, vold eller rasisme, økonomisk utnyttelse av en forbrytelse, (f) varer og tjenester som er vurdert uanstendige, (g) varer og tjenester som krenker eller bryter opphavsrett, varemerker, rettigheter knyttet til personvern eller publisitet, eller andre immaterielle rettigheter i henhold til lovene i alle jurisdiksjoner, (h) visse seksuelt orienterte materialer eller tjenester, (i) ammunisjon, skytevåpen og visse deler til skytevåpen eller tilbehør eller (j), bestemte våpen eller kniver regulert henhold til gjeldende lov.

  3. er relatert til transaksjoner som (a) viser tredjeparts personopplysninger når dette er i strid med gjeldende lovgivning, (b) støtter pyramide- eller ponzi-systemer, matriseprogrammer, andre ‘Bli rik fort’-systemer eller enkelte multi-level-marketing programmer, (c) er forbundet med kjøp av annuitets- eller lotterikontrakter, avbetalingssystemer, utenlandsk bankvirksomhet eller transaksjoner som finansierer eller refinansierer gjeld finansiert med kredittkort, (d) gjelder salg av visse varer før selgeren har kontroll eller er i besittelse av varen, (e) skjer gjennom betalingsbehandlere som innkasserer betalinger på vegne av forhandlere, (f), er forbundet med salg av reisesjekker eller postanvisninger, (h) omfatter valutautveksling eller sjekkinnkasseringsvirksomheter, eller (i) innebærer visse kredittforbedrings- eller gjeldsordningstjenester, eller kreditt-transaksjoner eller forsikringsaktiviteter.

  4. omfatter salg av produkter eller tjenester som høyst sannsynlig, etter offentlige myndigheters vurdering, anses for å være svindel.

  5. er i strid med gjeldende lover eller bransjeforskrifter om salg av (a) tobakksprodukter, eller (b) reseptbelagte medisiner og utstyr.

  6. omfatter gambling, spill og/eller enhver annen aktivitet med deltakelsesavgift og premie, inkludert men ikke begrenset til kasinospill, sportsveddemål, heste- eller hundeløp, lodd, andre forretningsplaner som tilrettelegger for pengespill, ferdighetsspill (uavhengig av om det juridisk er definert som en lotteri) og konkurranser med mindre operatøren har fått forhåndsgodkjenning fra PayPal og operatøren og kundene befinner seg i jurisdiksjoner der slike aktiviteter er tillatt ved lov.

Aktiviteter som krever godkjenning

PayPal krever forhåndsgodkjenning for å godta betalinger for visse tjenester som er angitt i 6 over, og som beskrives nærmere i tabellen nedenfor.

Tjenester som krever forhåndsgodkjenning

Kontaktinformasjon

Flyselskaper, regelmessige og uregelmessige charterflygninger, jets, lufttaxioperatører, innsamling av donasjoner til en veldedig organisasjon eller ideell organisasjon, forhandle med smykker, edelt metall og edelsteiner, fungere som pengeoverfører eller selge verdikort, salg av aksjer, obligasjoner, verdipapirer, opsjoner, futures (forex) eller investeringsrente i en enhet eller eiendom, eller yte deponeringstjenester (escrow-tjenester).Vennligst send kontaktinformasjon, URL-adressen til bedriftens nettsted og en kort virksomhetsbeskrivelse til compliance@paypal.com
Nettdatingstjenester, fildelingstjenester eller tilgang til nyhetsgrupper, eller salg av alkoholholdige drikkevarer.Vennligst send kontaktinformasjon, URL-adressen til bedriftens nettsted og en kort virksomhetsbeskrivelse til aup@paypal.com

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om retningslinjene for akseptabel bruk ved å gå til hjelpesenteret vårt.

Transaksjoner på eBay

Når du bruker PayPals tjenester i forbindelse med eBay-transaksjoner, må du overholde alle disse retningslinjene og eBays regler for forbudte og restriksjonsbelagte varer som du finner her – http://pages.eim.ebay.no/help/rulespolicies/resItemPolicy.

Brudd på retningslinjer for akseptabel bruk

Vi oppfordrer deg til umiddelbart å rapportere brudd på disse retningslinjer for akseptabel bruk til PayPal. Hvis du har spørsmål om en transaksjonstype kan være i strid med retningslinjene for akseptabel bruk, kan du sende en e-post til PayPals AUP Compliance Department på: aupviolations@paypal.com.

 

Oppdaterte retningslinjer for akseptabel bruk

Denne versjonen av retningslinjene for akseptabel bruk vil tre i kraft den 1. juli 2015.


 Les gjennom, last ned og ta vare på disse retningslinjene.

Du er alene ansvarlig for å overholde alle gjeldende lover for alle handlinger knyttet til bruk av PayPals tjenester, uavhengig av formålet for bruken. I tillegg må du følger vilkårene i disse retningslinjene for akseptabel bruk.

 

Ulovlige aktiviteter

Du kan ikke bruke PayPal-tjenesten for aktiviteter som:

  1. er i strid med lov, forskrift, vedtekt eller retningslinjer.
  2. er relatert til transaksjoner som involverer (a) narkotika, steroider, visse lovregulerte stoffer eller andre produkter som utgjør en risiko for forbrukersikkerhet, (b) legemiddeltilbehør, (c) sigaretter, (d) varer og tjenester som oppfordrer, fremmer, tilrettelegger for eller ber andre om å drive ulovlig virksomhet, (e) tyvegods, herunder digitale og virtuelle varer, (f) fremming av hat, vold eller rasisme, økonomisk utnyttelse av en forbrytelse, (g) varer og tjenester som er vurdert obskøne, (h) varer og tjenester som krenker eller bryter opphavsrett, varemerker, rettigheter knyttet til personvern eller publisitet, eller andre immaterielle rettigheter i henhold til lovene i alle jurisdiksjoner, (i) visse seksuelt orienterte materialer eller tjenester, (j) ammunisjon, skytevåpen og visse deler til skytevåpen eller tilbehør eller (k), bestemte våpen eller kniver regulert i henhold til gjeldende lov.
  3. er relatert til transaksjoner som (a) viser tredjeparts personopplysninger når dette er i strid med gjeldende lovgivning, (b) støtter pyramide- eller ponzi-systemer, matriseprogrammer, andre ‘Bli rik fort’-systemer eller enkelte multi-level-marketing programmer, (c) er forbundet med kjøp av annuitets- eller lotterikontrakter, avbetalingssystemer, utenlandsk bankvirksomhet eller transaksjoner som finansierer eller refinansierer gjeld finansiert med kredittkort, (d) gjelder salg av visse varer før selgeren har kontroll eller er i besittelse av varen, (e) skjer gjennom betalingsbehandlere som innkasserer betalinger på vegne av forhandlere, (f) er forbundet med salg av reisesjekker eller postanvisninger, (h) omfatter valutautveksling eller sjekkinnkasseringsvirksomheter, (i) innebærer visse kredittforbedrings- eller gjeldsordningstjenester, eller kreditt-transaksjoner eller forsikringsaktiviteter eller (k) innebærer tilbud eller mottak av betaling forbundet med bestikkelser eller korrupsjon.
  4. omfatter salg av produkter eller tjenester som høyst sannsynlig, etter offentlige myndigheters vurdering, anses for å være svindel.

 

Aktiviteter som krever godkjenning

PayPal krever forhåndsgodkjenning for å akseptere betalinger for visse tjenester, som angitt i oversikten nedenfor.

Tjenester som krever forhåndsgodkjenning

Kontaktinformasjon

Flyselskaper, regelmessige og uregelmessige charterflygninger, jets, lufttaxioperatører, innsamling av donasjoner til en veldedig organisasjon eller ideell organisasjon, forhandle med smykker, edelt metall og edelsteiner, fungere som pengeoverfører eller selge verdikort, salg av aksjer, obligasjoner, verdipapirer, opsjoner, futures (forex) eller investeringsrente i en enhet eller eiendom, eller yte deponeringstjenester (escrow-tjenester).

Send kontaktinformasjon, nettadressen til bedriftens nettsted og en kort virksomhetsbeskrivelse til compliance@paypal.com

Yte fildelingstjenester eller tilgang til nyhetsgrupper, eller selge alkoholholdige drikker, andre tobakksprodukter enn sigaretter, e-sigaretter eller reseptbelagte legemidler/utstyr.

Send kontaktinformasjon, nettadressen til bedriftens nettsted og en kort virksomhetsbeskrivelse til aup@paypal.com

Aktiviteter som omfatter gambling, spill og/eller enhver annen aktivitet med deltakelsesavgift og premie, inkludert, men ikke begrenset til kasinospill, sportsveddemål, heste- eller hundeløp, fantasisport, lodd, andre forretningsplaner som tilrettelegger for pengespill, ferdighetsspill (uavhengig av om det juridisk er definert som gambling) og konkurranser, hvis operatøren og kundene utelukkende befinner seg i jurisdiksjoner der slike aktiviteter er tillatt ved lov.

Send kontaktinformasjon, nettadressen til bedriftens nettsted og en kort virksomhetsbeskrivelse til aup@paypal.com

 

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om retningslinjene for akseptabel bruk i hjelpesenteret vårt.

 

Brudd på retningslinjer for akseptabel bruk

Vi oppfordrer deg til umiddelbart å rapportere brudd på disse retningslinjer for akseptabel bruk til PayPal. Hvis du har spørsmål om en transaksjonstype kan være i strid med retningslinjene for akseptabel bruk, kan du sende en e-post til PayPals AUP Compliance Department på: aupviolations@paypal.com.