PayPal retningslinjer for selgerbeskyttelse

 

>> Se alle juridiske avtaler

PayPal retningslinjer for selgerbeskyttelse

Dato for ikrafttredelse: 11. desember 2019

Dette er vilkårene for en kontrakt mellom deg og PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg («PayPal», «vi» eller «oss»).

Disse vilkårene gjelder for hvordan PayPal-selgerbeskyttelse påvirker deg som en mottaker (betalingsmottaker) av en betaling for et kjøp. PayPal-selgerbeskyttelse er ikke en betalingstjeneste.

PayPals brukeravtale i landet der PayPal-kontoen din er registrert er en del av disse vilkårene. Terminologi som ikke er definert i disse vilkårene, er definert i brukeravtalen. Disse vilkårene og brukeravtalen skal i den grad det er mulig anses som et samlet dokument. Hvis det oppstår konflikt når det gjelder tolkning av vilkårene i avtalene, skal disse vilkårene overstyre brukeravtalen i det spesifikke konflikttilfellet.

 

1 Hva er PayPals selgerbeskyttelse?

Hvis du er mottaker av en betaling gjort av en kunde («Betalingsmottaker»), refunderer vi deg et beløp for krav, tilbakeføringer eller reverseringer foretatt mot deg, basert på følgende grunner:

 1. Det ble utstedt en tilbakeføring eller en reversering mot deg på grunn av en «uautorisert betaling» (med unntak for eventuelle uautoriserte betalinger som ble foretatt via en løsning som PayPal ikke er vert for), eller
 2. En tilbakeføring eller et krav ble utstedt fra deg fordi kjøperen sier at varen aldri kom fram,

PayPal mottar bevis fra deg på at varen er postet eller levert i tråd med kravene fastsatt nedenfor, med forbehold om ytterligere bestemmelser i disse vilkårene (inkludert, uten begrensning, kvalifiseringskrav i avsnitt 6).

Les PayPals kjøperbeskyttelse for å forstå hvordan det kan fremmes krav mot deg i henhold til disse retningslinjene. Hvis du selger eller markedsfører til kjøpere i andre land, bør du lese retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse som gjelder for landene der kjøperne befinner seg (de relevante retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse er tilgjengelige her, men de er også tilgjengelige via bunntekstene «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» nederst på de fleste sidene på PayPals nettsted), siden disse reglene da vil gjelde for deg som betalingsmottaker eller selger.

 

2 PayPals selgerbeskyttelse er tilgjengelig for:

 1. Betalingsmottakere med registrert(e) PayPal-konto(er) i Norge som mottar PayPal-betalinger fra kjøpere som foretar et kvalifisert kjøp via markedsplassen (på verdensbasis og overalt hvor PayPal er akseptert); og
 2. Betalingsmottakere med registrert(e) PayPal-konto(er) i Norge som mottar PayPal-betalinger fra kjøpere som gjør kvalifiserte kjøp utenfor markedsplassen.

PayPals selgerbeskyttelse dekker ikke krav, tilbakeføringer og/eller reverseringer som begrunnes med at kjøpet avviker vesentlig fra beskrivelsen (AVFB), og heller ikke for varer du leverer personlig eller hentes personlig.

 

3 Hvor mye beskyttelse gir PayPals selgerbeskyttelse?

PayPal betaler deg hele beløpet for en kvalifisert betaling som er gjenstand for et krav, tilbakeføring, eller reversering, og frafaller tilbakeføringsgebyret, hvis aktuelt.

 1. Vi kan hindre deg i å kvalifisere for PayPals selgerbeskyttelse hvis vi har rimelig grunn til å tro at det er en økt risiko knyttet til kontoen din. Når vi vurderer risikoen, tar vi følgende i betraktning:
  • Det totale pengebeløpet og antallet krav, tilbakeføringer eller reverseringer som har inntruffet i sammenheng med PayPal-kontoen din,
  • risikoen kontoen din utgjør for PayPals integritet og systemer, samt
  • potensielle tap for oss eller brukerne våre.
 2. Vi kan hindre deg i å kvalifisere for PayPals selgerbeskyttelse hvis denne er knyttet til en annen konto som har blitt suspendert.

Suspensjonen oppheves når vi ikke lenger har rimelig grunn til å tro at kontoen din utgjør økt risiko.

 

4 Hva skjer når en kjøper fremsetter et krav, en tilbakeføring eller en reversering?

PayPal vil midlertidig reservere penger på kontoen din for å dekke hele kravs- tilbakeførings- eller reverseringsbeløpet. Se brukeravtalen for å få mer informasjon om prossessen for midlertidig reservering.

 

5 Hva skjer hvis betalingen ikke dekkes av PayPals selgerbeskyttelse?

Hvis betalingen ikke dekkes av PayPals selgerbeskyttelse, fjerner PayPal pengene fra kontoen din og returnerer pengene til kjøperen. I tillegg er du ansvarlig for PayPals tilbakeføringsgebyr, hvis aktuelt.

 

6 Kvalifikasjonskrav

Hva er kvalifiseringskravene for PayPals selgerbeskyttelse?

Hvis du har mottatt mer enn 100 000 Euro per måned, minst én gang i løpet av en sammenhengende periode på 6 måneder, på PayPal-kontoen din og/eller du tar tilleggsgebyr for bruken av PayPal (når gjeldende lovgivning tillater at du tar slike tilleggsgebyr), oppfyller du ikke kravene i PayPals selgerbeskyttelse, og punkt 5 gjelder deg, med mindre annet er avtalt mellom deg og PayPal. PayPal vurderer kvalifisering for selgerbeskyttelse i oktober og april hvert kalenderår.

For å være kvalifisert for PayPals selgerbeskyttelse, må du innfri alle disse kravene for å være dekket:

 1. Du må respektere kravene som er angitt i punkt 3, i forhold til PayPal-kontoen din.
 2. Transaksjonen skal merkes av PayPal som kvalifisert eller delvis kvalifisert for PayPals selgerbeskyttelse på kontosiden «Transaksjonsdetaljer».
 3. Hvis den er merket som kvalifisert, gjelder beskyttelsen både for uautoriserte betalinger og hvis varen ikke er mottatt.
 4. Hvis den er merket delvis kvalifisert, gjelder beskyttelsen bare hvis varen ikke er mottatt.
 5. Du må sende materielle varer til leveringsadressen som er angitt på siden for «Transaksjonsdetaljer». Dersom varen er levert personlig eller hvis betalingsmottakeren sender varen til en annen adresse (for eksempel hvis kjøperen ber om at varen sendes til annen adresse slik som en «jobbadresse» eller en «gaveadresse»), er du ikke kvalifisert for refusjon i henhold til vilkårene i PayPals selgerbeskyttelse.
 6. Du får tilgang til siden «Transaksjonsdetaljer» ved å logge på PayPal-kontoen, velge «Aktivitet» og deretter «Detaljer» for transaksjonen.
 7. Du må følge kravene for frakt som står beskrevet nedenfor.
 8. Du må godta en enkeltbetaling fra én PayPal-konto for kjøpet
 9. Du må svare på PayPals forespørsler om dokumentasjon og annen informasjon som med rimelighet kan kreves av PayPal for å undersøke saken innen rimelig tid.

 

7 Hva er forsendelseskravene?

Hvis betalingen er for forhåndsbestilte varer eller varer som er laget på bestilling, kreves porto i henhold til retningslinjene for frakt eller andre spesifiseringer fremsatt på selgerens nettsted.

 

8 Hva er forsendelsesbevis?

Elektronisk eller fysisk dokumentasjon fra et fraktselskap som inneholder følgende:

 1. Status «Sendt» (eller tilsvarende) og forsendelsesdato.
 2. Mottakers adresse, som minst viser by/fylke eller postnummer (eller tilsvarende internasjonalt).
 3. Offisiell godkjenning fra fraktselskapet (for eksempel et poststempel, en kvittering eller elektronisk sporingsinformasjon). Hvis du har leveringsbevis trenger du imidlertid ikke forsendelsesbevis.

 

9 Hva er leveringsbevis?

«Leveringsbevis (for materielle varer)» betyr nettbasert dokumentasjon fra et fraktselskap som inneholder følgende:

 1. Status «Levert» (eller tilsvarende) og leveringsdato.
 2. Mottakers adresse, som minst viser by/fylke eller postnummer (eller tilsvarende internasjonalt).

«Leveringsbevis (for immaterielle eller virtuelle varer og tjenester)» betyr bevis på at varen som ble kjøpt er levert, og som inneholder følgende (ikke-uttømmende liste):

 1. Datoen varen eller tjenesten ble levert,
 2. Mottakerens adresse (e-post-/IP-adresse osv.) der dette er aktuelt.

 

10 Hvilke eksempler finnes på varer/transaksjoner/saker som ikke er kvalifiserte for PayPals selgerbeskyttelse?

 1. Lisenser for digitalt innhold og digitale varer. Der PayPal etter eget skjønn kan velge enkelte immaterielle varer, lisenser for digitalt innhold og/eller tjenester som oppfyller betingelsene fra tid til annen, med mindre annet er avtalt skriftlig med PayPal, oppfyller følgende aldri betingelsene:

i. Varer som tilsvarer kontante penger (inkludert, uten begrensning, elementer med forhåndsbetalt verdi – for eksempel gavekort og forhåndsbetalte kort).

ii. Betalinger tilknyttet finansielle produkter og investeringer.

iii. donasjoner.

 1. Varer du leverer (eller som hentes) personlig.
 2. Transaksjoner behandlet på andre måter enn gjennom kjøperens PayPal-konto eller som en PayPal-gjestetraksaksjon. Hvis for eksempel betalingen ble mottatt som en direkte kortbetaling (inkludert gjennom Zong eller Website Payment Pro (PayPal Direktebetaling og Virtuell terminal), er den ikke kvalifisert for dekning.
 3. Krav, tilbakeføringer og reverseringer for varer som avviker vesentlig fra beskrivelsen, og/eller krav som reises direkte overfor markedsplassen.
 4. Varer kjøpt via klassifiserte oppføringer.
 5. Tvister som er fremsatt direkte med PayPal i løsningssenteret i henhold til brukeravtalen vår.
 6. Betalinger tilknyttet gull (enten i fysisk form eller i form av aksjer).
 7. PayPal-massebetalingstransaksjoner.