Oppdateringer av retningslinjer

 

>> Se alle juridiske avtaler

>> Se tidligere oppdateringer av retningslinjene

Oppdateringer av retningslinjer

 

Denne siden gir forhåndsinformasjon til brukerne om viktige endringer som gjelder Brukeravtalen for PayPal-tjenester, eller andre retningslinjer. Denne siden viser oppdateringer av retningslinjene med fremtidige effektueringsdatoer. Gå til ‘Tidligere oppdateringer av retningslinjene’ for å se tidligere oppdateringer av retningslinjene.

 

Endinger av PayPals juridiske avtaler

Gjelder fra: 1. juli 2015

Vi oppfordrer deg til å gå nøye gjennom disse oppdateringene av retningslinjene for personvern, for å gjøre deg kjent med endringene.

Du trenger ikke gjøre noe for å akseptere endringene ettersom de automatisk trer i kraft på ovennevnte dato. Hvis du ikke ønsker å akseptere dem, kan du varsle oss før ovennevnte dato om at du vil avslutte kontoen din (https://www.paypal.com/no/cgi-bin/?&cmd=_close-account) umiddelbart, uten at det påløper ekstra kostnader.

Vi håper imidlertid at du fortsetter å bruke PayPal og drar nytte av følgende fordeler:

Det er trygt

Når du betaler med PayPal, formidles aldri betalingsopplysningene dine til selgere eller forhandlere, noe som betyr at du har ytterligere beskyttelse mot svindel.

Det er raskt

Du trenger ikke skrive inn kortdetaljene dine hver gang du betaler, og dermed kan du betale raskere på nettet.

Det er enkelt

PayPal er en foretrukket nettbetalingsmetode i Norge fordi det er en smart og praktisk måte å betale på med bare noen få klikk. Du trenger bare en e-postadresse og et passord.

Se gjennom gjeldende Brukeravtale.

Endring i PayPals brukeravtale.

 1. Immaterielle rettigheter

Vi har lagt et nytt avsnitt til del 1.3, som beskriver lisensen og rettighetene du gir oss og PayPal-konsernet (se avsnitt 12 nedenfor for definisjonen av ‘PayPal-konsernet’) til å bruke innhold som du legger ut for offentliggjøring ved bruk av tjenestene. Det finnes et lignende avsnitt i retningslinjene for personvern, som er fjernet ved tillegget av dette avsnittet i brukeravtalen. Det nye avsnittet i del 1.3. er som følger:

‘Når du sender oss eller legger ut innhold (både for elektronisk eller ikke-elektronisk publisering) ved hjelp av PayPals tjenester, gir du PayPal-konsernet en ikke-eksklusiv, internasjonal, evigvarende, uoppsigelig, royalty-fri, underlisensierbar (på flere nivåer) rett til å anvende all opphavsrett, publiseringsrettigheter, merkevarerettigheter, databaserettigheter og immaterielle rettigheter du har til innholdet, via alle typer medier som er kjent eller vil bli kjent i fremtiden. Videre gir du i den bredeste forstand som tillates under gjeldende lover, avkall på dine moralske rettigheter, og lover å avstå fra å hevde slike rettigheter mot PayPal-konsernet, deres datterselskaper eller stedfortredere. Du står som representant og garantist for at ingenting av det følgende bryter med noen immaterielle rettigheter: innholdet du har levert til oss, din publisering av innholdet via PayPals tjenester eller PayPal-konsernets bruk av dette innholdet (herunder arbeid avledet av det) i tilknytning til PayPals tjenester.

 1. Kvalifisering og vanlige kontotyper

Del 2.2 er endret for å klargjøre hvilke kontotyper PayPal for tiden tilbyr.  Kontoer som tidligere var kjent som Premium-konto tilbys nå av PayPal som Personlig konto.  Det endrede avsnittet 2.2 er nå som følger (med følgelige endringer foretatt andre steder hvor det henvises til Premium-kontoer):

2.2 Privat- og bedriftskontoer. Vi tilbyr både privat- og bedriftskontoer. Med mindre annet er avtalt, kan du ikke ha mer enn én privatkonto og én bedriftskonto. Innehavere av bestemte privatkontoer kan måtte oppgradere kontoen sin for å kunne bruke alle gjeldende funksjonaliteter i privatkontoen (dette kan innebære å gi PayPal ytterligere informasjon).   Ved å åpne en Bedriftskonto og godta vilkårene i denne avtalen, bekrefter du at du ikke etablerer kontoen primært for personlige, familiære eller husholdningsformål. Du godtar at kontoen din omfatter betalingskontoen og reservekontoen.’

 1. Begrensninger av forsendelse, mottak og uttak

Avsnitt 3.2 (Sendegrenser), 4.1 (Heve mottaksgrensen din) og 6.2a. (Uttaks-/innløsningsgrenser) er endret for å klargjøre opplysningene om å heve grensene på forsendelse, mottak og uttak. Det endrede avsnittet er nå som følger:

3.2 Sendegrenser. Hvis du har en periodisk sendegrense på kontoen, kan du se den på kontooversiktsiden din. Vi kan, etter vårt eget rimelige skjønn (f.eks. og uten begrensning, for å begrense svindel- eller kredittrisiko), innføre begrensninger på hvor mye penger du kan overføre via PayPal-tjenesten vår.

4.1 Heve mottaksgrensen din Hvis du har en periodisk mottaksgrense på kontoen din, kan du se den ved å logge på kontoen din og klikke på ‘Vis grenser’ i kontooversikten. Vi kan, etter vårt eget rimelige skjønn (f.eks. og uten begrensning, for å begrense svindel- eller kredittrisiko), innføre begrensninger på hvor mye penger du kan motta via PayPal-tjenesten vår. For å kunne heve mottaksgrensen, må du fullføre fremgangsmåten beskrevet nedenfor.

6.2

a. Uttaks-/innløsningsgrenser. Du samtykker i å etterkomme våre forespørsler om at du bekrefter identiteten din før vi innløser e-penger til deg, slik at vi reduserer risikoen for misligheter, eller for på annen måte å overholde våre forpliktelser til forhindring av hvitvasking av penger eller andre juridiske forpliktelser. Hvis det er satt en uttaksbegrensning, kan du se den ved å logge på kontoen din og klikke på lenken Vis grenser i kontooversikten. Vi kan, etter eget rimelige skjønn (f.eks. og uten begrensning, for å begrense svindel eller kredittrisiko), innføre begrensninger på hvor mye penger du kan overføre gjennom vår PayPal-tjeneste.

 1. Motregning av saldoer.

Avsnitt 5.4 er endret slik at motregningsrettighetene under denne bestemmelsen kun vil strekke seg til PayPal-konsernet (og ikke lenger til eBay).  Enklere sagt betyr motregningsrettighetene fastsatt i avsnitt 5.4 at PayPal kan trekke gebyrer, avgifter eller andre beløp skyldig til PayPal eller PayPal-konsernet, som beskrevet i det avsnittet, fra enhver konto som eies eller kontrolleres av deg. Etter endringen lyder avsnitt 5.4 nå som følger:

‘5.4 Motregning av saldoer. Du godtar at vi kan komme til å trekke beløp i kontoer som tilhører eller styres av deg, tilsvarende eventuelle avgifter, gebyrer eller andre beløp du skylder oss og/eller medlemmer av PayPal-konsernet (med mindre konkurslover hindrer dette). Vår rett til motregning betyr med andre ord at vi kan trekke slike avgifter, gebyrer eller andre beløp som er nevnt i denne delen fra en av dine kontosaldoer, enten reserverte eller under din kontroll.

 1. Opprettholde et trygt betalingsinstrument

Avsnitt 9.2 er endret ved tillegg av et nytt underavsnitt 9.2.h og 9.2.i og ytterligere formuleringer i underavsnitt 9.2.j (som nytt underavsnitt 9.2.l), som generelt krever at du utfører de opplistede handlingene for å holde betalingsinstrumentet ditt trygt.  Endringen i punkt 9.2 lyder som følger:

 

‘9.2 Opprettholde et sikkert betalingsinstrument. For å holde betalingsinstrumentet sikkert, samtykker du i å:

 1. unngå deltakelse i restriksjonsbelagte aktiviteter,
 2. oppbevare opplysninger om betalingskilder og passord trygt,
 3. ikke tillate andre å ha eller bruke opplysningene dine om betalingskilder, PIN-koder eller passord,
 4. ikke dele opplysningene om betalingskilder, passord eller PIN-koder unntatt når du bruker PayPal-tjenesten,
 5. aldri skrive passordet ditt eller PIN-koder på en måte som kan forstås av andre,
 6. ikke velge et passord eller en PIN-kode som er ekstra lett å huske for deg, som f.eks. en sekvens av bokstaver eller tall som kan være lett å gjette,
 7. sørge for at ingen ser passordet ditt når du bruker det,
 8. sikre at du er logget ut av alle betalingsrelevante apper på enheten når du ikke bruker tjenesten og/eller når andre kan få tilgang (f.eks. når du deler enheten din med andre eller bruker enheten med usikre offentlige tilkoblinger slik som i vanlige ‘gratis Wi-Fi’-områder),
 9. unngå å bruke funksjonalitet som lagrer passordet eller PIN-koden på enheten din,
 10. overholde alle rimelige instrukser vi gir om hvordan du kan holde betalingsinstrumentet ditt sikkert, og
 11. passe på at den personlige informasjonen i kontoen din er oppdatert. Det er mulig at vi ikke kan svare deg når du kontakter oss angående kontoen din hvis du gjør det fra en adresse, et telefonnummer eller en e-postkonto som ikke er registrert hos oss.
 12. Ta alle nødvendige forholdsregler for å beskytte sikkerheten til alle enhetene du bruker til å få tilgang til tjenestene (herunder, uten begrensning, bruk av PIN-kode og passordbeskyttet personlig konfigurert enhetsfunksjonalitet for å bruke tjenestene). Hvis du mister enheten din, må du informere oss umiddelbart og slette enheten fra innstillingene i PayPal-kontoen din.’
 1. Ditt ansvar - midlertid tilbakeholdelse av bestridte transaksjoner og betalinger til eBay eller kjøpere som følge av eBays konfliktløsningsprosess

Det andre avsnittet i del 10.1.d  er endret for å klargjøre:

 • betingelsene under hvilke PayPal kan beslutte midlertidig å holde tilbake beløp på din konto for å dekke hele beløpet som du mottok i betaling for et kjøp med hensyn på et krav under eBays konfliktløsningsprosess, og
 • omfanget av dine instruksjoner til PayPal om å foreta betalinger til eBay eller til kjøperen (som relevant) for beløp som du skylder den relevante mottakeren under betingelsene i eBays konfliktløsningsprosess.

Endringen i punkt 10.1.d lyder som følger:

‘d. Midlertidig reserverte penger for omstridte transaksjoner. Hvis en bruker registrerer et krav, en tilbakeføring eller en reversering for en betaling du har mottatt, kan PayPal midlertidig reservere beløpet på kontoen din for å dekke hele kravs-, tilbakeførings- eller reverseringsbeløpet. Når penger reserveres etter denne bestemmelsen, begrenses ikke bruken av kontoen med hensyn til penger som ikke er omtvistet eller under risiko i henhold til kravet, tilbakeføringen eller reverseringen, med mindre vi har en annen grunn for å gjøre det. Hvis du får tvisten avgjort i din favør, eller dersom betalingen er kvalifisert for en utbetaling i henhold til vilkårene i PayPals selgerbeskyttelse, frigir vi reserveringen og gjenoppretter tilgangen til de gjeldende pengene. Hvis du taper tvisten, trekker PayPal pengene fra kontoen din.

Den samme prosessen gjelder også for eventuelle krav en kjøper sender inn via eBays løsningsprosess, gitt at du har autorisert eBay til å bruke PayPal-kontoen din for å betale beløp du skylder eBay eller kjøperen i henhold til vilkårene i eBays løsningsprosess (‘Autoriserte beløp’)  og eBay har varslet oss om kravet. I den grad de ovennevnte betingelsene oppfylles, tillater og instruerer du PayPal til å behandle betalinger av eventuelle autoriserte beløp fra PayPal-kontoen din til eBay eller kjøperen (som relevant) i henhold til eBays instruksjoner til PayPal. Du må imidlertid godta at PayPal kanskje behandler autorisasjonen og instruksjonen for betalingen som kansellert, og PayPal er ikke forpliktet til å fullføre en slik betaling hvis PayPal etter eget skjønn avgjør at kravet skulle vært behandlet i din favør hvis det hadde blitt sendt inn via PayPal.   Alle krav som sendes via eBay styres utelukkende av eBays retningslinjer. Vilkårene i PayPals selgerbeskyttelse dekker ikke selgere ved krav kjøpere sender inn direkte med eBay.’

 1. Handlinger fra PayPal

Avsnitt 10.2 er endret til:

 • fjerning av henvisningen til eBay som part beskyttet av de forskjellige handlingene PayPal kan foreta under dette avsnittet, og
 • innføring av et nytt underavsnitt j for å gjøre det mulig for PayPal å oppheve tilgangen din til PayPals selgerbeskyttelse og/eller PayPals kjøperbeskyttelse under dette avsnittet (med avsnittet ‘Oppheving av tilgang’ i del 11.6 (Selgerbeskyttelsesprogram - krav til tilgang) slettet).

De endrede delene av avsnitt 10.2 er nå angitt som følger (presentert i sammenheng med grunnlaget for avsnitt 10.2):

10.2 Handlinger av PayPal. Hvis vi har grunn til å tro at du har deltatt i restriksjonsbelagte aktiviteter, kan vi iverksette ulike tiltak for å beskytte PayPal, en bruker, en tredjepart, eller deg fra reverseringer, tilbakeføringer, krav, gebyrer, bøter, straffer og annet ansvar. Tiltakene vi kan iverksette omfatter, men er ikke begrenset til følgende:

j. Vi kan oppheve tilgangen din til PayPals selgerbeskyttelse og/eller PayPals kjøperbeskyttelse.’

 1. Reservert betaling

Vi legger en kort setning til det andre avsnittet i del 10.5a.ii for å klargjøre at PayPal kan melde fra til deg om reservering av betaling som foretas under avsnitt 10.5 gjennom autoriserte tredjeparter.  Etter endringen lyder avsnitt 10.5.a nå som følger:

            10.5 Reservert betaling

a. Du samtykker i at dersom enten:

i. du mottar en betaling som involverer transaksjonsrisiko, eller

ii. kan det være en høyere enn akseptabel risiko eller eksponering knyttet til kontoen din (basert på informasjon som er tilgjengelig for PayPal på det aktuelle tidspunktet, og som PayPal under alle omstendigheter og etter eget skjønn anser som akseptabel risiko eller eksponering for PayPal),

kan PayPal etter eget rimelige skjønn holde tilbake pengene eller eventuelle andre betalinger. Hvis PayPal reserverer penger på kontoen din, varsler vi deg om dette (inkludert og uten begrensning, om hvor lenge de blir reservert) - pengene oppbevares på reservekontoen din, og pengene blir vist som ‘forestående’ på PayPal-saldoen din. Vi varsler deg kanskje om reserveringen via godkjente tredjeparter (slik som partnerplattformer der du overfører penger).’

 1. Feil og uautoriserte transaksjoner – identifisering av feil og/eller uautoriserte transaksjoner

Avsnitt 12.1 er endret for å klargjøre at det er svært viktig at du umiddelbart melder fra til PayPal hvis du tror at en av enhetene som du har brukt for å få tilgang til tjenestene er mistet, stjålet eller deaktivert.  Dette avsnittet klargjør også at vi vil holde deg ansvarlig for uautorisert bruk av kontoen din hvis vi har beviser som viser at du har deltatt i aktivitetene listet opp ved slutten av denne delen.  Etter endringen lyder avsnitt 12.1 nå som følger:

12.1 Identifisere feil og/eller uautoriserte transaksjoner. Du kan inspisere transaksjonsloggen når som helst ved å logge på kontoen på PayPals nettsted, og klikke på ‘Logg’-fanen. Det er svært viktig at du varsler PayPal umiddelbart hvis du har grunn til å tro noen av de følgende aktivitetene har skjedd: (i) en uautorisert transaksjon er sendt kontoen din, (ii) det har vært uautorisert tilgang til kontoen din, (iii) passordet eller mobil-PIN-koden er kompromittert, (iv) mobiltelefonen du har brukt til å logge på PayPal har gått tapt, er stjålet eller deaktivert, eller (v) noen har overført eller kan overføre penger fra kontoen din uten din tillatelse (samlet kalt ‘uriktig kontotilgang’). Du må også varsle oss umiddelbart hvis du har grunn til å tro at en annen feil har oppstått på kontoen. For å kunne varsle PayPal umiddelbart om en av hendelsene over, anbefaler vi sterkt at du overvåker kontoen nøye på jevnlig basis. Vi holder deg ikke ansvarlig for uvedkommendes uautoriserte bruk av kontoen din, hvis vi med sikkerhet vet at du ikke har handlet med overlegg på en måte som har gitt eventuelle tredjepersoner adgang til PayPal-brukernavnet og/eller passordet/PIN-koden, eller til enheten din når du er pålogget tjenestene våre. Vi holder deg ansvarlig for uautorisert bruk av kontoen din hvis vi har bevis for at du handlet med overlegg slik at en tredjeperson har fått tilgang til PayPal-ID-en og/eller passord/PIN-koden din, eller for at du har opptrådt uredelig, eller hvis du med hensikt eller grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle dine forpliktelser i forhold til å bruke betalingsinstrumentet ditt på den måten fastsatt i denne avtalen.

 1. PayPals selgerbeskyttelse

Avsnitt 11 har blitt endret for å gjøre flere forbedringer i PayPals retningslinjer for kjøperbeskyttelse:

 1. Legge til en definisjon av betalingsmottaker (avsnitt 11.1 er endret tilsvarende)
 2. Fjerning av forskjellen mellom kjøp foretatt av en kjøper på eBay eller utenfor eBay (avsnitt 11.2 er tilsvarende endret).
 3. Endring av opphevingskriteriene for PayPals selgerbeskyttelse (avsnitt 11.3 er endret tilsvarende).

De endrede delene av avsnitt 11 lyder som følger:

11.1 Hva er PayPals selgerbeskyttelse?

Hvis du er mottaker av en betaling gjort av en kunde (‘Betalingsmottaker’), refunderer vi deg et beløp for krav, tilbakeføringer eller reverseringer foretatt mot deg, basert på følgende grunner:

11.2 PayPals selgerbeskyttelse er tilgjengelig for:

Selgere med registrert(e) PayPal-konto(er) i Norge som mottar PayPal-betalinger fra kjøpere som foretar et kvalifisert kjøp via eBay (på verdensbasis og overalt PayPal er akseptert).’

11.3 Hvor mye beskyttelse gir PayPals selgerbeskyttelse?

PayPal betaler deg hele beløpet for en kvalifisert betaling som er gjenstand for kravet, tilbakeføringen, eller reverseringen, og frafaller tilbakeføringsgebyret, hvis aktuelt.

 1. Vi kan oppheve tilgangen din til PayPals selgerbeskyttelse hvis vi har rimelig grunn til å tro at det er en økt risiko knyttet til kontoen din. Når vi vurderer risikoen, tar vi følgende i betraktning:
  • Det totale pengebeløpet og/eller antallet krav, tilbakeføringer eller reverseringer som har inntruffet i sammenheng med PayPal-kontoen din,
  • risikoen kontoen din utgjør for PayPals integritet og systemer, samt
  • potensielle tap for oss eller brukerne våre.
 2. Vi kan oppheve tilgangen din til PayPals selgerbeskyttelse hvis denne er knyttet til en annen konto som har blitt suspendert.
 3. Suspensjonen oppheves når vi ikke lenger har rimelig grunn til å tro at kontoen din utgjør økt risiko.’
 1. PayPals kjøperbeskyttelse

Avsnitt 13 har blitt endret for å gjøre flere forbedringer i PayPals retningslinjer for kjøperbeskyttelse.   Endringene:

 1. forbedre betingelsene for refusjon under PayPals kjøperbeskyttelse for PayPal-brukere (avsnitt 13.2 og 13.3 er endret tilsvarende), ved:
  1. endring av omfanget av tilgjengelige kjøp for alle brukere til å dekke:
   1. immaterielle gjenstander (slik som tilgangsrettigheter til digitalt innhold og andre lisenser),
   2. tjenester, og
   3. billetter til reiser,
  2. avvikling av visse følger av eBays praksiser og/eller handlinger (som listet opp i avsnitt 13.3.b, som tilsvarende er slettet),
  3. ikke lenger gjøre bruk av eBays ‘Betal nå’-knapp eller ‘Send penger’-knappen som betingelse for refusjon (avsnitt 13.2.c i ii er tilsvarende slettet), og
 2. klargjøring av ditt ansvar overfor PayPal når PayPal foretar en endelig avgjørelse i kjøpers favør (avsnitt 13.6 er tilsvarende endret),
 3. klargjøring av rettighetene dine under PayPals kjøperbeskyttelse hvis (som kjøper) du mottar refusjon direkte fra betalingsmottakeren eller en annen tredjepart for kjøpet ditt (avsnitt 13.12 er tilsvarende endret).

De endrede delene av avsnitt 13 (som beskrevet ovenfor) lyder som følger:

13.2 Hva er kvalifiseringskravene for PayPal-kjøperbeskyttelse?

Du må innfri alle disse kravene for å kvalifisere for dekning i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse:

 1. Betalingen må være for en kvalifisert vare og foretatt fra PayPal-kontoen din (se punkt 13.3 for mer informasjon om kvalifiserte varer).
 2. Betale hele beløpet for den kvalifiserte varen i én betaling. Varer som er kjøpt med flere betalinger, hvis du f.eks. først har betalt et depositum og resten av beløpet senere, dekkes ikke.
 3. Sende betalingen til selgeren gjennom:
  1. for SNAD-krav, bruk Send penger-knappen på PayPals nettside ved å trykke på Kjøp-knappen, eller selgerens PayPal-betalingsside, og
 4. åpne en tvist innen 180 dager etter at du sendte betalingen og følg den nettbaserte tvisteløsningsprosessen beskrevet nedenfor under ‘Hvordan løser jeg problemet mitt?’ i avsnitt 13.5.

13.3 Hvilke betalingstyper er kvalifiserte for refusjon i henhold til PayPal-kjøperbeskyttelse?

 1.             Kjøp av de fleste varer og tjenester kvalifiserer (inkludert reisebilletter, immaterielle gjenstander, slik som retten til tilgang til digitalt innhold og andre lisenser), med unntak av kjøp av følgende:
  • fast eiendom (herunder, uten begrensning, boligeiendommer)
  • bedrifter
  • kjøretøy (herunder, uten begrensning, motorkjøretøy, motorsykler, campingvogner, fly og båter,)
  • spesialproduserte varer (med mindre de angivelig ikke ble levert)
  • varer som er forbudt i henhold til PayPals retningslinjer for akseptabel bruk
  • industrimaskiner som brukes i produksjon
  • varer som tilsvarer kontante penger (herunder, uten begrensning, gavekort)
  • Varer som er kjøpt gjennom Zong, Website Payments Pro eller Virtuell terminal (hvis tilgjengelig)
  • Betalinger av personlige transaksjoner.’

 en betalingsmottaker? Hvis PayPal tar en endelig avgjørelse om kjøpers problem i kjøpers favør, vil du være ansvarlig overfor PayPal for beløpet som PayPal refunderer kjøperen. PayPal skal ikke være forpliktet til å refundere PayPal-gebyrene forbundet med transaksjonen eller noen andre gebyrer påløpt PayPal-kontoen din fra en tredjepart forbundet med transaksjonen (slik som gebyrer krevd av en tredjepartplattform hvor du har foretatt salget ditt) I noen tilfeller (f.eks. hvis du taper et SNAD-krav fordi PayPal har grunn til å tro at gjenstanden du solgte er forfalsket) kan det være at du ikke vil motta varen i retur (f.eks. kan en lovlig myndighet ta kontroll over og/eller eiendomsrett til gjenstanden, eller den kan behandles ugjenkallelig på andre måter).

‘13.6 Hvordan løses kravet?

Når en tvist eskaleres til et krav, fatter PayPal endelig avgjørelse i kjøpers eller selgers favør. Du kan bli bedt om å framlegge kvitteringer, tredjepartsevalueringer, retningslinjerapporter eller annen informasjon eller dokumenter som PayPal med rimelighet kan kreve for å kunne undersøke kravet. PayPal fatter endelig beslutning helt etter eget skjønn i favør av kjøper eller betalingsmottaker basert på de kriterier PayPal finner riktig. I det tilfellet at PayPal fatter endelig avgjørelse i favør av kjøperen eller selgeren, må begge parter overholde PayPals avgjørelse. PayPal kan kreve at kjøperen returnerer en vare, som vedkommende hevder avviker vesentlig fra beskrivelsen, til betalingsmottakeren til en adresse PayPal informerer kjøperen om i løpet av kravprosessen (utgiftene dekkes av kjøperen), og PayPal kan kreve at en betalingsmottaker skal godta retursendingen og refundere kjøperen for den fulle kjøpsprisen pluss opprinnelige forsendelseskostnader. Hvis en selger nekter å ta imot returvaren, kan PayPal avgjøre kravet til fordel for kjøperen forutsatt at vedkommende på en tilfredsstillende måte kan bevise overfor PayPal at varen ble sendt til betalingsmottakeren på en adresse PayPal opplyste om i løpet av kravprosessen. Hvis selgeren taper saken om kravet, mottar ikke selgeren en refusjon av PayPal-gebyrene knyttet til transaksjonen eller eventuelle andre gebyrer belastet PayPal-kontoen din av en tredjepart knyttet til transaksjonen (slik som gebyrer betalt til en tredjepartsplattform der du selger).’

13.12 Ingen dobbel tilbakebetaling

Du mottar ikke tilbakebetaling for et kjøp under PayPals kjøperbeskyttelse hvis du mottar refusjon for dette kjøpet direkte fra betalingsmottakeren eller en annen tredjepart.

 1. Fullstendig avtale og tredjeparts rettigheter

Avsnitt 14.8 endres for å sikre at rettighetene til PayPal-konsernet (i stedet for eBay) som angitt i brukeravtalen, kan hevdes mot deg under brukeravtalen.  Etter endringen lyder avsnitt 14.8 nå som følger:

14.8 Fullstendig avtale og tredjeparts rettigheter. Denne avtalen (med eventuelle vedlegg) utgjør hele overenskomsten mellom deg og PayPal med hensyn til PayPal-tjenesten. Avsnittene 1, 7, 8, 10, 14, 15 og vedlegg 1, samt alle andre vilkår som i kraft av sin karakter bør overleve gjelder selv om denne avtalen opphører. Hvis en bestemmelse i denne avtalen regnes som ugyldig eller ikke rettskraftig, skal bestemmelsen strykes og de resterende vilkår skal håndheves. En person som ikke er part i denne avtalen har ingen rettigheter i henhold til den britiske loven Contracts (Rights of Third Parties) Act av 1999, til å basere seg på eller å håndheve vilkår i denne avtalen (med unntak av PayPal-konsernet i forhold til sine rettigheter som angitt i denne avtalen), men dette påvirker ikke eventuelle rettigheter eller rettsmidler tredjepart har tilgang til utenfor denne loven.’

 1. Definisjoner

Avsnitt 15 endres til å inkludere følgende nye eller oppdaterte betingelser og deres definisjoner:

 • ‘Arrangement’ har betydningen som er gitt i avsnitt 13.13.
 • ‘Betalingsmottaker’ har betydningen som er gitt i avsnitt 11.1.
 • PayPal-konsernet’ viser til PayPal Holdings Inc., og datterselskaper og tilknyttede selskaper (som inkluderer, men ikke er begrenset til PayPal), som relevant.’
 • ‘Tjeneste’ viser til alle produkter, tjenester, alt innhold, alle funksjoner, teknologier eller funksjonaliteter som tilbys av PayPal og tilknyttede nettsteder, apper og tjenester.’
 1. Gebyrer ved internasjonale personlige transaksjoner

Vi reduserer gebyret for sending eller mottak av en internasjonal personlig transaksjon mottatt av en mottaker bosatt i Brasil som er helt eller delvis finansiert ved debet- eller kredittkort, fra 7,4 % + fast gebyr til 5,99 % + fast gebyr.  Den relevante oppføringen i tabellen over gebyrer for internasjonale personlige transaksjoner i Vedlegg 1. Gebyrtabell’ (presentert i sammenheng med kolonneoverskriftene) lyder nå som følger:

Mottakers land

Avsenders land

Betalingsgebyr dekkes fullt ut av PayPal-saldo eller betalingskort

Betalingsgebyr dekkes fullt ut eller delvis av betalingskort

Brasil

Hvor som helst

1,0 %^

5,99 % + fast gebyr^

 1. Gebyr for  mottak av innenlands forretningstransaksjoner

Lenken til siden med forhandlersatser er slettet og forhandlersatsene er lagt til i tabellen:

Motta innenlandske betalinger (salg)

3,4 % + fast gebyr (se tabell nedenfor)

Forhandlersats (krever en engangssøknad, et månedlig salgsvolum som oppfyller kvalifiseringskravene og en konto med god anseelse):

Forhandlersatser i Norge:
 

Samlet pengebeløp fra betalinger ved kommersielle transaksjoner mottatt i den foregående kalendermåneden

Gebyr per transaksjon

NOK 0,00 – NOK 20 000,00

3,4 % + fast gebyr

NOK 20 000,01 – NOK 80 000,00

2,9 % + fast gebyr

NOK 80 000,01 – NOK 400 000,00

2,3 % + fast gebyr

NOK 400 000,01 – NOK 800 000,00

1,9 % + fast gebyr

over NOK 800 000,00

1,7 % + fast gebyr

 

 1. Andre endringer

Deler av PayPals brukeravtale har blitt endret for å tydeliggjøre eksisterende begrepsbruk og korrigere mindre typografiske feil.

Endring i PayPals retningslinjer for personvern

Gjelder fra: 1. juli 2015

 

Denne meldingen gjør deg oppmerksom på at PayPal er i ferd med å endre sine retningslinjer for personvern, inkludert å reflektere det nye forholdet som PayPal vil ha med eBay Inc. og dets datterselskaper (‘eBay’) etter at selskapene ikke lenger er forbundet via felles konsernkontroll.Oppdateringen av PayPals retningslinjer for personvern trer i kraft 1. juli 2015, og endringene inkluderer følgende:

 1. Oversikt

Vi har lagt til en ny definisjon av ‘informasjon’, da vi beskytter personlig informasjon for våre individuelle brukere på samme måte som vi beskytter informasjon for våre forhandlere (juridiske enheter). Den nye definisjonen lyder som følger:

‘For formålet med disse retningslinjene for personvern, betyr begrepet ‘informasjon’ all konfidensiell og/eller personlig identifiserende informasjon eller andre opplysninger knyttet til brukere av PayPal-tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, kunder og forhandlere (juridiske enheter).’

 1. Selskapets bindende vedtekter

PayPal forplikter seg til å besørge egnet beskyttelse av din personlige informasjon, uansett hvor informasjonen er lagret. Som en separat enhet vil PayPal ta i bruk en rekke forskjellige metoder for å sikre egnet overføring av informasjon over landegrensene, inkludert kontraktmekanismer.  Vi har forandret tittelen på avsnittet om selskapets bindende vedtekter til 'Internasjonal overføring av personlig informasjon' og oppdatert språket i avsnittet for å reflektere dette. Det nye avsnittet lyder som følger:

‘PayPal forplikter seg til å beskytte informasjonen din på en egnet måte, uansett hvor dataene befinner seg, og å gi egnet beskyttelse av informasjonen din der slike data overføres utenfor EØS.’

 1. Informasjon vi innhenter

Informasjon om deg fra tredjeparter

Vi har lagt til et nytt avsnitt som angir at vi kan samle inn informasjon om deg fra konsernmedlemmer, andre selskaper og fra andre kontoer som vi har grunn til å tro at du kontrollerer. Den nye paragrafen er som følger:

Informasjon om deg fra andre kilder: Vi kan også samle inn informasjon om deg fra andre kilder, blant annet fra medlemmer av PayPal-konsernet, andre selskaper (underlagt deres retningslinjer for personvern og gjeldende lov) og andre kontoer vi har grunn til å tro at du kontrollerer (det være seg fullt ut eller delvis).’

 1. Vår bruk av informasjonskapsler, skjulte sporingspiksler, lokal lagring og lignende teknologier

Vi har forenklet dette punktet og flyttet noen av formuleringene til en separat praksis for informasjonskapsler (‘cookies’), sporingspiksler og lignende teknologier (som vil være tilgjengelig via lenke). Denne praksisen forklarer videre bruken vår av disse teknologiene for å redusere risikoer og for å oppdage svindelforsøk.  Det nye avsnittet lyder som følger:

‘Når du går til vår nettside eller bruker PayPal-tjenestene, kan vi (inkludert selskaper vi samarbeider med) plassere små datafiler på datamaskinen din eller andre enheter. Disse datafilene kan være informasjonskapsler, pikseltagger, Flash-informasjonskapsler eller andre løsninger for lokal lagring som besørges gjennom nettleseren din eller tilknyttede apper (omtales samlet som ‘informasjonskapsler’). Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gjenkjenne deg som kunde, tilpasse PayPals tjenester, innhold og markedsføring, måle effektiviteten til markedstiltak, bidra til å påse at kontosikkerheten din ikke settes på spill, redusere risiko for og forebygge svindel, og å fremme pålitelighet og sikkerhet på alle nettstedene våre og i alle PayPal-tjenestene. Du står fritt til å avslå bruken av informasjonskapsler dersom det åpnes for dette i nettleseren eller programtillegget du bruker, med mindre informasjonskapslene våre er påkrevd av hensyn til å forebygge svindel eller som et sikkerhetstiltak for nettstedene vi kontrollerer. Hvis du avslår bruken av informasjonskapsler, kan dette imidlertid påvirke din bruk av nettstedet og PayPal-tjenestene. Hvis du vil lese mer uttømmende informasjon om disse teknologiene, viser vi til retningslinjene våre om informasjonskapsler, sporingspiksler og lignende teknologier.’

Vi har også lagt til en setning angående kommunikasjon med deg (f.eks. med kundetjenesten) og gjort klart at vi lagrer svarene til deg i kontoregistrene dine.   Den nye setningen er som følger:

Kommunikasjon: Når du kommuniserer med oss i forbindelse med kundeservice eller for andre formål (f.eks. via e-post, faks, telefon, Twitter-meldinger osv.), lagrer vi dine henvendelser og våre svar i kontoregistrene dine.

 1. Mottakere uten registrerte PayPal-kontoer og -forespørsler

Vi har også endret språket vedrørende brukere som engasjerer noen som ikke er en registrert bruker av PayPals tjenester. Dette avsnittet forklarer hvordan personlig informasjon kan samles inn av PayPal fra uregistrerte brukere av PayPals tjenester, hvis slike uregistrerte brukere engasjeres av en registrert bruker av PayPal-tjenestene. De nye formuleringene lyder som følger:

Personer som ikke er registrerte brukere av PayPal-tjenestene og forespørsler:  Når en registrert bruker av PayPal-tjenestene prøver å involvere en person som ikke er registrert som bruker av PayPal-tjenestene i en transaksjon (f.eks. ved å sende en betaling eller annen godtgjørelse til, eller ved å be om en betaling fra, vedkommende), beholder vi informasjonen som den registrerte brukeren av PayPal-tjenestene sender til oss. Denne informasjonen kan blant annet omfatte den andre partens e-postadresse, telefonnummer og/eller navn. Selv om denne informasjonen lagres over en viss tid i samsvar med gjeldende lover, bruker vi den ikke til å rette markedsfremstøt mot den ikke-registrerte personen. I tillegg har slike personer de samme rettighetene til å få tilgang til og korrigere informasjon om seg selv (forutsatt at deres opplysninger var riktige), på lik linje med alle andre som bruker PayPal-tjenestene.

 1. Vår bruk og bekjentgjørelse av informasjon

Vi har lagt til en ny definisjon av kontoinformasjon (informasjonen forbundet med en brukers  PayPal-konto). Den nye definisjonen er:

Kontoinformasjon: For formålet med disse retningslinjene for personvern, inkluderer kontoopplysningene (‘kontoopplysninger’), uten begrensninger, følgende: navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, brukernavn, bilde, IP-adresse, enhets-ID, geografisk posisjonsinformasjon, kontonumre, kontotyper, opplysninger om betalingsmåten som er tilknyttet kontoen, opplysninger om betalingstransaksjoner, opplysninger om kommersielle transaksjoner, kundeerklæringer og -rapporter, kontoinnstillinger, identitetsopplysninger vi har samlet inn som del av ‘kjenn din kunde’-kontroller vi har foretatt av deg og kundekorrespondanse.’

Dette avsnittet har i tillegg blitt oppdatert og trekker frem formålene som vi bruker personlig informasjon til, inkludert til å bekrefte en persons identitet, ytelsen til og tilpasningen av PayPal-tjenestene, og grunner til og metoder vi bruker for å kontakte deg.

‘Vi samler inn, lagrer og behandler informasjonen din på servere som er plassert i USA og andre steder i verden der PayPal har kontorer. Hovedformålet vårt når vi henter inn informasjon om deg, er å kunne tilby deg en sikker, problemfri, effektiv og tilpasset opplevelse. Du godtar at vi kan bruke personopplysningene dine for å:

 • behandle transaksjoner og levere PayPal-tjenestene.
 • få bekreftet identiteten din, inkludert når du oppretter en konto og ved tilbakestilling av passord.
 • løse tvister, samle inn gebyrer og feilsøke problemer.
 • håndtere risiko eller for å avdekke, forebygge og/eller komme til livs svindel eller andre potensielt ulovlige eller forbudte aktiviteter.
 • avdekke, forebygge eller rette opp brudd på retningslinjer eller gjeldende brukeravtaler.
 • tilby deg kundeservice.
 • forbedre PayPal-tjenestene ved å tilpasse brukeropplevelsen din.
 • måle resultatene og forbedre innholdet og layouten til PayPal-tjenestene.
 • administrere og beskytte infrastrukturen vår for informasjonsteknologi.
 • levere målrettet markedsføring og reklame, serviceoppdateringer og kampanjetilbud basert på kommunikasjonsinnstillingene du har definert for PayPal-kontoen din (se avsnittet ‘Vår kontakt med PayPal kunder’ nedenfor), og aktivitetene dine når du bruker PayPal-tjenestene, og
 • gjennomføre kredittkontroller av deg, sammenligne informasjon med tanke på nøyaktighet og få denne informasjonen bekreftet av tredjeparter.

Vi forklarer også at hvis du velger å svare på våre valgfrie spørreskjema eller undersøkelser, kan vi bruke denne informasjonen til å forbedre tjenestene våre eller sende deg markedsførings- eller annonseinformasjon.

Spørreskjemaer, konkurranser, undersøkelser og profildata: Hvis du velger å svare på de valgfrie spørreskjemaene eller undersøkelsene, kan vi bruke informasjon fra disse til å forbedre PayPal-tjenestene, sende deg markedsførings- eller reklamemateriell, administrere konkurransene eller på måter som beskrives i selve undersøkelsen.’

Det er foretatt endringer med hensyn til hvordan brukere kan begrense deling av sin personlige informasjon, inkludert via mobiltelefonen sin.

Vi kan også dele med andre brukere, som du er kunde hos, at du er i nærheten. Det nye tillegget lyder: ‘Hvis du ikke vil at denne informasjonen skal deles, kan du åpne, se over og kontrollere innstillingene for slike data på mobilenheten din.’

 1. Deling til andre tredjeparter enn PayPal-kunder

Det ble foretatt endringer i dette avsnittet som forklarer PayPals praksis for å dele informasjon med tredjeparter, inkludert myndigheter med ansvar for lov og orden, kredittkortselskap og andre samarbeidspartnere.  For å lette oversikten for brukerne våre har vi også flyttet hele listen over disse tredjepartene fra retningslinjene for personvernpraksis til et separat dokument som finnes via separate lenker, og som viser brukerne til den fullstendige listen (se avsnitt 8 nedenfor for mer informasjon). Dette avsnittet ble også endret til å reflektere endringene i forholdet mellom PayPal og eBay.  Begge partene vil være separate enheter, men vi ønsker å fortsette å tilby brukerne de samme opplevelsene som de forventer. Endringene i dette avsnittet reflekterer PayPals deling av kontoinformasjon med eBay og andre tredjeparter for å forebygge svindel og håndtere risikoer, levere kundetjeneste, forsendelser og overholdelse av gjeldende lov. Tredjeparter vil, slik det alltid har vært tilfelle, ikke kunne bruke denne informasjonen for sine markedsføringsformål, uten en brukers uttrykkelige samtykke.

‘PayPal vil aldri selge eller leie ut informasjonen din til tredjeparter i forbindelse med deres markedsføringsformål uten ditt uttrykkelige samtykke, og vi videreformidler denne informasjon kun under de begrensede omstendighetene og for de formål som er beskrevet i disse retningslinjene for personvern. Dette omfatter også overføring av data til land utenfor EØS.

Du samtykker spesifikt i og ber PayPal at gjør alt eller deler av følgende med informasjonen din:

 1. Videreformidle påkrevd informasjon til: politiet og andre håndhevende myndigheter, sikkerhetsstyrker, ansvarshavende statlige, mellomstatlige eller overstatlige organer, ansvarshavende organer (andre enn myndighetene for skatter og avgifter), departementer, reguleringsmyndigheter, selvregulerende myndigheter eller organisasjoner (inkludert, uten begrensninger, instansene som omtales i avsnittet om Myndigheter osv. her, samt andre tredjeparter, inkludert selskaper i PayPal-konsernet som vi har grunn til å mene at det er formålstjenlig for oss å samarbeide med i forbindelse med etterforskning av svindel eller annen ulovlig aktivitet eller potensielt ulovlig aktivitet, eller for å foreta undersøkelser av brudd på brukeravtalen vår (inkludert, uten begrensninger, til finansieringskilden eller kreditt- eller debetkortleverandøren din).

Vi og andre organisasjoner, herunder parter som aksepterer PayPal, kan også dele, lese og bruke (også fra andre land) nødvendig informasjon (inkludert, uten begrensninger, informasjon som er registrert av selskaper som jobber med å forebygge svindel), for å hjelpe oss og dem med å gjøre en vurdering av og håndtere risiko (inkludert, uten begrensninger, for å forebygge svindel, hvitvasking av penger og finansiering av terrorister). Vi ber deg kontakte oss dersom du ønsker mer informasjon om de relevante selskapene som jobber for å forebygge svindel. Hvis du vil finne ut mer om disse myndighetene, selskapene som bekjemper svindel eller andre tredjeparter, kan du klikke her.

 1. Videreformidle informasjon som svar på krav fra betalingskortselskaper eller i forbindelse med en sivilrettslig eller strafferettslig prosess.
 2. Hvis du som forhandler går via en tredjepart ved bruk eller integrering av PayPal, kan vi videreformidle all informasjon som er nødvendig for at et slikt samarbeid skal kunne opprettholdes eller vedlikeholdes (inkludert, uten begrensninger, statusen til PayPal-integreringen, hvorvidt du har en aktiv PayPal-konto og hvorvidt du allerede samarbeider med andre partnere om integrering av PayPal), til den aktuelle tredjeparten.
 3. Videreformidle nødvendig informasjon til betalingsbehandlere, revisorer, leverandører av kundeservice, kredittkontrollselskaper og byråer som bekjemper svindel, leverandører av finansielle produkter, kommersielle partnere, reklame- og PR-byråer, konsernselskaper, byråer, markedsplasser og andre tredjeparter som står oppført her. Vi videreformidler slik informasjon med det formål å kunne levere PayPal-tjenestene til deg. I listen over tredjeparter har vi dessuten angitt under hver kategori, ikke-uttømmende eksempler på de faktiske tredjepartene (som også kan omfatte deres stedfortredere eller etterfølgere) som vi i dag videreformidler eller kan komme til å videreformidle kontoopplysningene dine til. Her oppgir vi dessuten hvorfor vi gjør dette, samt den faktiske informasjonen vi videreformidler (disse tredjepartene er, unntatt slik det uttrykkelig fremgår, begrenset av lov eller kontrakt hva gjelder bruk av informasjonen til andre formål enn det som er hensikten med denne videreformidlingen).
 4. Videreformidle informasjon til agenten eller den juridiske representanten din (som f.eks. innehaveren av en fullmakt du har gitt, eller en verge oppnevnt for deg).
 5. Videreformidle statistiske data til forretningspartnerne våre eller for markedsføringsformål. Vi kan f.eks. formidle at en bestemt prosent av våre brukere bor i Manchester. Denne informasjonen er imidlertid ikke knyttet til personopplysninger.
 6. Dele nødvendige kontoopplysninger med ikke-tilknyttede tredjeparter (oppført her, slik at disse kan bruke denne informasjonen til følgende formål:
  1. Forebyggelse av svindel og risikostyring: for å forebygge svindel eller foreta en vurdering av og styre risiko.  Hvis du for eksempel bruker PayPal-tjenestene til å kjøpe eller selge varer via eBay Inc. eller dets datterselskaper (eBay), kan vi dele kontoopplysninger med eBay for det formål å beskytte kontoene dine mot svindelaktivitet, varsle deg om vi avdekker svindelaktivitet på kontoene dine eller evaluere kredittrisiko. 

Som ledd i arbeidet vårt med risikostyring og forebygging av svindel, kan vi også dele nødvendige kontoopplysninger med eBay i tilfeller der PayPal, som følge av tvister, krav, tilbakeføringer eller andre omstendigheter i forbindelse med salg eller kjøp av varer, har ilagt kontoen din restriksjoner eller andre midlertidige begrensninger. Som ledd i arbeidet vårt med å forebygge svindel og risikostyring, kan vi også dele kontoopplysninger med eBay for å gjøre det mulig for dem å kjøre sine programmer for vurdering av kjøpere eller selgere.

 1. Kundetjeneste: til kundetjenesteformål, herunder kontotjenester og tvisteløsning (f.eks. ifm. fakturering eller transaksjoner). 
 2. Frakt: for frakt eller tilknyttede tjenester i forbindelse med kjøp via PayPal. 
 3. Overholdelse av lover og forskrifter: for å hjelpe dem med å overholde verifiseringskrav i forbindelse med tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorister.
 4. Tjenesteleverandører: for å hjelpe tjenesteleverandører som er kontraktsbundet til å bistå oss med forretningsdriften vår, blant annet i forbindelse med forebygging av svindel, fakturainnfordring, markedsføring, kundeservice og teknologiske tjenester. Kontraktene våre regulerer at disse tjenesteleverandørene bare kan bruke informasjonen din i forbindelse med tjenestene de utfører for oss, og ikke på egne vegne.
 1. Slik deler vi informasjon med andre tredjeparter

 

 

I likhet med banker eller finans-/betalingstjenesteleverandører, arbeider PayPal med tredjepartsleverandører som tilfører oss viktige funksjoner som gjør det mulig for oss å være en enklere, raskere og sikrere måte å foreta betalinger på, og andre forretningspartnere. Vi har behov for å dele brukerdata med disse fra tid til annen, slik at vi kan utføre tjenestene brukerne våre har behov for.

PayPals håndtering av brukerdata (databeskyttelse og banksikkerhet) er underlagt Luxembourgs lover, som generelt krever høyere grad av transparens enn de fleste andre lover i EU. Dette er grunnen til at PayPal, i motsetning til størstedelen av de internettbaserte leverandørene av tjenester og finanstjenester i EU, har en fortegnelse i retningslinjene for personvern over alle tredjepartsleverandører som får overlevert brukerdata, samt årsaken til delingen og typen opplysninger som deles.

Det gjeldende avsnitt d i den delen av avsnitt 4 som er merket ‘Videreformidling til andre tredjeparter enn PayPal-kunder’ er flyttet til en tabell i en separat nettside, som du finner lenke til fra og er inkorporert i retningslinjene for personvern og videre endrer for å gjøre det mulig for PayPal å videreformidle bestemte kundeopplysninger for PayPal-kunder til ytterligere tredjeparter eller for ytterligere formål, som angitt i tabellen nedenfor, eller for å endre omfanget av formålene og data som deles, slik som angitt i tabellen nedenfor.

Kategori

Navn på part og jurisdiksjon (i parentes)

Formål

Informasjon som deles

Betalingsbehandlere

 

Betalinger globalt, UK LLP (Storbritannia)(

Benyttes til betalingsbehandling, svindelkontroll og håndtering av transaksjonstvister for PayPal-brukere når disse brukerne inngår transaksjoner med en forhandler som bruker PayPal-tjenesten via den globale betalingstjenesten.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens finansieringsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner

 

WorldPay (Storbritannia) Limited, Worldpay AP Limited, (Storbritannia) Worldpay. (Nederland)

Benyttes til betalingsbehandling, svindelkontroll og håndtering av transaksjonstvister for PayPal-brukere når disse brukerne inngår transaksjoner med en forhandler som bruker PayPal-tjenesten via Worldpay-tjenesten.

All kontoinformasjon unntatt opplysninger om brukerens finansielle instrumenter

 

 American Express Travel Related Services Company, Inc.

Benyttes til betalingsbehandlings- og oppgjørstjenester og svindelundersøkelser.

Unik selger-ID.

Selger MCC

Selger DBA

Autorisert signatur

Selgers adresse, postnummer og landskode

Selgers telefonnummer

Selgers e-postadresse

Selgers URL

Fødselsdato (kun for eneinnehaver)

Kun for sponsede forhandlere som ikke forhandles på børsen (f.eks. privateid selskap, eneinnehaver), den følgende informasjonen for en hovedeier (som definert nedenfor):

 • For- og etternavn
 • Hjemmeadresse, postnummer og landskode
 • SSN eller fødselsdato

Hovedeier betyr en person som eier mer enn 25 % av en bedrift.

Unik selger-ID*

Sponset forhandler MCC

Sponset forhandler DBA

Plassering for sponset behandler (by, gate, postnummer og landskode)

Telefonnummer til sponset forhandler

 

JPMorgan Chase Bank, N.A., avdeling London

Anti-hvitvasking av penger, sanksjonslistekontroll og overholdelseskontroll

Navn på forhandler, bostedsland og forretningsvirksomhet

 

Adyen B.V. (Nederland)

For å tillate betalingsbehandling og oppgjørstjenester globalt.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

 

Allied Irish Bank PLC  (Storbritannia)

For å gjøre mulig betalingsbehandling og oppgjørstjenester i Europa.

 

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

 

Cardinal Commerce Corporation (USA)

For å lette 3DSecure-kontroll av betalingsbehandling, globalt.

Standard transaksjonsdata for 3DSecure.

 

Coinbase Inc. (USA)

For å tillate betalingsbehandling og oppgjørstjenester globalt.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

 

Heartland Payment Systems, Inc. (USA)

For å gjøre mulig betalingsbehandling og oppgjørstjenester i USA.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

 

Merchant e-Solutions, Inc.  (USA)

For å gjøre mulig betalingsbehandling og oppgjørstjenester i USA.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

 

Moneris Solutions Corporation (Canada)

For å gjøre mulig betalingsbehandling og oppgjørstjenester i Canada.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

 

National Australia Bank Ltd. (Australia)

For å gjøre mulig betalingsbehandling og oppgjørstjenester i Australia.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

 

Network Merchants, LLC. (USA); Network Merchants Inc. (USA)

For å gjøre mulig betalingsbehandling og oppgjørstjenester i USA.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

 

Stockholms Enskilda Bank AB (Sverige)

For å gjøre mulig betalingsbehandling og oppgjørstjenester i Europa.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

 

WorldPay, Inc. (USA); WorldPay Ltd. (Storbritannia)

For å tillate betalingsbehandling og oppgjørstjenester globalt.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

Utkontraktering av kundeservice

 

LatentView Analytics Pte. Ltd

Å levere kundetjenester som angår internasjonale betalinger.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresser, trunkert og begrenset eller fullstendig betalingskildeinformasjon (saksavhengig), utløpsdato på betalingskilde, typen PayPal-konto, identitetsbevis, kontosaldo og transaksjonsinformasjon, kundeutskrifter og -rapporter, kontokorrespondanse, fraktinformasjon og kampanjeinformasjon.

 

Authentify Inc.

Telefonbasert bekreftelsestjeneste

Mobiltelefon- og hustelefonnummer

 

CallPoint New Europe AD dba TELUS International Europe (Bulgaria)

 

For å drive

refundert retur-tjeneste.

Navn, e-postadresse, PayPal-transaksjons-ID, returinformasjon (kategori returnert gjenstand, årsak til retur, mengden på returen, valuta, land for returen, type retur) og fraktdokumentasjon.

 

Key Performance Group SAS, Frankrike

Administrering av PayPals medlemsrekrutteringsprogram

For- og etternavn, e-post, kunde-ID, transaksjonsinformasjon knyttet til rekrutteringsbonus

 

New Relic, Inc. (USA)

For å gjennomføre analyser som gjør det mulig for oss globalt å søke opp feil i tjenestene.

Loggdata og aggregerte data om tjenesteytelsen.

 

PagerDuty, Inc. (USA)

For å varsle teknikere globalt om at en e-post er ankommet.

Emnet for den gjeldende e-posten.

 

Sumologic, Inc. (USA)

For å gjennomføre analyser som gjør det mulig for oss globalt å søke opp feil i tjenestene.

Loggdata og aggregerte data om tjenesteytelsen.

Kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer

Legg merke til at i tillegg til formålene som er angitt nedenfor, kan PayPal bruke personopplysningene dine til å avdekke, forebygge og/eller yte bistand ved svindelforsøk eller andre ulovlige aktiviteter, eller for å avdekke, forebygge eller bistå etter at det har inntruffet brudd på retningslinjene eller de gjeldende brukeravtalene.

 

SCHUFA Holding AG (Tyskland), infoscore Consumer Data GmbH (Tyskland)

For å få bekreftet en kundes identitet og adresse, utføre kontroller for å forebygge og avdekke mislykkede betalinger ved direkte belastning og kriminalitet, blant annet svindel og/eller hvitvasking, inkludert kontroll av tilknytningen mellom kunden og vedkommendes bankkonto, for å avgjøre kunders kredittverdighet (hvis de har en tysk PayPal-konto og har samtykket spesifikt til en slik kontroll) og forhandleres kredittverdighet, og for undersøkelser og utprøving av hensiktsmessigheten ved nye produkter og tjenester.

Resultatene for kredittverdighet som vi innhenter fra disse byråene, inkluderer poengsummer som beregnes i henhold til prosedyrer for teoretisk statistikk.

Vær oppmerksom på at PayPal har bedt om slik informasjon, og at eventuelle negative kontoresultatdata meddelt disse databasene i forhold til kunder som har en tysk PayPal-konto potensielt kan bli:

• beholdt av databasen for revisjonsformål og for vurdering av slike kunders kredittverdighet,
• fremlagt for andre tredjeparter – dette gjelder alle slike poengverdier – med det formål å vurdere kredittverdigheten,

og
• overført utenfor EU og på global basis.

Når det gjelder kunder med en tysk PayPal-konto, kan dessuten informasjon om en mislykket betaling med direkte belastning bli:

• tilbakeholdt av infoscores database for revisjonsformål, og

• (uten lenke til kundens identitet) bli delt med andre tredjeparter i den hensikt å forebygge betalinger med direkte belastning som ikke går gjennom.

Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, kjønn, bankkontoinformasjon, informasjon om mislykket betaling via direkte belastning fra en bankkonto (uten at dette knyttes til kundens identitet), og – hvis overføring av slik informasjon er i samsvar med loven – også bestemt informasjon om negativt kontoresultat for en kunde med en tysk PayPal-konto.

 

AuthenticID LLC

For å bekrefte identitet, automatisk datauttrekking fra bilder av dokumenter, og dokumentbekreftelse / avsløring av forfalskning. Undersøkelser og testing av hva som passer seg av nye produkter og tjenester.

Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, juridisk status, organisasjonsnummer, MVA-nummer, dokumenter med bevis på identitet og adresse, eierskap av en finansieringskilde eller andre dokumenter PayPal ber om og dataene i disse for vurdering av risiko, overholdelse og kreditt.

 

Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Tyskland), Zoot Enterprises Limited (Storbritannia)

Behandling av tekniske applikasjoner og levering av en data- og dokument-gateway for kontogjennomgang og grundige undersøkelser, og utveksling av brukerinformasjon og bilder av dokumenter som beviser identitet, adresse og eierskap for en finansieringskilde med kontraherte kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer. Også for å innhente data fra interne og eksterne datakilder, og for å besørge statistiske analyser for å kunne vurdere risikoen for svindel.

All kontoinformasjon og alle dokumenter som kunder leverer fra seg, inkludert informasjon som kan bevise identitet og adresse, eierskap av en finansieringskilde eller andre dokumenter PayPal ber om og dataene i disse for vurdering av risiko, overholdelse og kreditt. Disse opplysningene kan også inkludere IP-adresser.

 

Kount, Inc. (USA)

For å lette svindelkontroll for betalingsbehandling globalt.

Navn, adresse, fingeravtrykkdata for enheten, opplysninger om betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

 

Artefacts Solutions LLC (USA)

For å oppdage svindel og redusere risikoer forbundet med transaksjonsbehandling.

Avkortet kortnummer, transaksjonsbeløp, tilbakeføringsforhold, kredittforhold og avvisningsforhold.

 

Experian Information Solutions, Inc. (USA)

For å bekrefte identitet, bistå i avgjørelser om en kundes kredittverdighet, gjennomføre kontroller for å forebygge og oppdage lovbrudd, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

Vær oppmerksom på at data meddelt disse byråene kan beholdes av gjeldende kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyrå for revisjon og beskyttelse mot svindel.

Navn, adresse, fødselsnummer, navn på bedriften, bedriftens juridiske navn, skatte-ID, telefonnummer til bedriften.

 

 

Trulioo Information Services, Inc. (USA)

For å bekrefte identitet, gjennomføre kontroller for forebygging og oppdagelse av lovbrudd, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

Vær oppmerksom på at data meddelt disse byråene kan beholdes av gjeldende kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyrå for revisjon og beskyttelse mot svindel.

Navn, fødselsdato, adresse, ID-nummer (hvis oppgitt).

Kommersielle partnerskap

 

Stubhub Services S.à.r.l. (Luxembourg)

Til formål for dets AML- og KYC-krav.

For- og etternavn, fødselsdato, bostedsadresse, nasjonalitet, nasjonalt ID-/passnummer

Markedsføring og PR

 

TNS Deutschland GmbH (Tyskland)

For å utføre kundeservice og markedsundersøkelser.

Navn, e-postadresse, telefonnummer, kontotype, typen og arten PayPal-tjenester som tilbys eller brukes og relevante transaksjonsopplysninger.

 

Rapp (Frankrike), Antics (USA), Partner Path

For å utvikle, måle og gjennomføre markedsføringskampanjer.

Forhandlerens navn, bedriftsnavn, adresse og registreringsnummer for forhandler/partner, navn, stilling, e-postadresse og telefonnummer til forhandlerens kontaktperson, forhandlerens nettadresse, PayPal-kontonummer, tredjepartsapplikasjoner som brukes av forhandleren, atferd på nettstedet til PayPal.

 

Adobe Systems Incorporated.

For å gjennomføre kampanjer med ny målretting for å tilby personlig tilpasset annonsering.

Anonym identifikasjon generert av informasjonskapsler, pikselmerker eller lignende teknologier som er bygd inn i nettsider

 

Oracle Corporation UK Ltd

For å utvikle, måle og gjennomføre markedsføringskampanjer.

Forhandlerens navn, bedriftsnavn, adresse og registreringsnummer, navn, stilling, e-postadresse og telefonnummer til forhandlerens kontaktperson, forhandlerens nettadresse, PayPal-kontonummer, tredjepartsapplikasjoner som brukes av forhandleren, atferd på nettstedet til PayPal.

 

Iris (Tyskland)

For å utvikle, måle og gjennomføre markedsføringskampanjer.

Navn, bedriftsnavn, adresse og registreringsnummer for forhandler/partner, navn, stilling, e-postadresse og telefonnummer til forhandlerens kontaktperson, forhandlerens nettadresse, PayPal-kontonummer, tredjepartsapplikasjoner som brukes av forhandleren, atferd på nettstedet til PayPal.

 

OC&C Strategy Consultants Limited (Storbritannia)

For å gjennomføre markedsundersøkelser og opparbeide  innsikt

Anonymiserte konto- og transaksjonsopplysninger

Tjenester som gjelder drift

 

Gothia AS (Norge)

For innfordring av gjeld, håndtere rapportering til kredittsjekkbyråer om kunder som ikke betaler.

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-postadresse, kontotype, kontostatus, siste fire sifre i konto for finansinstrument, sorteringskode, kontosaldo, detaljer om kontotransaksjoner og ansvar, navn på leverandør av betalingskilde, aktuell informasjon om kontoadferd og kopi av all kommunikasjon (herunder all kommunikasjon som er relevant for rapportering til kredittopplysningsbyråer) i hver sak relatert til beløp du (eller en annen person) skylder oss.

 

Salesforce.com, Inc. (USA),  Oracle America Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Teradata Corporation

Benyttes til å gjennomføre e-postdrift i forhold til PayPal tjenestene (herunder, drift, kundeservice, innsamlinger, markedsføringsprogrammer og kampanjer).

Navn, adresse, e-postadresse, bedriftsnavn, bedriftens kontaktinformasjon, domenenavn, kontostatus, kontotype, kontoinnstillinger, typen og arten PayPal-tjenester tilbudt eller benyttet, og relevant transaksjons- og kontoinformasjon.

 

Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Tyskland), Zoot Enterprises Limited (Storbritannia)

Bearbeiding av tekniske applikasjoner og levering av en data- og dokument-gateway for kontogjennomgang og grundige undersøkelser, og utveksling av brukerinformasjon og bilder av dokumenter som beviser identitet, adresse og eierskap for en finansieringskilde med kontraherte kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer.

All kontoinformasjon og dokumentasjon levert av kunder, for eksempel legitimasjon og adresse, eierskap av en finansieringskilde eller andre dokumenter PayPal ber om og dataene i disse for vurdering av risiko, overholdelse og kreditt.

 

Lattice Engines, Inc.

For å utvikle og optimere prediksjonsmodeller.

Navn på forhandleren, navn på kontaktperson, adresse, e-postadresse, URL-adresse til forhandlerens nettsted

 

Interact CC Ltd (Storbritannia)

Gi kunder hjelp med PayPal-tjenesten

Kundens navn, bedriftens navn, telefonnumre, e-postadresse, nettside, næringsområde, fraktopplysninger, kortopplysninger for betalingen

 

The unbelievable Machine Company GmbH

 

Være vert for BillSafe-applikasjonen på sine servere

Alle kontoopplysninger.

Konsernselskaper

 

PayPal Inc. (USA)

Handler på vegne av PayPal for å lagre og behandle kontoinformasjon.

Alle kontoopplysninger.

 

PayPal Europe Services Limited (Irland), PayPal Malaysia Services Sdn Bhd (Kuala Lumpur), PayPal Israel Ltd (Israel), PayPal India Private Limited (India), PayPal (UK) Ltd (Storbritannia), PayPal France S.A.S. (Frankrike), PayPal Deutschland GmbH (Tyskland), PayPal Spain SL (Spania), PayPal Italia Srl (Italia), PayPal Nederland BV (Nederland), PayPal European Marketing SA (Sveits), PayPal Polska Sp Zoo (Polen), PayPal Bilisim Hizmetleri Limited Sirketi (Tyrkia), PayPal International Sarl (Luxembourg), PayPal SE (Storbritannia), Bill Me Later Inc. (Tyskland), PayPal Information Technologies (Shanghai) Co., (Kina), PayPal Australia Pty Limited (Australia), PayPal Charitable Giving Fund (USA), PayPal Giving Fund UK (Storbritannia), Tradera AB (Sverige),

Handler på vegne av PayPal med formål om kundestøtte, risikovurdering, etterlevelse av lov og andre kontoradministrative tjenester.

Alle kontoopplysninger.

 

PayPal Pte. Ltd. (Singapore)

Handler på vegne av PayPal ved å inngå og gjennomføre ikke-kundeavtaler som inneholder kundedata.

Alle kontoopplysninger.

 

Forretningspartnere

 

 

 

eBay Inc. (USA), eBay Europe S.à r.l. (Luxembourg), eBay Services S. à r.l. (Luxembourg), eBay International AG (Sveits), eBay Corporate Services GmbH (Tyskland), eBay France SAS (Frankrike), eBay (Storbritannia) Limited (Storbritannia), eBay CS Vancouver Inc. (Canada), eBay Partner Network Inc. (USA), eBay Internet Support (Shanghai) Co Ltd (Kina), eBay Enterprise Marketing Solutions (USA) (tidligere GSI Commerce, Inc (USA), VendorNet Inc (USA), PepperJam Network (USA), GSI Media Inc. (USA), M3 Mobile Co., Ltd. (Korea), MBS (USA), ClearSaleing (USA), True Action Network (USA), True Action Studio (USA), GumTree.com Limited (Storbritannia), Kijiji International Limited (Irland), Kijiji US Inc. (USA), mobile.de & eBay Motors GmbH (Tyskland), Shopping.com Inc. (USA), Shopping Epinions International Limited (Irland), PayPal Australia Pty Limited (Australia), Marktplaats B.V. (Nederland), PayPal Charitable Giving Fund (USA), PayPal Giving Fund UK (Storbritannia), Private Sale GmbH (Tyskland), Tradera AB (Sverige), StubHub, Inc. (USA), Viva Group, Inc. (USA), StubHub Europe S.à r.l. (Luxembourg), StubHub Services S.à r.l. (Luxembourg), Viva Group, Inc. (USA), ProStores Inc. (USA), MicroPlace, Inc. (USA), Internet Auction Co., Ltd. (Korea), Via-Online GmbH (Tyskland), Bill Me Later, Inc. (USA), Zong Inc.(USA) og X.commerce, Inc. (USA) eBay Europe Services Limited (Irland), eBay GmbH (Tyskland)

For å levere innhold og tjenester til felles kunder (herunder, men ikke begrenset til, registrering, transaksjoner, ved reserve for kontoer med fakturering via telefonregning og kundestøtte), for å vurdere risiko eller hjelpe til med å avdekke svindel, forebygge og/eller yte bistand til ofre for svindel eller andre potensielt ulovlige handlinger og brudd på retningslinjene, og for å ta veloverveide avgjørelser angående produktene, tjenestene og kommunikasjonene deres.

Alle kontoopplysninger.

 

 

 

Endring i PayPals retningslinjer for akseptabel bruk

Gjelder fra: 1. juli 2015

Vi oppfordrer deg til nøye å gå gjennom denne oppdateringen av retningslinjene for personvern for å gjøre deg kjent med alle endringene som er fortatt til PayPals retningslinjer for akseptabel bruk.

 1. Tobakksprodukter, e-sigaretter og reseptbelagte legemidler og utstyr

Retningslinjene for akseptabel bruk forbyr for tiden bruk av PayPal til aktiviteter som bryter med gjeldende lover eller regler for næringen angående salg av tobakksprodukter eller reseptbelagte legemidler og utstyr.  Vi erstatter det forbudet med nye formuleringer som dekker disse typene varer, samt e-sigaretter.  I overensstemmelse med de nye formuleringene vil bruk av PayPal til transaksjoner som involverer sigaretter bli forbudt.  I tillegg vil forhandlere ha tillatelse til å bruke PayPal for salg av tobakksprodukter som ikke er sigaretter, e-sigaretter og reseptbelagte legemidler og utstyr kun når det foreligger tillatelse til dette fra PayPal.

Endringene vil være som følger:

 • Avsnitt 5 under Forbudte aktiviteter, som inneholder de gjeldende bestemmelsene knyttet til tobakksprodukter og reseptbelagte legemidler og utstyr, vil fjernes.
 • Et nytt avsnitt 2(c) under Forbudte aktiviteter vil lyde som følger:
  • Du kan ikke bruke PayPal-tjenesten til aktiviteter som: … 2. er knyttet til transaksjoner som involverer …. (c) sigaretter …
 • De relevante delene av oversikten under Aktiviteter som krever godkjenning vil bli revidert til følgende ordlyd:
  • PayPal krever forhåndsgodkjenning for å akseptere betalinger for visse tjenester, som angitt i oversikten nedenfor.

Tjenester som krever forhåndsgodkjenning

Kontaktinformasjon

… salg av … tobakksprodukter som ikke er sigaretter, e-sigaretter eller reseptbelagte legemidler/utstyr.

Vennligst send kontaktinformasjon, URL-adressen til bedriftens nettsted og en kort virksomhetsbeskrivelse til aup@paypal.com

 1. Hat, vold, rasisme og økonomisk utnyttelse av et lovbrudd

Vi reviderer bestemmelsen i retningslinjene for akseptabel bruk knyttet til hat, vold, rasisme og økonomisk utnyttelse av et lovbrudd.  Den bestemmelsen vil bli flyttet fra avsnitt 2(e) til avsnitt 2(f) under Forbudte aktiviteter og lyder som følger:

Du kan ikke bruke PayPal-tjenesten til aktiviteter som: … 2. er knyttet til transaksjoner som involverer … (f) bidrar til hat, vold, rasisme eller økonomisk utnyttelse av et lovbrudd …

 1. Bestikkelser og korrupsjon

I retningslinjene for akseptabel bruk legger vi til et uttrykkelig forbud mot bruken av PayPal til betalinger knyttet til bestikkelser eller korrupsjon.  Et nytt avsnitt 3(k) under Forbudte aktiviteter vil lyde som følger:

Du kan ikke bruke PayPal-tjenesten til aktiviteter som: … 3. er knyttet til transaksjoner som … (k) involverer tilbud om eller mottak av betalinger for bestikkelse- eller korrupsjonsformål.

 1. Gambling

Retningslinjene for akseptabel bruk forbyr for tiden bruken av PayPal til spillrelaterte aktiviteter, med mindre de er lovlige på de stedene hvor operatøren og kundene befinner seg og operatøren har mottatt godkjenning av PayPal på forhånd.  Vi foretar noen endringer for å gjøre den praksisen tydeligere, inkludert for å klargjøre at den dekker fantasisport.

Her er flere detaljer om endringene:  Vår praksis når det gjelder spillrelaterte aktiviteter finnes for tiden i avsnitt 6 under Forbudte aktiviteter, og i første setning av avsnitt 6 er det kryssreferanse til Aktiviteter som krever godkjenning.  Vi fjerner avsnitt 6 og den tilknyttede kryssreferansen, og vi legger til en rad i oversikten under Aktiviteter som krever godkjenning, som angir vår praksis for spillrelaterte aktiviteter.

I den nye raden opprettholder vi den ikke-eksklusive listen over spillrelaterte aktiviteter som for tiden dekkes av retningslinjene for akseptabel bruk, med to endringer.  Først supplerer vi listen for å klargjøre at fantasisport dekkes av formuleringene.  For det andre endrer vi noe av språket i de nåværende retningslinjene for bruk knyttet til ferdighetsspill.  Det nåværende språket i retningslinjene for bruk indikerer at ferdighetsspill dekkes, enten de er juridisk definert som lotterier eller ikke.  De reviderte formuleringene vil vise til gambling istedet for lotterier.  Det vi si at formuleringene vil indikere at ferdighetsspill dekkes, enten de er juridisk definert som gambling eller ikke.

De relevante delene av oversikten under Aktiviteter som krever godkjenning vil bli revidert til følgende ordlyd:

‘PayPal krever godkjenning på forhånd av betalinger for visse tjenester, slik som angitt i oversikten nedenfor.

Tjenester som krever forhåndsgodkjenning

Kontaktinformasjon

Aktiviteter som omfatter gambling, spill og/eller enhver annen aktivitet med deltakelsesavgift og premie, inkludert men ikke begrenset til kasinospill, sportsveddemål, heste- eller hundeløp, fantasisport, lodd, andre forretningsplaner som tilrettelegger for pengespill, ferdighetsspill (uavhengig av om det juridisk er definert som gambling) og konkurranser, hvis operatøren og kundene utelukkende befinner seg i jurisdiksjoner der slike aktiviteter er tillatt ved lov.

Vennligst send kontaktinformasjon, URL-adressen til bedriftens nettsted og en kort virksomhetsbeskrivelse til aup@paypal.com

 

 1. Transaksjoner på eBay

Retningslinjene for akseptabel bruk inkluderer for tiden en bestemmelse under Transaksjoner på eBay knyttet til bruken av PayPal til støtte for eBay-transaksjoner.  Med hensyn på slik bruk av PayPal, krever denne bestemmelsen overholdelse både av retningslinjene for akseptabel bruk og med eBays regler knyttet til forbudte og begrensede gjenstander som angitt på eBay sin nettside.  I forbindelse med den forestående utskillingen av eBay og PayPals forretninger i to uavhengige, børsnoterte selskaper, fjerner vi den bestemmelsen fra retningslinjene for akseptabel bruk.