Oppdateringer av retningslinjer

 

>> Se alle juridiske avtaler

>> Se tidligere oppdateringer av retningslinjene

Oppdateringer av retningslinjer

 

Varsel om endring i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 11. februar 2018 (ikrafttredelsesdatoer finner du i hver individuelle avtale nedenfor)

 

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi foretar endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal. 

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom dette varselet for å gjøre deg kjent med de forestående endringene.

Du trenger ikke gjøre noe for å akseptere endringene ettersom de automatisk trer i kraft på datoene nevnt nedenfor. Hvis du ikke ønsker å akseptere dem, kan du kontakte oss før ovennevnte dato og be oss om å stenge kontoen din (https://www.paypal.com/no/cgi-bin/?&cmd=_close-account) umiddelbart uten at det påløper ekstra kostnader.

Gjennomgå de gjeldende juridiske avtalene
 


Varsel om endringer i PayPals brukeravtale

Dato for Ikrafttredelse: 11 september 2018

 

Du kan finne den endrede versjonen av PayPals brukeravtale under den gjeldende avtalen ved å klikke her, eventuelt kan du åpne den via «Brukeravtale»- eller «Juridiske avtaler»-lenken på de fleste PayPal-sider.

Deler av PayPals brukeravtale har blitt endret for å:

 • klargjøre og endre formuleringer, inkludert følgende eksisterende deler:

  Punkt

  Endring

  Punkt 4.6 (avviste transaksjoner)

  Dette punktet er endret for å klargjøre hvordan PayPal vil returnere eventuelle refunderte eller avviste betalinger til deg. 

  Punkt 8.2 (valutakonvertering)

  Dette punktet er endret for å klargjøre hva som skjer når transaksjonen innebærer en valutakonvertering.

  Punkt A3.1 (valutakonvertering)

  Dette punktet er endret i henhold til punkt 8.2 endringene.

 • rette mindre typografiske feil.

 

Varsel om endringer i PayPals brukeravtale

Dato for ikraftsettelse: 11. desember 2018

 

Du kan klikke her for å finne den endrede versjonen av PayPals brukeravtale under den gjeldende avtalen, eventuelt kan du åpne den via «Juridisk»- eller «Juridiske avtaler»-lenken på de fleste PayPal-sider.

1.  Betalingsmetoder

Vi har endret punkt 3.1 (Tilknytt en betalingsmetode) for å klargjøre hva vi kan gjøre og hva du kan gjøre hvis informasjonen om betalingsmetoden din endres (f.eks. Hvis betalingskortet ditt utløper).  Punkt 3.1 lyder nå som følger (med endringer understreket):

3.1 Tilknytt en betalingsmetode. Du kan tilknytte eller fjerne tilknytning for et betalingskort, et forhåndsbetalt kort (i enkelte tilfeller), en bankkonto eller PayPal Credit som betalingsmetode for kontoen din.    Pass på at opplysningene om betalingsmetodene dine er oppdatert (f.eks. kortnummer og utløpsdato).  Hvis disse opplysningene endres, kan vi oppdatere dem etter eget skjønn uten noe fra din side, i henhold til informasjonen fra din banken eller kortutstederen og tredjeparter (inkludert, men ikke begrenset til partnerne våre finanstjenester og kortet nettverk).  Hvis du ikke vil oss for å oppdatere informasjonen din betalingsmetode, kan du kontakte din banken eller kortutstederen for å be om dette, eller fjerne den betalingsmetoden i kontoprofilen din. Hvis vi oppdaterer betalingsmetoden din informasjonen, kan vi tilbakeholde eventuelle innstilling som er knyttet til den.

Du kan velge å bekrefte kortet ditt eller bankkontoen din, slik at vi kan kontrollere at kortet eller bankkontoen er gyldig og at du er eieren.  Vi kan tillate deg å gjøre dette ved å følge «Knytt til og bekreft kort»-prosessen (for kort) eller bankbekreftelsesprosessen (for bankkontoer) eller andre prosesser som vi varsler deg om, eller som vi kan publisere fra tid til annen.

2.  Feil

Avsnitt 12.6 (feil) er endret for å klargjøre for å unngå tvil hva som skjer når det er en feil i kontoen din.  Avsnitt 12.6 lyder nå som følger (med endringer understreket):

12.6 Feil. Hvis vi oppdager en behandlingsfeil, retter vi feilen.

Hvis feilen resulterte i at du mottar mindre penger enn du var berettiget til, vil forskjellen godskrives PayPal kontoen din. Hvis feilen medfører at du får mer penger enn du hadde krav på, kan PayPal belaste de ekstra pengene fra PayPal-kontoen din. Dersom en betaling ble gjort til betalingsmetoden din ved en feil, kan PayPal korrigere feilen ved å belaste eller godskrive (avhengig av hva saken gjelder) de(n) aktuelle betalingsmetoden(e). Hvis feilen resulterte i at vi ikke fullførte en transaksjon i tide eller med riktig beløp, er vi ansvarlig for å refundere eventuelle beløp som følger av å ha utført en mangelfull betalingstransaksjon eller ikke å ha utført betalingstransaksjonen, og for tap eller skader som direkte og rimelig forutsigbart er forårsaket av denne feilen, med mindre:

vi ikke utviste feil, og du ikke hadde nok tilgjengelige penger for å fullføre transaksjonen,

systemet vårt fungerte ikke, og du visste at det var nede når du startet transaksjonen, eller

forhold utenfor vår kontroll (for eksempel brann eller flom eller tap av internett-tilkobling) hindret transaksjonen, til tross for at vi har tatt rimelige forholdsregler.

Til tross for andre vilkår i denne avtalen, PayPal ikke ansvarlig for ikke-utførelse eller mangelfull utførelse av en betalingstransaksjon (enten igangsatt av deg selv eller andre) Hvis du ikke har varsle PayPal om problemet uten ugrunnet opphold, etter å ha blitt oppmerksomme på problemet og i tilfelle 13 måneder etter datoen for belastningen for betalingstransaksjonen

3.  Valutakonvertering

Punkt 8.2 (valutakonvertering) er endret videre for å klargjøre hva som skjer når du reservere deg mot en valutakonvertering av PayPal før du fullfører betalingen i kassen.  De relevante delene av punkt 8.2 lyder nå som følger (presentert i sammenheng med klausulens, med ny ordlyd understreket):

«8.2 Valutakonvertering.

Avhengig av landet du bor i, og typen betalingsmetoden din brukes til denne betalingen, du kan velge bort en valutakonvertering av PayPal før du fullfører betalingen i kassen, i så fall PayPal har ikke ansvar overfor deg for din bruk av andre alternativer for valutakonvertering.

…»

4.  Gebyrer – personlige betalingstransaksjoner

Vi er glade for å kunne meddele at:

 • du blir ikke belastet gebyrer (med unntak av i forhold til valutakonvertering) til å sende en innenlands personlig betaling (dvs. en personlig betaling til en annen bruker med sine registrert adresse i samme land);
 • du blir ikke belastet gebyrer (med unntak av i forhold til valutakonvertering) til å sende en betaling for internasjonale personlige transaksjoner i Euro eller svenske kroner til en annen bruker med sine registrert adresse i EØS-området; og
 • du vil ikke lenger bli belastet den personlige tilleggsgebyret for internasjonale personlige betalinger.   

Punkt A1 i vedlegg 1 lyder med nå som følger (med endringer understreket):

 

«A1. Personlig transaksjon: betalingsgebyrer

Vær oppmerksom på at avsenderen betaler gebyret.  Les gjennom A4.2.3 i vedlegg 1 for å få ytterligere informasjon.

Betalingsgebyret for personlige transaksjoner vises på betalingstidspunktet. 

Der det står at det er et prosentbasert gebyr og/eller en fastgebyrkomponent, kan du se A4.5, A4.6 og A4.7 i vedlegg 1 for mer informasjon.

A1.1 Innenlands personlig transaksjon: betalingsgebyrer

Aktivitet

Gebyr:

Sende en innenlands personlig betaling

Gratis (når det ikke omfatter valutakonvertering)

 

A1.2 internasjonale personlige betalinger

A1.2.1 internasjonale personlige betalinger som sendes til EØS-området i euro eller svenske kroner

Aktivitet

Gebyr:

Internasjonal personlig betaling til EØS-området i euro eller svenske kroner

Gratis (når det ikke omfatter valutakonvertering)

A1.2.2 andre internasjonale personlige betalinger

Hvis du vil finne gebyret som påløper ved en betaling via en internasjonal personlig transaksjon til en bruker i et bestemt land, følger du trinnene nedenfor.

 Trinn 1. Finn landet mottakeren har registrert adresse i.  Les gjennom punkt A4.4 i vedlegg 1 for å få mer informasjon om dette. Spør mottakeren hvis du ikke er sikker (andre kolonne).
Trinn 2. Finn det gjeldende gebyret for personlig betaling (tredje kolonne).

Aktivitet

Land for mottakerens PayPal-konto

Gebyr for personlige betalinger

 

^^

Internasjonale personlige betalinger

USA, Canada, Nord-Europa, Europa I, Europa II

 

1,99 EUR

Alle andre land^

3,99 EUR

 

^ Avhengig av tjenestetilgjengelighet for mottakeren som er registrert i det aktuelle landet.

 ^^ Se A4.7 i vedlegg 1 nedenfor».

5.  Gebyrer – priser for veldedige organisasjoner

Vi øker det faste veldedighetsgebyret i punkt A3.7.2 (fast veldedighetsgebyr) i vedlegg 1 for å motta betalinger i brasilianske real (hvis tilgjengelig) fra 0,40 brasilianske real til 0,60 brasilianske real. Vi har endret den relevante delen av punkt A3.7.2 (fast veldedighetsgebyr) i vedlegg 1 som følger med endret tekst understreket:

«A3.7.2 Fast veldedighetsgebyr

Avhengig av mottatt betalingsvaluta:

Brasiliansk real:

0,60 BRL

…»

6.  Andre endringer

Deler av PayPals brukeravtale har blitt endret for å tydeliggjøre eksisterende begrepsbruk og korrigere mindre typografiske feil.