Oppdateringer av retningslinjer

 

>> Se alle juridiske avtaler

>> Se tidligere oppdateringer av retningslinjene

Oppdateringer av retningslinjer

 

Varsel om endring i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 31. mai 2018 (ikrafttredelsesdatoer finner du i hver individuelle avtale nedenfor)

 

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi foretar endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal. 

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom dette varselet for å gjøre deg kjent med de forestående endringene.

Du trenger ikke gjøre noe for å akseptere endringene ettersom de automatisk trer i kraft på datoene nevnt nedenfor. Hvis du ikke ønsker å akseptere dem, kan du kontakte oss før ovennevnte dato og be oss om å stenge kontoen din (https://www.paypal.com/no/cgi-bin/?&cmd=_close-account) umiddelbart uten at det påløper ekstra kostnader.

Gjennomgå de gjeldende juridiske avtalene
 


Varsel om endringer i PayPals brukeravtale

Ikrafttredelsesdato: 31. august 2018

 

Du kan finne den endrede versjonen av PayPals brukeravtale under den gjeldende avtalen ved å klikke her, eventuelt kan du åpne den via «Brukeravtale»- eller «Juridiske avtaler»-lenken på de fleste PayPal-sider.

1. Andre endringer

Deler av PayPals brukeravtale er korrigert for å rette opp i mindre typografiske feil.

Merknad om endring av PayPals retningslinjer for akseptabel bruk.

Ikrafttredelsesdato: 31. august 2018

 

Du kan klikke her for å finne den endrede versjonen av PayPals retningslinjer for akseptabel bruk under den gjeldende avtalen, eventuelt kan du åpne den via «Juridisk»- eller «Juridiske avtaler»-lenken på de fleste PayPal-sider.

1. Hat, vold, rasisme og økonomisk utnyttelse av et lovbrudd

Vi gir en forklaring på bestemmelsen i retningslinjene for akseptabel bruk som gjelder hat, vold, rasisme og økonomisk utnyttelse av et lovbrudd.  Denne bestemmelsen er endret til følgende: (vist i kontekst med understreking av endringene):

«Du kan ikke bruke PayPal-tjenesten til aktiviteter som: … 2. er relatert til transaksjoner som involverer…(f) å fremme hat, vold eller rasisme eller andre former for intoleranse som er diskriminerende eller økonomisk utnyttelse av en forbrytelse…»