Oppdateringer av retningslinjer

>> Vis alle juridiske avtaler

>> Vis tidligere oppdateringer av retningslinjer

Oppdateringer av retningslinjer

 

Sist oppdatert 8. juli 2024

Melding om endring(er) i PayPal-avtale(r) for Norge

 

Denne siden

Denne siden inneholder informasjon til PayPals brukere om endringer i den norske PayPal-brukeravtalen eller andre nettbaserte avtaler, policyer eller erklæringer som krever varsel. Du kan også lese tidligere merknader om oppdateringer av retningslinjer. Vær oppmerksom på at ytterligere endringer kan gjøres i forhåndsviste avtaler på eller de oppførte ikrafttredelsesdatoene, forutsatt at gjeldende krav om forhåndsvarsel er oppfylt.

Kommende endringer

Vi gjør endringer i enkelte avtaler (oppført nedenfor) som regulerer forholdet ditt til PayPal. Disse endringene trer i kraft automatisk på de angitte ikrafttredelsesdatoene som vises nedenfor.

Nødvendige handlinger

Les nøye gjennom merknadene nedenfor og gjør deg kjent med de forestående endringene. Ved å fortsette å bruke tjenestene våre etter at endringene trer i kraft, godtar du at du er bundet av disse endringene. Ellers trenger du ikke å gjøre noe mer for å godta slike endringer. Hvis du imidlertid foretrekker å avvise dem, må du avslutte PayPal-kontoen før den gjeldende ikrafttredelsesdatoen, som beskrevet i brukeravtalen.

 

Merknader

Utstedt: 8. juli 2024

Endringer i PayPals brukeravtale
Trer i kraft: 10. oktober 2024

  • Vi oppdaterer “Din bruk (som selger) av personopplysninger. Databeskyttelseslover”-avsnittet i PayPal-brukeravtalen for å fjerne alt duplisert språk og forbedre klarheten.
  • Vi presiserer at forhandlere har tillatelse til å dele kundenes personopplysninger gitt til dem av PayPal med tjenesteleverandørene sine. Vi ber også om at forhandlere erkjenner at de har rettigheter og myndigheter til å dele personopplysninger med PayPal. Dette er et krav i den eksisterende brukeravtalen for at forhandleren skal overholde gjeldende databeskyttelseslover.
  • Vi fjerner følgende dokumenter fra siden Juridiske avtaler: (i) Viktig betalings- og tjenesteinformasjon og (ii) referansemerknader for brukeravtalen. Alle referansemerknader til brukeravtalen slettes fra brukeravtalen. En PDF-versjon av dokumentet Viktig betalings- og tjenesteinformasjon og referansemerknader for PayPals brukeravtale er tilgjengelig ved å bruke lenkene nedenfor.

Les PayPals oppdaterte brukeravtale

Viktig betalings- og tjenesteinformasjon

Referansemerknader for brukeravtale

 

Endringer i PayPals avtale om nettbaserte betalingstjenester
Trer i kraft: 10. oktober 2024

  • Vi innfører nye vilkår og gebyrer for svindelbeskyttelsesverktøy. En valgfri PayPal-tilleggstjeneste for nettbaserte kortbetalingstjenestene.

Les gjennom PayPals oppdaterte avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester

 

Endringer i PayPas avtale om alternative betalingsmetoder
Trer i kraft: 8. juli 2024

  • Vi fjerner følgende overflødige setning i avsnitt 3: “Det prosentbaserte tilleggsgebyret for internasjonale kommersielle transaksjoner som er fastsatt i brukeravtalen, gjelder ikke når du mottar APM-betalinger”. Denne informasjonen er allerede dekket på siden PayPal-forhandlergebyr. Fjerning av denne setningen endrer ikke hvordan PayPal belaster APM-betalinger eller ytterligere prosentbaserte gebyrer for internasjonale kommersielle transaksjoner.