Oppdateringer av retningslinjer

 

>> Se alle juridiske avtaler

>> Se tidligere oppdateringer av retningslinjene

Oppdateringer av retningslinjer

 

Denne siden gir forhåndsinformasjon til brukerne om viktige endringer som gjelder Brukeravtalen for PayPal-tjenester, eller andre retningslinjer. Denne siden viser oppdateringer av retningslinjene med fremtidige effektueringsdatoer. Gå til ‘Tidligere oppdateringer av retningslinjene’ for å se tidligere oppdateringer av retningslinjene.

 

Endring i PayPals brukeravtale

Ikrafttredelsesdato: 29. januar 2015

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Du trenger ikke gjøre noe for å akseptere endringene ettersom de automatisk trer i kraft på ovennevnte dato. Hvis du ikke ønsker å akseptere dem, kan du varsle oss før ovennevnte dato om at du vil avslutte kontoen din (https://www.paypal.com/no/cgi-bin/?&cmd=_close-account) umiddelbart, det påløper ingen ekstra kostnader.

Vi håper imidlertid at du fortsetter å bruke PayPal og drar nytte av følgende fordeler:

Det er trygt

Når du betaler med PayPal, formidles aldri betalingsopplysningene dine til selgere eller forhandlere, noe som betyr at du har ytterligere beskyttelse mot svindel.

Det er raskt

Du trenger ikke skrive inn kortdetaljene dine hver gang du betaler, og dermed kan du betale raskere på nettet. Du kan også få eBay-varer levert raskere ettersom du kan betale selgeren med en gang.

Det er enkelt

PayPal er en foretrukket nettbetalingsmetode i Norge fordi det er en smart og praktisk måte å betale på med bare noen få klikk. Du trenger bare en e-postadresse og et passord.

Se gjennom den gjeldende brukeravtalen.Endring i PayPals brukeravtale.

 1. Immaterielle rettigheter

  Avsnitt 1.3 har blitt endret for å klargjøre vilkårene for bruk av HTML-logoer levert av PayPal via forhandlertjenestene, auksjonsverktøy eller programmer fra datterselskaper.  Etter endringen lyder avsnitt 1.3 nå som følger:

  1.3 Immaterielle rettigheter. Nettadressene som utgjør PayPals nettside(r), ‘PayPal’, og alle relaterte logoer på våre produkter og tjenester beskrevet på vår(e) nettside(r), er enten kopibeskyttet av PayPal, varemerker eller registrerte varemerker tilhørende PayPal eller dets lisensgivere. I tillegg er alle sideoverskrifter, egendefinert grafikk, knappeikoner, og skript enten kopibeskyttet av PayPal, servicemerker, varemerker, og/eller særlige kjennetegn som tilhører PayPal. Du kan ikke kopiere, etterligne, endre, forandre, korrigere eller bruke dem uten skriftlig forhåndssamtykke. Du som forhandler kan bruke HTML-logoer levert av PayPal via våre forhandlertjenester, auksjonsverktøy eller programmer fra datterselskaper uten skriftlig forhåndssamtykke, med det ene formål å identifisere deg selv på nettstedet ditt som en forhandler som godtar betalinger via PayPal-tjenesten, og for å dirigere trafikk fra den nettsiden til tjenesten. Vi kan imidlertid begrense eller oppheve denne tillatelsen når som helst og av hvilken som helst grunn etter eget forgodtbefinnende. Du kan ikke modifisere, forandre eller endre disse HTML-logoene på noen måte, bruke dem på en måte som nedvurderer PayPal eller PayPal-tjenesten, eller fremstille dem på en måte som antyder at du sponses eller anbefales av PayPal. Alle rettigheter og interesser i og til PayPals nettsted og alt innhold på sidene er PayPal og dets lisensgiveres eksklusive eiendom.’

 1. Send penger − vår iverksettelse av dine betalingsoppdrag

  Den siste setningen i siste paragraf i avsnitt 3.1 har blitt endret, og det er lagt til ytterligere detaljer for å klargjøre omfanget av PayPals forpliktelser når det gjelder avtaler om refusjonstransaksjoner. Etter endringen lyder avsnittet nå som følger (med de endrede delene understreket):

  ‘… PayPal forbeholder seg retten til å ikke iverksette en betaling fra deg før vi har mottatt det klarerte beløpet (dette innebærer også, uten begrensning, at PayPal ikke er forpliktet til å utføre en refusjonstransaksjon før beløpet for den opprinnelige transaksjonen er mottatt).’
 1. Særskilte betalingskilder

  Delen av avsnitt 3.4 som handler om særskilte betalingskilder, er endret idet det har fått lagt til ytterligere detaljer om hvordan spesielle betalingskilder kan brukes. Etter endringen lyder avsnitt 3.4 angående særskilte betalingskilder nå som følger:

  Særskilte betalingskilder: Enkelte betalinger kan betales med særskilte betalingskilder som er knyttet til kontoen din, for eksempel forhandler- eller transaksjonsspesifikk saldo, gavekuponger eller andre kampanjebetalingskilder. Bruken og prioriteringen av disse betalingskildene er underlagt bestemte vilkår mellom deg og PayPal (‘Særskilte betalingskilder’).

  Det nominelle beløpet kan være synlig i kontooversikten din som en del av den samlede saldoen. Dette beløpet utgjør ikke e-penger, det anses ikke som en del av saldoen din og kan ikke løses inn i kontanter – det representerer bare beløpet i e-penger som PayPal tilbyr seg å utstede og kreditere PayPal-kontoen din på tidspunktet for (og bare ved direkte betaling) en kvalifisert PayPal-betaling, underlagt (og bare for perioden oppsummert i) de ytterligere vilkårene for bruk av den særskilte betalingskilden.  Hvis en PayPal-betaling som er finansiert av en særskilt betalingskilde oppheves (inkludert ved reversering) senere, av en hvilken som helst grunn, beholder PayPal beløpet som representerer den delen av PayPal-betalingen som ble finansiert av den særskilte betalingskilden og (gitt at den særskilte betalingskilden ikke allerede er utløpt) gjeninnsetter den særskilte betalingskilden.’

 1. Foretrukne betalingskilder ved regelmessige eller automatiske betalinger

  Avsnitt 3.5.c har blitt endret for å klargjøre begrensningene ved å oppgi en foretrukket betalingskilde. Etter endringen lyder avsnitt 3.5.c som følger (presentert i sammenheng med de relevante delene av det opprinnelige avsnitt 3.5):

  3.5 Foretrukket betalingskilde. Hvis du vil velge en foretrukket betalingskilde, kan du gjøre det i disse tilfellene:

  c. Begrensninger. Hvis du har penger på PayPal-kontoen din, og betalingen ikke er kvalifisert for finansiering ved en særskilt betalingskilde, bruker PayPal saldoen din i stedet for din foretrukne betalingskilde, med mindre din foretrukne betalingskilde er eCheque eller PayPal Credit. Hvis du har penger på saldoen, men ikke ønsker å bruke dem til å finansiere din neste betaling, må du overføre pengene før du starter den neste betalingen.

 1. Ditt ansvar for avbrutte direktebetalinger.

  Vi legger til en kort setning mot slutten av paragrafen i avsnitt 3.7 (bankoverføringer) som begynner med ‘PayPal vil foreta elektroniske overføringer fra bankkontoen din … ’, for å oppsummere ditt ansvar overfor PayPal i bestemte tilfeller når du avbryter en direktebetaling.  Den nye setningen er som følger:

  Hvis du avbryter en direktebetaling (herunder en SEPA Direct Debit-betaling), godtar du at du skal tilbakebetale oss verdien for varer eller tjenester du har brukt denne direktebetalingen til.’
 1. Restriksjonsbelagte aktiviteter

  Avsnitt 9.1.gg har blitt endret for å gjøre det til en restriksjonsbelagt aktivitet (for å unngå noen som helst tvil) å utsette PayPal for risiko for lovbestemte bøter fra europeiske, amerikanske eller andre myndigheter for å behandle dine transaksjoner. Etter endringen lyder avsnitt 9.1.gg nå som følger (presentert i sammenheng med den opprinnelige klausulen): 

  " 9.1 Restriksjonsbelagte aktiviteter. I forbindelse med din bruk av nettstedet vårt, kontoen din, eller PayPal-tjenestene, eller i forbindelse med din samhandling med PayPal, andre brukere eller en tredjepart, kommer du ikke til å:

  ag. tillate at din bruk av PayPal-tjenesten innebærer risiko for at PayPal utsettes for brudd på PayPals forpliktelser om å ikke støtte hvitvasking av penger, terrorfinansiering og lignende lovbestemte forpliktelser (inkludert, men ikke begrenset til tilfeller der vi ikke kan bekrefte identiteten din, eller der du ikke fullfører trinnene for å oppheve begrensningene for å overføre eller motta penger i henhold til avsnitt 3.3, 4.1 og 6.3, eller der du utsetter PayPal for risiko for å bli ilagt lovbestemte bøter fra europeiske, amerikanske eller andre myndigheter for å behandle dine transaksjoner), eller
  …”
 1. PayPals kjøperbeskyttelse

  Avsnitt 13 har blitt endret for å gjøre flere forbedringer i PayPals retningslinjer for kjøperbeskyttelse. Endringene vil:
  • forbedre vilkårene for tilbakebetaling under PayPals kjøperbeskyttelse ved å:
   • utvide tidsrammen kjøperne har til rådighet for å opprette en tvist, fra 45 dager til 180 dager fra datoen betalingen ble gjort, og
   • utvide omfanget av kvalifiserte kjøp til også å gjelde spesialtilpassede varer som erklæres å ikke ha blitt mottatt.
  • klargjøre, for alle brukere som inngår brukeravtalen med PayPal, under avsnitt 13.7 at dersom PayPal har grunn til å tro at retur til betalingsmottakeren av en vare som kjøperen hevder er veldig forskjellig fra beskrivelsen, vil resultere i brudd på gjeldende lover, for eksempel lover relatert til håndtering av forfalskede varer, kan PayPal rapportere varen til den rettmessige myndighet. Dette kan føre til at myndigheten tar kontrollen og eierskapet over varen fra kjøperen, og at betalingsmottakeren ikke får varen tilbake.

  Husk at hvis du selger til eller handler med kjøpere i andre land, bør du lese retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse som gjelder for landene kjøperne dine befinner seg i (de relevante retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse er tilgjengelige her, og de er også tilgjengelige via bunntekstene ‘Juridisk’ eller ‘Juridiske avtaler’, som du finner på de fleste sidene på PayPals nettsted), siden disse reglene da vil gjelde for deg som betalingsmottaker eller selger. 

 1. Andre endringer

  Deler av PayPals brukeravtale har blitt endret for å tydeliggjøre eksisterende begrepsbruk og korrigere mindre typografiske feil.

 

 

Endring i PayPals retningslinjer for personvern


Dato for ikraftsettelse: 29. desember 2014
 1. Informasjon vi innhenter

  Vi har endret den delen av avsnitt 3 som er merket ‘Påkrevd informasjon’, for å oppsummere hva slags ytterligere informasjon vi kan komme til å be om når du bruker bestemte funksjonaliteter levert av oss, og på hvilket grunnlag vi kommer til å bruke den informasjonen.
  De endrede delene av avsnitt 3 som er merket ‘Påkrevd informasjon’, lyder nå som følger (presentert i sammenheng med overskriften til bestemmelsen):

  Påkrevd informasjon

  Hvis du bruker bestemte funksjoner vi leverer (inkludert, men ikke begrenset til PayPal POS-funksjonen som er tilgjengelig i mobilappen) kan vi be deg om å laste opp et bilde av deg selv for at du skal kunne bruke disse tjenestene. Ansiktet ditt må være tydelig. Bildet er utelukkende ditt ansvar.

 1. Vår bruk og bekjentgjørelse av informasjon

  Den delen av avsnitt 4 som er merket ‘Deling av informasjon med andre PayPal-kunder’, er endret for å klargjøre omstendighetene rundt og grunnlaget for mulig deling av deler av informasjonen din (for eksempel bildet av deg, og at du er en kunde innenfor lokal rekkevidde). Det endrede segmentet i denne delen av avsnitt 4 lyder nå som følger (presentert i kontekst med overskriften til bestemmelsen):

  'Bekjentgjørelse til andre PayPal-kunder

  Hvis du bruker mobilappen, kan vi dele bildet du har lagret i mobilappen med andre PayPal-brukere så de kan identifisere deg, Du gir oss tillatelse til å bruke bildet til de ovennevnte formålene på et ikke-eksklusivt, verdensomspennende, royalty-fritt, overførbart og under-lisensierbart grunnlag.

  Vi kan også dele med andre brukere at du er en kunde innenfor lokal rekkevidde.

  …”

 1. Vår bruk og bekjentgjørelse av informasjon – deling med tredjeparter som ikke er PayPal-kunder

  I likhet med de fleste banker eller tjenesteleverandører innenfor finans og betaling, samarbeider PayPal med tredjepartstjenesteleverandører. Vi har behov for å dele brukerdata med disse fra tid til annen, slik at vi kan utføre tjenestene brukerne våre har behov for. Disse tjenesteleverandørene leverer viktige funksjoner til oss som tillater at vi kan levere enklere, raskere og sikrere måter å betale på.

  PayPals håndtering av brukerdata (databeskyttelse og banksikkerhet) er underlagt Luxembourgs lover, som generelt krever høyere grad av transparens enn de fleste andre lover i EU. Dette er grunnen til at vi, i motsetning til størstedelen av leverandører av Internettbaserte tjenester og finanstjenester i EU, har en fortegnelse over alle tredjepartsleverandører som får overlevert brukerdata i retningslinjene våre for personvern, samt årsaken til delingen og typen opplysninger som er delt.

  Paragraf d i delen av avsnitt 4 som har overskriften ‘Deling med tredjeparter som ikke er PayPal-kunder’, har blitt endret for å gjøre det mulig for PayPal å dele bestemte opplysninger om PayPal-kunder til flere tredjeparter, for å utvide gyldighetsområdet til formålene angitt i tabellen nedenfor, eller for å endre omfanget av formålene og dataene beskrevet i tabellen nedenfor.

  Kategori

  Navn på part og jurisdiksjon (i parentes)

  Formål

  Informasjon som deles

  Kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer

  Legg merke til at i tillegg til formålene som er angitt nedenfor, kan PayPal bruke personopplysningene dine til å avdekke, forebygge og/eller yte bistand ved svindelforsøk eller andre ulovlige aktiviteter, eller for å avdekke, forebygge eller bistå etter at det har inntruffet brudd på retningslinjene eller de gjeldende brukeravtalene.

   

  Creditsafe USA Inc. (USA)

  For å få forretningsinformasjon for risikovurdering, og overholdelse av krav som gjelder hvitvasking av penger, for eksempel etablering av bedriftsstruktur og reelle eiere.

  Selskapets registreringsnummer, navn og forretningsadresse, og ledernes navn, adresse og fødselsdato.

   

  DueDil Limited (Storbritannia)

  For å få forretningsinformasjon for risikovurdering, og overholdelse av krav som gjelder hvitvasking av penger, for eksempel etablering av bedriftsstruktur og reelle eiere.

  Selskapets registreringsnummer, navn og forretningsadresse, og ledernes navn, adresse og fødselsdato.

   

  ID Checker.nl BV (Nederland) (Irland)

  For å bekrefte identitet, automatisk datauttrekking fra bilder av dokumenter, og dokumentvalidering / avsløring av forfalskning. Undersøkelser og testing av hva som passer seg av nye produkter og tjenester.

  Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, juridisk status, organisasjonsnummer, MVA-nummer, identitetsbevis, adressebevis, bevis på eierskap av en finansieringskilde eller andre dokumenter PayPal ber om og dataene i disse for vurdering av risiko, overholdelse og kreditt.

   

  Au10tix Limited (Kypros)

  For å bekrefte identitet, automatisk datauttrekking fra bilder av dokumenter,og dokumentvalidering / avsløring av forfalskning. Undersøkelser og testing av hva som passer seg av nye produkter og tjenester.

  Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, juridisk status, organisasjonsnummer, MVA-nummer, dokumenter bevis på identitet og adresse , eierskap av en finansieringskilde eller andre dokumenter PayPal ber om og dataene i disse for vurdering av risiko, overholdelse og kreditt.

   

  Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Tyskland), Zoot Enterprises Limited (Storbritannia)

  Bearbeiding av tekniske applikasjoner og levering av en data- og dokument-gateway for kontogjennomgang og grundige undersøkelser, og utveksling av brukerinformasjon og bilder av dokumenter som beviser identitet, adresse og eierskap for en finansieringskilde med til kontraherte kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer. Også for å innhente data fra interne og eksterne datakilder, og for å besørge statistiske analyser for å kunne vurdere risikoen for svindel.

  All kontoinformasjon og alle dokumenter som kunder leverer fra seg, inkludert informasjon som kan bevise identitet og adresse, eierskap av en finansieringskilde eller andre dokumenter PayPal ber om og dataene i disse for vurdering av risiko, overholdelse og kreditt. Disse opplysningene kan også inkludere IP-adresser.

  Markedsføring og PR

   

  DemandGen AG (Tyskland)

  For å gjennomføre markedsføringskampanjer på e-post.

  Navn, e-postadresse, telefonnummer, kontotype, typen og arten PayPal-tjenester som tilbys eller brukes, og relevante transaksjonsopplysninger.

   

  StrikeAd UK Ltd. (Storbritannia), Ad-x Limited (Storbritannia), Criteo Ltd. (Storbritannia), Criteo Singapore Pte.Ltd

  Å gjennomføre og måle remarketing-kampanjer for å segmentere brukere for PayPal Here-markedsføringskampanjer.

  Anonym informasjonskapselidentifikasjon, annonseidentifikasjon og enhetsidentifikasjon for å segmentere brukergrupper i markedsføringsøyemed.

   

  Nanigans, Inc. (USA), Fiksu, Inc. (USA), Ad- X Limited (Storbritannia), Criteo Ltd. (Storbritannia), Criteo Singapore Pte.Ltd

  Bidra til å identifisere atferd i mobilapplikasjonen for å treffe gode beslutninger om målrettet markedsføring, bidra til effektiv håndtering og optimalisering av mobilkampanjer på sosiale nettverk og andre steder på nettet.

  Anonym informasjonskapselidentifikasjon, annonseidentifikasjon og enhets-id brukt av en bestemt person, aktiviteter i mobilapplikasjonen om en bestemt brukers bruk av mobilapplikasjonen (herunder, uten begrensninger, pålogging, vellykket transaksjon), men ikke betalingsopplysninger og økonomisk informasjon.

  Innholdet av annonser som skal leveres til bestemte brukere, og, der dette er aktuelt, segmentgruppen slike brukere hører hjemme i – dette i annonseringsøyemed.

  Tjenester som gjelder drift

   

  Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Tyskland), Zoot Enterprises Limited (Storbritannia)

  Bearbeiding av tekniske applikasjoner og levering av en data- og dokument-gateway for kontogjennomgang og grundige undersøkelser, og utveksling av brukerinformasjon og bilder av dokumenter som beviser identitet, adresse og eierskap av en finansieringskilde med kontraherte kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer.

  All kontoinformasjon og dokumentasjon levert av kunder, for eksempel legitimasjon og adresse,eierskap av en finansieringskilde eller andre dokumenter PayPal ber om og dataene i disse for vurdering av risiko, overholdelse og kreditt.

  Konsernselskaper

   

  Private Sale GmbH (Tyskland)

  For å levere innhold og tjenester til felles kunder (herunder, men ikke begrenset til, registrering, transaksjoner, ved reserve for kontoer med fakturering via telefonregning og kundestøtte), for å vurdere risiko eller hjelpe til med å avdekke svindel, forebygge og/eller yte bistand til ofre for svindel eller andre potensielt ulovlige handlinger og brudd på retningslinjene, og for å ta veloverveide avgjørelser angående produktene, tjenestene og kommunikasjonene deres.

  Alle kontoopplysninger.

 1. Andre endringer

  Deler av PayPals retningslinjer for personvern er endret for å klargjøre eksisterende begrepsbruk og for å korrigere typografiske feil.