Oppdateringer av retningslinjer

 

>> Se alle juridiske avtaler

>> Se tidligere oppdateringer av retningslinjene

Oppdateringer av retningslinjer

 

Denne siden gir forhåndsinformasjon til brukerne om viktige endringer som gjelder Brukeravtalen for PayPal-tjenester, eller andre retningslinjer. Denne siden viser oppdateringer av retningslinjene med fremtidige effektueringsdatoer. Gå til «Tidligere oppdateringer av retningslinjene» for å se tidligere oppdateringer av retningslinjene.

 

Varsel om endring i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 6. januar 2016 (ikrafttredelsesdatoer finner du i hver individuelle oppføring nedenfor)
 

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi foretar endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal. 

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom dette varselet for å gjøre deg kjent med de forestående endringene.

Du trenger ikke gjøre noe for å akseptere endringene ettersom de automatisk trer i kraft på ovennevnte dato. Hvis du ikke ønsker å akseptere dem, kan du varsle oss før ovennevnte dato om at du vil avslutte kontoen din (https://www.paypal.com/no/cgi-bin/?&cmd=_close-account) umiddelbart, uten at det påløper ekstra kostnader.

Vi håper imidlertid at du fortsetter å bruke PayPal og drar nytte av følgende fordeler:

 

Det er raskt

Du trenger ikke skrive inn kortdetaljene dine hver gang du betaler, og dermed kan du betale raskere på nettet.

 

Det er enkelt

PayPal er en foretrukket nettbetalingsmetode i Norge fordi det er en smart og praktisk måte å betale på med bare noen få klikk. Du trenger bare en e-postadresse og et passord.

Gjennomgå de gjeldende juridiske avtalene
 


Varsel om endringer i PayPals brukeravtale

Ikrafttredelsesdato: 23. mars 2016

 

Du kan klikke her for å finne den endrede versjonen av PayPals brukeravtale under den gjeldende avtalen, eventuelt kan du åpne den via «Juridisk»- eller «Juridiske avtaler»-lenken på de fleste PayPal-sider.

 1. Informasjon til juridiske representanter for uføre eller avdødde kontoinnehavere

  Vi har endret punkt 7.1 for å tydeliggjøre at uføre eller avdødde kontoinnehaveres juridiske representanter kan kontakte oss for å få hjelp med å administrere de aktuelle kontoene.  Punkt 7.1 lyder nå som følger (de nye delene er understreket):

  «7.1 Løpetid og hvordan du avslutter kontoen din. Denne avtalens løpetid gjelder i tidsperioden fra du oppretter en PayPal-konto og fram til avtalen opphører, uansett grunn. I henhold til punkt 7.2, kan du når som helst avslutte kontoen og si opp denne avtalen ved å logge på kontoen din, klikke på «Profil»-kategorien, klikke på lenken «Avslutt konto», og deretter følge instruksjonene. Ved avslutning av kontoen, kansellerer vi eventuelle forestående transaksjoner, og du taper eventuelle saldoer forbundet med særskilte finansieringskilder. Du må overføre saldoen din før det tidspunkt du avslutter kontoen og sier opp denne avtalen. Du kan finne ut mer om å avslutte kontoen i PayPals Hjelpesenter som er tilgjengelig via PayPals nettsted.  Hvis du er den juridiske representanten til en ufør eller avdødd kontohaver, kan du kontakte PayPal for å få hjelp.»
 2. Begrenset aktivitet – tilknyttede kontoer

  I henhold til punkt 9.1k anses det som en restriksjonsbelagt aktivitet å kontrollere en konto som er knyttet til en annen konto som har vært involvert i en restriksjonsbelagt aktivitet. Vi har endret punkt 9.1.k for å tydeliggjøre hva som gjør at kontoer anses for å være knyttet til hverandre. Punkt 9.1.k er endret og lyder som følger (presentert i kontekst sammen med den relevante delen av roten av punkt 9.1, med de nye delene understreket):

  «9.1 Restriksjonsbelagte aktiviteter. I forbindelse med din bruk av nettstedet vårt, kontoen din, eller PayPal-tjenestene, eller i forbindelse med din samhandling med PayPal, andre brukere eller en tredjepart, må du ikke:


  k. ha kontroll over kontoer som er knyttet til en annen konto der disse forbudte aktivitetene har funnet sted  (i henhold til punkt 9.1.k anses en konto som tilknyttet en annen konto i tilfeller der PayPal har grunn til å tro at begge kontoene kontrolleres av samme juridiske person eller gruppe av juridiske personer (inkludert, uten begrensninger, individer), noe som er mer sannsynlig om begge kontoene deler visse attributter, inkludert, uten begrensninger, samme registrerte brukernavn, e-postadresse, finansieringskilde (f.eks. bankkonto) og/eller registrert id som brukes for å kunne motta tjenester fra PayPals partnere (f.eks. en eBay-id))
 3. Selgerbeskyttelse

  PayPal kan nå, i henhold til programmet for selgerbeskyttelse, ekskludere fra dekningen enhver uautorisert betaling som ble innledet i et miljø PayPal ikke er vert for.  Vi har endret punkt 11.1.a for å beskrive denne ekskluderingen, og det lyder nå som følger (presentert i kontekst i punkt 11.1, med de nye delene understreket):

  «11.1 Hva er PayPals selgerbeskyttelse??

  Hvis du er mottaker av en betaling utført av en kunde («Betalingsmottaker»), refunderer vi deg et beløp for krav, tilbakeføringer eller reverseringer foretatt mot deg, basert på følgende grunner: 

  a. det ble utstedt en tilbakeføring eller en reversering mot deg på grunn av en «uautorisert betaling» (med unntak for eventuelle uautoriserte betalinger som ble foretatt i et miljø PayPal ikke er vert for)  

  b. en tilbakeføring eller et krav ble utstedt fra deg fordi kjøperen sier at varen aldri kom fram, eller

  PayPal mottar bevis fra deg på at varen er postet eller levert i tråd med kravene fastsatt nedenfor, med forbehold om ytterligere bestemmelser i dette avsnitt 11 (herunder, kvalifiseringskrav i avsnitt 11.6).»
 4. Feil og uautoriserte transaksjoner

  Når du rapporterer en uriktig kontotilgang til PayPal, har du visse rettigheter i henhold til vilkårene i punkt 12.  I henhold til punkt 12.1(v) menes med «uriktig kontotilgang» tilfeller der uvedkommende har overført eller kan ha overført penger fra kontoen din uten tillatelse til dette. Vi endrer punkt 12.1(v) for å påse at uriktig kontotilgang også omfatter tilfeller der du knytter kontoen din til en tredjepartsplattform med det formål å foreta betalinger fra denne plattformen, og det så blir foretatt visse betalinger via denne plattformen uten din tillatelse.  Punkt 12.1(v) er endret og lyder som følger (forutgående del er tatt med av kontektshensyn, og endringene er understreket):

  «12.1 Identifisering av feil og/eller uautoriserte transaksjoner. Du kan inspisere transaksjonsloggen når som helst ved å logge på kontoen på PayPals nettsted, og klikke på «Logg»-fanen. Det er svært viktig at du umiddelbart varsler PayPal dersom du har grunn til å tro at en hvilken som helst av følgende aktiviteter har inntruffet: (i) En uautorisert transaksjon er sendt fra kontoen din, (ii) noen har fått uautorisert tilgang til kontoen din, (iii) passordet eller PIN-koden din er avslørt, (iv) en enhet du har brukt for å få tilgang til tjenestene, er stjålet, mistet eller deaktivert, eller (v) noen har overført eller kan ha overført penger fra kontoen din uten tillatelse  (dette inkluderer tilfeller der du knytter kontoen din til en tredjepartsplattform (inkludert en app eller et nettsted) for å foreta betalinger direkte fra den aktuelle plattformen, og det så foretas en betaling fra kontoen din for en transaksjon via denne plattformen som du ikke foretok) (omtales samlet som «uriktig kontotilgang»)…»)…»
 5. Andre endringer

  Deler av PayPals brukeravtale er endret for å klargjøre formuleringer (spesielt vedlegg 1, Gebyrtabeller) og rette opp i mindre trykkfeil.

 

Varsel om endring i PayPals retningslinjer for personvern

Ikrafttredelsesdato: 23. februar 2016

 

Du kan klikke her for å finne den endrede versjonen av PayPals retningslinjer for personvern under den gjeldende avtalen, eventuelt kan du åpne den via «Juridisk»- eller «Juridiske avtaler»-lenken på de fleste PayPal-sider.

 

Slik deler vi informasjon med andre tredjeparter

 

Vi har endret punkt 6 for å tydeliggjøre årsaken til at PayPal i retningslinjene for personvern oppfører tredjeparts bedriftsleverandører og bedriftspartnere som vi kan videreformidle dataene dine til.

Vi har også justert punkt 6 for å endre på hvordan PayPal oppdaterer listen over slike tredjeparter. PayPal skal nå oppdatere listen på en bestemt dato hvert kvartal i et gitt år (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). Du bør lese gjennom listen på hver av disse datoene. Vi anser det som at du har samtykket i endringene oppført i listen, hvis du ikke melder fra om noe annet innen 30 dager etter den aktuelle kvartalsdatoen.  Hvis du ikke godtar endringene, kan du avslutte kontoen din og slutte å bruke tjenestene våre.

De tre første paragrafene i punkt 6 lyder nå som følger:

«I likhet med banker eller finans-/betalingstjenesteleverandører, arbeider PayPal med tredjepartsleverandører som tilfører oss viktige funksjoner som gjør det mulig for oss å tilby en enklere, raskere og sikrere måte å foreta betalinger på, og andre forretningspartnere. Vi har behov for å dele brukerdata med disse fra tid til annen, slik at vi kan utføre tjenestene brukerne våre har behov for.

Luxembourg-lovene som PayPals håndtering av brukerdata er underlagt (databeskyttelse og banksekretesse), krever som regel en større grad av åpenhet enn de fleste andre EU-lover. Det er derfor PayPal, i motsetning til de aller fleste andre leverandører av nettbaserte tjenester eller finansielle tjenester i EU, i disse retningslinjene for personvern har oppført leverandørene av tredjepartstjenester og forretningspartnerne vi kan dele dataene dine med, og vi tilkjennegir også formålet med overleveringen av slike data samt typen informasjon vi videreformidler. Du kan finne en link til disse tredjepartene her og også i paragraf a, b, d og g nedenfor.  Ved å godta disse retningslinjene og fortsette med å ha en konto hos PayPal samtykker du uttrykkelig i at vi kan overføre dataene dine til nevnte tredjeparter til de formål vi har oppført.

PayPal kan oppdatere listen over tredjeparter det refereres til hvert kvartal (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). Det er først 30 dager etter at denne listen gjøres tilgjengelig gjennom disse retningslinjene, at PayPal vil begynne å overføre de nye datatypene, data ifm. de nye formålene eller data til de nye enhetene angitt i hver oppdatering. Du bør ta en gjennomgang av denne listen på PayPal-nettstedet hvert kvartal på datoene angitt ovenfor. Hvis du ikke motsier deg de nye typene dataoverlevering innen 30 dager etter at den oppdaterte listen over tredjeparter publiseres, blir du ansett som å ha godtatt endringene i listen og i disse retningslinjene for personvern. Hvis du ikke aksepterer endringene, kan du avslutte kontoen din og slutte å bruke tjenestene våre.»

I diagrammet nedenfor kan du finne informasjon om tredjepartene, de nye formålene og datatypene som er lagt til i listen. Den fullstendige listen over tredjeparter er tilgjengelig her

 

Kategori

Navn på part og jurisdiksjon (i parentes)

Formål

Informasjon som deles

Markedsføring og PR

ThreatMetrix Inc. (USA)

For å innhente risikoinformasjon angående IP-adressen og enheten brukere logger på PayPal med, forskning og testing av hensiktsmessigheten av nye produkter og tjenester.

Enhetens IP-adresse og maskinvareinformasjon (enhets-id samt brukerens IP-adresse og informasjonskapsler). E-postadresse og annen informasjon som samles inn under pålogging.

Markedsføring og PR

Akamai Technologies Inc. (USA)

Nettverk for innholdslevering – for å levere sideinnhold til PayPal fra lokale servere til brukere. Også for å innhente risikoinformasjon angående IP-adressen og enheten brukere logger på PayPal med, ifm. forskning og testing av hensiktsmessigheten av nye produkter og tjenester.

Enhetens IP-adresse og maskinvareinformasjon (enhets-id samt brukerens IP-adresse og informasjonskapsler). Omstendigheter som påvirker IP-adressers atferd.

Kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer

Soda Software Labs Limited (Storbritannia), Aire Labs Limited (Storbritannia), Biz Equity LLC. (USA), Bizequity Limited (Storbritannia), DueDil Limited (Storbritannia), Creditsafe (Storbritannia), Creditsafe USA Inc. (USA), MiiCard Limited (Storbritannia), Yodlee Inc. (USA).

For å bekrefte identitet, bekrefte tilknytning mellom en kunde og vedkommendes bankkonto eller betalingskort, ta avgjørelser angående en kundes kredittverdighet (inkludert, uten begrensninger, ifm. kredittprodukter PayPal tilbyr), utføre risikovurderinger av kunden og gjennomføre kontroller knyttet til forebygging og avdekking av kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking, bistå ved inkassoforretninger, administrere PayPal-kontoer og foreta statistiske analyser, foreta forskning og testing av hensiktsmessigheten av nye produkter og tjenester samt kontrollere tjenester og systemer.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, hvor lang tid på adressen, legitimasjon, organisasjonsform, tid i virksomheten, organisasjonsnummer, mva-nummer, finansieringsinstrument herunder bankkonto og betalingskortopplysninger (hvis nødvendig) og relevant transaksjonsinformasjon (hvis nødvendig). All informasjon som besørges når du søker om produkt- eller kontofunksjonalitet (inkl. informasjon innhentet fra sosiale mediekontoer eller data om nettomdømme).

Kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer

National Credit Bureau (Russland)

For å få forretningsinformasjon for risikovurdering, og overholdelse av krav som gjelder hvitvasking av penger, for eksempel etablering av bedriftsstruktur og reelle eiere. For å bistå ifm. avgjørelser angående en kundes kredittverdighet (inkl., uten begrensninger, ifm. kredittprodukter PayPal tilbyr), gjennomføre kontroller knyttet til forebygging og avdekking av kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking, bistå ved inkassoforretninger, administrere PayPal-kontoer og foreta statistiske analyser, foreta forskning og testing av hensiktsmessigheten av nye produkter og tjenester samt kontrollere tjenester og systemer.

Selskapets registreringsnummer, bedriftsnavn- og adresse, direktørers navn, adresse og fødselsdato, eventuelle handelsnavn, liste over selskaper direktørene er involvert i, datoen selskapet ble etablert/registrert.

 

Intuit Inc. (USA), Intuit Limited (Storbritannia), The Sage Group Plc. (Storbritannia), Xero Limited (Storbritannia), Xero Inc. (USA)

For å motta informasjon knyttet til risikovurdering og bistå ifm. avgjørelser angående en kundes kredittverdighet (inkl., uten begrensninger, ifm. kredittprodukter PayPal tilbyr), gjennomføre kontroller knyttet til forebygging og avdekking av kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking, bistå ved inkassoforretninger, administrere PayPal-kontoer og foreta statistiske analyser, foreta forskning og testing av hensiktsmessigheten av nye produkter og tjenester samt kontrollere tjenester og systemer.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, hvor lang tid på adressen, legitimasjon, organisasjonsform, tid i virksomheten, organisasjonsnummer, mva-nummer, finansieringsinstrument herunder bankkonto og betalingskortopplysninger (hvis nødvendig) og relevant transaksjonsinformasjon (hvis nødvendig).

Kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer

Yodlee Inc. (USA), Intuit Inc. (USA), Intuit Limited (Storbritannia), The Sage Group Plc. (Storbritannia), Xero Limited (Storbritannia), Xero Inc. (USA)

For å motta informasjon knyttet til risikovurdering og bistå ifm. avgjørelser angående en kundes kredittverdighet (inkl., uten begrensninger, ifm. kredittprodukter PayPal tilbyr), gjennomføre kontroller knyttet til forebygging og avdekking av kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking, bistå ved inkassoforretninger, administrere PayPal-kontoer og foreta statistiske analyser, foreta forskning og testing av hensiktsmessigheten av nye produkter og tjenester samt kontrollere tjenester og systemer.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, hvor lang tid på adressen, legitimasjon, organisasjonsform, tid i virksomheten, organisasjonsnummer, mva-nummer, finansieringsinstrument herunder bankkonto og betalingskortopplysninger (hvis nødvendig) og relevant transaksjonsinformasjon (hvis nødvendig).

Utkontraktering av kundeservice

Lithium Technologies Inc. (USA)

For å besørge kundeservice etter at kunder kontakter PayPal via sosiale mediekanaler

Informasjon som kunden oppgir via sosiale mediekanaler, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresser, brukernavn i sosiale medier, avkortet og begrenset eller fullstendig informasjon om finansieringskilder (avhengig av årsak), utløpsdatoer for finansieringskilder, type PayPal-konto, identitetsbevis, kontosaldo og transaksjonsinformasjon, kundeuttalelser- og rapporter, kontokorrespondanse, informasjon om forsendelser og reklameinformasjon.

Markedsføring

PaketPLUS Marketing GmbH

Administrering av markedsføringskampanjer, distribusjon av flygeblader til forhandlere samt oppfølging av kampanjene.

Brukerens navn, sted, art og omfang av kontosvindelen, bedriftsnavn

Markedsundersøkelser

Eye Square GmbH (Tyskland)

Benyttes til å utføre kundeservice- og markedsundersøkelser

Benyttes til å utføre kundeservice- og markedsundersøkelser

Kommersielle partnerskap

Harrow Council (Storbritannia)

Utbetale midler til stønadsmottakere via PayPal

All kontoinformasjon

Driftstjenester

eBay Enterprise (GSI Commerce) (USA)

Behandling av PayPal-betalinger og levering av kundestøtte på vegne av forhandlere.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresser, avkortet og begrenset, utløpsdatoer for finansieringskilder, type PayPal-konto, kontostatus, siste fire sifre i kontonummer som er finansieringskilde, ABA-nummer, kontosaldo, detaljer rundt kontotransaksjoner

Driftstjenester

Globalcollect (Nederland)

Behandle PayPal-transaksjoner, rapportering og tilrettelegging for oppgjør av midler utenfor PayPal-systemet.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresser, avkortet og begrenset, utløpsdatoer for finansieringskilder, type PayPal-konto, kontostatus, siste fire sifre i kontonummer som er finansieringskilde, ABA-nummer, kontosaldo, detaljer rundt kontotransaksjoner

Markedsføring og PR

Google Inc., Google Ireland Ltd. (Irland), DoubleClick Europe Ltd. (Storbritannia), DoubleClick, en avdeling under Google Inc.

Bidra til å identifisere atferd på PayPal-nettstedene og i mobilappen med det formål å gi råd om målrettet markedsføring, og for effektivt å kunne håndtere og optimalisere kampanjer på stasjonære og mobile enheter, og andre steder på nettet, og for å kunne kjøre retargetingkampanjer med det formål å levere annonsering med personlig preg.

Anonym id generert av informasjonskapsler, pikseltagger eller lignende teknologier som er innebygd på nettsider, annonser og e-poster som leveres til brukerne. Annonserings-id og enhets-id for å segmentere brukergrupper basert på appatferd, krypterte e-postadresser knyttet til PayPal-brukere (uten å indikere kontoforhold).

Markedsføring og PR

Appnexus Inc. (USA), BlueKai Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Mediamath Inc. (USA), Criteo SA (Frankrike)

Benyttes til å starte remarketing-kampanjer for å tilby personlig tilpasset annonsering.

Anonym id generert av informasjonskapsler, pikseltagger eller lignende teknologier som er innebygd på nettsider, annonser og e-poster som leveres til brukerne.

Markedsføring og PR

Facebook Inc. (USA), Facebook Ireland Limited (Irland) og Twitter Inc. (USA), AdRoll, Yahoo

Benyttes til å starte remarketing-kampanjer for å tilby personlig tilpasset annonsering.

Annonserings-id og enhets-id for å segmentere brukergrupper basert på appatferd, krypterte e-postadresser knyttet til PayPal-brukere (uten å indikere kontoforhold). Anonym id generert av informasjonskapsler, pikseltagger eller lignende teknologier som er innebygd på nettsider, annonser og e-poster som leveres til brukerne.

Markedsføring og PR

Conversant Inc. (USA), Commission Junction (USA), Conversant GmbH (Tyskland), Conversant International Ltd. (Irland)

Benyttes til å gjennomføre oppfølgingskampanjer med tanke på å kunne identifisere besøkende og omdirigere dem gjennom personlig tilpassede reklamekampanjer.

Hashkodet konto-id for PayPal (der dette gjelder) samt enhets-id-en som en bestemt person bruker, innholdet i annonsene som skal vises, og segmentering i en brukergruppe i annonseringsøyemed.

Markedsføring og PR

StrikeAd UK Ltd. (Storbritannia), Criteo Ltd. (Storbritannia), Criteo Singapore Pte. Ltd. (Singapore), Tapjoy Inc. (USA), Supersonic Ltd., StrikeAd Inc. (USA), Exponential Interactive Inc. (USA), InMobi (USA), MoPub Inc. (USA), AdMob Inc. (USA), Millenial Media Inc. (USA), Tapad Inc., Drawbridge Inc., Mobkoi (Storbritannia), Fiksu Inc. (USA), Nanigans Inc. (USA), Eloqua, en avdeling i Oracle Inc., Criteo SA (Frankrike), Rocket Fuel, StrikeAd Inc. (USA)

For å kjøre og måle retargetingkampanjer med det formål å segmentere brukere for PayPal-markedsføringskampanjer.

Anonym id for informasjonskapsler, annonserings-id og/eller enhets-id for å kunne segmentere brukergrupper i markedsføringsøyemed.

Markedsføring og PR

Alliance Data FHC Inc., som gjør forretninger under navnet Epsilon International og/eller Epsilon Communication Solutions S.L.

For å kjøre utgående kommunikasjonskampanjer som omfatter, men ikke er begrenset til, e-post og pushvarslinger.

Kontaktinformasjon – omfatter, men er ikke begrenset til, navn, e-postadresse og telefonnummer. Anonym id for informasjonskapsler, annonserings-id. Innholdet i kommunikasjonen som skal formidles til bestemte brukere, og, der dette gjelder, segmentgruppen som slike personer tilhører i kommunikasjonsøyemed.

Markedsføring og PR

Adjust GmbH (Tyskland)

Bidra til å identifisere atferd i mobilappen for å treffe gode beslutninger om målrettet markedsføring, bidra til effektiv håndtering og optimalisering av mobilkampanjer på sosiale nettverk og andre steder på nettet.

Anonym id for informasjonskapsler, annonserings-id og enhets-id brukt av en bestemt person, hendelser i mobilappen knyttet til en bestemt brukers bruk av mobilappen (herunder, uten begrensninger, pålogging, gjennomførte transaksjoner), men ikke betalingsopplysninger og økonomisk informasjon. Innholdet av annonser som skal leveres til bestemte brukere og, der dette er aktuelt, segmentgruppen slike brukere hører hjemme i – dette i annonseringsøyemed.

Markedsføring og PR

Visual IQ Inc. (USA)

Over flere enheter / kanalmåling

Annonserings-id og enhets-id for å segmentere brukergrupper basert på appatferd, krypterte e-postadresser knyttet til PayPal-brukere (uten å indikere kontoforhold). Anonym id generert av informasjonskapsler, pikseltagger eller lignende teknologier som er innebygd på nettsider, annonser og e-poster som leveres til brukerne.

Kommersielle partnerskap

VODAFONE SALES & SERVICES LIMITED (Storbritannia)

Markedsføring og administrasjon, slik at PayPal kan brukes sammen med tredjepartsprodukter som Vodafone Wallet

For- og etternavn, faktureringsadresse (gatenavn, husnummer, by, delstat, postnummer, land), id for betaler, engangsnummer for betalingsmåte, CMID (id for metadata om klient), e-postadresse

Betalingsbehandler

Carta Financial Services Limited (Storbritannia)

Behandle betalinger, slik at PayPal kan brukes sammen med tredjepartsprodukter som Vodafone Wallet

For- og etternavn, faktureringsadresse (gatenavn, husnummer, by, delstat, postnummer, land), id for betaler, engangsnummer for betalingsmåte, CMID (id for metadata om klient), e-postadresse

Partner

Cloud IQ (Storbritannia)

Besørge assistanse ifm. PayPal-tjenester som leveres til bedriftskunder

Kundenavn, bedriftsnavn, telefonnumre, e-postadresser for kontakt, nettsted, bedriftens bransje, antallet PayPal-transaksjoner, transaksjonsvolum hos PayPal, fordeling av transaksjonsvolum mellom innenlandske og internasjonale transaksjoner, faktureringsopplysninger, detaljer om kortet som ble brukt for å betale

Partner

WebInterpret (Frankrike)

Besørge assistanse ifm. PayPal-tjenester som leveres til bedriftskunder

Kundenavn, bedriftsnavn, telefonnumre, e-postadresser for kontakt, nettsted, bedriftens bransje, antallet PayPal-transaksjoner, transaksjonsvolum hos PayPal, fordeling av transaksjonsvolum mellom innenlandske og internasjonale transaksjoner, faktureringsopplysninger, detaljer om kortet som ble brukt for å betale

Markedsføring og PR

TubeMogul Inc (USA), AdaptTV (Storbritannia)

Benyttes til å starte remarketing-kampanjer for å tilby personlig tilpasset annonsering.

Anonym id generert av informasjonskapsler, pikseltagger eller lignende teknologier som er innebygd på nettsider, annonser og e-poster som leveres til brukerne.

Kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer

Creditsafe UK

For å få forretningsinformasjon for risikovurdering, og overholdelse av krav som gjelder hvitvasking av penger, for eksempel etablering av bedriftsstruktur og reelle eiere.

Selskapets registreringsnummer, navn og forretningsadresse, og ledernes navn, adresse og fødselsdato.

Byråer

Databeskyttelsesbyråer hjemmehørende i Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Benyttes til å gi de oppførte etatene informasjon innen deres myndighetsområde (på deres forespørsel) og for å svare på spørsmål og/eller undersøkelser igangsatt av brukere eller andre interessenter i de landene de har jurisdiksjon.

Alle kontoopplysninger.

 

 1. Andre endringer

  Del 2 av PayPals retningslinjer for personvern er endret for å klargjøre formuleringer.

 

Varsel om endringer i avtalene om kommersielle enheter

Ikrafttredelsesdato: 23. januar 2016

 

Selv om PayPal ikke er en part i avtalene om kommersielle enheter, påvirker disse avtalene hvordan du mottar kortfinansierte betalinger med PayPals tjenester. Avtalene om kommersielle enheter er avtaler du har inngått direkte med bankpartnerne til PayPal, og det er disse partnerne som sikrer at du kan motta kortfinansierte PayPal-betalinger.  Avtalene om kommersielle enheter gjelder for forhandlere over hele verden – dette innebærer at ikke alle endringer påvirker forhandlere hjemmehørende i Europa. Vi har utelukkende varslet om endringene som påvirker forhandlere hjemmehørende i Europa.

Du kan klikke her for å finne de endrede avtalene for kommersielle enheter under de gjeldende avtalene, eventuelt kan du åpne dem via «Juridisk»- eller «Juridiske avtaler»-lenken på de fleste PayPal-sider.

1. HSBC Bank-avtale for kommersielle enheter for betalingskort-behandlingstjenester

Frem til ikrafttredelsesdatoen har du en avtale med HSBC Bank Plc. (som medlem) og GPUK LLP (som behandler).  Fra og med ikrafttredelsesdatoen skal rollen som behandler i denne avtalen, hva gjelder kortbehandlingstjenestene du får iht. denne avtalen, bekles av GPUK LLP i stedet. Dette betyr at GPUK LLP fra og med ikrafttredelsesdatoen skal være både medlem og behandler iht. denne avtalen. Du trenger ikke å foreta deg noe for å godta denne endringen.

Til din opplysning: Denne avtalen blir også endret for forhandlere med base utenfor Europa – forhandlere i Europa blir ikke påvirket av disse bestemte endringene.

2. Avtale for kommersielle enheter for behandlingstjenester med PayPal-betalingskort som finansieringskilde (WorldPay)

Til din opplysning: Denne avtalen blir endret utelukkende for forhandlere med base utenfor Europa.  Forhandlere med base i Europa blir ikke påvirket av disse bestemte endringene.