Oppdateringer av retningslinjer

 

>> Se alle juridiske avtaler

>> Se tidligere oppdateringer av retningslinjene

Oppdateringer av retningslinjer

 

Denne siden gir forhåndsinformasjon til brukerne om viktige endringer som gjelder Brukeravtalen for PayPal-tjenester, eller andre retningslinjer. Denne siden viser oppdateringer av retningslinjene med fremtidige effektueringsdatoer. Gå til «Tidligere oppdateringer av retningslinjene» for å se tidligere oppdateringer av retningslinjene.

 

Varsel om endring i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 27. januar 2017 (ikrafttredelsesdatoer finner du i hver individuelle avtale nedenfor)

 

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi foretar endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal.

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom dette varselet for å gjøre deg kjent med de forestående endringene.

Du trenger ikke gjøre noe for å akseptere endringene ettersom de automatisk trer i kraft på datoene nevnt nedenfor. Hvis du ikke ønsker å akseptere dem, kan du kontakte oss før ovennevnte dato og be oss om å stenge kontoen din (https://www.paypal.com/no/cgi-bin/?&cmd=_close-account) umiddelbart uten at det påløper ekstra kostnader.

Vi håper imidlertid at du fortsetter å bruke PayPal og drar nytte av følgende fordeler:

Det er raskt

Du trenger ikke skrive inn kortdetaljene dine hver gang du betaler, og dermed kan du betale raskere på nettet.

Det er enkelt

PayPal er en foretrukket nettbetalingsmetode i Norge fordi det er en smart og praktisk måte å betale på med bare noen få klikk. Du trenger bare en e-postadresse og et passord.

Gjennomgå de gjeldende juridiske avtalene
 


Varsel om endring i PayPals brukeravtale.

Ikrafttredelsesdato: 27. april 2017

 

Du kan finne den endrede versjonen av PayPals brukeravtale under den gjeldende avtalen ved å klikke her, eventuelt kan du åpne den via «Brukeravtale»- eller «Juridiske avtaler»-lenken på de fleste PayPal-sider.

 1. Finansieringskilder
  Vi legger til et nytt punkt 3 (Betalingsmetoder) som kombinerer, omorganiserer og endrer følgende eksisterende avsnitt:
  • 3.4 (Standard betalingsmetoder),
  • 3.5 (Foretrukket betalingsmetode),
  • 3.6 (Begrensninger i betalingsmetoder),
  • 3.7 (Bankoverføringer) og
  • 3.13 (Kortinformasjon),

  i et eget punkt for å avklare ytterligere (blant annet) hvordan betalingsmetodene dine kan bli valgt og brukt (og hvordan særskilte finansieringsordninger kan bli brukt) til å etterfylle kontosaldoen din med e-penger.

  Spesielt omhandler punkt 3.6 hvordan en foretrukket betalingsmetode kan bli valgt og brukt til et betalingsoppdrag. I slike tilfeller vil e-penger som er innhentet fra de gjeldende særskilte finansieringsordningene dine (tidligere «særskilte finansieringskilder») og fra eksisterende PayPal-saldo, bli brukt (i den rekkefølgen) før e-penger som er innhentet fra de foretrukne betalingsmetodene, til å dekke et betalingsoppdrag.

  Etter PayPals innføring av et nytt rammeverk for betalingsmetoder (som skal skje ved et ytterligere varsel om dette som PayPal publiserer på siden med oppdateringer av retningslinjer, som er tilgjengelig via Juridisk-lenken på de fleste PayPal-sider på eller etter 27. april 2017 etter PayPals eget skjønn), kan PayPal bruke den foretrukne betalingsmetoden din til å innhente e-penger for å dekke enkelte betalingsoppdrag selv om du har en eksisterende kontosaldo, med videre forbehold for resten av PayPal-brukeravtalen.

  Nytt punkt 3 lyder som følger:

  «3. Betalingsmetoder.

  3.1 Tilknytte en betalingsmetode. Du kan tilknytte eller fjerne tilknytning for et betalingskort, et forhåndsbetalt kort (i enkelte tilfeller), en bankkonto eller PayPal Credit som betalingsmetode for kontoen din. Pass på at opplysningene om betalingsmetodene dine er oppdatert (f.eks. kortnummer og utløpsdato). Hvis disse opplysningene endres, kan vi oppdatere dem som anvist av banken eller kortutstederen uten at du gjør noe.

  Du kan velge å bekrefte kortet ditt eller bankkontoen din, slik at vi kan kontrollere at kortet eller bankkontoen er gyldig og at du er eieren. Vi kan tillate deg å gjøre dette ved å følge Knytt til og bekreft kort-prosessen (for kort) eller bankbekreftelsesprosessen (for bankkontoer) eller andre prosesser som vi varsler deg om, eller som vi kan publisere fra tid til annen.

  3.2 Kort. Ved å tilknytte et betalingskort eller (i enkelte tilfeller) forhåndsbetalt kort som betalingsmetode, gir du PayPal en vedvarende rett til automatisk å belaste dette kortet med beløpet som er nødvendig for å kjøpe e-pengene som trengs i saldoen din for å dekke et betalingsoppdrag (pluss transaksjonsgebyrer som skal betales til oss) når kortet er gjeldende betalingsmetode for det betalingsoppdraget i henhold til denne avtalen. Du kan oppheve den vedvarende retten til å belaste kortet ved å fjerne kortet som betalingsmetode fra kontoprofilen din.

  3.3 Bankkontoer. Ved å tilknytte bankkontoen din som en betalingsmetode, gir du PayPal en vedvarende rett (underlagt vilkårene i fullmakten som brukes av banken din til å opprette og opprettholde den retten) til automatisk å belaste bankkontoen din med beløpet som er nødvendig for å kjøpe e-penger som kreves i saldoen din:

  • til å dekke et betalingsoppdrag til en annen bruker (pluss transaksjonsgebyrer som skal betales til oss) når bankkontoen er gjeldende betalingsmetode for dette betalingsoppdraget i henhold til denne avtalen: eller
  • når du bruker funksjonen «Legg til penger» i kontosammendraget.

  Du gir PayPal rett til å gjenta eventuelle belastninger som du godkjente hvis de returneres på grunn av utilstrekkelig eller ikke-innhentet beløp. Hvis du avbryter en direktebelastning (herunder en SEPA Direct Debit-betaling), godtar du at du skal tilbakebetale oss verdien for eventuelle varer eller tjenester du har brukt denne direktebelastningen til.

  Du godtar at når PayPal mottar en betaling fra bankkontoen din for å fylle på e-penger på kontoen din, kan PayPal reservere pengene på reservekontoen din så lenge PayPal mener det finnes en risiko for manglende dekning. I slike tilfeller blir e-pengene ikke gjort tilgjengelig for deg på bankkontoen din (heller ikke for å utføre eventuelle betalingsoppdrag som bankbetalingen er ment å dekke) før PayPal vurderer risikoen for manglende dekning som over. Inntil da vil bankbetalingen vises som «Ikke klarert» i kontoopplysningene dine. PayPal er ikke i besittelse av all den informasjon som er nødvendig for å kunne stille pengene fra bankbetalingen til din disposisjon før vi vurderer at risiko for manglende dekning er over.

  PayPal forbeholder seg retten til å kreve at du finansierer betalingsforespørselen din ved å bruke bankkontoen for å redusere risikoen (inkludert, uten begrensning, risiko for manglende dekning) forbundet med betalingsoppdraget ditt.

  3.4 SEPA Direct Debit (for brukere med registrerte adresser i Kypros, Estland, Hellas, Irland, Latvia, Litauen, Malta, Slovakia og Slovenia): Etter innføringen av SEPA Direct Debit-fullmakter hos PayPal i landet der du bor, gir du PayPal en SEPA Direct Debit-fullmakt hver gang du registrerer en bankkonto hos PayPal eller betaler med en ny bankkonto for første gang. Du kan få utelukkende tilgang til slike fullmakter og fullmaktsreferansenumre (MRN) i PayPal-kontoprofilen når du ønsker, og tilbakekalle eller endre fullmakter for fremtidige transaksjoner.

  Når du foretar en elektronisk overføring fra bankkontoen din til PayPal via SEPA Direct Debit etter dette, godkjenner du at PayPal bruker fullmakten og trekker beløpet fra bankkontoen din som forklart i punkt 3.4 i denne avtalen, og du godkjenner at banken din tilrettelegger for betaling til PayPal. Du kan fremsette krav om en refusjon fra banken i 8 uker etter datoen da SEPA Direct Debit-betalingen fant sted i samsvar med bankens vilkår.

  PayPal vil informere deg om beløpet for SEPA Direct Debit-betalingen og tidsrammen for når PayPal kommer til å belaste bankkontoen din med beløpet samt kjøpsbekreftelsen. I tilfeller der PayPal sender en forespørsel om SEPA Direct Debit-betaling på nytt på grunn av reversering av den opprinnelige betalingen, vil det ikke bli gitt (ytterligere) informasjon om beløp og tidsramme før forespørselen sendes på nytt.

  3.5 Særskilte finansieringsordninger: Enkelte betalinger kan betales med særskilte finansieringsordninger som er knyttet til kontoen din, for eksempel forhandler-/transaksjonsspesifikk saldo, gavekort eller andre kampanjefinansieringsordninger. Bruken og prioriteringen av disse finansieringsordningene er underlagt bestemte vilkår mellom deg og PayPal («Særskilte finansieringsordninger»). Det nominelle beløpet i de særskilte finansieringsordningene dine kan være synlig i kontooversikten din som en del av den samlede saldoen. Dette beløpet utgjør ikke e-penger, det anses ikke som en del av saldoen din og kan ikke løses inn i kontanter – det representerer bare beløpet i e-penger som PayPal tilbyr seg å utstede og kreditere PayPal-kontoen din på tidspunktet for (og bare ved direkte betaling) en kvalifisert PayPal-betaling, underlagt (og bare for perioden oppsummert i) de ytterligere vilkårene for bruk av den særskilte finansieringsordningen. Hvis en PayPal-betaling som er finansiert av en særskilt finansieringsordning oppheves (inkludert, men ikke begrenset til, reversering) senere, av en hvilken som helst grunn, beholder PayPal beløpet som representerer den delen av PayPal-betalingen som ble finansiert av den særskilte finansieringsordningen og (gitt at den særskilte finansieringsordningen ikke allerede er utløpt) gjeninnsetter den særskilte finansieringsordningen.

  3.6 Foretrukket betalingsmetode. Du kan velge hvilken som helst av betalingsmetodene på kontoen din som din foretrukne betalingsmetode for å få e-penger på saldoen din til å dekke et betalingsoppdrag, med videre forbehold for denne avtalen. PayPal kan fra tid til annen tillate at du velger en foretrukket betalingsmetode for enkelte fremtidige betalingsoppdrag i kontoinnstillingene på www.paypal.com. Det kan hende at den foretrukne betalingsmetoden ikke kan brukes, avhengig av type betalingsmetode, type betalingsoppdrag som skal finansieres eller mottakeren (se også punkt 3.8). For eksempel (ikke-uttømmende liste):

  1. du velger et betalingskort som er utløpt,
  2. det finnes en særskilt finansieringsordning som kan dekke betalingsoppdraget i stedet, og i så fall kan PayPal bruke den særskilte finansieringsordningen for å innhente e-penger til å dekke betalingsoppdraget før vi bruker den foretrukne betalingsmetoden din, eller
  3. du har en eksisterende saldo tilgjengelig til å dekke betalingsoppdraget i stedet, og i så fall kan PayPal bruke den eksisterende saldoen (etter eventuelle tilgjengelige særskilte finansieringsordninger) i e-penger til å dekke betalingsoppdraget, før vi bruker den foretrukne betalingsmetoden din.

  Etter innføringen av det relevante rammeverket hos PayPal (som skal skje ved et ytterligere varsel om dette som PayPal publiserer på siden med oppdateringer av retningslinjer, som er tilgjengelig via brukeravtale-lenken på de fleste PayPal-sider på eller etter 27. april 2017 etter PayPals eget skjønn),

  kan PayPal fravike punkt 3.6.c. og bruke din foretrukne betalingsmetode til å innhente e-penger for å dekke enkelte betalingsoppdrag, selv om du har en eksisterende saldo, med videre forbehold for denne avtalen.

  3.7 Ingen foretrukket betalingsmetode valgt/tilgjengelig? Hvis du ikke har valgt en foretrukket betalingsmetode, eller hvis den foretrukne betalingsmetoden er utilgjengelig, vil PayPal innhente e-penger til kontosaldoen for å dekke betalingsoppdraget fra følgende kilder i denne rekkefølgen i den grad de er tilgjengelige:

  1.

  Særskilte finansieringsordninger

  2.

  Eksisterende kontosaldo

  3.

  Standard betalingsmetoder

  Brukt i denne rekkefølgen (i den grad slike betalingsmetoder er tilgjengelige for bruk med kontoen din):

  1. PayPal Credit – der det er tilgjengelig
  2. PayPal-merkede debetkort – der det er tilgjengelig
  3. PayPal-merkede kredittkort – der det er tilgjengelig
  4. Debetkort
  5. Kredittkort

  3.8 Begrensninger i betalingsmetoder. Med henblikk på risikohåndtering kan PayPal begrense betalingsmetodene som er tilgjengelige for en transaksjon. Hvis vi begrenser en finansieringskilde, varsler vi deg om at det er en høyre risiko enn normalt tilknyttet betalingen (f.eks. og uten begrensning, en risiko for at betalingen hevdes å være uautorisert). Et slikt varsel betyr ikke at noen av partene i transaksjonen handler på uærlig eller uredelig måte. Det betyr at det kan være et høyere risikonivå enn normalt tilknyttet betalingen. Finansieringskilder kan også bli begrenset hvis du foretar en PayPal-betaling gjennom enkelte tredjepartsnettsteder eller -applikasjoner. Når du bruker PayPal Business Payments kan du bare finansiere PayPal-betalingen med den eksisterende saldoen din.

  Hvis betalingsmetodene dine er begrenset, kan du velge å fortsette med transaksjonen under den forutsetning at du kan få færre muligheter for tvisteløsning dersom transaksjonen viser seg å være utilfredsstillende (for eksempel hvis en av betalingsmetodene dine er betalingskortet ditt, men som en følge av begrensningen av betalingsmetoder, kan du ikke finansiere PayPal-betalingen med betalingskort, får du ikke tilbakeføringsrett for PayPal-betalingen).»

 1. Betalingsoppdrag for betaling til en annen bruker eller en overføring
  Vi har lagt til nytt punkt 4.2 og 4.3 for å klargjøre instruksjoner og autorisasjoner som du gir med hensyn til e-penger på kontosaldoen din når du sender inn et betalingsoppdrag for en betaling til en annen PayPal-bruker eller for en overføring. Nytt punkt 4.2 og 4.3 lyder som følger:

  «4.2 Betalingsoppdrag for betaling til en annen bruker. I samsvar med vilkårene i denne avtalen er betalingsoppdraget for en betaling til en annen bruker (enten en personlig transaksjon eller en kommersiell transaksjon) din instruksjon og autorisasjon til oss om å overføre e-penger fra betalingskontodelen av saldoen din til nevnte PayPal-bruker som ytterligere anvist i betalingsoppdraget ditt. Når du ikke har nok penger i saldoen eller har valgt en foretrukket betalingsmetode, ber du oss samtidig om å hente penger på dine vegne fra den gjeldende betalingsmetoden din og utstede e-penger til betalingskontodelen av saldoen for at betalingen skal bli utført.

  4.3 Betalingsoppdrag for en overføring til egen bankkonto. I samsvar med vilkårene i denne avtalen er betalingsoppdraget for en overføring fra kontoen, din instruksjon og autorisasjon til oss om å løse inn e-penger fra saldoen din. Punkt 6 får også anvendelse på denne typen betalingsoppdrag.»

 1. Hevegrenser (overføring, mottak og overføring til bankkonto)
  Vi har endret:
  • nytt punkt 4.5 (Overføringsgrenser) (dannet av eksisterende punkt 3.2 (Sendegrenser) og 3.3 (Hev sendegrensen din)),
  • nytt punkt 5.1 (Hev mottaksgrensen din) (dannet av eksisterende punkt 4.1), og
  • punkt 6.3 (Hev grensen for overføring til bankkonto)

  til å ha følgende ordlyd (med ny ordlyd understreket):

  «4.5 Overføringsgrenser. Hvis du har en periodisk overføringsgrense på PayPal-kontoen, kan du se den ved å logge på kontoen din og klikke på «Se kontogrensene dine» på siden med kontooversikten. Vi kan, etter eget skjønn (f.eks. og uten begrensning, for å begrense svindel- eller kredittrisiko), innføre begrensninger på hvor mye penger du kan overføre via tjenesten vår. For å heve overføringsgrensen din må du følge trinnene som vi varsler deg om eller publiserer fra tid til annen (som vi eventuelt beskriver i kontooversikten din).

  5.1 Hev mottaksgrensen din. Hvis du har en periodisk mottaksgrense på PayPal-kontoen, kan du se den ved å logge på kontoen din og klikke på «Se kontogrensene dine» på siden med kontooversikten. Vi kan, etter vårt eget rimelige skjønn (f.eks. og uten begrensning, for å begrense svindel- eller kredittrisiko), innføre begrensninger på hvor mye penger du kan motta via PayPal-tjenesten vår. For å heve mottaksgrensen din må du følge trinnene som vi varsler deg om eller publiserer fra tid til annen (som vi eventuelt beskriver i kontooversikten).

  6.3 Hev grensen for overføring til bankkonto. For å heve grensen for overføring til bankkonto må du følge trinnene som vi vil varsle deg om eller publisere fra tid til annen (som vi eventuelt beskriver i kontooversikten).»

 1. Risiko for reverseringer, tilbakeføringer og krav
  Nytt punkt 5.3 (Risiko for reverseringer, tilbakeføringer og krav (eksisterende punkt 4.3) er endret for å klargjøre at når du mottar en betaling, er du ansvarlig overfor PayPal for hele beløpet pluss eventuelle kostnader som påløper for oss (for eksempel når banker belaster oss for reverseringen) og eventuelle gebyrer hvis betalingen senere kjennes ugyldig uansett grunn. Nytt punkt 5.3 med endringer lyder nå som følger (med ny ordlyd understreket):

  «5.3 Risiko for reverseringer, tilbakeføringer og krav. Selv om du har mottatt en betaling til PayPal-kontoen din, er ikke pengene nødvendigvis klarerte. Et varsel om at e-penger er betalt/overført til deg, betyr ikke at e-pengene er mottatt på kontoen din med mindre du har godtatt betalingen. Du aksepterer og godtar at en betalingstransaksjon er fullført og mottatt av deg selv om den blir gjenstand for en reversering eller tilbakeføring. Krav, reserve eller tilbakehold. Når du mottar en betaling, er du ansvarlig overfor PayPal for hele betalingsbeløpet pluss eventuelle kostnader som påløper for oss samt eventuelle gebyrer hvis betalingen senere blir kjent ugyldig av en eller annen grunn. I tillegg til andre eventuelle ansvar, hvis det er en reversering, eller hvis du taper en tilbakeføring eller et krav og du har ikke rett til en betaling i henhold til selgerbeskyttelsesprogrammet, skylder du PayPal et beløp som tilsvarer reverseringen, tilbakeføringen, eller kravet og våre gebyrer i henhold til Vedlegg 1 (inkludert et tilbakeføringsgebyr hvis aktuelt), og PayPal belaster saldoen din for å innfordre beløpet. Hvis en avsender av en betaling registrerer et tilbakeføringskrav, avgjør kortselskapet, og ikke PayPal, hvem som får saken avgjort i sin favør. Du kan finne ut mer om tilbakeføringer ved å gå gjennom vår tilbakeføringsguide, som er tilgjengelig via PayPals sikkerhetssenter og avsnittet: «Trygge salg». PayPals Sikkerhetssenter er tilgjengelig via PayPals nettsted.»

 1. Retningslinjer for refusjon, retningslinjer for personvern og sikkerhet.
  Vi har endret nytt punkt 5.7 (eksisterende punkt 4.7 (Retningslinjer for refusjon og personvern) for å klargjøre forpliktelsene dine med hensyn til deling av dine retningslinjer for personvern, forpliktelsene dine med hensyn til sikkerhetsstandarder og våre rettigheter dersom vi finner ut at det har vært (eller at det er en rimelig mulighet for) et sikkerhetsbrudd på nettstedet ditt eller på systemer som kan føre til uautorisert deling av kundeinformasjon. Nytt punkt 5.7 med endringer lyder nå som følger (med ny ordlyd understreket):

  «5.7 Retningslinjer for refusjon, retningslinjer for personvern og sikkerhet. Dersom du selger varer eller tjenester anbefaler vi at du publiserer retningslinjer for returer og retningslinjer for personvern på nettstedet ditt. Retningslinjene dine for personvern må tydelig og uttrykkelig indikere at alle PayPal-transaksjoner er underlagt PayPals retningslinjer for personvern. Du må innføre rimelige administrative, tekniske og fysiske tiltak for å opprettholde sikkerheten og fortroligheten til alle PayPal-data og all PayPal-informasjon, inkludert data og informasjon om PayPal-brukere og PayPal. I tillegg til våre rettigheter etter punkt 10.2 kan vi, dersom vi finner ut at det har oppstått, eller at det er en rimelig mulighet for, et sikkerhetsbrudd på nettstedet eller systemene dine som kan føre til uautorisert deling av kundeinformasjon, iverksette eventuelle andre tiltak som vi anser nødvendige og/eller kreve at du gir oss informasjon om slike eventuelle brudd.»

 1. Løpetid og avslutning av kontoen din
  Punkt 7 (Løpetid og avslutning av kontoen din) er erstattet med et nytt punkt (som innarbeider deler av eksisterende punkt 10.3 (Stenging av kontoen og begrenset tilgang) og 15.6 (Fullstendig avtale og tredjeparts rettigheter)) for å klargjøre hvordan kontoen din kan bli avsluttet og hva som skjer når kontoen er avsluttet. Punkt 7 med endringer klargjør også at (blant annet) følgende skjer ved avslutning av kontoen:
  • brukeravtalen med PayPal opphører, men den fortsetter å gjelde etter opphør i den grad og i det tidsrom som er nødvendig for PayPal for å kunne håndtere avslutningen av kontoen og for å overholde gjeldende lover og regler,
  • du har fortsatt ansvar for alle utestående forpliktelser i henhold til PayPals brukeravtale som er knyttet til PayPal-kontoen din før avslutning,
  • kan vi sperre, begrense eller avbryte din tilgang til eller bruk av våre tjenester, nettsteder, programvare, systemer (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne, eller noen av eller alle tjenestene,
  • PayPal kan beholde kontoinformasjonen din i databasen for det formål å oppfylle sine juridiske forpliktelser, og
  • PayPal kan tilbakeholde kontosaldoen din etter avslutning i den grad og i det tidsrom som med rimelighet er nødvendig for PayPal for å beskytte selskapet og/eller en tredjepart mot risikoen for reverseringer, tilbakeføringer, krav, gebyrer, bøter, straffer og annet ansvar uansett art. Du vil når som helst kunne overføre eventuelle ubestridte penger som PayPal har tilbakeholdt.

  Erstatningen for punkt 7 lyder som følger:

  «7. Løpetid og avslutning av kontoen din

  Denne avtalen starter når du oppretter en PayPal-konto og opphører når kontoen blir avsluttet uansett årsak, men avtalen fortsetter å gjelde etter opphør i den grad og i det tidsrom som er nødvendig for at vi skal kunne håndtere avslutningen av kontoen din og for å overholde gjeldende lover og regler (inkludert, uten begrensning, punkt 1, 7, 8, 10 14, 15, 16 og vedlegg 1).

  Du kan når som helst avslutte kontoen ved å logge på kontoen din, klikke på «Profil»-fanen, klikke på lenken «Avslutt konto» og deretter følge instruksjonene. Se <PayPals Hjelpesenter> for mer informasjon.

  Vi kan avslutte kontoen din når det er hensiktsmessig ved å gi deg to måneders forhåndsvarsel. Vi kan også stenge kontoen når som helst dersom:

  • du opptrer i strid med vilkårene i denne avtalen og/eller vi har rett til å avslutte kontoen i henhold til punkt 10.2,
  • du ikke bruker kontoen din på tre år, eller
  • vi mistenker at noen har hatt tilgang til kontoen uten din godkjenning.

  Hvis vi beslutter å avslutte kontoen din, varsler vi deg om at kontoen stenges, og når det lar seg gjøre begrunner vi hvorfor kontoen stenges og gir deg samtidig muligheten til å overføre eventuelle ubestridte penger som står på kontoen.

  Når kontoen er avsluttet:

  • kan vi kansellere eventuelle forestående transaksjoner, og du taper eventuelle saldoer forbundet med særskilte finansieringsordninger,
  • kan vi sperre, begrense eller avbryte din tilgang til eller bruk av våre tjenester, nettsteder, programvare, systemer (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne, eller noen av eller alle tjenestene,
  • har du fortsatt ansvar for alle utestående forpliktelser i henhold til denne avtalen som er knyttet til kontoen din før avslutning,
  • kan vi beholde kontoinformasjonen din i databasen vår for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, og
  • kan vi tilbakeholde saldoen din etter avslutning i den grad og i det tidsrom som med rimelighet er nødvendig for å beskytte PayPal og/eller en tredjepart mot risikoen for reverseringer, tilbakeføringer, krav, gebyrer, bøter, straff og annet ansvar uansett art. Etter dette tidspunktet vil du kunne overføre eventuelle ubestridte penger som står på kontoen. Kontakt PayPals kundeservice hvis du har spørsmål om penger som står på kontoen når den avsluttes.

  Hvis du er den juridiske representanten til en ufør eller avdød kontoinnehaver, kan du kontakte PayPals hjelpesenter for å få hjelp videre.»

 1. Restriksjonsbelagte aktiviteter
  Punkt 9.1w, 9.1x, 9.1z og 9.1ab er endret for å klargjøre hvordan restriksjonsbelagte aktiviteter anses for å stamme fra visse handlinger du foretar deg (eller unnlatelser fra din side) med hensyn til vår infrastruktur, våre nettsteder, programvare, systemer (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne, noen av tjenestene eller andre PayPal-brukeres bruk av noen av tjenestene og eventuelle data eller opplysninger.
  Et nytt punkt 9.1.aj legges også til for å gjøre det til en restriksjonsbelagt aktivitet å bli utsatt for (eller forårsake at vi mener det er rimelig sannsynlighet for) et sikkerhetsbrudd på nettstedet ditt eller systemene dine som kan føre til uautorisert deling av kundeinformasjon.
  De endrede punktene 9.1w, 9.1x, 9.1z og 9.1ab og det nye punktet 9.1aj lyder som følger (presentert i kontekst med bestemmelsens hovedparagraf med ny ordlyd understreket):

  «9.1 Restriksjonsbelagte aktiviteter. I forbindelse med din bruk av nettstedet vårt, kontoen din, eller PayPal-tjenestene, eller i forbindelse med din samhandling med PayPal, andre brukere eller en tredjepart, må du ikke:

  w. utføre handlinger som medfører en uforsvarlig eller uforholdsmessig stor belastning på tjenestene, infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår eller systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av tjenestene), enten de drives av oss eller på våre vegne,

  x. legge til rette for virus, trojanske hester, skadelig programvare, ormer eller andre datamaskinprogrammeringsrutiner som forsøker å skade eller kan skade, avbryte, ødelegge, misbruke, ugunstig forstyrre, avskjære i skjul eller ekspropriere, eller få uautorisert tilgang til et system, data eller informasjon eller tjenestene,

  z. bruke en enhet, programvare eller rutiner for å omgå programmet vårt for ekskludering av roboter, eller forstyrre eller avbryte eller forsøke å forstyrre eller avbryte infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår, systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne, noen av tjenestene eller andre PayPal-brukeres bruk av tjenestene,

  ab. utføre handlinger som kan føre til at vi mister noen av tjenestene fra våre internett-leverandører, betalingsbehandlere eller andre leverandører eller tjenesteleverandører,

  aj. bli utsatt for (eller forårsake at vi mener det er rimelig sannsynlighet for) et sikkerhetsbrudd på nettstedet ditt eller systemene dine som kan føre til uautorisert deling av kundeinformasjon.»

 1. Handlinger fra PayPal
  Avsnitt 10.2 er endret til:
  • å klargjøre at PayPal kan angi at du ikke lenger oppfyller betingelsene for PayPals selgerbeskyttelse og/eller PayPals kjøperbeskyttelse i ettertid i underpunkt j, og
  • å sette inn et nytt underpunkt k for gjøre det mulig for PayPal å sperre, begrense eller avbryte din tilgang til eller bruk av våre tjenester, nettsteder, programvare, systemer (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne, eller noen av eller alle tjenestene samt, i den grad og i det tidsrom som er tillatt etter gjeldende lov, dataene dine.

  De endrede delene av punkt 10.2 lyder nå som følger (presentert i kontekst med bestemmelsens hovedparagraf og med ny ordlyd understreket):

  «10.2 Handlinger av PayPal. Hvis vi har grunn til å tro at du har deltatt i restriksjonsbelagte aktiviteter, kan vi iverksette ulike tiltak for å beskytte PayPal, en bruker, en tredjepart, eller deg fra reverseringer, tilbakeføringer, krav, gebyrer, bøter, straffer og annet ansvar. Tiltakene vi kan iverksette omfatter, men er ikke begrenset til følgende:

  j. Vi kan angi at du ikke lenger oppfyller betingelsene for PayPals selgerbeskyttelse og/eller PayPals kjøperbeskyttelse (inkludert i ettertid).

  k. Vi kan sperre, begrense eller avbryte din tilgang til våre tjenester, nettsteder, programvare, systemer (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne, og i den grad og i det tidsrom som er tillatt etter gjeldende lov, dataene dine.

 1. Reservert betaling
  Ettersom en økt risiko eller eksponering for PayPals kunder og/eller dennes tjenesteleverandører (utover PayPal) kan redusere din eller andre PayPal-kunders sikre tilgang og/eller bruk av betalingsinstrumentet ditt, kontoen eller tjenesten generelt, endres punkt 10.5.a for å klargjøre at PayPal vil vurdere disse risikofaktorene (i tillegg til risikoen eller eksponeringen for PayPal) når vi bestemme risiko- eller eksponeringsnivået som er knyttet til kontoen din, med det formål å bestemme om betalingen din skal reserveres. Punkt 10.5a med endringer lyder nå som følger (med ny ordlyd understreket):
  «10.5 Reservert betaling
  a. Du samtykker i at dersom enten:

  i. du mottar en betaling som involverer transaksjonsrisiko, eller

  ii. det kan være en høyere enn akseptabel risiko eller eksponering knyttet til kontoen din (basert på informasjon som er tilgjengelig for PayPal på det aktuelle tidspunktet, og som PayPal under alle omstendigheter og etter eget skjønn anser som akseptabel risiko eller eksponering for PayPal, dets kunder og/eller dets tjenesteleverandører),


  kan PayPal etter eget rimelige skjønn holde tilbake pengene eller eventuelle andre betalinger. Hvis PayPal reserverer penger på kontoen din, varsler vi deg om dette (inkludert og uten begrensning, om hvor lenge de blir reservert) - pengene oppbevares på reservekontoen din, og pengene blir vist som «forestående» på PayPal-saldoen din. Vi varsler deg kanskje om reserveringen via godkjente tredjeparter (slik som partnerplattformer der du overfører penger).

 1. Deling av årsakene til handlingene våre
  Et nytt punkt 10.7 er lagt til for å redegjøre for de tilfeller når vi kan beslutte ikke å dele informasjon med deg om beslutninger vi gjør om samarbeidet med deg. Nytt punkt 7 lyder som følger:

  «10.7 Deling av årsakene til handlingene våre

  Våre beslutninger om å utføre handlingene fastsatt i dette punkt 10 og eventuelle andre handlinger vi iverksetter i forbindelse med denne avtalen, enten de begrenser eller utvider din tilgang til tjenesten, infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår eller systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av tjenestene), enten de drives av oss eller på våre vegne (herunder, uten begrensning, eventuelle blokkeringer, begrensninger, suspenderinger, avslutninger, tilbakeholding og reserveringer), kan være basert på konfidensielle kriterier som er viktige for vår risikohåndtering og for beskyttelsen av PayPal, kundene våre og/eller tjenesteleverandørene. I tillegg kan regelverk eller offentlige myndigheter begrense oss fra å dele visse opplysninger med deg om slike beslutninger. Vi har ingen forpliktelse til å dele detaljer om risikohåndteringen vår, sikkerhetsprosedyrene våre eller den konfidensielle informasjonen vår med deg.»

 1. PayPals selgerbeskyttelse
  Punkt 11.10 er endret for å oppsummere at følgende varer/transaksjoner/saker ikke oppfyller betingelsene for PayPals selgerbeskyttelse:

  1. betalinger tilknyttet gull (enten i fysisk form eller i form av byttehandel) og

  2. PayPal-massebetalingstransaksjoner.

  Nytt punkt 11.10.f og 11.10.g lyder som følger (presentert i kontekst innenfor punkt 11.10, med ny ordlyd understreket):

  «11.10 Hvilke eksempler finnes på varer/transaksjoner/saker som ikke oppfyller betingelsene for PayPals selgerbeskyttelse?

  f. Betalinger tilknyttet gull (enten i fysisk form eller i form av byttehandel).

  g. PayPal-massebetalingstransaksjoner.»

 1. PayPals kjøperbeskyttelse
  Punkt 13.3 er endret for å utelate følgende typer transaksjoner fra å være dekket av PayPals kjøperbeskyttelse:
  1. betalinger til statlige organer – med unntak av statlige foretak eller forhandlere som opptrer med fullmakt fra statlige organer,
  2. betalinger tilknyttet gull (enten i fysisk form eller i form av byttehandel) og
  3. PayPal-massebetalingstransaksjoner.

  Punkt 13.3 med endringer lyder nå som følger (med ny ordlyd understreket):

  «13.4 Hvilke betalingstyper oppfyller betingelsene for refusjon i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse?

  Kjøp av de fleste varer og tjenester oppfyller betingelsene (inkludert reisebilletter, immaterielle gjenstander, slik som tilgang til digitalt innhold og andre lisenser), med unntak av følgende transaksjoner:

  • betalinger til statlige organer (med unntak av statlige foretak) eller forhandlere som opptrer på fullmakt fra statlige organer,

  • 16. betalinger tilknyttet gull (enten i fysisk form eller i form av byttehandel) og
  • 17. PayPal-massebetalingstransaksjoner.»
 1. Gjeldende lovverk
  Vi har endret et nytt punkt 15.1 (eksisterende punkt 14.3) for å klargjøre at valget av engelsk lov som gjeldende lov i PayPal-brukeravtalen skjer med forbehold for dine lokale, ufravikelige rettigheter. Punkt 15.1 lyder nå som følger (med ny ordlyd understreket):

  «15.1 Gjeldende lovverk og jurisdiksjon. Denne avtalen og forholdet mellom oss er underlagt engelsk lov, med forbehold for dine lokale, ufravikelige rettigheter. Klager som ikke kan løses på annen måte, sender du til engelske domstolers ikke-eksklusive domsmyndighet, som stammer fra eller er relatert til denne avtalen eller levering av PayPal-tjenestene våre, uten at dette går på bekostning av din rett til å starte en sak mot PayPal i denne sammenhengen for Luxembourgs kompetente domstoler i Luxembourg. Enkelt sagt betyr «engelske domstolers ikke-eksklusive domsmyndighet» at hvis du var i stand til å reise et krav som følger av denne avtalen mot oss i retten, ville en kompetent domstol være en domstol i England, men du kan også velge å reise saken for en domstol i et annet land i stedet.»

 1. Ingen garanti
  Nytt punkt 15.4 (eksisterende punkt 14.6) er endret for å klargjøre omfanget av rettighetene dine i forbindelse med ytelsen til og tilgjengeligheten av PayPal-tjenestene, infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av PayPal-tjenestene), enten de drives av oss eller på våre vegne. Nytt punkt 15.4 med endringer lyder nå som følger (med ny ordlyd understreket):

  «15.4 Ingen garanti.Vi leverer deg PayPal-tjenestene, infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av PayPal-tjenestene), enten de drives av oss eller på våre vegne, i henhold til dine lovbestemte rettigheter, men for øvrig leveres de uten noen garanti eller betingelser, verken uttrykkelig eller underforstått, med mindre det uttrykkelig er bestemt i denne avtalen. PayPal har ingen kontroll over de produkter eller tjenester som betales med PayPal-tjenestene våre, og PayPal kan ikke sikre at en kjøper eller selger du handler med faktisk fullfører transaksjonen eller er autorisert til å gjøre det. PayPal garanterer ikke sammenhengende, uavbrutt eller sikker tilgang til noen deler av tjenestene våre, infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av PayPal-tjenestene), enten de drives av oss eller på våre vegne. Vi skal ikke være ansvarlig for manglende levering av tjenestene, infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av PayPal-tjenestene), enten de drives av oss eller på våre vegne. Du erkjenner at din tilgang til tjenestene, infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere PayPal-tjenestene), enten de drives av oss eller på våre vegne, kan bli begrenset for å tillate reparasjoner, vedlikehold eller innføring av nye funksjoner eller tjenester. PayPal skal, innenfor rimelighetens grenser, jobbe for å sikre at forespørsler om elektroniske belastninger og godskrivelser som involverer bankkontoer og betalingskort, behandles på riktig måte. Vi gjør vårt ytterste for å sikre at opplysningene i vår korrespondanse, rapporter, på nettsiden(e) og gitt muntlig av våre styremedlemmer, ledere og ansatte er korrekte og gitt i god tro på det tidspunktet opplysningene gis. Imidlertid kan vi ikke garantere nøyaktigheten av denne informasjonen i alle situasjoner og sammenhenger, og du må ikke basere deg utelukkende på denne informasjonen. Du må sjekke all korrespondanse mellom oss nøye og melde fra til oss så snart som mulig dersom den inneholder noe som ser feil ut eller ikke gjort i samsvar med dine instruksjoner.

  I tilfelle PayPal av en eller annen grunn bestemmer seg for å avslutte PayPal-tjenestene eller en del av eller en funksjon i PayPal-tjenestene, kommer PayPal til å gi deg minst to (2) måneders forhåndsvarsel før tjenesten eller funksjonen avvikles, med mindre PayPal i god tro vurderer det slik at: (1) den aktuelle tjenesten eller funksjonen må avvikles tidligere i henhold til loven eller et tredjepartsforhold, eller (2) dette kan innebære en sikkerhetsrisiko eller betydelig økonomisk eller vesentlig teknisk belastning.

  Du er alene ansvarlig for å forstå og overholde alle lover, regler og retningslinjer i din spesifikke jurisdiksjon som kan være gjeldende for deg i samband med din bruk av PayPal-tjenestene, herunder bl.a. de som er relatert til eksport- eller importaktiviteter, skatter eller transaksjoner i fremmed valuta.»

 1. Skadeserstatning/refusjon
  Nytt punkt 15.5 (eksisterende punkt 14.7) er endret for å klargjøre omfanget av din forpliktelse med hensyn til bruk (enten av deg eller andre som opptrer på dine vegne) av PayPal-tjenestene, infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av PayPal-tjenestene), enten de drives av oss eller på våre vegne. Nytt punkt 15.5 med endringer lyder nå som følger (med ny ordlyd understreket):

  «15.5 Skadeserstatning/refusjon.Du godtar å forsvare, refundere eller kompensere oss (kjent i juridiske termer som «erstatte/holde skadesløs») og holde PayPal, våre øvrige selskaper i vårt konsern, personer som jobber for oss eller som er autorisert til å handle på våre vegne (inkludert, uten begrensning, tjenesteleverandørene våre), skadesløs fra ethvert krav eller pålegg (inkludert advokathonorarer) påført eller pådratt av enhver tredjepart på grunn eller som følger av din eller dine ansatte eller agenters (eller, når en tredjepart på andre måter opptrer på dine vegne med din tillatelse, nevnte tredjeparts) handlinger eller unnlatelser, brudd på denne avtalen, brudd på lov, brudd på rettighetene til en tredjepart, bruk av PayPal-kontoen din og/eller bruk av tjenestene, infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne.»

 1. Immaterielle rettigheter – tildeling av programvarelisens
  Nytt punkt 15.7 (eksisterende punkt 14.9) er endret for å oppdatere vilkårene i lisensen som PayPal og andre lisensgivere gir deg for å få tilgang til og bruke PayPal-programvare som API-er, verktøysett for utviklere eller annen programvare som kan omfatte programvare som leveres av eller er integrert med programvare, systemer eller tjenester fra våre tjenesteleverandører. Nytt punkt 15.7 med endringer lyder nå som følger (med ny ordlyd understreket):

  «15.7 Immaterielle rettigheter – tildeling av programvarelisens. Hvis du bruker PayPal-programvare, for eksempel en API, verktøysett for utviklere eller annen programvare , som kan omfatte programvaren som leveres av eller er integrert med programvare, systemer eller tjenester fra våre tjenesteleverandører, som du har lastet ned til eller på annen måte fått tilgang til via en datamaskin, enhet eller annen plattform, gir PayPal og dets lisensgivere deg en gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-viderelisensierbar, ikke-overførbar, royalty-fri og begrenset lisens til tilgang og/eller bruk av PayPals programvare i henhold til dokumentasjonen, herunder alle oppdateringer, oppgraderinger, nye versjoner og ny programvare, som beskrevet her og bare til personlig bruk. Du kan ikke leie ut eller på annen måte overføre rettigheter til programvaren til en tredjepart. Du må overholde implementerings-,tilgangs- og brukskravene som finnes i all PayPal-dokumentasjon, i tillegg til alle instruksjoner gitt av oss til enhver tid for tjenestene (inkludert, uten begrensning, eventuelle implementerings- og brukerkrav vi pålegger for overholdelse av gjeldende lover og kortsystemregler og forskrifter). Hvis du ikke overholder PayPals instruksjoner, implementerings- og brukerkrav vil du holdes ansvarlig for alle resulterende skader som du, PayPal og tredjeparter lider. PayPal kan oppdatere eller avslutte enhver form for programvare etter varsel til deg. Mens PayPal kan ha (1) integrert bestemt materiale og teknologi fra tredjeparter i eventuelle nettbaserte applikasjoner eller andre apper, inkludert sin egen programvare, og/eller (2) fått tilgang til og brukt bestemt materiale og teknologi fra tredjeparter for å legge til rette for å gi deg PayPal-tjenestene, har du ikke fått og har du heller ingen rettigheter til slikt materiale fra tredjeparter. Du godtar at du ikke skal endre, modifisere, manipulere, reparere, kopiere, reprodusere, tilpasse, distribuere, vise, publisere, omvendt utvikle, oversette, dekompilere, demontere eller på annen måte prøve å opprette kildekode som er avledet fra programvaren eller materiale eller teknologi fra tredjeparter, eller opprette eventuelle avledede verk fra programvaren eller materiale eller teknologi fra tredjeparter. Du erkjenner at alle rettigheter, eiendomsrettigheter og interesser PayPals programvare eies av PayPal og materiale fra tredjeparter som er integrert disse, eies av PayPals tredjepartsleverandører. All annen tredjepartsprogramvare du bruker på PayPals nettsted, er underlagt lisensen du har godtatt overfor tredjeparten som gir deg tilgang til programvaren. Du erkjenner at PayPal hverken eier, kontrollerer eller har noe ansvar eller erstatningsansvar for eventuell tredjepartsprogramvare du velger å bruke på noen av våre nettsteder, programvare og/eller i forbindelse med tjenestene. Denne delen gjelder ikke for din bruk av vertsbaserte PayPal-tjenester, hvis du bruker tjenester på PayPals nettsted, eller andre nettsteder eller plattformer som PayPal eller en tredjepart er vert for, og du ikke har lastet ned PayPals programvare eller bruker tredjeparts programvare på PayPals nettsted.»

 1. Gebyrer – faste gebyrer for å motta kommersielle transaksjoner
  Vi øker gebyret for mottak av internasjonale betalinger (salg) fra en avsender i USA/Canada fra 0,5 % til 1,0 %. Vi øker også gebyret for mottak av internasjonale betalinger (salg) fra en avsender i resten av verden fra 1,5 % til 2,0 %. De relevante oppføringene i tabellen Gebyr for internasjonal transaksjon i punkt A2.3 i vedlegg 1 (Tabell over gebyrer) (presentert i kontekst med kolonneoverskrifter) lyder nå som følger:

  Avsenders land

  Gebyr for internasjonal transaksjon

  Europa II / USA / Canada

  1,0 %

  Resten av verden

  2,0 %

 1. Tak på gebyrer – Overføring av betalinger via PayPals massebetalinger

  Vi øker gebyrtaket for PayPals massebetalinger innenlands i punkt A3.5.2 i vedlegg 1 (Gebyrtabeller) og gebyrtaket for andre PayPal-massebetalingstransaksjoner i punkt A3.5.2 i vedlegg 1 (Gebyrtabeller). Gebyrtakene er nå angitt som følger (med punkt A3.5.2 og A3.5.3 vist i fullstendig sammenheng med hovedparagrafen, punkt A3.5 og tillegg er understreket):

  A3.5 Overføring av betalinger via PayPals massebetalinger

  A3.5.1 Gebyr

   2 % av totalt betalingsbeløp

  A3.5.2 Tak på transaksjonsgebyr ved bruk av PayPals massebetalinger innenlands

   Et maksimalt gebyrtak per betaling gjelder som følger for innenlandske transaksjoner (basert på betalingsvaluta):

  Australske dollar:

  16,00 AUD

  Brasilianske real:

  24,00 BRL

  Kanadiske dollar:

  14,00 CAD

  Tsjekkiske koruna:

  280,00 CZK

  Danske kroner:

  84,00 DKK

  Euro:

  12,00 EUR

  Hongkong-dollar:

  110,00 HKD

  Ungarske forinter:

  3080,00 HUF

  Israelske shekel:

  50,00 ILS

  Japanske yen:

  1200,00 JPY

  Malaysiske ringgit:

  50,00 MYR

  Meksikanske peso:

  170,00 MXN

  Newzealandske dollar:

  20,00 NZD

  Norske kroner:

  90,00 NOK

  Filippinske peso:

  640,00 PHP

  Polske zloty:

  46,00 PLN

  Russiske rubel:

  480,00 RUB

  Singaporske dollar:

  20,00 SGD

  Svenske kroner:

  100,00 SEK

  Sveitsiske franc:

  16,00 CHF

  Nye taiwanske dollar:

  440,00 TWD

  Thailandske baht:

  460,00 THB

  Britiske pund:

  10,00 GBP

  Amerikanske dollar:

  14,00 USD  A3.5.3 Tak på transaksjonsgebyr for annen bruk av PayPals massebetalinger

   Et maksimalt gebyrtak per enkeltbetaling gjelder som følger for alle andre transaksjoner (basert på betalingsvaluta):

  Australske dollar:

  100,00 AUD

  Brasilianske real:

  150,00 BRL

  Kanadiske dollar:

  90,00 CAD

  Tsjekkiske koruna:

  1700,00 CZK

  Danske kroner:

  500,00 DKK

  Euro:

  70,00 EUR

  Hongkong-dollar:

  660,00 HKD

  Ungarske forinter:

  18 500,00 HUF

  Israelske shekel:

  320,00 ILS

  Japanske yen:

  8000,00 JPY

  Malaysiske ringgit:

  300,00 MYR

  Meksikanske peso:

  1080,00 MXN

  Newzealandske dollar:

  120,00 NZD

  Norske kroner:

  540,00 NOK

  Filippinske peso:

  3800,00 PHP

  Polske zloty:

  280,00 PLN

  Russiske rubel:

  2800,00 RUB

  Singaporske dollar:

  120,00 SGD

  Svenske kroner:

  640,00 SEK

  Sveitsiske franc:

  100,00 CHF

  Nye taiwanske dollar:

  2700,00 TWD

  Thailandske baht:

  2800,00 THB

  Britiske pund:

  60,00 GBP

  Amerikanske dollar:

  90,00 USD


  Merknad: For internasjonale betalinger i euro eller svenske kroner foretatt mellom kontoer registrert i EU eller EØS gjelder innenlandsk transaksjonsgebyr.

 1. Andre endringer
  Deler av PayPal-brukeravtalen er endret:
  • for å klargjøre og omorganisere formuleringer, inkludert følgende eksisterende deler:

  Punkt

  Endring

  • 1.1 (PayPal er bare en betalingstjenesteleverandør)

  Henvisning til Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL) er erstattet med Conseil de protection des déposants et des investisseurs.

  • 2.1 (kvalifikasjonskrav)

  Dette punktet blir nye punkt 1.7

  • 1.7 (transaksjonslogg),
  • 2.2 (privat- og bedriftskontoer), og
  • 5. (kontosaldoer og transaksjonsopplysninger),

  Sammen utgjør disse punktene et nytt punkt 2 (kontoen din og saldoer) med ytterligere endringer for kontekst.

  • 3.10 (betalinger igangsatt av en tredjepart (herunder regelmessige betalinger)), og

   

  Dette punktet blir nye punkt 4.8 (forhåndsgodkjente betalinger) med ytterligere endringer for kontekst.

  • 3.11 (avbryt regelmessige betalinger)

  Dette punktet blir nye punkt 4.9 (avbryt forhåndsgodkjente betalinger) med ytterligere endringer for kontekst.

  • 10.1d (midlertidig reserverte penger for bestridte transaksjoner)

  Denne delen er endret for å klargjøre rettighetene dine til å avbryte autorisasjonen din og instruksen for betalinger til eBay under dette punktet.

  • 2.3 (Status som Verifisert)

  Dette punktet blir nye punkt 10.6b (verifisering)

  • 14.3 (gjeldende lovverk og jurisdiksjon),
  • 14.4 (ingen frafall av rett), 14.5 (ansvarsbegrensninger)
  • 14.6 (ingen garanti)
  • 14.7 (skadeserstatning/refusjon)
  • 14.8 (fullstendig avtale og tredjepartsrettigheter)
  • 14.9 (lisenstildeling)
  • 1.3 (immaterielle rettigheter)
  • 14.10 (tredjepartstillatelser)
  • 2.4 (PayPal som påloggingsmetode) og
  • 14.11 (bedriftskunder),

   

  Sammen utgjør disse delene et nytt punkt 15 (generelt)

  • 14.2 (ECC-Net, Financial Ombudsman Service og CSSF)

  Denne delen er oppdatert for å vise den nye adressen til Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i Luxembourg, vårt forvaltningstilsyn.

  • 15 (definisjoner)

  Dette punktet blir nye punkt 16, med:

  • oppklaringer av følgende definisjoner: Legg til penger, Autoriser, Bankfinansiert betaling, Standard finansieringskilde, Finansieringskilde og Knytt til og bekreft kort-prosessen; og
  • følgende nye definerte begreper erstatter de angitte vilkårene i parentes: Bankbekreftelsesprosessen (prosessen med tilfeldige innskudd), forhåndsgodkjente betalinger (regelmessige betalinger), spesielle finansieringsordninger (særskilte finansieringskilder).
  • Vedlegg 1 (Gebyrtabeller))

  Vi har lagt til lenker til sider på PayPal-nettstedet med mer informasjon om gebyrer.

  og

  • korrigere mindre typografiske feil.

 

Varsel om endring i PayPals retningslinjer for personvern

Ikrafttredelsesdato: 27. april 2017


Du finner PayPals endrede retningslinjer for personvern under versjonen av avtalen som gjelder for øyeblikket, ved å klikke her, eller via bunnteksten «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» på de fleste PayPal-sider, velg land/region og klikk deretter på «Retningslinjer for personvern».

A. Følgende endringene blir innført i alle retningslinjene for personvern i EU.

1. Slik bruker vi informasjonen vi innhenter (punkt 3)

PayPal lagrer kundedataene i datasentre over hele verden. Referansen til «hvor PayPal-kontorer er plassert» har derfor blitt slettet.

2. Slik deler vi informasjon med andre tredjeparter (punkt 6)

PayPal tilbyr betalingstjenestene sine over hele verden ved hjelp av et nettverk av flere forskjellige enheter i konsernet som eies av PayPal Holdings, Inc. PayPal-enheten som leverer PayPal-tjenester til en bruker, avhenger av hvilken region i verden brukeren bor i. Når PayPal dermed behandler en betaling som du sender til eller mottar fra en bruker i et annet land, må transaksjonsopplysningene gjøres tilgjengelig for PayPal-enheten som behandler betalingen for den andre brukeren. I henhold til lokal lov og rett kan det finnes forpliktelser til å formidle transaksjonsopplysninger for begge transaksjonspartnerne. PayPal har derfor lagt følgende avsnitt til punkt 6:

«For å kunne tilby PayPal-tjenestene må bestemte deler av informasjonen vi innhenter (som definert i punkt 2), kanskje overføres til andre enheter i PayPal-konsernet eller andre enheter, inkludert de som er nevnt i punkt 6 angående deres kapasitet som betalingsleverandører, betalingsbehandlere eller kontoinnehavere (eller lignende kapasitet). Du erkjenner at i henhold til lokal lov og rett, kan slike enheter bli underlagt lover, forskrifter, forespørsler, undersøkelser eller bestillinger som kan kreve videreformidling av informasjon til relevante myndigheter i det aktuelle landet. Din bruk av PayPal-tjenestene innebærer ditt samtykke til at vi overfører slik informasjon for å gi deg PayPal-tjenestene.»

3. Slik deler vi informasjon med andre tredjeparter (punkt 6.a.)

PayPal må samsvare med og oppgi varslinger under internasjonale skatteforpliktelser, inkludert, men ikke begrenset til, Luxembourgs lover fra 24. juli 2015 angående amerikanske Foreign Account Tax Compliance Act («FATCA-loven») og 18. desember 2015 angående standard for OECD-fellesrapportering («CRS-loven»). Der PayPal er en direkterapporterende finansinstitusjon i henhold til disse lovene, hvis en bruker er kvalifisert som en spesifisert amerikansk person i henhold til FATCA-loven og/eller som en rapporteringspliktig person i henhold til CRS-loven, og forutsatt at FATCA- og CRS-loven påfører PayPal forpliktelser (uansett ansett som en «rapporteringspliktig kontoinnehaver»), blir denne informasjonen automatisk utvekslet av PayPal med skattemyndighetene i Luxembourg. Skattemyndighetene i Luxembourg utveksler denne informasjonen med den amerikanske skatteetaten i tilfeller der FATCA-loven gjelder og/eller hvis CRS-loven gjelder med de myndighetene i landet eller landene du betaler skatt i, som er deltakende jurisdiksjoner i henhold til CRS-loven.

En bestemmelse tilrettelagt for delingsprosessen ovenfor er innlemmet i punkt 6.a. av retningslinjene for personvern. I tillegg publiserer vi en spesifikk varsel og forklaring i denne «FATCA»-klausulen, som er tilgjengelig via lenken dedikert i punkt 6.a.

4. Slik deler vi informasjon med andre tredjeparter (punkt 6.b.)

Et nytt punkt 6.b. har blitt innført i PayPals retningslinjer for personvern.

PayPal må videreformidle kontoinformasjon til eiere av immaterielle rettigheter hvis vedkommende, i henhold til gjeldende lov og rett i et EU-land, har et krav mot PayPal for utenrettslig videreformidling av informasjon på grunn av et brudd på sine immaterielle rettigheter som PayPal-tjenestene har blitt brukt til.

«b. videreformidle kontoinformasjon til eiere av immaterielle rettigheter hvis vedkommende, i henhold til gjeldende lov og rett i et EU-land, har et krav mot PayPal med forlik for videreformidling av informasjon på grunn av et brudd på sine immaterielle rettigheter som PayPal-tjenestene har blitt brukt til (for eksempel, men uten begrensning, punkt 19, avsnitt 2, underavsnitt 3 av den tyske varemerkeloven eller punkt 101, avsnitt 2, underavsnitt 3 av tyske varemerkeloven).»