Oppdatering av retningslinjer

>> Vis alle juridiske avtaler

>> Vis tidligere oppdateringer av retningslinjene

Oppdatering av retningslinjer

Varsel om endringer i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 29. januar 2021

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi gjør endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal.

Vi oppfordrer deg til å gå nøye gjennom merknadene nedenfor, slik at du er kjent med disse kommende endringene.

Du trenger ikke å foreta deg noe mer, da disse endringene vil tre i kraft automatisk

30. april 2021.

Hvis du foretrekker å avvise disse endringene og avslutte kontoen din, kan du gjøre det før 30. april 2021 uten å pådra deg eventuelle ekstrakostnader.

Endringer som er gjort for språklig tilpasning, for å korrigere eller fjerne ortografiske og grammatiske feil eller endringer i formateringen, er ikke uthevet i dette dokumentet. Dette gjelder også der vi har rettet eller standardisert referanser.

OPPDATERINGER I PAYPALS BRUKERAVTALE

Ikrafttredelsesdato: 30. april 2021

  • Klikk HER for å vise en oppdatert kopi av de tiltenkte endringene.

Du finner den nyeste versjonen av PayPals brukeravtale ved å klikke her eller ved å åpne den via «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» i bunnteksten nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

Om kontoen din – Velkommen til PayPal!

Vi har tydeliggjort formuleringen om at brukeravtalen vår ikke gjelder for Xoom-tjenestene, som reguleres av de separate juridiske Xoom-avtalene.

Foreta en betaling – PayPals kjøperbeskyttelse – Ikke-kvalifiserte varer og transaksjoner i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse

I denne delen har vi omorganisert og standardisert listen over ikke-kvalifiserte varer og transaksjoner.

Motta betalinger – PayPals selgerbeskyttelse – Hva kvalifiserer

Vi har lagt til en formulering om allerede sendte fysiske varer eller leverte immaterielle varer for avklaring.

Motta betalinger – PayPals selgerbeskyttelse – Grunnleggende krav

Vi har lagt til et nytt punkt som omhandler uautoriserte transaksjonskrav.

Motta betalinger – PayPals selgerbeskyttelse – Ikke-kvalifiserte varer og transaksjoner

Vi har endret og globalt standardisert listen over varer og transaksjoner som ikke oppfyller kravene i PayPals selgerbeskyttelse.

Andre juridiske vilkår – Diverse – Din bruk (som selger) av personopplysninger, databeskyttelseslover

Vi har endret navn på denne delen og har omformulert den slik at den mer spesifikt gjelder for selgeres bruk av personopplysninger.