Oppdateringer av retningslinjer

 

>> Se alle juridiske avtaler

>> Se tidligere oppdateringer av retningslinjene

Oppdateringer av retningslinjer

 

Denne siden gir forhåndsinformasjon til brukerne om viktige endringer som gjelder Brukeravtalen for PayPal-tjenester, eller andre retningslinjer. Denne siden viser oppdateringer av retningslinjene med fremtidige effektueringsdatoer. Gå til «Tidligere oppdateringer av retningslinjene» for å se tidligere oppdateringer av retningslinjene.

 

Varsel om endring i PayPals brukeravtale

Effektiv dato (og utstedt på): 27. april 2017

 

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi gjør endringer i PayPals brukeravtale, kontrakten som regulerer forholdet ditt med PayPal. 

Du trenger ikke gjøre noe for å akseptere endringene ettersom de automatisk trer i kraft på datoen nevnt ovenfor.

 

1. PayPals selgerbeskyttelse

Punkt 11 er endret for å utvide dekningen for selgerbeskyttelse, slik at den også dekker salg av alle immaterielle varer som oppfyller betingelsene (unntatt digitale varer og lisenser for digitalt innhold) og tjenester,

Punkt 11 lyder nå som følger:

«11. Selgerbeskyttelsesprogram

11.1 Hva er PayPals selgerbeskyttelse?

Vi refunderer beløp for krav, tilbakeføringer eller reverseringer foretatt mot deg basert på følgende grunner:

 1. Det ble utstedt en tilbakeføring eller en reversering mot deg på grunn av en «uautorisert betaling» (med unntak for eventuelle uautoriserte betalinger som ble foretatt via en løsning som PayPal ikke er vert for), eller
 2. En tilbakeføring eller et krav ble utstedt fra deg fordi kjøperen sier at varen aldri kom fram,

når PayPal mottar bevis fra deg på at varen er postet eller levert i tråd med kravene fastsatt nedenfor, med forbehold om ytterligere bestemmelser i dette punkt 11 (herunder, kvalifiseringskrav i punkt 11.6).

Les avsnitt 13 (PayPals kjøperbeskyttelse) for å forstå hvordan et krav mot deg kan oppstå.  Hvis du selger eller markedsfører til kjøpere i andre land, bør du lese retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse som gjelder for landene kjøperne dine befinner seg i (de relevante retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse er tilgjengelige her, og de er også tilgjengelige via bunntekstene «Juridisk» eller «Juridiske avtaler», som du finner på de fleste sidene på PayPals nettsted), siden disse reglene da vil gjelde for deg som betalingsmottaker eller selger.

Les også punkt 5.3 (Risiko for reverseringer, tilbakeføringer og krav) for å forstå risikoen for reverseringer, tilbakeføringer og krav som oppstår når du mottar en betaling.

11.2 PayPals selgerbeskyttelse er tilgjengelig for:

 1. Betalingsmottakere med registrert(e) PayPal-konto(er) i Norge som mottar PayPal-betalinger fra kjøpere som foretar et kvalifisert kjøp via eBay (på verdensbasis og overalt PayPal er akseptert), og
 2. Betalingsmottakere med registrert(e) PayPal-konto(er) i Norge: som mottar PayPal-betalinger fra kjøpere som gjør kvalifiserte kjøp utenfor eBay.

PayPals selgerbeskyttelse dekker ikke krav, tilbakeføringer og/eller reverseringer som begrunnes med at kjøpet avviker vesentlig fra beskrivelsen (AVFB), og heller ikke for varer du leverer personlig eller hentes personlig.


11.3 Hvor mye beskyttelse gir PayPals selgerbeskyttelse?

PayPal betaler deg hele beløpet for en kvalifisert betaling som er gjenstand for et krav, tilbakeføring, eller reversering, og frafaller tilbakeføringsgebyret, hvis aktuelt.

 1. Vi kan hindre deg i å kvalifisere for PayPals selgerbeskyttelse hvis vi har rimelig grunn til å tro at det er en økt risiko knyttet til kontoen din. Når vi vurderer risikoen, tar vi følgende i betraktning:
 • Det totale pengebeløpet og antallet krav, tilbakeføringer eller reverseringer som har inntruffet i sammenheng med PayPal-kontoen din,
 • risikoen kontoen din utgjør for PayPals integritet og systemer, samt
 • potensielle tap for oss eller brukerne våre.
 1. Vi kan hindre deg i å kvalifisere for PayPals selgerbeskyttelse hvis denne er knyttet til en annen konto som har blitt suspendert.
 2. Suspensjonen oppheves når vi ikke lenger har rimelig grunn til å tro at kontoen din utgjør økt risiko.


11.4 Hva skjer når en kjøper registrerer et krav, en tilbakeføring eller reversering?

PayPal vil midlertidig reservere penger på kontoen din for å dekke hele kravs- tilbakeførings- eller reverseringsbeløpet. Se punkt 10.1.d for nærmere detaljer om prosessen om midlertidig reservering av penger.


11.5 Hvis betalingen ikke dekkes av PayPals selgerbeskyttelse, fjerner PayPal pengene fra kontoen din og returnerer pengene til kjøperen. I tillegg er du ansvarlig for PayPals tilbakeføringsgebyr, hvis aktuelt.


11.6 Kvalifikasjonskrav

Hva er kvalifiseringskravene for PayPals selgerbeskyttelse?

Hvis du har mottatt mer enn 100 000 euro per måned minst en gang i løpet av en sammenhengende periode på 6 måneder på PayPal-kontoen din og/eller du tar betalt for bruken av PayPal (når loven som gjelder deg tillater at du tar slik betaling), er du ikke kvalifisert for PayPals selgerbeskyttelse og avsnitt 11.5 gjelder deg, med mindre annet er avtalt mellom deg og PayPal. PayPal vurderer kvalifisering for selgerbeskyttelse i oktober og april hvert kalenderår.

For å være kvalifisert for PayPals selgerbeskyttelse, må du innfri alle disse kravene for å være dekket:

 1. Du må respektere kravene spesifisert i punkt 11.3 i forhold til PayPal-kontoen din.
 2. Transaksjonen skal merkes av PayPal som kvalifisert eller delvis kvalifisert for PayPals selgerbeskyttelse på kontosiden «Transaksjonsdetaljer».
 3. Hvis den er merket som kvalifisert, gjelder beskyttelsen både for uautoriserte betalinger og hvis varen ikke er mottatt.
 4. Hvis den er merket delvis kvalifisert, gjelder beskyttelsen bare hvis varen ikke er mottatt.
 5. Du må sende materielle varer til leveringsadressen som er angitt på siden for transaksjonsdetaljer. Dersom varen er levert personlig eller hvis betalingsmottakeren sender varen til en annen adresse (for eksempel hvis kjøperen ber om at varen sendes til annen adresse slik som en «jobbadresse» eller en «gaveadresse»), er du ikke kvalifisert for refusjon i henhold til vilkårene i PayPals selgerbeskyttelse.
 6. Du får tilgang til siden «Transaksjonsdetaljer» ved å logge på PayPal-kontoen, velge «Aktivitet» og deretter «Detaljer» for transaksjonen.
 7. Du må følge kravene for frakt som står beskrevet nedenfor.
 8. Du må godta en enkeltbetaling fra én PayPal-konto for kjøpet.
 9. Du må svare på PayPals forespørsler om dokumentasjon og annen informasjon som med rimelighet kan kreves av PayPal for å undersøke saken innen rimelig tid.


11.7 Hva er forsendelseskravene?

Type frakt

Beskyttelse mot uautorisert betaling

Beskyttelse mot vare ikke mottatt

Nasjonal/internasjonal

Bevis på forsendelse (for materielle varer) eller leveringsbevis (for immaterielle eller virtuelle varer og tjenester)

Leveringsbevis

* Hvis betalingen er for forhåndsbestilte varer eller varer som er laget på bestilling, kreves porto i henhold til retningslinjene for frakt eller andre spesifiseringer fremsatt på selgerens nettsted.


11.8 Hva er forsendelsesbevis?

Elektronisk eller fysisk dokumentasjon fra et fraktselskap som inneholder følgende:

 1. Status «Sendt» (eller tilsvarende) og forsendelsesdato.
 2. Mottakers adresse, som minst viser by/fylke eller postnummer (eller tilsvarende internasjonalt).
 3. Offisiell godkjenning fra fraktselskapet (for eksempel et poststempel, en kvittering eller elektronisk sporingsinformasjon). Hvis du har leveringsbevis trenger du imidlertid ikke forsendelsesbevis.


11.9 Hva er leveringsbevis?

«Leveringsbevis (for materielle varer)» betyr nettbasert dokumentasjon fra et fraktselskap som inneholder følgende:

 1. Status «Levert» (eller tilsvarende) og leveringsdato.
 2. Mottakers adresse, som minst viser by/fylke eller postnummer (eller tilsvarende internasjonalt).

«Leveringsbevis (for immaterielle eller virtuelle varer og tjenester)» betyr bevis på at varen som ble kjøpt er levert, og som inneholder følgende (ikke-uttømmende liste):

 1. Datoen varen eller tjenesten ble levert,
 2. Mottakerens adresse (e-post-/IP-adresse osv.) der dette er aktuelt.


11.10 Hvilke eksempler finnes på varer/transaksjoner/saker som ikke er kvalifiserte for PayPals selgerbeskyttelse?

 1. Lisenser for digitalt innhold og digitale varer. Der PayPal etter eget skjønn kan velge enkelte immaterielle varer, lisenser for digitalt innhold og/eller tjenester som oppfyller betingelsene fra tid til annen, med mindre annet er avtalt skriftlig med PayPal, oppfyller følgende aldri betingelsene:
  1. Varer som tilsvarer kontante penger (inkludert og uten begrensning, elementer med forhåndsbetalt verdi – for eksempel gavekort og forhåndsbetalte kort).
  2.  Betalinger tilknyttet finansielle produkter og investeringer.
  3. donasjoner.
 2. Varer du leverer (eller som hentes) personlig.
 3. Transaksjoner som gjøres gjennom Zong eller Website Payment Pro (PayPal direktebetaling og virtuell terminal).
 4. Krav, tilbakeføringer og reverseringer for varer som avviker vesentlig fra beskrivelsen, og/eller krav som reises direkte overfor eBay.
 5. Varer kjøpt via klassifiserte oppføringer.
 6. Tvister registrert direkte hos PayPal via løsningssenteret i henhold til avsnitt 13 i denne avtalen.
 7. Betalinger tilknyttet gull (enten i fysisk form eller i form av aksjer).
 8. PayPal-massebetalingstransaksjoner.

 

2. Andre endringer
Deler av PayPals brukeravtale er endret for å gjøre mindre typografiske endringer i henhold til endringene som er beskrevet i avsnitt 1 ovenfor.