Oppdatering av retningslinjer

>> Vis alle juridiske avtaler

>> Vis kommende oppdateringer av retningslinjene

Tidligere oppdateringer av retningslinjene

 

Denne siden viser viktige endringer som er gjort i PayPals tjenester, brukeravtale eller andre retningslinjer.

*Hvis du vil se oppdateringer av retningslinjene som ble utgitt før desember 2013, kan du vise denne PDF-en.

*Hvis du vil se oppdateringer av retningslinjene som ble utgitt mellom januar 2014 og desember 2018, kan du vise denne PDF-en.

 

Sist oppdatert 28 mars 2024

Melding om endring(er) i PayPal-avtale(r) for Norge

 

Denne siden

Denne siden inneholder informasjon til PayPals brukere om endringer i den norske PayPal-brukeravtalen eller andre nettbaserte avtaler, policyer eller erklæringer som krever varsel. Du kan også lese tidligere merknader om oppdateringer av retningslinjer. Vær oppmerksom på at ytterligere endringer kan gjøres i forhåndsviste avtaler på eller de oppførte ikrafttredelsesdatoene, forutsatt at gjeldende krav om forhåndsvarsel er oppfylt.

Kommende endringer

Vi gjør endringer i enkelte avtaler (oppført nedenfor) som regulerer forholdet ditt til PayPal. Disse endringene trer i kraft automatisk på de angitte ikrafttredelsesdatoene som vises nedenfor.

Nødvendige handlinger

Les nøye gjennom merknadene nedenfor og gjør deg kjent med de forestående endringene. Ved å fortsette å bruke tjenestene våre etter at endringene trer i kraft, godtar du at du er bundet av disse endringene. Ellers trenger du ikke å gjøre noe mer for å godta slike endringer. Hvis du imidlertid foretrekker å avvise dem, må du avslutte PayPal-kontoen før den gjeldende ikrafttredelsesdatoen, som beskrevet i brukeravtalen.

 

Merknader

Utstedt: 28. mars 2024

Fjerning av SOFORT som alternativ betalingsmetode og sletting av relaterte vilkår
Gjeldende fra: 28. mai 2024

 • SOFORT er ikke lenger tilgjengelig som en alternativ betalingsmetode og er fjernet fra listen over leverandører av alternative betalingsmetoder i vedlegg 1 i PayPals avtale om alternative betalingsmetoder.

 

Utstedt: 11. mars 2024

Endringer i personvernerklæringen for PayPals tjenester
Fra og med 15. april 2024:

 • Vi tilbyr nå pakkesporing som en del av PayPal-tjenestene, og vi oppdaterer personvernerklæringen vår for å presisere at vi kan motta pakkesporingsinformasjon fra forhandlere når du betaler med PayPal eller fra e-postadressen din når du gir samtykke.

 

Utstedt: 21. februar 2024

Endringer i PayPals brukeravtale
Fra og med 28. mai 2024:

 • Vi avklarer vilkårene for rapportering av skatter og informasjon og vilkårene for valutakonvertering.
 • Vi gjør endringer i klausulene om «Skadesløsholdelse og ansvarsbegrensning» og «Gjeldende lov og jurisdiksjon» for å klargjøre hvilke bestemmelser som gjelder for forbrukere eller ikke-forbrukere, og for å skille mellom vårt ansvar og garantier overfor forbrukere og ikke-forbrukere.

Les PayPals oppdaterte brukeravtale

 

Endringer i PayPals kjøperbeskyttelsesprogram
Fra og med 28. mai 2024:

 • Vi reviderer PayPals kjøperbeskyttelsesprogram for å ekskludere NFT-er (Non-Fungible Tokens) fra kvalifiseringen.
 • I tillegg til å oppfylle alle andre kvalifikasjonskrav for PayPals kjøperbeskyttelsesprogram, må tvister som hevder «Vesentlig ikke som beskrevet»-krav åpnes av kjøperen i løsningssenteret innen 30 dager etter levering eller oppfyllelse av en bestilling eller innen 180 dager etter datoen en betaling ble sendt av kjøper til selger, avhengig av hva som inntreffer først. Tidsrammene for åpning av andre tvister med andre kravtyper (inkludert «Vare ikke mottatt», uautoriserte transaksjoner eller andre feil) endres ikke for øyeblikket.

Les PayPals oppdaterte kjøperbeskyttelsesprogram

 

Endringer i selgerbeskyttelsesprogrammet
Fra og med 28. mai 2024:

 • Vi reviderer PayPals selgerbeskyttelsesprogram for å ekskludere Non-fungible tokener (NFT-er) med et transaksjonsbeløp på:
  • 10 000,01 USD eller mer (eller tilsvarende verdi i lokal valuta beregnet på transaksjonstidspunktet).
  • USD 10 000,00 eller mindre (eller tilsvarende verdi i lokal valuta beregnet på transaksjonstidspunktet), med mindre kjøperen hevder at det var en uautorisert transaksjon og transaksjonen oppfyller alle andre kvalifikasjonskrav.

Les gjennom PayPals oppdaterte selgerbeskyttelsesprogram

 

Sist oppdatert 12 oktober 2023

Melding om endring(er) i PayPal-avtale(r) for Norge

 

Denne siden

Denne siden inneholder informasjon til PayPals brukere om endringer i den norske PayPal-brukeravtalen eller andre nettbaserte avtaler, policyer eller erklæringer som krever varsel. Du kan også lese tidligere merknader om oppdateringer av retningslinjer. Vær oppmerksom på at ytterligere endringer kan gjøres i forhåndsviste avtaler på eller de oppførte ikrafttredelsesdatoene, forutsatt at gjeldende krav om forhåndsvarsel er oppfylt.

Kommende endringer

Vi gjør endringer i enkelte avtaler (oppført nedenfor) som regulerer forholdet ditt til PayPal. Disse endringene trer i kraft automatisk på de angitte ikrafttredelsesdatoene som vises nedenfor.

Nødvendige handlinger

Les nøye gjennom merknadene nedenfor og gjør deg kjent med de forestående endringene. Ved å fortsette å bruke tjenestene våre etter at endringene trer i kraft, godtar du at du er bundet av disse endringene. Ellers trenger du ikke å gjøre noe mer for å godta slike endringer. Hvis du imidlertid foretrekker å avvise dem, må du avslutte PayPal-kontoen før den gjeldende ikrafttredelsesdatoen, som beskrevet i brukeravtalen.

 

Merknader

Utstedt: 12. oktober 2023

Endringer i PayPal-brukeravtalen
som trer i kraft 16. januar 2024:

 • I henhold til EUs Digital Services Act tydeliggjør vi hvordan brukere kan klage på innhold andre kan opprette og handlinger vi kan iverksette.
 • Vi presiserer at PayPal kan bli pålagt å legge begrensninger på kontoen din og/eller holde tilbake visse mottatte bruttobetalinger hvis du ikke oppgir nødvendig skatterelatert informasjon.

Les den oppdaterte PayPal-brukeravtalen

 

Endringer i PayPals selgerbeskyttelsesprogram
som trer i’kraft 16. januar 2024:

 • Vi reviderer PayPals selgerbeskyttelsesprogram for å ekskludere fra kvalifiseringen:
  • Krav av typen «Vare ikke mottatt» som kjøpere sender inn som tilbakeføringskrav hos kortutstederne for kortfinansierte transaksjoner.

Les gjennom det oppdaterte selgerbeskyttelsesprogrammet

 

Endringer i PayPal-utbetalingers vilkår

Trer i kraft 16. januar 2024:

 • PayPal-utbetalingers vilkår oppdateres for å tydeliggjøre eksisterende produktfunksjonalitet, inkludert:
  • kvalifikasjonskrav for mottakere av utbetalinger for å kunne motta utbetalinger, og
  • avklare det respektive ansvaret til PayPal og avsendere med hensyn til utbetalinger som gjøres ved bruk av PayPal-utbetalinger-produktet.
 • I tillegg gir oppdateringene at:
  • PayPal kan kreve bevis på uttrykkelig mottakers samtykke til å motta kommunikasjon i forbindelse med utbetalinger;
  • Kunder må bekrefte at levering av informasjon til PayPal ikke utgjør et salg av data til PayPal i henhold til gjeldende lov, og
  • kunder kan ikke antyde PayPal-sponsing eller -påtegning uten forhåndstillatelse. Kunder kan heller ikke søke å få PayPal-brukerlegitimasjon.

Les de oppdaterte PayPal-utbetalingers vilkår

 

Endringer i PayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester

Trer i kraft 16. januar 2024:

 • Funksjonaliteten til avanserte kortbetalinger kan inkludere muligheten til å integrere kvalifiserte tredjeparts e-lommebøker som tilleggsfunksjoner. Vi reviderer vilkårene våre for å indikere at hvis du velger å integrere slike tilleggsfunksjoner, samtykker du til de gjeldende tredjepartsbetingelsene ved å akseptere PayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester. Dette samtykket inkluderer din anerkjennelse og enighet om at slike tredjepartsfunksjoner og betingelser blir levert, oppdatert og varslet bare av den relevante tredjeparten og ikke av PayPal.
 • Vi introduserer nye vilkår og gebyrer for brukere av avanserte kortbetalinger som velger å bli belastet under Interchange Plus Plus-gebyrstrukturen.

Les gjennom PayPals oppdaterte avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester

Se den oppdaterte siden for forhandlergebyrer

 

Merknader

Utstedt: 24. juli 2023

Endringer i PayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester

Gjelder fra og med 19. oktober 2023:

 • Funksjonaliteten til avanserte kortbetalinger kan inkludere muligheten til å integrere kvalifiserte tredjeparts e-lommebøker som tilleggsfunksjoner. Vi reviderer vilkårene våre for å indikere at hvis du velger å integrere slike tilleggsfunksjoner, samtykker du til de gjeldende tredjepartsbetingelsene ved å akseptere PayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester. Dette samtykket inkluderer din anerkjennelse og enighet om at slike tredjepartsfunksjoner og betingelser blir levert, oppdatert og varslet bare av den relevante tredjeparten og ikke av PayPal.
 • Vi gir ytterligere avklaringer angående tilgjengeligheten av kontooppdatering-tjenesten.

Les gjennom PayPals oppdaterte avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester

 

Sist oppdatert 24. juli 2023

Melding om endring(er) i PayPal-avtale(r) for Norge

 

Denne siden

Denne siden inneholder informasjon til PayPals brukere om endringer i den norske PayPal-brukeravtalen eller andre nettbaserte avtaler, policyer eller erklæringer som krever varsel. Du kan også lese tidligere merknader om oppdateringer av retningslinjer. Vær oppmerksom på at ytterligere endringer kan gjøres i forhåndsviste avtaler på eller de oppførte ikrafttredelsesdatoene, forutsatt at gjeldende krav om forhåndsvarsel er oppfylt.

Kommende endringer

Vi gjør endringer i enkelte avtaler (oppført nedenfor) som regulerer forholdet ditt til PayPal. Disse endringene trer i kraft automatisk på de angitte ikrafttredelsesdatoene som vises nedenfor.

Nødvendige handlinger

Les nøye gjennom merknadene nedenfor og gjør deg kjent med de forestående endringene. Ved å fortsette å bruke tjenestene våre etter at endringene trer i kraft, godtar du at du er bundet av disse endringene. Ellers trenger du ikke å gjøre noe mer for å godta slike endringer. Hvis du imidlertid foretrekker å avvise dem, må du avslutte PayPal-kontoen før den gjeldende ikrafttredelsesdatoen, som beskrevet i brukeravtalen.

 

Merknader

Utstedt: 24. juli 2023

Endringer i PayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester

Gjelder fra og med 19. oktober 2023:

 • Funksjonaliteten til avanserte kortbetalinger kan inkludere muligheten til å integrere kvalifiserte tredjeparts e-lommebøker som tilleggsfunksjoner. Vi reviderer vilkårene våre for å indikere at hvis du velger å integrere slike tilleggsfunksjoner, samtykker du til de gjeldende tredjepartsbetingelsene ved å akseptere PayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester. Dette samtykket inkluderer din anerkjennelse og enighet om at slike tredjepartsfunksjoner og betingelser blir levert, oppdatert og varslet bare av den relevante tredjeparten og ikke av PayPal.
 • Vi gir ytterligere avklaringer angående tilgjengeligheten av kontooppdatering-tjenesten.

Les gjennom PayPals oppdaterte avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester

 

Melding om endring(er) i PayPal-avtale(r) for Norge

Utstedt: 8. juni 2023

 

Denne siden

Denne siden inneholder informasjon til PayPals brukere om endringer i den norske PayPal-brukeravtalen eller andre nettbaserte avtaler, policyer eller erklæringer som krever varsel. Du kan også lese tidligere meldinger om oppdateringer av retningslinjer. Vær oppmerksom på at ytterligere endringer kan gjøres i forhåndsviste avtaler på eller de oppførte ikrafttredelsesdatoene, forutsatt at gjeldende krav om forhåndsvarsel er oppfylt.

Kommende endringer

Vi gjør endringer i enkelte avtaler (oppført nedenfor) som regulerer forholdet ditt til PayPal. Disse endringene trer i kraft på ikrafttredelsesdatoene som vises nedenfor.

Nødvendige handlinger

Les nøye gjennom merknadene nedenfor og gjør deg kjent med de forestående endringene. Ved å fortsette å bruke tjenestene våre etter at endringene trer i kraft, godtar du at du er bundet av disse endringene. Ellers trenger du ikke å gjøre noe mer.

Hvis du foretrekker å avvise slike endringer, må du avslutte PayPal-kontoen før den aktuelle ikrafttredelsesdatoen.

 

Endringer i PayPals brukeravtale

Vi sletter fra avsnittet i brukeravtalen som heter «Tiltak vi kan iverksette hvis du tar del i noen restriksjonsbelagte aktiviteter» bestemmelsen der, hvis du bruker PayPal-kontoen hovedsakelig i forbindelse med handel, næringsliv, håndverk eller yrke, og du bryter retningslinjene for akseptabel bruk, kan PayPal trekke fra en hvilken som helst PayPal-konto du kontrollerer summen av USD 2500 (eller tilsvarende i valutaen i landet i som du bor) per overtredelse av retningslinjene for akseptabel bruk (klausulen). Vi sletter også referanser til denne klausulen i den tilsvarende overskriften og fjerner unødvendige ordlyder knyttet til skader. Disse slettingene trer i kraft 17. juli 2023. I mellomtiden, for eventuelle nye krav som kan ha oppstått fra PayPal etter datoen for dette varselet i henhold til klausulen, vil vi ikke håndheve våre rettigheter i henhold til slike bestemmelser.

Les gjennom den oppdaterte PayPal-brukeravtalen

 

Endringer i PayPals avtale om andre betalingsmetoder 

Ikrafttredelse: 7. august 2023 

 • Apple Pay vil bli tilbudt som en alternativ betalingsmetode for betaling av fakturaer.  

Les gjennom den oppdaterte avtalen om andre betalingsmetoder i PayPal

 

Melding om endring(er) i PayPal-avtale(r) for Norge

Utstedt: 9. august 2022

 

Denne siden

Denne siden inneholder informasjon til PayPals brukere om endringer i den norske PayPal-brukeravtalen eller andre nettbaserte avtaler, policyer eller erklæringer som krever varsel. Du kan også lese tidligere meldinger om oppdateringer av retningslinjer. Vær oppmerksom på at ytterligere endringer kan gjøres i forhåndsviste avtaler på eller de oppførte ikrafttredelsesdatoene, forutsatt at gjeldende krav om forhåndsvarsel er oppfylt.

 

Kommende endringer

Vi gjør endringer i enkelte avtaler (oppført nedenfor) som regulerer forholdet ditt til PayPal. Disse endringene trer i kraft automatisk på de angitte ikrafttredelsesdatoene som vises nedenfor.

 

Nødvendige handlinger

Les nøye gjennom merknadene nedenfor og gjør deg kjent med de forestående endringene. Ved å fortsette å bruke tjenestene våre etter at endringene trer i kraft, godtar du at du er bundet av disse endringene. Ellers trenger du ikke å gjøre noe mer for å godta slike endringer. Hvis du imidlertid foretrekker å avvise dem, må du avslutte PayPal-kontoen før den gjeldende ikrafttredelsesdatoen, som beskrevet i brukeravtalen.

 

Endringer i PayPals brukeravtale

Fra og med 31. oktober 2022:

 • Bedriftskontoer kan ikke motta private transaksjoner. Innehavere av bedriftskonto som ønsker å motta private transaksjoner, må ta i bruk en privatkonto.
 • Hvis du integrerer eller refererer til PayPal-tjenester på nettstedet ditt, presiserer vi at PayPal kan bruke automatiserte teknologier (f.eks. kravlesøk) til å vurdere nettstedet ditt for å sikre overholdelse av brukeravtalen og for å forebygge svindel.
 • Prisene for sending og mottak av donasjoner oppdateres også. De nye prisene vil resultere i gebyrøkninger for enkelte transaksjoner. Du kan forhåndsvise siden for forbrukergebyrer og siden for forhandlergebyrer som blir gjeldende etter slike endringer.
 • Vi presiserer at PayPal kan reversere en betaling hvis du mottar / har mottatt kompensasjon fra banken din.

Les gjennom den oppdaterte PayPal-brukeravtalen

 

Melding om endring(er) i PayPal-avtale(r) for Norge

Utstedt: 10. mai 2022

 

Denne siden

Denne siden inneholder informasjon til PayPals brukere om endringer i den norske PayPal-brukeravtalen eller andre nettbaserte avtaler, policyer eller erklæringer som krever varsel. Du kan også gå gjennom merknader om tidligere oppdateringer av retningslinjer.

 

Kommende endringer

Vi gjør endringer i enkelte avtaler (oppført nedenfor) som regulerer forholdet ditt til PayPal. Disse endringene trer i kraft automatisk på de angitte ikrafttredelsesdatoene som vises nedenfor.

 

Nødvendige handlinger

Les nøye gjennom merknadene nedenfor og gjør deg kjent med de forestående endringene. Ved å fortsette å bruke tjenestene våre etter at endringene trer i kraft, godtar du at du er bundet av disse endringene. Ellers trenger du ikke å gjøre noe mer for å godta slike endringer. Hvis du imidlertid foretrekker å avvise dem, må du avslutte PayPal-kontoen før den gjeldende ikrafttredelsesdatoen, som beskrevet i brukeravtalen.

 

Endringer i PayPals brukeravtale

Fra og med 1. august 2022 avklarer vi følgende:

 • språket i gjeldende lovgivning og jurisdiksjonsklausul. Dette gjentar at forbrukerne har obligatoriske rettigheter til å bringe saker mot oss i lokale domstoler.
 • punktet om reversering i brukeravtalen for å gjøre det klarere når PayPal kan reversere en betaling.

Les gjennom den oppdaterte brukeravtalen

 

Viktig melding til alle kunder i EU og Storbritannia

Som en del av PayPals kontinuerlige arbeid med å håndtere nødvendige endringer som følge av Storbritannias uttreden fra EU, vil vi trekke oss fra den frivillige jurisdiksjonen til Financial Ombudsman Service (FOS) i Storbritannia den 1. desember 2022. På grunn av endringer i britiske regler har vi siden 1. januar 2021 vært, og fortsetter å være, underlagt den obligatoriske jurisdiksjonen til FOS for klager fra visse britiske kunder (forbrukere og visse mindre bedrifter som kvalifiserer som mikrobedrifter, små bedrifter, veldedige organisasjoner, bobestyrere eller garantister) vedrørende hendelser som skjer på eller etter denne datoen, og disse kundene fortsetter å ha rett til å henvise sin klage til FOS.

Der du har en klage som gjelder en hendelse som skjedde før 1. januar 2021, og du er misfornøyd med hvordan PayPal har løst denne klagen i vårt endelige svar, må du henvise denne klagen til FOS før 1. desember 2022.

 

Introduksjon av vilkår og betingelser for PayPal Generosity Network

Fra og med 1. august 2022 gjør vi følgende:

 • Introduserer vilkår og tilsvarende gebyrer for PayPal Generosity Network.

Les gjennom vilkårene for PayPal Generosity Network

Les gjennom de oppdaterte forbrukergebyrene.

Les gjennom de oppdaterte forhandlergebyrene.

 

Melding om endring(er) i PayPal-avtale(r) for Norge

Utstedt: 11. februar 2022

 

Denne siden

Denne siden inneholder informasjon til PayPals brukere om endringer i den norske PayPal-brukeravtalen eller andre nettbaserte avtaler, policyer eller erklæringer som krever varsel. Du kan også gå gjennom merknader om tidligere oppdateringer av retningslinjer.

 

Kommende endringer

Vi gjør endringer i enkelte avtaler (oppført nedenfor) som regulerer forholdet ditt til PayPal. Disse endringene trer i kraft automatisk på de angitte ikrafttredelsesdatoene som vises nedenfor.

 

Nødvendige handlinger

Les nøye gjennom merknadene nedenfor og gjør deg kjent med de forestående endringene. Ved å fortsette å bruke tjenestene våre etter at endringene trer i kraft, godtar du at du er bundet av disse endringene. Ellers trenger du ikke å gjøre noe mer for å godta slike endringer. Hvis du imidlertid foretrekker å avvise dem, må du avslutte PayPal-kontoen før den gjeldende ikrafttredelsesdatoen, som beskrevet i brukeravtalen.

 

Endringer i PayPals brukeravtale

6. mai 2022 vil vi gjøre følgende:

 • Revidere PayPals selgerbeskyttelsesprogram for å utvide listen over ikke-kvalifiserte varer til å inkludere bestemte unike tokener (NFT – Non-Fungible Token) med et transaksjonsbeløp på over USD 10 000.
 • Revidere tiltakene vi kan iverksette hvis brukerne engasjerer seg i restriksjonsbelagte aktiviteter ved å publisere ulovlig innhold via nettstedet vårt eller når de bruker tjenestene våre. 
 • Revidere avsnittet Klager for å legge til mer informasjon om kundeklager.
 • Innarbeide de vesentlige vilkårene fra avtalen om viktig betalings- og tjenesteinformasjon i brukeravtalen, herunder informasjon om PayPal-enheten som leverer PayPal-tjenestene, generell informasjon om tjenesten samt avklaring om varsler, periode og oppsigelse.
 • Avklare at forbrukere har 14 dagers rett til å trekke seg fra brukeravtalen.
 • Endre regulerende lovgivning fra engelsk lovgivning til Luxembourg-lovgivning, og jurisdiksjon fra engelske domstoler til Luxembourg-domstoler for å samsvare med setet til PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., en registrert bank i Luxembourg.
 • Legge til en ny del for bedriftskontoinnehavere, og presisere at skyld til dem fra PayPal i forbindelse med deres produkter og tjenester, kan være underlagt administrasjon eller nedskrivning av en lov- eller tilsynsmyndighet. Vi er pålagt å inkludere dette slik at offentlige myndigheter ikke trenger å kausjonere ut finansinstitusjoner som PayPal hvis de står overfor økonomiske problemer.

Les gjennom den oppdaterte brukeravtalen.

Les gjennom det oppdaterte selgerbeskyttelsesprogrammet.

 

Endringer i alle gjeldende juridiske avtaler

6. mai 2022 vil vi gjøre følgende:

 • Fjerne eller endre referanser til eBay som ikke lenger er gjeldende, inkludert avvikling av følgende avtale:
  • Avtalen om forhandlergavekort

 

Endringer i personvernerklæringen

6. mai 2022 vil vi gjøre følgende:

 • Legge til avklaring om innsamling av personopplysninger for brukere uten konto, og hvordan vi bruker personopplysningene.

Les den oppdaterte personvernerklæringen

 

Endringer i PayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester:

6. mai 2022 vil vi gjøre følgende:

 • Oppdatere avtalen for å gjenspeile at PayPal er databehandlingsansvarlig for leveringen av tjenestene.

Les gjennom PayPals oppdaterte avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester

 

Endringer i vilkår og betingelser for PayPals partnerprogram for pengeinnsamling

Fra og med 1. april 2022 gjelder følgende:

 • Endring av vilkårene og betingelsene slik at registrerte veldedige organisasjoner kan dra nytte av tilskudd fra PayPal Giving Fund Ireland, gitt til dem som følge av donasjoner fra donorer i Irland og andre land.
 • Avklaring av endringer i vilkårene og betingelsene for å gjøre dem enklere å følge, og for å inkludere informasjon der det er naturlig å se etter den.

 

Melding om endring(er) i PayPal-avtale(r) for Norge

Utstedt: 29. oktober 2021

 

Denne siden

Denne siden inneholder informasjon til PayPals brukere om endringer i den norske PayPal-brukeravtalen eller andre nettbaserte avtaler, policyer eller erklæringer som krever varsel. Du kan også gå gjennom merknader om tidligere oppdateringer av retningslinjer.

 

Kommende endringer

Vi gjør endringer i enkelte avtaler (oppført nedenfor) som regulerer forholdet ditt til PayPal. Disse endringene trer i kraft automatisk på de angitte ikrafttredelsesdatoene som vises nedenfor.

 

Nødvendige handlinger

Les nøye gjennom merknadene nedenfor og gjør deg kjent med de forestående endringene. Ved å fortsette å bruke tjenestene våre etter at endringene trer i kraft, godtar du at du er bundet av disse endringene. Ellers trenger du ikke å gjøre noe mer for å godta slike endringer. Hvis du imidlertid foretrekker å avvise dem, må du avslutte PayPal-kontoen før den gjeldende ikrafttredelsesdatoen, som beskrevet i brukeravtalen.

 

Endringer i PayPals brukeravtale

Fra og med 28. januar 2022

 • flytter vi programvilkårene for PayPals kjøperbeskyttelse og selgerbeskyttelse til separate nettsider. Disse vilkårene godtas når du godtar brukeravtalen og forblir en del av brukeravtalen. Flyttingen har til hensikt å gjøre vilkårene enklere å finne og navigere i.
 • reviderer vi PayPals selgerbeskyttelsesprogram for å avklare at fraktbevis og leveringsbevis også må inneholde et sporingsnummer som kan bekreftes på nettet.
 • avklarer vi at misbruk av prosessen for elektronisk tvisteløsning, PayPals kjøperbeskyttelsesprogram og/eller PayPals selgerbeskyttelsesprogram er restriksjonsbelagte aktiviteter som fastsatt i brukeravtalen.
 • avklarer vi at du ikke blir belastet et standard tvistegebyr for tvister som oppfyller alle kravene i PayPal selgerbeskyttelsesprogram.
 • avklarer vi at en minimumsreserve også er kalles en forhåndsreserve.
 • avklarer vi definisjonen av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) ved å presentere en liste over markeder og områder som utgjør en del av EØS-området.

Les gjennom den oppdaterte brukeravtalen

 

Melding om endring(er) i avtale(r) for Norge

Utstedt: 11. august 2021

 

Denne siden

Denne siden viser oppdateringer av retningslinjer som varsler brukere om viktige endringer i PayPals brukeravtale for Norge eller andre nettbaserte avtaler, policyer eller erklæringer. Gå til Tidligere oppdateringer av retningslinjer for å se tidligere oppdateringer av retningslinjer.

 

Kommende endringer

Vi gjør endringer i enkelte avtaler (oppført nedenfor) som regulerer forholdet ditt til PayPal. Disse endringene trer i kraft automatisk på de angitte ikrafttredelsesdatoene som vises nedenfor.

 

Nødvendige handlinger

Les nøye gjennom merknadene nedenfor og gjør deg kjent med de forestående endringene. Ved å fortsette å bruke tjenestene våre etter at endringene trer i kraft, godtar du at du er bundet av disse endringene. Ellers trenger du ikke å gjøre noe mer. Hvis du foretrekker å avvise slike endringer, må du avslutte PayPal-kontoen før den aktuelle ikrafttredelsesdatoen.

 

Endringer i PayPals brukeravtale

Ikrafttredelse: 10. november 2021

 • Vi reviderer PayPals selgerbeskyttelsesprogram for å avklare kvalifisering for visse krav som involverer reisebilletter solgt av reiseoperatøren.
 • Vi krever at selgere som er bedriftskunder, varsler oss om eventuelle prisfeil eller avvik innen seksti (60) dager etter at de har fått tilgang til kontoutskriften(e) eller annen informasjon om kontoaktiviteter.
 • Vi fjerner avsnittet om PayPal-utbetalinger og erstatter det med den frittstående avtalen PayPal-utbetalingsavtale i det juridiske senteret.
 • Vi avklarer typene kostnader som brukes til å beregne et rimelig minsteanslag som vi kan kreve inn fra deg hvis du deltar i restriksjonsbelagte aktiviteter.
 • Vi innfører et ekstra servicegebyr på 1,29 % for enkelte internasjonale kommersielle transaksjoner mellom EØS og Storbritannia.
 • Vi endrer de prosentbaserte tilleggsgebyrene for internasjonale kommersielle transaksjoner og forenkler klassifiseringen av markeder/regioner/land for disse gebyrene. Gebyrene endres fra satsene som vises i gjeldende brukeravtale, til de nye satsene som vises på den oppdaterte siden Forhandlergebyrer HER,som trer i kraft 10. november 2021.

Klikk HER for å lese den oppdaterte brukeravtalen.

 

Endringer i PayPals retningslinjer for akseptabel bruk

 • Vi reviderer retningslinjene for å gjøre det klart at brudd kan føre til erstatningsansvar for deg. Vi utvider også den eksisterende listen over forbudte aktiviteter og spesifiserer de kommersielle aktivitetene som krever godkjenning.

 

Endringer i tillegget for databeskyttelsesansvarlig for produkter med direkte kortbehandling

 • Vi har endret tillegget for å sikre at referanser til produkter og tjenester er like globalt.

 

Endringer i PayPals avtale om andre betalingsmetoder

 • Vi reviderer avtalen for å forby mottak av betaling for bestemte varer og tjenester.

 

Melding om endring(er) i avtale(r) for Norge

Utstedt: 21. juni 2021

 

Denne siden

Denne siden viser oppdateringer av retningslinjer som varsler brukere om viktige endringer i PayPals brukeravtale for Norge eller andre nettbaserte avtaler, policyer eller erklæringer. Gå til Tidligere oppdateringer av retningslinjer for å se tidligere oppdateringer av retningslinjer.

 

Kommende endringer

Vi gjør endringer i enkelte avtaler (oppført nedenfor) som regulerer forholdet ditt til PayPal. Disse endringene trer i kraft automatisk på de angitte ikrafttredelsesdatoene som vises nedenfor.

 

Nødvendige handlinger

Les nøye gjennom merknadene nedenfor og gjør deg kjent med de forestående endringene. Ellers trenger du ikke å gjøre noe mer. Hvis du foretrekker å avvise slike endringer, må du avslutte PayPal-kontoen før den aktuelle ikrafttredelsesdatoen.

 

Endringer i PayPals brukeravtale

Ikrafttredelse: 20. august 2021

Vi har oppdatert måten PayPal konverterer valuta på til å bruke PayPals egen valutakurs og et valutakonverteringsverktøy. 

Klikk HER for å lese den oppdaterte brukeravtalen.

 

Melding om endring(er) i avtale(r) for Norge

Utstedt: 29. april 2021

 

Denne siden

Denne siden viser oppdateringer av retningslinjer som varsler brukere om viktige endringer i PayPals brukeravtale for Norge eller andre nettbaserte avtaler, policyer eller erklæringer. Gå til Tidligere oppdateringer av retningslinjer for å se tidligere oppdateringer av retningslinjer.

 

Kommende endringer

Vi gjør endringer i enkelte avtaler (oppført nedenfor) som regulerer forholdet ditt til PayPal. Disse endringene trer i kraft automatisk på de angitte ikrafttredelsesdatoene som vises nedenfor.

 

Nødvendige handlinger

Les nøye gjennom merknadene nedenfor og gjør deg kjent med de forestående endringene. Ellers trenger du ikke å gjøre noe mer. Hvis du foretrekker å avvise slike endringer, må du avslutte PayPal-kontoen før den aktuelle ikrafttredelsesdatoen.

 

Endringer i PayPals brukeravtale

Ikrafttredelse: 30. juli 2021

 • Vi er i gang med å revidere PayPals kjøperbeskyttelse og selgerbeskyttelse slik at de blir ensartede globalt, og for å avklare ytterligere hvilke transaksjoner som kvalifiserer for beskyttelse.
 • Vi avklarer hvordan vi behandler sending eller mottak av donasjoner.
 • Vi endrer inaktivitetsgebyret til NOK 105,00.
 • Vi informerer om at du kan angi valutaen for kortet ditt.

Hvis du vil lese den oppdaterte brukeravtalen, klikker du HER.

 

Endringer i vilkårene for bruk av spleiselag

Vi har endret vilkårene for bruk av spleiselag for å gjenspeile at eksisterende spleiselag ikke lenger vil bli opprettholdt hvis spleiselag skulle bli avviklet.

 

Varsel om endringer i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 29. januar 2021

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi gjør endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal.

Vi oppfordrer deg til å gå nøye gjennom merknadene nedenfor, slik at du er kjent med disse kommende endringene.

Du trenger ikke å foreta deg noe mer, da disse endringene vil tre i kraft automatisk

30. april 2021.

Hvis du foretrekker å avvise disse endringene og avslutte kontoen din, kan du gjøre det før 30. april 2021 uten å pådra deg eventuelle ekstrakostnader.

Endringer som er gjort for språklig tilpasning, for å korrigere eller fjerne ortografiske og grammatiske feil eller endringer i formateringen, er ikke uthevet i dette dokumentet. Dette gjelder også der vi har rettet eller standardisert referanser.

OPPDATERINGER I PAYPALS BRUKERAVTALE

Ikrafttredelsesdato: 30. april 2021

 • Klikk HER for å vise en oppdatert kopi av de tiltenkte endringene.

Du finner den nyeste versjonen av PayPals brukeravtale ved å klikke her eller ved å åpne den via «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» i bunnteksten nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

Om kontoen din – Velkommen til PayPal!

Vi har tydeliggjort formuleringen om at brukeravtalen vår ikke gjelder for Xoom-tjenestene, som reguleres av de separate juridiske Xoom-avtalene.

Foreta en betaling – PayPals kjøperbeskyttelse – Ikke-kvalifiserte varer og transaksjoner i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse

I denne delen har vi omorganisert og standardisert listen over ikke-kvalifiserte varer og transaksjoner.

Motta betalinger – PayPals selgerbeskyttelse – Hva kvalifiserer

Vi har lagt til en formulering om allerede sendte fysiske varer eller leverte immaterielle varer for avklaring.

Motta betalinger – PayPals selgerbeskyttelse – Grunnleggende krav

Vi har lagt til et nytt punkt som omhandler uautoriserte transaksjonskrav.

Motta betalinger – PayPals selgerbeskyttelse – Ikke-kvalifiserte varer og transaksjoner

Vi har endret og globalt standardisert listen over varer og transaksjoner som ikke oppfyller kravene i PayPals selgerbeskyttelse.

Andre juridiske vilkår – Diverse – Din bruk (som selger) av personopplysninger, databeskyttelseslover

Vi har endret navn på denne delen og har omformulert den slik at den mer spesifikt gjelder for selgeres bruk av personopplysninger.

 

Varsel om endringer i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 29. september 2020

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi gjør endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal.

Vi oppfordrer deg til å gå nøye gjennom merknadene nedenfor, slik at du er kjent med disse kommende endringene.

Du trenger ikke å foreta deg noe mer, da disse endringene vil tre i kraft automatisk

4. januar, 2021.

 

Hvis du foretrekker å avvise disse endringene og avslutte kontoen din, kan du gjøre dette før 4. januar 2021 uten å bli belastet for ytterligere gebyrer.

Alle endringer og oppdateringer av de juridiske avtalene er på denne siden uthevet i kursiv. Denne uthevingen skal sikre bedre sporbarhet for endringer og oppdateringer som gjøres.

Endringer som gjøres for språklig tilpasning, for å korrigere eller fjerne ortografiske og grammatiske feil, eller endringer i formateringer er ikke uthevet. Dette gjelder også der vi har korrigert eller standardisert nummerering og referanser.

 

OPPDATERINGER I PAYPALS BRUKERAVTALE

Dato for ikrafttredelse: 4. januar 2021

 • Klikk HER for å vise en oppdatert kopi av de tiltenkte endringene.

Du finner den nyeste versjonen av PayPals brukeravtale ved å klikke her eller ved å åpne den via «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» i bunnteksten nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

Om kontoen din – Åpne en konto – Forretningsmessig status

Vi har endret ordlyden i delen for å gjenspeile at når du har nådd visse terskler eller involverer visse forretningssegmenter eller aktiviteter, kan de forretningsmessige avtalene gjelde for alle typer PayPal-kontoer du har.

Om kontoen din – Åpne en konto – Sikker bruk av PayPal-kontoen

I dette avsnittet har vi lagt til kravet om å holde nummeret til en telefon som du er primærbruker av, oppdatert i PayPal kontoprofilen din.

Foreta en betaling – Generelle bestemmelser for å betale – Betalingsinstruksjoner

Vi har lagt til et nytt avsnitt på slutten av denne delen om å gi deg muligheten til å velge bestemte mottakere som «godkjente begunstigede personer» for en raskere betalingsopplevelse.

Motta betalinger – Refusjoner og tilbakeføringer av betalinger – Gebyrer for tvisteløsning

Vi oppretter et gebyr for tvisteløsning og de tilhørende vilkårene for selgere.

Motta betalinger – Refusjoner og tilbakeføringer av betalinger – Tilbakeføringsgebyr

Vi har lagt til en ny del som omhandler tilbakeføringsgebyret, for avklaring.

Andre juridiske vilkår – Våre rettigheter – Inaktivitetsgebyr

Vi oppretter et inaktivitetsgebyr for kontoer som har vært inaktive i minst 12 sammenhengende måneder.

Vedlegg 1: Gebyrtabell

A2.2.2 Gebyrer for bruk av den nye løsningen for betaling

Vi har fjernet forhandlersatsreferansen.

A2.2.3 Forhandlersats

Vi har fjernet A2.2.3 Forhandlersats.

A3.2. Gebyr for overføring av saldoen din

Vi har innført et gebyr for overføringer til en amerikansk bankkonto som er knyttet til PayPal-kontoen din.

A3.3. Tilbakeføringsgebyr og gebyr for tvisteløsning

Vi har delt opp del A3.3. i to underdeler: A3.3.1. Tilbakeføringsgebyr, som forblir uendret, og A3.3.2. Gebyr for tvisteløsning, som omhandler det nylig innførte gebyret for tvisteløsning.

A3.9 Inaktive PayPal-kontoer

Vi har lagt til den nye delen A3.9, som omhandler det nylig innførte inaktivitetsgebyret.

 

OPPDATERINGER I PAYPALS AVTALE OM NETTBASERTE KORTBETALINGSTJENESTER

4. Informasjonssikkerhet, databeskyttelse, dataportabilitet

Vi har endret avsnitt 4.6. for å snakke om et databeskyttelsestillegg i stedet for et vedlegg (derfor er vedlegg 2 fjernet), og vi har lagt til et nytt avsnitt 4.7. om dataportabilitet.

 

OPPDATERINGER I DEN FORRETNINGSMESSIGE AVTALEN

Vi har fjernet begrensningen for PayPal Premier eller bedriftskontoer fra det første avsnittet i den forretningsmessige avtalen.

 

OPPDATERINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi oppdaterer databehandlingsvilkårene for å gjenspeile at PayPal er behandlingsansvarlig for betalingsbehandling og svindeltjenester.

 

iZETTLE

Vi har lagt til nye vilkår for iZettle-tjenesten på siden for juridiske avtaler.

 

Varsel om endringer i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 16. juni 2020

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi gjør endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal.

Vi oppfordrer deg til å gå nøye gjennom merknadene nedenfor, slik at du er kjent med disse kommende endringene.

Du trenger ikke å foreta deg noe mer, da disse endringene vil tre i kraft automatisk

 

14. september 2020.

 

Hvis du foretrekker å avvise disse endringene og avslutte kontoen din, kan du gjøre dette før 14. september 2020 uten å bli belastet for noen ytterligere gebyrer.

Alle endringer og oppdateringer av de juridiske avtalene er på denne siden uthevet i kursiv. Denne uthevingen skal sikre bedre sporbarhet for endringer og oppdateringer som gjøres.

Endringer som gjøres for språklig tilpasning, for å korrigere eller fjerne ortografiske og grammatiske feil, eller endringer i formateringer er ikke uthevet. Dette gjelder også der vi har korrigert eller standardisert nummerering og referanser.

Oppdateringer av PayPals brukeravtale

Ikrafttredelsesdato: 14. september 2020

 • Klikk HER for å se en oppdatert kopi av de planlagte endringene.

Du finner den nyeste versjonen av PayPals brukeravtale ved å klikke her eller ved å åpne den via «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» i bunnteksten nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

Foreta en betaling – Kjøperbeskyttelse

I dette avsnittet har vi igjen inkludert retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse i brukeravtalen og omformulert vilkårene for global tilpasning og anvendelse.

 

Varsel om endringer i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 19. mars 2020 (ikrafttredelsesdatoer finner du i hver individuelle avtale nedenfor)

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi gjør endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal.

Vi oppfordrer deg til å gå nøye gjennom merknadene nedenfor, slik at du er kjent med disse kommende endringene.

Du trenger ikke å foreta deg noe mer da disse endringene vil finne sted automatisk på iverksettelsesdatoene som er oppført nedenfor. Hvis du vil avvise disse endringene og avslutte kontoen din, kan du gjøre det før ikrafttredelsesdatoen uten at det påløper ekstra kostnader.

 

Oppdateringer i PayPals avtale om alternative betalingsmetoder

Ikrafttredelsesdato: 19. mars 2020

Du finner den gjeldende versjonen av PayPals avtale om alternative betalingsmetoder ved å klikke her eller ved å åpne den via «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» i bunnteksten nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

1. Ingen tilleggsgebyrer for å ta imot internasjonale ABM-betalinger

Vi har endret avsnitt 3 (Bruk av ABM-funksjonen) for å tydeliggjøre at det prosentbaserte tilleggsgebyret for å ta imot internasjonale kommersielle transaksjoner som er fastsatt i brukeravtalen, ikke gjelder når du tar imot ABM-betalinger.

2. vedlegg 1 – alternative betalingsmetoder

Vi har endret vedlegg 1 for å introdusere Blik (som en frittstående tjeneste), Multibanco, POLi og Trustpay som nye alternative betalingsmetoder.

3. Andre endringer

Deler av PayPals avtale for alternative betalingsmetoder er endret for å utdype og omorganisere eksisterende begreper og korrigere mindre typografiske feil.

 

Oppdateringer i PayPals retningslinjer for akseptabel bruk

Ikrafttredelsesdato: 19. mars 2020

Du finner den nyeste versjonen av PayPals retningslinjer for akseptabel bruk ved å klikke her eller ved å åpne den via «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» i bunnteksten nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

 

1. Kontaktopplysninger

Kontaktopplysningene i avsnittene «Aktiviteter som krever godkjenning» og «Brudd på retningslinjene for akseptabel bruk» er oppdatert. I stedet for å sende e-post til PayPal kan du bruke et nettskjema til å sende inn forespørselen

 

Oppdateringer av brukeravtalen

Ikrafttredelsesdato: 19. mars 2020

Du finner den nyeste versjonen av PayPals brukeravtale ved å klikke her eller ved å åpne den via «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» i bunnteksten nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

1. Ny betalingsløsning

På og fra ikrafttredelsesdatoen kan vi eventuelt referere til følgende produkter/funksjonalitet (nevnt i avsnittene knyttet til den nye betalingsløsningen i PayPals brukeravtale) med sine nye navn på nettstedet vårt og annet skriftlig materiale:

Gjeldende navn Nytt navn

 

Gjeldende navn

Nytt navn

Tilpassede kortfelter

Avanserte kortbetalinger

Svindelverktøy / egendefinerte kortfelt svindeladministrasjonsfiltre

Svindelbeskyttelse (Fraud Protection)

API for tilpassede kortfelter

API for avanserte kortbetalinger

De nye navnene vises i PayPals brukeravtale på og fra 16. juni 2020. Klikk HER for å se en oppdatert kopi av endringene som er ment å tre i kraft 16. juni 2020.

2. Massebetalinger

På og fra den effektive datoen, kan vi eventuelt henvise til massebetalinger med sitt nye navn «Utbetalinger» på våre nettsider og annet skriftlig materiale. Det nye navnet vises PayPals brukeravtale fra om med 16. juni 2020. Klikk her for å se en oppdatert kopi av endringene som er ment å tre i kraft den 16. juni 2020.

3. Andre endringer

Deler av PayPals brukeravtale er endret for å utdype og omorganisere eksisterende begreper og korrigere mindre typografiske feil.

 

Oppdateringer i PayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester

Ikrafttredelsesdato: 19. mars 2020

Du finner den gjeldende Paypal-avtalen om nettbaserte kortbetalingstjenesterpå nettet ved å klikke her eller få tilgang til den via bunnteksten «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» som finnes på de fleste PayPal-sidene på nettstedet.

1. Endringer i navn på ulike produkter og funksjoner

På og fra den effektive datoen, vil vi alternativt referere til følgende produkter/funksjonalitet med sine nye navn på våre nettsider og annet skriftlig materiale:

 

Gjeldende navn

Nytt navn

Tilpassede kortfelter

Avanserte kortbetalinger

Svindelverktøy / egendefinerte kortfelt svindeladministrasjonsfiltre

Svindelbeskyttelse (Fraud Protection)

API for tilpassede kortfelter

API for avanserte kortbetalinger

2. Andre endringer

Deler av Paypals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester er endret for å utdype og omorganisere eksisterende begreper og korrigere mindre typografiske feil.

 

Oppdateringer av brukeravtalen

Ikrafttredelsesdato: 16. juni 2020

 • Klikk HER for å vise en oppdatert kopi av de tiltenkte endringene.

Du finner den nyeste versjonen av PayPals brukeravtale ved å klikke her eller ved å åpne den via «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» i bunnteksten nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

1. Tiltak vi kan iverksette hvis du deltar i restriksjonsbelagte aktiviteter – brudd på retningslinjene for akseptabel bruk (nytt avsnitt)

Vi har lagt til et nytt avsnitt som beskriver våre rettigheter til å trekke fra beløp for skader som oppstår når du bruker PayPal-kontoen hovedsakelig i forbindelse med handel, næringsliv, håndverk eller yrke, og du bryter retningslinjene for akseptabel bruk. Det nye avsnittet lyder som følger (vises med overskriftene til rotklausulene for kontekst, og er forkortet for kortfattethetens skyld, med endringene understreket):

“…

Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner

Tiltak vi kan iverksette hvis du deltar i restriksjonsbelagte aktiviteter

Hvis du bruker PayPal-kontoen hovedsakelig i forbindelse med handel, næringsliv, håndverk eller yrke, og du bryter retningslinjene for akseptabel bruk:

 • I tillegg til å være underlagt tiltakene ovenfor er du ansvarlig overfor PayPal for beløpet tilsvarende skadene PayPal har lidt på grunn av ditt brudd på retningslinjene for akseptabel bruk.
 • Du bekrefter og godtar at 2 500,00 USD (eller tilsvarende beløp i valutaen i landet du bor i) per overtredelse av retningslinjene for akseptabel bruk er:
  • et rimelig minsteanslag over skadene PayPal lider, tatt i betraktning alle nåværende, eksisterende omstendigheter, herunder forholdet mellom summen og omfanget av skadene PayPal lider, som rimelig kan forventes.
  • rimelig og forholdsmessig i forhold til leveringen av tjenesten til deg.
  • nødvendig, men ikke mer enn tilstrekkelig, for å beskytte PayPal sin legitime interesse i din overholdelse av retningslinjene for akseptabel bruk.

PayPal kan trekke slike skader direkte fra den eksisterende saldoen på en PayPal-konto du styrer.

…”

2. Andre juridiske vilkår – Våre rettigheter – Informasjon om deg

Vi har endret avsnittet «Andre juridiske vilkår – Våre rettigheter – Informasjon om deg» for å avklare dine forpliktelser til å gi PayPal informasjon om deg for å: tilrettelegge for handlingene våre beskrevet i brukeravtalen, gjøre det mulig for oss å redusere risikoen for svindel eller overholde våre forskriftsmessige forpliktelser (inkludert anti-hvitvasking av betalingsmidler). Avsnittet «Andre juridiske vilkår – Våre rettigheter – Informasjon om deg» lyder nå som følger (vises med overskriftene til rotklausulene for kontekst med endringene understreket):

“…

Andre juridiske begreper

Våre rettigheter

Informasjon om deg

Vi kan be om informasjon fra deg som vi med rimelighet kan kreve for å: tilrettelegge for handlingene våre beskrevet i denne brukeravtalen, gjøre det mulig for oss å redusere risikoen for svindel, eller overholde våre forskriftsmessige forpliktelser (inkludert anti-hvitvasking av betalingsmidler). Du må etterfølge disse forespørslene innen rimelig tid. Dette kan innebære at du på egen bekostning sender oss legitimasjonsdokumenter og annen informasjon om dine betalingsmetoder og handlinger (for eksempel de nyeste kontoutskriftene forhandlerbehandlingsutskriftene dine) via faks, e-post eller på annen måte.

…”

3. Gebyrer – refusjon av kommersielle transaksjoner

Som en påminnelse (varslet 2. januar 2020) ble avsnitt A3.4 (Refusjon av kommersielle transaksjoner) i Vedlegg 1 (Gebyrtabell) endret 5. mars 2020 for å forklare at når du refunderer en kommersiell transaksjon, blir ingen gebyrer som du opprinnelig betalte for å motta betalingen, tilbakebetalt til deg. Endringen i avsnitt A3.4 (Refusjon av kommersielle transaksjoner) i Vedlegg 1 (Gebyrtabell) som trådte i kraft 5. mars 2020 tas i bruk på og etter ikrafttredelsesdatoen.

4. Andre endringer

Deler av PayPals brukeravtale er endret for å utdype og omorganisere eksisterende begreper og korrigere mindre typografiske feil, deriblant disse avsnittene:

Avsnitt

Endring

Om kontoen din – Velkommen til PayPal (siste avsnitt)

Henvisningen til «60 dager» er endret til «to måneder».

Om kontoen din – Avslutte PayPal-kontoen din (siste avsnitt)

Henvisningen til «60 dager» er endret til «to måneder».

 

Oppdateringer i PayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester

Ikrafttredelsesdato: 16. juni 2020

Du finner den endrede versjonen av PayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester under den gjeldende versjonen av dokumentet ved å klikke her eller ved å åpne den via «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» i bunnteksten nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

1. Vaulting-verktøyet

Det er en glede å introdusere vårt nye Vaulting-verktøy. Vi har lagt til avsnitt 7.2 (Vaulting-verktøyet) og oppdatert avsnitt 10 (definisjoner) med vilkår som er spesifikke for det nye Vaulting-verktøyet.

2. Regnskapstjenester

Vi er også glade for å introdusere våre nye Regnskapstjenester. Vi har lagt til avsnit 7.3 (Regnskapstjenester) og oppdatert avsnitt 10 (Definisjoner) med begreper som er spesifikke for de nye Regnskapstjenestene.

3. Omfanget av produktene

Vi har endret delen med overskriften «Om denne avtalen» og avsnitt 10 (Definisjoner) for å avklare at:

 

 • Hvis du blir tilbudt og velger å bruke et produkt, nettbasert betalingstjeneste eller funksjonalitet (inkludert teknologi) som er nevnt i Paypals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester, gjelder vilkårene for Paypals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester som relaterer til dette produktet, tjenesten eller nettbasert betalingstjeneste for deg.

 

 • Svindelbeskyttelse er nå også en valgfri ekstratjeneste i Website Payments Pro-pakken med funksjoner.
 • Følgende funksjoner er nå også valgfrie tilleggstjenester i pakken med funksjoner for de avanserte kortbetalingene:
 • all Website Payments Pro-funksjonalitet,
 • Vaulting-verktøyet, og
 • Regnskapstjenester.

 

 • Virtual Terminal er nå en nettbetalingstjeneste som er tilgjengelig for forhandlere, og er en del av Website Payments Pro-funksjonene.

Avsnittet «Om denne avtalen» og de relevante delene av avsnitt 10 er nå lest som følger (forkortet for enkelhet og vist med overskrifter for grunnleggende standardbestemmelser for kontekst, med endringer understreket):

Om denne avtalen

 

Ved å integrere eller bruke Produktet og den nettbaserte kortbetalingstjenesten godtar du at du skal være bundet av vilkårene i denne avtalen. Hvis du blir tilbudt og velger å bruke et produkt, nettbasert kortbetalingstjeneste eller funksjonalitet (inkludert teknologi) som nevnes i denne avtalen, gjelder vilkårene i denne avtalen som er knyttet til dette produktet, nettbasert kortbetalingstjeneste eller funksjonalitet.

 

Produktet kan beskrives slik:

 • Avanserte kortbetalinger – en pakke med funksjoner som består av avanserte kortbetalinger-API-en som standard, og svindelbeskyttelse som tilleggstjeneste. Vi kan også tilby deg følgende som valgfrie tilleggstjenester:
 • all Website Payments Pro-funksjonalitet,
 • Vaulting-verktøyet, og
 • Regnskapstjenester.

 

Produktet omfatter en eller flere nettbaserte kortbetalingstjenester. De nettbaserte kortbetalingstjenestene er:

 • Avanserte kortbetalinger API Funksjonalitet for å utføre kreditt- og debetkorttransaksjoner, der kortinformasjonen legges inn på nett av kortholderen.
 • Virtuell Terminal - Funksjonalitet som tilbys av PayPal for å motta kortbetaling ved å manuelt skrive inn kortdata som har blitt gitt til deg av kortholderen.

…”

 

Varsel om endringer i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 2. januar 2020 (Du finner ikrafttredelsesdatoer i hver enkelt avtale nedenfor.)

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi gjør endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal.

Vi oppfordrer deg til å gå nøye gjennom merknadene nedenfor, slik at du er kjent med disse kommende endringene.

Du trenger ikke å gjøre noe mer da disse endringene implementeres automatisk på iverksettelsesdatoene som er oppført nedenfor. Hvis du vil avvise disse endringene og avslutte kontoen din, kan du gjøre det før ikrafttredelsesdatoen uten at det påløper ekstra kostnader.

Oppdateringer av brukeravtalen

Ikrafttredelsesdato: 5. mars 2020

 • Klikk HER for å vise en oppdatert kopi av de tiltenkte endringene.

Du finner den nyeste versjonen av PayPals brukeravtale ved å klikke her eller ved å åpne den via «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» i bunnteksten nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

1. Gebyrer – refusjon av kommersielle transaksjoner

Punkt A3.4 (refusjon av kommersielle transaksjoner) av Vedlegg 1 (Gebyrtabell) er endret for å forklare at når du refunderer en kommersiell transaksjon, blir ingen gebyrer som du opprinnelig betalte for å motta betalingen, tilbakebetalt til deg. Seksjon A 3.4 (Refusjon av kommersielle transaksjoner) i Vedlegg 1 (Gebyrtabell) (tilbys i forbindelse med kolonneoverskrifter) lyder nå som følger (med endringer understreket):

“…


A3.4 Refusjon av kommersielle transaksjoner

Hvis du refunderer en betaling for en kommersiell transaksjon, belaster vi ingen gebyrer for refusjonen, men du mottar ingen tilbakebetaling for de opprinnelige gebyrene du betalte for å motta betalingen. 

…”

2. Andre endringer

Deler av PayPals brukeravtale er endret for å utdype og omorganisere eksisterende begreper og korrigere mindre typografiske feil.

 

Varsel om endringer i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 21. oktober 2019 (du finner ikrafttredelsesdatoer i hver enkelt avtale nedenfor)

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi gjør endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal.

Vi oppfordrer deg til å gå nøye gjennom merknadene nedenfor for å gjøre deg kjent med disse kommende endringene.

Du trenger ikke å gjøre noe mer da disse endringene implementeres automatisk på iverksettelsesdatoene som er oppført nedenfor. Hvis du vil avvise disse endringene og avslutte kontoen din, kan du gjøre det før ikrafttredelsesdatoen uten at det påløper ekstra kostnader.

Varsel om endringer i PayPals alternative betalingsmetoder.

Ikrafttredelsesdato: 21. oktober 2019

Du finner den gjeldende versjonen av PayPals avtale om alternative betalingsmetoder ved å klikke her eller ved å åpne den via «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» i bunnteksten nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

 1. Vedlegg 1 – ABM‑er

Vi har endret vedlegg 1 for å innføre finsk (Verkkopankki), PayU (inkludert Blik, som drives av PayU) og Trustly som nye ABM-er.

 

Varsel om endringer i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 1. oktober 2019 (du finner ikrafttredelsesdatoer i hver enkelt avtale nedenfor)

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi gjør endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal.

Vi oppfordrer deg til å gå nøye gjennom merknadene nedenfor for å gjøre deg kjent med disse kommende endringene.

Du trenger ikke å gjøre noe mer da disse endringene implementeres automatisk på iverksettelsesdatoene som er oppført nedenfor. Hvis du vil avvise disse endringene og avslutte kontoen din, kan du gjøre det før ikrafttredelsesdatoen uten at det påløper ekstra kostnader.

Varsel om endringer i PayPals avtale om lokale betalingsmetoder.

Ikrafttredelsesdato: 1. oktober 2019

Du finner den gjeldende versjonen av PayPals avtale om lokale betalingsmetoder ved å klikke her eller ved å åpne den via «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» i bunnteksten nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

 1. Endring av navn

PayPals avtale om lokale betalingsmetoder kalles nå PayPals avtale om alternative betalingsmetoder.  En lokal betalingsmetode (LBM) kalles nå en alternativ betalingsmetode (ABM). Vi har gjort tilsvarende endringer i annen relatert terminologi og i andre avtaler for å reflektere den nye terminologien.

 1. Ingen selgerbeskyttelse

Vi har lagt til en merknad i avsnitt 4, som en påminnelse om at selgerbeskyttelsen for ABM-betalinger ikke gjelder, som allerede avtalt i avsnitt 11.10 i PayPals brukeravtale.

 1. Vedlegg 1 – ABM‑er

Vi har endret vedlegg 1 som følger:

 • for å bekrefte at det nå er mulig for en forhandler å bruke PayPal til å refundere betalere for en MyBank-betaling, og
 • for å innføre Przelewy24 (P24) som en ny ABM.

 

Varsel om endringer i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 19. august 2019 (du finner ikrafttredelsesdatoer i hver individuelle avtale nedenfor)

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi gjør endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal.

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom dette varselet for å gjøre deg kjent med de forestående endringene.

Du trenger ikke å gjøre noe mer da disse endringene implementeres automatisk på iverksettelsesdatoene som er oppført nedenfor. Hvis du vil avvise disse endringene og avslutte kontoen din, kan du gjøre det før ikrafttredelsesdatoen uten at det påløper ekstra kostnader.

 

Oppdateringer av brukeravtalen

Ikrafttredelsesdato: 11. desember 2019

Vi avduker en helt ny brukeravtale for kundene våre. Vi har jobbet hardt for å gjøre denne nye brukeravtalen til en mer brukervennlig opplevelse med innhold som gjør det enklere for deg å forstå dine rettigheter og forpliktelser med hensyn til bruk av PayPals produkter og tjenester.

Vi har gjort følgende:

 1. Vi har redesignet brukeravtalen for å forenkle formatet, med nye fargekodede overskrifter, slik at du enkelt kan finne informasjonen som er mest relevant for kontoen din. Vi har–revidert og omorganisert innholdet i brukeravtalen for å gjøre det enklere å følge og for å inkludere informasjon der du normalt vil se etter den. Vi endrer ikke betydningen av hva vi sier, bare hvordan vi sier det, og hvor du kan finne det.

B.  En oppdatert brukeravtale er tilgjengelig etter 10. oktober 2019. Klikk HER for å vise den når den blir tilgjengelig.

 

Varsel om endringer i PayPals brukeravtale.

Ikrafttredelsesdato: 19. august 2019

Du finner den nyeste versjonen av PayPals brukeravtale ved å klikke her eller ved å åpne den via «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» i bunnteksten nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

 1. Bruksvilkår for vår nye betalingsløsning

Vi har lagt til følgende nye avsnitt i PayPals brukeravtale med vilkårene (inkludert gebyrer) som gjelder hvis vi tilbyr deg vår nye betalingsløsning, og du velger å bruke den:

 • avsnitt 5.10 (ny betalingsløsning). og
 • avsnitt A2.2.2 i vedlegg 1 (gebyrer for å bruke den nye betalingsløsningen)

Nye avsnitt 5.10 og A2.2.2 i vedlegg 1 lyder som følger:

“…

5.10 Ny betalingsløsning

Den nye betalingsløsningen består av:

 • Vårt dedikerte totale betalingsalternativ på plattformen/betalingssiden din på Internett, som lar kunden sende penger til PayPal-kontoen din enten de har en PayPal-konto eller ikke.
 • Vårt relevante svindelverktøy. 

Vi kan tilby deg hele den nye betalingsløsningen vår, deler av løsningen eller en hvilken som helst kombinasjon av deler av løsningen som vår nye betalingstjeneste.Hvis vi tilbyr den nye betalingstjenesten og du velger å bruke den, godtar du både denne brukeravtalen og følgende tilleggsvilkår knyttet til følgende alternativer:

Gebyrer som kan være fastsatt i PayPals avtale om lokale betalingsmetoder og PayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester er ikke gjeldende for din bruk av den nye betalingsløsningen. I stedet gjelder våre Gebyrer for bruk av den nye betalingsløsningen i henhold til punkt A2.2.2 i Vedlegg 1 for din bruk av den nye betalingsløsningen.

A2.2.2 Gebyrer for bruk av den nye løsningen for betaling

* Se PayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester for å få mer informasjon om gebyrstrukturen for Interchange Plus og Blandede priser og hvilke valg du har.

…”

 

Varsel om utgivelse av den nyeste versjonen av PayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester

Ikrafttredelsesdato: 19. august 2019

Vi har utgitt en ny versjon av PayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester for selgere i Nederland, som integrerer eller bruker Tilpassede kortfelter og API-et for tilpassede kortfelter.

Du finner den nyeste versjonen av PayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester ved å klikke her eller ved å åpne den via «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» i bunnteksten nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

 

Varsel om endringer i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 1. august 2019 (du finner ikrafttredelsesdatoer i hver individuelle avtale nedenfor)

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi gjør endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal.

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom dette varselet for å gjøre deg kjent med de forestående endringene.

Du trenger ikke å gjøre noe mer da disse endringene implementeres automatisk på iverksettelsesdatoene som er oppført nedenfor. Hvis du vil avvise disse endringene og avslutte kontoen din, kan du gjøre det før ikrafttredelsesdatoen uten at det påløper ekstra kostnader.

 

Varsel om endringer i PayPals brukeravtale.

Ikrafttredelsesdato: 21. oktober 2019

Du finner den nyeste versjonen av PayPals brukeravtale ved å klikke her eller ved å åpne den via «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» i bunnteksten nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

1. Gebyrer – gebyrer for valutakonvertering

Vi øker:

 • gebyret for valutakonvertering i punkt A 3.1.1 i vedlegg 1 (gebyrtabeller) fra 2,5 % til 3,0 %; og

Punkt A3.1 (valutakonvertering) i Vedlegg 1 (Gebyrtabell) lyder nå som følger (med eventuelle endringer understreket):


Varsel om endringer i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 29. mai 2019 (ikrafttredelsesdatoer finner du i hver individuelle avtale nedenfor)

 

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi gjør endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal.

Vi oppfordrer deg til å gå nøye gjennom merknadene nedenfor for å gjøre deg kjent med disse kommende endringene.

Du trenger ikke å gjøre noe mer da disse endringene implementeres automatisk på iverksettelsesdatoene som er oppført nedenfor. Hvis du vil avvise disse endringene og avslutte kontoen din, kan du gjøre det før ikrafttredelsesdatoen uten at det påløper ekstra kostnader.

 


Varsel om endringer i PayPals brukeravtale.

Dato for ikrafttredelse: 29. mai 2019

Du finner den nyeste versjonen av PayPals brukeravtale ved å klikke her eller ved å åpne den via «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» i bunnteksten nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

Deler av PayPals brukeravtale har blitt endret for å:

 • klargjøre og endre formuleringer, inkludert følgende eksisterende deler:

OG

 • korrigere små skrivefeil.

 

Varsel om endringer i PayPals brukeravtale.

Ikrafttredelsesdato: 19. august 2019

Du finner den nyeste versjonen av PayPals brukeravtale ved å klikke her eller ved å åpne den via «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» i bunnteksten nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

1. Avviste transaksjoner og refusjoner

Vi er i ferd med å endre punkt 4.6 (Avviste transaksjoner), 5.7 (Retningslinjer for refusjon, datavern, psersonvernerklæring og sikkerhet) og punkt A3.1.2 i Vedlegg 1 (Gebyrtabell) for å forklare hva som skjer når en betaling avvises eller refunderes senere av mottakeren (inkludert der den opprinnelige betalingen var involvert i en valutakonvertering, og der en valutakonvertering (og, i noen tilfeller, et valutakonverteringsgebyr) gjelder for det returnerte beløpet). 

Punkt 4.6 er endret tilsvarende for betalere som mottar betalinger i retur, og kalles nå «Avviste transaksjoner og refusjoner sendt av mottakeren». 

Avsnitt 5.7 er endret tilsvarende for mottakere som utsteder refusjoner eller avviser betalinger, og kalles nå «Refusjoner, avviste betalinger, retningslinjer for refusjon, datavern, personvernerklæring og sikkerhet» med det nye punktet 5.7.1 (Refusjoner og avviste betalinger), som er lagt til for å forklare dette ytterligere. 

Avsnitt A3.1.2 i vedlegg 1 (gebyrtabell) er endret tilsvarende.

Avsnitt 4.6 og 5.7.1 lyder nå som følger (presentert i sammenheng med deres rotklausuler og med ny ordlyd understreket):

“…

4.6 Avviste transaksjoner og refusjoner som er sendt av mottakeren.

Vi kan tillate at mottakeren av betalingen:

 • nekter å godta den eller
 • velger å godta den, og deretter bruker tjenestene våre til å sende deg en refusjon av hele eller deler av betalingsbeløpet senere. 

Vi returnerer eventuelle beløp for enhver avvist betaling eller refundert betaling til saldoen din.  Vi returnerer beløpet for en uhevet betaling til saldoen din innen 30 dager etter betalingens utstedelsesdato.

Hvis et beløp for alle betalinger returneres til deg på noen av måtene som er beskrevet ovenfor, kan det hende at vi konverterer det returnerte beløpet til deg:

 • valutaen for saldoen du brukte for den opprinnelige betalingen (før eventuell konvertering til valutaen som ble mottatt av mottakeren, fant sted)
 • den opprinnelige åpningsvalutaen for kontoen din, eller
 • amerikanske dollar (åpner en saldo i denne valutaen for deg hvis du ikke allerede har en slik saldo)

Hvis den opprinnelige betalingen du sendte, involverte en valutakonvertering, konverterer vi det returnerte beløpet i valutaen som mottakeren har mottatt, som følger:

 • Hvis beløpet returneres innen 1 dag etter datoen for den opprinnelige betalingen, bruker vi transaksjonskursen fra datoen for den opprinnelige betalingen, slik at du mottar det opprinnelige beløpet (inkludert konverteringsavgiften du betalte) i den opprinnelige valutaen du konverterte fra, for den opprinnelige betalingen, og
 • Hvis beløpet returneres senere enn 1 dag etter datoen for den opprinnelige betalingen, bruker vi transaksjonskursensom gjaldt på tidspunktet for konverteringen av det returnerte beløpet. Se avsnitt 8.2 for å finne ut mer om hvordan vi fastsetter valutakursen for transaksjonen. Merk: I forbindelse med konverteringen av denne bestemte refusjonen gjelder også følgende:

Vi kan automatisk overføre det returnert beløpet fra saldoen din og overføre pengene til betalingsmetoden du brukte for den opprinnelige betalingen. Overføringer kan også involvere en valutakonvertering – se pkt. 6.

Vi kan velge å ikke belaste den opprinnelige betalingsmetoden for den opprinnelige betalingen hvis beløpet returneres til saldoen din, som beskrevet ovenfor, før betalingen fra den opprinnelige betalingsmetoden til PayPal for å finansiere den opprinnelige betalingener fullført.

Refusjonsbeløpet kan ha en lavere verdi enn det opprinnelige betalingsbeløpet.  Dette kan ha følgende årsaker:

 • Mottakeren sender deg en refusjon med lavere verdi enn det opprinnelige betalingsbeløpet. Da vi bare er en betalingstjenesteleverandør, vet vi ikke hva du har rett til fra mottakeren av originalbetalingen som en refusjon eller hvorfor mottakeren sendte refusjonen som et bestemt beløp.
 • Svingninger i valutakursen for transaksjonen. 

PayPal er ikke ansvarlig for eventuelle tap som skyldes mottakerens beslutning om å avvise eller refundere betalingen, unntatt i den grad en refusjon som ble sendt av mottakeren, ble feil utført av PayPal (se punkt 12).

5.7 Refusjoner, avviste betalinger, retningslinjer for refusjon, datavern, personvern og sikkerhet.

5.7.1 Refusjoner og avviste betalinger

Hvis du er mottaker av en betaling og vi gjør det mulig for deg å avvise en betaling eller sende en refusjon av betalingen til betaleren:

 • Du (og ikke PayPal) er alene ansvarlig for følgende:
  • de juridiske og kontraktsmessige forpliktelsene overfor betaler for et hvilket som helst beløp du returnerer til betaler; og
  • eventuelle differanser mellom kostnadene som betaleren må legge ut for å foreta den opprinnelige betalingen, og det faktiske beløpet som tilbakebetales til betaleren (f.eks som følge av svinginger i valutakursen for transaksjonen.), unntatt i den grad refusjonen gjelder en feilaktig betaling fra PayPal (se punkt12).

 

5.7.2 Retningslinjer for refusjon

5.7.3 Beskyttelse av data og personvern

5.7.4 Sikkerhet

…”

2. Gebyrer for mottak av kommersielle betalingstransaksjoner

Vi endrer våre gebyrer for kommersielle transaksjoner som følger:

 • Ytterligere prosentsatsbaserte grensegebyrer fastsatt i tabellen i punkt A2.3 i vedlegg 1 (gebyrtabell) for å motta betalinger fra Nord-Europa, USA/Canada eller Europa II er økende og er nå som følger:

Avsnitt A2.3 i Vedlegg 1 (Gebyrtabell) (tilbys i forbindelse med kolonneoverskrifter) lyder nå som følger (med endringer understreket):

A2. Gebyrer for betaling av kommersielle transaksjoner

A2.3 Motta internasjonale betalinger (selge)

3. Andre endringer

Deler av PayPals brukeravtale er endret for å utdype og omorganisere eksisterende begreper og korrigere mindre typografiske feil.

 

 

Varsel om endringer i PayPals brukeravtale.

Ikrafttredelsesdato: 16. september 2019

Du finner den nyeste versjonen av PayPals brukeravtale ved å klikke her eller ved å åpne den via «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» i bunnteksten nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

Vi er glade for å informere deg om at vi skal legge frem en fullstendig ny brukeravtale.Vi har jobbet hardt med å gjøre denne nye brukeravtalen til en mer brukervennlig opplevelse med innhold som gjør det enklere for deg å forstå dine rettigheter og forpliktelser når det gjelder å bruke PayPal sine produkter og tjenester.

Vi har redesignet brukeravtalen for å forenkle formatet, med nye fargekodede overskrifter, slik at du enkelt kan finne informasjonen som er mest relevant for kontoen din. Vi har–revidert og omorganisert innholdet i brukeravtalen for å gjøre det enklere å følge og for å inkludere informasjon der du normalt vil se etter den. Vi endrer ikke betydningen av hva vi sier, bare hvordan vi sier det, og hvor du kan finne det.

Vi gir deg beskjed snart når du kan se gjennom en ny brukeravtale.

 

 

Varsel om endringer i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 13. mars 2019 (ikrafttredelsesdatoer finner du i hver individuelle avtale nedenfor)

 

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi gjør endringer i de juridiske avtalene som styrer ditt forhold til PayPal. 

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom dette varselet for å gjøre deg kjent med de forestående endringene.

Du trenger ikke gjøre noe som helst for å godta endringene ettersom de automatisk trer i kraft på datoene oppført nedenfor. Hvis du ikke vil godta dem, kan du varsle oss før iverksettelsesdatoen eller på enhver dato etter det for å avslutte ko umiddelbart uten at det påløper ekstra kostnader.


Gå gjennom de gjeldende juridiske avtalene.


 

Varsel om endring av forhandleravtalen for PayPals betalingstjenester som finansieres med betalingskort (Worldpay)

Ikrafttredelsesdato: 13. mars 2019

Dette varselet gjelder bare hvis du har godtatt vilkårene for forhandleravtalene (hvis du er en bruker som mottar kortfinansierte betalinger for kommersielle transaksjoner, som en forhandler).

Selv om PayPal ikke er en part i de forretningsmessige avtalene, påvirker disse avtalene hvordan du mottar kortfinansierte betalinger med PayPals tjenester. De utgjør direkteavtalene dine med PayPals bankpartnere, som gjør at du kan motta kortfinansierte PayPal-betalinger.

De forretningsmessige avtalene gjelder for forhandlere over hele verden – dette innebærer at ikke alle endringer i disse avtalene påvirker forhandlere hjemmehørende i Europa. Vi har utelukkende varslet om endringene som påvirker forhandlere hjemmehørende i Europa.

Du finner de endrede avtalene for kommersielle enheter under de gjeldende avtalene, eventuelt kan du åpne dem via «Juridisk»- eller «Juridiske avtaler»-lenken på PayPal-siden.

1. Globalpays forhandleravtale for betalingskorttjenester (tidligere kalt HSBC Banks forhandleravtale for betalingskorttjenester)

Frem til ikrafttredelsesdatoen er avtalen mellom deg og GPUK LLP, som er medlem og behandler når det gjelder kortbehandlingstjenester som leveres til deg i henhold til avtalen.  Fra og med ikrafttredelsesdatoen er avtalen mellom deg og GPUK LLP, Global Payments Europe s.r.o., et aksjeselskap i Tsjekkia, eller Global Payments Limited, et aksjeselskap på Malta. Begge disse selskapene er medlemmer og behandlere når det gjelder kortbetalingstjenester som leveres til deg i henhold til denne avtalen. Du trenger ikke å gjøre noe som helst for å godta denne endringen.

Avtalen er også endret for å klargjøre eksisterende ordlyd og korrigere mindre typografiske feil.

Til din opplysning: Avtalen blir også endret for forhandlere med base utenfor Europa – forhandlere i Europa blir ikke påvirket av disse bestemte endringene.

2. Forhandleravtale for PayPals betalingstjenester som finansieres med betalingskort (WorldPay)

Frem til ikrafttredelsesdatoen er avtalen mellom deg og Worldplay (UK) Limited som erverver når det gjelder kortbehandlingstjenester som leveres til deg i henhold til avtalen.  Fra og med ikrafttredelsesdatoen er avtalen mellom deg og WorldPay (Storbritannia) Limited og/eller WorldPay B.V. som erverver. Du trenger ikke å gjøre noe som helst for å godta denne endringen.

Avtalen er også endret for å klargjøre eksisterende ordlyd og korrigere mindre typografiske feil.

 


 

Varsel om endringer i PayPals brukeravtale.

Dato for ikrafttredelse: 27. februar 2019

1. Varsel om endringer i gebyrer for internasjonale personlige betalinger som sendes av brukere med registrert adresse i Irland.

Dette varselet er foretatt i henhold til punkt A1.2.2.2 i vedlegg 1 i PayPals brukeravtale.

Med virkning fra og med 27. februar 2019, hvis du er en bruker med registrert adresse i Irland, skal gebyrene som er angitt i gjeldende punkt A1.2.2.3, være gjeldende for deg i stedet for gebyrene som er angitt i gjeldende punkt A1.2.2.2.  Punkt A1.2.2.2. i PayPals brukeravtale er endret tilsvarende. Den blir etter hvert slettet, slik at gjeldende punkt A1.2.2.3 blir det nye punktet A1.2.2.2.

 


 

Varsel om endringer i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 30. januar 2019 (ikrafttredelsesdatoer finner du i hver individuelle avtale nedenfor)

 

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi gjør endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal.

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom dette varselet for å gjøre deg kjent med de forestående endringene.

Du trenger ikke gjøre noe som helst for å godta endringene ettersom de automatisk trer i kraft på datoene oppført nedenfor. Hvis du ikke vil godta dem, kan du varsle oss før iverksettelsesdatoen eller på enhver dato etter det for å avslutte kontoen din (https://www.paypal.com/no/cgi-bin/?&cmd=_close-account) umiddelbart uten at det påløper ekstra gebyrer.

Gå gjennom våre gjeldende Juridiske avtaler
 Varsel om endringer i PayPals brukeravtale.

Dato for ikrafttredelse: 30. jan 2019

 

Du finner den nyeste versjonen av PayPals brukeravtale ved å klikke her eller ved å åpne den via «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» i bunnteksten nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

Deler av PayPals brukeravtale har blitt endret for å:

 • klargjøre og endre formuleringer, inkludert følgende eksisterende deler:

OG

 • korrigere små skrivefeil.

 

 

Varsel om endringer i PayPals brukeravtale.

Ikrafttredelsesdato: 29. april 2019

 

Du finner den nyeste versjonen av PayPals brukeravtale ved å klikke her eller ved å åpne den via «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» i bunnteksten nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

1. Lokale betalingsmetoder (LBM-er)

Påminnelse for forhandlere som bruker PayPal til å motta betalinger for kommersielle transaksjoner: Den 13. november 2018 begynte PayPal å gi enkelte kunder uten konto tillatelse til å sende betalinger til forhandleres PayPal-kontoer ved å bruke alternative lokale betalingsmetoder. 

Derfor ble det innledende avsnittet i punkt 5 i PayPals brukeravtale endret den 13. november 2018 for å beskrive ytterligere bruksvilkår som gjelder for forhandlere hvis de har integrert en funksjon på betalingssiden/plattformen sin på Internett, som gjør det mulig for kunder som ikke har en PayPal-konto, å sende betalinger til forhandlerens konto (f.eks ved å bruke alternative lokale betalingsmetoder). Dette omfatter PayPals avtale om lokale betalingsmetoder. 

På datoen for denne meldingen det første avsnittet i del 5 lyder og gjelder (og vil fortsette å lyde og anvendes, inkludert på og etter datoen for ikrafttredelsen) som følger:

            5. Motta penger

PayPal kan gi hvem som helst (uansett om de har en PayPal-konto eller ikke) tillatelse til å starte en betaling som resulterer i en elektronisk pengeoverføring til kontoen din. Ved å integrere funksjoner som tillater at en betaler uten PayPal-konto sender betalinger til PayPal-kontoen din, på betalingssiden eller plattformen på Internett godtar du alle ytterligere vilkår for bruk av denne funksjonen. PayPal vil gjøre disse funksjonene tilgjengelig på enhver side på nettstedet til PayPal eller Braintree (deriblant sidene for utviklere og siden Juridiske avtaler) eller på nettplattformen. Slike ytterligere vilkår omfatter PayPals avtale om lokale betalingsmetoder.

2. Andre endringer

Deler av PayPals brukeravtale er endret for å utdype og omorganisere eksisterende begreper og korrigere mindre typografiske feil.

 

Varsel om endringer i PayPals personvernerklæring

Vi foretar endringer i personvernerklæringen, som gir informasjon om hvordan vi bruker opplysningene dine.

Vi har lagt frem ytterligere informasjon om hvordan vi bruker dataene når du utfører transaksjoner med vennene dine, samt mer informasjon om hvordan vi bruker dataene til å forhindre svindel og risiko.

Du kan gå gjennom endringene og den gjeldende personvernerklæringen her.