Oppdateringer av retningslinjer

 

>> Se alle juridiske avtaler

>> Se kommende oppdateringer av retningslinjene

Siste oppdateringer av retningslinjene

 

Denne siden viser viktige endringer som er gjort i PayPals tjenester, brukeravtalen eller andre retningslinjer.

 

*Se denne PDF-filen for oppdateringer fra før desember 2013.

 

Varsel om endringer i PayPals brukeravtale

Dato for ikraftsettelse: 11. desember 2018

 

Du kan klikke her for å finne den endrede versjonen av PayPals brukeravtale under den gjeldende avtalen, eventuelt kan du åpne den via «Juridisk»- eller «Juridiske avtaler»-lenken på de fleste PayPal-sider.

1.  Betalingsmetoder

Vi har endret punkt 3.1 (Tilknytt en betalingsmetode) for å klargjøre hva vi kan gjøre og hva du kan gjøre hvis informasjonen om betalingsmetoden din endres (f.eks. Hvis betalingskortet ditt utløper).  Punkt 3.1 lyder nå som følger (med endringer understreket):

3.1 Tilknytt en betalingsmetode. Du kan tilknytte eller fjerne tilknytning for et betalingskort, et forhåndsbetalt kort (i enkelte tilfeller), en bankkonto eller PayPal Credit som betalingsmetode for kontoen din.    Pass på at opplysningene om betalingsmetodene dine er oppdatert (f.eks. kortnummer og utløpsdato).  Hvis disse opplysningene endres, kan vi oppdatere dem etter eget skjønn uten noe fra din side, i henhold til informasjonen fra din banken eller kortutstederen og tredjeparter (inkludert, men ikke begrenset til partnerne våre finanstjenester og kortet nettverk).  Hvis du ikke vil oss for å oppdatere informasjonen din betalingsmetode, kan du kontakte din banken eller kortutstederen for å be om dette, eller fjerne den betalingsmetoden i kontoprofilen din. Hvis vi oppdaterer betalingsmetoden din informasjonen, kan vi tilbakeholde eventuelle innstilling som er knyttet til den.

Du kan velge å bekrefte kortet ditt eller bankkontoen din, slik at vi kan kontrollere at kortet eller bankkontoen er gyldig og at du er eieren.  Vi kan tillate deg å gjøre dette ved å følge «Knytt til og bekreft kort»-prosessen (for kort) eller bankbekreftelsesprosessen (for bankkontoer) eller andre prosesser som vi varsler deg om, eller som vi kan publisere fra tid til annen.

2.  Feil

Avsnitt 12.6 (feil) er endret for å klargjøre for å unngå tvil hva som skjer når det er en feil i kontoen din.  Avsnitt 12.6 lyder nå som følger (med endringer understreket):

12.6 Feil. Hvis vi oppdager en behandlingsfeil, retter vi feilen.

Hvis feilen resulterte i at du mottar mindre penger enn du var berettiget til, vil forskjellen godskrives PayPal kontoen din. Hvis feilen medfører at du får mer penger enn du hadde krav på, kan PayPal belaste de ekstra pengene fra PayPal-kontoen din. Dersom en betaling ble gjort til betalingsmetoden din ved en feil, kan PayPal korrigere feilen ved å belaste eller godskrive (avhengig av hva saken gjelder) de(n) aktuelle betalingsmetoden(e). Hvis feilen resulterte i at vi ikke fullførte en transaksjon i tide eller med riktig beløp, er vi ansvarlig for å refundere eventuelle beløp som følger av å ha utført en mangelfull betalingstransaksjon eller ikke å ha utført betalingstransaksjonen, og for tap eller skader som direkte og rimelig forutsigbart er forårsaket av denne feilen, med mindre:

vi ikke utviste feil, og du ikke hadde nok tilgjengelige penger for å fullføre transaksjonen,

systemet vårt fungerte ikke, og du visste at det var nede når du startet transaksjonen, eller

forhold utenfor vår kontroll (for eksempel brann eller flom eller tap av internett-tilkobling) hindret transaksjonen, til tross for at vi har tatt rimelige forholdsregler.

Til tross for andre vilkår i denne avtalen, PayPal ikke ansvarlig for ikke-utførelse eller mangelfull utførelse av en betalingstransaksjon (enten igangsatt av deg selv eller andre) Hvis du ikke har varsle PayPal om problemet uten ugrunnet opphold, etter å ha blitt oppmerksomme på problemet og i tilfelle 13 måneder etter datoen for belastningen for betalingstransaksjonen

3.  Valutakonvertering

Punkt 8.2 (valutakonvertering) er endret videre for å klargjøre hva som skjer når du reservere deg mot en valutakonvertering av PayPal før du fullfører betalingen i kassen.  De relevante delene av punkt 8.2 lyder nå som følger (presentert i sammenheng med klausulens, med ny ordlyd understreket):

«8.2 Valutakonvertering.

Avhengig av landet du bor i, og typen betalingsmetoden din brukes til denne betalingen, du kan velge bort en valutakonvertering av PayPal før du fullfører betalingen i kassen, i så fall PayPal har ikke ansvar overfor deg for din bruk av andre alternativer for valutakonvertering.

…»

4.  Gebyrer – personlige betalingstransaksjoner

Vi er glade for å kunne meddele at:

 • du blir ikke belastet gebyrer (med unntak av i forhold til valutakonvertering) til å sende en innenlands personlig betaling (dvs. en personlig betaling til en annen bruker med sine registrert adresse i samme land);
 • du blir ikke belastet gebyrer (med unntak av i forhold til valutakonvertering) til å sende en betaling for internasjonale personlige transaksjoner i Euro eller svenske kroner til en annen bruker med sine registrert adresse i EØS-området; og
 • du vil ikke lenger bli belastet den personlige tilleggsgebyret for internasjonale personlige betalinger.   

Punkt A1 i vedlegg 1 lyder med nå som følger (med endringer understreket):

 

«A1. Personlig transaksjon: betalingsgebyrer

Vær oppmerksom på at avsenderen betaler gebyret.  Les gjennom A4.2.3 i vedlegg 1 for å få ytterligere informasjon.

Betalingsgebyret for personlige transaksjoner vises på betalingstidspunktet. 

Der det står at det er et prosentbasert gebyr og/eller en fastgebyrkomponent, kan du se A4.5, A4.6 og A4.7 i vedlegg 1 for mer informasjon.

A1.1 Innenlands personlig transaksjon: betalingsgebyrer

Aktivitet

Gebyr:

Sende en innenlands personlig betaling

Gratis (når det ikke omfatter valutakonvertering)

 

A1.2 internasjonale personlige betalinger

A1.2.1 internasjonale personlige betalinger som sendes til EØS-området i euro eller svenske kroner

Aktivitet

Gebyr:

Internasjonal personlig betaling til EØS-området i euro eller svenske kroner

Gratis (når det ikke omfatter valutakonvertering)

A1.2.2 andre internasjonale personlige betalinger

Hvis du vil finne gebyret som påløper ved en betaling via en internasjonal personlig transaksjon til en bruker i et bestemt land, følger du trinnene nedenfor.

 Trinn 1. Finn landet mottakeren har registrert adresse i.  Les gjennom punkt A4.4 i vedlegg 1 for å få mer informasjon om dette. Spør mottakeren hvis du ikke er sikker (andre kolonne).
Trinn 2. Finn det gjeldende gebyret for personlig betaling (tredje kolonne).

Aktivitet

Land for mottakerens PayPal-konto

Gebyr for personlige betalinger

 

^^

Internasjonale personlige betalinger

USA, Canada, Nord-Europa, Europa I, Europa II

 

1,99 EUR

Alle andre land^

3,99 EUR

 

^ Avhengig av tjenestetilgjengelighet for mottakeren som er registrert i det aktuelle landet.

 ^^ Se A4.7 i vedlegg 1 nedenfor».

5.  Gebyrer – priser for veldedige organisasjoner

Vi øker det faste veldedighetsgebyret i punkt A3.7.2 (fast veldedighetsgebyr) i vedlegg 1 for å motta betalinger i brasilianske real (hvis tilgjengelig) fra 0,40 brasilianske real til 0,60 brasilianske real. Vi har endret den relevante delen av punkt A3.7.2 (fast veldedighetsgebyr) i vedlegg 1 som følger med endret tekst understreket:

«A3.7.2 Fast veldedighetsgebyr

Avhengig av mottatt betalingsvaluta:

Brasiliansk real:

0,60 BRL

…»

6.  Andre endringer

Deler av PayPals brukeravtale har blitt endret for å tydeliggjøre eksisterende begrepsbruk og korrigere mindre typografiske feil.

 

 

Varsel om endring i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 11. februar 2018 (ikrafttredelsesdatoer finner du i hver individuelle avtale nedenfor)

 

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi foretar endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal. 

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom dette varselet for å gjøre deg kjent med de forestående endringene.

Du trenger ikke gjøre noe for å akseptere endringene ettersom de automatisk trer i kraft på datoene nevnt nedenfor. Hvis du ikke ønsker å akseptere dem, kan du kontakte oss før ovennevnte dato og be oss om å stenge kontoen din (https://www.paypal.com/no/cgi-bin/?&cmd=_close-account) umiddelbart uten at det påløper ekstra kostnader.

Gjennomgå de gjeldende juridiske avtalene
 


Varsel om endringer i PayPals brukeravtale

Dato for Ikrafttredelse: 11 september 2018

 

Du kan finne den endrede versjonen av PayPals brukeravtale under den gjeldende avtalen ved å klikke her, eventuelt kan du åpne den via «Brukeravtale»- eller «Juridiske avtaler»-lenken på de fleste PayPal-sider.

Deler av PayPals brukeravtale har blitt endret for å:

 • klargjøre og endre formuleringer, inkludert følgende eksisterende deler:

  Punkt

  Endring

  Punkt 4.6 (avviste transaksjoner)

  Dette punktet er endret for å klargjøre hvordan PayPal vil returnere eventuelle refunderte eller avviste betalinger til deg. 

  Punkt 8.2 (valutakonvertering)

  Dette punktet er endret for å klargjøre hva som skjer når transaksjonen innebærer en valutakonvertering.

  Punkt A3.1 (valutakonvertering)

  Dette punktet er endret i henhold til punkt 8.2 endringene.

 • rette mindre typografiske feil.

 

 

Varsel om endring i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 31. mai 2018 (ikrafttredelsesdatoer finner du i hver individuelle avtale nedenfor)

 

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi foretar endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal. 

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom dette varselet for å gjøre deg kjent med de forestående endringene.

Du trenger ikke gjøre noe for å akseptere endringene ettersom de automatisk trer i kraft på datoene nevnt nedenfor. Hvis du ikke ønsker å akseptere dem, kan du kontakte oss før ovennevnte dato og be oss om å stenge kontoen din (https://www.paypal.com/no/cgi-bin/?&cmd=_close-account) umiddelbart uten at det påløper ekstra kostnader.

Gjennomgå de gjeldende juridiske avtalene
 


Varsel om endringer i PayPals brukeravtale

Ikrafttredelsesdato: 31. august 2018

 

Du kan finne den endrede versjonen av PayPals brukeravtale under den gjeldende avtalen ved å klikke her, eventuelt kan du åpne den via «Brukeravtale»- eller «Juridiske avtaler»-lenken på de fleste PayPal-sider.

1. Andre endringer

Deler av PayPals brukeravtale er korrigert for å rette opp i mindre typografiske feil.

 

 

Varsel om endring av PayPal-retningslinjer for akseptabel bruk.

Ikrafttredelsesdato: 31. august 2018

 

Du kan klikke her for å finne den endrede versjonen av PayPals retningslinjer for personvern under den gjeldende avtalen, eventuelt kan du åpne den via «Juridisk»- eller «Juridiske avtaler»-lenken på de fleste PayPal-sider.

1. Hat, vold, rasisme og økonomisk utnyttelse av et lovbrudd

Vi gir en forklaring på bestemmelsen i retningslinjene for akseptabel bruk som gjelder hat, vold, rasisme og økonomisk utnyttelse av et lovbrudd.  Denne bestemmelsen er endret til følgende: (vist i kontekst med understreking av endringene):

«Du kan ikke bruke PayPal-tjenesten til aktiviteter som: … 2. er relatert til transaksjoner som involverer…(f) å fremme hat, vold eller rasisme eller andre former for intoleranse som er diskriminerende eller økonomisk utnyttelse av en forbrytelse…»

 

 

Varsel om endring i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 28. februar 2018 (ikrafttredelsesdatoer finner du i hver individuelle avtale nedenfor)

 

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi foretar endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal. 

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom dette varselet for å gjøre deg kjent med de forestående endringene.

Du trenger ikke gjøre noe for å akseptere endringene ettersom de automatisk trer i kraft på datoene nevnt nedenfor. Hvis du ikke ønsker å akseptere dem, kan du kontakte oss før ovennevnte dato og be oss om å stenge kontoen din (https://www.paypal.com/no/cgi-bin/?&cmd=_close-account) umiddelbart uten at det påløper ekstra kostnader.

Vi håper imidlertid at du fortsetter å bruke PayPal og drar nytte av følgende fordeler:

Det er raskt

Du trenger ikke skrive inn kortdetaljene dine hver gang du betaler, og dermed kan du betale raskere på nettet.

Det er enkelt

PayPal er en foretrukket nettbetalingsmetode i Norge fordi det er en smart og praktisk måte å betale på med bare noen få klikk. Du trenger bare en e-postadresse og et passord

Gjennomgå de gjeldende juridiske avtalene

 

 

Varsel om endringer i PayPals brukeravtale

Dato for ikrafttredelse: 28. februar 2018

 

1. Varsel om nytt rammeverk for foretrukket betalingsmetode for brukere med registrerte adresser i Norge

Dette varselet er gjort i henhold til punkt 3.6 i PayPal-brukeravtalen.

Med virkning fra og med 28. februar 2018 hvis du er en bruker med registrert adresse i Norge, kan PayPal fravike punkt 3.6.c. og bruke den foretrukne betalingsmetoden din for å innhente e-penger til å dekke enkelte betalingsoppdrag selv om du har eksisterende saldo, med videre forbehold for vilkårene i PayPal-brukeravtalen.  Punkt 3.6 i PayPal-brukeravtalen er endret tilsvarende.


Varsel om endringer i PayPals brukeravtale

Dato for ikrafttredelse: 25. mai 2018

 

Du kan finne den endrede versjonen av PayPals brukeravtale under den gjeldende avtalen ved å klikke her, eventuelt kan du åpne den via «Brukeravtale»- eller «Juridiske avtaler»-lenken på de fleste PayPal-sider.

 

1. Kontroll og beskyttelse av personopplysninger

Når du bruker PayPals tjenester til å motta betalinger fra kundene dine, vil både du og PayPal bruke de personlige dataene til de kundene.Vi har endret punkt 5.7 for å oppsummere PayPals og dine avtalte respektive stillingene ved lov (og forpliktelsene dine) om bruken av personopplysninger om kundene dine og andre personer i forbindelse med din bruk av PayPals tjenester. Punkt 5.7 lyder nå som følger (med ny ordlyd understreket):

«5.7 Retningslinjer for refusjon, databeskyttelse, retningslinjer for personvern og sikkerhet. Dersom du selger varer eller tjenester, anbefaler vi at du publiserer retningslinjer for retur og retningslinjer for personvern på nettstedet ditt.

Retningslinjene dine for personvern må tydelig og uttrykkelig indikere at alle PayPal-transaksjoner er underlagt PayPals retningslinjer for personvern.  Du må anvende rimelige administrative, tekniske og fysiske tiltak for å opprettholde sikkerheten og taushetsplikten omkring alt og ethvert av PayPal-data og -informasjon, inkludert data og informasjon om PayPal-brukere og PayPal.

Overholdelse av databeskyttelseslover.  Når det gjelder eventuelle personopplysninger som behandles av PayPal og Forhandleren i forbindelse med denne Avtalen, skal både PayPal og Forhandleren være en behandlingsansvarlig når det gjelder slik behandling. PayPal og Forhandleren samtykker i å overholde kravene i loven om databeskyttelse som gjelder for behandlingsansvarlige med tanke på levering av deres respektive tjenester og ellers i tilknytning til denne Avtalen. For å unngå tvil har både PayPal og Forhandleren sine egne, uavhengig bestemte retningslinjer for personvern, varsler og prosedyrer for personopplysningene de innehar, og hver er en behandlingsansvarlig (og ikke felles behandlingsansvarlige).

PayPal og Forhandleren skal, i overholdelse av lovgivning om databeskyttelse, uten begrensning:

a. til enhver tid implementere og opprettholde alle nødvendige sikkerhetstiltak i forbindelse med behandling av personopplysninger;

b. opprettholde en oversikt over alle behandlingsaktiviteter som er utført i henhold til denne Avtalen; og

c. ikke bevisst foreta seg noe eller tillate at noe gjøres som kan føre til at den andre parten bryter lovgivning om databeskyttelse.

I tillegg til rettighetene våre under punkt 10.2, der vi fastslår at det har vært eller er rimelig sannsynlighet for et sikkerhetsbrudd på nettstedet ditt eller systemene dine som kan resultere i uautorisert deling av kundeinformasjon, kan vi foreta eventuelle andre handlinger vi anser som nødvendig, og/eller kreve at du gir oss informasjon relatert til ethvert slikt brudd.»


2. Reservasjoner i tråd med dine instruksjoner

Vi har lagt til et nytt punkt 5.9 med overskriften «Reservasjoner i henhold til dine instruksjoner» for å skissere hva som skjer når du bruker PayPal-funksjoner som lar deg (enten direkte eller via noen du gir tillatelse til å handle på dine vegne, som for eksempel en elektronisk markedsplattform der du utfører transaksjoner som selger) instruere PayPal til å reservere pengene dine i en bestemt tidsperiode.  Nytt punkt 5.9 lyder som følger: 

«5.9 Reservasjoner i henhold til dine instruksjoner. Visse PayPal-funksjoner kan la deg (enten direkte eller via noen du gir tillatelse til å handle på dine vegne, i henhold til punkt 15.9a, som for eksempel en elektronisk markedsplattform der du utfører transaksjoner som selger) instruere PayPal om å reservere pengene dine (inkludert inntekter av betalinger du mottar ved hjelp av PayPal) i den reserverte kontoen din.  I slike tilfeller vil vi vise deg tilgjengelighetsstatusen av pengene i PayPal-saldoen din – statusbeskrivelsene kan variere i henhold til funksjonen du brukte til å instruere oss om å sette inn reservasjonen.  PayPal frigir pengene i henhold til instruksjonene som du (eller enheten som du har tillatelse til å handle på dine vegne, i henhold til punkt 15.9a) gir til PayPal, underlagt resten av denne avtalen.»


3. Eksempler på elementer/transaksjoner/saker som ikke er kvalifisert for PayPals selgerbeskyttelse

Vi har endret punkt 11.10c (roten av punkt 11.10 med overskriften «Hva er eksempler på varer/transaksjoner/saker som ikke er kvalifisert for selgerbeskyttelse for PayPal?») for å klargjøre at alle transaksjoner som behandles på andre måter enn gjennom kjøperens PayPal-konto eller som en PayPal-gjestetransaksjon, ikke er kvalifisert for dekning under PayPal-selgerbeskyttelse.  Punkt 11.10c (presentert i sammenheng med bestemmelsens hovedparagraf) lyder nå som følger (med tilføyelser / endret ordlyd understreket):

«11.10 Hvilke eksempler finnes på varer/transaksjoner/saker som ikke oppfyller betingelsene for PayPals selgerbeskyttelse?

c. Transaksjoner behandlet på andre måter enn gjennom kjøperens PayPal-konto eller som en PayPal-gjestetransaksjon. Hvis for eksempel betalingen ble mottatt som en direkte kortbetaling (inkludert  gjennom Zong eller Website Payment Pro (PayPal Direktebetaling og Virtuell terminal)), er den ikke kvalifisert for dekning. »


4. Gebyrer – Personlig transaksjon: betalingsgebyrer

Vi har gjort endringer i:

 • Punkt A1 i vedlegg 1, som skisserer hvordan gebyrene som er knyttet til personlige betalingstransaksjoner, beregnes; og
 • Punkt A4 i vedlegg 1 (ordliste), 

som:

 1. oppsummerer at bare avsenderen (ikke mottakeren) nå betaler betalingsgebyrene for personlige transaksjoner;
 2. klargjøre gebyrer for å sende en innenlands personlig betaling fra saldoen som er innhentet automatisk fra et forhåndsbetalt kort;
 3. klargjøre hvordan vi beregner og innhenter gebyrer fra deg i forskjellige valutaer når du sender en betaling; og
 4. innføre et nytt avgiftsrammeverk for å sende internasjonale personlige betalinger, der du vil betale til PayPal:
 • et fast personlig transaksjonsgebyr, avhengig av landet mottakerens PayPal-konto tilhører; og
 • for den delen av betalingsbeløpet som overføres fra saldoen som er automatisk innhentet for betaling fra alle andre betalingsmetoder enn bankkonto, gjelder et tilleggsgebyr for personlige betalinger på 3,4 % pluss et fast gebyr (i valutaen som betalingen din er mottatt i).

 

Punkt A1 og A4 i vedlegg 1 lyder nå som følger (med ny ordlyd understreket):

«A1. Personlig transaksjon: betalingsgebyrer

Vær oppmerksom på at avsenderen betaler gebyret. Les gjennom A4.2.3 i vedlegg 1 for å få ytterligere informasjon.

Betalingsgebyret for personlige transaksjoner vises på betalingstidspunktet. 

Der det står at det er et prosentbasert gebyr og/eller en fastgebyrkomponent, kan du se A4.5, A4.6 og A4.7 i vedlegg 1 for mer informasjon.


A1.1 Innenlands personlig transaksjon: betalingsgebyrer

Aktivitet

Gebyr for delen av betalingsbeløpet som overføres fra:
– eksisterende saldo; eller
– Saldoen som ble automatisk innhentet for det aktuelle beløpet fra bankkontoen
.

Gebyr for den delen av betalingsbeløpet som overføres fra saldoen som er innhentet automatisk for det aktuelle beløpet fra alle andre betalingsmetoder.

Sende en innenlands personlig betaling fra saldoen din

Gratis (når det ikke omfatter valutakonvertering)

 

 

3,4 % + fast gebyr

 

 

A1.2 Internasjonal personlig transaksjon: betalingsgebyrer

Hvis du vil finne gebyret som påløper ved en betaling via en internasjonal personlig transaksjon til en bruker i et bestemt land, følger du trinnene nedenfor.

Trinn 1. Finn landet mottakeren har registrert adresse i. Les gjennom punkt A4.4 i vedlegg 1 for å få mer informasjon om dette. Spør mottakeren hvis du ikke er sikker (andre kolonne).

Trinn 2. Finn det gjeldende gebyret for personlige betalinger (og, der det er aktuelt, tilleggsgebyret for personlige betalinger) (tredje og fjerde kolonne).

Aktivitet

Land for mottakerens PayPal-konto

Gebyr for personlige betalinger

^

^^^

Tilleggsgebyr for personlige betalinger for den delen av betalingsbeløpet som er sendt fra saldoen som er automatisk innhentet for betalingen fra alle andre betalingsmetoder enn bankkontoen ^

Internasjonale personlige transaksjoner

USA, Canada, Nord-Europa, Europa I, Europa II

 

1,99 EUR

 

 

3,4 % + fast gebyr (i valutaen som betalingen din er mottatt i)

 

Alle andre land^^

 

3,99 EUR

 

Merknad: Gebyrer for internasjonale betalinger i euro eller svenske kroner mellom kontoer registrert i EU eller EØS er de samme som for innenlandske transaksjoner.

^^ Avhengig av tilgjengelighet til tjenesten for mottakeren som er registrert i det bestemte landet.

^^^ Hvis betalingen mottas i en annen valuta, blir dette gebyret konvertert til og skal betales i mottaksvalutaen (som valutakonverteringsgebyret gjelder for) i henhold til A4.7 i vedlegg 1 nedenfor.

 

A4. Ordliste

A4.1 A Med en «kommersiell transaksjon» menes kjøp og salg av varer eller tjenester, andre kommersielle transaksjoner eller mottak av betalinger når du «ber om penger» via PayPal.

A4.2 A Med en «personlig transaksjon» mener vi overføring av penger (innledet fra «Venner og familie»-fanen i «Betal/overfør penger»-flyten) til, og det å motta penger inn på PayPal-kontoen din fra, venner og familie uten at det finnes en underliggende kommersiell transaksjon (betalingen er med andre ord ikke for kjøp av varer eller tjenester eller tilknyttet noen annen kommersiell transaksjon).

Hvis du foretar en kommersiell transaksjon (du selger f.eks. varer eller tjenester), har du ikke lov til å be kjøperen om å sende deg en personlig transaksjonsbetaling for kjøpet. Hvis du gjør det, kan PayPal fjerne muligheten til å godta alle eller noen av betalingene for personlige transaksjoner. Legg også merke til følgende:

A4.2.1 Fra visse land, inkludert Kina og (i noen tilfeller) Tyskland, kan du ikke betale/overføre penger for en personlig transaksjon.

A4.2.2 Kontoer som er registrert i India eller Brasil, kan verken overføre eller motta personlige betalingstransaksjoner. Dette betyr at du ikke kan overføre personlige transaksjonsbetalinger til kontoer registrert i India eller Brasil, og

A4.2.3 avsenderen betaler gebyret.

A4.3 A Vi kaller det en «innenlandsbetaling» når både avsender og mottaker er registrert hos PayPal som hjemmehørende i samme land.

A4.4 A Vi kaller det en «internasjonal betaling» når avsender og mottaker er registrert hos PayPal som hjemmehørende i ulike land.  Visse land grupperes sammen på følgende måte, slik at de lettere kan referes til ved beregning av gebyrer for internasjonale betalinger:

 

Gruppenavn

Land

Nord-Europa

Åland, Danmark, Færøyene, Finland, Grønland, Island, Norge og Sverige.

Europa I

Belgia, Estland, Frankrike (herunder Fransk Guyana, Guadeloupe, Martinique, Reunion og Mayotte), Gibraltar, Hellas, Irland, Isle of Man, Kanaløyene, Kypros, Italia, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederland, Portugal, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Tyskland, Vatikanstaten og Østerrike.

Europa II

Albania, Andorra, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Georgia, Hviterussland, Kosovo, Kroatia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Makedonia, Moldova, Polen, Romania, Russland, Serbia, Sveits, Tsjekkia, Ukraina, Ungarn.

 

A4.5 Prosentbaserte gebyrer (f.eks. 3,4 %) viser til et beløp som tilsvarer denne prosentandelen av betalingsbeløpet, som (med mindre annet er oppgitt) er belastet i valutaen som betalingen mottas i.

A4.6 Faste gebyrer for kommersielle transaksjoner og personlige transaksjoner er (med mindre annet er oppgitt) basert på valutaen som betalingen mottas i, som følger:

 

Valuta:

Gebyr:

Valuta:

Gebyr:

Australske dollar:

0,30 AUD

Newzealandske dollar:

0,45 NZD

Brasilianske real:

0,60 BRL

Norske kroner:

2,80 NOK

Kanadiske dollar:

0,30 CAD

Filippinske peso:

15 PHP

Tsjekkiske koruna:

10 CZK

Polske zloty:

1,35 PLN

Danske kroner:

2,60 DKK

Russiske rubel:

10 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singaporske dollar:

0,50 SGD

Hongkong-dollar:

2,35 HKD

Svenske kroner:

3,25 SEK

Ungarske forinter:

90 HUF

Sveitsiske franc:

0,55 CHF

Nye israelske shekel:

1,20 ILS

Nye taiwanske dollar:

10 TWD

Japanske yen:

40 JPY

Thailandske baht:

11 THB

Malaysiske ringgit:

2 MYR

Britiske pund:

0,20 GBP

Meksikanske peso:

4 MXN

Amerikanske dollar:

0,30 USD

A4.7 Gebyrer belastet i forskjellige valutaer for å sende betalinger: Noen gebyrer skal betales av deg til PayPal i andre valutaer enn valutaen for saldoen(e) som du sender betalingsbeløpet fra. I slike tilfeller utfører vi en valutakonvertering (i henhold til punkt 8.2, som vi belaster deg et valutakonverteringsgebyr for, som fastsatt i punkt A3.1 i vedlegg 1) fra valutaen for hver relevante innledende saldo til valutaen som det betales et gebyr for, og vi vil samle inn gebyrene fra den konverterte saldoen.»

 

5. Andre endringer

Deler av PayPals brukeravtale har blitt endret for å:

 • klargjøre og endre formuleringer, inkludert følgende eksisterende deler:

 

Punkt

Endring

 • 4.10 Overføring av e-penger i flere valutaer.

Dette punktet er nå kalt «Overføre e-penger i forskjellige valutaer», og er endret for å klargjøre ytterligere hvordan betalinger kan overføres i forskjellige valutaer.

 • 5.5 Mottakelse av penger i flere valutaer.

Dette punktet er nå kalt «Mottak av penger i forskjellige valutaer».

 • 16  Definisjoner

Dette punktet er endret for å:

 

 • klargjøre definisjonen av «Betalingsmetode» (herunder en klargjøring om at et forhåndsbetalt kort kan telle som betalingsmetode i enkelte tilfeller) og «EØS-området» / «EØS»; og
 • introdusere følgende nye definerte begreper: behandlingsansvarlig, behandlingsansvarlig, databehandler, databehandler, behandler, den registrerte, lover om databeskyttelse, personopplysninger og behandling.

 • rette mindre typografiske feil.

 

Varsel om endring i PayPals retningslinjer for personvern

Dato for ikrafttredelse: 25. mai 2018

 

Du kan finne de endrede retningslinjene for personvern for PayPal ved å klikke her, eller du kan få tilgang til dem via koblingen øverst på de gjeldende retningslinjene for personvern, som du finner ved å klikke på «Personvern» nederst på de fleste PayPal-sider eller ved å klikke her.

Vi har oppdatert vår deling av retningslinjene for personvern i en oppdatert versjon av retningslinjene for personvern og skrevet om på noe av innholdet for å gjøre det enklere å forstå praksisen vår.  Disse oppdaterte retningslinjene for personvern vil erstatte våre gjeldende retningslinjer for personvern for PayPal-Tjenestene og forklarer personopplysningene vi samler inn, hvordan vi bruker dem, og valgene og kontrollene du har på tvers av de ulike tjenestene våre. De oppdaterte retningslinjene for personvern bringer PayPals personvernpraksis i tråd med EUs generelle regelverk for databeskyttelse.

Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med de oppdaterte retningslinjene for personvern. Hvis du motsetter deg disse oppdaterte retningslinjene for personvern, kan du avslutte kontoen din før 25 mai 2018. 

 

 

Varsel om endring i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 9. oktober 2017 (ikrafttredelsesdatoer finner du i hver individuelle avtale nedenfor)

 

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi foretar endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal. 

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom dette varselet for å gjøre deg kjent med de forestående endringene.

Du trenger ikke gjøre noe for å akseptere endringene ettersom de automatisk trer i kraft på datoene nevnt nedenfor. Hvis du ikke ønsker å akseptere dem, kan du kontakte oss før ovennevnte dato og be oss om å stenge kontoen din (https://www.paypal.com/no/cgi-bin/?&cmd=_close-account) umiddelbart uten at det påløper ekstra kostnader.

Vi håper imidlertid at du fortsetter å bruke PayPal og drar nytte av følgende fordeler:

 

Det er raskt

Du trenger ikke skrive inn kortdetaljene dine hver gang du betaler, og dermed kan du betale raskere på nettet.

 

Det er enkelt

PayPal er den foretrukne nettbetalingsmetoden i Norge fordi det er en smart, moderne løsning for betaling på nettet med noen få klikk. Du trenger bare en e-postadresse og et passord.

Gjennomgå de gjeldende juridiske avtalene
 


Varsel om endringer i PayPals brukeravtale

Ikrafttredelsesdato: 9. januar 2018

 

Du kan finne den endrede versjonen av PayPals brukeravtale under den gjeldende avtalen ved å klikke her, eventuelt kan du åpne den via «Brukeravtale»- eller «Juridiske avtaler»-lenken på de fleste PayPal-sider.

 

1. Overholdelse av lover og regler

Livene våre berøres av endringer i retningslinjer, lover og forskrifter i større grad enn noensinne før.  Hvis du bruker PayPal for en bedrift som potensielt er involvert i regulert aktivitet, lisensiert aktivitet, eksport eller import, skatter eller transaksjoner i utenlandsk valuta, minner vi deg om at du alene er ansvarlig for å forstå og overholde alle lover, regler og retningslinjer i din spesifikke jurisdiksjon som kan være gjeldende for deg i samband med din bruk av PayPal-tjenestene.

Vi har oppdatert delen «Viktig informasjon – hovedrisikoer og vilkår» (teksten før avsnitt 1) for å klargjøre dette punktet.  Delen lyder nå som følger (med ny ordlyd understreket):

«Viktig informasjon – hovedrisikoer og vilkår 

Du er alene ansvarlig for å forstå og overholde alle lover, regler og retningslinjer i din spesifikke jurisdiksjon som kan være gjeldende for deg i samband med din bruk av PayPal-tjenestene, herunder bl.a. de som er relatert til regulert eller lisensiert aktivitet, eksport- eller importaktiviteter, skatter eller transaksjoner i fremmed valuta.

…»

 

2. Språk

Vi har endret delen med overskriften «Inngåelse av denne avtalen» og punkt 1.4 (tidligere «Meldinger til deg» og nå kalt «Kommunikasjon med deg») for å gjøre det tydelig hvilke språk brukeravtalen inngås på og språkene vi kan kommunisere med deg på. 

Den relevante delen av punktet med overskriften «Inngåelse av denne avtalen» har lyder nå som følger (med endringer understreket):

«…Denne avtalen utstedes og inngås bare på engelsk. …»

De relevante delene i punkt 1.4 (tidligere «Meldinger til deg» og nå kalt «Kommunikasjon med deg») har nå følgende ordlyd (med endringer understreket):

«1.4 Kommunikasjon med deg.

1.4.1 Språk. Denne avtalen inngås bare på engelsk.  Vi kommuniserer med deg kun på engelsk.

1.4.2 Meldinger til deg. …»

 

3. Overføring/innløsing av e-penger i en annen valuta enn kontoens primære valuta

Vi har endret punkt 6.1 og 6.4 for å klargjøre situasjoner der en valutakonvertering av PayPal kan være aktuell (i slike tilfeller kan PayPal belaste et gebyr for valutakonvertering som fastsatt i punkt A3.1.1. i vedlegg 1).  Punkt 6.1 og 6.4 har nå følgende ordlyd (med endringer understreket):

«6.1 Slik kan du overføre og innløse e-penger. Du kan overføre penger med elektronisk overføring til bankkontoen din (denne funksjonen for overføring/innløsing kalles noen ganger for «overføring til bank») eller – hvis du er en registrert bruker i en region som støtter overføring til betalingskort – til ditt MasterCard eller Visa-kort. Enkelte jurisdiksjoner tillater at du overfører til enten bankkontoen eller kortet ditt. Bankkontoen eller kortet som du ber om at elektroniske penger skal overføres til, må være i den primære valutaen for kontoen din eller en annen valuta som PayPal støtter i bostedslandet ditt. Saldoer skal løses inn i den primære valutaen for kontoen din. Dette betyr følgende:

a. Hvis du overfører en saldo i en annen valuta enn den primære valutaen for kontoen din, påløper det et gebyr for valutakonvertering som angitt i punkt A3.1.1 av vedlegg 1 for konvertering til den primære valutaen din (i henhold til punkt 8.2).

b. Hvis du overfører til en bankkonto eller et kort med en annen valuta enn den primære valutaen for kontoen din, påløper det et gebyr for valutakonvertering som angitt i avsnitt A3.1.1 av Vedlegg 1 for konverteringen av overføringsbeløpet til bankkontoen eller kortet ditt (i henhold til avsnitt 8.2). 

Se også punkt 6.4 hvis kontoen din inneholder saldo i flere valutaer.

6.4 Overføring av penger i flere valutaer. Hvis du har flere valutaer på saldoen din, kan du velge fra disse når du overfører penger, men med mindre det er inngått annen avtale, skjer overføringen i den primære valutaen for kontoen din.  Hvis du kan overføre til MasterCard- eller Visa-kortet ditt, kan overføringen pålegges et gebyr som er angitt i vedlegg 1 i denne avtalen, og gebyret kan komme i en annen valuta enn den primære valutaen din – avhengig av om PayPal kan støtte overføringer i hovedvalutaen for kortet.  I avsnitt 6.1 finner du informasjon om at du kan belastes et gebyr for valutakonvertering for konvertering til eller fra den primære valutaen for kontoen din når du overfører saldoen din.»

 

4. Valutakonvertering

Vi har endret punkt 8.2 (Valutakonvertering) og punkt A3.1 i Vedlegg 1 (Andre gebyrer – valutakonvertering) for å klargjøre hva som skjer når transaksjonen innebærer at PayPal foretar en valutakonvertering. Punkt 8.2 og punkt A3.1 i vedlegg 1 lyder nå som følger (med tilføyelser /endret ordlyd understreket):

«8.2 Valutakonvertering. Hvis en transaksjon omfatter en valutakonvertering utført av PayPal, blir den konvertert på grunnlag av den aktuelle valutakursen som vi fastsetter for den aktuelle valutakonverteringen. Dette er «utgangsvalutakursen».

Utgangsvalutakursen er basert på kursene som er tilgjengelig på engrosmarkedet for valuta, eller hvis det er pålagt ved lov eller forskrift, på aktuelle offentlige referansekurser, på konverteringsdatoen eller forrige virkedag.

Vi legger deretter til et gebyr for valutakonverteringen (som definert i punkt A3.1 i vedlegg 1 i denne avtalen) til utgangsvalutakursen for å oppnå den endelige vekslingskursen for transaksjonen. I enkelte tilfeller (se avsnitt 4.7 og 4.8) kan den endelige vekslingskursen brukes umiddelbart uten at du blir varslet. 

«Valutakonverterer»-verktøyet er tilgjengelig via kontoen din og kan brukes for å se hvilke valutakurser (der valutakonverteringsgebyret allerede er lagt til) som gjelder bestemte valutavekslinger på tidspunktet når du bruker verktøyet.

Når PayPal tilbyr en valutakonvertering når du utfører transaksjonen, får du se vekslingskursen (som inkluderer valutakonverteringsgebyret) som benyttes på transaksjonen, før du fortsetter for å autorisere betalingstransaksjonen. Når du godtar betalingstransaksjonen, godtar du valutakonverteringen på grunnlag av vekslingskursen som vises (som inkluderer valutakonverteringsgebyret).

Du kan velge bort PayPals valutakonvertering før du fullfører betalingen, ved å velge «Konverteringsalternativer» på siden «Gå gjennom betalingsopplysningene» i forbindelse med betalingen.

Når en valutakonvertering tilbys på salgsstedet av forhandleren og ikke av PayPal, og du velger å autorisere betalingen på grunnlag av forhandlerens vekslingskurs og gebyrer, har ikke PayPal noe ansvar overfor deg for denne valutakonverteringen.

Når betalingen er finansiert med et betalingskort og involverer en valutakonvertering av PayPal, samtykker du til og godtar ved å inngå denne avtalen, at PayPal konverterer valutaen i stedet for at kortutstederen gjør det.

Hvis du mottar en betaling i en annen valuta enn den primære valutaen på kontoen din fra en person som ikke har en PayPal-konto, konverterer PayPal betalingsbeløpet for deg til den primære valutaen for kontoen din på tidspunktet betalingen er foretatt, i henhold til punkt 8.2 (unntatt der annet er avtalt med PayPal), og du godtar å dekke valutakonverteringsgebyret i punkt A3.1.1 i vedlegg 1 i denne avtalen (som er inkludert i vekslingskursen som du betaler), før eventuelle andre transaksjonsgebyrer legges til.

 

A3.1.1 For valutakonverteringer av beløp på PayPal-kontoen din som ikke utgjør en del av en spesifikk transaksjon inn til eller ut av kontoen (f.eks. konvertering av saldoen til en annen valuta), og for transaksjoner som involverer en valutakonvertering hvor selgeren har godtatt å dekke konverteringsgebyret:

2,5 % over utgangsvalutakursen.

A3.1.2 For alle andre transaksjoner som involverer en valutakonvertering der selgeren ikke har godtatt å dekke konverteringsgebyret:

4,0 % over utgangsvalutakursen

 

5. PayPals kjøperbeskyttelse

Punkt 13.3 er endret for å klargjøre følgende:

 1. PayPal kan etter eget skjønn automatisk avslutte eventuelle tvister du åpner eller krav fra deg som PayPal har grunn til å mistenke ikke er forbundet med et kjøp som oppfyller betingelsene.

Punkt 13.5c er også endret for å klargjøre hva som kan skje avhengig av om betalingsmottakeren framlegger bevis på at du har levert varen / utført tjenesten for kunden som avtalt.

De endrede delene av punkt 13.3 (presentert i kontekst med bestemmelsens hovedparagraf) og 13.5c lyder nå som følger (i hvert tilfelle med ny ordlyd understreket):

«13.3 Hvilke betalingstyper oppfyller betingelsene for refusjon i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse?

Du kan refunderes for et problem med et kjøp i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse kun hvis følgende krav er oppfylt:

a. Kjøpet oppfyller betingelsene. Kjøp av de fleste varer og tjenester oppfyller betingelsene (inkludert reisebilletter, immaterielle varer, slik som tilgang til digitale varer og andre lisenser), med unntak av kjøp av følgende:

 • . kjøp av varer du henter personlig eller sørger for at blir hentet på dine vegne (herunder på et salgssted for detaljhandel) og som du hevder ikke har blitt levert,

PayPal kan etter eget skjønn automatisk avslutte eventuelle tvister du åpner eller krav fra deg som PayPal har grunn til å mistenke ikke er forbundet med et kjøp som oppfyller betingelsene, som beskrevet ovenfor.

...

13.5c Hvordan løser jeg problemet mitt?

Hvis du ikke kan løse et problem direkte med selgeren, går du til løsningssenteret og følger denne prosessen:

           …

 • Svare på PayPals forespørsler om informasjon innen rimelig tid

Under kravprosessen kan PayPal kreve at du må oppgi dokumentasjon som støtter saken din. Du kan bli bedt om å sende inn kvitteringer, tredjepartsvurderinger, politirapporter eller annet som PayPal spesifiserer. PayPal kan kreve at selgeren innen rimelig tid framlegger bevis for PayPal på at betalingsmottakeren leverte varen eller utførte tjenesten som var avtalt med kunden, selv der kjøpet ikke oppfyller betingelsene for PayPals kjøperbeskyttelse i henhold til avsnitt 13.3. Hvis selgeren ikke kan framlegge slike bevis innen rimelig tid, kan PayPal avgjøre saken i kundens favør. Hvis selgeren framlegger slike bevis innen rimelig tid, kan PayPal avgjøre saken i selgerens favør selv om kunden hevder ikke å ha mottatt kjøpet.

 

6. Tredjepartstillatelser

EUs andre direktiv om betalingstjenester ((EU) 2015/2366) («PSD2») fastsetter et regelverk for EØS-området som kan tillate at:

 1. en tredjeparts tjenesteleverandør som i henhold til gjeldende lovgivning har lisens til å levere kontoinformasjonstjenester («AIS-leverandør»), med din tillatelse får tilgang til informasjon om kontoen din på dine vegne,
 2. en tredjeparts kortutsteder med din tillatelse bekrefter om et beløp som er nødvendig for å utføre en kortbasert betalingstransaksjon, er tilgjengelig på PayPal-kontoen din og
 3. en tredjeparts tjenesteleverandør som i henhold til gjeldende lovgivning har lisens til å levere betalingsinitieringstjenester («PIS leverandør»), med din tillatelse kan starte en betaling fra kontoen din på dine vegne.

Punkt 15.9 (Tredjepartstillatelser) er endret for å klargjøre hvordan brukeravtalen gjelder (og hvilket ansvar du har overfor PayPal) med hensyn til din bruk av PayPal gjennom disse tredjeparts tjenesteleverandørene. 

Nytt punkt 9.3 (Restriksjonsbelagte aktiviteter og tillatelser) er lagt til som en relatert bestemmelse.

Nytt punkt 9.3 og punkt 15.9 med endringer lyder nå som følger (med ny ordlyd understreket):

«9.3 Restriksjonsbelagte aktiviteter og tillatelser. Ingenting i dette punkt 9 hindrer deg i å tillate at tredjeparter utfører visse handlinger på dine vegne som beskrevet i punkt 15.9 i samsvar med vilkårene i deres lisens og gjeldende lovgivning.

15.9 Tredjepartstillatelser.

a. Generelle tillatelser. Du kan uttrykkelig gi, fjerne og behandle tillatelser for enkelte tredjeparter for å utføre visse handlinger på dine vegne.  I noen tilfeller kan du gjøre dette ved å logge på kontoen din – i andre tilfeller kan du gjøre dette direkte med den aktuelle tredjeparten.Du erkjenner at hvis du gir tillatelse til en tredjepart for å utføre handlinger på dine vegne, kan PayPal gi visse opplysninger om PayPal-kontoen din til denne tredjeparten.

b. Bruk av lisensierte tredjepartstjenester for å få tilgang til kontoinformasjonen din

Hvis du tillater at enten:

 1. en tredjeparts tjenesteleverandør som, i henhold til gjeldende lovgivning, har lisens til å levere kontoinformasjonstjenester («AIS-leverandør»), får tilgang til informasjon om kontoen din på dine vegne, eller
 2. en tredjeparts kortutsteder bekrefter om et beløp som er nødvendig for å utføre en kortbasert betalingstransaksjon, er tilgjengelig på PayPal-kontoen din,

innebærer dette:

 1. at denne avtalen (herunder, uten begrensning, punkt 2.3) fortsatt er gjeldende for deg og tilgangen din til denne informasjonen ved hjelp av AIS-leverandøren eller kortutstederen, og
 2. at du er ansvarlig overfor PayPal:
  1. for handlinger som du har gitt AIS-leverandøren eller kortutstederen autorisasjon til å utføre på dine vegne, og
  2. i henhold til punkt 15.9.d (Ditt ansvar for tillatelser du gir),

med forbehold for dine obligatoriske juridiske rettigheter og punkt 12 (Feil og uautoriserte transaksjoner).

c. Bruk av lisensierte tredjepartstjenester for å starte en betaling

Hvis du tillater at en tredjeparts tjenesteleverandør, som i henhold til gjeldende lovgivning har lisens til å levere betalingsinitieringstjenester («PIS leverandør»), starter en betaling fra kontoen din, innebærer dette:

 1. at denne avtalen (herunder, uten begrensning, punkt 4.1 til og med 4.6 samt punkt 4.10) fortsatt er gjeldende for deg og betalingen som startes av PIS-leverandøren, og 
 2. at du er ansvarlig overfor PayPal:

a. for handlingene som du har gitt PIS-leverandøren autorisasjon til å utføre på dine vegne, og

b. i henhold til punkt 15.9.d (Ditt ansvar for tillatelser du gir),

med forbehold for dine obligatoriske juridiske rettigheter og punkt 12 (Feil og uautoriserte transaksjoner).

d. Ditt ansvar for tillatelser du gir.

Å gi tillatelse til en tredjepart fritar deg ikke for noen av dine forpliktelser etter denne avtalen. Du aksepterer og godtar at du ikke kan holde PayPal ansvarlig, og at du vil holde PayPal skadesløs, for ethvert ansvar som oppstår fra handlinger eller unnlatelser fra en tredjepart i forbindelse med tillatelsene du har gitt.»

 

7. Gebyrer – Personlig transaksjon: betalingsgebyrer

Vi justerer hvordan vi beregner gebyret for overføring og mottak av personlige transaksjonsbetalinger, slik at gebyret nå vil være proporsjonalt i henhold til hvordan hver del av betalingen er finansiert.  Punkt A1. i vedlegg 1 lyder nå som følger (med ny ordlyd understreket):

«A1. Personlig transaksjon: betalingsgebyrer

Betalingsgebyret for personlige transaksjoner vises på betalingstidspunktet. 

I tilfeller der det erklæres å være en fastgebyrkomponent, kan du finne mer informasjon om dette i punkt A4.6 i vedlegg 1.

A1.1 Innenlands personlig transaksjon: betalingsgebyrer

Vær oppmerksom på at gebyret skal betales av enten sender eller mottaker, ikke av begge. Les gjennom A4.2.3 i vedlegg 1 for å få ytterligere informasjon.

Aktivitet

Gebyr for delen av en betaling finansiert av:
- Eksisterende PayPal-saldo,
– Bankkonto

Gebyr for delen av en betaling finansiert av
– Debetkort og/eller
– Betalingskort
.

Overføring eller mottak

Gratis (når det ikke omfatter valutakonvertering)

3,4 % + fast gebyr

 

A1.2 Internasjonal personlig transaksjon: betalingsgebyrer

Hvis du vil finne gebyret som påløper ved en betaling via en internasjonal personlig transaksjon til en bruker i et bestemt land, følger du trinnene nedenfor.

Vær oppmerksom på at gebyret skal betales av enten sender eller mottaker, ikke av begge. Les gjennom A4.2.3 i vedlegg 1 for å få ytterligere informasjon.

Trinn 1. Finn mottakerens land i tabellen nedenfor (i den første kolonnen fra venstre).
Trinn 2. Fastslå hvilken region senderens land ligger i (andre kolonne).
Trinn 3. Finn det aktuelle gebyret basert på betalingsmetoden(e) som benyttes (tredje og fjerde kolonne).

 

Mottakerens land

Avsenderens land

Gebyr for delen av en betaling finansiert av eksisterende PayPal-saldo eller bankkonto

Gebyr for delen av en betaling finansiert med betalingskort

Albania, Andorra, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland (inkludert Ålandsøyene), Gibraltar, Hellas, Irland^, Island, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Portugal, Romania, Russland, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia (inkludert Kanaløyene og Isle of Man), Sveits, Sverige, Tsjekkia, Ungarn, Østerrike.

Nord-Europa

0,4 %

3,8 % + fast gebyr

USA, Canada, Europa I

0,5 %

3,9 % + fast gebyr

Europa II

1,0 %^

4,4 % + fast gebyr

Alle andre land^^

1,5 %^

4,9 % + fast gebyr

Belgia, Frankrike, Fransk Guyana, Guadeloupe, Italia, Martinique, Mayotte, Nederland, Réunion.

Nord-Europa

0,4 %

3,8 % + fast gebyr

USA, Canada, Europa I

0,5 %

3,9 % + fast gebyr

Europa II

1,3 %

4,7 % + fast gebyr

Alle andre land^^

1,8 %

5,2 % + fast gebyr

Tyskland

Nord-Europa

1,8 %

3,7 % + fast gebyr

USA, Canada, Europa I

2,0 %

3,9 % + fast gebyr

Europa II

3,0 %

4,9 % + fast gebyr

Alle andre land^^

3,3 %

5,2 % + fast gebyr

Polen

Nord-Europa

0,9 %

3,8 % + fast gebyr

USA, Canada, Europa I

1,0 %

3,9 % + fast gebyr

Europa II

1,5 %

4,4 % + fast gebyr

Alle andre land^^

2,0 %

4,9 % + fast gebyr

Australia

Hvor som helst^^

1,0 %

3,4 % + fast gebyr

Japan

Hvor som helst^^

0,3 %

3,9 % + fast gebyr

USA og Canada

Hvor som helst^^

1,0 %

3,9 % + fast gebyr

Alle andre land^^

Hvor som helst^^

0,5 %^

3,9 % + fast gebyr^

 

Merknad: Gebyrer for internasjonale betalinger i euro eller svenske kroner mellom kontoer registrert i EU eller EØS er de samme som for innenlandske transaksjoner.

 ^^ Avhengig av tilgjengelighet til tjenesten for brukeren som er registrert i det bestemte landet.»

 

8. Andre endringer

Deler av PayPals brukeravtale har blitt endret for å:

 • klargjøre og endre formuleringer, inkludert følgende eksisterende deler:

Punkt

Endring

 • Andre avsnitt i starten av brukeravtalen

Dette punktet er endret slik at det også henvises til EUs andre direktiv om betalingstjenester ((EU) 2015/2366) («PSD2»), EU-direktivet som oppdaterer EUs direktiv om betalingstjenester (2007/64/EF).

 • 2.3 Saldo og transaksjonsinformasjon

Dette punktet heter nå «Kontoinformasjon (inkludert saldo og transaksjonsinformasjon)».

 • 2.6 Saldo i flere valutaer.

Dette punktet er endret for å klargjøre gjeldende ordlyd om hvordan det kan oppstå en valutakonvertering som innebærer at det påløper et valutakonverteringsgebyr, i forbindelse med administrering av saldoer i flere valutaer.

 • 4.7 Forhandleren har utsatt betalingsbehandlingen

Dette punktet er endret for å klargjøre ytterligere hvordan det kan oppstå et tilfelle der forhandleren utsetter betalingsbehandlingen (spesielt i tilfeller der forhandleren selger på elektroniske plattformer eller du betaler for enkelte varer som må sendes til deg eller kan bli ytterligere endret av forhandleren).  Endringene fastsetter også hva som skjer i slike tilfeller og legger til ytterligere kontekst av klarhetshensyn.

 • 4.8 Forhåndsgodkjente betalinger

Dette punktet heter nå «Forhåndsgodkjente betalinger (også kjent som automatiske betalinger)» og har ytterligere endringer av klarhetshensyn.

 • 4.10 Overføring av e-penger i flere valutaer.

Dette punktet er endret av klarhetshensyn.

 • 5. Motta penger – innledning

Dette punktet er endret av klarhetshensyn.

 • 5.4 Feilaktig representasjon

Dette punktet har nå overskriften «PayPal og kundene dine», med ytterligere endringer for klarhet.

 • 9.1j. Restriksjonsbelagte aktiviteter – bruke en anonymiserende proxy

Dette punktet er endret av klarhetshensyn og inneholder ikke-uttømmende eksempler på bruk av en anonymiserende proxy.

 • 12.1 – Identifisere feil og/eller uautoriserte transaksjoner

Dette punktet er endret av klarhetshensyn.

 • 12.2 Varsle PayPal om feil, uautoriserte transaksjoner og/eller uriktig eller uautorisert bruk av betalingsinstrumentet.

Dette punktet er endret av klarhetshensyn.

 • 12.3 Gjennomgang av feilrapporter.

Dette punktet er endret av klarhetshensyn.

 • 12.4 Ansvar ved uautoriserte transaksjoner

Dette punktet er endret av klarhetshensyn.

 • 12.5 Rett til refusjon.

Dette punktet er endret av klarhetshensyn.

 • 14.2 (ECC-Net, Financial Ombudsman Service og CSSF)

Dette punktet er oppdatert med detaljer om EUs nettsted for elektronisk tvisteløsning.

 • 15.1 Gjeldende lovverk og jurisdiksjon.

Dette punktet er oppdatert slik at det er «lovene i England og Wales» og «domstolene i England og Wales» som danner grunnlaget for bestemmelsene knyttet til gjeldende lov i brukeravtalen og forholdet mellom oss og gjeldende domstol, dersom du skal reise et krav mot oss i en domstol. Endringene endrer ikke på annen måte de nåværende rettighetene dine.

 • 15.11 Bedriftskunder.

Dette punktet er endret slik at det henvises til tilsvarende bestemmelser i EUs andre direktiv om betalingstjenester (EU 2015/2366) («PSD2»), EU-direktivet som oppdaterer EUs direktiv om betalingstjenester (2007/64/EF).

 • 15 (definisjoner)

Dette punktet er endret for å:

 

 • klargjøre følgende definisjoner: Autorisere (med følgeendringer for punkt 4.1e.b), og Forhåndsgodkjent betaling (denne typen betaling kalles også Automatisk betaling), og
 • introdusere følgende nye definerte begreper:.AIS-leverandør, PIS-leverandør

 • rette mindre typografiske feil.

 

Varsel om endring av den forretningsmessige avtalen for PayPals betalingskortfinansierte behandlingstjenester (Worldpay)

Ikrafttredelsesdato: 9. januar 2018

 

Dette varselet gjelder bare hvis du har godtatt vilkårene for de forretningsmessige avtalene (vanligvis hvis du er en bruker som mottar kortfinansierte betalinger for kommersielle transaksjoner).

Selv om PayPal ikke er en part i de forretningsmessige avtalene, påvirker disse avtalene hvordan du mottar kortfinansierte betalinger med PayPals tjenester. De utgjør direkteavtalene dine med PayPals bankpartnere, som gjør at du kan motta kortfinansierte PayPal-betalinger. 

De forretningsmessige avtalene gjelder for forhandlere over hele verden – dette innebærer at ikke alle endringer i disse avtalene påvirker forhandlere hjemmehørende i Europa. Vi har utelukkende varslet om endringene som påvirker forhandlere hjemmehørende i Europa.

Dette varselet gjelder kun den forretningsmessige avtalen for PayPals betalingskortfinansierte behandlingstjenester (Worldpay).  Den forretningsmessige avtalen til HSBC Bank for betalingskortbehandlingstjenester (som vises i samme dokument som Worldpay-avtalen), blir ikke berørt og endres ikke som et resultat av dette varslet.

Du kan finne den endrede versjonen av Forretningsmessig avtale for PayPals kortfinansierte behandlingstjenester (Worldpay) under den gjeldende avtalen ved å klikke her eller ved å åpne den via «Brukeravtale»- eller «Juridiske avtaler»-lenken på de fleste PayPal-sider.

Vi gjør oppmerksom på at den endrede forretningsmessige avtalen for PayPals kortfinansierte behandlingstjenester (Worldpay) også blir endret for forhandlere med base utenfor Europa – forhandlere med base i Europa blir ikke berørt av disse bestemte endringene.

 

 

Denne siden gir forhåndsinformasjon til brukerne om viktige endringer som gjelder Brukeravtalen for PayPal-tjenester, eller andre retningslinjer. Denne siden viser oppdateringer av retningslinjene med fremtidige effektueringsdatoer. Gå til «Tidligere oppdateringer av retningslinjene» for å se tidligere oppdateringer av retningslinjene.

 

Varsel om endring i PayPals brukeravtale

Effektiv dato (og utstedt på): 27. april 2017

 

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi gjør endringer i PayPals brukeravtale, kontrakten som regulerer forholdet ditt med PayPal. 

Du trenger ikke gjøre noe for å akseptere endringene ettersom de automatisk trer i kraft på datoen nevnt ovenfor.

 

1. PayPals selgerbeskyttelse

Punkt 11 er endret for å utvide dekningen for selgerbeskyttelse, slik at den også dekker salg av alle immaterielle varer som oppfyller betingelsene (unntatt digitale varer og lisenser for digitalt innhold) og tjenester,

Punkt 11 lyder nå som følger:

«11. Selgerbeskyttelsesprogram

11.1 Hva er PayPals selgerbeskyttelse?

Vi refunderer beløp for krav, tilbakeføringer eller reverseringer foretatt mot deg basert på følgende grunner:

 1. Det ble utstedt en tilbakeføring eller en reversering mot deg på grunn av en «uautorisert betaling» (med unntak for eventuelle uautoriserte betalinger som ble foretatt via en løsning som PayPal ikke er vert for), eller
 2. En tilbakeføring eller et krav ble utstedt fra deg fordi kjøperen sier at varen aldri kom fram,

når PayPal mottar bevis fra deg på at varen er postet eller levert i tråd med kravene fastsatt nedenfor, med forbehold om ytterligere bestemmelser i dette punkt 11 (herunder, kvalifiseringskrav i punkt 11.6).

Les avsnitt 13 (PayPals kjøperbeskyttelse) for å forstå hvordan et krav mot deg kan oppstå.  Hvis du selger eller markedsfører til kjøpere i andre land, bør du lese retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse som gjelder for landene kjøperne dine befinner seg i (de relevante retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse er tilgjengelige her, og de er også tilgjengelige via bunntekstene «Juridisk» eller «Juridiske avtaler», som du finner på de fleste sidene på PayPals nettsted), siden disse reglene da vil gjelde for deg som betalingsmottaker eller selger.

Les også punkt 5.3 (Risiko for reverseringer, tilbakeføringer og krav) for å forstå risikoen for reverseringer, tilbakeføringer og krav som oppstår når du mottar en betaling.

11.2 PayPals selgerbeskyttelse er tilgjengelig for:

 1. Betalingsmottakere med registrert(e) PayPal-konto(er) i Norge som mottar PayPal-betalinger fra kjøpere som foretar et kvalifisert kjøp via eBay (på verdensbasis og overalt PayPal er akseptert), og
 2. Betalingsmottakere med registrert(e) PayPal-konto(er) i Norge: som mottar PayPal-betalinger fra kjøpere som gjør kvalifiserte kjøp utenfor eBay.

PayPals selgerbeskyttelse dekker ikke krav, tilbakeføringer og/eller reverseringer som begrunnes med at kjøpet avviker vesentlig fra beskrivelsen (AVFB), og heller ikke for varer du leverer personlig eller hentes personlig.


11.3 Hvor mye beskyttelse gir PayPals selgerbeskyttelse?

PayPal betaler deg hele beløpet for en kvalifisert betaling som er gjenstand for et krav, tilbakeføring, eller reversering, og frafaller tilbakeføringsgebyret, hvis aktuelt.

 1. Vi kan hindre deg i å kvalifisere for PayPals selgerbeskyttelse hvis vi har rimelig grunn til å tro at det er en økt risiko knyttet til kontoen din. Når vi vurderer risikoen, tar vi følgende i betraktning:
 • Det totale pengebeløpet og antallet krav, tilbakeføringer eller reverseringer som har inntruffet i sammenheng med PayPal-kontoen din,
 • risikoen kontoen din utgjør for PayPals integritet og systemer, samt
 • potensielle tap for oss eller brukerne våre.
 1. Vi kan hindre deg i å kvalifisere for PayPals selgerbeskyttelse hvis denne er knyttet til en annen konto som har blitt suspendert.
 2. Suspensjonen oppheves når vi ikke lenger har rimelig grunn til å tro at kontoen din utgjør økt risiko.


11.4 Hva skjer når en kjøper registrerer et krav, en tilbakeføring eller reversering?

PayPal vil midlertidig reservere penger på kontoen din for å dekke hele kravs- tilbakeførings- eller reverseringsbeløpet. Se punkt 10.1.d for nærmere detaljer om prosessen om midlertidig reservering av penger.


11.5 Hvis betalingen ikke dekkes av PayPals selgerbeskyttelse, fjerner PayPal pengene fra kontoen din og returnerer pengene til kjøperen. I tillegg er du ansvarlig for PayPals tilbakeføringsgebyr, hvis aktuelt.


11.6 Kvalifikasjonskrav

Hva er kvalifiseringskravene for PayPals selgerbeskyttelse?

Hvis du har mottatt mer enn 100 000 euro per måned minst en gang i løpet av en sammenhengende periode på 6 måneder på PayPal-kontoen din og/eller du tar betalt for bruken av PayPal (når loven som gjelder deg tillater at du tar slik betaling), er du ikke kvalifisert for PayPals selgerbeskyttelse og avsnitt 11.5 gjelder deg, med mindre annet er avtalt mellom deg og PayPal. PayPal vurderer kvalifisering for selgerbeskyttelse i oktober og april hvert kalenderår.

For å være kvalifisert for PayPals selgerbeskyttelse, må du innfri alle disse kravene for å være dekket:

 1. Du må respektere kravene spesifisert i punkt 11.3 i forhold til PayPal-kontoen din.
 2. Transaksjonen skal merkes av PayPal som kvalifisert eller delvis kvalifisert for PayPals selgerbeskyttelse på kontosiden «Transaksjonsdetaljer».
 3. Hvis den er merket som kvalifisert, gjelder beskyttelsen både for uautoriserte betalinger og hvis varen ikke er mottatt.
 4. Hvis den er merket delvis kvalifisert, gjelder beskyttelsen bare hvis varen ikke er mottatt.
 5. Du må sende materielle varer til leveringsadressen som er angitt på siden for transaksjonsdetaljer. Dersom varen er levert personlig eller hvis betalingsmottakeren sender varen til en annen adresse (for eksempel hvis kjøperen ber om at varen sendes til annen adresse slik som en «jobbadresse» eller en «gaveadresse»), er du ikke kvalifisert for refusjon i henhold til vilkårene i PayPals selgerbeskyttelse.
 6. Du får tilgang til siden «Transaksjonsdetaljer» ved å logge på PayPal-kontoen, velge «Aktivitet» og deretter «Detaljer» for transaksjonen.
 7. Du må følge kravene for frakt som står beskrevet nedenfor.
 8. Du må godta en enkeltbetaling fra én PayPal-konto for kjøpet.
 9. Du må svare på PayPals forespørsler om dokumentasjon og annen informasjon som med rimelighet kan kreves av PayPal for å undersøke saken innen rimelig tid.


11.7 Hva er forsendelseskravene?

Type frakt

Beskyttelse mot uautorisert betaling

Beskyttelse mot vare ikke mottatt

Nasjonal/internasjonal

Bevis på forsendelse (for materielle varer) eller leveringsbevis (for immaterielle eller virtuelle varer og tjenester)

Leveringsbevis

* Hvis betalingen er for forhåndsbestilte varer eller varer som er laget på bestilling, kreves porto i henhold til retningslinjene for frakt eller andre spesifiseringer fremsatt på selgerens nettsted.


11.8 Hva er forsendelsesbevis?

Elektronisk eller fysisk dokumentasjon fra et fraktselskap som inneholder følgende:

 1. Status «Sendt» (eller tilsvarende) og forsendelsesdato.
 2. Mottakers adresse, som minst viser by/fylke eller postnummer (eller tilsvarende internasjonalt).
 3. Offisiell godkjenning fra fraktselskapet (for eksempel et poststempel, en kvittering eller elektronisk sporingsinformasjon). Hvis du har leveringsbevis trenger du imidlertid ikke forsendelsesbevis.


11.9 Hva er leveringsbevis?

«Leveringsbevis (for materielle varer)» betyr nettbasert dokumentasjon fra et fraktselskap som inneholder følgende:

 1. Status «Levert» (eller tilsvarende) og leveringsdato.
 2. Mottakers adresse, som minst viser by/fylke eller postnummer (eller tilsvarende internasjonalt).

«Leveringsbevis (for immaterielle eller virtuelle varer og tjenester)» betyr bevis på at varen som ble kjøpt er levert, og som inneholder følgende (ikke-uttømmende liste):

 1. Datoen varen eller tjenesten ble levert,
 2. Mottakerens adresse (e-post-/IP-adresse osv.) der dette er aktuelt.


11.10 Hvilke eksempler finnes på varer/transaksjoner/saker som ikke er kvalifiserte for PayPals selgerbeskyttelse?

 1. Lisenser for digitalt innhold og digitale varer. Der PayPal etter eget skjønn kan velge enkelte immaterielle varer, lisenser for digitalt innhold og/eller tjenester som oppfyller betingelsene fra tid til annen, med mindre annet er avtalt skriftlig med PayPal, oppfyller følgende aldri betingelsene:
  1. Varer som tilsvarer kontante penger (inkludert og uten begrensning, elementer med forhåndsbetalt verdi – for eksempel gavekort og forhåndsbetalte kort).
  2.  Betalinger tilknyttet finansielle produkter og investeringer.
  3. donasjoner.
 2. Varer du leverer (eller som hentes) personlig.
 3. Transaksjoner som gjøres gjennom Zong eller Website Payment Pro (PayPal direktebetaling og virtuell terminal).
 4. Krav, tilbakeføringer og reverseringer for varer som avviker vesentlig fra beskrivelsen, og/eller krav som reises direkte overfor eBay.
 5. Varer kjøpt via klassifiserte oppføringer.
 6. Tvister registrert direkte hos PayPal via løsningssenteret i henhold til avsnitt 13 i denne avtalen.
 7. Betalinger tilknyttet gull (enten i fysisk form eller i form av aksjer).
 8. PayPal-massebetalingstransaksjoner.

 

2. Andre endringer
Deler av PayPals brukeravtale er endret for å gjøre mindre typografiske endringer i henhold til endringene som er beskrevet i avsnitt 1 ovenfor.

 

 

 

Varsel om endring i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 27. januar 2017 (ikrafttredelsesdatoer finner du i hver individuelle avtale nedenfor)

 

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi foretar endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal. 

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom dette varselet for å gjøre deg kjent med de forestående endringene.

Du trenger ikke gjøre noe for å akseptere endringene ettersom de automatisk trer i kraft på datoene nevnt nedenfor. Hvis du ikke ønsker å akseptere dem, kan du kontakte oss før ovennevnte dato og be oss om å stenge kontoen din (https://www.paypal.com/no/cgi-bin/?&cmd=_close-account) umiddelbart uten at det påløper ekstra kostnader.

Vi håper imidlertid at du fortsetter å bruke PayPal og drar nytte av følgende fordeler:

Det er raskt

Du trenger ikke skrive inn kortdetaljene dine hver gang du betaler, og dermed kan du betale raskere på nettet.

Det er enkelt

PayPal er en foretrukket nettbetalingsmetode i Norge fordi det er en smart og praktisk måte å betale på med bare noen få klikk. Du trenger bare en e-postadresse og et passord.

Gjennomgå de gjeldende juridiske avtalene
 


Varsel om endring i PayPals brukeravtale.

Ikrafttredelsesdato: 27. april 2017

 

Du kan finne den endrede versjonen av PayPals brukeravtale under den gjeldende avtalen ved å klikke her, eventuelt kan du åpne den via «Brukeravtale»- eller «Juridiske avtaler»-lenken på de fleste PayPal-sider.

 1. Betalingsmetoder
  Vi legger til et nytt punkt 3 (Betalingsmetoder) som kombinerer, omorganiserer og endrer følgende eksisterende avsnitt:
  • 3.4 (Standard betalingsmetoder),
  • 3.5 (Foretrukket betalingsmetode),
  • 3.6 (Begrensninger i betalingsmetoder),
  • 3.7 (Bankoverføringer) og
  • 3.13 (Kortinformasjon),

  i et eget punkt for å avklare ytterligere (blant annet) hvordan betalingsmetodene dine kan bli valgt og brukt (og hvordan særskilte finansieringsordninger kan bli brukt) til å etterfylle kontosaldoen din med e-penger.

  Spesielt omhandler punkt 3.6 hvordan en foretrukket betalingsmetode kan bli valgt og brukt til et betalingsoppdrag. I slike tilfeller vil e-penger som er innhentet fra de gjeldende særskilte finansieringsordningene dine (tidligere «særskilte betalingsmetoder») og fra eksisterende PayPal-saldo, bli brukt (i den rekkefølgen) før e-penger som er innhentet fra de foretrukne betalingsmetodene, til å dekke et betalingsoppdrag. 

  Etter PayPals innføring av et nytt rammeverk for betalingsmetoder (som skal skje ved et ytterligere varsel om dette som PayPal publiserer på siden med oppdateringer av retningslinjer, som er tilgjengelig via Juridisk-lenken på de fleste PayPal-sider på eller etter 27. april 2017 etter PayPals eget skjønn), kan PayPal bruke den foretrukne betalingsmetoden din til å innhente e-penger for å dekke enkelte betalingsoppdrag selv om du har en eksisterende kontosaldo, med videre forbehold for resten av PayPal-brukeravtalen.

  Nytt punkt 3 lyder som følger:

  «3. Betalingsmetoder.

  3.1 Tilknytte en betalingsmetode. Du kan tilknytte eller fjerne tilknytning for et betalingskort, et forhåndsbetalt kort (i enkelte tilfeller), en bankkonto eller PayPal Credit som betalingsmetode for kontoen din. Pass på at opplysningene om betalingsmetodene dine er oppdatert (f.eks. kortnummer og utløpsdato). Hvis disse opplysningene endres, kan vi oppdatere dem som anvist av banken eller kortutstederen uten at du gjør noe.

  Du kan velge å bekrefte kortet ditt eller bankkontoen din, slik at vi kan kontrollere at kortet eller bankkontoen er gyldig og at du er eieren. Vi kan tillate deg å gjøre dette ved å følge Knytt til og bekreft kort-prosessen (for kort) eller bankbekreftelsesprosessen (for bankkontoer) eller andre prosesser som vi varsler deg om, eller som vi kan publisere fra tid til annen.

  3.2 Kort. Ved å tilknytte et betalingskort eller (i enkelte tilfeller) forhåndsbetalt kort som betalingsmetode, gir du PayPal en vedvarende rett til automatisk å belaste dette kortet med beløpet som er nødvendig for å kjøpe e-pengene som trengs i saldoen din for å dekke et betalingsoppdrag (pluss transaksjonsgebyrer som skal betales til oss) når kortet er gjeldende betalingsmetode for det betalingsoppdraget i henhold til denne avtalen. Du kan oppheve den vedvarende retten til å belaste kortet ved å fjerne kortet som betalingsmetode fra kontoprofilen din.

  3.3 Bankkontoer. Ved å tilknytte bankkontoen din som en betalingsmetode, gir du PayPal en vedvarende rett (underlagt vilkårene i fullmakten som brukes av banken din til å opprette og opprettholde den retten) til automatisk å belaste bankkontoen din med beløpet som er nødvendig for å kjøpe e-penger som kreves i saldoen din:

  • til å dekke et betalingsoppdrag til en annen bruker (pluss transaksjonsgebyrer som skal betales til oss) når bankkontoen er gjeldende betalingsmetode for dette betalingsoppdraget i henhold til denne avtalen: eller
  • når du bruker funksjonen «Legg til penger» i kontosammendraget.

  Du gir PayPal rett til å gjenta eventuelle belastninger som du godkjente hvis de returneres på grunn av utilstrekkelig eller ikke-innhentet beløp. Hvis du avbryter en direktebelastning (herunder en SEPA Direct Debit-betaling), godtar du at du skal tilbakebetale oss verdien for eventuelle varer eller tjenester du har brukt denne direktebelastningen til.

  Du godtar at når PayPal mottar en betaling fra bankkontoen din for å fylle på e-penger på kontoen din, kan PayPal reservere pengene på reservekontoen din så lenge PayPal mener det finnes en risiko for manglende dekning. I slike tilfeller blir e-pengene ikke gjort tilgjengelig for deg på bankkontoen din (heller ikke for å utføre eventuelle betalingsoppdrag som bankbetalingen er ment å dekke) før PayPal vurderer risikoen for manglende dekning som over. Inntil da vil bankbetalingen vises som «Ikke klarert» i kontoopplysningene dine. PayPal er ikke i besittelse av all den informasjon som er nødvendig for å kunne stille pengene fra bankbetalingen til din disposisjon før vi vurderer at risiko for manglende dekning er over.

  PayPal forbeholder seg retten til å kreve at du finansierer betalingsforespørselen din ved å bruke bankkontoen for å redusere risikoen (inkludert, uten begrensning, risiko for manglende dekning) forbundet med betalingsoppdraget ditt.

  3.4 SEPA Direct Debit (for brukere med registrerte adresser i Kypros, Estland, Hellas, Irland, Latvia, Litauen, Malta, Slovakia og Slovenia): Etter innføringen av SEPA Direct Debit-fullmakter hos PayPal i landet der du bor, gir du PayPal en SEPA Direct Debit-fullmakt hver gang du registrerer en bankkonto hos PayPal eller betaler med en ny bankkonto for første gang. Du kan få utelukkende tilgang til slike fullmakter og fullmaktsreferansenumre (MRN) i PayPal-kontoprofilen når du ønsker, og tilbakekalle eller endre fullmakter for fremtidige transaksjoner.

  Når du foretar en elektronisk overføring fra bankkontoen din til PayPal via SEPA Direct Debit etter dette, godkjenner du at PayPal bruker fullmakten og trekker beløpet fra bankkontoen din som forklart i punkt 3.4 i denne avtalen, og du godkjenner at banken din tilrettelegger for betaling til PayPal. Du kan fremsette krav om en refusjon fra banken i 8 uker etter datoen da SEPA Direct Debit-betalingen fant sted i samsvar med bankens vilkår.

  PayPal vil informere deg om beløpet for SEPA Direct Debit-betalingen og tidsrammen for når PayPal kommer til å belaste bankkontoen din med beløpet samt kjøpsbekreftelsen. I tilfeller der PayPal sender en forespørsel om SEPA Direct Debit-betaling på nytt på grunn av reversering av den opprinnelige betalingen, vil det ikke bli gitt (ytterligere) informasjon om beløp og tidsramme før forespørselen sendes på nytt.

  3.5 Særskilte finansieringsordninger: Enkelte betalinger kan betales med særskilte finansieringsordninger som er knyttet til kontoen din, for eksempel forhandler-/transaksjonsspesifikk saldo, gavekort eller andre kampanjefinansieringsordninger. Bruken og prioriteringen av disse finansieringsordningene er underlagt bestemte vilkår mellom deg og PayPal («Særskilte finansieringsordninger»). Det nominelle beløpet i de særskilte finansieringsordningene dine kan være synlig i kontooversikten din som en del av den samlede saldoen. Dette beløpet utgjør ikke e-penger, det anses ikke som en del av saldoen din og kan ikke løses inn i kontanter – det representerer bare beløpet i e-penger som PayPal tilbyr seg å utstede og kreditere PayPal-kontoen din på tidspunktet for (og bare ved direkte betaling) en kvalifisert PayPal-betaling, underlagt (og bare for perioden oppsummert i) de ytterligere vilkårene for bruk av den særskilte finansieringsordningen. Hvis en PayPal-betaling som er finansiert av en særskilt finansieringsordning oppheves (inkludert, men ikke begrenset til, reversering) senere, av en hvilken som helst grunn, beholder PayPal beløpet som representerer den delen av PayPal-betalingen som ble finansiert av den særskilte finansieringsordningen og (gitt at den særskilte finansieringsordningen ikke allerede er utløpt) gjeninnsetter den særskilte finansieringsordningen.

  3.6 Foretrukket betalingsmetode. Du kan velge hvilken som helst av betalingsmetodene på kontoen din som din foretrukne betalingsmetode for å få e-penger på saldoen din til å dekke et betalingsoppdrag, med videre forbehold for denne avtalen. PayPal kan fra tid til annen tillate at du velger en foretrukket betalingsmetode for enkelte fremtidige betalingsoppdrag i kontoinnstillingene på www.paypal.com. Det kan hende at den foretrukne betalingsmetoden ikke kan brukes, avhengig av type betalingsmetode, type betalingsoppdrag som skal finansieres eller mottakeren (se også punkt 3.8). For eksempel (ikke-uttømmende liste):

  1. du velger et betalingskort som er utløpt,
  2. det finnes en særskilt finansieringsordning som kan dekke betalingsoppdraget i stedet, og i så fall kan PayPal bruke den særskilte finansieringsordningen for å innhente e-penger til å dekke betalingsoppdraget før vi bruker den foretrukne betalingsmetoden din, eller
  3. du har en eksisterende saldo tilgjengelig til å dekke betalingsoppdraget i stedet, og i så fall kan PayPal bruke den eksisterende saldoen (etter eventuelle tilgjengelige særskilte finansieringsordninger) i e-penger til å dekke betalingsoppdraget, før vi bruker den foretrukne betalingsmetoden din.

  Etter innføringen av det relevante rammeverket hos PayPal (som skal skje ved et ytterligere varsel om dette som PayPal publiserer på siden med oppdateringer av retningslinjer, som er tilgjengelig via brukeravtale-lenken på de fleste PayPal-sider på eller etter 27. april 2017 etter PayPals eget skjønn),

  kan PayPal fravike punkt 3.6.c. og bruke din foretrukne betalingsmetode til å innhente e-penger for å dekke enkelte betalingsoppdrag, selv om du har en eksisterende saldo, med videre forbehold for denne avtalen.

  3.7 Ingen foretrukket betalingsmetode valgt/tilgjengelig? Hvis du ikke har valgt en foretrukket betalingsmetode, eller hvis den foretrukne betalingsmetoden er utilgjengelig, vil PayPal innhente e-penger til kontosaldoen for å dekke betalingsoppdraget fra følgende kilder i denne rekkefølgen i den grad de er tilgjengelige:

  1.

  Særskilte finansieringsordninger

  2.

  Eksisterende kontosaldo

  3.

  Standard betalingsmetoder

  Brukt i denne rekkefølgen (i den grad slike betalingsmetoder er tilgjengelige for bruk med kontoen din):

  1. PayPal Credit – der det er tilgjengelig
  2. PayPal-merkede debetkort – der det er tilgjengelig
  3. PayPal-merkede kredittkort – der det er tilgjengelig
  4. Debetkort
  5. Kredittkort

  3.8 Begrensninger i betalingsmetoder. Med henblikk på risikohåndtering kan PayPal begrense betalingsmetodene som er tilgjengelige for en transaksjon. Hvis vi begrenser en betalingsmetode, varsler vi deg om at det er en høyre risiko enn normalt tilknyttet betalingen (f.eks. og uten begrensning, en risiko for at betalingen hevdes å være uautorisert). Et slikt varsel betyr ikke at noen av partene i transaksjonen handler på uærlig eller uredelig måte. Det betyr at det kan være et høyere risikonivå enn normalt tilknyttet betalingen. Betalingsmetoder kan også bli begrenset hvis du foretar en PayPal-betaling gjennom enkelte tredjepartsnettsteder eller -applikasjoner. Når du bruker PayPal Business Payments kan du bare finansiere PayPal-betalingen med den eksisterende saldoen din.

  Hvis betalingsmetodene dine er begrenset, kan du velge å fortsette med transaksjonen under den forutsetning at du kan få færre muligheter for tvisteløsning dersom transaksjonen viser seg å være utilfredsstillende (for eksempel hvis en av betalingsmetodene dine er betalingskortet ditt, men som en følge av begrensningen av betalingsmetoder, kan du ikke finansiere PayPal-betalingen med betalingskort, får du ikke tilbakeføringsrett for PayPal-betalingen).»

 1. Betalingsoppdrag for betaling til en annen bruker eller en overføring
  Vi har lagt til nytt punkt 4.2 og 4.3 for å klargjøre instruksjoner og autorisasjoner som du gir med hensyn til e-penger på kontosaldoen din når du sender inn et betalingsoppdrag for en betaling til en annen PayPal-bruker eller for en overføring. Nytt punkt 4.2 og 4.3 lyder som følger:

  «4.2 Betalingsoppdrag for betaling til en annen bruker. I samsvar med vilkårene i denne avtalen er betalingsoppdraget for en betaling til en annen bruker (enten en personlig transaksjon eller en kommersiell transaksjon) din instruksjon og autorisasjon til oss om å overføre e-penger fra betalingskontodelen av saldoen din til nevnte PayPal-bruker som ytterligere anvist i betalingsoppdraget ditt. Når du ikke har nok penger i saldoen eller har valgt en foretrukket betalingsmetode, ber du oss samtidig om å hente penger på dine vegne fra den gjeldende betalingsmetoden din og utstede e-penger til betalingskontodelen av saldoen for at betalingen skal bli utført.

  4.3 Betalingsoppdrag for en overføring til egen bankkonto. I samsvar med vilkårene i denne avtalen er betalingsoppdraget for en overføring fra kontoen, din instruksjon og autorisasjon til oss om å løse inn e-penger fra saldoen din. Punkt 6 får også anvendelse på denne typen betalingsoppdrag.»

 1. Hevegrenser (overføring, mottak og overføring til bankkonto)
  Vi har endret:
  • nytt punkt 4.5 (Overføringsgrenser) (dannet av eksisterende punkt 3.2 (Sendegrenser) og 3.3 (Hev sendegrensen din)),
  • nytt punkt 5.1 (Hev mottaksgrensen din) (dannet av eksisterende punkt 4.1), og
  • punkt 6.3 (Hev grensen for overføring til bankkonto)

  til å ha følgende ordlyd (med ny ordlyd understreket):

  «4.5 Overføringsgrenser. Hvis du har en periodisk overføringsgrense på PayPal-kontoen, kan du se den ved å logge på kontoen din og klikke på «Se kontogrensene dine» på siden med kontooversikten. Vi kan, etter eget skjønn (f.eks. og uten begrensning, for å begrense svindel- eller kredittrisiko), innføre begrensninger på hvor mye penger du kan overføre via tjenesten vår. For å heve overføringsgrensen din må du følge trinnene som vi varsler deg om eller publiserer fra tid til annen (som vi eventuelt beskriver i kontooversikten din).

  5.1 Hev mottaksgrensen din. Hvis du har en periodisk mottaksgrense på PayPal-kontoen, kan du se den ved å logge på kontoen din og klikke på «Se kontogrensene dine» på siden med kontooversikten. Vi kan, etter vårt eget rimelige skjønn (f.eks. og uten begrensning, for å begrense svindel- eller kredittrisiko), innføre begrensninger på hvor mye penger du kan motta via PayPal-tjenesten vår. For å heve mottaksgrensen din må du følge trinnene som vi varsler deg om eller publiserer fra tid til annen (som vi eventuelt beskriver i kontooversikten).

  6.3 Hev grensen for overføring til bankkonto. For å heve grensen for overføring til bankkonto må du følge trinnene som vi vil varsle deg om eller publisere fra tid til annen (som vi eventuelt beskriver i kontooversikten).»

 1. Risiko for reverseringer, tilbakeføringer og krav
  Nytt punkt 5.3 (Risiko for reverseringer, tilbakeføringer og krav (eksisterende punkt 4.3) er endret for å klargjøre at når du mottar en betaling, er du ansvarlig overfor PayPal for hele beløpet pluss eventuelle kostnader som påløper for oss (for eksempel når banker belaster oss for reverseringen) og eventuelle gebyrer hvis betalingen senere kjennes ugyldig uansett grunn. Nytt punkt 5.3 med endringer lyder nå som følger (med ny ordlyd understreket):

  «5.3 Risiko for reverseringer, tilbakeføringer og krav. Selv om du har mottatt en betaling til PayPal-kontoen din, er ikke pengene nødvendigvis klarerte. Et varsel om at e-penger er betalt/overført til deg, betyr ikke at e-pengene er mottatt på kontoen din med mindre du har godtatt betalingen. Du aksepterer og godtar at en betalingstransaksjon er fullført og mottatt av deg selv om den blir gjenstand for en reversering eller tilbakeføring. Krav, reserve eller tilbakehold. Når du mottar en betaling, er du ansvarlig overfor PayPal for hele betalingsbeløpet pluss eventuelle kostnader som påløper for oss samt eventuelle gebyrer hvis betalingen senere blir kjent ugyldig av en eller annen grunn. I tillegg til andre eventuelle ansvar, hvis det er en reversering, eller hvis du taper en tilbakeføring eller et krav og du har ikke rett til en betaling i henhold til selgerbeskyttelsesprogrammet, skylder du PayPal et beløp som tilsvarer reverseringen, tilbakeføringen, eller kravet og våre gebyrer i henhold til Vedlegg 1 (inkludert et tilbakeføringsgebyr hvis aktuelt), og PayPal belaster saldoen din for å innfordre beløpet. Hvis en avsender av en betaling registrerer et tilbakeføringskrav, avgjør kortselskapet, og ikke PayPal, hvem som får saken avgjort i sin favør. Du kan finne ut mer om tilbakeføringer ved å gå gjennom vår tilbakeføringsguide, som er tilgjengelig via PayPals sikkerhetssenter og avsnittet: «Trygge salg». PayPals Sikkerhetssenter er tilgjengelig via PayPals nettsted.»

 1. Retningslinjer for refusjon, retningslinjer for personvern og sikkerhet.
  Vi har endret nytt punkt 5.7 (eksisterende punkt 4.7 (Retningslinjer for refusjon og personvern) for å klargjøre forpliktelsene dine med hensyn til deling av dine retningslinjer for personvern, forpliktelsene dine med hensyn til sikkerhetsstandarder og våre rettigheter dersom vi finner ut at det har vært (eller at det er en rimelig mulighet for) et sikkerhetsbrudd på nettstedet ditt eller på systemer som kan føre til uautorisert deling av kundeinformasjon. Nytt punkt 5.7 med endringer lyder nå som følger (med ny ordlyd understreket):

  «5.7 Retningslinjer for refusjon, retningslinjer for personvern og sikkerhet. Dersom du selger varer eller tjenester anbefaler vi at du publiserer retningslinjer for returer og retningslinjer for personvern på nettstedet ditt. Retningslinjene dine for personvern må tydelig og uttrykkelig indikere at alle PayPal-transaksjoner er underlagt PayPals retningslinjer for personvern. Du må innføre rimelige administrative, tekniske og fysiske tiltak for å opprettholde sikkerheten og fortroligheten til alle PayPal-data og all PayPal-informasjon, inkludert data og informasjon om PayPal-brukere og PayPal. I tillegg til våre rettigheter etter punkt 10.2 kan vi, dersom vi finner ut at det har oppstått, eller at det er en rimelig mulighet for, et sikkerhetsbrudd på nettstedet eller systemene dine som kan føre til uautorisert deling av kundeinformasjon, iverksette eventuelle andre tiltak som vi anser nødvendige og/eller kreve at du gir oss informasjon om slike eventuelle brudd.»

 1. Løpetid og avslutning av kontoen din
  Punkt 7 (Løpetid og avslutning av kontoen din) er erstattet med et nytt punkt (som innarbeider deler av eksisterende punkt 10.3 (Stenging av kontoen og begrenset tilgang) og 15.6 (Fullstendig avtale og tredjeparts rettigheter)) for å klargjøre hvordan kontoen din kan bli avsluttet og hva som skjer når kontoen er avsluttet. Punkt 7 med endringer klargjør også at (blant annet) følgende skjer ved avslutning av kontoen:
  • brukeravtalen med PayPal opphører, men den fortsetter å gjelde etter opphør i den grad og i det tidsrom som er nødvendig for PayPal for å kunne håndtere avslutningen av kontoen og for å overholde gjeldende lover og regler,
  • du har fortsatt ansvar for alle utestående forpliktelser i henhold til PayPals brukeravtale som er knyttet til PayPal-kontoen din før avslutning,
  • kan vi sperre, begrense eller avbryte din tilgang til eller bruk av våre tjenester, nettsteder, programvare, systemer (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne, eller noen av eller alle tjenestene,
  • PayPal kan beholde kontoinformasjonen din i databasen for det formål å oppfylle sine juridiske forpliktelser, og
  • PayPal kan tilbakeholde kontosaldoen din etter avslutning i den grad og i det tidsrom som med rimelighet er nødvendig for PayPal for å beskytte selskapet og/eller en tredjepart mot risikoen for reverseringer, tilbakeføringer, krav, gebyrer, bøter, straffer og annet ansvar uansett art. Du vil når som helst kunne overføre eventuelle ubestridte penger som PayPal har tilbakeholdt.

  Erstatningen for punkt 7 lyder som følger:

  «7. Løpetid og avslutning av kontoen din

  Denne avtalen starter når du oppretter en PayPal-konto og opphører når kontoen blir avsluttet uansett årsak, men avtalen fortsetter å gjelde etter opphør i den grad og i det tidsrom som er nødvendig for at vi skal kunne håndtere avslutningen av kontoen din og for å overholde gjeldende lover og regler (inkludert, uten begrensning, punkt 1, 7, 8, 10 14, 15, 16 og vedlegg 1).

  Du kan når som helst avslutte kontoen ved å logge på kontoen din, klikke på «Profil»-fanen, klikke på lenken «Avslutt konto» og deretter følge instruksjonene. Se <PayPals Hjelpesenter> for mer informasjon.

  Vi kan avslutte kontoen din når det er hensiktsmessig ved å gi deg to måneders forhåndsvarsel. Vi kan også stenge kontoen når som helst dersom:

  • du opptrer i strid med vilkårene i denne avtalen og/eller vi har rett til å avslutte kontoen i henhold til punkt 10.2,
  • du ikke bruker kontoen din på tre år, eller
  • vi mistenker at noen har hatt tilgang til kontoen uten din godkjenning.

  Hvis vi beslutter å avslutte kontoen din, varsler vi deg om at kontoen stenges, og når det lar seg gjøre begrunner vi hvorfor kontoen stenges og gir deg samtidig muligheten til å overføre eventuelle ubestridte penger som står på kontoen.

  Når kontoen er avsluttet:

  • kan vi kansellere eventuelle forestående transaksjoner, og du taper eventuelle saldoer forbundet med særskilte finansieringsordninger,
  • kan vi sperre, begrense eller avbryte din tilgang til eller bruk av våre tjenester, nettsteder, programvare, systemer (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne, eller noen av eller alle tjenestene,
  • har du fortsatt ansvar for alle utestående forpliktelser i henhold til denne avtalen som er knyttet til kontoen din før avslutning,
  • kan vi beholde kontoinformasjonen din i databasen vår for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, og
  • kan vi tilbakeholde saldoen din etter avslutning i den grad og i det tidsrom som med rimelighet er nødvendig for å beskytte PayPal og/eller en tredjepart mot risikoen for reverseringer, tilbakeføringer, krav, gebyrer, bøter, straff og annet ansvar uansett art. Etter dette tidspunktet vil du kunne overføre eventuelle ubestridte penger som står på kontoen. Kontakt PayPals kundeservice hvis du har spørsmål om penger som står på kontoen når den avsluttes.

  Hvis du er den juridiske representanten til en ufør eller avdød kontoinnehaver, kan du kontakte PayPals hjelpesenter for å få hjelp videre.»

 1. Restriksjonsbelagte aktiviteter
  Punkt 9.1w, 9.1x, 9.1z og 9.1ab er endret for å klargjøre hvordan restriksjonsbelagte aktiviteter anses for å stamme fra visse handlinger du foretar deg (eller unnlatelser fra din side) med hensyn til vår infrastruktur, våre nettsteder, programvare, systemer (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne, noen av tjenestene eller andre PayPal-brukeres bruk av noen av tjenestene og eventuelle data eller opplysninger.
  Et nytt punkt 9.1.aj legges også til for å gjøre det til en restriksjonsbelagt aktivitet å bli utsatt for (eller forårsake at vi mener det er rimelig sannsynlighet for) et sikkerhetsbrudd på nettstedet ditt eller systemene dine som kan føre til uautorisert deling av kundeinformasjon.
  De endrede punktene 9.1w, 9.1x, 9.1z og 9.1ab og det nye punktet 9.1aj lyder som følger (presentert i kontekst med bestemmelsens hovedparagraf med ny ordlyd understreket):

  «9.1 Restriksjonsbelagte aktiviteter. I forbindelse med din bruk av nettstedet vårt, kontoen din, eller PayPal-tjenestene, eller i forbindelse med din samhandling med PayPal, andre brukere eller en tredjepart, må du ikke:

  w. utføre handlinger som medfører en uforsvarlig eller uforholdsmessig stor belastning på tjenestene, infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår eller systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av tjenestene), enten de drives av oss eller på våre vegne,

  x. legge til rette for virus, trojanske hester, skadelig programvare, ormer eller andre datamaskinprogrammeringsrutiner som forsøker å skade eller kan skade, avbryte, ødelegge, misbruke, ugunstig forstyrre, avskjære i skjul eller ekspropriere, eller få uautorisert tilgang til et system, data eller informasjon eller tjenestene,

  z. bruke en enhet, programvare eller rutiner for å omgå programmet vårt for ekskludering av roboter, eller forstyrre eller avbryte eller forsøke å forstyrre eller avbryte infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår, systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne, noen av tjenestene eller andre PayPal-brukeres bruk av tjenestene,

  ab. utføre handlinger som kan føre til at vi mister noen av tjenestene fra våre internett-leverandører, betalingsbehandlere eller andre leverandører eller tjenesteleverandører,

  aj. bli utsatt for (eller forårsake at vi mener det er rimelig sannsynlighet for) et sikkerhetsbrudd på nettstedet ditt eller systemene dine som kan føre til uautorisert deling av kundeinformasjon.»

 1. Handlinger fra PayPal
  Avsnitt 10.2 er endret til:
  • å klargjøre at PayPal kan angi at du ikke lenger oppfyller betingelsene for PayPals selgerbeskyttelse og/eller PayPals kjøperbeskyttelse i ettertid i underpunkt j, og
  • å sette inn et nytt underpunkt k for gjøre det mulig for PayPal å sperre, begrense eller avbryte din tilgang til eller bruk av våre tjenester, nettsteder, programvare, systemer (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne, eller noen av eller alle tjenestene samt, i den grad og i det tidsrom som er tillatt etter gjeldende lov, dataene dine.

  De endrede delene av punkt 10.2 lyder nå som følger (presentert i kontekst med bestemmelsens hovedparagraf og med ny ordlyd understreket):

  «10.2 Handlinger av PayPal. Hvis vi har grunn til å tro at du har deltatt i restriksjonsbelagte aktiviteter, kan vi iverksette ulike tiltak for å beskytte PayPal, en bruker, en tredjepart, eller deg fra reverseringer, tilbakeføringer, krav, gebyrer, bøter, straffer og annet ansvar. Tiltakene vi kan iverksette omfatter, men er ikke begrenset til følgende:

  j. Vi kan angi at du ikke lenger oppfyller betingelsene for PayPals selgerbeskyttelse og/eller PayPals kjøperbeskyttelse (inkludert i ettertid).

  k. Vi kan sperre, begrense eller avbryte din tilgang til våre tjenester, nettsteder, programvare, systemer (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne, og i den grad og i det tidsrom som er tillatt etter gjeldende lov, dataene dine.

 1. Reservert betaling
  Ettersom en økt risiko eller eksponering for PayPals kunder og/eller dennes tjenesteleverandører (utover PayPal) kan redusere din eller andre PayPal-kunders sikre tilgang og/eller bruk av betalingsinstrumentet ditt, kontoen eller tjenesten generelt, endres punkt 10.5.a for å klargjøre at PayPal vil vurdere disse risikofaktorene (i tillegg til risikoen eller eksponeringen for PayPal) når vi bestemme risiko- eller eksponeringsnivået som er knyttet til kontoen din, med det formål å bestemme om betalingen din skal reserveres. Punkt 10.5a med endringer lyder nå som følger (med ny ordlyd understreket):
  «10.5 Reservert betaling
  a. Du samtykker i at dersom enten:

   

  i. du mottar en betaling som involverer transaksjonsrisiko, eller

  ii. det kan være en høyere enn akseptabel risiko eller eksponering knyttet til kontoen din (basert på informasjon som er tilgjengelig for PayPal på det aktuelle tidspunktet, og som PayPal under alle omstendigheter og etter eget skjønn anser som akseptabel risiko eller eksponering for PayPal, dets kunder og/eller dets tjenesteleverandører),


  kan PayPal etter eget rimelige skjønn holde tilbake pengene eller eventuelle andre betalinger. Hvis PayPal reserverer penger på kontoen din, varsler vi deg om dette (inkludert og uten begrensning, om hvor lenge de blir reservert) – pengene oppbevares på reservekontoen din, og pengene blir vist som «forestående» på PayPal-saldoen din. Vi varsler deg kanskje om reserveringen via godkjente tredjeparter (slik som partnerplattformer der du overfører penger).

  …»

 1. Deling av årsakene til handlingene våre
  Et nytt punkt 10.7 er lagt til for å redegjøre for de tilfeller når vi kan beslutte ikke å dele informasjon med deg om beslutninger vi gjør om samarbeidet med deg. Nytt punkt 7 lyder som følger:

  «10.7 Deling av årsakene til handlingene våre

  Våre beslutninger om å utføre handlingene fastsatt i dette punkt 10 og eventuelle andre handlinger vi iverksetter i forbindelse med denne avtalen, enten de begrenser eller utvider din tilgang til tjenesten, infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår eller systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av tjenestene), enten de drives av oss eller på våre vegne (herunder, uten begrensning, eventuelle blokkeringer, begrensninger, suspenderinger, avslutninger, tilbakeholding og reserveringer), kan være basert på konfidensielle kriterier som er viktige for vår risikohåndtering og for beskyttelsen av PayPal, kundene våre og/eller tjenesteleverandørene. I tillegg kan regelverk eller offentlige myndigheter begrense oss fra å dele visse opplysninger med deg om slike beslutninger. Vi har ingen forpliktelse til å dele detaljer om risikohåndteringen vår, sikkerhetsprosedyrene våre eller den konfidensielle informasjonen vår med deg.»

 1. PayPals selgerbeskyttelse
  Punkt 11.10 er endret for å oppsummere at følgende varer/transaksjoner/saker ikke oppfyller betingelsene for PayPals selgerbeskyttelse:

  1. betalinger tilknyttet gull (enten i fysisk form eller i form av byttehandel) og

  2. PayPal-massebetalingstransaksjoner.

  Nytt punkt 11.10.f og 11.10.g lyder som følger (presentert i kontekst innenfor punkt 11.10, med ny ordlyd understreket):

  «11.10 Hvilke eksempler finnes på varer/transaksjoner/saker som ikke oppfyller betingelsene for PayPals selgerbeskyttelse?

  f. Betalinger tilknyttet gull (enten i fysisk form eller i form av byttehandel).

  g. PayPal-massebetalingstransaksjoner.»

 1. PayPals kjøperbeskyttelse
  Punkt 13.3 er endret for å utelate følgende typer transaksjoner fra å være dekket av PayPals kjøperbeskyttelse:
  1. betalinger til statlige organer – med unntak av statlige foretak eller forhandlere som opptrer med fullmakt fra statlige organer,
  2. betalinger tilknyttet gull (enten i fysisk form eller i form av byttehandel) og
  3. PayPal-massebetalingstransaksjoner.

  Punkt 13.3 med endringer lyder nå som følger (med ny ordlyd understreket):

  «13.4 Hvilke betalingstyper oppfyller betingelsene for refusjon i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse?

  Kjøp av de fleste varer og tjenester oppfyller betingelsene (inkludert reisebilletter, immaterielle gjenstander, slik som tilgang til digitalt innhold og andre lisenser), med unntak av følgende transaksjoner:

  • betalinger til statlige organer (med unntak av statlige foretak) eller forhandlere som opptrer på fullmakt fra statlige organer,

  • 16. betalinger tilknyttet gull (enten i fysisk form eller i form av byttehandel) og
  • 17. PayPal-massebetalingstransaksjoner.»
 1. Gjeldende lovverk
  Vi har endret et nytt punkt 15.1 (eksisterende punkt 14.3) for å klargjøre at valget av engelsk lov som gjeldende lov i PayPal-brukeravtalen skjer med forbehold for dine lokale, ufravikelige rettigheter. Punkt 15.1 lyder nå som følger (med ny ordlyd understreket):

  «15.1 Gjeldende lovverk og jurisdiksjon. Denne avtalen og forholdet mellom oss er underlagt engelsk lov, med forbehold for dine lokale, ufravikelige rettigheter. Klager som ikke kan løses på annen måte, sender du til engelske domstolers ikke-eksklusive domsmyndighet, som stammer fra eller er relatert til denne avtalen eller levering av PayPal-tjenestene våre, uten at dette går på bekostning av din rett til å starte en sak mot PayPal i denne sammenhengen for Luxembourgs kompetente domstoler i Luxembourg. Enkelt sagt betyr «engelske domstolers ikke-eksklusive domsmyndighet» at hvis du var i stand til å reise et krav som følger av denne avtalen mot oss i retten, ville en kompetent domstol være en domstol i England, men du kan også velge å reise saken for en domstol i et annet land i stedet.»

 1. Ingen garanti
  Nytt punkt 15.4 (eksisterende punkt 14.6) er endret for å klargjøre omfanget av rettighetene dine i forbindelse med ytelsen til og tilgjengeligheten av PayPal-tjenestene, infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av PayPal-tjenestene), enten de drives av oss eller på våre vegne. Nytt punkt 15.4 med endringer lyder nå som følger (med ny ordlyd understreket):

  «15.4 Ingen garanti.Vi leverer deg PayPal-tjenestene, infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av PayPal-tjenestene), enten de drives av oss eller på våre vegne, i henhold til dine lovbestemte rettigheter, men for øvrig leveres de uten noen garanti eller betingelser, verken uttrykkelig eller underforstått, med mindre det uttrykkelig er bestemt i denne avtalen. PayPal har ingen kontroll over de produkter eller tjenester som betales med PayPal-tjenestene våre, og PayPal kan ikke sikre at en kjøper eller selger du handler med faktisk fullfører transaksjonen eller er autorisert til å gjøre det. PayPal garanterer ikke sammenhengende, uavbrutt eller sikker tilgang til noen deler av tjenestene våre, infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av PayPal-tjenestene), enten de drives av oss eller på våre vegne. Vi skal ikke være ansvarlig for manglende levering av tjenestene, infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av PayPal-tjenestene), enten de drives av oss eller på våre vegne. Du erkjenner at din tilgang til tjenestene, infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere PayPal-tjenestene), enten de drives av oss eller på våre vegne, kan bli begrenset for å tillate reparasjoner, vedlikehold eller innføring av nye funksjoner eller tjenester. PayPal skal, innenfor rimelighetens grenser, jobbe for å sikre at forespørsler om elektroniske belastninger og godskrivelser som involverer bankkontoer og betalingskort, behandles på riktig måte. Vi gjør vårt ytterste for å sikre at opplysningene i vår korrespondanse, rapporter, på nettsiden(e) og gitt muntlig av våre styremedlemmer, ledere og ansatte er korrekte og gitt i god tro på det tidspunktet opplysningene gis. Imidlertid kan vi ikke garantere nøyaktigheten av denne informasjonen i alle situasjoner og sammenhenger, og du må ikke basere deg utelukkende på denne informasjonen. Du må sjekke all korrespondanse mellom oss nøye og melde fra til oss så snart som mulig dersom den inneholder noe som ser feil ut eller ikke gjort i samsvar med dine instruksjoner.

  I tilfelle PayPal av en eller annen grunn bestemmer seg for å avslutte PayPal-tjenestene eller en del av eller en funksjon i PayPal-tjenestene, kommer PayPal til å gi deg minst to (2) måneders forhåndsvarsel før tjenesten eller funksjonen avvikles, med mindre PayPal i god tro vurderer det slik at: (1) den aktuelle tjenesten eller funksjonen må avvikles tidligere i henhold til loven eller et tredjepartsforhold, eller (2) dette kan innebære en sikkerhetsrisiko eller betydelig økonomisk eller vesentlig teknisk belastning.

  Du er alene ansvarlig for å forstå og overholde alle lover, regler og retningslinjer i din spesifikke jurisdiksjon som kan være gjeldende for deg i samband med din bruk av PayPal-tjenestene, herunder bl.a. de som er relatert til eksport- eller importaktiviteter, skatter eller transaksjoner i fremmed valuta.»

 1. Skadeserstatning/refusjon
  Nytt punkt 15.5 (eksisterende punkt 14.7) er endret for å klargjøre omfanget av din forpliktelse med hensyn til bruk (enten av deg eller andre som opptrer på dine vegne) av PayPal-tjenestene, infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av PayPal-tjenestene), enten de drives av oss eller på våre vegne. Nytt punkt 15.5 med endringer lyder nå som følger (med ny ordlyd understreket):

  «15.5 Skadeserstatning/refusjon.Du godtar å forsvare, refundere eller kompensere oss (kjent i juridiske termer som «erstatte/holde skadesløs») og holde PayPal, våre øvrige selskaper i vårt konsern, personer som jobber for oss eller som er autorisert til å handle på våre vegne (inkludert, uten begrensning, tjenesteleverandørene våre), skadesløs fra ethvert krav eller pålegg (inkludert advokathonorarer) påført eller pådratt av enhver tredjepart på grunn eller som følger av din eller dine ansatte eller agenters (eller, når en tredjepart på andre måter opptrer på dine vegne med din tillatelse, nevnte tredjeparts) handlinger eller unnlatelser, brudd på denne avtalen, brudd på lov, brudd på rettighetene til en tredjepart, bruk av PayPal-kontoen din og/eller bruk av tjenestene, infrastrukturen vår, nettstedene våre, programvaren vår og systemene våre (inkludert eventuelle nettverk og servere som brukes til å levere noen av tjenestene) som drives av oss eller på våre vegne.»

 1. Immaterielle rettigheter – tildeling av programvarelisens
  Nytt punkt 15.7 (eksisterende punkt 14.9) er endret for å oppdatere vilkårene i lisensen som PayPal og andre lisensgivere gir deg for å få tilgang til og bruke PayPal-programvare som API-er, verktøysett for utviklere eller annen programvare som kan omfatte programvare som leveres av eller er integrert med programvare, systemer eller tjenester fra våre tjenesteleverandører. Nytt punkt 15.7 med endringer lyder nå som følger (med ny ordlyd understreket):

  «15.7 Immaterielle rettigheter – tildeling av programvarelisens. Hvis du bruker PayPal-programvare, for eksempel en API, verktøysett for utviklere eller annen programvare , som kan omfatte programvaren som leveres av eller er integrert med programvare, systemer eller tjenester fra våre tjenesteleverandører, som du har lastet ned til eller på annen måte fått tilgang til via en datamaskin, enhet eller annen plattform, gir PayPal og dets lisensgivere deg en gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-viderelisensierbar, ikke-overførbar, royalty-fri og begrenset lisens til tilgang og/eller bruk av PayPals programvare i henhold til dokumentasjonen, herunder alle oppdateringer, oppgraderinger, nye versjoner og ny programvare, som beskrevet her og bare til personlig bruk. Du kan ikke leie ut eller på annen måte overføre rettigheter til programvaren til en tredjepart. Du må overholde implementerings-,tilgangs- og brukskravene som finnes i all PayPal-dokumentasjon, i tillegg til alle instruksjoner gitt av oss til enhver tid for tjenestene (inkludert, uten begrensning, eventuelle implementerings- og brukerkrav vi pålegger for overholdelse av gjeldende lover og kortsystemregler og forskrifter). Hvis du ikke overholder PayPals instruksjoner, implementerings- og brukerkrav vil du holdes ansvarlig for alle resulterende skader som du, PayPal og tredjeparter lider. PayPal kan oppdatere eller avslutte enhver form for programvare etter varsel til deg. Mens PayPal kan ha (1) integrert bestemt materiale og teknologi fra tredjeparter i eventuelle nettbaserte applikasjoner eller andre apper, inkludert sin egen programvare, og/eller (2) fått tilgang til og brukt bestemt materiale og teknologi fra tredjeparter for å legge til rette for å gi deg PayPal-tjenestene, har du ikke fått og har du heller ingen rettigheter til slikt materiale fra tredjeparter. Du godtar at du ikke skal endre, modifisere, manipulere, reparere, kopiere, reprodusere, tilpasse, distribuere, vise, publisere, omvendt utvikle, oversette, dekompilere, demontere eller på annen måte prøve å opprette kildekode som er avledet fra programvaren eller materiale eller teknologi fra tredjeparter, eller opprette eventuelle avledede verk fra programvaren eller materiale eller teknologi fra tredjeparter. Du erkjenner at alle rettigheter, eiendomsrettigheter og interesser PayPals programvare eies av PayPal og materiale fra tredjeparter som er integrert disse, eies av PayPals tredjepartsleverandører. All annen tredjepartsprogramvare du bruker på PayPals nettsted, er underlagt lisensen du har godtatt overfor tredjeparten som gir deg tilgang til programvaren. Du erkjenner at PayPal hverken eier, kontrollerer eller har noe ansvar eller erstatningsansvar for eventuell tredjepartsprogramvare du velger å bruke på noen av våre nettsteder, programvare og/eller i forbindelse med tjenestene. Denne delen gjelder ikke for din bruk av vertsbaserte PayPal-tjenester, hvis du bruker tjenester på PayPals nettsted, eller andre nettsteder eller plattformer som PayPal eller en tredjepart er vert for, og du ikke har lastet ned PayPals programvare eller bruker tredjeparts programvare på PayPals nettsted.»

 1. Gebyrer – faste gebyrer for å motta kommersielle transaksjoner
  Vi øker gebyret for mottak av internasjonale betalinger (salg) fra en avsender i USA/Canada fra 0,5 % til 1,0 %. Vi øker også gebyret for mottak av internasjonale betalinger (salg) fra en avsender i resten av verden fra 1,5 % til 2,0 %. De relevante oppføringene i tabellen Gebyr for internasjonal transaksjon i punkt A2.3 i vedlegg 1 (Tabell over gebyrer) (presentert i kontekst med kolonneoverskrifter) lyder nå som følger:

  Avsenders land

  Gebyr for internasjonal transaksjon

  Europa II / USA / Canada

  1,0 %

  Resten av verden

  2,0 %

 1. Tak på gebyrer – Overføring av betalinger via PayPals massebetalinger

  Vi øker gebyrtaket for PayPals massebetalinger innenlands i punkt A3.5.2 i vedlegg 1 (Gebyrtabeller) og gebyrtaket for andre PayPal-massebetalingstransaksjoner i punkt A3.5.2 i vedlegg 1 (Gebyrtabeller). Gebyrtakene er nå angitt som følger (med punkt A3.5.2 og A3.5.3 vist i fullstendig sammenheng med hovedparagrafen, punkt A3.5 og tillegg er understreket):

  «

  A3.5 Overføring av betalinger via PayPals massebetalinger

  A3.5.1 Gebyr

   2 % av totalt betalingsbeløp

  A3.5.2 Tak på transaksjonsgebyr ved bruk av PayPals massebetalinger innenlands

   Et maksimalt gebyrtak per betaling gjelder som følger for innenlandske transaksjoner (basert på betalingsvaluta):

  Australske dollar:

  16,00 AUD

  Brasilianske real:

  24,00 BRL

  Kanadiske dollar:

  14,00 CAD

  Tsjekkiske koruna:

  280,00 CZK

  Danske kroner:

  84,00 DKK

  Euro:

  12,00 EUR

  Hongkong-dollar:

  110,00 HKD

  Ungarske forinter:

  3080,00 HUF

  Israelske shekel:

  50,00 ILS

  Japanske yen:

  1200,00 JPY

  Malaysiske ringgit:

  50,00 MYR

  Meksikanske peso:

  170,00 MXN

  Newzealandske dollar:

  20,00 NZD

  Norske kroner:

  90,00 NOK

  Filippinske peso:

  640,00 PHP

  Polske zloty:

  46,00 PLN

  Russiske rubel:

  480,00 RUB

  Singaporske dollar:

  20,00 SGD

  Svenske kroner:

  100,00 SEK

  Sveitsiske franc:

  16,00 CHF

  Nye taiwanske dollar:

  440,00 TWD

  Thailandske baht:

  460,00 THB

  Britiske pund:

  10,00 GBP

  Amerikanske dollar:

  14,00 USD  A3.5.3 Tak på transaksjonsgebyr for annen bruk av PayPals massebetalinger

   Et maksimalt gebyrtak per enkeltbetaling gjelder som følger for alle andre transaksjoner (basert på betalingsvaluta):

  Australske dollar:

  100,00 AUD

  Brasilianske real:

  150,00 BRL

  Kanadiske dollar:

  90,00 CAD

  Tsjekkiske koruna:

  1700,00 CZK

  Danske kroner:

  500,00 DKK

  Euro:

  70,00 EUR

  Hongkong-dollar:

  660,00 HKD

  Ungarske forinter:

  18 500,00 HUF

  Israelske shekel:

  320,00 ILS

  Japanske yen:

  8000,00 JPY

  Malaysiske ringgit:

  300,00 MYR

  Meksikanske peso:

  1080,00 MXN

  Newzealandske dollar:

  120,00 NZD

  Norske kroner:

  540,00 NOK

  Filippinske peso:

  3800,00 PHP

  Polske zloty:

  280,00 PLN

  Russiske rubel:

  2800,00 RUB

  Singaporske dollar:

  120,00 SGD

  Svenske kroner:

  640,00 SEK

  Sveitsiske franc:

  100,00 CHF

  Nye taiwanske dollar:

  2700,00 TWD

  Thailandske baht:

  2800,00 THB

  Britiske pund:

  60,00 GBP

  Amerikanske dollar:

  90,00 USD


  Merknad: For internasjonale betalinger i euro eller svenske kroner foretatt mellom kontoer registrert i EU eller EØS gjelder innenlandsk transaksjonsgebyr.

  »

 1. Andre endringer
  Deler av PayPals brukeravtale har blitt endret for å:
  • klargjøre og endre formuleringer, inkludert følgende eksisterende deler:

  Punkt

  Endring

  • 1.1 (PayPal er bare en betalingstjenesteleverandør)

  Henvisning til Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL) er erstattet med Conseil de protection des déposants et des investisseurs.

  • 2.1 (kvalifikasjonskrav)

  Dette punktet blir nye punkt 1.7

  • 1.7 (transaksjonslogg),
  • 2.2 (privat- og bedriftskontoer), og
  • 5. (kontosaldoer og transaksjonsopplysninger),

  Sammen utgjør disse punktene et nytt punkt 2 (kontoen din og saldoer) med ytterligere endringer for kontekst.

  • 3.10 (betalinger igangsatt av en tredjepart (herunder regelmessige betalinger)), og

   

  Dette punktet blir nye punkt 4.8 (forhåndsgodkjente betalinger) med ytterligere endringer for kontekst.

  • 3.11 (avbryt regelmessige betalinger)

  Dette punktet blir nye punkt 4.9 (avbryt forhåndsgodkjente betalinger) med ytterligere endringer for kontekst.

  • 10.1d (midlertidig reserverte penger for bestridte transaksjoner)

  Denne delen er endret for å klargjøre rettighetene dine til å avbryte autorisasjonen din og instruksen for betalinger til eBay under dette punktet.

  • 2.3 (Status som Verifisert)

  Dette punktet blir nye punkt 10.6b (verifisering)

  • 14.3 (gjeldende lovverk og jurisdiksjon),
  • 14.4 (ingen frafall av rett), 14.5 (ansvarsbegrensninger)
  • 14.6 (ingen garanti)
  • 14.7 (skadeserstatning/refusjon)
  • 14.8 (fullstendig avtale og tredjepartsrettigheter)
  • 14.9 (lisenstildeling)
  • 1.3 (immaterielle rettigheter)
  • 14.10 (tredjepartstillatelser)
  • 2.4 (PayPal som påloggingsmetode) og
  • 14.11 (bedriftskunder),

   

  Sammen utgjør disse delene et nytt punkt 15 (generelt)

  • 14.2 (ECC-Net, Financial Ombudsman Service og CSSF)

  Denne delen er oppdatert for å vise den nye adressen til Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i Luxembourg, vårt forvaltningstilsyn.

  • 15 (definisjoner)

  Dette punktet blir nye punkt 16, med:

  • oppklaringer av følgende definisjoner: Legg til penger, Autoriser, Bankfinansiert betaling, Standard betalingsmetode, Betalingsmetode og Knytt til og bekreft kort-prosessen; og
  • følgende nye definerte begreper erstatter de angitte vilkårene i parentes: Bankbekreftelsesprosessen (prosessen med tilfeldige innskudd), forhåndsgodkjente betalinger (regelmessige betalinger), spesielle finansieringsordninger (særskilte betalingsmetoder).
  • Vedlegg 1 (Gebyrtabeller))

  Vi har lagt til lenker til sider på PayPal-nettstedet med mer informasjon om gebyrer.

  • rette mindre typografiske feil.

 

Varsel om endring i PayPals retningslinjer for personvern

Ikrafttredelsesdato: 27. april 2017


Du finner PayPals endrede retningslinjer for personvern under versjonen av avtalen som gjelder for øyeblikket, ved å klikke her, eller via bunnteksten «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» på de fleste PayPal-sider, velg land/region og klikk deretter på «Retningslinjer for personvern».

A. Følgende endringene blir innført i alle retningslinjene for personvern i EU.

1. Slik bruker vi informasjonen vi innhenter (punkt 3)

PayPal lagrer kundedataene i datasentre over hele verden. Referansen til «hvor PayPal-kontorer er plassert» har derfor blitt slettet.

2. Slik deler vi informasjon med andre tredjeparter (punkt 6)

PayPal tilbyr betalingstjenestene sine over hele verden ved hjelp av et nettverk av flere forskjellige enheter i konsernet som eies av PayPal Holdings, Inc. PayPal-enheten som leverer PayPal-tjenester til en bruker, avhenger av hvilken region i verden brukeren bor i. Når PayPal dermed behandler en betaling som du sender til eller mottar fra en bruker i et annet land, må transaksjonsopplysningene gjøres tilgjengelig for PayPal-enheten som behandler betalingen for den andre brukeren. I henhold til lokal lov og rett kan det finnes forpliktelser til å formidle transaksjonsopplysninger for begge transaksjonspartnerne. PayPal har derfor lagt følgende avsnitt til punkt 6:

«For å kunne tilby PayPal-tjenestene må bestemte deler av informasjonen vi innhenter (som definert i punkt 2), kanskje overføres til andre enheter i PayPal-konsernet eller andre enheter, inkludert de som er nevnt i punkt 6 angående deres kapasitet som betalingsleverandører, betalingsbehandlere eller kontoinnehavere (eller lignende kapasitet). Du erkjenner at i henhold til lokal lov og rett, kan slike enheter bli underlagt lover, forskrifter, forespørsler, undersøkelser eller bestillinger som kan kreve videreformidling av informasjon til relevante myndigheter i det aktuelle landet. Din bruk av PayPal-tjenestene innebærer ditt samtykke til at vi overfører slik informasjon for å gi deg PayPal-tjenestene.»

3. Slik deler vi informasjon med andre tredjeparter (punkt 6.a.)

PayPal må samsvare med og oppgi varslinger under internasjonale skatteforpliktelser, inkludert, men ikke begrenset til, Luxembourgs lover fra 24. juli 2015 angående amerikanske Foreign Account Tax Compliance Act («FATCA-loven») og 18. desember 2015 angående standard for OECD-fellesrapportering («CRS-loven»). Der PayPal er en direkterapporterende finansinstitusjon i henhold til disse lovene, hvis en bruker er kvalifisert som en spesifisert amerikansk person i henhold til FATCA-loven og/eller som en rapporteringspliktig person i henhold til CRS-loven, og forutsatt at FATCA- og CRS-loven påfører PayPal forpliktelser (uansett ansett som en «rapporteringspliktig kontoinnehaver»), blir denne informasjonen automatisk utvekslet av PayPal med skattemyndighetene i Luxembourg. Skattemyndighetene i Luxembourg utveksler denne informasjonen med den amerikanske skatteetaten i tilfeller der FATCA-loven gjelder og/eller hvis CRS-loven gjelder med de myndighetene i landet eller landene du betaler skatt i, som er deltakende jurisdiksjoner i henhold til CRS-loven.

En bestemmelse tilrettelagt for delingsprosessen ovenfor er innlemmet i punkt 6.a. av retningslinjene for personvern. I tillegg publiserer vi en spesifikk varsel og forklaring i denne «FATCA»-klausulen, som er tilgjengelig via lenken dedikert i punkt 6.a.

4. Slik deler vi informasjon med andre tredjeparter (punkt 6.b.)

Et nytt punkt 6.b. har blitt innført i PayPals retningslinjer for personvern.

PayPal må videreformidle kontoinformasjon til eiere av immaterielle rettigheter hvis vedkommende, i henhold til gjeldende lov og rett i et EU-land, har et krav mot PayPal for utenrettslig videreformidling av informasjon på grunn av et brudd på sine immaterielle rettigheter som PayPal-tjenestene har blitt brukt til.

«b. videreformidle kontoinformasjon til eiere av immaterielle rettigheter hvis vedkommende, i henhold til gjeldende lov og rett i et EU-land, har et krav mot PayPal med forlik for videreformidling av informasjon på grunn av et brudd på sine immaterielle rettigheter som PayPal-tjenestene har blitt brukt til (for eksempel, men uten begrensning, punkt 19, avsnitt 2, underavsnitt 3 av den tyske varemerkeloven eller punkt 101, avsnitt 2, underavsnitt 3 av tyske varemerkeloven).»

 

 

Varsel om endring i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 16. august 2016 (ikrafttredelsesdatoer finner du i hver individuelle avtale nedenfor)

 

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

 

Vi foretar endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal. 

 

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom dette varselet for å gjøre deg kjent med de forestående endringene.

 

Du trenger ikke gjøre noe for å akseptere endringene ettersom de automatisk trer i kraft på datoene nevnt nedenfor. Hvis du ikke ønsker å akseptere dem, kan du kontakte oss før ovennevnte dato og be oss om å stenge kontoen din (https://www.paypal.com/no/cgi-bin/?&cmd=_close-account) umiddelbart uten at det påløper ekstra kostnader.

 

Vi håper imidlertid at du fortsetter å bruke PayPal og drar nytte av følgende fordeler:

 

Det er raskt

 

Du trenger ikke skrive inn kortdetaljene dine hver gang du betaler, og dermed kan du betale raskere på nettet.

 

Det er enkelt

 

PayPal er en foretrukket nettbetalingsmetode i Norge fordi det er en smart og praktisk måte å betale på med bare noen få klikk. Du trenger bare en e-postadresse og et passord.

 

Gjennomgå de gjeldende juridiske avtalene
 


Varsel om endringer i PayPals brukeravtale

Ikrafttredelsesdato: 19. november 2016

 

Du kan klikke her for å finne den endrede versjonen av PayPals brukeravtale under den gjeldende avtalen, eventuelt kan du åpne den via «Brukeravtale»- eller «Juridiske avtaler»-lenken på de fleste PayPal-sider.

 

 1. Immaterielle rettigheter

 

Vi legger til et nytt avsnitt til del 1.3 (immaterielle rettigheter) for bedrifter som bruker PayPal.  Det nye avsnittet beskriver lisensen du gir til oss og til PayPal-konsernet for å bruke firmanavnet ditt samt varemerkene og logoene dine med formål om å vise informasjon om bedriften og dens produkter og tjenester. Det nye avsnittet i del 1.3. er som følger:

 

«Du gir PayPal-konsernet rett til å bruke og vise firmanavnet ditt samt varemerkene og logoene dine på nettstedet vårt og i mobil- og nettapplikasjonene våre med formål om å vise informasjon om bedriften og dens produkter og tjenester.»

 

 1. Feilaktig representasjon.

 

Vi endrer avsnitt 4.4 (Feilaktig representasjon) for å oppsummere standardene som bedrifter må bruke ved salg, i forhold til sine kunders bruk av PayPal.  Avsnitt 4.4 er nå som følger (med de endrede/nye delene understreket):

 

«4.4 Feilaktig representasjon.

 

I uttalelser til kundene dine eller i offentlig kommunikasjon, skal du ikke gi villedende opplysninger eller nedvurdere PayPal som betalingsmåte.

 

Ved alle salg (uansett hvilken type):

 

 1. Du skal ikke fraråde eller hindre kundene i å bruke PayPal; og 
 2. Hvis du gjør kundene dine i stand til å betale med PayPal, skal du behandle PayPal-logoen på lik linje med andre tilgjengelige betalingsmetoder.

 

PayPal oppfordrer ikke til tilleggsavgifter fordi det er en kommersiell praksis som kan straffe forbrukeren og skape unødvendig forvirring, hindringer og det kan føre til at kjøp ikke blir gjennomført.  Du godtar at du bare tar tilleggsbetalt for bruk av PayPal i samsvar med gjeldende lov. Du godtar også at hvis du tar tilleggsbetalt, så skal du, ikke PayPal, informere kjøperen om kostnaden. PayPal har ikke ansvar overfor kjøpere du har unnlatt å informere om eventuell tillegg. Hvis du ikke overholder bestemmelsene ovenfor, utgjør det brudd på denne avtalen og det gir PayPal rett til å si opp denne avtalen i henhold til avsnitt 10.3.»

 

 1. Motregning av saldoer

 

Avsnitt 5.4 (Motregning av saldoer) er endret for å tydeliggjøre at PayPal også kan kreve avgifter, gebyrer eller andre beløp som skyldes PayPal-konsernet for andre tjenester levert av PayPal-konsernet, fra hvilken som helst kontosaldo som tilhører eller styres av deg. Etter endringen er avsnitt 5.4 nå som følger (med de endrede delene understreket):

 

«5.4 Motregning av saldoer. Du godtar at vi kan motregne beløp fra kontoer som tilhører eller styres av deg, tilsvarende eventuelle avgifter, gebyrer eller andre beløp du skylder oss, og (med mindre konkurslover hindrer dette) alle slike beløp du skylder andre medlemmer av PayPal-konsernet (inkludert, uten begrensning, eventuelle tjenester utført av medlemmer av PayPal-konsernet). Vår rett til motregning betyr med andre ord at vi kan trekke slike avgifter, gebyrer eller andre beløp som er nevnt i denne delen, fra en kontosaldo som tilhører eller styres av deg.»

 

 1. Overføring av penger i flere valutaer

 

Avsnitt 6.4 (Overføring av penger i flere valutaer) er endret for å tydeliggjøre at det påløper gebyrer for valutakonvertering for overføring av penger fra saldoer som står i andre valutaer enn den lokale valutaen din.  Endringene viser også hvordan andre gebyrer og enkelte valutakonverteringer kan gjelde hvis du overfører til bestemte betalingskort (der denne funksjonaliteten er tilgjengelig) slik at transaksjonen kan gjennomføres.  Etter endringen er avsnitt 6.4 nå som følger (med de endrede delene understreket):

 

«6.4 Overføring av penger i flere valutaer. Hvis du har flere valutaer på saldoen din, kan du velge fra disse når du overfører penger, men med mindre det er inngått annen avtale, skjer overføringen i den lokale valutaen din. Hvis du overfører penger fra en saldo i en annen valuta enn den lokale valutaen, påløper det gebyrer for valutakonvertering som står angitt i vedlegg 1 i denne avtalen. Hvis du kan overføre til MasterCard- eller Visa-kortet ditt, kan overføringen pålegges et gebyr som er angitt i vedlegg 1 i denne avtalen, og gebyret kan komme i en annen valuta enn valutaen i hjemlandet ditt – avhengig av om PayPal kan støtte overføringen i hovedvalutaen for kortet.»

 

 1. PayPals selgerbeskyttelse

 

Avsnitt 11.10.a er endret for å oppsummere at følgende varer/transaksjoner/saker aldri oppfyller betingelsene for PayPals selgerbeskyttelse – med mindre annet er avtalt skriftlig med PayPal:

 

1. Varer som tilsvarer kontante penger (inkludert, uten begrensning, elementer med forhåndsbetalt verdi – for eksempel gavekort og forhåndsbetalte kort);

2. Betalinger tilknyttet finansielle produkter og investeringer; og

 1. donasjoner.

 

Avsnitt 11.10.a. er nå som følger (oppført i sammenheng med avsnitt 11.10 – med de endrede delene understreket):

 

«11.10 Hvilke eksempler finnes på varer/transaksjoner/saker som ikke oppfyller betingelsene for PayPals selgerbeskyttelse?

 

a. Immaterielle varer, lisenser for digitalt innhold samt tjenester. Der PayPal etter eget skjønn kan velge enkelte immaterielle varer, lisenser for digitalt innhold og/eller tjenester som oppfyller betingelsene fra tid til annen, med mindre annet er avtalt skriftlig med PayPal, oppfyller følgende aldri betingelsene:

 

 1. Varer som tilsvarer kontante penger (inkludert og uten begrensning, elementer med forhåndsbetalt verdi – for eksempel gavekort og forhåndsbetalte kort ).

 

 1. Betalinger tilknyttet finansielle produkter og investeringer.

 

 1. Donasjoner.»

 

 1. PayPals kjøperbeskyttelse

 

Avsnitt 13 har blitt endret for å implementere følgende forbedringer i PayPals retningslinjer for kjøperbeskyttelse:

 

 1. følgende typer transaksjoner utelates nå fra dekning av PayPals kjøperbeskyttelse (avsnitt 13.3 er endret for å reflektere dette):

 

 1. kjøp av andeler i en bedrift
 2. kjøp av kjøretøy (herunder, uten begrensning, motorkjøretøy, motorsykler, campingvogner, fly og båter) – med unntak av personlige og bærbare kjøretøy for fritidsformål, for eksempel sykler og hoverboard med hjul;
 3. betalinger på plattformer for folkefinansiering og/eller folkefinansierte lån;
 4. varer som tilsvarer kontante penger (inkludert, uten begrensning, elementer med forhåndsbetalt verdi – for eksempel gavekort og forhåndsbetalte kort);
 5. gambling, spill og/eller enhver aktivitet som inkluderer muligheten til å vinne en premie;
 6. betalinger tilknyttet finansielle produkter og investeringer;
 7. betalinger til statlige organer – med unntak av statlige foretak;
 8. donasjoner; og
 9. kjøp av varer du henter personlig eller sørger for at blir hentet på dine vegne (herunder på et utsalgssted for detaljhandel) og som du hevder ikke har blitt levert;

 

 1. transaksjoner betalt for i flere avdrag oppfyller betingelsene for PayPals kjøperbeskyttelse – i samsvar med resten av PayPals brukeravtale (avsnitt 13.2a er endret for å reflektere dette);

 

De endrede avsnittene 13.3 og 13.5 er nå som følger (med de nye delene understreket):

 

«13.3           Hvilke betalingstyper oppfyller betingelsene for refusjon i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse?

 

Kjøp av de fleste varer og tjenester oppfyller betingelsene (inkludert reisebilletter, immaterielle gjenstander, slik som tilgang til digitalt innhold og andre lisenser), med unntak av kjøp av følgende:

 

 • andeler i en bedrift

 

 • kjøp av kjøretøy (herunder, uten begrensning, motorkjøretøy, motorsykler, campingvogner, fly og båter) – med unntak av personlige og bærbare kjøretøy for fritidsformål, for eksempel sykler og hoverboard med hjul;

 

 • betalinger på plattformer for folkefinansiering og/eller folkefinansierte lån;

 

 • spesialproduserte varer (med mindre de angivelig ikke ble levert)

 

 • kjøp av varer og tjenester som er forbudt i henhold PayPals retningslinjer for akseptabel bruk

 

 • kjøp av industrimaskiner som brukes i produksjon

 

 • kjøp av kontor- eller bedriftsutstyr

 

 • kjøp av varer som tilsvarer kontante penger (inkludert og uten begrensning, elementer med forhåndsbetalt verdi – for eksempel gavekort og forhåndsbetalte kort)

 

 • kjøp av varer og tjenester gjennom Zong, Website Payments Pro eller Virtual Terminal (hvis tilgjengelig)

 

 • Personlige transaksjoner

 

 • gambling, spill og/eller enhver aktivitet som inkluderer muligheten til å vinne en premie

 

 • betalinger tilknyttet finansielle produkter og investeringer

 

 • betalinger til statlige organer – med unntak av statlige foretak

 

 • donasjoner,

 

 • kjøp av varer du henter personlig eller sørger for at blir hentet på dine vegne (herunder på et utsalgssted for detaljhandel) og som du hevder ikke har blitt levert.

 

13.5 Hvordan løser jeg problemet mitt?

 

Hvis du ikke kan løse et problem direkte med selgeren, går du til løsningssenteret og følger denne prosessen:

 

a. Åpne en tvist

Åpne en tvist innen 180 dager etter datoen du foretok betalingen for varen du vil opprette en tvist om. Vi kan nekte å godta eventuelle tvistesaker du åpner i forbindelse med den aktuelle varen etter at denne tidsperioden er utløpt (vær oppmerksom på dette dersom du avtaler et leveringstidspunkt etter at denne perioden er utløpt med selgeren).

 

b. Eskaler tvisten til et krav

Hvis du og selgeren ikke kommer fram til en løsning, kan du innen 20 dager etter at tvisten ble åpnet, eskalere tvisten til et krav. Det er ditt ansvar å overholde tidsfristene. Du må vente i minst sju dager etter betalingsdatoen før du kan eskalere en tvist for en vare du ikke har mottatt (INR) – med mindre annet er avtalt av PayPal. Hvis du ikke eskalerer tvisten til et krav innen 20 dager, lukker PayPal tvisten, og du er ikke kvalifisert for noen utbetaling i henhold til vilkårene i PayPals kjøperbeskyttelse. Du kan bare redigere eller endre et krav etter at det er registrert hvis du vil legge til tilleggsinformasjon eller hvis du ønsker å endre årsaken til tvisten/kravet fra «Vare ikke mottatt» til «Avviker vesentlig fra beskrivelsen» (men bare hvis det relateres til en enkeltbetaling). Forøvrig kan du ikke redigere eller endre et krav etter at det er registrert.

 

c. Svar på PayPals forespørsler om informasjon innen rimelig tid

Under kravprosessen kan PayPal kreve at du må oppgi dokumentasjon som støtter saken din. Du kan bli bedt om å sende inn kvitteringer, tredjepartsvurderinger, politirapporter eller annet som PayPal spesifiserer.

 

d. Overhold PayPals fraktforespørsler innenfor tidsrammen

For krav som gjelder varer som «avviker vesentlig fra beskrivelsen» (AVFB), kan PayPal kreve at du – for egen regning – returnerer varen til selgeren, PayPal eller en tredjepart i løpet av kravprosessen, og at du kan fremlegge leveringsbevis. Krav til leveringsbevis er nedfelt i avsnitt 11.9 over. Pakk inn varen forsvarlig for å redusere risikoen for skader under transport. "PayPal kan også kreve at du ødelegger varen og framlegger bevis på at den er ødelagt."

 

 

 1. Gebyrer – Tyrkia

 

PayPal tilbyr dessverre ikke tjenester til brukere i Tyrkia lenger.  Derfor har alle referanser til gebyrer knyttet til betalinger til og fra tyrkiske brukere og/eller i tyrkiske lira blitt fjernet fra PayPals brukeravtale.

 

 1. Gebyrer – personlige betalingstransaksjoner og kontoer registrert i Brasil

 

Vedlegg 1 (gebyrtabeller) er endret for å tydeliggjøre at kontoer registrert i Brasil kan verken overføre eller motta personlige betalingstransaksjoner. Dette betyr at du ikke kan overføre personlige transaksjonsbetalinger til kontoer registrert i Brasil.  Avsnitt A4.2.2. i vedlegg 1 (gebyrtabeller) er derfor endret for å reflektere dette (oppført i sammenheng med originalformuleringene med de endrede delene understreket):

 

A4.2 A Med en «personlig transaksjon» mener vi overføring av penger (innledet fra «Venner og familie»-fanen i «Betal/overfør penger»-flyten) til, og det å motta penger inn på PayPal-kontoen din fra, venner og familie uten at det finnes en underliggende kommersiell transaksjon (betalingen er med andre ord ikke for kjøp av varer eller tjenester eller tilknyttet noen annen kommersiell transaksjon).

 

Hvis du foretar en kommersiell transaksjon (du selger f.eks. varer eller tjenester), har du ikke lov til å be kjøperen om å sende deg en personlig transaksjonsbetaling for kjøpet. Hvis du gjør det, kan PayPal fjerne muligheten til å godta alle eller noen av betalingene for personlige transaksjoner. Legg også merke til følgende:

 

 

A4.2.2 Kontoer som er registrert i Brasil og India, kan verken overføre eller motta personlige betalingstransaksjoner. Dette betyr at du ikke kan overføre personlige transaksjoner til kontoer registrert i Brasil eller India, og

 

…»

 

Andre endringer som følge av dette, er gjort i avsnitt A1.2 i vedlegg 1 (gebyrtabeller)).

 

 1. Faste gebyrer for mottak av kommersielle betalingstransaksjoner

 

Vi øker det faste gebyret for mottak av betaling for en kommersiell transaksjon i brasilianske real (BRL) fra 0,40 BRL til 0,60 BRL.  Den relevante oppføringen i tabellen med faste gebyrer i avsnitt A4.6 i vedlegg 1 (gebyrtabeller) (oppført i sammenheng med kolonneoverskriftene) er nå som følger:

 

Valuta:

Gebyr:

Brasilianske real:

0,60 BRL

 

 1. Andre endringer

 

Deler av PayPals brukeravtale er endret for å tydeliggjøre formuleringer (spesielt avsnitt 13 (PayPals kjøperbeskyttelse) og vedlegg 1 (gebyrtabeller)) og rette opp i mindre trykkfeil. For eksempel støtter vi ikke betalinger i argentinske peso. Derfor er alle gjenstående henvisninger til argentinsk peso fjernet for å gjøre dette tydelig.

 

 

Varsel om endring i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 16. august 2016 (ikrafttredelsesdatoer finner du i hver individuelle avtale nedenfor)

 

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

 

Vi foretar endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal. 

 

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom dette varselet for å gjøre deg kjent med de forestående endringene.

 

Du trenger ikke gjøre noe for å akseptere endringene ettersom de automatisk trer i kraft på datoene nevnt nedenfor. Hvis du ikke ønsker å akseptere dem, kan du kontakte oss før ovennevnte dato og be oss om å stenge kontoen din (https://www.paypal.com/no/cgi-bin/?&cmd=_close-account) umiddelbart uten at det påløper ekstra kostnader.

 

Vi håper imidlertid at du fortsetter å bruke PayPal og drar nytte av følgende fordeler:

 

Det er raskt

 

Du trenger ikke skrive inn kortdetaljene dine hver gang du betaler, og dermed kan du betale raskere på nettet.

 

Det er enkelt

 

PayPal er en foretrukket nettbetalingsmetode i Norge fordi det er en smart og praktisk måte å betale på med bare noen få klikk. Du trenger bare en e-postadresse og et passord.

 

Gjennomgå de gjeldende juridiske avtalene
 


Varsel om endringer i PayPals brukeravtale

Ikrafttredelsesdato: 19. november 2016

 

Du kan klikke her for å finne den endrede versjonen av PayPals brukeravtale under den gjeldende avtalen, eventuelt kan du åpne den via «Brukeravtale»- eller «Juridiske avtaler»-lenken på de fleste PayPal-sider.

 

 1. Immaterielle rettigheter

 

Vi legger til et nytt avsnitt til del 1.3 (immaterielle rettigheter) for bedrifter som bruker PayPal.  Det nye avsnittet beskriver lisensen du gir til oss og til PayPal-konsernet for å bruke firmanavnet ditt samt varemerkene og logoene dine med formål om å vise informasjon om bedriften og dens produkter og tjenester. Det nye avsnittet i del 1.3. er som følger:

 

«Du gir PayPal-konsernet rett til å bruke og vise firmanavnet ditt samt varemerkene og logoene dine på nettstedet vårt og i mobil- og nettapplikasjonene våre med formål om å vise informasjon om bedriften og dens produkter og tjenester.»

 

 1. Feilaktig representasjon.

 

Vi endrer avsnitt 4.4 (Feilaktig representasjon) for å oppsummere standardene som bedrifter må bruke ved salg, i forhold til sine kunders bruk av PayPal.  Avsnitt 4.4 er nå som følger (med de endrede/nye delene understreket):

 

«4.4 Feilaktig representasjon.

 

I uttalelser til kundene dine eller i offentlig kommunikasjon, skal du ikke gi villedende opplysninger eller nedvurdere PayPal som betalingsmåte.

 

Ved alle salg (uansett hvilken type):

 

 1. Du skal ikke fraråde eller hindre kundene i å bruke PayPal; og 
 2. Hvis du gjør kundene dine i stand til å betale med PayPal, skal du behandle PayPal-logoen på lik linje med andre tilgjengelige betalingsmetoder.

 

PayPal oppfordrer ikke til tilleggsavgifter fordi det er en kommersiell praksis som kan straffe forbrukeren og skape unødvendig forvirring, hindringer og det kan føre til at kjøp ikke blir gjennomført.  Du godtar at du bare tar tilleggsbetalt for bruk av PayPal i samsvar med gjeldende lov. Du godtar også at hvis du tar tilleggsbetalt, så skal du, ikke PayPal, informere kjøperen om kostnaden. PayPal har ikke ansvar overfor kjøpere du har unnlatt å informere om eventuell tillegg. Hvis du ikke overholder bestemmelsene ovenfor, utgjør det brudd på denne avtalen og det gir PayPal rett til å si opp denne avtalen i henhold til avsnitt 10.3.»

 

 1. Motregning av saldoer

 

Avsnitt 5.4 (Motregning av saldoer) er endret for å tydeliggjøre at PayPal også kan kreve avgifter, gebyrer eller andre beløp som skyldes PayPal-konsernet for andre tjenester levert av PayPal-konsernet, fra hvilken som helst kontosaldo som tilhører eller styres av deg. Etter endringen er avsnitt 5.4 nå som følger (med de endrede delene understreket):

 

«5.4 Motregning av saldoer. Du godtar at vi kan motregne beløp fra kontoer som tilhører eller styres av deg, tilsvarende eventuelle avgifter, gebyrer eller andre beløp du skylder oss, og (med mindre konkurslover hindrer dette) alle slike beløp du skylder andre medlemmer av PayPal-konsernet (inkludert, uten begrensning, eventuelle tjenester utført av medlemmer av PayPal-konsernet). Vår rett til motregning betyr med andre ord at vi kan trekke slike avgifter, gebyrer eller andre beløp som er nevnt i denne delen, fra en kontosaldo som tilhører eller styres av deg.»

 

 1. Overføring av penger i flere valutaer

 

Avsnitt 6.4 (Overføring av penger i flere valutaer) er endret for å tydeliggjøre at det påløper gebyrer for valutakonvertering for overføring av penger fra saldoer som står i andre valutaer enn den lokale valutaen din.  Endringene viser også hvordan andre gebyrer og enkelte valutakonverteringer kan gjelde hvis du overfører til bestemte betalingskort (der denne funksjonaliteten er tilgjengelig) slik at transaksjonen kan gjennomføres.  Etter endringen er avsnitt 6.4 nå som følger (med de endrede delene understreket):

 

«6.4 Overføring av penger i flere valutaer. Hvis du har flere valutaer på saldoen din, kan du velge fra disse når du overfører penger, men med mindre det er inngått annen avtale, skjer overføringen i den lokale valutaen din. Hvis du overfører penger fra en saldo i en annen valuta enn den lokale valutaen, påløper det gebyrer for valutakonvertering som står angitt i vedlegg 1 i denne avtalen. Hvis du kan overføre til MasterCard- eller Visa-kortet ditt, kan overføringen pålegges et gebyr som er angitt i vedlegg 1 i denne avtalen, og gebyret kan komme i en annen valuta enn valutaen i hjemlandet ditt – avhengig av om PayPal kan støtte overføringen i hovedvalutaen for kortet.»

 

 1. PayPals selgerbeskyttelse

 

Avsnitt 11.10.a er endret for å oppsummere at følgende varer/transaksjoner/saker aldri oppfyller betingelsene for PayPals selgerbeskyttelse – med mindre annet er avtalt skriftlig med PayPal:

 

1. Varer som tilsvarer kontante penger (inkludert, uten begrensning, elementer med forhåndsbetalt verdi – for eksempel gavekort og forhåndsbetalte kort);

2. Betalinger tilknyttet finansielle produkter og investeringer; og

 1. donasjoner.

 

Avsnitt 11.10.a. er nå som følger (oppført i sammenheng med avsnitt 11.10 – med de endrede delene understreket):

 

«11.10 Hvilke eksempler finnes på varer/transaksjoner/saker som ikke oppfyller betingelsene for PayPals selgerbeskyttelse?

 

a. Immaterielle varer, lisenser for digitalt innhold samt tjenester. Der PayPal etter eget skjønn kan velge enkelte immaterielle varer, lisenser for digitalt innhold og/eller tjenester som oppfyller betingelsene fra tid til annen, med mindre annet er avtalt skriftlig med PayPal, oppfyller følgende aldri betingelsene:

 

 1. Varer som tilsvarer kontante penger (inkludert og uten begrensning, elementer med forhåndsbetalt verdi – for eksempel gavekort og forhåndsbetalte kort ).

 

 1. Betalinger tilknyttet finansielle produkter og investeringer.

 

 1. Donasjoner.»

 

 1. PayPals kjøperbeskyttelse

 

Avsnitt 13 har blitt endret for å implementere følgende forbedringer i PayPals retningslinjer for kjøperbeskyttelse:

 

 1. følgende typer transaksjoner utelates nå fra dekning av PayPals kjøperbeskyttelse (avsnitt 13.3 er endret for å reflektere dette):

 

 1. kjøp av andeler i en bedrift
 2. kjøp av kjøretøy (herunder, uten begrensning, motorkjøretøy, motorsykler, campingvogner, fly og båter) – med unntak av personlige og bærbare kjøretøy for fritidsformål, for eksempel sykler og hoverboard med hjul;
 3. betalinger på plattformer for folkefinansiering og/eller folkefinansierte lån;
 4. varer som tilsvarer kontante penger (inkludert, uten begrensning, elementer med forhåndsbetalt verdi – for eksempel gavekort og forhåndsbetalte kort);
 5. gambling, spill og/eller enhver aktivitet som inkluderer muligheten til å vinne en premie;
 6. betalinger tilknyttet finansielle produkter og investeringer;
 7. betalinger til statlige organer – med unntak av statlige foretak;
 8. donasjoner; og
 9. kjøp av varer du henter personlig eller sørger for at blir hentet på dine vegne (herunder på et utsalgssted for detaljhandel) og som du hevder ikke har blitt levert;

 

 1. transaksjoner betalt for i flere avdrag oppfyller betingelsene for PayPals kjøperbeskyttelse – i samsvar med resten av PayPals brukeravtale (avsnitt 13.2a er endret for å reflektere dette);

 

De endrede avsnittene 13.3 og 13.5 er nå som følger (med de nye delene understreket):

 

«13.3           Hvilke betalingstyper oppfyller betingelsene for refusjon i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse?

 

Kjøp av de fleste varer og tjenester oppfyller betingelsene (inkludert reisebilletter, immaterielle gjenstander, slik som tilgang til digitalt innhold og andre lisenser), med unntak av kjøp av følgende:

 

 • andeler i en bedrift

 

 • kjøp av kjøretøy (herunder, uten begrensning, motorkjøretøy, motorsykler, campingvogner, fly og båter) – med unntak av personlige og bærbare kjøretøy for fritidsformål, for eksempel sykler og hoverboard med hjul;

 

 • betalinger på plattformer for folkefinansiering og/eller folkefinansierte lån;

 

 • spesialproduserte varer (med mindre de angivelig ikke ble levert)

 

 • kjøp av varer og tjenester som er forbudt i henhold PayPals retningslinjer for akseptabel bruk

 

 • kjøp av industrimaskiner som brukes i produksjon

 

 • kjøp av kontor- eller bedriftsutstyr

 

 • kjøp av varer som tilsvarer kontante penger (inkludert og uten begrensning, elementer med forhåndsbetalt verdi – for eksempel gavekort og forhåndsbetalte kort)

 

 • kjøp av varer og tjenester gjennom Zong, Website Payments Pro eller Virtual Terminal (hvis tilgjengelig)

 

 • Personlige transaksjoner

 

 • gambling, spill og/eller enhver aktivitet som inkluderer muligheten til å vinne en premie

 

 • betalinger tilknyttet finansielle produkter og investeringer

 

 • betalinger til statlige organer – med unntak av statlige foretak

 

 • donasjoner,

 

 • kjøp av varer du henter personlig eller sørger for at blir hentet på dine vegne (herunder på et utsalgssted for detaljhandel) og som du hevder ikke har blitt levert.

 

13.5 Hvordan løser jeg problemet mitt?

 

Hvis du ikke kan løse et problem direkte med selgeren, går du til løsningssenteret og følger denne prosessen:

 

a. Åpne en tvist

Åpne en tvist innen 180 dager etter datoen du foretok betalingen for varen du vil opprette en tvist om. Vi kan nekte å godta eventuelle tvistesaker du åpner i forbindelse med den aktuelle varen etter at denne tidsperioden er utløpt (vær oppmerksom på dette dersom du avtaler et leveringstidspunkt etter at denne perioden er utløpt med selgeren).

 

b. Eskaler tvisten til et krav

Hvis du og selgeren ikke kommer fram til en løsning, kan du innen 20 dager etter at tvisten ble åpnet, eskalere tvisten til et krav. Det er ditt ansvar å overholde tidsfristene. Du må vente i minst sju dager etter betalingsdatoen før du kan eskalere en tvist for en vare du ikke har mottatt (INR) – med mindre annet er avtalt av PayPal. Hvis du ikke eskalerer tvisten til et krav innen 20 dager, lukker PayPal tvisten, og du er ikke kvalifisert for noen utbetaling i henhold til vilkårene i PayPals kjøperbeskyttelse. Du kan bare redigere eller endre et krav etter at det er registrert hvis du vil legge til tilleggsinformasjon eller hvis du ønsker å endre årsaken til tvisten/kravet fra «Vare ikke mottatt» til «Avviker vesentlig fra beskrivelsen» (men bare hvis det relateres til en enkeltbetaling). Forøvrig kan du ikke redigere eller endre et krav etter at det er registrert.

 

c. Svar på PayPals forespørsler om informasjon innen rimelig tid

Under kravprosessen kan PayPal kreve at du må oppgi dokumentasjon som støtter saken din. Du kan bli bedt om å sende inn kvitteringer, tredjepartsvurderinger, politirapporter eller annet som PayPal spesifiserer.

 

d. Overhold PayPals fraktforespørsler innenfor tidsrammen

For krav som gjelder varer som «avviker vesentlig fra beskrivelsen» (AVFB), kan PayPal kreve at du – for egen regning – returnerer varen til selgeren, PayPal eller en tredjepart i løpet av kravprosessen, og at du kan fremlegge leveringsbevis. Krav til leveringsbevis er nedfelt i avsnitt 11.9 over. Pakk inn varen forsvarlig for å redusere risikoen for skader under transport. "PayPal kan også kreve at du ødelegger varen og framlegger bevis på at den er ødelagt."

 

 

 1. Gebyrer – Tyrkia

 

PayPal tilbyr dessverre ikke tjenester til brukere i Tyrkia lenger.  Derfor har alle referanser til gebyrer knyttet til betalinger til og fra tyrkiske brukere og/eller i tyrkiske lira blitt fjernet fra PayPals brukeravtale.

 

 1. Gebyrer – personlige betalingstransaksjoner og kontoer registrert i Brasil

 

Vedlegg 1 (gebyrtabeller) er endret for å tydeliggjøre at kontoer registrert i Brasil kan verken overføre eller motta personlige betalingstransaksjoner. Dette betyr at du ikke kan overføre personlige transaksjonsbetalinger til kontoer registrert i Brasil.  Avsnitt A4.2.2. i vedlegg 1 (gebyrtabeller) er derfor endret for å reflektere dette (oppført i sammenheng med originalformuleringene med de endrede delene understreket):

 

A4.2 A Med en «personlig transaksjon» mener vi overføring av penger (innledet fra «Venner og familie»-fanen i «Betal/overfør penger»-flyten) til, og det å motta penger inn på PayPal-kontoen din fra, venner og familie uten at det finnes en underliggende kommersiell transaksjon (betalingen er med andre ord ikke for kjøp av varer eller tjenester eller tilknyttet noen annen kommersiell transaksjon).

 

Hvis du foretar en kommersiell transaksjon (du selger f.eks. varer eller tjenester), har du ikke lov til å be kjøperen om å sende deg en personlig transaksjonsbetaling for kjøpet. Hvis du gjør det, kan PayPal fjerne muligheten til å godta alle eller noen av betalingene for personlige transaksjoner. Legg også merke til følgende:

 

 

A4.2.2 Kontoer som er registrert i Brasil og India, kan verken overføre eller motta personlige betalingstransaksjoner. Dette betyr at du ikke kan overføre personlige transaksjoner til kontoer registrert i Brasil eller India, og

 

…»

 

Andre endringer som følge av dette, er gjort i avsnitt A1.2 i vedlegg 1 (gebyrtabeller)).

 

 1. Faste gebyrer for mottak av kommersielle betalingstransaksjoner

 

Vi øker det faste gebyret for mottak av betaling for en kommersiell transaksjon i brasilianske real (BRL) fra 0,40 BRL til 0,60 BRL.  Den relevante oppføringen i tabellen med faste gebyrer i avsnitt A4.6 i vedlegg 1 (gebyrtabeller) (oppført i sammenheng med kolonneoverskriftene) er nå som følger:

 

Valuta:

Gebyr:

Brasilianske real:

0,60 BRL

 

 1. Andre endringer

 

Deler av PayPals brukeravtale er endret for å tydeliggjøre formuleringer (spesielt avsnitt 13 (PayPals kjøperbeskyttelse) og vedlegg 1 (gebyrtabeller)) og rette opp i mindre trykkfeil. For eksempel støtter vi ikke betalinger i argentinske peso. Derfor er alle gjenstående henvisninger til argentinsk peso fjernet for å gjøre dette tydelig.

 

 

Varsel om endring i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 6. januar 2016 (ikrafttredelsesdatoer finner du i hver individuelle oppføring nedenfor)
 

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi foretar endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal. 

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom dette varselet for å gjøre deg kjent med de forestående endringene.

Du trenger ikke gjøre noe for å akseptere endringene ettersom de automatisk trer i kraft på ovennevnte dato. Hvis du ikke ønsker å akseptere dem, kan du varsle oss før ovennevnte dato om at du vil avslutte kontoen din (https://www.paypal.com/no/cgi-bin/?&cmd=_close-account) umiddelbart, uten at det påløper ekstra kostnader.

Vi håper imidlertid at du fortsetter å bruke PayPal og drar nytte av følgende fordeler:

 

Det er raskt

Du trenger ikke skrive inn kortdetaljene dine hver gang du betaler, og dermed kan du betale raskere på nettet.

 

Det er enkelt

PayPal er en foretrukket nettbetalingsmetode i Norge fordi det er en smart og praktisk måte å betale på med bare noen få klikk. Du trenger bare en e-postadresse og et passord.

Gjennomgå de gjeldende juridiske avtalene
 


Varsel om endringer i PayPals brukeravtale

Ikrafttredelsesdato: 23. mars 2016

 

Du kan klikke her for å finne den endrede versjonen av PayPals brukeravtale under den gjeldende avtalen, eventuelt kan du åpne den via «Juridisk»- eller «Juridiske avtaler»-lenken på de fleste PayPal-sider.

 1. Informasjon til juridiske representanter for uføre eller avdødde kontoinnehavere

  Vi har endret punkt 7.1 for å tydeliggjøre at uføre eller avdødde kontoinnehaveres juridiske representanter kan kontakte oss for å få hjelp med å administrere de aktuelle kontoene.  Punkt 7.1 lyder nå som følger (de nye delene er understreket):

  «7.1 Løpetid og hvordan du avslutter kontoen din. Denne avtalens løpetid gjelder i tidsperioden fra du oppretter en PayPal-konto og fram til avtalen opphører, uansett grunn. I henhold til punkt 7.2, kan du når som helst avslutte kontoen og si opp denne avtalen ved å logge på kontoen din, klikke på «Profil»-kategorien, klikke på lenken «Avslutt konto», og deretter følge instruksjonene. Ved avslutning av kontoen, kansellerer vi eventuelle forestående transaksjoner, og du taper eventuelle saldoer forbundet med særskilte betalingsmetoder. Du må overføre saldoen din før det tidspunkt du avslutter kontoen og sier opp denne avtalen. Du kan finne ut mer om å avslutte kontoen i PayPals Hjelpesenter som er tilgjengelig via PayPals nettsted.  Hvis du er den juridiske representanten til en ufør eller avdødd kontohaver, kan du kontakte PayPal for å få hjelp.»
 2. Begrenset aktivitet – tilknyttede kontoer

  I henhold til punkt 9.1k anses det som en restriksjonsbelagt aktivitet å kontrollere en konto som er knyttet til en annen konto som har vært involvert i en restriksjonsbelagt aktivitet. Vi har endret punkt 9.1.k for å tydeliggjøre hva som gjør at kontoer anses for å være knyttet til hverandre. Punkt 9.1.k er endret og lyder som følger (presentert i kontekst sammen med den relevante delen av roten av punkt 9.1, med de nye delene understreket):

  «9.1 Restriksjonsbelagte aktiviteter. I forbindelse med din bruk av nettstedet vårt, kontoen din, eller PayPal-tjenestene, eller i forbindelse med din samhandling med PayPal, andre brukere eller en tredjepart, må du ikke:


  k. ha kontroll over kontoer som er knyttet til en annen konto der disse forbudte aktivitetene har funnet sted  (i henhold til punkt 9.1.k anses en konto som tilknyttet en annen konto i tilfeller der PayPal har grunn til å tro at begge kontoene kontrolleres av samme juridiske person eller gruppe av juridiske personer (inkludert, uten begrensninger, individer), noe som er mer sannsynlig om begge kontoene deler visse attributter, inkludert, uten begrensninger, samme registrerte brukernavn, e-postadresse, betalingsmetode (f.eks. bankkonto) og/eller registrert id som brukes for å kunne motta tjenester fra PayPals partnere (f.eks. en eBay-id))
 3. Selgerbeskyttelse

  PayPal kan nå, i henhold til programmet for selgerbeskyttelse, ekskludere fra dekningen enhver uautorisert betaling som ble innledet i et miljø PayPal ikke er vert for.  Vi har endret punkt 11.1.a for å beskrive denne ekskluderingen, og det lyder nå som følger (presentert i kontekst i punkt 11.1, med de nye delene understreket):

  «11.1 Hva er PayPals selgerbeskyttelse??

  Hvis du er mottaker av en betaling utført av en kunde («Betalingsmottaker»), refunderer vi deg et beløp for krav, tilbakeføringer eller reverseringer foretatt mot deg, basert på følgende grunner: 

  a. det ble utstedt en tilbakeføring eller en reversering mot deg på grunn av en «uautorisert betaling» (med unntak for eventuelle uautoriserte betalinger som ble foretatt i et miljø PayPal ikke er vert for)  

  b. en tilbakeføring eller et krav ble utstedt fra deg fordi kjøperen sier at varen aldri kom fram, eller

  PayPal mottar bevis fra deg på at varen er postet eller levert i tråd med kravene fastsatt nedenfor, med forbehold om ytterligere bestemmelser i dette avsnitt 11 (herunder, kvalifiseringskrav i avsnitt 11.6).»
 4. Feil og uautoriserte transaksjoner

  Når du rapporterer en uriktig kontotilgang til PayPal, har du visse rettigheter i henhold til vilkårene i punkt 12.  I henhold til punkt 12.1(v) menes med «uriktig kontotilgang» tilfeller der uvedkommende har overført eller kan ha overført penger fra kontoen din uten tillatelse til dette. Vi endrer punkt 12.1(v) for å påse at uriktig kontotilgang også omfatter tilfeller der du knytter kontoen din til en tredjepartsplattform med det formål å foreta betalinger fra denne plattformen, og det så blir foretatt visse betalinger via denne plattformen uten din tillatelse.  Punkt 12.1(v) er endret og lyder som følger (forutgående del er tatt med av kontektshensyn, og endringene er understreket):

  «12.1 Identifisering av feil og/eller uautoriserte transaksjoner. Du kan inspisere transaksjonsloggen når som helst ved å logge på kontoen på PayPals nettsted, og klikke på «Logg»-fanen. Det er svært viktig at du umiddelbart varsler PayPal dersom du har grunn til å tro at en hvilken som helst av følgende aktiviteter har inntruffet: (i) En uautorisert transaksjon er sendt fra kontoen din, (ii) noen har fått uautorisert tilgang til kontoen din, (iii) passordet eller PIN-koden din er avslørt, (iv) en enhet du har brukt for å få tilgang til tjenestene, er stjålet, mistet eller deaktivert, eller (v) noen har overført eller kan ha overført penger fra kontoen din uten tillatelse  (dette inkluderer tilfeller der du knytter kontoen din til en tredjepartsplattform (inkludert en app eller et nettsted) for å foreta betalinger direkte fra den aktuelle plattformen, og det så foretas en betaling fra kontoen din for en transaksjon via denne plattformen som du ikke foretok) (omtales samlet som «uriktig kontotilgang»)…»)…»
 5. Andre endringer

  Deler av PayPals brukeravtale er endret for å klargjøre formuleringer (spesielt vedlegg 1, Gebyrtabeller) og rette opp i mindre trykkfeil.

 

Varsel om endring i PayPals retningslinjer for personvern

Ikrafttredelsesdato: 23. februar 2016

 

Du kan klikke her for å finne den endrede versjonen av PayPals retningslinjer for personvern under den gjeldende avtalen, eventuelt kan du åpne den via «Juridisk»- eller «Juridiske avtaler»-lenken på de fleste PayPal-sider.

 

Slik deler vi informasjon med andre tredjeparter

 

Vi har endret punkt 6 for å tydeliggjøre årsaken til at PayPal i retningslinjene for personvern oppfører tredjeparts bedriftsleverandører og bedriftspartnere som vi kan videreformidle dataene dine til.

Vi har også justert punkt 6 for å endre på hvordan PayPal oppdaterer listen over slike tredjeparter. PayPal skal nå oppdatere listen på en bestemt dato hvert kvartal i et gitt år (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). Du bør lese gjennom listen på hver av disse datoene. Vi anser det som at du har samtykket i endringene oppført i listen, hvis du ikke melder fra om noe annet innen 30 dager etter den aktuelle kvartalsdatoen.  Hvis du ikke godtar endringene, kan du avslutte kontoen din og slutte å bruke tjenestene våre.

De tre første paragrafene i punkt 6 lyder nå som følger:

«I likhet med banker eller finans-/betalingstjenesteleverandører, arbeider PayPal med tredjepartsleverandører som tilfører oss viktige funksjoner som gjør det mulig for oss å tilby en enklere, raskere og sikrere måte å foreta betalinger på, og andre forretningspartnere. Vi har behov for å dele brukerdata med disse fra tid til annen, slik at vi kan utføre tjenestene brukerne våre har behov for.

Luxembourg-lovene som PayPals håndtering av brukerdata er underlagt (databeskyttelse og banksekretesse), krever som regel en større grad av åpenhet enn de fleste andre EU-lover. Det er derfor PayPal, i motsetning til de aller fleste andre leverandører av nettbaserte tjenester eller finansielle tjenester i EU, i disse retningslinjene for personvern har oppført leverandørene av tredjepartstjenester og forretningspartnerne vi kan dele dataene dine med, og vi tilkjennegir også formålet med overleveringen av slike data samt typen informasjon vi videreformidler. Du kan finne en link til disse tredjepartene her og også i paragraf a, b, d og g nedenfor.  Ved å godta disse retningslinjene og fortsette med å ha en konto hos PayPal samtykker du uttrykkelig i at vi kan overføre dataene dine til nevnte tredjeparter til de formål vi har oppført.

PayPal kan oppdatere listen over tredjeparter det refereres til hvert kvartal (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). Det er først 30 dager etter at denne listen gjøres tilgjengelig gjennom disse retningslinjene, at PayPal vil begynne å overføre de nye datatypene, data ifm. de nye formålene eller data til de nye enhetene angitt i hver oppdatering. Du bør ta en gjennomgang av denne listen på PayPal-nettstedet hvert kvartal på datoene angitt ovenfor. Hvis du ikke motsier deg de nye typene dataoverlevering innen 30 dager etter at den oppdaterte listen over tredjeparter publiseres, blir du ansett som å ha godtatt endringene i listen og i disse retningslinjene for personvern. Hvis du ikke aksepterer endringene, kan du avslutte kontoen din og slutte å bruke tjenestene våre.»

I diagrammet nedenfor kan du finne informasjon om tredjepartene, de nye formålene og datatypene som er lagt til i listen. Den fullstendige listen over tredjeparter er tilgjengelig her

 

Kategori

Navn på part og jurisdiksjon (i parentes)

Formål

Informasjon som deles

Markedsføring og PR

ThreatMetrix Inc. (USA)

For å innhente risikoinformasjon angående IP-adressen og enheten brukere logger på PayPal med, forskning og testing av hensiktsmessigheten av nye produkter og tjenester.

Enhetens IP-adresse og maskinvareinformasjon (enhets-id samt brukerens IP-adresse og informasjonskapsler). E-postadresse og annen informasjon som samles inn under pålogging.

Markedsføring og PR

Akamai Technologies Inc. (USA)

Nettverk for innholdslevering – for å levere sideinnhold til PayPal fra lokale servere til brukere. Også for å innhente risikoinformasjon angående IP-adressen og enheten brukere logger på PayPal med, i forbindelse med forskning og testing av hensiktsmessigheten av nye produkter og tjenester.

Enhetens IP-adresse og maskinvareinformasjon (enhets-id samt brukerens IP-adresse og informasjonskapsler). Omstendigheter som påvirker IP-adressers atferd.

Kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer

Soda Software Labs Limited (Storbritannia), Aire Labs Limited (Storbritannia), Biz Equity LLC. (USA), Bizequity Limited (Storbritannia), DueDil Limited (Storbritannia), Creditsafe (Storbritannia), Creditsafe USA Inc. (USA), MiiCard Limited (Storbritannia), Yodlee Inc. (USA).

For å bekrefte identitet, bekrefte tilknytning mellom en kunde og vedkommendes bankkonto eller betalingskort, ta avgjørelser angående en kundes kredittverdighet (inkludert, uten begrensninger, ifm. kredittprodukter PayPal tilbyr), utføre risikovurderinger av kunden og gjennomføre kontroller knyttet til forebygging og avdekking av kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking, bistå ved inkassoforretninger, administrere PayPal-kontoer og foreta statistiske analyser, foreta forskning og testing av hensiktsmessigheten av nye produkter og tjenester samt kontrollere tjenester og systemer.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, hvor lang tid på adressen, legitimasjon, organisasjonsform, tid i virksomheten, organisasjonsnummer, mva-nummer, finansieringsinstrument herunder bankkonto og betalingskortopplysninger (hvis nødvendig) og relevant transaksjonsinformasjon (hvis nødvendig). All informasjon som besørges når du søker om produkt- eller kontofunksjonalitet (inkl. informasjon innhentet fra sosiale mediekontoer eller data om nettomdømme).

Kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer

National Credit Bureau (Russland)

For å få forretningsinformasjon for risikovurdering, og overholdelse av krav som gjelder hvitvasking av penger, for eksempel etablering av bedriftsstruktur og reelle eiere. For å bistå i forbindelse med avgjørelser angående en kundes kredittverdighet (inkl., uten begrensninger, i forbindelse med kredittprodukter PayPal tilbyr), gjennomføre kontroller knyttet til forebygging og avdekking av kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking, bistå ved inkassoforretninger, administrere PayPal-kontoer og foreta statistiske analyser, foreta forskning og testing av hensiktsmessigheten av nye produkter og tjenester samt kontrollere tjenester og systemer.

Selskapets registreringsnummer, bedriftsnavn- og adresse, direktørers navn, adresse og fødselsdato, eventuelle handelsnavn, liste over selskaper direktørene er involvert i, datoen selskapet ble etablert/registrert.

 

Intuit Inc. (USA), Intuit Limited (Storbritannia), The Sage Group Plc. (Storbritannia), Xero Limited (Storbritannia), Xero Inc. (USA)

For å motta informasjon knyttet til risikovurdering og bistå i forbindelse med avgjørelser angående en kundes kredittverdighet (inkl., uten begrensninger, i forbindelse med kredittprodukter PayPal tilbyr), gjennomføre kontroller knyttet til forebygging og avdekking av kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking, bistå ved inkassoforretninger, administrere PayPal-kontoer og foreta statistiske analyser, foreta forskning og testing av hensiktsmessigheten av nye produkter og tjenester samt kontrollere tjenester og systemer.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, hvor lang tid på adressen, legitimasjon, organisasjonsform, tid i virksomheten, organisasjonsnummer, mva-nummer, finansieringsinstrument herunder bankkonto og betalingskortopplysninger (hvis nødvendig) og relevant transaksjonsinformasjon (hvis nødvendig).

Kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer

Yodlee Inc. (USA), Intuit Inc. (USA), Intuit Limited (Storbritannia), The Sage Group Plc. (Storbritannia), Xero Limited (Storbritannia), Xero Inc. (USA)

For å motta informasjon knyttet til risikovurdering og bistå i forbindelse med avgjørelser angående en kundes kredittverdighet (inkl., uten begrensninger, i forbindelse med kredittprodukter PayPal tilbyr), gjennomføre kontroller knyttet til forebygging og avdekking av kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking, bistå ved inkassoforretninger, administrere PayPal-kontoer og foreta statistiske analyser, foreta forskning og testing av hensiktsmessigheten av nye produkter og tjenester samt kontrollere tjenester og systemer.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, hvor lang tid på adressen, legitimasjon, organisasjonsform, tid i virksomheten, organisasjonsnummer, mva-nummer, finansieringsinstrument herunder bankkonto og betalingskortopplysninger (hvis nødvendig) og relevant transaksjonsinformasjon (hvis nødvendig).

Utkontraktering av kundeservice

Lithium Technologies Inc. (USA)

For å besørge kundeservice etter at kunder kontakter PayPal via sosiale mediekanaler

Informasjon som kunden oppgir via sosiale mediekanaler, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresser, brukernavn i sosiale medier, avkortet og begrenset eller fullstendig informasjon om betalingsmetoder (avhengig av årsak), utløpsdatoer for betalingsmetoder, type PayPal-konto, identitetsbevis, kontosaldo og transaksjonsinformasjon, kundeuttalelser- og rapporter, kontokorrespondanse, informasjon om forsendelser og reklameinformasjon.

Markedsføring

PaketPLUS Marketing GmbH

Administrering av markedsføringskampanjer, distribusjon av flygeblader til forhandlere samt oppfølging av kampanjene.

Brukerens navn, sted, art og omfang av kontosvindelen, bedriftsnavn

Markedsundersøkelser

Eye Square GmbH (Tyskland)

Benyttes til å utføre kundeservice- og markedsundersøkelser

Benyttes til å utføre kundeservice- og markedsundersøkelser

Kommersielle partnerskap

Harrow Council (Storbritannia)

Utbetale midler til stønadsmottakere via PayPal

All kontoinformasjon

Driftstjenester

eBay Enterprise (GSI Commerce) (USA)

Behandling av PayPal-betalinger og levering av kundeservice på vegne av forhandlere.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresser, avkortet og begrenset, utløpsdatoer for betalingsmetoder, type PayPal-konto, kontostatus, siste fire sifre i kontonummer som er betalingsmetode, ABA-nummer, kontosaldo, detaljer rundt kontotransaksjoner

Driftstjenester

Globalcollect (Nederland)

Behandle PayPal-transaksjoner, rapportering og tilrettelegging for oppgjør av midler utenfor PayPal-systemet.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresser, avkortet og begrenset, utløpsdatoer for betalingsmetoder, type PayPal-konto, kontostatus, siste fire sifre i kontonummer som er betalingsmetode, ABA-nummer, kontosaldo, detaljer rundt kontotransaksjoner

Markedsføring og PR

Google Inc., Google Ireland Ltd. (Irland), DoubleClick Europe Ltd. (Storbritannia), DoubleClick, en avdeling under Google Inc.

Bidra til å identifisere atferd på PayPal-nettstedene og i mobilappen med det formål å gi råd om målrettet markedsføring, og for effektivt å kunne håndtere og optimalisere kampanjer på stasjonære og mobile enheter, og andre steder på nettet, og for å kunne kjøre retargetingkampanjer med det formål å levere annonsering med personlig preg.

Anonym id generert av informasjonskapsler, pikseltagger eller lignende teknologier som er innebygd på nettsider, annonser og e-poster som leveres til brukerne. Annonserings-id og enhets-id for å segmentere brukergrupper basert på appatferd, krypterte e-postadresser knyttet til PayPal-brukere (uten å indikere kontoforhold).

Markedsføring og PR

Appnexus Inc. (USA), BlueKai Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Mediamath Inc. (USA), Criteo SA (Frankrike)

Benyttes til å starte remarketing-kampanjer for å tilby personlig tilpasset annonsering.

Anonym id generert av informasjonskapsler, pikseltagger eller lignende teknologier som er innebygd på nettsider, annonser og e-poster som leveres til brukerne.

Markedsføring og PR

Facebook Inc. (USA), Facebook Ireland Limited (Irland) og Twitter Inc. (USA), AdRoll, Yahoo

Benyttes til å starte remarketing-kampanjer for å tilby personlig tilpasset annonsering.

Annonserings-id og enhets-id for å segmentere brukergrupper basert på appatferd, krypterte e-postadresser knyttet til PayPal-brukere (uten å indikere kontoforhold). Anonym id generert av informasjonskapsler, pikseltagger eller lignende teknologier som er innebygd på nettsider, annonser og e-poster som leveres til brukerne.

Markedsføring og PR

Conversant Inc. (USA), Commission Junction (USA), Conversant GmbH (Tyskland), Conversant International Ltd. (Irland)

Benyttes til å gjennomføre oppfølgingskampanjer med tanke på å kunne identifisere besøkende og omdirigere dem gjennom personlig tilpassede reklamekampanjer.

Hashkodet konto-id for PayPal (der dette gjelder) samt enhets-id-en som en bestemt person bruker, innholdet i annonsene som skal vises, og segmentering i en brukergruppe i annonseringsøyemed.

Markedsføring og PR

StrikeAd UK Ltd. (Storbritannia), Criteo Ltd. (Storbritannia), Criteo Singapore Pte. Ltd. (Singapore), Tapjoy Inc. (USA), Supersonic Ltd., StrikeAd Inc. (USA), Exponential Interactive Inc. (USA), InMobi (USA), MoPub Inc. (USA), AdMob Inc. (USA), Millenial Media Inc. (USA), Tapad Inc., Drawbridge Inc., Mobkoi (Storbritannia), Fiksu Inc. (USA), Nanigans Inc. (USA), Eloqua, en avdeling i Oracle Inc., Criteo SA (Frankrike), Rocket Fuel, StrikeAd Inc. (USA)

For å kjøre og måle retargetingkampanjer med det formål å segmentere brukere for PayPal-markedsføringskampanjer.

Anonym id for informasjonskapsler, annonserings-id og/eller enhets-id for å kunne segmentere brukergrupper i markedsføringsøyemed.

Markedsføring og PR

Alliance Data FHC Inc., som gjør forretninger under navnet Epsilon International og/eller Epsilon Communication Solutions S.L.

For å kjøre utgående kommunikasjonskampanjer som omfatter, men ikke er begrenset til, e-post og pushvarslinger.

Kontaktinformasjon – omfatter, men er ikke begrenset til, navn, e-postadresse og telefonnummer. Anonym id for informasjonskapsler, annonserings-id. Innholdet i kommunikasjonen som skal formidles til bestemte brukere, og, der dette gjelder, segmentgruppen som slike personer tilhører i kommunikasjonsøyemed.

Markedsføring og PR

Adjust GmbH (Tyskland)

Bidra til å identifisere atferd i mobilappen for å treffe gode beslutninger om målrettet markedsføring, bidra til effektiv håndtering og optimalisering av mobilkampanjer på sosiale nettverk og andre steder på nettet.

Anonym id for informasjonskapsler, annonserings-id og enhets-id brukt av en bestemt person, hendelser i mobilappen knyttet til en bestemt brukers bruk av mobilappen (herunder, uten begrensninger, pålogging, gjennomførte transaksjoner), men ikke betalingsopplysninger og økonomisk informasjon. Innholdet av annonser som skal leveres til bestemte brukere og, der dette er aktuelt, segmentgruppen slike brukere hører hjemme i – dette i annonseringsøyemed.

Markedsføring og PR

Visual IQ Inc. (USA)

Over flere enheter / kanalmåling

Annonserings-id og enhets-id for å segmentere brukergrupper basert på appatferd, krypterte e-postadresser knyttet til PayPal-brukere (uten å indikere kontoforhold). Anonym id generert av informasjonskapsler, pikseltagger eller lignende teknologier som er innebygd på nettsider, annonser og e-poster som leveres til brukerne.

Kommersielle partnerskap

VODAFONE SALES & SERVICES LIMITED (Storbritannia)

Markedsføring og administrasjon, slik at PayPal kan brukes sammen med tredjepartsprodukter som Vodafone Wallet

For- og etternavn, faktureringsadresse (gatenavn, husnummer, by, delstat, postnummer, land), id for betaler, engangsnummer for betalingsmåte, CMID (id for metadata om klient), e-postadresse

Betalingsbehandler

Carta Financial Services Limited (Storbritannia)

Behandle betalinger, slik at PayPal kan brukes sammen med tredjepartsprodukter som Vodafone Wallet

For- og etternavn, faktureringsadresse (gatenavn, husnummer, by, delstat, postnummer, land), id for betaler, engangsnummer for betalingsmåte, CMID (id for metadata om klient), e-postadresse

Partner

Cloud IQ (Storbritannia)

Besørge assistanse ifm. PayPal-tjenester som leveres til bedriftskunder

Kundenavn, bedriftsnavn, telefonnumre, e-postadresser for kontakt, nettsted, bedriftens bransje, antallet PayPal-transaksjoner, transaksjonsvolum hos PayPal, fordeling av transaksjonsvolum mellom innenlandske og internasjonale transaksjoner, faktureringsopplysninger, detaljer om kortet som ble brukt for å betale

Partner

WebInterpret (Frankrike)

Besørge assistanse ifm. PayPal-tjenester som leveres til bedriftskunder

Kundenavn, bedriftsnavn, telefonnumre, e-postadresser for kontakt, nettsted, bedriftens bransje, antallet PayPal-transaksjoner, transaksjonsvolum hos PayPal, fordeling av transaksjonsvolum mellom innenlandske og internasjonale transaksjoner, faktureringsopplysninger, detaljer om kortet som ble brukt for å betale

Markedsføring og PR

TubeMogul Inc (USA), AdaptTV (Storbritannia)

Benyttes til å starte remarketing-kampanjer for å tilby personlig tilpasset annonsering.

Anonym id generert av informasjonskapsler, pikseltagger eller lignende teknologier som er innebygd på nettsider, annonser og e-poster som leveres til brukerne.

Kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer

Creditsafe UK

For å få forretningsinformasjon for risikovurdering, og overholdelse av krav som gjelder hvitvasking av penger, for eksempel etablering av bedriftsstruktur og reelle eiere.

Selskapets registreringsnummer, navn og forretningsadresse, og ledernes navn, adresse og fødselsdato.

Byråer

Databeskyttelsesbyråer hjemmehørende i Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Benyttes til å gi de oppførte etatene informasjon innen deres myndighetsområde (på deres forespørsel) og for å svare på spørsmål og/eller undersøkelser igangsatt av brukere eller andre interessenter i de landene de har jurisdiksjon.

Alle kontoopplysninger.

 

 1. Andre endringer

  Del 2 av PayPals retningslinjer for personvern er endret for å klargjøre formuleringer.

 

Varsel om endringer i avtalene om kommersielle enheter

Ikrafttredelsesdato: 23. januar 2016

 

Selv om PayPal ikke er en part i avtalene om kommersielle enheter, påvirker disse avtalene hvordan du mottar kortfinansierte betalinger med PayPals tjenester. Avtalene om kommersielle enheter er avtaler du har inngått direkte med bankpartnerne til PayPal, og det er disse partnerne som sikrer at du kan motta kortfinansierte PayPal-betalinger.  Avtalene om kommersielle enheter gjelder for forhandlere over hele verden – dette innebærer at ikke alle endringer påvirker forhandlere hjemmehørende i Europa. Vi har utelukkende varslet om endringene som påvirker forhandlere hjemmehørende i Europa.

Du kan klikke her for å finne de endrede avtalene for kommersielle enheter under de gjeldende avtalene, eventuelt kan du åpne dem via «Juridisk»- eller «Juridiske avtaler»-lenken på de fleste PayPal-sider.

1. HSBC Bank-avtale for kommersielle enheter for betalingskort-behandlingstjenester

Frem til ikrafttredelsesdatoen har du en avtale med HSBC Bank Plc. (som medlem) og GPUK LLP (som behandler).  Fra og med ikrafttredelsesdatoen skal rollen som behandler i denne avtalen, hva gjelder kortbehandlingstjenestene du får iht. denne avtalen, bekles av GPUK LLP i stedet. Dette betyr at GPUK LLP fra og med ikrafttredelsesdatoen skal være både medlem og behandler iht. denne avtalen. Du trenger ikke å foreta deg noe for å godta denne endringen.

Til din opplysning: Denne avtalen blir også endret for forhandlere med base utenfor Europa – forhandlere i Europa blir ikke påvirket av disse bestemte endringene.

2. Avtale for kommersielle enheter for behandlingstjenester med PayPal-betalingskort som betalingsmetode (WorldPay)

Til din opplysning: Denne avtalen blir endret utelukkende for forhandlere med base utenfor Europa.  Forhandlere med base i Europa blir ikke påvirket av disse bestemte endringene.

 

Endinger av PayPals juridiske avtaler

Gjelder fra: 1. juli 2015

Vi oppfordrer deg til å gå nøye gjennom disse oppdateringene av retningslinjene for personvern, for å gjøre deg kjent med endringene.

Du trenger ikke gjøre noe for å akseptere endringene ettersom de automatisk trer i kraft på ovennevnte dato. Hvis du ikke ønsker å akseptere dem, kan du varsle oss før ovennevnte dato om at du vil avslutte kontoen din (https://www.paypal.com/no/cgi-bin/?&cmd=_close-account) umiddelbart, uten at det påløper ekstra kostnader.

Vi håper imidlertid at du fortsetter å bruke PayPal og drar nytte av følgende fordeler:

Det er trygt

Når du betaler med PayPal, formidles aldri betalingsopplysningene dine til selgere eller forhandlere, noe som betyr at du har ytterligere beskyttelse mot svindel.

Det er raskt

Du trenger ikke skrive inn kortdetaljene dine hver gang du betaler, og dermed kan du betale raskere på nettet.

Det er enkelt

PayPal er en foretrukket nettbetalingsmetode i Norge fordi det er en smart og praktisk måte å betale på med bare noen få klikk. Du trenger bare en e-postadresse og et passord.

Se gjennom gjeldende Brukeravtale.

Endring i PayPals brukeravtale.

 1. Immaterielle rettigheter

Vi har lagt et nytt avsnitt til del 1.3, som beskriver lisensen og rettighetene du gir oss og PayPal-konsernet (se avsnitt 12 nedenfor for definisjonen av «PayPal-konsernet») til å bruke innhold som du legger ut for offentliggjøring ved bruk av tjenestene. Det finnes et lignende avsnitt i retningslinjene for personvern, som er fjernet ved tillegget av dette avsnittet i brukeravtalen. Det nye avsnittet i del 1.3. er som følger:

«Når du sender oss eller legger ut innhold (både for elektronisk eller ikke-elektronisk publisering) ved hjelp av PayPals tjenester, gir du PayPal-konsernet en ikke-eksklusiv, internasjonal, evigvarende, uoppsigelig, royalty-fri, underlisensierbar (på flere nivåer) rett til å anvende all opphavsrett, publiseringsrettigheter, merkevarerettigheter, databaserettigheter og immaterielle rettigheter du har til innholdet, via alle typer medier som er kjent eller vil bli kjent i fremtiden. Videre gir du i den bredeste forstand som tillates under gjeldende lover, avkall på dine moralske rettigheter, og lover å avstå fra å hevde slike rettigheter mot PayPal-konsernet, deres datterselskaper eller stedfortredere. Du står som representant og garantist for at ingenting av det følgende bryter med noen immaterielle rettigheter: innholdet du har levert til oss, din publisering av innholdet via PayPals tjenester eller PayPal-konsernets bruk av dette innholdet (herunder arbeid avledet av det) i tilknytning til PayPals tjenester.

 1. Kvalifisering og vanlige kontotyper

Del 2.2 er endret for å klargjøre hvilke kontotyper PayPal for tiden tilbyr.  Kontoer som tidligere var kjent som Premium-konto tilbys nå av PayPal som Personlig konto.  Det endrede avsnittet 2.2 er nå som følger (med følgelige endringer foretatt andre steder hvor det henvises til Premium-kontoer):

«2.2 Privat- og bedriftskontoer. Vi tilbyr både privat- og bedriftskontoer. Med mindre annet er avtalt, kan du ikke ha mer enn én privatkonto og én bedriftskonto. Innehavere av bestemte privatkontoer kan måtte oppgradere kontoen sin for å kunne bruke alle gjeldende funksjonaliteter i privatkontoen (dette kan innebære å gi PayPal ytterligere informasjon).   Ved å åpne en Bedriftskonto og godta vilkårene i denne avtalen, bekrefter du at du ikke etablerer kontoen primært for personlige, familiære eller husholdningsformål. Du godtar at kontoen din omfatter betalingskontoen og reservekontoen.»

 1. Begrensninger av forsendelse, mottak og uttak

Avsnitt 3.2 (Sendegrenser), 4.1 (Heve mottaksgrensen din) og 6.2a. (Uttaks-/innløsningsgrenser) er endret for å klargjøre opplysningene om å heve grensene på forsendelse, mottak og uttak. Det endrede avsnittet er nå som følger:

«3.2 Sendegrenser. Hvis du har en periodisk sendegrense på kontoen, kan du se den på kontooversiktsiden din. Vi kan, etter vårt eget rimelige skjønn (f.eks. og uten begrensning, for å begrense svindel- eller kredittrisiko), innføre begrensninger på hvor mye penger du kan overføre via PayPal-tjenesten vår.

4.1 Heve mottaksgrensen din Hvis du har en periodisk mottaksgrense på kontoen din, kan du se den ved å logge på kontoen din og klikke på «Vis grenser» i kontooversikten. Vi kan, etter vårt eget rimelige skjønn (f.eks. og uten begrensning, for å begrense svindel- eller kredittrisiko), innføre begrensninger på hvor mye penger du kan motta via PayPal-tjenesten vår. For å kunne heve mottaksgrensen, må du fullføre fremgangsmåten beskrevet nedenfor.

6.2

a. Uttaks-/innløsningsgrenser. Du samtykker i å etterkomme våre forespørsler om at du bekrefter identiteten din før vi innløser e-penger til deg, slik at vi reduserer risikoen for misligheter, eller for på annen måte å overholde våre forpliktelser til forhindring av hvitvasking av penger eller andre juridiske forpliktelser. Hvis det er satt en uttaksbegrensning, kan du se den ved å logge på kontoen din og klikke på lenken Vis grenser i kontooversikten. Vi kan, etter eget rimelige skjønn (f.eks. og uten begrensning, for å begrense svindel eller kredittrisiko), innføre begrensninger på hvor mye penger du kan overføre gjennom vår PayPal-tjeneste.

 1. Motregning av saldoer.

Avsnitt 5.4 er endret slik at motregningsrettighetene under denne bestemmelsen kun vil strekke seg til PayPal-konsernet (og ikke lenger til eBay).  Enklere sagt betyr motregningsrettighetene fastsatt i avsnitt 5.4 at PayPal kan trekke gebyrer, avgifter eller andre beløp skyldig til PayPal eller PayPal-konsernet, som beskrevet i det avsnittet, fra enhver konto som eies eller kontrolleres av deg. Etter endringen lyder avsnitt 5.4 nå som følger:

«5.4 Motregning av saldoer. Du godtar at vi kan komme til å trekke beløp i kontoer som tilhører eller styres av deg, tilsvarende eventuelle avgifter, gebyrer eller andre beløp du skylder oss og/eller medlemmer av PayPal-konsernet (med mindre konkurslover hindrer dette). Vår rett til motregning betyr med andre ord at vi kan trekke slike avgifter, gebyrer eller andre beløp som er nevnt i denne delen fra en av dine kontosaldoer, enten reserverte eller under din kontroll.»

 1. Opprettholde et trygt betalingsinstrument

Avsnitt 9.2 er endret ved tillegg av et nytt underavsnitt 9.2.h og 9.2.i og ytterligere formuleringer i underavsnitt 9.2.j (som nytt underavsnitt 9.2.l), som generelt krever at du utfører de opplistede handlingene for å holde betalingsinstrumentet ditt trygt.  Endringen i punkt 9.2 lyder som følger:

 

«9.2 Opprettholde et sikkert betalingsinstrument. For å holde betalingsinstrumentet sikkert, samtykker du i å:

 1. unngå deltakelse i restriksjonsbelagte aktiviteter,
 2. oppbevare opplysninger om betalingsmetoder og passord trygt,
 3. ikke tillate andre å ha eller bruke opplysningene dine om betalingsmetoder, PIN-koder eller passord,
 4. ikke dele opplysningene om betalingsmetoder, passord eller PIN-koder unntatt når du bruker PayPal-tjenesten,
 5. aldri skrive passordet ditt eller PIN-koder på en måte som kan forstås av andre,
 6. ikke velge et passord eller en PIN-kode som er ekstra lett å huske for deg, som f.eks. en sekvens av bokstaver eller tall som kan være lett å gjette,
 7. sørge for at ingen ser passordet ditt når du bruker det,
 8. sikre at du er logget ut av alle betalingsrelevante apper på enheten når du ikke bruker tjenesten og/eller når andre kan få tilgang (f.eks. når du deler enheten din med andre eller bruker enheten med usikre offentlige tilkoblinger slik som i vanlige «gratis Wi-Fi»-områder),
 9. unngå å bruke funksjonalitet som lagrer passordet eller PIN-koden på enheten din,
 10. overholde alle rimelige instrukser vi gir om hvordan du kan holde betalingsinstrumentet ditt sikkert, og
 11. passe på at den personlige informasjonen i kontoen din er oppdatert. Det er mulig at vi ikke kan svare deg når du kontakter oss angående kontoen din hvis du gjør det fra en adresse, et telefonnummer eller en e-postkonto som ikke er registrert hos oss.
 12. Ta alle nødvendige forholdsregler for å beskytte sikkerheten til alle enhetene du bruker til å få tilgang til tjenestene (herunder, uten begrensning, bruk av PIN-kode og passordbeskyttet personlig konfigurert enhetsfunksjonalitet for å bruke tjenestene). Hvis du mister enheten din, må du informere oss umiddelbart og slette enheten fra innstillingene i PayPal-kontoen din.»
 1. Ditt ansvar – midlertid tilbakeholdelse av bestridte transaksjoner og betalinger til eBay eller kjøpere som følge av eBays konfliktløsningsprosess

Det andre avsnittet i del 10.1.d  er endret for å klargjøre:

 • betingelsene under hvilke PayPal kan beslutte midlertidig å holde tilbake beløp på din konto for å dekke hele beløpet som du mottok i betaling for et kjøp med hensyn på et krav under eBays konfliktløsningsprosess, og
 • omfanget av dine instruksjoner til PayPal om å foreta betalinger til eBay eller til kjøperen (som relevant) for beløp som du skylder den relevante mottakeren under betingelsene i eBays konfliktløsningsprosess.

Endringen i punkt 10.1.d lyder som følger:

«d. Midlertidig reserverte penger for omstridte transaksjoner. Hvis en bruker registrerer et krav, en tilbakeføring eller en reversering for en betaling du har mottatt, kan PayPal midlertidig reservere beløpet på kontoen din for å dekke hele kravs-, tilbakeførings- eller reverseringsbeløpet. Når penger reserveres etter denne bestemmelsen, begrenses ikke bruken av kontoen med hensyn til penger som ikke er omtvistet eller under risiko i henhold til kravet, tilbakeføringen eller reverseringen, med mindre vi har en annen grunn for å gjøre det. Hvis du får tvisten avgjort i din favør, eller dersom betalingen er kvalifisert for en utbetaling i henhold til vilkårene i PayPals selgerbeskyttelse, frigir vi reserveringen og gjenoppretter tilgangen til de gjeldende pengene. Hvis du taper tvisten, trekker PayPal pengene fra kontoen din.

Den samme prosessen gjelder også for eventuelle krav en kjøper sender inn via eBays løsningsprosess, gitt at du har autorisert eBay til å bruke PayPal-kontoen din for å betale beløp du skylder eBay eller kjøperen i henhold til vilkårene i eBays løsningsprosess («Autoriserte beløp»)  og eBay har varslet oss om kravet. I den grad de ovennevnte betingelsene oppfylles, tillater og instruerer du PayPal til å behandle betalinger av eventuelle autoriserte beløp fra PayPal-kontoen din til eBay eller kjøperen (som relevant) i henhold til eBays instruksjoner til PayPal. Du må imidlertid godta at PayPal kanskje behandler autorisasjonen og instruksjonen for betalingen som kansellert, og PayPal er ikke forpliktet til å fullføre en slik betaling hvis PayPal etter eget skjønn avgjør at kravet skulle vært behandlet i din favør hvis det hadde blitt sendt inn via PayPal.   Alle krav som sendes via eBay styres utelukkende av eBays retningslinjer. Vilkårene i PayPals selgerbeskyttelse dekker ikke selgere ved krav kjøpere sender inn direkte med eBay.»

 1. Handlinger fra PayPal

Avsnitt 10.2 er endret til:

 • fjerning av henvisningen til eBay som part beskyttet av de forskjellige handlingene PayPal kan foreta under dette avsnittet, og
 • innføring av et nytt underavsnitt j for å gjøre det mulig for PayPal å oppheve tilgangen din til PayPals selgerbeskyttelse og/eller PayPals kjøperbeskyttelse under dette avsnittet (med avsnittet «Oppheving av tilgang» i del 11.6 (Selgerbeskyttelsesprogram – krav til tilgang) slettet).

De endrede delene av avsnitt 10.2 er nå angitt som følger (presentert i sammenheng med grunnlaget for avsnitt 10.2):

«10.2 Handlinger av PayPal. Hvis vi har grunn til å tro at du har deltatt i restriksjonsbelagte aktiviteter, kan vi iverksette ulike tiltak for å beskytte PayPal, en bruker, en tredjepart, eller deg fra reverseringer, tilbakeføringer, krav, gebyrer, bøter, straffer og annet ansvar. Tiltakene vi kan iverksette omfatter, men er ikke begrenset til følgende:

j. Vi kan oppheve tilgangen din til PayPals selgerbeskyttelse og/eller PayPals kjøperbeskyttelse.»

 1. Reservert betaling

Vi legger en kort setning til det andre avsnittet i del 10.5a.ii for å klargjøre at PayPal kan melde fra til deg om reservering av betaling som foretas under avsnitt 10.5 gjennom autoriserte tredjeparter.  Etter endringen lyder avsnitt 10.5.a nå som følger:

            «10.5 Reservert betaling

a. Du samtykker i at dersom enten:

i. du mottar en betaling som involverer transaksjonsrisiko, eller

ii. kan det være en høyere enn akseptabel risiko eller eksponering knyttet til kontoen din (basert på informasjon som er tilgjengelig for PayPal på det aktuelle tidspunktet, og som PayPal under alle omstendigheter og etter eget skjønn anser som akseptabel risiko eller eksponering for PayPal),

kan PayPal etter eget rimelige skjønn holde tilbake pengene eller eventuelle andre betalinger. Hvis PayPal reserverer penger på kontoen din, varsler vi deg om dette (inkludert og uten begrensning, om hvor lenge de blir reservert) – pengene oppbevares på reservekontoen din, og pengene blir vist som «forestående» på PayPal-saldoen din. Vi varsler deg kanskje om reserveringen via godkjente tredjeparter (slik som partnerplattformer der du overfører penger).»

 1. Feil og uautoriserte transaksjoner – identifisering av feil og/eller uautoriserte transaksjoner

Avsnitt 12.1 er endret for å klargjøre at det er svært viktig at du umiddelbart melder fra til PayPal hvis du tror at en av enhetene som du har brukt for å få tilgang til tjenestene er mistet, stjålet eller deaktivert.  Dette avsnittet klargjør også at vi vil holde deg ansvarlig for uautorisert bruk av kontoen din hvis vi har beviser som viser at du har deltatt i aktivitetene listet opp ved slutten av denne delen.  Etter endringen lyder avsnitt 12.1 nå som følger:

«12.1 Identifisere feil og/eller uautoriserte transaksjoner. Du kan inspisere transaksjonsloggen når som helst ved å logge på kontoen på PayPals nettsted, og klikke på «Logg»-fanen. Det er svært viktig at du varsler PayPal umiddelbart hvis du har grunn til å tro noen av de følgende aktivitetene har skjedd: (i) en uautorisert transaksjon er sendt kontoen din, (ii) det har vært uautorisert tilgang til kontoen din, (iii) passordet eller mobil-PIN-koden er kompromittert, (iv) alle enheter du har brukt til å logge på tjenestene har gått tapt, er stjålet eller deaktivert, eller (v) noen har overført eller kan overføre penger fra kontoen din uten din tillatelse (samlet kalt «uriktig kontotilgang»). Du må også varsle oss umiddelbart hvis du har grunn til å tro at en annen feil har oppstått på kontoen. For å kunne varsle PayPal umiddelbart om en av hendelsene over, anbefaler vi sterkt at du overvåker kontoen nøye på jevnlig basis. Vi holder deg ikke ansvarlig for uvedkommendes uautoriserte bruk av kontoen din, hvis vi med sikkerhet vet at du ikke har handlet med overlegg på en måte som har gitt eventuelle tredjepersoner adgang til PayPal-brukernavnet og/eller passordet/PIN-koden, eller til enheten din når du er pålogget tjenestene våre. Vi holder deg ansvarlig for uautorisert bruk av kontoen din hvis vi har bevis for at du handlet med overlegg slik at en tredjeperson har fått tilgang til PayPal-ID-en og/eller passord/PIN-koden din, eller for at du har opptrådt uredelig, eller hvis du med hensikt eller grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle dine forpliktelser i forhold til å bruke betalingsinstrumentet ditt på den måten fastsatt i denne avtalen.

 1. PayPals selgerbeskyttelse

Avsnitt 11 har blitt endret for å gjøre flere forbedringer i PayPals retningslinjer for kjøperbeskyttelse:

 1. Legge til en definisjon av betalingsmottaker (avsnitt 11.1 er endret tilsvarende)
 2. Fjerning av forskjellen mellom kjøp foretatt av en kjøper på eBay eller utenfor eBay (avsnitt 11.2 er tilsvarende endret).
 3. Endring av opphevingskriteriene for PayPals selgerbeskyttelse (avsnitt 11.3 er endret tilsvarende).

De endrede delene av avsnitt 11 lyder som følger:

«11.1 Hva er PayPals selgerbeskyttelse?

Hvis du er mottaker av en betaling gjort av en kunde («Betalingsmottaker»), refunderer vi deg et beløp for krav, tilbakeføringer eller reverseringer foretatt mot deg, basert på følgende grunner:

«11.2 PayPals selgerbeskyttelse er tilgjengelig for:

Selgere med registrert(e) PayPal-konto(er) i Norge som mottar PayPal-betalinger fra kjøpere som foretar et kvalifisert kjøp via eBay (på verdensbasis og overalt PayPal er akseptert).»

«11.3 Hvor mye beskyttelse gir PayPals selgerbeskyttelse?

PayPal betaler deg hele beløpet for en kvalifisert betaling som er gjenstand for kravet, tilbakeføringen, eller reverseringen, og frafaller tilbakeføringsgebyret, hvis aktuelt.

 1. Vi kan oppheve tilgangen din til PayPals selgerbeskyttelse hvis vi har rimelig grunn til å tro at det er en økt risiko knyttet til kontoen din. Når vi vurderer risikoen, tar vi følgende i betraktning:
  • Det totale pengebeløpet og/eller antallet krav, tilbakeføringer eller reverseringer som har inntruffet i sammenheng med PayPal-kontoen din,
  • risikoen kontoen din utgjør for PayPals integritet og systemer, samt
  • potensielle tap for oss eller brukerne våre.
 2. Vi kan oppheve tilgangen din til PayPals selgerbeskyttelse hvis denne er knyttet til en annen konto som har blitt suspendert.
 3. Suspensjonen oppheves når vi ikke lenger har rimelig grunn til å tro at kontoen din utgjør økt risiko.»
 1. PayPals kjøperbeskyttelse

Avsnitt 13 har blitt endret for å gjøre flere forbedringer i PayPals retningslinjer for kjøperbeskyttelse.   Endringene:

 1. forbedre betingelsene for refusjon under PayPals kjøperbeskyttelse for PayPal-brukere (avsnitt 13.2 og 13.3 er endret tilsvarende), ved:
  1. endring av omfanget av tilgjengelige kjøp for alle brukere til å dekke:
   1. immaterielle gjenstander (slik som tilgangsrettigheter til digitalt innhold og andre lisenser),
   2. tjenester, og
   3. billetter til reiser,
  2. avvikling av visse følger av eBays praksiser og/eller handlinger (som listet opp i avsnitt 13.3.b, som tilsvarende er slettet),
  3. ikke lenger gjøre bruk av eBays «Betal nå»-knapp eller «Send penger»-knappen som betingelse for refusjon (avsnitt 13.2.c i ii er tilsvarende slettet), og
 2. klargjøring av ditt ansvar overfor PayPal når PayPal foretar en endelig avgjørelse i kjøpers favør (avsnitt 13.6 er tilsvarende endret),
 3. klargjøring av rettighetene dine under PayPals kjøperbeskyttelse hvis (som kjøper) du mottar refusjon direkte fra betalingsmottakeren eller en annen tredjepart for kjøpet ditt (avsnitt 13.12 er tilsvarende endret).

De endrede delene av avsnitt 13 (som beskrevet ovenfor) lyder som følger:

«13.2 Hva er kvalifiseringskravene for PayPal-kjøperbeskyttelse?

Du må innfri alle disse kravene for å kvalifisere for dekning i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse:

 1. Betalingen må være for en kvalifisert vare og foretatt fra PayPal-kontoen din (se punkt 13.3 for mer informasjon om kvalifiserte varer).
 2. Betale hele beløpet for den kvalifiserte varen i én betaling. Varer som er kjøpt med flere betalinger, hvis du f.eks. først har betalt et depositum og resten av beløpet senere, dekkes ikke.
 3. Sende betalingen til selgeren gjennom:
  1. for SNAD-krav, bruk Send penger-knappen på PayPals nettside ved å trykke på Kjøp-knappen, eller selgerens PayPal-betalingsside, og
 4. åpne en tvist innen 180 dager etter at du sendte betalingen og følg den nettbaserte tvisteløsningsprosessen beskrevet nedenfor under «Hvordan løser jeg problemet mitt?» i avsnitt 13.5.

«13.3 Hvilke betalingstyper er kvalifiserte for refusjon i henhold til PayPal-kjøperbeskyttelse?

 1.             Kjøp av de fleste varer og tjenester kvalifiserer (inkludert reisebilletter, immaterielle gjenstander, slik som retten til tilgang til digitalt innhold og andre lisenser), med unntak av kjøp av følgende:
  • fast eiendom (herunder, uten begrensning, boligeiendommer)
  • bedrifter
  • kjøretøy (herunder, uten begrensning, motorkjøretøy, motorsykler, campingvogner, fly og båter,)
  • spesialproduserte varer (med mindre de angivelig ikke ble levert)
  • varer som er forbudt i henhold til PayPals retningslinjer for akseptabel bruk
  • industrimaskiner som brukes i produksjon
  • varer som tilsvarer kontante penger (herunder, uten begrensning, gavekort)
  • Varer som er kjøpt gjennom Zong, Website Payments Pro eller Virtuell terminal (hvis tilgjengelig)
  • Betalinger av personlige transaksjoner.»

 en betalingsmottaker? Hvis PayPal tar en endelig avgjørelse om kjøpers problem i kjøpers favør, vil du være ansvarlig overfor PayPal for beløpet som PayPal refunderer kjøperen. PayPal skal ikke være forpliktet til å refundere PayPal-gebyrene forbundet med transaksjonen eller noen andre gebyrer påløpt PayPal-kontoen din fra en tredjepart forbundet med transaksjonen (slik som gebyrer krevd av en tredjepartplattform hvor du har foretatt salget ditt) I noen tilfeller (f.eks. hvis du taper et SNAD-krav fordi PayPal har grunn til å tro at gjenstanden du solgte er forfalsket) kan det være at du ikke vil motta varen i retur (f.eks. kan en lovlig myndighet ta kontroll over og/eller eiendomsrett til gjenstanden, eller den kan behandles ugjenkallelig på andre måter).

«13.6 Hvordan løses kravet?

Når en tvist eskaleres til et krav, fatter PayPal endelig avgjørelse i kjøpers eller selgers favør. Du kan bli bedt om å framlegge kvitteringer, tredjepartsevalueringer, retningslinjerapporter eller annen informasjon eller dokumenter som PayPal med rimelighet kan kreve for å kunne undersøke kravet. PayPal fatter endelig beslutning helt etter eget skjønn i favør av kjøper eller betalingsmottaker basert på de kriterier PayPal finner riktig. I det tilfellet at PayPal fatter endelig avgjørelse i favør av kjøperen eller selgeren, må begge parter overholde PayPals avgjørelse. PayPal kan kreve at kjøperen returnerer en vare, som vedkommende hevder avviker vesentlig fra beskrivelsen, til betalingsmottakeren til en adresse PayPal informerer kjøperen om i løpet av kravprosessen (utgiftene dekkes av kjøperen), og PayPal kan kreve at en betalingsmottaker skal godta retursendingen og refundere kjøperen for den fulle kjøpsprisen pluss opprinnelige forsendelseskostnader. Hvis en selger nekter å ta imot returvaren, kan PayPal avgjøre kravet til fordel for kjøperen forutsatt at vedkommende på en tilfredsstillende måte kan bevise overfor PayPal at varen ble sendt til betalingsmottakeren på en adresse PayPal opplyste om i løpet av kravprosessen. Hvis selgeren taper saken om kravet, mottar ikke selgeren en refusjon av PayPal-gebyrene knyttet til transaksjonen eller eventuelle andre gebyrer belastet PayPal-kontoen din av en tredjepart knyttet til transaksjonen (slik som gebyrer betalt til en tredjepartsplattform der du selger)

«13.12 Ingen dobbel tilbakebetaling

Du mottar ikke tilbakebetaling for et kjøp under PayPals kjøperbeskyttelse hvis du mottar refusjon for dette kjøpet direkte fra betalingsmottakeren eller en annen tredjepart.»

 1. Fullstendig avtale og tredjeparts rettigheter

Avsnitt 14.8 endres for å sikre at rettighetene til PayPal-konsernet (i stedet for eBay) som angitt i brukeravtalen, kan hevdes mot deg under brukeravtalen.  Etter endringen lyder avsnitt 14.8 nå som følger:

«14.8 Fullstendig avtale og tredjeparts rettigheter. Denne avtalen (med eventuelle vedlegg) utgjør hele overenskomsten mellom deg og PayPal med hensyn til PayPal-tjenesten. Avsnittene 1, 7, 8, 10, 14, 15 og vedlegg 1, samt alle andre vilkår som i kraft av sin karakter bør overleve gjelder selv om denne avtalen opphører. Hvis en bestemmelse i denne avtalen regnes som ugyldig eller ikke rettskraftig, skal bestemmelsen strykes og de resterende vilkår skal håndheves. En person som ikke er part i denne avtalen har ingen rettigheter i henhold til den britiske loven Contracts (Rights of Third Parties) Act av 1999, til å basere seg på eller å håndheve vilkår i denne avtalen (med unntak av PayPal-konsernet i forhold til sine rettigheter som angitt i denne avtalen), men dette påvirker ikke eventuelle rettigheter eller rettsmidler tredjepart har tilgang til utenfor denne loven.»

 1. Definisjoner

Avsnitt 15 endres til å inkludere følgende nye eller oppdaterte betingelser og deres definisjoner:

 • «Arrangement» har betydningen som er gitt i avsnitt 13.13.
 • «Betalingsmottaker» har betydningen som er gitt i avsnitt 11.1.
 • «PayPal-konsernet» viser til PayPal Holdings Inc., og datterselskaper og tilknyttede selskaper (som inkluderer, men ikke er begrenset til PayPal), som relevant.»
 • «Tjeneste» viser til alle produkter, tjenester, alt innhold, alle funksjoner, teknologier eller funksjonaliteter som tilbys av PayPal og tilknyttede nettsteder, apper og tjenester
 1. Gebyrer ved internasjonale personlige transaksjoner

Vi reduserer gebyret for sending eller mottak av en internasjonal personlig transaksjon mottatt av en mottaker bosatt i Brasil som er helt eller delvis finansiert ved debet- eller kredittkort, fra 7,4 % + fast gebyr til 5,99 % + fast gebyr.  Den relevante oppføringen i tabellen over gebyrer for internasjonale personlige transaksjoner i Vedlegg 1. Gebyrtabell» (presentert i sammenheng med kolonneoverskriftene) lyder nå som følger:

Mottakers land

Avsenders land

Betalingsgebyr dekkes fullt ut av PayPal-saldo eller betalingskort

Betalingsgebyr dekkes fullt ut eller delvis av betalingskort

Brasil

Hvor som helst

1,0 %^

5,99 % + fast gebyr^

 1. Gebyr for  mottak av innenlands forretningstransaksjoner

Lenken til siden med forhandlersatser er slettet og forhandlersatsene er lagt til i tabellen:

Motta innenlandske betalinger (salg)

3,4 % + fast gebyr (se tabell nedenfor)

Forhandlersats (krever en engangssøknad, et månedlig salgsvolum som oppfyller kvalifiseringskravene og en konto med god anseelse):

Forhandlersatser i Norge:
 

Samlet pengebeløp fra betalinger ved kommersielle transaksjoner mottatt i den foregående kalendermåneden

Gebyr per transaksjon

0,00–20 000,00 NOK

3,4 % + fast gebyr

20 000,01 NOK – 80 000,00 NOK

2,9 % + fast gebyr

80 000,01 NOK – 400 000,00 NOK

2,3 % + fast gebyr

400 000,01 NOK – 800 000,00 NOK

1,9 % + fast gebyr

over 800 000,00 NOK

1,7 % + fast gebyr

 

 1. Andre endringer

Deler av PayPals brukeravtale har blitt endret for å tydeliggjøre eksisterende begrepsbruk og korrigere mindre typografiske feil.

Endring i PayPals retningslinjer for personvern

Gjelder fra: 1. juli 2015

 

Denne meldingen gjør deg oppmerksom på at PayPal er i ferd med å endre sine retningslinjer for personvern, inkludert å reflektere det nye forholdet som PayPal vil ha med eBay Inc. og dets datterselskaper («eBay») etter at selskapene ikke lenger er forbundet via felles konsernkontroll.Oppdateringen av PayPals retningslinjer for personvern trer i kraft 1. juli 2015, og endringene inkluderer følgende:

 1. Oversikt

Vi har lagt til en ny definisjon av «informasjon», da vi beskytter personlig informasjon for våre individuelle brukere på samme måte som vi beskytter informasjon for våre forhandlere (juridiske enheter). Den nye definisjonen lyder som følger:

«For formålet med disse retningslinjene for personvern, betyr begrepet «informasjon» all konfidensiell og/eller personlig identifiserende informasjon eller andre opplysninger knyttet til brukere av PayPal-tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, kunder og forhandlere (juridiske enheter).»

 1. Selskapets bindende vedtekter

PayPal forplikter seg til å besørge egnet beskyttelse av din personlige informasjon, uansett hvor informasjonen er lagret. Som en separat enhet vil PayPal ta i bruk en rekke forskjellige metoder for å sikre egnet overføring av informasjon over landegrensene, inkludert kontraktmekanismer.  Vi har forandret tittelen på avsnittet om selskapets bindende vedtekter til 'Internasjonal overføring av personlig informasjon' og oppdatert språket i avsnittet for å reflektere dette. Det nye avsnittet lyder som følger:

«PayPal forplikter seg til å beskytte informasjonen din på en egnet måte, uansett hvor dataene befinner seg, og å gi egnet beskyttelse av informasjonen din der slike data overføres utenfor EØS.»

 1. Informasjon vi innhenter

Informasjon om deg fra tredjeparter

Vi har lagt til et nytt avsnitt som angir at vi kan samle inn informasjon om deg fra konsernmedlemmer, andre selskaper og fra andre kontoer som vi har grunn til å tro at du kontrollerer. Den nye paragrafen er som følger:

«Informasjon om deg fra andre kilder: Vi kan også samle inn informasjon om deg fra andre kilder, blant annet fra medlemmer av PayPal-konsernet, andre selskaper (underlagt deres retningslinjer for personvern og gjeldende lov) og andre kontoer vi har grunn til å tro at du kontrollerer (det være seg fullt ut eller delvis).»

 1. Vår bruk av informasjonskapsler, skjulte sporingspiksler, lokal lagring og lignende teknologier

Vi har forenklet dette punktet og flyttet noen av formuleringene til en separat praksis for informasjonskapsler («cookies»), sporingspiksler og lignende teknologier (som vil være tilgjengelig via lenke). Denne praksisen forklarer videre bruken vår av disse teknologiene for å redusere risikoer og for å oppdage svindelforsøk.  Det nye avsnittet lyder som følger:

«Når du går til vår nettside eller bruker PayPal-tjenestene, kan vi (inkludert selskaper vi samarbeider med) plassere små datafiler på datamaskinen din eller andre enheter. Disse datafilene kan være informasjonskapsler, pikseltagger, Flash-informasjonskapsler eller andre løsninger for lokal lagring som besørges gjennom nettleseren din eller tilknyttede apper (omtales samlet som «informasjonskapsler»). Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gjenkjenne deg som kunde, tilpasse PayPals tjenester, innhold og markedsføring, måle effektiviteten til markedstiltak, bidra til å påse at kontosikkerheten din ikke settes på spill, redusere risiko for og forebygge svindel, og å fremme pålitelighet og sikkerhet på alle nettstedene våre og i alle PayPal-tjenestene. Du står fritt til å avslå bruken av informasjonskapsler dersom det åpnes for dette i nettleseren eller programtillegget du bruker, med mindre informasjonskapslene våre er påkrevd av hensyn til å forebygge svindel eller som et sikkerhetstiltak for nettstedene vi kontrollerer. Hvis du avslår bruken av informasjonskapsler, kan dette imidlertid påvirke din bruk av nettstedet og PayPal-tjenestene. Hvis du vil lese mer uttømmende informasjon om disse teknologiene, viser vi til retningslinjene våre om informasjonskapsler, sporingspiksler og lignende teknologier

Vi har også lagt til en setning angående kommunikasjon med deg (f.eks. med kundetjenesten) og gjort klart at vi lagrer svarene til deg i kontoregistrene dine.   Den nye setningen er som følger:

«Kommunikasjon: Når du kommuniserer med oss i forbindelse med kundeservice eller for andre formål (f.eks. via e-post, faks, telefon, Twitter-meldinger osv.), lagrer vi dine henvendelser og våre svar i kontoregistrene dine.

 1. Mottakere uten registrerte PayPal-kontoer og -forespørsler

Vi har også endret språket vedrørende brukere som engasjerer noen som ikke er en registrert bruker av PayPals tjenester. Dette avsnittet forklarer hvordan personlig informasjon kan samles inn av PayPal fra uregistrerte brukere av PayPals tjenester, hvis slike uregistrerte brukere engasjeres av en registrert bruker av PayPal-tjenestene. De nye formuleringene lyder som følger:

«Personer som ikke er registrerte brukere av PayPal-tjenestene og forespørsler:  Når en registrert bruker av PayPal-tjenestene prøver å involvere en person som ikke er registrert som bruker av PayPal-tjenestene i en transaksjon (f.eks. ved å sende en betaling eller annen godtgjørelse til, eller ved å be om en betaling fra, vedkommende), beholder vi informasjonen som den registrerte brukeren av PayPal-tjenestene sender til oss. Denne informasjonen kan blant annet omfatte den andre partens e-postadresse, telefonnummer og/eller navn. Selv om denne informasjonen lagres over en viss tid i samsvar med gjeldende lover, bruker vi den ikke til å rette markedsfremstøt mot den ikke-registrerte personen. I tillegg har slike personer de samme rettighetene til å få tilgang til og korrigere informasjon om seg selv (forutsatt at deres opplysninger var riktige), på lik linje med alle andre som bruker PayPal-tjenestene.

 1. Vår bruk og bekjentgjørelse av informasjon

Vi har lagt til en ny definisjon av kontoinformasjon (informasjonen forbundet med en brukers  PayPal-konto). Den nye definisjonen er:

«Kontoinformasjon: For formålet med disse retningslinjene for personvern, inkluderer kontoopplysningene («kontoopplysninger»), uten begrensninger, følgende: navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, brukernavn, bilde, IP-adresse, enhets-ID, geografisk posisjonsinformasjon, kontonumre, kontotyper, opplysninger om betalingsmåten som er tilknyttet kontoen, opplysninger om betalingstransaksjoner, opplysninger om kommersielle transaksjoner, kundeerklæringer og -rapporter, kontoinnstillinger, identitetsopplysninger vi har samlet inn som del av «kjenn din kunde»-kontroller vi har foretatt av deg og kundekorrespondanse.»

Dette avsnittet har i tillegg blitt oppdatert og trekker frem formålene som vi bruker personlig informasjon til, inkludert til å bekrefte en persons identitet, ytelsen til og tilpasningen av PayPal-tjenestene, og grunner til og metoder vi bruker for å kontakte deg.

«Vi samler inn, lagrer og behandler informasjonen din på servere som er plassert i USA og andre steder i verden der PayPal har kontorer. Hovedformålet vårt når vi henter inn informasjon om deg, er å kunne tilby deg en sikker, problemfri, effektiv og tilpasset opplevelse. Du godtar at vi kan bruke personopplysningene dine for å:

 • behandle transaksjoner og levere PayPal-tjenestene.
 • få bekreftet identiteten din, inkludert når du oppretter en konto og ved tilbakestilling av passord.
 • løse tvister, samle inn gebyrer og feilsøke problemer.
 • håndtere risiko eller for å avdekke, forebygge og/eller komme til livs svindel eller andre potensielt ulovlige eller forbudte aktiviteter.
 • avdekke, forebygge eller rette opp brudd på retningslinjer eller gjeldende brukeravtaler.
 • tilby deg kundeservice.
 • forbedre PayPal-tjenestene ved å tilpasse brukeropplevelsen din.
 • måle resultatene og forbedre innholdet og layouten til PayPal-tjenestene.
 • administrere og beskytte infrastrukturen vår for informasjonsteknologi.
 • levere målrettet markedsføring og reklame, serviceoppdateringer og kampanjetilbud basert på kommunikasjonsinnstillingene du har definert for PayPal-kontoen din (se avsnittet «Vår kontakt med PayPal kunder» nedenfor), og aktivitetene dine når du bruker PayPal-tjenestene, og
 • gjennomføre kredittkontroller av deg, sammenligne informasjon med tanke på nøyaktighet og få denne informasjonen bekreftet av tredjeparter.

Vi forklarer også at hvis du velger å svare på våre valgfrie spørreskjema eller undersøkelser, kan vi bruke denne informasjonen til å forbedre tjenestene våre eller sende deg markedsførings- eller annonseinformasjon.

«Spørreskjemaer, konkurranser, undersøkelser og profildata: Hvis du velger å svare på de valgfrie spørreskjemaene eller undersøkelsene, kan vi bruke informasjon fra disse til å forbedre PayPal-tjenestene, sende deg markedsførings- eller reklamemateriell, administrere konkurransene eller på måter som beskrives i selve undersøkelsen.»

Det er foretatt endringer med hensyn til hvordan brukere kan begrense deling av sin personlige informasjon, inkludert via mobiltelefonen sin.

Vi kan også dele med andre brukere, som du er kunde hos, at du er i nærheten. Det nye tillegget lyder: «Hvis du ikke vil at denne informasjonen skal deles, kan du åpne, se over og kontrollere innstillingene for slike data på mobilenheten din.»

 1. Deling til andre tredjeparter enn PayPal-kunder

Det ble foretatt endringer i dette avsnittet som forklarer PayPals praksis for å dele informasjon med tredjeparter, inkludert myndigheter med ansvar for lov og orden, kredittkortselskap og andre samarbeidspartnere.  For å lette oversikten for brukerne våre har vi også flyttet hele listen over disse tredjepartene fra retningslinjene for personvernpraksis til et separat dokument som finnes via separate lenker, og som viser brukerne til den fullstendige listen (se avsnitt 8 nedenfor for mer informasjon). Dette avsnittet ble også endret til å reflektere endringene i forholdet mellom PayPal og eBay.  Begge partene vil være separate enheter, men vi ønsker å fortsette å tilby brukerne de samme opplevelsene som de forventer. Endringene i dette avsnittet reflekterer PayPals deling av kontoinformasjon med eBay og andre tredjeparter for å forebygge svindel og håndtere risikoer, levere kundetjeneste, forsendelser og overholdelse av gjeldende lov. Tredjeparter vil, slik det alltid har vært tilfelle, ikke kunne bruke denne informasjonen for sine markedsføringsformål, uten en brukers uttrykkelige samtykke.

«PayPal vil aldri selge eller leie ut informasjonen din til tredjeparter i forbindelse med deres markedsføringsformål uten ditt uttrykkelige samtykke, og vi videreformidler denne informasjon kun under de begrensede omstendighetene og for de formål som er beskrevet i disse retningslinjene for personvern. Dette omfatter også overføring av data til land utenfor EØS.

Du samtykker spesifikt i og ber PayPal at gjør alt eller deler av følgende med informasjonen din:

 1. Videreformidle påkrevd informasjon til: politiet og andre håndhevende myndigheter, sikkerhetsstyrker, ansvarshavende statlige, mellomstatlige eller overstatlige organer, ansvarshavende organer (andre enn myndighetene for skatter og avgifter), departementer, reguleringsmyndigheter, selvregulerende myndigheter eller organisasjoner (inkludert, uten begrensninger, instansene som omtales i avsnittet om Myndigheter osv. her, samt andre tredjeparter, inkludert selskaper i PayPal-konsernet som vi har grunn til å mene at det er formålstjenlig for oss å samarbeide med i forbindelse med etterforskning av svindel eller annen ulovlig aktivitet eller potensielt ulovlig aktivitet, eller for å foreta undersøkelser av brudd på brukeravtalen vår (inkludert, uten begrensninger, til betalingsmetoden eller kreditt- eller debetkortleverandøren din).

Vi og andre organisasjoner, herunder parter som aksepterer PayPal, kan også dele, lese og bruke (også fra andre land) nødvendig informasjon (inkludert, uten begrensninger, informasjon som er registrert av selskaper som jobber med å forebygge svindel), for å hjelpe oss og dem med å gjøre en vurdering av og håndtere risiko (inkludert, uten begrensninger, for å forebygge svindel, hvitvasking av penger og finansiering av terrorister). Vi ber deg kontakte oss dersom du ønsker mer informasjon om de relevante selskapene som jobber for å forebygge svindel. Hvis du vil finne ut mer om disse myndighetene, selskapene som bekjemper svindel eller andre tredjeparter, kan du klikke her.

 1. Videreformidle informasjon som svar på krav fra betalingskortselskaper eller i forbindelse med en sivilrettslig eller strafferettslig prosess.
 2. Hvis du som forhandler går via en tredjepart ved bruk eller integrering av PayPal, kan vi videreformidle all informasjon som er nødvendig for at et slikt samarbeid skal kunne opprettholdes eller vedlikeholdes (inkludert, uten begrensninger, statusen til PayPal-integreringen, hvorvidt du har en aktiv PayPal-konto og hvorvidt du allerede samarbeider med andre partnere om integrering av PayPal), til den aktuelle tredjeparten.
 3. Videreformidle nødvendig informasjon til betalingsbehandlere, revisorer, leverandører av kundeservice, kredittkontrollselskaper og byråer som bekjemper svindel, leverandører av finansielle produkter, kommersielle partnere, reklame- og PR-byråer, konsernselskaper, byråer, markedsplasser og andre tredjeparter som står oppført her. Vi videreformidler slik informasjon med det formål å kunne levere PayPal-tjenestene til deg. I listen over tredjeparter har vi dessuten angitt under hver kategori, ikke-uttømmende eksempler på de faktiske tredjepartene (som også kan omfatte deres stedfortredere eller etterfølgere) som vi i dag videreformidler eller kan komme til å videreformidle kontoopplysningene dine til. Her oppgir vi dessuten hvorfor vi gjør dette, samt den faktiske informasjonen vi videreformidler (disse tredjepartene er, unntatt slik det uttrykkelig fremgår, begrenset av lov eller kontrakt hva gjelder bruk av informasjonen til andre formål enn det som er hensikten med denne videreformidlingen).
 4. Videreformidle informasjon til agenten eller den juridiske representanten din (som f.eks. innehaveren av en fullmakt du har gitt, eller en verge oppnevnt for deg).
 5. Videreformidle statistiske data til forretningspartnerne våre eller for markedsføringsformål. Vi kan f.eks. formidle at en bestemt prosent av våre Brukere bor i Manchester. Denne informasjonen er imidlertid ikke knyttet til personopplysninger.
 6. Dele nødvendige kontoopplysninger med ikke-tilknyttede tredjeparter (oppført her, slik at disse kan bruke denne informasjonen til følgende formål:
  1. Forebyggelse av svindel og risikostyring: for å forebygge svindel eller foreta en vurdering av og styre risiko.  Hvis du for eksempel bruker PayPal-tjenestene til å kjøpe eller selge varer via eBay Inc. eller dets datterselskaper (eBay), kan vi dele kontoopplysninger med eBay for det formål å beskytte kontoene dine mot svindelaktivitet, varsle deg om vi avdekker svindelaktivitet på kontoene dine eller evaluere kredittrisiko. 

Som ledd i arbeidet vårt med risikostyring og forebygging av svindel, kan vi også dele nødvendige kontoopplysninger med eBay i tilfeller der PayPal, som følge av tvister, krav, tilbakeføringer eller andre omstendigheter i forbindelse med salg eller kjøp av varer, har ilagt kontoen din restriksjoner eller andre midlertidige begrensninger. Som ledd i arbeidet vårt med å forebygge svindel og risikostyring, kan vi også dele kontoopplysninger med eBay for å gjøre det mulig for dem å kjøre sine programmer for vurdering av kjøpere eller selgere.

 1. Kundetjeneste: til kundetjenesteformål, herunder kontotjenester og tvisteløsning (f.eks. ifm. fakturering eller transaksjoner). 
 2. Frakt: for frakt eller tilknyttede tjenester i forbindelse med kjøp via PayPal. 
 3. Overholdelse av lover og forskrifter: for å hjelpe dem med å overholde verifiseringskrav i forbindelse med tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorister.
 4. Tjenesteleverandører: for å hjelpe tjenesteleverandører som er kontraktsbundet til å bistå oss med forretningsdriften vår, blant annet i forbindelse med forebygging av svindel, fakturainnfordring, markedsføring, kundeservice og teknologiske tjenester. Kontraktene våre regulerer at disse tjenesteleverandørene bare kan bruke informasjonen din i forbindelse med tjenestene de utfører for oss, og ikke på egne vegne.
 1. Slik deler vi informasjon med andre tredjeparter

 

 

I likhet med banker eller finans-/betalingstjenesteleverandører, arbeider PayPal med tredjepartsleverandører som tilfører oss viktige funksjoner som gjør det mulig for oss å være en enklere, raskere og sikrere måte å foreta betalinger på, og andre forretningspartnere. Vi har behov for å dele brukerdata med disse fra tid til annen, slik at vi kan utføre tjenestene brukerne våre har behov for.

PayPals håndtering av brukerdata (databeskyttelse og banksikkerhet) er underlagt Luxembourgs lover, som generelt krever høyere grad av transparens enn de fleste andre lover i EU. Dette er grunnen til at PayPal, i motsetning til størstedelen av de internettbaserte leverandørene av tjenester og finanstjenester i EU, har en fortegnelse i retningslinjene for personvern over alle tredjepartsleverandører som får overlevert brukerdata, samt årsaken til delingen og typen opplysninger som deles.

Det gjeldende avsnitt d i den delen av avsnitt 4 som er merket «Videreformidling til andre tredjeparter enn PayPal-kunder» er flyttet til en tabell i en separat nettside, som du finner lenke til fra og er inkorporert i retningslinjene for personvern og videre endrer for å gjøre det mulig for PayPal å videreformidle bestemte kundeopplysninger for PayPal-kunder til ytterligere tredjeparter eller for ytterligere formål, som angitt i tabellen nedenfor, eller for å endre omfanget av formålene og data som deles, slik som angitt i tabellen nedenfor.

Kategori

Navn på part og jurisdiksjon (i parentes)

Formål

Informasjon som deles

Betalingsbehandlere

 

Betalinger globalt, UK LLP (Storbritannia)(

Benyttes til betalingsbehandling, svindelkontroll og håndtering av transaksjonstvister for PayPal-brukere når disse brukerne inngår transaksjoner med en forhandler som bruker PayPal-tjenesten via den globale betalingstjenesten.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens finansieringsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner

 

WorldPay (Storbritannia) Limited, Worldpay AP Limited, (Storbritannia) Worldpay. (Nederland)

Benyttes til betalingsbehandling, svindelkontroll og håndtering av transaksjonstvister for PayPal-brukere når disse brukerne inngår transaksjoner med en forhandler som bruker PayPal-tjenesten via Worldpay-tjenesten.

All kontoinformasjon unntatt opplysninger om brukerens finansielle instrumenter

 

 American Express Travel Related Services Company, Inc.

Benyttes til betalingsbehandlings- og oppgjørstjenester og svindelundersøkelser.

Unik selger-ID.

Selger MCC

Selger DBA

Autorisert signatur

Selgers adresse, postnummer og landskode

Selgers telefonnummer

Selgers e-postadresse

Selgers URL

Fødselsdato (kun for eneinnehaver)

Kun for sponsede forhandlere som ikke forhandles på børsen (f.eks. privateid selskap, eneinnehaver), den følgende informasjonen for en hovedeier (som definert nedenfor):

 • For- og etternavn
 • Hjemmeadresse, postnummer og landskode
 • SSN eller fødselsdato

Hovedeier betyr en person som eier mer enn 25 % av en bedrift.

Unik selger-ID*

Sponset forhandler MCC

Sponset forhandler DBA

Plassering for sponset behandler (by, gate, postnummer og landskode)

Telefonnummer til sponset forhandler

 

JPMorgan Chase Bank, N.A., avdeling London

Anti-hvitvasking av penger, sanksjonslistekontroll og overholdelseskontroll

Navn på forhandler, bostedsland og forretningsvirksomhet

 

Adyen B.V. (Nederland)

For å tillate betalingsbehandling og oppgjørstjenester globalt.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

 

Allied Irish Bank PLC  (Storbritannia)

For å gjøre mulig betalingsbehandling og oppgjørstjenester i Europa.

 

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

 

Cardinal Commerce Corporation (USA)

For å lette 3DSecure-kontroll av betalingsbehandling, globalt.

Standard transaksjonsdata for 3DSecure.

 

Coinbase Inc. (USA)

For å tillate betalingsbehandling og oppgjørstjenester globalt.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

 

Heartland Payment Systems, Inc. (USA)

For å gjøre mulig betalingsbehandling og oppgjørstjenester i USA.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

 

Merchant e-Solutions, Inc.  (USA)

For å gjøre mulig betalingsbehandling og oppgjørstjenester i USA.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

 

Moneris Solutions Corporation (Canada)

For å gjøre mulig betalingsbehandling og oppgjørstjenester i Canada.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

 

National Australia Bank Ltd. (Australia)

For å gjøre mulig betalingsbehandling og oppgjørstjenester i Australia.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

 

Network Merchants, LLC. (USA); Network Merchants Inc. (USA)

For å gjøre mulig betalingsbehandling og oppgjørstjenester i USA.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

 

Stockholms Enskilda Bank AB (Sverige)

For å gjøre mulig betalingsbehandling og oppgjørstjenester i Europa.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

 

WorldPay, Inc. (USA); WorldPay Ltd. (Storbritannia)

For å tillate betalingsbehandling og oppgjørstjenester globalt.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

Utkontraktering av kundeservice

 

LatentView Analytics Pte. Ltd

Å levere kundetjenester som angår internasjonale betalinger.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresser, trunkert og begrenset eller fullstendig betalingsmetodeinformasjon (saksavhengig), utløpsdato på betalingsmetode, typen PayPal-konto, identitetsbevis, kontosaldo og transaksjonsinformasjon, kundeutskrifter og -rapporter, kontokorrespondanse, fraktinformasjon og kampanjeinformasjon.

 

Authentify Inc.

Telefonbasert bekreftelsestjeneste

Mobiltelefon- og hustelefonnummer

 

CallPoint New Europe AD dba TELUS International Europe (Bulgaria)

 

For å drive

refundert retur-tjeneste.

Navn, e-postadresse, PayPal-transaksjonsnummer, returinformasjon (kategori returnert gjenstand, årsak til retur, mengden på returen, valuta, land for returen, type retur) og fraktdokumentasjon.

 

Key Performance Group SAS, Frankrike

Administrering av PayPals medlemsrekrutteringsprogram

For- og etternavn, e-post, kunde-ID, transaksjonsinformasjon knyttet til rekrutteringsbonus

 

New Relic, Inc. (USA)

For å gjennomføre analyser som gjør det mulig for oss globalt å søke opp feil i tjenestene.

Loggdata og aggregerte data om tjenesteytelsen.

 

PagerDuty, Inc. (USA)

For å varsle teknikere globalt om at en e-post er ankommet.

Emnet for den gjeldende e-posten.

 

Sumologic, Inc. (USA)

For å gjennomføre analyser som gjør det mulig for oss globalt å søke opp feil i tjenestene.

Loggdata og aggregerte data om tjenesteytelsen.

Kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer

Legg merke til at i tillegg til formålene som er angitt nedenfor, kan PayPal bruke personopplysningene dine til å avdekke, forebygge og/eller yte bistand ved svindelforsøk eller andre ulovlige aktiviteter, eller for å avdekke, forebygge eller bistå etter at det har inntruffet brudd på retningslinjene eller de gjeldende brukeravtalene.

 

SCHUFA Holding AG (Tyskland), infoscore Consumer Data GmbH (Tyskland)

For å få bekreftet en kundes identitet og adresse, utføre kontroller for å forebygge og avdekke mislykkede betalinger ved direkte belastning og kriminalitet, blant annet svindel og/eller hvitvasking, inkludert kontroll av tilknytningen mellom kunden og vedkommendes bankkonto, for å avgjøre kunders kredittverdighet (hvis de har en tysk PayPal-konto og har samtykket spesifikt til en slik kontroll) og forhandleres kredittverdighet, og for undersøkelser og utprøving av hensiktsmessigheten ved nye produkter og tjenester.

Resultatene for kredittverdighet som vi innhenter fra disse byråene, inkluderer poengsummer som beregnes i henhold til prosedyrer for teoretisk statistikk.

Vær oppmerksom på at PayPal har bedt om slik informasjon, og at eventuelle negative kontoresultatdata meddelt disse databasene i forhold til kunder som har en tysk PayPal-konto potensielt kan bli:

• beholdt av databasen for revisjonsformål og for vurdering av slike kunders kredittverdighet,
• fremlagt for andre tredjeparter – dette gjelder alle slike poengverdier – med det formål å vurdere kredittverdigheten,

og
• overført utenfor EU og på global basis.

Når det gjelder kunder med en tysk PayPal-konto, kan dessuten informasjon om en mislykket betaling med direkte belastning bli:

• tilbakeholdt av infoscores database for revisjonsformål, og

• (uten lenke til kundens identitet) bli delt med andre tredjeparter i den hensikt å forebygge betalinger med direkte belastning som ikke går gjennom.

Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, kjønn, bankkontoinformasjon, informasjon om mislykket betaling via direkte belastning fra en bankkonto (uten at dette knyttes til kundens identitet), og – hvis overføring av slik informasjon er i samsvar med loven – også bestemt informasjon om negativt kontoresultat for en kunde med en tysk PayPal-konto.

 

AuthenticID LLC

For å bekrefte identitet, automatisk datauttrekking fra bilder av dokumenter, og dokumentbekreftelse / avsløring av forfalskning. Undersøkelser og testing av hva som passer seg av nye produkter og tjenester.

Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, juridisk status, organisasjonsnummer, MVA-nummer, dokumenter med bevis på identitet og adresse, eierskap av en betalingsmetode eller andre dokumenter PayPal ber om og dataene i disse for vurdering av risiko, overholdelse og kreditt.

 

Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Tyskland), Zoot Enterprises Limited (Storbritannia)

Behandling av tekniske applikasjoner og levering av en data- og dokument-gateway for kontogjennomgang og grundige undersøkelser, og utveksling av brukerinformasjon og bilder av dokumenter som beviser identitet, adresse og eierskap for en betalingsmetode med kontraherte kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer. Også for å innhente data fra interne og eksterne datakilder, og for å besørge statistiske analyser for å kunne vurdere risikoen for svindel.

All kontoinformasjon og alle dokumenter som kunder leverer fra seg, inkludert informasjon som kan bevise identitet og adresse, eierskap av en betalingsmetode eller andre dokumenter PayPal ber om og dataene i disse for vurdering av risiko, overholdelse og kreditt. Disse opplysningene kan også inkludere IP-adresser.

 

Kount, Inc. (USA)

For å lette svindelkontroll for betalingsbehandling globalt.

Navn, adresse, fingeravtrykkdata for enheten, opplysninger om betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

 

Artefacts Solutions LLC (USA)

For å oppdage svindel og redusere risikoer forbundet med transaksjonsbehandling.

Avkortet kortnummer, transaksjonsbeløp, tilbakeføringsforhold, kredittforhold og avvisningsforhold.

 

Experian Information Solutions, Inc. (USA)

For å bekrefte identitet, bistå i avgjørelser om en kundes kredittverdighet, gjennomføre kontroller for å forebygge og oppdage lovbrudd, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

Vær oppmerksom på at data meddelt disse byråene kan beholdes av gjeldende kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyrå for revisjon og beskyttelse mot svindel.

Navn, adresse, fødselsnummer, navn på bedriften, bedriftens juridiske navn, skatte-ID, telefonnummer til bedriften.

 

 

Trulioo Information Services, Inc. (USA)

For å bekrefte identitet, gjennomføre kontroller for forebygging og oppdagelse av lovbrudd, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

Vær oppmerksom på at data meddelt disse byråene kan beholdes av gjeldende kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyrå for revisjon og beskyttelse mot svindel.

Navn, fødselsdato, adresse, ID-nummer (hvis oppgitt).

Kommersielle partnerskap

 

Stubhub Services S.à.r.l. (Luxembourg)

Til formål for dets AML- og KYC-krav.

For- og etternavn, fødselsdato, bostedsadresse, nasjonalitet, nasjonalt ID-/passnummer

Markedsføring og PR

 

TNS Deutschland GmbH (Tyskland)

For å utføre kundeservice og markedsundersøkelser.

Navn, e-postadresse, telefonnummer, kontotype, typen og arten PayPal-tjenester som tilbys eller brukes og relevante transaksjonsopplysninger.

 

Rapp (Frankrike), Antics (USA), Partner Path

For å utvikle, måle og gjennomføre markedsføringskampanjer.

Forhandlerens navn, bedriftsnavn, adresse og registreringsnummer for forhandler/partner, navn, stilling, e-postadresse og telefonnummer til forhandlerens kontaktperson, forhandlerens nettadresse, PayPal-kontonummer, tredjepartsapplikasjoner som brukes av forhandleren, atferd på nettstedet til PayPal.

 

Adobe Systems Incorporated.

For å gjennomføre kampanjer med ny målretting for å tilby personlig tilpasset annonsering.

Anonym identifikasjon generert av informasjonskapsler, pikselmerker eller lignende teknologier som er bygd inn i nettsider

 

Oracle Corporation UK Ltd

For å utvikle, måle og gjennomføre markedsføringskampanjer.

Forhandlerens navn, bedriftsnavn, adresse og registreringsnummer, navn, stilling, e-postadresse og telefonnummer til forhandlerens kontaktperson, forhandlerens nettadresse, PayPal-kontonummer, tredjepartsapplikasjoner som brukes av forhandleren, atferd på nettstedet til PayPal.

 

Iris (Tyskland)

For å utvikle, måle og gjennomføre markedsføringskampanjer.

Navn, bedriftsnavn, adresse og registreringsnummer for forhandler/partner, navn, stilling, e-postadresse og telefonnummer til forhandlerens kontaktperson, forhandlerens nettadresse, PayPal-kontonummer, tredjepartsapplikasjoner som brukes av forhandleren, atferd på nettstedet til PayPal.

 

OC&C Strategy Consultants Limited (Storbritannia)

For å gjennomføre markedsundersøkelser og opparbeide  innsikt

Anonymiserte konto- og transaksjonsopplysninger

Tjenester som gjelder drift

 

Gothia AS (Norge)

For innfordring av gjeld, håndtere rapportering til kredittsjekkbyråer om kunder som ikke betaler.

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-postadresse, kontotype, kontostatus, siste fire sifre i konto for finansinstrument, sorteringskode, kontosaldo, detaljer om kontotransaksjoner og ansvar, navn på leverandør av betalingsmetode, aktuell informasjon om kontoadferd og kopi av all kommunikasjon (herunder all kommunikasjon som er relevant for rapportering til kredittopplysningsbyråer) i hver sak relatert til beløp du (eller en annen person) skylder oss.

 

Salesforce.com, Inc. (USA),  Oracle America Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Teradata Corporation

Benyttes til å gjennomføre e-postdrift i forhold til PayPal tjenestene (herunder, drift, kundeservice, innsamlinger, markedsføringsprogrammer og kampanjer).

Navn, adresse, e-postadresse, bedriftsnavn, bedriftens kontaktinformasjon, domenenavn, kontostatus, kontotype, kontoinnstillinger, typen og arten PayPal-tjenester tilbudt eller benyttet, og relevant transaksjons- og kontoinformasjon.

 

Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Tyskland), Zoot Enterprises Limited (Storbritannia)

Bearbeiding av tekniske applikasjoner og levering av en data- og dokument-gateway for kontogjennomgang og grundige undersøkelser, og utveksling av brukerinformasjon og bilder av dokumenter som beviser identitet, adresse og eierskap for en betalingsmetode med kontraherte kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer.

All kontoinformasjon og dokumentasjon levert av kunder, for eksempel legitimasjon og adresse, eierskap av en betalingsmetode eller andre dokumenter PayPal ber om og dataene i disse for vurdering av risiko, overholdelse og kreditt.

 

Lattice Engines, Inc.

For å utvikle og optimere prediksjonsmodeller.

Navn på forhandleren, navn på kontaktperson, adresse, e-postadresse, URL-adresse til forhandlerens nettsted

 

Interact CC Ltd (Storbritannia)

Gi kunder hjelp med PayPal-tjenesten

Kundens navn, bedriftens navn, telefonnumre, e-postadresse, nettside, næringsområde, fraktopplysninger, kortopplysninger for betalingen

 

The unbelievable Machine Company GmbH

 

Være vert for BillSafe-applikasjonen på sine servere

Alle kontoopplysninger.

Konsernselskaper

 

PayPal Inc. (USA)

Handler på vegne av PayPal for å lagre og behandle kontoinformasjon.

Alle kontoopplysninger.

 

PayPal Europe Services Limited (Irland), PayPal Malaysia Services Sdn Bhd (Kuala Lumpur), PayPal Israel Ltd (Israel), PayPal India Private Limited (India), PayPal (UK) Ltd (Storbritannia), PayPal France S.A.S. (Frankrike), PayPal Deutschland GmbH (Tyskland), PayPal Spain SL (Spania), PayPal Italia Srl (Italia), PayPal Nederland BV (Nederland), PayPal European Marketing SA (Sveits), PayPal Polska Sp Zoo (Polen), PayPal Bilisim Hizmetleri Limited Sirketi (Tyrkia), PayPal International Sarl (Luxembourg), PayPal SE (Storbritannia), Bill Me Later Inc. (Tyskland), PayPal Information Technologies (Shanghai) Co., (Kina), PayPal Australia Pty Limited (Australia), PayPal Charitable Giving Fund (USA), PayPal Giving Fund UK (Storbritannia), Tradera AB (Sverige),

Handler på vegne av PayPal med formål om kundestøtte, risikovurdering, etterlevelse av lov og andre kontoradministrative tjenester.

Alle kontoopplysninger.

 

PayPal Pte. Ltd. (Singapore)

Handler på vegne av PayPal ved å inngå og gjennomføre ikke-kundeavtaler som inneholder kundedata.

Alle kontoopplysninger.

 

Forretningspartnere

 

 

 

eBay Inc. (USA), eBay Europe S.à r.l. (Luxembourg), eBay Services S. à r.l. (Luxembourg), eBay International AG (Sveits), eBay Corporate Services GmbH (Tyskland), eBay France SAS (Frankrike), eBay (Storbritannia) Limited (Storbritannia), eBay CS Vancouver Inc. (Canada), eBay Partner Network Inc. (USA), eBay Internet Support (Shanghai) Co Ltd (Kina), eBay Enterprise Marketing Solutions (USA) (tidligere GSI Commerce, Inc (USA), VendorNet Inc (USA), PepperJam Network (USA), GSI Media Inc. (USA), M3 Mobile Co., Ltd. (Korea), MBS (USA), ClearSaleing (USA), True Action Network (USA), True Action Studio (USA), GumTree.com Limited (Storbritannia), Kijiji International Limited (Irland), Kijiji US Inc. (USA), mobile.de & eBay Motors GmbH (Tyskland), Shopping.com Inc. (USA), Shopping Epinions International Limited (Irland), PayPal Australia Pty Limited (Australia), Marktplaats B.V. (Nederland), PayPal Charitable Giving Fund (USA), PayPal Giving Fund UK (Storbritannia), Private Sale GmbH (Tyskland), Tradera AB (Sverige), StubHub, Inc. (USA), Viva Group, Inc. (USA), StubHub Europe S.à r.l. (Luxembourg), StubHub Services S.à r.l. (Luxembourg), Viva Group, Inc. (USA), ProStores Inc. (USA), MicroPlace, Inc. (USA), Internet Auction Co., Ltd. (Korea), Via-Online GmbH (Tyskland), Bill Me Later, Inc. (USA), Zong Inc.(USA) og X.commerce, Inc. (USA) eBay Europe Services Limited (Irland), eBay GmbH (Tyskland)

For å levere innhold og tjenester til felles kunder (herunder, men ikke begrenset til, registrering, transaksjoner, ved reserve for kontoer med fakturering via telefonregning og kundestøtte), for å vurdere risiko eller hjelpe til med å avdekke svindel, forebygge og/eller yte bistand til ofre for svindel eller andre potensielt ulovlige handlinger og brudd på retningslinjene, og for å ta veloverveide avgjørelser angående produktene, tjenestene og kommunikasjonene deres.

Alle kontoopplysninger.

 

 

 

Endring i PayPals retningslinjer for akseptabel bruk

Gjelder fra: 1. juli 2015

Vi oppfordrer deg til nøye å gå gjennom denne oppdateringen av retningslinjene for personvern for å gjøre deg kjent med alle endringene som er fortatt til PayPals retningslinjer for akseptabel bruk.

 1. Tobakksprodukter, e-sigaretter og reseptbelagte legemidler og utstyr

Retningslinjene for akseptabel bruk forbyr for tiden bruk av PayPal til aktiviteter som bryter med gjeldende lover eller regler for næringen angående salg av tobakksprodukter eller reseptbelagte legemidler og utstyr.  Vi erstatter det forbudet med nye formuleringer som dekker disse typene varer, samt e-sigaretter.  I overensstemmelse med de nye formuleringene vil bruk av PayPal til transaksjoner som involverer sigaretter bli forbudt.  I tillegg vil forhandlere ha tillatelse til å bruke PayPal for salg av tobakksprodukter som ikke er sigaretter, e-sigaretter og reseptbelagte legemidler og utstyr kun når det foreligger tillatelse til dette fra PayPal.

Endringene vil være som følger:

 • Avsnitt 5 under Forbudte aktiviteter, som inneholder de gjeldende bestemmelsene knyttet til tobakksprodukter og reseptbelagte legemidler og utstyr, vil fjernes. 
 • Et nytt avsnitt 2(c) under Forbudte aktiviteter vil lyde som følger:
  • «Du kan ikke bruke PayPal-tjenesten til aktiviteter som: … 2. er knyttet til transaksjoner som involverer …. (c) sigaretter …»
 • De relevante delene av oversikten under Aktiviteter som krever godkjenning vil bli revidert til følgende ordlyd:
  • «PayPal krever forhåndsgodkjenning for å akseptere betalinger for visse tjenester, som angitt i oversikten nedenfor.

Tjenester som krever forhåndsgodkjenning

Kontaktinformasjon

… salg av … tobakksprodukter som ikke er sigaretter, e-sigaretter eller reseptbelagte legemidler/utstyr.

Vennligst send kontaktinformasjon, URL-adressen til bedriftens nettsted og en kort virksomhetsbeskrivelse til aup@paypal.com

 1. Hat, vold, rasisme og økonomisk utnyttelse av et lovbrudd

Vi reviderer bestemmelsen i retningslinjene for akseptabel bruk knyttet til hat, vold, rasisme og økonomisk utnyttelse av et lovbrudd.  Den bestemmelsen vil bli flyttet fra avsnitt 2(e) til avsnitt 2(f) under Forbudte aktiviteter og lyder som følger:

«Du kan ikke bruke PayPal-tjenesten til aktiviteter som: … 2. er knyttet til transaksjoner som involverer … (f) bidrar til hat, vold, rasisme eller økonomisk utnyttelse av et lovbrudd …»

 1. Bestikkelser og korrupsjon

I retningslinjene for akseptabel bruk legger vi til et uttrykkelig forbud mot bruken av PayPal til betalinger knyttet til bestikkelser eller korrupsjon.  Et nytt avsnitt 3(k) under Forbudte aktiviteter vil lyde som følger:

«Du kan ikke bruke PayPal-tjenesten til aktiviteter som: … 3. er knyttet til transaksjoner som … (k) involverer tilbud om eller mottak av betalinger for bestikkelse- eller korrupsjonsformål.»

 1. Gambling

Retningslinjene for akseptabel bruk forbyr for tiden bruken av PayPal til spillrelaterte aktiviteter, med mindre de er lovlige på de stedene hvor operatøren og kundene befinner seg og operatøren har mottatt godkjenning av PayPal på forhånd.  Vi foretar noen endringer for å gjøre den praksisen tydeligere, inkludert for å klargjøre at den dekker fantasisport.

Her er flere detaljer om endringene:  Vår praksis når det gjelder spillrelaterte aktiviteter finnes for tiden i avsnitt 6 under Forbudte aktiviteter, og i første setning av avsnitt 6 er det kryssreferanse til Aktiviteter som krever godkjenning.  Vi fjerner avsnitt 6 og den tilknyttede kryssreferansen, og vi legger til en rad i oversikten under Aktiviteter som krever godkjenning, som angir vår praksis for spillrelaterte aktiviteter. 

I den nye raden opprettholder vi den ikke-eksklusive listen over spillrelaterte aktiviteter som for tiden dekkes av retningslinjene for akseptabel bruk, med to endringer.  Først supplerer vi listen for å klargjøre at fantasisport dekkes av formuleringene.  For det andre endrer vi noe av språket i de nåværende retningslinjene for bruk knyttet til ferdighetsspill.  Det nåværende språket i retningslinjene for bruk indikerer at ferdighetsspill dekkes, enten de er juridisk definert som lotterier eller ikke.  De reviderte formuleringene vil vise til gambling istedet for lotterier.  Det vi si at formuleringene vil indikere at ferdighetsspill dekkes, enten de er juridisk definert som gambling eller ikke.

De relevante delene av oversikten under Aktiviteter som krever godkjenning vil bli revidert til følgende ordlyd:

«PayPal krever godkjenning på forhånd av betalinger for visse tjenester, slik som angitt i oversikten nedenfor.

Tjenester som krever forhåndsgodkjenning

Kontaktinformasjon

Aktiviteter som omfatter gambling, spill og/eller enhver annen aktivitet med deltakelsesavgift og premie, inkludert men ikke begrenset til kasinospill, sportsveddemål, heste- eller hundeløp, fantasisport, lodd, andre forretningsplaner som tilrettelegger for pengespill, ferdighetsspill (uavhengig av om det juridisk er definert som gambling) og konkurranser, hvis operatøren og kundene utelukkende befinner seg i jurisdiksjoner der slike aktiviteter er tillatt ved lov.

Vennligst send kontaktinformasjon, URL-adressen til bedriftens nettsted og en kort virksomhetsbeskrivelse til aup@paypal.com

            …”

 

 1. Transaksjoner på eBay

Retningslinjene for akseptabel bruk inkluderer for tiden en bestemmelse under Transaksjoner på eBay knyttet til bruken av PayPal til støtte for eBay-transaksjoner.  Med hensyn på slik bruk av PayPal, krever denne bestemmelsen overholdelse både av retningslinjene for akseptabel bruk og med eBays regler knyttet til forbudte og begrensede gjenstander som angitt på eBay sin nettside.  I forbindelse med den forestående utskillingen av eBay og PayPals forretninger i to uavhengige, børsnoterte selskaper, fjerner vi den bestemmelsen fra retningslinjene for akseptabel bruk.

 

 

Endring i PayPals brukeravtale

Ikrafttredelsesdato: 29. januar 2015

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Du trenger ikke gjøre noe for å akseptere endringene ettersom de automatisk trer i kraft på ovennevnte dato. Hvis du ikke ønsker å akseptere dem, kan du varsle oss før ovennevnte dato om at du vil avslutte kontoen din (https://www.paypal.com/no/cgi-bin/?&cmd=_close-account) umiddelbart, det påløper ingen ekstra kostnader.

Vi håper imidlertid at du fortsetter å bruke PayPal og drar nytte av følgende fordeler:

Det er trygt

Når du betaler med PayPal, formidles aldri betalingsopplysningene dine til selgere eller forhandlere, noe som betyr at du har ytterligere beskyttelse mot svindel.

Det er raskt

Du trenger ikke skrive inn kortdetaljene dine hver gang du betaler, og dermed kan du betale raskere på nettet. Du kan også få eBay-varer levert raskere ettersom du kan betale selgeren med en gang.

Det er enkelt

PayPal er en foretrukket nettbetalingsmetode i Norge fordi det er en smart og praktisk måte å betale på med bare noen få klikk. Du trenger bare en e-postadresse og et passord.

Se gjennom den gjeldende brukeravtalen.Endring i PayPals brukeravtale.

 1. Immaterielle rettigheter

  Avsnitt 1.3 har blitt endret for å klargjøre vilkårene for bruk av HTML-logoer levert av PayPal via forhandlertjenestene, auksjonsverktøy eller programmer fra datterselskaper.  Etter endringen lyder avsnitt 1.3 nå som følger:

  «1.3. Immaterielle rettigheter. Nettadressene som utgjør PayPals nettside(r), «PayPal», og alle relaterte logoer på våre produkter og tjenester beskrevet på vår(e) nettside(r), er enten kopibeskyttet av PayPal, varemerker eller registrerte varemerker tilhørende PayPal eller dets lisensgivere. I tillegg er alle sideoverskrifter, egendefinert grafikk, knappeikoner, og skript enten kopibeskyttet av PayPal, servicemerker, varemerker, og/eller særlige kjennetegn som tilhører PayPal. Du kan ikke kopiere, etterligne, endre, forandre, korrigere eller bruke dem uten skriftlig forhåndssamtykke. Du som forhandler kan bruke HTML-logoer levert av PayPal via våre forhandlertjenester, auksjonsverktøy eller programmer fra datterselskaper uten skriftlig forhåndssamtykke, med det ene formål å identifisere deg selv på nettstedet ditt som en forhandler som godtar betalinger via PayPal-tjenesten, og for å dirigere trafikk fra den nettsiden til tjenesten. Vi kan imidlertid begrense eller oppheve denne tillatelsen når som helst og av hvilken som helst grunn etter eget forgodtbefinnende. Du kan ikke modifisere, forandre eller endre disse HTML-logoene på noen måte, bruke dem på en måte som nedvurderer PayPal eller PayPal-tjenesten, eller fremstille dem på en måte som antyder at du sponses eller anbefales av PayPal. Alle rettigheter og interesser i og til PayPals nettsted og alt innhold på sidene er PayPal og dets lisensgiveres eksklusive eiendom.»

 1. Send penger − vår iverksettelse av dine betalingsoppdrag

  Den siste setningen i siste paragraf i avsnitt 3.1 har blitt endret, og det er lagt til ytterligere detaljer for å klargjøre omfanget av PayPals forpliktelser når det gjelder avtaler om refusjonstransaksjoner. Etter endringen lyder avsnittet nå som følger (med de endrede delene understreket):

  «… PayPal forbeholder seg retten til å ikke iverksette en betaling fra deg før vi har mottatt det klarerte beløpet (dette innebærer også, uten begrensning, at PayPal ikke er forpliktet til å utføre en refusjonstransaksjon før beløpet for den opprinnelige transaksjonen er mottatt)
 1. Særskilte betalingsmetoder

  Delen av avsnitt 3.4 som handler om særskilte betalingsmetoder, er endret idet det har fått lagt til ytterligere detaljer om hvordan spesielle betalingsmetoder kan brukes. Etter endringen lyder avsnitt 3.4 angående særskilte betalingsmetoder nå som følger:

  «Særskilte betalingsmetoder: Enkelte betalinger kan betales med særskilte betalingsmetoder som er knyttet til kontoen din, for eksempel forhandler- eller transaksjonsspesifikk saldo, gavekuponger eller andre kampanjebetalingsmetoder. Bruken og prioriteringen av disse betalingsmetodene er underlagt bestemte vilkår mellom deg og PayPal («Særskilte betalingsmetoder»).

  Det nominelle beløpet kan være synlig i kontooversikten din som en del av den samlede saldoen. Dette beløpet utgjør ikke e-penger, det anses ikke som en del av saldoen din og kan ikke løses inn i kontanter – det representerer bare beløpet i e-penger som PayPal tilbyr seg å utstede og kreditere PayPal-kontoen din på tidspunktet for (og bare ved direkte betaling) en kvalifisert PayPal-betaling, underlagt (og bare for perioden oppsummert i) de ytterligere vilkårene for bruk av den særskilte betalingsmetoden.  Hvis en PayPal-betaling som er finansiert av en særskilt betalingsmetode oppheves (inkludert ved reversering) senere, av en hvilken som helst grunn, beholder PayPal beløpet som representerer den delen av PayPal-betalingen som ble finansiert av den særskilte betalingsmetoden og (gitt at den særskilte betalingsmetoden ikke allerede er utløpt) gjeninnsetter den særskilte betalingsmetoden.»

 1. Foretrukne betalingsmetoder ved regelmessige eller automatiske betalinger

  Avsnitt 3.5.c har blitt endret for å klargjøre begrensningene ved å oppgi en foretrukket betalingsmetode. Etter endringen lyder avsnitt 3.5.c som følger (presentert i sammenheng med de relevante delene av det opprinnelige avsnitt 3.5):

  «3.5 Foretrukket betalingsmetode. Hvis du vil velge en foretrukket betalingsmetode, kan du gjøre det i disse tilfellene:

  c. Begrensninger. Hvis du har penger på PayPal-kontoen din, og betalingen ikke er kvalifisert for finansiering ved en særskilt betalingsmetode, bruker PayPal saldoen din i stedet for din foretrukne betalingsmetode, med mindre din foretrukne betalingsmetode er eCheque eller PayPal Credit. Hvis du har penger på saldoen, men ikke ønsker å bruke dem til å finansiere din neste betaling, må du overføre pengene før du starter den neste betalingen.»

 1. Ditt ansvar for avbrutte direktebetalinger.

  Vi legger til en kort setning mot slutten av paragrafen i avsnitt 3.7 (bankoverføringer) som begynner med «PayPal vil foreta elektroniske overføringer fra bankkontoen din … », for å oppsummere ditt ansvar overfor PayPal i bestemte tilfeller når du avbryter en direktebetaling.  Den nye setningen er som følger:

  «Hvis du avbryter en direktebetaling (herunder en SEPA Direct Debit-betaling), godtar du at du skal tilbakebetale oss verdien for varer eller tjenester du har brukt denne direktebetalingen til.»
 1. Restriksjonsbelagte aktiviteter

  Avsnitt 9.1.gg har blitt endret for å gjøre det til en restriksjonsbelagt aktivitet (for å unngå noen som helst tvil) å utsette PayPal for risiko for lovbestemte bøter fra europeiske, amerikanske eller andre myndigheter for å behandle dine transaksjoner. Etter endringen lyder avsnitt 9.1.gg nå som følger (presentert i sammenheng med den opprinnelige klausulen): 

  «9.1 Restriksjonsbelagte aktiviteter. I forbindelse med din bruk av nettstedet vårt, kontoen din, eller PayPal-tjenestene, eller i forbindelse med din samhandling med PayPal, andre brukere eller en tredjepart, kommer du ikke til å:

  ag. tillate at din bruk av PayPal-tjenesten innebærer risiko for at PayPal utsettes for brudd på PayPals forpliktelser om å ikke støtte hvitvasking av penger, terrorfinansiering og lignende lovbestemte forpliktelser (inkludert, men ikke begrenset til tilfeller der vi ikke kan bekrefte identiteten din, eller der du ikke fullfører trinnene for å oppheve begrensningene for å overføre eller motta penger i henhold til avsnitt 3.3, 4.1 og 6.3, eller der du utsetter PayPal for risiko for å bli ilagt lovbestemte bøter fra europeiske, amerikanske eller andre myndigheter for å behandle dine transaksjoner), eller
  …»
 1. PayPals kjøperbeskyttelse

  Avsnitt 13 har blitt endret for å gjøre flere forbedringer i PayPals retningslinjer for kjøperbeskyttelse. Endringene vil:
  • forbedre vilkårene for tilbakebetaling under PayPals kjøperbeskyttelse ved å:
   • utvide tidsrammen kjøperne har til rådighet for å opprette en tvist, fra 45 dager til 180 dager fra datoen betalingen ble gjort, og
   • utvide omfanget av kvalifiserte kjøp til også å gjelde spesialtilpassede varer som erklæres å ikke ha blitt mottatt.
  •  
  • klargjøre, for alle brukere som inngår brukeravtalen med PayPal, under avsnitt 13.7 at dersom PayPal har grunn til å tro at retur til betalingsmottakeren av en vare som kjøperen hevder er veldig forskjellig fra beskrivelsen, vil resultere i brudd på gjeldende lover, for eksempel lover relatert til håndtering av forfalskede varer, kan PayPal rapportere varen til den rettmessige myndighet. Dette kan føre til at myndigheten tar kontrollen og eierskapet over varen fra kjøperen, og at betalingsmottakeren ikke får varen tilbake.

  Husk at hvis du selger til eller handler med kjøpere i andre land, bør du lese retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse som gjelder for landene kjøperne dine befinner seg i (de relevante retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse er tilgjengelige her, og de er også tilgjengelige via bunntekstene «Juridisk» eller «Juridiske avtaler», som du finner på de fleste sidene på PayPals nettsted), siden disse reglene da vil gjelde for deg som betalingsmottaker eller selger. 

 1. Andre endringer

  Deler av PayPals brukeravtale har blitt endret for å tydeliggjøre eksisterende begrepsbruk og korrigere mindre typografiske feil.

 

 

Endring i PayPals retningslinjer for personvern


Dato for ikraftsettelse: 29. desember 2014
 1. Informasjon vi innhenter

  Vi har endret den delen av avsnitt 3 som er merket «Påkrevd informasjon», for å oppsummere hva slags ytterligere informasjon vi kan komme til å be om når du bruker bestemte funksjonaliteter levert av oss, og på hvilket grunnlag vi kommer til å bruke den informasjonen.
  De endrede delene av avsnitt 3 som er merket «Påkrevd informasjon», lyder nå som følger (presentert i sammenheng med overskriften til bestemmelsen):

  «Påkrevd informasjon

  Hvis du bruker bestemte funksjoner vi leverer (inkludert, men ikke begrenset til PayPal POS-funksjonen som er tilgjengelig i mobilappen) kan vi be deg om å laste opp et bilde av deg selv for at du skal kunne bruke disse tjenestene. Ansiktet ditt må være tydelig. Bildet er utelukkende ditt ansvar.

  ...»

 1. Vår bruk og deling av informasjon

  Den delen av avsnitt 4 som er merket «Deling av informasjon med andre PayPal-kunder», er endret for å klargjøre omstendighetene rundt og grunnlaget for mulig deling av deler av informasjonen din (for eksempel bildet av deg, og at du er en kunde innenfor lokal rekkevidde). Det endrede segmentet i denne delen av avsnitt 4 lyder nå som følger (presentert i kontekst med overskriften til bestemmelsen):

  «Deling med andre PayPal-kunder

  Hvis du bruker mobilappen, kan vi dele bildet du har lagret i mobilappen med andre PayPal-brukere så de kan identifisere deg, Du gir oss tillatelse til å bruke bildet til de ovennevnte formålene på et ikke-eksklusivt, verdensomspennende, royalty-fritt, overførbart og under-lisensierbart grunnlag.

  Vi kan også dele med andre brukere at du er en kunde innenfor lokal rekkevidde.

  …»

 1. Vår bruk og bekjentgjørelse av informasjon – deling med tredjeparter som ikke er PayPal-kunder

  I likhet med de fleste banker eller tjenesteleverandører innenfor finans og betaling, samarbeider PayPal med tredjepartstjenesteleverandører. Vi har behov for å dele brukerdata med disse fra tid til annen, slik at vi kan utføre tjenestene brukerne våre har behov for. Disse tjenesteleverandørene leverer viktige funksjoner til oss som tillater at vi kan levere enklere, raskere og sikrere måter å betale på.

  PayPals håndtering av brukerdata (databeskyttelse og banksikkerhet) er underlagt Luxembourgs lover, som generelt krever høyere grad av transparens enn de fleste andre lover i EU. Dette er grunnen til at vi, i motsetning til størstedelen av leverandører av Internettbaserte tjenester og finanstjenester i EU, har en fortegnelse over alle tredjepartsleverandører som får overlevert brukerdata i retningslinjene våre for personvern, samt årsaken til delingen og typen opplysninger som er delt.


  Paragraf d i delen av avsnitt 4 som har overskriften «Deling med tredjeparter som ikke er PayPal-kunder», har blitt endret for å gjøre det mulig for PayPal å dele bestemte opplysninger om PayPal-kunder til flere tredjeparter, for å utvide gyldighetsområdet til formålene angitt i tabellen nedenfor, eller for å endre omfanget av formålene og dataene beskrevet i tabellen nedenfor.
   

  Kategori

  Navn på part og jurisdiksjon (i parentes)

  Formål

  Informasjon som deles

  Kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer

  Legg merke til at i tillegg til formålene som er angitt nedenfor, kan PayPal bruke personopplysningene dine til å avdekke, forebygge og/eller yte bistand ved svindelforsøk eller andre ulovlige aktiviteter, eller for å avdekke, forebygge eller bistå etter at det har inntruffet brudd på retningslinjene eller de gjeldende brukeravtalene.

   

  Creditsafe USA Inc. (USA)

  For å få forretningsinformasjon for risikovurdering, og overholdelse av krav som gjelder hvitvasking av penger, for eksempel etablering av bedriftsstruktur og reelle eiere.

  Selskapets registreringsnummer, navn og forretningsadresse, og ledernes navn, adresse og fødselsdato.

   

  DueDil Limited (Storbritannia)

  For å få forretningsinformasjon for risikovurdering, og overholdelse av krav som gjelder hvitvasking av penger, for eksempel etablering av bedriftsstruktur og reelle eiere.

  Selskapets registreringsnummer, navn og forretningsadresse, og ledernes navn, adresse og fødselsdato.

   

  ID Checker.nl BV (Nederland) (Irland)

  For å bekrefte identitet, automatisk datauttrekking fra bilder av dokumenter, og dokumentvalidering / avsløring av forfalskning. Undersøkelser og testing av hva som passer seg av nye produkter og tjenester.

  Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, juridisk status, organisasjonsnummer, MVA-nummer, identitetsbevis, adressebevis, bevis på eierskap av en betalingsmetode eller andre dokumenter PayPal ber om og dataene i disse for vurdering av risiko, overholdelse og kreditt.

   

  Au10tix Limited (Kypros)

  For å bekrefte identitet, automatisk datauttrekking fra bilder av dokumenter,og dokumentvalidering / avsløring av forfalskning. Undersøkelser og testing av hva som passer seg av nye produkter og tjenester.

  Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, juridisk status, organisasjonsnummer, MVA-nummer, dokumenter bevis på identitet og adresse , eierskap av en betalingsmetode eller andre dokumenter PayPal ber om og dataene i disse for vurdering av risiko, overholdelse og kreditt.

   

  Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Tyskland), Zoot Enterprises Limited (Storbritannia)

  Bearbeiding av tekniske applikasjoner og levering av en data- og dokument-gateway for kontogjennomgang og grundige undersøkelser, og utveksling av brukerinformasjon og bilder av dokumenter som beviser identitet, adresse og eierskap for en betalingsmetode med til kontraherte kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer. Også for å innhente data fra interne og eksterne datakilder, og for å besørge statistiske analyser for å kunne vurdere risikoen for svindel.

  All kontoinformasjon og alle dokumenter som kunder leverer fra seg, inkludert informasjon som kan bevise identitet og adresse, eierskap av en betalingsmetode eller andre dokumenter PayPal ber om og dataene i disse for vurdering av risiko, overholdelse og kreditt. Disse opplysningene kan også inkludere IP-adresser.

  Markedsføring og PR

   

  DemandGen AG (Tyskland)

  For å gjennomføre markedsføringskampanjer på e-post.

  Navn, e-postadresse, telefonnummer, kontotype, typen og arten PayPal-tjenester som tilbys eller brukes, og relevante transaksjonsopplysninger.

   

  StrikeAd UK Ltd. (Storbritannia), Ad-x Limited (Storbritannia), Criteo Ltd. (Storbritannia), Criteo Singapore Pte.Ltd

  Å gjennomføre og måle remarketing-kampanjer for å segmentere brukere for PayPal Here-markedsføringskampanjer.

  Anonym informasjonskapselidentifikasjon, annonseidentifikasjon og enhetsidentifikasjon for å segmentere brukergrupper i markedsføringsøyemed.

   

  Nanigans, Inc. (USA), Fiksu, Inc. (USA), Ad- X Limited (Storbritannia), Criteo Ltd. (Storbritannia), Criteo Singapore Pte.Ltd

  Bidra til å identifisere atferd i mobilapplikasjonen for å treffe gode beslutninger om målrettet markedsføring, bidra til effektiv håndtering og optimalisering av mobilkampanjer på sosiale nettverk og andre steder på nettet.

  Anonym informasjonskapselidentifikasjon, annonseidentifikasjon og enhets-id brukt av en bestemt person, aktiviteter i mobilapplikasjonen om en bestemt brukers bruk av mobilapplikasjonen (herunder, uten begrensninger, pålogging, vellykket transaksjon), men ikke betalingsopplysninger og økonomisk informasjon.

  Innholdet av annonser som skal leveres til bestemte brukere, og, der dette er aktuelt, segmentgruppen slike brukere hører hjemme i – dette i annonseringsøyemed.

  Tjenester som gjelder drift

   

  Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Tyskland), Zoot Enterprises Limited (Storbritannia)

  Bearbeiding av tekniske applikasjoner og levering av en data- og dokument-gateway for kontogjennomgang og grundige undersøkelser, og utveksling av brukerinformasjon og bilder av dokumenter som beviser identitet, adresse og eierskap av en betalingsmetode med kontraherte kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer.

  All kontoinformasjon og dokumentasjon levert av kunder, for eksempel legitimasjon og adresse,eierskap av en betalingsmetode eller andre dokumenter PayPal ber om og dataene i disse for vurdering av risiko, overholdelse og kreditt.

  Konsernselskaper

   

  Private Sale GmbH (Tyskland)

  For å levere innhold og tjenester til felles kunder (herunder, men ikke begrenset til, registrering, transaksjoner, ved reserve for kontoer med fakturering via telefonregning og kundestøtte), for å vurdere risiko eller hjelpe til med å avdekke svindel, forebygge og/eller yte bistand til ofre for svindel eller andre potensielt ulovlige handlinger og brudd på retningslinjene, og for å ta veloverveide avgjørelser angående produktene, tjenestene og kommunikasjonene deres.

  Alle kontoopplysninger.

 1. Andre endringer

  Deler av PayPals retningslinjer for personvern er endret for å klargjøre eksisterende begrepsbruk og for å korrigere typografiske feil.

 

Endring i PayPals brukeravtale

Dato for ikraftsettelse: 17. juni 2014

 

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Du trenger ikke gjøre noe for å akseptere endringene ettersom de automatisk trer i kraft på ovennevnte dato. Hvis du ikke ønsker å akseptere dem, kan du kontakte oss før ovennevnte dato og be oss om å stenge kontoen din (https://www.paypal.com/no/cgi-bin/?&cmd=_close-account) umiddelbart uten at det påløper ekstra kostnader.

Vi håper imidlertid at du fortsetter å bruke PayPal og drar nytte av følgende fordeler:

Det er tryggere

Når du betaler med PayPal, formidles aldri betalingsopplysningene dine til selgere eller forhandlere, noe som betyr at du har ytterligere beskyttelse mot svindel.

Det er raskt

Du trenger ikke skrive inn kortdetaljene dine hver gang du betaler, og dermed kan du betale raskere på nettet. Du kan også få eBay-varer levert raskere ettersom du kan betale selgeren med en gang.

Det er enkelt

PayPal er en foretrukket nettbetalingsmetode i Norge fordi det er en smart og praktisk måte å betale på med bare noen få klikk. Du trenger bare en e-postadresse og et passord.

Se gjennom den gjeldende brukeravtalen.

 

Endring i PayPals brukeravtale.

 1. PayPal som påloggingsmetode

  PayPal kan med din tillatelse la visse tredjeparter bruke PayPal som påloggingsmetode til de aktuelle tredjepartenes nettsteder eller andre nettjenester. Et nytt avsnitt, 2.4, har blitt lagt til for å forklare hvordan dette fungerer, og for å avklare rettighetene dine og forpliktelsene til tredjeparten som tilbyr PayPal som påloggingsmetode. Avsnittet lyder som følger:

  «2.4 PayPal som påloggingsmetode. Hvis du bruker PayPal til å logge deg på eksterne nettsteder eller mobil-apper, kan det hende at vi deler påloggingsstatusen din med tredjeparter som tilbyr denne tjenesten som påloggingsmetode. I tillegg kan vi dele den personlige informasjonen og kontoinformasjonen som du samtykker i at kan deles, slik at tredjeparten kan gjenkjenne deg. PayPal gir ikke disse tredjepartene tilgang til PayPal-kontoen din, og utfører bare betalinger via kontoen din til den aktuelle tredjeparten dersom du har gitt spesifikk tillatelse til det.»

  Hvis du tilbyr denne tjenesten som påloggingsmetode til nettstedet ditt, en app eller andre tjenester som har kundekontoer, må du godta alle de spesifikke vilkårene som gjelder når denne funksjonen blir tilgjengelig for deg, og du må overholde alle de spesifikke beskrivelsene i bruksanvisningene eller retningslinjene. PayPal kan ikke garantere for, og representerer ikke på noen andre måter, identiteten til brukerne av denne påloggingsmetoden. PayPal kommer ikke til å gi deg den personlige informasjonen eller kontoinformasjonen til brukeren (heller ikke påloggingsinformasjon) som PayPal er i besittelse av, med mindre brukeren har gitt sitt samtykke til at vi deler den informasjonen med deg.»


   
 2. Send penger − vår iverksettelse av dine betalingsoppdrag

  Avsnitt 3.1.a er endret for å klargjøre når betalingsoppdraget ditt vil bli behandlet etter at vi har mottatt det påfølgende virkedag. Etter endringen lyder avsnitt 3.1.a nå som følger (presentert i sammenheng med klausulens overskrift):

  «3.1 Vår iverksettelse av dine betalingsoppdrag. I henhold til vilkårene i denne avtalen (og din overholdelse av den) samtykker du i at vi behandler et betalingsoppdrag du har gitt oss via betalingskontoen din, og at vi vil godskrive betalingstjenesteleverandøren til personen du betaler innen én virkedag etter datoen du ga oss og vi mottok et betalingsoppdrag fra deg, så lenge du har gitt oss følgende:

  a. betalingsoppdraget før kl. 16.00 (lokal tid i landet hvor kontoen din er registrert) på en virkedag. Hvis du gir oss betalingsoppdraget etter dette tidspunktet, eller på en dag som ikke er en virkedag, samtykker du i at betalingsoppdraget ble mottatt av oss den påfølgende virkedagen.»

 3. Betalingsmetoder

  Avsnitt 3.4 er endret med følgende tillegg:

  1. En ny paragraf som klargjør at når du har lagt til et kort som betalingsmetode, gir du PayPal en vedvarende rett til automatisk å belaste det kortet som betalingsmetode.
  2. En ny paragraf som skisserer hvordan spesifikke betalingsmetoder (for eksempel forhandlerspesifikke saldoer og gavekuponger) kan brukes.

  De nye paragrafene lyder som følger:

  «Kort som betalingsmetode: Når du legger til et betalingskort eller forhåndsbetalt kort som betalingsmetode, gir du PayPal en vedvarende rett til automatisk å belaste det kortet for å betale det aktuelle beløpet når kortet brukes som betalingsmetode i henhold til denne avtalen. Du kan oppheve den vedvarende retten til å belaste kortet ved å fjerne kortet som betalingsmetode i kontoprofilen din.

  Særskilte betalingsmetoder: Enkelte betalinger kan betales med særskilte betalingsmetoder som er knyttet til kontoen din, for eksempel forhandlerspesifikk saldo, gavekuponger eller andre kampanjebetalingsmetoder. Bruken og prioriteringen av disse betalingsmetodene er underlagt bestemte vilkår mellom deg og PayPal («Særskilte betalingsmetoder»). Det nominelle beløpet som kan brukes under kategorien særskilte betalingsmetoder, kan være synlig i kontooversikten din som en del av den samlede saldoen.»

 4. Foretrukne betalingsmetoder ved regelmessige eller automatiske betalinger

  Avsnitt 3.5.b er endret for å klargjøre hvordan du kan bruke en foretrukket betalingsmetode ved regelmessige eller automatiske betalinger. Etter endringen lyder avsnitt 3.5.b nå som følger:

  «3.5 Foretrukket betalingsmetode. Hvis du vil velge en foretrukket betalingsmetode, kan du gjøre det i disse tilfellene […]

  b. I kontoprofilen din − regelmessige betalinger. Hvis du har satt opp en regelmessig eller automatisk betaling, eller på annen måte har autorisert en forhandler eller annen tredjepart til å innhente betalinger fra PayPal-kontoen din, kan du velge en foretrukket betalingsmetode for alle framtidige betalinger til denne forhandleren eller annen tredjepart. Du kan gjøre dette ved å logge på kontoen, velge «Profil», velge «Regelmessige betalinger» eller «Betalingsliste», og deretter oppgi en foretrukket betalingsmetode (kan være kalt «Alternativ betalingsmetode»). Hvis du ikke gjør det, bruker vi din standard betalingsmetode.»

 5. Betalinger som er igangsatt av en tredjepart (herunder regelmessige betalinger)

  Paragrafen i avsnitt 3.10 (Betalinger som er igangsatt av tredjeparter (herunder regelmessige betalinger)) som fastsetter forpliktelser hos betalingsmottaker om å gi betaleren beskjed på forhånd, er endret og lyder nå som følger:

  «3.10 Betalinger som er igangsatt av tredjeparter (herunder regelmessige betalinger). En betaling som er igangsatt av en tredjepart, er en betaling hvor du gir forhåndsgodkjenning til en tredjepart (for eksempel en forhandler, en mobil-app fra en forhandler eller eBay) om at de kan innhente penger fra PayPal-kontoen din.»

 6. Motta penger

  Vi legger til en kort setning i begynnelsen av avsnitt 4 for å klargjøre hvordan du kan motta penger med PayPal. Setningen lyder som følger:

  «PayPal kan tillate hvem som helst (uansett om de har PayPal-konto eller ikke) å igangsette en betaling til kontoen din.»

 7. Restriksjonsbelagte aktiviteter

  To nye avsnitt, 9.1.f og ah, har blitt lagt til for å gjøre det til en restriksjonsbelagt aktivitet å unnlate å overholde obligatoriske krav i integrasjons- eller programmererveiledningene. De nye avsnittene 9.1.f og ah lyder som følger (presentert i sammenheng med grunnlagsklausulen):

  «9.1 Restriksjonsbelagte aktiviteter. I forbindelse med din bruk av nettstedet vårt, kontoen din, eller PayPal-tjenestene, eller i forbindelse med din samhandling med PayPal, andre brukere eller en tredjepart, kommer du ikke til å:

  f. unnlate å gi oss ytterligere informasjon om deg eller dine bedriftsaktiviteter som vi med rimelighet kan be om,

  ah. integrere eller bruke tjenestene uten fullstendig å overholde alle obligatoriske krav som er formidlet til deg via integrasjons- eller programmererveiledningene eller annen dokumentasjon PayPal fra tid til annen sender ut.»

 8. Opprettholde et trygt betalingsinstrument

  Avsnitt 9.2 har blitt utvidet med de nye underavsnittene 9.2.i og 9.2.j, som generelt krever at du holder den personlige informasjonen i kontoen din oppdatert, og at du tar alle nødvendige forholdsregler for å beskytte sikkerheten til alle enheter du bruker for å få tilgang til tjenestene. De nye avsnittene 9.2.i a og 9.2.j lyder som følger (presentert i sammenheng med grunnlagsklausulen):

  «Du samtykker i at du kommer til å utføre følgende for å holde betalingsinstrumentet ditt sikkert:

  i. Holde den personlige informasjonen i kontoen din oppdatert. Det er mulig at vi ikke kan svare deg når du kontakter oss angående kontoen din hvis du gjør det fra en adresse, et telefonnummer eller en e-postkonto som ikke er registrert hos oss.

  j. Ta alle nødvendige forholdsregler for å beskytte sikkerheten til alle enhetene du bruker til å få tilgang til tjenestene (herunder bruk av pin-kode og passordbeskyttet personlig konfigurert enhetsfunksjonalitet for å bruke tjenestene, og å ikke dele enheten din med andre).»

 9. PayPals kjøperbeskyttelse

  Avsnitt 13.7 er lagt til for å klargjøre omfanget av dine potensielle forpliktelser i forbindelse med PayPals kjøperbeskyttelse hvis du er en betalingsmottaker (det vil si en selger). Det nye avsnittet 13.7 lyder som følger:

  «13.7 Dekningsomfang

  Betalingsmottakere: Som betalingsmottaker er du ansvarlig overfor PayPal hvis du taper et krav fra en kjøper som har en PayPal-konto, uansett hvor i verden vedkommende er (enten under PayPals retningslinjer for kjøperbeskyttelse i landet der kontoen er registrert, eller på andre måter). Dette omfatter bl.a. hvor du selger til en kjøper som er en «Fullt program-bruker» og kjøperen sender inn et AVFB-krav, hvor du generelt blir bedt om å godta varen i retur, og refundere kjøperen hele kjøpesummen pluss opprinnelige fraktkostnader. Du vil ikke motta refusjon for dine PayPal-gebyrer. Hvis du taper et krav om at varen avviker vesentlig fra beskrivelsen fordi varen du solgte er en forfalskning, blir du bedt om å utstede full refusjon til kjøperen, og du får ikke varen returnert (den blir destruert). Hvis du selger til eller handler med kjøpere i andre land, må du lese retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse som gjelder for landet der kjøperne dine befinner seg (finnes under bunnteksten «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» på de fleste sidene på PayPals nettsted), siden disse retningslinjene vil gjelde for deg som betalingsmottaker eller selger.»

 10. Arrangementsbilletter

  Et nytt avsnitt, 13.13, har blitt lagt til for å gjøre kjøperne klar over at betalingene for arrangementsbilletter kan bli satt under forvaring for kjøperen (dvs. til fordel for) for å sikre at de kan få pengene betalt tilbake av PayPal, i henhold til ytterligere vilkår, dersom arrangementet likevel ikke finner sted på den planlagte datoen. Det nye avsnittet 13.13 lyder som følger:

  «13.13 Arrangementsbilletter

  Hvis du kjøper billett eller inngang til et arrangement av en betalingsmottaker som er PayPal-kontohaver registrert i Storbritannia («arrangement»), vil vi i enkelte tilfeller sette alle pengene du har betalt inn i forvaring hos PayPal, slik disse pengene er dine helt til arrangementet eller forestillingen har funnet sted

 11. Reverseringer

  Definisjonen av reverseringer i avsnitt 15 er endret for å klargjøre noen av årsakene til at en betaling kvalifiserer som en reversering. Etter endringen lyder definisjonen som følger:

  «ax. «Reversering» er en betaling du har mottatt, men som PayPal kan reversere til avsenderen eller annen tredjepart fordi betalingen: (a) er bestridt av en kjøper direkte overfor banken og/eller (b) er flyttet fra saldoen av en eller annen grunn (enn tilbakeføring eller krav i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse), herunder dersom (i) betalingene bryter med våre retningslinjer for akseptabel bruk, eller vi har rimelig grunn til å mistenke at den bryter med retningslinjene for akseptabel bruk eller (ii) betalingsbeløpet ikke er autorisert av avsenderen med relevant tredjepart i sammenheng med en gyldig autorisasjon for at en tredjepart kan igangsette betaling (se avsnitt 3.10), og/eller (iii) betalingen er dekket av en bankoverføring som deretter av en eller annen grunn ble reversert av banken og/eller (c) er kategorisert av PayPals interne risikomodell som en risikofull betaling som må reverseres for å redusere risikoen tilknyttet betalingen. Begrepet «reversert» skal tolkes i samsvar med dette.»

 12. Personlige transaksjoner

  Notat c i definisjonen av personlige transaksjoner i tabell 1 − gebyrtabell har blitt endret for å vise hvilke alternativer for innbetaling av gebyr som er tilgjengelige for sendere og mottakere av personlige transaksjoner (der senderen som standard og med visse unntak betaler behandlingsgebyret for en personlig transaksjon). Tilsvarende endringer er gjort i teksten i gebyrtabellen for internasjonale personlige betalinger. Etter endringen lyder notat c i definisjonen av personlig transaksjon som følger (presentert i sammenheng med grunnlaget for definisjonen):

  «En personlig transaksjon innebærer å betale/overføre penger (igangsatt fra fanen personlig i betale/overføre-prosessen) til, og motta penger på PayPal-kontoen fra, venner og familie uten å kjøpe noe (dvs. at betalingen ikke er for varer eller tjenester). Hvis du selger varer eller tjenester, kan du ikke be kjøperen om å betale/overføre en personlig transaksjon for kjøpet. Hvis du gjør det, kan PayPal fjerne muligheten til å godta alle eller noen av betalingene for personlige transaksjoner. Vær oppmerksom på at:

  c. når et gebyr påløper en personlig transaksjon, betaler senderen som standard gebyret, men bestemte funksjonaliteter kan gjøre at kravet tilfaller mottakeren i stedet (for eksempel hvis funksjonaliteten gjør det mulig for senderen å bestemme hvem som skal betale gebyret). I noen tilfeller kan ikke avsenderen bestemme, og avsender eller mottaker blir pålagt å betale gebyret. Hvis du sender en personlig transaksjon fra en tredjeparts (ikke PayPal) nettside eller app, kan PayPal tillate at tredjeparten avgjør om avsender eller mottaker av en personlig transaksjon skal betale transaksjonsgebyret. Tredjeparten opplyser deg om dette

 13. Landkategorier for utregning av behandlingsgebyrer for internasjonale betalinger

  En avgjørende faktor for hvilke behandlingsgebyrer som er aktuelle ved internasjonale betalinger, er hvilken region senderens PayPal-konto er registrert i. Regionene for internasjonale gebyrer (og de tilhørende landene) er som følger: Vi legger til og klargjør bestemte lands status i bestemte regioner for internasjonale gebyrer. Hviterussland, Georgia og Kosovo har blitt lagt til i regionen Europa II, Makedonia og Moldovas status som medlemmer i regionen Europa II har blitt klargjort, og Monaco og Montenegros status som medlemmer i regionen Europa I har blitt klargjort. Regionene for internasjonale gebyrer (og de tilhørende landene) er som følger, og er oppdatert i kunngjøringene om gebyrer for internasjonale personlige transaksjoner og internasjonale kommersielle transaksjoner i tabell 1 − gebyrtabell:

  • Nord-Europa: Danmark, Finland (inkludert Ålandsøyene), Færøyene, Grønland, Island, Norge, Sverige.
  • Europa I: Belgia, Estland, Frankrike (blant annet Fransk Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion og Mayotte), Gibraltar, Hellas, Irland, Italia, Kypros, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederland, Portugal, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia (inkludert Kanaløyene og Isle of Man), Tyskland, Vatikanstaten, Østerrike.
  • Europa II: Albania, Andorra, Bosnia og Herzegovina, Bulgaria, Georgia, Hviterussland, Kosovo, Kroatia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Makedonia, Moldova, Polen, Romania, Russland, Serbia, Sveits, Tsjekkia, Tyrkia, Ungarn, Ukraina.
 14. Refusjonsgebyr for kommersiell transaksjon

  Vi legger til et notat om delvis refusjon i avsnittet om refusjonsgebyr for kommersielle transaksjoner i tabell 1 − gebyrtabell, som lyder som følger:

  «Refusjonsgebyr for kommersiell transaksjon

  Fulle refusjoner

  Hvis du gir en fullstendig refusjon av en betaling for en kommersiell transaksjon, beholder vi kun det faste gebyret av det kommersielle transaksjonsgebyret.

  Kjøperens konto godskrives med hele betalingsbeløpet for den kommersielle transaksjonen.

  Kontoen din belastes med beløpet som opprinnelig ble godskrevet kontoen din i forbindelse med den kommersielle betalingstransaksjonen, og den faste gebyrdelen av det kommersielle transaksjonsgebyret.

  Delvise refusjoner

  Hvis du utsteder en delvis refusjon av en betaling for en kommersiell transaksjon, beholder vi en proporsjonal del av den faste gebyrdelen av det kommersielle transaksjonsgebyret.

  Kjøperens konto godskrives med beløpet du fastsetter som en delvis refusjon til kjøperen.

  Vi belaster kontoen din med den proporsjonale delen av det opprinnelige beløpet som ble godskrevet din konto i forbindelse med betalingen for den kommersielle transaksjonen, og den proporsjonale delen av den faste gebyrdelen av det kommersielle transaksjonsgebyret.»

 15. Andre endringer

  Deler av PayPals brukeravtale er endret for å tydeliggjøre eksisterende begrepsbruk og korrigere mindre typografiske feil.


Endring i PayPals retningslinjer for personvern

Dato for ikraftsettelse: 14. mai 2014

 

Endring i PayPals retningslinjer for personvern

 

 1. Informasjon vi innhenter

  Vi endrer avsnitt 3 for å skissere hva slags ytterligere informasjon vi kan komme til å be deg om når du bruker bestemte funksjoner vi leverer, og for å klargjøre hva slags informasjon om deg og bedriften din vi kan komme til å hente inn i forbindelse med transaksjoner.

  De endrede delene av avsnitt 3 lyder som følger:

  «3. Informasjon vi innhenter

  Påkrevd informasjon

  […] Hvis du bruker bestemte funksjoner vi leverer (for eksempel PayPal POS-funksjonen som er tilgjengelig i mobil-appen), kan vi be deg om å laste opp et bilde av deg selv for at du skal kunne bruke disse tjenestene. Hvis vi lar deg koble medlemskapet til et kvalifisert lojalitetsprogram til kontoen din, kan vi be deg om å oppgi medlemsidentifikasjonen din for lojalitetsprogrammet.»

 2. Vår bruk og bekjentgjørelse av informasjon

  Vi legger til nye deler i avsnitt 4, merket som «Innhold du har lagt ut til publisering» (under delen som heter «Intern bruk»). Denne paragrafen skisserer hvilke lisenser og rettigheter du gir oss og alle datterselskaper av eBay Inc. til å bruke innholdet du publiserer ved hjelp av PayPals tjenester. Den nye paragrafen er som følger:

  «Innhold du har lagt ut til publisering

  Når du gir oss innhold eller legger ut innhold (både for elektronisk eller ikke-elektronisk publisering) ved hjelp av PayPals tjenester, gir du eBay Inc. og alle deres datterselskaper og underforetak (herunder PayPal) («eBay Group») en ikke-eksklusiv, internasjonal, evigvarende, uoppsigelig, royalty-fri, underlisensierbar (på flere nivåer) rett til å anvende all opphavsrett, publiseringsrettigheter, merkevarerettigheter, databaserettigheter og immaterielle rettigheter du har til innholdet, via alle typer medier som er kjent og vil bli kjent i fremtiden. Videre gir du i den bredeste forstand som tillates under gjeldende lover, avkall på dine moralske rettigheter, og lover å avstå fra å hevde slike rettigheter mot eBay Group, deres datterselskaper eller stedfortredere. Du står som representant og garantist for at ingenting av det følgende bryter med noen immaterielle rettigheter: innholdet du har levert til oss, din publisering av innholdet ved hjelp av PayPals tjenester, eller eBay Groups bruk av dette innholdet (herunder arbeid avledet av det) i forbindelse med PayPals tjenester.»

  Delen av avsnitt 4 som er merket med «Bekjentgjørelse til andre PayPal-kunder», har blitt endret for å avklare under hvilke omstendigheter vi kan dele visse opplysninger om deg. Det endrede segmentet i denne delen av avsnitt 4 lyder nå som følger (presentert i kontekst med overskriften til bestemmelsen):

  «Deling med andre PayPal-kunder

  Hvis du bruker PayPal for å logge deg på eksterne nettsteder eller mobil-apper, kan det hende at vi deler påloggingsstatusen din med tredjeparter som tilbyr denne tjenesten som påloggingsmetode. I tillegg kan vi dele den personlige informasjonen og kontoinformasjonen som du samtykker i at kan deles, slik at tredjeparten kan gjenkjenne deg. PayPal vil ikke gi disse tredjepartene tilgang til PayPal-kontoen din, og vil bare utføre betalinger via kontoen din til den aktuelle tredjeparten dersom du har gitt spesifikk tillatelse til det. Du kan se og endre innstillingene for deling av data med forhandlere når du er logget på PayPal-kontoen din.

  Hvis du kobler medlemskapet til et kvalifisert lojalitetsprogram til kontoen på mobil-appen din, kan vi be deg om å oppgi din medlemsidentifikasjon til lojalitetsprogrammet til alle forhandlere som deltar i det aktuelle programmet når du betaler forhandleren via PayPal. Hvis du fjerner medlemsidentifikasjonen din for lojalitetsprogrammet fra kontoen, slutter vi å dele denne informasjonen.»

 3. Vår bruk og bekjentgjørelse av informasjon – deling med tredjeparter som ikke er PayPal-kunder

  Paragraf d i delen under avsnitt 4 som er merket «Deling med tredjeparter som ikke er PayPal-kunder» er endret for å forklare at der du har samtykket i at dine data deles med tredjeparter oppført i avsnitt 4, vil dette også omfatte disse tredjepartenes stedfortredere og etterfølgere (dvs. en annen part som overtar den aktuelle tredjepartens plass for å tilby sine tjenester til PayPal). Etter endringen lyder paragraf d som følger:

  «Deling med tredjeparter som ikke er PayPal-kunder

  PayPal hverken selger eller leier ut personopplysningene dine til tredjeparter for markedsføringsformål uten ditt eksplisitte samtykke, og vi deler bare informasjon under de begrensede omstendighetene og til de formål som er beskrevet i disse retningslinjene. Dette omfatter også overføring av data til land utenfor EØS. Du samtykker spesifikt i og ber PayPal gjøre følgende:

  (…)

  d. Deling av informasjon med kategoriene av tredjeparter oppført i tabellen under. Formålet med denne delingen er å tillate oss å levere tjenestene våre til deg. Vi har også angitt, under hver kategori i tabellen nedenfor, ikke-uttømmende eksempler på de faktiske tredjepartene (som også kan omfatte deres stedfortredere eller etterfølgere) som vi i dag viser kontoinformasjonen din til, sammen med grunnen til delingen, og den faktiske informasjonen vi deler (disse tredjepartene er, unntatt når det er uttrykkelig tiltatt, begrenset av lov eller avtale fra å bruke informasjonen til andre formål enn dem som begrunner at informasjonen ble delt).»

  I likhet med de fleste banker eller tjenesteleverandører innenfor finans og betaling, samarbeider PayPal med tredjepartstjenesteleverandører. Vi har behov for å dele brukerdata med disse fra tid til annen, slik at vi kan utføre tjenestene brukerne våre har behov for. Disse tjenesteleverandørene leverer viktige funksjoner til oss som tillater at vi kan levere enklere, raskere og sikrere måter å betale på.

  PayPals håndtering av brukerdata (databeskyttelse og banksikkerhet) er underlagt Luxembourgs lover, som generelt krever høyere grad av transparens enn de fleste andre lover i EU. Dette er grunnen til at vi, i motsetning til størstedelen av leverandører av Internettbaserte tjenester og finanstjenester i EU, har en fortegnelse over alle tredjepartsleverandører som får overlevert brukerdata i retningslinjene våre for personvern, samt årsaken til delingen og typen opplysninger som er delt.


  Paragraf d i delen av avsnitt 4 som har overskriften «Deling med tredjeparter som ikke er PayPal-kunder», har blitt endret for å gjøre det mulig for PayPal å dele bestemte opplysninger om PayPal-kunder til flere tredjeparter, for å utvide gyldighetsområdet til formålene angitt i tabellen nedenfor, eller for å endre omfanget av formålene og dataene beskrevet i tabellen nedenfor.

  Kategori

  Navn på part og jurisdiksjon (i parentes)

  Formål

  Informasjon som deles

  Utkontraktering av kundeservice

  Attensity Europe GmbH

  Å gi kundeservice som følge av kontakt mellom kunder og PayPal i sosiale medier.

  Informasjon gitt av kunden via sosiale medier som kan omfatte navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, brukernavn i sosiale medier, avkortet og begrenset eller fullstendig informasjon om betalingsmetoder (avhengig av årsak), utløpsdatoer for betalingsmetoder, type PayPal-konto, identitetsbevis, kontosaldo og transaksjonsinformasjon, kundeuttalelser og rapporter, kontokorrespondanse, informasjon om forsendelser og reklameinformasjon.

  ePerformax Contact Centers & BPO (USA), Genpact International Inc. (USA)

  Å levere kundetjenester som angår internasjonale betalinger.

  Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresser, trunkert og begrenset eller fullstendig betalingsmetodeinformasjon (saksavhengig), utløpsdato på betalingsmetode, typen PayPal-konto, identitetsbevis, kontobalanse og transaksjonsinformasjon, kundeutskrifter og -rapporter, kontokorrespondanse, fraktinformasjon og kampanjeinformasjon.

  Kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer

  LexisNexis, LexisNexis Risk Solutions UK Limited (Storbritannia)

  Benyttes til å bistå i kundegodkjenning.

  Navn, adresse og fødselsdato.

  Zoot Deutschland GmbH (Tyskland), Zoot Enterprises Limited (Storbritannia).

  Bearbeiding av tekniske applikasjoner og levering av en data- og dokument-gateway for kontogjennomgang og grundige undersøkelser, og utveksling av brukerinformasjon til kontraherte kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer. Også for å innhente data fra interne og eksterne datakilder, og for å besørge statistiske analyser for slik å kunne vurdere risikoen for svindel.

  All kontoinformasjon og alle dokumenter som kunder leverer fra seg, inkludert informasjon som kan bevise identitet og adresse. Denne informasjonen kan også inkludere IP-adresser.

  MaxMind, Inc. (USA)

  Benyttes for å avsløre bedrageriforsøk.

  Vær oppmerksom på at data som deles til denne tjenesteleverandøren kan bli:
  • Beholdt for revisjon og forebygging av svindel.
  • Brukt for å optimalisere tjenestene for bedrageriavsløringer som tilbys PayPal og andre tredjeparter.
  • overført utenfor EU og på global basis.

  All kontoinformasjon, alle IP-adresser og betalingskortinformasjon.

  Future Route Ltd (Storbritannia)

  Å utføre finansielle dataanalyser av våre kommersielle brukere for evaluering av kredittrisiko i sanntid.

  Navn, adresse, e-postadresse og fødselsdato.

  Finansprodukter

  Total System Services, Inc. (USA)

  Å behandle betalinger som er igangsatt av forhandlere og autorisert av kunder (herunder kundenes direkte debetinformasjon), for å gi tjenester som involverer kort- eller kontobehandling, for å lagre kundedata som transaksjons- og betalingsdata relatert til disse transaksjonene. Benyttes til å gi telefonservice og å trykke kort og kunngjøringer.

  Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato (hvis påkrevd), all kontoinformasjon og alle dokumenter levert av kunder, for å omfatte informasjonen som kreves for å bevise identitet og adresse.

  Markedsføring og PR

  Grayling Communications Limited (Storbritannia), Rock Communications (Italia), Fleisher (Israel), Clue PR (Polen)

  Benyttes til å svare på mediehenvendelser vedrørende kundeforespørsler.

  Navn, adresse og alle kontoopplysninger om kunder som kundeforespørslene gjelder.

  Oracle America Inc. (USA)

  Benyttes til å utvikle, måle og gjennomføre markedsføringskampanjer.

  Forhandlerens navn, bedriftsnavn, adresse og registreringsnummer, navn, stilling, e-postadresse og telefonnummer til forhandlerens kontaktperson, forhandlerens nettstedsadresse, PayPal-kontonummer, tredjepartsapplikasjoner som brukes av forhandleren og atferd på nettstedet til PayPal.

  Foule Access SAS (Frankrike)

  Benyttes til å lagre forhandlerens kontaktinformasjon for å markedsføre kommunikasjoner til disse forhandlerne.

  Navn på forhandleren, navn på kontaktperson, adresse, e-postadresse, telefonnummer og URL-adresse til forhandlerens nettsted.

  Appnexus, Inc. (USA), BlueKai, Inc. (USA), Conversant GMBH (Tyskland), Google Ireland, Ltd. (Irland), DoubleClick Europe Ltd (Storbritannia).

  Benyttes til å starte remarketing-kampanjer for å tilby personlig tilpasset annonsering.

  Anonym identifikasjon generert av informasjonskapsler, pikselmerker eller lignende teknologier som er bygd inn i nettsider.

  Criteo SA (Frankrike)

  Benyttes til å starte remarketing-kampanjer for å tilby personlig tilpasset annonsering.

  Anonym identifikasjon generert av informasjonskapsler, pikselmerker eller lignende teknologier som er bygd inn i nettsider og e-post som sendes brukerne.

  Linkedin Ireland Limited (Irland)

  Benyttes til å starte remarketing-kampanjer for å tilby personlig tilpasset annonsering.

  Kryptert e-postadresse tilknyttet PayPal-brukere (uten at kontoforhold fremgår).

  Conversant Inc. (USA)

  Benyttes til å gjennomføre oppfølgingskampanjer med tanke på å kunne identifisere besøkende og omdirigere dem gjennom personlig tilpassede reklamekampanjer.

  PayPals-kontoidentifikasjon (der dette gjelder) samt enhetsidentifikasjonen brukt av en bestemt person, innholdet i annonser som skal leveres, og segmenteringen i en brukergruppe i annonseøyemed.

  StrikeAd UK Ltd. (Storbritannia), Ad-x Limited (Storbritannia)

  Benyttes til å gjennomføre og måle remarketing-kampanjer for å segmentere brukere for PayPal Here-markedsføringskampanjer.

  Anonym informasjonskapselidentifikasjon og enhetsidentifikasjon for å segmentere brukergrupper i markedsføringsøyemed.

  Fiksu, Inc. (USA)

  Benyttes til å gjennomføre og måle resultatene for remarketing-kampanjer for å segmentere brukere for markedsføringskampanjer som involverer PayPal mobil-apper.

  Enhetsidentifikasjon brukt til Apples iOS-operativsystem når en bruker installerer en app, registrerer seg for PayPal-tjenester, logger på, sjekker inn eller velger et nytt profilbilde.

  Nanigans, Inc. (USA)

  Benyttes til å starte remarketing-kampanjer for å tilby personlig tilpasset annonsering.

  Annonseidentifikasjon knyttet til Apple iOS-enheter når en bruker installerer en app, starter en app på nytt, registrerer seg for PayPal-tjenester, logger på, sjekker inn, sjekker kontosaldoen, lagrer et tilbud, fullfører en transaksjon, velger et nytt profilbilde eller gjør andre kontoendringer i forbindelse med bruken av appen.

  Facebook, Inc (USA), Facebook Ireland Limited (Irland) og Twitter, Inc. (USA)

  Benyttes til å vise relevante annonser til Facebook- og Twitter-brukere (alt etter omstendighetene).

  Kryptert e-postadresse tilknyttet PayPal-brukere (uten at kontoforhold fremgår).

  Purepromoter Ltd t/a Pure360

  Sending av tjenesterelatert og (avhengig av om kunden har valgt det eller ikke) kampanjemeldinger på SMS til PayPal-brukere.

  Mobiltelefonnummer, navn, adresse, e-postadresse, bedriftsnavn, bedriftens kontaktinformasjon, domenenavn, kontostatus, kontotype, kontoinnstillinger, typen og arten PayPal-tjenester tilbudt eller benyttet, og relevant transaksjons- og kontoinformasjon.

  Tjenester som gjelder drift

  Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim & Partner Lawyers (Tyskland, Østerrike, Sveits), Akinika Debt Recovery Limited (Storbritannia), Capita Plc (Storbritannia), Compagnie Francaise du Recouvrement (Frankrike), Clarity Credit Management Solutions Limited (Storbritannia), eBay Europe Services SARL (Luxembourg), EOS Solution Deutschland GmbH (Tyskland), EOS Aremas Belgium SA/NV (Belgia), EOS Nederland B.V. (Nederland), Arvato Infoscore GmbH (Tyskland), Infoscore Iberia (Spania), SAS (Frankrike), Transcom WorldWide S.p.A. (Italia), Transcom Worldwide SAS (Tunisia), Intrum Justitia S.p.A. (Italia)

  Benyttes til å kreve inn gjeld.

  Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-postadresse, kontotype, kontostatus, siste fire sifre i konto for finansinstrument, sorteringskode, kontosaldo, detaljer om kontotransaksjoner og ansvar, navn på leverandør av betalingsmetode og kopi av all kommunikasjon i hver sak relatert til beløp du (eller en annen person) skylder oss.

  KSP Kanzlei Dr. Seegers (Tyskland), BFS Risk & Collection GmbH (Tyskland), HFG Hanseatische Inkasso- und Factoring-Gesellschaft (Tyskland), BFS Risk and Collection GmbH (Tyskland), Team 4 Collect (Spania), Arvato Polska (Polen), BCW Collections Ireland Ltd (Irland), S.C. Fire Credit S.R.L. (Romania), Gothia Financial Group AB (Sverige), Gothia AS (Sverige), Gothia A/S (Danmark), Gothia Oy (Finland), Credit Solutions Ltd (Storbritannia)

  Benyttes til å kreve inn gjeld: håndtere rapportering til kredittsjekkbyråer om kunder som ikke betaler.

  Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-postadresse, kontotype, kontostatus, siste fire sifre i konto for finansinstrument, sorteringskode, kontosaldo, detaljer om kontotransaksjoner og ansvar, navn på leverandør av betalingsmetode, aktuell informasjon om kontoadferd og kopi av all kommunikasjon (herunder all kommunikasjon som er relevant for rapportering til kredittopplysningsbyråer) i hver sak relatert til beløp du (eller en annen person) skylder oss.

  Begbies Traynor Group plc (Storbritannia), Moore Stephens LLP (Storbritannia), Moore Stephens Ltd (Storbritannia), Moore Stephens International Ltd (Storbritannia), Moorhead James LLP (Storbritannia), Comas Srl (Italia), RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG (Tyskland), LLC Elitaudit (Russland), National Recovery Service (Russland)

  Benyttes til å undersøke (herunder gjennomføre eiendels- og nettsideinspeksjoner og/eller bedriftsevalueringer) og/eller innkreve (og/eller bistå i innkrevingen av) gjeld fra potensielt og faktisk betalingsudyktige kunder.

  Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-postadresse, kontotype, kontostatus, siste fire sifre i konto for finansinstrument, sorteringskode, kontosaldo, detaljer om kontotransaksjoner og ansvar, navn på leverandør av betalingsmetode og kopi av all kommunikasjon i hver sak relatert til beløp du (eller en annen person) skylder oss.

  Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH (Tyskland)

  Benyttes til å kreve inn og administrere gjeld, støtte innfordringsgrupper i tilfeller med betalingsudyktige kunder.

  Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, e-postadresse, kontotype, kontostatus, siste fire sifre fra den aktuelle betalingskontoen, sorteringskode og navn på betalingsmetodeleverandør, kontosaldo, dato for og beløp ved siste transaksjon og resultater fra kredittsjekker.

  Zoot Deutschland GmbH (Tyskland), Zoot Enterprises Limited (Storbritannia).

  Bearbeiding av tekniske applikasjoner og levering av en data- og dokument-gateway for kontogjennomgang og grundige undersøkelser, og utveksling av brukerinformasjon til kontraherte kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer.

  All kontoinformasjon og alle dokumenter levert av kunder som f.eks. legitimasjon og adresse.

  Interxion Datacenters B.V.

  Benyttes til å gi støtte til datasenterdrift for BillSafe-kredittproduktet.

  All relevant konto- og transaksjonsinformasjon (der dette gjelder).

 4. Andre endringer

  Deler av PayPals retningslinjer for personvern er endret for å klargjøre eksisterende begrepsbruk og for å korrigere typografiske feil.