PayPal

>> Se alle avtaler

PayPals avtale om alternative betalingsmetoder

Sist oppdatert: 5. august 2020

print iconSkriv ut

Dette er vilkårene i en kontrakt mellom deg og PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg («PayPal», «vi» eller «oss»).

1. Om disse vilkårene

Disse vilkårene gjelder for din bruk av en av APM-funksjonene våre.

Referanse:

  • APM-funksjonene er funksjonalitet vi tilbyr ved betaling. Hvis den er integrert på betalingssiden, kan kundene dine velge og bruke en annen betalingsmetode (APM) (som vi tillater av og til) når de skal betale deg.
  • En annen betalingsmetode (APM) er enhver betalingsmetode som er oppført i vedlegg 1, der vi tillater at noen som ikke har en konto, bruker denne metoden til å sende en betaling til kontoen din i henhold til disse vilkårene.

PayPals brukeravtale i landet der PayPal-kontoen din er registrert, er en del av disse vilkårene. Terminologi som ikke er definert i disse vilkårene, er definert i brukeravtalen. Disse vilkårene og brukeravtalen skal i den grad det er mulig, anses som et samlet dokument. Hvis det oppstår konflikt når det gjelder tolkning av vilkårene i avtalene, skal disse vilkårene overstyre brukeravtalen i det spesifikke konflikttilfellet.

Definisjonen av tjenestene våre i brukeravtalen skal, i forbindelse med disse vilkårene, anses å inkludere vår APM-funksjonalitet.

2. Godta disse vilkårene

Du godtar disse vilkårene ved å integrere APM-funksjonaliteten på betalingssiden/plattformen din på nett.

Hvis du integrerer APM-funksjonaliteten for kontoen til en annen person eller juridisk enhet:

  • bekrefter du at du har tillatelse fra denne personen eller juridiske enheten til å godta disse juridisk bindende vilkårene på deres vegne, og
  • at den andre personen eller juridiske enheten er bundet til disse vilkårene i stedet for deg.

3. Bruk av APM-funksjonaliteten

Hvis du integrerer APM-funksjonaliteten på betalingssiden din, kan vi (men er ikke forpliktet til å) tillate at kunder bruker en APM når de betaler deg.

Vedlegg 1 i disse vilkårene inneholder en liste over APM-er som kan gjøres tilgjengelig for kundene dine fra tid til annen samt ytterligere betingelser for mottak av betalinger fra kunder som bruker en slik APM. Du må overholde disse betingelsene til enhver tid.

Ettersom betaleren ikke bruker en PayPal-konto til å sende en APM-betaling, kan du ikke bruke PayPal når du refunderer APM-betalinger, med mindre annet er oppgitt i vedlegg 1 i disse vilkårene.

Du kan ikke motta APM-betalinger i andre valutaer enn de som er angitt for den aktuelle APM-en i vedlegg 1 i disse vilkårene.

Du kan kun bruke APM-funksjonaliteten med en bedriftskonto, ikke med en privatkonto.

Det prosentbaserte tilleggsgebyret for å ta imot internasjonale kommersielle transaksjoner som er fastsatt i brukeravtalen, gjelder ikke når du tar imot ABM-betalinger.

4. Ditt ansvar overfor oss

Vi kan behandle APM-leverandører og betalingsbehandlere som gjør det enklere for deg å motta APM-betalinger, på samme måte som vi behandler bankkonto-/kortovertakerne våre og/eller andre betalingsbehandlere i henhold til brukeravtalen.

APM-betalinger kan reverseres av APM-leverandøren med mindre annet er angitt i vedlegg 1. Forpliktelsene dine og ansvaret ditt overfor oss når det gjelder disse reverseringene, er de samme som for reverseringer og/eller tilbakeføringer i henhold til brukeravtalen. APM-leverandøren kan påvirke reverseringen av en APM-betaling på samme måte som en kundes bank kan påvirke reverseringer og/eller kundens betalingskortleverandør kan påvirke tilbakeføringer. Selgerbeskyttelsen gjelder ikke for APM-betalinger.

Etter avslutningen av disse vilkårene er du fortsatt ansvarlig overfor oss i henhold til vilkårene som gjelder for reversering av APM-betalinger utstedt av APM-leverandører, samt alle utestående forpliktelser som oppstår som følge av din bruk av ABM-funksjonaliteten før avslutningen.

5. Endringer og avslutning

Vi kan når som helst og uten forvarsel legge til og fjerne APM-er og APM-leverandører fra listen i vedlegg 1 i disse vilkårene.

Vi kan også endre, slette deler av eller legge til innhold i henhold til endringsprosessen i brukeravtalen. Hvis det legges til endringer som du ikke godtar, kan du si opp avtalen.

Du kan når som helst avslutte avtalen i henhold til disse vilkårene ved å fjerne APM-funksjonen fra betalingssiden din og følge eventuelle andre integrasjonsrelaterte veiledninger som PayPal gjør tilgjengelig for deg fra tid til annen. Dette innebærer at du slutter å tillate at kundene dine bruker en APM til å betale deg, men at PayPal-kontoen din forblir åpen og brukeravtalen gjeldende.

Vi kan når som helst, uansett årsak og (der det er mulig) med rimelig forvarsel avslutte, avbryte eller suspendere tjenesten i den grad den er tilknyttet APM-funksjonaliteten og/eller APM-ene uten noen form for erstatningsansvar overfor deg.

Disse vilkårene forblir gjeldende etter enhver avslutning av disse vilkårene i den grad og så lenge vi trenger å (i) behandle problemer som oppstår under din bruk av LBM-funksjonaliteten før avslutningen; og/eller (ii) overholde gjeldende lover og forskrifter.

Vedlegg 1