Legal Agreements for PayPal Services

Právne záväzné zmluvy týkajúce sa Služieb PayPal

Tieto právne záväzné zmluvy (ak v nich nie je uvedené inak) platia pre používateľov v krajinách Európskej únie (okrem Belgicka, Chorvátska, Dánska, Fínska, Francúzska, Holandska, Luxemburska, Nemecka, Poľska, Portugalska, Rakúska a Španielska), v Lichtenštajnsku a v San Maríne. Ak si chcete prezrieť zmluvu pre inú krajinu alebo región, vyberte ju v zozname nižšie.

Pre všetkých používateľov

Zmluvy týkajúce sa konkrétnych produktov

Pre obchodníkov a firmy

Ďalšie informácie

Aktualizácie pravidiel

Tieto právne záväzné zmluvy a oznámenia obsahujú ustanovenia a podmienky vzťahujúce sa na konkrétne služby PayPal.