Opłaty dla handlowców w usłudze PayPal

Nasze stawki dla sprzedawców towarów i usług należą do najbardziej konkurencyjnych w branży.


Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2024 r.

Szczegółowe informacje o zmianach dotyczących stawek i opłat można znaleźć na stronie Aktualizacje zasad. Zmiany te można też wyświetlić, klikając łącze „Umowy prawne” u dołu dowolnej strony naszej witryny, a następnie wybierając opcję „Aktualizacje zasad”.

Transakcja krajowa: transakcja, w przypadku której zarówno nadawca, jak i odbiorca są zarejestrowani lub identyfikowani przez PayPal jako rezydenci Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).


Transakcja międzynarodowa: transakcja, w przypadku której nadawca i odbiorca są zarejestrowani lub identyfikowani przez PayPal jako rezydenci różnych rynków. Na potrzeby obliczania stawek za transakcje międzynarodowe niektóre rynki zostały zgrupowane razem. Zestawienie używanych przez nas grup zawiera tabela grupowania rynków/regionów.

Tabela kodów rynków: na stronach dotyczących opłat mogą być stosowane dwuliterowe kody rynków. Pełną listę kodów rynków używanych w usłudze PayPal zawiera tabela kodów rynków.

Odpowiedni rynek/
region

Stawki opublikowane poniżej mają zastosowanie do kont PayPal rezydentów następujących rynków/regionów:

Lista rynków/regionów

Polska (PL)

powrót do góry

Stawki za transakcje komercyjne

„Transakcją komercyjną” nazywamy wszelkie przypadki zakupu lub sprzedaży towarów lub usług, dokonania jakiegokolwiek innego rodzaju transakcji komercyjnej lub otrzymania płatności po użyciu funkcji „Zażądaj zapłaty” w usłudze PayPal.

Standardowa stawka za odbiór płatności w ramach transakcji krajowych

Typ transakcjiStawka
Alternatywna forma płatności (APM)Obowiązują stawki za transakcje dokonywane w wykorzystaniem alternatywnych form płatności
Płatność kartą w ramach Warunków korzystania z płatności bez zakładania konta PayPal1,90% + opłata stała
Wszystkie inne transakcje komercyjne2,90% + opłata stała

Odbieranie płatności w ramach transakcji międzynarodowych

Obowiązuje opłata za odbiór środków w ramach transakcji krajowych powiększona o dodatkową opłatę procentową za międzynarodowe transakcje komercyjne.

Dodatkowa opłata procentowa za międzynarodowe transakcje komercyjne

Rynek/region nadawcyOpłata
EOGBez opłat
UK1,29%
Wszystkie pozostałe rynki1,99%

Dodatkowa opłata za usługę obowiązująca odbiorców w przypadku międzynarodowych transakcji handlowych dokonywanych przez nadawców będących rezydentami Wielkiej Brytanii

Ta opłata dotyczy tylko handlowców, którzy zawarli oddzielną umowę z firmą PayPal. Dodatkowa opłata za usługę po zmianie obowiązujących przepisów prawa, regulacji lub zasad korzystania z kart płatniczych dotyczących wysyłania lub odbierania transakcji komercyjnych może być naliczana od kwoty transakcji komercyjnej otrzymanej przez handlowców posiadających konto PayPal zarejestrowane na rynku lub w regionie EOG, jeśli nadawca takiej transakcji posiada konto zarejestrowane lub identyfikowane przez firmę PayPal jako przyporządkowane do rynku lub regionu Wielkiej Brytanii.

Rodzaj płatnościOpłata
Transakcje handlowe, w przypadku których rynek lub region odbiorcy są
zarejestrowane lub identyfikowane przez firmę PayPal jako EOG
1.29%

Opłata stała za transakcje komercyjne (zależnie od waluty otrzymanych środków)

WalutaOpłata
Dolar australijski0,30 AUD
Real brazylijski0,60 BRL
Dolar kanadyjski0,30 CAD
Korona czeska10,00 CZK
Korona duńska2,60 DKK
Euro0,35 EUR
Dolar hongkoński2,35 HKD
Forint węgierski90,00 HUF
Nowy szekel izraelski1,20 ILS
Jen japoński40,00 JPY
Ringgit malezyjski2,00 MYR
Peso meksykańskie4,00 MXN
WalutaOpłata
Nowy dolar tajwański10,00 TWD
Dolar nowozelandzki0,45 NZD
Korona norweska2,80 NOK
Peso filipińskie15,00 PHP
Złoty polski1,35 PLN
Rubel rosyjski10,00 RUB
Dolar singapurski0,50 SGD
Korona szwedzka3,25 SEK
Frank szwajcarski0,55 CHF
Bat tajlandzki11,00 THB
Funt brytyjski0,20 GBP
Dolar amerykański0,30 USD

powrót do góry

Stawki za darowizny

Gdy akceptujesz Umowę z Użytkownikiem lub Warunki korzystania z PayPal Fundraisers w celu wysyłania lub otrzymywania środków (z wykorzystaniem jednego z wymienionych poniżej typów płatności), taką operację nazywamy „darowizną”. Środki przekazywane lub otrzymywane za pośrednictwem innych produktów lub usług (niewymienionych poniżej) nie są uznawane za „darowizny” kwalifikujące się do stosowania cen za darowizny. W takich przypadkach obowiązują odpowiednie stawki za transakcje. Transakcja będzie wtedy podlegać opłatom określonym na odpowiedniej stronie opłat obowiązujących w takich produktach lub usługach.

Standardowa stawka za odbiór darowizn krajowych

Typ transakcjiStawka
Darowizna2,90%+ opłata stała
Transakcje przeprowadzane za pomocą kodu QR — 10,01 EUR lub więcej Obowiązują stawki za transakcje komercyjne
Transakcje przeprowadzane za pomocą kodu QR — do 10,00 EURObowiązują stawki za transakcje komercyjne
PayPal Fundraisers (wymienione zbiórki funduszy)Obowiązują stawki za transakcje komercyjne
PayPal Fundraisers (niewymienione zbiórki funduszy)Bez opłat

Odbieranie darowizn międzynarodowych

Obowiązuje opłata za odbiór darowizn krajowych powiększona o dodatkową opłatę procentową za darowizny międzynarodowe.

Dodatkowa opłata procentowa za darowizny międzynarodowe

Rynek/region nadawcyOpłata
EOGBez opłat
UK1,29%
Wszystkie pozostałe rynki1,99%

Opłata stała za darowizny (zależnie od waluty otrzymanych środków)

WalutaOpłata
Dolar australijski0,30 AUD
Real brazylijski0,60 BRL
Dolar kanadyjski0,30 CAD
Korona czeska10,00 CZK
Korona duńska2,60 DKK
Euro0,35 EUR
Dolar hongkoński2,35 HKD
Forint węgierski90,00 HUF
Nowy szekel izraelski1,20 ILS
Jen japoński40,00 JPY
Ringgit malezyjski2,00 MYR
Peso meksykańskie4,00 MXN
WalutaOpłata
Nowy dolar tajwański10,00 TWD
Dolar nowozelandzki0,45 NZD
Korona norweska2,80 NOK
Peso filipińskie15,00 PHP
Złoty polski1,35 PLN
Rubel rosyjski10,00 RUB
Dolar singapurski0,50 SGD
Korona szwedzka3,25 SEK
Frank szwajcarski0,55 CHF
Bat tajlandzki11,00 THB
Funt brytyjski0,20 GBP
Dolar amerykański0,30 USD

powrót do góry

Stawki za transakcje na rzecz organizacji charytatywnych

Stawki za transakcje na rzecz organizacji charytatywnych są stosowane na podstawie wniosku rozpatrywanego przez PayPal. Po zatwierdzeniu przez PayPal stawki te mają zastosowanie do wszystkich płatności z tytułu transakcji komercyjnych i darowizn otrzymywanych na danym koncie PayPal. Wszelkie odniesienia do „opłaty stałej” oznaczają stałą opłatę za transakcje na rzecz organizacji charytatywnych.

Odbieranie płatności w ramach krajowych transakcji na rzecz organizacji charytatywnych

TransakcjaStawka
Polska (PL) 1,90%+ opłata stała
Transakcje przeprowadzane za pomocą kodu QR — 10,01 EUR lub więcej Obowiązują stawki za transakcje komercyjne
Transakcje przeprowadzane za pomocą kodu QR — do 10,00 EUR Obowiązują stawki za transakcje komercyjne

Odbieranie płatności w ramach międzynarodowych transakcji na rzecz organizacji charytatywnych

Obowiązuje opłata za odbiór płatności w ramach krajowych transakcji na rzecz organizacji charytatywnych powiększona o dodatkową opłatę procentową za transakcje międzynarodowe.

Opłata stała za transakcje na rzecz organizacji charytatywnych (zależnie od waluty otrzymanych środków)

WalutaOpłata
Dolar australijski0,30 AUD
Real brazylijski0,60 BRL
Dolar kanadyjski0,30 CAD
Korona czeska10,00 CZK
Korona duńska2,60 DKK
Euro0,35 EUR
Dolar hongkoński2,35 HKD
Forint węgierski90,00 HUF
Nowy szekel izraelski1,20 ILS
Jen japoński40,00 JPY
Ringgit malezyjski2,00 MYR
Peso meksykańskie4,00 MXN
WalutaOpłata
Nowy dolar tajwański10,00 TWD
Dolar nowozelandzki0,45 NZD
Korona norweska2,80 NOK
Peso filipińskie15,00 PHP
Złoty polski1,35 PLN
Rubel rosyjski10,00 RUB
Dolar singapurski0,50 SGD
Korona szwedzka3,25 SEK
Frank szwajcarski0,55 CHF
Bat tajlandzki11,00 THB
Funt brytyjski0,20 GBP
Dolar amerykański0,30 USD

powrót do góry

Stawki za alternatywne formy płatności (APM)

Podczas płacenia za zakupy możemy zezwolić klientom handlowca na wybór dowolnej alternatywnej formy płatności (APM), która została wymieniona w naszej Umowie dotyczącej alternatywnych form płatności.

Pełną listę oferowanych przez nas alternatywnych form płatności (APM) zawiera załącznik 1 do naszej Umowy dotyczącej alternatywnych form płatności obowiązującej na rynku Użytkownika. Aby móc otrzymywać płatności z użyciem alternatywnych form płatności, należy zaakceptować warunki Umowy dotyczącej alternatywnych form płatności obowiązującej na danym rynku.

Odbieranie płatności w ramach transakcji krajowych

Rodzaj płatnościStawka
Płatności z użyciem alternatywnych form płatności (tylko BLIK)0,90%+ opłata stała
Płatności z użyciem alternatywnych form płatności (wszystkie inne alternatywne formy płatności)1,90%+ opłata stała

Odbieranie płatności w ramach transakcji międzynarodowych

W przypadku otrzymywania płatności za pomocą Alternatywnych form płatności dodatkową opłatę procentową za międzynarodowe transakcje komercyjne nie ma zastosowania.

Opłata stała za transakcje dokonywane z wykorzystaniem Alternatywnych form płatności (zależnie od waluty otrzymanych środków)

WalutaOpłata
Dolar australijski0,30 AUD
Real brazylijski0,60 BRL
Dolar kanadyjski0,30 CAD
Korona czeska10,00 CZK
Korona duńska2,60 DKK
Euro0,35 EUR
Dolar hongkoński2,35 HKD
Forint węgierski90,00 HUF
Nowy szekel izraelski1,20 ILS
Jen japoński40,00 JPY
Ringgit malezyjski2,00 MYR
Peso meksykańskie4,00 MXN
WalutaOpłata
Nowy dolar tajwański10,00 TWD
Dolar nowozelandzki0,45 NZD
Korona norweska2,80 NOK
Peso filipińskie15,00 PHP
Złoty polski1,35 PLN
Rubel rosyjski10,00 RUB
Dolar singapurski0,50 SGD
Korona szwedzka3,25 SEK
Frank szwajcarski0,55 CHF
Bat tajlandzki11,00 THB
Funt brytyjski0,20 GBP
Dolar amerykański0,30 USD

powrót do góry

Usługi płatności online kartą w systemie PayPal

Korzystanie z odpowiednich Usług jest uzależnione od kwalifikacji, złożenia wniosku i zatwierdzenia go przez PayPal, a także podlega warunkom Umowy dotyczącej usług płatności online kartą w systemie PayPal. Stawki te mają zastosowanie do wszystkich płatności w ramach transakcji komercyjnych odbieranych przy użyciu Usług płatności online kartą w systemie PayPal.

Terminy pisane wielką literą w tym punkcie są zdefiniowane w Umowie dotyczącej usług płatności online kartą w systemie PayPal.

Odbieranie płatności w ramach transakcji krajowych przy użyciu Usług płatności online kartą w systemie PayPal

Rodzaj płatnościStawka
Zaawansowane płatności kartą kredytową i debetową
— struktura opłat uśrednionych (Blended):
  • Karty Visa i Mastercard
1,90% + opłata stała
Zaawansowane płatności kartą kredytową i debetową
— struktura opłat Interchange Plus:
  • Karty Visa i Mastercard
Opłata Interchange + 1,90% + opłata stała
Zaawansowane płatności kartą kredytową i debetową
  • Karta typu American Express
3,50%
Inne płatnościObowiązują stawki za transakcje komercyjne

Stawki opłat Interchange: wahają się w zakresie od 0,2% do 2,0%. Informacje o strukturze opłat Interchange Plus i strukturze opłat uśrednionych (Blended) oraz możliwościach wyboru zawiera Umowa dotycząca usług płatności online kartą w systemie PayPal.

Tylko dla użytkowników zaawansowanych płatności kartą kredytową i debetową: można wybrać pobieranie opłat w ramach struktury opłat Interchange Plus Plus. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z nami. Obowiązują dodatkowe warunki określone w Umowie dotyczącej usług płatności online kartą w systemie PayPal.

Odbieranie płatności w ramach transakcji międzynarodowych przy użyciu Usług płatności online kartą w systemie PayPal

Obowiązuje opłata za odbieranie płatności w ramach transakcji krajowych dokonywanych przy użyciu Usług płatności online kartą w systemie PayPal powiększona o dodatkową opłatę procentową za transakcje międzynarodowe. Dodatkowa opłata nie obowiązuje w przypadku opłat interchange w ramach struktury opłat Interchange Plus lub Interchange Plus Plus, transakcji kartami typu American Express ani alternatywnych form płatności (w zależności od przypadku).

Stawki opłat Interchange: wahają się w zakresie od 0,2% do 2,0%. Informacje o strukturze opłat Interchange Plus i strukturze opłat uśrednionych (Blended) oraz możliwościach wyboru zawiera Umowa dotycząca usług płatności online kartą w systemie PayPal.

Opłata stała za transakcje w ramach Usług płatności online kartą w systemie PayPal (zależnie od waluty otrzymanych środków)

WalutaOpłata
Dolar australijski0,30 AUD
Real brazylijski0,60 BRL
Dolar kanadyjski0,30 CAD
Korona czeska10,00 CZK
Korona duńska2,60 DKK
Euro0,35 EUR
Dolar hongkoński2,35 HKD
Forint węgierski90,00 HUF
Nowy szekel izraelski1,20 ILS
Jen japoński40,00 JPY
Ringgit malezyjski2,00 MYR
Peso meksykańskie4,00 MXN
WalutaOpłata
Nowy dolar tajwański10,00 TWD
Dolar nowozelandzki0,45 NZD
Korona norweska2,80 NOK
Peso filipińskie15,00 PHP
Złoty polski1,35 PLN
Rubel rosyjski10,00 RUB
Dolar singapurski0,50 SGD
Korona szwedzka3,25 SEK
Frank szwajcarski0,55 CHF
Bat tajlandzki11,00 THB
Funt brytyjski0,20 GBP
Dolar amerykański0,30 USD

powrót do góry

Płatności zbiorcze PayPal

Płatności zbiorcze PayPal (które obejmują usługę znaną wcześniej jako Mass Pay) pozwalają łatwo wysyłać płatności do wielu odbiorców jednocześnie. Za każdą płatność wysłaną przy użyciu płatności zbiorczych pobieramy opłatę, która zależy od typu płatności i waluty, w której została ona wysłana.

Wysyłanie płatności zbiorczych PayPal

TransakcjaStawka
Krajowe płatności zbiorcze PayPal2% łącznej kwoty transakcji (nie może przekraczać górnego limitu opłaty za płatności krajowe określonego poniżej)
Inne międzynarodowe płatności zbiorcze PayPal2% łącznej kwoty transakcji (nie może przekraczać górnego limitu opłaty za płatności międzynarodowe określonego poniżej)

Górny limit opłaty za płatności zbiorcze PayPal

Zależnie od waluty płatności:

WalutaGórny limit opłaty za płatności krajoweGórny limit opłaty za płatności międzynarodowe
Dolar australijski16,00 AUD100,00 AUD
Real brazylijski24,00 BRL150,00 BRL
Dolar kanadyjski14,00 CAD90,00 CAD
Korona czeska280,00 CZK1700,00 CZK
Korona duńska84,00 DKK500,00 DKK
Euro12,00 EUR70,00 EUR
Dolar hongkoński110,00 HKD660,00 HKD
Forint węgierski3080,00 HUF18 500,00 HUF
Nowy szekel izraelski50,00 ILS320,00 ILS
Jen japoński1200,00 JPY8000,00 JPY
Ringgit malezyjski50,00 MYR300,00 MYR
Peso meksykańskie170,00 MXN1080,00 MXN
Nowy dolar tajwański440,00 TWD2700,00 TWD
Dolar nowozelandzki20,00 NZD120,00 NZD
Korona norweska90,00 NOK540,00 NOK
Peso filipińskie640,00 PHP3800,00 PHP
Złoty polski46,00 PLN280,00 PLN
Rubel rosyjski480,00 RUB2800,00 RUB
Dolar singapurski20,00 SGD120,00 SGD
Korona szwedzka100,00 SEK640,00 SEK
Frank szwajcarski16,00 CHF100,00 CHF
Bat tajlandzki460,00 THB2800,00 THB
Funt brytyjski10,00 GBP60,00 GBP
Dolar amerykański14,00 USD90,00 USD

powrót do góry

Mikropłatności

Użytkownik może złożyć wniosek do zatwierdzenia przez PayPal, aby rozszerzyć posiadane konto o możliwość korzystania ze stawek dla mikropłatności. Stawki opłat dla mikropłatności to doskonała alternatywa dla standardowych stawek dla transakcji komercyjnych w przypadku firm otrzymujących płatności w kwotach poniżej 5,00 EUR. Po takim rozszerzeniu konta stawki dla mikropłatności będą stosowane wobec wszystkich płatności z tytułu transakcji komercyjnych wpływających na konto PayPal Użytkownika. W sprawie wniosku o stawki dla mikropłatności prosimy o kontakt.

Odbieranie mikropłatności

TransakcjaStawka
Mikropłatności krajowe5,00% + opłata stała za mikropłatności
Inne mikropłatności międzynarodowe6,00% + opłata stała za mikropłatności

Opłata stała za mikropłatności

Zależnie od waluty płatności:

WalutaOpłata
Dolar australijski0,05 AUD
Real brazylijski0,10 BRL
Dolar kanadyjski0,05 CAD
Korona czeska1,67 CZK
Korona duńska0,43 DKK
Euro0,10 EUR
Dolar hongkoński0,39 HKD
Forint węgierski15,00 HUF
Nowy szekel izraelski0,20 ILS
Jen japoński7,00 JPY
Ringgit malezyjski0,20 MYR
Peso meksykańskie0,55 MXN
WalutaOpłata
Nowy dolar tajwański2,00 TWD
Dolar nowozelandzki0,08 NZD
Korona norweska0,47 NOK
Peso filipińskie2,50 PHP
Złoty polski0,23 PLN
Rubel rosyjski2,00 RUB
Dolar singapurski0,08 SGD
Korona szwedzka0,54 SEK
Frank szwajcarski0,09 CHF
Bat tajlandzki1,80 THB
Funt brytyjski0,05 GBP
Dolar amerykański0,05 USD

powrót do góry

Opłaty za obciążenia zwrotne

W przypadku transakcji, które nie zostały przetworzone za pośrednictwem konta PayPal kupującego ani w drodze realizacji transakcji w trybie gościa, ustanawiamy opłatę za rozliczenie naliczaną sprzedającym w przypadku obciążeń zwrotnych z tytułu płatności kartami kredytowymi i debetowymi (obciążenie zwrotne może nastąpić, gdy kupujący odrzuci lub cofnie obciążenie na swojej karcie za pośrednictwem wystawcy karty).

Opłata za obciążenie zwrotne jest zależna od waluty otrzymanej płatności, jak poniżej:

Opłaty za obciążenie zwrotne

WalutaOpłata
Dolar australijski22,00 AUD
Real brazylijski35,00 BRL
Dolar kanadyjski20,00 CAD
Korona czeska400,00 CZK
Korona duńska120,00 DKK
Euro16,00 EUR
Dolar hongkoński155,00 HKD
Forint węgierski4325,00 HUF
Nowy szekel izraelski75,00 ILS
Jen japoński1875,00 JPY
Ringgit malezyjski65,00 MYR
Peso meksykańskie250,00 MXN
WalutaOpłata
Nowy dolar tajwański625,00 TWD
Dolar nowozelandzki28,00 NZD
Korona norweska125,00 NOK
Peso filipińskie900,00 PHP
Złoty polski65,00 PLN
Rubel rosyjski640,00 RUB
Dolar singapurski28,00 SGD
Korona szwedzka150,00 SEK
Frank szwajcarski22,00 CHF
Bat tajlandzki650,00 THB
Funt brytyjski14,00 GBP
Dolar amerykański20,00 USD

powrót do góry

Opłaty z tytułu sporów

Gdy kupujący zgłosi roszczenie dotyczące sporu lub wniosek o obciążenie zwrotne za transakcję, która została przetworzona za pośrednictwem konta PayPal kupującego lub rozwiązania PayPal Checkout, możemy naliczyć opłatę z tytułu sporów. Więcej informacji o standardowych opłatach z tytułu sporów oraz opłatach z tytułu sporów dotyczących dużej liczby transakcji można znaleźć w Umowie z Użytkownikiem.

Opłaty z tytułu sporów będą naliczane w walucie pierwotnej transakcji.

Standardowe opłaty z tytułu sporów

WalutaOpłata
Dolar australijski25,00 AUD
Real brazylijski65,00 BRL
Dolar kanadyjski20,00 CAD
Korona czeska350,00 CZK
Korona duńska100,00 DKK
Euro14,00 EUR
Dolar hongkoński115,00 HKD
Forint węgierski4585,00 HUF
Rupia indyjska1080,00 INR
Nowy szekel izraelski55,00 ILS
Jen japoński1630,00 JPY
Ringgit malezyjski65,00 MYR
Peso meksykańskie300,00 MXN
WalutaOpłata
Nowy dolar tajwański455,00 TWD
Dolar nowozelandzki25,00 NZD
Korona norweska140,00 NOK
Peso filipińskie760,00 PHP
Złoty polski60,00 PLN
Rubel rosyjski1125,00 RUB
Dolar singapurski20,00 SGD
Korona szwedzka145,00 SEK
Frank szwajcarski15,00 CHF
Bat tajlandzki465,00 THB
Funt brytyjski12,00 GBP
Dolar amerykański15,00 USD
  

Opłaty z tytułu sporów dotyczących dużej liczby transakcji

WalutaOpłata
Dolar australijski50,00 AUD
Real brazylijski130,00 BRL
Dolar kanadyjski40,00 CAD
Korona czeska700,00 CZK
Korona duńska200,00 DKK
Euro28,00 EUR
Dolar hongkoński230,00 HKD
Forint węgierski9170,00 HUF
Rupia indyjska2160,00 INR
Nowy szekel izraelski110,00 ILS
Jen japoński3260,00 JPY
Ringgit malezyjski130,00 MYR
Peso meksykańskie600,00 MXN
WalutaOpłata
Nowy dolar tajwański910,00 TWD
Dolar nowozelandzki50,00 NZD
Korona norweska280,00 NOK
Peso filipińskie1520,00 PHP
Złoty polski120,00 PLN
Rubel rosyjski2250,00 RUB
Dolar singapurski40,00 SGD
Korona szwedzka290,00 SEK
Frank szwajcarski30,00 CHF
Bat tajlandzki930,00 THB
Funt brytyjski24,00 GBP
Dolar amerykański30,00 USD
  

powrót do góry

Przeliczanie walut

Więcej informacji na temat przeliczania walut zawiera Umowa z Użytkownikiem.

Przejdź do znajdującego się poniżej narzędzia Konwerter walut, aby wskazać stawkę, która może mieć zastosowanie do Twojej transakcji. Podane stawki mogą ulec zmianie na podstawie daty i czasu zrealizowanego transakcji.Narzędzie Konwerter walut

Przeliczanie salda na koncie firmowym w przypadku transakcji, dla których odbiorca zgodził się pokryć koszty przeliczenie waluty

Stawka
3,00% ponad bazowy kurs wymiany

powrót do góry

Wypłaty z konta PayPal

Pieniądze z konta PayPal można zazwyczaj wypłacić w drodze standardowej wypłaty/przelewu na powiązany rachunek bankowy lub kwalifikujące się karty. Może to wymagać przeliczenia waluty (i naliczenia odpowiednich opłat za przeliczenie waluty).

Wypłaty z salda firmowego konta PayPal

Wypłata/przelew naTyp wypłaty/przelewu Stawka
Lokalny rachunek bankowyStandardowyBezpłatnie (o ile nie następuje przeliczenie waluty)
Rachunek bankowy w Stanach ZjednoczonychStandardowy3,00% (o ile nie następuje przeliczenie waluty)

powrót do góry

Inne opłaty dla handlowców

Poniżej znajduje się zestawienie opłat związanych z wydarzeniami, wnioskami lub działaniami spotykanymi przy korzystaniu z konta.

Inne opłaty

DziałanieOpisStawka
Zwrot z rachunku bankowego po wypłacie/przelewie z konta PayPalTa opłata jest naliczana po nieudanej próbie wypłaty/przelewu środków z konta PayPal, gdy powodem są nieprawidłowe dane rachunku bankowego lub nieprawidłowe dane adresowe.30,00 PLN
Zwroty pieniędzy z transakcji komercyjnychPełny zwrot pieniędzy
  • W przypadku zwrotu płatności za transakcję komercyjną nie ma żadnych opłat za samo dokonanie zwrotu, ale opłaty wcześniej potrącone w celu otrzymania płatności nie są zwracane.
Częściowy zwrot pieniędzy
  • W przypadku zwrotu płatności za transakcję komercyjną nie ma żadnych opłat za samo dokonanie zwrotu, ale opłaty wcześniej potrącone w celu otrzymania płatności nie są zwracane.
Potwierdzenia karty kredytowej i karty debetowejNiektórzy użytkownicy mogą zostać obciążeni opłatą za powiązanie z kontem i potwierdzenie karty kredytowej i debetowej, gdy chcą podnieść swój limit wysyłania środków lub na podstawie decyzji PayPal. Ta kwota zostanie zwrócona Użytkownikowi po pomyślnym zakończeniu procedury weryfikacji karty kredytowej lub debetowej.Patrz Tabela powiązania i potwierdzania kart kredytowych i debetowych poniżej.
Nieaktywne konto PayPalOpłata za brak aktywności będzie równa mniejszej z dwóch wartości: opłaty wymienionej poniżej lub salda pozostałego na koncie Użytkownika.Zobacz: Tabela opłat za nieaktywne konto PayPal poniżej.
Wniosek o udostępnienie danychTa opłata będzie stosowana w przypadku wniosków o podanie powodów, dla których polecenie płatności złożone przez Użytkownika zostało przez nas odrzucone. Użytkownik nie zostanie obciążony za wniosek złożony w związku z powziętym w dobrej wierze podejrzeniem błędu w działaniu konta PayPal Użytkownika.12,00 EUR (za sztukę)

Tabela powiązania i potwierdzania kart kredytowych i debetowych

WalutaOpłata
Dolar australijski2,00 AUD
Real brazylijski4,00 BRL
Dolar kanadyjski2,45 CAD
Korona czeska50,00 CZK
Korona duńska12,50 DKK
Euro1,50 EUR
Dolar hongkoński15,00 HKD
Forint węgierski400,00 HUF
Nowy szekel izraelski8,00 ILS
Jen japoński200,00 JPY
Ringgit malezyjskiNie dotyczy
Peso meksykańskie20,00 MXN
WalutaOpłata
Nowy dolar tajwański70,00 TWD
Dolar nowozelandzki3,00 NZD
Korona norweska15,00 NOK
Peso filipińskie100,00 PHP
Złoty polski 6,50 PLN
Rubel rosyjski60,00 RUB
Dolar singapurski3,00 SGD
Korona szwedzka15,00 SEK
Frank szwajcarski3,00 CHF
Bat tajlandzki70,00 THB
Funt brytyjski1,00 GBP
Dolar amerykański1,95 USD

Tabela opłat za nieaktywne konto PayPal

WalutaOpłata
Korona czeska270,00 CZK
Korona duńska75,00 DKK
Euro10,00 EUR
Forint węgierski3600,00 HUF
Korona norweska105,00 NOK
Złoty polski45,00 PLN
Korona szwedzka100,00 SEK
Frank szwajcarski10,00 CHF
Funt brytyjski9,00 GBP

powrót do góry