PayPal Account Optional

>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

Warunki świadczenia usługi realizacji transakcji bez posiadania konta PayPal

 

  1. Oferowana przez PayPal usługa realizacji transakcji bez posiadania konta jest świadczona handlowcom online przez spółkę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., która na taką działalność ma zezwolenie Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisja Nadzoru Sektora Finansowego) z siedzibą w Luksemburgu i podlega wydanym przez ten organ przepisom.
  2. Usługa ta umożliwia handlowcom internetową sprzedaż towarów lub usług klientom, którzy nie posiadają konta PayPal. W jej ramach PayPal zwraca takiemu handlowcowi równowartość kwoty zakupu w pieniądzu elektronicznym, gdy PayPal otrzyma środki od klienta. Wspomniane pieniądze elektroniczne są przelewane na konto PayPal handlowca jako płatność za sprzedane towary lub usługi.
  3. PayPal nie zakłada konta PayPal kupującemu, gdy ten płaci PayPal, a PayPal przekazuje odpowiednią kwotę pieniędzy elektronicznych handlowcowi online. PayPal przechowuje informacje podane przez kupującego zgodnie ze swoimi Zasadami zachowania poufności, aby (1) umożliwić dokonywanie ewentualnych kolejnych płatności w ten sposób; (2) mieć możliwość monitorowania sposobu korzystania ze wspomnianej usługi na potrzeby zapewnienia zgodności z przepisami i zarządzania ryzykiem oraz (3) ułatwić kupującemu założenie konta PayPal w przyszłości.
  4. PayPal będzie monitorować liczbę i wartość transakcji, gdy kupujący płaci PayPal, a PayPal przekazuje odpowiednią kwotę pieniędzy elektronicznych handlowcowi online. Jeśli takie transakcje są regularnie, PayPal może poprosić kupującego o założenie konta PayPal. Na tym etapie kupujący będzie musiał zawrzeć standardową Umowę z Użytkownikiem regulującą nowo powstały stosunek prawny z PayPal.
  5. Należy pamiętać, że korzystanie z usługi realizacji transakcji bez posiadania konta nie uprawnia do uzyskiwania korzyści związanych z posiadaniem konta PayPal. W tym przypadku kupującemu nie przysługuje zatem oferowana przez PayPal ochrona kupujących ani inne podobne udogodnienia oferowane przez PayPal na mocy Umowy z Użytkownikiem. Użytkownikowi mogą jednak przysługiwać dodatkowe prawa, wynikające z umowy z wystawcą karty kredytowej lub debetowej.