Nasze zobowiązanie w zakresie zapewniania dostępności

W PayPal dbamy o to, aby zawartość naszej witryny była powszechnie dostępna i intuicyjna dla wszystkich użytkowników. Jeśli masz trudności z wyświetlaniem zawartości strony lub nawigowaniem po niej, lub jeśli zauważysz jakąkolwiek treść, funkcjonalność lub komponent, który nie jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych, prosimy o skontaktowanie się z namii opisanie funkcji, która Twoim zdaniem nie jest w pełni dostępna, lub o zasugerowanie, w jaki sposób można coś poprawić. Uwagi naszych Użytkowników traktujemy bardzo poważnie i uwzględniamy je w procesie oceny środków dostosowywania treści do wszystkich naszych klientów i stosowanych wytycznych w zakresie dostępności. Ponadto, mimo że nie sprawujemy kontroli nad dostawcami zewnętrznych treści cyfrowych, zachęcamy ich do przekazywania treści, które są powszechnie dostępne i intuicyjne dla użytkowników.