Gdzie mogę znaleźć kursy wymiany walut stosowane w systemie PayPal?

Aby sprawdzić nasze kursy wymiany:
  1. Przejdź do strony Portfel.
  2. Kliknij Przelicznik walut pod walutami. 
  3. Na następnej stronie zostaną wyświetlone oferowane przez PayPal kursy wymiany dla wybranych walut.
Możesz sprawdzić nasz kurs wymiany przed dokonaniem płatności wymagającej przeliczenia waluty. Jeśli korzystasz z karty kredytowej, możesz zamiast naszego kursu wymiany wybrać kurs obowiązujący u wystawcy karty. W przypadku wybrania kursu wymiany obowiązującego u wystawcy karty nie będziemy jednak mogli tego kursu wyświetlić.

Konwerter walut PayPal

Użyj poniższego konwertera, aby uzyskać informacje o kursie przeliczenia walut, który może obowiązywać w wypadku realizacji transakcji za pośrednictwem systemu PayPal.

Tylko cyfry i separator dziesiętny

Transakcje dotyczące zakupów i płatności obejmują:

(i) Płacenie za towary lub usługi w walucie innej niż waluta, w której dane towary lub usługi są oferowane.

(ii) Wysyłanie pieniędzy do znajomego lub członka rodziny w taki sposób, że odbiorca otrzymuje kwotę w innej walucie niż ta, w której dokonano płatności.

(iii) Wysyłanie pieniędzy przy użyciu wypłat z konta PayPal lub płatności zbiorczych, w taki sposób, że odbiorca otrzymuje kwotę w innej walucie niż waluta Twojej płatności.


Mogą obowiązywać inne opłaty. Kurs jest obliczany w momencie przetwarzania transakcji.