PayPal (Europa)
Om oss
Administrasjonstavle
I nyhetene
Juridiske henvisninger
Jobber
Pressemeldinger
Kontakt oss
 

Juridiske henvisninger


PayPal-tjenesten tilbys av:
PayPal (Europe) S.à r.l. Cie, S.C.A. ("PayPal Europe”)
5th Floor
22-24 Boulevard Royal
L-2449, Luxembourg
(+ 352) 27 302 143 (kundestøtte på lokale språk er tilgjengelig via vårt Servicesenter)

PayPal Europe har rettmessig konsesjon som en kredittinstitusjon i Luxembourg i henhold til artikkel 2 i loven av 5te April 1993 om finanssektoren med endringer (heretter "Loven"), og den er underlagt overvåkning av tilsynsmyndighetene i Luxembourg, Commission de Surveillance du Secteur Financier, med registrert kontoradresse i L-1150 Luxembourg.

Ettersom tjenesten som leveres av PayPal Europe er begrenset til elektroniske penger, som ikke kvalifiserer som et innskudd- eller en investeringstjeneste etter Loven, er kunder av PayPal ikke beskyttet under Luxembourgs innskuddsgarantier gitt av Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL).

Klager


Du kan ringe vårt Servicesenter hvis du har umiddelbare bekymringer.