>> Vis alle juridiske avtaler

 

Vilkår og betingelser for PayPals partnerprogram for pengeinnsamling

 

Last ned PDF

Ikrafttredelsesdato: 1. april 2022

 

Disse vilkårene og betingelsene («vilkårene») utgjør en juridisk avtale mellom deg, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. og, for penger som gis av PayPal Giving Fund Ireland, også PayPal Giving Fund Ireland, en registrert veldedig organisasjon (nr. 20205692) (samlet sett «vi» eller «PayPal»). De regulerer din bruk av PayPals partnerplattform for pengeinnsamling.

PayPals brukeravtale regulerer din bruk av PayPal-kontoen din og PayPal-tjenestene. Avsnittet Andre juridiske vilkår i PayPals brukeravtale er inngår via referanse i disse vilkårene.

Ved å registrere deg i PayPals partnerplattform for pengeinnsamling godtar du at PayPal kan samle inn penger på dine vegne på PayPal-nettstedet (inkludert nettsted, mobilapp, osv.). Alle donasjoner som gjøres via PayPals partnerplattform for pengeinnsamling, krediteres PayPal-kontoen din direkte.

 

1. deltagende partnere

Når du registrerer deg i PayPals partnerplattform for pengeinnsamling, kan uavhengige partnere («partnere») samle inn penger for deg. Alle slike partnere kontrolleres grundig av PayPal. Du kan se listen over partnere, en beskrivelse av virksomheten deres og eventuelle tilknyttede gebyrer. PayPal varsler deg om eventuelle nye partnere som legges til i plattformen, to uker i forveien. Du kan bestemme deg for ikke å samarbeide med en bestemt partner, eller alle av dem, ved å kontakte PayPals kundeservice.

 

2. Gebyrer

Hvis du godtar partnerne i henhold til prosessen som er beskrevet i avsnitt 1 ovenfor, samtykker du i gebyrene som belastes av slike partnere, og godkjenner at PayPal binder deg til en kontrakt med en slik partner, utelukkende for dette formålet.

For donasjoner på PayPal-nettstedet dekker PayPal transaksjonsgebyrene for donasjoner.

Hvis du mottar donasjoner på et partnernettsted, påløper det PayPal-transaksjonsgebyrer. Se siden Forhandlergebyrer.

Hvis du mottar donasjoner på et partnernettsted, blir du belastet PayPal-gebyrer i tillegg til at partneren kan belaste gebyrer på opptil 5 % av transaksjonsbeløpet («partnergebyrer»). Du blir informert og samtykker i partnergebyrene på forhånd, i henhold til prosessen som er beskrevet i avsnitt 1 ovenfor.

 

3. Tillatelser

Du gir PayPal følgende tillatelser, og gir PayPal tillatelse til å overføre disse tillatelsene (eller et delsett av disse tillatelsene) på dine vegne til eksisterende og fremtidige partnere:

 1. Betalingsinstruksjoner som en partner sender til PayPal i forbindelse med donorens betalinger, skal anses som om de er sendt og godkjent av deg og/eller på dine vegne.
 2. Instruksjoner for delt betaling som sendes av partneren, skal anses som om de er sendt og godkjent av deg og/eller på dine vegne. En instruksjon for en delt betaling er din forespørsel til oss om å gjøre følgende: (i) trekke partnergebyrene (du skylder partneren) fra betalingen til deg fra PayPal i forbindelse med donasjonstransaksjonene dine og (ii) sørge for at dette beløpet betales av oss direkte til partneren på dine vegne.
 3. forespørselen om refusjon som partneren sender oss, skal anses som om den er sendt og godkjent av deg og/eller på dine vegne.
 4. Gi oss tillatelse til å automatisk reservere og gjøre utilgjengelig for deg pengene for betalingstransaksjonen, etter at de er kreditert PayPal-kontoen din for e-penger, frem til den første av to hendelser finner sted: (1) vi mottar en utbetalingsinstruksjon fra partneren eller (2) en periode på tjueåtte (28) dager fra datoen for betalingstransaksjonen er gått.
 5. Godkjenne at partneren instruerer oss på dine vegne om å frigi pengene for betalingstransaksjonen til PayPal-kontoen din, etter at de er reservert som beskrevet ovenfor. Slike instruksjoner fra partneren til oss om å frigi pengene fra betalingstransaksjonen til PayPal-kontoen din, kan ikke være skjønnsmessige. Partneren skal, i fravær av andre objektive avtalte kriterier, som PayPal kan bli enige med partneren om på dine vegne, utløse frigivelsen av pengene. Hvis partneren ikke har bedt oss om å frigi pengene for betalingstransaksjonen til PayPal-kontoen din etter en periode på tjueåtte (28) dager, skal vi starte en slik frigivelse automatisk.
 6. gi PayPal tillatelse til å dele transaksjonsdata og PayPal-tvistedata med partneren.

Du kan når som helst annullere disse tillatelsene for hver partner du har gitt tillatelsene til, ved å kontakte PayPals kundeservice. Hvis du vil tilbakekalle tillatelsen for alle partnere, og ikke lenger ønsker å delta i PayPals partnerplattform for pengeinnsamling, må du kontakte kundeservice. Hvis du tilbakekaller en tillatelse eller din deltagelse i PayPals partnerplattform for pengeinnsamling, kan du ikke lenger motta tjenestene våre via PayPals partnerplattform for pengeinnsamling eller fra den bestemte partneren.

 

4. Kvalifikasjon

Du må være en registrert veldedig organisasjon for å registrere deg i PayPals partnerplattform for pengeinnsamling.

Det gjør du ved å oppgi all informasjon som kreves under registreringen, inkludert: en beskrivelse av den veldedige organisasjonen, dens veldedighetsstatus, en handlingsoppfordring for den veldedige organisasjonen, den veldedige organisasjonens logo, den veldedige organisasjonens formål og eventuelle søkeord for å hjelpe donorer med å finne den veldedige organisasjonen. Du godtar å oppgi nøyaktig informasjon og holde informasjonen oppdatert.

PayPal kan når som helst og uten forvarsel avslutte eller suspendere din deltagelse i plattformen hvis vi har rimelig grunn til å tro at:

 1. du ikke oppfyller kravene i dette avsnittet
 2. informasjonen du har oppgitt i henhold til dette avsnittet, er utdatert
 3. du mister eller ikke kan legge frem gjeldende bevis på din status som veldedig organisasjon
 4. du bryter noen av forpliktelsene dine i henhold til PayPals brukeravtale eller eventuelle andre avtaler du har inngått med PayPal.

Denne oppsigelsesretten begrenser ikke noen av PayPals rettigheter i henhold til PayPals brukeravtale eller eventuelle andre avtaler mellom deg og PayPal.

 

5. Lisenser

I den perioden du deltar i PayPals partnerplattform for pengeinnsamling, gir du herved PayPal en ikke-eksklusiv lisens til å bruke navnet ditt, logoen din og handlingsoppfordringen din til å identifisere organisasjonen din i PayPals partnerplattform for pengeinnsamling, og på andre nettsteder og tjenester som vi kan samarbeide med, samt relatert markedsføringsmateriell, for eksempel i e-postmarkedsføring. Vi bekrefter at du beholder eierskapet til dine varemerker, handelsnavn og tjenestemerker og eventuell tilknyttet goodwill.

 

6. Penger gitt av PayPal Giving Fund Ireland

Med deltagelse i PayPals partnerprogram for pengeinnsamling kan du dra nytte av tilskudd fra PayPal Giving Fund Ireland til deg som følge av donasjoner fra donorer i Irland og andre land, underlagt betingelsene i dette avsnittet («tilskudd»). Tilskuddene overføres til deg via PayPal Giving Fund Ireland til PayPal-kontoen din.

Du kan bestemme deg for å ikke benytte deg av slike tilskudd fra PayPal Giving Fund Ireland. Du blir tilbudt et alternativ for å avvise tilgjengeligheten av tilskudd fra PayPal Giving Fund Ireland under registreringsprosessen i PayPal-partnerprogrammet for pengeinnsamling. du kan også avvise eller registrere deg igjen ved å kontakte PayPals kundeservice når som helst, med to ukers forhåndsvarsel.

Tilskudd som gjøres tilgjengelig i henhold til dette avsnitt, må brukes i henhold til følgende betingelser:

Pengene vi, PayPal Giving Fund Ireland, tildeler deg, må brukes utelukkende til veldedige formål som er anerkjent i henhold til lovgivning i Irland. Du kan lese mer om disse formålene i veiledningen Charities Regulatory Authority («CRA»). Av praktiske hensyn har vi også oppsummert kravene i tillegg 1 nedenfor.

Du samtykker til å svare raskt på alle rimelige forespørsler fra oss om informasjon om din bruk av penger som vi har gitt deg.

Du bekrefter at organisasjonen din er etablert for et veldedig formål i landet som er oppført i PayPal-kontoen din, og er riktig registrert og regulert som en veldedig organisasjon i denne jurisdiksjonen. Hvis den veldedige organisasjonen din ikke er registrert, og har formål som avviker fra de som er anerkjent som veldedige i sammendraget eller CRA-veiledningen, skal du følge anbefalt regnskapspraksis og behandle pengene du mottar fra oss, som begrenset for regnskapsformål, og gjenspeile pengene i eventuelle publiserte kontoer.

I henhold til irsk lovgivning om veldedige organisasjoner og selskaper må du oppbevare kvitteringer og utgiftsdokumentasjon i en periode på minst syv år etter at transaksjonen ble foretatt.

Du samtykker i å svare på rimelige spørsmål som vi kan stille deg og sende passende bevis, muntlige eller skriftlige forklaringer, herunder den relevante dokumentasjonen, til oss om din oppfyllelse av dine forpliktelser med det formål å diskutere, overvåke og evaluere din oppfyllelse av dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

Vi kan kreve at du betaler tilbake pengene til oss innen 14 dager etter varsel fra oss hvis noen av følgende omstendigheter oppstår:

 1. Du avslutter driften, blir erklært konkurs, blir insolvent eller blir satt under administrasjon eller bobestyrer eller blir avviklet.
 2. Du har handlet bedragersk, uaktsomt eller uærlig, der slik svindel, uaktsomhet eller uærlighet etter vår mening har hatt en vesentlig negativ effekt på din bruk av pengene du har mottatt fra oss.
 3. Vi fastslår at pengene du har mottatt fra oss, ikke er søkt om for formål som er veldedige i henhold til lovgivning i Irland, eller du har begått andre vesentlige brudd på tilskuddsvilkårene.
 4. Vi har foretatt en overbetaling til deg og har varslet deg om overbetalingen, men du har ikke refundert oss for dette.

 

7. Endring av disse vilkårene og avvikling

Vi kan revidere disse vilkårene eller avvikle disse vilkårene og/eller PayPals partnerplattform for pengeinnsamling med forhåndsvarsel etter samme prosedyre som beskrevet for å revidere PayPals brukeravtale i avsnittet «Velkommen til PayPal» i PayPals brukeravtale.

Hvis du på noe tidspunkt bryter disse vilkårene, forbeholder vi oss retten til å avslutte, suspendere eller iverksette andre handlinger relatert til PayPal-kontoen din, og vi kan suspendere din tilgang til eller fjerne den veldedige organisasjonen fra PayPals partnerplattform for pengeinnsamling etter eget skjønn. Etter avvikling av disse vilkårene vil vi gjennomføre rimelige tiltak for å umiddelbart fjerne den veldedige organisasjonen din fra PayPals partnerplattform for pengeinnsamling.

 

Tillegg 1. Sammendrag av veldedige formål i henhold til irsk lov

 

Loven om veldedige organisasjoner fra 2009 («loven av 2009») viser fire kategorier av veldedige formål i henhold til irsk lov, og veldedige organisasjoner kan bare forfølge slike formål som et samfunnsgode. De beholder og utvider lovdefinisjonen som er identifisert første gang i Pemsel 1-saken. De er:

 1. Forebygging eller avhjelping av fattigdom eller økonomiske vanskeligheter

Omfatter å avhjelpe alle slags behov, fattigdom eller hjelpeløshet. Det må være tilstrekkelige sammenheng mellom organisasjonens aktiviteter og en målbar effekt på de som mottar hjelp og hvis fattigdom eller økonomiske vanskeligheter blir forhindret eller avhjulpet.

 1. Fremming av utdanning

Inkluderer et bredt spekter av utdanningsorganisasjoner, inkludert førskolegrupper, skoler, høyskoler, voksenopplæring, forskningsorganer, tenketanker, profesjonelle institutter, muséer og biblioteker.

 1. Fremming av religion

Inkluderer organisasjoner som fremmer eller opprettholder eller praktiserer religion.

 1. Formål som er til fordel for fellesskapet, omfatter følgende:
 • Fremming av sosial velferd, inkludert hjelp til nødstedte på grunn av ungdom, alder, dårlig helse eller uførhet.
 • Fremming av samfunnsutvikling, inkludert landlig eller urban fornyelse.
 • Fremming av samfunnsansvar eller frivillig arbeid.
 • Fremming av helse, herunder å forebygge eller avhjelpe sykdom eller menneskelig lidelse.
 • Fremming av konfliktløsning eller forsoning.
 • Fremming av harmoni og harmoniske samfunnsrelasjoner mellom mennesker av forskjellige religiøse eller etniske bakgrunner.
 • Miljøvern.
 • Fremming av miljømessig bærekraft.
 • Fremming av effektiv bruk av veldedige organisasjoners eiendommer.
 • Forebygge eller avhjelpe dyrs lidelse.
 • Fremming av kunst, kultur, arv eller vitenskap.
 • Integrering av vanskeligstilte og fremming av deres fulle deltagelse i samfunnet.

De følgende anerkjennes ikke som veldedige formål i henhold til loven av 2009:

 1. fremming av sport
 2. fremming av fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner eller handelskamre
 3. fremming av politiske partier eller et organ som fremmer politiske saker (med mindre det er relatert til fremming av et veldedig formål)
 4. et organ som fremmer formål som er ulovlige, eller i strid med offentlig moral eller offentlig politikk, eller støtter terrorisme eller terroristaktiviteter i staten eller utenfor staten, eller til fordel for en organisasjon som det er ulovlig å være medlem i
 5. fremming av menneskerettigheter, likhet og mangfold
 6. støtte for forsvarsstyrker

1 Commissioners for Special Purposes of Income Tax v Pemsel [1891] A.C. 531.

Informasjonen her er bare en veiledning og ikke en absolutt tolkning av loven. Hvis du er i tvil, kan du kontakte Charities Regulatory Authority (www.charitiesregulator.ie) eller søke profesjonell rådgivning.