Brukeravtale for PayPal-tjenesten

 

>> Vis alle juridiske avtaler

Referansemerknader for brukeravtale

Sist oppdatert: 20. desember 2019

 

 

 

Hvis et dokument refererer til avsnittsnumre eller definerte ord i brukeravtalen, kan du bruke dette dokumentet for å finne den aktuelle bestemmelsen eller det definerte ordet i brukeravtalen som trer i kraft fra og med 11. desember 2019.  

1) Avsnitt:

Avsnitt i brukeravtalen som er gyldig frem til 11. desember 2019

Hvor bestemmelsen omtales i gjeldende brukeravtale

Innledning

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Om kontoen din – Velkommen til PayPal!

 • Andre juridiske vilkår – Kommunikasjon med deg – Språk og oversettelse av avtalen

 • Andre juridiske vilkår – Skadesløshet og ansvarsbegrensning – Fritak av PayPal

 • Motta betalinger – Refusjon og reversering av betalinger – Reverseringer

 • Motta betalinger – PayPals selgerbeskyttelse

 • Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Handlinger vi kan iverksette hvis du deltar i restriksjonsbelagte aktiviteter

 • Om kontoen din – Reservere og bruke en PayPal-saldo

 • Om kontoen din – Reservere og bruke en PayPal-saldo – PayPal-saldo

 • Om kontoen din – Reservere og bruke en PayPal-saldo – Reservekonto

 • Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Reservasjoner, begrensninger og reserver – Reservasjoner

 • Foreta en betaling – PayPals kjøperbeskyttelse

 • Foreta en betaling – Generelle bestemmelser for å betale – Hvor lang tid tar betalingen?

 • Om kontoen din – Informasjon om oss og tjenesten vår

1. Vårt forhold til deg
 

1.1 PayPal er bare en betalingstjenesteleverandør.

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Om kontoen din – Informasjon om oss og tjenesten vår

 • Om kontoen din – Reservere og bruke en PayPal-saldo

 • Andre juridiske vilkår – Skadesløshet og ansvarsbegrensning – Vår rolle som betalingstjenesteleverandør

1.2 Ditt personvern

Andre juridiske vilkår – Diverse – Personvern

1.3 Overdragelse.

Andre juridiske vilkår – Diverse – Overdragelse

1.4 Kommunikasjon med deg.

1.4.1 Språk. 

Andre juridiske vilkår – Diverse – Oversettelse av avtalen

1.4.2 Merknader for deg. 

Andre juridiske vilkår – Kommunikasjon mellom deg og oss – Merknader for deg

1.5 Merknader for PayPal

Andre juridiske vilkår – Kommunikasjon mellom deg og oss – Kontakt oss

1.6 Endringer i denne avtalen

Om kontoen din – Velkommen til PayPal!

1.7 Kvalifikasjon. 

Om kontoen din – Velkommen til PayPal!

2. Dine kontoer og saldoer

2.1 Privat- og bedriftskontoer.

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Om kontoen din – Åpne en konto – Privatkontoer og bedriftskontoer

 • Om kontoen din – Reservere og bruke en PayPal-saldo

2.2 Saldo.

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Om kontoen din – Tilknytte og fjerne tilknytningen til en betalingsmetode

 • Om kontoen din – Reservere og bruke en PayPal-saldo

 • Om kontoen din – Reservere og bruke en PayPal-saldo – PayPal-saldo

 • Om kontoen din – Legge til eller overføre penger – Legge til penger

2.3 Kontoinformasjon (herunder informasjon om saldo og transaksjoner) 

Om kontoen din – Kontoutskrifter og forespørsel om kontoopplysninger

2.4 Motregning.

Andre juridiske vilkår – Våre rettigheter – Refusjon for ditt økonomiske ansvar

2.5 Beløp du skylder oss. 

Om kontoen din – Reservere og bruke en PayPal-saldo – PayPal-saldo

2.6 Saldoer i flere valutaer.

Om kontoen din – Behandle penger i flere valutaer

2.7 Sikkerhetsinteresser.

Andre juridiske vilkår – Våre rettigheter – Sikkerhetsinteresser

3. Betalingsmetoder

3.1 Tilknytte en betalingsmetode. 

Om kontoen din – Tilknytte og fjerne tilknytningen til en betalingsmetode

3.2 Kort.

Om kontoen din – Tilknytte og fjerne tilknytningen til en betalingsmetode – Din kontinuerlige tillatelse til å la oss belaste betalingsmetodene dine

3.3 Bankkontoer. 

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Om kontoen din – Tilknytte og fjerne tilknytningen til en betalingsmetode – Din kontinuerlige tillatelse til å la oss belaste betalingsmetodene dine

 • Om kontoen din – Tilknytte og fjerne tilknytningen til en betalingsmetode – Risiko for reverseringer til betalingsmetoden din

 • Foreta en betaling – Finansiere betalingen – Finansiere betalinger du sender fra kontoen din

3.4 Direkte belastning i SEPA (for brukere med registrerte adresser på Kypros eller i Estland, Hellas, Irland, Latvia, Litauen, Malta, Slovakia og Slovenia)

Om kontoen din – Tilknytte og fjerne tilknytningen til en betalingsmetode – Din kontinuerlige tillatelse til å la oss belaste betalingsmetodene dine

3.5 Særskilte finansieringsordninger

Foreta en betaling – Finansiere betalingen – Særskilte finansieringsordninger

3.6 Foretrukket betalingsmetode.

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Foreta en betaling – Finansiere betalingen – Velge en foretrukket betalingsmetode

 • Om kontoen din – Tilknytte og fjerne tilknytningen til en betalingsmetode

3.7 Ingen foretrukket betalingsmetode valgt/tilgjengelig? 

Foreta en betaling – Finansiere betalingen – Finansiere betalinger du sender fra kontoen din

3.8 Begrensninger av betalingsmetoder.

Om kontoen din – Tilknytte og fjerne tilknytningen til en betalingsmetode

4. Overføre penger

4.1 Vår behandling av dine betalingsoppdrag.

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Foreta en betaling – Generelle bestemmelser for å betale – Hvor lang tid tar betalingen?

 • Om kontoen din – Legge til eller overføre penger – Overføre penger

 • Foreta en betaling – Generelle bestemmelser for å betale – Betalingsinstruksjoner

 • Foreta en betaling – Generelle bestemmelser for å betale – Når vi kan nekte å foreta betalingen

 • Foreta en betaling – Generelle bestemmelser for å betale – Annullere betalingsinstruksjoner

 • Foreta en betaling – Generelle bestemmelser for å betale – Når vi kan nekte å foreta betalingen

4.2 Betalingsoppdrag for betaling til en annen bruker. 

Om kontoen din – Reservere og bruke en PayPal-saldo – PayPal-saldo

4.3 Betalingsoppdrag for overføring til egen bankkonto

Om kontoen din – Legge til eller overføre penger – Overføre penger

4.4 Ikke nok penger på saldoen din.

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Foreta en betaling – Generelle bestemmelser for å betale – Når vi kan nekte å foreta betalingen

 • Foreta en betaling – Refusjoner til kontoen din – Hvis PayPal-kontoen mottar en refusjon

4.5 Overføringsgrenser.

Foreta en betaling – Generelle bestemmelser for å betale – Overføringsgrenser

4.6 Avviste transaksjoner

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Foreta en betaling – Generelle bestemmelser for å betale – Når mottakeren ikke godtar betalingen

 • Foreta en betaling – Refusjoner til kontoen din

4.7 Forsinkelse ved forhandlerens behandling av betalingen. 

Foreta en betaling – Konfigurere automatiske belastninger fra kontoen din – Betalinger forsinket av selger

4.8 Forhåndsgodkjente betalinger (også kalt automatiske betalinger).

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Foreta en betaling – Konfigurere automatiske belastninger fra kontoen din – Faktureringsavtalebetalinger

 • Motta betalinger – Godta faktureringsavtalebetalinger

 • Løse problemer – Når vi ikke kan kompensere deg – tabell (kolonnen «Uventet faktureringsavtalebetaling»)

4.9 Annullere forhåndsgodkjente betalinger.

Foreta en betaling – Konfigurere automatiske belastninger fra kontoen din – Faktureringsavtalebetalinger

4.10 Overføre e-penger i ulike valutaer. 

Om kontoen din – Behandle penger i flere valutaer

5. Motta penger

Innledning

Motta betalinger – Generelle bestemmelser for mottak av betalinger

5.1 Fjerne mottaksgrensen

Motta betalinger – Generelle bestemmelser for mottak av betalinger – Mottaksgrenser

5.2 Betalingsgjennomgang

Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Reservasjoner, begrensninger og reserver – Betalingsgjennomgang

5.3 Risiko for reverseringer, tilbakeføringer og krav

Motta betalinger – Refusjon og reversering av betalinger – Reverseringer

5.4 PayPal og kundene dine (og 5.5 for tyske brukere)

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Motta betalinger – Presentasjon av PayPal

Motta betalinger – Regler om tilleggsgebyrer

5.5 Motta penger i forskjellige valutaer. (5.6 for tyske brukere)

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Om kontoen din – Behandle penger i flere valutaer

 • Motta betalinger – Generelle bestemmelser for mottak av betalinger

5.6 Skatter og avgifter. (5.7 for tyske brukere)

Motta betalinger – Skatter og avgifter og informasjonsrapportering

5.7 Refusjoner, avviste betalinger, retningslinjer for refusjon, databeskyttelse, personvernerklæring og sikkerhet.

(5.8 for tyske brukere)

5.7.1 Refusjoner og avviste betalinger

Motta betalinger – Refusjon og reversering av betalinger – Refusjon, retningslinjer for refusjon og personvernerklæring

5.7.2 Retningslinjer for refusjon

Motta betalinger – Retningslinjer for refusjon og personvernerklæring

5.7.3 Databeskyttelse og personvernerklæring

Andre juridiske vilkår – Diverse – Din bruk av opplysningene; databeskyttelseslover

5.7.4 Sikkerhet

Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Restriksjonsbelagte aktiviteter – siste punkt på punktlisten

5.8 PayPal Business-betalinger. (bare Storbritannia, Bulgaria, Kypros, Tsjekkia, Estland, Hellas, Guernsey, Ungarn, Irland, Isle of Man, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Malta, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia («relevante land»))

Ikke brukt

5.9 Reservasjoner i henhold til dine instruksjoner. (5.8 utenfor de relevante landene, Tyskland og Østerrike) 

Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Reservasjoner, begrensninger og reserver – Reservasjoner knyttet til dine instruksjoner

5.10 Ny løsning for betalingssiden (5.9 utenfor de relevante landene) 

Motta betalinger – Ny løsning for betalingssiden

6. Overføre og innløse e-penger

6.1 Slik overfører/innløser du e-penger. 

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Om kontoen din – Legge til eller overføre penger – Overføre penger

 • Om kontoen din – Behandle penger i flere valutaer

6.2a Overførings- og innløsningsgrenser.

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Andre juridiske vilkår – Våre rettigheter – Informasjon om deg

 • Om kontoen din – Legge til eller overføre penger – Overføre penger

6.2b Implementeringsmetoder og tidsrammer.

Om kontoen din – Legge til eller overføre penger – Overføre penger

6.2c Transaksjonsgjennomgang. 

Om kontoen din – Legge til eller overføre penger – Overføre penger

6.3 Fjerne overføringsgrensen

Om kontoen din – Legge til eller overføre penger – Overføre penger

6.4 Overføre penger i flere valutaer. 

Om kontoen din – Legge til eller overføre penger – Overføre penger

6a. Kauf auf Recnung (kun Tyskland)

Om kontoen din – Velkommen til PayPal!

6b. PayPal PLUS (kun Tyskland)

Om kontoen din – Velkommen til PayPal!

6c. Betaling etter 14 dager (kun Tyskland)

Om kontoen din – Velkommen til PayPal!

7. Termin og avslutning av kontoen

Hele teksten

Om kontoen din – Avslutte PayPal-kontoen

8. Gebyrer og valutakonvertering

8.1 Gebyrer.

Om kontoen din – Gebyrer

8.2 Valutakonvertering.

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Om kontoen din – Behandle penger i flere valutaer – Hvordan vi konverterer valuta

 • Om kontoen din – Behandle penger i flere valutaer – Alternativer for valutakonvertering

8.3 Alternativer for valutakonvertering. 

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Om kontoen din – Behandle penger i flere valutaer – Hvordan vi konverterer valuta

 • Om kontoen din – Behandle penger i flere valutaer – Alternativer for valutakonvertering

9. Restriksjonsbelagte aktiviteter

9.1 Restriksjonsbelagte aktiviteter

Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Restriksjonsbelagte aktiviteter

9.2 Opprettholde et sikkert betalingsinstrument.

Om kontoen din – Åpne en konto – Sikker bruk av PayPal-kontoen

9.3 Restriksjonsbelagte aktiviteter og tillatelser.

Om kontoen din – Åpne en konto – Sikker bruk av PayPal-kontoen

10. Ditt økonomiske ansvar – Handlinger vi kan iverksette

10.1 Ditt økonomiske ansvar.

10.1a

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Handlinger vi kan iverksette hvis du deltar i restriksjonsbelagte aktiviteter

 • Andre juridiske vilkår – Våre rettigheter – Ditt økonomiske ansvar

10.1b Økonomisk ansvar for krav i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse.

Motta betalinger – Virkningen av PayPals kjøperbeskyttelse for selgere

10.1c Refusjon for ditt økonomiske ansvar.

Andre juridiske vilkår – Våre rettigheter – Refusjon for ditt økonomiske ansvar

10.1d Midlertidig reservasjon av penger for omstridte transaksjoner

 

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Reservasjoner, begrensninger og reserver – Reservasjoner

 • Motta betalinger – Selgere på markedsplasser

10.2 Handlinger som utføres av PayPal.

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Handlinger vi kan iverksette hvis du deltar i restriksjonsbelagte aktiviteter

 • Om kontoen din – Avslutte PayPal-kontoen

10.3 Begrenset tilgang

Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Reservasjoner, begrensninger og reserver – Kontobegrensninger

10.4 Reserver.

Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Reservasjoner, begrensninger og reserver – Reserver

10.5 Reservert betaling

Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Reservasjoner, begrensninger og reserver – Reservasjoner

10.6 Informasjon om deg (10.7 for brukere i Tyskland)

Andre juridiske vilkår – Våre rettigheter – Informasjon om deg

10.6 Reservasjon av eBay-varer (kun Tyskland)

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Reservasjoner, begrensninger og reserver – Reservasjoner

 • Motta betalinger – Selgere på markedsplasser

10.7 Fremlegging av årsakene til handlingene våre (10.8 for brukere i Tyskland)

Andre juridiske vilkår – Kommunikasjon mellom deg og oss – Fremlegging av årsakene til handlingene våre

11. Program for selgerbeskyttelse

Generelt

Koblinger til separate retningslinjer for kjøperbeskyttelse, som nevnt nedenfor, fra «Motta betalinger – PayPals selgerbeskyttelse»

11.1 Hva er PayPals selgerbeskyttelse?

Se avsnitt 1 i de separate retningslinjene for selgerbeskyttelse

11.2 Tilgjengeligheten av PayPals selgerbeskyttelse

Se avsnitt 2 i de separate retningslinjene for selgerbeskyttelse

11.3 Hvor god beskyttelse gir PayPals selgerbeskyttelse?

Se avsnitt 3 i de separate retningslinjene for selgerbeskyttelse

11.4 Hva skjer når en kunde fremsetter et krav, en tilbakeføring eller en reversering?

Se avsnitt 4 i de separate retningslinjene for selgerbeskyttelse

11.5 

Se avsnitt 5 i de separate retningslinjene for selgerbeskyttelse

11.6 Kvalifikasjonskrav

Se avsnitt 6 i de separate retningslinjene for selgerbeskyttelse

11.7 Hva er leveringskravene?

Se avsnitt 7 i de separate retningslinjene for selgerbeskyttelse

11.8 Hva er forsendelsesbevis?

Se avsnitt 8 i de separate retningslinjene for selgerbeskyttelse

11.9 Hva er leveringsbevis?

Se avsnitt 9 i de separate retningslinjene for selgerbeskyttelse

11.10 Hvilke eksempler finnes på varer/transaksjoner/saker som ikke er kvalifisert for PayPals selgerbeskyttelse?

Se avsnitt 10 i de separate retningslinjene for selgerbeskyttelse

12. Feil og uautoriserte transaksjoner

12.1 Identifisere feil og/eller uautoriserte transaksjoner

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Om kontoen din – Kontoutskrifter og forespørsel om kontoopplysninger

 • Løse problemer – innledning

 • Løse problemer – Hvis du finner et problem …

 • Løse problemer – Hvordan vi hjelper deg …

 • Løse problemer – Når vi ikke kan kompensere deg …

12.2 Varsle PayPal om feil, uautoriserte transaksjoner og/eller uriktig eller uautorisert bruk av betalingsinstrumentet.

Løse problemer – Hvis du finner et problem … – Trinn 2: Fortell oss om problemet

12.3 Gjennomgang av feilrapporter

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Løse problemer – Hvordan vi hjelper deg …

 • Løse problemer – Når vi ikke kan kompensere deg …

12.4 Økonomisk ansvar ved uautoriserte transaksjoner.

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Løse problemer – Hvordan vi hjelper deg … – en uautorisert betaling til en annen PayPal-konto

 • Løse problemer – Når vi ikke kan kompensere deg …

12.5 Rett til refusjon av en betalingstransaksjon som er foretatt i henhold til en betalingsfullmakt

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Løse problemer – Hvordan vi hjelper deg … en uventet faktureringsavtalebetaling

 • Løse problemer – Når vi ikke kan kompensere deg … – uventet faktureringsavtalebetaling

12.6 Feil.

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Løse problemer – Hvordan vi hjelper deg …

 • Løse problemer – Hvordan vi hjelper deg … – en feil betaling til en annen PayPal-konto

 • Løse problemer – Når vi ikke kan kompensere deg …

13. PayPals kjøperbeskyttelse

Generelt

Koblinger til separate retningslinjer for kjøperbeskyttelse, som nevnt nedenfor, fra:

 • Foreta en betaling – PayPals kjøperbeskyttelse

 • Motta betalinger – Virkningen av PayPals kjøperbeskyttelse for selgere

13.1 Hva er PayPals kjøperbeskyttelse? (Bare i relevante land)

Se avsnitt 1 i de separate retningslinjene for kjøperbeskyttelse

13.2 Er PayPals kjøperbeskyttelse riktig for meg? (Bare i relevante land)

Se avsnitt 2 i de separate retningslinjene for kjøperbeskyttelse

13.3 Hva skjer hvis PayPal tar en endelig avgjørelse i favør av kunden … (Bare i relevante land)

Se avsnitt 3 i de separate retningslinjene for kjøperbeskyttelse

13.4 Betingelser for refusjon (Bare i relevante land)

Se avsnitt 4 i de separate retningslinjene for kjøperbeskyttelse

13.5 Hvordan løser jeg problemet? (Bare i relevante land)

Se avsnitt 5 i de separate retningslinjene for kjøperbeskyttelse

13.6 Samarbeide med PayPal for å løse problemet (bare relevante land)

Se avsnitt 5 i de separate retningslinjene for kjøperbeskyttelse

13.7 Hva gjør jeg hvis kjøpet mitt ikke er kvalifisert for refusjon i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse? (Bare i relevante land)

Se avsnitt 6 i de separate retningslinjene for kjøperbeskyttelse

13.8 Hva er «Avviker vesentlig fra beskrivelsen» (AVFB)? (Bare i relevante land)

Se avsnitt 7 i de separate retningslinjene for kjøperbeskyttelse

13.9 Overdragelse av rettigheter (Bare i relevante land)

Andre juridiske vilkår – Våre rettigheter – Overdragelse av rettigheter

13.10 Ingen doble tilbakebetalinger (Bare i relevante land)

Se avsnitt 8 i de separate retningslinjene for kjøperbeskyttelse

13.11 Arrangementsbilletter (Bare i relevante land)

Se avsnitt 9 i de separate retningslinjene for kjøperbeskyttelse

14. Tvister med PayPal

14.1 Ta kontakt med PayPal først. 

Løse problemer – Klager – Rapportere tvister mellom deg og PayPal i forbindelse med tjenestene våre

14.2 ECC-Net, Financial Ombudsman Service og CSSF.

Løse problemer – Klager – Hvis du ikke er fornøyd med utfallet av klageprosessen …

15. Generelt

15.1 Gjeldende lovgivning og jurisdiksjon. 

Andre juridiske vilkår – Diverse – Gjeldende lovgivning

15.2 Ingen frafall av rettigheter. 

Andre juridiske vilkår – Våre rettigheter – Ingen frafall av rettigheter

15.3 Ansvarsbegrensninger.

Andre juridiske vilkår – Skadesløshet og ansvarsbegrensning – Ansvarsbegrensning

15.4 Ingen garanti. 

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Andre juridiske vilkår – Skadesløshet og ansvarsbegrensning – Ingen garanti

 • Om kontoen din – Avslutte PayPal-kontoen

 • Andre juridiske vilkår – Skadesløshet og ansvarsbegrensning – Fritak av PayPal

15.5 Skadesløshet/refusjon.

Andre juridiske vilkår – Skadesløshet og ansvarsbegrensning – Skadesløshet

15.6 Fullstendig avtale og tredjepartsrettigheter. 

Andre juridiske vilkår – Diverse – Fullstendig avtale og tredjepartsrettigheter

15.7 Immaterielle rettigheter – Tildeling av programvarelisens. 

Andre juridiske vilkår – Immaterielle rettigheter – Tildeling av lisens, generelt

15.8 Immaterielle rettigheter – Tildeling av innholdslisens.

15.8a Lisenser tildelt av PayPal

Andre juridiske vilkår – Immaterielle rettigheter – PayPals varemerker

15.8b Lisenser tildelt av deg – Dine bedriftsrelaterte immaterielle rettigheter

Andre juridiske vilkår – Immaterielle rettigheter – Lisens tildelt fra selgere til PayPal-selskaper

15.8b Lisenser tildelt av deg – Ditt innhold

Andre juridiske vilkår – Immaterielle rettigheter – Lisens tildelt fra deg til PayPal-selskaper; garantier om immaterielle rettigheter

15.9 Tredjepartstillatelser.

Om kontoen din – Åpne en konto – Sikker bruk av PayPal-kontoen

15.10 PayPal som påloggingsmetode. 

Andre juridiske vilkår – Diverse – PayPal som påloggingsmetode

15.11 Bedriftskunder. 

Andre juridiske vilkår – Diverse – Bedriftskunder

16. Definisjoner

All tekst

Se tabellen «Definerte ord» nedenfor

Fortegnelse 1. Gebyrtabell

Innledning

Om kontoen din – Gebyrer

Vilkår og betingelser i A2.2.3 Forhandlersats

Her finner du bestemmelsene i dette avsnittet:

 • Om kontoen din – Gebyrer

 • Motta betalinger – Forhandlersats

Resterende

Bestemmelsene i denne fortegnelsen er nå oppført på Gebyrer-siden vår.  Kobling fra:

 • Om kontoen din – Gebyrer

 

2) Definerte ord:

Definerte ord i brukeravtalen som er gyldig frem til 11. desember 2019

Behandling av det definerte ordet i brukeravtalen som trer i kraft 11. desember 2019

«Konto» eller «PayPal-konto» 

Se heller «konto» og «PayPal-konto»

«Legge til penger» 

Se heller «Legge til penger», som introdusert i:

 • Om kontoen din – Legge til eller overføre penger – Legge til penger

«Avtale» 

Se heller «brukeravtale»

«AIS-leverandør» 

Se heller «tredjepartsleverandør», som introdusert i:

 • Om kontoen din – Åpne en konto – Sikker bruk av PayPal-kontoen

«Godkjenne» eller «Godkjenning» 

Se heller «godkjenne» og «godkjenning», som introdusert i:

 • Foreta en betaling – Konfigurere automatiske belastninger fra kontoen din

«Saldo» 

Se heller «penger på kontoen din» generelt og penger i «PayPal-saldoen» og på «reservekontoen», avhengig av omstendighetene, som introdusert i:

 • Om kontoen din – Reservere og bruke en PayPal-saldo

«Prosess for bekreftelse av bankkonto» 

Se heller «Prosess for bekreftelse av bankkonto», som introdusert i:

 • Om kontoen din – Tilknytte og fjerne tilknytningen til en betalingsmetode

 • Våre Hjelp- og Kontakt-sider

«Betaling finansiert av bank» 

Se heller en vilkårlig henvisning til en betaling fra kontoen din, som er finansiert av en betaling fra bankkontoen din.

«Bedriftskonto» 

Se heller «bedriftskonto», som introdusert i:

 • Om kontoen din – Åpne en konto – Privatkontoer og bedriftskontoer

«Virkedager» 

Se heller «Virkedag», som introdusert i:

 • Om kontoen din – Legge til eller overføre penger – Overføre penger

«Kunde» 

Se heller henvisninger til «kunde»

«Kalenderår» 

Ikke lenger definert

«Avtale om behandling av kort» 

Se heller «Forretningsmessige avtaler», som introdusert i:

 • Om kontoen din – Åpne en konto – Forretningsmessig status

«Endre»

Se heller «endre» slik det brukes i:

 • Om kontoen din – Velkommen til PayPal!

«Tilbakeføring» 

Se heller «tilbakeføring», som introdusert i:

 • Motta betalinger – Refusjon og reversering av betalinger – Reverseringer

«Krav» 

Se heller «krav», som ble introdusert i retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse, og som også har koblinger fra følgende avsnitt i brukeravtalen:

 • Foreta en betaling – PayPals kjøperbeskyttelse

 • Motta betalinger – Virkningen av PayPals kjøperbeskyttelse for selgere

«Kommersiell transaksjon» 

Se heller Gebyrer-siden vår

«Region for betalingskortoverføring» 

Se heller følgende for å finne tilgjengelige overføringer til betalingskort:

 • Om kontoen din – Legge til eller overføre penger – Overføre penger

«Grensekryssende»

Se heller Gebyrer-siden vår

«Kundeservice» 

Se heller «kontakt oss» i:

 • Andre juridiske vilkår – Kommunikasjon mellom deg og oss – Kontakt oss

«Behandlingsansvarlig»  «Databehandler» «Den registrerte»

Se heller disse termene, som ble introdusert i:

 • Andre juridiske vilkår – Diverse – Din bruk av opplysningene; databeskyttelseslover

 • Personvernerklæring

«Databeskyttelseslover»

Se heller «databeskyttelseslover», som introdusert i:

 • Andre juridiske vilkår – Diverse – Din bruk av opplysningene; databeskyttelseslover

 • Personvernerklæring

«Ukedager» 

Ikke lenger definert

«Standard betalingsmetoder» 

Se heller «følgende kilder» i:

 • Foreta en betaling – Finansiere betalingen – Finansiere betalinger du sender fra kontoen din

«Tvist» 

Se heller «tvist», som ble introdusert i retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse, og som også har koblinger fra følgende avsnitt i brukeravtalen:

 • Foreta en betaling – PayPals kjøperbeskyttelse

 • Motta betalinger – Virkningen av PayPals kjøperbeskyttelse for selgere

«Innenlands»

Se heller Gebyrer-siden vår

«eBay» 

Ikke lenger definert

«eCheque» 

Se heller «eCheque», som introdusert i:

 • Om kontoen din – Tilknytte og oppheve tilknytningen til en betalingsmetode – Risiko for reverseringer til betalingsmetoden din og når eCheques kan forekomme

«E-penger» 

Se heller «elektroniske penger» i:

 • Om kontoen din – Tilknytte og fjerne tilknytningen til en betalingsmetode – introduksjon

«Europa I»

Se heller Gebyrer-siden vår

«Europa II»

Se heller Gebyrer-siden vår

«Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet» eller «EØS» 

Ikke lenger definert

«Arrangement» 

Se heller «arrangement», som introdusert i:

 • Retningslinjer for PayPals kjøperbeskyttelse

«Gebyrer» 

Se heller Gebyrer-siden vår

«Bruker av fullstendig program» 

Ikke lenger definert

«Betalingsmetode» 

Se heller «betalingsmetode», som introdusert i:

 • Om kontoen din – Tilknytte og fjerne tilknytningen til en betalingsmetode

«Urettmessig kontotilgang» 

Se heller «Sikkerhets-/svindelproblem», som introdusert i:

 • Løse problemer – Hvis du finner et problem … – Trinn 1: Bruk litt tid på å identifisere type problem

«Informasjon» 

Ikke lenger definert

«Direkteoverføring» 

Se heller «direkteoverføring» eller «Direkteoverføring», som introdusert i:

 • Foreta en betaling – Legge til eller overføre penger – Overføre penger

 • Foreta en betaling – Finansiere betalingen – Finansiere betalinger du sender fra kontoen din

«Prosess for å tilknytte og bekrefte kort» 

Se heller «Prosess for å tilknytte og bekrefte kort», som introdusert i:

 • Foreta en betaling – Tilknytte og fjerne tilknytningen til en betalingsmetode

«Massebetalinger» (alternativt kjent som «utbetalinger» 

Se vår Gebyrer-side

«Forsinkelse ved forhandlerens behandling av betalingen» 

Se heller «Betalinger forsinket av selger», som introdusert i:

 • Foreta en betaling – Konfigurere automatiske belastninger fra kontoen din – Betalinger forsinket av selger

«Mikroforetak» 

Se heller «mikroforetak», som introdusert i:

 • Andre juridiske vilkår – Diverse – Bedriftskunder

«Nord-Europa»

Se vår Gebyrer-side

«Ikke mottatt» 

Se heller «ikke mottatt», som ble introdusert i retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse, og som også har koblinger fra følgende avsnitt i brukeravtalen:

 • Foreta en betaling – PayPals kjøperbeskyttelse

 • Motta betalinger – Virkningen av PayPals kjøperbeskyttelse for selgere

«Risiko for manglende dekning» 

Se heller «reverseringsrisiko», som introdusert i:

 • Om kontoen din – Tilknytte og oppheve tilknytningen til en betalingsmetode – Risiko for reverseringer til betalingsmetoden din og når eCheques kan forekomme

«Betalingskonto» 

Se heller «PayPal-saldo», som introdusert i:

 • Om kontoen din – Reservere og bruke en PayPal-saldo – PayPal-saldo

«Betalingsinstrument» 

Se heller «PayPal-konto» og «konto».

«Betalingsoppdrag» 

Se heller «betalingsinstruksjoner», som introdusert i:

 • Foreta en betaling – Generelle bestemmelser for å betale – Betalingsinstruksjoner

«Betalingsmottaker» 

Se heller «betalingsmottaker», som introdusert og brukt i:

 • Retningslinjer for PayPals selgerbeskyttelse.

«Betalingsgjennomgang» 

Se heller «betalingsgjennomgang», som introdusert i:

 • Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Reservasjoner, begrensninger og reserver – Betalingsgjennomgang

«PayPal», «vi», «oss» eller «vår/vårt/våre» 

Se heller «PayPal», som introdusert i:

 • Den første paragrafen i avsnittet «Velkommen til PayPal»

 • Andre juridiske vilkår – Kommunikasjon mellom deg og oss – Kontakt oss

Se «vi», «oss» eller «vår/vårt/våre» i hele brukeravtalen.

«PayPal Business-betalinger» 

Ikke lenger definert

«PayPals kjøperbeskyttelse» 

Se heller «PayPals kjøperbeskyttelse», som introdusert i:

 • Retningslinjer for PayPals kjøperbeskyttelse.

«PayPal Credit» 

Se heller «PayPal Credit» på PayPal-nettstedet

«PayPal-gruppen»

Se heller «tilknyttede selskaper», som introdusert i:

 • Andre juridiske vilkår – Skadesløshet og ansvarsbegrensning

«PayPals stedsbaserte betalingsfunksjon» 

Der den fortsatt tilbys av PayPal, og som sådan har PayPal-merket, kan brukere benytte seg av denne funksjonen for å motta betalinger på salgsstedet uten behov for en kortterminal. 

«PayPal Mobile-appen» 

Ikke lenger i bruk

«PayPals POS-funksjon» 

Ikke lenger i bruk

«PayPal-nettsted(er)» 

Se heller «PayPal-nettsted» eller «nettstedet vårt».

«Privatkonto» 

Se heller «privatkonto», som introdusert i:

 • Om kontoen din – Åpne en konto – Privatkontoer

«Personopplysninger»

Se heller «personopplysninger», som introdusert i:

 • Andre juridiske vilkår – Diverse – Din bruk av opplysningene; databeskyttelseslover

 • Personvernerklæring

«Personlige transaksjoner» 

Se heller Gebyrer-siden vår

«PIS-leverandør» 

Se heller «tredjepartsleverandør», som introdusert i:

 • Om kontoen din – Åpne en konto – Sikker bruk av PayPal-kontoen

«Retningslinjer» eller «Flere retningslinjer» 

Se heller «retningslinjer for PayPal», som introdusert i:

 • Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Reservasjoner, begrensninger og reserver – Betalingsgjennomgang

«Oppdatering av retningslinjer» 

Se heller «merknad på siden ‘Oppdatering av retningslinjer’ på nettstedet vårt», som introdusert i:

 • Om kontoen din – Velkommen til PayPal!

«Forhåndsgodkjent betaling»

Se heller «forhåndsgodkjent betaling», som introdusert i:

 • Foreta en betaling – Konfigurere automatiske belastninger fra kontoen din – Faktureringsavtalebetalinger

«Foretrukket betalingsmetode»

Se heller «foretrukket betalingsmetode», som introdusert i:

 • Foreta en betaling – Finansiere betalingen – Velge en foretrukket betalingsmetode

«Behandle»

Se heller «behandle», som introdusert i:

 • Andre juridiske vilkår – Diverse – Din bruk av opplysningene; databeskyttelseslover

 • Personvernerklæring

«PSD2» 

Se heller «PSD2», som introdusert i:

 • Andre juridiske vilkår – Diverse – Bedriftskunder

«Relevante land» (hvis aktuelt)

Se heller landene som er oppført i følgende avsnitt i brukeravtalen for Storbritannia:

 • Om kontoen din – Velkommen til PayPal!

«Reserve» 

Se heller «reserve», som introdusert i:

 • Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Reservasjoner, begrensninger og reserver – Reserver

«Reservekonto» 

Se heller «reservekonto», som introdusert i:

 • Om kontoen din – Reservere og bruke en PayPal-saldo – Reservekonto

«Løsningssenter» 

Se heller «Løsningssenter», som introdusert i:

 • Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Reservasjoner, begrensninger og reserver – Hva er reservasjoner, begrensninger og reserver?

Se også retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse.

«Resten av EU»

Ikke lenger i bruk eller definert.

«Restriksjonsbelagte aktiviteter»

Se heller «restriksjonsbelagte aktiviteter», som introdusert i:

 • Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Restriksjonsbelagte aktiviteter

«Reversering» 

Se heller «reservering», som introdusert i:

 • Motta betalinger – Refusjon og reversering av betalinger – Reverseringer

«Selger» og «Forhandler» 

Se heller «selger» og «forhandler» slik de er brukt i hele brukeravtalen.

«Sende penger» 

Se heller «sende penger», som introdusert i:

 • Foreta en betaling – Generelle bestemmelser for å betale – Betalingsinstruksjoner

«Tjenester» 

Se heller «PayPal-tjenester» eller «våre tjenester» slik de er brukt i hele brukeravtalen.

«Avviker vesentlig fra beskrivelsen» 

Se heller «avviker vesentlig fra beskrivelsen» eller «AVFB», som ble introdusert i retningslinjene for PayPals kjøperbeskyttelse, og som også har koblinger fra følgende avsnitt i brukeravtalen:

 • Foreta en betaling – PayPals kjøperbeskyttelse

 • Motta betalinger – Virkningen av PayPals kjøperbeskyttelse for selgere

«Særskilte finansieringsordninger» 

Se heller «særskilte finansieringsordninger», som introdusert i:

 • Foreta en betaling – Finansiere betalingen – Særskilte finansieringsordninger

«Transaksjonsrisiko» (henvises til sammen med «risiko eller eksponering knyttet til kontoen din»)

Se heller listen over vanlige situasjoner som er oppført i:

 • Restriksjonsbelagte aktiviteter og reservasjoner – Reservasjoner, begrensninger og reserver – Reservasjoner

«Uautorisert betaling» (bare omtalt i avsnitt 11)

Se heller «Uautorisert betaling», som introdusert og brukt bare i retningslinjer for PayPals selgerbeskyttelse.  Koblinger til disse retningslinjene fra:

 • Motta betalinger – PayPals selgerbeskyttelse

«Unik identifikator» 

Se heller «forespørsel om obligatorisk informasjon» slik det brukes i:

 • Foreta en betaling – Generelle bestemmelser for å betale – Når vi kan nekte å foreta betalingen

«Storbritannia» eller «UK» 

Ikke lenger definert

«Bruker», «du» eller «din/ditt/dine» 

Se heller «bruker», «du» eller «din/ditt/dine» i hele brukeravtalen.

«Bekreftet» 

Se heller dine forpliktelser i:

 • Andre juridiske vilkår – Våre rettigheter – Informasjon om deg