An toàn hơn với mọi giao dịch.

Thanh toán bằng PayPal - phương thức thanh toán đơn giản và an toàn hơn.

Mua sắm thuận tiện

Mua sắm chỉ trong vài cú nhấp chuột. Chỉ cần nhập email và mật khẩu của bạn khi thanh toán bằng PayPal.

Tự tin mua sắm

Bạn sẽ được hoàn tiền cho những giao dịch mua hàng khi không nhận được hàng hoặc hàng hóa không giống mô tả theo chính sách Bảo vệ người mua PayPal.

Mua sắm an toàn hơn

Người bán của bạn nhận tiền thanh toán chứ không phải là thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin tài chính khác.