NÂNG CẤP TOÀN CẦU GIÚP BẢO MẬT

Hãy giúp chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn theo tiêu chuẩn mã hóa toàn cầu bằng cách cập nhật trình duyệt chậm nhất là ngày tháng 6 năm 2018. Phiên bản lỗi thời khiến bạn dễ gặp rủi ro trực tuyến hơn. Đừng lo, cập nhật này không mất nhiều thời gian.

Cập nhật trình duyệt dành cho cá nhân Nâng cấp cài đặt dành cho doanh nghiệp

Toàn bộ việc này là gì?

Chúng tôi đang tăng cường giao thức mã hóa bảo mật để đáp ứng Tiêu chuẩn Bảo mật Dữ liệu PCI (PCI DDS) mới mà tất cả các ngân hàng và dịch vụ thanh toán điện tử yêu cầu. Mã hóa bảo mật được nâng cấp này chỉ tương thích với trình duyệt web mới. PayPal cũng như các trang thương mại điện tử khác sẽ không còn hỗ trợ phiên bản lỗi thời sau ngày tháng 6 năm 2018.


Điều này có ý nghĩa gì với bạn?

Toàn bộ thông tin tài chính của bạn vẫn an toàn trong khi nâng cấp. Bạn chỉ cần cập nhật trình duyệt cho mỗi thiết bị mà bạn đang sử dụng PayPal trên đó. Nâng cấp này không chỉ giúp giảm nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu mà còn đảm bảo rằng:

• Kết nối giữa bạn và trang web là riêng tư
• Cả danh tính của bạn và của trang web đều có thể được xác thực
• Giao dịch và thông tin của bạn diễn ra trên mạng được mã hóa


Điều gì sẽ xảy ra nếu điện thoại di động hoặc trình duyệt web không được nâng cấp sau ngày tháng 6 năm 2018?

Nếu bạn vẫn sử dụng trình duyệt lỗi thời, bạn sẽ không còn có thể sử dụng tài khoản PayPal hoặc thanh toán qua PayPal nữa. Bạn cũng sẽ gặp khó khăn với thanh toán trực tuyến trên các trang thương mại điện tử khác.

Nâng cấp trình duyệt để có trải nghiệm tốt hơn

Cá nhân

Nếu bạn sử dụng PayPal để mua sắm trực tuyến hoặc thanh toán

Kinh doanh

Nếu bạn sử dụng PayPal cho doanh nghiệp hoặc công việc tự do