เครือข่าย VeriSign Identity Protection คืออะไร


เครือข่าย VeriSign Identity Protection (VIP) ช่วยให้คุณมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่ง เมื่อคุณเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ที่มีโลโก้ของ VIP ด้วย PayPal Security Key ของคุณ (คุณสามารถสั่งซื้อ PayPal Security Key ได้จากข้อมูลบัญชีของคุณ)