แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขายสินค้า

ข้อพิพาทนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ตั้งแต่ความล่าช้าในการจัดส่งไปจนถึงสินค้าเสียหาย หรือมีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น PayPal จึงเปิดช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและประสบผลสำเร็จ

1

เมื่อเราแจ้งให้คุณทราบว่ามีข้อพิพาทแล้ว เราจะพักเงินจำนวนที่เป็นปัญหานั้นไว้ชั่วคราว

2

เข้าสู่ระบบแล้วไปที่ ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย เพื่อดูรายละเอียดของปัญหาที่แจ้งเข้ามา และติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

3

ถ้าไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทนั้นได้ภายใน 20 วัน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถยกระดับเป็นข้อเรียกร้องได้เพื่อให้เราเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย

การสื่อสารคือกุญแจสำคัญ

ลูกค้าอาจยื่นข้อพิพาทเนื่องจากไม่ได้รับสินค้าที่สั่งซื้อไป หรือได้รับสินค้าที่แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน หรือในบางครั้งข้อพิพาทอาจเกิดจากมีการใช้งานบัญชีของผู้ซื้อโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยส่วนใหญ่แล้ว การติดต่อสื่อสารคือกุญแจสำคัญในการลดโอกาสที่จะเกิดข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท และการปฏิเสธการชำระเงิน และเราก็มีคำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ ที่น่าจะช่วยคุณได้

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในขั้นต่อไป

  1. ถ้ามีการยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้องภายใน 180 วันนับจากวันทำรายการ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล
  2. เราจะตรวจสอบปัญหาและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากทั้งคุณและผู้ซื้อ โปรดเก็บหลักฐานการจัดส่งและ/หรือนำส่งสินค้าไว้ใช้อ้างอิง
  3. เราจะตรวจสอบข้อเรียกร้องส่วนใหญ่ภายใน 10-14 วันหรือน้อยกว่านั้น แต่ในบางกรณีอาจต้องใช้เวลาในการสรุปผลการตัดสินข้อเรียกร้องถึง 30 วัน (หรือนานกว่านั้น) ซึ่งถ้าเราตัดสินให้คุณเป็นฝ่ายชนะ คุณก็ไม่ต้องต้องคืนเงินหรือตีคืนการชำระเงิน แต่ถ้าผู้ซื้อเป็นฝ่ายชนะ เราอาจตีคืนเงินจากบัญชีของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีสิทธิ์ตามนโยบายคุ้มครองผู้ขายหรือไม่

ลดโอกาสที่จะเกิดการฉ้อโกง

เราเพิ่มมาตรการความปลอดภัยเพื่อปกป้องคุณจากกรณีการชำระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการตีคืนเนื่องจากสงสัยว่าจะมีการฉ้อโกง และกรณีที่อ้างว่าไม่ได้รับสินค้า

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองผู้ขาย