จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ซื้อจ่ายเงินตามคำขอเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้ว

เมื่อผู้ซื้อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว:

  • เราจะส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบ
  • เงินจะปรากฏในยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ
  • คำขอเรียกเก็บเงิน/ใบแจ้งหนี้ของคุณจะถูกระบุเป็น "เสร็จสมบูรณ์แล้ว" ในหน้าประวัติการทำรายการค่ะ