PayPal (Europa)
Om oss
Hanteringspanel
I media
Juridiska omnämnanden
Jobb
Pressmeddelanden
Kontakta oss
 

Juridiska omnämnanden


PayPal-tjänsten erbjuds av:
PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. (“PayPal Europe”)
5 vån
22–24 Boulevard Royal
L–2449, Luxemburg
(+ 352) 27 302 143 (kundtjänst på lokalt språk är tillgänglig via vårt Servicecenter)

PayPal Europe har licens som kreditinstitution i Luxemburg enligt Article 2 i lagen från 5 april 1993 om den ekonomiska sektorn (nedan "lag ") och står under övervakning av Luxemburgs kontrollmyndighet, Commission de Surveillance du Secteur Financier, med registrerat kontor i L-1150 Luxemburg.

Eftersom tjänsten som tillhandahålls av PayPal Europe begränsas till e-pengar, vilket inte kvalificerar som en insättning eller investeringsservice enligt lagen, skyddas inte PayPals kunder enligt Luxemburgs depositionsgaranti, som utgetts av Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL).

Klagomål


Ring vårt Servicecenter vid brådskande problem.