Policyuppdateringar

 

>> Juridiska alla juridiska avtal

>> Visa tidigare policyuppdateringar

Policyuppdateringar

 

 

Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal
Utfärdat: 31 maj 2018 (datum för ikraftträdande finns i de enskilda avtalen)

Läs det här dokumentet.

Vi ändrar de juridiska avtal som reglerar din relation med PayPal. 

Vi uppmanar dig att noggrant gå igenom det här meddelandet så att du får reda på vilka ändringar som görs.

Du behöver inte göra någonting för att godta förändringarna eftersom de automatiskt träder i kraft nedanstående startdatum. Om du beslutar dig för att inte godta dem kan du meddela oss före ovanstående datum om att du vill avsluta ditt konto med omedelbar verkan så att du slipper betala fler avgifter.


Läs de aktuella användaravtalen


Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.
Gäller från: 31 augusti 2018

Du kan hitta PayPals ändrade användaravtal nedanför den aktuella versionen av avtalet genom att klicka här eller gå till den via Användaravtal eller Juridiska avtal längst ner på de flesta PayPal-sidor.

1.  Andra förändringar

Delar av PayPals användaravtal har ändrats för att korrigera smärre typografiska fel.

 

Avisering om ändring av PayPals policy för godtagbar användning.
Gäller från: 31 augusti 2018

Du kan hitta PayPals ändrade policy för godtagbar användning nedanför den aktuella versionen av policyn genom att klicka här eller gå till den via Användaravtal eller Juridiska avtal längst ner på de flesta PayPal-sidor.

1. Hat, våld, rasdiskriminering och ekonomisk exploatering vid brottslig handling


Vi förtydligar bestämmelserna för hat, våld, rasdiskriminering och ekonomisk exploatering vid brottslig handling i PayPals policy för godtagbar användning.  Den bestämmelsen ändras enligt följande (i sammanhang med grundklausuler och med tillagda segment understrukna):


”Du får inte använda PayPal-tjänsten för aktiviteter som: ... 2. involverar transaktioner som rör ... (f) främjande av hat, våld, rasistisk intolerans eller andra former av intolerans som är diskriminerande eller ekonomisk vinning av brottslig handling ...”