>> Visa alla juridiska avtal

>> Visa tidigare policyuppdateringar

Policyuppdateringar

Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

Utfärdat: 16 juni 2020

Läs det här dokumentet.

Vi ändrar de juridiska avtalen som reglerar din relation med PayPal.

Vi rekommenderar att du noggrant granskar nedanstående meddelanden så att du känner till de kommande ändringarna.

Du behöver inte göra något mer eftersom ändringarna kommer att ske automatiskt den

 

14 September 2020.

 

Om du föredrar att avvisa dessa ändringar och avsluta ditt konto, kan du göra det före datumet för ikraftträdandet den 14 september 2020 utan att behöva betala n¨ågra ytterligare avgifter.

Alla ändringar och uppdateringar av villkoren på den här sidan är markerade i kursiv stil. Markeringarna gör det enklare att spåra ändringarna och uppdateringarna.

Språkliga ändringar som gjorts för att korrigera eller ta bort stavfel och grammatiska fel eller ändringar i formateringen är inte markerade. Detta gäller även ställen där vi har korrigerat eller standardiserat numrering och referenser.

 

Uppdateringar av PayPals användaravtal

Gäller från: 14 september 2020

·       Klicka HÄR om du vill visa en uppdaterad kopia av ändringarna.

Du kan hitta den aktuella versionen av PayPals användaravtal genom att klicka här eller på ”Juridiskt” eller ”Villkor” på sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

 

Göra en betalning –Köparskydd

I det här avsnittet har vi återinfört PayPals köparskydd i användaravtalet och omformulerat villkoren för global anpassning.

 

Ta emot betalningar – PayPals säljarskydd

I det här avsnittet har vi infört regler för Handlartaxa för global justering.

 

Schema 1: Avgiftstabell

A2.4./A2.5. Ta emot betalningar personligen genom QR-koder

Vi har infört det nya avsnittet A2.4./A2.5. i vår avgiftstabell, som beskriver de avgifter som kommer att gälla för (tillfälliga) säljare för att ta emot betalningar genom vår nya QR-kodlösning.