Policyuppdateringar

 

>> Visa alla juridiska avtal

>> Visa senaste policyuppdateringar

Policyuppdateringar

 

På den här sidan ger vi våra användare information i förväg om viktiga ändringar av vår tjänst, av användaravtalet eller av andra policyer. På den här sidan visas policyuppdateringar som kommer att träda i kraft framöver. Gå till "Visa senaste policyuppdateringar" om du vill läsa tidigare policyuppdateringar.

 

Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

Utfärdat: 27 januari 2017 (startdatum finns i de enskilda avtalen nedan)

 

Läs det här dokumentet.

Vi ändrar de juridiska avtal som reglerar din relation med PayPal. 

Vi uppmanar dig att noggrant gå igenom det här meddelandet så att du får reda på vilka ändringar som görs.

Du behöver inte göra någonting för att godta förändringarna eftersom de automatiskt träder i kraft nedanstående startdatum. Om du beslutar dig för att inte godta dem kan du meddela oss före ovanstående datum att du vill avsluta ditt konto (https://www.paypal.com/se/cgi-bin/?&cmd=_close-account) med omedelbar verkan så att du slipper betala fler avgifter.

Vi hoppas ändå att du fortsätter att använda PayPal och drar nytta av följande fördelar:

Det är snabbare

Du behöver inte skriva in dina kortuppgifter varje gång du betalar, så du kan betala snabbare på nätet.

Det är smidigare

PayPal är en av de mest populära nätbetalningsmetoderna i Sverige, eftersom det är smartare att betala på nätet med bara ett par klick. Allt du behöver är din e-postadress och ett lösenord.

Läs de aktuella juridiska avtalen


Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.

Startdatum: 27 april 2017

 

Du kan hitta det ändrade PayPal-användaravtalet nedanför den aktuella versionen av avtalet om du klickar här eller går till det via "Användaravtal" eller "Juridiska avtal" längst ner på de flesta PayPal-sidor.

 1. Betalningsalternativ
  Vi har lagt till ett nytt avsnitt, 3 (Betalningsalternativ), där följande befintliga avsnitt kombinerats, arrangerats om och ändrats:
  • 3.4 (Standardbetalningsalternativ);
  • 3.5 (Favoritbetalningsmetod);
  • 3.6 (Begränsningar av betalningsalternativ);
  • 3.7 (Banköverföringar); och
  • 3.13 (Kortinformation),

  till ett stycke som ytterligare klargör (bland annat) hur betalningsalternativ kan väljas och användas (och hur särskilda betalningsalternativ kan användas) när du fyller på ditt saldo med e-pengar.

  Avsnitt 3.6 behandlar främst hur en favoritbetalningsmetod kan väljas och användas för en betalningsorder. I sådana fall används e-pengar som erhållits från dina tillämpliga särskilda betalningsalternativ och ditt befintliga saldo (i den ordningen) innan e-pengar erhålls från din favoritbetalningsmetod för att täcka en betalningsorder. 

  Efter att PayPal har implementerat ett nytt ramverk för betalningsalternativ (som PayPal, efter eget gottfinnande, ska informera ytterligare om på sidan Policyuppdateringar som går att komma åt via Användaravtal långt ner på de flesta PayPal-sidor den 27 april 2017 eller senare) kan PayPal använda din favoritbetalningsmetod för att erhålla e-pengar för att täcka vissa betalningsorder, även om du har ett befintligt saldo, i enlighet med resten av PayPals användaravtal.

  Det nya avsnittet 3 lyder som följer:

  "3. Betalningsalternativ.

  3.1 Koppla ett betalningsalternativ. Du kan koppla eller koppla bort ett betalkort, ett förbetalt kort (i vissa fall), ett bankkonto och/eller PayPal Credit som betalningsalternativ för ditt konto. Se till att informationen om ditt betalningsalternativ är aktuell (dvs. betalkortsnummer och utgångsdatum). Om informationen ändras kan vi uppdatera den enligt anvisningar från din bank eller kortutfärdare utan att du behöver göra något.

  Du kan välja att bekräfta ditt kort eller bankkonto, så att vi kan få bekräftat att kortet eller bankkontot är giltigt och att du är innehavaren. Vi kan låta dig göra det genom att du följer processen Koppla och bekräfta kort (för kort) eller processen Bekräfta bankkonto (för bankkonton) eller andra processer som vi kan informera dig om eller som vi kan publicera då och då.

  3.2 Kort. Genom att koppla ett betalkort eller (i vissa fall) förbetalda kort som betalningsalternativ ger du PayPal löpande behörighet att automatiskt debitera kortet med det belopp som krävs för att köpa e-pengar till ditt saldo så att en betalningsorder täcks (plus transaktionsavgifter som betalas till oss) när kortet är det tillämpliga betalningsalternativet för den betalningsordern i enlighet med detta avtal. Du kan avsluta den löpande behörigheten för ett kort genom att ta bort det som betalningsalternativ i din kontoprofil.

  3.3 Bankkonton. Genom att koppla ditt bankkonto som betalningsalternativ ger du PayPal löpande behörighet (enligt villkoren i fullmakten som används av din bank för att skapa och upprätthålla behörigheten) att automatiskt debitera ditt bankkonto med det belopp som krävs för att köpa e-pengar till ditt saldo:

  • krävs för att täcka en betalningsorder till en annan användare (plus transaktionsavgifter som betalas till oss) när bankkontot är det tillämpliga betalningsalternativet för betalningsordern i enlighet med detta avtal: eller
  • när du använder funktionen Överföra pengar i ditt kontogränssnitt.

  Du ger PayPal rätt att sända alla eventuella debiteringar som du har godkänt på nytt om de tillbakavisas på grund av otillräckliga eller ej inkasserade medel. Om du avbryter en direktdebitering (inklusive, utan begränsningar, SEPA-direktdebiteringar) går du med på att gottgöra oss för värdet på eventuella varor eller tjänster som du har förbrukat med intäkterna från den direktdebiteringen.

  Du samtycker till att PayPal, när PayPal får en betalning från ditt bankkonto för att skaffa e-pengar till ditt konto, kan reservera pengarna på ditt reservkonto så länge som PayPal bedömer att det föreligger en NSF-risk. I sådana fall kommer e-pengarna inte att bli tillgängliga för dig på ditt betalningskonto (inklusive för genomförandet av eventuella betalningsorder som bankbetalningen skulle täcka) förrän PayPal bedömer att NSF-risken inte föreligger längre. Fram till dess kommer betalningen att visas som inte slutförd i din kontoinformation. PayPal har inte all information som behövs för att ge dig tillgång till pengarna från din bankbetalning förrän vi fastställt att NSF-risken inte längre föreligger.

  PayPal förbehåller sig rätten att kräva att du finansierar den begärda betalningen med ditt bankkonto för att minska riskerna (inklusive, utan begränsning, NSF-risken) i samband med din betalningsorder.

  3.4 SEPA-direktdebitering (för användare med registrerade adresser i Cypern, Estland, Grekland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Slovakien och Slovenien): När PayPal har börjat använda fullmakter för SEPA-direktdebitering i det land där du bor, ger du PayPal en sådan fullmakt varje gång du registrerar ett bankkonto hos PayPal. Detsamma gäller när du betalar med ett nytt bankkonto för första gången. Du, och endast du, kan komma åt fullmakten och dess referensnummer (MRN) när som helst i din PayPal-kontoprofil. Där kan du även avbryta eller ändra fullmakten för framtida transaktioner.

  När du gör en elektronisk överföring från ditt bankkonto till PayPal via SEPA-direktdebitering ger du PayPal tillstånd att använda fullmakten och dra beloppet från ditt bankkonto enligt beskrivningen i avsnitt 3.4. Du ger även din bank tillåtelse att ordna betalning till PayPal. Du kan begära återbetalning från banken när som helst i upp till åtta veckor efter det datum då SEPA-direktdebiteringen genomfördes enligt bankens regler och villkor.

  PayPal kommer att informera dig om beloppet för SEPA-direktdebiteringen och tidsramen för när PayPal drar beloppet från bankkontot tillsammans med inköpsbekräftelsen. Om PayPal skickar om en förfrågan om SEPA-direktdebitering på grund av återkallande av den ursprungliga betalningen ges ingen (extra) information om beloppet och tidsramen före förfrågan skickas på nytt.

  3.5 Särskilda betalningsalternativ: Vissa betalningar kan göras med särskilda betalningsalternativ som är kopplade till ditt konto. Det kan gälla till exempel handlares särskilda saldon, presentkort eller andra betalningsalternativ i kampanjer. Användningen och prioriteringen av dessa sker enligt ytterligare regler och villkor mellan dig och PayPal ("Särskilda betalningsalternativ"). Din kontoöversikt kan visa det beräknade beloppet som finns tillgängligt i dina särskilda betalningsalternativ för att när som helst betala kvalificerade betalningar. Beloppet utgör inte e-pengar, anses inte vara en del av ditt saldo och kan inte lösas in mot kontanter. Det representerar bara det belopp i e-pengar som PayPal erbjuder att utfärda och kreditera till ditt PayPal-konto vid tiden för (och endast för direktöverföring av) en kvalificerad PayPal-betalning som lyder under (och endast för perioden som är angiven i) ytterligare regler och användarvillkor för det särskilda betalningsalternativet. Om din PayPal-betalning från ett särskilt betalningsalternativ upphävs (inklusive, utan begränsningar, återkallas) av någon anledning vid ett senare tillfälle, behåller PayPal det belopp som representerar den del av PayPal-betalningen som gjordes från det särskilda betalningsalternativet och (förutsett att det särskilda betalningsalternativet inte redan har förfallit) återupptar det särskilda betalningsalternativet.

  3.6 Favoritbetalningsmetod. Du kan välja ett av betalningsalternativen på ditt konto som favoritbetalningsmetod för införskaffande av e-pengar på ditt saldo för att täcka en betalningsorder i enlighet med det här avtalet. PayPal kan då och då låta dig välja en favoritbetalningsmetod för vissa framtida betalningsorder i dina kontoinställningar på www.paypal.com. Det kan finnas tillfällen när din favoritbetalningsmetod inte kan användas, beroende på vilken sorts betalningsmetod det rör sig om, vilken typ av betalningsorder som den används för att betala eller mottagaren (se även avsnitt 3.8). Till exempel (exemplen är inte uttömmande):

  1. du väljer ett betalkort som har upphört att gälla;
  2. det finns ett särskilt betalningsalternativ som kan täcka betalningsordern istället och då kan PayPal kan använda det särskilda betalningsalternativet för att införskaffa e-pengar som täcker betalningsordern innan din favoritbetalningsmetod används; eller
  3. du har ett befintlig saldo som kan täcka betalningsordern istället och då kan PayPal använda det befintliga saldot (efter eventuellt tillgängliga särskilda betalningsalternativ) till e-pengarna för att täcka betalningsordern innan din favoritbetalningsmetod används.

  Efter att PayPal har implementerat det relevanta ramverket (som PayPal, efter eget gottfinnande, ska informera ytterligare om på sidan Policyuppdateringar som går att komma åt via Användaravtal långt ner på de flesta PayPal-sidor den 27 April 2017 eller senare)

  kan PayPal låta bli att tillämpa avsnitt 3.6.c. och använda din favoritbetalningsmetod för införskaffande av e-pengar för att täcka vissa betalningsorder även om du har ett befintlig saldo, i enlighet med det här avtalet.

  3.7 Har ingen favoritbetalningsmetod valts/är ingen favoritbetalningsmetod tillgänglig? Om du inte har valt en favoritbetalningsmetod eller om din favoritbetalningsmetod inte är tillgänglig införskaffar PayPal e-pengar till ditt saldo för att täcka din betalningsorder från följande betalningsalternativ i följande ordning i mån av möjlighet:

  1.

  Särskilda betalningsalternativ

  2.

  Befintligt saldo

  3.

  Standardbetalningsalternativ

  Används i följande ordning (i den mån de aktuella betalningsalternativen är tillgängliga för användning med ditt konto):

  1. PayPal Credit – i förekommande fall
  2. PayPal-märkta betalkort – i förekommande fall
  3. PayPal-märkta kreditkort – i förekommande fall
  4. Betalkort
  5. Betalkort

  3.8 Begränsningar av betalningsalternativ. I syfte att hantera riskerna kan PayPal begränsa hur många betalningsalternativ som är tillgängliga för en transaktion. Om vi begränsar ett betalningsalternativ meddelar vi dig att det finns en risknivå som är högre än normalt för betalningen (till exempel och utan begränsning, en risk för att betalningen bestrids som obehörig). En sådan avisering innebär inte att någondera parten i transaktionen agerar på ett oärligt eller bedrägligt sätt. Det innebär att det kan finnas en risknivå som är högre än normalt associerad med betalningen. Betalningsalternativ kan även begränsas om du gör en PayPal-betalning via vissa tredjepartswebbplatser eller tredjepartsprogram. Du kan bara finansiera PayPal-betalningar med ditt befintliga saldo vid PayPal-företagsbetalningar.

  Om dina betalningsalternativ är begränsade kan du välja att fortsätta med transaktionen om du förstår att du kan ha färre möjligheter att lösa en eventuell tvist om transaktionen inte faller väl ut (t.ex. om ett av dina betalningsalternativ är ditt betalkort men du inte kan finansiera en PayPal-betalning med betalkort på grund av en begränsning av betalningsalternativen, kommer du inte att ha rätt till chargeback för PayPal-betalningen)."

 1. Din betalningsorder för en betalning till en annan användare eller för en överföring till bankkonto
  Vi har lagt till de nya avsnitten 4.2 och 4.3 för att klargöra de anvisningar och godkännanden som du ger i samband med e-pengar på ditt saldo när du skickar en betalningsorder för en betalning till en annan användare eller för en överföring till bankkonto. De nya avsnitten 4.2 och 4.3 lyder som följer:

  "4.2 Betalningsorder för en betalning till en annan användare. Enligt villkoren i detta avtal är en betalningsorder för en betalning till en annan användare (oavsett om det är en betalning för en privat eller kommersiell transaktion) dina anvisningar och din tillåtelse till oss att överföra e-pengar från betalningskontoelementet av ditt saldo till användaren enligt instruktionerna i betalningsordern. Om du inte har tillräckligt med pengar eller har valt en favoritbetalningsmetod ber du oss också att införskaffa pengar för din räkning från din tillämpliga betalningsmetod och utfärda e-pengar till betalningskontoelementet av ditt saldo, så att betalningen kan göras.

  4.3 Betalningsorder för en överföring till bankkonto. Enligt villkoren i detta avtal är en betalningsorder för en överföring till bankkonto från ett PayPal-konto dina anvisningar och din tillåtelse till oss att lösa in e-pengar från ditt saldo. Avsnitt 6 gäller vidare den här typen av betalningsorder."

 1. Upphäva gränser (skicka, ta emot och överföra till bankkonto)
  Vi har ändrat:
  • det nya avsnittet 4.5 (Överföringsgränser) (framtaget från de befintliga avsnitten 3.2 (Överföringsgränser) och 3.3 (Upphäva din överföringsgräns));
  • det nya avsnittet 5.1 (Upphäva din mottagningsgräns) (framtaget från det befintliga avsnittet 4.1); och
  • avsnitt 6.3 (Upphäva din överföringsgräns),

  så att de lyder som följer (med understrukna tillägg):

  "4.5 Överföringsgränser. Om du har en periodisk överföringsgräns på ditt konto kan du visa den genom att logga in på ditt konto och klicka på länken Visa kontogränser på sidan Översikt. Vi kan, efter eget gottfinnande (för att exempelvis, men inte begränsat till, begränsa bedrägeri- eller kreditrisker), införa gränser för det belopp som du kan överföra genom vår tjänst. Om du vill ta bort överföringsgränsen måste du följa anvisningarna som vi kommer att meddela dig eller publicera då och då (vilket vi kan beskriva i din kontoöversikt).

  5.1 Upphäva din mottagningsgräns. Om du har en mottagningsgräns för ditt konto kan du visa den genom att logga in på ditt konto och klicka på länken Visa kontogränser i Översikt. Vi kan, efter eget gottfinnande (för att exempelvis, men inte begränsat till, begränsa bedrägeri- eller kreditrisker), införa gränser för det belopp som du kan ta emot genom vår tjänst. Om du vill ta bort mottagningsgränsen måste du följa anvisningarna som vi kommer att meddela dig eller publicera då och då (vilket vi kan beskriva i din kontoöversikt).

  6.3 Upphäva din överföringsgräns. Om du vill ta bort gränsen för överföring till bankkonto måste du följa anvisningarna som vi kommer att meddela dig eller publicera då och då (vilket vi kan beskriva i din kontoöversikt)."

 1. Risk för återkallanden, chargebacks och krav
  Det nya avsnittet 5.3 (Risk för återkallanden, chargebacks och krav) (det befintliga avsnittet 4.3) har ändrats för att klargöra att du när du tar emot en betalning är ansvarig gentemot PayPal för hela betalningsbeloppet samt eventuella kostnader som vi ådrar oss (till exempel när banker debiterar oss för återkallande) och eventuella avgifter om betalningen senare ogiltigförklaras av något skäl. Det ändrade nya avsnittet 5.3 lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

  "5.3 Risk för återkallanden, chargebacks och krav. Mottagande av en betalning till ditt PayPal-konto är inte detsamma som att pengarna är tillgängliga att använda. Ett meddelande om att e-pengar har skickats till dig är inte detsamma som att du har mottagit e-pengar på ditt konto såvida du inte har godkänt betalningen. Du bekräftar och samtycker till att en betalningstransaktion är slutförd och har tagits emot av dig även om transaktionen blir föremål för återkallande, chargeback, krav eller reservation. När du mottar en betalning är du ansvarig gentemot PayPal för hela betalningsbeloppet samt alla eventuella kostnader som vi ådrar oss och eventuella avgifter om betalningen senare ogiltigförklaras av något skäl. Utöver annat ansvar är du, i händelse av Återkallande eller om du förlorar en Chargeback eller ett Krav och inte har rätt till betalning enligt Programmet för Säljarskydd, skyldig PayPal ett belopp motsvarande Återkallandet, Chargebacken eller Kravet samt våra Avgifter enligt Schema 1 (inklusive Avgift för Chargeback i tillämpliga fall) och PayPal drar i sådana fall av det aktuella beloppet från ditt Saldo. Om avsändaren av en betalning ansöker om chargeback är det kreditkortsföretaget, inte PayPal, som avgör vem som vinner chargeback-tvisten. Mer information om chargebacks finns i avsnittet om säker försäljning i texten om chargeback. Gå till Säkerhet på vår webbplats."

 1. Din återbetalningspolicy, sekretesspolicy och säkerhet.
  Vi har ändrat det nya avsnittet 5.7 (det befintliga avsnittet 4.7 (Din återbetalningspolicy och sekretesspolicy)) för att klargöra dina skyldigheter vad gäller offentliggörande av din sekretesspolicy, dina skyldigheter avseende säkerhetsstandarder och våra rättigheter i fall då vi har fastställt att det har skett (eller att det finns en rimlig sannolikhet att det skett) ett säkerhetsbrott på din webbplats eller i dina system som kan resultera i obehörigt utlämnande av kunduppgifter. Det ändrade nya avsnittet 5.7 lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

  "5.7 Din återbetalningspolicy, sekretesspolicy och säkerhet. Om du säljer varor eller tjänster rekommenderar vi att du har en returpolicy och sekretesspolicy som du publicerar på din webbplats. Din sekretesspolicy måste uttryckligen och tydligt ange att alla PayPal-transaktioner lyder under PayPals sekretesspolicy. Du måste använda rimliga administrativa, tekniska och fysiska åtgärder för att upprätthålla säkerheten och sekretessen för alla PayPal-uppgifter och all PayPal-information, inklusive data och information om PayPal-användare och PayPal. Förutom våra rättigheter enligt avsnitt 10.2, där vi fastställer att det har skett eller att det finns en rimlig sannolikhet för ett säkerhetsbrott på din webbplats eller i dina system som kan resultera i obehörigt utlämnande av kunduppgifter, kan vi vidta andra åtgärder som vi anser vara nödvändiga och/eller kräva att du ger oss information om ett sådant brott."

 1. Avtalsperiod och avslutande av kontot
  Avsnitt 7 (Avtalsperiod och avslutande av kontot) har ersatts med ett nytt avsnitt (där delar av de befintliga avsnitten 10.3 (Kontoavslut och begränsad åtkomst) och 15.6 (Fullständigt avtal och rättigheter för tredje part) har införlivats)) för att klargöra hur ditt konto kan avslutas och vad som händer när kontot avslutats. Det ändrade avsnittet 7 förtydligar också (bland annat) att följande gäller när ditt konto har avslutats:
  • Användaravtalet för PayPal sägs upp, men gäller även efter avslutandet i den mån och så länge som PayPal behöver för att ta hand om avslutandet av kontot och följa tillämpliga lagar och regler.
  • Du förblir ansvarig för alla utestående skyldigheter enligt PayPals användaravtal i samband med ditt konto före avslutandet.
  • Vi kan stänga av, begränsa eller avbryta din åtkomst till eller användning av tjänster, webbplatser, program och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av tjänsterna) som drivs av oss eller på uppdrag av oss eller vissa av eller alla våra tjänster.
  • PayPal kan behålla din kontoinformation i sin databas för att uppfylla sina lagliga förpliktelser.
  • PayPal kan behålla ditt saldo efter avstängningen i den mån och under den tid som PayPal rimligen kan kräva för att skydda sig och/eller en tredje part mot risken för återkallanden, chargebacks, krav, avgifter, böter, viten och andra skyldigheter, oavsett dessas art. Du kan när som helst ta ut eventuella obestridda pengar som PayPal reserverat.

  Det nya avsnittet 7 lyder som följer:

  "7. Avtalsperiod och avslutande av kontot

  Det här avtalet startar när du registrerat dig för ett PayPal-konto och upphör när ditt konto har avslutats av någon anledning, men gäller även efter upphörandet i den mån och så länge som vi behöver för att ta hand om avslutandet av kontot och följa tillämpliga lagar och regler (inklusive, utan begränsning, avsnitt 1, 7, 8, 10, 14, 15, 16 och schema 1).

  Du kan när som helst avsluta ditt konto genom att logga in på ditt konto, klicka på "Min profil", klicka på länken "Avsluta konto" och sedan följa anvisningarna. Mer information finns i <PayPal Help Centre>.

  Vi kan avsluta ditt konto när vi finner det lämpligt genom att underrätta dig om detta minst två månader i förväg. Vi kan också avsluta ditt konto när som helst om:

  • du bryter mot villkoren i det här avtalet och/eller vi har rätt att avsluta ditt konto enligt avsnitt 10.2.
  • du inte använder ditt konto på tre år, eller
  • vi misstänker att ditt konto har använts utan ditt tillstånd.

  Om vi bestämmer oss för att avsluta ditt konto meddelas du om att kontot avslutats och där så är möjligt anges skälen till att vi avslutar ditt konto, och du ges möjlighet att ta ut eventuella obestridda pengar som vi har reserverat.

  När ditt konto har avslutats gäller följande:

  • Vi kan avbryta alla utestående transaktioner och du förlorar alla eventuella saldon kopplade till särskilda betalningsalternativ.
  • Vi kan stänga av, begränsa eller avbryta din åtkomst till eller användning av tjänster, webbplatser, program, system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av tjänsterna) som drivs av oss eller på uppdrag av oss eller vissa av eller alla våra tjänster.
  • Du förblir ansvarig för alla utestående skyldigheter enligt det här användaravtalet i samband med ditt konto före avslutandet.
  • Vi kan behålla din kontoinformation i vår databas för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.
  • Vi kan behålla ditt saldo efter avstängningen i den mån och under den tid som vi rimligen kan kräva för att skydda PayPal och/eller en tredje part mot risken för återkallanden, chargebacks, krav, avgifter, böter, viten och andra skyldigheter, oavsett dessas art. Efter denna tid kommer du att kunna ta ut eventuella obestridda pengar som vi har reserverat. Kontakta PayPals kundtjänst om du har några frågor om pengar som reserverats på ditt konto efter att det avslutats.

  Om du är juridiskt ombud för en oförmögen eller avliden kontoinnehavare ber du oss om hjälp via våra hjälpsidor på webbplatsen."

 1. Begränsade aktiviteter
  Avsnitt 9.1w, 9.1x, 9.1z och 9.1ab har ändrats för att klargöra hur begränsade aktiviteter anses uppkomma till följd av vissa åtgärder som du vidtar (eller försummelser som du gör) angående vår infrastruktur eller våra webbplatser, program och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av tjänsterna) som drivs av oss eller på uppdrag av oss, någon av tjänsterna eller andra användares användning av någon av tjänsterna och eventuella data eller uppgifter.
  Det nya avsnittet 9.1.aj läggs också till så att det blir en begränsad aktivitet att drabbas av (eller göra så att vi fastställer att det finns en rimlig sannolikhet att drabbas av) ett säkerhetsbrott på din webbplats eller i dina system som kan resultera i obehörigt utlämnande av kunduppgifter.
  De ändrade avsnitten 9.1w, 9.1x 9.1z och 9.1ab och det nya avsnittet 9.1aj lyder som följer (visas i sitt sammanhang med huvudparagrafen, med understrukna tillägg):

  "9.1 Begränsade aktiviteter. I samband med din användning av vår webbplats, ditt konto eller tjänsterna, eller i samband med din interaktion med PayPal, en användare eller en tredje part, får du inte:

  w. vidta någon åtgärd som medför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på tjänsterna, vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara eller våra system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av tjänsterna) oavsett om de drivs av oss eller på uppdrag av oss;

  x. underlätta för virus, trojaner, skadliga program, maskar eller andra datorprogram som försöker eller kan skada, störa, fördärva, missbruka, negativt påverka, i hemlighet snappa upp eller tillägna sig eller få obehörig åtkomst till system, data, information eller tjänsterna;

  z. använda någon enhet, programvara eller rutin för att gå förbi våra rubriker för robotexkludering, eller störa eller avbryta eller försöka störa eller avbryta vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara och våra system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av tjänsterna) som drivs av oss eller på uppdrag av oss, någon av tjänsterna eller andra användares användning av någon av tjänsterna;

  ab. vidta någon åtgärd som kan leda till att vi förlorar någon av de tjänster som tillhandahålls av våra internetleverantörer, betalningsprocessorer eller andra leverantörer eller tjänstleverantörer;

  aj. drabbas av (eller göra så att vi fastställer att det finns en rimlig sannolikhet att drabbas av) ett säkerhetsbrott på din webbplats eller i dina system som kan resultera i obehörigt utlämnande av kunduppgifter."

 1. Åtgärder av PayPal
  Avsnitt 10.2 ändras för att:
  • klargöra att PayPal kan stänga av din behörighet till PayPals säljarskydd och/eller PayPals köparskydd i efterhand i underavsnitt j; och
  • infoga det nya underavsnittet k för att göra det möjligt för PayPal att stänga av, begränsa eller avbryta din åtkomst till eller användning av tjänster, webbplatser, program och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av tjänsterna) som drivs av oss eller på uppdrag av oss eller vissa av eller alla våra tjänster och, i den mån och under den tid som tillämplig lagstiftning tillåter, dina data.

  De ändrade delarna i avsnitt 10.2 lyder nu som följer (visas i sitt sammanhang med huvudparagrafen, med understrukna tillägg):

  "10.2 Åtgärder från PayPals sida. Om vi har anledning att tro att du har engagerat dig i någon begränsad aktivitet, kan vi vidta olika åtgärder för att skydda PayPal, en användare, en tredje part eller dig från återkallanden, chargebacks, krav, avgifter, böter, straff och andra skyldigheter. De åtgärder vi kan vidta omfattar, men är inte begränsade till, följande:

  j. Vi får stänga av din behörighet till PayPals säljarskydd och/eller PayPals köparskydd (även i efterhand).

  k. Vi kan stänga av, begränsa eller avbryta din åtkomst till de tjänster, webbplatser, program och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av tjänsterna) som drivs av oss eller på uppdrag av oss och, i den mån och under den tid som tillämplig lagstiftning tillåter, dina data. "

 1. Reserverad betalning
  Eftersom en ökad risk eller exponering för PayPals kunder och/eller dess tjänstleverantörer (utöver PayPal) kan minska din eller andra PayPal-kunders säkra åtkomst och/eller användning av ditt betalningsinstrument, ditt konto eller tjänsten i allmänhet, har avsnitt 10.5a ändrats för att klargöra att PayPal kommer att ta hänsyn till dessa riskfaktorer (utöver risken eller exponeringen för PayPal) vid fastställande av nivån på risken eller exponeringen som är kopplad till ditt konto i syfte att bestämma om din betalning ska reserveras. Det ändrade avsnittet 10.5a lyder nu som följer (med understrukna tillägg):
  "10.5 Reserverad betalning
  a. Du är införstådd med att om antingen:

  i. du tar emot en betalning som innebär en transaktionsrisk, eller

  ii. det finns en högre än en godtagbar nivå på risken eller exponeringen som är kopplad till ditt konto (baserat på tillgänglig information till PayPal vid tidpunkten och vad som PayPal efter eget gottfinnande kan anse det vara en godtagbar nivå på risk eller exponering för PayPal, dess kunder och/eller dess tjänstleverantörer under alla omständigheter).


  kan PayPal efter eget gottfinnande (med rimligt agerande) reservera denna eller annan betalning. Om PayPal reserverar pengar på ditt konto, kommer vi att underrätta dig om detta (inklusive, men inte begränsat till, hur länge reservationen kan ske) – pengarna kommer att finnas på ditt reservkonto och dessa pengar kommer att visas som "utestående" i PayPal-saldot. Vi kan meddela dig om reservationen genom godkända tredje parter (till exempel partnerplattformar där du genomför transaktioner).

  …”

 1. Utlämnande av orsaker till våra åtgärder
  Det nya avsnittet 10.7 har lagts till för att beskriva när vi kan besluta att inte dela information med dig om beslut som vi fattar om vår relation med dig. Det nya avsnittet 7 lyder som följer:

  "10.7 Utlämnande av orsaker till våra åtgärder

  Vårt beslut att vidta de åtgärder som anges i avsnitt 10 i det här dokumentet och alla andra åtgärder som vi vidtar enligt detta avtal, oavsett om de begränsar eller utökar din åtkomst till vår tjänst, vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara eller våra system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla tjänsterna), oavsett om de drivs av oss eller för vår räkning, (inklusive, utan begränsning, eventuella blockeringar, begränsningar, avstängningar, uppsägningar, reservationer och reserver) kan baseras på konfidentiella kriterier som är av yttersta vikt för vår riskhantering och för att skydda PayPal, våra kunder och/eller tjänstleverantörer. Dessutom kan bestämmelser eller statliga myndigheter hindra oss från att lämna ut vissa uppgifter till dig om sådana beslut. Vi har ingen skyldighet att lämna ut information om vår riskhantering eller våra säkerhetsförfaranden eller vår konfidentiella information till dig."

 1. PayPals säljarskydd
  Avsnitt 11.10 har ändrats för att beskriva att följande artiklar/transaktioner/ärenden inte omfattas av PayPals säljarskydd:

  1. Betalningar som avser guld (antingen i fysisk form eller i börsnoterad form); och

  2. PayPals massbetalningstransaktioner.

  De nya avsnitten 11.10.f och 11.10.g lyder som följer (visas i sitt sammanhang i avsnitt 11.10, med understrukna tillägg):

  "11.10 Vilka exempel finns på objekt/transaktioner/ärenden som inte uppfyller kraven för PayPals säljarskydd?

  f. Betalningar som avser guld (antingen i fysisk form eller börsnoterad form).

  g. PayPals massbetalningstransaktioner."

 1. PayPals köparskydd
  Avsnitt 13.3 har ändrats för att undanta följande typer av transaktioner från PayPals köparskydd:
  1. betalningar till statliga myndigheter, (med undantag av statligt ägda företag) eller handlare som agerar på uppdrag från statliga myndigheter;
  2. betalningar som avser guld (antingen i fysisk form eller börsnoterad form); och
  3. PayPals massbetalningstransaktioner.

  Det ändrade avsnittet 13.3 lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

  "13.4 Vilken typ av betalningar är kvalificerade för ersättning enligt PayPals köparskydd?

  Köp av de flesta varor och tjänster uppfyller kraven (inklusive resebiljetter, immateriella objekt som rättigheterna för åtkomst till digitala varor och andra licenser), förutom följande transaktioner:

  • betalningar till statliga myndigheter (med undantag av statligt ägda företag) eller handlare som agerar på uppdrag från statliga myndigheter;

  • 16. betalningar som avser guld (antingen i fysisk form eller börsnoterad form); och
  • 17. PayPals massbetalningstransaktioner."
 1. Tillämplig lag
  Vi har ändrat det nya avsnittet 15.1 (det befintliga avsnittet 14.3) för att klargöra att valet av engelsk lag som gällande lag för PayPals användaravtal lyder under dina rättigheter enligt lokal lagstiftning. Avsnitt 15.1 lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

  "15.1 Tillämplig lag och domstolars behörighet. Detta avtal och relationen mellan oss ska styras av engelsk lag, förutsatt att dina rättigheter enligt lokal lagstiftning tillåter det. Vid klagomål som inte kan lösas på annat sätt godtar du de engelska domstolarnas icke-exklusiva behörighet till följd av eller relaterande till detta avtal eller tillhandahållandet av våra tjänster utan inskränkning av din rätt att även inleda ett förfarande mot PayPal i detta sammanhang i behörig domstol i Luxemburg. Enkelt uttryckt innebär "engelska domstolars icke-exklusiva behörighet" att du, om du kan föra ett krav på oss baserat på detta avtal till domstol, så skulle en godkänd domstol vara belägen i England, men du kan även välja att istället föra kravet till domstol i ett annat land."

 1. Ingen garanti
  Det nya avsnittet 15.4 (det befintliga avsnittet 14.6) har ändrats för att klargöra omfattningen av dina rättigheter avseende prestanda och tillgänglighet för tjänsterna, vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara och systemen (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPals tjänster), oavsett om de drivs av oss eller på uppdrag av oss. Det ändrade nya avsnittet 15.4 lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

  "15.4 Ingen garanti. Vi tillhandahåller dig tjänsterna, vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara och systemen (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPals tjänster), oavsett om de drivs av oss eller på uppdrag av oss i enlighet med dina lagstadgade rättigheter, men i övrigt utan några garantier eller villkor, uttryckliga eller underförstådda, utom i de fall som uttryckligen anges i det här avtalet. PayPal har inte någon kontroll över de varor eller tjänster som betalas med vår tjänst och PayPal kan inte garantera att den köpare eller säljare du gör affärer med faktiskt kommer att slutföra transaktionen eller har behörighet att göra det. PayPal garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker åtkomst till någon del av våra tjänsterer, vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara och systemen (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPals tjänster), oavsett om de drivs av oss eller på uppdrag av oss. Vi kan inte hållas ansvariga för någon försening som härrör från att vi misslyckats i vårt tillhandahållande av tjänsterna, vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara och systemen (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPals tjänster), oavsett om de drivs av oss eller på uppdrag av oss. Du är medveten om att din åtkomst till tjänsterna, vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara och systemen (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPals tjänster), oavsett om de drivs av oss eller på uppdrag av oss, ibland kan vara begränsad då reparationer, underhåll eller införandet av ny utrustning eller nya tjänster utförs. PayPal vidtar rimliga ansträngningar för att se till att begäran om elektroniska debiteringar och krediteringar av bankkonton samt betalkort behandlas på ett lämpligt sätt. Vi vidtar alla åtgärder för att säkerställa att informationen som ges i vår korrespondens, våra rapporter, på webbplatsen/webbplatserna och muntligen av våra chefer, tjänstemän och personal är korrekt och överensstämmande med verkligheten vid den tidpunkt som information tillhandahålls. Men vi kan inte garantera tillförlitligheten i all sådan information i alla situationer och sammanhang, och ingen vikt bör läggas vid sådan information av dig. Du måste kontrollera all korrespondens mellan oss noggrant och kontakta oss så snart som möjligt om den innehåller något som tycks vara fel eller inte är utfört i enlighet med dina anvisningar.

  Om PayPal av någon anledning beslutar att upphöra med någon av PayPal-tjänsterna eller någon del eller funktion i PayPal-tjänsterna, ger PayPal dig minst två (2) månaders varsel innan tjänsten eller funktionen upphör, såvida inte PayPal i god tro avgör att: (1) en sådan tjänst eller funktion måste upphöra tidigare på grund av juridiska krav eller en relation med tredje part; eller (2) varslet kan ge upphov till en säkerhetsrisk eller en betydande ekonomisk eller teknisk börda.

  Du ansvarar på egen hand för att förstå och följa alla lagar, regler och föreskrifter i din specifika jurisdiktion som kan vara tillämpliga på dig i samband med att du använder tjänsterna, inklusive men inte begränsat till regler, bestämmelser och föreskrifter relaterade till export- eller importverksamhet, skatter eller transaktioner i utländsk valuta."

 1. Gottgörelse/ersättning
  Det nya avsnittet 15.5 (det befintliga avsnittet 14.7) har ändrats för att klargöra din förpliktelse avseende användningen (antingen av dig eller andra som handlar på uppdrag av dig) av tjänsterna, vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara och systemen (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPals tjänster), oavsett om de drivs av oss eller på uppdrag av oss. Det ändrade nya avsnittet 15.5 lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

  "15.5 Gottgörelse/ersättning. Du samtycker till att försvara, återbetala eller kompensera oss (i juridiska termer "hålla oss skadeslösa") och hålla PayPal, övriga företag i vår företagsgrupp, de personer som arbetar för oss eller som har behörighet att agera på våra vägnar (inklusive, utan begränsning, våra tjänstleverantörer) skadeslösa från alla krav eller anspråk (inklusive lagstadgade avgifter) som ställs eller som tredje part ådrar sig på grund av eller till följd av att dina eller dina anställdas eller dina representanters (eller om en tredje part på annat sätt agerar på ditt uppdrag med din tillåtelse, den tredje partens) åtgärder och/eller försummelser, brott mot detta avtal, brott mot någon lag, brott mot en tredje parts rättigheter, användning av ditt PayPal-konto och/eller användning av tjänsterna, vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara och våra system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av tjänsterna) som drivs av oss eller på uppdrag av oss."

 1. Immateriella rättigheter – beviljande av programvarulicens
  Det nya avsnittet 15.7 (det befintliga avsnittet 14.9) har ändrats för att uppdatera villkoren för den licens som PayPal och andra licensgivare beviljar dig för att få tillgång till och använda PayPal-programvara, till exempel API:er, verktygsuppsättningar för utvecklare eller andra program, vilka kan omfatta programvara som tillhandahålls av eller är integrerad med programvara, system eller tjänster från våra tjänstleverantörer. Det ändrade nya avsnittet 15.7 lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

  "15.7 Immateriella rättigheter – beviljande av programvarulicens. Om du använder PayPal-programvara, t.ex. en API, en verktygsuppsättning för utvecklare eller en annan programapplikation , som kan omfatta programvara som tillhandahålls av eller är integrerad med programvara, system eller tjänster från våra tjänstleverantörer, som du har hämtat till eller på annat sätt kommit åt genom din dator, enhet eller en annan plattform beviljar PayPal och dess licensgivare dig en upphävbar, icke-exklusiv, icke vidarelicensierbar, icke överlåtbar, royaltyfri och begränsad licens att endast för eget bruk komma åt och/eller använda PayPals programvara i enlighet med dokumentationen, inklusive alla uppdateringar, uppgraderingar, nya versioner och all ersättningsprogramvara, enligt beskrivningen i dokumentationen. Du får inte hyra ut, leasa ut eller på annat sätt överföra dina rättigheter i programvaran till en tredje part. Du måste följa implementerings-, åtkomst- och användarkraven i all dokumentation, tillsammans med de anvisningar som lämnas av oss emellanåt medföljande tjänsterna (inklusive utan begränsning alla implementerings- och användarkrav som vi ålägger dig gällande lagar, kortbetalningsregler och förordningar). Om du inte följer PayPals instruktioner, implementerings- och användarkrav kommer du att vara ansvarig för alla resulterande skador som åsamkas dig, PayPal och tredje part. PayPal kan uppdatera eller upphöra med programvara efter föregående meddelande. Trots att PayPal kan ha (1) integrerat vissa material och viss teknik från tredje part i webbprogram eller andra program, inklusive sin programvara, och/eller (2) haft tillgång till och använt vissa material och viss teknik från tredje part för att underlätta att ge dig tjänsterna, har du inte beviljats och får inte på annat sätt behålla rättigheter i eller till sådant material från tredje part. Du samtycker till att inte modifiera, ändra, manipulera, reparera, kopiera, reproducera, anpassa, distribuera, visa, publicera, bakåtkompilera, översätta, dekompilera, demontera eller på annat sätt försöka skapa källkod som är härledd ur programvaran eller någon tredje parts material eller teknik, eller på annat sätt skapa härledda verk från programvaran, eller material eller teknik från tredje part. Du bekräftar att alla rättigheter, äganderätter och intressen i PayPals programvara ägs av PayPal och eventuellt material från tredje part som ingår däri ägs av PayPals tredjepartsleverantörer. Eventuell annan programvaruapplikation från tredje part som du använder på PayPals webbplats faller under den licens som du har avtalat med den tredje part som tillhandahåller denna programvara. Du är medveten om att PayPal inte äger, inte kontrollerar och inte har något ansvar eller några skyldigheter rörande eventuell programvaruapplikation från tredje part som du väljer att använda på någon av våra webbplatser, i vår programvara och/eller i anslutning till tjänsterna. Om du använder tjänsterna på PayPals webbplats, eller på annan webbplats eller plattform som har PayPal som värd, eller av tredje part, och inte hämtar PayPals programvara eller använder programvaruapplikationer från tredje part på PayPals webbplats så gäller detta avsnitt inte din användning av de tjänster som hanteras av en värd."

 1. Avgifter – Fasta avgifter för att ta emot betalningar för kommersiella transaktioner
  Vi ökar avgiften för att ta emot internationella betalningar (försäljning) från en avsändare i regionen USA/Kanada från 0,5 % till 1,0 %. Vi ökar också avgiften för att ta emot internationella betalningar (försäljning) från en avsändare i regionen Resten av världen från 1,5 % till 2,0 %. De relevanta posterna i tabellen med internationella avgifter i avsnitt A2.3 i schema 1 (Avgiftstabell) (visas i sitt sammanhang med kolumnrubriker) lyder nu som följer:

  Avsändarens land

  Internationell avgift

  Europa II/USA/Kanada

  1,0 %

  Resten av världen

  2,0 %

 1. Avgiftstak – Göra betalningar via PayPals massbetalningar

  Vi ökar avgiftstaket för inrikes PayPal-massbetalningstransaktioner i avsnitt A3.5.2 i schema 1 (Avgiftstabell) och avgiftstaket för andra PayPal-massbetalningstransaktioner i avsnitt A3.5.2 i schema 1 (Avgiftstabell). Avgiftstaken beskrivs nu som följer (avsnitt A3.5.2 och A3.5.3 visas i sitt sammanhang med huvudparagrafen, avsnitt A3.5 och tillägg understrukna):

  "

  A3.5 Göra betalningar via PayPals massbetalningar

  A3.5.1 Avgift

  2 % av det totala betalningsbeloppet

  A3.5.2 Avgiftstak för inrikes PayPal-massbetalningstransaktioner

   Ett maximalt avgiftstak per betalning tillämpas enligt följande för inrikes transaktioner (baserat på betalningsvalutan):

  Australisk dollar:

  16,00 AUD

  Brasiliansk real:

  24,00 BRL

  Kanadensisk dollar:

  14,00 CAD

  Tjeckisk koruna:

  280,00 CZK

  Dansk krona:

  84,00 DKK

  Euro:

  12,00 EUR

  Hongkongdollar:

  110,00 HKD

  Ungersk forint:

  3 080,00 HUF

  Israelisk shekel:

  50,00 ILS

  Japansk yen:

  1 200,00 JPY

  Malaysisk ringgit:

  50,00 MYR

  Mexikansk peso:

  170,00 MXN

  Nyzeeländsk dollar:

  20,00 NZD

  Norsk krona:

  90,00 NOK

  Filippinsk peso:

  640,00 PHP

  Polsk zloty:

  46,00 PLN

  Rysk rubel:

  480,00 RUB

  Singaporiansk dollar:

  20,00 SGD

  Svensk krona:

  100,00 SEK

  Schweizisk franc:

  16,00 CHF

  Taiwan-dollar:

  440,00 TWD

  Thailändsk baht:

  460,00 THB

  Brittiskt pund:

  10,00 GBP

  US-dollar:

  14,00 USD  A3.5.3 Avgiftstak för andra PayPal-massbetalningstransaktioner

   Ett maximalt avgiftstak per enskild betalning tillämpas enligt följande för alla andra transaktioner (baserat på betalningsvalutan):

  Australisk dollar:

  100,00 AUD

  Brasiliansk real:

  150,00 BRL

  Kanadensisk dollar:

  90,00 CAD

  Tjeckisk koruna:

  1 700,00 CZK

  Dansk krona:

  500,00 DKK

  Euro:

  70,00 EUR

  Hongkongdollar:

  660,00 HKD

  Ungersk forint:

  18 500,00 HUF

  Israelisk shekel:

  320,00 ILS

  Japansk yen:

  8 000,00 JPY

  Malaysisk ringgit:

  300,00 MYR

  Mexikansk peso:

  1 080,00 MXN

  Nyzeeländsk dollar:

  120,00 NZD

  Norsk krona:

  540,00 NOK

  Filippinsk peso:

  3 800,00 PHP

  Polsk zloty:

  280,00 PLN

  Rysk rubel:

  2 800,00 RUB

  Singaporiansk dollar:

  120,00 SGD

  Svensk krona:

  640,00 SEK

  Schweizisk franc:

  100,00 CHF

  Taiwan-dollar:

  2 700,00 TWD

  Thailändsk baht:

  2 800,00 THB

  Brittiskt pund:

  60,00 GBP

  US-dollar:

  90,00 USD


  Obs! För internationella betalningar i euro eller svenska kronor mellan konton registrerade i Europeiska unionen eller EES tillämpas transaktionsavgiften för inrikes betalningar.

  "

 1. Andra förändringar
  Vissa avsnitt i PayPals användaravtal har ändrats:
  • för att klargöra och ändra befintliga formuleringar, bland annat följande befintliga avsnitt:

  Avsnitt

  Ändring

  • 1.1 (PayPal är endast en leverantör av betaltjänster)

  Hänvisningen till Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL) har ersatts med Conseil de protection des déposants et des investisseurs.

  • 2.1 (Kvalificering)

  Det här avsnittet blir det nya avsnittet 1.7

  • 1.7 (Transaktionshistorik);
  • 2.2 (Privatkonton och företagskonton); och
  • 5 (Kontosaldon och transaktionsinformation),

  De här avsnitten bildar tillsammans det nya avsnittet 2 (Ditt konto och saldo) med ytterligare ändringar för sammanhang.

  • 3.10 (Betalningar som initierats av tredje part (inklusive återkommande betalningar)); och

   

  Det här avsnittet blir det nya avsnittet 4.8 (Förgodkända betalningar) med ytterligare ändringar för sammanhang.

  • 3.11 (Avbryta återkommande betalningar)

  Det här avsnittet blir det nya avsnittet 4.9 (Avbryta förgodkända betalningar) med ytterligare ändringar för sammanhang.

  • 10.1d (Tillfälliga reservationer av anmälda transaktioner.)

  Detta avsnitt ändras för att förtydliga dina rättigheter att avbryta ditt tillstånd och dina anvisningar för betalningar till eBay.

  • 2.3 (Verifierad status)

  Det här avsnittet blir det nya avsnittet 10.6b (Bli verifierad)

  • 14.3 (Tillämplig lag och domstolars behörighet),
  • 14.4 (Inget upphävande), 14.5 (Ansvarsbegränsning)
  • 14.6 (Ingen garanti)
  • 14.7 (Gottgörelse/ersättning)
  • 14.8 (Fullständigt avtal och rättigheter för tredje part)
  • 14.9 (Licensbeviljande)
  • 1.3 (Immateriella rättigheter)
  • 14.10 (Behörigheter för tredje part)
  • 2.4 (PayPal som inloggningsmetod) och
  • 14.11 (Företagskunder),

   

  De här avsnitten bildar tillsammans det nya avsnittet 15 (Allmänt)

  • 14.2 (ECC-Net, Financial Ombudsman Service och CSSF)

  Det här avsnittet har uppdaterats för att visa den nya postadressen för Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i Luxemburg, vår reglerande myndighet.

  • 15 (Definitioner)

  Det här avsnittet blir det nya avsnittet 16, med:

  • förtydliganden av följande definitioner: Fylla på, Godkänna, Bankbetalning, Standardbetalningsalternativ, Betalningsalternativ och processen Koppla och bekräfta kort; och
  • följande nya definitioner ersätter de definierade termerna inom parentes: processen Bekräfta bankkonto (Process med slumpmässiga insättningar), Förgodkända betalningar (Återkommande betalningar).
  • Schema 1 (Avgiftstabell)

  Vi har lagt till länkar till sidor på PayPals webbplats som innehåller mer information om avgifter.

  ; och

  • korrigera smärre typografiska fel.

 

Meddelande om ändring av PayPals sekretesspolicy

Startdatum: 27 april 2017


Du kan hitta den ändrade PayPal-sekretesspolicyn nedanför den aktuella versionen av policyn om du klickar här eller går till den via "Användaravtal" eller "Juridiska avtal" längst ned på de flesta PayPal-sidor, väljer landet/regionen där du bor och sedan klickar på Sekretesspolicy.

A. Följande ändringar har införts i alla sekretesspolicyer inom EU.

1. Hur vi använder information som vi samlar in (avsnitt 3)

PayPal lagrar sin kundinformation i datacenter över hela världen. Hänvisningen till "där PayPal verkar" har därför tagits bort.

2. Hur vi delar information med tredje part (avsnitt 6)

PayPal tillhandahåller sina betaltjänster globalt med hjälp av ett nätverk med flera olika enheter inom koncernen som ägs av PayPal Holdings, Inc.. Vilken PayPal-enhet som tillhandahåller PayPals tjänster till en användare beror på i vilken region i världen som användaren bor. Om PayPal behandlar en betalning som du skickar eller tar emot från en användare i ett annat land måste transaktionens data därför göras tillgängliga för den PayPal-enhet som behandlar betalningen för den andra användaren. Lokal lagstiftning kan stipulera att båda transaktionspartnernas transaktionsdata måste redovisas. PayPal har därför lagt till följande paragraf i avsnitt 6:

"För att tillhandahålla PayPal-tjänsterna kan vissa av de uppgifter som vi inhämtar (enligt beskrivning i avsnitt 2) behöva överföras till andra enheter inom PayPal-koncernen eller andra enheter, inklusive de som anges i avsnitt 6 i egenskap av betalningsleverantörer, betalningsprocessorer eller kontoinnehavare (eller liknande kapacitet). Du bekräftar att dessa enheter enligt lokal lagstiftning kan lyda under lagar, bestämmelser, förfrågningar, utredningar eller beställningar som kan kräva utlämnande av uppgifter till relevanta myndigheter i det aktuella landet. I och med att du använder PayPal-tjänsterna ger du ditt medgivande till att vi förmedlar sådana uppgifter för att tillhandahålla PayPal-tjänsterna."

3. Hur vi delar information med tredje part (avsnitt 6.a.)

PayPal måste följa och skicka aviseringar i enlighet med internationell skattskyldighet, bland annat Luxemburgs lagar från 24 juli 2015 gällande den amerikanska FATCA-lagen (Foreign Account Tax Compliance Act) och från 18 december 2015 gällande OECD:s gemensamma rapporteringsstandard ("CRS-lagen"). När PayPal är ett rapporterande finansinstitut i enlighet med dessa lagar och en användare kvalificerar sig som en enskild person i USA enligt FATCA-lagen och/eller som en person som omfattas av rapporteringsskyldighet enligt CRS-lagen, och under förutsättning att FATCA-lagen och CRS-lagen skulle medföra förpliktelser för PayPal (i båda fallen som en "kontoinnehavare som omfattas av rapporteringsskyldighet"), kommer den här informationen att rapporteras automatiskt av PayPal till skattemyndigheterna i Luxemburg. Skattemyndigheterna i Luxemburg kommer att rapportera den här informationen till amerikanska Internal Revenue Service om FATCA-lagen gäller och/eller, om CRS-lagen gäller, till behöriga myndigheter i respektive land eller länder för din skattehemvist som är anslutna jurisdiktioner i enlighet med CRS-lagen.

En bestämmelse som tar hänsyn till ovanstående utlämnandeprocess har införlivats i avsnitt 6.a. i sekretesspolicyerna. Vi publicerar dessutom ett särskilt meddelande och en förklaring av FATCA-paragrafen, som kan nås via länken i avsnitt 6.a.

4. Hur vi delar information med tredje part (punkt 6.b.)

Ett nytt avsnitt, 6.b., har införts i PayPals sekretesspolicyer.

PayPal måste lämna ut kontoinformation till ägare av immateriella rättigheter om de, enligt tillämplig lagstiftning i ett EU-land, har ett krav mot PayPal för utomrättsligt avslöjande av information på grund av ett brott mot deras immateriella rättigheter för vilka PayPal-tjänster har använts.

"b. Utlämna kontoinformation till ägare av immateriella rättigheter om de, enligt tillämplig lagstiftning i ett EU-land, har ett krav mot PayPal för utomrättsligt avslöjande av information på grund av ett brott mot deras immateriella rättigheter för vilka PayPal-tjänster har använts (bland annat avsnitt 19, punkt 2, underavsnitt 3 i tyska varumärkeslagen eller avsnitt 101, punkt 2, underavsnitt 3 i tyska upphovsrättslagen)."