Policyuppdateringar

 

>> Visa alla juridiska avtal

>> Visa senaste policyuppdateringar

Policyuppdateringar

 

På den här sidan ger vi våra användare information i förväg om viktiga ändringar av vår tjänst, av användaravtalet eller av andra policyer. På den här sidan visas policyuppdateringar som kommer att träda i kraft framöver. Gå till ”Visa senaste policyuppdateringar” om du vill läsa tidigare policyuppdateringar.

 

Ändring av PayPals juridiska avtal

Gäller från: 1 juli 2015

Vi uppmanar dig att noggrant gå igenom de här uppdateringarna i policyn så att du får reda på vilka ändringar som görs.

Du behöver inte göra någonting för att godta förändringarna eftersom de automatiskt träder i kraft ovanstående datum. Om du beslutar dig för att inte godta dem kan du meddela oss före ovanstående datum om att du vill avsluta ditt konto (https://www.paypal.com/se/cgi-bin/?&cmd=_close-account) med omedelbar verkan så att du slipper betala fler avgifter.

Vi hoppas ändå att du fortsätter att använda PayPal och drar nytta av följande fördelar:

Det är tryggt

När du betalar med PayPal visas aldrig dina betalningsuppgifter för säljare eller handlare, vilket gör dig mer skyddad mot bedrägerier.

Det är snabbt

Du behöver inte skriva in dina kortuppgifter varje gång du betalar, så du kan betala snabbare på nätet.

Det är smidigt

PayPal är en av de mest populära nätbetalningsmetoderna i Sverige, eftersom det är smartare att betala på nätet med bara ett par klick. Allt du behöver är din e-postadress och ett lösenord.

Läs aktuellt användaravtal.

Ändring av PayPals användaravtal.

 1. Immateriella rättigheter

Vi lägger till en ny paragraf i avsnitt 1.3., som innehåller de licenser och rättigheter som du ger oss och Paypal-gruppen (i paragraf 12 nedan finns definitionen av ”PayPal-gruppen”) att använda innehåll som du publicerar med hjälp av tjänsterna. Det finns en liknande paragraf i sekretesspolicyn som tagits borta genom tillägget med den här paragrafen i användaravtalet. Den nya paragrafen i avsnitt 1.3 lyder som följer:

”När du förser oss med innehåll eller publicerar innehåll (i båda fallen för publicering på eller utanför webben) med hjälp av tjänsterna ger du PayPal-gruppen en icke uteslutande, världsomfattande, oavbruten, oåterkallelig, royaltyfri, underlicensierad‎ (över flera nivåer) rätt att använda eventuell copyright, publicitet, varumärken, databasrättigheter samt immateriella rättigheter du äger för innehållet, i all media som finns nu och i framtiden. Vidare avsäger du dig dina moraliska rättigheter i den utsträckning det är möjligt under gällande lagar, och lovar att du inte kommer att göra anspråk på dessa rättigheter gentemot PayPal-gruppen, dess underlicensierade eller uppdragsinnehavare. Du intygar och garanterar att inget av följande inkräktar på eventuella immateriella rättigheter: att du förser oss med innehåll, att du publicerar innehåll med hjälp av tjänsterna samt att PayPal-gruppen använder sådant innehåll (inklusive verk som kan härledas till det) i anslutning till tjänsterna.”

 1. Kvalificering och typer av konton

Avsnitt 2.2 ändras för att klargöra utbudet av kontotyper som PayPal för närvarande erbjuder.  Konton som tidigare kallades Premier-konton erbjuds nu av PayPal som privatkonton.  Det ändrade avsnittet 2.2 lyder nu som följer (med efterföljande ändringar gjorde på andra ställen där Premier-konton nämns):

2.2 Privatkonton och företagskonton. Vi erbjuder följande typer av konton: privatkonton och företagskonton. Såvida inte annat har avtalats får du inte ha mer än ett privatkonto och ett företagskonto. Innehavare av privatkonton kan behöva uppgradera sina konton (vilket kan innebära att lämna mer information till PayPal) för att kunna använda alla aktuella funktioner som finns för våra privatkonton.Genom att öppna ett företagskonto och godkänna villkoren så som de beskrivs i det här avtalet intygar du att du inte skapar kontot främst för privat, familje- eller hushållsbruk. Du godkänner att ditt konto omfattar betalningskonto och ett reservkonto.”

 1. Begränsningar för att betala, ta emot och överföra

Avsnitt 3.2 (Överföringsgränser), 4.1 (Upphäva din mottagningsgräns) och 6.2a. (Överförings-/inlösningsgränser) ändras för att tydliggöra informationen om att upphäva begränsningar för att betala, ta emot och överföra. De ändrade avsnitten lyder nu som följer:

3.2 Överföringsgränser. Om du har en periodisk överföringsgräns på ditt konto kan du visa den genom att logga in på ditt konto och klicka på länken ”Visa gränser” på sidan ”Översikt”. Vi kan, efter eget gottfinnande (för att exempelvis, men inte begränsat till, begränsa bedrägeri- eller kreditrisker), införa gränser för det belopp som du kan överföra genom vår tjänst.

4.1 Upphäva din mottagningsgräns. Om du har en periodisk mottagningsgräns för ditt konto kan du visa den genom att logga in på ditt konto och klicka på länken ”Visa gränser” i ”Översikt”. Vi kan, efter eget gottfinnande (för att exempelvis, men inte begränsat till, begränsa bedrägeri- eller kreditrisker), införa gränser för det belopp som du kan ta emot genom vår tjänst. För att kunna höja mottagningsgränsen måste du utföra de steg som beskrivs nedan.

6.2

a. Överförings-/inlösningsgränser. Du accepterar att efterleva vår uppmaning om att verifiera din identitet innan vi löser in E-pengar till dig, för att minska risken för bedrägeri eller på annat sätt uppfylla våra rättsliga förpliktelser och förhindra penningtvätt. Du kan visa din uttagsgräns, om det finns någon, genom att logga in på ditt konto och klicka på länken ”Visa gränser” under ”Översikt”. Vi kan, efter eget gottfinnande (för att exempelvis, men inte begränsat till, begränsa bedrägeri- eller kreditrisker), införa gränser för det belopp som du kan ta ut genom vår Tjänst.

 1. Kvittning mot saldon

Avsnitt 5.4 ändras så att rättigheterna för kvittning som gäller genom den här paragrafen kommer endast att omfatta PayPal-gruppen (och inte längre eBay).  Enkelt uttryckt innebär rättigheterna till kvittning som beskrivs i avsnitt 5.4 att PayPal kan ta ut avgifter eller andra belopp som PayPal eller PayPal-gruppen har fordringar på från ett kontosaldo som innehas eller kontrolleras av dig, enligt beskrivningen i det avsnittet. Det ändrade avsnittet 5.4 lyder nu som följer:

”5.4 Kvittning mot saldon. Du godkänner att vi kan kvitta belopp som finns på kontot eller som kontrolleras av dig mot eventuella avgifter, kostnader eller andra belopp som du är skyldig oss (i den mån det är möjligt enligt insolvenslagar) samt mot eventuella belopp som du är skyldig andra medlemmar i PayPal-gruppen. Enkelt uttryckt innebär vår rätt till kvittning att vi kan dra av sådana avgifter och andra belopp som nämns i detta avsnitt från ett kontosaldo som innehas eller kontrolleras av dig.

 1. Så här skapar du säkra betalningsinstrument

Avsnitt 9.2 ändras genom tillägget av de nya underavsnitten 9.2.h och 9.2.i och ytterligare ordalydelser i underavsnittet 9.2.j (som blir det nya underavsnittet 9.2.l) och kräver i allmänhet att du vidtar de angivna åtgärderna för att skapa säkra betalningsinstrument.  Det ändrade avsnittet 9.2 lyder som följer:

 

”9.2 Så här skapar du säkra betalningsinstrument. ”Du samtycker till att genomföra följande åtgärder för att skapa säkra betalningsinstrument:

 1. Inte bedriva några begränsade aktiviteter.
 2. Förvara information om dina betalningsalternativ, lösenord och pinkoder på en säker plats.
 3. Låt inte någon annan ha eller använda dina betalningsalternativ eller lösenords- och pinkodsuppgifter.
 4. Röj inte information om dina betalningsalternativ, lösenord eller pinkod utom när tjänsterna används.
 5. Skriv aldrig ditt lösenord eller din pinkod på ett sätt som kan förstås av någon annan.
 6. Välj inte ett lösenord eller en pinkod som är lättare att komma ihåg, eftersom det är en sekvens med bokstäver och siffror som kan vara enkla att gissa.
 7. Var försiktig så att ingen ser ditt lösenord eller din pinkod när du använder det.
 8. Kontrollera att du har loggat ut från alla program som är kopplade till betalning när du inte använder enheten för att komma åt tjänsten och/eller när andra kan komma åt den (t.ex. om du delar enhet med andra eller använder den via en osäker offentlig internetanslutning, som i kostnadsfria Wi-Fi-områden).
 9. Försök att inte använda funktioner som sparar eller lagrar lösenord och pinkoder i enheten.
 10.  Följa alla rimliga instruktioner från oss om hur du kan skydda ditt betalningsinstrument;
 11. Uppdatera dina personliga uppgifter på ditt konto. Vi kanske inte kan svara dig om du kontaktar oss angående ditt konto från en adress, ett telefonnummer eller en e-postadress som inte finns registrerad hos oss.
 12. Vidta alla rimliga åtgärder för att skydda säkerheten på de privata elektroniska enheter från vilka du använder tjänsten (inklusive, utan begränsning, använda pinkod och/eller lösenordsskyddade personligt konfigurerade enhetsfunktioner för att använda tjänsterna). Om du tappar bort enheten måste du informera oss om det omedelbart och radera den från inställningarna i ditt PayPal-konto.”
 1. Din skuld – Tillfälliga reservationer av anmälda transaktioner och betalningar till eBay eller köpare som uppkommer genom eBays problemhanteringsprocess

Den andra paragrafen i avsnitt 10.1.d  ändras för att förtydliga:

 • PayPal kan besluta att tillfälligt reservera pengar på ditt konto för att täcka hela beloppet för en betalning du erhållit för ett köp som omfattar ett anspråk enligt eBays problemhanteringsprocess.
 • Omfattningen av dina anvisningar till PayPal om att göra betalningar till eBay eller till köparen (vilket ärendet avser) för belopp som du är skyldig relevant mottagare under villkoren för eBays problemhanteringsprocess.

Det ändrade avsnittet 10.1 lyder som följer:

Tillfälliga reservationer av anmälda transaktioner. Om en köpare registrerar ett krav, en chargeback eller ett återkallande för en betalning du erhållit kommer PayPal att tillfälligt reservera pengar på ditt konto för att täcka hela beloppet för krav, chargeback eller återkallande. Genom denna åtgärd begränsar vi inte din användning av kontot när det gäller andra pengar än de som tvisten gäller, eller som omfattas av kravet, en chargeback eller återkallandet, om vi inte har ett annat skäl till detta. Om du vinner tvisten eller om betalningen är kvalificerad för en utbetalning enligt villkoren i PayPals säljarskydd upphäver vi reservationen och återställer åtkomsten till tillämpliga pengar. Om du förlorar tvisten drar PayPal pengarna från ditt konto.

Den här processen gäller även för alla krav som en köpare anmäler hos eBay via eBays lösningsprocess om du har godkänt att eBay använder ditt PayPal-konto för att betala belopp som du är skyldig eBay eller köparen (som kan vara fallet) i enlighet med villkoren för eBays lösningsprocess (”godkända belopp”)  och eBay har meddelat oss om kravet. I den utsträckning som de här bestämmelserna följs godkänner du och anvisar PayPal att behandla betalningar av alla godkända belopp från ditt PayPal-konto till eBay eller till köparen (som kan vara fallet) i enlighet med eBays anvisningar till PayPal. Du godkänner även att PayPal kan behandla ditt godkännande och dina anvisningar för betalningen av ett godkänt belopp som avbrutna och PayPal har inget ansvar att genomföra en sådan betalning om PayPal (enligt eget gottfinnande) bedömer att kravet hade kunnat avgöras till din fördel om det hade lämnats in till PayPal.  Alla krav som lämnats in direkt till eBay styrs enbart av eBays policy. Villkoren för PayPals program för säljarskydd täcker inte säljare vad gäller krav som köparen lämnar in direkt till eBay.”

 1. Åtgärder av PayPal

Avsnitt 10.2 ändras för att:

 • ta bort referensen till eBay som delvis skyddad av de olika åtgärder som PayPal kan vidta under det här avsnittet
 • infoga ett nytt underavsnitt, j, som anger att PayPal enligt avsnittet får stänga av din behörighet till PayPals säljarskydd och/eller PayPals köparskydd (och paragrafen ”Stänga av säljarskydd” i avsnitt 11.6 (Säljarskyddprogrammet – Krav för behörighet) raderas).

De ändrade delarna i avsnitt 10.2 lyder nu som följer (visas i sitt sammanhang med huvudparagrafen i avsnitt 10.2):

10.2 Åtgärder från PayPal. Om vi har anledning att tro att du har engagerat dig i någon begränsad aktivitet, kan vi vidta olika åtgärder för att skydda PayPal, en användare, en tredje part eller dig från återkallanden, chargebacks, krav, avgifter, böter, straff och andra skyldigheter. De åtgärder vi kan vidta omfattar, men är inte begränsade till, följande:

j. Vi får stänga av din behörighet till PayPals säljarskydd och/eller PayPals köparskydd.”

 1. Reserverad betalning

Vi lägger till en kort mening i den andra paragrafen i avsnitt 10.5a.ii för att ange att PayPal kan meddela dig om de reserveringar de lägger på betalningar enligt avsnitt 10.5, genom auktoriserade tredje parter.  Det ändrade avsnittet 10.5a lyder nu som följer:

            10.5 Reserverad betalning

a. Du är införstådd med att om antingen:

i. du tar emot en betalning som innebär en transaktionsrisk, eller

ii. det finns en risknivå som är högre än en godtagbar risknivå eller exponering som är kopplad till ditt konto (baserat på tillgänglig information till PayPal vid tidpunkten och som efter eget gottfinnande kan anse det vara en godtagbar risk eller exponering för PayPal under alla omständigheter),

kan PayPal efter eget gottfinnande (med rimligt agerande) reservera denna eller annan betalning. Om PayPal reserverar pengar på ditt konto, kommer vi att underrätta dig om detta (inklusive, men inte begränsat till, hur länge reservationen kan ske) – pengarna kommer att finnas på ditt reservkonto och dessa pengar kommer att visas som ”utestående” i PayPal-saldot. Vi kan meddela dig om reservationen genom godkända tredje parter (till exempel partnerplattformar där du genomför transaktioner).”

 1. Fel och obehöriga transaktioner – Identifiera fel och/eller obehöriga transaktioner

Avsnitt 12.1 ändras för att förtydliga att det är väldigt viktigt att du omedelbart meddelar PayPal om du har orsak att misstänka att en enhet som du har använt för att få åtkomst till tjänster har tappats bort, stulits eller avaktiverats.  Det här avsnittet förtydligar också att vi kommer att hålla dig ansvarig för obehörig användning av kontot om vi har bevis för att du har deltagit i aktiviteter som anges i slutet av avsnittet.  Det ändrade avsnittet 12.1 lyder nu som följer:

12.1 Identifiera fel och/eller obehöriga transaktioner. Du kan kontrollera din transaktionshistorik när som helst genom att logga in på ditt konto på PayPals webbplats och klicka på fliken ”Historik”. Det är mycket viktigt att du omedelbart meddelar PayPal om du har anledning att tro att någon av följande aktiviteter har inträffat: (i) en obehörig transaktion har gjorts från ditt konto, (ii) någon har fått obehörig åtkomst till ditt konto, (iii) lösenordet eller pinkoden har äventyrats, (iv) den enhet du har använt för tjänsten har försvunnit, stulits eller inaktiverats eller (v) någon har överfört eller kan överföra pengar från ditt konto utan din tillåtelse (gemensamt kallat ”Otillbörlig kontoåtkomst”). Du måste omedelbart meddela oss om du har anledning att tro att något annat problem har inträffat på ditt konto. För att kunna meddela PayPal omedelbart om någon av ovanstående händelser rekommenderar vi att du noga övervakar ditt konto regelbundet. Vi kommer inte att hålla dig ansvarig för obehörig användning av ditt konto, under förutsättning att vi är övertygade om att du inte har agerat avsiktligt så att en tredje person har fått tillgång till ditt PayPal-id och/eller lösenord/pinkod eller din enhet medan du är inloggad på tjänsterna. Vi håller dig ansvarig för obehörig användning av ditt konto om vi har bevis på att du har handlat avsiktligt så att en tredje person har fått tillgång till ditt PayPal-id och/eller lösenord/pinkod, att du har handlat på ett bedrägligt sätt, eller om du med uppsåt eller grov vårdslöshet har underlåtit att uppfylla dina förpliktelser att använda ditt betalningsinstrument på det sätt som anges i det här avtalet.”

 1. PayPals säljarskydd

Avsnitt 11 ändras i syfte att göra flera förbättringar i PayPals säljarskydd:

 1. Lägger till en definition av betalningsmottagare (avsnitt 11.1 ändras följaktligen)
 2. Tar bort skillnaden mellan köpa som görs av en köpare på eBay och utanför eBay (avsnitt 11.2 ändras följaktligen),
 3. Ändrar avstängningskriterium för PayPals säljarskydd (avsnitt 11.3 ändras följaktligen).

De ändrade delarna av avsnitt 11 lyder som följer:

11.1 Vad är PayPals säljarskydd?

Om du är mottagare av en betalning gjord av en kund (”betalningsmottagare”), ersätter vi dig med ett belopp för krav, återkallanden eller chargebacks som drabbar dig av följande skäl: (...)”

11.2PayPals säljarskydd omfattar:

Säljare med registrerade PayPal-konton i Sverige och som tar emot PayPal-betalningar från köpare som gör kvalificerade köp (i hela världen och där PayPal accepteras).”

11.3 Hur mycket skydd ger PayPals säljarskydd? 

PayPal kommer att betala det fulla beloppet för föremålet för ett kvalificerat krav, en återbetalning eller ett återkallande och återbetalningsavgiften upphävs, om tillämpligt.

 1. Vi får stänga av din behörighet till PayPals säljarskydd om vi har rimliga skäl att anta att det finns en ökad risk kopplad till ditt konto. När vi bedömer risken tar vi följande i beaktning:
  • Det totala beloppet och/eller antal krav, chargebacks eller återkallanden som har utfärdats mot ditt PayPal-konto.
  • Rimlig risk för kontot i fråga om PayPals och vårt systems integritet.
  • Potentiella förluster för oss eller våra användare.
 2. Vi får stänga av din behörighet för PayPals säljarskydd om det är kopplat eller associerat med ett annat konto som har stängts av.
 3. Vi häver avstängningen om vi inte längre har rimliga skäl att tro att det finns en ökad risk kopplad till ditt konto.”
 1. PayPals köparskydd

Avsnitt 13 ändras i syfte att göra flera förbättringar i PayPals policy för köparskydd. Ändringarna:

 1. förbättrar villkoren för återbetalningar under PayPals köparskydd för alla PayPal-användare (avsnitt 13.2 och 13.3 ändras följaktligen) genom att:
  1. utökar omfånget på kvalificerade köp för alla användare så att det täcker:
   1. immateriella objekt (som till exempel rättighet att få tillgång till digitalt innehåll och andra licenser)
   2. tjänster
   3. resebiljetter
  2. inte längre använder vissa resultat av eBays policyer och/eller åtgärder (som listas i avsnitt 13.3.b, som raderas i enlighet härmed)
  3. inte längre använder eBays knappar ”Betala nu” eller ”Överför pengar” eftersom villkoret för återbetalningen (avsnitt 13.2.c i and ii raderas i enlighet härmed)
 2. tydliggör dina skyldigheter till PayPal när PayPal tar ett slutgiltigt beslut till förmån för köparen (avsnitt 13.6 ändras i enlighet härmed)
 3. tydliggör dina rättigheter under PayPals köparskydd om du (som köpare) får återbetalning för ditt köp direkt från betalningsmottagaren eller annan tredje part (avsnitt 13.12 ändras i enlighet härmed).

De ändrade delarna av avsnitt 13 (enligt beskrivningen ovan) lyder nu som följer:

13.2 Vilka är villkoren för PayPals köparskydd? 

Du måste uppfylla alla dessa krav för att vara kvalificerad för en betalning enligt PayPals köparskydd:

 1. Betalningen måste gälla ett kvalificerat objekt och vara utförd från ditt PayPal-konto (se avsnitt 13.3 för mer information om kvalificerade objekt).
 2. Betalat det fulla beloppet för ett kvalificerat objekt i en enda betalning. Objekt som köps med flera delbetalningar är inte kvalificerade.
 3. Gör betalningen till säljaren via:
  1. för krav där objektet inte stämmer med beskrivningen: fliken Överföra pengar på PayPals webbplats genom att klicka på fliken ”Köp”, eller säljarens PayPal-betalningsflöde (inklusive men utan begränsningar, PayPals platsbaserade betalningsfunktioner om de använts av säljaren.
 4. Inleda en tvist inom 180 dagar från det att du skickade betalningen och följa webbprocessen för tvistlösning som beskrivs nedan under ”Hur gör jag för att lösa mitt problem?” i avsnitt 13.5.”

13.3 Vilken typ av betalningar är kvalificerade för ersättning enligt PayPals köparskydd?

 1.             Köp av de flesta varor och tjänster är kvalificerade (inklusive resebiljetter, immateriella objekt som rättigheterna för åtkomst till digitalt innehåll och andra licenser), förutom för köp av följande:
  • fastigheter (inklusive utan begränsning, bostadsfastigheter)
  • företag
  • fordon (inklusive utan begränsning, motorfordon, motorcyklar, husvagnar, flygplan och båtar)
  • anpassade objekt (såvida inte mottagaren påstår att objekten inte kommit fram)
  • förbjudna objekt enligt PayPals policy för godtagbar användning
  • industriella maskiner som används vid tillverkning
  • kontors- eller fabriksutrustning
  • objekt som motsvarar kontanter (inklusive, utan begränsning, presentkort)
  • objekt som köpts med Zong, Website Payments Pro eller Virtuell Terminal (om tillämpligt)
  • Privata transaktionsbetalningar ».

 a Betalningsmottagare? Om PayPal tar ett slutgiltigt beslut till köparens fördel angående köparens problem kommer du att bli ersättningsskyldig till PayPal för det belopp som PayPal har återbetalat till köparen. PayPal är inte skyldig att återbetala dina PayPal-avgifter som är kopplade till transaktionen eller andra avgifter som tredje part dragit från ditt PayPal-konto i samband med transaktionen (till exempel avgifter från en tredje parts plattform där du har sålt varan). I vissa fall (till exempel om du förlorar ett krav för ett objekt som inte motsvarar beskrivningen eftersom objektet du sålde är förfalskat) kanske du inte får tillbaka objektet (till exempel kan en behörig myndighet ta kontroll och/eller ta om hand objektet eller på annat sätt oskadliggöra det).

”13.6 Hur löser man kravet?

När en tvist har omvandlats till ett krav kommer PayPal fatta ett slutgiltigt beslut till förmån för köparen eller säljaren. Du kan bli ombedd att visa kvitton, tredje parts utvärderingar, polisrapporter, eller annan information som PayPal efterfrågar i rimlig mån för att kunna utreda kravet. PayPal behåller full frihet att fatta det slutgiltiga beslutet till fördel för köparen eller säljaren baserat på de kriterier som PayPal bedömer lämpliga. Om PayPal fattar ett slutligt beslut till fördel för köparen eller säljaren måste respektive part följa PayPals beslut. PayPal kan kräva att köparen skickar tillbaka det objekt som köparen hävdar inte stämmer med beskrivningen till säljaren, till en adress som ges till köparen av PayPal under kravprocessen (på köparens bekostnad), och PayPal kan kräva att en betalningsmottagare tar tillbaka varan och återbetalar hela köpbeloppet samt ursprungliga fraktkostnader. Om en säljare vägrar att ta emot objektet kan PayPal fatta ett beslut om kravet till förmån för köparen, förutsatt att köparen har lämnat in bevis till PayPal som visar att objektet skickades till en adress som tillhör säljaren och gavs till köparen av PayPal under kravprocessen. I de fall då en säljare förlorar ett krav får betalningsmottagaren inte en återbetalning för sina PayPal-avgifter som är kopplade till transaktionen eller andra avgifter som dras från ditt PayPal-konto från tredje part och som är kopplade till transaktionen (till exempel avgifter från en tredje parts plattform där du har sålt varan).”

13.12 Ingen dubbel ersättning

Du får inte något återställande för ett köp enligt PayPals köparskydd om du får återställande för det köpet direkt från betalningsmottagaren eller annan tredje part.

 1. Fullständigt avtal och rättigheter för tredje part

Avsnitt 14.8 ändras för att se till att rättigheterna i PayPal-gruppen (istället för eBay) som specifikt anges i användaravtalet ska kunna verkställas mot dig i enlighet med användaravtalet.  Det ändrade avsnittet 14.8 lyder nu som följer:

14.8 Fullständigt avtal och rättigheter för tredje part. Det här Avtalet utgör hela överenskommelsen mellan dig och PayPal med avseende på Tjänsten. Avsnitten 1, 7, 8, 10, 14, 15 och Schema 1, liksom alla andra villkor som till sin natur ska fortsätta gälla, skall äga fortsatt tillämpning efter Avtalets upphörande. Om någon bestämmelse i detta avtal bedöms vara ogiltig eller ej möjlig att genomföra, ska sådan bestämmelse strykas och de återstående bestämmelserna skall verkställas. En person som inte är part i detta avtal har inga rättigheter enligt lagen Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 att förlita sig på eller tvinga fram något villkor i detta avtal (utom för PayPal-gruppen med avseende på sina rättigheter enligt detta avtal), men detta påverkar inte någon rättighet eller åtgärd från tredje part som finns eller är tillgängliga förutom denna lag.”

 1. Definitioner

Avsnitt 15 ändras så att det omfattar följande nya eller uppdaterade termer och tillhörande definitioner:

 • ”Händelse” har den betydelse som givits i avsnitt 13.13.
 • ”Betalningsmottagare” har den betydelse som givits i avsnitt 11.1.
 • PayPal-gruppen” avser PayPal Holdings Inc. och dess dotterbolag och filialer (vilket omfattar, utan begränsning, PayPal) som fallet kan vara.”
 • ”Tjänster” avser alla produkter, tjänster, innehåll, funktioner och tekniker som PayPal erbjuder samt alla relaterade webbplatser, program och tjänster.”
 1. Avgifter för internationella privata transaktioner

Vi minskar avgiften för att skicka och ta emot en internationell privat transaktion för en mottagare sin ör bosatt i Brasilien och som helt eller delvis finansieras av betal- eller kreditkort med fast avgift på från 7,4 % till 5,99 %.  Det relevanta posten i avgiftstabellen för internationella privata transaktioner in ”Schema 1. Avgiftstabell” (visas vid kolumnrubriker) lyder nu som följer:

Mottagarens land

Avsändarens land

Avgiften för betalningen tas ut från PayPal-saldo eller bankkonto

Avgiften för betalningen tas ut från betalkort

Brasilien

Överallt

1,0 %^

5,99 % + fast avgift^

 1. Avgifter för  Ta emot inhemska handelstransaktioner

Länken till handlartaxa har raderats och handlartaxan har lagts till i tabellen:

Ta emot inrikesbetalningar (försäljning)

3,4 % + fast avgift (se nedanstående tabell)

Handlartaxa (kräver ansökan och förgodkännande av PayPal. Fastställs från fall till fall, inklusive men inte begränsat till utifrån följande kriterier: kvalificerande månadsförsäljningsvolym, genomsnittlig kundvagnsstorlek och ett välskött konto):

Handlartaxa för svenska handlare:
 

Aggregerat monetärt värde för kommersiella transaktionsbetalningar som mottagits under föregående kalendermånad

Avgift per transaktion

0–25 000 SEK

3,4 % + fast avgift

25 000–100 000 SEK

2,9 % + fast avgift

100 000–500 000 SEK

2,7 % + fast avgift

500 000–1 000 000 SEK

2,4 % + fast avgift

över 1 000 000 SEK

1,9 % + fast avgift

 

 1. Andra förändringar

Delar av PayPals användaravtal har ändrats för att förtydliga befintliga formuleringar och korrigera smärre typografiska fel.

 

Ändringar i PayPals sekretesspolicy

Gäller från: 1 juli 2015

 

Det här meddelandet informerar dig om att PayPal ändrar sin sekretesspolicy, för att bland annat omfatta den nya relationen som PayPal har till eBay Inc. och dess dotterbolag (”eBay”) när de inte längre är sammankopplade genom en gemensam företagsstyrning.  Uppdateringen till PayPals sekretesspolicy gäller 1 juli 2015 och ändringarna omfattar följande:

 1. Översikt

Vi har lagt till en ny definition av ”information” eftersom vi skyddar våra användares personliga information på samma sätt som vi skyddar våra handlares (juridiska personer) personliga information. Den nya definitionen lyder som följer:

”För den här sekretesspolicyn betyder termerna ”information” eller ”uppgift” all konfidentiell information och/eller information som kan användas för att identifiera dig samt annan information som är kopplad till användarna av PayPal-tjänsterna, inklusive, men inte begränsat till, kunder och handlare (juridiska personer).”

 1. Bindande företagsinterna regler

PayPal åtar sig att på lämpligt sätt skydda din personliga information oavsett var dessa data finns.  Som en egen enhet kommer PayPal att använda flera olika metoder för att se till att information överförs på lämpligt sätt över gränser, inklusive kontraktsmekanismer.  Vi har ändrat rubriken för avsnittet ”Bindande företagsinterna regler” till ”Överföring av personlig information över gränser” och uppdaterat språket i avsnittet för att spegla situationen. Det nya avsnittet lyder som följer:

”PayPal förbinder sig att skydda din information på lämpligt sätt oavsett var dessa data finns och skydda sådana data på lämpligt sätt om de överförs till en plats utanför EES.”

 1. Uppgifter som vi inhämtar

Information om dig från tredje part

Vi har lagt till en ny paragraf som anger att vi kan samla in information om dig från medlemmar i vår företagsfamilj, andra företag och från andra konton som vi har orsak att tro att du kontrollerar. Den nya paragrafen lyder som följer:

Information om dig från andra källor: Vi kan även inhämta information om dig från andra källor, inklusive från medlemmar i företagsgruppen PayPal. eller andra företag (underställt deras sekretesspolicyer och gällande lagar) samt från andra konton som vi har anledning att tro att du kontrollerar (delvis eller fullständigt).”

 1. Vår användning av cookies, webb-beacons, lokal lagring och liknande tekniker

Vi har förenklat det här avsnittet och flyttat några ordalydelser till en separat policy för coookies, webb-beacons och liknande tekniker (som det kommer att finnas en länk till). Den här policyn förklarar vidare vår användning av dessa tekniker i syfte att minska risker och upptäcka bedrägerier.  Det nya avsnittet lyder som följer:

”När du använder vår webbplats eller PayPal-tjänsterna kan vi (inklusive de företag vi arbetar med) placera små datafiler i din dator eller enhet. De här datafilerna kan vara cookies, pixeltaggar, ”flashcookies” eller annan lokal lagring som tillhandahålls av din webbläsare eller associerade program (kallas gemensamt ”cookies”). Vi använder cookies för att känna igen dig som kund, anpassa PayPal-tjänsterna, innehåll och reklam, mäta effekten av kampanjer, säkerställa att det inte sker intrång i ditt konto, minska riskerna för och förebygga bedrägeri samt främja tillförlitlighet och säkerhet för våra webbplatser och PayPal-tjänsterna. Det är upp till dig att neka våra cookies om din webbläsare eller webbläsartillägg tillåter det, såvida våra cookies inte krävs för att förebygga bedrägeri eller säkerställa säkerheten på de webbplatser som vi kontrollerar. Att neka våra cookies kan däremot stå i strid mot din användning av vår webbplats eller PayPal-tjänsterna. Mer detaljerad information om användningen av dessa tekniker finns i vår policy om cookies, webb-beacons och liknande tekniker.”

Vi har också lagt till en mening om kommunikation med dig (för till exempel kundtjänst) och tydliggjort att vi sparar våra svar till dig i ditt konto.   Den nya meningen lyder som följer:

Kommunikation: När du kommunicerar med oss (t.ex. via e-post, fax, telefon, Twitter osv.) sparar vi den informationen och våra svar till dig i ditt konto.”

 1. Förfrågningar och mottagare som inte har registrerade PayPal-konton

Vi har även ändrat ordalydelsen för användare som involverar en individ som inte är en registrerad användare av PayPal-tjänster. Det här avsnittet förklarar hur personlig information kan samlas in av PayPal från oregistrerade användare av PayPal-tjänster om den oregistrerade användaren är involverad genom en registrerad användare av PayPal-tjänster. Den nya ordalydelsen är som följer:

Enskilda personer som inte är registrerade användare av PayPals tjänster och förfrågningar:  Om en registrerad användare av PayPal-tjänsterna vill göra en transaktion med en person som inte är registrerad användare av PayPal-tjänsterna (till exempel göra en betalning eller annat till, eller begära en betalning från den personen) behåller vi informationen som den registrerade användaren av PayPal-tjänsterna skickar till oss, inklusive bland annat den andra partens e-postadress, telefonnummer och/eller namn. Även om vi sparar den här informationen under en viss tid i enlighet med gällande lagar, kommer vi inte att använda den för marknadsföring till personen som inte är registrerad. Dessa icke-registrerade användare har även samma rättigheter att få tillgång till och korrigera information om sig själva (förutsatt att deras uppgifter var korrekta) som alla andra som använder PayPals tjänster.”

 1. Hur vi använder och offentliggör uppgifter

Vi har lagt till en ny definition i Kontoinformation (informationen som har att göra med en användares  PayPal-konto). Den nya definitionen är:

Kontoinformation: I den här sekretesspolicyn ska termen ”kontoinformation” omfatta, utan begränsningar: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, användarnamn, foto, ip-adress, enhets-id, geografisk information, kontonummer, kontotyp, detaljer om finansieringsinstrument som har samband med kontot, detaljer om betalningstransaktioner, information om affärstransaktioner, kundens uttalanden och rapporter, kontoinställningar, uppgifter om identitet som samlats in som en del av vår kontroll ”lär känna din kund” samt kundkorrespondens.”

Dessutom har avsnittet uppdaterats och belyser syftet med användningen av personlig information, inklusive syftet att identifiera personer, prestanda och anpassning av PayPal-tjänster och varför och hur vi kontaktar dig.

”Vi samlar in, lagrar och bearbetar din information på servrar som finns i USA och på andra platser i världen där PayPal verkar. Vårt primära syfte med att samla in personlig information är att kunna erbjuda dig en säker, smidig, effektiv och anpassad upplevelse. Du samtycker till att vi använder din personliga information för att:

 • bearbeta transaktioner och erbjuda PayPal-tjänsterna
 • verifiera din identitet, inklusive då du skapar kontot och för att återställa lösenord
 • lösa tvister, inkassera avgifter och felsöka problem
 • hantera risker, eller upptäcka, förebygga och/eller avhjälpa bedrägeri eller andra potentiellt olagliga eller förbjudna aktiviteter
 • upptäcka, förebygga eller avhjälpa brott mot policyer eller gällande användaravtal
 • erbjuda kundsupport
 • förbättra PayPal-tjänsterna genom att anpassa användarupplevelsen
 • mäta hur PayPal-tjänsterna fungerar och förbättra innehåll och layout
 • hantera och skydda vår it-infrastruktur
 • leverera riktad marknadsföring och reklam, serviceuppdateringar och kampanjerbjudanden baserat på de kommunikationsinställningar som du har definierat för ditt PayPal-konto (se avsnittet ”Vår kontakt med PayPal-användare” nedan) och dina aktiviteter när du använder PayPals tjänster
 • genomföra kontroller om kreditvärdighet och betalningsförmåga, jämföra information för exakthet samt verifiera det med tredje parter.”

Vi förklarar också att om du väljer att svara på våra valfria enkäter eller undersökningar kan vi använda den informationen för att förbättra våra tjänster och skicka marknadsföring och reklam till dig.

Enkäter, sweepstakes, undersökningar och profildata: Om du väljer att svara på våra valfria enkäter eller undersökningar kan vi använda den informationen för att förbättra PayPal-tjänsterna, skicka marknadsföring och reklam, hantera sweepstakes eller på annat sätt som förklaras ingående i undersökningen i fråga.”

Ändringar har gjorts i fråga om hur användare kan begränsa hur deras personliga information delas, även via sina mobila enheter.

Vi kan även komma att dela med andra användare att du finns i närheten och är en möjlig kund. Tillägget lyder: ”Om du inte vill dela den här informationen kan du öppna, visa och ändra inställningarna för sådana data från din mobila enhet.”

 1. Utlämnande till tredje part utöver PayPal-kunder

Ändringar gjordes i det här avsnittet för att förklara PayPals metoder för att dela data med tredje part, inklusive brottsbekämpande myndigheter, betalkortsföretag och partnerföretag.  För att göra det enklar för våra användare att hitta flyttade vi också hela listan över dessa tredje parter från sekretesspolicyn till ett separat dokument som kan kommas åt via separata länkar där till hela listan presenteras (se paragraf 8 nedan för mer information). Det här avsnittet ändrades också för att spegla föränderligheten i relationen mellan PayPal och eBay.  Båda parter kommer att vara separata enheter men skulle vilja ge användarna den upplevelse de förväntar sig. Ändringarna i det här avsnittet speglar hur PayPal delar kontoinformation med eBay och andra tredje parter i syfte som omfattar att förebygga bedrägerier och hantera risker, kundtjänst, leveranser och juridisk efterlevnad.   Tredje parter kommer, som alltid, inte att kunna använda den här informationen i egna marknadsföringssyften utan användarens uttryckliga medgivande.

”PayPal kommer inte att sälja eller hyra ut någon del av din personliga information till tredje part i marknadsföringssyfte utan ditt uttryckliga medgivande och kommer endast att lämna ut den informationen under de begränsade omständigheter och för de ändamål som beskrivs i den här sekretesspolicyn. Detta omfattar överföring av data till icke-EES-medlemsstater.

Specifikt samtycker du till och anvisar PayPal att göra något eller allt av följande med din information:

 1. Lämna ut nödvändig information till: polisen och andra brottsbekämpande myndigheter; säkerhetsstyrkor; behöriga statliga, mellanstatliga eller överstatliga enheter; behöriga myndigheter (förutom skattemyndigheter), departement, reglerande myndigheter, självreglerande myndigheter eller organisationer (inklusive, utan begränsningar, myndigheter som hänvisas till i avsnittet ”Myndigheter” här) samt andra tredje parter, inklusive medlemmar i PayPal-gruppen, om vi har anledning att tro att vi bör samarbeta med dem i utredningar om bedrägeri eller annan illegal aktivitet, eller för att utföra utredningar om brott mot vårt användaravtal (inklusive, utan begränsningar, dina betalningsalternativ eller betalkortsutfärdare).

Vi och andra organisationer, inklusive parter som accepterar PayPal, kan också dela, komma åt och använda (inklusive från andra länder) nödvändig information (inklusive, utan begränsningar, den information som registrerats av bedrägeribekämpande myndigheter) för att hjälpa oss och dem att bedöma och hantera risker (inklusive, utan begränsningar, för att förebygga bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terrorism). Kontakta oss om du vill få mer information om relevanta organisationer som arbetar för att förhindra bedrägeri. Om du vill ha mer information om dessa organisationer, bedrägeribekämpande myndigheter och andra tredje parter klickar du här.

 1. Lämna ut nödvändig information som svar på kraven från betalkortsföretag eller i civila eller straffrättsliga processer.
 2. Om du som handlare använder en tredje part för åtkomst till eller integration med PayPal kan vi komma att lämna ut nödvändig information till en sådan partner för att underlätta och upprätthålla ett sådant avtal (inklusive, utan begränsningar, status på din PayPal-integration, oavsett om du har ett aktivt PayPal-konto och om du redan arbetar med en annan PayPal-integrationspartner).
 3. Lämna ut nödvändig information till betalningsprocessorer, revisorer, kundtjänstleverantörer, kreditupplysnings- och bedrägeriorganisationer, leverantörer av finansiella produkter, kommersiella partner, marknadsförings- och pr-byråer, leverantörer av drifttjänster, gruppföretag, organisationer, marknadsplatser och andra tredje parter som listas här. Syftet med att lämna ut uppgifter är att kunna tillhandahålla PayPal-tjänsterna till dig. Vi anger även i listan över tredje parter, under varje ”kategori”, icke uteslutande exempel på de faktiska tredje parter (som kan inbegripa deras tillträdare och efterföljare) som vi för närvarande lämnar ut din kontoinformation till, eller som vi kanske kommer att lämna ut din kontoinformation till, anledningen till att vi gör det samt den faktiska information som lämnas ut (dessa tredje parter är genom lag eller avtal hindrade från att använda uppgifterna för andra ändamål än de som ligger till grund för att uppgifterna lämnades ut, om inte annat uttryckligen anges).
 4. Lämna ut uppgifter till ditt ombud eller juridiska representant (t.ex. en fullmaktsinnehavare eller förmyndare).
 5. Lämna ut sammanlagda statistiska uppgifter till våra affärspartner eller i PR-syfte. Vi kan till exempel uppge att en viss procentandel av våra användare bor i Manchester. Denna sammanlagda information är dock inte knuten till personlig information.
 6. Dela nödvändig kontoinformation med icke anslutna tredje parter (listas här) för att användas i följande syfte:
  1. Förebyggande av bedrägeri och riskhantering: för att förebygga bedrägeri eller bedöma och hantera risker.   Om du till exempel använder PayPal-tjänsterna för att köpa eller sälja varor via eBay Inc eller dess dotterbolag (”eBay”) kan vi komma att dela kontoinformation med eBay i syfte att skydda dina konton från bedräglig aktivitet, meddela dig om vi upptäcker sådan bedräglig aktivitet i dina konton eller bedöma kreditrisk. 

Som en del av vårt arbete för att förebygga bedrägeri och hantera risker kan vi också komma att dela nödvändig kontoinformation med eBay om PayPal har lagt in en reservation eller annan begränsning för ditt konto baserat på tvister, krav, återbetalningar eller andra scenarion som rör försäljning eller köp av varor. Som en del av vårt arbete för att förebygga bedrägeri och hantera risker kan vi också komma att dela nödvändig kontoinformation med eBay för att de ska kunna utvärdera köpare och säljare genom sina program.

 1. Kundtjänst: i syfte att hjälpa kunder, till exempel att utföra service för dina konton eller lösa tvister (t.ex. om fakturering eller transaktioner). 
 2. Frakt: i anslutning till frakt och relaterade tjänster för köp som görs med PayPal. 
 3. Juridisk efterlevnad: i syfte att hjälpa dem att följa krav i fråga om verifiering mot penningtvätt och terrorismfinansiering.
 4. Tjänstleverantörer: i syfte att låta tjänstleverantörer enligt avtal med oss bidra till vår verksamhet, till exempel för att förebygga bedrägeri, samla in fakturor, tillhandahålla marknadsföring, kundtjänst och tekniska tjänster. Våra avtal stipulerar att dessa tjänstleverantörer endast får använda din information i anslutning till de tjänster de utför åt oss och inte för eget bruk.”
 1. Hur vi delar information med andra tredje parter

 

 

Precis som de flesta banker eller leverantörer av betaltjänster samarbetar PayPal med tredjepartsleverantörer. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller viktiga funktioner som gör det möjligt för oss att erbjuda ett enkelt, snabbt och tryggt sätt att betala, och andra affärspartner. Ibland måste vi lämna ut användaruppgifter till dem så att tjänsterna kan utföras.

I allmänhet kräver Luxemburgs lagar, som PayPals hantering av användardata lyder under (dataskydd och banksekretess), en högre grad av insyn än de flesta andra EU-lagar. Det är av denna anledning som PayPal, till skillnad från de flesta leverantörer av internetbaserade tjänster eller finansiella tjänster i EU, listar alla tredjepartsleverantörer som användardata utlämnas till, tillsammans med syftet med utlämnandet och den typ av information som lämnas ut, i sin sekretesspolicy.

Den befintliga paragrafen d i delen ”Utlämnande till tredje part utöver PayPal-kunder” i avsnitt 4 flyttas till en tabell på en separat webbsida som det länkas till i sekretesspolicyn och som även läggs in där har ändrats för att ge PayPal tillåtelse att lämna ut vissa uppgifter om PayPal-kunder till fler tredje parter eller i andra syften som anges i tabellen nedan, eller ändra omfattningen av syftena och de utlämnade uppgifterna enligt tabellen nedan.

Kategori

Partens namn och jurisdiktion (inom parentes)

Syfte

Uppgifter som lämnas ut

Betalningsprocessorer

 

Global Payments UK LLP (Storbritannien)

För att möjliggöra betalningsbehandling och tvisthantering för transaktioner med PayPal-användare när användarna utför transaktioner med en handlare som använder PayPal-tjänsten via den globala betalningstjänsten.

Namn, adress, uppgifter om användarens finansieringsinstrument och information om betalningstransaktioner

 

WorldPay (UK) Limited, Worldpay AP Limited, (UK) Worldpay . (Nederländerna)

För att möjliggöra betalningsbehandling, bedrägerikontroller och tvisthantering för transaktioner med PayPal-användare när användarna utför transaktioner med en handlare som använder PayPal-tjänsten via Worldpay-tjänsten.

All kontoinformation med undantag av uppgifter om användarens finansiella instrument.

 

 American Express Travel Related Services Company, Inc.

För att möjliggöra tjänster för betalningsbehandlingsuppgörelser och bedrägerikontroll.

Unikt säljar-id.

Säljar-MCC

Säljar-DBA

Godkänd undertecknare

Säljaradress, postnummer och landskod

Säljarens telefonnummer

Säljarens e-postadress

Säljarens webbadress

Födelsedatum (endast för enmansföretag)

Endast för sponsrade handlare som inte är börsnoterade (till exempel familjeföretag, enmansföretag), följande information för en Signifikativ ägare (enligt definitionen nedan):

 • För- och efternamn
 • Hemadress, postnummer och landskod
 • SSN eller födelsedatum

Signifikativ ägare avser en individ som äger 25 % eller mer av ett företag.

Unikt säljar-id.*

MCC för sponsrad handlare

DBA för sponsrad handlare

Plats för sponsrad handlare (stad, gata, postnummer och landskod)

Telefonnummer till sponsrad handlare

 

JPMorgan Chase Bank, N.A. London Branch

Förhindra penningtvätt, kontrollera sanktionslista och kontroller av efterlevnad

Namn på handlare, land för hemvist och affärsverksamhet

 

Adyen B.V. (Nederländerna)

För att möjliggöra tjänster för betalningsbehandlingsuppgörelser och bedrägerikontroll globalt.

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

Allied Irish Bank PLC  (Storbritannien)

För att möjliggöra tjänster för betalningsbehandlingsuppgörelser och bedrägerikontroll i Europa.

 

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

Cardinal Commerce Corporation (USA)

För att underlätta 3DSecure-kontroller vid global behandling av betalningar.

Data vid standardöverföring med 3DSecure.

 

Coinbase Inc. (USA)

För att möjliggöra tjänster för betalningsbehandlingsuppgörelser och bedrägerikontroll globalt.

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

Heartland Payment Systems, Inc. (USA)

För att möjliggöra tjänster för betalningsbehandlingsuppgörelser och bedrägerikontroll i USA.

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

Merchant e-Solutions, Inc.  (USA)

För att möjliggöra tjänster för betalningsbehandlingsuppgörelser och bedrägerikontroll i USA.

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

Moneris Solutions Corporation (Kanada)

För att möjliggöra tjänster för betalningsbehandlingsuppgörelser och bedrägerikontroll i Kanada.

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

National Australia Bank Ltd. (Australien)

För att möjliggöra tjänster för betalningsbehandlingsuppgörelser och bedrägerikontroll i Australien.

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

Network Merchants, LLC. (US); Network Merchants Inc. (USA)

För att möjliggöra tjänster för betalningsbehandlingsuppgörelser och bedrägerikontroll i USA.

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

Stockholms Enskilda Bank AB (Sverige)

För att möjliggöra tjänster för betalningsbehandlingsuppgörelser och bedrägerikontroll i Europa.

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner

 

WorldPay, Inc. (USA); WorldPay Ltd. (Storbritannien)

För att möjliggöra tjänster för betalningsbehandlingsuppgörelser och bedrägerikontroll globalt.

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

Kundtjänst på entreprenad

 

LatentView Analytics Pte. Ltd

I syfte att tillhandahålla kundtjänst gällande betalning globalt.

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, förkortad, begränsad eller fullständig information om betalningsalternativ (fallberoende), utgångsdatum för betalningsalternativ, typ av PayPal-konto, identitetsbevis, saldo och transaktionsinformation, kundens uttalanden och rapporter, kontokorrespondens, leveransinformation och säljfrämjande information.

 

Authentify Inc.

Telefonbaserade verifieringstjänster

Telefonnummer till hemtelefon och mobil

 

CallPoint New Europe AD dba TELUS International Europe (Bulgarien)

 

För att behandla

återbetalda returer.

Namn, e-postadress, PayPals transaktions-id, returinformation (kategori på returnerat objekt, orsak till retur, belopp för retur, valuta, returland, typ av retur) och bevis i form av leveransdokument.

 

Key Performance Group SAS, Frankrike

Administrering av PayPals program för medlemsrekommendationer

Förnamn, efternamn, e-post, kund-id, transaktionsinformation relaterad till rekommendationsbelöningar

 

New Relic, Inc. (USA)

För att skapa analyser som underlättar för oss att felsöka tjänsten globalt.

Loggdata och sammanställda data om tjänstens kvalitet.

 

PagerDuty, Inc. (USA)

För att meddela tillgängliga tekniker att ett meddelande har mottagits globalt.

Ämnesrad i e-postmeddelandet i fråga.

 

Sumologic, Inc. (USA)

För att skapa analyser som underlättar för oss att felsöka tjänsten globalt.

Loggdata och sammanställda data om tjänstens kvalitet.

Kreditupplysnings- och bedrägeribekämpningsinstanser

Observera att PayPal, förutom i de syften som anges nedan, även använder dina personuppgifter till att upptäcka, förhindra, och/eller förebygga bedrägerier eller annan illegal aktivitet, eller upptäcka, förhindra eller förebygga överträdelser av policyer eller användaravtal.

 

SCHUFA Holding AG (Tyskland), infoscore Consumer Data GmbH (Tyskland)

För att verifiera en kunds identitet och adress, utföra kontroller för att förhindra och upptäcka misslyckade direktdebiteringsbetalningar och brott inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, vilket inbegriper kontroller av kopplingen till kunden och kundens bankkonto, för att hjälpa till att bedöma kreditvärdigheten för konsumenter (om de har ett tyskt PayPal-konto och särskilt har samtyckt till en sådan kontroll) och av handlare, samt för att undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet.

Kreditvärdighetspoängen som vi begär från dessa organ inkluderar poäng som beräknas enligt statistiska metoder.

Observera att PayPal har begärt sådan information, och att eventuella uppgifter om missbrukat konto som lämnas ut till de här databaserna angående kunder som har ett tyskt PayPal-konto kan:

• behållas i databasen för revisionsändamål och för att betygsätta en sådan kunds kreditvärdighet
• ett sådant betyg kan lämnas ut till tredje part i syfte att bedöma kreditvärdighet

och
• överföras utanför EU och globalt.

För kunder som har ett tyskt PayPal-konto kan information om en misslyckad direktdebitering dessutom:

• behållas i infoscore-databasen för revisionsändamål

• (utan koppling till kundens identitet) lämnas ut till tredje part i syfte att förhindra misslyckade direktdebiteringsbetalningar.

Namn, adress, e-postadress, födelsedatum, kön, bankkontouppgifter, information om misslyckade direktdebiteringsbetalningar från bankkonto (utan koppling till kundens identitet) och, i fall där förmedling av sådana uppgifter är berättigade ur rättssynpunkt, även vissa uppgifter om missbrukat konto för en kund med ett tyskt PayPal-konto.

 

AuthenticID LLC

I syfte att verifiera identitet; automatisk dataextrahering från bilder av dokument samt dokumentvalidering/förfalskningskontroll. Undersökning och testning av nya produkter och tjänsters lämplighet.

Namn, adress, e-postadress, födelsedatum, bolagsform, organisationsnummer, momsregistreringsnummer, dokument som visar identitet och adress, innehav av ett betalningsinstrument eller andra dokument som efterfrågas av PayPal och de uppgifter som de innehåller för risk-/efterlevnads-/kreditändamål.

 

Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Tyskland), Zoot Enterprises Limited (Storbritannien)

I syfte att behandla tekniska ansökningar och att tillhandahålla en data- och dokumentgateway för kontogranskning, tester och prövningar samt utbyta användarinformation och bilder av dokument som styrker identitet, adress och innehav av betalningsinstrument med kontrakterade bedrägeri- och kreditupplysningsbyråer. Även att samla in information från interna och externa datakällor och tillhandahålla statistisk analys för att bedöma risken för bedrägeri.

All kontoinformation och alla dokument som tillhandahålls av kunderna, även information som styrker identitet och adress, innehav av ett betalningsinstrument eller andra dokument som efterfrågas av PayPal och de uppgifter som de innehåller för risk-/efterlevnads-/kreditändamål. Informationen kan också innehålla IP-adresser.

 

Kount, Inc. (USA)

För att underlätta kontroller vid global behandling av betalningar.

Namn, adress, enhetens fingeravtrycksinformation, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

Artefacts Solutions LLC (USA)

För att upptäcka bedrägerier och minska riskerna med behandling av transaktioner.

Förkortat kortnummer, transaktionsbelopp, andel återbetalningar, krediter och nekanden.

 

Experian Information Solutions, Inc. (USA)

För att verifiera identitet, underlätta beslut gällande en kunds kreditvärdighet, utföra kontroller för att förebygga och upptäcka brott inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt.

Observera att data som avslöjas kan behållas av tillämpligt kreditupplysningsorgan och bedrägerirotel för kontroll och förebyggande av bedrägerier.

Namn, adress, socialförsäkringsnummer, födelsedatum, företagsnamn, juridiskt namn på verksamheten, moms-id, företagets telefonnummer.

 

 

Trulioo Information Services, Inc. (USA)

För att verifiera identitet, utföra kontroller i syfte att förhindra och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt.

Observera att data som avslöjas kan behållas av tillämpligt kreditupplysningsorgan och bedrägerirotel för kontroll och förebyggande av bedrägerier.

Namn, födelsedatum, adress, id-nummer (om angivet).

Kommersiella partnerskap

 

Stubhub Services S.à.r.l. (Luxemburg)

Med anledning av dess AML- och KYC-krav.

För- och efternamn, födelsedatum, bostadsadress, nationalitet, nummer för nationell legitimation/passnummer

Marknadsföring och PR

 

TNS Deutschland GmbH (Tyskland)

För att utföra kundtjänst- och marknadsundersökningar.

Namn, e-postadress, telefonnummer, typ av konto, typ av PayPal-tjänster som erbjuds eller används samt relevant transaktionsinformation.

 

Rapp (Frankrike), Antics (US), Partner Path

För att utveckla, bedöma och genomföra marknadsföringskampanjer.

Handlarens/Partnerns namn, företagsnamn, adress och registreringsnummer, handlarens kontaktpersons namn, befattning, titel, e-postadress och telefonnummer, handlarens webbadress, PayPal-kontonummer, tredjepartsprogram som används av handlaren, beteende på PayPals webbplats.

 

Adobe Systems Incorporated.

För att genomföra kampanjer för nya målgrupper i syfte att leverera anpassad reklam.

Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbplatser

 

Oracle Corporation UK Ltd

För att utveckla, bedöma och genomföra marknadsföringskampanjer.

Handlarens namn, företagsnamn, adress och registreringsnummer, handlarens kontaktpersons befattning, e-postadress och telefonnummer, handlarens webbadress, PayPal-kontonummer, tredjepartsprogram som används av handlaren, beteende på PayPals webbplats.

 

Iris (Tyskland)

För att utveckla, bedöma och genomföra marknadsföringskampanjer.

Handlarens/Partnerns namn, adress och registreringsnummer, handlarens kontaktpersons namn, befattning, titel, e-postadress och telefonnummer, handlarens webbadress, PayPal-kontonummer, tredjepartsprogram som används av handlaren, beteende på PayPals webbplats.

 

OC&C Strategy Consultants Limited (Storbritannien)

För att utföra marknadsundersökningar och öka  insikter

Anonymt konto och transaktionsinformation

Driftsrelaterade tjänster

 

Gothia AS (Norge)

För att inkassera skulder; för att hantera rapportering till kreditupplysningsorgan av försumliga kunder.

Namn, adress, telefonnummer, kontonummer, födelsedatum, e-postadress, kontotyp, kontostatus, de fyra sista siffrorna i kontot för finansiella instrument, clearingnummer, kontosaldo, uppgifter om kontotransaktioner och skulder, namn på leverantör av betalningsalternativ, tillämpliga uppgifter om kontobeteende samt kopior på all korrespondens (inklusive, utan begränsning, all korrespondens som är relevant för att rapportera till kreditupplysningsföretag) i varje fall som rör de belopp du är skyldig (eller en annan person är skyldig) oss.

 

Salesforce.com, Inc. (USA),  Oracle America Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Teradata Corporation

Genomföra e-postdrift i samband med PayPal-tjänster (inklusive men inte begränsat till drift, kundtjänst, insamlingar, marknadsföringsprogram och kampanjer).

Namn, adress, e-postadress, företagsnamn, företagets kontaktuppgifter, domännamn, kontostatus, kontotyp, kontoinställningar, typen av PayPal-tjänster som erbjuds eller används samt relevant transaktions- och kontoinformation.

 

Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Tyskland), Zoot Enterprises Limited (Storbritannien)

I syfte att behandla tekniska ansökningar och att tillhandahålla en data- och dokumentgateway för kontogranskning samt utbyta användarinformation och bilder av dokument som styrker identitet, adress och innehav av betalningsinstrument med kontrakterade bedrägeri- och kreditupplysningsbyråer.

All kontoinformation och alla dokument som tillhandahålls av kunderna, även information som styrker identitet och adress, innehav av ett betalningsinstrument eller andra dokument som efterfrågas av PayPal och de uppgifter som de innehåller för risk-/efterlevnads-/kreditändamål.

 

Lattice Engines, Inc.

För att utveckla och optimera förutseende modeller.

Handlarens namn, kontaktpersonens namn, adress, e-postadress och handlarens webbadress.

 

Interact CC Ltd (Storbritannien)

Att hjälpa användare med PayPal-tjänsten

Kundens namn, företagsnamn, telefonnummer, e-postadress, webbplats, företagsbransch, leveransinformation, kortuppgifter för betalning

 

The unbelievable Machine Company GmbH

 

Värd för BillSafe-programmet på sina servrar

All kontoinformation.

Koncernföretag

 

PayPal Inc. (USA)

Agerar på uppdrag av PayPal för att förvara och behandla kontoinformation.

All kontoinformation.

 

PayPal Europe Services Limited (Irland), PayPal Malaysia Services Sdn Bhd (Kuala Lumpur), PayPal Israel Ltd (Israel), PayPal India Private Limited (Indien), PayPal (UK) Ltd (Storbritannien), PayPal France S.A.S. (Frankrike), PayPal Deutschland GmbH (Tyskland), PayPal Spain SL (Spanien), PayPal Italia Srl (Italien), PayPal Nederland BV (Nederländerna), PayPal European Marketing SA (Schweiz), PayPal Polska Sp Zoo (Polen), PayPal Bilisim Hizmetleri Limited Sirketi (Turkiet), PayPal International Sarl (Luxemburg), PayPal SE (Storbritannien), Bill Me Later Inc. (Tyskland), PayPal Information Technologies (Shanghai) Co., (Kina), PayPal Australia Pty Limited (Australien), PayPal Charitable Giving Fund (USA), PayPal Giving Fund UK (Storbritannien), Tradera AB (Sverige)

Agerar på uppdrag av PayPal för att ge kundsupport, utföra riskbedömningar, efterlevnadsärenden och/eller annan backoffice.

All kontoinformation.

 

PayPal Pte. Ltd (Singapore)

Utföra handlingar för PayPals räkning genom att ingå och uppfylla kontrakt som inte gäller kunder, men som gäller kunddata.

All kontoinformation.

 

Kommersiella partner

 

 

 

eBay Inc. (USA), eBay Europe S.à r.l. (Luxemburg),eBay Services S. à r.l. (Luxemburg), eBay International AG (Schweiz), eBay Corporate Services GmbH (Tyskland), eBay France SAS (Frankrike), eBay (UK) Limited (Storbritannien), eBay CS Vancouver Inc. (Kanada), eBay Partner Network Inc. (USA), eBay Internet Support (Shanghai) Co Ltd (Kina), eBay Enterprise Marketing Solutions (USA) (tidigare GSI Commerce, Inc (USA), VendorNet Inc (USA), PepperJam Network (USA), GSI Media Inc. (USA), M3 Mobile Co., Ltd. (Korea), MBS (USA), ClearSaleing (USA), True Action Network (USA), True Action Studio (USA)), GumTree.com Limited (Storbritannien), Kijiji International Limited (Irland), Kijiji US Inc. (USA), mobile.de & eBay Motors GmbH (Tyskland), Shopping.com Inc. (USA), Shopping Epinions International Limited (Irland), Marktplaats B.V. (Nederländerna), Private Sale GmbH (Tyskland), StubHub, Inc. (USA), Viva Group, Inc. (USA), StubHub Europe S.à r.l. (Luxemburg), StubHub Services S.à r.l. (Luxemburg), Viva Group, Inc. (USA), ProStores Inc. (USA), MicroPlace, Inc. (USA), Internet Auction Co., Ltd. (Korea), Via-Online GmbH (Tyskland), Zong Inc.(USA) och X.commerce, Inc. (USA). eBay Europe Services Limited (Ireland), eBay GmbH (Tyskland)

Tillhandahålla gemensamt kundinnehåll och gemensamma kundtjänster (inklusive men inte begränsat till registrering, transaktioner, debitering via operatören genom failover och kundsupport), bedöma risker, eller hjälpa till att förhindra och/eller förebygga bedrägeri, eller andra potentiellt olagliga handlingar och kränkningar av policyer och vägleda beslut om produkter, tjänster och kommunikation.

All kontoinformation.

 

 

 

 

Ändring av PayPals policy för godtagbar användning

Gäller från: 1 juli 2015

Vi uppmanar dig att noggrant gå igenom de här uppdateringarna i policyn så att du får reda på vilka ändringar som görs i PayPals policy för godtagbar användning.

 1. Tobakprodukter, e-cigaretter och receptbelagda läkemedel och enheter

Policyn för godtagbar användning förbjuder för närvarande användning PayPal för aktiviteter som strider mot gällande lagar och branschbestämmelser för försäljning av tobaksvaror eller receptbelagda läkemedel och enheter.  Vi byter ut det förbudet med en ny ordalydelse i policyn för dessa typer av artiklar, såväl som e-cigaretter.  Enlig den nya ordalydelsen får PayPal inte användas för cigarettköp.  Handlare kommer dessutom endast att kunna använda PayPal för försäljning av tobakprodukter som inte är cigaretter, e-cigaretter eller receptbelagda läkemedel och enheter om de har fått ett förgodkännande av PayPal.

Ändringarna lyder som följer: 

 • Texten i avsnitt 5 under Förbjudna aktiviteter, som innehåller befintliga bestämmelser för tobakprodukter och receptbelagda läkemedel och enheter kommer att tas bort. 
 • Ett nytt avsnitt 2(c) under Förbjudna aktiviteter kommer att lyda som följer:
  • Du får inte använda PayPal-tjänsten för aktiviteter som: ... 2. rör transaktioner för ... (c) cigaretter ...
 • De viktiga delarna av tabellen under Aktiviteter som kräver godkännande kommer att revideras och lyda som följer:
  • PayPal kräver förgodkännande för att godkänna betalning för vissa tjänster som beskrivs i detalj i diagrammet nedan.

Tjänster som kräver förgodkännande

Kontaktuppgifter

… sälja … tobakprodukter som inte är cigaretter, e-cigaretter eller receptbelagda läkemedel eller enheter.

Skicka in kontaktuppgifter, webbadress till företagets webbplats och en kort sammanfattning av verksamheten till aup@paypal.com

 1. Hat, våld, rasdiskriminering och ekonomisk exploateringen vid brottslig handling

Vi reviderar bestämmelserna för hat, våld, rasdiskriminering och ekonomisk exploateringen vid brottslig handling i Policy för godtagbar användning.  De bestämmelserna kommer att flyttas från avsnitt 2(e) till 2(f) under Förbjudna aktiviteter och lyda som följer:

Du får inte använda PayPal-tjänsten för aktiviteter som: ... 2. involverar transaktioner som rör ... (f) främjande av hat, våld, rasdiskriminering eller ekonomisk exploatering vid brottslig handling ...

 1. Mutor och korruption

Vi lägger till ett uttryckligt förbud mot användning av PayPal för betalningar som har att göra med mutor och korruption i Policy för godtagbar användning.  Ett nytt avsnitt 3(k) under Förbjudna aktiviteter kommer att lyda som följer:

Du får inte använda PayPal-tjänsten för aktiviteter som: ... 3. involverar transaktioner där ... (k) betalningar görs eller tas emot för mutor eller annan korruption.

 1. Hasardspel

Policyn för godtagbar användning förbjuder för närvarande användning av PayPal för aktiviteter som involverar hasardspel såvida de inte är lagliga på den plats där kunderna och verksamhetsutövaren befinner sig och verksamhetsutövaren har fått ett förgodkännande från PayPal.  Vi gör några ändringar så att policyn ska bli tydligare, inklusive ett tydliggörande om att fantasispel omfattas.

Här följer ytterligare information om ändringarna:  Vår policy om hasardspelsrelaterade aktiviteter anges för närvarande i avsnitt 6 under Förbjudna aktiviteter och det hänvisas till avsnitt 6 i första meningen under Aktiviteter som kräver godkännande.  Vi tar bort avsnitt 6 och hänvisningen i fråga och lägger till en ny rad i tabellen under Aktiviteter som kräver godkännande där vår policy för hasardspelsrelaterade aktiviteter beskrivs. 

I den nya raden bevarar vi den icke-exklusiva listan över hasardspelsrelaterade aktiviteter som omfattas av den befintliga policyn för godkänd användning, med två ändringar.  Vi gör först ett tillägg i listan för att tydliggöra att fantasispel omfattas.  Sedan ändrar vi ordalydelsen i den befintliga policyn för godkänd användning i fråga om skicklighetsspel.  Befintlig ordalydelse indikerar att skicklighetsspel omfattas oavsett om de i lagen definieras som lotterier.  Den nya ordalydelsen nämner hasardspel istället för lotterier.  Det innebär att det indikerar att skicklighetsspel omfattas oavsett om de i lagen definieras som hasardspel.

De viktiga delarna av tabellen under Aktiviteter som kräver godkännande kommer att revideras och lyda som följer:

”PayPal kräver förgodkännande för att godkänna betalning för vissa tjänster som beskrivs i detalj i diagrammet nedan.

Tjänster som kräver förgodkännande

Kontaktuppgifter

Aktiviteter som involverar hasardspel, spel och/eller någon annan verksamhet med insats och vinst, inklusive men inte begränsat till kasinospel, vadslagningssporter, häst- eller greyhoundkapplöpning, fantasisport, lottsedlar, annan verksamhet i syfte att underlätta hasardspel, skicklighetsspel (oavsett om det är juridiskt definierat som hasardspel eller inte) och sweepstakes, om verksamhetsutövaren och kunderna uteslutande befinner sig i jurisdiktioner där sådan verksamhet är laglig.

Skicka in kontaktuppgifter, webbadress till företagets webbplats och en kort sammanfattning av verksamheten till aup@paypal.com

            …”

 

 1. Transaktioner på eBay

I Policy for godtagbar användning finns för närvarande en bestämmelse under Transaktioner på eBay som rör användning av PayPal för eBay-transaktioner.  Bestämmelsen kräver, med avseende på sådan användning av PayPal, efterlevnad av både Policy for godtagbar användning och eBays regler för förbjudna och begränsade objekt som anges på eBays webbplats.  I anslutning till en eventuell separation av eBays och PayPals verksamheter till oberoende börsnoterade företag, tar vi bort den bestämmelsen från Policy för godtagbar användning.