>> Visa alla villkor

>> Visa tidigare policyuppdateringar

Policyuppdateringar

 

Meddelande om ändring av PayPals juridiska villkor

Utfärdat: 29 januari 2021

Läs det här dokumentet.

Vi ändrar de juridiska villkoren som reglerar din relation med PayPal.

Vi rekommenderar att du noggrant granskar nedanstående meddelanden så att du känner till de kommande ändringarna.

Du behöver inte göra något mer eftersom ändringarna kommer att ske automatiskt den

 

30 april 2021.

Om du föredrar att avvisa de här ändringarna och avsluta ditt konto kan du göra det före den 30 april 2021 utan att behöva betala några ytterligare avgifter.

Språkliga ändringar som gjorts för att korrigera eller ta bort stavfel och grammatiska fel eller ändringar i formateringen är inte markerade i det här dokumentet. Det här gäller även ställen där vi har korrigerat eller standardiserat referenser.

 

UPPDATERINGAR AV PAYPALS ANVÄNDARAVTAL

Datum för ikraftträdande: 30 april 2021

  • Klicka HÄR om du vill visa en uppdaterad kopia av de avsedda ändringarna.

Du hittar den aktuella versionen av PayPals användaravtal genom att klicka här eller på "Juridiskt" eller "Juridiska avtal" i sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

Om ditt konto – Välkommen till PayPal!

Vi har förtydligat formuleringen med att vårt användaravtal inte gäller för de Xoom-tjänster som regleras av de separata juridiska villkoren för Xoom.

Göra en betalning – PayPals köparskydd – Varor och transaktioner som inte omfattas av PayPals köparskydd

I det här avsnittet har vi omdisponerat och standardiserat vår lista över varor och transaktioner som inte omfattas av skyddet.

Ta emot betalningar – PayPals säljarskydd – Det här omfattas

Vi har lagt till en formulering om redan avsända fysiska artiklar eller tillhandahållna immateriella varor för förtydligande.

Ta emot betalningar – PayPals säljarskydd – Grundläggande krav

Vi har lagt till en ny andra listpunkt om krav gällande obehöriga transaktioner.

Ta emot betalningar – PayPals säljarskydd – Varor och transaktioner som inte omfattas av skyddet

Vi har ändrat och globalt standardiserat vår lista över varor och transaktioner som inte omfattas av PayPals säljarskydd.

Övriga juridiska villkor – Diverse – Din användning (som säljare) av personuppgifter; Dataskyddslagar

Det här avsnittet har fått ett nytt namn och andra formuleringar i syfte att mer specifikt reflektera över säljarnas användning av personuppgifter.