Policyuppdateringar

 

>> Visa alla juridiska avtal

>> Visa senaste policyuppdateringar

Policyuppdateringar

 

På den här sidan ger vi våra användare information i förväg om viktiga ändringar av vår tjänst, av användaravtalet eller av andra policyer. På den här sidan visas policyuppdateringar som kommer att träda i kraft framöver. Gå till "Visa senaste policyuppdateringar" om du vill läsa tidigare policyuppdateringar.

 

Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

Utfärdades: 6 januari 2016 (startdatum finns i de enskilda posterna nedan)
 

Läs det här dokumentet.

Vi ändrar de juridiska avtal som reglerar din relation med PayPal. 

Vi uppmanar dig att noggrant gå igenom det här meddelandet så att du får reda på vilka ändringar som görs.

Du behöver inte göra någonting för att godta förändringarna eftersom de automatiskt träder i kraft ovanstående datum. Om du beslutar dig för att inte godta dem kan du meddela oss före ovanstående datum om att du vill avsluta ditt konto (https://www.paypal.com/se/cgi-bin/?&cmd=_close-account) med omedelbar verkan så att du slipper betala fler avgifter.

Vi hoppas ändå att du fortsätter att använda PayPal och drar nytta av följande fördelar:

 

Det är snabbare

Du behöver inte skriva in dina kortuppgifter varje gång du betalar, så du kan betala snabbare på nätet.

 

Det är smidigare

PayPal är en av de mest populära nätbetalningsmetoderna i Sverige, eftersom det är smartare att betala på nätet med bara ett par klick. Allt du behöver är din e-postadress och ett lösenord.

Läs de aktuella juridiska avtalen
 


Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.

Gäller från: 23 mars 2016

 

Du kan hitta det ändrade PayPal-användaravtalet nedanför den aktuella versionen av avtalet om du klickar här eller går till det via "Användaravtal" eller "Juridiska avtal" längst ner på de flesta PayPal-sidor.

 1. Information för juridiska ombud till oförmögna eller avlidna kontoinnehavare

  Avsnitt 7.1 ändras för att förtydliga att juridiska ombud till oförmögna eller avlidna kontoinnehavare kan kontakta oss och få hjälp med hanteringen av de berörda kontona. Avsnitt 7.1 lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

  "7.1 Avtalsperiod och hur du avslutar kontot. Avtalsperioden löper från det att du framgångsrikt registrerar dig för ett PayPal-konto till dess att avtalet av någon anledning sägs upp. Med reservation för bestämmelserna i avsnitt 7.2 kan du när som helst avsluta ditt konto och säga upp det här avtalet genom att logga in på ditt konto, klicka på "Min profil", gå till "Mina inställningar" och klicka på länken "Avsluta konto" och sedan följa anvisningarna. När kontot avslutas avbryts alla utestående transaktioner och du förlorar alla eventuella saldon kopplade till särskilda betalningsalternativ. Du måste ta ut ditt saldo senast vid den tidpunkt då du avslutar ditt konto och säger upp det här avtalet. Du hittar mer information om att avsluta ditt konto på våra hjälpsidor på webbplatsen.  Om du är juridiskt ombud för en oförmögen eller avliden kontoinnehavare ber du oss om hjälp via våra hjälpsidor på webbplatsen."
 2. Begränsade aktiviteter – kopplade konton

  Enligt avsnitt 9.1k är det en begränsad aktivitet att kontrollera ett konto som är kopplat till ett annat konto som har använts vid en begränsad aktivitet. Avsnitt 9.1.k ändras för att förtydliga hur konton anses vara kopplade till varandra. Det ändrade avsnittet 9.1.k lyder nu som följer (presenteras i sitt sammanhang med den relevanta delen av huvudparagrafen i avsnitt 9.1, med understrukna tillägg):

  "9.1 Begränsade aktiviteter. I samband med din användning av vår webbplats, ditt konto eller tjänsterna, eller i samband med din interaktion med PayPal, en användare eller en tredje part, får du inte:


  k. Kontrollera ett konto som är kopplat till ett annat konto som har använts vid någon av dessa begränsade aktiviteter (ett konto anses vara "kopplat" till ett annat konto enligt avsnitt 9.1.k i de fall PayPal har skäl att tro att båda kontona kontrolleras av samma juridiska person eller grupp av juridiska personer ( inklusive och utan begränsning till individer), vilket är mer sannolikt när båda kontona har vissa gemensamma attribut, inklusive och utan begränsning till samma registrerade användarnamn, e-postadress, betalningsalternativ (t.ex. bankkonto) och/eller registrerade id som används för att ta emot tjänster från PayPals partner (till exempel ett eBay-id));"
 3. Säljarskydd

  PayPal kan nu undanta "obehöriga betalningar" som initieras i en miljö som inte PayPal är värd för från programmet för säljarskydd. Avsnitt 11.1.a ändras för att beskriva detta undantag och lyder nu som följer (visas i sitt sammanhang i avsnitt 11.1, med tillagda ord understrukna):

  "11.1 Vad är PayPals säljarskydd?

  Om du är mottagare av en betalning gjord av en kund ("betalningsmottagare"), kan vi ersätta dig med ett belopp för krav, återkallanden eller chargebacks som drabbar dig av följande skäl: 

  a. En chargeback eller ett återkallande utfärdades mot dig på grund av en "obehörig betalning" (förutom eventuella "obehöriga betalningar" som initierats i en miljö som PayPal inte är värd för); eller 

  b. En chargeback eller ett krav har utfärdats mot dig på grund av att objektet inte mottagits,

  där PayPal mottar bevis från dig på att objektet har postats eller levererats i enlighet med de krav som anges nedan, underställt de övriga villkor som anges i detta avsnitt 11 (inklusive och utan begränsning till kvalificeringskraven i avsnitt 11.6)."
 4. Fel och obehöriga transaktioner

  När du rapporterar "otillbörlig kontoåtkomst" till PayPal har du vissa rättigheter enligt reglerna och villkoren i avsnitt 12. "Otillbörlig kontoåtkomst" inbegriper när någon har överfört eller kan ha överfört pengar från ditt konto utan ditt tillstånd, enligt avsnitt 12.1(v). Vi ändrar avsnitt 12.1(v) så att "otillbörlig kontoåtkomst" även omfattar fall där du kopplar ditt konto till en tredjepartsplattform för att göra betalningar från plattformen och vissa betalningar görs via plattformen utan ditt tillstånd. Det ändrade avsnitt 12.1(v) lyder som följer (de föregående formuleringarna visas för att ge sammanhang och ändringarna är understrukna):

  "12.1 Identifiera fel och/eller obehöriga transaktioner. Du kan kontrollera din transaktionshistorik när som helst genom att logga in på ditt konto på PayPals webbplats och klicka på fliken "Historik". Det är mycket viktigt att du omedelbart meddelar PayPal om du har anledning att tro att någon av följande aktiviteter har inträffat: (i) en obehörig transaktion har gjorts från ditt konto, (ii) någon har fått obehörig åtkomst till ditt konto, (iii) lösenordet eller pinkoden har äventyrats, (iv) en enhet du har använt för tjänsten har försvunnit, stulits eller inaktiverats eller (v) någon har överfört eller kan ha överfört pengar från ditt konto utan din tillåtelse  (detta omfattar när du kopplar ditt konto till en tredjepartsplattform (till exempel en webbplats eller en app) för att göra betalningar direkt från plattformen, men en betalning gjorts från ditt konto för en transaktion via plattformen som du inte gjort) (gemensamt kallat "otillbörlig kontoåtkomst")…"
 5. Andra förändringar

  Delar av PayPals användaravtal har ändrats för att förtydliga befintliga formuleringar (särskilt i Schema 1 Avgiftstabell) och korrigera smärre typografiska fel.

 

Meddelande om ändring av PayPals sekretesspolicy

Gäller från: 23 februari 2016

 

Du kan hitta den ändrade PayPal-sekretesspolicyn nedanför den aktuella versionen av policyn om du klickar här eller går till den via "Användaravtal" eller "Juridiska avtal" längst ner på de flesta PayPal-sidor.

Hur vi delar information med tredje part

 

Avsnitt 6 har ändrats för att förtydliga varför PayPal i sekretesspolicyn anger de tredjepartsleverantörer och -affärspartner till vilka vi kan lämna ut dina uppgifter.

Avsnitt 6 har också reviderats för att ändra hur PayPal kommer att uppdatera listan över dessa tredje parter. PayPal kommer nu att uppdatera listan en gång i kvartalet (på "kvartalsdatum" – 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober). Du bör läsa igenom listan varje kvartalsdatum. Du anses ha godkänt ändringarna i listan 30 dagar efter det angivna kvartalsdatumet. Om du inte godkänner ändringarna får du avsluta ditt konto och sluta använda våra tjänster.

Nu lyder de första tre paragraferna i avsnitt 6 som följer:

"Precis som de flesta banker eller leverantörer av betaltjänster samarbetar PayPal med tredjepartsleverantörer. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller viktiga funktioner som gör det möjligt för oss att erbjuda ett enkelt, snabbt och tryggt sätt att betala. PayPal samarbetar även med andra affärspartner. Ibland måste vi lämna ut användaruppgifter till dem så att tjänsterna kan utföras.

I allmänhet kräver Luxemburgs lagar, som PayPals hantering av användardata lyder under (dataskydd och banksekretess), en högre grad av insyn än de flesta andra EU-lagar. Det är av denna anledning som PayPal, till skillnad från de flesta leverantörer av internetbaserade tjänster eller finansiella tjänster i EU, listar alla tredjepartsleverantörer och -affärspartner som användardata kan utlämnas till, tillsammans med syftet med utlämnandet och den typ av information som lämnas ut, i sin sekretesspolicy. Du hittar en länk till dessa tredje parter här samt i paragraf a, b, d och g nedan. Genom att godkänna sekretesspolicyn och ha ett konto hos PayPal samtycker du uttryckligen till att data överförs till dessa tredje parter i de syften som anges.

PayPal kan nu uppdatera listan över tredje parter en gång i kvartalet (1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober). PayPal börjar inte överföra data till de nya enheterna eller för de nya ändamålen eller datatyperna som anges i varje uppdatering förrän 30 dagar efter det datum då listan offentliggörs via denna sekretesspolicy. Du bör läsa igenom listan en gång i kvartalet på PayPals webbplats på de datum som anges ovan. Om du inte protesterar mot den nya dataredovisningen inom 30 dagar efter publiceringen av den uppdaterade listan över tredje parter anses du ha godkänt ändringarna i listan och denna sekretesspolicy. Om du inte godkänner ändringarna får du avsluta ditt konto och sluta använda våra tjänster."

I tabellen nedan finns information om tredje parter samt nya syften eller datatyper som lagts till i listan. Hela listan över tredje parter finns här

 

Kategori

Partens namn och jurisdiktion (inom parentes)

Syfte

Uppgifter som lämnas ut

Marknadsföring och PR

ThreatMetrix Inc. (USA)

Samla in riskinformation om den ip-adress och enhet som kunder använder för att komma åt PayPal samt undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet.

Information om enheten vad gäller ip-adress och hårdvara (enhets-id, användarens ip-adress och cookies.) E-postadress och annan information som samlas in under registreringen.

Marknadsföring och PR

Akamai Technologies Inc. (USA)

Leveransnätverk för innehåll – för att leverera PayPals sidinnehåll från lokala servrar till användarna. Att även samla in riskinformation om den ip-adress och enhet som kunder använder för att komma åt PayPal samt undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet.

Information om enheten vad gäller ip-adress och hårdvara (enhets-id, cookies för användarens ip-adress.) Förhållanden kring ip-beteendet.

Kreditupplysningsorgan och bedrägerirotel

Soda Software Labs Limited (Storbritannien), Aire Labs Limited (Storbritannien), Biz Equity LLC (USA), Bizequity Limited (Storbritannien), DueDil Limited (Storbritannien), Creditsafe (Storbritannien), Creditsafe USA Inc. (USA), MiiCard Limited (Storbritannien),Yodlee Inc. (USA)

Verifiera identitet, verifiera förbindelsen mellan en kund och hans eller hennes bankkonto eller kredit-/betalkort, fatta beslut angående en kunds kreditvärdighet (inklusive och utan begränsning i samband med kreditprodukter som PayPal erbjuder), utföra riskbedömning av kunden samt kontroller i syfte att förhindra och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, bistå vid skuldåterhämtning, hantera PayPal-konton och utföra statistiska analyser, undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet samt utföra systemkontroller.

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, boendetid på adressen, identitetsbevis, juridisk ställning, företagets verksamhetstid, företagets registreringsnummer och momsnummer, finansieringsinstrument inklusive detaljer om bankkonto och kredit-/betalkort (om lämpligt) och relevant transaktionsinformation (om lämpligt). All information ges vid ansökan om en produkt- eller kontofunktion (till exempel information som hämtats från konton på sociala medier eller ryktesdata på nätet.)

Kreditupplysningsorgan och bedrägerirotel

National Credit Bureau (Ryssland)

I syfte att få företagsinformation för riskbedömning samt efterlevnad av krav mot penningtvätt, till exempel att etablera en företagsstruktur och nyttjanderätt. Bistå vid beslutsfattandet angående en kunds kreditvärdighet (inklusive och utan begränsning i samband med kreditprodukter som PayPal erbjuder), utföra kontroller i syfte att förhindra och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, bistå vid skuldåterhämtning, hantera PayPal-konton och utföra statistiska analyser, undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet samt utföra systemkontroller.

Företagets organisationsnummer, namn och adress, chefernas namn, adress och födelsedatum, eventuella namn som företaget bedriver sin verksamhet under, lista över företag som cheferna är involverade i, datum som företaget grundades/registrerades,

 

Intuit Inc. (USA), Intuit Limited (Storbritannien), The Sage Group plc (Storbritannien), Xero (Storbritannien) Limited, Xero Inc. (USA)

Ta emot information för riskbedömning och bistå vid beslutsfattandet angående en kunds kreditvärdighet (inklusive och utan begränsning i samband med kreditprodukter som PayPal erbjuder), utföra kontroller i syfte att förhindra och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, bistå vid skuldåterhämtning, hantera PayPal-konton och utföra statistiska analyser, undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet samt utföra systemkontroller.

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, boendetid på adressen, identitetsbevis, juridisk ställning, företagets verksamhetstid, företagets registreringsnummer och momsnummer, finansieringsinstrument inklusive detaljer om bankkonto och kredit-/betalkort (om lämpligt) och relevant transaktionsinformation (om lämpligt).

Kreditupplysningsorgan och bedrägerirotel

Yodlee Inc. (USA), Intuit Inc. (USA), Intuit Limited (Storbritannien), The Sage Group plc (Storbritannien), Xero (Storbritannien) Limited, Xero Inc. (USA)

Ta emot information för riskbedömning och bistå vid beslutsfattandet angående en kunds kreditvärdighet (inklusive och utan begränsning i samband med kreditprodukter som PayPal erbjuder), utföra kontroller i syfte att förhindra och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, bistå vid skuldåterhämtning, hantera PayPal-konton och utföra statistiska analyser, undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet samt utföra systemkontroller.

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, boendetid på adressen, identitetsbevis, juridisk ställning, företagets verksamhetstid, företagets registreringsnummer och momsnummer, finansieringsinstrument inklusive detaljer om bankkonto och kredit-/betalkort (om lämpligt) och relevant transaktionsinformation (om lämpligt).

Kundtjänst på entreprenad

Lithium Technologies Inc. (USA)

I syfte att tillhandahålla kundtjänst som uppstår av kunders kontakt med PayPal via sociala medier

Information som kunder tillhandahåller via sociala medier. Den kan inbegripa namn, adress, telefonnummer, e-postadresser, användarnamn på sociala medier, sammandragen, begränsad eller fullständig information om betalningsalternativ (fallberoende), förfallodatum för betalningsalternativ, typ av PayPal-konto, bekräftelse av identitet, information om saldo och transaktioner, kundmeddelanden och -rapporter, kontokorrespondens, fraktinformation samt marknadsföringsinformation.

Marknadsföring

PaketPLUS Marketing GmbH

Hantera marknadsföringskampanjer, distribuera flygblad till handlare och följa upp kampanjer.

Kundens namn, plats, art och skala på bedrägeriet på kontot, företagsnamn

Marknadsundersökning

Eye square GmbH (Tyskland)

För att utföra kundtjänst- och marknadsundersökningar

För att utföra kundtjänst- och marknadsundersökningar

Handelsbolag

Harrow Council (Storbritannien)

Betala ut medel till förmånsmottagare via PayPal

All kontoinformation

Operationella tjänster

eBay Enterprise (GSI Commerce) (USA)

Behandling av PayPal-betalning och tillhandahållande av kundtjänst å handlarens vägnar.

Namn, adress, telefonnummer, e-postadresser, begränsad och fullständig information, förfallodatum för betalningsalternativ, typ av PayPal-konto, kontostatus, fyra sista siffrorna av det finansiella instrumentets konto, clearingnummer, kontosaldo, information om kontotransaktioner

Operationella tjänster

Globalcollect (Nederländerna)

Behandla PayPal-transaktioner, underlätta pengauppgörelser utanför PayPals system och rapportering.

Namn, adress, telefonnummer, e-postadresser, begränsad och fullständig information, förfallodatum för betalningsalternativ, typ av PayPal-konto, kontostatus, fyra sista siffrorna av det finansiella instrumentets konto, clearingnummer, kontosaldo, information om kontotransaktioner

Marknadsföring och PR

Google Inc., Google Ireland, Ltd. (Irland), DoubleClick Europe Ltd (Storbritannien), DoubleClick, en avdelning på Google, Inc

Hjälpa till med att identifiera beteenden på PayPals webbplatser och i mobilappen för att vägleda beslut om riktad marknadsföring; hjälpa till med effektiv hantering och optimering av dator- och mobilkampanjer och kampanjer på andra ställen på nätet och genomföra kampanjer för nya målgrupper i syfte att leverera anpassad reklam.

Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbsidor, annonser och e-postmeddelanden som skickas till användare. Annonserings-id och enhets-id för att segmentera användargrupper utifrån appbeteende, krypterad e-postadress kopplad till PayPal-användare (utan att indikera kontorelation).

Marknadsföring och PR

Appnexus, Inc. (USA), BlueKai, Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Mediamath Inc. (USA), Criteo SA (Frankrike)

För att genomföra retargeting-kampanjer i syfte att leverera anpassad reklam.

Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbsidor, annonser och e-postmeddelanden som skickas till användare.

Marknadsföring och PR

Facebook, Inc (USA), Facebook Ireland Limited (Irland) och Twitter, Inc. (USA), AdRoll, Yahoo

För att genomföra retargeting-kampanjer i syfte att leverera anpassad reklam.

Annonserings-id och enhets-id för att segmentera användargrupper utifrån appbeteende, krypterad e-postadress kopplad till PayPal-användare (utan att indikera kontorelation). Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbsidor, annonser och e-postmeddelanden som skickas till användare.

Marknadsföring och PR

Conversant Inc. (USA), Commission Junction (USA), Conversant GmbH (Tyskland), Conversant International Ltd. (Irland)

För att genomföra och utvärdera kampanjer för nya målgrupper i syfte att identifiera besökare och omdirigera dem med hjälp av personliga reklamkampanjer.

Hashat PayPal-konto-id (om tillämpligt) samt id för den enhet som används av en bestämd person, innehåll i reklam som ska levereras och segmentering i användargrupper i marknadsföringssyfte.

Marknadsföring och PR

StrikeAd UK Ltd. (Storbritannien), Criteo Ltd. (Storbritannien), Criteo Singapore Pte. Ltd (Singapore), Tapjoy Inc (USA)., Supersonic Ltd., StrikeAd Inc. (USA), Exponential Interactive Inc (USA), InMobi (USA), MoPub Inc. (USA), AdMob Inc (USA), Millenial Media Inc (USA), Tapad Inc, Drawbridge Inc, Mobkoi, (Storbritannien) Fiksu, Inc. (USA), Nanigans, Inc. (USA), Eloqua, en avdelning på Oracle Inc.,Criteo SA (Frankrike), Rocket Fuel, StrikeAd Inc. (USA)

I syfte att utföra och mäta retargeting-kampanjer för att segmentera användare för PayPal-reklamkampanjer.

Anonymt cookie-id, annonserings-id och/eller enhets-id för att segmentera användare i marknadsföringssyfte.

Marknadsföring och PR

Alliance Data FHC, Inc., som är verksamt under namnet Epsilon International och/eller Epsilon Communication Solutions, S.L

Genomföra utgående kommunikationskampanjer, inklusive och utan begränsning till e-post- och push-avisingerar.

Kontaktinformation, inklusive och utan begränsning till namn, e-postadress och telefonnummer. Anonymt cookie-id, annonserings-id. Innehåll i meddelanden som ska levereras till specifika användare och, i förekommande fall, den segmentgrupp personen tillhör i kommunikationssyfte.

Marknadsföring och PR

Adjust GmbH (Tyskland)

Hjälper till med att identifiera beteenden i mobilappen för att vägleda beslut om riktad marknadsföring; för att hjälpa till med effektiv hantering och optimering av mobilkampanjer på sociala nätverk och andra platser på nätet

Anonymt cookie-id, annonserings-id samt enhets-id som används av en viss person, händelser i mobilappen gällande användningen av mobilappen av en viss person (inklusive och utan begränsning till inloggningsuppgifter och slutförd transaktion), men inga betalningsuppgifter. Innehåll i annonser som ska levereras till vissa användare och, i förekommande fall, den segmentgrupp personen tillhör för marknadsföringssyfte.

Marknadsföring och PR

Visual IQ, Inc (USA)

Mätning på flera enheter/kanaler

Annonserings-id och enhets-id för att segmentera användargrupper utifrån appbeteende, krypterad e-postadress kopplad till PayPal-användare (utan att indikera kontorelation). Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbsidor, annonser och e-postmeddelanden som skickas till användare.

Handelsbolag

VODAFONE SALES & SERVICES LIMITED (STORBRITANNIEN)

Marknadsföring och hantering som gör det möjligt att använda PayPal med tredjepartsprodukter som Vodafone Wallet

Förnamn, efternamn, faktureringsadress (gatunamn, husnummer, ort, delstat, postnummer, land), betalar-id, tillfällig betalningsmetod, CMID/Klientmetadata-id, e-postadress

Betalningsprocessor

Carta Financial Services Limited (Storbritannien)

Behandla betalningar som gör det möjligt att använda PayPal med tredjepartsprodukter som Vodafone Wallet

Förnamn, efternamn, faktureringsadress (gatunamn, husnummer, ort, delstat, postnummer, land), betalar-id, tillfällig betalningsmetod, CMID/Klientmetadata-id, e-postadress

Partner

Cloud IQ (Storbritannien)

Hjälpa företagskunder med PayPal-tjänster

Kundens namn, företagsnamn, telefonnummer, e-postadresser, webbplats, företagsbransch, antal PayPal-transaktioner, transaktionsvolym med PayPal, uppdelning mellan internationell/inrikes transaktionsvolym, leveransinformation, kortuppgifter för betalningen

Partner

WebInterpret (Frankrike)

Hjälpa företagskunder med PayPal-tjänster

Kundens namn, företagsnamn, telefonnummer, e-postadresser, webbplats, företagsbransch, antal PayPal-transaktioner, transaktionsvolym med PayPal, uppdelning mellan internationell/inrikes transaktionsvolym, leveransinformation, kortuppgifter för betalningen

Marknadsföring och PR

TubeMogul Inc (USA), AdaptTV (Storbritannien)

För att genomföra retargeting-kampanjer i syfte att leverera anpassad reklam.

Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbsidor, annonser och e-postmeddelanden som skickas till användare.

Kreditupplysningsorgan och bedrägerirotel

Creditsafe UK

I syfte att få företagsinformation för riskbedömning samt efterlevnad av krav mot penningtvätt, till exempel att etablera en företagsstruktur och nyttjanderätt.

Företagets organisationsnummer, namn och adress till företaget, chefernas namn, adress och födelsedatum

Specialister

Dataskyddsorgan i Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Att förse myndigheterna med information inom deras befogenheter (på deras begäran) och besvara frågor och/eller undersökningar på initiativ av användare eller andra intressenter i de länder som omfattas av deras jurisdiktion.

All kontoinformation

 

 1. Andra förändringar

  Avsnitt 2 av PayPals sekretesspolicy har ändrats för att förtydliga befintliga formuleringar.

 

Meddelande om ändring av CEA-avtal (Commercial Entity Agreement)

Gäller från: 23 januari 2016

 

PayPal är inte en part i CEA-avtalen, men trots detta påverkar avtalen hur du tar emot kortbetalningar via PayPals tjänster. CEA-avtalen är direkta avtal mellan dig och PayPals bankpartner, som gör det möjligt för dig att ta emot PayPal-kortbetalningar. CEA-avtalen omfattar handlare i hela världen – det innebär att alla ändringar inte berör handlare som är baserade i Europa. Vi har bara informerat om de ändringar som berör handlare som är baserade i Europa.

Du kan hitta de ändrade CEA-avtalen nedanför den aktuella versionen av avtalen om du klickar här eller går till dem via "Användaravtal" eller "Juridiska avtal" längst ner på de flesta PayPal-sidor.

1. CEA-avtal för HSBC Bank gällande tjänster för betalkortsbehandling

Till startdatumet gäller ditt avtal med HSBC Bank Plc (som medlem) och GPUK LLP (som processor). På och från startdatumet tar GPUK LLP över rollen som medlem i avtalet vad gäller kortbehandlingstjänster som du får enligt avtalet. Det innebär att GPUK LLP verkar som medlem och processor enligt avtalet på och från startdatumet. Du behöver inte göra något för att godkänna ändringen.

I informationssyfte meddelar vi även att avtalet ändras för handlare utanför Europa – handlare i Europa berörs inte av dessa specifika ändringar.

2. CEA-avtal för PayPals betalkortsfinansierade behandlingstjänster (WorldPay)

I informationssyfte meddelar vi att detta avtal bara ändras för handlare utanför Europa. Handlare som är baserade i Europa berörs inte av dessa ändringar.