Policyuppdateringar

 

>> Visa alla juridiska avtal

>> Visa tidigare policyuppdateringar

Policyuppdateringar

Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

Utfärdat: 30 januari 2019 (datum för ikraftträdande finns i de enskilda avtalen)

 

Läs det här dokumentet.

Vi ändrar de juridiska avtal som reglerar din relation med PayPal. 

Vi uppmanar dig att noggrant gå igenom det här meddelandet så att du får reda på vilka ändringar som görs.

Du behöver inte göra någonting för att godta förändringarna eftersom de automatiskt träder i kraft nedanstående startdatum. Om du beslutar dig för att inte godta dem kan du meddela oss före gällande datum eller när som helst efter det att du vill avsluta ditt konto (https://www.paypal.com/se/cgi-bin/?&cmd=_close-account) med omedelbar verkan så att du slipper betala fler avgifter.

Läs de aktuella juridiska avtalen
 

 

Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.

Gäller från: 30 januari 2019

 

Du kan hitta den aktuella versionen av PayPals Användaravtal genom att klicka här eller på Användaravtal eller Juridiska avtal på sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

Vissa avsnitt i PayPals användaravtal har ändrats:

 • för att klargöra och ändra befintliga formuleringar, bland annat följande befintliga avsnitt:
Avsnitt Ändring
Avsnitt 2.6 (saldon i flera valutor) Det här avsnittet har ändrats för att ytterligare förtydliga hur PayPal kan låta dig att omvandla pengar i ditt saldo till ett saldo i en annan valuta.
Avsnitt 5 (ta emot pengar)

Början av det här avsnittet har ändrats för att ytterligare förtydliga hur ytterligare villkor för användning gäller för handlare när de har integrerat funktioner som gör det möjligt för kunder utan ett konto att skicka en betalning till handlarens konto på sin betalningslösning/plattform på nätet (till exempel med alternativa lokala betalningsmetoder).

Se även påminnelsen för lokala betalningsmetoder i meddelandet om ändring i vårt PayPal Användaravtal med gällande datum 29 april 2019 nedan.

Avsnitt 5.5 (ta emot pengar i olika valutor.) Det här avsnittet har ändrats för att ytterligare förtydliga vad PayPal kan låta dig göra när du tar emot pengar i olika valutor.

; och

 • korrigera smärre typografiska fel.

 

 1. Lokala betalningsmetoder (LPMs)
  En påminnelse för handlare som använder PayPal för att ta emot betalningar för kommersiella transaktioner: Sedan den 13 november 2018 tillåter PayPal vissa kunder utan Konto att skicka betalningar till handlares Konton med alternativa lokala betalningsmetoder. 
  Därför ändrades det inledande stycket i avsnitt 5 av PayPals Användaravtal den 13 november 2018 för att klargöra hur ytterligare villkor för användning gäller för handlare när de har  integrerat funktioner som gör det möjligt för kunder utan ett konto att skicka en betalning till handlarens konto på sin betalningslösning/plattform på nätet (till exempel med alternativa lokala betalningsmetoder). Det inkluderar PayPals avtal för lokala betalningsmetoder. 
  Vid tidpunkten för det här meddelandet lyder och gäller det inledande stycket i avsnitt 5 (och fortsätter att lyda och tillämpas, inklusive på och efter datumet för ikraftträdandet) som följer:

”5. Ta emot pengar

PayPal kan låta vem som helst (med eller utan ett PayPal-konto) initiera en betalning som leder till utfärdande eller överföring av e-pengar till ditt Konto. Genom att integrera (inklusive att redan ha integrerat) en funktion som är avsedd att tillåta betalare som inte har ett konto att skicka en betalning till ditt konto på din betalningslösning/plattform på nätet godkänner du alla ytterligare villkor för användning av funktionen som PayPal gör tillgänglig för dig på alla sidor på PayPals eller Braintrees webbplats (inklusive sidor för utvecklare och sidan med våra Juridiska avtal  eller plattform på nätet. Sådana ytterligare villkor inkluderar PayPals avtal för lokala betalningsmetoder.


 1. Andra förändringar
  Delar av PayPals användaravtal har ändrats för att förtydliga befintliga formuleringar och korrigera smärre typografiska fel.

Meddelande om ändring av PayPals sekretesspolicy

Vi gör ändringar av sekretesspolicyn som ger information om hur vi använder dina personuppgifter.

Vi har lämnat mer information om hur vi använder personuppgifter när du gör transaktioner med dina vänner samt mer information om hur vi använder personuppgifter för att förhindra bedrägerier och risker.

Du kan granska ändringarna och den aktuella sekretesspolicyn här.