Policyuppdateringar

 

>> Visa alla juridiska avtal

>> Visa senaste policyuppdateringar

Policyuppdateringar

 

På den här sidan ger vi våra användare information i förväg om viktiga ändringar av vår tjänst, av användaravtalet eller av andra policyer. På den här sidan visas policyuppdateringar som kommer att träda i kraft framöver. Gå till "Visa senaste policyuppdateringar" om du vill läsa tidigare policyuppdateringar.

 

 

Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

Utfärdat: 16 augusti 2016 (startdatum finns i de enskilda avtalen nedan)

 

Läs det här dokumentet.

 

Vi ändrar de juridiska avtal som reglerar din relation med PayPal. 

 

Vi uppmanar dig att noggrant gå igenom det här meddelandet så att du får reda på vilka ändringar som görs.

 

Du behöver inte göra någonting för att godta förändringarna eftersom de automatiskt träder i kraft nedanstående startdatum. Om du beslutar dig för att inte godta dem kan du meddela oss före ovanstående datum att du vill avsluta ditt konto (https://www.paypal.com/se/cgi-bin/?&cmd=_close-account) med omedelbar verkan så att du slipper betala fler avgifter.

 

Vi hoppas ändå att du fortsätter att använda PayPal och drar nytta av följande fördelar:

 

Det är snabbare

 

Du behöver inte skriva in dina kortuppgifter varje gång du betalar, så du kan betala snabbare på nätet.

 

Det är smidigare

 

PayPal är en av de mest populära nätbetalningsmetoderna i Sverige, eftersom det är smartare att betala på nätet med bara ett par klick. Allt du behöver är din e-postadress och ett lösenord.

 

Läs de aktuella juridiska avtalen
 


Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.

Startdatum: 19 november 2016

 

Du kan hitta det ändrade PayPal-användaravtalet nedanför den aktuella versionen av avtalet om du klickar här eller går till det via "Användaravtal" eller "Juridiska avtal" längst ner på de flesta PayPal-sidor.

 

 1. Immateriella rättigheter

 

Vi lägger till en ny paragraf i avsnitt 1.3 (Immateriella rättigheter) för företag som använder PayPal. I den nya paragrafen beskrivs den licens som du ger oss och PayPal-gruppen att använda ditt företagsnamn, dina varumärken och dina logotyper för att visa information om ditt företag och dess produkter och tjänster.  Den nya paragrafen i avsnitt 1.3 lyder som följer:

 

"Du ger PayPal-gruppen rätt att använda och visa ditt företagsnamn samt dina varumärken och logotyper på vår webbplats och i våra mobil- och webbprogram över hela världen i syfte att visa information om ditt företag och dess produkter och tjänster."

 

 1. Ingen motverkan

 

Vi ändrar avsnitt 4.4 (Ingen motverkan) så att det beskriver de standarder som företag måste införa på sina försäljningsställen angående kundernas användning av PayPal. Avsnitt 4.4 lyder nu som följer (med understrukna tillägg/ändringar):

 

"4.4 Ingen motverkan.

 

Du ska inte misskreditera eller nedvärdera PayPal som betalningsmetod i din allmänna kommunikation eller med kunderna.

 

På alla dina försäljningsställen (oavsett i vilken form de är):

 

 1. ska du inte avråda eller hindra kunderna från att använda PayPal, och 
 2. om du gör det möjligt för dina kunder att betala med PayPal ska du behandla PayPals betalningsmärke minst lika väl som de andra betalningsmetoder du erbjuder.

 

PayPal uppmuntrar inte tilläggsavgifter eftersom det är en affärssed som kan straffa konsumenten, skapa onödig förvirring och leda till att fler inte genomför köpet. Du samtycker till att extra avgifter för användning av PayPal endast debiteras i enlighet med tillämplig lag. Du samtycker också till att om du vill debitera köparen en extra avgift så är det du, och inte PayPal, som kommer att informera köparen om den begärda avgiften. PayPal har inte något ansvar inför köpare där du har underlåtit att informera köparen om extra avgifter. Underlåtenhet att följa bestämmelserna ovan utgör ett brott mot det här avtalet och ger PayPal rätt att säga upp det här avtalet i enlighet med avsnitt 10.3."

 

 1. Kvittning mot saldon

 

Avsnitt 5.4 (Kvittning mot saldon) ändras för att klargöra att PayPal även kan dra avgifter, kostnader eller andra belopp som du är skyldig PayPal-gruppen för tjänster som PayPal-gruppen tillhandahållit från ett kontosaldo som innehas eller kontrolleras av dig. Det ändrade avsnittet 5.4 lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

 

”5.4 Kvittning mot saldon. Du godkänner att vi kan kvitta belopp som finns på kontot eller som kontrolleras av dig mot eventuella avgifter, kostnader eller andra belopp som du är skyldig oss (i den mån det är möjligt enligt insolvenslagar) samt mot eventuella belopp som du är skyldig andra medlemmar i PayPal-gruppen (inklusive, utan begränsning, med avseende på eventuella tjänster som tillhandahålls av en medlem i PayPal-gruppen). Enkelt uttryckt innebär vår rätt till kvittning att vi kan dra av sådana avgifter och andra belopp som nämns i detta avsnitt från ett kontosaldo som innehas eller kontrolleras av dig."

 

 1. Överföra pengar till bankkonto i flera valutor

 

Avsnitt 6.4 (Överföra pengar till bankkonto i flera valutor) ändras för att klargöra att valutaomvandlingsavgifter tillkommer när du överför pengar till bankkonton från saldon i andra valutor än din hemvaluta. Ändringarna beskriver även hur andra avgifter och vissa valutaomvandlingsåtgärder kan tillämpas om du överför till vissa betalkort (om funktionen är tillgänglig) transaktionen kan utföras. Det ändrade avsnittet 6.4 lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

 

"6.4 Överföra pengar till bankkonto i flera valutor. Om ditt saldo omfattar flera olika valutor kan du välja mellan dessa när du tar ut pengar, men om inte annat avtalats görs uttaget i din hemvaluta. Avgifterna för valutaomvandling som anges i schema 1 i det här avtalet gäller om du överför pengar till ett bankkonto från ett saldo i en annan valuta än din hemvaluta. Om du kan överföra pengar till ditt MasterCard eller Visa-kort kan du debiteras en avgift vid överföringen (anges i schema 1 i det här avtalet). Överföringen kan även ske i en annan valuta än din hemvaluta beroende på om PayPal stödjer en överföring till kortets basvaluta."

 

 1. PayPals säljarskydd

 

Avsnitt 11.10.a ändras för att beskriva att följande objekt/transaktioner/ärenden aldrig kommer att uppfylla kraven för PayPals säljarskydd, såvida inte något annat skriftligen avtalats med PayPal:

 

1. objekt som motsvarar kontanter (inklusive, utan begränsning, värdeobjekt som presentkort och förbetalda kort)

2. betalningar som avser finansiella produkter och investeringar, och

 1. Donationer.

 

Det ändrade avsnittet 11.10.a. lyder nu som följer (visas i sitt sammanhang i avsnitt 11.10, med understrukna tillägg):

 

"11.10 Vilka exempel finns på objekt/transaktioner/ärenden som inte uppfyller kraven för PayPals säljarskydd?

 

a. Immateriella objekt, licenser för digitalt innehåll och tjänster. PayPal kan efter eget gottfinnande ibland låta vissa immateriella objekt, licenser för digitalt innehåll och/eller tjänster omfattas av villkoren. Följande objekt omfattas emellertid aldrig av villkoren, såvida inte något annat skriftligen avtalats med PayPal:

 

 1. Objekt som motsvarar kontakter (inklusive, utan begränsning, värdeobjekt som presentkort och förbetalda kort).

 

 1. Betalningar som avser finansiella produkter och investeringar.

 

 1. Donationer."

 

 1. PayPals köparskydd

 

Avsnitt 13 ändras i syfte att göra följande ändringar i PayPals policy för köparskydd:

 

 1. följande typer av transaktioner är nu undantagna från PayPals köparskydd (avsnitt 13.3 har därför ändrats enligt följande):

 

 1. köp av andelar i ett företag
 2. köp av fordon (inklusive, utan begränsning, motorfordon, motorcyklar, husvagnar, flygplan och båtar), förutom privata bärbara, lätta fordon som används i rekreationssyfte, till exempel cyklar och hoverboard med hjul
 3. betalningar på plattformar för crowdfunding och/eller crowdlending
 4. köp av objekt som motsvarar kontanter (inklusive, utan begränsning, värdeobjekt som presentkort och förbetalda kort)
 5. hasardspel, spel och/eller alla aktiviteter som inbegriper en chans att vinna ett pris
 6. betalningar som avser finansiella produkter och investeringar
 7. betalningar till statliga myndigheter, med undantag av statligt ägda företag
 8. donationer och
 9. köp av objekt som du hämtar personligen eller låter någon annan hämta för din räkning (inklusive hos en återförsäljare) och som du påstår inte har kommit fram

 

 1. transaktioner som betalas med flera avbetalningar kan nu uppfylla kraven för PayPals köparskydd, i enlighet med resten av PayPals användaravtal (avsnitt 13.2a har ändrats i enlighet med detta)

 

 1. de särskilda extra villkoren för att inleda ett krav för köp som skiljer sig markant från beskrivningen eller inte har kommit fram och som har betalats med PayPals PoS-funktion gäller inte längre (avsnitt 13.3.b har raderats).

 

Det ändrade avsnittet 13.3 lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

 

"13.3           Vilken typ av betalningar uppfyller kraven för ersättning enligt PayPals köparskydd?

 

Köp av de flesta varor och tjänster uppfyller kraven (inklusive resebiljetter, immateriella objekt som rättigheterna för åtkomst till digitalt innehåll och andra licenser), förutom följande transaktioner:

 

 • köp av andelar i ett företag

 

 • köp av fordon (inklusive, utan begränsning, motorfordon, motorcyklar, husvagnar, flygplan och båtar), förutom privata bärbara, lätta fordon som används i rekreationssyfte, till exempel cyklar och hoverboard med hjul

 

 • betalningar på plattformar för crowdfunding och/eller crowdlending

 

 • köp av anpassade objekt (såvida inte mottagaren påstår att objekten inte kommit fram)

 

 • köp av varor och tjänster som är förbjudna enligt PayPals policy för godtagbar användning

 

 • köp av industriella maskiner som används vid tillverkning

 

 • köp av kontors- eller fabriksutrustning

 

 • köp av objekt som motsvarar kontakter (inklusive, utan begränsning, värdeobjekt som presentkort och förbetalda kort)

 

 • köp av varor och tjänster med Zong, Website Payments Pro eller Virtuell terminal (om tillämpligt)

 

 • Privata transaktioner

 

 • hasardspel, spel och/eller alla aktiviteter som inbegriper en chans att vinna ett pris

 

 • betalningar som avser finansiella produkter och investeringar

 

 • betalningar till statliga myndigheter, med undantag av statligt ägda företag

 

 • donationer,

 

 • köp av objekt som du hämtar personligen eller låter någon annan hämta för din räkning (inklusive hos en återförsäljare) och som du påstår inte har kommit fram.

 

13.5 Hur löser jag mitt problem?

 

Om du inte kan lösa problemet direkt med säljaren går du till Problemhanteringscenter och följer våra anvisningar:

 

a. Inled en tvist

Inled en tvist inom 180 dagar efter att du betalade för det objekt som du vill anmäla. Vi kan vägra att acceptera tvister som du inleder om det här objektet efter att den här perioden löpt ut (tänk på det om du tillsammans med säljaren bestämmer en leveranstid som infaller efter att den här perioden löpt ut).

 

b. Omvandla tvisten till ett krav

Om du och säljaren inte kan komma överens omvandlar du tvisten till ett krav inom 20 dagar efter att tvisten inletts. Det är ditt ansvar att följa dessa tidsfrister. Du måste vänta i minst sju dagar efter betalningsdatumet innan du trappar upp en tvist för ett objekt som inte mottagits, såvida inte PayPal angett något annat. Om du inte omvandlar tvisten till ett krav inom 20 dagar, stänger PayPal tvisten och du är inte längre kvalificerad för en utbetalning enligt villkoren i PayPals köparskydd. Du får endast redigera eller ändra ett krav efter ansökan om du vill lägga till ytterligare information eller om du vill ändra skälet till din tvist eller ditt krav från "objekt inte mottaget" till "varan stämmer inte med beskrivningen" (men endast om det gäller en enskild betalning). I övrigt kan du inte redigera eller ändra ett krav efter anmälan.

 

c. Svara på PayPals begäran om information inom rimlig tid

Under kravprocessen kan PayPal kräva att du tillhandahåller dokumentation som stöd för din ståndpunkt. Du kan bli ombedd att visa kvitton, tredje parts utvärderingar, polisrapporter eller annat som PayPal anger.

 

d. Följ kraven på PayPal-leveranser inom rimlig tid

Vid krav där objektet inte stämmer med beskrivningen kan PayPal kräva att du skickar tillbaka objektet till säljaren till en adress som ges till dig av PayPal under kravprocessen – eller till PayPal eller en tredje part på egen bekostnad, samt att du uppvisar bevis på leveransen. Kraven på Leveransbeviset beskrivs i avsnitt 11.9 ovan. Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder när objektet paketeras för att minska risken för skador på produkten under transporten. PayPal kan också kräva att du förstör objektet och visar bevis på dess förstörelse."

 

 1. Avgifter – Turkiet

 

Vi måste tyvärr meddela dig att PayPal inte längre tillhandahåller tjänster för användare i Turkiet. Därför har alla hänvisningar till avgifter för betalningar till och från turkiska användare och/eller i turkiska lira tagits bort från PayPals användaravtal.

 

 1. Avgifter – privata transaktionsbetalningar och brasilianskregistrerade konton

 

Schema 1 (Avgiftstabell) har ändrats för att förtydliga att det från brasilianskregistrerade konton varken går att göra eller att ta emot betalningar för privata transaktioner. Detta innebär att det inte går att göra betalningar i form av privata transaktioner till brasilianskregistrerade konton. Avsnitt A4.2.2 i schema 1 (Avgiftstabell) har därför ändrats enligt följande (visas i sitt sammanhang, med understrukna tillägg):

 

"A4.2 En betalning för "privata transaktioner" innebär överföring av pengar (som initieras från fliken "Vänner och familj" i flödet för att överföra pengar) till, och mottagning av pengar på ditt PayPal-konto från, familj och vänner som genomförs utan att någon kommersiell transaktion äger rum (dvs. betalningen gäller inte köp av varor eller tjänster eller någon annan kommersiell transaktion).

 

Om du gör en kommersiell transaktion (till exempel säljer varor eller tjänster) får du inte be köparen att göra en privat transaktion för att betala för sitt köp. Om du gör det kan PayPal frånta dig möjligheten att ta emot privata transaktioner helt och hållet. Observera också följande:

 

 

A4.2.2 Från brasiliansk- och indiskregistrerade konton går det varken att göra eller att ta emot betalningar för privata transaktioner. Detta innebär att det inte går att göra betalningar i form av privata transaktioner till brasiliansk- eller indiskregistrerade konton, och

 

…”

 

Andra följdändringar har gjorts i avsnitt A1.2 i schema 1 (Avgiftstabell)).

 

 1. Fasta avgifter för att ta emot betalningar för kommersiella transaktioner

 

Vi ökar den fasta avgiften för att ta emot betalningar för kommersiella transaktioner i brasilianska real (BRL) från 0,40 BRL till 0,60 BRL. Den relevanta posten i tabellen med fasta avgifter i avsnitt A4.6 i schema 1 (Avgiftstabell) (visas i sitt sammanhang med kolumnrubriker) lyder nu som följer:

 

Valuta:

Avgift:

Brasiliansk real:

0,60 BRL

 

 1. Andra förändringar

 

Delar av PayPals användaravtal har ändrats för att förtydliga befintliga formuleringar (särskilt i avsnitt 13 (PayPals köparskydd) och schema 1 (Avgiftstabell)) och korrigera smärre typografiska fel. Exempelvis stöder vi inte betalningar i argentinska pesos, så att alla återstående hänvisningar till argentinska pesos har tagits bort för att klargöra vår ståndpunkt.