Sekretesspolicy för PayPal-tjänster

 

>> Visa alla juridiska avtal

Sekretesspolicyn för PayPal-tjänster, här nedanför, ska gälla för dig och vara giltig till den 24 maj 2018. Den uppdaterade sekretesspolicyn, som finns här, kommer att gälla för dig och är giltig från och med den 25 maj 2018.

 

Sekretesspolicy för PayPal-tjänster

Startdatum: 27 april 2017

 


Gå till avsnittet:

1. Översikt
2. Uppgifter som vi inhämtar
3. Hur vi använder information som vi samlar in
4. Marknadsföring
5. Hur vi delar information med andra PayPal-användare
6. Hur vi delar information med tredje part
7. Informationsöverföring till andra länder
8. Din användning av information och PayPal-tjänsterna
9. Informationssäkerhet
10. Få tillgång till och ändra dina uppgifter 
11. Ansvarsskyldighet

 

Visa, läs, hämta och spara den här sekretesspolicyn

Den här sekretesspolicyn styr din användning av produkter, tjänster, innehåll, funktioner och tekniker som erbjuds av PayPal och alla relaterade webbplatser, program och tjänster (kallas gemensamt "PayPal-tjänster") (inklusive, utan begränsningar, när du anger information i anslutning till att du använder PayPal-tjänsterna).  

Du accepterar och samtycker till den här sekretesspolicyn när du skapar ett PayPal-konto, öppnar eller använder PayPal-tjänsterna.  Genom att acceptera och samtycka till sekretesspolicyn ger du ditt uttryckliga medgivande till att vi använder och offentliggör dina personuppgifter och anvisar oss att göra det på det sätt som beskrivs i den här sekretesspolicyn.

1. Översikt

För att tillhandahålla PayPals tjänster och för att minska risken för bedrägerier måste PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (" PayPal", "vår", "oss" eller "vi"), den personuppgiftsansvarige, be dig lämna information om dig och ditt betalkort och/eller ditt bankkonto. Genom att samtycka till och godkänna villkoren i denna sekretesspolicy samtycker du dessutom uttryckligen till och godkänner att vi behandlar dina uppgifter på det sätt som här beskrivs. Denna sekretesspolicy beskriver den information vi samlar in och hur vi använder denna information. PayPal tar hantering av dina personuppgifter på mycket stort allvar och kommer bara att använda dina uppgifter i enlighet med villkoren i den här sekretesspolicyn. För den här sekretesspolicyn betyder termerna "information" eller "uppgift" all konfidentiell information och/eller information som kan användas för att identifiera dig samt annan information som är kopplad till användarna av PayPal-tjänsterna, inklusive, men inte begränsat till, kunder och handlare (juridiska personer).

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut någon del av dina personuppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte utan ditt uttryckliga medgivande. För att vi ska kunna erbjuda PayPal-tjänsterna till våra användare, förbättra kvaliteten på våra tjänster samt skydda våra användares intressen, kommer vi dock under begränsade omständigheter att dela vissa personuppgifter med tredje part under stränga restriktioner, enligt den mer ingående beskrivningen i avsnitt 3, 5 och 6 i den här sekretesspolicyn. Det är viktigt för dig att läsa igenom denna sekretesspolicy eftersom den gäller samtliga PayPal-tjänster.

Den här sekretesspolicyn är avsedd att styra användningen av PayPal-tjänsterna (inklusive utan begränsning, de som använder PayPal-tjänsterna för handel eller affärer) såvida inget annat har stipulerats via avtal.

Ändringar av sekretesspolicyn: Alla framtida ändringar av sekretesspolicyn som tas upp i den policyuppdatering som redan har publicerats på landningssidan "Juridiska avtal" på PayPals webbplats vid den tidpunkt då du registrerar dig för tjänsterna är införlivade i den här sekretesspolicyn genom hänvisning och träder i kraft enligt vad som anges i den aktuella policyuppdateringen"Policyuppdatering" avser ett föregående meddelande om förändringar av något av dina avtal med PayPal som PayPal kan tillhandahålla dig skriftligen. Om du inte samtycker till villkoren i denna sekretesspolicy ska du inte registrera dig för eller använda PayPals tjänster.

Meddelande om ändringar: Den här sekretesspolicyn kan ändras över tid, när nya funktioner läggs till i PayPal-tjänsterna eller när vi införlivar förslag från våra användare. Vi kan ändra den här sekretesspolicyn när som helst genom att publicera en reviderad version på vår webbplats. Såvida vi inte har juridiska grunder att göra på annat sätt, meddelar vi dig minst 30 dagar före det datum då den reviderade sekretesspolicyn träder i kraft. Meddelandet om ändringen kan komma att publiceras på sidan "Policyuppdateringar" på vår webbplats och/eller skickas till dig via e-post. Från och med det datum då den reviderade sekretesspolicyn träder i kraft anses du ha godkänt alla ändringar i sekretesspolicyn. Om du inte samtycker till villkoren i den här sekretesspolicyn kan du avsluta ditt konto när som helst.

Gå in och läs regelbundet den mest aktuella versionen av sekretesspolicyn, som finns här på PayPals webbplats.

Webbplatser från tredje part: Vissa sidor på PayPals webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser regleras av egna sekretesspolicyer och PayPal är inte ansvarig för deras verksamhet, inklusive men inte begränsat till deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör granska sekretesspolicyerna för platserna innan personligt identifierbar information anges på dem.

Inte ett ramavtal: För att undanröja alla tvivel utgör inte denna sekretesspolicy ett "ramavtal" för tillämpning av EU-direktivet om betaltjänster (2007/64/EG) eller införandet av detta direktiv inom EU eller EES (inklusive men inte begränsat till Storbritanniens regler för betaltjänster från 2009).

Särskilt meddelande angående barn: Barn har inte rätt att använda PayPal-tjänster och vi uppmanar minderåriga (under 18 år) att inte skicka någon personlig information till oss och att inte använda PayPals tjänster.

Tillbaka till början

2. Uppgifter som vi samlar in

Obligatorisk information: Om du vill öppna ett PayPal-konto eller använda PayPal-tjänsterna måste du ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress. För att kunna göra betalningar via PayPal-tjänsterna måste du tillhandahålla information om ett kreditkort, betalkort eller bankkonto. Vi ber dig också välja två olika säkerhetsfrågor att besvara (exempelvis din födelseort eller namnet på ditt husdjur).

Vi kommer också att begära andra kommersiella uppgifter och/eller identifieringsinformation om du gör eller tar emot vissa transaktioner av högt värde eller höga totala betalningsvolymer genom PayPals tjänster, eller vad som i andra fall krävs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt europeisk lag för att förhindra penningtvätt.

Användning av din enhet: När du använder PayPal-tjänster från en enhet (oavsett om du ansluter till PayPal trådlöst, via en fast anslutning eller på annat sätt) kan det hända att vi samlar in och lagrar registreringsdata för enheten (inklusive och utan begränsning till enhets-id) samt geografisk plats för att tillhandahålla PayPal-tjänsterna.

Foton: Om du använder vissa av våra funktioner (inklusive, utan begränsningar, PayPals POS-funktion som finns i mobilappen) kommer vi eventuellt att be dig överföra en bild på dig själv för att vi ska kunna erbjuda de tjänsterna. Det måste gå att känna igen ditt ansikte. Bilden är helt och hållet ditt ansvar.

Information om bonusprogram: Om vi låter dig koppla ditt medlemskap i ett kvalificerat bonusprogram till ditt konto kan vi komma att be dig om ditt medlems-id för bonusprogrammet.

Transaktionsinformation: När du använder PayPal-tjänsterna till att betala och överföra pengar till någon annan eller be om betalning från en annan person, ber vi om information om den transaktionen. Informationen innehåller uppgifter om beloppet och transaktionstypen (köp av varor, köp av tjänster eller en penningöverföring), annan köpeinformation samt tredje partens e-postadress eller telefonnummer. När du betalar och överför pengar till en annan PayPal-kund kan du bli ombedd att tillhandahålla personlig information till denna kund för att slutföra transaktionen. Denna information kan även vidarebefordras till oss från kunden. Vi registrerar även internetadress (IP-adress) och annan identifieringsinformation om den dator eller enhet som du använder för att få åtkomst till ditt PayPal-konto eller använda PayPals tjänster, för att lättare kunna upptäcka möjliga fall av obehöriga transaktioner.

Information om dig från tredje parter: För att skydda alla våra kunder mot potentiellt bedrägeri kontrollerar vi den information du anger med betalningsprocessorer och/eller kreditupplysnings- och bedrägeribekämpningsorgan. I samband med dessa kontroller får vi personligt identifierbar information om dig genom dessa tjänster. Särskilt om du registrerar ett kreditkort eller betalkort eller bankkonto hos PayPal kommer vi att använda tjänster för kort- och bedrägerikontroll för att verifiera att dina kort- eller bankuppgifter och din adress stämmer med de uppgifter som du har lämnat till PayPal och att kortet inte har anmälts som förlorat eller stulet.

Om du överför eller mottar stora betalningsvolymer genom PayPal-tjänsterna, eller om du som handlare har en begränsad försäljningshistorik, kommer vi i vissa fall att göra en bakgrundskontroll på din verksamhet genom att inhämta information om dig och din verksamhet, och eventuellt (om lagen tillåter) om dina direktörer, aktieägare och samarbetspartner, från ett kreditupplysnings- eller bedrägeribekämpningsorgan. Om du är skyldig oss pengar begär vi i allmänhet en kreditupplysning från ett kreditupplysnings- eller bedrägeribekämpningsorgan för att få ytterligare information om dig, i den utsträckning som lagen tillåter. PayPal förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, regelbundet inhämta och granska företags- och/eller konsumentkreditrapporter som tillhandahålls av sådant kreditupplysnings- eller bedrägeribekämpningsorgan för vilket konto som helst och förbehåller sig rätten att avsluta ett konto på grundval av de uppgifter som erhålls under kreditgranskningsprocessen.

Om du använder ditt PayPal-konto för att sälja artiklar kan vi även komma att inhämta offentliga uppgifter om din verksamhet och ditt beteende på sociala medier (t.ex. din e-postadress och antalet "gilla-markeringar" och "personer som följer dig"), i den mån det är relevant för att bekräfta en bedömning av dina transaktioner och/eller din verksamhet, inklusive storlek och storlek på kundbasen.

Information om dig från andra källor: Vi kan även inhämta information om dig från andra källor, inklusive från medlemmar i företagsgruppen PayPal eller andra företag (underställt deras sekretesspolicyer och gällande lagar) samt från andra konton som vi har anledning att tro att du kontrollerar (delvis eller fullständigt).

Ytterligare verifiering: Om vi inte kan kontrollera den information du anger, eller om du ber om en överföring via check till en annan adress än den verifierade faktureringsadressen för ditt betalkort, kan vi be dig att överföra eller skicka mer information till oss per fax (t.ex. ditt körkort, ett betalkortsutdrag och/eller en aktuell hushållsräkning eller andra uppgifter som binder dig till den tillämpliga adressen) eller besvara fler frågor på nätet för att hjälpa oss att kontrollera dina uppgifter.

Information om webbplatstrafik: Genom det sätt på vilket internets kommunikationsstandarder fungerar får vi automatiskt information om den webbplats som du kommer ifrån och den du går till när du anländer till respektive lämnar PayPals webbplats. Vi inhämtar också information om vilka sidor du besöker, ip-adresser, vilken webbläsare du använder och vilka tider du besöker vår webbplats.

Cookies, webb-beacons, lokal lagring och liknande tekniker: När du använder vår webbplats eller PayPal-tjänsterna kan vi (inklusive de företag vi arbetar med) placera små datafiler i din dator eller enhet. De här datafilerna kan vara cookies, pixeltaggar, "flashcookies" eller annan lokal lagring som tillhandahålls av din webbläsare eller associerade program (kallas gemensamt "cookies"). Vi använder cookies för att känna igen dig som kund, anpassa PayPal-tjänsterna, innehåll och reklam, mäta effekten av kampanjer, säkerställa att det inte sker intrång i ditt konto, minska riskerna för och förebygga bedrägeri samt främja tillförlitlighet och säkerhet för våra webbplatser och PayPal-tjänsterna.

Det är upp till dig att neka våra cookies om din webbläsare eller webbläsartillägg tillåter det, såvida våra cookies inte krävs för att förebygga bedrägeri eller säkerställa säkerheten på de webbplatser som vi kontrollerar. Att neka våra cookies kan däremot stå i strid mot din användning av vår webbplats eller PayPal-tjänsterna.

Mer detaljerad information om användningen av dessa tekniker finns i vår policy om cookies, webb-beacons och liknande tekniker.

Kommunikation: När du kommunicerar med oss (t.ex. via e-post, fax, telefon, Twitter osv.) sparar vi den informationen och våra svar till dig i ditt konto.

Enkäter, undersökningar, sweepstakes och profildata: Då och då erbjuder vi valfria enkäter, undersökningar och sweepstakes till våra användare för att samla in demografisk information eller bedöma vilka intressen och behov våra användare har. Om vi samlar in personligt identifierbar information från våra användare i dessa enkäter, undersökningar och sweepstakes kommer användarna att informeras om hur informationen kommer att användas innan de deltar i denna enkät, undersökning eller sweepstake.

Enskilda personer som inte är registrerade användare av PayPals tjänster och förfrågningar: Om en registrerad användare av PayPal-tjänsterna vill göra en transaktion med en person som inte är registrerad användare av PayPal-tjänsterna (till exempel göra en betalning eller annat till, eller begära en betalning från den personen) behåller vi informationen som den registrerade användaren av PayPal-tjänsterna skickar till oss, inklusive bland annat den andra partens e-postadress, telefonnummer och/eller namn. Även om vi sparar den här informationen under en viss tid i enlighet med gällande lagar, kommer vi inte att använda den för marknadsföring till personen som inte är registrerad. Dessa icke-registrerade användare har även samma rättigheter att få tillgång till och korrigera information om sig själva (förutsatt att deras uppgifter var korrekta) som alla andra som använder PayPals tjänster.

Kontoinformation: I den här sekretesspolicyn ska termen "kontoinformation" omfatta, utan begränsningar: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, användarnamn, foto, ip-adress, enhets-id, geografisk information, kontonummer, kontotyp, detaljer om finansieringsinstrument som har samband med kontot, detaljer om betalningstransaktioner, information om affärstransaktioner, kundens uttalanden och rapporter, kontoinställningar, uppgifter om identitet som samlats in som en del av vår kontroll "lär känna din kund" samt kundkorrespondens.

Tillbaka till början

3. Hur vi använder information som vi samlar in

Intern användning: Vi samlar in, lagrar och bearbetar din information på servrar som finns i USA och på andra platser i världen. Vårt primära syfte med att samla in personlig information är att kunna erbjuda dig en säker, smidig, effektiv och anpassad upplevelse. Du samtycker till att vi använder din personliga information för att:

 • bearbeta transaktioner och erbjuda PayPal-tjänsterna
 • verifiera din identitet, inklusive då du skapar kontot och för att återställa lösenord
 • lösa tvister, inkassera avgifter och felsöka problem
 • hantera risker, eller upptäcka, förebygga och/eller avhjälpa bedrägeri eller andra potentiellt olagliga eller förbjudna aktiviteter
 • upptäcka, förebygga eller avhjälpa brott mot policyer eller gällande användaravtal
 • erbjuda kundsupport
 • förbättra PayPal-tjänsterna genom att anpassa användarupplevelsen
 • mäta hur PayPal-tjänsterna fungerar och förbättra innehåll och layout
 • hantera och skydda vår it-infrastruktur
 • leverera riktad marknadsföring och reklam, serviceuppdateringar och kampanjerbjudanden baserat på de kommunikationsinställningar som du har definierat för ditt PayPal-konto (se avsnittet "Vår kontakt med PayPal-användare" nedan) och dina aktiviteter när du använder PayPals tjänster och
 • genomföra kontroller om kreditvärdighet och betalningsförmåga, jämföra information för exakthet samt verifiera det med tredje parter.

Enkäter, sweepstakes, undersökningar och profildata: Om du väljer att svara på våra valfria enkäter eller undersökningar kan vi använda den informationen för att förbättra PayPal-tjänsterna, skicka marknadsföring och reklam, hantera sweepstakes eller på annat sätt som förklaras ingående i undersökningen i fråga.

Vår kontakt med PayPal-användare: Vi kommunicerar regelbundet med våra användare per e-post för att utföra begärda tjänster. Vi kommunicerar även med våra användare via telefon för att:

 • lösa klagomål från kunder eller tvister med användare via PayPal-tjänsterna,
 • svara på begäran om kundservice,
 • informera användarna om vi tror att deras konton eller någon av deras transaktioner har använts i ett olagligt syfte,
 • bekräfta information om en användares identitet, företag eller kontoaktivitet,
 • genomföra insamlingar,
 • genomföra kundenkäter och
 • undersöka misstänkta transaktioner.

Vi använder din e-postadress eller fysiska adress för att bekräfta att du har öppnat ett PayPal-konto, skicka meddelanden om betalningar som du gör eller tar emot genom PayPal (inklusive betalningar för rekommendationer som beskrivs nedan), skicka information om viktiga förändringar av våra produkter och tjänster och för att skicka meddelanden och andra upplysningar som krävs enligt lag. I allmänhet kan användarna inte välja bort dessa meddelanden, men de kommer i första hand att innehålla information och inte reklam.

Vi använder också din e-postadress för att skicka andra typer av meddelanden som du kan kontrollera, inklusive PayPals nyhetsbrev, auktionstips, kundundersökningar och meddelanden om särskilda tredjepartskampanjer. Du kan välja att få några, alla eller inga av dessa meddelanden när du slutför registreringsprocessen, eller vid en senare tidpunkt, genom att logga in på ditt konto på PayPals webbplats, välja Mitt konto, Profil och sedan Mina kontoinställningar och uppdatera dina meddelandeinställningar.

Vi kan komma att kontakta dig per sms enligt vad som beskrivits ovan (och sms kommer att behandlas som e-post vad gäller hantering av dina kommunikationsinställningar).

I samband med oberoende revisioner av våra finansiella rapporter och vår verksamhet, kan revisorerna försöka kontakta ett urval av våra kunder för att bekräfta att våra register är korrekta. Revisorerna kan dock inte använda personligt identifierbar information för några sekundära syften.

Tillbaka till början

4. Marknadsföring

Vi kan kombinera dina uppgifter med information som vi inhämtar från andra företag och använda det för att förbättra och anpassa PayPals tjänster. Om du inte vill få marknadsföringsmaterial från oss eller delta i våra reklamanpassningsprogram loggar du bara in på ditt konto, väljer Mitt konto, Min profil och sedan Mina kontoinställningar och uppdaterar dina meddelandeinställningar, eller så kan du följa instruktionerna som medföljer meddelandet eller reklamen.

Tillbaka till början

 

5. Hur vi delar information med andra PayPal-användare

Om du är registrerad PayPal-användare kommer uppgifter som ditt namn, din e-postadress, telefonnummer (om tillämpligt), datum för registrering, antalet betalningar som du har tagit emot från verifierade PayPal-användare och om du har verifierats för ett bankkonto att visas för andra PayPal-kunder som du har betalat eller avsändare som försöker betala dig via PayPals tjänster. Om du är innehavare av ett företagskonto kommer vi också att visa för andra PayPal-kunder den webbadress (URL) och de kontaktuppgifter till kundtjänst som du meddelat oss. Dessutom kan denna och annan information även delas med tredje part när du använder denna tredje part för att få åtkomst till PayPals tjänster. Men ditt kortnummer, bankkontonummer och övriga betalningsuppgifter kommer inte att lämnas ut till personer som du har betalat eller som har betalat dig via PayPals tjänster eller tredje part som använder PayPals tjänster, utan ditt uttryckliga medgivande eller om vi är skyldiga att göra det enligt kreditkortsregler, ett domstolsbeslut eller andra rättsliga processer.

Om du köper varor eller tjänster och betalar via PayPal förser vi eventuellt säljaren med leveransadressen för varorna och din faktureringsadress så att transaktionen kan slutföras. Om ett försök att betala säljaren misslyckas eller senare ogiltigförklaras, kan vi även ge säljaren information om den misslyckade betalningen. För att underlätta vid tvist kan vi förse en köpare med säljarens postadress så att varor kan sändas tillbaka till försäljaren.

Om du använder mobilappen kan vi komma att dela fotot som du har lagrat i appen med andra PayPal-användare så att de kan identifiera dig. Du ger oss rätt att använda fotot i ovan nämnda syfte på en icke-exklusiv, världsomfattande, royaltyfri, överförbar och underlicensierbar bas.

Vi kan även komma att dela med andra användare att du finns i närheten och är en möjlig kund. Om du inte vill dela den här informationen kan du öppna, visa och ändra inställningarna för sådana data från din mobila enhet.

Om du använder PayPal för inloggning till externa webbplatser eller mobilappar kan vi komma att dela din inloggningsstatus med en tredje part som erbjuder den här tjänsten som inloggningsmetod. Vi kan även dela personlig information eller annan kontoinformation som du har godkänt för delning så att den tredje parten vet vem du är. PayPal ger inte den tredje parten tillgång till ditt PayPal-konto och vi gör bara betalningar från ditt konto till den tredje parten efter särskilt godkännande från dig. När du loggar in på ditt PayPal-konto kan du öppna, visa och ändra inställningarna för sådan informationsdelning.

Om du kopplar ditt medlemskap i ett kvalificerat lojalitetsprogram till ditt konto via vår mobilapp och betalar en handlare som deltar i relevant lojalitetsprogram via PayPal kan vi komma att dela ditt medlems-id för det lojalitetsprogrammet med den handlaren. Om du tar bort ditt medlems-id för lojalitetsprogrammet från ditt konto delar vi inte den informationen mer.

Vi arbetar med tredje parter, inklusive handlare, för att kunna acceptera eller underlätta betalningar från eller till dig via PayPals tjänster. Härvid kan tredje part lämna ut information om dig till oss, såsom din e-postadress eller ditt telefonnummer, när en betalning görs till dig eller när du försöker betala handlaren eller den tredje parten. Vi använder den här informationen för att få bekräftat att du är PayPal-kund och att PayPal kan utföra betalningar, eller för att skicka ett meddelande om att du har fått en betalning när en betalning görs till dig. Om du begär att vi validerar din status som PayPal-kund för en tredje part, kommer vi även att göra detta. Observera att tredje parter du köper från och har avtal med kan ha sin egen sekretesspolicy. PayPal ansvarar inte för deras verksamheter, inklusive men inte begränsat till, deras informationsmetoder.

Om du skapar ett PayPal-konto direkt på en tredje parts webbplats eller via en tredje parts program, kommer all information som du anger på webbplatsen eller i programmet (och inte direkt via PayPals tjänster) att delas med ägaren till tredje partens webbplats eller program och din information kan omfattas av deras sekretesspolicy.

Genom att godkänna denna sekretesspolicy samtycker du uttryckligen till att varje gång du betalar eller försöker betala en annan PayPal-kund (inklusive en handlare) med ditt PayPal-konto kan PayPal överföra den ovan nämnda relevanta informationen till en sådan PayPal-kund, som kan befinna sig utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), för att behandla, utföra eller på annat sätt hantera och tillhandahålla information om betalningen. Du godkänner och samtycker också uttryckligen till att PayPal för vidare information om transaktionen och annan nödvändig information som krävs för användning av PayPals mobilapp (inklusive säljställets betalenheter) till en handlare eller andra PayPal-kunder som du uttryckligen har valt med hjälp av PayPals mobilapp eller säljställets betalenhet.

 

Tillbaka till början

6. Hur vi delar information med tredje part

Precis som de flesta banker eller leverantörer av betaltjänster samarbetar PayPal med tredjepartsleverantörer. Dessa tjänstleverantörer tillhandahåller viktiga funktioner som gör det möjligt för oss att erbjuda ett enkelt, snabbt och tryggt sätt att betala. PayPal samarbetar även med andra affärspartner. Ibland måste vi lämna ut användaruppgifter till dem så att tjänsterna kan utföras.

I allmänhet kräver Luxemburgs lagar, som PayPals hantering av användardata lyder under (dataskydd och banksekretess), en högre grad av insyn än de flesta andra EU-lagar. Det är av denna anledning som PayPal, till skillnad från de flesta leverantörer av internetbaserade tjänster eller finansiella tjänster i EU, listar alla tredjepartsleverantörer och -affärspartner som användardata kan utlämnas till, tillsammans med syftet med utlämnandet och den typ av information som lämnas ut, i sin sekretesspolicy. Du hittar en länk till dessa tredje parter här samt i paragraf a, d och g. Genom att godkänna sekretesspolicyn och ha ett konto hos PayPal samtycker du uttryckligen till att data överförs till dessa tredje parter i de syften som anges.

PayPal kan uppdatera listan över tredje parter en gång i kvartalet (1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober). PayPal börjar inte överföra data till de nya enheterna eller för de nya ändamålen eller datatyperna som anges i varje uppdatering förrän 30 dagar efter det datum då listan offentliggörs via denna sekretesspolicy. Du bör läsa igenom listan en gång i kvartalet på PayPals webbplats på de datum som anges ovan. Om du inte protesterar mot den nya dataredovisningen inom 30 dagar efter publiceringen av den uppdaterade listan över tredje parter anses du ha godkänt ändringarna i listan och denna sekretesspolicy. Om du inte godkänner ändringarna får du avsluta ditt konto och sluta använda våra tjänster.

PayPal kommer inte att sälja eller hyra ut någon del av din personliga information till tredje part i marknadsföringssyfte utan ditt uttryckliga medgivande och kommer endast att lämna ut den informationen under de begränsade omständigheter och för de ändamål som beskrivs i den här sekretesspolicyn. Detta omfattar överföring av data till icke-EES-medlemsstater.

För att tillhandahålla PayPal-tjänsterna kan vissa av de uppgifter som vi inhämtar (enligt beskrivning i avsnitt 2) behöva överföras till andra enheter inom PayPal-koncernen eller andra enheter, inklusive de som anges i avsnitt 6 i egenskap av betalningsleverantörer, betalningsprocessorer eller kontoinnehavare (eller liknande kapacitet). Du bekräftar att dessa enheter enligt deras lokala lagstiftning kan bli föremål för lagar, bestämmelser, förfrågningar, utredningar eller beställningar som kan kräva utlämnande av uppgifter till relevanta myndigheter i det aktuella landet. I och med att du använder PayPal-tjänsterna ger du ditt medgivande till att vi förmedlar sådana uppgifter för att tillhandahålla PayPal-tjänsterna.

Specifikt samtycker du till och anvisar PayPal att göra något eller allt av följande med din information:

 1. Lämna ut nödvändiga uppgifter till: polisen och andra brottsbekämpande myndigheter; säkerhetsstyrkor; behöriga statliga, mellanstatliga eller överstatliga organ; behöriga organ, avdelningar, tillsynsmyndigheter, självregleringsmyndigheter eller organisationer (bland annat de myndigheter som beskrivs i avsnittet "Myndigheter" i listan över tredjepartsleverantörer här) och andra tredje parter, inklusive PayPals koncernföretag (i) som vi är rättsligt tvingade och tillåtna att efterleva, inklusive, utan begränsningar Luxemburgs lagar från 24 juli 2015 gällande den amerikanska FATCA-lagen (Foreign Account Tax Compliance Act) och från 18 december 2015 gällande OECD:s gemensamma rapporteringsstandard ("CRS-lagen"). (ii) som vi har anledning att tro är lämpliga för oss att samarbeta med vid utredningar av bedrägerier eller annan olaglig verksamhet eller potentiellt olaglig verksamhet, eller (iii) för att utreda brott mot vårt användaravtal (bland annat ditt betalningsalternativ eller kredit- eller betalkortsutfärdaren).

Om du omfattas av FATCA- eller CRS-lagen är vi skyldiga att meddela dig gällande information om dig som vi kan överföra till myndigheter. Läs mer om PayPals skyldigheter enligt FATCA- och CRS-lagarna och hur de kan påverka dig, och ta del av den information som vi kan lämna ut till följd av dem.

Vi och andra organisationer, inklusive parter som accepterar PayPal, kan också dela, komma åt och använda (inklusive från andra länder) nödvändig information (inklusive, utan begränsningar, den information som registrerats av bedrägeribekämpande myndigheter) för att hjälpa oss och dem att bedöma och hantera risker (inklusive, utan begränsningar, för att förebygga bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terrorism). Kontakta oss om du vill få mer information om relevanta organisationer som arbetar för att förhindra bedrägeri. Om du vill ha mer information om dessa organisationer, bedrägeribekämpande myndigheter och andra tredje parter klickar du här.

 1. Utlämna kontoinformation till ägare av immateriella rättigheter om de, enligt tillämplig lagstiftning i ett EU-land, har ett krav mot PayPal för utomrättsligt avslöjande av information på grund av ett brott mot deras immateriella rättigheter för vilka PayPal-tjänster har använts (t.ex. utan begränsningar avsnitt 19, punkt 2, underavsnitt 3 i tyska varumärkeslagen eller avsnitt 101, punkt 2, underavsnitt 3 i tyska upphovsrättslagen).
 2. Lämna ut nödvändig information som svar på kraven från betalkortsföretag eller i civila eller straffrättsliga processer.
 3. Om du som handlare använder en tredje part för åtkomst till eller integration med PayPal kan vi komma att lämna ut nödvändig information till en sådan partner för att underlätta och upprätthålla ett sådant avtal (inklusive, utan begränsningar, status på din PayPal-integration, oavsett om du har ett aktivt PayPal-konto och om du redan arbetar med en annan PayPal-integrationspartner).
 4. Lämna ut nödvändig information till betalningsprocessorer, revisorer, kundtjänstleverantörer, kreditupplysnings- och bedrägeriorganisationer, leverantörer av finansiella produkter, kommersiella partner, marknadsförings- och pr-byråer, leverantörer av drifttjänster, gruppföretag, organisationer, marknadsplatser och andra tredje parter som listas här. Syftet med att lämna ut uppgifter är att kunna tillhandahålla PayPal-tjänsterna till dig. Vi anger även i listan över tredje parter, under varje "kategori" icke uteslutande exempel på de faktiska tredje parter (som kan inbegripa deras tillträdare och efterföljare) som vi för närvarande lämnar ut din kontoinformation till, eller som vi kanske kommer att lämna ut din kontoinformation till, anledningen till att vi gör det samt den faktiska information som lämnas ut (dessa tredje parter är genom lag eller avtal hindrade från att använda uppgifterna för andra ändamål än de som ligger till grund för att uppgifterna lämnades ut, om inte annat uttryckligen anges).
 5. Lämna ut uppgifter till ditt ombud eller juridiska representant (t.ex. en fullmaktsinnehavare eller förmyndare).
 6. Lämna ut sammanlagda statistiska uppgifter till våra affärspartner eller i PR-syfte. Vi kan till exempel uppge att en viss procentandel av våra användare bor i Manchester. Denna sammanlagda information är dock inte knuten till personuppgifter.
 7. Dela nödvändig kontoinformation med icke anslutna tredje parter (listas här) för att användas i följande syfte:
  1. Förebyggande av bedrägeri och riskhantering: för att förebygga bedrägeri eller bedöma och hantera risker. Om du till exempel använder PayPal-tjänsterna för att köpa eller sälja varor via eBay Inc. eller dess dotterbolag ("eBay") kan vi dela kontoinformation med eBay i syfte att hjälpa till att skydda dina konton mot bedräglig aktivitet, meddela dig om vi upptäcker sådan bedräglig aktivitet på dina konton eller kunna bedöma kreditrisk.

   Som en del av vårt arbete för att förebygga bedrägeri och hantera risker kan vi också komma att dela nödvändig kontoinformation med eBay om PayPal har lagt in en reservation eller annan begränsning för ditt konto baserat på tvister, krav, återbetalningar eller andra scenarion som rör försäljning eller köp av varor. Som en del av vårt arbete för att förebygga bedrägeri och hantera risker kan vi också komma att dela nödvändig kontoinformation med eBay för att de ska kunna utvärdera köpare och säljare genom sina program.
  2. Kundtjänst: i syfte att hjälpa kunder, till exempel att utföra service för dina konton eller lösa tvister (t.ex. om fakturering eller transaktioner). 
  3. Frakt: i anslutning till frakt och relaterade tjänster för köp som gjorts med PayPal. 
  4. Efterlevnad av lagen: i syfte att hjälpa dem att följa krav i fråga om verifiering mot penningtvätt och terrorismfinansiering.
  5. Tjänstleverantörer: i syfte att låta tjänstleverantörer enligt avtal med oss bidra till vår verksamhet, till exempel för att förebygga bedrägeri, för att driva in pengar och tillhandahålla marknadsföring, kundtjänst och tekniska tjänster. Våra avtal stipulerar att dessa tjänstleverantörer endast får använda din information i anslutning till de tjänster de utför åt oss och inte för eget bruk.

Sammanslagningar eller förvärv: Precis som med alla andra företag är det möjligt att PayPal i framtiden kan bli sammanslaget med eller förvärvas av ett annat företag. Om ett sådant förvärv inträffar, samtycker du till att det efterföljande företaget har tillgång till den information som innehas av PayPal, inklusive kundernas kontoinformation. Det efterföljande företaget fortsätter att vara bundet till den här sekretesspolicyn, såvida den inte ändras och i så fall tills den ändras.

Webbplatser från tredje part: Om du skapar ett PayPal-konto direkt från tredje parts webbplats eller via ett program från tredje part kommer all information som du anger på den webbplatsen eller i det programmet (och inte direkt på en PayPal-webbplats) att delas med den som äger webbplatsen eller programmet från tredje part. De här webbplatserna styrs i enlighet med deras egna sekretesspolicyer och du bör granska deras sekretesspolicyer innan du lämnar ut personuppgifter. PayPal har inget ansvar för hur sådana tredje parter använder innehåll eller information.

Tillbaka till början

7. Informationsöverföring till andra länder

PayPal förbinder sig att skydda din information på lämpligt sätt oavsett var dessa data finns och skydda sådana data på lämpligt sätt om de överförs till en plats utanför EES.

Tillbaka till början

8. Din användning av information och PayPal-tjänsterna

I avsikt att underlätta transaktioner mellan PayPal-användare har du begränsad åtkomst till andra användares kontakt- eller leveransinformation genom vår tjänst. Som säljare kan du få tillgång till användar-id, e-postadress och annan kontakt- eller leveransinformation om köparen, och som köpare kan du få tillgång till säljarens användar-id, e-postadress och andra kontaktuppgifter.

Du godkänner, beträffande andra användares personligt identifierbara information som du erhåller via PayPal-tjänsterna eller via en PayPal-relaterad kommunikation eller en transaktion som underlättas av PayPal, att du endast får använda denna information för a) PayPal-relaterad kommunikation som inte är oönskade kommersiella meddelanden, b) underordnade handlingar i samband med betalningar eller transaktioner som har utförts via PayPal (t.ex. klagomål om försäkringar, leveranser och vid bedrägerier) och c) andra ändamål som användaren samtycker till efter att ha fått tillräcklig information om ändamålet.

I samtliga fall måste du ge användarna möjlighet att ta bort sina uppgifter från din databas och granska all information som du har samlat in om dem. Mer allmänt måste du följa alla gällande sekretessregler, särskilt när det är fråga om att skicka e-post med marknadsföring.

PayPal tolererar inte skräppost. Vi hävdar med kraft vår policy mot skräppost. Om du vill rapportera PayPal-relaterad skräppost till PayPal ska du kontakta oss.

Tillbaka till början

9. Informationssäkerhet

PayPal åtar sig att hantera din kundinformation med höga standarder för informationssäkerhet. Vi använder datorskydd som t.ex. brandväggar och datakryptering, vi tillämpar fysisk åtkomstkontroll till våra anläggningar och arkiv och vi ger endast åtkomstbehörighet till personuppgifter till de anställda som måste ha det för att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Se våra säkerhetsråd om du vill ha mer information om PayPals säkerhetsförfaranden.

Ditt PayPal-kontos säkerhet också är beroende av att du skyddar ditt PayPal-lösenord. Du får inte avslöja ditt PayPal-lösenord för någon. PayPals representanter ber dig aldrig att avslöja ditt lösenord, så all e-post och annan kommunikation som efterfrågar lösenordet ska betraktas som obehörig och misstänkt och vidarebefordras till spoof@paypal.com. Om du av någon anledning avslöjar ditt PayPal-lösenord för en tredje part, inklusive av den anledningen att den tredje parten har lovat att tillhandahålla ytterligare tjänster såsom samling av konton, kommer den tredje parten att ha tillgång till ditt konto och din personliga information, och du kan bli ansvarig för åtgärder som vidtas med hjälp av ditt lösenord. Om du tror att någon annan har fått tillgång till ditt lösenord ska du omedelbart byta det genom att logga in på ditt konto och ändra profilinställningarna och du ska även kontakta oss omgående.

Tillbaka till början

10. Få tillgång till och ändra dina uppgifter

Du kan granska din personliga information som du har meddelat oss och ändra den eller inställningarna för ditt PayPal-konto när som helst genom att logga in på ditt konto på PayPals webbplats, välja Mitt konto, sedan Profil och ändra dina inställningar. Du kan också avsluta ditt konto via PayPals webbplats. Om du avslutar ditt PayPal-konto kommer vi att markera ditt konto som avslutat i vår databas, men vi kommer att behålla dina kontouppgifter i databasen. Detta är nödvändigt för att motverka bedrägerier, genom att säkerställa att de som försöker begå bedrägerier inte kommer att kunna undgå upptäckt bara genom avsluta sitt konto och öppna ett nytt. Om du avslutar ditt konto kommer din personligt identifierbara information dock inte att användas av oss för några ytterligare ändamål, eller säljas eller förmedlas till tredje part, utom när detta är nödvändigt för att förhindra bedrägerier eller bistå vid rättsskipning, eller annat som krävs i enligt lag.

Tillbaka till början

11. Ansvarsskyldighet

Vårt sekretesskontor är ansvarigt för att se till att våra dagliga rutiner följer denna sekretesspolicy. Om du vill använda din rätt att få tillgång till din information eller om du har några frågor om denna sekretesspolicy, PayPals informationsmetoder eller dina förehavanden med PayPal, kan du kontakta oss genom att använda det här formuläret, eller genom att ringa numret till kundtjänst som finns på vår webbplats eller genom att skriva till oss på PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22–24 Boulevard Royal L–2449, Luxemburg.

Tillbaka till början