PayPals program för säljarskydd

Senaste uppdatering: 28 maj 2024

 

Berättigande

Om du säljer en vara eller tjänst till en köpare kan du vara berättigad till PayPals program för säljarskydd, vars regler och villkor anges här och utgör en del av användaravtalet. När PayPals program för säljarskydd gäller är du berättigad att behålla hela köpbeloppet. PayPal fastställer, efter eget gottfinnande, om ditt krav uppfyller villkoren för PayPals program för säljarskydd baserat på kvalificeringskraven, eventuell annan information eller dokumentation som tillhandahållits under lösningsprocessen eller annan information som PayPal bedömer vara relevant och lämplig efter omständigheterna. Det finns ingen gräns för antalet betalningar som uppfyller villkoren för PayPals program för säljarskydd. På sidan Transaktionsuppgifter i ditt PayPal-konto kan du identifiera transaktioner som kan vara berättigade till skydd enligt det här programmet.

PayPals säljarskydd kan vara tillämpligt när köpare hävdar att:

 • Han eller hon har inte godkänt eller fått något utbyte mot pengar som har skickats från deras PayPal-konto (vilket kallas krav med beteckningen "obehörig transaktion") och den eller de obehöriga transaktionerna äger rum i en miljö där PayPal är värd, eller
 • Han eller hon har inte fått varan från dig (betecknas som krav enligt "vara inte mottagen"). Detta förutsätter dock att krav på Vara inte mottagen som uppstår när köpare begär chargeback av sina utfärdare av kortfinansierade transaktioner inte uppfyller kraven för PayPals säljarskydd.

PayPals säljarskydd kan också gälla när en transaktion återkallas på grund av en genomförd chargeback av en köpare eftersom den kortfinansierade betalningen inte godkändes eller när en bankfinansierad betalning återkallas av köparens bank.

I det här avsnittet beskriver vi hur PayPals säljarskydd tillämpas för dig, men du bör även känna till hur de olika processerna i PayPals köparskydd påverkar säljarna.

 

Grundläggande krav

För att vara berättigad till PayPals säljarskydd måste alla nedanstående, grundläggande krav och eventuella ytterligare, tillämpliga krav vara uppfyllda:

 • Den primära adressen för ditt PayPal-konto måste vara belägen i Sverige.
 • För krav gällande obehöriga transaktioner måste du tillhandahålla ett giltigt fraktbevis eller leveransbevis som visar att varan skickades eller tillhandahölls till köparen senast två dagar efter att PayPal informerade dig om tvisten eller återföringen. Om PayPal till exempel informerar dig om ett krav gällande en obehörig transaktion den 1 september, måste det giltiga fraktbeviset uppge att varan skickades till köparen senast den 3 september för att uppfylla villkoren för PayPals säljarskydd.
 • Varan måste vara ett fysiskt, materiellt föremål som kan skickas, med undantag för varor som omfattas av ytterligare krav för immateriella varor. Transaktioner som omfattar varor som du levererar personligen och där betalning skett i din fysiska butik kan också vara berättigade till PayPals säljarskydd, förutsatt att köparen själv betalade för transaktionen genom att använda en QR-kod från PayPal för varor och tjänster.
 • Du måste skicka varan till leveransadressen som anges på sidan för transaktionsuppgifter i ditt PayPal-konto för transaktionen. Om du ursprungligen skickade varan till mottagarens leveransadress som anges på sidan för transaktionsuppgifter men den senare kom att omdirigeras till en annan adress, kommer du inte att vara berättigad till PayPals säljarskydd. Vi avråder dig därför från att använda en leveranstjänst som ombesörjts av köparen. På så sätt kan du tillhandahålla giltiga bevis på frakt och leverans.
  • Leveranskravet avser inte berättigade transaktioner som omfattar varor som du levererar personligen. Det förutsätter dock att du samtycker till att ge oss ett alternativt leveransbevis eller sådan ytterligare dokumentation eller information som rör transaktionen och som vi kan komma att begära.
 • Du måste besvara PayPals begäran om dokumentation och annan information inom rimlig tid enligt vad vi efterfrågar i vår e-postkorrespondens med dig eller i vår korrespondens med dig via Problemhanteringscenter. Om du inte besvarar PayPals begäran om dokumentation och annan information inom den angivna tidsramen, kommer du eventuellt inte att uppfylla villkoren för PayPals säljarskydd.
 • Om försäljningen omfattar förbeställda varor eller beställningsvaror, måste du skicka försändelsen inom den tidsram som du har angett i beskrivningen. I annat fall rekommenderar vi att du skickar alla varor inom 7 dagar efter att du har tagit emot betalningen.
 • Tillhandahåll fraktbevis eller leveransbevis.
 • Vid krav som gäller obehöriga transaktioner måste betalningen vara märkt som "berättigad" eller "delvis berättigad" för PayPals säljarskydd på sidan "Transaktionsuppgifter".
 • Du måste ta emot en enskild betalning från ett PayPal-konto för köpet (delbetalning och/eller avbetalning omfattas inte).

PayPal avgör om ditt krav uppfyller villkoren i programmet för säljarskydd. PayPal fattar ett beslut, efter eget gottfinnande, som baseras på kraven för behörighet, eventuell annan information eller dokumentation som tillhandahållits under lösningsprocessen eller annan information som PayPal bedömer vara relevant och lämplig efter omständigheterna.

 

Ytterligare krav för "vara inte mottagen"

För att vara berättigad till PayPals program för säljarskydd i samband med en köpares krav med beteckningen "vara inte mottagen", måste du uppfylla de grundläggande kraven som nedanstående ytterligare krav:

 • Du måste tillhandahålla leveransbevis enligt beskrivningen nedan.

 

Ytterligare krav för immateriella varor

För att försäljningen av immateriella varor och tjänster ska uppfylla villkoren för PayPals säljarskydd, måste den uppfylla såväl de grundläggande kraven som följande ytterligare krav:

 • Krav på integrering
  • Där du har integrerat en PayPal Checkout-produkt måste du använda den senaste versionen om du tar emot betalningar direkt via en webbplats eller en mobiloptimerad webbplats.
  • Se till att du överför sessionsinformation till PayPal i kassan om du är integrerad med PayPal via en tredje part, eller om du har en inbyggd appintegrering.
  • Andra krav på integrering kan tillkomma beroende på din affärsmodell. Vid behov kommer vi att informera dig om de här kraven i förväg.
 • Vid krav som gäller obehöriga transaktioner har PayPal märkt transaktionen med immateriella varor som "berättigad" på sidan "Transaktionsuppgifter" eller på annat sätt informerat dig skriftligen om din behörighet.
 • Du har levererat varan och skickat leveransbevis för immateriella varor.

 

Upprätta fraktbevis och leveransbevis

 

Icke berättigade varor och transaktioner

Följande varor eller transaktioner uppfyller inte villkoren för PayPals säljarskydd:

 • Fastigheter, inklusive bostadsfastigheter.
 • Fordon, bland annat motorfordon, motorcyklar, fritidsfordon, luftfartyg och båtar, med undantag för privata bärbara, lätta fordon som används för fritidsändamål, till exempel cyklar och hoverboards med hjul.
 • Företag (köp eller investering i en verksamhet).
 • Industrimaskiner som används vid tillverkning.
 • Betalningar som motsvarar kontanter, inklusive värdeobjekt som presentkort och förbetalda kort.
 • Betalningar som avser guld (antingen i fysisk eller börshandlad form).
 • Finansiella produkter eller investeringar oavsett slag.
 • Non-fungible Tokens (NFT) med ett transaktionsbelopp på:
  • 10 000,01 USD eller mer (eller motsvarande värde i lokal valuta som beräknas vid transaktionstillfället)
  • 10 000,00 USD eller mindre (eller motsvarande värde i lokal valuta som beräknas vid transaktionstillfället), såvida inte köparen anser att det var en obehörig transaktion och att transaktionen uppfyller samtliga övriga villkor.
 • Hasardspel, spel och/eller andra aktiviteter som inbegriper en deltagaravgift och ett pris.
 • Donationer, inklusive betalningar som mottagits som crowdfunding eller crowdlending.
 • Betalningar till en statlig organisation (med undantag för statligt ägda företag), en statlig myndighet eller en tredje part som inkasserar betalning på uppdrag av en statlig organisation eller myndighet.
 • Betalningar till någon fakturabetalningstjänst.
 • Vara där köparen hävdar (antingen gentemot oss eller kortutfärdaren) att varan du skickade inte motsvarar den som beställdes (betecknas som krav till följd av "skiljer sig väsentligt från beskrivningen").
 • Krav på Vara inte mottagen som riktas av din köpare direkt till kortutfärdaren.
 • Konkreta, fysiska varor som levereras personligen, inklusive i samband med en betalning som görs i din fysiska butik, såvida inte köparen personligen har betalat för transaktionen genom PayPals QR-kod för varor och tjänster.
 • Allt som PayPal, efter eget gottfinnande, bedömer vara förbjudet enligt det här användaravtalet eller enligt PayPals policy för godtagbar användning kommer att vara förbjudet, även om transaktionen initialt markeras som "berättigad" eller "delvis berättigad" på sidan "Transaktionsuppgifter".
 • Betalningar som görs med utbetalningar från PayPal (tidigare massbetalning).
 • Personliga betalningar, inklusive en betalning som skickats med PayPals funktion för vänner och familj.
 • Betalningar som inte behandlas via en köpares PayPal-konto, såvida du inte tar emot PayPals gästbetalningstransaktioner och ditt företagskonto är registrerat i USA, Storbritannien, Tyskland, Kanada, Brasilien eller Mexiko.
 • Varor som skickats efter att PayPal uppmanade dig att inte frigöra varan.
 • Resebiljetter som säljs av ett transportföretag där (1) köparen hävdar (antingen gentemot oss eller sitt finansinstitut) att det var en obehörig transaktion och (2) kravet lämnades in mer än 24 timmar före resedatumet.