PayPals policy för godtagbar användning

>> Visa alla juridiska avtal

PayPals policy för godtagbar användning

Senast uppdaterad: 10 juli 2012

Visa, hämta och spara den här policyn.

Du ansvarar på egen hand för att följa alla tillämpliga lagar vid samtliga åtgärder i samband med användning av PayPals tjänster, oavsett syfte. Du måste dessutom följa reglerna i den här policyn för godtagbar användning.

 

Förbjudna aktiviteter

Du får inte använda PayPal-tjänsten för aktiviteter som:

  1. strider mot lagar, stadgar, förordningar eller föreskrifter.

  2. avser transaktioner som involverar (a) narkotika, steroider, vissa kontrollerade ämnen eller andra produkter som kan utgöra en risk för konsumenternas säkerhet, (b) drogtillbehör, (c) objekt som uppmuntrar, främjar, underlättar eller instruerar andra att ägna sig åt illegal verksamhet, (d) stulna varor, inklusive digitala och virtuella varor, (e) objekt som manar till hat, våld och rasistisk intolerans eller ekonomisk vinning av brottslighet, (f) objekt som anses vara oanständiga, (g) objekt som bryter mot eller gör intrång på upphovsrätt, varumärken, namn- och bildlagen eller sekretess enligt lagstiftningen i någon jurisdiktion, (h) visst material eller vissa tjänster med sexuellt innehåll, (i) ammunition, skjutvapen och vissa delar eller tillbehör till skjutvapen, eller (j) vissa vapen eller knivar som lyder under tillämplig lag.

  3. hänför sig till transaktioner som (a) visar personuppgifter för tredje part i strid med gällande lag, (b) stöder pyramidspel eller ponzibedrägerier, matrisprogram, andra "bli rik snabbt"-system eller vissa marknadsföringsprogram med flera nivåer, (c) är kopplade till köp av livräntor eller lotterikontrakt, layaway-system, off-shore-banker eller transaktioner för finansiering eller återfinansiering av kreditkortsskulder, (d) gäller försäljning av vissa objekt innan säljaren har kontroll över objektet eller har det i sin ägo, (e) görs av betalningsprocessorer i syfte att inkassera betalningar för handlares räkning, (f) är associerade med försäljning av resecheckar eller postanvisningar, (h) involverar företag som utför valutaväxling eller inlösen av checkar, eller (i) inbegriper vissa kreditsanerings- och skulduppgörelsetjänster, kredittransaktioner eller försäkringsaktiviteter.

  4. inbegriper försäljning av produkter eller tjänster som enligt bedömning från statliga myndigheter med stor sannolikhet är olagliga.

  5. strider mot gällande lagar och branschbestämmelser för försäljning av (a) tobaksvaror eller (b) receptbelagda läkemedel och enheter.

  6. involverar hasardspel, spel och/eller någon annan verksamhet med insats och vinst, inklusive men inte begränsat till kasinospel, vadslagningssporter, häst- eller greyhoundkapplöpning, lottsedlar, annan verksamhet i syfte att underlätta hasardspel, skicklighetsspel (oavsett om det är juridiskt definierat som ett lotteri eller inte) och sweepstakes, såvida inte verksamhetsutövaren har fått ett förhandsgodkännande från PayPal och verksamhetsutövaren och kunderna uteslutande befinner sig i jurisdiktioner där sådan verksamhet är laglig.

Aktiviteter som kräver godkännande

PayPal kräver förhandsgodkännande för att godkänna betalning för vissa tjänster som anges i paragraf 6 ovan och som beskrivs i detalj i diagrammet nedan.

Tjänster som kräver förhandsgodkännande

Kontaktuppgifter

Flygbolag, reguljärflyg och charterflyg, jetflyg, flygtaxi; insamling av donationer för en välgörenhetsorganisation eller en ideell organisation; handel med diamanter, ädelmetaller och ädelstenar; förmedling av pengar eller försäljning av värdekort; försäljning av aktier, obligationer, värdepapper, optioner, terminer (forex) eller investeringsandelar i en enhet eller fastighet; eller tillhandahållande av depositionstjänster.Skicka in kontaktuppgifter, webbadress till företagets webbplats och en kort sammanfattning av verksamheten till compliance@paypal.com.
Tillhandahållande av internetdejtingtjänster, fildelningstjänster eller åtkomst till nyhetsgrupper eller försäljning av alkoholhaltiga drycker.Skicka in kontaktuppgifter, webbadress till företagets webbplats och en kort sammanfattning av verksamheten till aup@paypal.com

Mer information

Mer information om policyn för godtagbar användning finns i Hjälpcenter.

Transaktioner på eBay

När du använder PayPals tjänster till stöd för eBay-transaktioner måste du följa alla riktlinjer och eBays regler för objekt som är förbjudna eller omfattas av restriktioner. Reglerna hittar du här: http://pages.eim.ebay.se/help/rulespolicies/resItemPolicy.

Överträdelser av policy för godtagbar användning

Vi uppmuntrar dig att omgående rapportera överträdelser av denna policy för godtagbar användning till PayPal. Om du undrar om en viss typ av transaktion kan strida mot policyn för godtagbar användning kan du skicka en fråga med e-post till PayPals avdelning för AUP-efterlevnad: aupviolations@paypal.com.