PayPal Acceptable Use Policy

>> Visa alla villkor

PayPals policy för godtagbar användning

Senaste uppdatering: 6 maj 2021

Du är ensamt ansvarig för att följa alla tillämpliga lagar vid samtliga åtgärder i samband med användning av PayPals tjänster, oavsett syfte. Du måste dessutom följa reglerna i den här policyn för godtagbar användning.

 

 

Förbjudna aktiviteter

Du får inte använda PayPal-tjänsten för verksamhet som:

  1. strider mot lagar, stadgar, förordningar eller föreskrifter.
  2. avser transaktioner som involverar (a) narkotika, steroider, vissa kontrollerade ämnen eller andra produkter som kan utgöra en risk för konsumentsäkerhet, (b) drogtillbehör, (c) cigaretter (d) varor som uppmuntrar, främjar, underlättar eller instruerar andra att ägna sig åt olaglig verksamhet, (e) stulna varor, inklusive digitala och virtuella varor, (f) uppmaning till hat, våld, rasdiskriminering eller andra former av diskriminerande intolerans eller ekonomisk vinning från brottslighet, (g) varor som anses vara oanständiga, (h) varor som bryter mot eller gör intrång på upphovsrätt, varumärken, namn- och bildlagen eller sekretess enligt lagstiftningen i någon jurisdiktion, (i) visst material eller vissa tjänster med sexuellt innehåll, (j) ammunition, skjutvapen och vissa delar eller tillbehör till skjutvapen, eller (k) vissa vapen eller knivar som lyder under tillämplig lag.
  3. avser transaktioner som (a) visar personuppgifter för tredje part i strid med gällande lag, (b) stöder pyramidspel eller ponzi-bedrägerier, matrisprogram, andra typer av "bli rik snabbt"-system eller vissa marknadsföringsprogram i flera nivåer eller nätverksförsäljning, (c) är kopplade till köp av livräntor eller lotterikontrakt, layaway-system, off-shore-banktjänster eller transaktioner för finansiering eller återfinansiering av kreditkortsskulder, (d) gäller försäljning av vissa varor innan säljaren har kontroll över varan eller har den i sin ägo, (e) utförs av betalningshanterare i syfte att inkassera betalningar för handlares räkning, (f) är associerade med försäljning av resecheckar eller postanvisningar, (h) involverar företag som utför valutaväxling eller inlösen av checkar, (i) inbegriper vissa kreditsanerings- och skulduppgörelsetjänster, kredittransaktioner eller försäkringsaktiviteter eller (k) inbegriper erbjudande eller mottagande av betalningar i besticknings- eller korruptionssyfte.
  4. inbegriper försäljning av produkter eller tjänster som enligt bedömning från statliga myndigheter med stor sannolikhet är olagliga.

 

Aktiviteter som kräver godkännande

PayPal kräver förhandsgodkännande för att ta emot betalningar för vissa tjänster som beskrivs i detalj i tabellen nedan.

Tjänster som kräver förhandsgodkännande

Kontaktuppgifter

Flygbolag, reguljärflyg och charterflyg, jetflyg, flygtaxi; insamling av donationer för välgörenhetsorganisationer eller ideell verksamhet; handel med diamanter, ädelmetaller och ädelstenar; förmedling av betalningar eller försäljning av värdekort; försäljning av aktier, obligationer, värdepapper, optioner, terminer (forex) eller investeringsandelar i en enhet eller fastighet; eller tillhandahållande av depositionstjänster.

 

 

 

 

Vid frågor om hur du skaffar ett förhandsgodkännande eller öppnar ett nytt PayPal Business-konto som erbjuder tjänster som kräver förhandsgodkännande kan du kontakta vårt Säljteam

Erbjudande av fildelningstjänster eller åtkomst till nyhetsgrupper, eller försäljning av alkoholhaltiga drycker, tobaksprodukter (förutom cigaretter), e-cigaretter eller receptbelagda läkemedel/apparater.

Verksamhet som involverar hasardspel, spel och/eller någon annan verksamhet med insats och vinst, inklusive men inte begränsat till kasinospel, vadslagningssporter, häst- eller hundkapplöpning, fantasisport, lottsedlar, annan verksamhet i syfte att underlätta hasardspel, skicklighetsspel (oavsett om det är juridiskt definierat som hasardspel eller inte) och sweepstakes, om verksamhetsutövaren och kunderna uteslutande befinner sig i jurisdiktioner där sådan verksamhet är laglig.

 

Mer information

Mer information om policyn för godtagbar användning finns i vårt Hjälpcenter.

 

Överträdelser av policyn för godtagbar användning

Vi uppmuntrar dig att omedelbart rapportera överträdelser av denna policy för godtagbar användning till PayPal. Om du har en fråga om huruvida en transaktionstyp kan bryta mot policyn för godtagbar användning eller vill göra en rapport kan du göra det här.