PayPal Acceptable Use Policy

>> Visa alla juridiska avtal

PayPals policy för godtagbar användning

Senaste ändring: 19 mars 2020

Du ansvarar på egen hand för att följa alla tillämpliga lagar vid samtliga åtgärder i samband med användning av PayPals tjänster, oavsett syfte. Du måste dessutom följa reglerna i den här policyn för godtagbar användning.

 

 

Förbjuden aktivitet

Du får inte använda PayPal-tjänsten för aktiviteter som:

  1. strider mot lagar, stadgar, förordningar eller föreskrifter.
  2. avser transaktioner som involverar (a) narkotika, steroider, vissa kontrollerade ämnen eller andra produkter som kan utgöra en risk för konsumenternas säkerhet, (b) drogtillbehör, (c) cigaretter (d) objekt som uppmuntrar, främjar, underlättar eller instruerar andra att ägna sig åt illegal aktivitet, (e) stulna varor, inklusive digitala och virtuella varor, (f) objekt som manar till hat, våld, rasdiskriminering eller andra former av diskriminerande intolerans eller ekonomisk vinning av brottslighet, (g) objekt som anses vara oanständiga, (h) objekt som bryter mot eller gör intrång på upphovsrätt, varumärken, namn- och bildlagen eller sekretess enligt lagstiftningen i någon jurisdiktion, (i) visst material eller vissa tjänster med sexuellt innehåll, (j) ammunition, skjutvapen och vissa delar eller tillbehör till skjutvapen, eller (k) vissa vapen eller knivar som lyder under tillämplig lag.
  3. avser transaktioner som (a) visar personuppgifter för tredje part i strid med gällande lag, (b) stöder pyramidspel eller ponzibedrägerier, matrisprogram, andra "bli rik snabbt"-system eller vissa marknadsföringsprogram med flera nivåer eller nätverksförsäljning, (c) är kopplade till köp av livräntor eller lotterikontrakt, layaway-system, off-shore-banker eller transaktioner för finansiering eller återfinansiering av kreditkortsskulder, (d) gäller försäljning av vissa objekt innan säljaren har kontroll över objektet eller har det i sin ägo, (e) görs av betalningsprocessorer i syfte att inkassera betalningar för handlares räkning, (f) är associerade med försäljning av resecheckar eller postanvisningar, (h) involverar företag som utför valutaväxling eller inlösen av checkar, (i) inbegriper vissa kreditsanerings- och skulduppgörelsetjänster, kredittransaktioner eller försäkringsaktiviteter, eller (k) inbegriper erbjudande eller mottagande av betalningar i besticknings- eller korruptionssyfte.
  4. inbegriper försäljning av produkter eller tjänster som enligt bedömning från statliga myndigheter med stor sannolikhet är olagliga.

 

Aktivitet som kräver godkännande

PayPal kräver förgodkännande för att godkänna betalningar för vissa tjänster som beskrivs i detalj i tabellen nedan.

Tjänster som kräver förgodkännande

Kontaktuppgifter

Flygbolag, reguljärflyg och charterflyg, jetflyg, flygtaxi; insamling av donationer för en välgörenhetsorganisation eller en ideell organisation; handel med diamanter, ädelmetaller och ädelstenar; förmedling av betalningar eller försäljning av värdekort; försäljning av aktier, obligationer, värdepapper, optioner, terminer (forex) eller investeringsandelar i en enhet eller fastighet; eller tillhandahållande av depositionstjänster.

Skicka in kontaktuppgifter, webbadress till företagets webbplats och en kort sammanfattning av verksamheten till compliance@paypal.com

Erbjuda fildelningstjänster eller åtkomst till nyhetsgrupper, eller sälja alkoholhaltiga drycker, tobaksprodukter (förutom cigaretter), e-cigaretter eller receptbelagda läkemedel/artiklar.

Skicka in kontaktuppgifter, webbadress till företagets webbplats och en kort sammanfattning av verksamheten till aup@paypal.com

Aktiviteter som involverar hasardspel, spel och/eller någon annan verksamhet med insats och vinst, inklusive men inte begränsat till kasinospel, vadslagningssporter, häst- eller greyhoundkapplöpning, fantasisport, lottsedlar, annan verksamhet i syfte att underlätta hasardspel, skicklighetsspel (oavsett om det är juridiskt definierat som hasardspel eller inte) och sweepstakes, om verksamhetsutövaren och kunderna uteslutande befinner sig i jurisdiktioner där sådan verksamhet är laglig.

Skicka in kontaktuppgifter, webbadress till företagets webbplats och en kort sammanfattning av verksamheten till aup@paypal.com

 

Mer information

Mer information om policyn för godtagbar användning finns i vårt Hjälpcenter.

 

Överträdelser av policyn för godtagbar användning

Vi uppmuntrar dig att omgående rapportera överträdelser av denna policy för godtagbar användning till PayPal. Om du har en fråga om huruvida en transaktionstyp kan bryta mot policyn för godtagbar användning eller vill göra en rapport kan du göra det här.