Viktig betalnings- och tjänsteinformation – PayPal

>> Visa alla juridiska avtal

Viktig betalnings- och tjänsteinformation

Senaste uppdatering: 30 juli 2015

 

Beskrivningen av tjänsten är endast en sammanfattning. Den omfattar inte alla definitioner, undantag samt regler och villkor i samband med tjänsten. De fullständiga reglerna och villkoren finns angivna i vårt användaravtal som är tillgängligt från sidfoten på alla sidor på PayPals webbplats. Denna sammanfattning är inte en del av användaravtalet.  Det här dokumentet kan komma att ändras.

I det här dokumentet och användaravtalet förklaras information som vi enligt lagen måste meddela dig om.  Vi uppdaterar det när tjänsten (definierad nedan) ändras.

I slutet av dokumentet finns en ordlista.

 

Grundläggande om PayPal-tjänsten

 

Vad är PayPal-tjänsten?

PayPal gör det möjligt för enskilda och företag att överföra och ta emot elektroniska pengar på nätet. PayPal tillhandahåller även andra finansiella tjänster och relaterade tjänster. Dessa tjänster benämns hädanefter "tjänsten" som ett gemensamt begrepp.

Du kan använda tjänsten för att göra enstaka eller "engångs"-betalningar, eller så kan du öppna ett konto hos oss, vilket gör betalningar enklare. Med ett konto kan du inte bara skicka utan även ta emot betalningar, och du får fler funktioner och ett bättre register över dina betalningar.

 

Vem tillhandahåller tjänsten?

Tjänsten tillhandahålls av PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. ("PayPal") till registrerade användare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.  Information om hur du kontaktar PayPal finns på den här sidan om kundtjänst. Om det gäller ett nödfall läser du "Vad ska jag göra" nedan.

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) är vederbörligen licensierat i Luxemburg som bank (eller "kreditinstitut" ur juridisk synvinkel). Vi står under tillsyn av Luxemburgs tillsynsmyndighet för finansiella tjänster, Commission de Surveillance du Secteur Financier eller CSSF.  CSSF har ett register över organisationer som den reglerar på http://supervisedentities.cssf.lu/index.html?language=en#Home.  PayPal (Europe) S.à r.l .et Cie, S.C.A. är nummer B00000351 i registret, men du kan även söka efter vårt namn i registret.

 

Vad behöver jag för att använda tjänsten?

För att använda PayPal-tjänsten behöver du bara:

 • en dator, smartphone (till exempel en Apple iPhone eller en Android- eller Windows-mobil) eller surfplatta (till exempel en Apple iPad eller en Android- eller Windows-surfplatta)
 • en dataanslutning till internet. PayPal-tjänsten fungerar inte om datorn är offline.

Detta är de tekniska kraven. Ju bättre datorn och internetanslutningen fungerar, desto bättre fungerar naturligtvis även tjänsten. Om datorn har ett virus eller något annat säkerhetsproblem kan PayPal-tjänsten samt andra åtgärder på datorn påverkas. Det är bäst att följa alla säkerhetsråd från tillverkaren av datorn och operativsystemet samt att använda virusskydd om sådant rekommenderas för operativsystemet. Håll systemet uppdaterat, i synnerhet operativsystemet, webbläsaren och virusskyddet. Var försiktig när du hämtar filer från internet: om du inte är bekant med och litar på källan som du hämtar från riskerar du att den hämtade filen är skadlig.

Du använder PayPal-tjänsten för pengar, så du behöver pengar som du kan överföra eller ta emot för att kunna dra nytta av tjänsten. Du kan dra ännu mer nytta av PayPal-tjänsten om du har ett bankkonto och/eller ett betalkort. Med tjänsten kan du använda dessa betalningsalternativ (bankkonto och/eller kort) på nätet utan att avslöja uppgifter om dem. Du lämnar endast ut dessa uppgifter till oss och andra noga utvalda tredje parter som nämns i vår sekretesspolicy. Tjänsten är utformad för att fungera med dina andra bankkonton och dina kort, så att det blir enklare och säkrare att använda dem på nätet.

 

Enstaka eller "engångs"-betalningar

Om du använder tjänsten för att göra en enstaka betalning (utan att ha ett konto hos oss), kommer vi att ge dig information i samband med betalningen, både före och efter att du instruerat oss att göra betalningen.

Denna information görs tillgänglig för dig:

 • på de webbsidor som vi visar dig innan betalningen utförs
 • i ett e-postmeddelande som vi kan skicka dig, och
 • i detta tillkännagivande av "Viktig betalnings- och tjänsteinformation"
 • när du (i tillgängliga fall) använder produkten "Betalning mot faktura" kan du även få en del information från handlaren som du betalar till.

Vi debiterar inga avgifter för att överföra en enstaka betalning via tjänsten (men vi kan debitera för en annan tjänst som valutaomvandling).

Den information som du måste ge oss för att göra en enskild betalning omfattar dina betalkortsuppgifter och andra uppgifter som anges på de webbsidor där du ber oss att göra betalningen.

Betalningen genomförs så fort som de betalningsmetoder som PayPal har tillgång till medger (vilket kan vara under följande arbetsdag) efter att du har gett oss din betalningsorder. Om den person som du skickar din betalning till meddelar oss att de vill göra upp betalningen vid ett senare tillfälle, kommer vi att utföra din betalningsorder när de ber oss göra det.

Om du inte har ett konto hos oss kan du bara skicka eller ta emot betalningar upp till ett visst värde. Mer information finns i "Skicka betalningar", "Ta emot betalningar" och "Överföra till bankkonto" nedan.

 

Öppna ett PayPal-konto

Personer och företag kan öppna konto hos PayPal. För att kunna öppna ett konto hos oss måste användaren:

 • antingen vara en privatperson (minst 18 år) eller ett företag som är i stånd att ingå ett juridiskt bindande kontrakt, och
 • slutföra vår registreringsprocess.

Som en del av vår registreringsprocess måste du:

 • registrera en e-postadress, som även kommer att fungera som ditt användar-id;
 • ange ett lösenord, som vi använder för att logga in dig (information om hur du väljer ett bra lösenord finns i "Se till att kontot är säkert" nedan); och
 • godkänna vår sekretesspolicy och vårt användaravtal, inklusive de policydokument som är införlivade i det.

Under eller efter registreringen kan du även ange ett betalningsalternativ i ditt PayPal-konto. Betalningsalternativet kan vara ett bankkonto eller betalkort som vi drar pengar från för att täcka de betalningar du gör från ditt PayPal-konto.

 

Få in pengar på ett konto

Pengarna på ditt PayPal-konto kallas juridiskt sett "elektroniska pengar" och är erkända i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som en form av pengar som lämpar sig för nätet. Du kan endast betala pengar från ditt PayPal-konto om du har pengar på kontot. Om du emellertid skickar en betalning utan att ha tillräckligt med pengar på ditt PayPal-konto försöker vi automatiskt hämta pengar från dina betalningsalternativ så att betalningen kan gå igenom.

För att få in pengar på ett konto måste du antingen:

 • skaffa elektroniska pengar från oss genom att betala oss en motsvarande summa från dina betalningsalternativ. Du kan göra detta manuellt via funktionen Fyll på i kontot eller så gör vi det automatiskt vid behov för att täcka betalningar som du instruerar oss att skicka.
 • godkänna en PayPal-betalning som en annan PayPal-användare har skickat till dig.

Saldot i ditt PayPal-konto representerar summan på de elektroniska pengar som du kan betala från ditt konto. Elektroniska pengar motsvarar kontanter, så europeisk lagstiftning förbjuder att ränta betalas på elektroniska pengar (direktiv 2009/110/EG artikel 12).

 

Skicka betalningar

Om du vill skicka en betalning till en tredje part via tjänsten kan du klicka på en knapp på handlarens webbplats (eller annan försäljningsplats) för att betala handlaren. Om betalningsmottagaren inte har någon webbplats eller knapp som underlättar betalningen kan du istället använda funktionen Överför pengar i kontot och ange den avsedda mottagarens e-postadress. Oavsett vilket sätt du gör det på så instruerar du oss att överföra elektroniska pengar från ditt PayPal-konto till mottagarens PayPal-konto (se även "Hur vet vi att det är du?" nedan). Om betalningen godkänns av mottagaren (vilket vanligtvis sker automatiskt) slutför vi överföringen.

Varje nytt konto har en inledande gräns för hur stora belopp som en användare kan betala och överföra. För att öka "överföringsgränsen" måste användaren verifiera den information som lämnats till oss i samband med kontot. Gränserna kan variera efter vårt gottfinnande upp till den maxsumma som lagen föreskriver för att förhindra pengatvätt, men du kan inte ändra överföringsgränsen själv. Vilken typ av information som krävs för verifieringsprocessen varierar beroende på var du bor och vilken typ av konto du har (privat eller företag). PayPal ber dig att verifiera kontoinformationen och förklarar hur du gör det.

 

Ta emot betalningar

När du har öppnat ett PayPal-konto kan du ta emot en betalning via tjänsten genom att godkänna en betalning från en annan användare. Godkännandet sker nästan alltid automatiskt; vanligtvis behöver du inte göra något för att godkänna en betalning.

Mottagaren kan återbetala betalningar eller, i vissa fall, använda tjänsten för att neka betalningar som har skickats av en annan användare.

Om ditt PayPal-konto är nytt föreskriver lagar som förhindrar pengatvätt att PayPal begränsar hur mycket pengar du kan ta emot tills du slutfört verifieringsprocessen för kontot. PayPal ber dig att verifiera ditt konto och förklarar hur du gör det kort efter att du öppnat kontot.

PayPal blockerar betalningar som verkar ha allvarliga säkerhetsproblem eller vara inblandade i bedrägerier (se avsnitt 9 och 10 i användaravtalet). Ibland senarelägger vi en betalning istället för att blockera den, så att vi får tid att utreda ärendet. Om vi upptäcker ett bedrägeri efter att du har fått en betalning returnerar vi vanligtvis betalningen till den person som blivit av med pengarna och noterar återkallandet i ditt konto. Ibland får vi av juridiska skäl inte ge en förklaring av en blockerad eller senarelagd betalning eller ge information om ett återkallande. Det beror på att vi inte får varna någon som verkar begå bedrägerier eller andra brott.  Vi kan inte berätta allt, men du får gärna ställa frågor om blockerade, senarelagda eller återkallade betalningar via Meddelanden, som beskrivs i avsnittet "Kommunikation med dig" nedan.

 

Valutor

Du kan skicka eller ta emot en betalning i flera olika valutor, bland annat: amerikanska dollar, argentinska peso, australiska dollar, brasilianska real, brittiska pund, danska kronor, euro, filippinska peso, Hongkongdollar, israeliska shekel, kanadensiska dollar, mexikanska peso, norska kronor, nyzeeländska dollar, polska zloty, schweiziska franc, singaporianska dollar, svenska kronor, Taiwan-dollar, thailändska baht, tjeckiska kronor, ungerska forinter och japanska yen.

Om du inte har ett saldo i den valuta som du skickar eller om du överför pengar till ett bankkonto som är i en annan valuta än överföringen, omvandlar tjänsten vanligtvis pengarna till den valuta som du skickar betalningen i eller samma valuta som det mottagande bankkontot. Vi debiterar en avgift för omvandlingen.

Du kan ta emot pengar i alla valutor som tjänsten stöder (se listan ovan). Om valutan du får inte stämmer överens med landet för ditt PayPal-konto omvandlar tjänsten inte den utländska valutan till den nationella förrän du instruerar den att göra det, överför pengarna till ditt bankkonto eller överför dem i en annan valuta.

Tjänsten informerar dig om den tillämpliga valutakursen och avgiften som debiteras innan valutan omvandlas. Efter att du informerats så fortsätter tjänsten endast med omvandlingen om du instruerar den att göra det.

 

Risk för chargeback eller återkallande av en betalning

Om en mottagare inte kvalificerar för säljarskyddet (se nedan) och tar emot en betalning som blir föremål för en chargeback eller återkallas blir mottagaren (inte PayPal i de flesta fall) ansvarig för betalningsbeloppet samt eventuella avgifter, till exempel avgiften för bearbetning av en chargeback.

En chargeback är en tvist mellan mottagaren av en kortfinansierad betalning, banken som utfärdat kortet och utfärdarens kund, som skickat betalningen. PayPal beslutar inte om chargeback-ärenden och vi och betalningsmottagaren måste godta beslutet från den utfärdande banken som slutgiltigt och juridiskt bindande i samband med en återbetalningstvist.

 

Säljarskydd

Under vissa omständigheter täcker PayPal förlust som orsakats av en chargeback eller ett återkallande, istället för att kräva att betalningsmottagaren ska betala tillbaka pengarna. Detta sker ifall betalaren förnekar att han eller hon godkänt betalningen eller hävdar att han eller hon inte fick varan som betalning gjorts för.

Säljarskyddet gäller och kan åberopas när betalningen anges vara "kvalificerad för policy för säljarskydd" på sidan Transaktionsdetaljer i användarens konto. Kvalificeringen för säljarskydd beror på följande faktorer:

 • Typ av varor som köpts (de måste till exempel vara fysiska, inte digitala);
 • Köparens och säljarens hemländer;
 • Säljarens kontotyp;
 • Den postadress som säljaren skickar varan till;
 • Bevis på den fraktmetod som använts;
 • Den tidpunkt då varorna skickades efter det att betalningen mottagits;
 • Antalet konton från vilka betalning gjorts;
 • Medverkan från säljaren.

 

Köparskydd

Med köparskyddet kan köpare som köpt kvalificerade varor återfå hela eller en del av sin PayPal-betalning för köpen, om varorna inte levererats eller om de skiljer sig markant från säljarens beskrivning av dem.

För att få köparskydd måste du inleda ett krav inom vissa tidsgränser. Information om hur du inleder ett krav finns i användaravtalet.

 

Överföra till bankkonto (inlösen av elektroniska pengar)

Om ditt konto har ett positivt saldo kan du när som helst be oss att överföra pengar från ditt konto till ett bankkonto som är registrerat som betalningsalternativ i ditt PayPal-konto (eller i sällsynta fall till ett kortbetalningsalternativ). Du ber oss vanligtvis om detta genom att använda funktionen för överföring till bankkonto i kontot. Juridiskt sett är en överföring från ett PayPal-konto till ett bankkonto "inlösen" av elektroniska pengar.

Under normala förhållanden drar vi pengarna från ditt konto inom en arbetsdag efter att vi slutfört eventuella kontroller som rimligen krävs av oss för att förhindra penningtvätt och bedrägeri eller som krävs för att bekräfta din identitet och tillgång till bankkontot dit pengarna överförs.

Om ditt PayPal-konto är nytt kräver lagar som förhindrar penningtvätt att PayPal begränsar hur mycket pengar du kan överföra till ditt bankkonto. Du kan ta bort gränsen genom att slutföra verifieringsprocessen för det nya kontot. PayPal ber dig att slutföra processen och förklarar hur du gör det kort efter att du öppnat det nya kontot.

Du kan behålla pengarna på ditt PayPal-konto så länge du vill. Vi tar inte ut några avgifter för att pengarna ligger kvar i PayPal-kontot, men vi betalar inte heller någon ränta eftersom ränta på elektroniska pengar är förbjudet.

 

Avgifter

PayPal tar inte ut någon avgift för att överföra pengar via tjänsten (utom när valutaomvandling krävs, eller om betalningen skickas via vår massbetalningstjänst eller om en avsändare väljer att betala avgiften för att skicka en betalning "från person till person").

PayPal tar ut avgifter när vissa händelser inträffar, till exempel:

 • Mottagning av pengar (priserna varierar beroende på var avsändaren och mottagaren befinner sig);
 • Omvandling av valutor (se Valutor ovan);
 • Bearbetning av en chargeback från avsändaren för en betalning som du tar emot;
 • Överföring av pengar till bankkonto (i vissa länder);
 • Använda tillvalstjänster såsom Massbetalning

Information om våra avgifter finns i slutet av användaravtalet.

 

Stängning av ett konto eller begränsad användning av det

Både vi och kontoinnehavaren kan stänga ett konto när som helst. PayPal stänger sällan konton utom i fall där kontoinnehavaren har brutit mot avtalet med oss. Vi meddelar dessutom kontoinnehavaren innan vi stänger kontot. Mer information om hur du stänger kontot och vilka följder det får finns i avsnitt 7 i användaravtalet.

Vi kan även stoppa betalningar från eller till ditt konto och/eller överföringar till bankkonton under vissa omständigheter, till exempel när information som du angett för oss verkar vara felaktig, du inte uppfyller viktiga skyldigheter eller du verkar ha ekonomiska problem (se även avsnitt 9 och 10 i användaravtalet). PayPal har inga funktioner som gör det möjligt för dig att begränsa eller inaktivera användningen av ditt konto på annat sätt än genom att stänga det.

Om vi begränsar ditt konto (utan att avsluta det helt) har du fortfarande tillgång till Meddelanden efter att du loggat in. Du kan även ringa till kundtjänst. Du får gärna ställa frågor om begränsningen. Vi förklarar då orsaken till den (i tillåtna fall) och vad du kan göra för att begränsningen ska tas bort.

PayPal kan även blockera en specifik betalning (utan att stänga eller begränsa kontot); information om detta finns i "Ta emot betalningar" ovan.

 

Förbjudna eller begränsade aktiviteter

Vi tillåter inte att tjänsten används för behandling av betalningar i samband med olaglig verksamhet eller annan verksamhet som bryter mot vår policy för godtagbar användning.

Vi kan också begränsa användningen av PayPal-tjänsten och/eller neka att utföra din betalningsorder om detta skulle innebära en begränsad aktivitet enligt bestämmelserna i vårt användaravtal.

 

Kommunikation med dig

PayPal kommunicerar med dig på följande sätt (bland andra vanliga sätt som telefon för kundtjänst och den här webbplatsen):

 • Via e-post, om informationen inte är känslig av säkerhetsskäl. Vi använder till exempel e-post för att meddela dig om skickade betalningar eller en ändring av kontoinställningarna. Dessa e-postaviseringar är vanligtvis rutinbekräftelser av åtgärder som du har utfört, men om du inte har utfört den meddelade åtgärden måste du agera omedelbart och inte skicka ett svar på e-postmeddelandet.  Se "Vad ska jag göra vid säkerhetsproblem" nedan om du misstänker att kontot använts av en obehörig person. 
  Förutom att bekräfta åtgärder som utförts använder vi även e-postmeddelanden för att uppmärksamma dig på saker (till exempel när du har en betalning som måste godkännas eller när ett kort som är registrerat i kontot snart slutar gälla) och för allmänna tillkännagivanden till alla användare, såsom uppdateringar av våra avtal på nätet.  Vi använder konfidentiell information så lite som möjligt i e-postmeddelanden eftersom e-postmeddelanden inte är ett särskilt säkert kommunikationssätt. Om du vill kommunicera med oss på ett säkert sätt bör du använda Meddelanden.
  Om du svarar på ett av våra automatiska e-postmeddelanden är det inte säkert att det når fram till oss. Om du behöver svara använder du Meddelanden för att svara på e-postmeddelanden från oss eller kontrollera att ett e-postmeddelande verkligen kom från oss.
 • Via aviseringar till din smartphone eller surfplatta (om inställningarna på enheten gör det möjligt för oss att skicka aviseringar till dig). De här aviseringarna har samma syfte som e-postmeddelandena och är avsedda att uppmärksamma dig på obehörig användning av kontot. Se "Vad ska jag göra vid säkerhetsproblem" nedan om du misstänker obehörig användning.
 • Via Meddelanden, som du kan komma åt efter att du loggat in på kontot. Eftersom du måste logga in kan vi vara säkrare på din identitet när Meddelanden används. Därför använder vi Meddelanden när det gäller information om tjänstens säkerhet, konfidentiell information och annan information som är viktig att skydda. Eftersom du måste logga in för att komma åt Meddelanden är det inte säkert att du ser det lika snabbt som e-postmeddelanden. Vi kan därför skicka ett e-postmeddelande där vi ber dig att gå in på Meddelanden.

Det här är inte en fullständig lista. Om du till exempel ringer vår kundtjänst så sker den kommunikationen naturligtvis via telefon.

Vi kommunicerar med dig på ditt lands språk. Vi ber dig ange land när du registrerar dig för tjänsten.

 

Lösning av tvister

Vi strävar efter att lösa alla tvister i samband med tjänsten via Problemhanteringscenter, som du kan komma till om du loggar in på kontot. I Problemhanteringscenter kan du inleda en tvist eller svara på en tvist som en annan person har inlett. Där finns även hjälp om hur du använder Problemhanteringscenter. Det finns tidsfrister vid problemlösningen, så det är viktigt att notera när du behöver göra något mer.

Om du inte är nöjd med resultatet av tvisten när den slutförts i Problemhanteringscenter kan du klaga till Financial Ombudsman Service (om du bor i Storbritannien) eller till European Consumer Centre (ECC-Net). Du kan även stämma oss i domstolar i England och Wales (eller i en lokal domstol om du är konsument). Du kan även hänskjuta en olöst tvist skriftligen till vår reglerande myndighet, CSSF, på följande adress: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 110, Route d' Arlon L–2991 Luxemburg.

 

Vilken lag gäller

Rättsförhållandet med dig regleras i enlighet med lagarna i England och Wales.

 

Säker användning av vår tjänst

Ur konsumentperspektiv är PayPals grundläggande produkt tjänsten, som ofta jämförs med en plånbok, ett säkert ställe att förvara kontanter, kort och andra betalningsmetoder. Säkerhet är en av de viktigaste anledningarna till att ha en e-plånbok: med PayPal-tjänsten slipper du avslöja information om hur man kommer åt dina pengar för handlare på nätet (kortuppgifter och information om bankkonton).

Förutom säkerhetsaspekten är en plånbok dessutom praktisk eftersom den är klar att använda och smidig: en plånbok är inte ett kassaskåp utan finns nära till hands och är enkel att öppna när du behöver kontanter. Det är svårt att hitta rätt balans mellan säkerhet och smidighet: vi besvärar dig inte med en säkerhetskontroll i onödiga fall, men när risken (det berörda beloppet och sannolikheten för förlust) är högre måste vi be dig att hjälpa oss, och skydda dig själv, genom att bekräfta att vi har att göra med dig, och inte med en bedragare. Vi försöker i största möjliga mån att identifiera dig på diskreta sätt genom ditt beteende, men ibland måste vi även be dig att bevisa att den person som gör något med ditt konto verkligen är du.

 

Hur vet vi att det är du?

När du skickar en betalning behöver vi bekräftelse på att det är du, kontoinnehavaren, som instruerar oss att betala. Vi drar betalningen från ditt konto, så en bekräftelse på att det verkligen är du som godkänner betalningen ser till att vi endast drar betalningar från ditt konto som du sagt åt oss att dra. Utöver vad som angetts gällande betalningar kommer vi när det gäller andra åtgärder som rör dina pengar eller dina PayPal-kontoinställningar att kontrollera att det är du som utför åtgärden.

Inloggning med dina inloggningsuppgifter (bland annat lösenord eller pinkod) ger oss en grundläggande försäkran om att du är den person som loggar in. Säkerheten i den här grundläggande metoden är beroende av att du hemlighåller dina inloggningsuppgifter, särskilt lösenord och pinkod. Om du avslöjar dina inloggningsuppgifter ger du upp kontrollen över ditt PayPal-konto. Om du vill låta någon annan använda ditt konto ska du inte dela dina inloggningsuppgifter utan istället skapa en separat användare och inloggningsfunktion för den andra personen (logga in och välj sedan Hantera användare under Kontoinställningar). Avslöja aldrig dina inloggningsuppgifter för andra personer, så att du alltid har kontroll över ditt konto.  Se "Vad ska jag göra" nedan om du tror att någon annan känner till dina inloggningsuppgifter.

En PayPal-representant frågar aldrig efter lösenord eller pinkod; de är registrerade i krypterad form i vårt system och är inte tillgängliga för PayPals personal. Avslöja inte ditt lösenord eller din pinkod för PayPals personal eller någon annan. Om du glömmer lösenordet ändrar vi det till ett tillfälligt lösenord som bara du och vi känner till. Du måste emellertid ändra det tillfälliga lösenordet så snart du använt det första gången. Du kan ändra pinkoden själv från din kontoprofil när du har loggat in med lösenordet.

Enligt europeisk lagstiftning för säkra internetbetalningar krävs mer än den grundläggande försäkringsnivån (som ges genom inloggning) för vissa aktiviteter. PayPal kan be dig om ytterligare försäkran om att du är den person som utför en aktivitet som rör dina pengar eller kontoinställningar. Om du till exempel skickar en stor kortfinansierad betalning kan PayPal be dig att logga in hos kortutfärdaren med 3D-Secure för att bevisa att kortutfärdaren erkänner dig som kortinnehavare. Ibland inhämtar vi den ytterligare försäkran på diskretare sätt, till exempel genom att kontrollera att du använder den enhet som har en koppling till dig. Om du vill ta bort kopplingen till en enhet kan du göra det genom att logga in och välja Telefon under Kontoinställningar.

Trots att vi ibland använder starkare bekräftelse av din identitet än den grundläggande kommer PayPal att fortsätta godkänna den grundläggande nivån av försäkran (inloggning med e-postadress och lösenord) för vissa transaktioner med låg risk. Vid bedömningen av om en transaktion utgör låg risk tar vi hänsyn till det berörda beloppet samt om transaktionen passar in i dina vanor enligt kontohistoriken. Det är till exempel mer sannolikt att vi betraktar en transaktion som en låg risk om du har överfört pengar till samma betalningsmottagare tidigare och nyligen, om du skickar från en enhet och/eller plats som är vanlig för dig eller om transaktionen på andra sätt passar in i mönstret i din betalningshistorik.

 

Hur vet du att det är vi?

PayPal arbetar kontinuerligt med att förhindra att andra förfalskar vår webbplats, våra appar för mobiltelefoner och andra sätt att använda vår tjänst. Vårt arbete med att eliminera förfalskningar lyckas emellertid aldrig till 100 %. Någon kan utge sig för att vara PayPal tills vi lägger märke till det. Om du tror att en falsk webbplats är PayPals riktiga webbplats kan du logga in på den falska platsen och avslöja dina inloggningsuppgifter för PayPal-bedragaren. Se "Vad ska jag göra vid säkerhetsproblem" nedan om du har råkat ut för det här.

Så här kan du kontrollera att du loggar in på PayPals riktiga webbplats:

 • Undvik att använda länkar till PayPals webbplats. Länkkoden som tar dig från en referens till den refererade webbplatsen är inte synlig för dig, så när du följer en länk vet du egentligen inte vart du kommer. Det är bara säkert att följa en länk om du kan lita på den som skapat länken, och du vet kanske inte alltid vem det är. E-postmeddelanden kan se ut som att de kommer från PayPal, fastän de egentligen inte gör det. Undvik därför att använda länkar i e-postmeddelanden för att besöka PayPal. Länkar på webbplatser som skapats av personer du inte känner och litar på kan också leda till falska webbplatser. Det enklaste sättet att vara säker på att du kommer till PayPals riktiga webbplats är att skriva "paypal.se" i adressfältet i webbläsaren och trycka på Enter.
 • Kontrollera adressfältet. När du kommer till något som ser ut som PayPals webbplats kontrollerar du adressfältet högst upp i webbläsarfönstret. Det ska se ut ungefär så här (vissa små variationer kan förekomma beroende på webbläsaren):

  I exemplet anger "https" och det stängda hänglåset att anslutningen mellan webbläsaren och PayPal-servern är krypterad, så att andra inte kan tjuvlyssna på den. Orden "paypal.com" och "PayPal, Inc." bekräftar att webbläsaren är ansluten till vår server, och den gröna färgen anger att webbläsaren "vet" att det är vi, tack vare ett certifikat som utfärdats av en betrodd tredje part som identifierat oss med standardmetoder. Om adressfältet är gult eller rött eller om anslutningen inte är säker (öppet hänglås eller inget "https") eller inte ansluten till oss (adressen är inte paypal.com) ska du inte logga in där. bedragare kan missbruka vårt namn, men det är svårare för dem att missbruka vårt domännamn på internet, paypal.com, så leta efter den domänen i adressen (exakt "paypal.com" precis före det första snedstrecket).

När du instruerar oss att göra en betalning åt dig är du vanligtvis på en webbplats som tillhör den handlare du ska betala. När du ska instruera oss om att betala ber vi dig vanligtvis att logga in (så att vi vet att det är du som instruerar oss). Därför omdirigerar handlarens webbplats dig till ett PayPal-inloggningsfönster. Du kan alltid titta på adressen i inloggningsfönstret och kontrollera att handlarens webbplats har omdirigerat dig till oss. Observera att handlarens namn också visas när du omdirigeras till oss från en handlare, inte på grund av att du fortfarande är kvar på handlarens webbplats utan för att du ska se vad betalningen gäller: du köper något från handlaren och betalningssteget i processen tar dig till oss ett tag, men sedan kommer du tillbaka till handlaren efter betalningen.

Se till att PayPal-appen på din mobil är äkta och kommer från oss genom att hämta den från en tillförlitlig källa, till exempel Apples App Store eller Google Play.

Du kan logga in på vissa PayPal-kunders webbplatser med dina PayPal-inloggningsuppgifter. Då slipper du skapa ett konto på deras webbplats för att använda den. Men du loggar inte in på PayPal utan på den tredje partens webbplats, trots att du använder inloggningsuppgifterna till PayPal och att PayPal hanterar inloggningsprocessen. Om du loggar in (eller försöker logga in) på den tredje partens webbplats med dina PayPal-inloggningsuppgifter informerar PayPal den tredje parten om att du har loggat in eller att ett försök har misslyckats. PayPal delar emellertid ingen mer information med den tredje parten utan att först ha fått ditt tillstånd.

 

Skydda kontot och pengarna

Det är viktigt att du gör allt du kan för att behålla kontrollen över ditt PayPal-konto och förhindra förluster. Du förlorar kontrollen över ditt konto om du avslöjar dina inloggningsuppgifter, särskilt lösenord och pinkod. Det finns inga omständigheter som rättfärdigar att du avslöjar ditt lösenord eller din pinkod. PayPal-konton är avsedda att tillhöra endast en person. Vi stöder inte gemensamma konton eller flera kontoinnehavare, så pengarna i ditt konto tillhör bara dig vad oss anbelangar. Om du vill att någon annan ska kunna använda ditt konto skapar du en ny användare för kontot (förutom dig själv) så att den andra personen inte loggar in med ditt lösenord (du skapar en ny användare genom att logga in och klicka på Hantera användare under Kontoinställningar). Avslöja aldrig lösenordet för någon annan och om du råkar göra det ska du ändra lösenordet omedelbart (logga in och klicka på Ändra lösenord under Kontoinställningar). Avslöja aldrig heller din pinkod och ändra den omedelbart om du skulle råka göra det.  Information om hur du väljer lösenord finns under "Hur skapar jag ett bra lösenord?" och det liknande avsnittet om val av pinkod.

Förutom lösenordet bekräftar PayPal också din identitet på följande sätt:

 • 3D-Secure: Kortutfärdare har egna inloggningsfunktioner, som kallas 3D-Secure, för att bekräfta att personen som använder ett kort verkligen är den kortinnehavare som kortutfärdaren känner till. PayPal använder 3D Secure-inloggningar för att dubbelkolla att det är du som utför en åtgärd när du har kort bland betalningsalternativen i PayPal-kontot. Eftersom användning av samma lösenord minskar säkerheten är det bäst att du använder ett annat lösenord för 3D Secure, och inte samma som du använder för PayPal. 3D Secure för ett Visa-kort kallas även Verified by Visa och för ett MasterCard kallas det MasterCard SecureCode. Om du glömmer eller tappar bort lösenordet som du använder för 3D Secure ska du kontakta kortutfärdaren omedelbart. PayPal använder sig av 3D Secure men står inte bakom funktionen. Därför kan kortutfärdaren, och inte PayPal, hjälpa dig vid problem med 3D Secure-lösenord.
 • Dina enheter. Vi kan snabbt identifiera en viss smartphone (en Apple-, Android- eller Windows-mobil eller liknande mobil). Eftersom en mobiltelefon oftast bara har en huvudsaklig användare använder vi mobilen för att få bekräftat att du är den person som utför en viss åtgärd. När du använder PayPal från en av våra appar för mobiler kan vi bekräfta i bakgrunden att du använder din mobil för att komma åt kontot. Om du skulle tappa bort en enhet som vi identifierar dig med tar du bort kopplingen till enheten genom att logga in och klicka på Telefon under Kontoinställningar. Klicka sedan på Ta bort.

  Vi identifierar även den dator som du loggar in med, men eftersom personer ofta delar datorer anser vi inte att en dator som du ofta använder är din specifika dator. Vilken dator du använder, din geografiska plats, vad du köper och andra beteendeegenskaper i din PayPal-användning hjälper oss att identifiera dig, men ingen av de här extra egenskaperna utgör bindande bevis i sig.
 • Ditt utseende. Om du använder PayPal på en smartphone ombeds du i PayPal-appen att ta ett foto av dig själv med din mobil. När du tar fotot måste du vara inloggad på den mobil som du ska ta fotot med. Du kan försöka igen om du inte gillar det första fotot, men du kan inte överföra ett favoritfoto från en extern källa. När du använder PayPal i en fysisk butik kan kassören som tar emot din PayPal-betalning kolla på PayPal-fotot och se att du är samma person som kontoinnehavaren.

PayPal är ledande inom utvecklingen av nya sätt att bekräfta vem som använder tjänsten, men undviker att öka användningen av lösenord och pinkoder. Vi har lett bildandet av FIDO Alliance, som arbetar för att minska användningen av lösenord inom teknikbranschen genom utveckling av standardiserade alternativ. Vi kommer att fortsätta att utveckla innovationer och förbättra vår förmåga att känna igen dig när du använder vår tjänst.

 

Hur skapar jag ett bra lösenord?

Lösenord är olika lätta att gissa. De bästa gissningarna utförs idag med datorer, som kan prova tusentals teckenkombinationer per sekund. Gissningsalgoritmer utgår ofta från de kombinationer som personer mest sannolikt väljer. För att skydda dig mot gissningar begränsar PayPal antalet försök som kan göras inom en viss tid. Men vi kan inte helt eliminera gissningar utan att även göra inloggningen svårare för dig.

Det bästa skyddet mot gissningar är att välja ett lösenord som är:

 • Meningslöst: Om du bara väljer ord från en ordbok begränsar du antalet möjligheter till en liten undergrupp av det totala antalet kombinationer, vilket gör att ett program som kan testa hela innehållet i en ordbok på några minuter lätt kan gissa lösenordet.
 • Icke-fonetiskt: Du begränsar också antalet möjligheter om du väljer ett lösenord som går att uttala. Ett bra lösenord är en slumpmässig kombination där hela teckenuppsättningen används till fullo.
 • Från en stor teckenuppsättning: Ta med alla olika sorters tecken på tangentbordet istället för bara en eller två sorter. Ju större utbud av tecken du använder, desto större blir antalet möjliga lösenord och desto svårare blir lösenordet att gissa.
 • Långt: Antalet möjliga kombinationer ökar exponentiellt med varje tecken du lägger till i lösenordet. Men det blir även svårare att komma ihåg och skriva in lösenordet ju längre det är. Ett lösenord som består av 10 slumpmässigt valda tecken är förmodligen inte så illa, men om teckenföljden inte är helt slumpmässig bör du välja ett ännu längre lösenord.
 • Nytt: Återanvändning av lösenord eller delar av lösenord minskar nyttan med att byta lösenord. Om du använder samma lösenord för olika tjänster kan en person som kommit på lösenordet för en tjänst få tillgång till alla dina olika tjänster. Det är bättre att använda programvara för att komma ihåg lösenord (se nedan) än att ta risken att använda svaga lösenord.

När du anger ett nytt lösenord ger PayPal dig feedback om styrkan och du får ett bättre skydd om du tar hänsyn till feedbacken. Vi godkänner inte alltför svaga lösenord. Använd aldrig en webbplats som genererar lösenord åt dig, eftersom webbplatsen kan spåra dig och kontrollera var du anger lösenordet.

Långa, meningslösa, icke-fonetiska lösenord är ofta svåra att komma ihåg. Om du inte är bra på att lära dig saker utantill är det bättre att skriva ner lösenordet än att glömma det, men du måste förvara anteckningen på en säker plats. Det finns programvaruprodukter som kan skydda lösenord. Då slipper du använda en fysisk plats (som du kanske inte alltid är nära när du använder PayPal). Du kan hitta sådana produkter genom att söka på internet efter "lösenordsskydd" "programvara" eller liknande ord. Välj produkt noga eftersom du kommer att betro den med alla dina lösenord.

Webbläsaren kan förmodligen också komma ihåg lösenord åt dig, men att kontrollera åtkomsten till webbläsaren och lösenorden i den är sannolikt svårare än att kontrollera åtkomsten till specialiserad programvara för lösenordsskydd. Webbläsaren är tillgänglig för de webbplatser som du besöker och andra personer som använder datorn, men mer specialiserad programvara kan vara mindre synlig och tillgänglig för utomstående. I specialiserad programvara måste du identifiera dig själv (till exempel genom att logga in eller ange en fysisk token). Det behöver du emellertid ofta inte göra i webbläsare, där lösenorden sparas och kan användas av användare som inte behöver identifiera sig.

 

Hur skapar jag en bra pinkod?

En pinkod (personligt id-nummer) är aldrig lika bra som ett lösenord eftersom det är begränsat till endast tio siffror (0–9). Därför är en pinkod ofta kortare än ett lösenord. PayPal kräver ett lösenord och inte en pinkod, om du inte loggar in från en PayPal-app som är installerad på din mobiltelefon. Fastän du kan logga in på din mobil med telefonnumret och en pinkod kan du även välja att logga in säkrare med ett lösenord.  Vi behandlar din inloggning som mindre tillförlitlig om den görs med en pinkod från en telefon som vi inte känner igen att du har. Vi har en lista över dina telefoner i din kontoprofil och du kan ta bort en koppling till en telefon om du slutar att använda den.

En bra pinkod är lång och består av slumpmässigt valda siffror. För att en bedragare ska lyckas gissa en fyrsiffrig pinkod krävs som mest att han eller hon endast testar 10 000 kombinationer. Men om du bara lägger till en siffra till ökar antalet möjliga kombinationer till 100 000. Undvik förutsägbara sifferserier som "12345" eller "36987" som på ett vanligt numeriskt tangentbord enkelt skrivs genom att du går uppåt och sedan till vänster.

 

Vad ska jag göra vid säkerhetsproblem?

Om du misstänker att du har ett säkerhetsproblem ska du agera omedelbart, men lugnt. Om du väntar med att agera kan följderna bli värre. Det första du bör göra är inte att ringa kundtjänst.

Först och främst bör du fråga dig själv vilket av följande alternativ som bäst beskriver problemet:

 1. Jag kan logga in. Någon annan använder eller kanske använder mitt konto eller så kanske mina inloggningsuppgifter inte är hemliga längre.
 2. Jag kan logga in och jag tror att mina inloggningsuppgifter är hemliga, men obehörig aktivitet verkar ha ägt rum på mitt konto.
 3. Jag kan inte logga in. Någon annan använder eller kanske använder mitt konto.

Följande underrubriker handlar om de här situationerna.

 

Jag kan logga in, men ...

Om du fortfarande kan logga in på ditt PayPal-konto, men misstänker att någon annan kanske använder kontot eller ser att obehörig aktivitet verkar äga rum är det första du ska göra att logga in och ändra lösenordet. Det ska du även göra om du inte har anledning att tro att någon annan kan ha fått tag i ditt lösenord. Bedragare har ofta program som gissar lösenord, så det bästa sättet att se till att ingen annan har lösenordet är att ändra det. Du kan ändra lösenordet mycket snabbare än vi om du fortfarande kan logga in.

Om du vill ändra lösenordet måste du först logga in. Klicka sedan på Kontoinställningar och på Ändra efter Lösenord. Information om hur du väljer ett bra lösenord finns under "Hur skapar jag ett bra lösenord?". När du ändrar lösenord skyddar vi kommunikationskanalen mellan dig och våra servrar, så det är vanligtvis en säker process som ingen kan tjuvlyssna på. Välj ett nytt lösenord noga och se till att det inte liknar det gamla lösenordet.

När du har ändrat lösenordet och loggat in igen bekräftar du vilken aktivitet som verkar vara obehörig. Det finns en betydande skillnad mellan "Jag kommer inte ihåg att jag har gjort den där betalningen" och "Jag vet att jag inte gjort den där betalningen för jag har aldrig hört talas om Hannas handväskor, jag är kille och jag använder inte handväskor." Rapportera inte en betalning som obehörig om du inte är helt säker på att du inte har godkänt den. Betalningar som med avsikt felaktigt rapporteras vara obehöriga kan räknas som bedrägeri.

Om du är säker på att obehörig aktivitet har ägt rum rapporterar du det till PayPal via kundtjänst (mer information finns nedan). Men rapportera inte den obehöriga aktiviteten förrän du har ändrat ditt lösenord: genom att ändra lösenordet får du tillbaka kontrollen över kontot och det är ett viktigt första steg innan du tar itu med följderna av att någon annan haft kontrollen.

 

"Jag kan inte logga in"

Om du inte längre kan logga in på ditt PayPal-konto ber du om återställning av lösenordet genom att ringa kundtjänst (e-postmeddelanden fungerar inte vid återställning av lösenord eftersom de inte är tillräckligt säkra). Be om återställning snabbt om du misstänker att en obehörig person kan använda ditt konto. Din begäran är mindre brådskande om det är osannolikt att någon annan kan komma åt kontot.

 

Kontakta kundtjänst om du vill återställa ditt lösenord

Om du fortfarande kan logga in kan du lösa det viktigaste problemet snabbare än vi kan; se "Jag kan logga in, men ..." ovan. Om du inte kan logga in eller om du redan har gjort så mycket du kan ska du ringa till kundtjänst (mer information finns längst ner på den här sidan).

Om du kan logga in gör du det och klickar på Behöver du hjälp? nästan längst ner på webbsidan och antecknar engångskoden som du får. Om du inte kan logga in förklarar du varför för kundtjänst när de ber om lösenkoden.

Om du fortfarande kan logga in kan du kontakta oss via Meddelanden istället för att ringa. Men om du brådskande behöver en återställning av lösenordet och inte kan göra den själv är det bäst att ringa oss, så att du får hjälp så fort som möjligt. Du kan även använda funktionen Meddelanden till att ta itu med följderna av intrånget i kontot, till exempel betalningar som du inte har godkänt, eller till att få kundtjänst för andra problem.

När du ber om återställning av lösenordet måste vi vara säkra på att det är du som ändrar lösenordet för ditt konto. Det gör vi genom att ställa frågor till dig som bara du sannolikt vet svaret på. Om du ändrar lösenord på internet via våra Hjälp-sidor ställs de frågor som du valt och besvarat när du skapade kontot. Frågorna kan ses i din kontoprofil och du kan välja nya om du vill.

 

Förluster på grund av obehörig användning

Det är allra bäst att förebygga förluster. Det gör du genom att se till att kontot är säkert och agera omedelbart om ett säkerhetsproblem uppstår. I många situationer är du i en bättre ställning än PayPal att förhindra förluster.

Vi håller dig inte ansvarig när en tredje part obehörigt använder kontot, förutsatt att vi anser att du har vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda kontot ... och att du snabbt har meddelat oss om den obehöriga användningen.

 

Mer säkerhetsinformation

Mer information om säkerhet och våra policyer som rör säkerhet finns i PayPals säkerhetscenter.

 

Ordlista

3D Secure: En process som föreskrivs av kortföretag (till exempel Visa och MasterCard) och som gör det möjligt för kortutfärdaren att bekräfta identiteten på en person som använder ett kort som kortutfärdaren utfärdat.  I 3D Secure används ett lösenord som erkänts av utfärdaren (inte PayPal) för att bekräfta att personen som anger lösenordet är den kortinnehavare som utfärdaren känner till. 3D Secure är en generisk term; Verified by Visa och MasterCard SecureCode är varumärkesnamn för 3D Secure.

Inloggningsuppgifter: De uppgifter som du använder för att logga in, till exempel e-postadress och lösenord eller (på en mobiltelefon) telefonnummer och pinkod. Din e-postadress och ditt telefonnummer kan användas i andra sammanhang än för inloggningen, men ditt lösenord och din pinkod måste hemlighållas så att kontot är skyddat mot obehörig åtkomst.

Meddelanden: Ett sätt som du och PayPal kan kommunicera med varandra på. Det påminner om e-post men har bättre sekretessfunktion och säkerhet. Du måste logga in på PayPal för att kunna använda Meddelanden.

Vi:  PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., leverantören av tjänsten, såsom förklaras i "Vem tillhandahåller tjänsten?" ovan.

Du: Den rättmätiga innehavaren av ett PayPal-konto som skapats i ditt riktiga namn.

 

Om du vill ha mer information kan du:

 

Slutligen bör du känna till följande:

 • Våra riktlinjer i "Säker användning av vår tjänst" är vad vi rimligen anser vara bästa praxis men de är inte uttömmande och utgör inte råd av något slag. Den rådande tekniken, de tillhörande riskerna och dina specifika omständigheter ändras ständigt, så vi lämnar inga garantier eller utfästelser för riktlinjerna (i den mån som tillåts enligt gällande lag och enligt PayPals användaravtal). Gör alltid även egna efterforskningar och sök individuell professionell hjälp om du vill vara säker på att göra vad som är bäst i din situation. 
 • Informationen ovan utgör ingen rekommendation av tredjepartsprodukter eller tredjepartstjänster av något slag.
 • Vi ansvarar inte för innehållet på de andra webbplatser som vi har länkar till.