>> Visa alla juridiska avtal

Viktig betalnings- och tjänstinformation

Senaste uppdatering: 20 december 2019

 

INNEHÅLL

Grundläggande information om PayPal-tjänsten
Vad är PayPal-tjänsten PayPal?
Vem tillhandahåller tjänsten?
Vad behöver du för att använda tjänsten?
Enstaka eller "engångsbetalningar"
Öppna ett PayPal-konto
Finansiering av ett konto
Skicka betalningar
Ta emot betalningar
Valutor
Risk för chargeback eller återkallande av en betalning
Säljarskydd
Köparskydd
Överföring av pengar (inlösen av elektroniska pengar)
Avgifter
Stänga ett konto eller begränsa dess användning
Förbjudna eller begränsade aktiviteter
Kommunicera med dig
Lösa problem med tjänsten och tvister med andra användare
Klagomål om tjänsten 
Vilken lagstiftning gäller
Säker användning av vår tjänst
Hur vet vi att det är du?
Hur vet du att det är vi?
Skydda ditt konto och dina pengar på ett säkert sätt
Vad du ska göra vid ett säkerhetsproblem
Mer säkerhetsinformation
Ordlista

 

Beskrivningen av tjänsten är endast en sammanfattning. Den omfattar inte alla definitioner, undantag samt regler och villkor i samband med tjänsten. De fullständiga reglerna och villkoren finns angivna i vårt användaravtal som är tillgängligt från sidfoten på de flesta sidor på PayPals webbplats. Denna sammanfattning är inte en del av användaravtalet. Det här dokumentet kan komma att ändras.

Det här dokumentet och användaravtalet förklarar information som vi enligt lag måste meddela dig. Vi uppdaterar det när tjänsten (definierad nedan) ändras.

I slutet av dokumentet finns en ordlista.

 

Grundläggande information om PayPal-tjänsten

 

Vad är PayPal-tjänsten?

PayPal gör det möjligt för privatpersoner och företag att skicka och ta emot elektroniska pengar på nätet. PayPal tillhandahåller även andra finansiella tjänster och relaterade tjänster. Dessa tjänster benämns hädanefter kollektivt som "tjänsten".

Du kan använda tjänsten för att göra enstaka betalningar eller "engångsbetalningar", eller så kan du öppna ett konto hos oss, vilket gör betalningar enklare. Med ett konto kan du inte bara skicka utan även ta emot betalningar, och du får fler funktioner och en bättre förteckning över dina betalningar.

 

Vem tillhandahåller tjänsten?

Tjänsten tillhandahålls av PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxemburg B 118 349) ("PayPal") till registrerade användare inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Mer information om hur du når PayPal finns på den här sidan i kundtjänst, eller i en nödsituation, se "Vad du ska göra" nedan.

PayPal är vederbörligen licensierat i Luxemburg som bank (eller "kreditinstitut" i juridiska termer). Vi står under tillsyn av Luxemburgs tillsynsmyndighet för finansiella tjänster, Commission de Surveillance du Secteur Financier eller CSSF. CSSF har ett register över organisationer som de reglerar på https://supervisedentities.apps.cssf.lu/index.html?language=en#Home. PayPal är nummer B00000351 i registret, men du kan även söka efter vårt namn.

 

Vad behöver jag för att använda tjänsten?

För att använda tjänsten behöver du bara:

 • en dator, smartphone (till exempel en Apple iPhone eller en Android- eller Windows-mobil) eller surfplatta (till exempel en Apple iPad eller en Android- eller Windows-surfplatta)
 • en dataanslutning till Internet. PayPal-tjänsten fungerar inte om datorn är offline.

Detta är de tekniska kraven. Ju bättre din enhet och din Internetanslutning fungerar desto bättre fungerar tjänsten. Om datorn har ett virus eller något annat säkerhetsproblem kan tjänsten samt andra åtgärder på datorn påverkas. Det är bäst att följa alla säkerhetsråd från tillverkaren av datorn och operativsystemet samt att använda virusskydd om sådant rekommenderas för operativsystemet. Håll systemet uppdaterat, i synnerhet operativsystemet, webbläsaren och virusskyddet. Var försiktig när du hämtar filer från Internet; om du inte är bekant med och litar på källan som du hämtar från riskerar du att den hämtade filen är skadlig.

Du använder tjänsten för pengar, så du behöver även pengar som du kan skicka eller ta emot för att kunna dra nytta av PayPal. Du kan dra ännu mer nytta av tjänsten om du har ett bankkonto och/eller ett betalkort. Med tjänsten kan du använda dessa betalningsmetod (bankkonto och/eller kort) på nätet utan att avslöja uppgifter om dem. Du lämnar endast ut dessa uppgifter till oss och andra noga utvalda tredje parter som nämns i vårt sekretessmeddelande. Tjänsten är utformad för att fungera med dina andra bankkonton och dina kort, så att det blir enklare och säkrare att använda dem på nätet.

I vissa fall kan du använda tjänsten med vissa tredjepartstjänsteleverantörer som du tillåter att agera för din räkning (till exempel för att initiera vissa betalningar eller komma åt information om ditt PayPal-konto).

 

Enstaka eller "engångsbetalningar"

Om du använder tjänsten för att göra en enstaka betalning (utan att ha ett konto hos oss), kommer vi att ge dig information i samband med betalningen, både före och efter att du anvisat oss att utföra betalningen.

Denna information görs tillgänglig för dig:

 • på de webbsidor som vi visar dig innan betalningen utförs,
 • i e-postmeddelanden som vi skickar till dig; och
 • i detta tillkännagivande av ”Viktig betalnings- och tjänstinformation”.

När du använder produkten "Betalning mot faktura" (där den är tillgänglig) kan du även få en del information från handlaren som du betalar till.

Vi debiterar inga avgifter för att skicka en enstaka betalning via tjänsten (vi kan dock debitera för en annan tjänst såsom valutaomvandling).

Om du vill behandla en enstaka betalning kan vi be dig bekräfta uppgifterna om den betalningsmetod som du avser att använda för betalningen (vilket, beroende på de knappar som presenteras av oss i mottagarens webbutik, kan omfatta ditt betalkort eller en annan alternativ betalningsmetod) och annan information som kommer att anges på vår knappintegrering i mottagarens webbutik, där du anvisar oss att utföra betalningen.

Betalningen kommer att genomföras så snart som detta medges av de betalningssystem som är tillgängliga för PayPal. Om den person som du skickar din betalning till meddelar oss att de vill göra upp betalningen vid ett senare tillfälle, kommer vi att utföra din betalning när de ber oss göra det.

Om du inte har ett konto hos oss kan du bara skicka eller ta emot betalningar upp till ett visst värde. Mer information om hur du skickar en betalning utan att ha ett konto hos oss finns i <Villkor för betalningar utan ett PayPal-konto>. Mer information om hur du tar emot en betalning från en person som inte har ett konto hos oss finns i användaravtalets avsnitt "Ta emot betalningar".

 

Öppna ett PayPal-konto

Personer och företag kan öppna ett konto hos PayPal. För att kunna öppna ett konto hos oss måste du:

 • antingen vara en privatperson (minst 18 år) eller ett företag som är i stånd att ingå ett juridiskt bindande kontrakt, och
 • slutföra vår registreringsprocess.

Som en del av vår registreringsprocess måste du:

 • registrera en e-postadress, som även kommer att fungera som ditt användar-ID
 • ange ett lösenord, som vi kommer att använda för att logga in dig (information om hur du väljer ett bra lösenord finns i "Skydda ditt konto" nedan); och
 • Godkänn vårt Sekretessmeddelande och användaravtal, inklusive de policydokument som ingår i det.

Under eller efter registreringen kan du även ange en betalningsmetod i ditt PayPal-konto, vilket kan vara ett bankkonto eller betalkort som vi drar pengar från för att täcka de betalningar du gör från ditt PayPal-konto.

 

Finansiering av ett konto

Pengarna på ditt PayPal-konto kallas juridiskt sett "elektroniska pengar" och är erkända i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som en form av pengar som lämpar sig för nätet. Du kan endast betala med pengar från ditt PayPal-konto om du har pengar på kontot. Om du emellertid skickar en betalning utan att ha tillräckligt med pengar på ditt PayPal-konto försöker vi automatiskt hämta pengar från dina betalningsmetoder så att betalningen kan gå igenom.

För att finansiera ett konto måste du antingen:

 • skaffa elektroniska pengar från oss genom att betala oss en motsvarande summa från dina betalningsmetoder. Du kan göra detta manuellt via funktionen "Fyll på pengar", eller så gör vi det automatiskt vid behov för att täcka betalningar som du anvisar oss att skicka; eller
 • godkänna en PayPal-betalning som en annan PayPal-användare har skickat till dig.

Saldot i ditt PayPal-konto representerar summan av de elektroniska pengar som du kan betala från ditt konto. Elektroniska pengar motsvarar kontanter, så europeisk lagstiftning förbjuder att ränta betalas på elektroniska pengar (Direktiv 2009/110/EG artikel 12).

 

Skicka betalningar

Om du vill skicka en betalning till en tredje part via tjänsten kan du klicka på en knapp på handlarens webbplats (eller annan försäljningsplats) för att betala handlaren. Om betalningsmottagaren inte har någon webbplats eller knapp som underlättar betalningen kan du istället använda funktionen "Skicka pengar" i kontot och ange den avsedda mottagarens e-postadress. Oavsett vilket sätt du gör det på så instruerar du oss att överföra elektroniska pengar från ditt PayPal-konto till mottagarens PayPal-konto (se även "Hur vet vi att det är du?" nedan). Om betalningen godkänns av mottagaren (vilket vanligtvis sker automatiskt) slutför vi överföringen.

I vissa fall kan du godkänna en mottagare som interagerar med PayPal för din räkning vid ett senare tillfälle för att behandla en betalning från dig till mottagaren (den typen av betalning kallas för Förhandsgodkända betalningar eller Betalningar enligt faktureringsavtal). PayPal kan reservera betalningsbeloppet som utestående på ditt reservkonto tills mottagaren tar emot din betalning.

I vissa fall kan du låta en annan licensierad betalningstjänstleverantör inleda en betalning till någon annan för din räkning.

Varje nytt konto har en inledande gräns för hur stora belopp som en användare kan skicka. För att öka "överföringsgränsen" måste användaren verifiera den information som lämnats till oss i samband med kontot. Gränserna kan variera efter vårt gottfinnande upp till den högsta summa som lagen föreskriver för att förhindra pengatvätt, men du kan inte ändra överföringsgränsen själv. Den typ av information som krävs för verifieringsprocessen varierar beroende på var du bor och vilken typ av konto du har (privat eller företag). Vi kommer att be dig verifiera din kontoinformation och förklarar hur du gör det.

 

Ta emot betalningar

När du har öppnat ditt PayPal-konto kan du ta emot en betalning via tjänsten genom att godkänna en betalning från en annan användare.  Vi kan även tillåta att du får en betalning från någon som inte har ett PayPal-konto. Godkännandet sker nästan alltid automatiskt; vanligtvis behöver du inte göra något för att godkänna en betalning.

Mottagaren kan återbetala betalningar eller, i vissa fall, använda tjänsten för att neka betalningar som har skickats av en annan användare.

Om ditt PayPal-konto är nytt kräver lagstiftningen mot penningtvätt att vi begränsar beloppet som du kan ta emot tills dess att du slutför verifieringsprocessen för ditt konto. Vi kommer att be dig att verifiera ditt konto och förklarar hur du gör det kort efter att du öppnat ditt nya konto.

Vi spärrar betalningar som verkar ha allvarliga säkerhetsproblem eller vara inblandade i bedrägerier. Ibland senarelägger vi en betalning istället för att spärra den, så att vi får tid att utreda ärendet. Om vi upptäcker ett bedrägeri efter att du har fått en betalning returnerar vi vanligtvis betalningen till den person som blivit av med pengarna och noterar återkallandet i ditt konto. Ibland får vi av juridiska skäl inte ge en förklaring av en blockerad eller senarelagd betalning eller ge information om ett återkallande. Det beror på att vi inte får varna någon som verkar begå bedrägerier eller andra brott. Vi kan inte berätta allt, men du får gärna ställa frågor om spärrade, senarelagda eller återkallade betalningar via Meddelanden, som beskrivs i avsnittet "Kommunikation med dig" nedan.

 

Valutor

Du kan skicka eller ta emot en betalning i flera olika valutor, bland annat: amerikanska dollar, australiensiska dollar, brasilianska real, brittiska pund, danska kronor, euro, filippinska peso, Hongkongdollar, israeliska shekel, kanadensiska dollar, mexikanska peso, norska kronor, nyzeeländska dollar, polska zloty, schweiziska franc, singaporianska dollar, svenska kronor, Taiwan-dollar, thailändska baht, tjeckiska kronor, ungerska forinter och japanska yen.

Om du inte har ett saldo i den valuta som du skickar eller om du överför pengar till ett bankkonto som är i en annan valuta än överföringen, omvandlar tjänsten vanligtvis pengarna till den valuta som du skickar betalningen i eller samma valuta som det mottagande bankkontot. Vi debiterar en avgift för omvandlingen.

Du kan ta emot pengar i alla valutor som tjänsten stöder (se listan ovan). Om valutan du får inte stämmer överens med landet för ditt PayPal-konto omvandlar tjänsten inte den utländska valutan till den nationella förrän du instruerar den att göra det, överför pengarna till ditt bankkonto eller överför dem i en annan valuta.

Tjänsten informerar dig om den tillämpliga valutakursen och avgiften som debiteras innan valutan omvandlas. Efter att du informerats så fortsätter tjänsten endast med omvandlingen om du instruerar den att göra det. Det här gäller inte betalningar försenade av säljare  eller automatiska/förhandsgodkända/betalningar enligt faktureringsavtal.

Mer information om hur vi kan omvandla valuta och dina val för valutaomvandling finns i användaravtalet.

 

Risk för chargeback eller återkallande av en betalning

Om en mottagare inte kvalificerar för säljarskyddet (se nedan) och tar emot en betalning som blir föremål för en chargeback eller återkallas blir mottagaren (inte PayPal i de flesta fall) ansvarig för betalningsbeloppet samt eventuella avgifter, till exempel avgiften för bearbetning av en chargeback.

En chargeback är en tvist mellan mottagaren av en kortfinansierad betalning, banken som utfärdat kortet och utfärdarens kund, som skickat betalningen. PayPal beslutar inte om chargeback-ärenden och vi och betalningsmottagaren måste godta beslutet från den utfärdande banken som slutgiltigt och juridiskt bindande i samband med en återbetalningstvist.

 

Säljarskydd

Under vissa omständigheter täcker PayPal förlust som orsakats av en chargeback eller ett återkallande, istället för att kräva att betalningsmottagaren ska betala tillbaka pengarna. Detta sker ifall betalaren förnekar att de godkänt betalningen eller hävdar att de inte fick varan för vilken betalningen gjorts.

Säljarskyddet gäller och kan åberopas när betalningen anges vara "kvalificerad för säljarskyddspolicy" på sidan Transaktionsdetaljer i användarens konto. Kvalificeringen för säljarskydd beror på följande faktorer:

 • Typ av varor eller tjänster som köpts.
 • Köparens och säljarens hemländer;
 • Säljarens kontotyp;
 • Den postadress som säljaren skickar varan till;
 • Bevis på den fraktmetod som använts;
 • Den tidpunkt då varorna skickades efter det att betalningen mottagits;
 • Antalet konton från vilka betalning gjorts;
 • Medverkan från säljaren.

Användaravtalet har mer information om specifik behörighet för det land där säljaren är bosatt.

Köparskydd

Med köparskyddet kan köpare som köpt kvalificerade varor återfå hela eller en del av sin PayPal-betalning för köpen, om varorna inte levererats eller om de skiljer sig markant från säljarens beskrivning av dem.

För att få köparskydd måste du inleda ett krav inom vissa tidsgränser. Information om hur du inleder ett krav finns i användaravtalet.

 

Överföring av pengar till bankkonto (inlösen av elektroniska pengar)

Om ditt konto har ett positivt saldo kan du när som helst be oss att överföra pengar från ditt konto till ett bankkonto som är registrerat som betalningsalternativ i ditt PayPal-konto (eller i sällsynta fall till ett kortbetalningsalternativ).Du ber oss vanligtvis om detta genom att använda funktionen för överföring till bankkonto i kontot. Juridiskt sett är en överföring från ett PayPal-konto till ett bankkonto "inlösen" av elektroniska pengar.

Under normala förhållanden överför vi pengarna från ditt konto inom en (1) arbetsdag, så snart som tillgängliga betalningssystem medger detta, efter att vi slutfört eventuella kontroller som rimligen krävs av oss för att förhindra penningtvätt och bedrägeri eller som krävs för att bekräfta din identitet och tillgång till bankkontot som används för överföringen.

Om ditt PayPal-konto är nytt kräver lagar som förhindrar penningtvätt att PayPal begränsar hur mycket pengar du kan överföra till ditt bankkonto.Du kan ta bort gränsen genom att slutföra verifieringsprocessen för det nya kontot. PayPal ber dig att slutföra processen och förklarar hur du gör det kort efter att du öppnat det nya kontot.

Du kan behålla pengarna på ditt PayPal-konto så länge du vill.Vi tar inte ut några avgifter för att pengarna ligger kvar i PayPal-kontot, men vi betalar inte heller någon ränta eftersom ränta på elektroniska pengar är förbjudet.

 

Avgifter

PayPal tar inte ut någon avgift för att skicka pengar via tjänsten (utom när valutaomvandling krävs, eller om betalningen skickas via vår Massbetalningstjänst eller om en avsändare väljer att betala avgiften för att skicka en betalning som en del av en privat transaktion, istället för en företagstransaktion).

PayPal tar ut avgifter när vissa händelser inträffar, till exempel:

 • Mottagning av betalningar för kommersiella transaktioner (avgifterna varierar beroende t.ex. på avsändarens och mottagarens adress).
 • Omvandling av valutor (se Valutor ovan);
 • Bearbetning av en chargeback från avsändaren för en betalning som du tar emot;
 • Överföring av pengar till bankkonto (i vissa länder);
 • Användning av vissa valfria tjänster som massbetalning eller PayPal Credit.

Information om våra avgifter finns i användaravtalet och på våra avgiftssidor.

 

Stängning av ett konto eller begränsning av dess användande

Både vi och kontoinnehavaren kan stänga ett konto när som helst. Om PayPal avslutar ett konto meddelar vi normalt kontoinnehavaren två månader före avslutandet, men vi kan också avsluta konton när som helst med omedelbar avisering till kontoinnehavaren i sällsynta fall (till exempel där kontoinnehavaren har brutit mot avtalet med oss). Se avsnittet avseende "Stängning av ditt konto" i användaravtalet för mer information (bland annat om hur du avslutar kontot och vilka följder det får).

Vi kan även stoppa betalningar från eller till ditt konto och/eller överföringar till bankkonton under vissa omständigheter, till exempel när information som du angett för oss verkar vara felaktig, du inte uppfyller viktiga skyldigheter eller du verkar ha ekonomiska problem (se även avsnittet "Begränsade aktiviteter och reservationer" i användaravtalet). PayPal har inga funktioner som gör det möjligt för dig att begränsa eller inaktivera användningen av ditt konto på annat sätt än genom att stänga det.

Om vi begränsar ditt konto (utan att avsluta det helt) har du fortfarande tillgång till Meddelanden efter att du loggat in. Du kan även ringa till kundtjänst.Du får gärna ställa frågor om begränsningen. Vi förklarar då orsaken till den (i tillåtna fall) och vad du kan göra för att begränsningen ska tas bort.

PayPal kan även spärra en specifik betalning (utan att stänga eller begränsa kontot); information om detta finns ovan i "Ta emot betalningar".

 

Förbjudna eller begränsade aktiviteter

Vi tillåter inte att tjänsten används för behandling av betalningar i samband med olaglig verksamhet eller annan verksamhet som bryter mot vår policy för godtagbar användning.

Vi kan också begränsa användningen av PayPal-tjänsten och/eller neka att utföra din betalningsorder om detta skulle innebära en begränsad aktivitet enligt bestämmelserna i vårt användaravtal.

 

Kommunikation med dig

PayPal kommunicerar med dig på följande sätt (bland andra vanliga sätt som telefon för kundtjänst och den här webbplatsen):

 • Via e-post, om informationen inte är känslig av säkerhetsskäl. Till exempel, vi använder e-post för att meddela dig om skickade betalningar eller en ändring av kontoinställningarna. Dessa e-postaviseringar är vanligtvis rutinbekräftelser av åtgärder som du har utfört, men om du inte har utfört den meddelade åtgärden måste du agera omedelbart och inte genom att skicka ett svar på e-postmeddelandet. Se "Vad du ska göra vid ett säkerhetsproblem" nedan om du misstänker obehörig användning av ditt konto. 
  Förutom att bekräfta åtgärder som utförts använder vi även e-postmeddelanden för att uppmärksamma dig på saker (till exempel när du har en betalning som måste godkännas eller när ett kort som är registrerat i kontot snart slutar gälla) och för allmänna tillkännagivanden till alla användare, såsom uppdateringar av våra avtal på nätet. Vi använder konfidentiell information så lite som möjligt i e-postmeddelanden eftersom e-post inte är ett särskilt säkert kommunikationssätt. Kommunicera med oss på ett säkert sätt via Meddelanden.
  Om du svarar på ett av våra automatiska e-postmeddelanden är det inte säkert att det når fram till oss. Om du behöver svara använder du Meddelanden för att svara på e-post från oss eller kontrollera att ett e-postmeddelande verkligen kom från oss.
 • Via aviseringar på din enhet, om inställningarna på din enhet (till exempel din smarta telefon eller surfplatta) tillåter att vi skickar dig dessa aviseringar. De här aviseringarna har samma syfte som e-posten och är avsedda att uppmärksamma dig på obehörig användning av ditt konto. Se "Vad du ska göra vid ett säkerhetsproblem" nedan om du misstänker obehörig användning.
 • Via säkra Meddelanden, som du kan komma åt från ditt konto, men endast efter att du loggat in på kontot. Eftersom du måste logga in kan vi vara säkrare på din identitet när Meddelanden används. Därför använder vi Meddelanden när det gäller information om tjänstens säkerhet, konfidentiell information och annan information som är viktig att skydda. Eftersom du måste logga in för att komma åt Meddelanden är det inte säkert att du ser det lika snabbt som e-post. Vi kan därför skicka ett e-postmeddelande där vi ber dig att gå in på Meddelanden.

Det här är inte en fullständig lista. Om du till exempel ringer vår kundtjänst så sker den kommunikationen naturligtvis via telefon.

Vi kommunicerar med dig på det språk som användes för att kommunicera med dig när du skapade ditt konto hos PayPal. I de flesta fall är det ditt lands språk, men i annat fall använder vi engelska. Vi ber dig ange land när du registrerar dig för tjänsten.

 

LÖSA PROBLEM MED TJÄNSTEN OCH TVISTER MED ANDRA ANVÄNDARE

Vi kommer att försöka lösa alla problem för tjänsten (till exempel om det har uppstått ett fel med din betalning) eller en tvist med en annan användare via Problemhanteringscenter, som du hittar genom att logga in på ditt konto.

Du kan rapportera ett problem, inleda en tvist eller svara på en tvist som en annan person har inlett i Problemhanteringscentret. Där finns även hjälp om hur du använder Problemhanteringscentret. Mer information om problem med tjänsten finns i avsnittet "Lösa problem" i användaravtalet.  Mer information om hur du löser tvister med andra användare via PayPal finns i avsnitten om PayPal köparskydd och PayPal säljarskydd i användaravtalet. 

Om problemet med tjänsten har att göra med säkerhet eller bedrägerier (till exempel om du misstänker obehörig användning) kan du gå till "Vad du ska göra vid ett säkerhetsproblem" nedan. Om vi måste kontakta dig om problem gällande säkerhet eller bedrägerier gör vi vanligtvis det via vårt säkra Meddelandecenter. Om du bör vidta åtgärder snarast kan vi också använda andra sätt, t.ex. e-post, för att begära åtgärder.

Vi har tidsfrister för rapportering och hjälp med att lösa problem med tjänsten och tvister med andra användare, så det är viktigt att notera när ytterligare åtgärder måste vidtas.

KLAGOMÅL OM TJÄNSTEN

Du kan rapportera ett klagomål om tjänsten till vår kundtjänst på nätet när som helst eller genom att ringa kundtjänst (mer information nedan). 

Vi har tidsfrister för rapportering och hjälp med att lösa problem med tjänsten, så det är viktigt att notera den information som vi tillhandahåller dig under hela processen för lösning av klagomål om när ytterligare åtgärder måste vidtas, så att du kan lösa eller trappa upp ditt klagomål som du avser.

Om du inte är nöjd med resultatet av klagomålet om tjänsten när klagomålet har trappats upp kan du klaga till Financial Ombudsman Service (om du bor i Storbritannien) eller till European Consumer Centre (ECC-Net). Du kan även stämma oss i domstolar i England och Wales (eller i en lokal domstol om du är konsument). Du kan även hänskjuta en olöst tvist skriftligen till vår reglerande myndighet CSSF på följande adress: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 110, Route d' Arlon L–2991 Luxemburg.

Se även "Klagomål" i avsnittet om att "Lösa problem" i användaravtalet för mer information.

 

Vilken lagstiftning gäller

Det juridiska förhållandet med dig styrs normalt av lagarna i England och Wales, men du bör kontrollera det gällande lagavsnittet i användaravtalet som gäller för ditt bosättningsland för att se om lagarna i andra länder också gäller för vissa omständigheter.

 

Säker användning av vår tjänst

Ur ett konsumentperspektiv är PayPals grundläggande produkt tjänsten, som ofta jämförs med en plånbok, ett säkert ställe att förvara kontanter, kort och andra betalningsmetoder. Säkerhet är en av de viktigaste anledningarna till att ha en e-plånbok; med PayPal-tjänsten slipper du avslöja information om hur man kommer åt dina pengar för handlare på nätet (kortuppgifter och information om bankkonton).

Du kan hjälpa till att hålla ditt PayPal-konto och din användning av tjänsten säkra om du vidtar följande åtgärder:

 • Förvara information om dina inloggningsuppgifter (t.ex. ditt lösenord eller PIN-kod) och dina betalningsmetoder på ett säkert ställe.
 • Tillåt inte någon annan att ha eller använda dina inloggningsuppgifter och dina betalningsmetoder.
 • Lämna inte ut uppgifterna om dina inloggningsuppgifter och dina betalningsmetoder, förutom när du använder tjänsten;
 • Skriv aldrig ner eller på annat sätt anteckna ditt lösenord eller PIN-kod (eller andra inloggningsuppgifter) på ett sätt som kan förstås av någon annan;
 • Välj inte ett lösenord eller PIN-kod (eller andra inloggningsuppgifter) som kan vara lätta att gissa (t.ex. en följd av bokstäver eller siffror).
 • Se till att ingen kan se ditt lösenord eller PIN-kod (eller andra inloggningsuppgifter) när du använder dessa.
 • Logga ut från alla betalningsrelevanta appar på din enhet när du inte använder den för att få tillgång till tjänsten och/eller när andra kan komma åt den (t.ex. där du delar din enhet med andra eller använder din enhet via osäkra offentliga Internet-anslutningar, till exempel i offentliga rum med "gratis WiFi");
 • Använd inte funktioner som sparar eller lagrar ditt lösenord eller PIN-kod (eller andra inloggningsuppgifter) på din åtkomstenhet.
 • Följ alla rimliga riktlinjer som vi ger ut avseende hur du kan hålla ditt PayPal-konto och din användning av tjänsten säkra.
 • Uppdatera dina personliga uppgifter på ditt PayPal-konto. Vi kanske inte kan svara dig om du kontaktar oss angående ditt PayPal-konto från en adress, ett telefonnummer eller en e-postadress som inte är registrerad hos oss, och
 • Vidta alla rimliga åtgärder för att skydda den personliga elektroniska enhet genom vilken du får tillgång till tjänsten.  På så sätt kan du använda den PIN-kod och/eller lösenordsskyddade enhet som är konfigurerade för att få tillgång till tjänsten. Om du tappar bort enheten måste du informera oss om det omedelbart och radera den från inställningarna i ditt PayPal-konto.

Förutom säkerhetsaspekten är en plånbok dessutom praktisk eftersom den är klar att använda och smidig; en plånbok är inte ett kassaskåp utan finns nära till hands och är enkel att öppna när du behöver kontanter. Det är svårt att hitta rätt balans mellan säkerhet och smidighet. Vi besvärar dig inte med en säkerhetskontroll i onödiga fall, men när risken (det berörda beloppet och sannolikheten för förlust) är högre måste vi be dig att hjälpa oss och skydda dig själv genom att bekräfta att vi har att göra med dig och inte med en bedragare. Vi måste också följa säkerhetsföreskrifter. Vi försöker i största möjliga mån att identifiera dig på diskreta sätt, men ibland måste vi även be dig att bevisa att den person som gör något med ditt konto verkligen är du.

 

Hur vet vi att det är du?

När du skickar en betalning behöver vi bekräftelse på att det är du, kontoinnehavaren, som instruerar oss att betala.  Du kanske har sett att betalningsbranschen kallar den här processen "autentisering".  Vi drar betalningen från ditt konto, så en bekräftelse på att det verkligen är du som godkänner betalningen ser till att vi endast drar betalningar som du sagt åt oss att dra från ditt konto. Utöver vad som angetts gällande betalningar kommer vi när det gäller andra åtgärder som rör dina pengar eller dina PayPal-kontoinställningar att kontrollera att det är du som utför åtgärden.

Inloggning med dina inloggningsuppgifter (bland annat lösenord eller PIN-kod) ger oss en grundläggande försäkran om att du är den person som loggar in. Säkerheten i den här grundläggande metoden är beroende av att du hemlighåller dina inloggningsuppgifter, särskilt lösenord eller PIN-kod. Om du avslöjar dina inloggningsuppgifter ger du upp kontrollen över ditt PayPal-konto. Om du vill låta någon annan använda ditt konto ska du inte dela dina inloggningsuppgifter utan istället skapa en separat användare och inloggningsfunktion för den andra personen (logga in och välj sedan "Hantera användare" under "Profil och inställningar"). Ge aldrig dina egna inloggningsuppgifter till någon så att du alltid behåller kontrollen över ditt konto. Se "Vad du ska göra" nedan om du tror att dina inloggningsuppgifter kanske inte längre är kända endast för dig.

En PayPal-representant frågar aldrig efter lösenord eller PIN-kod; de är registrerade i krypterad form i vårt system och är inte tillgängliga för PayPals personal. Avslöja inte ditt lösenord eller din PIN-kod för PayPals personal eller någon annan. Om du glömmer lösenordet ändrar vi det till ett tillfälligt lösenord som bara du och vi känner till. Du måste emellertid ändra det tillfälliga lösenordet så snart du använt det första gången. Du kan själv ändra PIN-koden från din kontoprofil när du har loggat in.

Vi känner igen dig på flera sätt, förutom att du loggar in med ditt användarnamn och lösenord eller PIN-kod. Vi känner till exempel igen dig genom din mobila enhet, särskilt om du har installerat PayPal-appen. Om din enhet har fingeravtrycksläsare för att identifiera dig kan vi också använda ditt fingeravtryck. Vi kanske även ber dig att ange en kod som vi har skickat till ditt telefonnummer. Då kan vi identifiera dig via telefon. Vi bekräftar även din identitet med vissa säkerhetsfrågor.

Enligt europeisk lagstiftning för säkra betalningar måste vi identifiera dig på två olika sätt för vissa aktiviteter, som att överföra pengar eller ändra ditt konto. Om du till exempel loggar in med ett lösenord kan vi också kontrollera din enhet. Vi kan vanligtvis göra det i bakgrunden utan att du märker något. Om du vill ta bort kopplingen till en enhet som du inte längre har kan du göra det genom att logga in och välja "Telefon" under "Profil och inställningar".

Vi kan ibland tillåta dig att identifieras (om möjligt) utan att du har angett ett lösenord eller PIN-kod, till exempel med hjälp av din mobila enhet. Vi hoppar inte över processen med att identifiera dig. Vi slutför bara processen utan att du anger data. Vi känner igen dig från din enhet och ditt beteende eller annan identifieringsfaktor istället för ditt lösenord.

Om du använder ett kort för att betala har banken som utfärdat kortet till dig också ett ansvar att identifiera dig. De kan göra det med hjälp av 3D Secure, vilket gör att du identifierar dig själv för den bank som utfärdade kortet. PayPal arbetar med kreditkortsorganisationer och -utfärdare för att underlätta den här extra säkerhetskontrollen när det är möjligt.

Genom att bekräfta din identitet när du gör en betalning hjälper du oss att se till att det är du som godkänner betalningen. Vi bekräftar också din identitet när du skapar ett förhandsgodkännande för framtida betalningar så att du kan göra betalningar till samma mottagare (vanligtvis en handlare) automatiskt (och i vissa fall löpande). Handlaren kan sedan använda förhandsgodkännandet som ditt medgivande för att handlaren ska kunna inkassera betalningar från dig via PayPal enligt överenskommelse mellan dig och handlaren. Vi kan använda förhandsgodkännandet som din instruktion till oss för att godkänna handlarens begäran om att inkassera en betalning.  Vi kontrollerar inte din identitet eller kontaktar dig på något sätt när en handlare tar en betalning som du har förhandsgodkänt eftersom du har valt att lita på handlaren för att ta en betalning när vissa villkor är uppfyllda (till exempel när du använder en tjänst som tillhandahålls av den handlaren eller en viss tid har gått och en betalning förfaller). Du kan avbryta ett förhandsgodkännande i din kontoprofil.  Mer information finns i användaravtalets avsnitt om att konfigurera automatiska debiteringar från ditt konto.

 

Hur vet du att det är vi?

PayPal arbetar kontinuerligt med att förhindra att andra förfalskar vår webbplats, våra appar för mobiltelefoner och andra sätt att använda vår tjänst. Vårt arbete med att eliminera förfalskningar lyckas emellertid aldrig till 100%. Någon kan utge sig för att vara PayPal tills vi lägger märke till det. Om du tror att en falsk webbplats är PayPals riktiga webbplats kan du logga in på den falska platsen och avslöja dina inloggningsuppgifter för PayPal-bedragaren. Se "Vad du ska göra vid ett säkerhetsproblem" nedan om du har råkat ut för det här.

Så här kan du kontrollera att du loggar in på PayPals riktiga webbplats:

 • Undvik att använda länkar till PayPals webbplats. Länkkoden som tar dig från en referens till den refererade webbplatsen är inte synlig för dig, så när du följer en länk vet du egentligen inte vart du kommer. Det är bara säkert att följa en länk om du kan lita på den som skapat länken, och du vet kanske inte alltid vem det är. E-post kan se ut som att den kommer från PayPal, fastän den egentligen inte gör det. Undvik därför att använda länkar i e-postmeddelanden för att besöka PayPal. Länkar på webbplatser som skapats av personer du inte känner och litar på kan också leda till falska webbplatser. Det enklaste sättet att vara säker på att du kommer till PayPals riktiga webbplats är att skriva "paypal.se" i adressfältet i webbläsaren och trycka på Enter.
 • Kontrollera adressfältet. När du kommer till något som ser ut som PayPals webbplats kontrollerar du adressfältet högst upp i webbläsarfönstret. Det bör se ut ungefär så här (tillåt små variationer i utseendet beroende på din webbläsare):

  I det här exemplet indikerar "https" och det stängda hänglåset att anslutningen mellan din webbläsare och PayPal-servern är krypterad, så att andra längs vägen inte kan avlyssna kommunikationen. Orden "paypal.com" och "PayPal, Inc." bekräftar att webbläsaren är ansluten till vår server, och den gröna färgen anger att webbläsaren "vet" att det är vi, tack vare ett certifikat som utfärdats av en betrodd tredje part som identifierat oss. Om adressfältet är gult eller rött eller om anslutningen inte är säker (öppet hänglås eller inget "https") eller inte är ansluten till oss (adressen är inte paypal.com) ska du inte logga in där. Bedragare kan missbruka vårt namn, men det är svårare för dem att missbruka vårt domännamn på Internet, paypal.com, så leta efter den domänen i adressen (exakt "paypal.com" precis innan det första snedstrecket visas).

  När du instruerar oss att göra en betalning åt dig är du vanligtvis på en webbplats som tillhör den handlare du ska betala. När du anvisar oss att betala ber vi dig normalt att logga in (så att vi vet att det är du som instruerar oss), så att handlarens webbplats omdirigerar dig till ett PayPal-inloggningsfönster, såvida du inte har valt att logga in utan ett lösenord som beskrivs ovan under "Hur vet vi att det är du?". Du kan alltid titta på adressen i inloggningsfönstret och kontrollera att handlarens webbplats har omdirigerat dig till oss. Observera att handlarens namn också visas när du omdirigeras till oss från en handlare, inte på grund av att du fortfarande är kvar på handlarens webbplats utan för att du ska se vad betalningen gäller; du köper något från handlaren och betalningssteget i processen tar dig till oss ett tag, men sedan kommer du tillbaka till handlaren efter betalningen.

  Se till att PayPal-appen på din mobil är äkta och kommer från oss genom att hämta den från en tillförlitlig källa, till exempel Apples App Store eller Google Play.

  Du kan logga in på vissa PayPal-kunders webbplatser med dina PayPal-inloggningsuppgifter. Då slipper du skapa ett konto på deras webbplats för att använda den. Men du loggar inte in på PayPal utan på den tredje partens webbplats, trots att du använder inloggningsuppgifterna till PayPal och att PayPal hanterar inloggningsprocessen. Om du loggar in (eller försöker logga in) på den tredje partens webbplats med dina PayPal-inloggningsuppgifter informerar PayPal den tredje parten om att du har loggat in eller att ett försök har misslyckats. PayPal delar emellertid ingen mer information med den tredje parten utan att först ha fått ditt tillstånd.

 

Vad du ska göra vid ett säkerhetsproblem

Om du misstänker att du har ett säkerhetsproblem ska du agera omedelbart, men ta det lugnt. Om du väntar med att agera kan följderna bli värre. Det första du bör göra är inte att ringa kundtjänst.

Först och främst bör du fråga dig själv vilket av följande alternativ som bäst beskriver problemet:

 • Jag kan logga in. Någon annan använder eller kanske använder mitt konto eller så kanske mina inloggningsuppgifter inte är hemliga längre.
 • Jag kan logga in och jag tror att mina inloggningsuppgifter är hemliga, men obehörig aktivitet verkar ha ägt rum på mitt konto.
 • Jag kan inte logga in. Någon annan använder eller kanske använder mitt konto eller jag har bara glömt mitt lösenord.

Följande underrubriker handlar om de här situationerna.

"Jag kan logga in, men …"

Om du fortfarande kan logga in på ditt PayPal-konto, men misstänker att någon annan kanske använder kontot eller ser att obehörig aktivitet verkar äga rum är det första du ska göra att logga in och ändra lösenordet. Det ska du även göra om du inte har anledning att tro att någon annan kan ha fått tag i ditt lösenord. Bedragare har ofta program som gissar lösenord, så det bästa sättet att se till att ingen annan har lösenordet är att ändra det. Du kan ändra lösenordet mycket snabbare än vi om du fortfarande kan logga in.

Om du vill ändra lösenordet måste du först logga in. Klicka sedan på "Profil och inställningar" och på "Ändra" under "Lösenord". När du ändrar lösenord skyddar vi kommunikationskanalen mellan dig och våra servrar, så det är vanligtvis en säker process som ingen kan tjuvlyssna på. Välj ett nytt lösenord med omsorg och se till att det inte liknar det gamla lösenordet.

Om du har valt att inte kräva ett lösenord (där vi har tillåtit dig att göra det) bör du överväga att kräva lösenord igen för att öka hindren för inträde för en potentiell bedragare. Det kan också hjälpa till att ompröva andra sätt som vi använder för att identifiera dig; har du till exempel fortfarande den mobiltelefon som anges vara din telefon i kontoprofilen? En ny mobiltelefon med samma telefonnummer som tidigare visas som en ny mobiltelefon för oss eftersom vi identifierar själva enheten. Du kan uppdatera din mobila enhet genom att ta bort den gamla enheten från din profil och installera och använda PayPal-appen på din nya enhet.

När du har ändrat lösenordet och loggat in igen bekräftar du vilken aktivitet som verkar vara obehörig. Det finns en betydande skillnad mellan "Jag kommer inte ihåg att jag har gjort den där betalningen" och "Jag vet att jag inte gjort den där betalningen för jag har aldrig hört talas om Hannas handväskor, jag är kille och jag använder inte handväskor." Rapportera inte en betalning som obehörig om du inte är helt säker på att du inte har godkänt den. Betalningar som med avsikt felaktigt rapporteras vara obehöriga kan räknas som bedrägeri.

Om du är säker på att obehörig aktivitet har ägt rum rapporterar du det till PayPal via kundtjänst (mer information finns nedan), men rapportera inte den obehöriga aktiviteten förrän du har ändrat ditt lösenord och andra identifierare i din kontoprofil. Om du ändrar ditt lösenord och uppdaterar dina uppgifter om din mobila enhet återfår du kontrollen över ditt konto, vilket är ett viktigt första steg innan du tar itu med följderna av att du inte längre kontrollerar ditt konto.

"Jag kan inte logga in"

Om du inte längre kan logga in på ditt PayPal-konto ber du om återställning av lösenordet genom att ringa kundtjänst (e-postmeddelanden fungerar inte vid återställning av lösenord eftersom de inte är tillräckligt säkra). Be om återställning snabbt om du misstänker att en obehörig person kan använda ditt konto. Din begäran är mindre brådskande om det är osannolikt att någon annan kan komma åt ditt konto.

Kontakta kundtjänst om du vill återställa ditt lösenord

Om du fortfarande kan logga in kan du lösa det viktigaste problemet snabbare än vi kan; se "Jag kan logga in, men ..." ovan. Om du inte kan logga in eller om du redan har gjort så mycket du kan ska du ringa till kundtjänst (mer information finns längst ner på den här sidan).

Om du kan logga in ska du göra det och sedan klicka på "Behöver du hjälp?" längst ner på webbsidan och anteckna den engångskod som du får. Om du inte kan logga in förklarar du varför för kundtjänst när de ber om engångskoden.

Om du fortfarande kan logga in kan du kontakta oss via Meddelanden istället för att ringa. Om du behöver en snabb återställning av lösenordet och inte kan göra den själv är det dock bäst att ringa oss, så att du får hjälp så fort som möjligt. Du kan även använda funktionen Meddelanden för att ta itu med följderna av intrånget i ditt konto, till exempel betalningar som du inte har godkänt, eller för att nå kundtjänst för andra problem.

Om vi måste kontakta dig om problem gällande säkerhet eller bedrägerier gör vi vanligtvis det via vårt säkra Meddelandecenter. Om du bör vidta åtgärder snarast kan vi också använda andra sätt, t.ex. e-post, för att begära åtgärder.

När du ber om återställning av lösenordet måste vi vara säkra på att det är du som ändrar lösenordet för ditt konto. Det gör vi genom att ställa frågor till dig som sannolikt bara du vet svaret på. Om du ändrar lösenord på Internet via våra Hjälp-sidor ställs de frågor som du valt och besvarat när du skapade kontot. Frågorna kan ses i din kontoprofil och du kan välja nya om du vill. Tänk på att en bedragare som olagligen får åtkomst till ditt konto också kan ändra frågor och svar som används för att identifiera dig, och om det har skett kan det vara svårt att få tillbaka kontrollen över ditt konto.

Mer säkerhetsinformation

Mer information om säkerhet och våra policyer som rör säkerhet finns i PayPals säkerhetscenter.

 

Ordlista

3D Secure: En process som föreskrivs av kortföretag (till exempel Visa och Mastercard) och som gör det möjligt för kortutfärdaren att bekräfta identiteten på en person som använder ett kort som kortutfärdaren utfärdat. I 3D Secure används ett lösenord som känns igen av utfärdaren (inte PayPal) för att bekräfta att personen som anger lösenordet är den kortinnehavare som utfärdaren känner till. 3D Secure är en generisk term; Verified by Visa och Mastercard SecureCode är varumärkesnamn för 3D Secure.

Inloggningsuppgifter: De uppgifter som du använder för att logga in, till exempel e-postadress och lösenord eller (på en mobiltelefon) telefonnummer och PIN-kod. Din e-postadress och ditt telefonnummer kan användas i andra sammanhang än för inloggning, men ditt lösenord och din PIN-kod måste hemlighållas för att skydda kontot mot obehörig åtkomst.

Meddelanden: Ett sätt som du och PayPal kan kommunicera med varandra på. Det påminner om e-post men med bättre sekretessfunktion och säkerhet. Du måste logga in på PayPal för att kunna använda Meddelanden.

Vi: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, tjänsteleverantören av tjänsten, enligt beskrivningen i "Vem tillhandahåller tjänsten?" ovan.

Du: Den rättmätiga innehavaren av ett PayPal-konto som skapats i ditt riktiga namn.

 

Om du vill ha mer information kan du:

 

Slutligen bör du känna till följande:

 • Våra riktlinjer för din "säkra användning av vår tjänst" är vad vi rimligen tror är bästa praxis, men är inte uttömmande och utgör inte några råd av något slag. Vanlig teknik, tillhörande risker och dina specifika omständigheter förändras ständigt, så vi tillhandahåller dessa riktlinjer utan garantier, och utfästelser (i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning och omfattas av PayPals användaravtal).Gör alltid dina egna efterforskningar och sök professionell rådgivning om du vill vara säker på att det du gör är rätt för dina specifika omständigheter.
 • Informationen ovan utgör ingen rekommendation av tredjepartsprodukter eller tredjepartstjänster av något slag.
 • När vi använder länkar till andra webbsidor ansvarar vi inte för deras innehåll.