Eerdere beleidsaanpassingen

 

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

>> Aanstaande beleidsaanpassingen weergeven

Eerdere beleidsaanpassingen

 

Op deze pagina worden belangrijke wijzigingen weergegeven die zijn aangebracht in de service, de Gebruikersovereenkomst of de overige beleidsregels van PayPal.

*Beleidsaanpassingen van vóór december 2013 vindt u in deze PDF.

 

Aanpassing van de Gebruikersovereenkomst

Ingangsdatum: 29 januari 2015

Lees dit document goed door.

U hoeft niets te doen om deze wijzigingen te accepteren omdat ze automatisch op de bovenstaande datum in werking treden. Als u besluit de aanpassing niet te accepteren, kunt u ons daarvan vóór bovenstaande datum op de hoogte brengen en direct uw rekening opheffen (https://www.paypal.com/nl/cgi-bin/?&cmd=_close-account) zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht.

We hopen echter dat u PayPal blijft gebruiken en van de volgende voordelen wilt blijven profiteren:

PayPal is veiliger

Als u met PayPal betaalt, worden uw financiële gegevens nooit gedeeld met (weder)verkopers. U bent dus beter beschermd tegen fraude.

PayPal is sneller

Omdat u niet elke keer al uw kaartgegevens hoeft in te voeren, betaalt u online sneller. Daarnaast ontvangt u objecten van eBay sneller omdat u de verkoper direct kunt betalen.

PayPal is gemakkelijker

PayPal is de meest gebruikte internetbetaalmethode in Nederland omdat het een slimmere, doordachte manier is om met een paar klikken online te betalen. U heeft alleen uw e-mailadres en een wachtwoord nodig.

Bekijk de huidige Gebruikersovereenkomst.Aanpassing van de Gebruikersovereenkomst.

 1. Intellectueel eigendom

  Sectie 1.3 is aangepast om de gebruiksbepalingen van HTML-logo's die door PayPal via haar zakelijke services, veilingtools of partnerprogramma's zijn geleverd, te verduidelijken.  De aangepaste sectie 1.3 luidt nu als volgt:

  1.3 Intellectueel eigendom. De URL's van de PayPal-website(s), "PayPal" en alle aanverwante logo's van onze producten en services die op onze website(s) worden beschreven, vallen onder het auteursrecht van PayPal of zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van PayPal of zijn licentiegevers. Alle paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts vallen of onder het auteursrecht van PayPal, de servicemerken, handelsmerken en/of beschermde handelsstijl van PayPal. U mag deze zaken niet kopiëren, imiteren, aanpassen, wijzigen, modificeren of gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U, als webwinkel, mag de HTML-logo's die PayPal beschikbaar stelt via onze webwinkelservices, veilingtools of partnerprogramma's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gebruiken, maar alleen om via uw website bekend te maken dat u een webwinkel bent die betalingen via de service accepteert en webverkeer vanaf die website omleidt naar de service. Deze toestemming kan PayPal op elk gewenst moment naar eigen inzicht beperken of intrekken. U mag deze HTML-logo's op geen enkele wijze aanpassen, wijzigen of modificeren, deze gebruiken op een voor PayPal of de service geringschattende wijze en op geen enkele wijze weergeven die sponsoring of goedkeuring van PayPal zou kunnen impliceren. Alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de PayPal-website en de inhoud daarop zijn het exclusieve eigendom van PayPal en zijn licentiegevers.”

 1. Geld overmaken – hoe we uw betaalopdrachten uitvoeren

  De laatste zin van de laatste alinea van sectie 3.1 is aangepast door het toevoegen van meer informatie ter verduidelijking van de mate van PayPal's verplichtingen inzake het afwikkelen van terugbetalingstransacties. De gewijzigde zin luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

  “… PayPal behoudt zich het recht voor een door u verrichte betaling pas uit te voeren als er voldoende geld beschikbaar is (dit betekent ook, zonder beperking, dat PayPal niet verplicht is een terugbetalingstransactie te vereffenen alvorens het geld voor de oorspronkelijke transactie is ontvangen).”
 1. Bijzondere betaalbronnen

  Het gedeelte van sectie 3.4 over "Bijzondere betaalbronnen" is aangepast door het toevoegen van meer informatie over hoe bijzondere betaalbronnen kunnen worden gebruikt. Het aangepaste deel van sectie 3.4 over "Bijzondere betaalbronnen" luidt nu als volgt:

  Bijzondere betaalbronnen: bepaalde betalingen kunnen worden verricht vanuit bijzondere betaalbronnen die aan uw rekening zijn gekoppeld, zoals saldi voor specifieke webwinkels/transacties, cadeaubonnen of andere promotiebetaalbronnen. Het gebruik en de prioriteit daarvan zijn afhankelijk van verdere voorwaarden die tussen u en PayPal zijn overeengekomen (“Bijzondere betaalbronnen”).

  Uw rekeningoverzicht kan het nominale bedrag vermelden dat op een gegeven moment via uw bijzondere betaalbronnen beschikbaar is voor in aanmerking komende betalingen. Dit bedrag is geen e-geld, wordt niet als deel van uw saldo beschouwd en is niet in te wisselen voor contant geld. Het vertegenwoordigt uitsluitend een hoeveelheid e-geld die PayPal aanbiedt uit te geven en op uw PayPal-rekening bij te schrijven op het moment van (en alleen om direct te betalen) een in aanmerking komende PayPal-aankoop, conform (en alleen voor de periode beschreven in) de verdere gebruiksvoorwaarden voor die bijzondere betaalbron. Als een met een bijzondere betaalbron gefinancierde PayPal-betaling op een later tijdstip om wat voor reden dan ook wordt ingetrokken (inclusief, zonder beperking, teruggeboekt), houdt PayPal het bedrag dat het gedeelte van die PayPal-betaling vertegenwoordigt dat met uw bijzondere betaalbron is betaald in en (mits de bijzondere betaalbron niet al verlopen is) wordt de bijzondere betaalbron in ere hersteld.”

 1. Gewenste betaalbronnen voor terugkerende of automatische betalingen

  Sectie 3.5c is aangepast ter verduidelijking van de beperkingen die van toepassing zijn bij het instellen van een voorkeursbetaalbron voor uw betalingen. Het gewijzigde segment van sectie 3.5c luidt nu als volgt (geplaatst in de context van het relevante gedeelte van de hoofdtekst van sectie 3.5):

  3.5 Voorkeursbetaalbron. Als u een gewenste betaalbron wilt selecteren, kunt u dat doen in de volgende situaties:

  c. Beperkingen. Als er saldo op uw PayPal-rekening staat en uw betaling niet in aanmerking komt om met een bijzondere betaalbron te worden gefinancierd, wordt dat saldo en niet de voorkeursbetaalbron gebruikt, tenzij uw voorkeursbetaalbron een Uitgestelde bankbetaling is. Staat er voldoende geld op uw rekening, maar wilt u dat niet gebruiken voor uw volgende betaling, dan moet u dat geld van de rekening opnemen voordat u de volgende betaling uitvoert.

 1. Uw aansprakelijkheid inzake geannuleerde incassobetalingen.

  Er wordt een korte zin aan het eind van de alinea toegevoegd in sectie 3.7 (Overschrijvingen) die begint met “PayPal voert elektronische overschrijvingen vanaf uw bankrekening…” om uw verantwoordelijkheid naar PayPal in bepaalde gevallen te beschrijven als u een incassobetaling annuleert.  De nieuwe zin luidt als volgt:

  Als u een machtiging annuleert (inclusief, maar niet beperkt tot, elke SEPA-machtiging), gaat u ermee akkoord dat u ons schadeloos stelt voor de waarde van goederen of services die u met de opbrengsten van die machtiging heeft verbruikt.”
 1. Illegale activiteiten

  Sectie 9.1.gg is aangepast om er een verboden activiteit van te maken (om alle twijfel te voorkomen) PayPal bloot te stellen aan het risico van wettelijke boetes door Europese, Amerikaanse of andere autoriteiten voor het verwerken van uw transacties. De aangepaste sectie 9.1.gg luidt als volgt (geplaatst in context van de hoofdclausule):

  9.1 Verboden activiteiten. Het is u met betrekking tot uw gebruik van onze website, uw rekening of de services, of in de loop van uw interacties met PayPal, een gebruiker of derde, niet toegestaan:

  gg. de service zo te gebruiken dat PayPal mogelijk niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen inzake het tegengaan van witwassen van geld, het financieren van terroristen en vergelijkbare andere wettelijke verplichtingen (inclusief, maar niet beperkt tot, gevallen waarin we uw identiteit niet kunnen controleren of u niet de stappen voor het opheffen van uw verzend-, ontvangst- en opnamelimiet voltooit overeenkomstig artikel 3.3, 4.1 en 6.3 of waar u PayPal blootstelt aan het risico van wettelijke boetes door Europese, Amerikaanse of andere autoriteiten voor het verwerken van uw transacties); of

  …”

 1. PayPal Aankoopbescherming

  Sectie 13 wordt aangepast om het PayPal Aankoopbeschermingsbeleid op een aantal punten te verbeteren. De aanpassingen dienen om:
   
  • de terugbetalingsvoorwaarden van PayPal Aankoopbescherming te verbeteren door:
   • de voor kopers toegestane tijd om een geschil in te dienen van 45 naar 180 dagen te verlengen na de datum waarop de betaling is uitgevoerd; en
   • het aantal categorieën in aanmerking komende aankopen uit te breiden om op maat gemaakte objecten te dekken die naar verluid niet zijn ontvangen.
  •  
  • voor alle gebruikers die een contract met PayPal aangaan onder de Gebruikersovereenkomst, in sectie 13.7 te verklaren dat als PayPal redenen heeft aan te nemen dat het retourneren van een object, waarvan de koper beweert dat dit SAVO is voor de ontvanger van de betaling, zou leiden tot een overtreding van de toepasselijke wetgeving, zoals wetten met betrekking tot het handelen in vervalste objecten, PayPal dit object aan een bevoegde instantie kan melden. Dit kan tot gevolg hebben dat de instantie het beheer/bezit van het object overneemt van de koper en dat de ontvanger van de betaling het object mogelijk niet terugkrijgt.

  Houd er rekening mee dat u, als u in andere landen verkoopt of objecten aanbiedt, het PayPal-kopersbeschermingsbeleid moet lezen dat geldt in de landen waarin uw beoogde kopers zijn gevestigd (het relevante PayPal-kopersbeschermingsbeleid is hier beschikbaar en ook toegankelijk via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website) omdat dit beleid op u als ontvanger van betalingen of verkoper van toepassing is.

 1. Terugboeking of mislukte incassobetaling.

  Er zijn nieuwe kosten voor terugboekingen of mislukte incassobetalingen aan de sectie Aanvullende kosten toegevoegd. Dit moet als volgt worden gelezen:
   

  Terugboeking of mislukte incassobetaling (volgens sectie 10.1). De kosten worden in zulke gevallen gebaseerd op ons verlies. U behoudt het recht aan te tonen dat ons verlies onder het kostenbedrag lag.

  3 EUR

 1. Overige wijzigingen

  Er zijn secties van de PayPal Gebruikersovereenkomst aangepast om bestaande tekst te verduidelijken en kleine typefouten te verbeteren.

 

Aanpassing van het PayPal Privacybeleid

Ingangsdatum: 29 december 2014

 1. Gegevens die we verzamelen

  We hebben het gedeelte van sectie 3 "Benodigde informatie" aangepast om uitgebreider te beschrijven welke aanvullende informatie we van u kunnen vragen als u bepaalde door ons geleverde functies gebruikt en de basis waarop we die informatie kunnen gebruiken.
  De aangepaste gedeelten van sectie 3 "Benodigde informatie" luiden nu als volgt (geplaatst in de context van de kop van de clausule):

  Benodigde informatie

  Als u bepaalde door ons geleverde functionaliteiten gebruikt (inclusief, maar niet beperkt tot, de POS-functionaliteit van PayPal, beschikbaar in uw mobiele app), kunnen we u vragen om een foto van uzelf te uploaden om deze specifieke services te bieden. Uw gezicht moet herkenbaar zijn. U bent als enige verantwoordelijk voor uw afbeelding.

 1. Gebruik en openbaarmaking van gegevens

  Het gedeelte "Openbaarmaking aan andere klanten van PayPal" is aangepast om te verduidelijken in welke omstandigheden en op basis waarvan we bepaalde onderdelen van uw gegevens kunnen delen. Het gewijzigde segment van sectie 4 luidt nu als volgt (geplaatst in de context van de kop van de clausule):

  Openbaarmaking aan andere klanten van PayPal

  Als u een mobiele app gebruikt, kunnen we de foto die u in uw mobiele app heeft opgeslagen delen met andere PayPal-gebruikers zodat deze u kunnen identificeren. U geeft ons toestemming uw afbeelding voor de hierboven vermelde doeleinden op een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, overdraagbare en sub-licentieerbare basis te gebruiken.

  Ook kunnen we aan andere gebruikers bekendmaken dat u zich als klant binnen het lokale bereik bevindt.

  …”

 1. Gebruik en openbaarmaking van gegevens - Openbaarmaking aan anderen dan klanten van PayPal

  Net als de meeste banken of financiële-/betaalserviceproviders, werkt PayPal met dienstenverstrekkers van derde partijen. We moeten van tijd tot tijd gebruikersgegevens aan ze openbaar maken zodat de diensten waar onze gebruikers om hebben verzocht, geleverd kunnen worden. Deze serviceproviders voorzien ons in belangrijke informatietools die ons in staat stellen een gemakkelijkere, snellere en veiligere betaalmanier te zijn.

  De wetgeving van Luxemburg, waaraan de verwerking en aanpak van de gebruikersgegevens van PayPal onderhevig is (gegevensbescherming en bankgeheim), vereist meer transparantie dan de meeste andere EU-wetgevingen. Daarom vermeldt PayPal, anders dan de overgrote meerderheid van internetgebaseerde serviceproviders of financiële services in de EU, in haar Privacybeleid alle externe serviceproviders aan wie gebruikersgegevens worden verstrekt, plus de reden dat de gegevens openbaar worden gemaakt en het type gegevens dat openbaar wordt gemaakt.


  Alinea d (van het gedeelte van sectie 4 met de titel “Openbaarmaking aan anderen dan klanten van PayPal“) is aangepast zodat PayPal bepaalde klantgegevens openbaar kan maken aan aanvullende derden of voor aanvullende doeleinden die zijn uiteengezet in de onderstaande tabel, of zodat PayPal de reikwijdte kan wijzigen van de doeleinden en gedeelde gegevens die zijn uiteengezet in de onderstaande tabel.
   

  Categorie

  Naam externe partij en rechtsgebied (tussen haakjes)

  Doel

  Openbaargemaakte gegevens

  Bureaus voor kredietreferenties en fraudepreventie

  Naast de vermelde doeleinden hieronder gebruikt PayPal uw persoonlijke gegevens om fraude of andere verboden acties te detecteren, te voorkomen en/of op te lossen of om schendingen van beleidsregels of toepasselijke gebruikersovereenkomsten te detecteren, te voorkomen of op te lossen.

   

  Creditsafe USA Inc. (VS)

  Zakelijke gegevens ontvangen voor risicoanalyse en het voldoen aan onze vereisten tegen witwaspraktijken, zoals het opzetten van een bedrijfsstructuur en economisch eigendom.

  Bedrijfsregistratienummer, naam en adres van het bedrijf, naam, adres, geboortedatum van de directeuren.

   

  DueDil Limited (Verenigd Koninkrijk)

  Zakelijke gegevens ontvangen voor risicoanalyse en het voldoen aan onze vereisten tegen witwaspraktijken, zoals het opzetten van een bedrijfsstructuur en economisch eigendom.

  Bedrijfsregistratienummer, naam en adres van het bedrijf, naam, adres, geboortedatum van de directeuren.

   

  ID Checker.nl BV (Nederland) (Ierland)

  Identiteit controleren; automatische extractie van gegevens van afbeeldingen van documenten en validatie van documenten/opsporing van vervalsingen. De geschiktheid van nieuwe producten en services onderzoeken en testen.

  Naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, rechtsvorm, bedrijfsregistratienummer, BTW-nummer, bewijs van identiteit, adres, eigendom van een financieringsinstrument of andere door PayPal gevraagde documenten en de gegevens daarin voor risicoanalyse, controle op naleving van de wet en kredietdoeleinden.

   

  Au10tix Limited (Cyprus)

  Identiteit controleren; automatische extractie van gegevens van afbeeldingen van documenten en validatie van documenten/opsporing van vervalsingen. De geschiktheid van nieuwe producten en services onderzoeken en testen.

  Naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, rechtsvorm, bedrijfsregistratienummer, BTW-nummer, documenten als bewijs van de identiteit en het adres, eigendom van een financieringsinstrument of andere door PayPal gevraagde documenten en de gegevens daarin voor risicoanalyse, controle op naleving van de wet en kredietdoeleinden.

   

  Zoot Enterprises, Inc. (VS), Zoot Deutschland GmbH (Duitsland), Zoot Enterprises Limited (Verenigd Koninkrijk)

  Technische applicaties verwerken; een gegevens- en documentengateway leveren voor het beoordelen en grondig onderzoeken van rekeningen; gebruikersgegevens en afbeeldingen van documenten uitwisselen die de identiteit, het adres en het eigendom van een financieringsinstrument met gecontracteerde bureaus voor kredietcontrole en fraudebestrijding bevestigen. Gegevens van interne en externe bronnen samenvoegen en statistische analyses leveren om het risico van fraude te beoordelen.

  Alle door de klant verstrekte rekeninggegevens en documenten, inclusief gegevens waaruit identiteit en adres kan worden afgeleid, eigendom van een financieringsinstrument of andere door PayPal gevraagde documenten en gegevens daarin voor risicoanalyse, controle op naleving van de wet en kredietdoeleinden. Van deze gegevens kunnen ook IP-adressen deel uitmaken.

  Marketing en public relations

   

  DemandGen AG (Duitsland)

  E-mailmarketingcampagnes uitvoeren.

  Naam, e-mailadres, telefoonnummer, soort rekening, soort en aard van de geboden of gebruikte PayPal-services en relevante transactiegegevens.

   

  StrikeAd UK Ltd. (Verenigd Koninkrijk), Ad-x Limited (Verenigd Koninkrijk), Criteo Ltd. (Verenigd Koninkrijk), Criteo Singapore Pte.Ltd

  Retargeting-campagnes uitvoeren en meten om gebruikers in te delen voor marketingcampagnes van PayPal Here.

  Anoniem cookie-ID, reclame-ID en apparaat-ID om gebruikers in te delen voor marketingdoeleinden.

   

  Nanigans, Inc. (VS), Fiksu, Inc. (VS), Ad- X Limited (Verenigd Koninkrijk), Criteo Ltd. (Verenigd Koninkrijk), Criteo Singapore Pte.Ltd

  Gedrag in de mobiele app helpen vaststellen teneinde beslissingen over targeted marketing te begeleiden; mobiele campagnes in sociale netwerken en elders op het web op een efficiënte manier verwerken en optimaliseren

  Anoniem cookie-ID, reclame-ID en apparaat-ID die door een specifieke persoon wordt gebruikt, gebeurtenissen in de mobiele app over het gebruik van de mobiele app door een specifieke gebruiker (zoals aanmelding, succesvolle voltooiing van de transactie), maar geen betalings- en financiële gegevens.

  Inhoud van advertenties die aan specifieke gebruikers moeten worden getoond en, waar nodig, aan de segmentatiegroep waartoe deze personen behoren voor advertentiedoeleinden.

  Operationele diensten

   

  Zoot Enterprises, Inc. (VS), Zoot Deutschland GmbH (Duitsland), Zoot Enterprises Limited (Verenigd Koninkrijk)

  Technische toepassingen verwerken; een gegevens- en documentengateway leveren voor het beoordelen en grondig onderzoeken van rekeningen; gebruikersgegevens en afbeeldingen van documenten uitwisselen die de identiteit, het adres en het eigendom van een financieringsinstrument met gecontracteerde bureaus voor kredietcontrole en fraudebestrijding bevestigen.

  Alle door de klant verstrekte rekeninggegevens en documenten zoals bewijs van identiteit en adres, eigendom van een financieringsinstrument of andere door PayPal gevraagde documenten en gegevens daarin voor risicoanalyse, controle op naleving van de wet en kredietdoeleinden.

  Bedrijvengroepen

   

  Private Sale GmbH (Duitsland)

  Gezamenlijke klanten inhoud en services bieden (zoals registratie, transacties, rekeningen voor facturering via een provider met failover en klantenservice), risico's beoordelen, helpen bij het detecteren, voorkomen en/of oplossen van fraude of andere potentieel illegale handelingen en schendingen van beleidslijnen, en beslissingen over producten, services en communicatie sturen.

  Alle rekeninginformatie.

 1. Overige wijzigingen

  Er zijn secties van het PayPal Privacybeleid aangepast om bestaande tekst te verduidelijken en typefouten te verbeteren.

 

 

Aanpassing van de Gebruikersovereenkomst

Ingangsdatum: 17 juni 2014

 

Lees dit document goed door.

U hoeft niets te doen om deze wijzigingen te accepteren omdat ze automatisch op de bovenstaande datum in werking treden. Als u besluit de aanpassing niet te accepteren, kunt u ons daarvan vóór bovenstaande datum op de hoogte brengen en direct uw rekening opheffen (https://www.paypal.com/nl/cgi-bin/?&cmd=_close-account) zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht.

We hopen echter dat u PayPal blijft gebruiken en van de volgende voordelen wilt blijven profiteren:

PayPal is veiliger

Als u met PayPal betaalt, worden uw financiële gegevens nooit gedeeld met (weder)verkopers. U bent dus beter beschermd tegen fraude.

PayPal is sneller

Omdat u niet elke keer al uw kaartgegevens hoeft in te voeren, betaalt u online sneller. Daarnaast ontvangt u objecten van eBay sneller omdat u de verkoper direct kunt betalen.

PayPal is gemakkelijker

PayPal is de meest gebruikte internetbetaalmethode in Nederland omdat het een slimmere, doordachte manier is om met een paar klikken online te betalen. U heeft alleen uw e-mailadres en een wachtwoord nodig.

Bekijk de huidige Gebruikersovereenkomst.

Aanpassing van de Gebruikersovereenkomst.

 1. PayPal als inlogmethode

  PayPal staat bepaalde derde partijen met uw toestemming toe u via PayPal op hun website of andere online service te laten inloggen. Een nieuwe sectie 2.4 is toegevoegd waarin wordt uitgelegd hoe dit werkt en waarin uw rechten staan vermeld en de verplichtingen van de derde partij die PayPal als inlogmethode aanbiedt. De sectie luidt als volgt:

  2.4 PayPal als inlogmethode. Als u PayPal gebruikt als middel om in te loggen op externe websites of mobiele apps, kunnen we uw inlogstatus delen met de derde partijen die deze service als inlogmethode aanbieden. Ook kunnen we met uw toestemming persoonlijke gegevens en rekeninggegevens delen, zodat de derde partij u kan herkennen. PayPal geeft dergelijke derde partijen geen toegang tot uw PayPal-rekening en verricht betalingen vanaf uw rekening aan deze derde partijen uitsluitend na uw expliciete toestemming.

  Als u deze service aanbiedt als middel voor bezoekers om in te loggen op uw website of app of deze service anderszins voor uw klanten wilt gebruiken, moet u akkoord gaan met de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn als deze functionaliteit voor u beschikbaar wordt gemaakt en moet u voldoen aan de in de integratiehandleidingen of richtlijnen vermeld staande specificaties. PayPal garandeert niet dat de identiteit van gebruikers van deze inlogmethode daadwerkelijk de identiteit van de gebruiker is en vertegenwoordigt deze gebruikers op geen enkele manier. PayPal deelt de persoonlijke gegevens en andere rekeninggegevens van de gebruiker (inclusief de inlogstatus) die PayPal beheert niet met u, tenzij de gebruiker erin heeft toegestemd dat we deze informatie aan u openbaar maken.”

 2. Betaalbronnen

  Sectie 3.4 is aangepast door invoeging van:

  1. een nieuwe alinea waarin wordt uitgelegd dat u door het toevoegen van een creditcard als betaalbron PayPal een permanente toestemming geeft om deze creditcard automatisch als betaalbron te gebruiken; en
  2. een nieuwe alinea waarin wordt aangegeven hoe bijzondere betaalbronnen (zoals saldi voor specifieke webwinkels en cadeaubonnen) kunnen worden gebruikt

  De nieuwe alinea's luiden als volgt:

  Creditcards als betaalbronnen: door een creditcard als betaalbron toe te voegen, geeft u PayPal een permanente toestemming om automatisch de benodigde bedragen van deze kaart af te schrijven als de kaart conform deze Overeenkomst als betaalbron wordt gebruikt. U kunt de permanente autorisatie met betrekking tot elke kaart stopzetten door de desbetreffende kaart in uw Rekeningprofiel te verwijderen als betaalbron.

  Bijzondere betaalbronnen: bepaalde betalingen kunnen worden verricht met bijzondere betaalbronnen die aan uw rekening zijn gekoppeld, zoals saldi voor specifieke webwinkels, cadeaubonnen of andere promotionele betaalbronnen. Het gebruik en de prioriteit van deze bronnen zijn afhankelijk van aanvullende voorwaarden die u en PayPal zijn overeengekomen (“Bijzondere betaalbronnen”). Uw rekeningoverzicht kan als onderdeel van uw gehele rekeningsaldo het nominale bedrag vermelden dat op een gegeven moment via uw speciale betaalbronnen beschikbaar is voor in aanmerking komende betalingen.”

 3. Gewenste betaalbronnen voor terugkerende of automatische betalingen

  Sectie 3.5b is aangepast en legt uit hoe u een voorkeursbetaalbron kunt gebruiken voor terugkerende of automatische betalingen. De aangepaste sectie 3.5b luidt nu als volgt:

  3.5 Voorkeursbetaalbron. Als u een voorkeursbetaalbron wilt selecteren, kunt u dat doen in de volgende situaties(…)

  1. In uw Rekeningprofiel – Terugkerende betalingen. Als u een terugkerende of automatische betaling heeft ingesteld, of een webwinkel of andere derde partij heeft geautoriseerd betalingen te incasseren van uw PayPal-rekening, kunt u een betaalbronvoorkeur selecteren voor toekomstige betalingen aan de webwinkel of andere derde partij. U kunt dit doen door in te loggen op uw rekening. Selecteer 'Profiel', 'Terugkerende betalingen' of 'Betaalgroepoverzicht' en selecteer vervolgens de links om een voorkeursbetaalbron (of alternatieve betaalbron) in te stellen. Anders wordt uw standaardbetaalbron gebruikt.”

  ...

 4. Betalingen gestart door derden (waaronder Terugkerende Betalingen).

  De alinea in sectie 3.10 (Betalingen gestart door derden (waaronder terugkerende betalingen)) over de verplichting van ontvangers van betalingen om de betaler vooraf in te lichten, is aangepast en luidt als volgt:

  3.10 Betalingen gestart door derden (waaronder terugkerende betalingen). Een door derden gestarte betaling is een betaling waarvoor u van tevoren een derde partij (bijvoorbeeld een webwinkel, een mobiele app van een webwinkel of eBay) toestemming heeft gegeven om gelden van uw PayPal-rekening te innen.”

  ...
 5. Geld ontvangen

  We hebben aan het begin van sectie 4 een korte zin toegevoegd die uitleg geeft over de mogelijkheden om geld te ontvangen met PayPal. De zin luidt als volgt:

  PayPal kan iedereen (met of zonder PayPal-rekening) toestaan om een betaling naar uw rekening te starten.”

 6. Illegale activiteiten

  Er zijn nieuwe secties 9.1.f en ah toegevoegd waarin het niet voldoen aan de verplichte eisen uit onze integratie- en programmeursgidsen als illegale activiteit wordt bestempeld. De nieuwe secties 9.1.f en ah luiden als volgt (geplaatst in context van de hoofdclausule):

  9.1 Verboden activiteiten. Het is u met betrekking tot uw gebruik van onze website, uw rekening of de services, of in de loop van uw interacties met PayPal, een gebruiker of derde, niet toegestaan:

  f. Na te laten ons nadere informatie te verstrekken over uw bedrijf of bedrijfsactiviteiten waarom we u redelijkerwijs verzoeken;

  ah. Een service te integreren of gebruiken zonder volledig te voldoen aan alle verplichte eisen die bij tijd en wijle aan u bekend worden gemaakt via een integratie- of programmeursgids of andere documentatie van PayPal.”

 7. Uw Betaalmiddel veilig houden.

  Sectie 9.2 is aangepast door de toevoeging van nieuwe subsecties 9.2.i en 9.2.j, waarin wordt gesteld dat u in het algemeen de persoonlijke gegevens van uw rekening up-to-date moet houden en alle redelijke maatregelen moet treffen om de veiligheid van alle apparaten waarmee u toegang krijgt tot de services te beschermen. De nieuwe secties 9.2.i a en 9.2.j luiden als volgt (geplaatst in context van hun hoofdclausule):

  U gaat ermee akkoord de volgende acties uit te voeren om uw betaalmethode te beveiligen:

  (…)

  i. De persoonlijke gegevens van uw rekening up-to-date te houden. Wanneer u in verband met uw rekening contact met ons opneemt via een niet bij ons geregistreerd adres, telefoonnummer of e-mailadres, kunnen we wellicht niet op u reageren.

  j. Alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de veiligheid te beschermen van het persoonlijke elektronische apparaat waarmee u toegang tot de services krijgt (inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van persoonlijk geconfigureerde apparaatfuncties voor toegang tot de services die met een pincode of wachtwoord zijn beveiligd en het niet delen van uw apparaat met andere mensen).”

 8. PayPal Aankoopbescherming

  Sectie 13.7 is toegevoegd ter uitleg van de mate waarin u mogelijk aansprakelijk bent conform de PayPal Aankoopbescherming als u een ontvanger van een betaling (een verkoper) bent. De nieuwe sectie 13.7 luidt als volgt:

  13.7 Reikwijdte van de dekking

  Ontvangers van betalingen: als ontvanger van een betaling bent u jegens PayPal aansprakelijk als u een claim verliest van een koper met een PayPal-rekening die waar ook ter wereld staat geregistreerd (ofwel volgens het Kopersbeschermingsbeleid van PayPal in het land van registratie van de PayPal-rekening van die koper of anderszins). Dit omvat zonder beperkingen situaties waarin u verkoopt aan een koper die een gebruiker van het volledige PayPal-programma is en die een SAVO-claim indient, in welk geval u in het algemeen verplicht bent het object terug te nemen en de koper het volledige aankoopbedrag plus de oorspronkelijke verzendkosten terug te betalen. Uw PayPal-kosten worden niet terugbetaald. Als u een SAVO-claim verliest omdat het object dat u verkocht een vervalsing is, bent u verplicht het volledige bedrag aan de koper terug te betalen en ontvangt u het object niet terug (het wordt vernietigd). Als u in andere landen verkoopt of objecten aanbiedt, moet u het Kopersbeschermingsbeleid van PayPal lezen dat geldt in de landen waarin uw beoogde kopers zijn gevestigd (toegankelijk via de voettekst “Juridisch” of “Juridische overeenkomsten” op de meeste pagina's van de PayPal-website) omdat dit beleid voor u als ontvanger van betalingen of verkoper geldt.”

 9. Tickets evenementen

  Een nieuwe sectie 13.13 is toegevoegd om kopers te informeren dat in bepaalde gevallen de bedragen van hun betalingen voor evenementtickets aan ontvangers van betalingen in bewaring worden gehouden ten behoeve van de kopers om te waarborgen dat kopers afhankelijk van verdere voorwaarden hun geld via PayPal terug kunnen krijgen als de evenementen niet plaatsvinden op de geplande datum. De nieuwe sectie 13.13 luidt als volgt:

  13.13 Tickets evenementen

  Als u een ticket aanschaft of betaalt voor het recht om aanwezig te zijn bij een evenement van een ontvanger van betalingen met een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde PayPal-rekening (“Evenement”), worden alle bedragen die door u zijn betaald in bepaalde gevallen door PayPal voor u in bewaring gehouden, zodat het vruchtgebruik van deze bedragen bij u blijft berusten totdat het desbetreffende evenement heeft plaatsgevonden.”

 10. Terugboekingen

  De definitie van “Terugboeking” in sectie 15 is aangepast om een aantal oorzaken voor betalingen die als terugboeking te boek staan te verduidelijken. De aangepaste definitie luidt als volgt:

  ax. “Terugboeking” betekent een betaling die u heeft ontvangen en die PayPal kan terugboeken naar de afzender of naar derden omdat de betaling: (a) door de koper rechtstreeks bij de bank is aangevochten; en/of (b) om wat voor reden dan ook uit uw saldo is verwijderd (afgezien van een terugbetaling of claim conform PayPal Aankoopbescherming), waaronder, maar niet beperkt tot, als (i) de betaling strijdig is met ons Beleid inzake redelijk gebruik, of als we redelijkerwijs vermoeden dat deze strijdig is met dit beleid, of als (ii) de betaling niet is geautoriseerd door de afzender bij de relevante derde partij in verband met een geldige, door een derde partij gestarte betalingsautorisatie (zie sectie 3.10), of als (iii) de betaling is verricht via een bankoverschrijving die vervolgens om enige reden door de bank is teruggeboekt, en/of (c) bij de interne risicomodellering van PayPal is gecategoriseerd als een riskante betaling en dus moet worden teruggeboekt om het risico van de betaling te verlagen. De term “Teruggeboekt” is dienovereenkomstig te interpreteren."

 11. Privétransacties

  Subsectie c. bij de definitie van “Privétransactie” in Schema 1 – Kostentabel is aangepast en weerspiegelt nu de opties voor het betalen van kosten die beschikbaar zijn voor afzenders en ontvangers van privétransacties (waarbij de afzender standaard de verwerkingskosten voor een privétransactie betaalt, behoudens bepaalde uitzonderingen). Overeenkomstige wijzigingen zijn aangebracht in de tekst van de kostentabel voor internationale privétransacties. De aangepaste subsectie c. bij de definitie van “Privétransactie” luidt als volgt (in context geplaatst met de hoofdtekst van de definitie):

  “Een Privétransactie is het overmaken van geld (gestart via de mogelijkheid geld over te maken naar vrienden en familie van het proces Geld overmaken) naar en het ontvangen van geld op uw PayPal-rekening van vrienden en familie zonder dat er sprake is van een aankoop (en het dus geen betaling betreft voor goederen of services). Als u goederen of services verkoopt, mag u de koper niet vragen de aankoop te betalen met een privé-transactie. Doet u dit toch, dan kan PayPal u het recht ontzeggen om deze of andere betalingen voor privétransacties te ontvangen. Houd rekening met het volgende:

  c. als er kosten van toepassing zijn voor een privé-transactie, betaalt de afzender standaard de kosten, maar bij bepaalde functionaliteit kan het zijn dat in plaats van de afzender de ontvanger de kosten moet betalen (bijvoorbeeld als de functionaliteit de afzender de mogelijkheid biedt te beslissen wie de kosten betaalt). In sommige gevallen is de afzender niet in staat om dit te bepalen en wordt degene die de betaling heeft verricht of de ontvanger verplicht gesteld de kosten te betalen. Als u een privétransactie verricht via een website of programma van derden (niet-PayPal), kan PayPal toestaan dat de derde partij bepaalt of de afzender of de ontvanger van een privé-transactie de kosten voor de privé-transactie betaalt. U wordt hiervan op de hoogte gesteld door de derde partij.”

 12. Categorieën landen voor de berekening van verwerkingskosten voor internationale betalingen

  De betreffende verwerkingskosten voor internationale betalingen worden in belangrijke mate bepaald door de regio waarin de PayPal-rekening van de afzender staat geregistreerd. De regio's voor kosten voor internationale betalingen (en de betreffende landen) staan hieronder vermeld. Voor bepaalde landen in bepaalde regio's is de status plus een toelichting toegevoegd. Wit-Rusland, Georgië en Kosovo zijn toegevoegd aan de regio Europa II, de status van Macedonië en Moldavië als lid van de regio Europa II is uitgelegd en de status van Monaco en Montenegro als lid van de regio Europa I is uitgelegd. De regio's voor kosten voor internationale betalingen (en de betreffende landen) staan hieronder vermeld en zijn bijgewerkt in de kostenoverzichten voor internationale privétransacties en commerciële transacties in Schema 1 – Kostentabel:

  1. Noord-Europa: Denemarken, Faeröer, Finland (inclusief Åland), Groenland, IJsland, Noorwegen, Zweden.
  2. Europa I: België, Cyprus, Duitsland, Estland, Frankrijk (inclusief Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion en Mayotte), Gibraltar, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederland, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk (inclusief Kanaaleilanden en Isle of Man).
  3. Europa II: Albanië, Andorra, Wit-Rusland, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Georgië, Hongarije, Kosovo, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Macedonië, Moldavië, Oekraïne, Polen, Roemenië, Russische Federatie, Servië, Tsjechië, Turkije en Zwitserland.
 13. Terugbetalingskosten voor commerciële transacties

  We hebben in de sectie over terugbetalingskosten voor commerciële transacties in Schema 1 – Kostentabel een subsectie toegevoegd over gedeeltelijke terugbetalingen, die als volgt luidt:

  Terugbetalingskosten voor commerciële transacties

  Volledige terugbetalingen

  Als u een betaling voor een commerciële transactie volledig terugbetaalt, houden we de vaste kosten voor de commerciële transactie in.

  Het volledige betaalde bedrag voor de commerciële transactie wordt teruggestort op de rekening van de koper.

  Het bedrag dat oorspronkelijk op uw rekening is overgemaakt in verband met de betaling voor de commerciële transactie en de vaste kosten voor commerciële transacties, wordt afgeschreven van uw rekening.

  Gedeeltelijke terugbetalingen

  Als u een betaling voor een commerciële transactie gedeeltelijk terugbetaalt, houden we een overeenkomstig deel van de vaste kosten voor de commerciële transactie in.

  Het aan de koper terug te betalen bedrag dat u opgeeft, wordt op de rekening van de koper teruggestort.

  Het overeenkomstige deel van het bedrag dat oorspronkelijk op uw rekening is overgemaakt in verband met de betaling voor de commerciële transactie en het overeenkomstige deel van de vaste kosten voor commerciële transacties, wordt afgeschreven van uw rekening.”

  ,,,

 14. Overige wijzigingen

  Er zijn secties van de PayPal Gebruikersovereenkomst aangepast om bestaande tekst te verduidelijken en kleine typefouten te verbeteren.

 

Aanpassing van het PayPal Privacybeleid

Ingangsdatum: 14 mei 2014

 

Aanpassing van het PayPal Privacybeleid

 1. Gegevens die we verzamelen

  Sectie 3 wordt aangepast om uitgebreider te beschrijven welke aanvullende informatie we van u kunnen vragen als u bepaalde door ons geleverde functies gebruikt en om te verduidelijken welke typen informatie we over uzelf en uw bedrijf kunnen verzamelen inzake een transactie.

  De aangepaste delen van sectie 3 luiden nu als volgt:

  3. Gegevens die we verzamelen

  Benodigde informatie

  (…) Als u bepaalde door ons geleverde functionaliteiten gebruikt (zoals de POS-functionaliteit van PayPal beschikbaar in uw mobiele app), kunnen we u vragen om een foto van uzelf te uploaden om deze specifieke services te bieden. Als we u toestaan om uw lidmaatschap van een in aanmerking komend loyaliteitsprogramma aan uw rekening te koppelen, kunnen we u vragen ons uw lidmaatschaps-id voor het loyaliteitsprogramma te verstrekken.“

 2. Gebruik en openbaarmaking van gegevens

  We voegen een nieuw deel aan sectie 4 toe met als titel “Door u geplaatste inhoud voor publicatie” (onder het gedeelte getiteld “Intern gebruik”). Deze paragraaf geeft een overzicht van de licentie en de rechten die u ons en alle dochterondernemingen van eBay Inc. verleent om inhoud te gebruiken die u via de PayPal-services voor publicatie heeft geplaatst. De nieuwe alinea luidt als volgt:

  Door u geplaatste inhoud voor publicatie

  Als u ons via de PayPal-services inhoud verstrekt of inhoud plaatst (in beide gevallen voor on- of offline publicatie), verleent u eBay Inc. en haar dochterondernemingen (inclusief maar niet beperkt tot PayPal) (de “eBay Group”) het niet-exclusieve, wereldwijde, permanente, onherroepbare, royalty-vrije, in sublicentie (op meerdere niveaus) verstrekbare recht om alle auteursrechten en rechten met betrekking tot publiciteit, handelsmerken, databases en intellectueel eigendom die u in verband met de inhoud bezit via elk hedendaags of in de toekomst bekend medium uit te oefenen. Voor zover toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving doet u bovendien afstand van uw morele rechten en belooft u dat u zich ten opzichte van de eBay Group en haar sublicentiehouders en vertegenwoordigers niet op dergelijke rechten zult beroepen. U verklaart en garandeert dat geen van de volgende zaken inbreuk maakt op enig intellectueel-eigendomsrecht: uw verstrekking van inhoud aan ons, uw plaatsing van inhoud via de PayPal-services en het gebruik door de eBay Group van dergelijke inhoud (inclusief daarvan afgeleide werken) in verband met de PayPal-services.”

  Het gedeelte 'Openbaarmaking aan andere klanten van PayPal' is gewijzigd om te verduidelijken in welke omstandigheden we bepaalde onderdelen van uw gegevens kunnen delen. Het gewijzigde segment van sectie 4 luidt nu als volgt (geplaatst in de context van de kop van de clausule):

  Openbaarmaking aan andere klanten van PayPal

  Als u PayPal gebruikt als middel om in te loggen op externe websites of mobiele apps, kunnen we uw inlogstatus delen met de derde partijen die deze service als inlogmethode aanbieden. Ook kunnen we met uw toestemming persoonlijke gegevens en rekeninggegevens delen, zodat de derde partij u kan herkennen. PayPal geeft dergelijke derde partijen geen toegang tot uw PayPal-rekening en verricht betalingen vanaf uw rekening aan deze derde partijen uitsluitend na uw expliciete toestemming. Als u bent ingelogd op uw PayPal-rekening, kunt u de instellingen voor het delen van dergelijke gegevens met webwinkels openen, bekijken en beheren.

  Als u in onze mobiele app uw lidmaatschap van een in aanmerking komend loyaliteitsprogramma koppelt aan uw rekening, kunnen we uw lidmaatschaps-id voor het loyaliteitsprogramma delen met elke webwinkel die deelneemt aan het desbetreffende loyaliteitsprogramma als u die webwinkel via PayPal betaalt. Als u uw lidmaatschaps-id voor het loyaliteitsprogramma uit uw rekening verwijdert, zullen we deze informatie niet meer delen.”

 3. Gebruik en openbaarmaking van gegevens - Openbaarmaking aan anderen dan klanten van PayPal

  Alinea d. van het gedeelte van sectie 4 met de titel “Openbaarmaking aan anderen dan klanten van PayPal” is aangepast om uit te leggen dat u als u heeft toegestemd in openbaarmaking van uw gegevens aan een in sectie 4 vermelde derde partij, dit ook geldt voor vertegenwoordigers en opvolgers van die derde partij (bijvoorbeeld een andere partij die in de plaats van de derde partij de services aan PayPal verleent). De aangepaste alinea d. luidt als volgt:

  Openbaarmaking aan anderen dan klanten van PayPal

  PayPal verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor de eigen marketingdoeleinden zonder uw nadrukkelijke toestemming, geeft deze informatie niet in bruikleen en maakt deze informatie uitsluitend openbaar in een beperkt aantal situaties en voor de doeleinden zoals beschreven in dit beleid. Dit omvat gegevensoverschrijvingen naar landen die niet tot de Europese Economische Ruimte behoren. In het bijzonder gaat u ermee akkoord en geeft u PayPal opdracht een of meer van de volgende handelingen uit te voeren:

  (…)

  d. Verstrekken van gegevens aan de "Categorieën" van derden die worden vermeld in de onderstaande tabel. Het doel van deze informatieverstrekking is om het voor ons mogelijk te maken onze services aan u te leveren. In de onderstaande tabel vindt u tevens onder elke 'Categorie' niet-exclusieve voorbeelden van de derden (inclusief hun vertegenwoordigers en opvolgers) aan wie we op dit moment uw rekeninggegevens al openbaar maken, samen met het doel van die openbaarmaking, en de precieze informatie die we openbaar maken (voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen deze derden wettelijk of contractueel de informatie niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden uitgewisseld).”

  Net als de meeste banken of financiële-/betaalserviceproviders, werkt PayPal met dienstenverstrekkers van derde partijen. We moeten van tijd tot tijd gebruikersgegevens aan ze openbaar maken zodat de diensten waar onze gebruikers om hebben verzocht, geleverd kunnen worden. Deze serviceproviders voorzien ons in belangrijke informatietools die ons in staat stellen een gemakkelijkere, snellere en veiligere betaalmanier te zijn.

  De wetgeving van Luxemburg, waaraan de verwerking en aanpak van de gebruikersgegevens van PayPal onderhevig is (gegevensbescherming en bankgeheim), vereist meer transparantie dan de meeste andere EU-wetgevingen. Daarom vermeldt PayPal, anders dan de overgrote meerderheid van internetgebaseerde service providers of financiële diensten in de EU, in haar Privacybeleid alle externe service providers waaraan gebruikersgegevens worden verstrekt, plus de reden dat de gegevens openbaar worden gemaakt en het type gegevens dat openbaar gemaakt wordt.


  Alinea d (van het gedeelte van sectie 4 met de titel “Openbaarmaking aan anderen dan klanten van PayPal“) is aangepast zodat PayPal bepaalde klantgegevens openbaar kan maken aan aanvullende derden of voor aanvullende doeleinden die zijn uiteengezet in de onderstaande tabel, of zodat PayPal de reikwijdte kan wijzigen van de doeleinden en gedeelde gegevens die zijn uiteengezet in de onderstaande tabel.

  Categorie

  Naam externe partij en rechtsgebied (tussen haakjes)

  Doel

  Openbaargemaakte gegevens

  Outsourcing klantenservice

  Attensity Europe GmbH

  Klantenservices bieden als reactie op klantcontacten van PayPal via sociale media.

  Informatie die door de klant via sociale media wordt verstrekt en die kan bestaan uit de naam, het adres, het telefoonnummer, e-mailadressen, gebruikersnamen voor sociale media, verkorte en beperkte of volledige betaalbrongegevens (per geval verschillend), vervaldatums van betaalbronnen, type PayPal-rekening, bewijs van identiteit, rekeningsaldo en transactiegegevens, afschriften en rapporten, correspondentie betreffende de rekening, verzendinformatie en aanbiedingsinformatie.

  ePerformax Contact Centers & BPO (VS), Genpact International Inc. (VS)

  Wereldwijd klantenservice met betrekking tot betalingen bieden.

  Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadressen, verkorte en beperkte of volledige betaalbrongegevens (per geval verschillend), vervaldatums van betaalbronnen, type PayPal-rekening, bewijs van identiteit, rekeningsaldo en transactiegegevens, afschriften en rapporten, correspondentie betreffende de rekening, verzendinformatie en aanbiedingsinformatie.

  Bureaus voor kredietreferenties en fraudepreventie

  LexisNexis, LexisNexis Risk Solutions UK Limited (Verenigd Koninkrijk)

  Helpen bij de verificatie van klanten

  Naam, adres en geboortedatum

  Zoot Deutschland GmbH (Duitsland), Zoot Enterprises Limited (Verenigd Koninkrijk)

  Technische toepassingen verwerken; een gegevens- en documentengateway leveren voor het beoordelen en grondig onderzoeken van rekeningen; gebruikersgegevens uitwisselen met gecontracteerde bureaus voor kredietcontrole en fraudebestrijding. Gegevens van interne en externe bronnen samenvoegen en statistische analyses leveren om het risico van fraude te beoordelen.

  Alle rekeninggegevens en documenten die door klanten zijn verstrekt, opdat met deze gegevens identiteit en adres kunnen worden aangetoond. Van deze gegevens kunnen ook IP-adressen deel uitmaken.

  MaxMind, Inc. (VS)

  Opsporing van fraude.

  De gegevens die aan deze serviceprovider openbaar worden gemaakt, kunnen:
  • door de serviceprovider worden opgeslagen ten behoeve van audits en fraudepreventie;
  • door de serviceprovider worden gebruikt ten behoeve van optimalisatie van de aan PayPal en andere derde partijen geleverde fraudeopsporingsservices; en
  • worden verplaatst naar landen buiten de EU en op een globale basis.

  Alle rekeninggegevens, informatie over het IP-adres en creditcardgegevens.

  Future Route Ltd (Verenigd Koninkrijk)

  Analyse van boekhoudkundige gegevens van onze commerciële gebruikers voor real-time evaluatie van kredietrisico's.

  Naam, adres, e-mailadres en geboortedatum.

  Financiële producten

  Total System Services, Inc. (VS)

  Door een webwinkel gestarte en door de klant geautoriseerde betalingen verwerken (inclusief incassogegevens van de klant), services voor de verwerking van rekeningen/kaarten leveren, transactie-, betalings- en andere klantgegevens in verband met deze transacties opslaan. Callcenterservices, afdrukservices voor kaarten en afdrukservices voor rekeningoverzichten bieden.

  Naam, adres, e-mailadres, geboortedatum (indien vereist), alle rekeninggegevens en documenten die door klanten zijn verstrekt, inclusief informatie die vereist is als bewijs van identiteit en adres.

  Marketing en public relations

  Grayling Communications Limited (Verenigd Koninkrijk), Rock Communications (Italië), Fleisher (Israël), Clue PR (Polen).

  Informatie verstrekken aan de media betreffende vragen van klanten.

  Naam, adres en alle rekeninggegevens van klanten naar aanleiding van vragen van klanten.

  Oracle America Inc. (VS)

  Marketingcampagnes ontwikkelen, meten en uitvoeren.

  Naam, bedrijfsnaam, adres en registratienummer van de webwinkel, naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer van de contactpersoon van de webwinkel, URL van de webwinkel, PayPal-rekeningnummer, door de webwinkel gebruikte toepassingen van derden, gedrag op de PayPal-website.

  Foule Access SAS (Frankrijk)

  Contactgegevens van webwinkels opslaan voor marketingcommunicatie met deze webwinkels.

  Naam van de webwinkel, naam van de contactpersoon, adres, e-mailadres, telefoonnummer en URL van de webwinkel.

  Appnexus, Inc. (VS), BlueKai, Inc. (VS), Conversant GMBH (Duitsland), Google Ireland, Ltd. (Ierland), DoubleClick Europe Ltd (Verenigd Koninkrijk).

  Uitvoeren van retargeting-campagnes om op maat gemaakte advertenties te leveren.

  Anonieme id, gegenereerd door cookies, pixeltags of soortgelijke technologieën die in webpagina's zijn ingesloten

  Criteo SA (Frankrijk)

  Uitvoeren van retargeting-campagnes om op maat gemaakte advertenties te leveren.

  Anonieme id, gegenereerd door cookies, pixeltags of soortgelijke technologieën die in webpagina's zijn ingesloten

  Linkedin Ireland Limited (Ierland)

  Uitvoeren van retargeting-campagnes om op maat gemaakte advertenties te leveren.

  Gecodeerd e-mailadres gekoppeld aan PayPal-gebruikers (zonder de relatie met de rekening te vermelden).

  Conversant Inc. (VS)

  Retargeting-campagnes uitvoeren en meten om bezoekers te herkennen en door te sturen via op maat gemaakte advertentiecampagnes.

  Zowel de PayPal-rekening (indien van toepassing) als een door een specifiek persoon gebruikte apparaat-id, inhoud van advertenties die moeten worden getoond en segmentatie in een gebruikersgroep voor advertentiedoeleinden.

  StrikeAd UK Ltd. (Verenigd Koninkrijk), Ad-x Limited (Verenigd Koninkrijk)

  Retargeting-campagnes uitvoeren en meten om gebruikers in te delen in segmenten voor marketingcampagnes van PayPal Here.

  Anonieme cookie-referentie en apparaatreferentie om gebruikers in segmenten in te delen voor marketingdoeleinden.

  Fiksu, Inc. (VS)

  Retargeting-campagnes uitvoeren en meten om gebruikers in te delen in segmenten voor marketingcampagnes met mobiele toepassingen van PayPal.

  Apparaatreferentie die wordt gebruikt voor het besturingssysteem iOS van Apple als een gebruiker een toepassing installeert, zich aanmeldt voor de PayPal-services, inlogt, incheckt of een profielfoto instelt.

  Nanigans, Inc. (VS)

  Uitvoeren van retargeting-campagnes om op maat gemaakte advertenties te leveren.

  Reclamereferentie die aan apparaten met Apple iOS is gekoppeld als een gebruiker een toepassing installeert of opnieuw start, zich aanmeldt voor de PayPal-services, inlogt, incheckt, het saldo controleert, een aanbieding opslaat, een transactie voltooit, een profielfoto instelt of andere rekeningwijzigingen in of met betrekking tot de toepassing aanbrengt.

  Facebook, Inc (VS), Facebook Ireland Limited (Ierland) en Twitter, Inc. (VS)

  Relevante advertenties aan gebruikers van Facebook en Twitter laten zien (indien van toepassing).

  Gecodeerd e-mailadres gekoppeld aan PayPal-gebruikers (zonder de relatie met de rekening te vermelden).

  Purepromoter Ltd t/a Pure360

  Servicegerelateerde en (afhankelijk van instellingen) promotionele sms-berichten aan PayPal-gebruikers sturen.

  Mobiel nummer, naam, adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, contactgegevens van het bedrijf, domeinnaam, rekeningstatus, rekeningtype, rekeningvoorkeuren, type en aard van de PayPal-services die worden aangeboden of gebruikt en relevante transactie- en rekeninginformatie.

  Operationele services

  Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim & Partner Lawyers (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland), Akinika Debt Recovery Limited (Verenigd Koninkrijk), Capita Plc (Verenigd Koninkrijk), Compagnie Francaise du Recouvrement (Frankrijk), Clarity Credit Management Solutions Limited (Verenigd Koninkrijk), eBay Europe Services SARL (Luxemburg); EOS Solution Deutschland GmbH (Duitsland), EOS Aremas Belgium SA/NV (België), EOS Nederland B.V. (Nederland), Arvato Infoscore GmbH (Duitsland), Infoscore Iberia (Spanje), SAS (Frankrijk), Transcom WorldWide S.p.A. (Italië), Transcom Worldwide SAS (Tunesië), Intrum Justitia S.p.A. (Italië),

  Incassoservices verlenen.

  Naam, adres, telefoonnummer, rekeningnummer, geboortedatum, e-mailadres, rekeningtype, rekeningstatus, laatste vier cijfers van rekening voor financiële instrumenten, filiaalcode, rekeningsaldo, details van rekeningtransacties en passiva, naam van betaalbronprovider en kopieën van alle correspondentie van elke kwestie met betrekking tot bedragen die u ons verschuldigd bent (of die iemand anders ons verschuldigd is).

  KSP Kanzlei Dr. Seegers (Duitsland), BFS Risk & Collection GmbH (Duitsland); HFG Hanseatische Inkasso- und Factoring-Gesellschaft (Duitsland), BFS Risk and Collection GmbH (Duitsland), Team 4 Collect (Spanje), Arvato Polska (Polen), BCW Collections Ireland Ltd (Ierland), S.C. Fire Credit S.R.L. (Roemenië), Gothia Financial Group AB (Zweden), Gothia AS (Zweden), Gothia A/S (Denemarken), Gothia Oy (Finland), Credit Solutions Ltd (Verenigd Koninkrijk).

  Schulden incasseren; rapportage over in gebreke blijvende klanten verwerken voor bureaus voor kredietcontrole.

  Naam, adres, telefoonnummer, rekeningnummer, geboortedatum, e-mailadres, rekeningtype, rekeningstatus, laatste vier cijfers van rekening voor financiële instrumenten, filiaalcode, rekeningsaldo, details van rekeningtransacties en passiva, naam van betaalbronprovider, van toepassing zijnde details van rekeninggedrag en kopieën van alle correspondentie (inclusief, maar niet beperkt tot, alle correspondentie die relevant is voor rapportage aan kredietbureaus) van elke kwestie met betrekking tot bedragen die u ons verschuldigd bent (of die iemand anders ons verschuldigd is).

  Begbies Traynor Group plc (Verenigd Koninkrijk), Moore Stephens LLP (Verenigd Koninkrijk), Moore Stephens Ltd (Verenigd Koninkrijk), Moore Stephens International Ltd (Verenigd Koninkrijk), Moorhead James LLP (Verenigd Koninkrijk), Comas Srl (Italië), RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG (Duitsland), LLC Elitaudit (Rusland), National Recovery Service (Rusland).

  Onderzoek naar (inclusief, maar niet beperkt tot, uitvoering van activa- en/of locatie-inspecties en/of bedrijfsevaluaties) en/of inning (en/of hulp bij inning) van schulden van potentieel en feitelijk failliete klanten

  Naam, adres, telefoonnummer, rekeningnummer, geboortedatum, e-mailadres, rekeningtype, rekeningstatus, laatste vier cijfers van rekening voor financiële instrumenten, filiaalcode, rekeningsaldo, details van rekeningtransacties en passiva, naam van betaalbronprovider en kopieën van alle correspondentie, van elke kwestie met betrekking tot bedragen die u ons verschuldigd bent (of die iemand anders ons verschuldigd is).

  Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH (Duitsland)

  Schulden incasseren en beheren, incassoteams ondersteunen in het geval van insolvente klanten

  Naam, adres, telefoonnummer, rekeningnummer, e-mailadres, rekeningtype, rekeningstatus, laatste vier cijfers van rekening voor financiële instrumenten, filiaalcode en naam van betaalbronprovider, rekeningsaldo, datum en bedrag van laatste betaling, resultaten van kredietwaardigheidscontroles

  Zoot Deutschland GmbH (Duitsland), Zoot Enterprises Limited (Verenigd Koninkrijk)

  Technische toepassingen verwerken; een gegevens- en documentengateway leveren voor het beoordelen en grondig onderzoeken van rekeningen; gebruikersgegevens uitwisselen met gecontracteerde bureaus voor kredietcontrole en fraudebestrijding.

  Alle rekeninggegevens en door klanten verstrekte documenten, zoals identiteitsbewijzen en adres

  Interxion Datacenters B.V.

  Ondersteuning aan datacenterfaciliteiten leveren voor het kredietproduct Bill Safe.

  Alle relevante rekening- en transactiegegevens (indien van toepassing).

 4. Overige wijzigingen

  Er zijn secties van het PayPal Privacybeleid aangepast om bestaande tekst te verduidelijken en typefouten te verbeteren.